5
COMENZI CE MODIFICĂ ŞI LUCREAZĂ CU SPAŢII AUTOCAD Comanda realizează o redesenare rapidă a entităţilor din ecranul afişat; are menirea să refacă entităţile distruse virtual şi să cureţe imaginea de «Blips-uri» (apar dacă comanda BLIPMODE este ON). Comanda realizează o redesenare a spaţiului efectiv, cu recalcularea întregii baze de date ce însoţeşte desenul creat până în acel moment. Comanda afectează serios timpul de lucru mărindu-l foarte mult în cazul unui desen complex şi a unei dotări tehnice. Efectul unor comenzi (FILL, QTEXT, etc.) este vizibil numai după o regenerare; Anumite comenzi (ZOOM etc) produc o regenerare automată. Comanda modifică spaţiul afişat, acţionând ca o lupă şi provoacă o detaliere oricât de mare a desenului. Se poate introduce comanda de la tastatură sau se poate selecta opţiunea dorită din meniul desfăşurabil (fig. 3.3). NU modifică desenul. Sintaxa comenzii date de la tastatură : Command: ZOOM Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: Dacă se răspunde cu: All - reface spaţiul afişat astfel încât se suprapune pe spaţiul alocat (când comanda LIMITS este dezactivată şi spaţiul efectiv desenat depăşeşte spaţiul alocat, se afişază spaţiul efectiv); Center - crează un ecran afişat cerând centrul şi înălţimea spaţiului; Dynamic - stabileşte interactiv suprafaţa de afişare; la această opţiune se vizualizează cele 4 spaţii AutoCAD; Extends - ecranul cuprinde întreg desenul; Previous - restaurează pe ecran spaţiul afişat, anterior; se pot face 10 asemenea paşi în urmă; Scale - măreşte sau micşorează imaginea, păstrându-i centrul : «nX» - reprezintă factor de scalare faţă de spaţiul ecran curent, «nXP» - relativ la spaţiul hârtie, modifică o fereastră de afişare din mai multe existente pe ecran (viewports); Window - crează dinamic spaţiul afişat prin specificarea a două colţuri opuse ale ferestrei; <real time> - permite definirea unei ferestre de afişare (prin indicarea a două colţuri opuse ale ferestrei) în timp real. 1 View REDRAW Not ă: View ZOOM Fig. 3.3 Comanda ZOOM în meniul desfăşurabil. View REGEN

Curs 4 desen tehnic-autocad

  • Upload
    boss

  • View
    192

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

autocad- desen tehnic

Citation preview

Page 1: Curs 4 desen tehnic-autocad

COMENZI CE MODIFICĂ ŞI LUCREAZĂ CU SPAŢII AUTOCAD

Comanda realizează o redesenare rapidă a entităţilor din ecranul afişat; are menirea să refacă entităţile distruse virtual şi să cureţe imaginea de «Blips-uri» (apar dacă comanda BLIPMODE este ON).

Comanda realizează o redesenare a spaţiului efectiv, cu recalcularea întregii baze de date ce însoţeşte desenul creat până în acel moment.Comanda afectează serios timpul de lucru mărindu-l foarte mult în cazul unui desen complex şi a unei dotări tehnice.

Efectul unor comenzi (FILL, QTEXT, etc.) este vizibil numai după o regenerare;Anumite comenzi (ZOOM etc) produc o regenerare automată.

Comanda modifică spaţiul afişat, acţionând ca o lupă şi provoacă o detaliere oricât de mare a desenului. Se poate introduce comanda de la tastatură sau se poate selecta opţiunea dorită din meniul desfăşurabil (fig. 3.3).NU modifică desenul.

Sintaxa comenzii date de la tastatură :Command: ZOOMSpecify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: Dacă se răspunde cu: All - reface spaţiul afişat astfel încât se suprapune pe spaţiul alocat (când comanda LIMITS este dezactivată şi spaţiul efectiv desenat depăşeşte spaţiul alocat, se afişază spaţiul efectiv);Center - crează un ecran afişat cerând centrul şi înălţimea spaţiului;Dynamic - stabileşte interactiv suprafaţa de afişare; la această opţiune se vizualizează cele 4 spaţii AutoCAD;Extends - ecranul cuprinde întreg desenul;Previous - restaurează pe ecran spaţiul afişat, anterior; se pot face 10 asemenea paşi în urmă;Scale - măreşte sau micşorează imaginea, păstrându-i centrul :«nX» - reprezintă factor de scalare faţă de spaţiul ecran curent,«nXP» - relativ la spaţiul hârtie, modifică o fereastră de afişare din mai multe existente pe ecran (viewports);Window - crează dinamic spaţiul afişat prin specificarea a două colţuri opuse ale ferestrei;<real time> - permite definirea unei ferestre de afişare (prin indicarea a două colţuri opuse ale ferestrei) în timp real.

Datorită acestei comenzi, desenarea în AutoCAD se poate face la scara 1:1 indiferent de obiectul desenat :

Comanda permite o deplasare a zonei afişate pe ecran fară să modifice desenul(o translaţie a imaginii);

ea se poate introduce de la tastatură, din comenzile standard sau din meniurile desfăşurabile (fig.3.4). În fig. 3.5 se prezintă pictogramele comenzilor ZOOM şi PAN.

UTILIZAREA STRATURILOR (LAYERS)

1

ViewREDRAW

Notă:

ViewZOOM

Fig. 3.3 Comanda ZOOM în meniul desfăşurabil.

ViewPAN

Fig. 3.4 Comanda PAN în meniul desfăşurabil.

Fig. 3.5 Pictogramele comenzilor ZOOM şi PAN.

a. b.

Notă:

ViewREGEN

Page 2: Curs 4 desen tehnic-autocad

Straturile emulează pelicule individuale transparente, de grosime zero, ce pot fi generate în număr mare. Fiecărui strat (layer) i se pot asocia informaţii legate de linii şi culori, putând realiza astfel, straturi dedicate elementelor geometrice incluse într-un anumit obiect, cotărilor, adnotărilor etc. (fig. 3.7). AutoCAD ne asigură că poate să ne arate aceste straturi separat (pe fiecare în parte, independent de celelalte), sau împreună în orice combinaţie dorim.Iată câteva trăsături esenţiale ale noţiunii de Layer:

Fiecare Layer are anumite atribute şi anume:nume (Name); culoare (Color); tip de linie (Linetype); grosime de linie (Lineweight). AutoCAD ne propune un Layer implicit cu atributele: nume - 0 culoare - white (alb); tip de linie - continuous (continuă).

Dacă o entitate desenată se mută dintr-un Layer într-altul, entitatea capătă (preia) atributele Layer-ului în care s-a mutat (BYLAYER) .

Layer curent - este stratul pe care se poate desena la un moment dat; doar un singur layer poate fi curent la un moment dat. Dacă un Layer nu e curent, pe el nu se poate desena, ci doar modifica

Layerul poate avea stările următoare: - curent («Current»); deschis («ON»); îngheţat («Freeze»); blocat (încuiat) («Lock»)

Comanda LAYER este prezentată numai sub formă de casetă de dialog (fig. 3.8) ce este dedicată excusiv gestionării straturilor ; poate fi accesată introducând comanda : de la tastatură, selectând-o din meniul desfăşurabil sau selectând pictograma specifică din

bara de proprietăţi.

.Cu utilitarul Layer Properties Manager se pot controla patru proprietăţi ale obiectelor : culoarea, tipul de linie, grosimea liniei şi stilul de plotare (Plot Style). Astfel, modificarea acestor proprietăţi se poate face foarte repede, pentru un număr mare de obiecte în acelaşi timp.

2

Fig. 3.7 Straturi într-un desen.

Adnotări

Cote

Proiecţii ortogonale

FormatLAYER

Fig. 3.8 Caseta de dialog Layer Properties Manager.

Page 3: Curs 4 desen tehnic-autocad

În AutoCAD, stratul prestabilit se numeşte “0”; elementele create pe stratul “0” au proprietăţi unice, destinate creării blocurilor. De aceea, înainte de a crea elemente geometrice noi, în general, se recomandă crearea unui strat pentru acestea.

Se recomandă să se atribuie proprietăţilor unui obiect valoarea ByLayer putând astfel, să se modifice în mod global culoarea, tipul de linie, grosimea şi stilul de plotare.

Proprietatea tip de linie (Linetype) şi Grosime a liniei (Lineweight)

Programul are o mare varietate de tipuri de linii (fig. 3.11), existând chiar şi linii care conţin text; există şi posibilitatea creării de tipuri de linii personalizate.

Încărcarea tipurilor de linie

Alegerea factorului de scară al tipului de linie

3

Fig. 3.13 tipuri de linii folosite in grafica inginereasca

ContinuousDashdotHidden

strat curent

culoare

tip de linie grosime linie

stil de plotare

Fig. 3.9 Bara cu instrumente Object Properties.

Notă:

Notă:

Fig. 3.11 Caseta Select Linetype. Fig. 3.12 Caseta Lineweight.

Fig. 3.15 Caseta de dialog Linetype Manager.

Page 4: Curs 4 desen tehnic-autocad

Programul AutoCAD permite atribuirea unui factor de scară (Linetype scale factor) care înmulţeşte stilul tipului de linie curent cu numărul dorit. Modificarea factorul de scară al tipului de linie se face prin intermediul casetei de dialog Linetype Manager din grupa FORMAT care afecteaza în mod automat toate tipurile de linie; modificarea scării globale a tipului de linie se face prin caseta de text Global Scale Factor sau prin comanda LTSCALE

Se poate vedea care este scara tipului de linie sau se poate atribui în mod individual o scară a unei linii trasate folosind caseta de dialog Properties. Caseta Properties poate fi accesată cu ajutorul butonului din bara cu instrumente standard (fig. 3.16), din meniul Modify sau introducând comanda PROPERTIES de la tastatură; cu ajutorul acestei casete se poate modifica un mare număr de valori pentru obiectele selectate Factorul de scară se poate modifica şi prin introducerea de la tastatură a comenzii LTSCALE.Se recomandă ca, după încarcarea tipurilor de linie (LINETYPE), să se apeleze imediat comanda LTSCALE, dându-se un factor de scalare optim.Se recomandă ca, la începutul fiecarei sesiuni de desenare, să se încarce toate tipurile de linie (in fişierul acad.lin); în caz contrar AutoCAD pune la dispoziţie numai tipul de linie «Continuous».

Folosirea grosimilor de linie

Atribuirea grosimilor de linie este foarte asemănătoare cu atribuirea tipurilor de linie; comanda care guverneaza aceasta proprietate este comanda LINEWEIGHT; sau dacă se apasă butonul LWT din bara de stare (fig. 3.18).

Se recomandă organizarea lucrului prin asocierea unei culori, a unui tip de linie şi a unei grosimi de linie pentru fiecare strat (layer), lucrându-se apoi cu opţiunea ByLayer. Pentru a desena un element cu anumite proprietăţi se va face curent stratul cu acele proprietăţi.

INSTRUMENTELE PRECIZIEI IN ACAD (urmare)

Filtrarea GeometricăFiltrarea Geometrică reprezintă de fapt, acţiunea de preluare de coordonate, de la un punct al desenului, şi atribuirea acestora unui alt punct din desen.Filtrarea Geometrică nu este o comandă în sine ci este o metodă ce intervine în dialogul altor comenzi lansate. Această metodă reprezintă o facilitate remarcabilă în stabilirea corespondentelor de proiecţii.Sintaxa filtrării este : . X - se va prelua coordonata x a unui punct selectat. Y - se va prelua coordonata y a unui punct selectat. Z - se va prelua coordonata z a unui punct selectat. XY - se vor prelua coordonatele xy ale unui punct selectat. XZ - se vor prelua coordonatele xz ale unui punct selectat. YZ - se vor prelua coordonatele yz ale unui punct selectat

4

Notă:

Fig. 3.16 Butonul Properties.

Fig. 3.18 Butonul LWT.

Atenţie:

Notă: