Click here to load reader

Curriculum vitae Europassrinfo.ro/cantemir/wp-content/uploads/2016/09/CV-Andrei... · Web viewFundamentele psihologiei I - Introducere in Psihologie (titular), Fundamentele psihologiei

  • View
    278

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Curriculum vitae Europassrinfo.ro/cantemir/wp-content/uploads/2016/09/CV-Andrei... · Web...

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae

Europass

Informaii personale

Nume / Prenume

Cotrus Andrei

E-mail

[email protected]

Nationalitate(-tati)

Romana

Data naserii

14.09.1967

Locul de munca

Domeniul ocupational

Universitatea Dimitrie Cantemir, Tirgu Mures, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Institutie de invatamant superior.

Experienta profesionala

Perioada

februarie 2016- prezent

Functia sau postul ocupat

Lector universitar doctor

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Invatamant superior

Numele si adresa angajatorului

Universitatea Dimitrie Cantemir din Tirgu Mures, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Activitati si responsabilitati principale

Sustinerea activitatilor decurs si seminar, la urmatoarele discipline:

Defectologie si logopedie, Psihologia reclamei, Psihodiagnoza personalitatii, Psihologia varstelor.

Coordonarea lucrarilor de licenta si disertatie ale studentilor

Publicarea de articole de specialitate impreuna cu studenti si masteranzi.

Coordonarea unor lucrari prezentate in cadrul Simpozionului studentilor si masteranzilor.

Participarea la activitatea de cercetare stiintifica

Perioada

august 2015 ianuarie 2016

Functia sau postul ocupat

Asistent universitar doctor

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Invatamant superior

Numele si adresa angajatorului

Universitatea Dimitrie Cantemir din Tirgu Mures, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Activitati si responsabilitati principale

Sustinerea activitatilor de seminar i lucrri practice, la urmatoarele discipline:

Fundamentele psihologiei I - Introducere in Psihologie (titular), Fundamentele psihologiei II - Mecanismele Psihologiei cognitive (titular), Psihodiagnostic I (titular), Psihodiagnostic II (titular), Psihologia educatiei, Psihologia invatarii, Psihologia creativitatii, Psihologie medicala, Psihologie sociala, Psihologia personalitatii, Psihodiagnoza personalitatii, Defectologie si logopedie, Metode si tehnici proiective, Psihologia varstelor. Psihologia reclamei, Psihologie experimentala.

Coordonarea lucrarilor de licenta ale studentilor

Publicarea de articole de specialitate impreuna cu studenti si masteranzi.

Coordonarea unor lucrari prezentate in cadrul Simpozionului studentilor si masteranzilor.

Participarea la activitatea de cercetare stiintifica

Perioada

2009-2015

Functia sau postul ocupat

Asistent universitar doctorand

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Invatamant superior

Numele si adresa angajatorului

Universitatea Dimitrie Cantemir din Tirgu Mures, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Activitati si responsabilitati principale

Sustinerea activitatilor de seminar si lucrari practice, la urmatoarele discipline:

Fundamentele psihologiei I - Introducere in Psihologie (titular), Fundamentele psihologiei II - Mecanismele Psihologiei cognitive (titular), Psihodiagnostic I (titular), Psihodiagnostic II (titular), Psihologia educatiei, Psihologia invatarii ,Psihologia creativitatii, Psihologie medicala, Psihologie sociala, Psihologia personalitatii, Psihodiagnoza personalitatii, Defectologie si logopedie, Metode si tehnici proiective, Psihologia varstelor, Psihologie experimentala.

Coordonarea lucrarilor de licenta ale studentilor

Publicarea de articole de specialitate impreuna cu studenti si masteranzi

Coordonarea unor lucrari prezentate in cadrul Simpozionului studentilor si masteranzilor.

Participarea la activitatea de cercetare stiintifica

Perioada

2004 - prezent

Functia sau postul ocupat

Director executiv/psiholog

Activitati si responsabilitati principale

Conducerea si supervizarea intregii activitati din cadrul fundatiei.

Numele si adresa angajatorului

Fundatia Global Care Romania

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Prestari de servicii educationale, sociale, medicale si psihologice.

Perioada

1996 - 2004

Functia sau postul ocupat

Instructor de educatie

Activitati si responsabilitati principale

Predarea notiunilor elementare pentru dobandirea competentelor de baza a elevilor din scolile speciale.

Numele i adresa angajatorului

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures

Tipul activitii sau sectorul de activitate

Protectie sociala a copiilor orfani ori abandonati.

Responsabilitati academice si profesionale

Perioada

octombrie 2015 - prezent

Functia sau postul ocupat

Director al Centrului de Consiliere, Psihoterapie si Orientare profesionala

Numele si adresa angajatorului

Universitatea Dimitrie Cantemir din Tirgu Mures

Perioada

iunie 2013

Functia sau postul ocupat

Profesor invitat

Activitati si responsabilitati principale

Sustinere curs

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Universita degli Studi di Catania Italia, Erasmus IP Summer School

Perioada

2013

Functia sau postul ocupat

Manager pe probleme de consiliere si orientare vocationala

Activitati si responsabilitati principale

Cconsilierea si orientarea vocationala a persoanelor din grupul tinta, prin informarea, cunoasterea si evaluarea individuala si de grup a acestora.

Numele si adresa angajatorului

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Axa prioritara. 2 Corelarea Invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

Domeniul major de interventie 2.1 Tranzitia de la scoala la viata activa

Titlul proiectului: Pregatirea practica a studentilor premisa a insertiei eficiente pe piata muncii

Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/61514

Beneficiar: Universitatea Dimitrie Cantemir din Tirgu-Mures

Perioada

2012 - prezent

Functia sau postul ocupat

Presedinte al Comisiei de etica si deontologie profesionala.

Numele si adresa angajatorului

Universitatea Dimitrie Cantemir din Tirgu Mures

Perioada

2012-prezent

Funcia sau postul ocupat

Responsabil derulare Protocol de colaborare pentru studiile de licenta, dintre Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul UDC Tirgu Mures, Centrul Scolar de Educatie Incluziva nr.1, Tirgu Mures si Inspectoratul Scolar Judeean Mures.

Numele si adresa angajatorului

Universitatea Dimitrie Cantemir din Tirgu Mures

Perioada

2011-prezent

Functia sau postul ocupat

Responsabil derulare Protocol de colaborare pentru studiile de licenta, dintre Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul UDC Tirgu Mures, Centrul Scolar de Educatie Incluziva nr.2, Tirgu Mures si Inspectoratul Scolar Judetean Mures

Numele si adresa angajatorului

Universitatea Dimitrie Cantemir din Tirgu Mures

Perioada

2010 - prezent

Functia sau postul ocupat

Membru al Comisiei Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei pentru intocmirea dosarelor in vederea evaluarii externe a calitatii si pentru acreditarea unor specializari. (Hotararea Senatului Universitatii din 13 octombrie 2010)

Numele si adresa angajatorului

Universitatea Dimitrie Cantemir din Tirgu Mures

Perioada

2009-prezent

Functia sau postul ocupat

Coordonator al Cercului de Psihologie din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Numele si adresa angajatorului

Universitatea Dimitrie Cantemir din Tirgu Mures

Educatie si formare

Perioada

2015

Calificarea / diploma obtinuta

Atestat de libera practica, treapta specialist Psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala.

Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare

Colegiul Psihologilor din Romania

Perioada

2015

Calificarea / diploma obtinuta

Atestat de libera practica, treapta specialist Psihopedagogie speciala.

Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare

Colegiul Psihologilor din Romania

Perioada

2014

Calificarea / diploma obtinuta

Atestat de libera practica, treapta practicant autonom Psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala.

Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare

Colegiul Psihologilor din Romania

Perioada

2014

Calificarea / diploma obtinuta

Atestat de libera practica, treapta practicant autonom Psihopedagogie speciala.

Numele si tipul institutiei de invatamant

/ furnizorului de formare

Colegiul Psihologilor din Romania

Perioada

2014

Calificarea / diploma obtinuta

Atestat de libera practica, treapta practicant in supervizare psihologia muncii si organizationala..

Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare

Colegiul Psihologilor din Romania

Perioada

2012-2013

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite

Curs postuniversitar de formare continua in domeniul Psihopedagogie speciala

Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei.

Perioada

2012

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite

Scoala de Studii Avansate

Managementul agresivitatii de la teorie la practica o abordare bio-psiho-sociala

Proiect UEFISCDI Tirgu Mures

Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare

Universitatea de Medicina si Farmacie Tirgu Mures

European Violence in Psychiatry Research Group

Institutul de Psihoterapie si Dezvoltare Personala

Perioada

2012

Calificarea / diploma obtinuta

Atestat de libera practica, treapta practicant in supervizare Psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala.

Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare

Colegiul Psihologilor din Romania

Perioada

2012

Calificarea / diploma obtinuta

Atestat de libera practica, treapta practicant in supervizare Psihopegagogie speciala.

Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare

Colegiul Psihologilor din Romania

Perioada

2011

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite

Formator acreditat CNFP

Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare

Ministerul Muncii, Familiei si egalitatii de sanse; Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului. Universitatea Populara din Tirgu Mures,

Perioada

2011

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat de Participare

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite

Curs de formare Tehnici proiective utilizate in psihodiagnosticul clinic. Testul Rorschach.

Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare

Institutul Mara Timisoara, Centrul de Sanatate Mintala Tirgu Mures

Perioada

2010-2015

Calificarea / diploma obtinuta

Doctorand

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite

Psihologie

Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Scoala de Studii Doctorale

Perioada

2010

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat de atestare al cunostintelor C1

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite

Limba Engleza

Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare

Universitatea din Bucuresti, Centrul de limbi straine.

Perioada

2009 - 2010

Calificarea / diploma obtinuta

Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite

Pedagogie

Modul I Invatamantul preuniversitar

Modul II Invatamantul liceal si universitar

Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare

Universitatea Dimitrie Cantemir din Tirgu Mures, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

Perioada

2008 - 2010

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma de Master

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite

Managementul Resurselor Umane

Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare

Universitatea Dimitrie Cantemir din Tirgu Mures, Departamentul de Studii Masterale

Perioada

2005 - 2008

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma de Licenta

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite

Psihologie

Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare

Universitatea Dimitrie Cantemir din Tirgu Mures, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei.

Perioada

1992 -1995

Calificarea / diploma obtinuta

Diploma de Bacalaureat

Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite

Horticultura

Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare

Grup Scolar Agricol, Tirgu Mures.

Limba materna

Romana

Limbi straine cunoscute

Engleza

Autoevaluare

Intelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participarea

la conversatie

Discurs oral

Exprimare scrisa

Avansat

Avansat

Avansat

Avansat

Mediu

Licentiat pentru utilizarea urmatoarelor probe psihometrice

Testul cuburilor Kohs

Inventarul de depresie Beck (BDI -II)

Eyesenck Personality Questionnaire (EPQ)

Job Stress Survey (JSS)

Testul de atentie concentrata d2

Matrici progresive Raven color (CPM)

Matrici progresive Raven standard (SPM)

Baron Welsh Art Scale (BWAS)

State-Trait Anxiety Inventory (STAI)

Scalele Endler de evaluare multidimensionala a anxietatii (EMAS)

Scalele de depresie, anxietate si stres (DASS)

Chestionarul de evaluare al strategiilor de invatare (SMALSI)

Scala de evaluare a tulburarilor din adolescenta (APS-SF)

Achenbach system of empiricaly based assesment (ASEBA)

Afilieri

Membru al American Psychological Association

Membru al Colegiului Psihologilor din Romania

Membru al International Test Comission

Membru al Society for Research in Child Devevelopment

Membru al Asociatiei nationale a psihologilor scolari

Membru fondator al Asociatiei stiintifice Equilibrium Targu Mures

Membru al Asociatiei de psihologie industriala si organizationala

Competente si aptitudini

Sta Stapanirea instrumentelor si tehnicilor de operare pe calculator

Microsoft Office ( Word, Excel, Powerpoint, Publisher, Outlook), Corell Draw X5.

Aplicatii de prelucrare foto Corell Photopaint, Adobe PhotoShop, Adobe Lightroom.

Aplicatii de prelucrare video Ulead Video studio, Pinnacle video.

Competente si abilitati sociale

Aptitudini de management al resurselor umane

Spirit de echipa, competenta dobandita pe parcursul intregii cariere, in calitate de membru sau coordonator al unor echipe pluridisciplinare.

C Capacitatea de adaptare la medii multiculturale, competenta dobandita in calitate de participant la

sch schimburi de experienta internationale, la o serie de manifestari stiintifice si culturale.

Alte competente si aptitudini

Permis de conducere categoria B.

LISTA LUCRARILOR PUBLICATE

Asist. univ.dr. Andrei COTRUS

Teza de doctorat:

Valentele psihodiagnozei in evaluarea copiilor cu debilitate mintala, de varsta scolara mica, prin metode formativ/dinamice, conducator stiintific: Prof.univ dr. Emil Verza, in cadrul Scolii doctorale a Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti, 161 p.

Lucrare de disertatie :

Orientarea si consilierea in cariera, strategie de prevenire a agresivitatii si delincventei juvenile, coordonator conf.univ.dr. Podar, T., in cadrul Univ. Dimitrie Cantemir din Tirgu Mures, 2010, 92p.

1. CARTI PUBLICATE:

1. Carti publicate in colectiv de autori (cu I.S.B.N. recunoscute C.N.C.S.I.S.):

2. Cotru A. coord. Camelia Stanciu, Culegere de teste pentru examenul de licen, Editura Risoprint Cluj Napoca, 2014, ISBN 978-973-53-1283-1.

3. Cotru A., coord. Elena-Adriana Tomuleiu, Asigurarea calitii n educaie. Cercetare i aciune, University Press, Trgu-Mure, 2012, ISBN 978-973-169-206-7

1.2. Cursuri universitare (Cb): :

1. Stoica, M., Stanciu, C., Popescu, S., Moraru, A., Filpisan, M., Cotrus, A., Gyorgy, M., Serb, A., Culegere de teste grila, Editura Universitatii Dimitrie Cantemir, Tirgu-Mures, 2013, p.11-22.

2. Stoica, M., Stanciu, C., Popescu, S., Moraru, A., Filpisan, M., Cotrus, A., Gyorgy, M., Serb, A., Teste grila pentru examenul de licenta la psihologie, Editura Universitatii Dimitrie Cantemir, Tirgu-Mures, 2012, p.19-31.

3. Podar, T., Stanciu, C., Cotrus, A., Consiliere educationala si vocationala, Editura Universitatii Dimitrie Cantemir, Tirgu-Mures 2009, cap 5, p.95-138.

4. ARTICOLE/STUDII PUBLICATE:

a. In volumele unor conferinte indexate ISI (ISI Proceeding - Conference Proceedings Citation Index, accessed via Web of Science) sau in baze de date internationale.

1. Cotrus A., Stanciu C. Performance comparison from a cognitive gain point of view obtained by children with normal intellect, respectively mentally disabled, using a dynamic psychological assessment and a formative intervention. The International Conference Globalization Intercultural Dialogue and National Identity, ISI Thomson Reuters Web of Knowledge, Universitatea Petru Maior Targu Mure, 2015, p.231-238.

2. Cotrus A. Stanciu C. Evaluation of school age mentally disabled children using a formative/dynamic aproach. The international Conference Comunication, Context and Interdisciplinarity, ISI Thomson Reuters Web of Knowledge, Universitatea Petru Maior Targu Mure, 2014, p.231-241.

3. Stanciu C., Cotru A,- Corelations between emotional and cognitive intelligence on teachers, Communication, context, interdisciplinarity 3rd edition, 2014, Universitatea Petru Maior Trgu Mure ISI Web of Science la Thomson Reuters, , p.18-24.

4. Coautor Cotru A., Stanciu C., Deviant adolescent behavior, International Scientific Conference, Literature, discourse and multicultural dialogue 2013, ISI Web of Science la Thomson Reuters, Universitatea Petru Maior Tirgu Mures, p.45-51.

5. Coautor Cotru A., Cozos R., Varga P.I., Attention shifting capacity level diagnosis in adolescents, International Scientific Conference, Literature, discourse and multicultural dialogue, ISI Web of Science la Thomson Reuters, Universitatea Petru Maior Tirgu Mures, 2013, p.45-51, in curs de publicare.

6. Coautor Cotrus A., Varga P.I., Zetes V., The evaluation of academic motivation and learning strategies in the 9th grade, International conference Education and Psychology challenges teachers for the knowlede society, Sinaia 2013, Procedia Social and Behavioral Sciences by Elsevier, indexed by Science Direct, Scopus, Thomson Reuters (ISI Proceedings), vol.128, p.432-437.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814022745

7. Coautor Cotrus A, Stanciu C. - A study on dynamic assessment techniques, as a method of obtaining a high level of learning potential, untapped by conventional assessment. 5th World Conference on Educational Sciences, Rome - Italy, 2013. Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science (ISI Web of Science) Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.116, p.2616-2619.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814006399

8. Coautor Stanciu C., Cotrus A. Excessive drinking effects and motivation for changes, Psiworld 2012, The International Conference Psychology and the realities of the contemporary world, Bucuresti, Procedia - Social and Behavioural Sciencesprin ELSEVIER inclusa in Scopus, (ISI web of scence) vol.78, p.615-619. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813009312

9. Coautor Cotrus, A., Stanciu, C, Bulborea, A. - EQ vs IQ wich is the most important in the succes or failure of a student, 4th World Conference on Educational Sciences, Barcelona - Spain, 2012. Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science (ISI Web of Science) Procedia - Social and Behavioral Sciences vol.46, p. 5211 5213. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812021477

2.2. Articole/studii publicate in carti de specialitate recunoscute

1. Motivarea profesionala eficienta a angajatilor in Elemente de psihologie manageriala, Stoica, M., Editura Risoprint Cluj - Napoca, 2007, (ISBN 978-973-751-637-4), p. 122-125.

2. Teorii ale invatarii consecinte educationale in Asigurarea calitii n educaie: cercetare si actiune, coordonator Elena Adriana Tomuletiu, Editura University Press Tirgu Mures 2012 (ISBN 978-973-169-206-7) p.155-173.

2.3. Reviste de specialitate de circulatie nationala recunoscute de CNCSIS Rns

1. Cotrus A, Varga P.I., Evaluarea nivelului de devoltare a deprinderilor sociale la copiii cu deficien mintal i la copiii normali. Studiu comparativ. Revista de Psihopedagogie, nr 1/2014, Editura Universitii din Bucureti, p.205-214.

2. Stanciu C, Cotrus A., - Factori psihologici si sociali implicati n consumul de droguri la adolescenti, in Revista de neurologie si psihiatrie a copilului si adolescentului din Romania, Vol 17, Nr.1/2014, Indexata de Index Copernicus Publish Panel, clasificata CNCSIS categoria C, p.21-26.

3. Popescu S., Stanciu C., Cotrus A Examinarea psihologica a copilului cu testul Rorschach. Teorie si practic, in Revista de neurologie si psihiatrie a copilului si adolescentului din Romania, Vol 16, Nr.2/2013, Indexata de Index Copernicus Publish Panel, clasificata CNCSIS categoria C, p.27-41.

4. Stanciu C., Cotrus A. Sindromul de ADHD la adulti criterii de diagnostic si interventie, in Revista de neurologie si psihiatrie a copilului si adolescentului din Romania, Vol 15, Nr.2/2012. Indexata de Index Copernicus Publish Panel, clasificata CNCSIS categoria C, p.39-54.

2.4. Articole publicate in volumele unor manifestari stiintifice internationale recunoscute

1. Stanciu C., Popescu S., Cotrus A. Rorschach and T.A.T. antinomy and complementarity in psychological differential diagnossis case study. Youth and social changes between national identity and european integration, Universitatea din Pristina Serbia, 2014, p.143-152.

2. Filpisan M.,Stanciu C.,Cotrus A. Ethnic identity and multiculturalism between concept and bias, in Socialization in the conditions of social crisis, University of Pristina-Serbia, 2012, ISBN 978-8680273-82-2, P.223-232.

5. Cotrus A, Cristea A. Aggression-the dark side of self esteem in young people within foster care homes, the International conference Educational performance and development Universitatea Dimitrie Cantemir din Tirgu Mures, publicata in Academica Science Journal Psychological series, No.1 noiembrie 2012 ISSN 2285-8083, p.31-40.

6. Cotrus A, Stanciu C Utilizarea evaluarii formativ-dinamice ca alternativa la evaluarea clasica a inteligentei, Conferinta Nationala de Psihologie, Brasov, 25-28 septembrie 2012, (ISBN 978-606-19-0100-5).

7. Cotrus A Assesment of the potential transfer in mentaly disabled children, compared to normal, using dynamic/formative methods, in volumul simpozionului international Performance and Inovation in Education, 28-29 octombrie 2011, Universitatea Dimitrie Cantemir, Sectiunea Psihologie, Editura Risoprint, Cluj - Napoca, (ISBN 978-973-53-0624-3), p.299-304.

8. Cotrus A.A- Arguments for a formative dynamic approach in assessment of intellectual potential in volumul simpozionului International Research Education and Development, 2010, Universitatea Dimitrie Cantemir, Sectiunea Psihologie, Editura Risoprint, Cluj - Napoca, ( ISBN 978-973-53-0417-1), p.349-354.

9. Podar,T., Cotrus, A. - Knowing the results has a role in increasing the efficiency of verbal learning in students, in volumul simpozionului international Dimensions of change at the begining of the XXIst Century European Integration, 23-24 octombrie 2009, Universitatea Dimitrie Cantemir, Sectiunea Psihologie, Editura Risoprint, Cluj - Napoca, 2009, (ISBN 978-973-53-0150-7), p. 263-268.

2.5. Alte reviste de specialitate de circulaie naional.

1. Stanciu C., Popescu S., Cotrus A. - The importance of evaluating the maturity level in preschool children, Academica Science Journal, Psychologica Series, Nr. 2(5) ISSN 2285-808, Targu Mures, 2014, p.15-21.

http://academica.udcantemir.ro/wp-content/uploads/article/psychologica/p5/P5A3.pdf

2. Stanciu C, Cotrus A, Assesing magistrates intelectual abilities and reaction patternn to critical situations, Academica Science Journal Psychologica series, No.2 (3) 2013, ISSN 2285-808, p. 57-65.

3. Stanciu C, Cotrus A., Attention deficit and hyperactivity disorder assesment trough transgenerational study, Academica Science Journal Psychologica series, No.1 (2) 2013, ISSN 2285-808, p. 10-19. http://academica.udcantemir.ro/?page_id=887

4. Cotrus A. coordonator,Varga P.I., Zetes V. Studiu asupra relatiei dintre atentie si inteligenta cognitiva ca predictori ai performantei scolare la elevii claselor primare. Universitatea Dimitrie Cantemir din Targu Mures, Academica Science Journal Studia series, 2013, p. 59-64. http://academica.udcantemir.ro/?page_id=990

5. Cotrus A., Gyorgy M. coordonatori, Zetes V.,Brihan C., Puscas C., Molnar H. Predictia reusitei scolare in ceea ce priveste insusirea scris-cititului, la prescolarii din grupa pregatitoare. Universitatea Dimitrie Cantemir din Targu Mures, Academica Science Journal Studia series, 2013, p. 77-80. http://academica.udcantemir.ro/?page_id=990

2.6. Alte lucrari similare - articole/studii publicate in volumele unor manifestari stiintifice nationale, lucrari prezentate la diferite seminarii/expozitii etc.

1. Cotrus, A. Podar, T., - Frustrare si agresivitate - factori de risc in delincventa juvenila, in Anale Universitatii Dimitrie Cantemir, Sectiunea Psihologie, Editura Dimitrie Cantemir, Targu. Mures, 2010.

2. Podar, T., Vajnar, I., Cotrus, A. - Decizia - variabila esentiala in alegerea profesiei, in Anale Universitatii Dimitrie Cantemir, Sectiunea Psihologie, Editura Dimitrie Cantemir, Targu. Mures, 2009.

COMUNICARI STIINTIFICE NEPUBLICATE: lucrari prezentate la diferite seminarii/expozitii, conferinte etc.

1. Cotrus, A., Varga, P.I., Influenta anumitor trsturi de personalitate asupra unor constructe ale motivatiei scolare la elevii de liceu, Simpozionului studentilor i masteranzilor, Seciunea Psihologie, Universitatea Dimitrie Cantemir Trgu Mure 2014.

2. Cotrus, A Stanciu, C.,. - Stereotipuri si prejudecati, calea catre discriminare a populatiei de etnie rroma, World Theory and practice of conflict mediation, Editia a II-a: Medierea conflictelor interetnice, 15 octombrie 2010, Universitatea Dimitrie Cantemir Targu- Mures.

3. Cotrus A. coordonator, Zetes V., Csaba O. D, Creativitatea, inteligenta cognitiva si inteligenta emotionala, factori determinanti ai succesului academic la studentii facultatii de psihologie. Sesiunea de comunicari a studentilor si masteranzilor, 17 mai 2013. Universitatea Dimitrie Cantemir din Targu Mures.

4. Cotrus A. coordonator, Varga P. I., Imbunatatirea capacitatii mnezice prin utilizarea unui material imagistic la scolarii mici. Evaluare si interventie prin metode formative. Sesiunea de comunicari a studentilor si masteranzilor, 17 mai 2013. Universitatea Dimitrie Cantemir din Targu Mures.

5. Proiecte de cercetare obtinut prin competitie, pe baza de contract/grant

P1. Proiectul de finantare Pregatirea practica a studentilor premisa a insertiei eficiente pe piata muncii

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Cod contract: POSDRU-90-2.1-S-61514

Axa prioritara. 2 Corelarea Invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

Beneficiar: Universitatea Dimitrie Cantemir din Targu-Mures

Domeniul major de interventie 2.1 Tranzitia de la scoala la viata activa

Pozitia in cadrul proiectului: Manager pe probleme de consiliere si orientare vocationala

Valoarea contractului: 50.000 euro

Perioada de desfasurare a proiectului: iulie 2010 2013

P2. Proiectul Centrul comunitar Generatii

Proiect finantat de Fundatia Principesa Margareta a Romaniei si Raiffeisen Bank

Beneficiar: Fundatia Buckner Targu Mures, Centrul de zi Tarnaveni.

Perioada de desfasurare a proiectului: 9.04.2015 31.12.2015

Pozitia in cadrul proiectului: Psiholog

Lector.univ.dr. Andrei Cotrus

PAGE

1