Curs Prelegeri Evaluarea Patrimoniului

  • View
    808

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Curs Prelegeri Evaluarea Patrimoniului

UIVERSITATEATEHIC A MOLDOVEI SVETLAAALBU IOALBU EEVVAALLUUAARREEAA PPAATTRRIIMMOO

IIUULLUUII

2 UIVERSITATEATEHIC A MOLDOVEI SVETLAAALBU IOALBU EEVVAALLUUAARREEAA PPAATTRRIIMMOO

IIUULLUUII

Chiinu2009 3 CZU 332.2/.8 (075.8) A33 Recomandat spre publicare deConsiliul Profesoral al FacultiiInginerie Economic i Business UTMConsiliul Profesoral al Facultiitiine Economice a USM LucrareaestedestinatstudenilorfacultilorInginerie EconomiciBusiness,Geodezie,ConstruciiiCadastruale UTM,facultiitiineEconomiceaUSM,precumituturor specialitilor cointeresai n evaluarea patrimoniului. RECEZEI: Galina ULIA, doctor habilitat neconomie, profesor universitar, decan al facultii tiine Economice a USM icolae URCAU, doctor n economie, confereniar universitar, decan al facultii Inginerie Economic i Business a UTM Albu, Svetlana Evaluarea patrimoniului / Svetlana Albu, Ion Albu; Univ. Tehn. A Moldovei. Ch.: UTM, 2009. 271p. Bibliogr.: p.271-276 (57 tit.). 300 ex. ISBN 978-9975-45-109-3 Albu S., Albu I. 4 Cuprins Pag. Introducere ..............................................................................6 TEMA 1. EVALUAREA TREPRIDERII OIUI ITRODUCTIVE.................................................................... 8 1.1.Specificul afacerii i ntreprinderii ca obiect al evalurii....8 1.2.Necesitatea i scopurile evalurii ntreprinderii .................13 1.3.Tipuri de valori ...................................................................15 1.4.Principiile de evaluare i factorii ce influeneaz valoarea ntreprinderii ....................................................................... 22 TEMA 2. PROCESUL DE EVALUARE A TREPRIDERII................................................................. 27 2.1.Definirea problemei.............................................................27 2.2.Diagnosticul ntreprinderii...................................................30 2.3.Abordri n evaluarea ntreprinderii ...................................32 2.4.Reconcilierea valorii i estimarea valorii finale..................33 TEMA 3.DIAGOSTICUL TREPRIDERII...............36 3.1.Sistemul informaional.........................................................36 3.2.Diagnosticul comercial........................................................40 3.3.Diagnosticul juridic.............................................................46 3.4.Diagnosticul operaional......................................................48 3.5.Diagnosticul resurselor umane i al managementului ntreprinderii ............................................................................. 51 TEMA 4. DIAGOSTICUL ECOOMICO-FIACIAR58 4.1.Importana i scopul diagnosticului economico-financiar pentru evaluare .................................................................... 58 4.2.Ajustarea informaiei financiar-contabile............................59 4.3.Diagnosticul economico-financiar.......................................62 4.4.Analiza riscului ntreprinderii..............................................76 TEMA 5. ABORDRI, METODE, PROCEDEE APLICATE PROCESUL EVALURII.......................... 81 5.1.Abordri n evaluarea ntreprinderii..............................81 5.2.Metode i procedee de evaluare.....................................82 5.3.Aplicabilitatea metodelor n funcie de scopul i destinaia 5 evalurii...............................................................................94 TEMA 6. COSTUL OPORTU AL CAPITALULUI I RATA DE ACTUALIZARE................................................... 98 6.1.Costul capitalului i componentele sale...............................98 6.2.Determinarea costului capitalului........................................105 6.3.Rata de actualizare i rata de capitalizare............................ TEMA 7. ABORDAREA PATRIMOIAL....................... 7.1. Metoda activelor nete......................................................... 7.1.1.Determinareavaloriidepiajustificateaimobilului ntreprinderii7.1.2. Evaluarea mainilor i utilajelor...................................... Evaluareaactivelornematerialeiaobiectelordeproprietate industrialEvaluarea investiiilor financiare Aprecierea valorii ntreprinderii 2.Apreciereavaloriicomplexuluipatrimonialal ntreprinderiin R.Moldova................................................................................. 3.Estimareavaloriide lichidare.................................................... Tema 8. Abordarea pe baz de venit.................................................... 1.Metoda actualizrii fluxurilor de numerar................................. 2.Metoda capitalizrii profitului................................................... Tema 9. Abordarea prin comparaie................................................... 1.Esena abordrii prin comparaie n evaluarea ntreprinderii..... 2.Criteriile de selectare a ntreprinderilor de comparaie.............. 3.Caracteristica multiplicatorilor preului .................................... 6 4.Aprecierea valorii afacerii.......................................................... Tema 10. Aprecierea valorii afacerii la data evalurii........................ 1.Apreciereaprimeipentruprocurareapachetuluide control...... 2.Aprecierea deducerii pentru caracterul necontrolabil al pachetului ................................................................................... 3.Apreciereadeducerilorpentrulichiditateinsuficient ............... 4.Determinareavaloriifinalea ntreprinderii................................ Tema 11. Raportul cu privire la evaluarea afacerii............................ 1.Cerine fa de raportul de evaluare a afacerii............................ Anexa 1.Raport de evaluare (model instructiv)..................................... Anexa 2.Diagnosticarea ntreprinderii................................................... Bibliografie.......................................................................................... IntroducereActivitatea de evaluare n aparen este un lucru simplu, care poate fi efectuat rapid, cu uurin de ctre orice economist. npractic,acestlucruestedepartederealitate.Evaluarea bunurilorpresupunecunotinevastendiversedomeniiatt economice,juridicectiinginereti.Cunoatereaobiectului evaluriiesteoprecondiieabsolutnecesarevaluriiacestuia. Conform Legii RM cu privire la activitatea de evaluare nr. 989-XVdin18.14.2002,evaluriisesupundiverseobiecte:bunuri mobile,bunuriimobileidrepturileasupralor;active nematerialedrepturileasupraobiectelorproprietii industriale,drepturiledeautor,drepturileasupraresurselor naturaleetc.;ntreprinderilencalitatedecomplexe patrimoniale;afacerea(businessul);valorilemobiliare, obligaiiledebitoareicreditoare;lucrrileiserviciile, informaia;alteobiecte.Evaluareaacestorapoatefibenevol i/sauobligatorie.Evaluareaobligatorieseefectueazdin iniiativaautoritiloradministraieipublicecentraleilocale precumincazul:privatizriisaualtuimoddenstrinarea obiectelorevalurii(sechestruetc.);transmiteriidreptuluide folosinasupraobiectelorproprietatepublicastatuluisau driinarendaacestora;transmiteriiobiectelorevaluriin administraiefiduciar;exproprieriiobiectelorevaluriipentru cauzadeutilitatepublic;impozitriibunurilorincasrii 8 forateaimpozitelor;reorganizriiilichidriintreprinderilor destat,municipale,precumiantreprinderilorinsolvabile, indiferentdetipuldeproprietate;apariieilitigiuluipatrimonial n legtur cu hotrrea instanei de judecat; depunerii n gaj a obiectelordeproprietatepublicastatuluisauaunitilor administrativteritoriale;transmiteriiobiectelorevaluriin calitatedecontribuiencapitalulsocialalntreprinderilor; utilizriiobiectelordeproprietateintelectualcreatedincontul mijloacelor bugetare i introduse ncircuitul economic dectre ageniieconomici,indiferentdetipullordeproprietate; introduceriiobiectelordeproprietateintelectualncircuitul economicalntreprinderilorcutipdeproprietatepreponderent destat;solicitriiorganuluicareefectueaznregistrarea persoanei juridice; modificrii legislaiei. Astfel,lundnconsideraieisituaiiledeevaluare benevol,evaluareabunuriloraparedreptoactivitatede necesitatepermanent,avndnvederesituaiileuzualecucare se confrunt agenii economici n activitatea lor.Prezentalucrarecuprinde,ncadrulschemeidebaz evaluareantreprinderii,modalitateadeevaluareadiverselor categoriidebunurinR.Moldova:bunuriimobile,bunuri mobile,obiectedeproprietateindustrial,activemobiliare, business. 9 Temele 2 - 10 sunt scrise de Svetlana Albu, temele 1 i 11 de Ion Albu, tema 4 n coautorat.LucrareaestedestinatstudenilorfacultiiInginerie economicibussinesaUTM,tiineeconomiceaUSM, precumistudenilorspecialitiiEvaluareaImobilului, tuturor celor cointeresai de problemele evalurii patrimoniului. 10 Tema I. EVALUAREA TREPRIDERII OIUI ITRODUCTIVE 1.1.Specificulafaceriiintreprinderiicaobiectal evalurii 1.2.ecesitatea i scopurile evalurii ntreprinderii 1.3.Tipuri de valori1.4.Principiiledeevaluareifactoriiceinflueneaz valoarea ntreprinderii 1.1.Specificul afacerii i ntreprinderiica obiect al evalurii Afacereareprezintoactivitate,organizatncadrulunei structurisocio-economice,scopulprincipalfiindcptarea profitului.Afacereambracoformorganizatorico-juridicn cadruluneintreprinderi.ntreprinderea,dorindsocupeo poziie concret pe pia, s prospere n lupta concurenial, s-ievideniezespecificulsu,creeaz,formuleazi nregistreaz elemente specifice cum ar fi nume de firm (sigl, emblem).Firmaestedenumireaspecificaafaceriicare activeaz ntr-un domeniu economic concret.Caoricemarf,afacereaposedoutilitatepentru cumprtor.nprimulrnd,eatrebuiesaducvenituri proprietarului.Analogicoricreimrfi,utilitateaafaceriiapare nurmautilizriisale.Dacafacereanuaducevenit proprietarului, ea i pierde utilitatea i va fi vndut. Dac alt 11 persoan observ n aceast afacere noi modalitide utilizare, atunci afacerea devine din nou marf. Acest lucru este valabil i pentruntreprinderi,ipentrufirm.Creareauneiafaceri necesitanumitecheltuieliprealabile.Utilitateaicheltuielile sunt elementele de baz care stau la baza valorii afacerii.