Curs Algebra Relationala

Embed Size (px)

Text of Curs Algebra Relationala

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  1/34

  Algebra relaţională

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  2/34

  Algebra relaţională

  Algebra relaţională  cuprinde un ansamblu deoperatori  ce operează pe relaţii (tabele sursă) şiproduc noi relaţii (tabele rezultat).

   Tabelele sunt mulţimi ce au anumite particularităţi,ca urmare algebra relațională poate f considerată unsubset al algebrei generice pe mulţimi.

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  3/34

  Clasifcarea operatorilor

  E. . Codd a propus opt operaţii de bază !n algebra relaţională,dintre care cinci sunt considerate operaţii primare  şi trei suntoperaţii derivate (ce pot f e"primate pe baza operaţiilorprimare).

  Operaţii primare# $euniunea %i&erenţa 'rodusul cartezian elecţia 'roiecţia Operaţii derivate# ntersecţia Compunerea %i*iziunea

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  4/34

  Alte tipuri de operaţii

  +n a&ară de operaţiile menţionate, mai e"istă operaţiide grupare, agregare, sortare, eliminare aduplicatelor   şi operaţii de redenumire  care nu seconsideră a &ace parte din algebra relaţională, darcare sunt &rec*ent &olosite !n cadrul limbaelorspecializate de interogare a bazelor de date cum ar fSQL  (tructured -uer /anguage) şi QBE  (-uer 0E"ample) .

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  5/34

  1. $euniunea

  $euniunea a doua relaţii compatibile (ce au aceeaşi structură)are ca rezultat o relaţie ce conţine totalitatea tuplurilor celordouă, find e"cluse tuplurile comune (identice).

  Notaţie:

  $1 U $2 = $3 4nde $1 şi $2 sunt tabelele sursă, iar $3 estetabelul rezultat.

  Reprezentarea reuniunii a două tabele:

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  6/34

  $euniune 5 E"emplu

  Clienti 4 urnizori

  $e*enire

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  7/34

  2. %i&erenţa

  'rin di&erenţa doua relaţii compatibile ($1 şi $2) se obţine orelaţie ($3) care conţine tuplurile din $1 care nu se regăsesc !n$2.

  Notaţie:

  $1 \ $2 = $3 4nde $1 şi $2 sunt tabelele sursă, iar $3 estetabelul rezultat.

  Reprezentarea diferenţei dintre două tabele:

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  8/34

  %i&erenţa 5 E"emplu

  $e*enire

  urnizori 6 acturi

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  9/34

  3. 'rodusul cartezian

  'rodusul cartezian a doua relaţii ($1 şi $2) are ca rezultat orelaţie ($3) ce conţine toate perec7ile de tupluri din $1 şi $2.

  Notaţie:

  $1 X $2 = $3 4nde $1 şi $2 sunt tabelele sursă, iar $3 estetabelul rezultat.

  Reprezentarea produsului cartezian a două tabele:

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  10/34

  'rodusul cartezian 5 E"emplu

  $e*enire

  tudenti 8 acultati

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  11/34

  9. elecţia

  elecţia aplicată unei tabele ($1) generează o nouă tabelă ($2)a*:nd aceeaşi structură ca şi $1, dar care conţine doar tuplurilecare !ndeplinesc condiţia specifcată de selecţie.

  Notaţie:

  $2 = E/ECT C ($1) 4nde#

  Reprezentarea operaţiei de selecţie aplicată unei tabele:

  5 $1 este tabelul asupra căruia se aplicăselecţia

  5 C este condiţia5 $2 este tabelul rezultat, alcătuit din

  tuplurile tabelului $1 care !ndeplinesccondiţia C

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  12/34

  elecţia 5 E"emplu

  $e*enire

   Tabel rezultat elecţie ; E/ECT /ocalitateurnizor;

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  13/34

  >. 'roiecţia

  'roiecţia aplicată unei tabele ($1) generează o nouă tabelă ($2)care conţine tuplurile ce conţin un subset al atributelor tabelei $1.

  Notaţie:

  $2 = '[email protected] L ($1) 4nde#

  Reprezentarea operaţiei de proiecţie aplicată unei tabele:

  5 $1 este tabelul asupra căruia se aplicăproiecţia

  5 / este subsetul de atribute5 $2 este tabelul rezultat, cuprinz:nd doar

  atributele din lista /

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  14/34

  'roiecţia 5 E"emplu

  $e*enire

   Tabel rezultat 'roiecţie ; '$?ECTE %enumireurnizor, Tele&onurnizor(urnizori)

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  15/34

  . ntersecţia

  ntersecţia a două relaţii compatibile 5 a*:nd aceeaşi structură($1 şi $2) generează o nouă relaţie ($3) care conţine doar !nregistrările comune (identice) pentru cele două relaţii.

  Notaţie:

  $1 $2 = $3 4nde $1 şi $2 sunt tabelele sursă, iar $3 estetabelul rezultat.

  Reprezentarea intersecţiei dintre două tabele:

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  16/34

  ntersecţia 5 E"emplu

  $e*enire

  Clienti urnizori

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  17/34

  B. Compunerea

  Compunerea dintre două tabele ($1 şi $2) generează o nouă tabelă($3) care combină tuplurile celor două tabele sursă, find alese doaracelea care !ndeplinesc o anumită condiţie specifcată !n cadrulcompunerii.

  Notaţie:

  $3 = $1 ?D C $2 4nde#

  Reprezentarea operaţiei de compunere:

  5 $1 şi $2 sunt tabelele de bază asupracărora se aplică compunerea5 C este condiţia care poate să conţină

  operatori logici şi aritmetici, precum şiagregări de date

  5 $3 este tabelul rezultat

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  18/34

  Compunerea 5 E"emplu

  $e*enire

  urnizori ?D %ataactura  1>F12F2G11 acturi

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  19/34

  B. Tipuri particulare deCompunere

  +n &uncţie de natura condiţiilor, e"istă mai multecazuri particulare de compunere, dintre care, !nalgebra relaţională prezintă o importanţă deosebităurmătoarele#

  B.1. Ec7icompunerea

  B.2. Compunerea naturală

  B.3. Compunerea e"ternă

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  20/34

  B.1. Ec7icompunerea

  Ec7icompunerea este compunerea pentru care condiţia este alcătuitănumai din egalităţi.

  Reprezentarea operaţiei de ecicompunere:

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  21/34

  B.2. Compunerea naturală

  Compunerea naturală este ec7icompunerea a două tabele, pentru care e"istă celpuţin c:te un c:mp a*:nd acelaşi nume şi tip şi !n care, din rezultat, se eliminăc:mpurile identice.

  Reprezentarea operaţiei de compunere naturală:

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  22/34

  B.2. Compunerea e"ternă

  Compunerea e"ternă este o ec7icompunere care afşează şi tuplurile care nu aucorespondent !n cadrul celor două tabele sursă. +n tabelul rezultat, pentru tuplurilecare nu au corespondent se completează *aloarea D4//.

  Reprezentarea operaţiei de compunere e!ternă:

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  23/34

  H. %i*iziunea

  %i*iziunea presupune !mpărţirea unei tabele ($1), denumită de!mpărţit, la otabelă denumită !mpărţitor ($2), rezult:nd o altă tabelă ($3) denumită c:t,ast&el !nc:t orice tuplu al tabelei c:t ($3) trebuie să se regăsească !n cadrultuplurilor tabelei de!mparţit ($1) !n combinaţie cu fecare tuplu din tabela

   !mpărţitor ($2). 'entru a putea să aibă sens di*iziunea, tabela !mpărţitor($2) trebuie să aibă ca atribute un subset al atributelor tabelei de!mpărţit($1).

  Notaţie:

  $3 =  $1I $2 4nde $1 şi $2 sunt tabelele sursă, iar $3 este tabelulrezultat.

  Reprezentarea operaţiei de di"iziune:

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  24/34

  %i*iziunea 5 E"emplu

  $e*enire

  /inie actura I 'rodus

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  25/34

  $ealizarea operatorilor relaţionali !n -/

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  26/34

  $ealizarea operatorului Reuniune

  $euniunea a două tabele se realizează cu autorul clauzei UN#$N.

  %!emplu:

  inta"a -/ a&erentă e"emplului

  &%L%C' C/EDT.%Client As %, C/EDT.%enumireClient As %enumire,C/EDT./ocalitateClient As /ocalitate, C/EDT.Tele&onClient As Tele&on

  (R$) C/EDT

  UN#$N

  &%L%C'

  4$DJ?$.%urnizor As %, 4$DJ?$.%enumireurnizor As %enumire,4$DJ?$./ocalitateurnizor As /ocalitate, 4$DJ?$.Tele&onurnizor As

   Tele&on

  (R$) 4$DJ?$K

  ClicL pentru E"emplu

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  27/34

  $ealizarea operatorului *iferenţa

  'entru realizarea diferenţei a două tabele nu e"istă o clauză -/ specifcă.?peratorul Diferenţă poate f realizat prin utilizarea unei interogări cusubinterogare, !n care condiţia conţine N$' #N.

  %!emplu:

  inta"a -/ a&erentă e"emplului

  &%L%C' 4$DJ?$.%urnizor, 4$DJ?$.%enumireurnizor,4$DJ?$./ocalitateurnizor, 4$DJ?$.Tele&onurnizor

  (R$) 4$DJ?$

  +,%R% 4$DJ?$.%urnizor N$' #N

  -&%L%C' %urnizor

  $?M ACT4$.K

  ClicL pentru E"emplu

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  28/34

  $ealizarea operatorului /rodusulcartezian

  ?peratorul Produsul cartezian se realizează !n -/ prin enumerarea tabelelor !n cadrul clauzei $?M, &ără specifcarea anumitor condiţii.

  ?bser*aţie# 4tilizarea unor condiţii determină selecţia unui set particular de*alori, constituind, de &apt, reprezentarea !n -/ a operatorului Compunere.

  %!emplu:

  inta"a -/ a&erentă e"emplului

  &%L%C'  T4%EDT.Codtudent, T4%EDT.Dumetudent,T4%EDT./ocalitate, AC4/TAT.Codacultate,AC4/TAT.%enumireacultate

  (R$) T4%EDT, AC4/TATK

  ClicL pentru E"emplu

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  29/34

  $ealizarea operatorului &elecţie

  ?peratorul Selecţie se realizează !n -/ cu autorul clauzei +,%R%.

  %!emplu:

  inta"a -/ a&erentă e"emplului

  &%L%C' 4$DJ?$.%urnizor, 4$DJ?$.%enumireurnizor,4$DJ?$./ocalitateurnizor, 4$DJ?$.Tele&onurnizor

  (R$) 4$DJ?$

  +,%R% 4$DJ?$./ocalitateurnizor;N0ucurestiNK

  ClicL pentru E"emplu

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  30/34

  $ealizarea operatorului /roiecţie

  ?peratorul Proiecţie se realizează !n -/ prin intermediul clauzei &%L%C'0 !ncadrul căreia se *or preciza c:mpurile după care se &ace proiecţia.

  %!emplu:

  inta"a -/ a&erentă e"emplului

  &%L%C' 4$DJ?$.%enumireurnizor, 4$DJ?$.Tele&onurnizor

  (R$) 4$DJ?$K

  ClicL pentru E"emplu

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  31/34

  $ealizarea operatorului#ntersecţie

  ?peratorul Intersecţie se realizează !n -/ prin intermediul clauzei +,%R%0cu autorul operatorului #N şi a subinterogărilor.

  %!emplu:

  inta"a -/ a&erentă e"emplului

  &%L%C' C/EDT.%Client, C/EDT.%enumireClient,C/EDT./ocalitateClient, C/EDT.Tele&onClient

  (R$) C/EDT

  +,%R% C/EDT.%enumireClient

  #N

  -&%L%C' 4$DJ?$.%enumireurnizor

  (R$) 4$DJ?$.K

  ClicL pentru E"emplu

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  32/34

  $ealizarea operatoruluiCompunere

  ?peratorul Compunere se realizează !n -/ prin intermediul condiţiilor decompunere din clauza +,%R%1

  %!emplu:

  inta"a -/ a&erentă e"emplului

  &%L%C' 4$DJ?$.%urnizor, 4$DJ?$.%enumireurnizor,4$DJ?$./ocalitateurnizor, 4$DJ?$.Tele&onurnizor,ACT4$.Dumarerieactura, ACT4$.%ataactura

  (R$) 4$DJ?$, ACT4$

  +,%R% 4$DJ?$.%urnizor ; ACT4$.%urnizor AndACT4$.%ataacturaO12F1>F2G11OK

  ClicL pentru E"emplu

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  33/34

  $ealizarea operatorilor Compunerenaturală 2i Compunere e!ternă

  ?peratorul Compunere naturală se realizează !n -/ prin intermediuloperatorului #NN%R 3$#N.

  ?peratorul Compunere eternă se realizează !n -/ prin intermediuloperatorilor L%(' 3$#N şi R#4,' 3$#N.

  A se *edea e"emplele din cursul Limba5ul &6L.

 • 8/18/2019 Curs Algebra Relationala

  34/34

  $ealizarea operatorului *i"iziune

  ?peratorul Diviziune se realizează !n -/ prin intermediul interogărilor cusubinterogări.

  %!emplu:

  inta"a -/ a&erentă e"emplului

  &%L%C' P/DE ACT4$AQ.Dumaractura

  (R$) '$?%4 DDE$ ?D P/DE ACT4$AQ

  $N '$?%4.Cod'rodus ; P/DE ACT4$AQ.Cod'rodus

  4R$U/ 78 P/DE ACT4$AQ.Dumaractura

  ,A9#N4 Count(P/DE ACT4$AQ.Cod'rodus);

  -&%L%C' Count('rodus.Cod'rodus)

  (R$) '$?%4.K

  ClicL pentru E"emplu