Curs Finante Manageriale

  • View
    81

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of Curs Finante Manageriale

CAPITOLUL 1 FINANE MANAGERIALE Functia financiar a intreprinderii si principiile de organizare a activitii financiare

Functia financiara a intreprinderii rezulta din convergenta unor factori de ordin teoretic si practic, structural si conjunctural. Dezvoltarea tehnicilor de management si a teoriei financiare au permis finantelor sa depaseasca cadrul contabil si juridic traditional. Functia financiara e integrata in functie de conducerea generala, contabilitatea furnizandu-i numeroase informatii.Finantele intreprinderii raman strans legate de cadrul juridic in care se inscriu relatiile de putere. Functia financiara indeplineste 3 roluri: 1. rol operational

- 2. rol functional - 3. rol politic 1. Rolul operational consta in luarea unor decizii in special de colectare de capitaluri fara de care intreprinderea un se poate constitui si functiona. El vizeaza asigurarea fluxurilor fin. in stransa legatura cu mediul inconjurator. Rolul operational cuprinde: incasarea creantelor asupra clientilor;

plata furnizorilor; gestiunea trezoreriei; negocierea creditelor bancare; relatiile cu organismele financiare, etc. 2. Rolul functional consta in participarea la tratarea si difuzarea informatiilor necesare gestiunii intreprinderii si acordarea de asistenta de specialitate celorlalte functii. 3. Rolul politic consta in integrarea constrangerilor externe, soc.-ec., fin. si politice ce apasa asupra intreprinderii si de care depinde cresterea si autonomia acesteia. Activitatea intreprinderii poate fi redata prin cele 3 functii: productie - de comercializare - financiara1

de

Sectorul financiar alimenteaza cu sume de bani celelalte sectoare si isi formeaza resurse financiare din vanzarea produselor si de pe piata financiarmonetara. Activitatea financiara trebuie structurata a.i. sa asigure: a) - conditii optime pentru efectuarea verificarilor privind integritatea patrimoniului; b) informarea completa si corecta a conducerii asupra regulilor; c) observarea la timp a tendintelor noi in derularea fenomenelor si pregatirea deciziilor favorabile pentru viitor. Organizarea financiara consta in demarcarea neta a lurarilor de previziune de cele de executie, ceea ce reclama ca aceste categorii de activitati sa se desfasoare in compartimente diferite. Organizarea financiara consta, de asemenea, in apararea patrimoniului intreprinderii ceea ce impune o anumita diviziune a muncii intre compartimente si posturi a.i. o singura persoana sa nu detina controlul complet asupra unei tranzactii. In elucidarea acestor principiu pot fi date cateva exemple: - conturile trebuie sa fie verificate si confirmate de alte persoane decat cele care gestioneaza depozitele bancare si efectuarea platilor; - salariile sa fie platite de catre persoane ce nu au legatura cu intocmirea statelor de plata; - evidenta stocurilor sa fie intocmita de alte persoana decat cele ce intocmesc facturile/avizele de expeditie catre beneficiar sau care receptioneaza produsele si materialele. Activitatea financiara are menirea sa satisfaca cerintele functiei financiare si cuprinde numeroase aspecte referitoare la previziune si executie, analiza, control si coordonare. Intre activitatile financiare mai importante mentionam: a) elaborarea si executia BVC si a altor planuri financiare pe termen lung, mediu si scurt; b) efectuarea de studii si analize privind formarea, alocarea si utilizarea capitalurilor; c) asigurarea efectiva a resurselor fin. necesare ciclurilor de exploatare si investitii si selectarea lor in functie de costuri; d) stabilirea de preturi si tarife; e) dimensionarea optima a stocurilor si urmarirea lor; f) luarea de masuri pentru asigurarea lichiditatii, solvabilitatii, echilibrului financiar, rentabilitatii si evitarii riscurilor; g) efectuarea de analize curente si actiuni de control financiar;2

h) organizarea tuturor operatiunilor banesti de incasari si plati. In intreprinderi se organizeaza si functioneaza un compartiment financiar ce poate fi, in functie de marimea intreprinderii, o directie, un serviciu sau un birou. Activitea financiara se organizeaza pe resorturi ca: - previziune financiara; - decontari si ordonantari de acte de incasari si plati; - salarizare; - casierie; - preturi si tarife; - analize si control fin.-intern, etc.

Sistemul informational financiar al intreprinderii si decizia financiara

Desfasurarea activitatii financiare in conditii optime implica organizarea sistemului de informatii care sa stea la baza analizelor, controlului si deciziilor ec.-fin. Sistemul informational financiar al intreprinderii cuprinde totalitatea informatiilor ce reflecta formarea, repartizarea si utilizarea fondurilor banesti. Pentru obtinerea de informatii este necesara existenta unor indicatori expresivi care sa reflecte veridic si cuprinzator fenomenele, produsele si activitatea ec.-fin. a intreprinderii. Dintre indicatorii principali cu semnificatie majora in realizarea managementului financiar mentionam: a) capitalul ec., capitalul soc., capitaluri imprumutate si capitaluri permanente; b) profitul, repartizarea lui pe destinatii si rata rentabilitatii; c) valoarea adaugata; d) costuri de productie si ale capitalului, precum si preturi de vanzare; e) autofinantarea si cash-flow-ul; f) productia fizica, productia marfa-fabricata, vanduta si incasata; g) impozitul pe profit; h) fondul de rulment, volumul investiilor in active fixe si al resurselor de acoperire financiara a acestora;3

i) diferite rate financiare din sectorul de investii si exploatare, rate de structura fin., etc. Compartimentul financiar si conducerea intreprinderii trebuie sa fie informate complet si la timp pentru a lua decizii corespunzatoare si oportune. Informatiile financiare se culeg din diferite documente de previziune si executie ca: bugete, balante, bilanturi contabile, conturi de profit si pierdere, etc. Economia de piata bazandu-se pe o concurenta si eficienta in continua crestere, impune ca resursele materiale, umane si financiare sa fie alocate si utilizate rational astfel ca pregatirea si realizarea deciziilor in acest scop prezinta o insemnatate deosebita. Decizia financiara reprezinta o hotarare, un proces rational de alegere a unei linii de actiune ce se ia pe baza de analiza si informatii multiple vizand actiunile cu efecte directe asupra capitalului. Ea implica deseori alegerea unei variante din mai multe posibile. D.p.d.v. al complexitatii, deciziile financiare pot fi: 1. Decizii curente (operative) ce privesc activitatea curenta a intreprinderii si au un caracter repetativ generat de continuitatea operatiilor si fenomenelor pe care le regleaza. Aceste decizii intra in competenta cadrelor cu anumite functii de raspundere (sef serviciu, sef birou, economist) Deciziile curente (operative) au o sfera foarte larga vizand numeroase actiuni cum ar fi: - virarea la buget a unor impozite si taxe; - contractari si rambursari de credite pe termen scurt; - prelevarea unei parti din profit pentru formarea unor fonduri, etc. 2. Decizii strategice ce privesc linia de urmat in desfasurarea activitatii pe o perioada mai indelungata si vizeaza actiuni de proportii mari privind formarea, modificarea, repartizarea si utilizarea capitalurilor, efectuarea de investitii, majorarea fondului de rulment, etc. si se iau in raport cu situatia conjuncturala prezenta si viitoare. Obiectivul oricarei decizii are un carcter financiar ce consta in special in asigurarea lichidatii, obtinerea unei rentabilitati si evitarea riscului. Aceste decizii au la baza o cercetare ampla si informatii bogate interne si externe si intra in competenta organelor de conducere ale intreprinderii. D.p.d.v. al competentei deciziile financiare pot fi:4

1. Decizii din initiativa proprie ce sunt luate de catre conducatorii compartimentelor financiare; 2. Decizii prin aprobare ce pentru a fi aplicate necesita avizul organului ierahic superior. Deciziile financiare mai importante se iau de catre organele de conducere ale intreprinderii si mai ales cu ocazia fundamentarii planului de investitii si de finantare pe termen lung a bugetului avand carcter de decizii de plan.

Factorii de organizare a finantelor intreprinderii

Finantele intreprinderii nu au un caracter static ci unul dinamic, dezvoltandu-se in raport cu schimburile din viata ec.-soc., fiind astfel necesar sa fie supuse unor procese de organizare si perfectionare in conformitate cu cerintele legilor econ. si a unor factori ce actioneaza direct asupra lor. Organizarea finantelor intreprinderii trebuie sa tina seama de legitatile econ., de mediul in care functioneaza si evolueaza intreprinderea din care aceasta isi formeaza fondurile si in care se foloseste de ele, de pietele de materii prime, produse si servicii, de piata muncii si financiara. Fiecare intreprindere trebuie sa-si elaboreze programe economice si financiare, bugete generale si speciale luand in considere potentialul material, financiar si uman, cerintele legii cererii si ofertei, ale concurentei, modul in care evolueaza piata, acestea constituind criterii realiste si fundamentale de organizare a fondurilor si asigurare a lichidatii, rentabilitatii si eficientei. Finantele intreprinderii in economia de piata au un pronuntat caracter organizational, ceea ce se reflecta mai ales in modul de fundamentare a BVCurilor, bugete ce se iau in considerare si asigura strategiile de functionare si dezvoltare a intreprinderii in raport cu piata si conjunctura ec.-soc. Bugetele au un rol insemnat in functionarea si dezvoltarea intreprinderilor, in descoperirea si mobilizarea rezervelor interne, in colectarea resurselor financiare, in aplicarea unui regim sever de economii, in asigurarea unui circuit normal de capital, in realizarea indicatorilor din programele econ. si realizarea unei concordante intre acestea si indicatorii financiari. Bugetele ca factori de organizarea a finantelor trebuie sa asigure o anumita ordine s