of 48/48
Reabilitarea parodontala Reabilitarea parodontala Terenul parodontopat si Terenul parodontopat si decizia de implantare decizia de implantare UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR.T.POPA IA FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ Prof. dr. Silvia Mârţ Parodo!"olo#i$

Curs Terenul t Si Implantarea

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Parodontopa

Text of Curs Terenul t Si Implantarea

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE GR.T.POPA IAI FACULTATEA DE MEDICIN DENTAR 
Prof. dr. Silvia Mâr Parodo!"olo#i$
 
Similitudini si deosebiri Similitudini si deosebiri 
--MorfoziologieMorfoziologie -Etiopatogenie,Etiopatogenie, - Patologie,Patologie, - Tratament - Tratament 
  ' (ingia marginala li)era&
  - Gingia fx b. Parodoniul pro,und !de
susinere%&   - Cement radicular   - Desmodoniu – ligamentul
parodontal   - Os alveolar
- &sul al%eolar propriu-zis, #orti#ala intern'
&sul al%eolar medular!trabe#ular" (orti#ala e)tern'
  STRUCTURA ESUTURILOR PERII-PLANTARE
monocite $minoaci/i albumine
0102 3 4 globuline ,anticorpi5 6ibrinogen fbrinoli/in raciuni proteice ale
complementului Glucide sistemul lactoperoxida/ei en/ime
 
      e   s   u    +   o   s   o   s
os+eo)las+e
+rom)oi+e
 
/UNCIILE TESUTURILOR PARODONTALE/UNCIILE TESUTURILOR PARODONTALE
Desmodoniu $i ligamen+ periodon+al&Desmodoniu $i ligamen+ periodon+al& 1. 6uncia de structurare 7i restructurare tisular1. 6uncia de structurare 7i restructurare tisular
2. 6uncia de preluare a orelor dentare2. 6uncia de preluare a orelor dentare
8. 6uncia de nutriie8. 6uncia de nutriie
9. 6uncia sen/itiv 7i sen/orial ,proprioceptorii 59. 6uncia sen/itiv 7i sen/orial ,proprioceptorii 5
Osul al#eolar&Osul al#eolar&
1.1. 6ixarea fbrelor ligamentului periodontal6ixarea fbrelor ligamentului periodontal
2. &reluarea solicitrilor exercitate asupra dintelui2. &reluarea solicitrilor exercitate asupra dintelui
8. $sigurarea unui suport integru de-a lungul rdcinii dentare8. $sigurarea unui suport integru de-a lungul rdcinii dentare
,bra de p:rg;ie intra-alveolar5,bra de p:rg;ie intra-alveolar5
Ligamen+ul supra'al#eolarLigamen+ul supra'al#eolar 1.$sigur fxarea 7i meninerea gingiei pe dinte la un nivel1.$sigur fxarea 7i meninerea gingiei pe dinte la un nivel
constantconstant 2. <ntare7te structura corionului gingival2. <ntare7te structura corionului gingival 8. Se opune tendinelor de retracie gingival prin agresiuni8. Se opune tendinelor de retracie gingival prin agresiuni
mecanice directemecanice directe 9. $sigur transmitrerea presiunilor de masticaie din /onele9. $sigur transmitrerea presiunilor de masticaie din /onele
active ale dinilor prin fbrele dento-dentare sau trans-active ale dinilor prin fbrele dento-dentare sau trans- septaleseptale ,arcad integr5,arcad integr5
 
&reluare a ortelor&reluare a ortelor de/voltatede/voltate in timpul exercitarii unctiilorin timpul exercitarii unctiilor
$sigurarea unui suport$sigurarea unui suport integru deBa lungul portiuniiintegru deBa lungul portiunii intraosooase a implantuluiintraosooase a implantului ,bratul intraalveolar al,bratul intraalveolar al parg;iei5parg;iei5
>ariera biologica>ariera biologica 6unctie sen/itiva6unctie sen/itiva
, mecanoreceptori de la, mecanoreceptori de la nivelul periostului si tesutuluinivelul periostului si tesutului osos5osos5
 
Solicitarea distribuita uniorm mecanica este de- a lungul radacinii
Solicitarea mecanica este distribuita sub orma de ben/i la nivelul osului alveolar care vine in contact cu
Teoria +ensionarii supor+ului+ fbrele ligamentare
Teoria supor+ului #aso'elas+i+ miscarea @uidelor
Teoria +i2o+ropia+ modifcarea vaco/itatii componentelor desmodontiului
 
OSTEOPERCEPIE !0ranemar34 5667%&
apai+a+ea paienilor u implan+uri orale de a se adap+a din pun+ de #edere neurologi "n #ederea pereperii aes+or sen8aii& re$+erea apai+*ii meanoreep+orilor perios+ali !orpusulii (olgi
-a88oni% de a prelua in,ormaiile spaiale $i po8iionale onseu+i#e aiunii ,orelor olu8ale .
OSTEOPERCEPIE -EDIAT1 I-PLANTAR !R9de#i34 56675
 
TRANSDUCIA SE-NALULUI -ECANICTRANSDUCIA SE-NALULUI -ECANIC
OSU- S%(UC%U(OSU- S%(UC%U( #SCO'$S%!C#SCO'$S%!CSTI-ULUL -ECANIC &
magni+udine4 direie4 ,re#en*
OS& OSTEOCITELE& -ECANOTRANSDUCTORI Esun+ sensi)ile la ,orele de ,or,eare de8#ola+e la ni#elul :uidelor ele+roli+ie  are +re la ni#elul analiulior "n momen+ul aiunii
,orei e2+erne% ECone2iuni u al+e elule !de la ni#elul perios+ului%& omuniare in+erelular* ECone2iuni u ma+riea e2+raelular*& omuniare media+* de i+o3ine
INTER/AA OS'I-PLANT  re$+erea rigidi+*ii !E% & re$+erea masei osoase la aes+ ni#el
 
+radiional 0OALA PARODONTAL10OALA PARODONTAL1 uprinde&
 gingi#i+e
 parodon+i+e
 mani,es+*ri parodon+ale ale unor a,eiuni sis+emie
 PROCESE PATOLO(ICEPROCESE PATOLO(ICE  IN/LA-ATORIIIN/LA-ATORII
 
in!i"it#in!i"it# !enerali$at#!enerali$at# in!i"it#in!i"it# %a%ilar#%a%ilar#
in!i"it#in!i"it# &ar!inal#&ar!inal#
in!i"it#in!i"it# dif'$#dif'$#
 
Pa+ologie parodon+alaPa+ologie parodon+ala
PARO)ONTITEPARO)ONTITE   parodon+i+*parodon+i+* ronia ! len+ progresi#a%ronia ! len+ progresi#a%
  parodon+i+*parodon+i+* agresi#a ! rapid progresi#a%agresi#a ! rapid progresi#a%   parodon+i+* pre;pu)er+ar*parodon+i+* pre;pu)er+ar*   parodon+i+* <u#enil*parodon+i+* <u#enil*
  parodon+i+* ulero;nero+i*parodon+i+* ulero;nero+i*   non;=I>non;=I>   on+e2+ =I>;SIDAon+e2+ =I>;SIDA
  parodon+i+* re,ra+ar*parodon+i+* re,ra+ar*
 TRAUMA )IN OCLU*IETRAUMA )IN OCLU*IE  ATROFIA PARO)ONTAL+ATROFIA PARO)ONTAL+  MANIFEST+RI PARO)ONTALE ALE UNOR AFECIUNIMANIFEST+RI PARO)ONTALE ALE UNOR AFECIUNI
SISTEMICESISTEMICE
 
PARO)ONTIT+PARO)ONTIT+ LENTLENT
SISTEMICESISTEMICE
)ISFUNCII -EMATOLOICE.)ISFUNCII -EMATOLOICE.  le'ce&ie ac't#le'ce&ie ac't#
IMUNOSUPRESII. %arodontit# 'lceroIMUNOSUPRESII. %arodontit# 'lcero  ( (necrotic# la 'n %acient -I,necrotic# la 'n %acient -I,
 
PATOLO(IAPATOLO(IA
PERII-PLANTAR1PERII-PLANTAR1 
ENTIT1I NOSOLO(ICEENTIT1I NOSOLO(ICE E RECESIUNEA ' non in:ama+orie 4 non in,e+ioasa 
E -UCO?ITA ; reaie in:ama+orie re#ersi)i)l* a esu+urilor moi periimplan+are
' in:ama+orie ' in,eioas*
E  PERII-PLANTITA ' in:ama+orie' de suprasolii+are   ' in,e+ioasa e2uda+i#*   ' supura+i#a
  ' neopla8ia $lte orme de$lte orme de muco/itemuco/ite ,,gingivite periimplantaregingivite periimplantare55
nedescrise ?ncnedescrise ?nc  ,ulcero-necrotic ;erpetic etc5,ulcero-necrotic ;erpetic etc5
@periodon+i+is and peri'implan+i+is seem +o a#e grea+ similari+iesB
!Mombelli.#olab2, +31"
 
CRITERII CLINICE DE E>ALUARE SU0IECTI>ECRITERII CLINICE DE E>ALUARE SU0IECTI>E si O0IECTI>Esi O0IECTI>E
INSPECIA& - #uloarea, integritatea tisulara, edem, supura4ie, stulizare, s5ngerare, re#esiune
 
"ormal"ormal $bsenta$bsenta $bsenta$bsenta FF
Usoare modifcari deUsoare modifcari de culoare texturaculoare textura edem moderatedem moderat
&re/enta numai la&re/enta numai la sondare sausondare sau presiunepresiune
)oderata)oderata 11
a sondareBpresiunea sondareBpresiune )oderata)oderata 22
'ritem important 'ritem important ;ipertrofe edem;ipertrofe edem ulceratiiulceratii
SpontanaSpontana SeveraSevera 88
In+erpre+are+ pen+ru 5 implan+ & media idiilor pen+ru ele supra,e+e
  per paien+& media indiilor +u+uror implan+urilor-edia indiilor gingi#ali-edia indiilor gingi#ali In+erpre+areIn+erpre+are
21-821-8 [email protected] [email protected] severa
11-211-2 [email protected] [email protected] moderata
F1-1F1-1 [email protected] [email protected] redusa
F1F1 $bsenta [email protected]$bsenta [email protected]
 
-- fora optimfora optim + F2="+ F2=" ,gradul de penetrabilitate depinde,gradul de penetrabilitate depinde de statusul euturilorde statusul euturilor periimplantareperiimplantare
--  pas de avans pas de avans + 1 mm+ 1 mm
-- sonda electonicsonda electonic ++ -- pas de avans pas de avans+ F2mm+ F2mm
HHHimportana repetriiHHHimportana repetrii determinrilor ?n 2-8 etapedeterminrilor ?n 2-8 etape
 
CRITERII CLINICE O0IECTI>E DECRITERII CLINICE O0IECTI>E DE E>ALUAREE>ALUARE
Pro,un8imea pungii periimplan+arePro,un8imea pungii periimplan+are !PPD%!PPD% ::  distana de la vârful bontului la vârful sondei situate la nivelul pungiidistana de la vârful bontului la vârful sondei situate la nivelul pungii
 periimplantare periimplantare
- !nstrumentar electronic de sondare ,v:rul s!nstrumentar electronic de sondare ,v:rul soondei este seric 7i arendei este seric 7i are IIJF=mm+JF=mm+
//& 4 N p+ pungi FGmm& 4 N p+ pungi FGmm
  4G N p+ pungi H Gmm4G N p+ pungi H Gmm
!mplantare sntosa + 18- 8K9mm 6actori care [email protected]/ acurateea
determinrilor+ Dimensiunea vârfului sondei
 periimplantare Prezena i designul suprastructurii protetice
6actori care [email protected]/ acurateea determinrilor+
Dimensiunea vârfului sondei Direcia de sondare
Statusul ziopatologic al esuturilor  periimplantare
Prezena i designul suprastructurii protetice
 
CRITERII CLINICE O0IECTI>E DE E>ALUARECRITERII CLINICE O0IECTI>E DE E>ALUARE
Reesiunea esu+urilor perimplan+are!REC%Reesiunea esu+urilor perimplan+are!REC%++  distana de ladistana de la marginea mucoasei periimplantare i un reper !marginea mucoasei periimplantare i un reper !
"marginea protezei)"marginea protezei) )ai mult o problem de estetic)ai mult o problem de estetic )ai puin un actor de predicie al)ai puin un actor de predicie al e$eului implan+are$eului implan+ar
6radul de ata7are !PAL"8  distana de la vârful bontului la vârful
sondei situate la nivelul pungii  periimplantare P#L$ %' ( PPD
-!nstrumentar electronic de sondare -,v:rul sindei este seric 7i are IJF=mm+
 
CRITERII CLINICE O0IECTI>E DECRITERII CLINICE O0IECTI>E DE E>ALUAREE>ALUARE
valuarea mobilitii implantare: clinicevaluarevaluarea mobilitii implantare: clinicevaluare calitativcalitativ
- Stabilitatea primarStabilitatea primar - Se asociaz iniial cu acuze subiectiveSe asociaz iniial cu acuze subiective
*+,-L-.#. /' #L -0.1%2%-- ,-+L+1-'*+,-L-.#. /' #L -0.1%2%-- ,-+L+1-'
Ori8on+al* >er+ial* Ro+aional*
 
E>ALUARE PARACLINIC1E>ALUARE PARACLINIC1
E#aluarea mo)ili+*ii implan+are&E#aluarea mo)ili+*ii implan+are&
SISTE-UL PERIOTEST+ cuantifc mobilitatea implantar prin msurarea reaciei esuturilor periimplanatre la o or de ?ncrcare prestabilit. -sond de Kg cu un sen/or ?n v:r care percutea/ implantul cu o recven de 1L impactriBsec. -Se msoar timpul scurs ?ntre contactul iniial 7i prima desprindere a sondei de implant. -stabilitate mai bun 
interval de timp mai mic.
-convertire + ms Bvalori specifce &eriotest,&%#5
 
E>ALUARE PARACLINIC1E>ALUARE PARACLINIC1 'valuarea radiologic+retrodentoalveolar'valuarea radiologic+retrodentoalveolar
O&% C% MC% etc.O&% C% MC% etc.
HHH "ormal + o pierdere la nivelul marginii osoase de FN-1L mm pe parcursul primului an postintervenional 7i o pierdere anual ulterioar de FF1-F2 mm
CT
OPT
*ombelli &colab"3445):*ombelli &colab"3445): lala 9 ani9 ani  postimplantar  postimplantar 
*#6+%-.#.: ,acterii gram pozitive " *#6+%-.#.: ,acterii gram pozitive "  peste peste 789)789) 5959: bacterii anaerobe gram negative: bacterii anaerobe gram negative 49 Prevotella intermedia49 Prevotella intermedia ii ;usobacterii;usobacterii 0-'-+D#.#0-'-+D#.#: Porp<iromonas gingivalis sau: Porp<iromonas gingivalis sau
spiroc<etespiroc<ete
5. I-PLANT CORECT INTE(RAT 0IOLO(IC
EDup* J 4 $i iar ani nu s'au ons+a+a modif*ri semnifa+i#e din pun+ul de #edere al ompo8ieiei :orei
E>ariaii in+raind#iduale semnifa+i#e la paienii parial eden+a+i ,a* de ei eden+ai& proen+ reu+ de )a+erii
 
G. EKEC I-PLANTAR&
Pung* periimplan+ar* mm $iPung* periimplan+ar* mm $i semne radiologie de os+eoli8* &semne radiologie de os+eoli8* &
Semnele #lini#e  de periimplan+i+* & pung* periimplan+ar*4 supuraie& La 5G 8ile +
:a#teriologi#8 E Dup* G5 8ile &  A#tinom;#es odontoliti#us
E dup* G 8ile & <usoba#terium nu#leatum
E Dup* 5G 8ile & Spiro#=ete
E>ALUAREE>ALUARE PARACLINIC1PARACLINIC1
<usoba#terium nu#leatum
 
Cre$+erea indielui de supra#ieuire )a+erian* ?n comparaie cu starea de normalitate + de K ori ?n muco/it
de LF ori ?n periimplantit de 1FF ori ?n parodontit
Conen+raie resu+* de )a+erii anaero)e gram nega+i#e
Cre$+erea proen+ual* $i de+e+area mai ,re#en+*  A#tinoba#illus a#tinom;#etem#omitans , A#tinoba#illus a#tinom;#etem#omitans , Porp=;romonas gingi%alis , Pre%otella intermedia ,Porp=;romonas gingi%alis , Pre%otella intermedia , >ollinela re#ta,>ollinela re#ta, <usoba#terium nu#leatum, (andida<usoba#terium nu#leatum, (andida albi#ansalbi#ans
S#'derea pro#entual' a tuturor #o#ilor S#'derea pro#entual' a tuturor #o#ilor  i cretereai creterea  procentului de microorganisme motile i procentului de microorganisme motile i spiroc<etespiroc<ete 
 
E>ALUARE PARACLINIC1E>ALUARE PARACLINIC1
E#aluarea :uidului re#iularE#aluarea :uidului re#iular  1. (ecoltare1. (ecoltare+ me/ial 7i distal a de fecare implant+ me/ial 7i distal a de fecare implant  ?nainte de ?nregistrarea oricrui parametru clinic ?nainte de ?nregistrarea oricrui parametru clinic i/olare dup 8 minute + inserarea unor ben/i dei/olare dup 8 minute + inserarea unor ben/i de ;rtie special ,u7oar re/isten5 1=sec;rtie special ,u7oar re/isten5 1=sec evaluare ?n &eriotron KFFFevaluare ?n &eriotron KFFF
2. )surtori E 'valuarea activitii protea/ice a colagena/elor
gelatina/elor elasta/elor aspratat amino-transera/elor E &re/ena G$G E 'valuarea activitii mediatorilor [email protected] !l-3 sau
&G'2
 
STRATEII TERAPEUTICESTRATEII TERAPEUTICE  s'cces'l tera%e'tic este in f'ncie de.s'cces'l tera%e'tic este in f'ncie de.
 deter&inarea ca'$ei /oliideter&inarea ca'$ei /olii
 ale!erea 'nei inter"enii eficiente0 si!'reale!erea 'nei inter"enii eficiente0 si!'re
 %otenial'l 1self care2 al %acient'l'i%otenial'l 1self care2 al %acient'l'i
•  ,IRTUAL TOATE CA*URILE )E 3OAL+ PARO)ONTAL+ SUNT )E NATUR+ INFECIOAS+,IRTUAL TOATE CA*URILE )E 3OAL+ PARO)ONTAL+ SUNT )E NATUR+ INFECIOAS+ O3IECTI,EO3IECTI,E E  reduerea ni#elului a+ual al on+aminanilor si+us;urilorreduerea ni#elului a+ual al on+aminanilor si+us;urilor
parodon+aleparodon+ale E  reduerea risului do)Mndirii de noi on+aminanireduerea risului do)Mndirii de noi on+aminani E  s+imularea meanismelor de ap*rare ale ga8deis+imularea meanismelor de ap*rare ale ga8dei
 3oala %arodontala %oate fi PRE,ENITA sa' TRATATA eficient %rin control'l3oala %arodontala %oate fi PRE,ENITA sa' TRATATA eficient %rin control'l &icroor!anis&elor %ato!ene re$idente ale %l#cii s'%ra4 i s'/4!in!i"ale&icroor!anis&elor %ato!ene re$idente ale %l#cii s'%ra4 i s'/4!in!i"ale
TRATA-ENTULTRATA-ENTUL 0OLILOR0OLILOR PARODONTALEPARODONTALE
TRATA-ENTUL PERII-PLATITELORTRATA-ENTUL PERII-PLATITELOR De)ridarea $i "ndep*ra+rea pungilor periimplan+areDe)ridarea $i "ndep*ra+rea pungilor periimplan+are
PreluPrelurrarea supra,eei implan+arearea supra,eei implan+are++   HHHtipul de supraa ,*$%i etc5HHHtipul de supraa ,*$%i etc5   microabraziemicroabrazie ,amestec de ap steril 7i bicarbonat de sodiu5,amestec de ap steril 7i bicarbonat de sodiu5   "P<ilip et al=> 34?4)"P<ilip et al=> 34?4)   tetraciclin clor<idrictetraciclin clor<idric  8F-LFs splare cu ser f/iologic8F-LFs splare cu ser f/iologic
  ,,*[email protected]>3445A BablotsC et al=> 3445)*[email protected]>3445A BablotsC et al=> 3445)
DISPENSARI?ARE& 
 
Pen+ru mul+i paieni are $i 'au pierdu+ dinii prin )oli parodon+ale4 implan+ele den+are repre8in+* singura posi)ili+a+e de anorare a unor apara+e gna+o'pro+e+ie on<un+e.
n e#aluarea paien+ului parodon+opa+4 "n eea e pri#e$+e dei8ia de implan+are4 e2amenul lini $i sonda<ul parodon+al ons+i+uie eia de )ol+* a diagnos+iului $i a a+i+udinii +erapeu+ie are #a deurge de aii.
Pe lMng* aes+ea4 imagis+ia on#enional* sau digi+al* $i e2amenul miro)iologi ons+i+uie o al+* la+ur* a me+odologiei diagnos+ie in e#aluarea api+alului osos la paien+ul parodon+opa+.
Tra+amenul +re)uie sa respe+e prinipiile ,undamen+ale4 dar +re)uie sa e2is+e +o+u$i o
Terenul parodon+opa+ si dei8ia de implan+are
 
E#aluarea linia si paralinia pen+ru diagnos+i
'xamenului clinic extra- 7i intraoral  'valuarea statusului parodontal –indici •  Indiele de pla* •  indicele gingival ,Silness 7i oe 1NL85P •  indicele de s:ngerare papilar ,Saxer 7i )u;lemann 1NQ=5
AdMnimea pungilor
'xamen (R -tipul li/ei osoase locali/area gravitatea 7i a numrului de perei oso7i verticali ?n le/iunile inraoase 'xamene microbiologice inainte 7i dupa aplicarea
Terenul parodon+opa+ si dei8ia de implan+
 
 
)etode radiografce+ Cli7ee retro-dento-alveolare O&%C%
&acient '.#. 8N ani parodontit
 
agresiv. SondaAul parodontal la nivelul 1=1L pune ?n eviden pungi
parodontale de 8 respectiv Lmm a cror pierdere de ata7ament este
confrmat de inaginile (x cli7ee retro- dento-alveolare 7i panoramice
 Pacient A.M. 38 ani, parodontit agresiv Estomparea i
întreruperea continuitii laminei dura,  arie
radiotransparent angular 15,16,27,36,37,46,47.
 furcaiei la 36 
 
Tomografa #olume+ria ompu+eri8a+* "e%om T( - D#% NFFF
$spect clinic &arodontit marginal cronicImagine a2iala ma2ilar* u seiuni +rans#ersale
'vauarea panoramic
 
&unga inraosoas pe aa distal a lui 2= 'valuarea capitalului osos ?n deci/ia de implantare 2L
'valuarea densitii osoase Seciuni maxilar evaluara capitalului osos ?n vederea implantrii
 
Pen+ru dei8ia de a p*s+ra sau e2+rage un din+e u a,e+are parodon+al*4 "n sopul pre8er#*rii api+alului osos4 in #ederea implan+arii4 e#aluarea radiograf* $i a semnelor linie "n dinami* a $i e#aluarea prognos+iului den+ar sun+ de o impor+an* api+al*
,IRTUAL TOATE CA*URILE )E 3OAL+ PARO)ONTAL+ SUNT )E NATUR+ INFECIOAS+
La paienii par+ial eden+ai4 a pu+u+ f o)ser#a+* o similari+a+e i8)i+oare "n ompo8iia miro)io+ei su)gingi#ale "n+re si+usurile peri' implan+are si pungile parodon+ale.
0a8a+ pe aeas+* similari+a+e4 a ,os+ sugera+ *4 el puin la paienii parial eden+ai4 dinii u pungi parodon+ale po+ aiona a un re8er#or pen+ru !re%oloni8area regiunii su)gingi#ale din <urul implan+urilor
S+udiul indi* ,ap+ul *4 iniial4 oloni8area si+usurilor peri' implan+are u )a+erii asoia+e u )oala parodon+al* are lo "n +imp de G s*p+*mMni. Paienii u )oal* parodon+al* pre'e2is+en+* repre8in+* un ris pen+ru de8#ol+area peri'implan+i+ei are nu poa+e f negli<a+4 din momen+ e oloni8area pungilor peri'implan+are
Terenul parodon+opa+ si dei8ia de implan+
 
I-PACTUL /ACTORILOR LOCALI KI SISTE-ICI N DECI?IA DE I-PLANTARE LA PACIENTUL CU 0OAL1 PARODONTAL1
Sopul s+udiului !dentifcarea actorilor sistemici 7i a altor actori intra-orali ce pot
duce la e7ecul implantrii la pacientul parodontopat.
-a+erial $i me+od*
Studiul s-a derulat pe o perioad de = ani. K8 de pacieni ,== emei 2K de brbai5 cu v:rsta medie de =L2
 
medicamente ,antidepresive steroi/i substitueni ;ormonali5.
Sntatea general 7i istoricul medical+
 
 
 pacieni "r" istoric de oa!a parodonta!" #4.2% 5.%
 
 
 Anumii factori ( hipertensiunea, bolile ischemice, osteoporoza, hipo i hipertiroidismul, diabetul tip II, artrita reumatoid, hipercolesterolemia, , antidepresivele i medicaiile steroide, nu au dus la o inciden crescut a eecurilor .
Pe de alt parte, tulburrile gastrice, diabetul de tip I i histerectomia radical cresc incidenei eecurilor timpurii.
 Astfel, n prezena a astfel de boli, varianta terapeutic ar trebui fcute eventual lu!nd n considerare o abordare protetic mai clasic.
"n efect semnificativ al diabetului de tip I asupra eecurilor timpurii a fost detectat atunci c!nd a fost folosit testul #isher .
$emnificativ mai multe eecuri au aprut la femeile care au suferit histerectomie radical atunci cand a fost folosit testul #isher i analiza %&&.
   n de'cizia de implantare trebuie acordat o deosebit atenie tratamentului pentru
osteoporoz la pacientele care iau bisfosfonate. in anul )**+, e'ist rapoarte cu privire la o posibil legtur ntre bifosfonai
osteonecroza ma'ilarelor Persoanele care iau pe cale oral bisfosfo nate i necesit o procedura de medicin
dentar, ar trebui s discutae acest lucru cu medicul curant i cu medicul dentist.
 
STUDIU PRI>IND E>ALUAREA DINA-ICII COLONI?1RII SU0(IN(I>ALE A PUN(ILOR PERI' I-PLANTARE LA PACIENTUL CU ISTORIC DE 0OAL1 PARODONTAL1
Sopul s+udiului
Compararea microbiotei din sulcusurile peri-implantare imediat dup aplicarea implantelor 7i la anumite intervale de timp cu placa subgingival nemodifcat a dinilor restani din acela7i cadran la pacienii parial edentai cu istoric de aectare paodontal prin+
;ibridi/are $D" microbian cultur microbian reacia &C( ,polimerase c;ain reaction5 ?n timp real.
 
Medie SD Medie SD Medie SD Medie SD
2 2,6 $,4 4, $,6
26 2,$ $, 4,1 1,$ 2,6 $,4 4,7 $,
78 2,5 $,7 3,7 $,7 2,6 $,3 4,6 $,6
T pairs test   Pungi peri-implantare ≤3mm vs ≥3 mm
*"pt"'-na 26  p !"!!!
*"pt"'-na 7  p !"!!!
T pairs test   Pungi ≤4mm vs #u pungi ≥4 mm
*"pt"'-na 26  p !"!!!
*"pt"'-na 7  p!"!!!
*"pt"'-na 26  p!"!$
*"pt"'-na 7  p!
AdMnimea pungilor
 
un/i perii'p!antare 'oderate 61$6
un/i peridentare supericia!e 61$6
un/i peridentare 'oderate 271$6
P(R ?n timp real8 s'pt'm5na + %s2 s'pt'm5na 9
<ncrctura bacterian total anali/at prin &C( la o sptm:n dup conectarea elementului de agregare
<ncrctura bacterian total anali/at prin &C( a ost de 8x1FL 7i de Lx1FL pentru pungi peri-implantare superfciale 7i moderate ,a de Lx1FL 7i 2Qx1FL pentru pungi superfciale 7i moderate
 
CONCLU?II (ENERALE KI APRECIERI CU >ALOARE PRACTIC1 PENTRU ACTI>ITATEA -EDICULUI STO-ATOLO(
Para&etrii clinici %ot fi 'tili$ai în %'nerea 'n'i dia!nostic %entr' crearea 'n'i %lan de trata&ent0 %entr' esti&area risc'l'i la /oal#0 %entr' doc'&entarea sta/ilit#ii tis'lare cresc'te0 re&odelarea sa' afectarea i %entr' detectarea factorilor de risc %arodontal5
Para&etrii radiolo!ici s'nt 'tili în sta/ilirea dia!nostic'l'i %arodontal0 %entr' a crea 'n %lan de trata&ent0 %entr' esti&area e"ol'iei ca$'rilor5
Este necesar# de$"oltarea 'n'i siste& de dia!nosticare care s# fie co&/inat i s'%ra%'s c' i&a!inea radiolo!ic# c' date din sondare sa' infor&aii /iolo!ice0 %rin 'r&are f'rni$6nd o i&a!ine co&%re7ensi"# %arodontal#5
F'&at'l a a"'t o infl'en# se&nificati"# în eec'rile i&%lant'l'i la %acient'l %arodonto%at5
 
Afeci'nile %arodoni'l'i &ar!inal s'nt în &od cert le!ate de e8istena s%eciilor &icro/iene ra&4ne!ati"e la ni"el s'/!in!i"al5
Testele &icro/iolo!ice ofer# date i&%ortante %entr' ale!erea trata&ent'l'i anti/iotic intit %rin reali$area anti/io!ra&ei0 cola/orarea c' la/orator'l de &icro/iolo!ie fiind esenial#5
 9n e"al'area dina&ici coloni$#rii s'/!in!i"ale a %'n!ilor %eri4 i&%lantare la %acient'l c' istoric de /oal# %arodontal#0 scor'ri &ai &ari a' fost frec"ent înre!istrate %entr' sit's'rile &ai ad6nci0 în s%ecial s6n!erarea la sondare0 indicele de %lac# i ad6nci&ea %'n!ilor %arodontale
 9n !eneral0 înc#rc#t'ra &icro/ian# în :'r'l i&%lant'rilor a cores%'ns c' aceea din :'r'l dinilor c' %'n!i s'%erficiale0 dar a fost  întotdea'na &ai &ic# dec6t înc#rc#t'ra &icro/ian# din :'r'l dinilor c' %'n!i &ai ad6nci5
 
Dei pacienii cu istoric de parodonti au artat .
 'n ni"el &ai &ic al s'%ra"ie'irii i&%lant'l'i <=>[email protected] "s5 [email protected]
o &ai &are cretere a co&%licaiilor <[email protected] "s5 [email protected] i
o rat# &ai &ic# de s'cces <[email protected] "s5 [email protected] fa# de %acienii c'
edentaie ca'$at# de alte &oti"e dec6t %arodontita0
considerm c,
%rin red'cerea n'&#r'l'i de %ato!eni %arodontali %rin &#s'ri
adec"ate de control0 i&%lant'rile orale %ot fi inserate i &enin'te la
%acienii c' istoric de /oal# %arodontal#5