Curs Gripa 2015

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Curs Gripa 2015

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  1/64

  GRIPA Prof. Dr. Victoria Aramă

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  2/64

  Evoluţia în timp a pandemiilor & epidemiilor de gripă

     I  n   c    i   d   e   n    ţ   ă

     N    i  v   e    l   m   e    d    i  u

     d  e

    a   n    t   i   c   o   r  p    i

     î  n   p   o   p   u   l   a    ţ   i   e

  Pandemie

  EpidemieEpidemie

  Pandemie

  Perioadă interpandemică

  Epidemie

  Timp în ani 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212

  Incidenţa gripei clinic patente!Nivel mediu de anticorpi anti"A #$N$ în populaţie Nivel mediu de anticorpi anti"A #%N%  în populaţie

  Populaţie ne-imunizată Pandemie

  « Drift  antigenic » « Shift  antigenic »

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  3/64

  Epidemii sezoniere de gripă

  • Virusuri gripale A şi B • Cauzate de drift   antigenic  recunoaştere

  defcitară a virusului de către sistemul imun

  • Populatie parţial imunizată • Survin la intervale de:

  – 2 - 3 ani pt tipul A

  –  - ! ani pt tipul "

  • Localizate la o regiune / continent • Afectează !" # din populaţie • Afectează cu precădere v$rst$nicii / tarati

  • %ortalitate: &'" #

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  4/64

  #andemii de gripă

  • Virus gripal de tip A cu o nouă confguraţie antigenică

  • Cauzate de shift antigenic :  recom$inare între 2 virusuri  transmiterea la om a unui su$-tip animal

  • A(senţa anticorpilor protectori )n populaţie • * ! + pandemii gripale )ntr!un secol ,"&!+& ani- • .pidemie la scară mondială • Se etinde rapid pe )ntreg glo(ul

  • Afectează 0!& # din populaţia glo(ului • Afectează adulţii sănătoşi • Letalitate "/"&&& 1 "/"&2&&& • %!'( virus cu potenţial pandemic

  • %''( virus pandemic

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  5/64

   A nu se confunda ... 

  Aşteptată în sezonul rece

  Cazuri izolate în Asia

  Ar putea apare în orice

  moment

  Gripă sezonieră

  (Boală umană)

  Caz uman de gripă

  aviară  (Zoonoză)

  Pandemie de gripă

  (Zoonoză care

  evoluează ca boalăumană)

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  6/64

  Pandemii de gripă

  A #&N&! '  v. aviar mutant

    A #(N(!   v. aviar!uman recom"inant

    A #)N(! '  v. aviar!uman recom"inant

  &*&+, -pani/0 1lu2 &*34, -A/ian 1lu2 &*5+, -#ong 6ong 1lu2

  20!40 mi#ioane decese 1!4 mi#ioane decese 1!4 mi#ioane decese

  WHO Report on Global Surveillance of Epidemic-prone Infectious Disease. Inuenza. .!o.int"emc-documents"surveil#scsrisr $%%. !tml"Inuenza"Inuenza.!tm.

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  7/64

  $%&'('&% )&%PA*+ A$%A&+ , '-A+

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  8/64

  )lasifcare

  34A virus

  5ip A 5ip B

  6n7uenza virus

  5ip C

  6n7uenza C virus

  83598%;8V636

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  9/64

  Antigene interne

  *ings$ur+ , ./ 0irolog+/ 11nd edition/ e or4/ '556/ '

  :tructura virală ;'<

  4ucleocapsidă: 4ucleoproteină

  %atri protein ,%0-

  9aemaglutinin ,9A-

  4euraminidase ,4A-

  =& to "0& nm

  Antigene de

  suprafaţă

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  10/64

   Antigene#e de suprafa/ă

   Glicoproteine antigenice de /uprafaţă 7 /piculi

   8la/ificarea viru/ului gripal A în /u9"tipuri virale

   Genele care codifică #A : NA 7 mare la9ilitate genetică,   mutaţii   recom9inări   deleţii   in/erţii

   #emaglutinina #A!, &5 #A

   Neuraminida;a NA!, * NA

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  11/64

  emag#utinina A

   A/igură fi$area viru/ului la nivelul receptorilor celulei ga;dă acid /ialic!

   Permite aglutinarea 0ematiilor unor animale

   &5 #A

   #3< #4< #* ' v. gripale aviare înalt patogene #PAI!

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  12/64

  euraminidaa A

   ialida;a

   Permite eli9erarea particulelor virale nou"formate de la /uprafaţa celulele epiteliale re/piratorii

   1avori;ea;ă di/eminarea infecţiei în tract re/p

   * NA

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  13/64

  $irusu# gripa# A

   Viru/ul gripal cel mai ră/p=ndit la om >i animale

   ?are varia9ilitate genetică,   ?utaţii minore, gripă /e;onieră vaccin anual!   ?utaţii ma@ore pandemii!

   Numeroa/e /u9tipuri, &5 #A< * NA

   Ga;dă,   mul, #&N&< #(N(< #)N(   Pă/ări, #3N&

    ?amifere

   Virulenţă mare

   Re/pon/a9ile de marile epidemii : pandemii

   Afectea;ă toate grupele de v=r/tă

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  14/64

  %'!

  %'

  %'3

  %'2

  %''

  %'6

  % 5

  % 9

  % 7

  % 8

  % !

  % 

  % 3

  % 2

  % '

  5

  9

  7

  8

  !

  

  3

  2

  '

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  15/64

  5ransmiterea inter!specii a virusurilor

  gripale A

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  16/64

  $irusu# gripa#   Afectea;ă predominent omul

   Varia9ilitate genetică redu/ă

   Nu e$i/tă /u9tipuri

   Produce rareori epidemii

   1orme clinice mai puţin /evere

   Afectea;ă predominent copiii

   Vaccinul antigripal conţine,

    ( tulpini de viru/ gripal A  & tulpină viru/ gripal B

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  17/64

  $irusu# gripa# 

   Re;ervor,   m   Porc

   Nu e$i/tă /u9tipuri

   Nu produce epidemii

   1orme clinice u>oare : a/imptomatice

   După v=r/ta de &3 ani< ma@oritatea populaţiei are anticorpi

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  18/64

  A = >ipul de virus gripal ;A/"/)<

  e )aledonia = origine geografcă 26 = numărul tulpinii

  '555 = anul izolării

  %'' = Subtip (HA / NA)

   .: A : NeC 8aledonia : ( : ** >9"4"?

  %a+ A?/ "els@e " / Anderson EB/ Corse C?/ Dl .est$lom > >eFt$oo4 o @uman virolog+/ 11nd ed/ '556(367-'

  omenclatura GH: a tulpinilor de virus gripal

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  19/64

  • Variaţii antigenice minore

  • Afectează virusurile gripale A şi B • Survin )n @ecare an / la c$ţiva ani • %utaţiile minore la nivelul genelor care codi@că 4A / 9A • %odi@cari minore ale structurii 4A sau 9A ,c$ţiva aa-

  • 4 apare un nou su(tip viral

  • Pot antrena epidemii anuale

  A/9*40A/9*40

  Populaţie viralăPopulaţie virală

  %%utautaţii punctualeţii punctuale ::

  Celule gazdăCelule gazdă

  infectateinfectate

  34A segment34A segment

  AfecteazăAfectează

  " sau mai mulţi aa" sau mai mulţi aa

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  20/64

  • Aectează numai virusul gripal A

  • 0ariaţii genetice maKore L $rutale la nivelul genelor A L %A

  • Ba interval de '6-6 ani

  • ezultă noi su$tipuri virale = pandemii

  3ecom(inare genetică: Celula gazdăCelula gazdă

  infectatăinfectată 4eD virus4eD virus

  9i(rid genetic9i(rid genetic dede 34A34A viralviral

  3ezultă un nou su(tip viral: Eo nouă 9A şi/sau Eo

  34A34A de virusde virus

  gripal umangripal uman

  34A34A dede virusvirus gripalgripal

  aviaraviar

  S965S965

  Antigenic sFift G emergenţa unoi noi su(tipuri de virusuri gripale

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  21/64

  GRIPA ?ANA EFNIERA

   oa#ă acută vira#ă foarte contagioasă

   +vo#utie "enignă #a tineri i #a persoane#e fără comor"idită/i

   -or"iditate i morta#itate mare #a vrstnici i #a "o#navii cronici

   Pandemia  impact socioeconomic important

   Preven/ie ! vaccinare

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  22/64

  TAB 8INI8 1orma comună!

   %ncu"a/ie 24!72 ore  %nvaie "ruta#ă

    (tare genera#ă a#terată: frisoane: fe"ră ;na#tă: cefa#ee: mia#gii

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  23/64

    emne fi;ice, = @sărace vs @"ogă/ia semne#or func/iona#e

  = >iperemie conBunctiva#ă

  = faringe eritematos difu

  = #im"ă sa"ura#ă

  = ra#uri su"crepitante

 • 8/15/2019 Curs Gripa 2015

  24/64

   +vo#u/ie