Curs L3 Curs L4 Contractul Colectiv de Munca Formarea Profesionala

 • Upload
  ralgrig

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Curs L3 Curs L4 Contractul Colectiv de Munca Formarea Profesionala

  1/12

  1

  Prevederi legale din Codul muncii referitoare la contractul colectiv demunca ........................................................................................................ 3

  Inregistrarea Contractului colectiv de munca ...................................... 4

  Formarea profesionala (dispozitii generale) ........................................ 5

  Contracte speciale de formare profesionala organizata de angajator ...... 9

  Contractul de ucenicie la locul de munca ................................................

  CUPRINS

  C!"# 3 ($3..$%$)

  Contractele colective de munca

  CUPRINS

  C!"# 4 (3%..$%$)

  Prevederi legale referitoare la formarea profesionala

 • 7/24/2019 Curs L3 Curs L4 Contractul Colectiv de Munca Formarea Profesionala

  2/12

  2

  &cest curs contine te'te de lege asa cum au fost ele emise de catreautoritati.

  Cu bold (ingrosat) veti oserva te'tele de lege care au fostmodificate.

  cu cenar de culoare portocalie si scris de

  culoare mov contin e'plicatii referitoare la noile modificari legislative.

  *e'tele scrise cu culoare alastra sunt scrise astfel pentru a atrage

  atentia asupra lor. "ecomandam citirea in special a acestor te'te de catre

  persoanele cu cunostinte minime in domeniu+ in special angajatilor.

  Acest text este protejat si inregistrat conform,egea -99/ privind 0repturile de autor1

  ,egea nr. $-5 din $3.%/.$%%412rdonanta de urgenta $3 din .%9.$%%5cu modificarile si completarile ulterioare.

  Se inter!ice reproducerea" copierea" distribuirea sau publicarea faraacordul in scris si cu semnatura autorului#

  $%&$ ' Coprigt Cristina Ca!acu * S#C# A+,S -e!voltare Afaceri S#R#.#

  Casutele de te't

  -repturi de autor

  $%&$ ' Coprigt * S#C# A+,S -e!voltare Afaceri S#R#.#

  .egenda Curs

 • 7/24/2019 Curs L3 Curs L4 Contractul Colectiv de Munca Formarea Profesionala

  3/12

  3

  &"*. $$9

  () Contractul colectiv de munc este convenia nceiat n form scris ntreangajator sau organizaia patronal+ de o parte+ 6i salariai+ reprezentai prinsindicate ori n alt mod prevzut de lege+ de cealalt parte+ prin care se stailescclauze privind condiiile de munc+ salarizarea+ precum 6i alte drepturi 6i oligaii cedecurg din raporturile de munc.

  ($) Negocierea colectiv/ la nivel de unitate este obligatorie" cu excep0iaca!ului 1n care angajatorul are 1ncadra0i mai pu0in de $& de salaria0i#

  (3) ,a negocierea clauzelor 6i la nceierea contractelor colective de munc prilesunt egale 6i liere.

  (4) Contractele colective de munc+ nceiate cu respectarea dispoziiilor legale+constituie legea prilor.

  &"*. $3%

  P/r0ile" repre!entarea acestora" precum 2i procedura de negociere 2i de1nceiere a contractelor colective de munc/ sunt stabilite potrivit legii#

  3I3.U. 4III

  Contractele colective de munc/

 • 7/24/2019 Curs L3 Curs L4 Contractul Colectiv de Munca Formarea Profesionala

  4/12

  4

  Inregistrarea Contractului colectiv de munca

  Contractele colective de munca si actele aditionale acestuiase inregistreaza la Inspectoratul teritorial de munca (I*7).

  0osarul intocmit in vederea inregistrarii contractului colectiv demunca treuie sa contina8

  - cerere de inregistrare8- numar de inregistrare document la nivel de unitate1- sediul unitatii1-

  cod fiscal1- numar de telefon+ numar de fa'1- oiectul de activitate1- natura capitalului social1- numar total de salariati eneficiari ai contractului

  colectiv de munca1- durata contractului colectiv de munca1- mentiunea ca la nivelul unitatii nu e'ista sindicat

  reprezentativ1- mentiunea ca a incetat contractul colectiv de munca

  inceiat anterior sau precizarea ca nu a mai fostinceiat un contract colectiv de munca la nivelulsocietatii.

  - contractul colectiv de munca si actul aditional aferentacestuia semnate de catre parti1

  - dovada convocarii partilor indreptatite sa participe lanegocierea contractului colectiv de munca1

  - imputernicirile reprezentantilor desemnati in vedereanegocierii si semnarii contractului colectiv de munca1

  - dovezile de reprezentativitate ale partilor1- procesele verale aferente negocierii.

  Partile contractului colectiv de munca inceiat la nivel deunitate sunt angajatii si angajatorii.

  Contractele colective de munca pot fi semnate de dereprezentatii mandatati ai partilor care au participat la negociere.

 • 7/24/2019 Curs L3 Curs L4 Contractul Colectiv de Munca Formarea Profesionala

  5/12

  5

  CAP# I

  -ispo!i0ii generale

  &"*. 9$

  () Formarea profesional a salariailor are urmtoarele oiective principale8

  a) adaptarea salariatului la cerinele postului sau ale locului de munc1

  ) oinerea unei calificri profesionale1

  c) actualizarea cuno6tinelor 6i deprinderilor specifice postului 6i locului demunc 6i perfecionarea pregtirii profesionale pentru ocupaia de az1

  d) reconversia profesional determinat de restructurri socioeconomice1

  e) dondirea unor cuno6tine avansate+ a unor metode 6i procedee moderne+

  necesare pentru realizarea activitilor profesionale1

  f) prevenirea riscului 6omajului1

  g) promovarea n munc 6i dezvoltarea carierei profesionale.

  ($) Formarea profesional 6i evaluarea cuno6tinelor se fac pe aza standardelorocupaionale.

  &"*. 93

  Formarea profesional a salariailor se poate realiza prin urmtoarele forme8

  a) participarea la cursuri organizate de ctre angajator sau de ctre furnizoriide servicii de formare profesional din ar ori din strintate1

  ) stagii de adaptare profesional la cerinele postului 6i ale locului de munc1

  c) stagii de practic 6i specializare n ar 6i n strintate1

  d) ucenicie organizat la locul de munc1e) formare individualizat1

  3I3.U. 4I5ormarea profesional/

 • 7/24/2019 Curs L3 Curs L4 Contractul Colectiv de Munca Formarea Profesionala

  6/12

  6

  f) alte forme de pregtire convenite ntre angajator 6i salariat.

  &"*. 94

  () &ngajatorii au oligaia de a asigura participarea la programe de formareprofesional pentru toi salariaii+ dup cum urmeaz8

  a) cel puin o dat la $ ani+ dac au cel puin $ de salariai1

  ) cel puin o dat la 3 ani+ dac au su $ de salariai.

  ($) Celtuielile cu participarea la programele de formare profesional+ asigurat ncondiiile alin. ()+ se suport de ctre angajatori.

  &"*. 95

  () &ngajatorul persoan juridic care are mai mult de $% de salariai elaoreazanual 6i aplic planuri de formare profesional+ cu consultarea sindicatului sau+ dupcaz+ a reprezentanilor salariailor.

  ($) Planul de formare profesional elaorat conform prevederilor alin. () devineane' la contractul colectiv de munc nceiat la nivel de unitate.

  (3) #alariaii au dreptul s fie informai cu privire la coninutul planului de formareprofesional.

  &"*. 9/

  () Participarea la formarea profesional poate avea loc la iniiativa angajatorului saula iniiativa salariatului.

  ($) 7odalitatea concret de formare profesional+ drepturile 6i oligaiile prilor+

  durata formrii profesionale+ precum 6i orice alte aspecte legate de formareaprofesional+ inclusiv oligaiile contractuale ale salariatului n raport cu angajatorulcare a suportat celtuielile ocazionate de formarea profesional+ se stailesc prinacordul prilor 6i fac oiectul unor acte adiionale la contractele individuale demunc.

  &"*. 9:

  () 6n ca!ul 1n care participarea la cursurile sau stagiile de formare

  profesional/ este ini0iat/ de angajator" toate celtuielile oca!ionate deaceast/ participare sunt suportate de c/tre acesta#

 • 7/24/2019 Curs L3 Curs L4 Contractul Colectiv de Munca Formarea Profesionala

  7/12

  7

  ($) Pe perioada particip/rii la cursurile sau stagiile de formareprofesional/ conform alin# (&)" salariatul va beneficia" pe toat/ durataform/rii profesionale" de toate drepturile salariale de0inute#

  (3) Pe perioada particip/rii la cursurile sau stagiile de formare

  profesional/ conform alin# (&)" salariatul beneficia!/ de vecime la acelloc de munc/" aceast/ perioad/ fiind considerat/ stagiu de coti!are 1nsistemul asigur/rilor sociale de stat#

  &"*. 9-

  () Salaria0ii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formareprofesional/" 1n condi0iile art# &78 alin# (&)" nu pot avea ini0iativa 1ncet/rii

  contractului individual de munc/ pentru o perioad/ stabilit/ prin actadi0ional#

  ($) 0urata oligaiei salariatului de a presta munc n favoarea angajatorului care asuportat celtuielile ocazionate de formarea profesional+ precum 6i orice alteaspecte n legtur cu oligaiile salariatului+ ulterioare formrii profesionale+ sestailesc prin act adiional la contractul individual de munc.

  (3) ;erespectarea de ctre salariat a dispoziiei prevzute la alin. () determinoligarea acestuia la suportarea tuturor celtuielilor ocazionate de pregtirea saprofesional+ proporional cu perioada nelucrat din perioada stailit conformactului adiional la contractul individual de munc.

  (4) 2ligaia prevzut la alin. (3) revine 6i salariailor care au fost concediai nperioada stailit prin actul adiional+ pentru motive disciplinare+ sau al crorcontract individual de munc a ncetat ca urmare a arestrii preventive pentru operioad mai mare de /% de zile+ a condamnrii printr

 • 7/24/2019 Curs L3 Curs L4 Contractul Colectiv de Munca Formarea Profesionala

  8/12

  8

  &"*. 99

  () >n cazul n care salariatul este cel care are iniiativa participrii la o form depregtire profesional cu scoatere din activitate+ angajatorul va analiza solicitareasalariatuluimpreun cu sindicatul sau+ dup caz+ cu reprezentanii salariailor.

  ($)&ngajatorul va decide cu privire la cererea formulat de salariat potrivit alin. ()+n termen de 5 zile de la primirea solicitrii. *otodat angajatorul va decide cuprivire la condiiile n care va permite salariatului participarea la forma de pregtireprofesional+ inclusiv dac va suporta n totalitate sau n parte costul ocazionat deaceasta.

  &"*. $%%

  #alariaii care au nceiat un act adiional la contractul individual de munc cuprivire la formarea profesional pot primi n afara salariului corespunztor locului demunc 6i alte avantaje n natur pentru formarea profesional.

 • 7/24/2019 Curs L3 Curs L4 Contractul Colectiv de Munca Formarea Profesionala

  9/12

  9

  CAP# II

  Contracte speciale de formare profesional/ organi!at/ de angajator

  &"*. $%

  #unt considerate contracte speciale de formare profesional contractul de calificareprofesional 6i contractul de adaptare profesional.

  &"*. $%$

  () Contractul de calificare profesional este cel n aza cruia salariatul se olig surmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dondirea uneicalificri profesionale.

  ($) Pot nceia contracte de calificare profesional salariaii cu vrsta minim de /ani mplinii+ care nu au dondit o calificare sau au dondit o calificare ce nu lepermite meninerea locului de munc la acel angajator.

  (3) Contractul de calificare profesional se nceie pentru o durat cuprins ntre /luni 6i $ ani.

  &"*. $%3

  () Pot nceia contracte de calificare profesional numai angajatorii autorizai nacest sens de 7inisterul 7uncii+ Familiei 6i Proteciei #ociale 6i de 7inisterul=ducaiei+ Cercetrii+ *ineretului 6i #portului.

  ($) Procedura de autorizare+ precum 6i modul de atestare a calificrii profesionale sestailesc prin lege special.

  &"*. $%4

  () Contractul de adaptare profesional se nceie n vederea adaptrii salariailordeutani la o funcie nou+ la un loc de munc nou sau n cadrul unui colectiv nou.

  ($) Contractul de adaptare profesional se nceie odat cu nceierea contractuluiindividual de munc sau+ dup caz+ la deutul salariatului n funcia nou+ la locul demunc nou sau n colectivul nou+ n condiiile legii.

 • 7/24/2019 Curs L3 Curs L4 Contractul Colectiv de Munca Formarea Profesionala

  10/12

  10

  &"*. $%5

  () Contractul de adaptare profesional este un contract nceiat pe duratdeterminat+ ce nu poate fi mai mare de un an.

  ($) ,a e'pirarea termenului contractului de adaptare profesional salariatul poate fisupus unei evaluri n vederea stailirii msurii n care acesta poate face fa funcieinoi+ locului de munc nou sau colectivului nou n care urmeaz s presteze munca.

  &"*. $%/

  () Formarea profesional la nivelul angajatorului prin intermediul contractelorspeciale se face de ctre un formator.

  ($) Formatorul este numit de angajator dintre salariaii calificai+ cu o e'perienprofesional de cel puin $ ani n domeniul n care urmeaz s se realizeze formareaprofesional.

  (3) !n formator poate asigura formarea+ n acela6i timp+ pentru cel mult 3 salariai.

  (4) ='ercitarea activitii de formare profesional se include n programul normal delucru al formatorului.

  &"*. $%:

  () Formatorul are oligaia de a primi+ de a ajuta+ de a informa 6i de a ndrumasalariatul pe durata contractului special de formare profesional 6i de a supravegea

  ndeplinirea atriuiilor de serviciu corespunztoare postului ocupat de salariatul nformare.

  ($) Formatorul asigur cooperarea cu alte organisme de formare 6i particip laevaluarea salariatului care a eneficiat de formare profesional.

 • 7/24/2019 Curs L3 Curs L4 Contractul Colectiv de Munca Formarea Profesionala

  11/12

  11

  CAP# III

  Contractul de ucenicie la locul de munc/

  &"*. $%-

  () !cenicia la locul de munc se organizeaz n aza contractului de ucenicie.

  ($) Contractul de ucenicie la locul de munc este contractul individual de munc detip particular+ n temeiul cruia8

  a) angajatorul persoan juridic sau persoan fizic se olig ca+ n afara pliiunui salariu+ s asigure formarea profesional a ucenicului ntr

 • 7/24/2019 Curs L3 Curs L4 Contractul Colectiv de Munca Formarea Profesionala

  12/12

  12

  V a multum esc

  pentru interesul acordat

  acestui curs!