87

Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

  • Upload
    allerym

  • View
    768

  • Download
    6

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu
Page 2: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• EEşecul programelor de şecul programelor de profilaxie a cariei aprofilaxie a cariei auu contribuit contribuit în egală măsură insuficientei în egală măsură insuficientei motivaţii din partea medicului motivaţii din partea medicului cât şi neglijenţei pacientului în cât şi neglijenţei pacientului în respectarea normelor de respectarea normelor de igienă dentară a crescut igienă dentară a crescut procentul afecţiunilor pulpare, procentul afecţiunilor pulpare, astfel că endodonţia se află din astfel că endodonţia se află din păcate pe primul loc în păcate pe primul loc în tratamentul conservatortratamentul conservator..

Page 3: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Organul dentar este sediul unor Organul dentar este sediul unor remanieri permanente si poate fi remanieri permanente si poate fi repus in funcrepus in funcţţie printr-o terapie ie printr-o terapie endodonticendodonticăă biologic biologicăă sau dimpotriv sau dimpotrivăă poate fi scos din funcpoate fi scos din funcţţie printr-o ie printr-o tehnictehnicăă endodontic endodonticăă agresiv agresivăă inadeinadeccvatvatăă..

• Raporturile strRaporturile strâânse nse îîntre endodonntre endodonţţiu iu si parodonsi parodonţţiu apical, anastomozele iu apical, anastomozele vaselor pulpare cu parodontale + vaselor pulpare cu parodontale + schimburi biochimice schimburi biochimice îîntre endo ntre endo şşi i paro datoritparo datorităă permeabilit permeabilităţăţii dentinei ii dentinei şşi cementului = afeci cementului = afecţţiune prin iune prin utilizarea unui act terapeutic utilizarea unui act terapeutic inadecvatinadecvat

Page 4: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Canalul radicular reprezinta o Canalul radicular reprezinta o nisa ecologica unica ce ofera nisa ecologica unica ce ofera conditii optime de dezvoltare si conditii optime de dezvoltare si inmultire a florei bacteriene :inmultire a florei bacteriene :

• absenta oxigenului absenta oxigenului • umiditate umiditate • substrat nutritiv organicsubstrat nutritiv organic• flora bacteriana preponderent flora bacteriana preponderent

anaeroba si Gram negativaanaeroba si Gram negativa• Zona apicală – zonă de trecere Zona apicală – zonă de trecere

a infecţieia infecţiei• Zona ectodontică – masă Zona ectodontică – masă

dentinară cu spaţiu cavitar dentinară cu spaţiu cavitar ( multi micro criptic ) – 35% din ( multi micro criptic ) – 35% din volumul dentinarvolumul dentinar

Page 5: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• au fost izolate specii de : au fost izolate specii de : Praevotella, Bacteroides Praevotella, Bacteroides melaninogenicus, melaninogenicus, Porfyromonas, Porfyromonas, Peptostreptococcus, Peptostreptococcus, Enterococcus, FusobacteriumEnterococcus, Fusobacterium

• flora bacteriana difera ca numar flora bacteriana difera ca numar (10(102 2 -- 101088), virulenta si localizare ), virulenta si localizare in canalul radicular in functie de in canalul radicular in functie de patologie, tratament, terapie patologie, tratament, terapie esuata, retratament astfel :esuata, retratament astfel :– dinti cu leziuni periapicale dinti cu leziuni periapicale

persistente, dominpersistente, dominăă Gram + Gram +– dinti cu esec terapeutic, dinti cu esec terapeutic,

Enterococcus faecalisEnterococcus faecalis– abcese periapicale abcese periapicale – asociatii bacterieneasociatii bacteriene

Page 6: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Exemple :Exemple :– Bacterii cu pigment negru – Bacterii cu pigment negru –

parodontita apicala purulentaparodontita apicala purulenta– Peptostreptococcus – abcese, Peptostreptococcus – abcese,

exacerbariexacerbari• Pe langa actiunile unor Pe langa actiunile unor

agresiuni de natura agresiuni de natura infectioasa se pot aminti :infectioasa se pot aminti :– traumatisme ( fracturi sau traumatisme ( fracturi sau

contuzii = raspuns inflamnator contuzii = raspuns inflamnator acut, cronic ) acut, cronic )

– fenomene de rezorbtie : fenomene de rezorbtie : • difuzedifuze• circumscrise circumscrise

•asociere semnificativă între simpomatologie şi specia bacteriană :

Page 7: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Tratamentul (controlul infecţie)

succes eşec

Indicaţie de tratament (contraindicaţii reale)

Prezenţa unei simptomatologii (durere, edem, fluctuenţă, imagine radiografică, dinte retratat)

Mijloc

De prevenire prin trat unei patologii pulpare fără semne de PA

Vindecare a unei patologii pulpoperiapicale prin tratament mecanoantiseptic:

Controlul infecţiei

Controlul dureriiControlul secreţieiControlul fistuleiControlul rezorbţieiInducerea formării ţesutului dur

Tratament mecanic + iriganţi + medicaţie +

obturaţie

Page 8: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Tratamentul mecanic

OBIECTIVE = CONTROLUL INFECŢIEI

Îndepărtarea în totalitate a conţinutului canalar şi a dentinei infiltrate

Conformarea CR cu menţinerea morfologiei iniţiale pe toată lungimea sa, gradul de lărgire circumferenţială să aibă drept scop pregătirea canalului în toate zonele mai ales apicale în scopul menţinerii stării de normalitate a periapexului

Protejarea ţesutului periapical normal sau afectat

Vindecarea ţesutului periapical afectat

Dictat de prezenţa unei pulpe devitale, avasculară, Dictat de prezenţa unei pulpe devitale, avasculară, fără mecanisme de apărare; ţesutul existent suferă fără mecanisme de apărare; ţesutul existent suferă procese de autoliză – ce eliberează produse de procese de autoliză – ce eliberează produse de degradare toxice – difuzează periapical – dau iriraţie degradare toxice – difuzează periapical – dau iriraţie permanentăpermanentă

Page 9: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Tratamentul mecanic - Tratamentul mecanic - eficient daca se respecta eficient daca se respecta etapele :etapele :

• RRadiografie preoperatorie - adiografie preoperatorie - anatomia camerei pulpare si anatomia camerei pulpare si a canalului radicular, canale a canalului radicular, canale supranumerare, calcificarisupranumerare, calcificari..

• pregătireapregătirea câmpului câmpului operator – (restaurarea prov. operator – (restaurarea prov. a cariilor-tartru, placă, a cariilor-tartru, placă, finisare, lustruire) din jurul finisare, lustruire) din jurul dinteluidintelui

• obiectiv: obiectiv: – Reduce la minimum riscul Reduce la minimum riscul

de contaminare a de contaminare a canalului radicular cu FB canalului radicular cu FB din exterior prin mijloace din exterior prin mijloace de asepsie şi antisepsiede asepsie şi antisepsie

– DDezinfecezinfecţţia coroanei si a ia coroanei si a dinteluidintelui

Page 10: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Izolarea dintelui obligatoriu prin digă Izolarea dintelui obligatoriu prin digă pentru că:pentru că:– Izolează de salivă Izolează de salivă – Împiedică înghiţirea şi aspiraţia – de Împiedică înghiţirea şi aspiraţia – de

detritusuri, instrumentar, iriganţidetritusuri, instrumentar, iriganţi– Îmbunătăţeşte accesulÎmbunătăţeşte accesul– Retractia si protectia tesuturilor

adiacente– Relaxează pacientul, reduce conversaţiaRelaxează pacientul, reduce conversaţia– Izolează perfect părţile moiIzolează perfect părţile moi

Page 11: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

PĂRŢILE COMPONENTEPĂRŢILE COMPONENTEMONTAREA DIGĂI PE RAMĂMONTAREA DIGĂI PE RAMĂORIFICIILE DIGĂIORIFICIILE DIGĂIPRINDEREA CLEMEIPRINDEREA CLEMEIANESTEZIE TOPICĂANESTEZIE TOPICĂAPLICAREA CLEMEIAPLICAREA CLEMEIARANJAREA DIGĂI IN JURUL CLEMEIARANJAREA DIGĂI IN JURUL CLEMEIINTRODUCEREA ASPIRATORULUI SUB INTRODUCEREA ASPIRATORULUI SUB DIGĂ ÎN CAVITATEA BUCALĂDIGĂ ÎN CAVITATEA BUCALĂÎNDEPĂRTAREA CLEMEIÎNDEPĂRTAREA CLEMEI

SISTEMUL DE DIGĂSISTEMUL DE DIGĂ

Page 12: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Creerea accesului – Creerea accesului – coronar – 2 etape : coronar – 2 etape : – piesa de mpiesa de mânăână ( turbin ( turbinăă ) )– piesa de mpiesa de mânăână cu turatie cu turatie

micmicăă

• coronar – obiective : coronar – obiective : – oferoferăă acces spre canalul acces spre canalul

radicularradicular– elimineliminăă tavanul camerei tavanul camerei

pulpare, favorizpulpare, favorizâând nd examinarea directexaminarea directăă

– bună vizualizare pentru bună vizualizare pentru evitarea introducerii acului evitarea introducerii acului sub tensiune la nivelul CRsub tensiune la nivelul CR

Page 13: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Tratament mecanicTratament mecanic - - eficient în condiţii de:eficient în condiţii de:• - asociere cu un irigant - asociere cu un irigant • - spălături abundente între utilizarea acelor- spălături abundente între utilizarea acelor• - examinarea zonelor de stress - examinarea zonelor de stress şi curăţirea şi curăţirea

acelor acelor • - acţiune de înşurubare - acţiune de înşurubare • - - recapitulare recapitulare • cavitate endodontica ce poate fi obturata cavitate endodontica ce poate fi obturata

printr-un material biocompatibil de printr-un material biocompatibil de substitutie ermetic si durabil cu respectarea substitutie ermetic si durabil cu respectarea şi şi mentinerea morfologiei initiale a canalului mentinerea morfologiei initiale a canalului pe tota lungimea sape tota lungimea sa

• gradul de largire circumferentiala avand ca gradul de largire circumferentiala avand ca scop pregatirescop pregatirea a sa corecta in toate zonele sa corecta in toate zonele si mai ales in zona cea mai sensibila – si mai ales in zona cea mai sensibila – zona apicalazona apicala

• instrumentarea cu LLinstrumentarea cu LL• influentat de morfologia canalelor :influentat de morfologia canalelor :

– drepte, pe sectiune rotundedrepte, pe sectiune rotunde– curbe si inguste, pe sectiune ovalecurbe si inguste, pe sectiune ovale– diametrul intern al canalului, care depinde diametrul intern al canalului, care depinde

de: forma dintelui, traume, carie, restaurări de: forma dintelui, traume, carie, restaurări coronarecoronare→ preparare dificilă→ preparare dificilă

Page 14: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

TRATAMENTUL MECANIC SE POATRE FACE CU :

instrumentar de mână instrumentar rotativ

Page 15: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Tratamentul mecanic se poate face în 1-2 zile în funcţie de patologia pulpoperiapicală:

• Convenţional Convenţional cu rată mare de succes, poate fi îngreunat de prezenţa curburilor accentuate

• ChirurgicalChirurgical în caz de:– Curburi accentuate

– Obstacole pe canal

– Instrumente rupte

– Calcificări

– Eşecuri ale tratamentului convenţional

– Persistenţa durerii după obturaţia de canal

– Persistenţa radiotransparenţei

• conventional + chirurgicalconventional + chirurgical

Page 16: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Determinarea lungimii Determinarea lungimii canalului si canalului si respectarea sa pe tot respectarea sa pe tot parcursul parcursul instrumentarii instrumentarii ( evitarea impingerii ( evitarea impingerii continututlui dincolo de continututlui dincolo de apex = discomfort apex = discomfort acutizat )acutizat )

• Indepartarea Indepartarea continutului canalului continutului canalului la dinti vitalila dinti vitali

• tratament biomecanic tratament biomecanic + tratament + tratament medicamentos dinti medicamentos dinti devitalidevitali

Page 17: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Metode de instrumentare a canalului raqdicular :Metode de instrumentare a canalului raqdicular : • Metode Apicocoronare Metode Apicocoronare -- pentru canale drepte largi şi uşor curbe = tehnica de pentru canale drepte largi şi uşor curbe = tehnica de preparare standard (pe secţiune circulară)preparare standard (pe secţiune circulară)

• Tehnica step-back pentru canale înguste şi curbe, mişcările acelor = Tehnica step-back pentru canale înguste şi curbe, mişcările acelor = mişcare forţelor balansatemişcare forţelor balansate

Page 18: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

– TTehnici coronoapicaleehnici coronoapicale cu cu instrumentar de minstrumentar de mână şi rotativ:ână şi rotativ:

– CaracteristicCaracteristic Coronoapicale, Coronoapicale,

prepararea începe coronar cu prepararea începe coronar cu instrumentar cu diametru mare instrumentar cu diametru mare de mână sau rotativ pentru cele de mână sau rotativ pentru cele 2/3 coronare, determinarea 2/3 coronare, determinarea lungimii canalului radicular şi lungimii canalului radicular şi step-backstep-back

– cercetări demonstrează: cercetări demonstrează: • Avantaje: Avantaje:

– Reduce transportarea FB Reduce transportarea FB coronare spre zona apicalăcoronare spre zona apicală

– Uşurează accesul apicalUşurează accesul apical– Accentuează forma conică Accentuează forma conică

coronarăcoronară– Uşurează irigaţia, Uşurează irigaţia,

» introducerea pastelor introducerea pastelor medicamentoase,medicamentoase,

» obturaţia de canalobturaţia de canal

FORMĂ TRONCONICĂFORMĂ TRONCONICĂ

Page 19: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Eficienta instrumentelor Eficienta instrumentelor influentata de : influentata de : – marimea acelormarimea acelor– forma pe sectiuneforma pe sectiune– tipultipul

– materialul din care sunt materialul din care sunt

confectionateconfectionate

Page 20: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Miscarile acelor Miscarile acelor = 2 tipuri principale; de dute-vino şi = 2 tipuri principale; de dute-vino şi mişcări de rotaţiemişcări de rotaţie

+ iriganţi abundenţi după fiecare ac = tratament + iriganţi abundenţi după fiecare ac = tratament mecanic eficientmecanic eficient

Page 21: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

1.1. PILIRE : împingere şi retragere PILIRE : împingere şi retragere axială axială

2. RĂSUCIRE SAU ROTAŢIE : 2. RĂSUCIRE SAU ROTAŢIE : mişcare în jurul axului în sens orar mişcare în jurul axului în sens orar nelimitată nelimitată

TIPURI DE MIŞCĂRI PENTRU PREPARAREA CANALULUI TIPURI DE MIŞCĂRI PENTRU PREPARAREA CANALULUI RADICULARRADICULAR

Page 22: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

3.3. RĂSUCIRE ŞI RETRAGERE : RĂSUCIRE ŞI RETRAGERE : acul se introduce axial în sens acul se introduce axial în sens apical cu un sfert de rotaţie apical cu un sfert de rotaţie ( 90( 90ºº ) apoi retras activ cu forţă : ) apoi retras activ cu forţă : secţionare şi îndepărtare a secţionare şi îndepărtare a fragmentelor de dentină fragmentelor de dentină

4. ROTAŢIE ŞI CONTRAROTAŢIE : 4. ROTAŢIE ŞI CONTRAROTAŢIE : mai puţin agresivă cu mai puţin agresivă cu secţionarea şi degajarea secţionarea şi degajarea dentineidentinei

Page 23: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

5.5. ROTAŢIE, CONTRAROTAŢIE ŞI ROTAŢIE, CONTRAROTAŢIE ŞI RETRAGERE ACTIVĂ : ac HRETRAGERE ACTIVĂ : ac H

6. TEHNICA FORŢELOR 6. TEHNICA FORŢELOR BALANSATE SAU BALANSATE SAU COMPENSATE COMPENSATE

mod eficient de secţionare a mod eficient de secţionare a dentinei, instrumentul introdus cu dentinei, instrumentul introdus cu uşoară presiune în sens apical, uşoară presiune în sens apical, 90 90 ºº în sens orar apoi contrarotaţie în sens orar apoi contrarotaţie 270 270 ºº cu deblocarea şi cu deblocarea şi deşurubarea instrumentului în deşurubarea instrumentului în sens coronarsens coronar

Page 24: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Controlul infectiei prinControlul infectiei prin tratament mecanic + tratament mecanic + mijloace de asepsie, antisepsie si dezinfectie mijloace de asepsie, antisepsie si dezinfectie =

camp operator steril• Controlul efectelor secundare ale infectieiControlul efectelor secundare ale infectiei• durere, durere, • secretie persistenta,secretie persistenta,• rezorbtie radiculara interna sau externa rezorbtie radiculara interna sau externa • inducerea tesutului cicatricial inducerea tesutului cicatricial

Page 25: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Erori de preparare a canalului radicular:Erori de preparare a canalului radicular:• instrumentareinstrumentare• Foramenul trebuie lăsat în poziţia sa naturală şi nu transportat prin

creerea unei tensiuni elastice a instrumentului care într-un canal curb tinde să reajusteze forma sa originală, acţionând agresiv la partea externă a curburei. Aspect marcat de creşterea diametrului şi a rigiditpţii instrumentelor ce tind să lucreze asupra canalului mutând foramenul – perforarea curbruii.

• Primul instrument ajunge la foramen • Al doilea instrument urmează pe primul,• dar avâd un diametru mai mare forţa • elastică tinde să îndrepte instrumentul în• canalul curb• Foramenul începe să fie excentric, se • observă scurtarea canalului = formă de • picătură• Efecte:

– Durere postoperatorie– Secreţie la nivelul canalului– Obturaţie radiculară incorectă– Cronicizarea proceselor cu simptomatologie dureroasă

Page 26: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu
Page 27: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Traiectul canalar are o mişcare în spaţiu cu curbe de direcţii şi forme variabile de la dinte la dinte de care trebuie să se ţină seama

Page 28: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Tehnici alternative cu ultrasunete, tratament cu Tehnici alternative cu ultrasunete, tratament cu instrumentar sonic, tratament cu laser instrumentar sonic, tratament cu laser

Page 29: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Complexitatea morfologică a CR Complexitatea morfologică a CR face imposibilă sterilizarea saface imposibilă sterilizarea sa

• Soluţii irigante adjuvant al Soluţii irigante adjuvant al tratamentului mecanic. tratamentului mecanic.

• în zonele inaccesibile tratamentului în zonele inaccesibile tratamentului mecanicmecanic

• nu trebuie supraevaluat atribuindu-nu trebuie supraevaluat atribuindu-se virtuţi totalese virtuţi totale

• implică utilizarea unui lichid şi a implică utilizarea unui lichid şi a unui instrument ce conţine lichidulunui instrument ce conţine lichidul

• mod de acţiune: mod de acţiune: • fizică legată de cantitate şi volumfizică legată de cantitate şi volum• chimică de calitate şi naturea chimică de calitate şi naturea

soluţieisoluţiei

Page 30: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Proprietăţi: Proprietăţi: Umectarea pereUmectarea pereţţilorilor CR şi îndepărtarea debriurilor permiţând pătrunderea cu CR şi îndepărtarea debriurilor permiţând pătrunderea cu

uşurinţă a instrumentului şi alunecarea acestuiauşurinţă a instrumentului şi alunecarea acestuiaDistrucţia microorganismelor şi a toxinelor fără afectarea ţesuturilor normaleDistrucţia microorganismelor şi a toxinelor fără afectarea ţesuturilor normale

Dizolvarea materiei organice Dizolvarea materiei organice Îndepărtarea smear-layer şi a dentinei ramoliteÎndepărtarea smear-layer şi a dentinei ramolite

Putere de difuziunePutere de difuziuneTensiune superficială micăTensiune superficială mică

Acţiunea lor în zonele inaccesibile tratamentului mecanicAcţiunea lor în zonele inaccesibile tratamentului mecanic

Page 31: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Iriganţi folosiţi:Iriganţi folosiţi:• NaClONaClO – – introdus în endodonţie în 1918 introdus în endodonţie în 1918

de Cooldige de Cooldige oxidant asupra matricei oxidant asupra matricei organiceorganice

• NaClO+tratament mecanic reduce 50% NaClO+tratament mecanic reduce 50% din FBdin FB

• hipocloritul de sodiu irigant de elecţie hipocloritul de sodiu irigant de elecţie folosit în concentraţie de 0,5-5,25% într-folosit în concentraţie de 0,5-5,25% într-un volum adecvat extrem de eficient un volum adecvat extrem de eficient dizolvant rapid antiseptic, antibacterian dizolvant rapid antiseptic, antibacterian

• proprietate de albire a dentinei colorateproprietate de albire a dentinei colorate• ieftin se păstrează în sticlă de culoare ieftin se păstrează în sticlă de culoare

închisăînchisă• dezavantaje: miros neplăcut dincolo de dezavantaje: miros neplăcut dincolo de

apex extrem de dureros, necrozăapex extrem de dureros, necroză• tehnica iriganţilortehnica iriganţilor• Chelatori Chelatori datorită afinităţii pentru ionii datorită afinităţii pentru ionii

de calciude calciu• Efect antimicrobian bun: alternanţa Efect antimicrobian bun: alternanţa

EDTA-NaClO –EDTA eficientă în EDTA-NaClO –EDTA eficientă în îndepărtarea smear-layerîndepărtarea smear-layer

• EDTAEDTA 10-15% 10-15% demineralizează pereţii demineralizează pereţii dentinari ai CR pe o suprafaţă de 20-50 dentinari ai CR pe o suprafaţă de 20-50 microni în special în zona coronară şi microni în special în zona coronară şi treimea mijlocie plus îndepărtarea SLtreimea mijlocie plus îndepărtarea SL

Page 32: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• acizi slabi (acid citric acizi slabi (acid citric 10%)10%)

• halogeni Cl şi I halogeni Cl şi I puternic oxidanţi efect puternic oxidanţi efect bactericid imediatbactericid imediat

• iodul sub formă iodul sub formă iodură de potasiu iodură de potasiu antibacterianantibacterian

• iodoformul puternic iodoformul puternic antiseptic intră în antiseptic intră în compoziţia pastelorcompoziţia pastelor

• lubrefianţi glicerină, lubrefianţi glicerină, săpun lichid săpun lichid (preparate comerciale (preparate comerciale EDTAC, EDTAC,

Page 33: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Controlul infecţiei prin medicaţia endodontică=mijloc Controlul infecţiei prin medicaţia endodontică=mijloc adjuvant de prevenire sau terapie a leziunilor apicale şi adjuvant de prevenire sau terapie a leziunilor apicale şi periapicale. Iniţierea unei medicaţii endodontice periapicale. Iniţierea unei medicaţii endodontice determinată de prezenţa şi rolul FB la nivelul dinţilor determinată de prezenţa şi rolul FB la nivelul dinţilor depulpaţi. Iniţiată cu mai bine de un secol în urmă. depulpaţi. Iniţiată cu mai bine de un secol în urmă.

Page 34: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

La sfârşitul secolului trecut se cunoştea:La sfârşitul secolului trecut se cunoştea:•diga şi o serie de antiseptice: fenolii, formocrezolii, sulfamidele, diga şi o serie de antiseptice: fenolii, formocrezolii, sulfamidele, antibioticele, paste poliantibiotice, ce pledau pentru “o sterilizare a antibioticele, paste poliantibiotice, ce pledau pentru “o sterilizare a canalului radicular”.canalului radicular”.•Numeroase cercetări au dovedit citotoxicitatea ţesuturilor de contact cu Numeroase cercetări au dovedit citotoxicitatea ţesuturilor de contact cu formocrezolul compuşii fenolici, CMCP, paraclorfenolul, metacresyl formocrezolul compuşii fenolici, CMCP, paraclorfenolul, metacresyl acetat, cresatina, eugenolul – de încetinire a activităţii metabolice celulară acetat, cresatina, eugenolul – de încetinire a activităţii metabolice celulară a sintezei matricei de la nivelul fibroblaştilor, degenrarea celulelor, a sintezei matricei de la nivelul fibroblaştilor, degenrarea celulelor, modificări a reacţiei imune umorale = agresivitate = exacerbare prin modificări a reacţiei imune umorale = agresivitate = exacerbare prin efectul caustic asupra celulelor periapicale ce vor reacţiona deseori efectul caustic asupra celulelor periapicale ce vor reacţiona deseori violent şi dureros. răspunsul inflamator sub influenţa antisepticelor folosite violent şi dureros. răspunsul inflamator sub influenţa antisepticelor folosite pot interfera cu cicatrizarea sau pot consitui lăcaşe de colonizare a pot interfera cu cicatrizarea sau pot consitui lăcaşe de colonizare a microorganismelor florei bacteriene ce creează noi leziuni.microorganismelor florei bacteriene ce creează noi leziuni.•Efectele citototxice s-au dovedit a fi mai puterniec decât cele bactericide Efectele citototxice s-au dovedit a fi mai puterniec decât cele bactericide + proprietăţile alergenice sau mutagenice (la aldehide).+ proprietăţile alergenice sau mutagenice (la aldehide).

Page 35: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Această medicaţie antrenează o stare de Această medicaţie antrenează o stare de disconfort după tratament. În concluzie disconfort după tratament. În concluzie medicaţia antibacteriană a canalului radicular medicaţia antibacteriană a canalului radicular nu trebuie să urmărească sterilizarea canalului nu trebuie să urmărească sterilizarea canalului radicular ci să creeze condiţiile unui mediu radicular ci să creeze condiţiile unui mediu defavorabil dezvoltării FB ci favorabil reacţiei defavorabil dezvoltării FB ci favorabil reacţiei biologice de apărare şi reparaţie tisulară.biologice de apărare şi reparaţie tisulară.

• Se impune o selectare sistematică a medicaţiei Se impune o selectare sistematică a medicaţiei umărindu-se efectul său principal: - controlul umărindu-se efectul său principal: - controlul infecţiei,infecţiei,- controlul durerii al rezorbţiei - controlul durerii al rezorbţiei - controlul secreţiei = semne asociate cu - controlul secreţiei = semne asociate cu inflamaţia apicală. inflamaţia apicală.

- - Inducerea Inducerea ţţesutului duresutului dur (cicatrice) (cicatrice)

Page 36: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Proprietăţi ideale:Proprietăţi ideale:• anihilare imediată şi totală pe timp nelimitat a anihilare imediată şi totală pe timp nelimitat a

florei bacteriene la nivelul canaluluiflorei bacteriene la nivelul canalului• acţiune asupra resturilor organiec restanteacţiune asupra resturilor organiec restante• penetrabilitatepenetrabilitate• proprietăţi analgeticeproprietăţi analgetice• să inducă formarea ţeusutului dursă inducă formarea ţeusutului dur• să nu influenţeze calitatea materialului de să nu influenţeze calitatea materialului de

obturaţie temporar şi definitivobturaţie temporar şi definitiv• să fie uşor de aplicat şi îndepărtatsă fie uşor de aplicat şi îndepărtat• să fie radioopacsă fie radioopac• să nu coloreze dintelesă nu coloreze dintele

Page 37: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Agenţi antibacterieni sub formă de:Agenţi antibacterieni sub formă de:– aplicaţii topice cu antiseptice (ATS)aplicaţii topice cu antiseptice (ATS)– aplicaţii topice cu antibioticeaplicaţii topice cu antibiotice

• Paramonoclorfenolulcamforat CMPCParamonoclorfenolulcamforat CMPC = = combinaţia cristalelor de monoclorfenol plus combinaţia cristalelor de monoclorfenol plus camfor 3/7, bactericid mai puternic decât fenolul şi camfor 3/7, bactericid mai puternic decât fenolul şi mai puţin iritantmai puţin iritant

• FormocrezolulFormocrezolul = formaldehida în pulpotomii la = formaldehida în pulpotomii la dinţii temporaridinţii temporari

• PParaformaldehidaaraformaldehida ca şi component în unele ca şi component în unele materiale de obturaţie N2 şi endometazonamateriale de obturaţie N2 şi endometazona

• antibioticele utilizare atât pe cale sistemică cât şi antibioticele utilizare atât pe cale sistemică cât şi aplicare topicăaplicare topică

• paste cu antibiotice paste cu antibiotice pe cale generală şi aplicaţii pe cale generală şi aplicaţii topicetopice

Page 38: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Pe cale generaPe cale generallă adesea greşit folosite cu indicaţii majore în celulită, ă adesea greşit folosite cu indicaţii majore în celulită, limfoadenită, stare generală alterată cu febră (tratament individualizat ca limfoadenită, stare generală alterată cu febră (tratament individualizat ca adjuvant nu ca alternativă) adjuvant nu ca alternativă)

•pasta Curson = sulfat de neomicină, bacitracină, polimixină şi nistatinpasta Curson = sulfat de neomicină, bacitracină, polimixină şi nistatin•septomixina a lui Septodont =dexametazonă, sulfat de polimixină, septomixina a lui Septodont =dexametazonă, sulfat de polimixină, tetraciclină, neomicină sulfat, dietilaminoetoxifeniltetraciclină, neomicină sulfat, dietilaminoetoxifenil•Ledermix pastă şi pulbere antibacterian şi antalgicLedermix pastă şi pulbere antibacterian şi antalgic•metronidazolul în soluţie şi pastemetronidazolul în soluţie şi paste

•dezavantaje= creează rezistenţă, sensibilizare, spectru de acţiune limitat, dezavantaje= creează rezistenţă, sensibilizare, spectru de acţiune limitat, necesit[ antibiogramnecesit[ antibiogramăă

•Dezinfectante acţionează la graniţa cu antibioticele cu o acţiune mai Dezinfectante acţionează la graniţa cu antibioticele cu o acţiune mai rapidă, dar mai toxice: aldehidele (formaldehida, paraformaldehida, rapidă, dar mai toxice: aldehidele (formaldehida, paraformaldehida, glutaraldehidele = dzinfetant al suprafeţelor)glutaraldehidele = dzinfetant al suprafeţelor)•SteroriziiSterorizii (Prednisolon, Triamcinolon, Hidrocortizon) = ameliorarea (Prednisolon, Triamcinolon, Hidrocortizon) = ameliorarea dureriidurerii

•Plus agenţi antimicrobieni CaOH2 = pastePlus agenţi antimicrobieni CaOH2 = paste•Ledermix (conţine tetraciclină) indicaţii durere posttraumatică, Ledermix (conţine tetraciclină) indicaţii durere posttraumatică, postinfecţioasăpostinfecţioasă

•controlul durerii şi al infecţieicontrolul durerii şi al infecţiei

Page 39: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Ca(OH)2 - proprietăţi

• Pulbere albă, fină, granulară, amorfă, solubilă în apă şi insolubilă în alcool

• Se obţine prin calcinarea carbonatului de calciu:• CaCO3→CaO + CO2

• CaO+H2O→ Ca(OH)2

• Posedă marcate proprietăţi bazice prin pH-ul alcalin, pH=12,4 , ceea ce explică proprietăţile sale bactericide

• Ieftin• Uşor de folosit şi îndepărtat din canal• Nu reacţionează cu materialele de obturaţie coronare• Capacitate de “uscare” a canalului • Părţile componente :

– Ca(OH)2 34 – 50 % – Sulfat de Ba 5 – 15 %– metilceluloză

Page 40: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Preparate cu Ca(OH)2

• Calasept• Calxyl• Hipocal

Dezavantaje :

- Ca(OH)2 în cantitate mică– Pastele greu de introdus în

canal prin metode manuale şi automatizate

Aplicarea pastelor prin:– conuri de hârtie– ac Lentullo– Sistem ultrasonic– Pistol pentru amalgam

Page 41: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Indicaţii ale hidroxidului de calciu

• Agent inductor al dentinei de reparaţie în procesele de coafaj pulpar indirect

• Agent inductor al punţii dentinare în procesele de coafaj pulpar direct

• În perforaţii şi fracturi• În procesele rezorbtive

radiculare• În compoziţia unor cimenturi de

obturaţie definitivă ( Sealapex, Apexit, CRCS )

Pe pulpă vie

Pe pulpă devitală

Terapia ocalexică

Page 42: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Induce închiderea apicală în procesele de apexificare Induce închiderea apicală în procesele de apexificare şşi i apexogenezăapexogeneză

• Agent bacteriostatic şi bactericid (controlul microorganismelor) ca medicament în utilizat canalul radicular

• Acţionează ca agent catalizator în modificarea pH-ului ţesuturilor periapicale pentru a favoriza procesele de cicatrizare

• Excelent agent higroscopic în controlul exudatului din canalul radicular al dinţilor cu leziuni periapicale mari, a căror umiditate persistă

• Acţionează ca barieră apicală atunci când este utilizat ca tampon în canalul radicular, cu scopul de a obţine sigilarea apicală şi a permite obturaţia radiculară convenţională

Page 43: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Pulberea de hidroxid de calciu se transformă într-o pastă prin

amestecul ei cu:

• Apă distilată

• Ser fiziologic ( Soluţie Ringer)

• Metilceluloză

• Paramonoclorfenol camforat (CMPC)

• Glicerină

• Anestezice dentare (de preferinţă fără VC)

Page 44: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Hidroxidul de calciuasigură endodonţiului patru certitudini:• catabolismul pulpar şi proliferarea

microbiană sunt oprite, din acid mediul devinind alcalin (pH: 11-13);

• activitatea enzimatică este anulată; când

pH-ul trece de 8.5 ea devine imposibilă;• capacitatea de apărare devine maximă prin

leucocitoză;• refacerea osoasă este accelerată prin

îndepărtarea obstacolelor care se opun acţiunii fosfatazei alcaline.

Page 45: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Prin combinarea acestor factori oferiţi de un pH optim, se obţine o acţiune terapeutică eficientă

(Descordes, 1976).

• Materialul are capacitatea de a expansiona din canalul radicular principal în canalele laterale şi tubulii dentinari

• Acţiunea litică asupra resturilor necrotico-gangrenoase

• Acţiunea de stimulare a proceselor de reparaţie tisulară

Hidroxidul de calciu – cel mai biocompatibil material utilizat în endodonţie

Page 46: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Mecanism de acţiune

Ca(OH)2 → Ca 2+ + 2 OH -

• Ionii de calciu Ca 2+ determină reducerea excitabilităţii nervoase deoarece cresc pragul pentru iniţierea răspunsului nervos

• Nivelurile crescute de ioni de Ca2+ pot produce diferenţierea celulară, care poate conlucra la procesul de mineralizare

• Deoarece ionii de calciu îmbunãtãţesc circulaţia sangvinã la nivelul capilarelor, se obţine o reducere a exudatului inflamator, şi astfel hidroxidul de calciu poate fi considerat şi un sedativ al durerii minore

Page 47: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Mecanism de acţiune

CaOH2 → Ca 2+ + 2 OH -

• Ionii OH – determină liza substanţelor organice necrozate de la nivelul canalului radicular, respectând materia organică vie

• Crează un mediu bazic (pH≥11,5), incompatibil cu viaţa microorganismelor ce compun flora endodontică→acţiune de sterilizare. Acest pH creşte lent, dar constant în timp

Page 48: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Expansiunea hidroxidului de calciu de la nivelul canalului radicular principalExpansiunea hidroxidului de calciu de la nivelul canalului radicular principal

Page 49: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Terapia ocalexicăTerapia ocalexică

• Pierre Bernard – 1966 – bazele teoretice şi practice ale terapiei ocalexice

• O-cal-ex: Oxyde Calcium Expansif • se bazează pe proprietăţile oxidului de

calciu în combinaţie cu apa• În CR reacţia are loc între lichidul endo şi CaO

sub formă de pastă

CaO + H2O → Ca(OH)2

1 vol 2 vol 3 volMateriale organice

CO2

Ca(OH)2 CaCO3 + H2O

Page 50: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Oxidul de calciuOxidul de calciu• Oxid de calciu uşor • Oxid de calciu greu ( HEXOCALEX)

Structura cristalografică a Hexocalexului este eflorescentă, conopidiformă (“choufleur” -cauliflower) şi nu cuboidă, ca la oxidul de calciu clasic. Acesta este de trei ori mai expansiv (hiperexpansiv) şi de două, trei ori mai dens decât oxidul de calciu clasic.

• 1972 – Pierre Bernard – OCALEX BIOCALEX 6.9

• compoziţie• CaO greu• ZnO şi • un lichid special etilenglicol/apă

Page 51: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Hidroxidul de calciu este mult mai eficient în distrugerea bacteriilor anaerobe decât CMPC (Georgeopolulou, 1993).

• Oxidul de calciu este mult mai eficient decât hidroxidul de calciu în sterilizarea canalelor radiculare şi scade timpul de vindecare a leziunilor periapicale anterior obturaţiei radiculare (OR) definitive (Cavalleri, 1990).

• Dacă pentru hidroxidul de calciu OR temporară trebuie să fie etanşă, pentru oxidul de calciu ea se realizează până la 1,5 mm înainte de apex (datorită expansivităţii sale).

Page 52: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Tratamentul Parodontitelor Apicale

Tratamentul Parodontitelor Apicale

3-4 saptămâni• Asimptomatic• Canal uscat • Fistula închisă

3-4 saptămâni• Asimptomatic• Canal uscat • Fistula închisă

ObturaţieObturaţie

3-4 săptămâni• Simptomatic• Canal umed• Fistula prezentă

3-4 săptămâni• Simptomatic• Canal umed• Fistula prezentă

Examen microbiologic

Examen microbiologic

Tratament mecano-antiseptic2,5% NaOCl + EDTA + Ca(OH)2

Tratament mecano-antiseptic2,5% NaOCl + EDTA + Ca(OH)2

1 săpt.1 săpt.

AntibioticeAntibiotice Chirurgie +AntibioticeChirurgie +Antibiotice

Ca(OH)2 3 - 6 luni Ca(OH)2 3 - 6 luni

Leziuni mariResorbţie, etc.Leziuni mari

Resorbţie, etc.

Semne Clinice şi Radiograficede vindecare

Semne Clinice şi Radiograficede vindecare

Page 53: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Creştere de barieră Creştere de barieră de ţesut dur prinde ţesut dur prin

Ca(OH)2 Ca(OH)2 apexificaapexificarere

Creştere de barieră Creştere de barieră de ţesut dur prinde ţesut dur prin

Ca(OH)2 Ca(OH)2 apexificaapexificarere

DinteDinte extra extras în s în scop scop orortodontictodontic..

PotenPotenţţialialul ul de Vindecare a de Vindecare a Complexului Complexului Apical CelularApical CelularPotenPotenţţialialul ul de Vindecare a de Vindecare a Complexului Complexului Apical CelularApical Celular

Page 54: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Potenţialul de vindecare a complexului celular apical

Page 55: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Indepărtarea Ca(OH)2 se face prin clătirea cu NaOCl în cantitate suficientă sau prin instrumentare ultrasonică

• Eficienţa pastelor funcţie de scopul lor :– Provizorie 3 – 4 zile– Uscarea canalului 1 – 2 săptămâni şi se

repetă până la obţinerea unui rezultat optim– Închiderea apicală :

• Prima depunere pentru 2 săptămâni – scop bacteriostatic

• A doua depunere pentru 3 – 4 luni până la 24 luni

Page 56: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Cauzele şi CONTROLUL DURERII – esenţial pentru succesul tratamentului:Durerea fenomen clinic variat, la originea ei componentă psihologică, asociată cu inflamaţia – infecţia = intensitatea, durata +modificări locale.

Tratamentul durerii intraoperator sau postoperator se face după consideraţii teoretice.

Aplicaţii loacle de corticosteroizi (Ledermix) criticaţi ăentru că se presupune a interfera cu reacţia organismului şi cu sinteza naturală de steroizi (aspect nejustificat nefiind dovezi).

Controlul durerii pe cale generală:- durere uşoară:

- durere moderată: codeină sau derivate de codeină- durere severă: pethidinăAnalgezice

Aspirină 1-3 tablete la 4-6 ore

Paracetamol 1-2 tablete la 4-6 oreIbuprofen maximum 2 tablete pe zi

Durere prezentă

Durere secundară unei intervenţii

Page 57: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Cauzele şi controlul hemoragiei şi exudatului • esxudat purulent = semn clar de infecţie controlat prin

instrumentaţie + Ca(OH)2 pe canal• controlul secreţiillor persistente, extrem de greu de controlat, se

asociază cu apexul larg deschis, cu obturaţii în depăşire însoţite adesea de abces, fistulă.

• Simptome: durere continuă persistentă, secreţie pe canal. • Cauze: complicaţii iatrogene (absenţa digăi, instrumentare

insuficientă, suprainstrumentare, obturaţii neetanşe).• Tratament: reinstrumentare şi obturaţie cu Ca(OH)2 pentru 3-6 luni +

chirurgie endodontică ajutătoare.• controlul sângerării: Ca(OH)2 pe suprafaţa sângrerândă câteva

minute• Cauzele rezorbţiei: infecţie + inflamaţie – traumatisme – albirea

dinţilor• controlul rezorbţiei = tratament de elecţie Ca(OH)2 + Ledermix +

Ca(OH)2. calcitonină experimental.

Page 58: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Obturarea spaţiului endodontic

Page 59: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Pe lângă tratament mecanic + iriganţi + medicaţie, succesul în terapia endodontică este influenţat de OBTURAREA SPAŢIULUI ENDODONTIC.

• Materiale de obturaţie:– Material primar (gutapercă) 90% din volumul obturaţiei– Sealer endodontic 10% din volumul obturaţiei (agent de adaptare a

două suprafeţe heterogene + obliterarea canalelor secundare fine şi canaliculelor dentinare deschise).

• Clasificare:– Sealeri eugenolate;– Sealeri pe bază de Ca(OH)2;– Sealeri pe bază de răşini;– Sealeri pe bază de ionomeri de sticlă;

– Zincoxideugenol (formula Rickert) apărută ca alternativă la sealerii pe bază de gutapercă (cloropercă, eucapercă) = pulp canal sealer = sistem biocomponent pulbere-lichid. Timp de priză scurt.

– Ulterior ProcoSol înlocuieşte argintul precipitat. Timp de priză bun.

Page 60: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

TubliSeal (Kerr) sistem pastă-pastă. Expansiune. Timp scurt de priză.Nogenol fără eugenol sistem pastă-pastă (mai puţin iritant) .

Îmbunătăţirea proprietăţilor: adaosul de formaldehidă s-a dovedit a fi neinspirat pentru că sporeşte efectul toxic deja prezent al eugenolului întârziind cicatrizarea.Formaldehida – necroza terminaţiilor nervoase libere de la nivelul periapexului mascând procesul inflamator asimptomatic, alterări structurale ireversibile evidenţiate clinic după mulţi ani.

Page 61: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Cimenturi eugenolate = din ZOE + aditivi, paraformaldehidă, germicide. Răşini sau balsam de Canada.

• Caracteristici: • Ciment cu priză rapidă• Se utilizează cu con de gutapercă sau argint• Fenomene inflamatorii mult diminuate ex: Rickert

sealer– Compoziţie:- Pulbere:ZnO, Ag precipitat, răşini oleice,

iodotimol - Lichid: ulei de cuişoare, balsam de Canada

Rickert (1931) – alternativă la gutapercă: Pulp Canal Sealer(Kerr)-sistem biocompomponent - pulbere lichid

Dezavantaje: timp de lucru scurt.

+ eugenol

Page 62: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Cimenturi eugenolate

Page 63: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Proco-sol reformulat după Grossman (1936 )prin înlocuirea Ag şi balsamul de Canada-conţine: ZnO, răşini, subcarbonat de Bi, sulfat de Ba şi borat de sodiu; lichid:eugenol (UP Root Canal Sealer)Consistenţa: testul picăturii – 10-12 s sau un reamer 25 – 5-10 stestul spatulei .

Formula Wach (1925) = ZOE + creozot (agent terapeutic)- refacuta ZnO + subnitrat +Bi + MgO + fosfat de calciu

lichid = ulei de cui + balsam de Canada, eucaliptolDez – miros dezagreabil, de dentist

Tubli-Seal = ciment ZOE în sistem biocomponent, priză rapidă, greu de manipulat.

pulbere: ZnO, răşini oleice, trioxid de bismut, iodotimol, uleiuri şi ceară;

lichid: eugenol şi răşini polimerizate.

Nogenol – mai putin iritant pasta/pasta ZnO , sulfat de bariu, uleiuri vegetale.Adaosul de formaldehida:dezavantaje – iritant.

Page 64: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu
Page 65: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Sealeri pe bază de Ca(OH)2

• Exemple: 1.Sealapex(Kerr)-sistem pastă-pastă: ZnO, Ca(OH)2, butil benzen, stearat de Zn

Catalizator: sulfat de bariu, dioxid de Ti, răşini, salicilat

2. Apexit(Vivadent) 3. CRCS(Hygienic)Dezavantaje: - priză rapidă

- disociere în OH şi Ca =dizolvare=goluri - lipsesc proprietăţile benefice ale pastelor pe bază de Ca(OH)2

4.Vitapex: Ca(OH)2 40% iodoform, uleiuri siliconice.

Page 66: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu
Page 67: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Sealeri pe bază de polimeri

• Endofill• AH 26 – pulbere: particule de Ag, oxid de Bi, oxid de Ti

– Catalizator: hexametilentetraamina

–lichid: bisfenoldiglicidil eter–În timpul reacţiei de întărire eliberează

temporar foprmaldehida-propr. antibacteriene- f. toxic

• AH Plus• Diaket (3MEspe)- Schmidt 1951

– Pulbere-lichid=amestec lipicios- puternic adeziv, coeficient de contracţie mare

Page 68: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu
Page 69: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu
Page 70: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Sealeri formaldehidă-resorcinol

• Spad: sistem tricomponent– Tehnică:

• Alezarea canalului este urmată de spălături cu hipoclorit de sodiu sau apă oxigenată

• Meşarea cu acid sulfuric 45% sau acid tricloracetic 1/3• Uscare 30 de secunde• Uscarea cu meşă sau conuri de hârtie• Obturarea cu pastă Spad

• Pulbere: oxid deZn, sulfat de Ba, oxid de Ti, trioximetilen, acetat de hidrocortizon, hidr. de Ca, borat de fenilmercur.

• Lichid L: pentru tratam.: glicerină, formaldehidă;• Lichid LD: de întărire: HCl, resorcinol, glicerină;• Se indică cu sau fără conuri de gutapercă.

Page 71: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Sealeri formaldehidă-resorcinol

• Forfenan (Septodont): sistem tricomponent:

• Pudră: Enoxolone, sulfat de bariu şi excipient până la 100 g

• Lichid de tratam.; soluţie de formaldehidă 35%

• Lichid de întărire: resorcinol, HCl şi excipienţi

• Foredent (Spofa)

Dezavantaje:

- toxici;

- se îndepărtează greu.

Page 72: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Sealeri cu conţinut de formaldehidă

• Endomethasone (mai multe formule)• Formulă generală: ZnO, acetat de

hidrocortizon, tetraiodtimol, paraformaldehidă, dexometazonă.

• Produse Spad• N2 (RC2B)- tehnica Sargenti Toxice datorită formaldehidei ce produce

necroza terminaţiilor nervoase libere - asimptomatic; - necroză parodonţiu apical.

Page 73: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Sealeri polimerici

• RoekoSeal Automix -silicon cu reacţie de adiţie, sistem pastă-pastă în seringă;

• Solubilitate scăzută;• Stabilitate dimensională;• 0,2% expansiune=sigilare

excelentă;• Uşor de îndepărtat;• Neiritant;• Succes clinic în PAC;• Radioopacitate.

Page 74: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Sealeri CIS

• Ketac Endo (3M Espe)

• Endion(VOCO)Proprietăţi:

• Capacitate de etanşeizare !?!

• Uşor iritanţi tisular;

• Citotoxicitate scăzută.

Page 75: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

MATERIALE SOLIDE (Guttapercha)

Page 76: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Compoziţie: – Gutapercă aproximativ 20%;– Oxid de zinc 56-75%;– Sulfaţi metalici (sulfat de bariu) pentru opacitate 1-15%;– Ceară şi răşini 1-4%;– La care se adaugă agenţi de legătură, opacifianţi şi coloranţi.

• Proprietăţi fizice:– Bioinertă, neiritativă pentru ţesuturile periapicale, uşor de

inserat sau îndepărtat, radioopacă, impermeabilă şi nu colorează dintele;

– Material roşcat, rigid şi solid la temperatură obişnuită;– Pliabilă la 25-30ºC;– Masă moale la 60ºC;– Se livrează sub formă de conuri standard şi convenţionale.

Page 77: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Diferite tipuri de conuri de gutapercă: a. Standardizate b. Nestandardizate c., d. Conuri

standardizate de diferite conicităţi

Page 78: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Avantaje:– Elasticitate sa adaptează

canalului radicular;– Uşor de manipulat chiar în

cele mai complexe tehnici de obturaţie;

– Uşor de îndepărtat total sau parţial;

– Inertă ;– Autosterilizabilă (prin

imersie 1 minut în hipoclorit de sodiu 5%);

– Capacitate de sigilare + sealer.

• Dezavantaje:– Lipsa de adeziune la

dentină;– Mic coeficient de retracţie;– În amestec cu cloroform

sau eucaliptol coeficient de contracţie mare după evacuarea solventului.

Page 79: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

Materiale pe bază de gutapercă (cloroperca şi eucaperca)

• Se obţin prin dizolvarea gutapercii în cloroform respectiv eucaliptol + conuri de gutapercă;

• Coeficient de contracţie mare;• Ex: Kloroperka pulbere: balsam de Canada,

răşini, gutapercă, ZnO, cloroform.

Page 80: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

ACELE, CA ŞI MATERIAL DE OBTURAŢIE

• Concept interesant ;• Ideea este aceea că prepararea canaluluui se

face cu ace, de ce să nu se umple apoi canalul cu sealer şi să se introducă un ac la lungimea de lucru? Această tehnică nu şi-a câştigat adepţi pentru dezavantaje:– Datorită complexităţii canalelor, acele nu introduc

suficient sealer;– Forma lor nu se potriveşte formei canalului;– Retratamentul este imposibil.

Page 81: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

OBTURAŢIA DE CANAL

• MOMENTUL OPTIM AL OBTURAŢIEI RADICULARE:

Dinte asimptomatic; Canal uscat; Absenţa fistulei; Absenţa mirosului; Cultură microbiană negativă; Etanşeitatea obturaţiei coronare

provizorii.

Page 82: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

TEHNICI DE OBTURAŢIE RADICULARĂObturaţia mixtă radiculară

• Etapele obturaţiei mixte:

- izolare;

- uscarea canalului;

- alegerea conului;

- alegerea acului Lentullo ( un număr mai mic decât ultimul ac folosit pentru prepararea canalului);

- se face proba endodontică;- pregătirea sealer-ului;- introducerea în canal cu ajutorul acului Lentullo cu o turaţie de 700 rpm;- canalul se umple uşor în exces;- introducerea conului de gutapercă;- îndepărtarea excesului conului;- controlul radiografic al obturaţiei.

Page 83: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

CONDENSAREA LATERALĂ A GUTAPERCII

• Indicaţii: – Canale drepte şi canale uşor curbate.

• Avantaje:– Relativ necomplicată;– Necesită instrumentar simplu;– Sigilează perfect canalul radicular;– Se poate controla cu uşurinţă lungimea

de lucru;– Include retratament cu uşurinţă;– Stabilitate dimensională bună;– Posibilitatea canalelor secundare.

• Dezavantaje:– Imposibilitatea obturării canalelor cu

curbură severă;– Apex deschis;– Canale cu rezorbţie internă;– Se pot produce depăşiri apicale;– Se pot produce fracturi peste 7,5 Kg

forţă pe un spreader cu d = 11.

Page 84: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

• Pregătirea sealerului; • Inserarea conului;• Inserarea spreader-ului;• Eliberarea spreader-ului

prin mişcare de rotaţie în jurul axei sale;

• Opţional poate fi efectuată radiografie după introducerea celui de-al doilea con;

• Procedurile se repetă – 3-7 conuri accesorii;

• Ultima inserţie e un con accesoriu.

Page 85: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

TEHNICI DE OBTURARE CU GUTAPERCTEHNICI DE OBTURARE CU GUTAPERCĂ PRIN Ă PRIN INJECTARE LA CALDINJECTARE LA CALD

Page 86: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

INJECTAREA TERMOPLASTICĂ A GUTAPERCII

• Gutaperca încălzită (70º) injectată în canal cu un dispozitiv special în combinaţie cu un sealer = sistemul Ultrafill ;

• Ampule conţinând gutapercă încălzite pentru 15 minute într-un aparat special;

• O canulă scurtă cu diam. de 0,7 mm e ataşată fiecărei ampule.

Page 87: Curs 1 - Tehnici moderne de tratament,diga, materiale + Obtu

TEHNICA THERMAFIL• Necesită un timp mai scurt pentru obturarea canalelor radiculare• Sistemul utilizează conuri standardizate din alfa gutapercă pe un purtător central din oţel

inoxidabil (titan, răşină) standardizate corespunzătoare fiecare unui nr. de instrument• Tehnică:

– Canalul uscat tapetat cu sealer;– Obturatorul cu mărimea cea mai apropiată încălzit într-un cuptor special şi introdus

la lungimea de lucru;– Purtătorul secţionat la 1-2 mm deasupra orificiului canalar.

• Avantaje:– Uşurinţa introducerii;– Posibilitatea scurgerii prin neregularităţi a gutapercii încălzite.

• Dezavantaje:– Depăşirea apicală;– Imposibilitatea controlării densităţii obturaţiei;– Dificultăţi în obturarea canalelor curbe; – Retratamentul îngreunat.