Curs 7 & 8 Economie

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 Curs 7 & 8 Economie

  1/14

  ECONOMIA INTREPRINDERIICURS 7 & 823 02 2009

  DIAGNOSTICUL NTREPRINDERII

  Def. Diagnosticul ntreprinderii reprezint starea de sntate a ntreprinderiidat de performanele i vulnerabilitile acesteia.Def. Analiza diagnostic a ntreprinderii const n reperarea simptomelor, adisfuncionalitilor unei ntreprinderi, cercetarea i analiza faptelor iresponsabilitilor i identificarea cauzelor disfuncionalitilor.

  Tipuri de diagnosticMotivaiile elaborrii unei analize diagnostic sunt multiple:

  ntreprinderea este n dificultate cnd se impune un diagnostic global; anumite structuri organizatorice sunt vulnerabile cnd se reclam un

  diagnostic parial (diagnosticul structurii); testarea periodic a potenialului ntreprinderii cnd se impune un diagnostic

  sintetic rapid; pregtirea deciziilor strategice de fuziune sau achiziii cnd diagnosticul st

  la baza partajrii proprietii i fundamentrii opiunii; sau pur i simplu o autodiagnosticare pentru evidenierea punctelor forte i

  punctelor slabe ale ntreprinderii

 • 8/14/2019 Curs 7 & 8 Economie

  2/14

  Diagnosticul de sintez/rapid: obiectul investigaiei l reprezint ntreprinderea n ansamblul ei; are avantajul c se efectueaz rapid i dezavantajul c se bazeaz numai pe

  principalii parametrii ai ntreprinderii, n special pe indicatorii de rezultate;este un diagnostic de control cu rol preventiv i n foarte multe cazuri oautodiagnosticare

  Diagnosticul global: obiectul acestui tip de diagnostic l reprezint ntreprinderea n ansamblu; necesit cheltuieli ridicate i o pregtire de specialitate (expert evaluator); se elaboreaz atunci cnd ntreprinderea se vinde, se reorganizeaz prin

  achiziii/fuziuni sau cnd se confrunt cu greuti majore.Diagnosticul focalizat:

  este un diagnostic specializat pe inte/obiective: diagnostic de criz obligatoriu n cazul falimentului; scderea cotei de pia; reducerea profitului; fuziune/achiziii.

  Diagnosticul funciunilor ntreprinderii: este un diagnostic specializat pe activiti: comercial, financiar, resurse

  umane, operaional, juridic, ecologic, social, strategic; necesitatea acestui tip de diagnostic deriv atunci cnd apar

  disfuncionaliti ntr-o activitate, sau cnd se dorete valorificarea unoroportuniti;

  este realizat cu cheltuieli relativ mici i n timp relativ scurt.Diagnosticul de sntate/rezultate:

  urmrete determinarea strii de sntate a ntreprinderii, preponderent pebaza datelor istorice;

  se folosete preponderent metoda comparaiei, avnd ca referenial perioadaprecedent, bugetul de venituri i cheltuieli, nivelul mediu al industriei

  Diagnosticul de vitalitate: urmrete determinarea strii de vitalitate a ntreprinderii prin raportare la

  dinamica mediului extern; se folosete permanent metoda scenariilor cu scopul evalurii capacitii

  ntreprinderii de a face fa unei situaii viitore deosebite: crize, fuziuni,achiziii;

  referenialul este preponderent concurentul cel mai bine plasat, nivelulmediu al industriei (sectorului), intele strategice.

  Diagnosticul de evaluare: este un diagnostic complex; are ca obiectiv stabilirea valorii de pia a ntreprinderii.

  Metodologii de diagnosticMetodologii propuse:

  - Modelul CEMATT;- Modelul sintetic Bileteanu

  Modelul CEMATT - cuprinde 6 directii de analiza:

 • 8/14/2019 Curs 7 & 8 Economie

  3/14

  1. financiar;2. capacitatea de adaptare la cerinele pieei;3. tehnologie;4. calitate;5. calitatea managementului;6. resurse umane.

  1. Direcia de analiz: financiarCriterii:

  Evaluarea va situa ntreprinderea pe una din treptele:

  2. Direcia de analiz: capacitatea de adaptare la cerinele pieei

 • 8/14/2019 Curs 7 & 8 Economie

  4/14

  Criterii:

  Evaluarea va situa ntreprinderea pe una din treptele:

  3. Direcia de analiz: tehnologieCriterii:

  Evaluarea va situa ntreprinderea pe una din treptele:

 • 8/14/2019 Curs 7 & 8 Economie

  5/14

  4. Direcia de analiz: calitate

  Criterii

  Evaluarea va situa ntreprinderea pe una din treptele:

  5. Direcia de analiz: calitatea managementuluiCriterii

 • 8/14/2019 Curs 7 & 8 Economie

  6/14

  Evaluarea va situa ntreprinderea pe una din treptele:

  6. Direcia de analiz: resurse umaneCritetii

  Evaluarea va situa ntreprinderea pe una din treptele:

 • 8/14/2019 Curs 7 & 8 Economie

  7/14

  Sinteza globala a modelului CEMATT

  Calificativul global rezult prin agragarea calificativelor criteriilor calculate pecele ase direcii de analiz diagnostic (DAD), precum i ncadrarea societii nuna din categoriile celor cinci trepte, dupa formula:

  Unde: Ki coeficient de importanta;Ni nota acordata criteriului;Si stare DADi.O caracterizare sintetic va descrie i starea ntreprinderii,

  corespunztoare calificativului global, subliniind direciile de analiz critice (DAD-K)i pragurile de alarm. Aceast caracterizare va cuprinde n principal evideniereapunctelor tari i a punctelor slabe ale societii analizate, cu alte cuvinte a

  valenelor care ar putea sta la baza unor succese viitoare i a ameninrilor carepot determina pe termen scurt sau mediu confruntarea ntreprinderii cu situaiideosebit de grave, pn la lichidare.

  Modelul sintetic Bileteanu o analiz diagnostic trebuie s urmeze celpuin urmtoarele direcii de abordare:

  1,2,3,4,5,6

  6

  1 1

  1

  ;6global

  n

  i i i

  i i DAD DADn

  i

  i

  K N S

  N N

  K

 • 8/14/2019 Curs 7 & 8 Economie

  8/14

  diagnosticul mediului extern; diagnosticul economic; diagnosticul financiar; diagnosticul social i ecologic; diagnosticul strategic.

  1. Diacnosticul mediului extern

  2. Diagnosticul economic

  s t a b i l i t a t e a m e d i u l u i

  o s t i l i t a t e a m e d i u l u i

  o m o g e n i t a t e a m e d i u l u i

  t a l i a i n d u s t r i e i

  r i t m u l d e c r e s t e r e a l

  i n d u s t r i e i

  p r e t u l

  s t r u c t u r a c o n c u r e n t i a l a

  s e g m e n t a r e a p i e t e i

  c a r a c t e r u l s e z o n i e r a l c e r e r i i

  g r a d u l d e f r a g m e n t a r e

  g r a d u l d e m a t u r i t a t e

  s e n s i b i l i t a t e a l a m o d i f i c a r i l e

  l e g i s l a t i v e

  M A T R I C E A

  v i t e z a s i f r e c v e n t a

  s c h i m b a r i l o r / p o s i b i l i t a t e a

  g e s t i o n a r i i s c h i m b a r i l o r

  M A T R I C E A

  b a r i e r e d e i n t r a r e /

  i n t e n s i t a t e a c o n c u r e n t e i

  M A T R I C E A

  n u m a r u l s i d i v e r s i t a t e a

  p r o d u s e l o r / n u m a r u l s i

  v a r i e t a t e a c l i e n t i l o r

  i s t o r i c

  s t a n d a r d e

  a l t e i n d u s t r i i

  p o l i t i c i l e g i s l a t i v e

  p o l i t i c i f i s c a l e

  s t r a t e g i i m a c r o e c o n o m i c e

  E V A L U A R IC R I T E R I I R E F E R E N T I A L

  O P O R T U N I T A T IA M E N I N T A R I

  D I A G N O S T I C U L

  M E D I U L U I E X T E R N

  D I A G N O S T I C U L

  M E D I U L U I

  E X T E R N

  p u n c t e f o r t ep u n c t e s l a b e

  s t a r e d e

  s a n a t a t e

  C O M P A R A T I I

  S C E N A R I I

  s t a r e d ev i t a l i t a t e

  v u ln e r a b i l i t a t i o p o r t u n i t a t i

  D I A G N O S T I CE C O N O M I C

  i s t o r i c

  B V C

  c o n c u r e n t u l

  p r i n c i p a l

  m e d i ai n d u s t r i e i

  t i n t e

  s t r a t e g i c e

  d i m e n s i u n e a s i

  t e n d i n t a

  a f a c e r i i

  s t r u c t u r a

  a f a c e r i i

  d i m e n s i u n e a

  s i t e n d i n t ap r o f i t u l u i

  e f i c i e n t a

  a f a c e r i i

  R E F E R E N T I A LC R I T E R I I

 • 8/14/2019 Curs 7 & 8 Economie

  9/14

  3. Diagnosticul financiar

  D I A G N O S T I C U L

  E C O N O M I C

  p u n c t e f o r t ep u n c t e s l a b e

  s t a r e d e

  s a n a t a t e

  C O M P A R A T I I

  S C E N A R I I

  s t a r e d e

  v i t a l i t a t e

  v u ln e r a b i l i t a t i o p o r t u n i t a t i

  D I A G N O S T I CF I N A N C I A R

  i s t o r i c

  B V C

  c o n c u r e n t u l

  p r i n c i p a l

  m e d i a

  i n d u s t r i e i

  t i n t e

  s t r a t e g i c e

  s t r u c t u r a

  f i n a n c i a r a

  e c h i l i b r u l

  f i n a n c i a r

  g e s t i u n e af i n a n c i a r a

  r a n d a m e n t u l

  f i n a n c i r a

  R E F E R E N T I A L

  C R I T E R I I

  D I A G N O S T I C U LM E D I U L U I

  E X T E R N

 • 8/14/2019 Curs 7 & 8 Economie

  10/14

  4. Diagnosticul social i ecologic

  D I A G N O S T I C U L

  M E D I U L U I E X T E R

  p u n c t e f o r t e

  p u n c t e s l a b e

  s t a r e d e

  s a n a t a t e

  C O M P A R A T I A

  S C E N A R I I

  s t a r e d e

  v i t a l i t a t e

  v u l n e r a b i li t a t i

  o p o r t u n i t a t i

  D I A G N O S T I C S O C I A L

  S I E C O L O G I C

  i s t o r i c

  c o n c u r e n t a

  m e d i a

  i n d u s t r i e i

  s t a n d a r d e

  t i n t e

  s t r a t e g i c e

  c o n d i t i a

  s a l a r i a t i l o r

  m o b i l i t a t e a

  s o c i a l a

  c o e z i u n e a

  g r u p u r i l o r

  c o n s e r v a r e a

  b i o d i v e r s i t a t i i

  R E F E R E N T I A LC R I T E R I I

  D I A G N O S T I C U L

  E C O N O M O C

  D I A G N O S T I C U LF I N A N C I A R

  p o l u a r e

  e f i c i e n t a

  e c o l o g i c a

  p o l i t i c i e c o l o g i c e

  b i o e t i c a

  r e s t r i c t i i

  m a c r o a m b i e n t a l e

 • 8/14/2019 Curs 7 & 8 Economie

  11/14

  5. Diagnosticul strategic

  D I A G N O S T I C U L

  F I N A N C I A R

  p u n c t e f o r t e

  p u n c t e s l a b e

  s t a r e d e

  s a n a t a t e

  C O M P A R A T I I

  S C E N A R I I

  s t a r e d e

  v i t a l i t a t e

  v u l n e r a b i l i t a t i

  o p o r t u n i t a t i

  D I A G N O S T I C

  S T R A T E G I C

  i s t o r i c

  c o n c u r e n t a

  m e d i a

  i n d u s t r i e i

  s t a n d a r d e

  t i n t es t r a t e g i c e

  c o t a d e p i a t a

  p u t e r e a d e n e g o c i e r e

  a i n t r e p r i n d e r i i

  r e s u r s e f i n a n c i a r e

  e f i c i e n t a c o m p a r a t i v a

  R E F E R E N T I A L

  C R I T E R I I

  D I A G N O S T I C U L

  E C O N O M I C

  D I A G N O S T I C U L

  S O C I A L S I E C O L O G I C

  e x i s t e n t a p l a n u l u i

  s t r a t e g i c

  d i f u z a r e a p l a n u l u i

  s t r a t e g i c

  d e t a l i e r e a p l a n u l u i

  s t r a t e g i c p e U A S

  p o z i t i a c o n c u r e n t i a l a

  a i n t r e p r i n d e r i i

  a v a n t a j e l e

  c o n c u r e n t i a l e

  o b i e c t i v e s t r a t e g i c e

  s e l e c t i a o p t i u n i l o r

  s t r a t e g i c e

  c o n r o l u l a p l i c a r i is t r a t e g i e i

  p e r s o n a l i t a t e a

  m a n a g e r u l u i

  a t i t u d i n e a s a l a r i a t i l o r

  r e s p o n s a b i l i t a t e a

  p u b l i c a a i n t r e p r i n d e r i i

  D I A G N O S T I C U LM E D I U L U I E X T E R N

 • 8/14/2019 Curs 7 & 8 Economie

  12/14

  Diagnosticul global

  D I A G N O S T I C U L

  M E D I U L U I E X T E R N

  D I A G N O S T I C G L O B A L

  D I A G N O S T I C S O C I A L

  S I E C O L O G I C

  D I A G N O S T I C

  S T R A T E G I C

  D I A G N O S T I C

  E C O N O M I C

  D I A G N O S T I C

  F I N A N C I A R

 • 8/14/2019 Curs 7 & 8 Economie

  13/14

 • 8/14/2019 Curs 7 & 8 Economie

  14/14