Curs2_Evaluarea intreprinderii

 • View
  232

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Curs2_Evaluarea intreprinderii

 • Lect. univ. dr. Costin Ciora

  costin.ciora@cig.ase.ro

  INTRODUCERE INEVALUAREA INTREPRINDERII

 • Obiectivele cursului

  Intelegerea definitiei evaluarii intreprinderii

  Intelegerea rolului evaluatorului profesionist si a tipurilor

  de ocupatii privind evaluarea

  Intelegerea scopului evaluarii

  Cunoasterea organizatiilor profesionale existente la nivel

  international si in Romania

  Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora

 • Care ar putea fi valoarea de piata?

  A unui kilogram de portocale?

  A 1% din actiunile Apple?

  A 1% din actiunile Vodafone Romania?

  a Manastirii Putna?

  Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora

 • Evaluarea intreprinderii

  Vizeaza estimarea celui mai probabil pret ce s-

  ar plati la un moment dat pentru o proprietate,

  aceasta in functie de masurarea avutiei (bogatiei)

  si a potentialului acesteia de a-si mari bogatia in

  perioada urmatoare.

  Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora

 • Evaluarea intreprinderii nu reprezinta doar

  stabilirea valorii unei proprietati sau bunuri din

  activul acesteia, ci si

  determinarea capacitatii firmei de a genera

  fluxuri (profit, cash-flow) la dispozitia

  proprietarului sau,

  avandu-se in vedere ca obiectul evaluat (firma) este un

  bun ce are capacitatea de a crea alte bunuri.

  Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora

 • Estimarea valorii de piata a companiei se face pe baza

  urmatoarelor criterii:

  1. Cat ar costa realizarea unei reprici a intreprinderii

  evaluare, pornind de la activul net?

  2. Care este fluxul de venit net actualizat, achizitionat

  prin plata (ipotetica) a pretului?

  3. Care sunt alternativele investitionale disponibile

  (comparabile), ce alternative de investitii cu risc si

  rentabilitate similare sunt disponibile pe piata?

  Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora

 • In sens larg,

  Evaluarea este o analiza, opinie sau concluzie

  referitoare la natura, calitatea, valoarea sau utilitatea

  unor anumite interese sau aspect ale unei anumite

  proprietati, exprimata de o persoana impartiala,

  specializata in analiza si evaluarea proprietatilor.

  Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora

 • Evaluatorul profesionist

  Conform standardelor profesionale, evaluatorul este o

  persoana ce are pregatirea profesionala necesara,

  capacitate si experienta de a efectua o evaluare si:

  1. A obtinut calificarea corespunzatoare de la institutie

  de invatamant/instruire recunoscuta sau o calificare

  universitara echivalenta;

  2. Are o experienta corespunzatoare si este competenta

  sa evalueze intreprinderi in domeniu sau activitate si in

  zona sa geografica

  Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora

 • 3. Cunoaste, intelege si pune in aplicare in mod correct

  acele metode si tehnici recunoscutate care sunt necesare

  pentru efectuarea unei evaluari credibile

  4. Este membru al unui organizam national profesional

  de evaluare recunoscut

  5. Urmeaza un program de instruire profesionala

  continua si respecta cerintele codului deontologic al

  profesiei de evaluator

  Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora

  Evaluatorul profesionist (cont.)

 • In Romania, la solicitarea ANEVAR (Asociatia Nationala a

  Evaluatorilor din Romania), in clasificarea ocupatiilor din

  Romania au fost introduce cele patru categorii de experti

  evaluatori:

  - 241701 expert evaluator de intreprinderi;

  - 241702 expert evaluator de proprietati imobiliare;

  - 241703 expert evaluator de bunuri mobile;

  - 241704 expert evaluator de active financiare;

  Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora

  Evaluatorul profesionist (cont.)

 • Comitetul Profesional al IVSC (International Valuation

  Standards Council) a propus o definitie a evaluatorului

  Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora

  Evaluatorul profesionist (cont.)

  Evaluator:

  Studiiuniversitare

  Examenacces la profesie

  Training etica

  profesionala

  Experientade lucru

  Educatiecontinua

  Licentiere(cand este

  ceruta)

 • Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora

  Cand si cine are nevoie de servicii de evaluare a intreprinderii?

  Evaluareaintreprinderii ceruta

  in scopurti de

  TRANZACTIONARE INFORMARE

 • Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora

  In scopuri de tranzactionare retinem:

  1. Vanzarea sau cumpararea unei proprietati (intreprindere, parti din

  intreprindere, active necorporale, etc.)

  Pentru a-I ajuta pe vanzator/comparator sa intre in procesul de negociere si sa

  ajunga la un pret pentru realizarea tranzactiei ori pentru confirmarea propriei

  perceptii asupra valorii activului sau.

  2.Fuziuni, divizari si/sau schimburi de proprietati, majorarea de capital

  In cazul fuziunii trebuie stabilita valoarea fiecarei intreprinderi care fuzioneaza

  pentru ca noul capital social al noii companii rezultate sa se imparta echitabil.

  3. Dizolvarea, reorganizarea sau lichidarea intreprinderii

  Operatiunea de restructurare precum reorganizarea companiei se bazeaza

  fundamental pe cunostintele de evaluare a intreprinderii.

 • In scopuri de tranzactionare retinem: (cont.)4. Listarea la bursa

  Pentru o companie ce va fi tranzactionata la bursa, evaluarea capitalului

  acesteia este necesara pentru stabilirea pretului de listare si pentru informarea

  participantilor de pe piata si a publicului.

  5. Justa compensare in caz de expropriere (cauza de utilitate publica)

  Autoritatea expropriatoare face o evaluare a proprietatii si a eventualelor

  pagube suferite de expropriate, fiind baza pentru oferirea unui pret de

  despagubire. Daca oferta este refuzata se ajunge in justitie.

  6. Cazuri de inselare dovedita a cumparatorului

  Situatia clasica este cea a prezentarii false a unei proprietati. Astfel, exista o

  paguba pentru comparator. Valoarea pagubei se va stabili nu in mod direct, ci

  indirect prin evaluarea proprietatii la data litigiului si apoi facandu-se diferenta

  intre valoare si suma platita pentru proprietate.

  7. Evaluarea pentru pagubele prin deteriorarea proprietatii

 • Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora

  In scopuri de informare retinem:

  1. Evaluarea pentru garantarea imprumuturilor

  Aceasta evaluare ajuta bancherul in esalonarea serviciului datoriei, reducand

  riscul de neplata.

  2. Impozitarea proprietatilor

  3. Asigurarea proprietatilor apartinand companiilor si asigurarea activitatii

  operationale

  4. Inregistrarea valorii activelor in situatii financiare

  Reevaluari conform standardelor IFRS, evaluarea de active pentru deprecierea

  activelor conform IAS 36

  5. Informarea actionarului sau a managementului

  6. Stabilirea rentelor sau redeventelor si esalonarea lor in timp

 • Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora

  Cadrul profesionist al evaluarii

  1994: The International Valuation Standards Committee (IVSC) ce are

  ca obiectiv elaborarea Standardelor IVS si ghidurilor GN (Guidance

  Note) acestea reprezentand cea mai buna practica in evaluare.

  1997: TEGoVA (The European Group of Valuers Associations)

  elaborarea Standardelor Europene de Evaluare (EVS-uri) in corcondanta

  cu Directivele Consiliului Europei.

 • Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora

  Cadrul profesionist al evaluarii

  1992: Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR)

  asociatie profesionala nonprofit care are intre obiectivele principale

  elaborarea de standarde de evaluare a intreprinderilor si proprietatilor,

  standard care sa reprezinte punctual de vedere al profesionistilor in

  domeniu.

  Din 2004, ANEVAR a adoptat ca standarde de baza Standardele

  Internationale de Evaluare (IVS).

 • Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora

  Grile

  1) Estimarea valorii de piata a companiei se face in

  functie de:

  a) Cat ar costa realizarea unei replici a intreprinderii evaluate, pornind

  de la activul net;

  b) Care este fluxul de venit net actualizat, achizitionat prin plata

  (ipotetica) a pretului;

  c) Care sunt alternativele investitionale disponibile (comparabile);

  d) Toate cele de mai sus.

 • Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora

  Grile

  1) Estimarea valorii de piata a companiei se face in

  functie de:

  a) Cat ar costa realizarea unei replici a intreprinderii evaluate, pornind

  de la activul net;

  b) Care este fluxul de venit net actualizat, achizitionat prin plata

  (ipotetica) a pretului;

  c) Care sunt alternativele investitionale disponibile (comparabile);

  d) Toate cele de mai sus.

 • Evaluarea intreprinderii - Lect. univ. dr. Costin Ciora

  Grile

  2) In sens restrans, evaluarea este:

  a) O analiza, opinie sau concluzie referitoare la natura, calitatea sau

  utilitatea unor anumite proprietati sau aspect ale unei anumite

  intreprinderi;

  b) Procesul de estimare a unui tip de valoare, pentru o anumita

  proprietate, la o anumita data si concretizata in raportul de evaluare

  c) Procesul de calcul a unui tip de valoare, pentru o anumita

  propriet