Cursuri Eveluarea Si Diagnosticul Intreprinderii

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Cursuri Eveluarea Si Diagnosticul Intreprinderii

 • 8/15/2019 Cursuri Eveluarea Si Diagnosticul Intreprinderii

  1/29

  CURS 4, 11.03.2014

  CAPITOLUL IV: PROCESUL DE EVALUARE A INTREPRINDERII

  Procesul de evaluare reprezinta o procedura sistematica utilizata in vederea estimarii, intr-o maniera credibila, valoarea intreprinderii.

  Procesul de evaluare incepe cu identificarea de catre evaluator a intreprinderii ce urmeaza a fi evaluata si se incheie odata cu raportarea catre client a concluziilor privind evaluarea. Evaluatorul in procesul de evaluare poate folosi mai multe abordari si mai multe metode estimand o serie de valori ale intreprinderii in raport cu metodologia si cu destinatia informatiilor privind evaluarea.

  1. Notiuni conceptu !e Primul pas intr-o evaluare este acela privind formularea clara a

  obiectului ce urmeaza a fi evaluat si a scopului pentru care se face evaluarea. Aceasta etapa va preciza atat pentru evaluator, cat si pentru client bazele si limitele procesului de evaluare.

  a) Identificarea intreprinderii evaluate este un element esential in procesul de evaluare si urmareste: - denumirea exacta a intreprinderii - forma de proprietate - sediul social - codul fiscal - numarul de inregistrare de la !egistrul "omertului - ramura de activitate - proprietarii intreprinderii etc.

  b) Identificarea pachetului de actiuni evaluate - se mentioneaza in acest sens faptul ca intreprinderea este evaluata in integralitatea sa #sunt evaluate toate actiunile) sau o parte din intreprindere #un anumit pachet de actiuni).

  Evaluatorul trebuie sa cunoasca de la inceput daca, in procesul de evaluare, actiunile fac parte din pachetul ma$oritar sau din pachetul

 • 8/15/2019 Cursuri Eveluarea Si Diagnosticul Intreprinderii

  2/29

  minoritar, avand in vedere valoarea reala diferita pe o actiune in cele doua pachete mentionate. c) %copul evaluarii, clientul si destinatarul raportului. Evaluarea unei intreprinderi are in vedere: - cunoastrerea de catre proprietar a valorii reale la un moment dat - in situatii in care sunt solicitate credite - in litigii - in procesul de vanzare-cumparare a intreprinderii sau a unei parti a acesteia d) &efinirea valorii estimate. %copul procesului de evaluare se poate sintetiza prin aceea ca se doreste cunoasterea valorii dreptului de

  proprietate asupra unei parti din capitalul unei firme sau asupra intregului capital.

  'ipuri de valoare estimata se refera la: valoarea de piata, valoarea de investitie valoarea de lichidare, valoarea de impozitare valoarea de asigurare etc. e) &ata evaluarii si data raportului de evaluare. &ata evaluarii are o importanta deosebita avand in vedere ca valoarea este dependenta de factorul timp. &ata raportului de evaluare este data la care evaluatorul redacteaza acest document.

  In mod uzual evaluarile necesita estimarea unei valori curente, dar sunt si situatii in care evaluatorului i se cere o evaluare retrospectiva #pentru impozitare, pentru despagubiri, in cazul unor litigii $uridice etc.).

  Evaluarile pentru o data viitoare pot aparea in situatiile in care se elaboreaza un program de dezvoltare si modernizare a intreprinderii. &ata raportului de evaluare este mult mai tarzie decat data evaluarii propriu- zise. f) Ipoteze si conditii limitative. Asemenea ipoteze sunt necesare a fi mentionate in raportul de evaluare realizat de evaluator pentru: - a prote$a evaluatorul - a informa si clientul si alti utilizatori ai raportului de evaluare

  Aceste ipoteze pun in evidenta responsabilitatea pe care o are cel care efectueaza evaluarea. Asemenea responsabilitati se refera la: - evaluatorul nu-si asuma rasponsabilitatea pentru descrierea $uridica a

  proprietatilor care sunt prezentate de client - evaluatorul presupune ca activitatea firmei este in conformitate cu reglementarile de mediu

 • 8/15/2019 Cursuri Eveluarea Si Diagnosticul Intreprinderii

  3/29

  - evaluatorul nu a realizat o expertiza tehnica a cladirilor, deci nu-si poate asuma responsabilitatea pentru unele vicii ascunse - evaluatorul presupune ca exista si pot fi reinnoite toate autorizarile, licentele necesare unei activitati operationale a intreprinderii

  2. Di "no#ticu! int$ep$in%e$ii Prin diagnosticul unei firme, in vederea evaluarii, se urmareste

  sintetic evidentierea a doi factori cheie: rentabilitatea si riscul. "unoasterea tuturor laturilor activitatii #comerciala, de productie,

  $uridica, tehnica, resurse umane, financiara etc.), precum si a punctelor forte si a punctelor slabe in cazul oricarei intreprinderi, este de natura sa

  permita evaluatorului fundamentarea $udecatii valorii intreprinderii. &iagnosticul se refera atat la activitatea trecuta, cat si la activitatea

  prezenta, in urma acestor analize trecut-prezent se pot determina metodele corecte de evaluare a intreprinderii.

  !ealizarea diagnosticului unei firme in scopul evaluarii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: - stabilirea problemelor supuse analizei - asigurarea informatiilor si analiza documentelor care stau la baza lor - analiza si prezentarea rezultatelor intr-un raport

  &iagnosticul unei intreprinderi se refera la ( mari domenii si anume: - diagnosticul $uridic - diagnosticul operational - diagnosticul resurselor umane - diagnosticul comercial - diagnosticul economico-financiar

  1. Di "no#ticu! &u$i%ic n asemenea diagnostic are drept scop analiza aspectelor legale

  privind activitatea firmei ce urmeaza a fi evaluata. n asemenea diagnostic se refera la elemente specifice drepturilor de proprietate luarea deciziilor conform actelor constitutive ale societatii relatiile contractuale ale societatii analizate cu statul, parteneri comerciali,

  bancile, cu anaga$atii, litigiile in care este implicata firma etc.

 • 8/15/2019 Cursuri Eveluarea Si Diagnosticul Intreprinderii

  4/29

  2. Di "no#ticu! ope$ tion ! presupune o analiza detaliata a factorilor tehnici de productie, a tehnologiilor de fabricatie a produselor, precum si a organizarii productiei si a muncii.

  Aspecte precum: starea de functionare a utila$elor, a masinilor, gradul de uzura fizica al acestora, performantele dotarilor tehnice,

  posibilitatile de utilizare in viitor etc. sunt elemente semnificitive in $udecarea valorii unei firme. 3. Di "no#ticu! $e#u$#e!o$ u' ne

  n asemenea diagnostic are in vedere cunoasterea de catre evaluator a resurselor umane din punct de vedere al evolutiei, structurii, comportamentului si eficientei utilizarii acestora. 4. Di "no#ticu! co'e$ci ! vizeaza analiza pietei pe care opereaza intreprinderea. *biectivul urmarit este estimarea pietei actuale si a pietei

  potentiale si determinarea pozitiei pe piata a intreprinderii. In continutul diagnosticului comercial evaluatorul urmareste aspecte precum: evolutia vanzarilor, anliza structurii vanzarilor pe produse si piete de desfacere, evolutia preturilor, analiza clientilor, analiza furnizorilor intreprinderii, studierea concurentei etc. (. Di "no#ticu! econo'ico)*in nci $

  n asemenea diagnostic urmareste: - intelegerea performantelor realizate si a riscurilor in activitatea intreprinderii - a$ustarea situatiilor financiare istorice pentru a estima posibilitatile intreprinderii de a genera venit - compararea cu intreprinderi similare pentru a stabili parametrii de risc, de rentabilitate si de valoare

  2.1. Ap!ic $e ce!o$ t$ei +o$% $i in e !u $e int$ep$in%e$ii +u exista o metoda general valabila conform careia se poate stabili

  valoarea unei intreprinderi #a unei afaceri). Exista insa trei categorii de abordari, cu mai multe metode specifice de evaluare. Aceste trei categorii de abordari se refera la: - abordarea pe baza de venit - abordarea pe baza de active - abordarea prin comparatie a) Abordarea pe baza de venit se bazeaza pe principiul anticiparii care afirma ca valoarea provine din beneficiile viitoare anticipate.

 • 8/15/2019 Cursuri Eveluarea Si Diagnosticul Intreprinderii

  5/29

  b) Abordarea pe baza de active se bazeaza pe principiul substitutiei care spune ca un activ nu valoreaza mai mult decat costul de inlocuire al tuturor elementelor componente. c) Abordarea prin comparatie este folosita in situatiile in care s-au realizat tranzactii pe piata cu intreprinderi similare, la care se cunosc valorile de

  piata.

  CURS (, 1-.03.2014

  CAPITOLUL V: DIA NOSTICUL INTREPRINDERII

  In activitatea oricarei intreprinderi diagnosticul reprezinta o actiune de consultanta si analiza privind determinarea factorilor, cauzelor si a conditiilor care au contribuit la realizarea unei performante.

  (.1. Nece#it te #i $o!u! %i "no#ticu!ui &iagnosticul este necesar atat in cazul unor intreprinderi cu

  activitati mai putin profitabile, cat si in cazul intreprinderilor cu activitate performanta pentru a stabili factorii si cauzele in vederea unei performante si mai bune. In diagnosticul unei intreprinderi se urmareste gasirea unor raspunsuri la probleme cum ar fi: - piata pe care opereaza firma si pozitia trecuta si prezenta a acesteia pe

  piata - situatia $uridica a firmei si a proprietatii evaluate - potentialul uman si de manangement al firmei - infrastructura tehnica pentru sustinerea activitatii de productie - rezultatele dovedite si probabile ale intreprinderii

  In cadrul activitatii practice de evaluare a unei firme diagnosticul trebuie sa furnizeze informatii necesare activitatii trecute si activitatii

  prezent, in urma carora se determina evolutia viitoare a activitatii intreprinderii.

  n rol important in stabilirea diagnosticului il are asigurarea informatiilor care sunt analizate, triate si interpretate de evaluator, i