of 25 /25
RESTAURAREA MOBILEI Știință, artă, provocare O nouă șansă pentru ceea ce prețuim Artă, valoare, tradiție, istorie Amintiri Titular curs: Prof. Dr.Chim. Maria Cristina TIMAR

Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

Embed Size (px)

Text of Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

Page 1: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

RESTAURAREA MOBILEI

Știință, artă, provocareO nouă șansă pentru ceea ce prețuim

Artă, valoare, tradiție, istorieAmintiri

Titular curs:Prof. Dr.Chim. Maria Cristina TIMAR

Page 2: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 2

Obiectiv

Mod de actiune

Page 3: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 3

Realizari si satisfactii

Expozitie restaurare 2007

Page 4: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 4

Realizari si satisfactii – Expozitie restaurare 2008

Page 5: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 5

Conţinutul cursului

1. Conceptul de restaurare-conservare, principii si cod etic2. Factori si fenomene de degradare3. Metode de investigare si diagnosticare4. Elaborarea conceptiei de restaurare5. Metode de bioprotectie in restaurare6. Consolidarea prin impregnare 7. Restaurare lemn masiv8. Restaurare suprafete furniruite9. Restaurare finisaj10. Conservare preventiva11. Studii de caz

Page 6: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 6

Bibliografie

♦ Timar, C. 1999. Restaurarea mobilei, Curs, Reprografia Universităţii Transilvania din Braşov

♦ Timar, M.C. 2003. Restaurarea mobilei, teorie şi practică, Editura Universităţii Transilvania.

♦ Timar, C.2000 Lucrări practice de restaurarea mobilei, material nepublicat pentru laborator

Page 7: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

Restaurarea mobilei -

stiinta si arta

♦Conceptul de restaurare - conservare

♦Principiile restaurării

♦Codul etic al profesiunii

Curs 1

Page 8: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 8

Restaurare şi RecondiţionareDefiniţii♦ Definiţii generale DEX 1975:♦ Restaurare – acţiunea de a restaura şi rezultatul ei,

respectiv repararea, aducerea în bună stare, refacerea în forma iniţială a unei opere de artă, monument de arhitectură sau a oricărui bun cultural. – Moştenire culturală– Accentul pus pe redarea aspectului iniţial (integritate, formă,

culoare, finisaj)– Funcţionalitatea nu este obligatorie sau poate fi schimbată

♦ Recondiţionare – intervenţia menită de a readuce în stare de funcţionare (utilizare) un obiect al activităţii umane.– Funcţionalitatea este esenţială – cea originală sau modificată– Aspectul poate fi schimbat – finisaj, adăugare, eliminare elemente

Page 9: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 9

Conceptul de

Restaurare - ConservareDefiniţii specifice

♦ Cesare Brandi – Teoria del Restauro, 1940:

♦ Restaurarea trebuie să vizeze restabilirea unităţii potenţiale a operei de artă, în măsura încare acest lucru este posibil, fără a comite un fals artistic sau un fals istoric şi fără înlătura urmele trecerii operei de artă prin timp.

♦ ECCO – Ghidul profesiunii de restaurator-conservator, 1993:

♦ Restaurarea este o acţiune ce se exercită pentru a face comprehensibil un obiect deteriorat sau degradat, prin pierderi minime din integritatea fizică, estetică şi istorică.

♦ Restaurarea este asociată obligatoriu cu conservarea.

Page 10: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 10

Conceptul de Restaurare - Conservare

Definiţii specifice

♦ Conservarea – ansamblul de măsuri luate înaintea restaurării, în timpul acesteia sau după restaurare, pentru prevnirea, încetinirea sau stoparea fenomenelor de degradare, deci prezervarea pe o perioadă cât mai lungă de timp a obiectului restaurat.

♦ Conservare preventivă – ansamblul de măsuri indirecte, ce au rolul de a preveni sau întârzia deteriorarea bunurilor culturale prin crearea condiţiilor optime de păstrare, expunere, manipulare, transport.

♦ Conservarea efectivă – acţiunea directă întreprinsă asupra bunului cultural în scopul de a înlătura degradările prezente şi a întârzia posbilele degradări viitoare.

Page 11: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 11

Istoric şi Organizare

♦ Istoria mobilei este paralelă cu istoria “restaurării” mobilierului – reparaţii, refinisări, modificări de formă şi aspect

♦ Informaţii scrise secolele XVII-XIX

♦ Restaurarea modernă – secolul XX– Cesare Brandi, 1940 - IICROM, Roma

– Studiul ştiinţific şi investigarea operelor de artă– Principiile generale şi codul de bună practică

♦ IICROM - International Centre for Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property

♦ ECCO - European Confederation of Conservator-Restorers Organisations

♦ ATRECO - Transylvanian Association of Restorers and Conservators

Page 12: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 12

Restaurare (Mobilier)

Ştiinţă şi Artă

♦ Principii tehnice

♦ Cunoştinţe - materiale şi tehnici

♦ Investigaţii ştiinţifice♦ Cauze şi mecanisme de

degradare ♦ Creativitate

♦ Obiecte de artă ♦ Obiecte cu valoare artistică,

istorică, documentară sau sentimentală

♦ Istoria artei♦ Istoria mobilierului – Stiluri ♦ Meşteşug – mână de artist

Muncă, răbdare, perseverenţă, pasiune !

Page 13: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 13

Principiile tehnice ale restaurării

♦ Restaurarea şi conservarea bunurilor culturale trebuie să se bazeze pe cunoaşterea şi aplicarea celor 10 principii tehnice generale

♦ Acestea trebuie să fundamenteze Concepţia de

Restaurare şi Conservare

♦ Concepţia de Restaurare şi Conservare se elaboreză obligatoriu înaintea intervenţiei efective asupra obiectului de restaurat

♦ În unele cazuri sunt necesare soluţii de compromis în favoarea bunului restaurat

Page 14: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 14

Principiul 1

♦ Principiul autenticităţii: păstrarea prin restaurare într-o măsură cât mai mare a elementelor vechi oroginale

♦ Elementele de structură şi decorative, pelicule originale de finisare

♦ Măsuri adecvate de consolidare, protecţie şi finisare pentru lemn, furnire, alte materiale

♦ Înlocuirea unor elemente originale puternic degradate, a furnirului sau decaparea finisajului original sunt permise doar ca excepţii bine justificate

Page 15: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 15

Principiul 2

♦ Principiul conservării patinei: păstrarea prin restaurare a patinei originale

♦ Patina reprezintă aspectul de vechi concretizat în modificările de culoare, luciu şi tuşeu, ca rezultat al fenomenelor de îmbătrânire nturală sub influenţa luminii şi aerului a materialelor

♦ Contribuie esenţial la farmecul obiectelor vechi♦ Deseori rol de autoprotejare a materialelor♦ Trebuie făcută diferenţierea între:

– Patină stabilă – estetică, rol de conservare– Patină evolutivă – poate accelera sau disimula fenomene

de degradare în evoluţie– Patină îmbătrânită - inestetică

Page 16: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 16

Principiul 3

♦ Principiul intervenţiei minime: evitarea măsurilor radicale

♦ Intervenţii cum ar fi:– Demontarea totală a obiectului– Descleierea totală a furnirului– Decaparea totală (îndepărtarea peliculei originale de

finisare)

trebuiesc evitate deoarece:– Sunt riscante pentru obiect– Conduc la eliminarea patinei originale

Page 17: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 17

Principiul 4

♦ Evitarea disimulării sistematice a restaurărilor şimodificărilor anterioare

♦ Restaurările / intervenţiile anterioare trebuiesc examinate atent şi păstrate dacă sunt corespunzătoare

♦ Restaurarea restaurării poate fi riscantă♦ Modificările de formă pot fi parte a istoriei

obiectului ♦ Restaurarea implicând refacerea la forma iniţială

trebuie foarte bine documentată (dovezi, obiecte similare)

Page 18: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 18

Principiul 5

♦ Principiul nedisimulării : Evitarea concepţiei că o restaurare trebuie să fie invizibilă

♦ Operaţiile de restaurare a mobilierului trebuiesc astfelefectuate încât suprafeţele şi elementele restaurate să se

integreze armonios în context, să nu fie şocante, dar nici

neapărat invizibile.

♦ Patinare coloristică

♦ Nu se admit intervenţii mecanice

♦ Restaurarea mobilierului între:

– restaurarea arheologică

– concepţia de disimulare totală

Page 19: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 19

Principiul 6

♦ Principiul completărilor perfect documentate: efectuarea completării lipsurilor doar în cazul în care se dispune de informaţii sigure despre acestea

♦ Cum era originalul ?– Elemente pereche pe acelaşi obiect– Obiecte similare– Alte piese de mobilier din aceeaşi garnitură – Studiu de stil

Page 20: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 20

Principiul 7

♦ Principiul reversibilităţii: În restaurare se folosesc tehnicişi materiale reversibile care să permită revenirea asupraoperaţiei făcute precum şi restaurări viitoare fără afectareanegativă a obiectului

♦ Adezivi naturali reversibili (colagenici: clei de piele, clei de oase)

♦ Produse naturale de finisare: răşini naturale, ceruri, uleiuri sicative naturale

♦ Excepţii: – Răşini pentru consolidare lemn fragilizat – răşini sintetice

rezistente la biodegradare şi îmbătrânire– Chituri de remediere elemente cu uzură mare

Page 21: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 21

Principiul 8

♦ Elaborarea concepţiei de restaurare pe bazainvestigaţiilor ştiinţifice

♦ Orice intervenţie directă asupra obiectului este permisă doar după o documentare adecvată privind aspectele de ordin istoric şi artistic, precum şi investigaţiile ştiinţificeprivind:– Natura tuturor materialelor: lemn masiv, furnire,

adezivi, materiale de finisare, alte materiale– Natura şi gravitatea fenomenelor de degradare (externe,

interne)– Caracterul stagnant sau evolutiv al fenomenelor de

degradare – în special biodegradare– Starea iniţială reală de conservare

Page 22: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 22

Principiul 9

♦ Principiul păstrării informaţiilor istorice: Conservareatuturor informaţiilor existente pe piesa de mobilier

♦ Etichetele, inscripţiile, numerele ce pot apărea pe piesele de mobilier sunt indispensabile în reconstituirea istoriei obiectuluirespectiv.

♦ Menţinerea lor sau transferarea în cazul unor înlocuiri de material sau a unor procedee de restaurare ce le-ar putea degrada, esteobligatorie şi importantă din punct de vedere istoric.

Page 23: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 23

Principiul 10

♦ Principiul întocmirii documentaţiei de restaurare – Dosarul de restaurare

♦ Prezintă detaliat obiectul restaurat, starea iniţială de conservare, concepţia de restaurare, materialele şi metodele utilizate

♦ Această documentaţie va însoţi în continuare obiectul restaurat şi vaconstitui punctul de plecare în viitoarele restaurări ce pot fi necesare întimp în ciuda măsurilor de conservare luate.

♦ Dosarul de restaurare

– Fişa de restaurare– Jurnalul de restaurare– Fişa analitică de evidenţă– Fişă de conservare

Page 24: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 24

Etica profesiunii

♦ Activitate demnă în conformitate cu legislaţia internaţională în domeniu, inclusiv cea legată de fraudă (falsuri, bunuri furate)

♦ Respectarea semnificaţiei estetice, istorice şi a integrităţii fizice

♦ Activitate de înalt nivel profesional indiferent de valoarea de piaţă a bunului restaurat

♦ Acţiune limitată la nivelul de competenţă♦ Neimplicarea în comercializarea bunurilor

culturale ♦ Responsabilitatea faţă de proprietar şi societate ♦ Salvarea bunurilor culturale ♦ Pregătirea de tineri restauratori

Page 25: Curs1 Restaurarea Mobilei Concept Principii Cod Etic

9/17/2008Prof. M.C. Timar_Restaurarea

mobilei_1_08 25

Restaurarea mobilei

♦ Cunoştinţe

♦ Meşteşug

♦ Practică

♦ Răbdare

♦ Pasiune

Mult succes !!