13
1 F 067.2010.Ed.2 Document de uz intern Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Buruleanu Claudia Lavinia Adresă(e) Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) română Data naşterii Sex feminin Experienţa profesională Perioada 1.10.2009 - până în prezent Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri, coordonare lucrări practice şi seminarii prevazute în planul de invăţământ al specializări i Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole (studii universitare de licenţă, domeniul Ingineria Produselor Alimentare ): Biochimia produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, Controlul şi asigurarea calităţii produselor alimentare Predare cursuri, coordonare lucrări practice şi seminarii prevazute în planul de invăţământ al specializări i Controlul şi Expertiza Alimentelor (studii universitare de masterat): Alimente funcţionale, Sisteme de certificare în industria alimentară, Îndrumarea proiectelor de diplomă pentru studenţii specializării Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole şi a lucrărilor de disertatie pentru studenţii specializării Controlul şi Expertiza Alimentelor Preşedinte, respectiv membru în comisii pentru susţinerea examenului de diplomă la specializarea Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole, respectiv susţinerea examenului de disertaţie la specializarea Controlul şi Expertiza Alimentelor Participare la elaborarea planurilor de invatamant ale specializarilor Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole si Controlul si Expertiza Alimentelor Coordonator ştiinţific al Lucrărilor metodico- ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământ , Membru în comisii pentru susţinerea examenelor de definitivat şi grad didactic II în invăţământul preuniversitar Elaborare dosare de autoevaluare şi persoană de contact în vederea autorizării/ acreditării / reevaluăr ii academice a programelor de studii universitare de licenţă şi masterat gestionate de către Departamentul Ingineria Produselor Alimentare Manager proiect proiecte nationale si internationale, castigate prin competiei (conform Listei de lucrari) Activita te de cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor câştigate în competiţii naţionale şi internaţionale, în calitate de director sau membru în echipă Evaluator proiecte in cadrul UEFISCDI (Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii) Expert formator cursuri de calificare Numele şi adresa angajatorului Universitatea ’’ Valahia ’’dinTârgovişte, blvd. Regel e Carol I, nr.2, Târgovişte, Dâmboviţa, România Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cadru didactic / Învăţământ superior Perioada 1.10.2003 1.10.2009 Funcţia sau postul ocupat conferenţiar universitar

Curriculum vitae Europass...produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, Controlul şi asigurarea c alităţii produselor alimentare Predare cursuri, coordonare lucrări

  • Upload
    others

  • View
    43

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Curriculum vitae Europass...produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, Controlul şi asigurarea c alităţii produselor alimentare Predare cursuri, coordonare lucrări

1 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Curriculum vitae Europass

Informaţii personale

Nume Prenume Buruleanu Claudia Lavinia

Adresă(e)

Telefon(oane) Mobil

Fax(uri)

E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) romacircnă

Data naşterii

Sex feminin

Experienţa profesională

Perioada 1102009 - pacircnă icircn prezent

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare cursuri coordonare lucrări practice şi seminarii prevazute icircn planul de invăţămacircnt al specializării Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole (studii universitare de licenţă domeniul Ingineria Produselor Alimentare ) Biochimia produselor alimentare Microbiologia produselor alimentare Controlul şi asigurarea calităţii produselor alimentare Predare cursuri coordonare lucrări practice şi seminarii prevazute icircn planul de invăţămacircnt al specializării Controlul şi Expertiza Alimentelor (studii universitare de masterat) Alimente funcţionale Sisteme de certificare icircn industria alimentară Icircndrumarea proiectelor de diplomă pentru studenţii specializării Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole şi a lucrărilor de disertatie pentru studenţii specializării Controlul şi Expertiza Alimentelor Preşedinte respectiv membru icircn comisii pentru susţinerea examenului de diplomă la specializarea Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole respectiv susţinerea examenului de disertaţie la specializarea Controlul şi Expertiza Alimentelor Participare la elaborarea planurilor de invatamant ale specializarilor Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole si Controlul si Expertiza Alimentelor Coordonator ştiinţific al Lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I icircn icircnvăţămacircnt Membru icircn comisii pentru susţinerea examenelor de definitivat şi grad didactic II icircn invăţămacircntul preuniversitar Elaborare dosare de autoevaluare şi persoană de contact icircn vederea autorizării acreditării reevaluării academice a programelor de studii universitare de licenţă şi masterat gestionate de către Departamentul Ingineria Produselor Alimentare Manager proiect ndash proiecte nationale si internationale castigate prin competiei (conform Listei de lucrari) Activitate de cercetare ştiinţifică icircn cadrul proiectelor cacircştigate icircn competiţii naţionale şi internaţionale icircn calitate de director sau membru icircn echipă Evaluator proiecte in cadrul UEFISCDI (Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii) Expert formator ndash cursuri de calificare

Numele şi adresa angajatorului Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquodinTacircrgovişte blvd Regele Carol I nr2 Tacircrgovişte Dacircmboviţa Romacircnia

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cadru didactic Icircnvăţămacircnt superior

Perioada 1102003 ndash 1102009

Funcţia sau postul ocupat conferenţiar universitar

2 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare cursuri coordonare lucrări practice şi seminarii prevazute icircn planul de invăţămacircnt al specializării Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole (studii universitare de licenţă) Biochimia produselor alimentare Microbiologia produselor alimentare Igiena icircntreprinderilor de industrie alimentară Tehnologia conservelor vegetale Predare cursuri coordonare lucrări practice şi seminarii prevazute icircn planul de invăţămacircnt al specializării Controlul şi Expertiza Alimentelor (studii universitare de masterat) Sisteme de certificare icircn industria alimentară Principii de drept alimentar Participare la elaborarea planurilor de invatamant ale specializarilor Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole si Controlul si Expertiza Alimentelor Membru icircn comisii pentru susţinerea examenelor de definitivat şi grad didactic II icircn invăţămacircntul preuniversitar Membru icircn comisii pentru ocuparea posturilor didactice de asistent şi şef lucrări Preşedinte respectiv membru icircn comisia pentru susţinerea examenului de licenţă la specializarea Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole Membru icircn comisia pentru susţinerea examenului de disertaţie la programul de studii universitare de masterat Controlul şi expertiza alimentelor

Numele şi adresa angajatorului Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo dinTacircrgovişte blvd Regele Carol I nr2 Tacircrgovişte Dacircmboviţa Romacircnia

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cadru didactic Icircnvăţămacircnt superior

Perioada 1101999 - 1102003

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare cursuri formare iniţială coordonare lucrări practice sau seminarii (inclusiv elaborare de lucrări practice specifice) la disciplinele Tehnologia conservelor vegetale Tehnologia laptelui şi produselor lactate Microbiologia produselor alimentare Igiena icircntreprinderilor de industrie alimentară Biochimia produselor alimentare Operaţii icircn industria alimentară Icircndrumarea lucrărilor de diplomă (pentru studenţii specializării Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole) şi a lucrărilor de absolvire (pentru studenţii specializării Tehnologii Alimentare) Icircndrumarea practicii icircn producţie a studenţilor Coordonarea cercului ştiinţific studenţesc de microbiologie şi biotehnologii alimentare Secretar comisie absolvire pentru specializările Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole şi Tehnologii Alimentare Membru icircn comisii pentru susţinerea examenului de licenţă la specializarea Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole Membru icircn comisii pentru susţinerea examenului de absolvire la specializarea Tehnologii Alimentare

Numele şi adresa angajatorului Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo dinTacircrgovişte blvd Regele Carol I nr2 Tacircrgovişte Dacircmboviţa Romacircnia

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cadru didactic Icircnvăţămacircnt superior

Perioada 1101995 - 1101999

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonare lucrări practice sau seminarii (inclusiv elaborare de lucrări practice specifice) la disciplinele Tehnologia conservelor vegetale Microbiologia produselor alimentare Igiena icircntreprinderilor de industrie alimentară Biochimia produselor alimentare Operaţii icircn industria alimentară Icircndrumarea practicii icircn producţie a studenţilor Amenajarea şi dotarea laboratoarelor de tehnologii alimentare cu aparatură tehnică de calcul reactivi sticlărie consumabile programe de prelucrări date Participare la icircntocmirea dosarelor de autorizare şi acreditare ale specializarilor Tehnologii Alimentare - Colegiul Tehnic si Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole ndash Facultatea de Ingineria Mediului şi Biotehnologii Icircntocmirea orarelor la specializările Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole şi Tehnologii Alimentare Participare la concursurile de admitere organizate icircn cadrul Universităţii lsquorsquoValahiarsquorsquo Tacircrgovişte

Numele şi adresa angajatorului Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo dinTacircrgovişte blvd Regele Carol I nr2 Tacircrgovişte Dacircmboviţa Romacircnia

3 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cadru didactic Icircnvăţămacircnt superior

Perioada 1101992 ndash 1101995

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonare lucrări practice sau seminarii (inclusiv elaborare de lucrări practice specifice) la disciplinele tehnologia conservelor vegetale biochimia produselor alimentare operaţii icircn industria alimentară Icircndrumarea practicii icircn producţie a studenţilor Amenajarea şi dotarea laboratoarelor de tehnologii alimentare cu aparatură reactivi sticlărie Icircntocmirea orarelor la specializările Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole şi Tehnologii Alimentare

Numele şi adresa angajatorului Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo dinTacircrgovişte blvd Regele Carol I nr2 Tacircrgovişte Dacircmboviţa Romacircnia

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cadru didactic Icircnvăţămacircnt superior

Educaţie şi formare

Perioada 0810 ndash 19122020

Calificarea diploma obţinută Certificat ndash Competențe digitale

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Program de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă ndash Competențe digitale

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea POLITEHNICA din București

Perioada 2409 ndash 28092018

Calificarea diploma obţinută Certificat Erasmus + icircn cadrul Staff Mobility for Teaching

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Science Technology and Society

Childhood and Healthy Life Habits

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

University of Valladolid Faculty of Education Segovia Spain

Perioada 1903 ndash 23032018

Calificarea diploma obţinută Certificat ndash Advanced Course Bioprocess Design

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Downsream Processing The process reaction for bioprocess design Advances in pretreatment of biomass Gas transport Heat transport Mixing Animal cell cultivation for production of biopharmaceuticals Calculation of fermentor in and outflows and broth mass using the process reaction Industrial microbial fermentation Algal processes Scale-upscale-down process Microbial conversion of n-alkanes into alkanediols C1 feedstocks fermentation Scale-upscale-down characteristic times and gradients Monascus ruber as cell factory for lactic acid production at low pH Process design and development lessons from industry

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Department of Biotechnology Delft University of Technology and The Graduate School VLAG Wageningen University OLanda

Perioada 1801 ndash 16022016

Calificarea diploma obţinută Evaluator icircn Sistemul Formării Profesionale Continue

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Elaborarea instrumentelor de evaluare Organizarea procesului de evaluare Efectuarea evaluării Aplicarea cerinţelor de asigurare a calităţii icircn formarea profesională continuă

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

SC Chindia Form Consulting SRL

4 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Perioada 0203 - 06032015

Calificarea diploma obţinută Certificat Erasmus + icircn cadrul Staff Mobility for Teaching

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Alimente funcţionale

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Kaunas College Lituania

Perioada August 2014

Calificarea diploma obţinută Certificat Formator

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Pregătirea formării Realizarea activităţilor de formare Evaluarea participanţilor la formare Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare Marketing-ul formării Proiectarea programelor de formare Organizarea programelor şi a stagiilor de formare Evaluarea revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Asociaţia rsquorsquoIcircnapoi la Muncărsquorsquo Ploieşti

Perioada 1905 - 23052014

Calificarea diploma obţinută Certificat Manager proiect icircn cadrul proiectului sbquorsquorsquoIcircmbunătăţirea capacităţii beneficiarilor de a implementa proiecte finanţate din Fonduri Structurale (proiect co-finanţat din FEDR prin POAT 2007-2013)

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Management de proiect

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Structural ConsultingTM Group (icircn parteneriat cu Archidata SRL Italia Asociaţia Consultanţilor pentru Accesarea Fondurilor Europene şiLampG Business Services SRL)

Perioada 20 - 26112013

Calificarea diploma obţinută Diplomă de absolvire icircn cadrul proiectului POSDRU8612S60720 rsquorsquoDezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare icircmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii icircn icircnvăţămacircntul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standardelor internaţionale de calitate

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Managementul calităţii icircn icircnvăţămacircntul superior

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea Spiru Haret icircn parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Invăţare icircn Educaţie si TUV Austria - Romacircnia

Perioada 0804 ndash 12042013

Calificarea diploma obţinută Certificat de participare icircn cadrul proiectului pilot rsquorsquoDezvoltarea şi implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la icircnvăţămacircntul superior pentru persoane cu dizabilităţirsquorsquo POSDRU8612S63951

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Mentorat educaţional

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Ministerul Educaţiei Naţionale icircn parteneriat cu Universitatea rsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo din Tacircrgovişte Universitatea rsquorsquoLucian Blagarsquorsquo din Sibiu

Perioada Septembrie 2012

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesională continuă bdquoCalitate inovare comunicare icircn sistemul de formare continuă a didacticienilor din icircnvăţămacircntul superiorrdquo

5 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Didactica predarii disciplinelor tehnice

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea Politehnica Bucuresti

Perioada 2105-25052012

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Instituto Politeacutecnico de Santareacutem Escola Superior Agraacuteria Portugal

Perioada 1803-25032011

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de instruire Metode inovative de predare eLearning icircn cadrul Proiectului cu finanţare POSDRU ID 8867

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Practicarea tehnicilor eLearning

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Catedra UNESCO de Dezvoltare Rurală Integrată USAMV Bucureşti

Perioada Februarie 2011

Calificarea diploma obţinută Certificat de absolvire a stagiului profesional Food Science (18ECTS) icircn cadrul Proiectului cu finanţare POSDRU 1913G8867 rsquorsquoDezvoltarea performanţelor de cercetare aplicativă pentru personalul din icircnvăţămacircntul superior icircn domeniul protecţiei mediului şi al siguranţei alimentarersquorsquo

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Competenţe icircn utilizarea tehnicilor analitice performante icircn controlul calităţii şi evaluarea siguranţei produselor alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

University of Molise Italia

Perioada 2503-26032011

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de instruire Introducere icircn IBM SPSS statistics şi icircn statistică

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Aplicarea noţiunilor de statistică icircn interpretarea datelor cercetării ştiinţifice

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Centrul de training IT ROMSYM

Perioada 3110 - 14112009

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de instruire privind implementarea sistemului de Managementul calităţii (ISO 90012008 şi SR IWA 22009

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Certificare auditori interni

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

EDGE Consult

Perioada 2505 - 31052009

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

6 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universite de Bretagne Occidentale de Brest Franţa

Perioada 1311 ndash 17112006

Calificarea diploma obţinută Certificat auditori interni pentru Sistemul de Siguranta a Alimentului conform Standardului SR EN ISO 220002005 si SR EN ISO 190112003

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Certificare auditori interni

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

SIMTEX ndash OC Bucuresti

Perioada 1004 ndash 14042006

Calificarea diploma obţinută Atestat de stagiu Leonardo da Vinci

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Euro Competencies Transfer in vocational training on Food Security Environment and Biotechnologies

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

COOPAGRI Bretagne - Landerneau Ecole Supeacuterieure en Microbiologie et Seacutecuriteacute Alimentaire de Brest Franta

Perioada 503 - 12032006

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Kaunas College Lituania

Perioada 1801 - 23012005

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Kaunas College Lituania

Perioada februarie 2004

Calificarea diploma obţinută Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Pregatire teoretica si practica in specialitatea Modalitati de acordare de asistenta tehnica de specialitate si consultanta pentru industria alimentara notiuni de HACCP efectuarea de analize fizico-chimice si microbiologice de control pentru produsele alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

SC Institutul de Cercetari Alimentare SA

Perioada 1996 -2002

Calificarea diploma obţinută Diploma de doctor icircn domeniul fundamental ndash Ştiinţe inginereşti domeniul ndash Inginerie industrială (Titlul tezei Biotehnologii de obţinere a produselor vegetale fermentate cu valoare nutritivă tonică şi fortifiantă ridicată)

7 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Biotehnologii icircn industria alimentară

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Nivelul icircn clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 6

Perioada 3-15 iulie 2000 Calificarea diploma obţinută Atestat

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Cursurile şcolii de vară lsquorsquoBiologie şi patologie moleculară Biotehnologiirsquorsquo

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea AICuza Iaşi sub patronajul Academiei romacircne şi al Academiei de Ştiinţe din Paris al Ministerului Educaţiei Naţionale Cercetării şi Tehnologiei din Franţa şi al Serviciului Cultural Ştiinţific şi de Cooperare al Ambasadei Franţei icircn Romacircnia

Perioada 1990-1991

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de Pedagogie şi metodică

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Competenţe psiho-pedagogice

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Perioada 1987-1992

Calificarea diploma obţinută Diploma de inginer icircn industria alimentară

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Discipline fundamentele Discipline de specialitate icircn domeniul tehnologiilor alimentare Tehnologia conservelor de legume şi fructe Tehnologia laptelui şi produselor lactate Tehnologia produselor zaharoase şi produselor făinoase)

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Nivelul icircn clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 5

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Limba romacircnă

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Icircnţelegere Vorbire Scriere

Nivel european () Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

B2 Utilizator

independent B2

Utilizator independent

Limba franceză C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

B2 Utilizator

independent B2

Utilizator independent

() Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

8 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Competenţe şi abilităţi sociale

Am lucrat şi lucrez icircn cadrul unor colective de cercetare icircn care munca de echipă este deosebit de importanţă Icircn cadrul unor astfel de echipe (multidisciplinare) am ocupat şi ocup şi icircn prezent atacirct o poziţie de conducător cacirct şi de membru De asemenea am dezvoltat aptitudini de comunicare prin participarea la simpozioane conferinţe şi workshop-uri ştiinţifice

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Director departament Ingineria Produselor Alimentare noiembrie 2005 ndash octombrie 2019 Şef catedră Tehnologia Produselor Alimentare Pescuit şi Acvacultură icircn perioada martie 2004 - octombrie 2005

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe icircn utilizarea unei game variate de aparatură de laborator dobandite ca urmare a activitatii de cercetare in cadrul tezei de doctorat si a proiectelor in echipa carora sunt membru respectiv director

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizare calculator - competenta dobandita prin studiu individual

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare Expert formator in cadrul proiectelor POSDRU13552S132605 POSDRU11052G87761 POSDRU11052G86764 Expert pe termen scurt icircn cadrul proiectului bdquoRestructurarea Sistemului de Practică Productivă a Studenţilor din Icircnvăţămacircntul Tehnic Superior - TRIPODrdquo (POSDRU9021S58108) Domeniul major de intervenţie 21 bdquoTranziţia de la piaţa muncii la viaţa activărdquo Axa prioritară 2 bdquoCorelarea icircnvăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa munciirdquo beneficiar Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Partener Universitatea Valahia din Tacircrgovişte ndash Partener P1 Training icircn cadrul proiectului cu finanţare POSDRU 1913G8867 rsquorsquoDezvoltarea performanţelor de cercetare aplicativă pentru personalul din icircnvăţămacircntul superior icircn domeniul protecţiei mediului şi al siguranţei alimentarersquorsquo Expert evaluator ARACIS (Agenţia Romacircnă de Asigurare a Calităţii icircn Icircnvăţămacircntul Superior) din anul 2010 Evaluator UEFISCDI pentru proiecte de cercetare știintifică icircn cadrul Planului Național de Cercetare și DezvoltarendashInovare 2015-2020 (PNCDI III) Expert icircn Comisia Specializată de Recunoaștere a pregătirii psihopedagogice finalizate icircn statele membre ale Uniunii Europene icircn statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau icircn Confederația Elvețiană (conform Ordinului Ministrului Educației Naționale 387909052017) Afilieri profesionale Societatea Romacircnă de Chimie Societatea Romacircnă de Biochimie şi Biologie Moleculară Societatea de Biologie

Data 27012021

Semnătura Profdring Lavinia Buruleanu

1

UNIVERSITATEA lsquorsquoVALAHIArsquorsquo DIN TAcircRGOVIŞTE

FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ŞTIINŢA ALIMENTELOR DEPARTAMENTUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

L I S T A DE L U C R Ă R I

Cadru didactic BURULEANU V Claudia Lavinia - Dr din 2002 Profesor din 2009

1 Teza de doctorat

T itlul tezei Biotehnologii de obţinere a produselor vegetale fermentate cu valoare nutritivă tonică şi fortifiantă ridicată Conducător

ştiinţific Prof univ dr ing Banu Constantin Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galați Doctor icircn domeniul Inginerie industrială din 2002

Seria C nr 0003953

Titlul tezei icircn limba engleză Biotechnologies of obtaining fermented vegetables products of highly nutritive tonic and fortifying value

2 Cărţicursuri publicate icircn edituri recunoscute sau pe plan local icircndrumare publicateculegeri de probleme cursuri proprii pe

Web prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea activităţilor didacticeprofesionale cărţi de specialitate publicate icircn edituri

recunoscute

1 C Rădulescu L Buruleanu AA Georgescu IM Dulamă 2019 Correlation between enzymatic and non-enzymatic antioxidants

in several edible mushrooms species In Food Engineering Publisher InTech DOI httpdxdoiorg105772intechopen82578 2 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Nutriție pentru Copii (ediție bilin gvă) 125 pag Ed Printech București

ISBN 978-606-23-0668-7

3 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Siguranța Alimentelor (ediție bilingvă) 102 pag Ed Printech București

ISBN 978-606-23-0669-4

4 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Educația privind Știința Alimentelor (ediție bilin gvă) 123 pag Ed Printech

București ISBN 978-606-23-0667-0

5 L Buruleanu M G Bratu I Manea D Avram C L Nicolescu 2012 Fermentation of vegetable juices by Lactobacillus

acidophilus LA-5 In Lactic Acid Bacteria LACTIC ACID BACTERIA R amp D for Food Health amp Livestock Purposes 25 pag

ISBN 980-953-307-278-9 Publisher InTech Edited by J Marcelino Kongo (httpdxdoiorg10577251309)

6 L Buruleanu I Manea D Avram A Georgescu 2012 Alimente funcţionale 160 pag Ed Valahia University Press ISBN 978-

606-603-024-3

7 L Buruleanu D Avram 2009 Calcule de operaţii şi aparate icircn industria alimentară 290 pag Ed Bibliotheca Tacircrgovişte ISBN

978-973-712-440-1

8 L Buruleanu D Avram 2009 Operaţii cu transfer de căldură icircn industria alimentară 192 pag Ed Printech Bucureşti ISBN

978-606-521-312-8

9 L Buruleanu (coord) CL Nicolescu I Manea MG Bratu D Avram CE Popescu 2008 Aspecte biochimice microbiologice şi tehnologice ale conservării sucurilor de legume prin fermentaţie lactică 285 pag Ed Bibliotheca Tacircrgovişte ISBN 978-973-

712-348-0

10 V Popa L Buruleanu C Nicolescu I Stroia 2005 Siguranţa alimentară şi trasabilitatea produselor alimentare 278 pag Ed

Valahia University Press Tacircrgovişte ISBN 973-7616-23-5

11 C Nicolescu Voiculescu (Buruleanu) L 2003 Nutriţie umană Aplicaţii practice şi probleme 148 pag Ed Cetatea de Scaun

Tacircrgovişte ISBN 973-85907-5-2

12 xxx (Banu C Ionescu A coord Voiculescu (Buruleanu) L - coautor) 2003 Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte (Produse

de origine animală şi vegetală) 130 pag Ed Academiei Romacircne Bucureşti ISBN 973-27-0946-4 973-27-0747-X Ed Agir ISBN

973-8466-22-9 973-8130-17-4

13 Nicolescu C Voiculescu (Buruleanu) L 2001 Practicum de microbiologie vol II Controlul microbiologic al calităţii alimentelor

230 pag Ed Macarie Tacircrgovişte ISBN 973-8135-73-7

3 Articole studii publicate icircn reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute articolestudii publicate icircn reviste

de specialitate de circulaţie naţională recunoscute brevete de invenţie creaţii artistice prezentate la manifestări recunoscute din

ţară şi din străinătate articole studii publicate icircn volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din

străinătate articole studii publicate icircn volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale lucrări prezentate la diferite seminarii expoziţii inovaţii etc după caz prin care se aduc contribuţii ştiinţifice la dezvoltarea domeniului

REVIS TE indexate WEB of SCIENC E cu factor de impact

1 Radulescu C Buruleanu CL Nicolescu CM Olteanu RL Bumbac M Holban GC Simal-Gan dara J 2020 Phytochemical

Profiles Antioxidant and Antibacterial Activities of Grape (Vitis vinifera L) Seeds and Skin from Organic and Conventional Vineyards

Plants 2020 9 1470 IF = 2762 doi103390plants9111470

2 Dunea D Liu H-Y Iordache S Buruleanu L Pohoata A 2020 Liaison between exposure to sub-micrometric particulate

matter and allergic response in children from a petrochemical industry city Science of the Total Environment vol 745 141170 IF =

6551 httpsdoiorg101016jscitotenv2020141170

3 Eliescu A Georgescu AA Nicolescu CM Bumbac M Cioatera N Mureșeanu M Buruleanu LC 2020 Biosorption of

Pb(II) from Aqueous Solution Using Mushroom (Pleurotus ostreatus) Biomass and Spent Mushroom Substrate Analytical Letters 53 2292-2319 IF = 126 httpsdoiorg1010800003271920201740722

4 Georgescu AA Eliescu A Nicolescu CM Bumbac M Cioatera N Mureșeanu M Buruleanu LC 2019 Performance of

Pleurotus ostreatus Mushrooms and Spent Substrate for the Biosorption of Cd(II) From Aqueous Solution Analytical Lettersvol52

issue 13 2007 ndash 2027 IF = 1762 httpsdoiorg1010800003271920191590380

2

5 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu I D Dulamă CM Nicolescu RM Olteanu S G Stanescu 2018 Chemometric

Assessment of the Interactions between the Metal Contents Antioxidant Activity Total Phenolics and Flavonoids in Mushrooms

Analytical Letters vol 52 issue 8 1195-1214 IF = 126 httpsdoiorg1010800003271920181528268

6 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu AF Dăneț RM Olteanu CM Nicolescu I D Dulamă 2017 Statistical

Characterization of the Phytochemical Characteristics of Edible Mushroom Extracts Analytical Letters 517 1039-1059 IF=127

httpsdoiorg1010800003271920171366499

7 Popescu CE Buruleanu L 2017 Heat degradation kinetics of the chlorophyll from spinach and its correlation with the reflection

spectra Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 httpwwwbchrorevchasp) 68 (4) 830-834 (FI=1412)

8 AA Georgescu AF Dăneț C Rădulescu C Stihi ID Dulamă L Buruleanu 2017 Nutritional and food safety aspects related to

the consumption of edible mushrooms from Dambovita County in correlation with their levels of some essential and non-essential

metals Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 68 (10)2402-2406 FI=1412 httpwwwbchrorevchasp 9 Buruleanu L D Avram I Manea M G Bratu C L Nicolescu Ionita I 2014 Kinetic parameters of lactic acid gro wth and

production for Bifidobacterium lactis BB 12 in cabbage juices Revista de Chimie 65 (12) 1480-1484 FI=1269

httpwwwbchrorevchasp

10 Buruleanu L C L Nicolescu D Avram I Manea M G Bratu 2012 Effects of yeast extract and different amino acids on the

dynamics of some components in cabbage juice during fermentation with Bifidobacterium lactis BB-12 Food Science and

Biotechnology 21 (3) 691-700 FI = 0695 DOI 101007s10068-012-0090-5

11 Buruleanu L I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2012 Evaluation of the cabbage an d cucumber juices as substrate

for Lactobacillus acidophilus LA-5 Romanian Biotechnological Letters17 (4) 7418-7429 FI = 0363 httpse-

repositoryorgrblvol17iss43pdf

12 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Kinetic study of the lactic acid fermentation of cabbage

juice with Bifidobacterium sp Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S41 httpdxdoiorg101016jcopbio201105099

13 I Manea Buruleanu L 2011 Researches on the probiotic character of lactic acid fermented vegetable juices with some

supplements Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S99 doi101016jcopbio201105312

14 C L Nicolescu Buruleanu L D Avram M G Bratu I Manea 2011 The suitability of some probiotic bacteria in vegetable-fruit

cocktail juice substrates Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-

8055-9912-2 15 C L Nicolescu Buruleanu L 2011 D Avram M G Bratu I Manea Comparative study of probiotic bacteria stimulation by

inulin addition in lacto-fermentation of vegetable juices Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-

ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

16 Buruleanu L M G Bratu D Avram I Manea C L Nicolescu 2011 Evaluation of the cabbage and cucum ber juices as substrate

for the development of Lactobacillus acidophilus Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 252 ISSN 0250-6807 e-ISSN

1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

17 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2009 Dynamics of some chemical parameters during lactic acid

fermentation of carrot juices in the presence of inulin Revista de Chimie 60 (11) 1198-1204 FI = 0552 httpwwwbchrorevchasp

18 Buruleanu L C L Nicolescu M G Bratu I Manea D Avram 2010 Study regarding some metabolic features during lactic acid

fermentation of vegetable juices Romanian Biotechnological Letters 15(2) 5177-5188 IF = 0321 httpwwwrombioeu

19 CLNicolescu GGorghiu DDunea Buruleanu L VMoise 2008 Mapping Air Quality An Assessment of the Pollutants

Dispersion in Inhabited Areas to Predict and Manage Environmental Risks WSEAS Transactions on Environment and Development

12(4) 1078-1088 ISSN 1790-5079 httpwwwwseasuse-librarytransactionsenvironment200828-643pdf

REVIS TE FĂRĂ FAC TO R DE IMPAC T ȘI PROCEEDINGS INDEXATE W EB O F SCIENC E

1 L Buruleanu G Gorghiu 2019 A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 618-628 doi httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040277

2 G Gorghiu L Buruleanu 2019 Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 391-398 httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040250

3 G Gorghiu C L Buruleanu L M Gorghiu D Avram 2018 Teachersrsquo Perceptions on the Relevance of Specific Health Education

Topics in school Revista Romaneasca pentru Educatie multidimensional 10 (3) 35-47 doi httpsdoiorg1018662rrem61

4 Anghel GA Gorghiu G Buruleanu L Gorghiu LM 2017 Education for Healthy Eating in the Actual Curricular Context - A

Case Study Journal of Science and Arts 17 No 4(41) 815-822 httpwwwjosarodocsjosa_2017_4b_06_Gorghiupdf

5 L Manea L Buruleanu Turid Rustad I Manea E Barascu 2017 Overview on the Microbiological Quality of some Meat Products

with Impact on the Food Safety and Health of People 2017 E-Health and Bioengineering Conference DOI

101109EHB20177995372 6 L Buruleanu A Anghel Z Y Doğan 2016 Perspectives on the Importance of Valorisation of Health Education Knowledge in the

Studentrsquos Everyday Life The European Proceedings of Soc ial amp Behavioural Sciences 144-150 eISSN 2357-1330

httpdxdoiorg1015405epsbs20160918

7 CD Voicu G Gorghiu A Anghel L Buruleanu 2015 Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School

Education Procedia - Social and Behavioral Sciences 205 321ndash328 doi 101016jsbspro201509092

8 Nicolescu CL Gorghiu G Buruleanu CL 2015 lsquorsquoMicrobes in the Refrigeratorrdquo - Investigation Based Learning A New Approach

to Teach Food Hygiene New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS Chisinau 353-359 ISBN 978-88-7587-728-6

9 Nicolescu CL Buruleanu CL Gorghiu LM 2015 Nutrition and Food Safety Know-how for Children LUMEN -

Multidimensional Education and Professional Development Ethical Values LUMEN MEPDEV 373-378 ISBN 978-88-7587-736-1

10 Voicu C D Anghel A G Buruleanu C L 2015 Teachers Perspective on Health Education Development Proceeding volume

LUMEN International Conference ndash LUMEN NASHS 2015 511-515

11 G Gorghiu L Buruleanu C L Nicolescu 2012 Using fuzzy logic method for emphasizing two cause-effect situations related to

the parameters recorded during the lactic acid fermentation process AWER Procedia Information Technology amp Computer Science

11328-1333 wwwelseviercomlocateprocedia httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleview8831103

12 L Buruleanu G Gorghiu C L Nicolescu 2012 Model predictions related to the survival of some probiotic bacteria in lactic acid

fermented vegetable juices AWER Procedia Information Technology amp Computer Science wwwelseviercomlocateprocedia 1763-768 httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleviewFile703

3

13 L Buruleanu D Avram M G Bratu G Gorghiu I Manea C L Nicolescu 2011 The Influence of Some Growth Factors on the

Lactic Acid Fermentation of Green Pepper Juice with Bifidobacterium sp Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 178-184

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6552

14 G Gorghiu L Buruleanu D Avram C L Nicolescu 2011 Models of pH and Lactic Acid Dynamics Determined durin g Lactic

Acid Fermentation of Various Juices with Lactobacillus Acidophilus Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 281-288

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6570

15 CL Nicolescu L Buruleanu 2010 Correlation of Some Substrate Parameters in Growing Lactobacillus acidophilus on Vegetable

and Fruit Cocktail Juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 67 (2) 352-359 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-

5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr5119

16 I Manea Buruleanu L S Iordache L Manea 2010 Evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons content of soil in areas

heavily industrialised Proceedings Paper in Advances in energy planning environmental education and renewable energy sources 4th WSEAS International Conference on ENERGY PLANNING ENERGY SAVING ENVIRONMENTAL EDUCATION (EPESE10)

Kantaoui Sousse Tunisia p 210-214 ISSN 1790-5095 ISBN 978-960-474-187-8

17 Manea I Buruleanu L 2009 The evolution of some chemical parameters of lactic fermentation of red beetroot juice through

inulin addition Bulletin UASVM Horticulture Cluj Napoca 66(1) 177-181 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-hort3821

18 Buruleanu L C L Nicolescu G Gorghiu M G Bratu D Avram I Manea 2009 Lactic acid fermentation of carrot and red beet

juices by probiotic bacteria Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1 -2)2009 pag252-257 Print ISSN 1843-5246 Electronic

ISSN 1843-5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr3713

19 Gorghiu G L Buruleanu C L Nicolescu D Avram 2009 Considerations on the dynamics of the pH values and lactic acid

content during lactic acid fermentation of carrot juices with different pure cultures Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-

2)2009 pag313-320 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-5386

20 Buruleanu L G Gorghiu C L Nicolescu 2009 Using fuzzy logic method for modeling the dynamics of some quality parameters

of lactic acid fermented vegetable juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag556 Print ISSN 1843-5246

Electronic ISSN 1843-5386

21 Nicolescu CL L Buruleanu 2009 The prebiotic effect of inulin on Lactobacillus acidophilus in red beet lactic fermented juice

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag569 Print ISSN 1843-5246 pag252-257 Electronic ISSN 1843-5386 22 L Buruleanu D Avram M Bratu I Manea C Nicolescu 2008 Lactic acid fermentation of mixed juices o btained from different

vegetables Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 206-211 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

23 M Bratu L Buruleanu D Avram 2008 Study about the influence of some factors about the lactic acid fermentation of carrot

juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 200-206 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

24 L Buruleanu 2008 Study on the assimilation of the organic acids by microorganisms involved in the sauerkraut adulteration

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008460 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386 (abstract)

25 Nicolescu Carmen Leane Gorghiu Gabriel Buruleanu L Dunea D Moise V 2008 An Analyze of the Pollution Level through

Dispersion Curves of the Pollutants in Air 2nd International Conference on WASTE MANAGEMENT WATER POLLUTION AIR

POLLUTION INDOOR CLIMATE (WWAI08) Corfu Greece October 26 -28 229-234

REVIS TE ȘI PRO CEEDINGS INDEXATE BDI

1 L Buruleanu LM Gorghiu G Gorghiu 2017 Integrating Food Education in Everyday Life of Young People Studies and Current Trends in Science of Education In O Clipa (ed) Studies an d Current Trends in Science of Education Suceava Romania LUMEN

Proceedings 77-86 httpsdoiorg1018662lumprocicsed20179

2 I Manea LC Buruleanu G Ploscutanu 2013 The evaluation of lactic fermentation yield of carrot juice with different additives

Annals Food Science and Technology 14 (1) 34-38 ISSN 2065-2828

httpwwwafstvalahiaroimagesdocumente2013issue1fullsection1s01_w06_fullpdf

3 L Buruleanu 2012 Acid and bile tolerance of probiotic bacteria used for lactic acid fermentat ion of vegetable juices Journal of

Science and Arts ISSN 1844-9581 18 (1) 57-62

4 C L Nicolescu L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Fermentation of red pepper juice using probiotic bacteria

Annals of the University of Craiova Agriculture Montanology Cadastre series vol XLI (2) 194-200

5 I Manea L Buruleanu 2011 Influence of some supplements on lactic acid fermentation of cabbage juice Annals Food Science and

Technology 12(2) 142-145

6 Mihai AL L Buruleanu 2011 Study concerning cadmium and lead content in some mushrooms and vegetable species from

commercial area Annals Food Science and Technology 12(1) 78-83

7 CL Nicolescu L Buruleanu D Avram MG Bratu I Manea 2010 Study on the dynamics of lactic acid fermentation in fruit and

vegetable juice cocktails realized by Lactobacillus acidophilus Annals of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediul ui vol XV (XLXI) 374-379 ISSN 1453-1275

8 I Manea L Buruleanu 2010 Study of the effects shown by the action of various microorganisms on the lactic fermentation of

juices Annals Food Science and Technology ISSN 2065-2828 11 (1) p 60

9 L Buruleanu C Nicolescu M Bratu D Avram I Manea 2009 Survival of probiotic bacteria during lactic acid fermentation of

vegetable juices Journal of Agroalimentary Processes and Technologies vol XV pag132-139 ISSN 1453-1399

10 LBuruleanu DAvram IManea M Bratu 2009 Study on the possibilit ies to diversify the assortments of lactic acid fermented

juices Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 163-170 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

11 IManea LBuruleanu DAvram MBratu 2009 Researches concerning the obtaining of lacto-fermented cabbage juice- functional

food Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 157-162 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978 -973-1833-77-4 12 L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2009 Effects of prebiotics on the quality of lactic acid fermented

vegetable juices Ovidius University Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 102-107 ISSN 1223-7221

13 I Manea L Buruleanu 2009 Mathematical model for the evaluation of the sea-buckthorn juice preservation Ovidius University

Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 83-86 ISSN 1223-7221 httpanale-chimieuniv-ovidiusroanale-chimiechemistry2009-

117_Maneapdf

4

14 L Buruleanu M G Bratu D Avram A Salaseviciene 2008 The implementation of the HACCP system on the technological flow

for obtaining vegetable juices lacto-fermented Annals Food Science and Technology vol IX 5-10 ISSN 2065-2828

15 Bratu M Stoica A Buruleanu L Avram D 2008 A study on the behavior of a commercial invertase in different action

conditions Industrial applications Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol IX

(1) 109-112 Alma Mater Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

16 L Buruleanu I Manea 2006 Influence des traitements thermiques sur la composition des jus vegetaux - substrats pour la

fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3) Ed

Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău 651-658 ISSN 1582-540x

17 L Buruleanu CNicolescu DAvram 2006 Evaluation des parameters sensoriels et chimiques des jus vegetaux - matiere premiere

pour la fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3)

Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău659-666 ISSN 1582-540x

LUCRĂRI PUBLICATE IcircN VO LUMELE CO NFERINȚELO R NAȚIO NALE SAU REVIS TE PRO FESIO NALE

NEINDEXATE

1 CL Nicolescu LBuruleanu IManea DAvram 2008 The chemical and microbiological evaluation of lactic acid-fermented mixed

vegetable juices Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 339-345 ISSN 1435-1275

2 CLNicolescu L Buruleanu 2008 Correlation between the air quality and the human health at industrial city area Annales of the

University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVII)

497-503 ISSN 1435-1275

3 IManea LBuruleanu 2008 Study concerning the conditions of the beetroot juice lacto-fermentation Annales of the University of

Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 345-349 ISSN 1435-1275

4 IManea LBuruleanu 2008 Researches on the content in pectic substances of some fruits with a view to obtain the products

enriched in pectin Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 350-353 ISSN 1435-1275

5 MBratu DAvram LBuruleanu 2008 The minerals and vitamins content of different vegetables -raw materials for juices Annales

of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII

(XLVIII) 353-359 ISSN 1435-1275

6 I Manea L Manea L Buruleanu 2006 Etude des transformations chimiques et histologiques dans le temps de la congelation et de

lrsquoentreposage de viande du porc et de becircte Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară

vol VII (4) Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău ISSN 1582-540x p757-764

7 C Nicolescu L Buruleanu 2006 Study about the Stability of Lacto-fermented Carrot Juice Improving the Quality of Life and

Environment in Rural Areas by Performing Agro-tourism Farming Journal Central European Agriculture Topusko Croatia Univ of

Zagreb Faculty of Agriculture ISSN 1332-9049 (CD Proceedings)

8 CNicolescu LBuruleanu 2006 Study about the Influence of Thermal Treatments on the Microbiota of Fresh Vegetable Juices

Proceedings of the XXXVI Annual Meeting of the European Society for New Methods in Agricultural Research ESNA Iaşi ndash Romania

Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo Iaşi pag 117-124 ISBN (10) 973-7921-81-X ISBN (13) 978-973-7921-81-9 9 C Nicolescu L Buruleanu 2005 Evaluation of the Epiphytic Microbiota Removing from the Surface of Some Vegetables Used as

Raw Material in Obtaining Fresh Vegetables Juice Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia

Prelucării Produselor Agricole Ing ineria Mediului vol X (XLVI) 2005 p 319-324 ISSN 1435-1275

10 L Buruleanu D Avram 2005 Biochemical characterization of carrots (Daucus carota L) ndash raw material for the production of

juices with a high nutritious and physiological value Scient ific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific Conference with International

Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural University Plovdiv Bulgaria p 361-

366 ISSN 1312-6318

11 C Nicolescu L Buruleanu D Avram 2005 Evaluation of the Sensitive Physico-chemical and Microbiological Properties of the

Eatable Rose Petals (Rosa centifolia L) in Order of Their Alimentary Valorification Scientific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific

Conference with International Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural

University Plovdiv Bulgaria p 415-420 ISSN 1312-6318

12 L Buruleanu C Nicolescu 2004 Estimation models of the evolution of the ascorbic acid content in some vegetables during

preservation by lacto-fermentation Lucrări Ştiinţifice Anul XLVII vol I (4)72004 Seria Horticultură Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo

Iaşi pg 547-552 ISSN 1454-7376

CO MUNICĂRI LA MANIFES TĂRI ȘTIINȚIFIC E NAȚIO NALE SAU INTERNAȚIO NALE CU CO MITETE DE

PROGRAM

1 L Buruleanu - Insight into Functional foods 3rd Lumen Edu International Scientific Conference - Education Quality amp Sustainable

Development Tacircrgoviște 21 noiembrie 2019

2 L Buruleanu - Education for Healthy Eating in Nowadays Society 10th International Conference Education Research amp

Development Burgas 23-27 august 2019

3 L Buruleanu - Fruit Juices as Probiotic Carrier 4th International Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5-7

noiembrie 2018

4 L Buruleanu - A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

Global Transcultural World Almeria 20-22 iunie 2018

5 L Buruleanu - Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

GlobalTranscultural World Almeria 20-22 iunie 2018

6 L Buruleanu - Integrating Food Education in Everyday Life of Young People 8th LUMEN International Scientific Conference

Rethinking Social Action Core Values in Practice 6 - 9 aprilie 2017 Suceava Romania

5

7 L Buruleanu - Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School Education 6th World conference on Psychology

Counseling and Guidance 14 - 16 Mai 2015 Antalya Turcia

8 L Buruleanu - Raising the Importance of the Sustainable Food Consumption in a Resource-Constrained World 1st International

Conference Innovative (Eco) Technology Entrepreneurship and Regional Development 4 martie 2015 Kaunas Lituania

9 L Buruleanu - Establishing the minimal necessary analytical parameters to evaluate the quality of lactic acid fermented vegetable

juices 2nd International Conference on Analytical Chemistry ndash Analytical Chemistry for a Better Life 17-21 septembrie 2014 Sinaia

Romacircnia

GRANTURI PRO IECTE DE C ERC ETARE CASTIGATE IN CO MPETITII NAŢIO NALE ŞI INTERNAŢIO NALE

Proiecte cacircștigate icircn competiții internaționale 1 COST Action CA18130 European Network for Chemical Elemental Analysis by Total Reflection X-ray Fluorescence (ENFORCE-

TXRF) httpswwwcosteuactionsCA18130tabs|Nameoverview (Membru icircn echipa de proiect) 2 Proiect Erasmus+ Acţiunea Cheie 2 Parteneriate Strategice Contract nr 2014 -1-RO01-KA200-002931 Titlu - Letrsquos make it better

Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education Perioada de derulare 2014-2016 Valoare totală

188609 Eur (Director proiect)

3 Apelul pentru Propuneri din Fondul de relații Bilaterale al Programului RO14 Cercetare icircn Sectoare Prioritare Titlu - Aspecte legate

de siguranța alimentară a preparatelor tradiționale din carne și pește din Romacircnia și Norvegia contract nr 15BIL27032017 Valoare

totala 2280027 lei (Membru icircn echipa de proiect)

4 Proiect Training and Research in Environmental Health in the Balkans D43 TW00641 finanţat de NIHFogarty International Center

(Michigan State University) USA Titlu - The evaluation of nitrates and nitrites content in vegetables on the Dambovita County Their

correlation with some environmental factors Perioada de derulare 2009-2010 Valoare totală 5000USD (Director proiect)

Proiecte cacircștigate icircn competiții naționale 5 Apel PN3-P2-PED 2019 Titlu ldquoControlled Atmosphere for STOrage facilities of fruits and vegetables a Low-cost multidisciplinary

solutionrdquo (ENG) ldquoAtmosferă controlată pentru depozitarea fructelor și legumelor soluție multidisciplinară și cost redusrdquo (RO)

Perioada de derulare 2020-2022 (Membru icircn echipa de proiect)

6 Proiecte componente ale Planului sectorial pentru cercetare ndash dezvoltare al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anii

2019-2022 Agricultură şi Dezvoltare Rurală ndash ADER 2022 ADER 1812 Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul

agroalimentar la nivel național icircn vederea prevenirii și reducerii impactului socio-economic pacircnă icircn anul 2030 și ADER 1711

Metode innovative pentru prevenirea și combaterea fraudelor alimentare prognoza efectelor acestora asupra integrității și tr asabilității

produselor și evaluarea impactului icircn economia sectorului agroalimentar (Membru icircn echipa de proiect)

7 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2019-0441 Ctr 2807082019 valoare contract 7560 lei - Participare la 10th International

Conference Education Research amp Development Burgas 23-27 august 2019

8 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2018-2884 Ctr 75623102018 valoare contract 8770 lei - Participare la 4th International

Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5 -7 noiembrie 2018

9 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2017-0548 Ctr 11624112017 valoare contract 15924 lei - Participare la Advanced Course

Bioprocess Design organizat de Department of Biotechnology Delft University of Technology si The Graduate School VLAG

Wageningen University 19-23 martie 2018 Olanda

10 Proiectul privind Icircnvățămacircntul Secundar (ROSE) Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități ndash SGU-N TITLUL

PROIECTULUI Redescoperă meseria de Inginer intr-o societate prOspera (RIsc0) buget estimat 670260 lei Acord de Grant nr

63SGUNCI din 28112017 (Director proiect)

11 Proiect PN-II-ID-PCE-2008-2 (ID_1359) Titlu - Cercetări privind obţinerea de sucuri lactofermentate cu caracter probiotic şi

evaluarea lor prin metode specifice modelării inteligente Perioada de derulare 2009-2011 Valoare totală aprobată 891960 lei

(Director proiect) 12 Program PNCDI II - Parteneriate D11-0372007 Titlu - Sistem de management durabil al resurselor pentru monitorizarea şi

evaluarea riscurilor de mediu icircn vederea prevenirii efectelor negative şi gestionării situaţiilor de criză Perioada de derulare 2007-2010

Valoare totala 1273800 lei (341800 lei pentru Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo din Tacircrgovişte) (Membru icircn echipa de proiect)

13 Program PNCDI II - Parteneriate 210322007 T itlu - Studiu de soluţii privind tehnologia de procesare prin iradiere cu fascicul de

electroni acceleraţi a materialelor polimerice utilizate pentru diverse aplicaţii Perioada de derulare 2007-2010 Valoare totala 205000 lei

(UVT)

14 Grant CNCSIS tip A nr 10862005 (contract 2767414032005) Titlu - Cercetări privind imbunătăţirea parametrilor biotehnologici

de obţinere a sucurilor de legume fermentate lactic Perioada de derulare 2005-2007 Valoare totala 50000 lei (Director proiect)

15 Program BIOTECH tip PV nr 3352 2003 Titlu - Concentrate proteice şi vitaminice de uz alimentar şi furajer obţinute prin

biotehnologii specifice Perioada de derulare 2003-2005 Valoare 81750000 lei partener Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT)

Coordonator Institutul de Chimie Alimentară Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

16 Program MENER nr 302 2003 Titlu - Tehnologii si echipamente moderne pentru tratarea apelor uzate cu incarcare organica

mare rezultate din aglomerarile urbane Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 54500000 lei partener Universitatea Valahia

Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Institutul de Cercetări pentru Ingineria Mediului Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

17 Program AGRAL nr 3398 2003 Titlu - Masuri agrofitotehnice avansate si eficiente pentru cresterea productiei de portaltoi veriga primordiala icircn vederea resuscitarii viticulturii tarii Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 25000000 lei partener

Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru viţa de vie Greaca jud Ialomiţa

(Membru icircn echipa de proiect)

Cadru didactic

Buruleanu Claudia Lavinia Data completării 27012021

Page 2: Curriculum vitae Europass...produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, Controlul şi asigurarea c alităţii produselor alimentare Predare cursuri, coordonare lucrări

2 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare cursuri coordonare lucrări practice şi seminarii prevazute icircn planul de invăţămacircnt al specializării Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole (studii universitare de licenţă) Biochimia produselor alimentare Microbiologia produselor alimentare Igiena icircntreprinderilor de industrie alimentară Tehnologia conservelor vegetale Predare cursuri coordonare lucrări practice şi seminarii prevazute icircn planul de invăţămacircnt al specializării Controlul şi Expertiza Alimentelor (studii universitare de masterat) Sisteme de certificare icircn industria alimentară Principii de drept alimentar Participare la elaborarea planurilor de invatamant ale specializarilor Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole si Controlul si Expertiza Alimentelor Membru icircn comisii pentru susţinerea examenelor de definitivat şi grad didactic II icircn invăţămacircntul preuniversitar Membru icircn comisii pentru ocuparea posturilor didactice de asistent şi şef lucrări Preşedinte respectiv membru icircn comisia pentru susţinerea examenului de licenţă la specializarea Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole Membru icircn comisia pentru susţinerea examenului de disertaţie la programul de studii universitare de masterat Controlul şi expertiza alimentelor

Numele şi adresa angajatorului Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo dinTacircrgovişte blvd Regele Carol I nr2 Tacircrgovişte Dacircmboviţa Romacircnia

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cadru didactic Icircnvăţămacircnt superior

Perioada 1101999 - 1102003

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare cursuri formare iniţială coordonare lucrări practice sau seminarii (inclusiv elaborare de lucrări practice specifice) la disciplinele Tehnologia conservelor vegetale Tehnologia laptelui şi produselor lactate Microbiologia produselor alimentare Igiena icircntreprinderilor de industrie alimentară Biochimia produselor alimentare Operaţii icircn industria alimentară Icircndrumarea lucrărilor de diplomă (pentru studenţii specializării Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole) şi a lucrărilor de absolvire (pentru studenţii specializării Tehnologii Alimentare) Icircndrumarea practicii icircn producţie a studenţilor Coordonarea cercului ştiinţific studenţesc de microbiologie şi biotehnologii alimentare Secretar comisie absolvire pentru specializările Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole şi Tehnologii Alimentare Membru icircn comisii pentru susţinerea examenului de licenţă la specializarea Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole Membru icircn comisii pentru susţinerea examenului de absolvire la specializarea Tehnologii Alimentare

Numele şi adresa angajatorului Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo dinTacircrgovişte blvd Regele Carol I nr2 Tacircrgovişte Dacircmboviţa Romacircnia

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cadru didactic Icircnvăţămacircnt superior

Perioada 1101995 - 1101999

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonare lucrări practice sau seminarii (inclusiv elaborare de lucrări practice specifice) la disciplinele Tehnologia conservelor vegetale Microbiologia produselor alimentare Igiena icircntreprinderilor de industrie alimentară Biochimia produselor alimentare Operaţii icircn industria alimentară Icircndrumarea practicii icircn producţie a studenţilor Amenajarea şi dotarea laboratoarelor de tehnologii alimentare cu aparatură tehnică de calcul reactivi sticlărie consumabile programe de prelucrări date Participare la icircntocmirea dosarelor de autorizare şi acreditare ale specializarilor Tehnologii Alimentare - Colegiul Tehnic si Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole ndash Facultatea de Ingineria Mediului şi Biotehnologii Icircntocmirea orarelor la specializările Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole şi Tehnologii Alimentare Participare la concursurile de admitere organizate icircn cadrul Universităţii lsquorsquoValahiarsquorsquo Tacircrgovişte

Numele şi adresa angajatorului Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo dinTacircrgovişte blvd Regele Carol I nr2 Tacircrgovişte Dacircmboviţa Romacircnia

3 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cadru didactic Icircnvăţămacircnt superior

Perioada 1101992 ndash 1101995

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonare lucrări practice sau seminarii (inclusiv elaborare de lucrări practice specifice) la disciplinele tehnologia conservelor vegetale biochimia produselor alimentare operaţii icircn industria alimentară Icircndrumarea practicii icircn producţie a studenţilor Amenajarea şi dotarea laboratoarelor de tehnologii alimentare cu aparatură reactivi sticlărie Icircntocmirea orarelor la specializările Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole şi Tehnologii Alimentare

Numele şi adresa angajatorului Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo dinTacircrgovişte blvd Regele Carol I nr2 Tacircrgovişte Dacircmboviţa Romacircnia

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cadru didactic Icircnvăţămacircnt superior

Educaţie şi formare

Perioada 0810 ndash 19122020

Calificarea diploma obţinută Certificat ndash Competențe digitale

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Program de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă ndash Competențe digitale

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea POLITEHNICA din București

Perioada 2409 ndash 28092018

Calificarea diploma obţinută Certificat Erasmus + icircn cadrul Staff Mobility for Teaching

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Science Technology and Society

Childhood and Healthy Life Habits

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

University of Valladolid Faculty of Education Segovia Spain

Perioada 1903 ndash 23032018

Calificarea diploma obţinută Certificat ndash Advanced Course Bioprocess Design

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Downsream Processing The process reaction for bioprocess design Advances in pretreatment of biomass Gas transport Heat transport Mixing Animal cell cultivation for production of biopharmaceuticals Calculation of fermentor in and outflows and broth mass using the process reaction Industrial microbial fermentation Algal processes Scale-upscale-down process Microbial conversion of n-alkanes into alkanediols C1 feedstocks fermentation Scale-upscale-down characteristic times and gradients Monascus ruber as cell factory for lactic acid production at low pH Process design and development lessons from industry

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Department of Biotechnology Delft University of Technology and The Graduate School VLAG Wageningen University OLanda

Perioada 1801 ndash 16022016

Calificarea diploma obţinută Evaluator icircn Sistemul Formării Profesionale Continue

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Elaborarea instrumentelor de evaluare Organizarea procesului de evaluare Efectuarea evaluării Aplicarea cerinţelor de asigurare a calităţii icircn formarea profesională continuă

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

SC Chindia Form Consulting SRL

4 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Perioada 0203 - 06032015

Calificarea diploma obţinută Certificat Erasmus + icircn cadrul Staff Mobility for Teaching

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Alimente funcţionale

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Kaunas College Lituania

Perioada August 2014

Calificarea diploma obţinută Certificat Formator

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Pregătirea formării Realizarea activităţilor de formare Evaluarea participanţilor la formare Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare Marketing-ul formării Proiectarea programelor de formare Organizarea programelor şi a stagiilor de formare Evaluarea revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Asociaţia rsquorsquoIcircnapoi la Muncărsquorsquo Ploieşti

Perioada 1905 - 23052014

Calificarea diploma obţinută Certificat Manager proiect icircn cadrul proiectului sbquorsquorsquoIcircmbunătăţirea capacităţii beneficiarilor de a implementa proiecte finanţate din Fonduri Structurale (proiect co-finanţat din FEDR prin POAT 2007-2013)

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Management de proiect

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Structural ConsultingTM Group (icircn parteneriat cu Archidata SRL Italia Asociaţia Consultanţilor pentru Accesarea Fondurilor Europene şiLampG Business Services SRL)

Perioada 20 - 26112013

Calificarea diploma obţinută Diplomă de absolvire icircn cadrul proiectului POSDRU8612S60720 rsquorsquoDezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare icircmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii icircn icircnvăţămacircntul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standardelor internaţionale de calitate

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Managementul calităţii icircn icircnvăţămacircntul superior

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea Spiru Haret icircn parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Invăţare icircn Educaţie si TUV Austria - Romacircnia

Perioada 0804 ndash 12042013

Calificarea diploma obţinută Certificat de participare icircn cadrul proiectului pilot rsquorsquoDezvoltarea şi implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la icircnvăţămacircntul superior pentru persoane cu dizabilităţirsquorsquo POSDRU8612S63951

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Mentorat educaţional

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Ministerul Educaţiei Naţionale icircn parteneriat cu Universitatea rsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo din Tacircrgovişte Universitatea rsquorsquoLucian Blagarsquorsquo din Sibiu

Perioada Septembrie 2012

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesională continuă bdquoCalitate inovare comunicare icircn sistemul de formare continuă a didacticienilor din icircnvăţămacircntul superiorrdquo

5 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Didactica predarii disciplinelor tehnice

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea Politehnica Bucuresti

Perioada 2105-25052012

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Instituto Politeacutecnico de Santareacutem Escola Superior Agraacuteria Portugal

Perioada 1803-25032011

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de instruire Metode inovative de predare eLearning icircn cadrul Proiectului cu finanţare POSDRU ID 8867

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Practicarea tehnicilor eLearning

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Catedra UNESCO de Dezvoltare Rurală Integrată USAMV Bucureşti

Perioada Februarie 2011

Calificarea diploma obţinută Certificat de absolvire a stagiului profesional Food Science (18ECTS) icircn cadrul Proiectului cu finanţare POSDRU 1913G8867 rsquorsquoDezvoltarea performanţelor de cercetare aplicativă pentru personalul din icircnvăţămacircntul superior icircn domeniul protecţiei mediului şi al siguranţei alimentarersquorsquo

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Competenţe icircn utilizarea tehnicilor analitice performante icircn controlul calităţii şi evaluarea siguranţei produselor alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

University of Molise Italia

Perioada 2503-26032011

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de instruire Introducere icircn IBM SPSS statistics şi icircn statistică

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Aplicarea noţiunilor de statistică icircn interpretarea datelor cercetării ştiinţifice

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Centrul de training IT ROMSYM

Perioada 3110 - 14112009

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de instruire privind implementarea sistemului de Managementul calităţii (ISO 90012008 şi SR IWA 22009

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Certificare auditori interni

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

EDGE Consult

Perioada 2505 - 31052009

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

6 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universite de Bretagne Occidentale de Brest Franţa

Perioada 1311 ndash 17112006

Calificarea diploma obţinută Certificat auditori interni pentru Sistemul de Siguranta a Alimentului conform Standardului SR EN ISO 220002005 si SR EN ISO 190112003

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Certificare auditori interni

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

SIMTEX ndash OC Bucuresti

Perioada 1004 ndash 14042006

Calificarea diploma obţinută Atestat de stagiu Leonardo da Vinci

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Euro Competencies Transfer in vocational training on Food Security Environment and Biotechnologies

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

COOPAGRI Bretagne - Landerneau Ecole Supeacuterieure en Microbiologie et Seacutecuriteacute Alimentaire de Brest Franta

Perioada 503 - 12032006

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Kaunas College Lituania

Perioada 1801 - 23012005

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Kaunas College Lituania

Perioada februarie 2004

Calificarea diploma obţinută Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Pregatire teoretica si practica in specialitatea Modalitati de acordare de asistenta tehnica de specialitate si consultanta pentru industria alimentara notiuni de HACCP efectuarea de analize fizico-chimice si microbiologice de control pentru produsele alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

SC Institutul de Cercetari Alimentare SA

Perioada 1996 -2002

Calificarea diploma obţinută Diploma de doctor icircn domeniul fundamental ndash Ştiinţe inginereşti domeniul ndash Inginerie industrială (Titlul tezei Biotehnologii de obţinere a produselor vegetale fermentate cu valoare nutritivă tonică şi fortifiantă ridicată)

7 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Biotehnologii icircn industria alimentară

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Nivelul icircn clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 6

Perioada 3-15 iulie 2000 Calificarea diploma obţinută Atestat

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Cursurile şcolii de vară lsquorsquoBiologie şi patologie moleculară Biotehnologiirsquorsquo

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea AICuza Iaşi sub patronajul Academiei romacircne şi al Academiei de Ştiinţe din Paris al Ministerului Educaţiei Naţionale Cercetării şi Tehnologiei din Franţa şi al Serviciului Cultural Ştiinţific şi de Cooperare al Ambasadei Franţei icircn Romacircnia

Perioada 1990-1991

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de Pedagogie şi metodică

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Competenţe psiho-pedagogice

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Perioada 1987-1992

Calificarea diploma obţinută Diploma de inginer icircn industria alimentară

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Discipline fundamentele Discipline de specialitate icircn domeniul tehnologiilor alimentare Tehnologia conservelor de legume şi fructe Tehnologia laptelui şi produselor lactate Tehnologia produselor zaharoase şi produselor făinoase)

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Nivelul icircn clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 5

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Limba romacircnă

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Icircnţelegere Vorbire Scriere

Nivel european () Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

B2 Utilizator

independent B2

Utilizator independent

Limba franceză C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

B2 Utilizator

independent B2

Utilizator independent

() Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

8 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Competenţe şi abilităţi sociale

Am lucrat şi lucrez icircn cadrul unor colective de cercetare icircn care munca de echipă este deosebit de importanţă Icircn cadrul unor astfel de echipe (multidisciplinare) am ocupat şi ocup şi icircn prezent atacirct o poziţie de conducător cacirct şi de membru De asemenea am dezvoltat aptitudini de comunicare prin participarea la simpozioane conferinţe şi workshop-uri ştiinţifice

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Director departament Ingineria Produselor Alimentare noiembrie 2005 ndash octombrie 2019 Şef catedră Tehnologia Produselor Alimentare Pescuit şi Acvacultură icircn perioada martie 2004 - octombrie 2005

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe icircn utilizarea unei game variate de aparatură de laborator dobandite ca urmare a activitatii de cercetare in cadrul tezei de doctorat si a proiectelor in echipa carora sunt membru respectiv director

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizare calculator - competenta dobandita prin studiu individual

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare Expert formator in cadrul proiectelor POSDRU13552S132605 POSDRU11052G87761 POSDRU11052G86764 Expert pe termen scurt icircn cadrul proiectului bdquoRestructurarea Sistemului de Practică Productivă a Studenţilor din Icircnvăţămacircntul Tehnic Superior - TRIPODrdquo (POSDRU9021S58108) Domeniul major de intervenţie 21 bdquoTranziţia de la piaţa muncii la viaţa activărdquo Axa prioritară 2 bdquoCorelarea icircnvăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa munciirdquo beneficiar Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Partener Universitatea Valahia din Tacircrgovişte ndash Partener P1 Training icircn cadrul proiectului cu finanţare POSDRU 1913G8867 rsquorsquoDezvoltarea performanţelor de cercetare aplicativă pentru personalul din icircnvăţămacircntul superior icircn domeniul protecţiei mediului şi al siguranţei alimentarersquorsquo Expert evaluator ARACIS (Agenţia Romacircnă de Asigurare a Calităţii icircn Icircnvăţămacircntul Superior) din anul 2010 Evaluator UEFISCDI pentru proiecte de cercetare știintifică icircn cadrul Planului Național de Cercetare și DezvoltarendashInovare 2015-2020 (PNCDI III) Expert icircn Comisia Specializată de Recunoaștere a pregătirii psihopedagogice finalizate icircn statele membre ale Uniunii Europene icircn statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau icircn Confederația Elvețiană (conform Ordinului Ministrului Educației Naționale 387909052017) Afilieri profesionale Societatea Romacircnă de Chimie Societatea Romacircnă de Biochimie şi Biologie Moleculară Societatea de Biologie

Data 27012021

Semnătura Profdring Lavinia Buruleanu

1

UNIVERSITATEA lsquorsquoVALAHIArsquorsquo DIN TAcircRGOVIŞTE

FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ŞTIINŢA ALIMENTELOR DEPARTAMENTUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

L I S T A DE L U C R Ă R I

Cadru didactic BURULEANU V Claudia Lavinia - Dr din 2002 Profesor din 2009

1 Teza de doctorat

T itlul tezei Biotehnologii de obţinere a produselor vegetale fermentate cu valoare nutritivă tonică şi fortifiantă ridicată Conducător

ştiinţific Prof univ dr ing Banu Constantin Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galați Doctor icircn domeniul Inginerie industrială din 2002

Seria C nr 0003953

Titlul tezei icircn limba engleză Biotechnologies of obtaining fermented vegetables products of highly nutritive tonic and fortifying value

2 Cărţicursuri publicate icircn edituri recunoscute sau pe plan local icircndrumare publicateculegeri de probleme cursuri proprii pe

Web prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea activităţilor didacticeprofesionale cărţi de specialitate publicate icircn edituri

recunoscute

1 C Rădulescu L Buruleanu AA Georgescu IM Dulamă 2019 Correlation between enzymatic and non-enzymatic antioxidants

in several edible mushrooms species In Food Engineering Publisher InTech DOI httpdxdoiorg105772intechopen82578 2 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Nutriție pentru Copii (ediție bilin gvă) 125 pag Ed Printech București

ISBN 978-606-23-0668-7

3 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Siguranța Alimentelor (ediție bilingvă) 102 pag Ed Printech București

ISBN 978-606-23-0669-4

4 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Educația privind Știința Alimentelor (ediție bilin gvă) 123 pag Ed Printech

București ISBN 978-606-23-0667-0

5 L Buruleanu M G Bratu I Manea D Avram C L Nicolescu 2012 Fermentation of vegetable juices by Lactobacillus

acidophilus LA-5 In Lactic Acid Bacteria LACTIC ACID BACTERIA R amp D for Food Health amp Livestock Purposes 25 pag

ISBN 980-953-307-278-9 Publisher InTech Edited by J Marcelino Kongo (httpdxdoiorg10577251309)

6 L Buruleanu I Manea D Avram A Georgescu 2012 Alimente funcţionale 160 pag Ed Valahia University Press ISBN 978-

606-603-024-3

7 L Buruleanu D Avram 2009 Calcule de operaţii şi aparate icircn industria alimentară 290 pag Ed Bibliotheca Tacircrgovişte ISBN

978-973-712-440-1

8 L Buruleanu D Avram 2009 Operaţii cu transfer de căldură icircn industria alimentară 192 pag Ed Printech Bucureşti ISBN

978-606-521-312-8

9 L Buruleanu (coord) CL Nicolescu I Manea MG Bratu D Avram CE Popescu 2008 Aspecte biochimice microbiologice şi tehnologice ale conservării sucurilor de legume prin fermentaţie lactică 285 pag Ed Bibliotheca Tacircrgovişte ISBN 978-973-

712-348-0

10 V Popa L Buruleanu C Nicolescu I Stroia 2005 Siguranţa alimentară şi trasabilitatea produselor alimentare 278 pag Ed

Valahia University Press Tacircrgovişte ISBN 973-7616-23-5

11 C Nicolescu Voiculescu (Buruleanu) L 2003 Nutriţie umană Aplicaţii practice şi probleme 148 pag Ed Cetatea de Scaun

Tacircrgovişte ISBN 973-85907-5-2

12 xxx (Banu C Ionescu A coord Voiculescu (Buruleanu) L - coautor) 2003 Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte (Produse

de origine animală şi vegetală) 130 pag Ed Academiei Romacircne Bucureşti ISBN 973-27-0946-4 973-27-0747-X Ed Agir ISBN

973-8466-22-9 973-8130-17-4

13 Nicolescu C Voiculescu (Buruleanu) L 2001 Practicum de microbiologie vol II Controlul microbiologic al calităţii alimentelor

230 pag Ed Macarie Tacircrgovişte ISBN 973-8135-73-7

3 Articole studii publicate icircn reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute articolestudii publicate icircn reviste

de specialitate de circulaţie naţională recunoscute brevete de invenţie creaţii artistice prezentate la manifestări recunoscute din

ţară şi din străinătate articole studii publicate icircn volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din

străinătate articole studii publicate icircn volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale lucrări prezentate la diferite seminarii expoziţii inovaţii etc după caz prin care se aduc contribuţii ştiinţifice la dezvoltarea domeniului

REVIS TE indexate WEB of SCIENC E cu factor de impact

1 Radulescu C Buruleanu CL Nicolescu CM Olteanu RL Bumbac M Holban GC Simal-Gan dara J 2020 Phytochemical

Profiles Antioxidant and Antibacterial Activities of Grape (Vitis vinifera L) Seeds and Skin from Organic and Conventional Vineyards

Plants 2020 9 1470 IF = 2762 doi103390plants9111470

2 Dunea D Liu H-Y Iordache S Buruleanu L Pohoata A 2020 Liaison between exposure to sub-micrometric particulate

matter and allergic response in children from a petrochemical industry city Science of the Total Environment vol 745 141170 IF =

6551 httpsdoiorg101016jscitotenv2020141170

3 Eliescu A Georgescu AA Nicolescu CM Bumbac M Cioatera N Mureșeanu M Buruleanu LC 2020 Biosorption of

Pb(II) from Aqueous Solution Using Mushroom (Pleurotus ostreatus) Biomass and Spent Mushroom Substrate Analytical Letters 53 2292-2319 IF = 126 httpsdoiorg1010800003271920201740722

4 Georgescu AA Eliescu A Nicolescu CM Bumbac M Cioatera N Mureșeanu M Buruleanu LC 2019 Performance of

Pleurotus ostreatus Mushrooms and Spent Substrate for the Biosorption of Cd(II) From Aqueous Solution Analytical Lettersvol52

issue 13 2007 ndash 2027 IF = 1762 httpsdoiorg1010800003271920191590380

2

5 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu I D Dulamă CM Nicolescu RM Olteanu S G Stanescu 2018 Chemometric

Assessment of the Interactions between the Metal Contents Antioxidant Activity Total Phenolics and Flavonoids in Mushrooms

Analytical Letters vol 52 issue 8 1195-1214 IF = 126 httpsdoiorg1010800003271920181528268

6 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu AF Dăneț RM Olteanu CM Nicolescu I D Dulamă 2017 Statistical

Characterization of the Phytochemical Characteristics of Edible Mushroom Extracts Analytical Letters 517 1039-1059 IF=127

httpsdoiorg1010800003271920171366499

7 Popescu CE Buruleanu L 2017 Heat degradation kinetics of the chlorophyll from spinach and its correlation with the reflection

spectra Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 httpwwwbchrorevchasp) 68 (4) 830-834 (FI=1412)

8 AA Georgescu AF Dăneț C Rădulescu C Stihi ID Dulamă L Buruleanu 2017 Nutritional and food safety aspects related to

the consumption of edible mushrooms from Dambovita County in correlation with their levels of some essential and non-essential

metals Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 68 (10)2402-2406 FI=1412 httpwwwbchrorevchasp 9 Buruleanu L D Avram I Manea M G Bratu C L Nicolescu Ionita I 2014 Kinetic parameters of lactic acid gro wth and

production for Bifidobacterium lactis BB 12 in cabbage juices Revista de Chimie 65 (12) 1480-1484 FI=1269

httpwwwbchrorevchasp

10 Buruleanu L C L Nicolescu D Avram I Manea M G Bratu 2012 Effects of yeast extract and different amino acids on the

dynamics of some components in cabbage juice during fermentation with Bifidobacterium lactis BB-12 Food Science and

Biotechnology 21 (3) 691-700 FI = 0695 DOI 101007s10068-012-0090-5

11 Buruleanu L I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2012 Evaluation of the cabbage an d cucumber juices as substrate

for Lactobacillus acidophilus LA-5 Romanian Biotechnological Letters17 (4) 7418-7429 FI = 0363 httpse-

repositoryorgrblvol17iss43pdf

12 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Kinetic study of the lactic acid fermentation of cabbage

juice with Bifidobacterium sp Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S41 httpdxdoiorg101016jcopbio201105099

13 I Manea Buruleanu L 2011 Researches on the probiotic character of lactic acid fermented vegetable juices with some

supplements Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S99 doi101016jcopbio201105312

14 C L Nicolescu Buruleanu L D Avram M G Bratu I Manea 2011 The suitability of some probiotic bacteria in vegetable-fruit

cocktail juice substrates Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-

8055-9912-2 15 C L Nicolescu Buruleanu L 2011 D Avram M G Bratu I Manea Comparative study of probiotic bacteria stimulation by

inulin addition in lacto-fermentation of vegetable juices Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-

ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

16 Buruleanu L M G Bratu D Avram I Manea C L Nicolescu 2011 Evaluation of the cabbage and cucum ber juices as substrate

for the development of Lactobacillus acidophilus Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 252 ISSN 0250-6807 e-ISSN

1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

17 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2009 Dynamics of some chemical parameters during lactic acid

fermentation of carrot juices in the presence of inulin Revista de Chimie 60 (11) 1198-1204 FI = 0552 httpwwwbchrorevchasp

18 Buruleanu L C L Nicolescu M G Bratu I Manea D Avram 2010 Study regarding some metabolic features during lactic acid

fermentation of vegetable juices Romanian Biotechnological Letters 15(2) 5177-5188 IF = 0321 httpwwwrombioeu

19 CLNicolescu GGorghiu DDunea Buruleanu L VMoise 2008 Mapping Air Quality An Assessment of the Pollutants

Dispersion in Inhabited Areas to Predict and Manage Environmental Risks WSEAS Transactions on Environment and Development

12(4) 1078-1088 ISSN 1790-5079 httpwwwwseasuse-librarytransactionsenvironment200828-643pdf

REVIS TE FĂRĂ FAC TO R DE IMPAC T ȘI PROCEEDINGS INDEXATE W EB O F SCIENC E

1 L Buruleanu G Gorghiu 2019 A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 618-628 doi httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040277

2 G Gorghiu L Buruleanu 2019 Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 391-398 httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040250

3 G Gorghiu C L Buruleanu L M Gorghiu D Avram 2018 Teachersrsquo Perceptions on the Relevance of Specific Health Education

Topics in school Revista Romaneasca pentru Educatie multidimensional 10 (3) 35-47 doi httpsdoiorg1018662rrem61

4 Anghel GA Gorghiu G Buruleanu L Gorghiu LM 2017 Education for Healthy Eating in the Actual Curricular Context - A

Case Study Journal of Science and Arts 17 No 4(41) 815-822 httpwwwjosarodocsjosa_2017_4b_06_Gorghiupdf

5 L Manea L Buruleanu Turid Rustad I Manea E Barascu 2017 Overview on the Microbiological Quality of some Meat Products

with Impact on the Food Safety and Health of People 2017 E-Health and Bioengineering Conference DOI

101109EHB20177995372 6 L Buruleanu A Anghel Z Y Doğan 2016 Perspectives on the Importance of Valorisation of Health Education Knowledge in the

Studentrsquos Everyday Life The European Proceedings of Soc ial amp Behavioural Sciences 144-150 eISSN 2357-1330

httpdxdoiorg1015405epsbs20160918

7 CD Voicu G Gorghiu A Anghel L Buruleanu 2015 Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School

Education Procedia - Social and Behavioral Sciences 205 321ndash328 doi 101016jsbspro201509092

8 Nicolescu CL Gorghiu G Buruleanu CL 2015 lsquorsquoMicrobes in the Refrigeratorrdquo - Investigation Based Learning A New Approach

to Teach Food Hygiene New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS Chisinau 353-359 ISBN 978-88-7587-728-6

9 Nicolescu CL Buruleanu CL Gorghiu LM 2015 Nutrition and Food Safety Know-how for Children LUMEN -

Multidimensional Education and Professional Development Ethical Values LUMEN MEPDEV 373-378 ISBN 978-88-7587-736-1

10 Voicu C D Anghel A G Buruleanu C L 2015 Teachers Perspective on Health Education Development Proceeding volume

LUMEN International Conference ndash LUMEN NASHS 2015 511-515

11 G Gorghiu L Buruleanu C L Nicolescu 2012 Using fuzzy logic method for emphasizing two cause-effect situations related to

the parameters recorded during the lactic acid fermentation process AWER Procedia Information Technology amp Computer Science

11328-1333 wwwelseviercomlocateprocedia httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleview8831103

12 L Buruleanu G Gorghiu C L Nicolescu 2012 Model predictions related to the survival of some probiotic bacteria in lactic acid

fermented vegetable juices AWER Procedia Information Technology amp Computer Science wwwelseviercomlocateprocedia 1763-768 httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleviewFile703

3

13 L Buruleanu D Avram M G Bratu G Gorghiu I Manea C L Nicolescu 2011 The Influence of Some Growth Factors on the

Lactic Acid Fermentation of Green Pepper Juice with Bifidobacterium sp Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 178-184

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6552

14 G Gorghiu L Buruleanu D Avram C L Nicolescu 2011 Models of pH and Lactic Acid Dynamics Determined durin g Lactic

Acid Fermentation of Various Juices with Lactobacillus Acidophilus Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 281-288

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6570

15 CL Nicolescu L Buruleanu 2010 Correlation of Some Substrate Parameters in Growing Lactobacillus acidophilus on Vegetable

and Fruit Cocktail Juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 67 (2) 352-359 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-

5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr5119

16 I Manea Buruleanu L S Iordache L Manea 2010 Evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons content of soil in areas

heavily industrialised Proceedings Paper in Advances in energy planning environmental education and renewable energy sources 4th WSEAS International Conference on ENERGY PLANNING ENERGY SAVING ENVIRONMENTAL EDUCATION (EPESE10)

Kantaoui Sousse Tunisia p 210-214 ISSN 1790-5095 ISBN 978-960-474-187-8

17 Manea I Buruleanu L 2009 The evolution of some chemical parameters of lactic fermentation of red beetroot juice through

inulin addition Bulletin UASVM Horticulture Cluj Napoca 66(1) 177-181 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-hort3821

18 Buruleanu L C L Nicolescu G Gorghiu M G Bratu D Avram I Manea 2009 Lactic acid fermentation of carrot and red beet

juices by probiotic bacteria Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1 -2)2009 pag252-257 Print ISSN 1843-5246 Electronic

ISSN 1843-5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr3713

19 Gorghiu G L Buruleanu C L Nicolescu D Avram 2009 Considerations on the dynamics of the pH values and lactic acid

content during lactic acid fermentation of carrot juices with different pure cultures Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-

2)2009 pag313-320 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-5386

20 Buruleanu L G Gorghiu C L Nicolescu 2009 Using fuzzy logic method for modeling the dynamics of some quality parameters

of lactic acid fermented vegetable juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag556 Print ISSN 1843-5246

Electronic ISSN 1843-5386

21 Nicolescu CL L Buruleanu 2009 The prebiotic effect of inulin on Lactobacillus acidophilus in red beet lactic fermented juice

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag569 Print ISSN 1843-5246 pag252-257 Electronic ISSN 1843-5386 22 L Buruleanu D Avram M Bratu I Manea C Nicolescu 2008 Lactic acid fermentation of mixed juices o btained from different

vegetables Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 206-211 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

23 M Bratu L Buruleanu D Avram 2008 Study about the influence of some factors about the lactic acid fermentation of carrot

juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 200-206 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

24 L Buruleanu 2008 Study on the assimilation of the organic acids by microorganisms involved in the sauerkraut adulteration

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008460 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386 (abstract)

25 Nicolescu Carmen Leane Gorghiu Gabriel Buruleanu L Dunea D Moise V 2008 An Analyze of the Pollution Level through

Dispersion Curves of the Pollutants in Air 2nd International Conference on WASTE MANAGEMENT WATER POLLUTION AIR

POLLUTION INDOOR CLIMATE (WWAI08) Corfu Greece October 26 -28 229-234

REVIS TE ȘI PRO CEEDINGS INDEXATE BDI

1 L Buruleanu LM Gorghiu G Gorghiu 2017 Integrating Food Education in Everyday Life of Young People Studies and Current Trends in Science of Education In O Clipa (ed) Studies an d Current Trends in Science of Education Suceava Romania LUMEN

Proceedings 77-86 httpsdoiorg1018662lumprocicsed20179

2 I Manea LC Buruleanu G Ploscutanu 2013 The evaluation of lactic fermentation yield of carrot juice with different additives

Annals Food Science and Technology 14 (1) 34-38 ISSN 2065-2828

httpwwwafstvalahiaroimagesdocumente2013issue1fullsection1s01_w06_fullpdf

3 L Buruleanu 2012 Acid and bile tolerance of probiotic bacteria used for lactic acid fermentat ion of vegetable juices Journal of

Science and Arts ISSN 1844-9581 18 (1) 57-62

4 C L Nicolescu L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Fermentation of red pepper juice using probiotic bacteria

Annals of the University of Craiova Agriculture Montanology Cadastre series vol XLI (2) 194-200

5 I Manea L Buruleanu 2011 Influence of some supplements on lactic acid fermentation of cabbage juice Annals Food Science and

Technology 12(2) 142-145

6 Mihai AL L Buruleanu 2011 Study concerning cadmium and lead content in some mushrooms and vegetable species from

commercial area Annals Food Science and Technology 12(1) 78-83

7 CL Nicolescu L Buruleanu D Avram MG Bratu I Manea 2010 Study on the dynamics of lactic acid fermentation in fruit and

vegetable juice cocktails realized by Lactobacillus acidophilus Annals of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediul ui vol XV (XLXI) 374-379 ISSN 1453-1275

8 I Manea L Buruleanu 2010 Study of the effects shown by the action of various microorganisms on the lactic fermentation of

juices Annals Food Science and Technology ISSN 2065-2828 11 (1) p 60

9 L Buruleanu C Nicolescu M Bratu D Avram I Manea 2009 Survival of probiotic bacteria during lactic acid fermentation of

vegetable juices Journal of Agroalimentary Processes and Technologies vol XV pag132-139 ISSN 1453-1399

10 LBuruleanu DAvram IManea M Bratu 2009 Study on the possibilit ies to diversify the assortments of lactic acid fermented

juices Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 163-170 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

11 IManea LBuruleanu DAvram MBratu 2009 Researches concerning the obtaining of lacto-fermented cabbage juice- functional

food Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 157-162 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978 -973-1833-77-4 12 L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2009 Effects of prebiotics on the quality of lactic acid fermented

vegetable juices Ovidius University Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 102-107 ISSN 1223-7221

13 I Manea L Buruleanu 2009 Mathematical model for the evaluation of the sea-buckthorn juice preservation Ovidius University

Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 83-86 ISSN 1223-7221 httpanale-chimieuniv-ovidiusroanale-chimiechemistry2009-

117_Maneapdf

4

14 L Buruleanu M G Bratu D Avram A Salaseviciene 2008 The implementation of the HACCP system on the technological flow

for obtaining vegetable juices lacto-fermented Annals Food Science and Technology vol IX 5-10 ISSN 2065-2828

15 Bratu M Stoica A Buruleanu L Avram D 2008 A study on the behavior of a commercial invertase in different action

conditions Industrial applications Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol IX

(1) 109-112 Alma Mater Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

16 L Buruleanu I Manea 2006 Influence des traitements thermiques sur la composition des jus vegetaux - substrats pour la

fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3) Ed

Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău 651-658 ISSN 1582-540x

17 L Buruleanu CNicolescu DAvram 2006 Evaluation des parameters sensoriels et chimiques des jus vegetaux - matiere premiere

pour la fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3)

Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău659-666 ISSN 1582-540x

LUCRĂRI PUBLICATE IcircN VO LUMELE CO NFERINȚELO R NAȚIO NALE SAU REVIS TE PRO FESIO NALE

NEINDEXATE

1 CL Nicolescu LBuruleanu IManea DAvram 2008 The chemical and microbiological evaluation of lactic acid-fermented mixed

vegetable juices Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 339-345 ISSN 1435-1275

2 CLNicolescu L Buruleanu 2008 Correlation between the air quality and the human health at industrial city area Annales of the

University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVII)

497-503 ISSN 1435-1275

3 IManea LBuruleanu 2008 Study concerning the conditions of the beetroot juice lacto-fermentation Annales of the University of

Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 345-349 ISSN 1435-1275

4 IManea LBuruleanu 2008 Researches on the content in pectic substances of some fruits with a view to obtain the products

enriched in pectin Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 350-353 ISSN 1435-1275

5 MBratu DAvram LBuruleanu 2008 The minerals and vitamins content of different vegetables -raw materials for juices Annales

of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII

(XLVIII) 353-359 ISSN 1435-1275

6 I Manea L Manea L Buruleanu 2006 Etude des transformations chimiques et histologiques dans le temps de la congelation et de

lrsquoentreposage de viande du porc et de becircte Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară

vol VII (4) Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău ISSN 1582-540x p757-764

7 C Nicolescu L Buruleanu 2006 Study about the Stability of Lacto-fermented Carrot Juice Improving the Quality of Life and

Environment in Rural Areas by Performing Agro-tourism Farming Journal Central European Agriculture Topusko Croatia Univ of

Zagreb Faculty of Agriculture ISSN 1332-9049 (CD Proceedings)

8 CNicolescu LBuruleanu 2006 Study about the Influence of Thermal Treatments on the Microbiota of Fresh Vegetable Juices

Proceedings of the XXXVI Annual Meeting of the European Society for New Methods in Agricultural Research ESNA Iaşi ndash Romania

Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo Iaşi pag 117-124 ISBN (10) 973-7921-81-X ISBN (13) 978-973-7921-81-9 9 C Nicolescu L Buruleanu 2005 Evaluation of the Epiphytic Microbiota Removing from the Surface of Some Vegetables Used as

Raw Material in Obtaining Fresh Vegetables Juice Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia

Prelucării Produselor Agricole Ing ineria Mediului vol X (XLVI) 2005 p 319-324 ISSN 1435-1275

10 L Buruleanu D Avram 2005 Biochemical characterization of carrots (Daucus carota L) ndash raw material for the production of

juices with a high nutritious and physiological value Scient ific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific Conference with International

Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural University Plovdiv Bulgaria p 361-

366 ISSN 1312-6318

11 C Nicolescu L Buruleanu D Avram 2005 Evaluation of the Sensitive Physico-chemical and Microbiological Properties of the

Eatable Rose Petals (Rosa centifolia L) in Order of Their Alimentary Valorification Scientific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific

Conference with International Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural

University Plovdiv Bulgaria p 415-420 ISSN 1312-6318

12 L Buruleanu C Nicolescu 2004 Estimation models of the evolution of the ascorbic acid content in some vegetables during

preservation by lacto-fermentation Lucrări Ştiinţifice Anul XLVII vol I (4)72004 Seria Horticultură Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo

Iaşi pg 547-552 ISSN 1454-7376

CO MUNICĂRI LA MANIFES TĂRI ȘTIINȚIFIC E NAȚIO NALE SAU INTERNAȚIO NALE CU CO MITETE DE

PROGRAM

1 L Buruleanu - Insight into Functional foods 3rd Lumen Edu International Scientific Conference - Education Quality amp Sustainable

Development Tacircrgoviște 21 noiembrie 2019

2 L Buruleanu - Education for Healthy Eating in Nowadays Society 10th International Conference Education Research amp

Development Burgas 23-27 august 2019

3 L Buruleanu - Fruit Juices as Probiotic Carrier 4th International Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5-7

noiembrie 2018

4 L Buruleanu - A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

Global Transcultural World Almeria 20-22 iunie 2018

5 L Buruleanu - Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

GlobalTranscultural World Almeria 20-22 iunie 2018

6 L Buruleanu - Integrating Food Education in Everyday Life of Young People 8th LUMEN International Scientific Conference

Rethinking Social Action Core Values in Practice 6 - 9 aprilie 2017 Suceava Romania

5

7 L Buruleanu - Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School Education 6th World conference on Psychology

Counseling and Guidance 14 - 16 Mai 2015 Antalya Turcia

8 L Buruleanu - Raising the Importance of the Sustainable Food Consumption in a Resource-Constrained World 1st International

Conference Innovative (Eco) Technology Entrepreneurship and Regional Development 4 martie 2015 Kaunas Lituania

9 L Buruleanu - Establishing the minimal necessary analytical parameters to evaluate the quality of lactic acid fermented vegetable

juices 2nd International Conference on Analytical Chemistry ndash Analytical Chemistry for a Better Life 17-21 septembrie 2014 Sinaia

Romacircnia

GRANTURI PRO IECTE DE C ERC ETARE CASTIGATE IN CO MPETITII NAŢIO NALE ŞI INTERNAŢIO NALE

Proiecte cacircștigate icircn competiții internaționale 1 COST Action CA18130 European Network for Chemical Elemental Analysis by Total Reflection X-ray Fluorescence (ENFORCE-

TXRF) httpswwwcosteuactionsCA18130tabs|Nameoverview (Membru icircn echipa de proiect) 2 Proiect Erasmus+ Acţiunea Cheie 2 Parteneriate Strategice Contract nr 2014 -1-RO01-KA200-002931 Titlu - Letrsquos make it better

Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education Perioada de derulare 2014-2016 Valoare totală

188609 Eur (Director proiect)

3 Apelul pentru Propuneri din Fondul de relații Bilaterale al Programului RO14 Cercetare icircn Sectoare Prioritare Titlu - Aspecte legate

de siguranța alimentară a preparatelor tradiționale din carne și pește din Romacircnia și Norvegia contract nr 15BIL27032017 Valoare

totala 2280027 lei (Membru icircn echipa de proiect)

4 Proiect Training and Research in Environmental Health in the Balkans D43 TW00641 finanţat de NIHFogarty International Center

(Michigan State University) USA Titlu - The evaluation of nitrates and nitrites content in vegetables on the Dambovita County Their

correlation with some environmental factors Perioada de derulare 2009-2010 Valoare totală 5000USD (Director proiect)

Proiecte cacircștigate icircn competiții naționale 5 Apel PN3-P2-PED 2019 Titlu ldquoControlled Atmosphere for STOrage facilities of fruits and vegetables a Low-cost multidisciplinary

solutionrdquo (ENG) ldquoAtmosferă controlată pentru depozitarea fructelor și legumelor soluție multidisciplinară și cost redusrdquo (RO)

Perioada de derulare 2020-2022 (Membru icircn echipa de proiect)

6 Proiecte componente ale Planului sectorial pentru cercetare ndash dezvoltare al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anii

2019-2022 Agricultură şi Dezvoltare Rurală ndash ADER 2022 ADER 1812 Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul

agroalimentar la nivel național icircn vederea prevenirii și reducerii impactului socio-economic pacircnă icircn anul 2030 și ADER 1711

Metode innovative pentru prevenirea și combaterea fraudelor alimentare prognoza efectelor acestora asupra integrității și tr asabilității

produselor și evaluarea impactului icircn economia sectorului agroalimentar (Membru icircn echipa de proiect)

7 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2019-0441 Ctr 2807082019 valoare contract 7560 lei - Participare la 10th International

Conference Education Research amp Development Burgas 23-27 august 2019

8 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2018-2884 Ctr 75623102018 valoare contract 8770 lei - Participare la 4th International

Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5 -7 noiembrie 2018

9 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2017-0548 Ctr 11624112017 valoare contract 15924 lei - Participare la Advanced Course

Bioprocess Design organizat de Department of Biotechnology Delft University of Technology si The Graduate School VLAG

Wageningen University 19-23 martie 2018 Olanda

10 Proiectul privind Icircnvățămacircntul Secundar (ROSE) Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități ndash SGU-N TITLUL

PROIECTULUI Redescoperă meseria de Inginer intr-o societate prOspera (RIsc0) buget estimat 670260 lei Acord de Grant nr

63SGUNCI din 28112017 (Director proiect)

11 Proiect PN-II-ID-PCE-2008-2 (ID_1359) Titlu - Cercetări privind obţinerea de sucuri lactofermentate cu caracter probiotic şi

evaluarea lor prin metode specifice modelării inteligente Perioada de derulare 2009-2011 Valoare totală aprobată 891960 lei

(Director proiect) 12 Program PNCDI II - Parteneriate D11-0372007 Titlu - Sistem de management durabil al resurselor pentru monitorizarea şi

evaluarea riscurilor de mediu icircn vederea prevenirii efectelor negative şi gestionării situaţiilor de criză Perioada de derulare 2007-2010

Valoare totala 1273800 lei (341800 lei pentru Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo din Tacircrgovişte) (Membru icircn echipa de proiect)

13 Program PNCDI II - Parteneriate 210322007 T itlu - Studiu de soluţii privind tehnologia de procesare prin iradiere cu fascicul de

electroni acceleraţi a materialelor polimerice utilizate pentru diverse aplicaţii Perioada de derulare 2007-2010 Valoare totala 205000 lei

(UVT)

14 Grant CNCSIS tip A nr 10862005 (contract 2767414032005) Titlu - Cercetări privind imbunătăţirea parametrilor biotehnologici

de obţinere a sucurilor de legume fermentate lactic Perioada de derulare 2005-2007 Valoare totala 50000 lei (Director proiect)

15 Program BIOTECH tip PV nr 3352 2003 Titlu - Concentrate proteice şi vitaminice de uz alimentar şi furajer obţinute prin

biotehnologii specifice Perioada de derulare 2003-2005 Valoare 81750000 lei partener Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT)

Coordonator Institutul de Chimie Alimentară Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

16 Program MENER nr 302 2003 Titlu - Tehnologii si echipamente moderne pentru tratarea apelor uzate cu incarcare organica

mare rezultate din aglomerarile urbane Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 54500000 lei partener Universitatea Valahia

Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Institutul de Cercetări pentru Ingineria Mediului Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

17 Program AGRAL nr 3398 2003 Titlu - Masuri agrofitotehnice avansate si eficiente pentru cresterea productiei de portaltoi veriga primordiala icircn vederea resuscitarii viticulturii tarii Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 25000000 lei partener

Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru viţa de vie Greaca jud Ialomiţa

(Membru icircn echipa de proiect)

Cadru didactic

Buruleanu Claudia Lavinia Data completării 27012021

Page 3: Curriculum vitae Europass...produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, Controlul şi asigurarea c alităţii produselor alimentare Predare cursuri, coordonare lucrări

3 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cadru didactic Icircnvăţămacircnt superior

Perioada 1101992 ndash 1101995

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonare lucrări practice sau seminarii (inclusiv elaborare de lucrări practice specifice) la disciplinele tehnologia conservelor vegetale biochimia produselor alimentare operaţii icircn industria alimentară Icircndrumarea practicii icircn producţie a studenţilor Amenajarea şi dotarea laboratoarelor de tehnologii alimentare cu aparatură reactivi sticlărie Icircntocmirea orarelor la specializările Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole şi Tehnologii Alimentare

Numele şi adresa angajatorului Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo dinTacircrgovişte blvd Regele Carol I nr2 Tacircrgovişte Dacircmboviţa Romacircnia

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cadru didactic Icircnvăţămacircnt superior

Educaţie şi formare

Perioada 0810 ndash 19122020

Calificarea diploma obţinută Certificat ndash Competențe digitale

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Program de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă ndash Competențe digitale

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea POLITEHNICA din București

Perioada 2409 ndash 28092018

Calificarea diploma obţinută Certificat Erasmus + icircn cadrul Staff Mobility for Teaching

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Science Technology and Society

Childhood and Healthy Life Habits

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

University of Valladolid Faculty of Education Segovia Spain

Perioada 1903 ndash 23032018

Calificarea diploma obţinută Certificat ndash Advanced Course Bioprocess Design

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Downsream Processing The process reaction for bioprocess design Advances in pretreatment of biomass Gas transport Heat transport Mixing Animal cell cultivation for production of biopharmaceuticals Calculation of fermentor in and outflows and broth mass using the process reaction Industrial microbial fermentation Algal processes Scale-upscale-down process Microbial conversion of n-alkanes into alkanediols C1 feedstocks fermentation Scale-upscale-down characteristic times and gradients Monascus ruber as cell factory for lactic acid production at low pH Process design and development lessons from industry

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Department of Biotechnology Delft University of Technology and The Graduate School VLAG Wageningen University OLanda

Perioada 1801 ndash 16022016

Calificarea diploma obţinută Evaluator icircn Sistemul Formării Profesionale Continue

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Elaborarea instrumentelor de evaluare Organizarea procesului de evaluare Efectuarea evaluării Aplicarea cerinţelor de asigurare a calităţii icircn formarea profesională continuă

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

SC Chindia Form Consulting SRL

4 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Perioada 0203 - 06032015

Calificarea diploma obţinută Certificat Erasmus + icircn cadrul Staff Mobility for Teaching

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Alimente funcţionale

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Kaunas College Lituania

Perioada August 2014

Calificarea diploma obţinută Certificat Formator

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Pregătirea formării Realizarea activităţilor de formare Evaluarea participanţilor la formare Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare Marketing-ul formării Proiectarea programelor de formare Organizarea programelor şi a stagiilor de formare Evaluarea revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Asociaţia rsquorsquoIcircnapoi la Muncărsquorsquo Ploieşti

Perioada 1905 - 23052014

Calificarea diploma obţinută Certificat Manager proiect icircn cadrul proiectului sbquorsquorsquoIcircmbunătăţirea capacităţii beneficiarilor de a implementa proiecte finanţate din Fonduri Structurale (proiect co-finanţat din FEDR prin POAT 2007-2013)

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Management de proiect

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Structural ConsultingTM Group (icircn parteneriat cu Archidata SRL Italia Asociaţia Consultanţilor pentru Accesarea Fondurilor Europene şiLampG Business Services SRL)

Perioada 20 - 26112013

Calificarea diploma obţinută Diplomă de absolvire icircn cadrul proiectului POSDRU8612S60720 rsquorsquoDezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare icircmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii icircn icircnvăţămacircntul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standardelor internaţionale de calitate

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Managementul calităţii icircn icircnvăţămacircntul superior

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea Spiru Haret icircn parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Invăţare icircn Educaţie si TUV Austria - Romacircnia

Perioada 0804 ndash 12042013

Calificarea diploma obţinută Certificat de participare icircn cadrul proiectului pilot rsquorsquoDezvoltarea şi implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la icircnvăţămacircntul superior pentru persoane cu dizabilităţirsquorsquo POSDRU8612S63951

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Mentorat educaţional

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Ministerul Educaţiei Naţionale icircn parteneriat cu Universitatea rsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo din Tacircrgovişte Universitatea rsquorsquoLucian Blagarsquorsquo din Sibiu

Perioada Septembrie 2012

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesională continuă bdquoCalitate inovare comunicare icircn sistemul de formare continuă a didacticienilor din icircnvăţămacircntul superiorrdquo

5 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Didactica predarii disciplinelor tehnice

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea Politehnica Bucuresti

Perioada 2105-25052012

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Instituto Politeacutecnico de Santareacutem Escola Superior Agraacuteria Portugal

Perioada 1803-25032011

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de instruire Metode inovative de predare eLearning icircn cadrul Proiectului cu finanţare POSDRU ID 8867

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Practicarea tehnicilor eLearning

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Catedra UNESCO de Dezvoltare Rurală Integrată USAMV Bucureşti

Perioada Februarie 2011

Calificarea diploma obţinută Certificat de absolvire a stagiului profesional Food Science (18ECTS) icircn cadrul Proiectului cu finanţare POSDRU 1913G8867 rsquorsquoDezvoltarea performanţelor de cercetare aplicativă pentru personalul din icircnvăţămacircntul superior icircn domeniul protecţiei mediului şi al siguranţei alimentarersquorsquo

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Competenţe icircn utilizarea tehnicilor analitice performante icircn controlul calităţii şi evaluarea siguranţei produselor alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

University of Molise Italia

Perioada 2503-26032011

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de instruire Introducere icircn IBM SPSS statistics şi icircn statistică

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Aplicarea noţiunilor de statistică icircn interpretarea datelor cercetării ştiinţifice

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Centrul de training IT ROMSYM

Perioada 3110 - 14112009

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de instruire privind implementarea sistemului de Managementul calităţii (ISO 90012008 şi SR IWA 22009

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Certificare auditori interni

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

EDGE Consult

Perioada 2505 - 31052009

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

6 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universite de Bretagne Occidentale de Brest Franţa

Perioada 1311 ndash 17112006

Calificarea diploma obţinută Certificat auditori interni pentru Sistemul de Siguranta a Alimentului conform Standardului SR EN ISO 220002005 si SR EN ISO 190112003

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Certificare auditori interni

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

SIMTEX ndash OC Bucuresti

Perioada 1004 ndash 14042006

Calificarea diploma obţinută Atestat de stagiu Leonardo da Vinci

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Euro Competencies Transfer in vocational training on Food Security Environment and Biotechnologies

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

COOPAGRI Bretagne - Landerneau Ecole Supeacuterieure en Microbiologie et Seacutecuriteacute Alimentaire de Brest Franta

Perioada 503 - 12032006

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Kaunas College Lituania

Perioada 1801 - 23012005

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Kaunas College Lituania

Perioada februarie 2004

Calificarea diploma obţinută Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Pregatire teoretica si practica in specialitatea Modalitati de acordare de asistenta tehnica de specialitate si consultanta pentru industria alimentara notiuni de HACCP efectuarea de analize fizico-chimice si microbiologice de control pentru produsele alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

SC Institutul de Cercetari Alimentare SA

Perioada 1996 -2002

Calificarea diploma obţinută Diploma de doctor icircn domeniul fundamental ndash Ştiinţe inginereşti domeniul ndash Inginerie industrială (Titlul tezei Biotehnologii de obţinere a produselor vegetale fermentate cu valoare nutritivă tonică şi fortifiantă ridicată)

7 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Biotehnologii icircn industria alimentară

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Nivelul icircn clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 6

Perioada 3-15 iulie 2000 Calificarea diploma obţinută Atestat

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Cursurile şcolii de vară lsquorsquoBiologie şi patologie moleculară Biotehnologiirsquorsquo

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea AICuza Iaşi sub patronajul Academiei romacircne şi al Academiei de Ştiinţe din Paris al Ministerului Educaţiei Naţionale Cercetării şi Tehnologiei din Franţa şi al Serviciului Cultural Ştiinţific şi de Cooperare al Ambasadei Franţei icircn Romacircnia

Perioada 1990-1991

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de Pedagogie şi metodică

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Competenţe psiho-pedagogice

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Perioada 1987-1992

Calificarea diploma obţinută Diploma de inginer icircn industria alimentară

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Discipline fundamentele Discipline de specialitate icircn domeniul tehnologiilor alimentare Tehnologia conservelor de legume şi fructe Tehnologia laptelui şi produselor lactate Tehnologia produselor zaharoase şi produselor făinoase)

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Nivelul icircn clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 5

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Limba romacircnă

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Icircnţelegere Vorbire Scriere

Nivel european () Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

B2 Utilizator

independent B2

Utilizator independent

Limba franceză C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

B2 Utilizator

independent B2

Utilizator independent

() Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

8 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Competenţe şi abilităţi sociale

Am lucrat şi lucrez icircn cadrul unor colective de cercetare icircn care munca de echipă este deosebit de importanţă Icircn cadrul unor astfel de echipe (multidisciplinare) am ocupat şi ocup şi icircn prezent atacirct o poziţie de conducător cacirct şi de membru De asemenea am dezvoltat aptitudini de comunicare prin participarea la simpozioane conferinţe şi workshop-uri ştiinţifice

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Director departament Ingineria Produselor Alimentare noiembrie 2005 ndash octombrie 2019 Şef catedră Tehnologia Produselor Alimentare Pescuit şi Acvacultură icircn perioada martie 2004 - octombrie 2005

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe icircn utilizarea unei game variate de aparatură de laborator dobandite ca urmare a activitatii de cercetare in cadrul tezei de doctorat si a proiectelor in echipa carora sunt membru respectiv director

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizare calculator - competenta dobandita prin studiu individual

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare Expert formator in cadrul proiectelor POSDRU13552S132605 POSDRU11052G87761 POSDRU11052G86764 Expert pe termen scurt icircn cadrul proiectului bdquoRestructurarea Sistemului de Practică Productivă a Studenţilor din Icircnvăţămacircntul Tehnic Superior - TRIPODrdquo (POSDRU9021S58108) Domeniul major de intervenţie 21 bdquoTranziţia de la piaţa muncii la viaţa activărdquo Axa prioritară 2 bdquoCorelarea icircnvăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa munciirdquo beneficiar Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Partener Universitatea Valahia din Tacircrgovişte ndash Partener P1 Training icircn cadrul proiectului cu finanţare POSDRU 1913G8867 rsquorsquoDezvoltarea performanţelor de cercetare aplicativă pentru personalul din icircnvăţămacircntul superior icircn domeniul protecţiei mediului şi al siguranţei alimentarersquorsquo Expert evaluator ARACIS (Agenţia Romacircnă de Asigurare a Calităţii icircn Icircnvăţămacircntul Superior) din anul 2010 Evaluator UEFISCDI pentru proiecte de cercetare știintifică icircn cadrul Planului Național de Cercetare și DezvoltarendashInovare 2015-2020 (PNCDI III) Expert icircn Comisia Specializată de Recunoaștere a pregătirii psihopedagogice finalizate icircn statele membre ale Uniunii Europene icircn statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau icircn Confederația Elvețiană (conform Ordinului Ministrului Educației Naționale 387909052017) Afilieri profesionale Societatea Romacircnă de Chimie Societatea Romacircnă de Biochimie şi Biologie Moleculară Societatea de Biologie

Data 27012021

Semnătura Profdring Lavinia Buruleanu

1

UNIVERSITATEA lsquorsquoVALAHIArsquorsquo DIN TAcircRGOVIŞTE

FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ŞTIINŢA ALIMENTELOR DEPARTAMENTUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

L I S T A DE L U C R Ă R I

Cadru didactic BURULEANU V Claudia Lavinia - Dr din 2002 Profesor din 2009

1 Teza de doctorat

T itlul tezei Biotehnologii de obţinere a produselor vegetale fermentate cu valoare nutritivă tonică şi fortifiantă ridicată Conducător

ştiinţific Prof univ dr ing Banu Constantin Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galați Doctor icircn domeniul Inginerie industrială din 2002

Seria C nr 0003953

Titlul tezei icircn limba engleză Biotechnologies of obtaining fermented vegetables products of highly nutritive tonic and fortifying value

2 Cărţicursuri publicate icircn edituri recunoscute sau pe plan local icircndrumare publicateculegeri de probleme cursuri proprii pe

Web prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea activităţilor didacticeprofesionale cărţi de specialitate publicate icircn edituri

recunoscute

1 C Rădulescu L Buruleanu AA Georgescu IM Dulamă 2019 Correlation between enzymatic and non-enzymatic antioxidants

in several edible mushrooms species In Food Engineering Publisher InTech DOI httpdxdoiorg105772intechopen82578 2 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Nutriție pentru Copii (ediție bilin gvă) 125 pag Ed Printech București

ISBN 978-606-23-0668-7

3 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Siguranța Alimentelor (ediție bilingvă) 102 pag Ed Printech București

ISBN 978-606-23-0669-4

4 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Educația privind Știința Alimentelor (ediție bilin gvă) 123 pag Ed Printech

București ISBN 978-606-23-0667-0

5 L Buruleanu M G Bratu I Manea D Avram C L Nicolescu 2012 Fermentation of vegetable juices by Lactobacillus

acidophilus LA-5 In Lactic Acid Bacteria LACTIC ACID BACTERIA R amp D for Food Health amp Livestock Purposes 25 pag

ISBN 980-953-307-278-9 Publisher InTech Edited by J Marcelino Kongo (httpdxdoiorg10577251309)

6 L Buruleanu I Manea D Avram A Georgescu 2012 Alimente funcţionale 160 pag Ed Valahia University Press ISBN 978-

606-603-024-3

7 L Buruleanu D Avram 2009 Calcule de operaţii şi aparate icircn industria alimentară 290 pag Ed Bibliotheca Tacircrgovişte ISBN

978-973-712-440-1

8 L Buruleanu D Avram 2009 Operaţii cu transfer de căldură icircn industria alimentară 192 pag Ed Printech Bucureşti ISBN

978-606-521-312-8

9 L Buruleanu (coord) CL Nicolescu I Manea MG Bratu D Avram CE Popescu 2008 Aspecte biochimice microbiologice şi tehnologice ale conservării sucurilor de legume prin fermentaţie lactică 285 pag Ed Bibliotheca Tacircrgovişte ISBN 978-973-

712-348-0

10 V Popa L Buruleanu C Nicolescu I Stroia 2005 Siguranţa alimentară şi trasabilitatea produselor alimentare 278 pag Ed

Valahia University Press Tacircrgovişte ISBN 973-7616-23-5

11 C Nicolescu Voiculescu (Buruleanu) L 2003 Nutriţie umană Aplicaţii practice şi probleme 148 pag Ed Cetatea de Scaun

Tacircrgovişte ISBN 973-85907-5-2

12 xxx (Banu C Ionescu A coord Voiculescu (Buruleanu) L - coautor) 2003 Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte (Produse

de origine animală şi vegetală) 130 pag Ed Academiei Romacircne Bucureşti ISBN 973-27-0946-4 973-27-0747-X Ed Agir ISBN

973-8466-22-9 973-8130-17-4

13 Nicolescu C Voiculescu (Buruleanu) L 2001 Practicum de microbiologie vol II Controlul microbiologic al calităţii alimentelor

230 pag Ed Macarie Tacircrgovişte ISBN 973-8135-73-7

3 Articole studii publicate icircn reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute articolestudii publicate icircn reviste

de specialitate de circulaţie naţională recunoscute brevete de invenţie creaţii artistice prezentate la manifestări recunoscute din

ţară şi din străinătate articole studii publicate icircn volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din

străinătate articole studii publicate icircn volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale lucrări prezentate la diferite seminarii expoziţii inovaţii etc după caz prin care se aduc contribuţii ştiinţifice la dezvoltarea domeniului

REVIS TE indexate WEB of SCIENC E cu factor de impact

1 Radulescu C Buruleanu CL Nicolescu CM Olteanu RL Bumbac M Holban GC Simal-Gan dara J 2020 Phytochemical

Profiles Antioxidant and Antibacterial Activities of Grape (Vitis vinifera L) Seeds and Skin from Organic and Conventional Vineyards

Plants 2020 9 1470 IF = 2762 doi103390plants9111470

2 Dunea D Liu H-Y Iordache S Buruleanu L Pohoata A 2020 Liaison between exposure to sub-micrometric particulate

matter and allergic response in children from a petrochemical industry city Science of the Total Environment vol 745 141170 IF =

6551 httpsdoiorg101016jscitotenv2020141170

3 Eliescu A Georgescu AA Nicolescu CM Bumbac M Cioatera N Mureșeanu M Buruleanu LC 2020 Biosorption of

Pb(II) from Aqueous Solution Using Mushroom (Pleurotus ostreatus) Biomass and Spent Mushroom Substrate Analytical Letters 53 2292-2319 IF = 126 httpsdoiorg1010800003271920201740722

4 Georgescu AA Eliescu A Nicolescu CM Bumbac M Cioatera N Mureșeanu M Buruleanu LC 2019 Performance of

Pleurotus ostreatus Mushrooms and Spent Substrate for the Biosorption of Cd(II) From Aqueous Solution Analytical Lettersvol52

issue 13 2007 ndash 2027 IF = 1762 httpsdoiorg1010800003271920191590380

2

5 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu I D Dulamă CM Nicolescu RM Olteanu S G Stanescu 2018 Chemometric

Assessment of the Interactions between the Metal Contents Antioxidant Activity Total Phenolics and Flavonoids in Mushrooms

Analytical Letters vol 52 issue 8 1195-1214 IF = 126 httpsdoiorg1010800003271920181528268

6 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu AF Dăneț RM Olteanu CM Nicolescu I D Dulamă 2017 Statistical

Characterization of the Phytochemical Characteristics of Edible Mushroom Extracts Analytical Letters 517 1039-1059 IF=127

httpsdoiorg1010800003271920171366499

7 Popescu CE Buruleanu L 2017 Heat degradation kinetics of the chlorophyll from spinach and its correlation with the reflection

spectra Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 httpwwwbchrorevchasp) 68 (4) 830-834 (FI=1412)

8 AA Georgescu AF Dăneț C Rădulescu C Stihi ID Dulamă L Buruleanu 2017 Nutritional and food safety aspects related to

the consumption of edible mushrooms from Dambovita County in correlation with their levels of some essential and non-essential

metals Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 68 (10)2402-2406 FI=1412 httpwwwbchrorevchasp 9 Buruleanu L D Avram I Manea M G Bratu C L Nicolescu Ionita I 2014 Kinetic parameters of lactic acid gro wth and

production for Bifidobacterium lactis BB 12 in cabbage juices Revista de Chimie 65 (12) 1480-1484 FI=1269

httpwwwbchrorevchasp

10 Buruleanu L C L Nicolescu D Avram I Manea M G Bratu 2012 Effects of yeast extract and different amino acids on the

dynamics of some components in cabbage juice during fermentation with Bifidobacterium lactis BB-12 Food Science and

Biotechnology 21 (3) 691-700 FI = 0695 DOI 101007s10068-012-0090-5

11 Buruleanu L I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2012 Evaluation of the cabbage an d cucumber juices as substrate

for Lactobacillus acidophilus LA-5 Romanian Biotechnological Letters17 (4) 7418-7429 FI = 0363 httpse-

repositoryorgrblvol17iss43pdf

12 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Kinetic study of the lactic acid fermentation of cabbage

juice with Bifidobacterium sp Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S41 httpdxdoiorg101016jcopbio201105099

13 I Manea Buruleanu L 2011 Researches on the probiotic character of lactic acid fermented vegetable juices with some

supplements Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S99 doi101016jcopbio201105312

14 C L Nicolescu Buruleanu L D Avram M G Bratu I Manea 2011 The suitability of some probiotic bacteria in vegetable-fruit

cocktail juice substrates Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-

8055-9912-2 15 C L Nicolescu Buruleanu L 2011 D Avram M G Bratu I Manea Comparative study of probiotic bacteria stimulation by

inulin addition in lacto-fermentation of vegetable juices Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-

ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

16 Buruleanu L M G Bratu D Avram I Manea C L Nicolescu 2011 Evaluation of the cabbage and cucum ber juices as substrate

for the development of Lactobacillus acidophilus Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 252 ISSN 0250-6807 e-ISSN

1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

17 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2009 Dynamics of some chemical parameters during lactic acid

fermentation of carrot juices in the presence of inulin Revista de Chimie 60 (11) 1198-1204 FI = 0552 httpwwwbchrorevchasp

18 Buruleanu L C L Nicolescu M G Bratu I Manea D Avram 2010 Study regarding some metabolic features during lactic acid

fermentation of vegetable juices Romanian Biotechnological Letters 15(2) 5177-5188 IF = 0321 httpwwwrombioeu

19 CLNicolescu GGorghiu DDunea Buruleanu L VMoise 2008 Mapping Air Quality An Assessment of the Pollutants

Dispersion in Inhabited Areas to Predict and Manage Environmental Risks WSEAS Transactions on Environment and Development

12(4) 1078-1088 ISSN 1790-5079 httpwwwwseasuse-librarytransactionsenvironment200828-643pdf

REVIS TE FĂRĂ FAC TO R DE IMPAC T ȘI PROCEEDINGS INDEXATE W EB O F SCIENC E

1 L Buruleanu G Gorghiu 2019 A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 618-628 doi httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040277

2 G Gorghiu L Buruleanu 2019 Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 391-398 httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040250

3 G Gorghiu C L Buruleanu L M Gorghiu D Avram 2018 Teachersrsquo Perceptions on the Relevance of Specific Health Education

Topics in school Revista Romaneasca pentru Educatie multidimensional 10 (3) 35-47 doi httpsdoiorg1018662rrem61

4 Anghel GA Gorghiu G Buruleanu L Gorghiu LM 2017 Education for Healthy Eating in the Actual Curricular Context - A

Case Study Journal of Science and Arts 17 No 4(41) 815-822 httpwwwjosarodocsjosa_2017_4b_06_Gorghiupdf

5 L Manea L Buruleanu Turid Rustad I Manea E Barascu 2017 Overview on the Microbiological Quality of some Meat Products

with Impact on the Food Safety and Health of People 2017 E-Health and Bioengineering Conference DOI

101109EHB20177995372 6 L Buruleanu A Anghel Z Y Doğan 2016 Perspectives on the Importance of Valorisation of Health Education Knowledge in the

Studentrsquos Everyday Life The European Proceedings of Soc ial amp Behavioural Sciences 144-150 eISSN 2357-1330

httpdxdoiorg1015405epsbs20160918

7 CD Voicu G Gorghiu A Anghel L Buruleanu 2015 Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School

Education Procedia - Social and Behavioral Sciences 205 321ndash328 doi 101016jsbspro201509092

8 Nicolescu CL Gorghiu G Buruleanu CL 2015 lsquorsquoMicrobes in the Refrigeratorrdquo - Investigation Based Learning A New Approach

to Teach Food Hygiene New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS Chisinau 353-359 ISBN 978-88-7587-728-6

9 Nicolescu CL Buruleanu CL Gorghiu LM 2015 Nutrition and Food Safety Know-how for Children LUMEN -

Multidimensional Education and Professional Development Ethical Values LUMEN MEPDEV 373-378 ISBN 978-88-7587-736-1

10 Voicu C D Anghel A G Buruleanu C L 2015 Teachers Perspective on Health Education Development Proceeding volume

LUMEN International Conference ndash LUMEN NASHS 2015 511-515

11 G Gorghiu L Buruleanu C L Nicolescu 2012 Using fuzzy logic method for emphasizing two cause-effect situations related to

the parameters recorded during the lactic acid fermentation process AWER Procedia Information Technology amp Computer Science

11328-1333 wwwelseviercomlocateprocedia httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleview8831103

12 L Buruleanu G Gorghiu C L Nicolescu 2012 Model predictions related to the survival of some probiotic bacteria in lactic acid

fermented vegetable juices AWER Procedia Information Technology amp Computer Science wwwelseviercomlocateprocedia 1763-768 httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleviewFile703

3

13 L Buruleanu D Avram M G Bratu G Gorghiu I Manea C L Nicolescu 2011 The Influence of Some Growth Factors on the

Lactic Acid Fermentation of Green Pepper Juice with Bifidobacterium sp Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 178-184

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6552

14 G Gorghiu L Buruleanu D Avram C L Nicolescu 2011 Models of pH and Lactic Acid Dynamics Determined durin g Lactic

Acid Fermentation of Various Juices with Lactobacillus Acidophilus Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 281-288

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6570

15 CL Nicolescu L Buruleanu 2010 Correlation of Some Substrate Parameters in Growing Lactobacillus acidophilus on Vegetable

and Fruit Cocktail Juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 67 (2) 352-359 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-

5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr5119

16 I Manea Buruleanu L S Iordache L Manea 2010 Evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons content of soil in areas

heavily industrialised Proceedings Paper in Advances in energy planning environmental education and renewable energy sources 4th WSEAS International Conference on ENERGY PLANNING ENERGY SAVING ENVIRONMENTAL EDUCATION (EPESE10)

Kantaoui Sousse Tunisia p 210-214 ISSN 1790-5095 ISBN 978-960-474-187-8

17 Manea I Buruleanu L 2009 The evolution of some chemical parameters of lactic fermentation of red beetroot juice through

inulin addition Bulletin UASVM Horticulture Cluj Napoca 66(1) 177-181 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-hort3821

18 Buruleanu L C L Nicolescu G Gorghiu M G Bratu D Avram I Manea 2009 Lactic acid fermentation of carrot and red beet

juices by probiotic bacteria Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1 -2)2009 pag252-257 Print ISSN 1843-5246 Electronic

ISSN 1843-5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr3713

19 Gorghiu G L Buruleanu C L Nicolescu D Avram 2009 Considerations on the dynamics of the pH values and lactic acid

content during lactic acid fermentation of carrot juices with different pure cultures Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-

2)2009 pag313-320 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-5386

20 Buruleanu L G Gorghiu C L Nicolescu 2009 Using fuzzy logic method for modeling the dynamics of some quality parameters

of lactic acid fermented vegetable juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag556 Print ISSN 1843-5246

Electronic ISSN 1843-5386

21 Nicolescu CL L Buruleanu 2009 The prebiotic effect of inulin on Lactobacillus acidophilus in red beet lactic fermented juice

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag569 Print ISSN 1843-5246 pag252-257 Electronic ISSN 1843-5386 22 L Buruleanu D Avram M Bratu I Manea C Nicolescu 2008 Lactic acid fermentation of mixed juices o btained from different

vegetables Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 206-211 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

23 M Bratu L Buruleanu D Avram 2008 Study about the influence of some factors about the lactic acid fermentation of carrot

juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 200-206 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

24 L Buruleanu 2008 Study on the assimilation of the organic acids by microorganisms involved in the sauerkraut adulteration

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008460 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386 (abstract)

25 Nicolescu Carmen Leane Gorghiu Gabriel Buruleanu L Dunea D Moise V 2008 An Analyze of the Pollution Level through

Dispersion Curves of the Pollutants in Air 2nd International Conference on WASTE MANAGEMENT WATER POLLUTION AIR

POLLUTION INDOOR CLIMATE (WWAI08) Corfu Greece October 26 -28 229-234

REVIS TE ȘI PRO CEEDINGS INDEXATE BDI

1 L Buruleanu LM Gorghiu G Gorghiu 2017 Integrating Food Education in Everyday Life of Young People Studies and Current Trends in Science of Education In O Clipa (ed) Studies an d Current Trends in Science of Education Suceava Romania LUMEN

Proceedings 77-86 httpsdoiorg1018662lumprocicsed20179

2 I Manea LC Buruleanu G Ploscutanu 2013 The evaluation of lactic fermentation yield of carrot juice with different additives

Annals Food Science and Technology 14 (1) 34-38 ISSN 2065-2828

httpwwwafstvalahiaroimagesdocumente2013issue1fullsection1s01_w06_fullpdf

3 L Buruleanu 2012 Acid and bile tolerance of probiotic bacteria used for lactic acid fermentat ion of vegetable juices Journal of

Science and Arts ISSN 1844-9581 18 (1) 57-62

4 C L Nicolescu L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Fermentation of red pepper juice using probiotic bacteria

Annals of the University of Craiova Agriculture Montanology Cadastre series vol XLI (2) 194-200

5 I Manea L Buruleanu 2011 Influence of some supplements on lactic acid fermentation of cabbage juice Annals Food Science and

Technology 12(2) 142-145

6 Mihai AL L Buruleanu 2011 Study concerning cadmium and lead content in some mushrooms and vegetable species from

commercial area Annals Food Science and Technology 12(1) 78-83

7 CL Nicolescu L Buruleanu D Avram MG Bratu I Manea 2010 Study on the dynamics of lactic acid fermentation in fruit and

vegetable juice cocktails realized by Lactobacillus acidophilus Annals of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediul ui vol XV (XLXI) 374-379 ISSN 1453-1275

8 I Manea L Buruleanu 2010 Study of the effects shown by the action of various microorganisms on the lactic fermentation of

juices Annals Food Science and Technology ISSN 2065-2828 11 (1) p 60

9 L Buruleanu C Nicolescu M Bratu D Avram I Manea 2009 Survival of probiotic bacteria during lactic acid fermentation of

vegetable juices Journal of Agroalimentary Processes and Technologies vol XV pag132-139 ISSN 1453-1399

10 LBuruleanu DAvram IManea M Bratu 2009 Study on the possibilit ies to diversify the assortments of lactic acid fermented

juices Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 163-170 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

11 IManea LBuruleanu DAvram MBratu 2009 Researches concerning the obtaining of lacto-fermented cabbage juice- functional

food Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 157-162 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978 -973-1833-77-4 12 L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2009 Effects of prebiotics on the quality of lactic acid fermented

vegetable juices Ovidius University Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 102-107 ISSN 1223-7221

13 I Manea L Buruleanu 2009 Mathematical model for the evaluation of the sea-buckthorn juice preservation Ovidius University

Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 83-86 ISSN 1223-7221 httpanale-chimieuniv-ovidiusroanale-chimiechemistry2009-

117_Maneapdf

4

14 L Buruleanu M G Bratu D Avram A Salaseviciene 2008 The implementation of the HACCP system on the technological flow

for obtaining vegetable juices lacto-fermented Annals Food Science and Technology vol IX 5-10 ISSN 2065-2828

15 Bratu M Stoica A Buruleanu L Avram D 2008 A study on the behavior of a commercial invertase in different action

conditions Industrial applications Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol IX

(1) 109-112 Alma Mater Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

16 L Buruleanu I Manea 2006 Influence des traitements thermiques sur la composition des jus vegetaux - substrats pour la

fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3) Ed

Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău 651-658 ISSN 1582-540x

17 L Buruleanu CNicolescu DAvram 2006 Evaluation des parameters sensoriels et chimiques des jus vegetaux - matiere premiere

pour la fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3)

Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău659-666 ISSN 1582-540x

LUCRĂRI PUBLICATE IcircN VO LUMELE CO NFERINȚELO R NAȚIO NALE SAU REVIS TE PRO FESIO NALE

NEINDEXATE

1 CL Nicolescu LBuruleanu IManea DAvram 2008 The chemical and microbiological evaluation of lactic acid-fermented mixed

vegetable juices Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 339-345 ISSN 1435-1275

2 CLNicolescu L Buruleanu 2008 Correlation between the air quality and the human health at industrial city area Annales of the

University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVII)

497-503 ISSN 1435-1275

3 IManea LBuruleanu 2008 Study concerning the conditions of the beetroot juice lacto-fermentation Annales of the University of

Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 345-349 ISSN 1435-1275

4 IManea LBuruleanu 2008 Researches on the content in pectic substances of some fruits with a view to obtain the products

enriched in pectin Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 350-353 ISSN 1435-1275

5 MBratu DAvram LBuruleanu 2008 The minerals and vitamins content of different vegetables -raw materials for juices Annales

of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII

(XLVIII) 353-359 ISSN 1435-1275

6 I Manea L Manea L Buruleanu 2006 Etude des transformations chimiques et histologiques dans le temps de la congelation et de

lrsquoentreposage de viande du porc et de becircte Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară

vol VII (4) Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău ISSN 1582-540x p757-764

7 C Nicolescu L Buruleanu 2006 Study about the Stability of Lacto-fermented Carrot Juice Improving the Quality of Life and

Environment in Rural Areas by Performing Agro-tourism Farming Journal Central European Agriculture Topusko Croatia Univ of

Zagreb Faculty of Agriculture ISSN 1332-9049 (CD Proceedings)

8 CNicolescu LBuruleanu 2006 Study about the Influence of Thermal Treatments on the Microbiota of Fresh Vegetable Juices

Proceedings of the XXXVI Annual Meeting of the European Society for New Methods in Agricultural Research ESNA Iaşi ndash Romania

Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo Iaşi pag 117-124 ISBN (10) 973-7921-81-X ISBN (13) 978-973-7921-81-9 9 C Nicolescu L Buruleanu 2005 Evaluation of the Epiphytic Microbiota Removing from the Surface of Some Vegetables Used as

Raw Material in Obtaining Fresh Vegetables Juice Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia

Prelucării Produselor Agricole Ing ineria Mediului vol X (XLVI) 2005 p 319-324 ISSN 1435-1275

10 L Buruleanu D Avram 2005 Biochemical characterization of carrots (Daucus carota L) ndash raw material for the production of

juices with a high nutritious and physiological value Scient ific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific Conference with International

Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural University Plovdiv Bulgaria p 361-

366 ISSN 1312-6318

11 C Nicolescu L Buruleanu D Avram 2005 Evaluation of the Sensitive Physico-chemical and Microbiological Properties of the

Eatable Rose Petals (Rosa centifolia L) in Order of Their Alimentary Valorification Scientific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific

Conference with International Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural

University Plovdiv Bulgaria p 415-420 ISSN 1312-6318

12 L Buruleanu C Nicolescu 2004 Estimation models of the evolution of the ascorbic acid content in some vegetables during

preservation by lacto-fermentation Lucrări Ştiinţifice Anul XLVII vol I (4)72004 Seria Horticultură Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo

Iaşi pg 547-552 ISSN 1454-7376

CO MUNICĂRI LA MANIFES TĂRI ȘTIINȚIFIC E NAȚIO NALE SAU INTERNAȚIO NALE CU CO MITETE DE

PROGRAM

1 L Buruleanu - Insight into Functional foods 3rd Lumen Edu International Scientific Conference - Education Quality amp Sustainable

Development Tacircrgoviște 21 noiembrie 2019

2 L Buruleanu - Education for Healthy Eating in Nowadays Society 10th International Conference Education Research amp

Development Burgas 23-27 august 2019

3 L Buruleanu - Fruit Juices as Probiotic Carrier 4th International Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5-7

noiembrie 2018

4 L Buruleanu - A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

Global Transcultural World Almeria 20-22 iunie 2018

5 L Buruleanu - Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

GlobalTranscultural World Almeria 20-22 iunie 2018

6 L Buruleanu - Integrating Food Education in Everyday Life of Young People 8th LUMEN International Scientific Conference

Rethinking Social Action Core Values in Practice 6 - 9 aprilie 2017 Suceava Romania

5

7 L Buruleanu - Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School Education 6th World conference on Psychology

Counseling and Guidance 14 - 16 Mai 2015 Antalya Turcia

8 L Buruleanu - Raising the Importance of the Sustainable Food Consumption in a Resource-Constrained World 1st International

Conference Innovative (Eco) Technology Entrepreneurship and Regional Development 4 martie 2015 Kaunas Lituania

9 L Buruleanu - Establishing the minimal necessary analytical parameters to evaluate the quality of lactic acid fermented vegetable

juices 2nd International Conference on Analytical Chemistry ndash Analytical Chemistry for a Better Life 17-21 septembrie 2014 Sinaia

Romacircnia

GRANTURI PRO IECTE DE C ERC ETARE CASTIGATE IN CO MPETITII NAŢIO NALE ŞI INTERNAŢIO NALE

Proiecte cacircștigate icircn competiții internaționale 1 COST Action CA18130 European Network for Chemical Elemental Analysis by Total Reflection X-ray Fluorescence (ENFORCE-

TXRF) httpswwwcosteuactionsCA18130tabs|Nameoverview (Membru icircn echipa de proiect) 2 Proiect Erasmus+ Acţiunea Cheie 2 Parteneriate Strategice Contract nr 2014 -1-RO01-KA200-002931 Titlu - Letrsquos make it better

Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education Perioada de derulare 2014-2016 Valoare totală

188609 Eur (Director proiect)

3 Apelul pentru Propuneri din Fondul de relații Bilaterale al Programului RO14 Cercetare icircn Sectoare Prioritare Titlu - Aspecte legate

de siguranța alimentară a preparatelor tradiționale din carne și pește din Romacircnia și Norvegia contract nr 15BIL27032017 Valoare

totala 2280027 lei (Membru icircn echipa de proiect)

4 Proiect Training and Research in Environmental Health in the Balkans D43 TW00641 finanţat de NIHFogarty International Center

(Michigan State University) USA Titlu - The evaluation of nitrates and nitrites content in vegetables on the Dambovita County Their

correlation with some environmental factors Perioada de derulare 2009-2010 Valoare totală 5000USD (Director proiect)

Proiecte cacircștigate icircn competiții naționale 5 Apel PN3-P2-PED 2019 Titlu ldquoControlled Atmosphere for STOrage facilities of fruits and vegetables a Low-cost multidisciplinary

solutionrdquo (ENG) ldquoAtmosferă controlată pentru depozitarea fructelor și legumelor soluție multidisciplinară și cost redusrdquo (RO)

Perioada de derulare 2020-2022 (Membru icircn echipa de proiect)

6 Proiecte componente ale Planului sectorial pentru cercetare ndash dezvoltare al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anii

2019-2022 Agricultură şi Dezvoltare Rurală ndash ADER 2022 ADER 1812 Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul

agroalimentar la nivel național icircn vederea prevenirii și reducerii impactului socio-economic pacircnă icircn anul 2030 și ADER 1711

Metode innovative pentru prevenirea și combaterea fraudelor alimentare prognoza efectelor acestora asupra integrității și tr asabilității

produselor și evaluarea impactului icircn economia sectorului agroalimentar (Membru icircn echipa de proiect)

7 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2019-0441 Ctr 2807082019 valoare contract 7560 lei - Participare la 10th International

Conference Education Research amp Development Burgas 23-27 august 2019

8 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2018-2884 Ctr 75623102018 valoare contract 8770 lei - Participare la 4th International

Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5 -7 noiembrie 2018

9 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2017-0548 Ctr 11624112017 valoare contract 15924 lei - Participare la Advanced Course

Bioprocess Design organizat de Department of Biotechnology Delft University of Technology si The Graduate School VLAG

Wageningen University 19-23 martie 2018 Olanda

10 Proiectul privind Icircnvățămacircntul Secundar (ROSE) Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități ndash SGU-N TITLUL

PROIECTULUI Redescoperă meseria de Inginer intr-o societate prOspera (RIsc0) buget estimat 670260 lei Acord de Grant nr

63SGUNCI din 28112017 (Director proiect)

11 Proiect PN-II-ID-PCE-2008-2 (ID_1359) Titlu - Cercetări privind obţinerea de sucuri lactofermentate cu caracter probiotic şi

evaluarea lor prin metode specifice modelării inteligente Perioada de derulare 2009-2011 Valoare totală aprobată 891960 lei

(Director proiect) 12 Program PNCDI II - Parteneriate D11-0372007 Titlu - Sistem de management durabil al resurselor pentru monitorizarea şi

evaluarea riscurilor de mediu icircn vederea prevenirii efectelor negative şi gestionării situaţiilor de criză Perioada de derulare 2007-2010

Valoare totala 1273800 lei (341800 lei pentru Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo din Tacircrgovişte) (Membru icircn echipa de proiect)

13 Program PNCDI II - Parteneriate 210322007 T itlu - Studiu de soluţii privind tehnologia de procesare prin iradiere cu fascicul de

electroni acceleraţi a materialelor polimerice utilizate pentru diverse aplicaţii Perioada de derulare 2007-2010 Valoare totala 205000 lei

(UVT)

14 Grant CNCSIS tip A nr 10862005 (contract 2767414032005) Titlu - Cercetări privind imbunătăţirea parametrilor biotehnologici

de obţinere a sucurilor de legume fermentate lactic Perioada de derulare 2005-2007 Valoare totala 50000 lei (Director proiect)

15 Program BIOTECH tip PV nr 3352 2003 Titlu - Concentrate proteice şi vitaminice de uz alimentar şi furajer obţinute prin

biotehnologii specifice Perioada de derulare 2003-2005 Valoare 81750000 lei partener Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT)

Coordonator Institutul de Chimie Alimentară Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

16 Program MENER nr 302 2003 Titlu - Tehnologii si echipamente moderne pentru tratarea apelor uzate cu incarcare organica

mare rezultate din aglomerarile urbane Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 54500000 lei partener Universitatea Valahia

Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Institutul de Cercetări pentru Ingineria Mediului Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

17 Program AGRAL nr 3398 2003 Titlu - Masuri agrofitotehnice avansate si eficiente pentru cresterea productiei de portaltoi veriga primordiala icircn vederea resuscitarii viticulturii tarii Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 25000000 lei partener

Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru viţa de vie Greaca jud Ialomiţa

(Membru icircn echipa de proiect)

Cadru didactic

Buruleanu Claudia Lavinia Data completării 27012021

Page 4: Curriculum vitae Europass...produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, Controlul şi asigurarea c alităţii produselor alimentare Predare cursuri, coordonare lucrări

4 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Perioada 0203 - 06032015

Calificarea diploma obţinută Certificat Erasmus + icircn cadrul Staff Mobility for Teaching

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Alimente funcţionale

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Kaunas College Lituania

Perioada August 2014

Calificarea diploma obţinută Certificat Formator

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Pregătirea formării Realizarea activităţilor de formare Evaluarea participanţilor la formare Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare Marketing-ul formării Proiectarea programelor de formare Organizarea programelor şi a stagiilor de formare Evaluarea revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Asociaţia rsquorsquoIcircnapoi la Muncărsquorsquo Ploieşti

Perioada 1905 - 23052014

Calificarea diploma obţinută Certificat Manager proiect icircn cadrul proiectului sbquorsquorsquoIcircmbunătăţirea capacităţii beneficiarilor de a implementa proiecte finanţate din Fonduri Structurale (proiect co-finanţat din FEDR prin POAT 2007-2013)

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Management de proiect

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Structural ConsultingTM Group (icircn parteneriat cu Archidata SRL Italia Asociaţia Consultanţilor pentru Accesarea Fondurilor Europene şiLampG Business Services SRL)

Perioada 20 - 26112013

Calificarea diploma obţinută Diplomă de absolvire icircn cadrul proiectului POSDRU8612S60720 rsquorsquoDezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare icircmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii icircn icircnvăţămacircntul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standardelor internaţionale de calitate

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Managementul calităţii icircn icircnvăţămacircntul superior

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea Spiru Haret icircn parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare şi Invăţare icircn Educaţie si TUV Austria - Romacircnia

Perioada 0804 ndash 12042013

Calificarea diploma obţinută Certificat de participare icircn cadrul proiectului pilot rsquorsquoDezvoltarea şi implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la icircnvăţămacircntul superior pentru persoane cu dizabilităţirsquorsquo POSDRU8612S63951

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Mentorat educaţional

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Ministerul Educaţiei Naţionale icircn parteneriat cu Universitatea rsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo din Tacircrgovişte Universitatea rsquorsquoLucian Blagarsquorsquo din Sibiu

Perioada Septembrie 2012

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesională continuă bdquoCalitate inovare comunicare icircn sistemul de formare continuă a didacticienilor din icircnvăţămacircntul superiorrdquo

5 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Didactica predarii disciplinelor tehnice

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea Politehnica Bucuresti

Perioada 2105-25052012

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Instituto Politeacutecnico de Santareacutem Escola Superior Agraacuteria Portugal

Perioada 1803-25032011

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de instruire Metode inovative de predare eLearning icircn cadrul Proiectului cu finanţare POSDRU ID 8867

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Practicarea tehnicilor eLearning

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Catedra UNESCO de Dezvoltare Rurală Integrată USAMV Bucureşti

Perioada Februarie 2011

Calificarea diploma obţinută Certificat de absolvire a stagiului profesional Food Science (18ECTS) icircn cadrul Proiectului cu finanţare POSDRU 1913G8867 rsquorsquoDezvoltarea performanţelor de cercetare aplicativă pentru personalul din icircnvăţămacircntul superior icircn domeniul protecţiei mediului şi al siguranţei alimentarersquorsquo

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Competenţe icircn utilizarea tehnicilor analitice performante icircn controlul calităţii şi evaluarea siguranţei produselor alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

University of Molise Italia

Perioada 2503-26032011

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de instruire Introducere icircn IBM SPSS statistics şi icircn statistică

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Aplicarea noţiunilor de statistică icircn interpretarea datelor cercetării ştiinţifice

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Centrul de training IT ROMSYM

Perioada 3110 - 14112009

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de instruire privind implementarea sistemului de Managementul calităţii (ISO 90012008 şi SR IWA 22009

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Certificare auditori interni

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

EDGE Consult

Perioada 2505 - 31052009

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

6 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universite de Bretagne Occidentale de Brest Franţa

Perioada 1311 ndash 17112006

Calificarea diploma obţinută Certificat auditori interni pentru Sistemul de Siguranta a Alimentului conform Standardului SR EN ISO 220002005 si SR EN ISO 190112003

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Certificare auditori interni

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

SIMTEX ndash OC Bucuresti

Perioada 1004 ndash 14042006

Calificarea diploma obţinută Atestat de stagiu Leonardo da Vinci

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Euro Competencies Transfer in vocational training on Food Security Environment and Biotechnologies

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

COOPAGRI Bretagne - Landerneau Ecole Supeacuterieure en Microbiologie et Seacutecuriteacute Alimentaire de Brest Franta

Perioada 503 - 12032006

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Kaunas College Lituania

Perioada 1801 - 23012005

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Kaunas College Lituania

Perioada februarie 2004

Calificarea diploma obţinută Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Pregatire teoretica si practica in specialitatea Modalitati de acordare de asistenta tehnica de specialitate si consultanta pentru industria alimentara notiuni de HACCP efectuarea de analize fizico-chimice si microbiologice de control pentru produsele alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

SC Institutul de Cercetari Alimentare SA

Perioada 1996 -2002

Calificarea diploma obţinută Diploma de doctor icircn domeniul fundamental ndash Ştiinţe inginereşti domeniul ndash Inginerie industrială (Titlul tezei Biotehnologii de obţinere a produselor vegetale fermentate cu valoare nutritivă tonică şi fortifiantă ridicată)

7 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Biotehnologii icircn industria alimentară

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Nivelul icircn clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 6

Perioada 3-15 iulie 2000 Calificarea diploma obţinută Atestat

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Cursurile şcolii de vară lsquorsquoBiologie şi patologie moleculară Biotehnologiirsquorsquo

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea AICuza Iaşi sub patronajul Academiei romacircne şi al Academiei de Ştiinţe din Paris al Ministerului Educaţiei Naţionale Cercetării şi Tehnologiei din Franţa şi al Serviciului Cultural Ştiinţific şi de Cooperare al Ambasadei Franţei icircn Romacircnia

Perioada 1990-1991

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de Pedagogie şi metodică

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Competenţe psiho-pedagogice

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Perioada 1987-1992

Calificarea diploma obţinută Diploma de inginer icircn industria alimentară

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Discipline fundamentele Discipline de specialitate icircn domeniul tehnologiilor alimentare Tehnologia conservelor de legume şi fructe Tehnologia laptelui şi produselor lactate Tehnologia produselor zaharoase şi produselor făinoase)

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Nivelul icircn clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 5

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Limba romacircnă

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Icircnţelegere Vorbire Scriere

Nivel european () Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

B2 Utilizator

independent B2

Utilizator independent

Limba franceză C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

B2 Utilizator

independent B2

Utilizator independent

() Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

8 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Competenţe şi abilităţi sociale

Am lucrat şi lucrez icircn cadrul unor colective de cercetare icircn care munca de echipă este deosebit de importanţă Icircn cadrul unor astfel de echipe (multidisciplinare) am ocupat şi ocup şi icircn prezent atacirct o poziţie de conducător cacirct şi de membru De asemenea am dezvoltat aptitudini de comunicare prin participarea la simpozioane conferinţe şi workshop-uri ştiinţifice

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Director departament Ingineria Produselor Alimentare noiembrie 2005 ndash octombrie 2019 Şef catedră Tehnologia Produselor Alimentare Pescuit şi Acvacultură icircn perioada martie 2004 - octombrie 2005

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe icircn utilizarea unei game variate de aparatură de laborator dobandite ca urmare a activitatii de cercetare in cadrul tezei de doctorat si a proiectelor in echipa carora sunt membru respectiv director

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizare calculator - competenta dobandita prin studiu individual

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare Expert formator in cadrul proiectelor POSDRU13552S132605 POSDRU11052G87761 POSDRU11052G86764 Expert pe termen scurt icircn cadrul proiectului bdquoRestructurarea Sistemului de Practică Productivă a Studenţilor din Icircnvăţămacircntul Tehnic Superior - TRIPODrdquo (POSDRU9021S58108) Domeniul major de intervenţie 21 bdquoTranziţia de la piaţa muncii la viaţa activărdquo Axa prioritară 2 bdquoCorelarea icircnvăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa munciirdquo beneficiar Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Partener Universitatea Valahia din Tacircrgovişte ndash Partener P1 Training icircn cadrul proiectului cu finanţare POSDRU 1913G8867 rsquorsquoDezvoltarea performanţelor de cercetare aplicativă pentru personalul din icircnvăţămacircntul superior icircn domeniul protecţiei mediului şi al siguranţei alimentarersquorsquo Expert evaluator ARACIS (Agenţia Romacircnă de Asigurare a Calităţii icircn Icircnvăţămacircntul Superior) din anul 2010 Evaluator UEFISCDI pentru proiecte de cercetare știintifică icircn cadrul Planului Național de Cercetare și DezvoltarendashInovare 2015-2020 (PNCDI III) Expert icircn Comisia Specializată de Recunoaștere a pregătirii psihopedagogice finalizate icircn statele membre ale Uniunii Europene icircn statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau icircn Confederația Elvețiană (conform Ordinului Ministrului Educației Naționale 387909052017) Afilieri profesionale Societatea Romacircnă de Chimie Societatea Romacircnă de Biochimie şi Biologie Moleculară Societatea de Biologie

Data 27012021

Semnătura Profdring Lavinia Buruleanu

1

UNIVERSITATEA lsquorsquoVALAHIArsquorsquo DIN TAcircRGOVIŞTE

FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ŞTIINŢA ALIMENTELOR DEPARTAMENTUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

L I S T A DE L U C R Ă R I

Cadru didactic BURULEANU V Claudia Lavinia - Dr din 2002 Profesor din 2009

1 Teza de doctorat

T itlul tezei Biotehnologii de obţinere a produselor vegetale fermentate cu valoare nutritivă tonică şi fortifiantă ridicată Conducător

ştiinţific Prof univ dr ing Banu Constantin Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galați Doctor icircn domeniul Inginerie industrială din 2002

Seria C nr 0003953

Titlul tezei icircn limba engleză Biotechnologies of obtaining fermented vegetables products of highly nutritive tonic and fortifying value

2 Cărţicursuri publicate icircn edituri recunoscute sau pe plan local icircndrumare publicateculegeri de probleme cursuri proprii pe

Web prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea activităţilor didacticeprofesionale cărţi de specialitate publicate icircn edituri

recunoscute

1 C Rădulescu L Buruleanu AA Georgescu IM Dulamă 2019 Correlation between enzymatic and non-enzymatic antioxidants

in several edible mushrooms species In Food Engineering Publisher InTech DOI httpdxdoiorg105772intechopen82578 2 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Nutriție pentru Copii (ediție bilin gvă) 125 pag Ed Printech București

ISBN 978-606-23-0668-7

3 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Siguranța Alimentelor (ediție bilingvă) 102 pag Ed Printech București

ISBN 978-606-23-0669-4

4 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Educația privind Știința Alimentelor (ediție bilin gvă) 123 pag Ed Printech

București ISBN 978-606-23-0667-0

5 L Buruleanu M G Bratu I Manea D Avram C L Nicolescu 2012 Fermentation of vegetable juices by Lactobacillus

acidophilus LA-5 In Lactic Acid Bacteria LACTIC ACID BACTERIA R amp D for Food Health amp Livestock Purposes 25 pag

ISBN 980-953-307-278-9 Publisher InTech Edited by J Marcelino Kongo (httpdxdoiorg10577251309)

6 L Buruleanu I Manea D Avram A Georgescu 2012 Alimente funcţionale 160 pag Ed Valahia University Press ISBN 978-

606-603-024-3

7 L Buruleanu D Avram 2009 Calcule de operaţii şi aparate icircn industria alimentară 290 pag Ed Bibliotheca Tacircrgovişte ISBN

978-973-712-440-1

8 L Buruleanu D Avram 2009 Operaţii cu transfer de căldură icircn industria alimentară 192 pag Ed Printech Bucureşti ISBN

978-606-521-312-8

9 L Buruleanu (coord) CL Nicolescu I Manea MG Bratu D Avram CE Popescu 2008 Aspecte biochimice microbiologice şi tehnologice ale conservării sucurilor de legume prin fermentaţie lactică 285 pag Ed Bibliotheca Tacircrgovişte ISBN 978-973-

712-348-0

10 V Popa L Buruleanu C Nicolescu I Stroia 2005 Siguranţa alimentară şi trasabilitatea produselor alimentare 278 pag Ed

Valahia University Press Tacircrgovişte ISBN 973-7616-23-5

11 C Nicolescu Voiculescu (Buruleanu) L 2003 Nutriţie umană Aplicaţii practice şi probleme 148 pag Ed Cetatea de Scaun

Tacircrgovişte ISBN 973-85907-5-2

12 xxx (Banu C Ionescu A coord Voiculescu (Buruleanu) L - coautor) 2003 Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte (Produse

de origine animală şi vegetală) 130 pag Ed Academiei Romacircne Bucureşti ISBN 973-27-0946-4 973-27-0747-X Ed Agir ISBN

973-8466-22-9 973-8130-17-4

13 Nicolescu C Voiculescu (Buruleanu) L 2001 Practicum de microbiologie vol II Controlul microbiologic al calităţii alimentelor

230 pag Ed Macarie Tacircrgovişte ISBN 973-8135-73-7

3 Articole studii publicate icircn reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute articolestudii publicate icircn reviste

de specialitate de circulaţie naţională recunoscute brevete de invenţie creaţii artistice prezentate la manifestări recunoscute din

ţară şi din străinătate articole studii publicate icircn volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din

străinătate articole studii publicate icircn volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale lucrări prezentate la diferite seminarii expoziţii inovaţii etc după caz prin care se aduc contribuţii ştiinţifice la dezvoltarea domeniului

REVIS TE indexate WEB of SCIENC E cu factor de impact

1 Radulescu C Buruleanu CL Nicolescu CM Olteanu RL Bumbac M Holban GC Simal-Gan dara J 2020 Phytochemical

Profiles Antioxidant and Antibacterial Activities of Grape (Vitis vinifera L) Seeds and Skin from Organic and Conventional Vineyards

Plants 2020 9 1470 IF = 2762 doi103390plants9111470

2 Dunea D Liu H-Y Iordache S Buruleanu L Pohoata A 2020 Liaison between exposure to sub-micrometric particulate

matter and allergic response in children from a petrochemical industry city Science of the Total Environment vol 745 141170 IF =

6551 httpsdoiorg101016jscitotenv2020141170

3 Eliescu A Georgescu AA Nicolescu CM Bumbac M Cioatera N Mureșeanu M Buruleanu LC 2020 Biosorption of

Pb(II) from Aqueous Solution Using Mushroom (Pleurotus ostreatus) Biomass and Spent Mushroom Substrate Analytical Letters 53 2292-2319 IF = 126 httpsdoiorg1010800003271920201740722

4 Georgescu AA Eliescu A Nicolescu CM Bumbac M Cioatera N Mureșeanu M Buruleanu LC 2019 Performance of

Pleurotus ostreatus Mushrooms and Spent Substrate for the Biosorption of Cd(II) From Aqueous Solution Analytical Lettersvol52

issue 13 2007 ndash 2027 IF = 1762 httpsdoiorg1010800003271920191590380

2

5 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu I D Dulamă CM Nicolescu RM Olteanu S G Stanescu 2018 Chemometric

Assessment of the Interactions between the Metal Contents Antioxidant Activity Total Phenolics and Flavonoids in Mushrooms

Analytical Letters vol 52 issue 8 1195-1214 IF = 126 httpsdoiorg1010800003271920181528268

6 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu AF Dăneț RM Olteanu CM Nicolescu I D Dulamă 2017 Statistical

Characterization of the Phytochemical Characteristics of Edible Mushroom Extracts Analytical Letters 517 1039-1059 IF=127

httpsdoiorg1010800003271920171366499

7 Popescu CE Buruleanu L 2017 Heat degradation kinetics of the chlorophyll from spinach and its correlation with the reflection

spectra Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 httpwwwbchrorevchasp) 68 (4) 830-834 (FI=1412)

8 AA Georgescu AF Dăneț C Rădulescu C Stihi ID Dulamă L Buruleanu 2017 Nutritional and food safety aspects related to

the consumption of edible mushrooms from Dambovita County in correlation with their levels of some essential and non-essential

metals Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 68 (10)2402-2406 FI=1412 httpwwwbchrorevchasp 9 Buruleanu L D Avram I Manea M G Bratu C L Nicolescu Ionita I 2014 Kinetic parameters of lactic acid gro wth and

production for Bifidobacterium lactis BB 12 in cabbage juices Revista de Chimie 65 (12) 1480-1484 FI=1269

httpwwwbchrorevchasp

10 Buruleanu L C L Nicolescu D Avram I Manea M G Bratu 2012 Effects of yeast extract and different amino acids on the

dynamics of some components in cabbage juice during fermentation with Bifidobacterium lactis BB-12 Food Science and

Biotechnology 21 (3) 691-700 FI = 0695 DOI 101007s10068-012-0090-5

11 Buruleanu L I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2012 Evaluation of the cabbage an d cucumber juices as substrate

for Lactobacillus acidophilus LA-5 Romanian Biotechnological Letters17 (4) 7418-7429 FI = 0363 httpse-

repositoryorgrblvol17iss43pdf

12 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Kinetic study of the lactic acid fermentation of cabbage

juice with Bifidobacterium sp Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S41 httpdxdoiorg101016jcopbio201105099

13 I Manea Buruleanu L 2011 Researches on the probiotic character of lactic acid fermented vegetable juices with some

supplements Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S99 doi101016jcopbio201105312

14 C L Nicolescu Buruleanu L D Avram M G Bratu I Manea 2011 The suitability of some probiotic bacteria in vegetable-fruit

cocktail juice substrates Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-

8055-9912-2 15 C L Nicolescu Buruleanu L 2011 D Avram M G Bratu I Manea Comparative study of probiotic bacteria stimulation by

inulin addition in lacto-fermentation of vegetable juices Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-

ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

16 Buruleanu L M G Bratu D Avram I Manea C L Nicolescu 2011 Evaluation of the cabbage and cucum ber juices as substrate

for the development of Lactobacillus acidophilus Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 252 ISSN 0250-6807 e-ISSN

1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

17 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2009 Dynamics of some chemical parameters during lactic acid

fermentation of carrot juices in the presence of inulin Revista de Chimie 60 (11) 1198-1204 FI = 0552 httpwwwbchrorevchasp

18 Buruleanu L C L Nicolescu M G Bratu I Manea D Avram 2010 Study regarding some metabolic features during lactic acid

fermentation of vegetable juices Romanian Biotechnological Letters 15(2) 5177-5188 IF = 0321 httpwwwrombioeu

19 CLNicolescu GGorghiu DDunea Buruleanu L VMoise 2008 Mapping Air Quality An Assessment of the Pollutants

Dispersion in Inhabited Areas to Predict and Manage Environmental Risks WSEAS Transactions on Environment and Development

12(4) 1078-1088 ISSN 1790-5079 httpwwwwseasuse-librarytransactionsenvironment200828-643pdf

REVIS TE FĂRĂ FAC TO R DE IMPAC T ȘI PROCEEDINGS INDEXATE W EB O F SCIENC E

1 L Buruleanu G Gorghiu 2019 A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 618-628 doi httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040277

2 G Gorghiu L Buruleanu 2019 Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 391-398 httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040250

3 G Gorghiu C L Buruleanu L M Gorghiu D Avram 2018 Teachersrsquo Perceptions on the Relevance of Specific Health Education

Topics in school Revista Romaneasca pentru Educatie multidimensional 10 (3) 35-47 doi httpsdoiorg1018662rrem61

4 Anghel GA Gorghiu G Buruleanu L Gorghiu LM 2017 Education for Healthy Eating in the Actual Curricular Context - A

Case Study Journal of Science and Arts 17 No 4(41) 815-822 httpwwwjosarodocsjosa_2017_4b_06_Gorghiupdf

5 L Manea L Buruleanu Turid Rustad I Manea E Barascu 2017 Overview on the Microbiological Quality of some Meat Products

with Impact on the Food Safety and Health of People 2017 E-Health and Bioengineering Conference DOI

101109EHB20177995372 6 L Buruleanu A Anghel Z Y Doğan 2016 Perspectives on the Importance of Valorisation of Health Education Knowledge in the

Studentrsquos Everyday Life The European Proceedings of Soc ial amp Behavioural Sciences 144-150 eISSN 2357-1330

httpdxdoiorg1015405epsbs20160918

7 CD Voicu G Gorghiu A Anghel L Buruleanu 2015 Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School

Education Procedia - Social and Behavioral Sciences 205 321ndash328 doi 101016jsbspro201509092

8 Nicolescu CL Gorghiu G Buruleanu CL 2015 lsquorsquoMicrobes in the Refrigeratorrdquo - Investigation Based Learning A New Approach

to Teach Food Hygiene New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS Chisinau 353-359 ISBN 978-88-7587-728-6

9 Nicolescu CL Buruleanu CL Gorghiu LM 2015 Nutrition and Food Safety Know-how for Children LUMEN -

Multidimensional Education and Professional Development Ethical Values LUMEN MEPDEV 373-378 ISBN 978-88-7587-736-1

10 Voicu C D Anghel A G Buruleanu C L 2015 Teachers Perspective on Health Education Development Proceeding volume

LUMEN International Conference ndash LUMEN NASHS 2015 511-515

11 G Gorghiu L Buruleanu C L Nicolescu 2012 Using fuzzy logic method for emphasizing two cause-effect situations related to

the parameters recorded during the lactic acid fermentation process AWER Procedia Information Technology amp Computer Science

11328-1333 wwwelseviercomlocateprocedia httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleview8831103

12 L Buruleanu G Gorghiu C L Nicolescu 2012 Model predictions related to the survival of some probiotic bacteria in lactic acid

fermented vegetable juices AWER Procedia Information Technology amp Computer Science wwwelseviercomlocateprocedia 1763-768 httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleviewFile703

3

13 L Buruleanu D Avram M G Bratu G Gorghiu I Manea C L Nicolescu 2011 The Influence of Some Growth Factors on the

Lactic Acid Fermentation of Green Pepper Juice with Bifidobacterium sp Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 178-184

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6552

14 G Gorghiu L Buruleanu D Avram C L Nicolescu 2011 Models of pH and Lactic Acid Dynamics Determined durin g Lactic

Acid Fermentation of Various Juices with Lactobacillus Acidophilus Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 281-288

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6570

15 CL Nicolescu L Buruleanu 2010 Correlation of Some Substrate Parameters in Growing Lactobacillus acidophilus on Vegetable

and Fruit Cocktail Juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 67 (2) 352-359 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-

5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr5119

16 I Manea Buruleanu L S Iordache L Manea 2010 Evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons content of soil in areas

heavily industrialised Proceedings Paper in Advances in energy planning environmental education and renewable energy sources 4th WSEAS International Conference on ENERGY PLANNING ENERGY SAVING ENVIRONMENTAL EDUCATION (EPESE10)

Kantaoui Sousse Tunisia p 210-214 ISSN 1790-5095 ISBN 978-960-474-187-8

17 Manea I Buruleanu L 2009 The evolution of some chemical parameters of lactic fermentation of red beetroot juice through

inulin addition Bulletin UASVM Horticulture Cluj Napoca 66(1) 177-181 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-hort3821

18 Buruleanu L C L Nicolescu G Gorghiu M G Bratu D Avram I Manea 2009 Lactic acid fermentation of carrot and red beet

juices by probiotic bacteria Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1 -2)2009 pag252-257 Print ISSN 1843-5246 Electronic

ISSN 1843-5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr3713

19 Gorghiu G L Buruleanu C L Nicolescu D Avram 2009 Considerations on the dynamics of the pH values and lactic acid

content during lactic acid fermentation of carrot juices with different pure cultures Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-

2)2009 pag313-320 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-5386

20 Buruleanu L G Gorghiu C L Nicolescu 2009 Using fuzzy logic method for modeling the dynamics of some quality parameters

of lactic acid fermented vegetable juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag556 Print ISSN 1843-5246

Electronic ISSN 1843-5386

21 Nicolescu CL L Buruleanu 2009 The prebiotic effect of inulin on Lactobacillus acidophilus in red beet lactic fermented juice

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag569 Print ISSN 1843-5246 pag252-257 Electronic ISSN 1843-5386 22 L Buruleanu D Avram M Bratu I Manea C Nicolescu 2008 Lactic acid fermentation of mixed juices o btained from different

vegetables Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 206-211 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

23 M Bratu L Buruleanu D Avram 2008 Study about the influence of some factors about the lactic acid fermentation of carrot

juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 200-206 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

24 L Buruleanu 2008 Study on the assimilation of the organic acids by microorganisms involved in the sauerkraut adulteration

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008460 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386 (abstract)

25 Nicolescu Carmen Leane Gorghiu Gabriel Buruleanu L Dunea D Moise V 2008 An Analyze of the Pollution Level through

Dispersion Curves of the Pollutants in Air 2nd International Conference on WASTE MANAGEMENT WATER POLLUTION AIR

POLLUTION INDOOR CLIMATE (WWAI08) Corfu Greece October 26 -28 229-234

REVIS TE ȘI PRO CEEDINGS INDEXATE BDI

1 L Buruleanu LM Gorghiu G Gorghiu 2017 Integrating Food Education in Everyday Life of Young People Studies and Current Trends in Science of Education In O Clipa (ed) Studies an d Current Trends in Science of Education Suceava Romania LUMEN

Proceedings 77-86 httpsdoiorg1018662lumprocicsed20179

2 I Manea LC Buruleanu G Ploscutanu 2013 The evaluation of lactic fermentation yield of carrot juice with different additives

Annals Food Science and Technology 14 (1) 34-38 ISSN 2065-2828

httpwwwafstvalahiaroimagesdocumente2013issue1fullsection1s01_w06_fullpdf

3 L Buruleanu 2012 Acid and bile tolerance of probiotic bacteria used for lactic acid fermentat ion of vegetable juices Journal of

Science and Arts ISSN 1844-9581 18 (1) 57-62

4 C L Nicolescu L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Fermentation of red pepper juice using probiotic bacteria

Annals of the University of Craiova Agriculture Montanology Cadastre series vol XLI (2) 194-200

5 I Manea L Buruleanu 2011 Influence of some supplements on lactic acid fermentation of cabbage juice Annals Food Science and

Technology 12(2) 142-145

6 Mihai AL L Buruleanu 2011 Study concerning cadmium and lead content in some mushrooms and vegetable species from

commercial area Annals Food Science and Technology 12(1) 78-83

7 CL Nicolescu L Buruleanu D Avram MG Bratu I Manea 2010 Study on the dynamics of lactic acid fermentation in fruit and

vegetable juice cocktails realized by Lactobacillus acidophilus Annals of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediul ui vol XV (XLXI) 374-379 ISSN 1453-1275

8 I Manea L Buruleanu 2010 Study of the effects shown by the action of various microorganisms on the lactic fermentation of

juices Annals Food Science and Technology ISSN 2065-2828 11 (1) p 60

9 L Buruleanu C Nicolescu M Bratu D Avram I Manea 2009 Survival of probiotic bacteria during lactic acid fermentation of

vegetable juices Journal of Agroalimentary Processes and Technologies vol XV pag132-139 ISSN 1453-1399

10 LBuruleanu DAvram IManea M Bratu 2009 Study on the possibilit ies to diversify the assortments of lactic acid fermented

juices Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 163-170 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

11 IManea LBuruleanu DAvram MBratu 2009 Researches concerning the obtaining of lacto-fermented cabbage juice- functional

food Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 157-162 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978 -973-1833-77-4 12 L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2009 Effects of prebiotics on the quality of lactic acid fermented

vegetable juices Ovidius University Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 102-107 ISSN 1223-7221

13 I Manea L Buruleanu 2009 Mathematical model for the evaluation of the sea-buckthorn juice preservation Ovidius University

Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 83-86 ISSN 1223-7221 httpanale-chimieuniv-ovidiusroanale-chimiechemistry2009-

117_Maneapdf

4

14 L Buruleanu M G Bratu D Avram A Salaseviciene 2008 The implementation of the HACCP system on the technological flow

for obtaining vegetable juices lacto-fermented Annals Food Science and Technology vol IX 5-10 ISSN 2065-2828

15 Bratu M Stoica A Buruleanu L Avram D 2008 A study on the behavior of a commercial invertase in different action

conditions Industrial applications Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol IX

(1) 109-112 Alma Mater Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

16 L Buruleanu I Manea 2006 Influence des traitements thermiques sur la composition des jus vegetaux - substrats pour la

fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3) Ed

Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău 651-658 ISSN 1582-540x

17 L Buruleanu CNicolescu DAvram 2006 Evaluation des parameters sensoriels et chimiques des jus vegetaux - matiere premiere

pour la fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3)

Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău659-666 ISSN 1582-540x

LUCRĂRI PUBLICATE IcircN VO LUMELE CO NFERINȚELO R NAȚIO NALE SAU REVIS TE PRO FESIO NALE

NEINDEXATE

1 CL Nicolescu LBuruleanu IManea DAvram 2008 The chemical and microbiological evaluation of lactic acid-fermented mixed

vegetable juices Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 339-345 ISSN 1435-1275

2 CLNicolescu L Buruleanu 2008 Correlation between the air quality and the human health at industrial city area Annales of the

University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVII)

497-503 ISSN 1435-1275

3 IManea LBuruleanu 2008 Study concerning the conditions of the beetroot juice lacto-fermentation Annales of the University of

Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 345-349 ISSN 1435-1275

4 IManea LBuruleanu 2008 Researches on the content in pectic substances of some fruits with a view to obtain the products

enriched in pectin Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 350-353 ISSN 1435-1275

5 MBratu DAvram LBuruleanu 2008 The minerals and vitamins content of different vegetables -raw materials for juices Annales

of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII

(XLVIII) 353-359 ISSN 1435-1275

6 I Manea L Manea L Buruleanu 2006 Etude des transformations chimiques et histologiques dans le temps de la congelation et de

lrsquoentreposage de viande du porc et de becircte Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară

vol VII (4) Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău ISSN 1582-540x p757-764

7 C Nicolescu L Buruleanu 2006 Study about the Stability of Lacto-fermented Carrot Juice Improving the Quality of Life and

Environment in Rural Areas by Performing Agro-tourism Farming Journal Central European Agriculture Topusko Croatia Univ of

Zagreb Faculty of Agriculture ISSN 1332-9049 (CD Proceedings)

8 CNicolescu LBuruleanu 2006 Study about the Influence of Thermal Treatments on the Microbiota of Fresh Vegetable Juices

Proceedings of the XXXVI Annual Meeting of the European Society for New Methods in Agricultural Research ESNA Iaşi ndash Romania

Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo Iaşi pag 117-124 ISBN (10) 973-7921-81-X ISBN (13) 978-973-7921-81-9 9 C Nicolescu L Buruleanu 2005 Evaluation of the Epiphytic Microbiota Removing from the Surface of Some Vegetables Used as

Raw Material in Obtaining Fresh Vegetables Juice Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia

Prelucării Produselor Agricole Ing ineria Mediului vol X (XLVI) 2005 p 319-324 ISSN 1435-1275

10 L Buruleanu D Avram 2005 Biochemical characterization of carrots (Daucus carota L) ndash raw material for the production of

juices with a high nutritious and physiological value Scient ific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific Conference with International

Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural University Plovdiv Bulgaria p 361-

366 ISSN 1312-6318

11 C Nicolescu L Buruleanu D Avram 2005 Evaluation of the Sensitive Physico-chemical and Microbiological Properties of the

Eatable Rose Petals (Rosa centifolia L) in Order of Their Alimentary Valorification Scientific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific

Conference with International Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural

University Plovdiv Bulgaria p 415-420 ISSN 1312-6318

12 L Buruleanu C Nicolescu 2004 Estimation models of the evolution of the ascorbic acid content in some vegetables during

preservation by lacto-fermentation Lucrări Ştiinţifice Anul XLVII vol I (4)72004 Seria Horticultură Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo

Iaşi pg 547-552 ISSN 1454-7376

CO MUNICĂRI LA MANIFES TĂRI ȘTIINȚIFIC E NAȚIO NALE SAU INTERNAȚIO NALE CU CO MITETE DE

PROGRAM

1 L Buruleanu - Insight into Functional foods 3rd Lumen Edu International Scientific Conference - Education Quality amp Sustainable

Development Tacircrgoviște 21 noiembrie 2019

2 L Buruleanu - Education for Healthy Eating in Nowadays Society 10th International Conference Education Research amp

Development Burgas 23-27 august 2019

3 L Buruleanu - Fruit Juices as Probiotic Carrier 4th International Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5-7

noiembrie 2018

4 L Buruleanu - A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

Global Transcultural World Almeria 20-22 iunie 2018

5 L Buruleanu - Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

GlobalTranscultural World Almeria 20-22 iunie 2018

6 L Buruleanu - Integrating Food Education in Everyday Life of Young People 8th LUMEN International Scientific Conference

Rethinking Social Action Core Values in Practice 6 - 9 aprilie 2017 Suceava Romania

5

7 L Buruleanu - Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School Education 6th World conference on Psychology

Counseling and Guidance 14 - 16 Mai 2015 Antalya Turcia

8 L Buruleanu - Raising the Importance of the Sustainable Food Consumption in a Resource-Constrained World 1st International

Conference Innovative (Eco) Technology Entrepreneurship and Regional Development 4 martie 2015 Kaunas Lituania

9 L Buruleanu - Establishing the minimal necessary analytical parameters to evaluate the quality of lactic acid fermented vegetable

juices 2nd International Conference on Analytical Chemistry ndash Analytical Chemistry for a Better Life 17-21 septembrie 2014 Sinaia

Romacircnia

GRANTURI PRO IECTE DE C ERC ETARE CASTIGATE IN CO MPETITII NAŢIO NALE ŞI INTERNAŢIO NALE

Proiecte cacircștigate icircn competiții internaționale 1 COST Action CA18130 European Network for Chemical Elemental Analysis by Total Reflection X-ray Fluorescence (ENFORCE-

TXRF) httpswwwcosteuactionsCA18130tabs|Nameoverview (Membru icircn echipa de proiect) 2 Proiect Erasmus+ Acţiunea Cheie 2 Parteneriate Strategice Contract nr 2014 -1-RO01-KA200-002931 Titlu - Letrsquos make it better

Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education Perioada de derulare 2014-2016 Valoare totală

188609 Eur (Director proiect)

3 Apelul pentru Propuneri din Fondul de relații Bilaterale al Programului RO14 Cercetare icircn Sectoare Prioritare Titlu - Aspecte legate

de siguranța alimentară a preparatelor tradiționale din carne și pește din Romacircnia și Norvegia contract nr 15BIL27032017 Valoare

totala 2280027 lei (Membru icircn echipa de proiect)

4 Proiect Training and Research in Environmental Health in the Balkans D43 TW00641 finanţat de NIHFogarty International Center

(Michigan State University) USA Titlu - The evaluation of nitrates and nitrites content in vegetables on the Dambovita County Their

correlation with some environmental factors Perioada de derulare 2009-2010 Valoare totală 5000USD (Director proiect)

Proiecte cacircștigate icircn competiții naționale 5 Apel PN3-P2-PED 2019 Titlu ldquoControlled Atmosphere for STOrage facilities of fruits and vegetables a Low-cost multidisciplinary

solutionrdquo (ENG) ldquoAtmosferă controlată pentru depozitarea fructelor și legumelor soluție multidisciplinară și cost redusrdquo (RO)

Perioada de derulare 2020-2022 (Membru icircn echipa de proiect)

6 Proiecte componente ale Planului sectorial pentru cercetare ndash dezvoltare al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anii

2019-2022 Agricultură şi Dezvoltare Rurală ndash ADER 2022 ADER 1812 Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul

agroalimentar la nivel național icircn vederea prevenirii și reducerii impactului socio-economic pacircnă icircn anul 2030 și ADER 1711

Metode innovative pentru prevenirea și combaterea fraudelor alimentare prognoza efectelor acestora asupra integrității și tr asabilității

produselor și evaluarea impactului icircn economia sectorului agroalimentar (Membru icircn echipa de proiect)

7 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2019-0441 Ctr 2807082019 valoare contract 7560 lei - Participare la 10th International

Conference Education Research amp Development Burgas 23-27 august 2019

8 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2018-2884 Ctr 75623102018 valoare contract 8770 lei - Participare la 4th International

Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5 -7 noiembrie 2018

9 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2017-0548 Ctr 11624112017 valoare contract 15924 lei - Participare la Advanced Course

Bioprocess Design organizat de Department of Biotechnology Delft University of Technology si The Graduate School VLAG

Wageningen University 19-23 martie 2018 Olanda

10 Proiectul privind Icircnvățămacircntul Secundar (ROSE) Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități ndash SGU-N TITLUL

PROIECTULUI Redescoperă meseria de Inginer intr-o societate prOspera (RIsc0) buget estimat 670260 lei Acord de Grant nr

63SGUNCI din 28112017 (Director proiect)

11 Proiect PN-II-ID-PCE-2008-2 (ID_1359) Titlu - Cercetări privind obţinerea de sucuri lactofermentate cu caracter probiotic şi

evaluarea lor prin metode specifice modelării inteligente Perioada de derulare 2009-2011 Valoare totală aprobată 891960 lei

(Director proiect) 12 Program PNCDI II - Parteneriate D11-0372007 Titlu - Sistem de management durabil al resurselor pentru monitorizarea şi

evaluarea riscurilor de mediu icircn vederea prevenirii efectelor negative şi gestionării situaţiilor de criză Perioada de derulare 2007-2010

Valoare totala 1273800 lei (341800 lei pentru Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo din Tacircrgovişte) (Membru icircn echipa de proiect)

13 Program PNCDI II - Parteneriate 210322007 T itlu - Studiu de soluţii privind tehnologia de procesare prin iradiere cu fascicul de

electroni acceleraţi a materialelor polimerice utilizate pentru diverse aplicaţii Perioada de derulare 2007-2010 Valoare totala 205000 lei

(UVT)

14 Grant CNCSIS tip A nr 10862005 (contract 2767414032005) Titlu - Cercetări privind imbunătăţirea parametrilor biotehnologici

de obţinere a sucurilor de legume fermentate lactic Perioada de derulare 2005-2007 Valoare totala 50000 lei (Director proiect)

15 Program BIOTECH tip PV nr 3352 2003 Titlu - Concentrate proteice şi vitaminice de uz alimentar şi furajer obţinute prin

biotehnologii specifice Perioada de derulare 2003-2005 Valoare 81750000 lei partener Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT)

Coordonator Institutul de Chimie Alimentară Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

16 Program MENER nr 302 2003 Titlu - Tehnologii si echipamente moderne pentru tratarea apelor uzate cu incarcare organica

mare rezultate din aglomerarile urbane Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 54500000 lei partener Universitatea Valahia

Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Institutul de Cercetări pentru Ingineria Mediului Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

17 Program AGRAL nr 3398 2003 Titlu - Masuri agrofitotehnice avansate si eficiente pentru cresterea productiei de portaltoi veriga primordiala icircn vederea resuscitarii viticulturii tarii Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 25000000 lei partener

Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru viţa de vie Greaca jud Ialomiţa

(Membru icircn echipa de proiect)

Cadru didactic

Buruleanu Claudia Lavinia Data completării 27012021

Page 5: Curriculum vitae Europass...produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, Controlul şi asigurarea c alităţii produselor alimentare Predare cursuri, coordonare lucrări

5 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Didactica predarii disciplinelor tehnice

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea Politehnica Bucuresti

Perioada 2105-25052012

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Instituto Politeacutecnico de Santareacutem Escola Superior Agraacuteria Portugal

Perioada 1803-25032011

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de instruire Metode inovative de predare eLearning icircn cadrul Proiectului cu finanţare POSDRU ID 8867

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Practicarea tehnicilor eLearning

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Catedra UNESCO de Dezvoltare Rurală Integrată USAMV Bucureşti

Perioada Februarie 2011

Calificarea diploma obţinută Certificat de absolvire a stagiului profesional Food Science (18ECTS) icircn cadrul Proiectului cu finanţare POSDRU 1913G8867 rsquorsquoDezvoltarea performanţelor de cercetare aplicativă pentru personalul din icircnvăţămacircntul superior icircn domeniul protecţiei mediului şi al siguranţei alimentarersquorsquo

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Competenţe icircn utilizarea tehnicilor analitice performante icircn controlul calităţii şi evaluarea siguranţei produselor alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

University of Molise Italia

Perioada 2503-26032011

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de instruire Introducere icircn IBM SPSS statistics şi icircn statistică

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Aplicarea noţiunilor de statistică icircn interpretarea datelor cercetării ştiinţifice

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Centrul de training IT ROMSYM

Perioada 3110 - 14112009

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de instruire privind implementarea sistemului de Managementul calităţii (ISO 90012008 şi SR IWA 22009

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Certificare auditori interni

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

EDGE Consult

Perioada 2505 - 31052009

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

6 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universite de Bretagne Occidentale de Brest Franţa

Perioada 1311 ndash 17112006

Calificarea diploma obţinută Certificat auditori interni pentru Sistemul de Siguranta a Alimentului conform Standardului SR EN ISO 220002005 si SR EN ISO 190112003

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Certificare auditori interni

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

SIMTEX ndash OC Bucuresti

Perioada 1004 ndash 14042006

Calificarea diploma obţinută Atestat de stagiu Leonardo da Vinci

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Euro Competencies Transfer in vocational training on Food Security Environment and Biotechnologies

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

COOPAGRI Bretagne - Landerneau Ecole Supeacuterieure en Microbiologie et Seacutecuriteacute Alimentaire de Brest Franta

Perioada 503 - 12032006

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Kaunas College Lituania

Perioada 1801 - 23012005

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Kaunas College Lituania

Perioada februarie 2004

Calificarea diploma obţinută Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Pregatire teoretica si practica in specialitatea Modalitati de acordare de asistenta tehnica de specialitate si consultanta pentru industria alimentara notiuni de HACCP efectuarea de analize fizico-chimice si microbiologice de control pentru produsele alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

SC Institutul de Cercetari Alimentare SA

Perioada 1996 -2002

Calificarea diploma obţinută Diploma de doctor icircn domeniul fundamental ndash Ştiinţe inginereşti domeniul ndash Inginerie industrială (Titlul tezei Biotehnologii de obţinere a produselor vegetale fermentate cu valoare nutritivă tonică şi fortifiantă ridicată)

7 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Biotehnologii icircn industria alimentară

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Nivelul icircn clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 6

Perioada 3-15 iulie 2000 Calificarea diploma obţinută Atestat

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Cursurile şcolii de vară lsquorsquoBiologie şi patologie moleculară Biotehnologiirsquorsquo

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea AICuza Iaşi sub patronajul Academiei romacircne şi al Academiei de Ştiinţe din Paris al Ministerului Educaţiei Naţionale Cercetării şi Tehnologiei din Franţa şi al Serviciului Cultural Ştiinţific şi de Cooperare al Ambasadei Franţei icircn Romacircnia

Perioada 1990-1991

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de Pedagogie şi metodică

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Competenţe psiho-pedagogice

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Perioada 1987-1992

Calificarea diploma obţinută Diploma de inginer icircn industria alimentară

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Discipline fundamentele Discipline de specialitate icircn domeniul tehnologiilor alimentare Tehnologia conservelor de legume şi fructe Tehnologia laptelui şi produselor lactate Tehnologia produselor zaharoase şi produselor făinoase)

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Nivelul icircn clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 5

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Limba romacircnă

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Icircnţelegere Vorbire Scriere

Nivel european () Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

B2 Utilizator

independent B2

Utilizator independent

Limba franceză C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

B2 Utilizator

independent B2

Utilizator independent

() Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

8 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Competenţe şi abilităţi sociale

Am lucrat şi lucrez icircn cadrul unor colective de cercetare icircn care munca de echipă este deosebit de importanţă Icircn cadrul unor astfel de echipe (multidisciplinare) am ocupat şi ocup şi icircn prezent atacirct o poziţie de conducător cacirct şi de membru De asemenea am dezvoltat aptitudini de comunicare prin participarea la simpozioane conferinţe şi workshop-uri ştiinţifice

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Director departament Ingineria Produselor Alimentare noiembrie 2005 ndash octombrie 2019 Şef catedră Tehnologia Produselor Alimentare Pescuit şi Acvacultură icircn perioada martie 2004 - octombrie 2005

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe icircn utilizarea unei game variate de aparatură de laborator dobandite ca urmare a activitatii de cercetare in cadrul tezei de doctorat si a proiectelor in echipa carora sunt membru respectiv director

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizare calculator - competenta dobandita prin studiu individual

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare Expert formator in cadrul proiectelor POSDRU13552S132605 POSDRU11052G87761 POSDRU11052G86764 Expert pe termen scurt icircn cadrul proiectului bdquoRestructurarea Sistemului de Practică Productivă a Studenţilor din Icircnvăţămacircntul Tehnic Superior - TRIPODrdquo (POSDRU9021S58108) Domeniul major de intervenţie 21 bdquoTranziţia de la piaţa muncii la viaţa activărdquo Axa prioritară 2 bdquoCorelarea icircnvăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa munciirdquo beneficiar Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Partener Universitatea Valahia din Tacircrgovişte ndash Partener P1 Training icircn cadrul proiectului cu finanţare POSDRU 1913G8867 rsquorsquoDezvoltarea performanţelor de cercetare aplicativă pentru personalul din icircnvăţămacircntul superior icircn domeniul protecţiei mediului şi al siguranţei alimentarersquorsquo Expert evaluator ARACIS (Agenţia Romacircnă de Asigurare a Calităţii icircn Icircnvăţămacircntul Superior) din anul 2010 Evaluator UEFISCDI pentru proiecte de cercetare știintifică icircn cadrul Planului Național de Cercetare și DezvoltarendashInovare 2015-2020 (PNCDI III) Expert icircn Comisia Specializată de Recunoaștere a pregătirii psihopedagogice finalizate icircn statele membre ale Uniunii Europene icircn statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau icircn Confederația Elvețiană (conform Ordinului Ministrului Educației Naționale 387909052017) Afilieri profesionale Societatea Romacircnă de Chimie Societatea Romacircnă de Biochimie şi Biologie Moleculară Societatea de Biologie

Data 27012021

Semnătura Profdring Lavinia Buruleanu

1

UNIVERSITATEA lsquorsquoVALAHIArsquorsquo DIN TAcircRGOVIŞTE

FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ŞTIINŢA ALIMENTELOR DEPARTAMENTUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

L I S T A DE L U C R Ă R I

Cadru didactic BURULEANU V Claudia Lavinia - Dr din 2002 Profesor din 2009

1 Teza de doctorat

T itlul tezei Biotehnologii de obţinere a produselor vegetale fermentate cu valoare nutritivă tonică şi fortifiantă ridicată Conducător

ştiinţific Prof univ dr ing Banu Constantin Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galați Doctor icircn domeniul Inginerie industrială din 2002

Seria C nr 0003953

Titlul tezei icircn limba engleză Biotechnologies of obtaining fermented vegetables products of highly nutritive tonic and fortifying value

2 Cărţicursuri publicate icircn edituri recunoscute sau pe plan local icircndrumare publicateculegeri de probleme cursuri proprii pe

Web prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea activităţilor didacticeprofesionale cărţi de specialitate publicate icircn edituri

recunoscute

1 C Rădulescu L Buruleanu AA Georgescu IM Dulamă 2019 Correlation between enzymatic and non-enzymatic antioxidants

in several edible mushrooms species In Food Engineering Publisher InTech DOI httpdxdoiorg105772intechopen82578 2 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Nutriție pentru Copii (ediție bilin gvă) 125 pag Ed Printech București

ISBN 978-606-23-0668-7

3 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Siguranța Alimentelor (ediție bilingvă) 102 pag Ed Printech București

ISBN 978-606-23-0669-4

4 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Educația privind Știința Alimentelor (ediție bilin gvă) 123 pag Ed Printech

București ISBN 978-606-23-0667-0

5 L Buruleanu M G Bratu I Manea D Avram C L Nicolescu 2012 Fermentation of vegetable juices by Lactobacillus

acidophilus LA-5 In Lactic Acid Bacteria LACTIC ACID BACTERIA R amp D for Food Health amp Livestock Purposes 25 pag

ISBN 980-953-307-278-9 Publisher InTech Edited by J Marcelino Kongo (httpdxdoiorg10577251309)

6 L Buruleanu I Manea D Avram A Georgescu 2012 Alimente funcţionale 160 pag Ed Valahia University Press ISBN 978-

606-603-024-3

7 L Buruleanu D Avram 2009 Calcule de operaţii şi aparate icircn industria alimentară 290 pag Ed Bibliotheca Tacircrgovişte ISBN

978-973-712-440-1

8 L Buruleanu D Avram 2009 Operaţii cu transfer de căldură icircn industria alimentară 192 pag Ed Printech Bucureşti ISBN

978-606-521-312-8

9 L Buruleanu (coord) CL Nicolescu I Manea MG Bratu D Avram CE Popescu 2008 Aspecte biochimice microbiologice şi tehnologice ale conservării sucurilor de legume prin fermentaţie lactică 285 pag Ed Bibliotheca Tacircrgovişte ISBN 978-973-

712-348-0

10 V Popa L Buruleanu C Nicolescu I Stroia 2005 Siguranţa alimentară şi trasabilitatea produselor alimentare 278 pag Ed

Valahia University Press Tacircrgovişte ISBN 973-7616-23-5

11 C Nicolescu Voiculescu (Buruleanu) L 2003 Nutriţie umană Aplicaţii practice şi probleme 148 pag Ed Cetatea de Scaun

Tacircrgovişte ISBN 973-85907-5-2

12 xxx (Banu C Ionescu A coord Voiculescu (Buruleanu) L - coautor) 2003 Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte (Produse

de origine animală şi vegetală) 130 pag Ed Academiei Romacircne Bucureşti ISBN 973-27-0946-4 973-27-0747-X Ed Agir ISBN

973-8466-22-9 973-8130-17-4

13 Nicolescu C Voiculescu (Buruleanu) L 2001 Practicum de microbiologie vol II Controlul microbiologic al calităţii alimentelor

230 pag Ed Macarie Tacircrgovişte ISBN 973-8135-73-7

3 Articole studii publicate icircn reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute articolestudii publicate icircn reviste

de specialitate de circulaţie naţională recunoscute brevete de invenţie creaţii artistice prezentate la manifestări recunoscute din

ţară şi din străinătate articole studii publicate icircn volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din

străinătate articole studii publicate icircn volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale lucrări prezentate la diferite seminarii expoziţii inovaţii etc după caz prin care se aduc contribuţii ştiinţifice la dezvoltarea domeniului

REVIS TE indexate WEB of SCIENC E cu factor de impact

1 Radulescu C Buruleanu CL Nicolescu CM Olteanu RL Bumbac M Holban GC Simal-Gan dara J 2020 Phytochemical

Profiles Antioxidant and Antibacterial Activities of Grape (Vitis vinifera L) Seeds and Skin from Organic and Conventional Vineyards

Plants 2020 9 1470 IF = 2762 doi103390plants9111470

2 Dunea D Liu H-Y Iordache S Buruleanu L Pohoata A 2020 Liaison between exposure to sub-micrometric particulate

matter and allergic response in children from a petrochemical industry city Science of the Total Environment vol 745 141170 IF =

6551 httpsdoiorg101016jscitotenv2020141170

3 Eliescu A Georgescu AA Nicolescu CM Bumbac M Cioatera N Mureșeanu M Buruleanu LC 2020 Biosorption of

Pb(II) from Aqueous Solution Using Mushroom (Pleurotus ostreatus) Biomass and Spent Mushroom Substrate Analytical Letters 53 2292-2319 IF = 126 httpsdoiorg1010800003271920201740722

4 Georgescu AA Eliescu A Nicolescu CM Bumbac M Cioatera N Mureșeanu M Buruleanu LC 2019 Performance of

Pleurotus ostreatus Mushrooms and Spent Substrate for the Biosorption of Cd(II) From Aqueous Solution Analytical Lettersvol52

issue 13 2007 ndash 2027 IF = 1762 httpsdoiorg1010800003271920191590380

2

5 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu I D Dulamă CM Nicolescu RM Olteanu S G Stanescu 2018 Chemometric

Assessment of the Interactions between the Metal Contents Antioxidant Activity Total Phenolics and Flavonoids in Mushrooms

Analytical Letters vol 52 issue 8 1195-1214 IF = 126 httpsdoiorg1010800003271920181528268

6 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu AF Dăneț RM Olteanu CM Nicolescu I D Dulamă 2017 Statistical

Characterization of the Phytochemical Characteristics of Edible Mushroom Extracts Analytical Letters 517 1039-1059 IF=127

httpsdoiorg1010800003271920171366499

7 Popescu CE Buruleanu L 2017 Heat degradation kinetics of the chlorophyll from spinach and its correlation with the reflection

spectra Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 httpwwwbchrorevchasp) 68 (4) 830-834 (FI=1412)

8 AA Georgescu AF Dăneț C Rădulescu C Stihi ID Dulamă L Buruleanu 2017 Nutritional and food safety aspects related to

the consumption of edible mushrooms from Dambovita County in correlation with their levels of some essential and non-essential

metals Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 68 (10)2402-2406 FI=1412 httpwwwbchrorevchasp 9 Buruleanu L D Avram I Manea M G Bratu C L Nicolescu Ionita I 2014 Kinetic parameters of lactic acid gro wth and

production for Bifidobacterium lactis BB 12 in cabbage juices Revista de Chimie 65 (12) 1480-1484 FI=1269

httpwwwbchrorevchasp

10 Buruleanu L C L Nicolescu D Avram I Manea M G Bratu 2012 Effects of yeast extract and different amino acids on the

dynamics of some components in cabbage juice during fermentation with Bifidobacterium lactis BB-12 Food Science and

Biotechnology 21 (3) 691-700 FI = 0695 DOI 101007s10068-012-0090-5

11 Buruleanu L I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2012 Evaluation of the cabbage an d cucumber juices as substrate

for Lactobacillus acidophilus LA-5 Romanian Biotechnological Letters17 (4) 7418-7429 FI = 0363 httpse-

repositoryorgrblvol17iss43pdf

12 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Kinetic study of the lactic acid fermentation of cabbage

juice with Bifidobacterium sp Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S41 httpdxdoiorg101016jcopbio201105099

13 I Manea Buruleanu L 2011 Researches on the probiotic character of lactic acid fermented vegetable juices with some

supplements Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S99 doi101016jcopbio201105312

14 C L Nicolescu Buruleanu L D Avram M G Bratu I Manea 2011 The suitability of some probiotic bacteria in vegetable-fruit

cocktail juice substrates Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-

8055-9912-2 15 C L Nicolescu Buruleanu L 2011 D Avram M G Bratu I Manea Comparative study of probiotic bacteria stimulation by

inulin addition in lacto-fermentation of vegetable juices Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-

ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

16 Buruleanu L M G Bratu D Avram I Manea C L Nicolescu 2011 Evaluation of the cabbage and cucum ber juices as substrate

for the development of Lactobacillus acidophilus Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 252 ISSN 0250-6807 e-ISSN

1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

17 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2009 Dynamics of some chemical parameters during lactic acid

fermentation of carrot juices in the presence of inulin Revista de Chimie 60 (11) 1198-1204 FI = 0552 httpwwwbchrorevchasp

18 Buruleanu L C L Nicolescu M G Bratu I Manea D Avram 2010 Study regarding some metabolic features during lactic acid

fermentation of vegetable juices Romanian Biotechnological Letters 15(2) 5177-5188 IF = 0321 httpwwwrombioeu

19 CLNicolescu GGorghiu DDunea Buruleanu L VMoise 2008 Mapping Air Quality An Assessment of the Pollutants

Dispersion in Inhabited Areas to Predict and Manage Environmental Risks WSEAS Transactions on Environment and Development

12(4) 1078-1088 ISSN 1790-5079 httpwwwwseasuse-librarytransactionsenvironment200828-643pdf

REVIS TE FĂRĂ FAC TO R DE IMPAC T ȘI PROCEEDINGS INDEXATE W EB O F SCIENC E

1 L Buruleanu G Gorghiu 2019 A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 618-628 doi httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040277

2 G Gorghiu L Buruleanu 2019 Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 391-398 httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040250

3 G Gorghiu C L Buruleanu L M Gorghiu D Avram 2018 Teachersrsquo Perceptions on the Relevance of Specific Health Education

Topics in school Revista Romaneasca pentru Educatie multidimensional 10 (3) 35-47 doi httpsdoiorg1018662rrem61

4 Anghel GA Gorghiu G Buruleanu L Gorghiu LM 2017 Education for Healthy Eating in the Actual Curricular Context - A

Case Study Journal of Science and Arts 17 No 4(41) 815-822 httpwwwjosarodocsjosa_2017_4b_06_Gorghiupdf

5 L Manea L Buruleanu Turid Rustad I Manea E Barascu 2017 Overview on the Microbiological Quality of some Meat Products

with Impact on the Food Safety and Health of People 2017 E-Health and Bioengineering Conference DOI

101109EHB20177995372 6 L Buruleanu A Anghel Z Y Doğan 2016 Perspectives on the Importance of Valorisation of Health Education Knowledge in the

Studentrsquos Everyday Life The European Proceedings of Soc ial amp Behavioural Sciences 144-150 eISSN 2357-1330

httpdxdoiorg1015405epsbs20160918

7 CD Voicu G Gorghiu A Anghel L Buruleanu 2015 Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School

Education Procedia - Social and Behavioral Sciences 205 321ndash328 doi 101016jsbspro201509092

8 Nicolescu CL Gorghiu G Buruleanu CL 2015 lsquorsquoMicrobes in the Refrigeratorrdquo - Investigation Based Learning A New Approach

to Teach Food Hygiene New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS Chisinau 353-359 ISBN 978-88-7587-728-6

9 Nicolescu CL Buruleanu CL Gorghiu LM 2015 Nutrition and Food Safety Know-how for Children LUMEN -

Multidimensional Education and Professional Development Ethical Values LUMEN MEPDEV 373-378 ISBN 978-88-7587-736-1

10 Voicu C D Anghel A G Buruleanu C L 2015 Teachers Perspective on Health Education Development Proceeding volume

LUMEN International Conference ndash LUMEN NASHS 2015 511-515

11 G Gorghiu L Buruleanu C L Nicolescu 2012 Using fuzzy logic method for emphasizing two cause-effect situations related to

the parameters recorded during the lactic acid fermentation process AWER Procedia Information Technology amp Computer Science

11328-1333 wwwelseviercomlocateprocedia httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleview8831103

12 L Buruleanu G Gorghiu C L Nicolescu 2012 Model predictions related to the survival of some probiotic bacteria in lactic acid

fermented vegetable juices AWER Procedia Information Technology amp Computer Science wwwelseviercomlocateprocedia 1763-768 httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleviewFile703

3

13 L Buruleanu D Avram M G Bratu G Gorghiu I Manea C L Nicolescu 2011 The Influence of Some Growth Factors on the

Lactic Acid Fermentation of Green Pepper Juice with Bifidobacterium sp Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 178-184

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6552

14 G Gorghiu L Buruleanu D Avram C L Nicolescu 2011 Models of pH and Lactic Acid Dynamics Determined durin g Lactic

Acid Fermentation of Various Juices with Lactobacillus Acidophilus Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 281-288

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6570

15 CL Nicolescu L Buruleanu 2010 Correlation of Some Substrate Parameters in Growing Lactobacillus acidophilus on Vegetable

and Fruit Cocktail Juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 67 (2) 352-359 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-

5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr5119

16 I Manea Buruleanu L S Iordache L Manea 2010 Evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons content of soil in areas

heavily industrialised Proceedings Paper in Advances in energy planning environmental education and renewable energy sources 4th WSEAS International Conference on ENERGY PLANNING ENERGY SAVING ENVIRONMENTAL EDUCATION (EPESE10)

Kantaoui Sousse Tunisia p 210-214 ISSN 1790-5095 ISBN 978-960-474-187-8

17 Manea I Buruleanu L 2009 The evolution of some chemical parameters of lactic fermentation of red beetroot juice through

inulin addition Bulletin UASVM Horticulture Cluj Napoca 66(1) 177-181 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-hort3821

18 Buruleanu L C L Nicolescu G Gorghiu M G Bratu D Avram I Manea 2009 Lactic acid fermentation of carrot and red beet

juices by probiotic bacteria Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1 -2)2009 pag252-257 Print ISSN 1843-5246 Electronic

ISSN 1843-5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr3713

19 Gorghiu G L Buruleanu C L Nicolescu D Avram 2009 Considerations on the dynamics of the pH values and lactic acid

content during lactic acid fermentation of carrot juices with different pure cultures Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-

2)2009 pag313-320 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-5386

20 Buruleanu L G Gorghiu C L Nicolescu 2009 Using fuzzy logic method for modeling the dynamics of some quality parameters

of lactic acid fermented vegetable juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag556 Print ISSN 1843-5246

Electronic ISSN 1843-5386

21 Nicolescu CL L Buruleanu 2009 The prebiotic effect of inulin on Lactobacillus acidophilus in red beet lactic fermented juice

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag569 Print ISSN 1843-5246 pag252-257 Electronic ISSN 1843-5386 22 L Buruleanu D Avram M Bratu I Manea C Nicolescu 2008 Lactic acid fermentation of mixed juices o btained from different

vegetables Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 206-211 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

23 M Bratu L Buruleanu D Avram 2008 Study about the influence of some factors about the lactic acid fermentation of carrot

juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 200-206 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

24 L Buruleanu 2008 Study on the assimilation of the organic acids by microorganisms involved in the sauerkraut adulteration

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008460 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386 (abstract)

25 Nicolescu Carmen Leane Gorghiu Gabriel Buruleanu L Dunea D Moise V 2008 An Analyze of the Pollution Level through

Dispersion Curves of the Pollutants in Air 2nd International Conference on WASTE MANAGEMENT WATER POLLUTION AIR

POLLUTION INDOOR CLIMATE (WWAI08) Corfu Greece October 26 -28 229-234

REVIS TE ȘI PRO CEEDINGS INDEXATE BDI

1 L Buruleanu LM Gorghiu G Gorghiu 2017 Integrating Food Education in Everyday Life of Young People Studies and Current Trends in Science of Education In O Clipa (ed) Studies an d Current Trends in Science of Education Suceava Romania LUMEN

Proceedings 77-86 httpsdoiorg1018662lumprocicsed20179

2 I Manea LC Buruleanu G Ploscutanu 2013 The evaluation of lactic fermentation yield of carrot juice with different additives

Annals Food Science and Technology 14 (1) 34-38 ISSN 2065-2828

httpwwwafstvalahiaroimagesdocumente2013issue1fullsection1s01_w06_fullpdf

3 L Buruleanu 2012 Acid and bile tolerance of probiotic bacteria used for lactic acid fermentat ion of vegetable juices Journal of

Science and Arts ISSN 1844-9581 18 (1) 57-62

4 C L Nicolescu L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Fermentation of red pepper juice using probiotic bacteria

Annals of the University of Craiova Agriculture Montanology Cadastre series vol XLI (2) 194-200

5 I Manea L Buruleanu 2011 Influence of some supplements on lactic acid fermentation of cabbage juice Annals Food Science and

Technology 12(2) 142-145

6 Mihai AL L Buruleanu 2011 Study concerning cadmium and lead content in some mushrooms and vegetable species from

commercial area Annals Food Science and Technology 12(1) 78-83

7 CL Nicolescu L Buruleanu D Avram MG Bratu I Manea 2010 Study on the dynamics of lactic acid fermentation in fruit and

vegetable juice cocktails realized by Lactobacillus acidophilus Annals of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediul ui vol XV (XLXI) 374-379 ISSN 1453-1275

8 I Manea L Buruleanu 2010 Study of the effects shown by the action of various microorganisms on the lactic fermentation of

juices Annals Food Science and Technology ISSN 2065-2828 11 (1) p 60

9 L Buruleanu C Nicolescu M Bratu D Avram I Manea 2009 Survival of probiotic bacteria during lactic acid fermentation of

vegetable juices Journal of Agroalimentary Processes and Technologies vol XV pag132-139 ISSN 1453-1399

10 LBuruleanu DAvram IManea M Bratu 2009 Study on the possibilit ies to diversify the assortments of lactic acid fermented

juices Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 163-170 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

11 IManea LBuruleanu DAvram MBratu 2009 Researches concerning the obtaining of lacto-fermented cabbage juice- functional

food Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 157-162 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978 -973-1833-77-4 12 L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2009 Effects of prebiotics on the quality of lactic acid fermented

vegetable juices Ovidius University Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 102-107 ISSN 1223-7221

13 I Manea L Buruleanu 2009 Mathematical model for the evaluation of the sea-buckthorn juice preservation Ovidius University

Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 83-86 ISSN 1223-7221 httpanale-chimieuniv-ovidiusroanale-chimiechemistry2009-

117_Maneapdf

4

14 L Buruleanu M G Bratu D Avram A Salaseviciene 2008 The implementation of the HACCP system on the technological flow

for obtaining vegetable juices lacto-fermented Annals Food Science and Technology vol IX 5-10 ISSN 2065-2828

15 Bratu M Stoica A Buruleanu L Avram D 2008 A study on the behavior of a commercial invertase in different action

conditions Industrial applications Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol IX

(1) 109-112 Alma Mater Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

16 L Buruleanu I Manea 2006 Influence des traitements thermiques sur la composition des jus vegetaux - substrats pour la

fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3) Ed

Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău 651-658 ISSN 1582-540x

17 L Buruleanu CNicolescu DAvram 2006 Evaluation des parameters sensoriels et chimiques des jus vegetaux - matiere premiere

pour la fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3)

Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău659-666 ISSN 1582-540x

LUCRĂRI PUBLICATE IcircN VO LUMELE CO NFERINȚELO R NAȚIO NALE SAU REVIS TE PRO FESIO NALE

NEINDEXATE

1 CL Nicolescu LBuruleanu IManea DAvram 2008 The chemical and microbiological evaluation of lactic acid-fermented mixed

vegetable juices Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 339-345 ISSN 1435-1275

2 CLNicolescu L Buruleanu 2008 Correlation between the air quality and the human health at industrial city area Annales of the

University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVII)

497-503 ISSN 1435-1275

3 IManea LBuruleanu 2008 Study concerning the conditions of the beetroot juice lacto-fermentation Annales of the University of

Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 345-349 ISSN 1435-1275

4 IManea LBuruleanu 2008 Researches on the content in pectic substances of some fruits with a view to obtain the products

enriched in pectin Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 350-353 ISSN 1435-1275

5 MBratu DAvram LBuruleanu 2008 The minerals and vitamins content of different vegetables -raw materials for juices Annales

of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII

(XLVIII) 353-359 ISSN 1435-1275

6 I Manea L Manea L Buruleanu 2006 Etude des transformations chimiques et histologiques dans le temps de la congelation et de

lrsquoentreposage de viande du porc et de becircte Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară

vol VII (4) Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău ISSN 1582-540x p757-764

7 C Nicolescu L Buruleanu 2006 Study about the Stability of Lacto-fermented Carrot Juice Improving the Quality of Life and

Environment in Rural Areas by Performing Agro-tourism Farming Journal Central European Agriculture Topusko Croatia Univ of

Zagreb Faculty of Agriculture ISSN 1332-9049 (CD Proceedings)

8 CNicolescu LBuruleanu 2006 Study about the Influence of Thermal Treatments on the Microbiota of Fresh Vegetable Juices

Proceedings of the XXXVI Annual Meeting of the European Society for New Methods in Agricultural Research ESNA Iaşi ndash Romania

Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo Iaşi pag 117-124 ISBN (10) 973-7921-81-X ISBN (13) 978-973-7921-81-9 9 C Nicolescu L Buruleanu 2005 Evaluation of the Epiphytic Microbiota Removing from the Surface of Some Vegetables Used as

Raw Material in Obtaining Fresh Vegetables Juice Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia

Prelucării Produselor Agricole Ing ineria Mediului vol X (XLVI) 2005 p 319-324 ISSN 1435-1275

10 L Buruleanu D Avram 2005 Biochemical characterization of carrots (Daucus carota L) ndash raw material for the production of

juices with a high nutritious and physiological value Scient ific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific Conference with International

Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural University Plovdiv Bulgaria p 361-

366 ISSN 1312-6318

11 C Nicolescu L Buruleanu D Avram 2005 Evaluation of the Sensitive Physico-chemical and Microbiological Properties of the

Eatable Rose Petals (Rosa centifolia L) in Order of Their Alimentary Valorification Scientific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific

Conference with International Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural

University Plovdiv Bulgaria p 415-420 ISSN 1312-6318

12 L Buruleanu C Nicolescu 2004 Estimation models of the evolution of the ascorbic acid content in some vegetables during

preservation by lacto-fermentation Lucrări Ştiinţifice Anul XLVII vol I (4)72004 Seria Horticultură Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo

Iaşi pg 547-552 ISSN 1454-7376

CO MUNICĂRI LA MANIFES TĂRI ȘTIINȚIFIC E NAȚIO NALE SAU INTERNAȚIO NALE CU CO MITETE DE

PROGRAM

1 L Buruleanu - Insight into Functional foods 3rd Lumen Edu International Scientific Conference - Education Quality amp Sustainable

Development Tacircrgoviște 21 noiembrie 2019

2 L Buruleanu - Education for Healthy Eating in Nowadays Society 10th International Conference Education Research amp

Development Burgas 23-27 august 2019

3 L Buruleanu - Fruit Juices as Probiotic Carrier 4th International Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5-7

noiembrie 2018

4 L Buruleanu - A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

Global Transcultural World Almeria 20-22 iunie 2018

5 L Buruleanu - Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

GlobalTranscultural World Almeria 20-22 iunie 2018

6 L Buruleanu - Integrating Food Education in Everyday Life of Young People 8th LUMEN International Scientific Conference

Rethinking Social Action Core Values in Practice 6 - 9 aprilie 2017 Suceava Romania

5

7 L Buruleanu - Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School Education 6th World conference on Psychology

Counseling and Guidance 14 - 16 Mai 2015 Antalya Turcia

8 L Buruleanu - Raising the Importance of the Sustainable Food Consumption in a Resource-Constrained World 1st International

Conference Innovative (Eco) Technology Entrepreneurship and Regional Development 4 martie 2015 Kaunas Lituania

9 L Buruleanu - Establishing the minimal necessary analytical parameters to evaluate the quality of lactic acid fermented vegetable

juices 2nd International Conference on Analytical Chemistry ndash Analytical Chemistry for a Better Life 17-21 septembrie 2014 Sinaia

Romacircnia

GRANTURI PRO IECTE DE C ERC ETARE CASTIGATE IN CO MPETITII NAŢIO NALE ŞI INTERNAŢIO NALE

Proiecte cacircștigate icircn competiții internaționale 1 COST Action CA18130 European Network for Chemical Elemental Analysis by Total Reflection X-ray Fluorescence (ENFORCE-

TXRF) httpswwwcosteuactionsCA18130tabs|Nameoverview (Membru icircn echipa de proiect) 2 Proiect Erasmus+ Acţiunea Cheie 2 Parteneriate Strategice Contract nr 2014 -1-RO01-KA200-002931 Titlu - Letrsquos make it better

Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education Perioada de derulare 2014-2016 Valoare totală

188609 Eur (Director proiect)

3 Apelul pentru Propuneri din Fondul de relații Bilaterale al Programului RO14 Cercetare icircn Sectoare Prioritare Titlu - Aspecte legate

de siguranța alimentară a preparatelor tradiționale din carne și pește din Romacircnia și Norvegia contract nr 15BIL27032017 Valoare

totala 2280027 lei (Membru icircn echipa de proiect)

4 Proiect Training and Research in Environmental Health in the Balkans D43 TW00641 finanţat de NIHFogarty International Center

(Michigan State University) USA Titlu - The evaluation of nitrates and nitrites content in vegetables on the Dambovita County Their

correlation with some environmental factors Perioada de derulare 2009-2010 Valoare totală 5000USD (Director proiect)

Proiecte cacircștigate icircn competiții naționale 5 Apel PN3-P2-PED 2019 Titlu ldquoControlled Atmosphere for STOrage facilities of fruits and vegetables a Low-cost multidisciplinary

solutionrdquo (ENG) ldquoAtmosferă controlată pentru depozitarea fructelor și legumelor soluție multidisciplinară și cost redusrdquo (RO)

Perioada de derulare 2020-2022 (Membru icircn echipa de proiect)

6 Proiecte componente ale Planului sectorial pentru cercetare ndash dezvoltare al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anii

2019-2022 Agricultură şi Dezvoltare Rurală ndash ADER 2022 ADER 1812 Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul

agroalimentar la nivel național icircn vederea prevenirii și reducerii impactului socio-economic pacircnă icircn anul 2030 și ADER 1711

Metode innovative pentru prevenirea și combaterea fraudelor alimentare prognoza efectelor acestora asupra integrității și tr asabilității

produselor și evaluarea impactului icircn economia sectorului agroalimentar (Membru icircn echipa de proiect)

7 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2019-0441 Ctr 2807082019 valoare contract 7560 lei - Participare la 10th International

Conference Education Research amp Development Burgas 23-27 august 2019

8 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2018-2884 Ctr 75623102018 valoare contract 8770 lei - Participare la 4th International

Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5 -7 noiembrie 2018

9 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2017-0548 Ctr 11624112017 valoare contract 15924 lei - Participare la Advanced Course

Bioprocess Design organizat de Department of Biotechnology Delft University of Technology si The Graduate School VLAG

Wageningen University 19-23 martie 2018 Olanda

10 Proiectul privind Icircnvățămacircntul Secundar (ROSE) Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități ndash SGU-N TITLUL

PROIECTULUI Redescoperă meseria de Inginer intr-o societate prOspera (RIsc0) buget estimat 670260 lei Acord de Grant nr

63SGUNCI din 28112017 (Director proiect)

11 Proiect PN-II-ID-PCE-2008-2 (ID_1359) Titlu - Cercetări privind obţinerea de sucuri lactofermentate cu caracter probiotic şi

evaluarea lor prin metode specifice modelării inteligente Perioada de derulare 2009-2011 Valoare totală aprobată 891960 lei

(Director proiect) 12 Program PNCDI II - Parteneriate D11-0372007 Titlu - Sistem de management durabil al resurselor pentru monitorizarea şi

evaluarea riscurilor de mediu icircn vederea prevenirii efectelor negative şi gestionării situaţiilor de criză Perioada de derulare 2007-2010

Valoare totala 1273800 lei (341800 lei pentru Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo din Tacircrgovişte) (Membru icircn echipa de proiect)

13 Program PNCDI II - Parteneriate 210322007 T itlu - Studiu de soluţii privind tehnologia de procesare prin iradiere cu fascicul de

electroni acceleraţi a materialelor polimerice utilizate pentru diverse aplicaţii Perioada de derulare 2007-2010 Valoare totala 205000 lei

(UVT)

14 Grant CNCSIS tip A nr 10862005 (contract 2767414032005) Titlu - Cercetări privind imbunătăţirea parametrilor biotehnologici

de obţinere a sucurilor de legume fermentate lactic Perioada de derulare 2005-2007 Valoare totala 50000 lei (Director proiect)

15 Program BIOTECH tip PV nr 3352 2003 Titlu - Concentrate proteice şi vitaminice de uz alimentar şi furajer obţinute prin

biotehnologii specifice Perioada de derulare 2003-2005 Valoare 81750000 lei partener Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT)

Coordonator Institutul de Chimie Alimentară Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

16 Program MENER nr 302 2003 Titlu - Tehnologii si echipamente moderne pentru tratarea apelor uzate cu incarcare organica

mare rezultate din aglomerarile urbane Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 54500000 lei partener Universitatea Valahia

Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Institutul de Cercetări pentru Ingineria Mediului Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

17 Program AGRAL nr 3398 2003 Titlu - Masuri agrofitotehnice avansate si eficiente pentru cresterea productiei de portaltoi veriga primordiala icircn vederea resuscitarii viticulturii tarii Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 25000000 lei partener

Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru viţa de vie Greaca jud Ialomiţa

(Membru icircn echipa de proiect)

Cadru didactic

Buruleanu Claudia Lavinia Data completării 27012021

Page 6: Curriculum vitae Europass...produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, Controlul şi asigurarea c alităţii produselor alimentare Predare cursuri, coordonare lucrări

6 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universite de Bretagne Occidentale de Brest Franţa

Perioada 1311 ndash 17112006

Calificarea diploma obţinută Certificat auditori interni pentru Sistemul de Siguranta a Alimentului conform Standardului SR EN ISO 220002005 si SR EN ISO 190112003

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Certificare auditori interni

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

SIMTEX ndash OC Bucuresti

Perioada 1004 ndash 14042006

Calificarea diploma obţinută Atestat de stagiu Leonardo da Vinci

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Euro Competencies Transfer in vocational training on Food Security Environment and Biotechnologies

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

COOPAGRI Bretagne - Landerneau Ecole Supeacuterieure en Microbiologie et Seacutecuriteacute Alimentaire de Brest Franta

Perioada 503 - 12032006

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Kaunas College Lituania

Perioada 1801 - 23012005

Calificarea diploma obţinută Certificat Socrates - Erasmus

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Tehnologii alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Kaunas College Lituania

Perioada februarie 2004

Calificarea diploma obţinută Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Pregatire teoretica si practica in specialitatea Modalitati de acordare de asistenta tehnica de specialitate si consultanta pentru industria alimentara notiuni de HACCP efectuarea de analize fizico-chimice si microbiologice de control pentru produsele alimentare

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

SC Institutul de Cercetari Alimentare SA

Perioada 1996 -2002

Calificarea diploma obţinută Diploma de doctor icircn domeniul fundamental ndash Ştiinţe inginereşti domeniul ndash Inginerie industrială (Titlul tezei Biotehnologii de obţinere a produselor vegetale fermentate cu valoare nutritivă tonică şi fortifiantă ridicată)

7 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Biotehnologii icircn industria alimentară

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Nivelul icircn clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 6

Perioada 3-15 iulie 2000 Calificarea diploma obţinută Atestat

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Cursurile şcolii de vară lsquorsquoBiologie şi patologie moleculară Biotehnologiirsquorsquo

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea AICuza Iaşi sub patronajul Academiei romacircne şi al Academiei de Ştiinţe din Paris al Ministerului Educaţiei Naţionale Cercetării şi Tehnologiei din Franţa şi al Serviciului Cultural Ştiinţific şi de Cooperare al Ambasadei Franţei icircn Romacircnia

Perioada 1990-1991

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de Pedagogie şi metodică

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Competenţe psiho-pedagogice

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Perioada 1987-1992

Calificarea diploma obţinută Diploma de inginer icircn industria alimentară

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Discipline fundamentele Discipline de specialitate icircn domeniul tehnologiilor alimentare Tehnologia conservelor de legume şi fructe Tehnologia laptelui şi produselor lactate Tehnologia produselor zaharoase şi produselor făinoase)

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Nivelul icircn clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 5

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Limba romacircnă

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Icircnţelegere Vorbire Scriere

Nivel european () Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

B2 Utilizator

independent B2

Utilizator independent

Limba franceză C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

B2 Utilizator

independent B2

Utilizator independent

() Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

8 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Competenţe şi abilităţi sociale

Am lucrat şi lucrez icircn cadrul unor colective de cercetare icircn care munca de echipă este deosebit de importanţă Icircn cadrul unor astfel de echipe (multidisciplinare) am ocupat şi ocup şi icircn prezent atacirct o poziţie de conducător cacirct şi de membru De asemenea am dezvoltat aptitudini de comunicare prin participarea la simpozioane conferinţe şi workshop-uri ştiinţifice

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Director departament Ingineria Produselor Alimentare noiembrie 2005 ndash octombrie 2019 Şef catedră Tehnologia Produselor Alimentare Pescuit şi Acvacultură icircn perioada martie 2004 - octombrie 2005

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe icircn utilizarea unei game variate de aparatură de laborator dobandite ca urmare a activitatii de cercetare in cadrul tezei de doctorat si a proiectelor in echipa carora sunt membru respectiv director

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizare calculator - competenta dobandita prin studiu individual

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare Expert formator in cadrul proiectelor POSDRU13552S132605 POSDRU11052G87761 POSDRU11052G86764 Expert pe termen scurt icircn cadrul proiectului bdquoRestructurarea Sistemului de Practică Productivă a Studenţilor din Icircnvăţămacircntul Tehnic Superior - TRIPODrdquo (POSDRU9021S58108) Domeniul major de intervenţie 21 bdquoTranziţia de la piaţa muncii la viaţa activărdquo Axa prioritară 2 bdquoCorelarea icircnvăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa munciirdquo beneficiar Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Partener Universitatea Valahia din Tacircrgovişte ndash Partener P1 Training icircn cadrul proiectului cu finanţare POSDRU 1913G8867 rsquorsquoDezvoltarea performanţelor de cercetare aplicativă pentru personalul din icircnvăţămacircntul superior icircn domeniul protecţiei mediului şi al siguranţei alimentarersquorsquo Expert evaluator ARACIS (Agenţia Romacircnă de Asigurare a Calităţii icircn Icircnvăţămacircntul Superior) din anul 2010 Evaluator UEFISCDI pentru proiecte de cercetare știintifică icircn cadrul Planului Național de Cercetare și DezvoltarendashInovare 2015-2020 (PNCDI III) Expert icircn Comisia Specializată de Recunoaștere a pregătirii psihopedagogice finalizate icircn statele membre ale Uniunii Europene icircn statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau icircn Confederația Elvețiană (conform Ordinului Ministrului Educației Naționale 387909052017) Afilieri profesionale Societatea Romacircnă de Chimie Societatea Romacircnă de Biochimie şi Biologie Moleculară Societatea de Biologie

Data 27012021

Semnătura Profdring Lavinia Buruleanu

1

UNIVERSITATEA lsquorsquoVALAHIArsquorsquo DIN TAcircRGOVIŞTE

FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ŞTIINŢA ALIMENTELOR DEPARTAMENTUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

L I S T A DE L U C R Ă R I

Cadru didactic BURULEANU V Claudia Lavinia - Dr din 2002 Profesor din 2009

1 Teza de doctorat

T itlul tezei Biotehnologii de obţinere a produselor vegetale fermentate cu valoare nutritivă tonică şi fortifiantă ridicată Conducător

ştiinţific Prof univ dr ing Banu Constantin Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galați Doctor icircn domeniul Inginerie industrială din 2002

Seria C nr 0003953

Titlul tezei icircn limba engleză Biotechnologies of obtaining fermented vegetables products of highly nutritive tonic and fortifying value

2 Cărţicursuri publicate icircn edituri recunoscute sau pe plan local icircndrumare publicateculegeri de probleme cursuri proprii pe

Web prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea activităţilor didacticeprofesionale cărţi de specialitate publicate icircn edituri

recunoscute

1 C Rădulescu L Buruleanu AA Georgescu IM Dulamă 2019 Correlation between enzymatic and non-enzymatic antioxidants

in several edible mushrooms species In Food Engineering Publisher InTech DOI httpdxdoiorg105772intechopen82578 2 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Nutriție pentru Copii (ediție bilin gvă) 125 pag Ed Printech București

ISBN 978-606-23-0668-7

3 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Siguranța Alimentelor (ediție bilingvă) 102 pag Ed Printech București

ISBN 978-606-23-0669-4

4 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Educația privind Știința Alimentelor (ediție bilin gvă) 123 pag Ed Printech

București ISBN 978-606-23-0667-0

5 L Buruleanu M G Bratu I Manea D Avram C L Nicolescu 2012 Fermentation of vegetable juices by Lactobacillus

acidophilus LA-5 In Lactic Acid Bacteria LACTIC ACID BACTERIA R amp D for Food Health amp Livestock Purposes 25 pag

ISBN 980-953-307-278-9 Publisher InTech Edited by J Marcelino Kongo (httpdxdoiorg10577251309)

6 L Buruleanu I Manea D Avram A Georgescu 2012 Alimente funcţionale 160 pag Ed Valahia University Press ISBN 978-

606-603-024-3

7 L Buruleanu D Avram 2009 Calcule de operaţii şi aparate icircn industria alimentară 290 pag Ed Bibliotheca Tacircrgovişte ISBN

978-973-712-440-1

8 L Buruleanu D Avram 2009 Operaţii cu transfer de căldură icircn industria alimentară 192 pag Ed Printech Bucureşti ISBN

978-606-521-312-8

9 L Buruleanu (coord) CL Nicolescu I Manea MG Bratu D Avram CE Popescu 2008 Aspecte biochimice microbiologice şi tehnologice ale conservării sucurilor de legume prin fermentaţie lactică 285 pag Ed Bibliotheca Tacircrgovişte ISBN 978-973-

712-348-0

10 V Popa L Buruleanu C Nicolescu I Stroia 2005 Siguranţa alimentară şi trasabilitatea produselor alimentare 278 pag Ed

Valahia University Press Tacircrgovişte ISBN 973-7616-23-5

11 C Nicolescu Voiculescu (Buruleanu) L 2003 Nutriţie umană Aplicaţii practice şi probleme 148 pag Ed Cetatea de Scaun

Tacircrgovişte ISBN 973-85907-5-2

12 xxx (Banu C Ionescu A coord Voiculescu (Buruleanu) L - coautor) 2003 Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte (Produse

de origine animală şi vegetală) 130 pag Ed Academiei Romacircne Bucureşti ISBN 973-27-0946-4 973-27-0747-X Ed Agir ISBN

973-8466-22-9 973-8130-17-4

13 Nicolescu C Voiculescu (Buruleanu) L 2001 Practicum de microbiologie vol II Controlul microbiologic al calităţii alimentelor

230 pag Ed Macarie Tacircrgovişte ISBN 973-8135-73-7

3 Articole studii publicate icircn reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute articolestudii publicate icircn reviste

de specialitate de circulaţie naţională recunoscute brevete de invenţie creaţii artistice prezentate la manifestări recunoscute din

ţară şi din străinătate articole studii publicate icircn volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din

străinătate articole studii publicate icircn volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale lucrări prezentate la diferite seminarii expoziţii inovaţii etc după caz prin care se aduc contribuţii ştiinţifice la dezvoltarea domeniului

REVIS TE indexate WEB of SCIENC E cu factor de impact

1 Radulescu C Buruleanu CL Nicolescu CM Olteanu RL Bumbac M Holban GC Simal-Gan dara J 2020 Phytochemical

Profiles Antioxidant and Antibacterial Activities of Grape (Vitis vinifera L) Seeds and Skin from Organic and Conventional Vineyards

Plants 2020 9 1470 IF = 2762 doi103390plants9111470

2 Dunea D Liu H-Y Iordache S Buruleanu L Pohoata A 2020 Liaison between exposure to sub-micrometric particulate

matter and allergic response in children from a petrochemical industry city Science of the Total Environment vol 745 141170 IF =

6551 httpsdoiorg101016jscitotenv2020141170

3 Eliescu A Georgescu AA Nicolescu CM Bumbac M Cioatera N Mureșeanu M Buruleanu LC 2020 Biosorption of

Pb(II) from Aqueous Solution Using Mushroom (Pleurotus ostreatus) Biomass and Spent Mushroom Substrate Analytical Letters 53 2292-2319 IF = 126 httpsdoiorg1010800003271920201740722

4 Georgescu AA Eliescu A Nicolescu CM Bumbac M Cioatera N Mureșeanu M Buruleanu LC 2019 Performance of

Pleurotus ostreatus Mushrooms and Spent Substrate for the Biosorption of Cd(II) From Aqueous Solution Analytical Lettersvol52

issue 13 2007 ndash 2027 IF = 1762 httpsdoiorg1010800003271920191590380

2

5 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu I D Dulamă CM Nicolescu RM Olteanu S G Stanescu 2018 Chemometric

Assessment of the Interactions between the Metal Contents Antioxidant Activity Total Phenolics and Flavonoids in Mushrooms

Analytical Letters vol 52 issue 8 1195-1214 IF = 126 httpsdoiorg1010800003271920181528268

6 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu AF Dăneț RM Olteanu CM Nicolescu I D Dulamă 2017 Statistical

Characterization of the Phytochemical Characteristics of Edible Mushroom Extracts Analytical Letters 517 1039-1059 IF=127

httpsdoiorg1010800003271920171366499

7 Popescu CE Buruleanu L 2017 Heat degradation kinetics of the chlorophyll from spinach and its correlation with the reflection

spectra Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 httpwwwbchrorevchasp) 68 (4) 830-834 (FI=1412)

8 AA Georgescu AF Dăneț C Rădulescu C Stihi ID Dulamă L Buruleanu 2017 Nutritional and food safety aspects related to

the consumption of edible mushrooms from Dambovita County in correlation with their levels of some essential and non-essential

metals Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 68 (10)2402-2406 FI=1412 httpwwwbchrorevchasp 9 Buruleanu L D Avram I Manea M G Bratu C L Nicolescu Ionita I 2014 Kinetic parameters of lactic acid gro wth and

production for Bifidobacterium lactis BB 12 in cabbage juices Revista de Chimie 65 (12) 1480-1484 FI=1269

httpwwwbchrorevchasp

10 Buruleanu L C L Nicolescu D Avram I Manea M G Bratu 2012 Effects of yeast extract and different amino acids on the

dynamics of some components in cabbage juice during fermentation with Bifidobacterium lactis BB-12 Food Science and

Biotechnology 21 (3) 691-700 FI = 0695 DOI 101007s10068-012-0090-5

11 Buruleanu L I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2012 Evaluation of the cabbage an d cucumber juices as substrate

for Lactobacillus acidophilus LA-5 Romanian Biotechnological Letters17 (4) 7418-7429 FI = 0363 httpse-

repositoryorgrblvol17iss43pdf

12 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Kinetic study of the lactic acid fermentation of cabbage

juice with Bifidobacterium sp Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S41 httpdxdoiorg101016jcopbio201105099

13 I Manea Buruleanu L 2011 Researches on the probiotic character of lactic acid fermented vegetable juices with some

supplements Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S99 doi101016jcopbio201105312

14 C L Nicolescu Buruleanu L D Avram M G Bratu I Manea 2011 The suitability of some probiotic bacteria in vegetable-fruit

cocktail juice substrates Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-

8055-9912-2 15 C L Nicolescu Buruleanu L 2011 D Avram M G Bratu I Manea Comparative study of probiotic bacteria stimulation by

inulin addition in lacto-fermentation of vegetable juices Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-

ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

16 Buruleanu L M G Bratu D Avram I Manea C L Nicolescu 2011 Evaluation of the cabbage and cucum ber juices as substrate

for the development of Lactobacillus acidophilus Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 252 ISSN 0250-6807 e-ISSN

1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

17 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2009 Dynamics of some chemical parameters during lactic acid

fermentation of carrot juices in the presence of inulin Revista de Chimie 60 (11) 1198-1204 FI = 0552 httpwwwbchrorevchasp

18 Buruleanu L C L Nicolescu M G Bratu I Manea D Avram 2010 Study regarding some metabolic features during lactic acid

fermentation of vegetable juices Romanian Biotechnological Letters 15(2) 5177-5188 IF = 0321 httpwwwrombioeu

19 CLNicolescu GGorghiu DDunea Buruleanu L VMoise 2008 Mapping Air Quality An Assessment of the Pollutants

Dispersion in Inhabited Areas to Predict and Manage Environmental Risks WSEAS Transactions on Environment and Development

12(4) 1078-1088 ISSN 1790-5079 httpwwwwseasuse-librarytransactionsenvironment200828-643pdf

REVIS TE FĂRĂ FAC TO R DE IMPAC T ȘI PROCEEDINGS INDEXATE W EB O F SCIENC E

1 L Buruleanu G Gorghiu 2019 A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 618-628 doi httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040277

2 G Gorghiu L Buruleanu 2019 Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 391-398 httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040250

3 G Gorghiu C L Buruleanu L M Gorghiu D Avram 2018 Teachersrsquo Perceptions on the Relevance of Specific Health Education

Topics in school Revista Romaneasca pentru Educatie multidimensional 10 (3) 35-47 doi httpsdoiorg1018662rrem61

4 Anghel GA Gorghiu G Buruleanu L Gorghiu LM 2017 Education for Healthy Eating in the Actual Curricular Context - A

Case Study Journal of Science and Arts 17 No 4(41) 815-822 httpwwwjosarodocsjosa_2017_4b_06_Gorghiupdf

5 L Manea L Buruleanu Turid Rustad I Manea E Barascu 2017 Overview on the Microbiological Quality of some Meat Products

with Impact on the Food Safety and Health of People 2017 E-Health and Bioengineering Conference DOI

101109EHB20177995372 6 L Buruleanu A Anghel Z Y Doğan 2016 Perspectives on the Importance of Valorisation of Health Education Knowledge in the

Studentrsquos Everyday Life The European Proceedings of Soc ial amp Behavioural Sciences 144-150 eISSN 2357-1330

httpdxdoiorg1015405epsbs20160918

7 CD Voicu G Gorghiu A Anghel L Buruleanu 2015 Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School

Education Procedia - Social and Behavioral Sciences 205 321ndash328 doi 101016jsbspro201509092

8 Nicolescu CL Gorghiu G Buruleanu CL 2015 lsquorsquoMicrobes in the Refrigeratorrdquo - Investigation Based Learning A New Approach

to Teach Food Hygiene New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS Chisinau 353-359 ISBN 978-88-7587-728-6

9 Nicolescu CL Buruleanu CL Gorghiu LM 2015 Nutrition and Food Safety Know-how for Children LUMEN -

Multidimensional Education and Professional Development Ethical Values LUMEN MEPDEV 373-378 ISBN 978-88-7587-736-1

10 Voicu C D Anghel A G Buruleanu C L 2015 Teachers Perspective on Health Education Development Proceeding volume

LUMEN International Conference ndash LUMEN NASHS 2015 511-515

11 G Gorghiu L Buruleanu C L Nicolescu 2012 Using fuzzy logic method for emphasizing two cause-effect situations related to

the parameters recorded during the lactic acid fermentation process AWER Procedia Information Technology amp Computer Science

11328-1333 wwwelseviercomlocateprocedia httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleview8831103

12 L Buruleanu G Gorghiu C L Nicolescu 2012 Model predictions related to the survival of some probiotic bacteria in lactic acid

fermented vegetable juices AWER Procedia Information Technology amp Computer Science wwwelseviercomlocateprocedia 1763-768 httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleviewFile703

3

13 L Buruleanu D Avram M G Bratu G Gorghiu I Manea C L Nicolescu 2011 The Influence of Some Growth Factors on the

Lactic Acid Fermentation of Green Pepper Juice with Bifidobacterium sp Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 178-184

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6552

14 G Gorghiu L Buruleanu D Avram C L Nicolescu 2011 Models of pH and Lactic Acid Dynamics Determined durin g Lactic

Acid Fermentation of Various Juices with Lactobacillus Acidophilus Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 281-288

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6570

15 CL Nicolescu L Buruleanu 2010 Correlation of Some Substrate Parameters in Growing Lactobacillus acidophilus on Vegetable

and Fruit Cocktail Juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 67 (2) 352-359 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-

5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr5119

16 I Manea Buruleanu L S Iordache L Manea 2010 Evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons content of soil in areas

heavily industrialised Proceedings Paper in Advances in energy planning environmental education and renewable energy sources 4th WSEAS International Conference on ENERGY PLANNING ENERGY SAVING ENVIRONMENTAL EDUCATION (EPESE10)

Kantaoui Sousse Tunisia p 210-214 ISSN 1790-5095 ISBN 978-960-474-187-8

17 Manea I Buruleanu L 2009 The evolution of some chemical parameters of lactic fermentation of red beetroot juice through

inulin addition Bulletin UASVM Horticulture Cluj Napoca 66(1) 177-181 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-hort3821

18 Buruleanu L C L Nicolescu G Gorghiu M G Bratu D Avram I Manea 2009 Lactic acid fermentation of carrot and red beet

juices by probiotic bacteria Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1 -2)2009 pag252-257 Print ISSN 1843-5246 Electronic

ISSN 1843-5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr3713

19 Gorghiu G L Buruleanu C L Nicolescu D Avram 2009 Considerations on the dynamics of the pH values and lactic acid

content during lactic acid fermentation of carrot juices with different pure cultures Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-

2)2009 pag313-320 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-5386

20 Buruleanu L G Gorghiu C L Nicolescu 2009 Using fuzzy logic method for modeling the dynamics of some quality parameters

of lactic acid fermented vegetable juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag556 Print ISSN 1843-5246

Electronic ISSN 1843-5386

21 Nicolescu CL L Buruleanu 2009 The prebiotic effect of inulin on Lactobacillus acidophilus in red beet lactic fermented juice

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag569 Print ISSN 1843-5246 pag252-257 Electronic ISSN 1843-5386 22 L Buruleanu D Avram M Bratu I Manea C Nicolescu 2008 Lactic acid fermentation of mixed juices o btained from different

vegetables Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 206-211 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

23 M Bratu L Buruleanu D Avram 2008 Study about the influence of some factors about the lactic acid fermentation of carrot

juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 200-206 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

24 L Buruleanu 2008 Study on the assimilation of the organic acids by microorganisms involved in the sauerkraut adulteration

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008460 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386 (abstract)

25 Nicolescu Carmen Leane Gorghiu Gabriel Buruleanu L Dunea D Moise V 2008 An Analyze of the Pollution Level through

Dispersion Curves of the Pollutants in Air 2nd International Conference on WASTE MANAGEMENT WATER POLLUTION AIR

POLLUTION INDOOR CLIMATE (WWAI08) Corfu Greece October 26 -28 229-234

REVIS TE ȘI PRO CEEDINGS INDEXATE BDI

1 L Buruleanu LM Gorghiu G Gorghiu 2017 Integrating Food Education in Everyday Life of Young People Studies and Current Trends in Science of Education In O Clipa (ed) Studies an d Current Trends in Science of Education Suceava Romania LUMEN

Proceedings 77-86 httpsdoiorg1018662lumprocicsed20179

2 I Manea LC Buruleanu G Ploscutanu 2013 The evaluation of lactic fermentation yield of carrot juice with different additives

Annals Food Science and Technology 14 (1) 34-38 ISSN 2065-2828

httpwwwafstvalahiaroimagesdocumente2013issue1fullsection1s01_w06_fullpdf

3 L Buruleanu 2012 Acid and bile tolerance of probiotic bacteria used for lactic acid fermentat ion of vegetable juices Journal of

Science and Arts ISSN 1844-9581 18 (1) 57-62

4 C L Nicolescu L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Fermentation of red pepper juice using probiotic bacteria

Annals of the University of Craiova Agriculture Montanology Cadastre series vol XLI (2) 194-200

5 I Manea L Buruleanu 2011 Influence of some supplements on lactic acid fermentation of cabbage juice Annals Food Science and

Technology 12(2) 142-145

6 Mihai AL L Buruleanu 2011 Study concerning cadmium and lead content in some mushrooms and vegetable species from

commercial area Annals Food Science and Technology 12(1) 78-83

7 CL Nicolescu L Buruleanu D Avram MG Bratu I Manea 2010 Study on the dynamics of lactic acid fermentation in fruit and

vegetable juice cocktails realized by Lactobacillus acidophilus Annals of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediul ui vol XV (XLXI) 374-379 ISSN 1453-1275

8 I Manea L Buruleanu 2010 Study of the effects shown by the action of various microorganisms on the lactic fermentation of

juices Annals Food Science and Technology ISSN 2065-2828 11 (1) p 60

9 L Buruleanu C Nicolescu M Bratu D Avram I Manea 2009 Survival of probiotic bacteria during lactic acid fermentation of

vegetable juices Journal of Agroalimentary Processes and Technologies vol XV pag132-139 ISSN 1453-1399

10 LBuruleanu DAvram IManea M Bratu 2009 Study on the possibilit ies to diversify the assortments of lactic acid fermented

juices Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 163-170 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

11 IManea LBuruleanu DAvram MBratu 2009 Researches concerning the obtaining of lacto-fermented cabbage juice- functional

food Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 157-162 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978 -973-1833-77-4 12 L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2009 Effects of prebiotics on the quality of lactic acid fermented

vegetable juices Ovidius University Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 102-107 ISSN 1223-7221

13 I Manea L Buruleanu 2009 Mathematical model for the evaluation of the sea-buckthorn juice preservation Ovidius University

Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 83-86 ISSN 1223-7221 httpanale-chimieuniv-ovidiusroanale-chimiechemistry2009-

117_Maneapdf

4

14 L Buruleanu M G Bratu D Avram A Salaseviciene 2008 The implementation of the HACCP system on the technological flow

for obtaining vegetable juices lacto-fermented Annals Food Science and Technology vol IX 5-10 ISSN 2065-2828

15 Bratu M Stoica A Buruleanu L Avram D 2008 A study on the behavior of a commercial invertase in different action

conditions Industrial applications Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol IX

(1) 109-112 Alma Mater Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

16 L Buruleanu I Manea 2006 Influence des traitements thermiques sur la composition des jus vegetaux - substrats pour la

fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3) Ed

Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău 651-658 ISSN 1582-540x

17 L Buruleanu CNicolescu DAvram 2006 Evaluation des parameters sensoriels et chimiques des jus vegetaux - matiere premiere

pour la fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3)

Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău659-666 ISSN 1582-540x

LUCRĂRI PUBLICATE IcircN VO LUMELE CO NFERINȚELO R NAȚIO NALE SAU REVIS TE PRO FESIO NALE

NEINDEXATE

1 CL Nicolescu LBuruleanu IManea DAvram 2008 The chemical and microbiological evaluation of lactic acid-fermented mixed

vegetable juices Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 339-345 ISSN 1435-1275

2 CLNicolescu L Buruleanu 2008 Correlation between the air quality and the human health at industrial city area Annales of the

University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVII)

497-503 ISSN 1435-1275

3 IManea LBuruleanu 2008 Study concerning the conditions of the beetroot juice lacto-fermentation Annales of the University of

Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 345-349 ISSN 1435-1275

4 IManea LBuruleanu 2008 Researches on the content in pectic substances of some fruits with a view to obtain the products

enriched in pectin Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 350-353 ISSN 1435-1275

5 MBratu DAvram LBuruleanu 2008 The minerals and vitamins content of different vegetables -raw materials for juices Annales

of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII

(XLVIII) 353-359 ISSN 1435-1275

6 I Manea L Manea L Buruleanu 2006 Etude des transformations chimiques et histologiques dans le temps de la congelation et de

lrsquoentreposage de viande du porc et de becircte Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară

vol VII (4) Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău ISSN 1582-540x p757-764

7 C Nicolescu L Buruleanu 2006 Study about the Stability of Lacto-fermented Carrot Juice Improving the Quality of Life and

Environment in Rural Areas by Performing Agro-tourism Farming Journal Central European Agriculture Topusko Croatia Univ of

Zagreb Faculty of Agriculture ISSN 1332-9049 (CD Proceedings)

8 CNicolescu LBuruleanu 2006 Study about the Influence of Thermal Treatments on the Microbiota of Fresh Vegetable Juices

Proceedings of the XXXVI Annual Meeting of the European Society for New Methods in Agricultural Research ESNA Iaşi ndash Romania

Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo Iaşi pag 117-124 ISBN (10) 973-7921-81-X ISBN (13) 978-973-7921-81-9 9 C Nicolescu L Buruleanu 2005 Evaluation of the Epiphytic Microbiota Removing from the Surface of Some Vegetables Used as

Raw Material in Obtaining Fresh Vegetables Juice Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia

Prelucării Produselor Agricole Ing ineria Mediului vol X (XLVI) 2005 p 319-324 ISSN 1435-1275

10 L Buruleanu D Avram 2005 Biochemical characterization of carrots (Daucus carota L) ndash raw material for the production of

juices with a high nutritious and physiological value Scient ific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific Conference with International

Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural University Plovdiv Bulgaria p 361-

366 ISSN 1312-6318

11 C Nicolescu L Buruleanu D Avram 2005 Evaluation of the Sensitive Physico-chemical and Microbiological Properties of the

Eatable Rose Petals (Rosa centifolia L) in Order of Their Alimentary Valorification Scientific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific

Conference with International Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural

University Plovdiv Bulgaria p 415-420 ISSN 1312-6318

12 L Buruleanu C Nicolescu 2004 Estimation models of the evolution of the ascorbic acid content in some vegetables during

preservation by lacto-fermentation Lucrări Ştiinţifice Anul XLVII vol I (4)72004 Seria Horticultură Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo

Iaşi pg 547-552 ISSN 1454-7376

CO MUNICĂRI LA MANIFES TĂRI ȘTIINȚIFIC E NAȚIO NALE SAU INTERNAȚIO NALE CU CO MITETE DE

PROGRAM

1 L Buruleanu - Insight into Functional foods 3rd Lumen Edu International Scientific Conference - Education Quality amp Sustainable

Development Tacircrgoviște 21 noiembrie 2019

2 L Buruleanu - Education for Healthy Eating in Nowadays Society 10th International Conference Education Research amp

Development Burgas 23-27 august 2019

3 L Buruleanu - Fruit Juices as Probiotic Carrier 4th International Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5-7

noiembrie 2018

4 L Buruleanu - A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

Global Transcultural World Almeria 20-22 iunie 2018

5 L Buruleanu - Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

GlobalTranscultural World Almeria 20-22 iunie 2018

6 L Buruleanu - Integrating Food Education in Everyday Life of Young People 8th LUMEN International Scientific Conference

Rethinking Social Action Core Values in Practice 6 - 9 aprilie 2017 Suceava Romania

5

7 L Buruleanu - Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School Education 6th World conference on Psychology

Counseling and Guidance 14 - 16 Mai 2015 Antalya Turcia

8 L Buruleanu - Raising the Importance of the Sustainable Food Consumption in a Resource-Constrained World 1st International

Conference Innovative (Eco) Technology Entrepreneurship and Regional Development 4 martie 2015 Kaunas Lituania

9 L Buruleanu - Establishing the minimal necessary analytical parameters to evaluate the quality of lactic acid fermented vegetable

juices 2nd International Conference on Analytical Chemistry ndash Analytical Chemistry for a Better Life 17-21 septembrie 2014 Sinaia

Romacircnia

GRANTURI PRO IECTE DE C ERC ETARE CASTIGATE IN CO MPETITII NAŢIO NALE ŞI INTERNAŢIO NALE

Proiecte cacircștigate icircn competiții internaționale 1 COST Action CA18130 European Network for Chemical Elemental Analysis by Total Reflection X-ray Fluorescence (ENFORCE-

TXRF) httpswwwcosteuactionsCA18130tabs|Nameoverview (Membru icircn echipa de proiect) 2 Proiect Erasmus+ Acţiunea Cheie 2 Parteneriate Strategice Contract nr 2014 -1-RO01-KA200-002931 Titlu - Letrsquos make it better

Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education Perioada de derulare 2014-2016 Valoare totală

188609 Eur (Director proiect)

3 Apelul pentru Propuneri din Fondul de relații Bilaterale al Programului RO14 Cercetare icircn Sectoare Prioritare Titlu - Aspecte legate

de siguranța alimentară a preparatelor tradiționale din carne și pește din Romacircnia și Norvegia contract nr 15BIL27032017 Valoare

totala 2280027 lei (Membru icircn echipa de proiect)

4 Proiect Training and Research in Environmental Health in the Balkans D43 TW00641 finanţat de NIHFogarty International Center

(Michigan State University) USA Titlu - The evaluation of nitrates and nitrites content in vegetables on the Dambovita County Their

correlation with some environmental factors Perioada de derulare 2009-2010 Valoare totală 5000USD (Director proiect)

Proiecte cacircștigate icircn competiții naționale 5 Apel PN3-P2-PED 2019 Titlu ldquoControlled Atmosphere for STOrage facilities of fruits and vegetables a Low-cost multidisciplinary

solutionrdquo (ENG) ldquoAtmosferă controlată pentru depozitarea fructelor și legumelor soluție multidisciplinară și cost redusrdquo (RO)

Perioada de derulare 2020-2022 (Membru icircn echipa de proiect)

6 Proiecte componente ale Planului sectorial pentru cercetare ndash dezvoltare al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anii

2019-2022 Agricultură şi Dezvoltare Rurală ndash ADER 2022 ADER 1812 Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul

agroalimentar la nivel național icircn vederea prevenirii și reducerii impactului socio-economic pacircnă icircn anul 2030 și ADER 1711

Metode innovative pentru prevenirea și combaterea fraudelor alimentare prognoza efectelor acestora asupra integrității și tr asabilității

produselor și evaluarea impactului icircn economia sectorului agroalimentar (Membru icircn echipa de proiect)

7 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2019-0441 Ctr 2807082019 valoare contract 7560 lei - Participare la 10th International

Conference Education Research amp Development Burgas 23-27 august 2019

8 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2018-2884 Ctr 75623102018 valoare contract 8770 lei - Participare la 4th International

Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5 -7 noiembrie 2018

9 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2017-0548 Ctr 11624112017 valoare contract 15924 lei - Participare la Advanced Course

Bioprocess Design organizat de Department of Biotechnology Delft University of Technology si The Graduate School VLAG

Wageningen University 19-23 martie 2018 Olanda

10 Proiectul privind Icircnvățămacircntul Secundar (ROSE) Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități ndash SGU-N TITLUL

PROIECTULUI Redescoperă meseria de Inginer intr-o societate prOspera (RIsc0) buget estimat 670260 lei Acord de Grant nr

63SGUNCI din 28112017 (Director proiect)

11 Proiect PN-II-ID-PCE-2008-2 (ID_1359) Titlu - Cercetări privind obţinerea de sucuri lactofermentate cu caracter probiotic şi

evaluarea lor prin metode specifice modelării inteligente Perioada de derulare 2009-2011 Valoare totală aprobată 891960 lei

(Director proiect) 12 Program PNCDI II - Parteneriate D11-0372007 Titlu - Sistem de management durabil al resurselor pentru monitorizarea şi

evaluarea riscurilor de mediu icircn vederea prevenirii efectelor negative şi gestionării situaţiilor de criză Perioada de derulare 2007-2010

Valoare totala 1273800 lei (341800 lei pentru Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo din Tacircrgovişte) (Membru icircn echipa de proiect)

13 Program PNCDI II - Parteneriate 210322007 T itlu - Studiu de soluţii privind tehnologia de procesare prin iradiere cu fascicul de

electroni acceleraţi a materialelor polimerice utilizate pentru diverse aplicaţii Perioada de derulare 2007-2010 Valoare totala 205000 lei

(UVT)

14 Grant CNCSIS tip A nr 10862005 (contract 2767414032005) Titlu - Cercetări privind imbunătăţirea parametrilor biotehnologici

de obţinere a sucurilor de legume fermentate lactic Perioada de derulare 2005-2007 Valoare totala 50000 lei (Director proiect)

15 Program BIOTECH tip PV nr 3352 2003 Titlu - Concentrate proteice şi vitaminice de uz alimentar şi furajer obţinute prin

biotehnologii specifice Perioada de derulare 2003-2005 Valoare 81750000 lei partener Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT)

Coordonator Institutul de Chimie Alimentară Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

16 Program MENER nr 302 2003 Titlu - Tehnologii si echipamente moderne pentru tratarea apelor uzate cu incarcare organica

mare rezultate din aglomerarile urbane Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 54500000 lei partener Universitatea Valahia

Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Institutul de Cercetări pentru Ingineria Mediului Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

17 Program AGRAL nr 3398 2003 Titlu - Masuri agrofitotehnice avansate si eficiente pentru cresterea productiei de portaltoi veriga primordiala icircn vederea resuscitarii viticulturii tarii Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 25000000 lei partener

Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru viţa de vie Greaca jud Ialomiţa

(Membru icircn echipa de proiect)

Cadru didactic

Buruleanu Claudia Lavinia Data completării 27012021

Page 7: Curriculum vitae Europass...produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, Controlul şi asigurarea c alităţii produselor alimentare Predare cursuri, coordonare lucrări

7 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Biotehnologii icircn industria alimentară

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Nivelul icircn clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 6

Perioada 3-15 iulie 2000 Calificarea diploma obţinută Atestat

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Cursurile şcolii de vară lsquorsquoBiologie şi patologie moleculară Biotehnologiirsquorsquo

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea AICuza Iaşi sub patronajul Academiei romacircne şi al Academiei de Ştiinţe din Paris al Ministerului Educaţiei Naţionale Cercetării şi Tehnologiei din Franţa şi al Serviciului Cultural Ştiinţific şi de Cooperare al Ambasadei Franţei icircn Romacircnia

Perioada 1990-1991

Calificarea diploma obţinută Certificat absolvire curs de Pedagogie şi metodică

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Competenţe psiho-pedagogice

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Perioada 1987-1992

Calificarea diploma obţinută Diploma de inginer icircn industria alimentară

Disciplinele principale studiate competenţe profesionale

dobacircndite

Discipline fundamentele Discipline de specialitate icircn domeniul tehnologiilor alimentare Tehnologia conservelor de legume şi fructe Tehnologia laptelui şi produselor lactate Tehnologia produselor zaharoase şi produselor făinoase)

Numele şi tipul instituţiei de icircnvăţămacircnt furnizorului de

formare

Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galaţi Facultatea de Industrii Alimentare Acvacultură şi Pescuit

Nivelul icircn clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 5

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Limba romacircnă

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Icircnţelegere Vorbire Scriere

Nivel european () Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

B2 Utilizator

independent B2

Utilizator independent

Limba franceză C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

B2 Utilizator

independent B2

Utilizator independent

() Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

8 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Competenţe şi abilităţi sociale

Am lucrat şi lucrez icircn cadrul unor colective de cercetare icircn care munca de echipă este deosebit de importanţă Icircn cadrul unor astfel de echipe (multidisciplinare) am ocupat şi ocup şi icircn prezent atacirct o poziţie de conducător cacirct şi de membru De asemenea am dezvoltat aptitudini de comunicare prin participarea la simpozioane conferinţe şi workshop-uri ştiinţifice

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Director departament Ingineria Produselor Alimentare noiembrie 2005 ndash octombrie 2019 Şef catedră Tehnologia Produselor Alimentare Pescuit şi Acvacultură icircn perioada martie 2004 - octombrie 2005

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe icircn utilizarea unei game variate de aparatură de laborator dobandite ca urmare a activitatii de cercetare in cadrul tezei de doctorat si a proiectelor in echipa carora sunt membru respectiv director

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizare calculator - competenta dobandita prin studiu individual

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare Expert formator in cadrul proiectelor POSDRU13552S132605 POSDRU11052G87761 POSDRU11052G86764 Expert pe termen scurt icircn cadrul proiectului bdquoRestructurarea Sistemului de Practică Productivă a Studenţilor din Icircnvăţămacircntul Tehnic Superior - TRIPODrdquo (POSDRU9021S58108) Domeniul major de intervenţie 21 bdquoTranziţia de la piaţa muncii la viaţa activărdquo Axa prioritară 2 bdquoCorelarea icircnvăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa munciirdquo beneficiar Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Partener Universitatea Valahia din Tacircrgovişte ndash Partener P1 Training icircn cadrul proiectului cu finanţare POSDRU 1913G8867 rsquorsquoDezvoltarea performanţelor de cercetare aplicativă pentru personalul din icircnvăţămacircntul superior icircn domeniul protecţiei mediului şi al siguranţei alimentarersquorsquo Expert evaluator ARACIS (Agenţia Romacircnă de Asigurare a Calităţii icircn Icircnvăţămacircntul Superior) din anul 2010 Evaluator UEFISCDI pentru proiecte de cercetare știintifică icircn cadrul Planului Național de Cercetare și DezvoltarendashInovare 2015-2020 (PNCDI III) Expert icircn Comisia Specializată de Recunoaștere a pregătirii psihopedagogice finalizate icircn statele membre ale Uniunii Europene icircn statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau icircn Confederația Elvețiană (conform Ordinului Ministrului Educației Naționale 387909052017) Afilieri profesionale Societatea Romacircnă de Chimie Societatea Romacircnă de Biochimie şi Biologie Moleculară Societatea de Biologie

Data 27012021

Semnătura Profdring Lavinia Buruleanu

1

UNIVERSITATEA lsquorsquoVALAHIArsquorsquo DIN TAcircRGOVIŞTE

FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ŞTIINŢA ALIMENTELOR DEPARTAMENTUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

L I S T A DE L U C R Ă R I

Cadru didactic BURULEANU V Claudia Lavinia - Dr din 2002 Profesor din 2009

1 Teza de doctorat

T itlul tezei Biotehnologii de obţinere a produselor vegetale fermentate cu valoare nutritivă tonică şi fortifiantă ridicată Conducător

ştiinţific Prof univ dr ing Banu Constantin Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galați Doctor icircn domeniul Inginerie industrială din 2002

Seria C nr 0003953

Titlul tezei icircn limba engleză Biotechnologies of obtaining fermented vegetables products of highly nutritive tonic and fortifying value

2 Cărţicursuri publicate icircn edituri recunoscute sau pe plan local icircndrumare publicateculegeri de probleme cursuri proprii pe

Web prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea activităţilor didacticeprofesionale cărţi de specialitate publicate icircn edituri

recunoscute

1 C Rădulescu L Buruleanu AA Georgescu IM Dulamă 2019 Correlation between enzymatic and non-enzymatic antioxidants

in several edible mushrooms species In Food Engineering Publisher InTech DOI httpdxdoiorg105772intechopen82578 2 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Nutriție pentru Copii (ediție bilin gvă) 125 pag Ed Printech București

ISBN 978-606-23-0668-7

3 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Siguranța Alimentelor (ediție bilingvă) 102 pag Ed Printech București

ISBN 978-606-23-0669-4

4 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Educația privind Știința Alimentelor (ediție bilin gvă) 123 pag Ed Printech

București ISBN 978-606-23-0667-0

5 L Buruleanu M G Bratu I Manea D Avram C L Nicolescu 2012 Fermentation of vegetable juices by Lactobacillus

acidophilus LA-5 In Lactic Acid Bacteria LACTIC ACID BACTERIA R amp D for Food Health amp Livestock Purposes 25 pag

ISBN 980-953-307-278-9 Publisher InTech Edited by J Marcelino Kongo (httpdxdoiorg10577251309)

6 L Buruleanu I Manea D Avram A Georgescu 2012 Alimente funcţionale 160 pag Ed Valahia University Press ISBN 978-

606-603-024-3

7 L Buruleanu D Avram 2009 Calcule de operaţii şi aparate icircn industria alimentară 290 pag Ed Bibliotheca Tacircrgovişte ISBN

978-973-712-440-1

8 L Buruleanu D Avram 2009 Operaţii cu transfer de căldură icircn industria alimentară 192 pag Ed Printech Bucureşti ISBN

978-606-521-312-8

9 L Buruleanu (coord) CL Nicolescu I Manea MG Bratu D Avram CE Popescu 2008 Aspecte biochimice microbiologice şi tehnologice ale conservării sucurilor de legume prin fermentaţie lactică 285 pag Ed Bibliotheca Tacircrgovişte ISBN 978-973-

712-348-0

10 V Popa L Buruleanu C Nicolescu I Stroia 2005 Siguranţa alimentară şi trasabilitatea produselor alimentare 278 pag Ed

Valahia University Press Tacircrgovişte ISBN 973-7616-23-5

11 C Nicolescu Voiculescu (Buruleanu) L 2003 Nutriţie umană Aplicaţii practice şi probleme 148 pag Ed Cetatea de Scaun

Tacircrgovişte ISBN 973-85907-5-2

12 xxx (Banu C Ionescu A coord Voiculescu (Buruleanu) L - coautor) 2003 Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte (Produse

de origine animală şi vegetală) 130 pag Ed Academiei Romacircne Bucureşti ISBN 973-27-0946-4 973-27-0747-X Ed Agir ISBN

973-8466-22-9 973-8130-17-4

13 Nicolescu C Voiculescu (Buruleanu) L 2001 Practicum de microbiologie vol II Controlul microbiologic al calităţii alimentelor

230 pag Ed Macarie Tacircrgovişte ISBN 973-8135-73-7

3 Articole studii publicate icircn reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute articolestudii publicate icircn reviste

de specialitate de circulaţie naţională recunoscute brevete de invenţie creaţii artistice prezentate la manifestări recunoscute din

ţară şi din străinătate articole studii publicate icircn volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din

străinătate articole studii publicate icircn volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale lucrări prezentate la diferite seminarii expoziţii inovaţii etc după caz prin care se aduc contribuţii ştiinţifice la dezvoltarea domeniului

REVIS TE indexate WEB of SCIENC E cu factor de impact

1 Radulescu C Buruleanu CL Nicolescu CM Olteanu RL Bumbac M Holban GC Simal-Gan dara J 2020 Phytochemical

Profiles Antioxidant and Antibacterial Activities of Grape (Vitis vinifera L) Seeds and Skin from Organic and Conventional Vineyards

Plants 2020 9 1470 IF = 2762 doi103390plants9111470

2 Dunea D Liu H-Y Iordache S Buruleanu L Pohoata A 2020 Liaison between exposure to sub-micrometric particulate

matter and allergic response in children from a petrochemical industry city Science of the Total Environment vol 745 141170 IF =

6551 httpsdoiorg101016jscitotenv2020141170

3 Eliescu A Georgescu AA Nicolescu CM Bumbac M Cioatera N Mureșeanu M Buruleanu LC 2020 Biosorption of

Pb(II) from Aqueous Solution Using Mushroom (Pleurotus ostreatus) Biomass and Spent Mushroom Substrate Analytical Letters 53 2292-2319 IF = 126 httpsdoiorg1010800003271920201740722

4 Georgescu AA Eliescu A Nicolescu CM Bumbac M Cioatera N Mureșeanu M Buruleanu LC 2019 Performance of

Pleurotus ostreatus Mushrooms and Spent Substrate for the Biosorption of Cd(II) From Aqueous Solution Analytical Lettersvol52

issue 13 2007 ndash 2027 IF = 1762 httpsdoiorg1010800003271920191590380

2

5 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu I D Dulamă CM Nicolescu RM Olteanu S G Stanescu 2018 Chemometric

Assessment of the Interactions between the Metal Contents Antioxidant Activity Total Phenolics and Flavonoids in Mushrooms

Analytical Letters vol 52 issue 8 1195-1214 IF = 126 httpsdoiorg1010800003271920181528268

6 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu AF Dăneț RM Olteanu CM Nicolescu I D Dulamă 2017 Statistical

Characterization of the Phytochemical Characteristics of Edible Mushroom Extracts Analytical Letters 517 1039-1059 IF=127

httpsdoiorg1010800003271920171366499

7 Popescu CE Buruleanu L 2017 Heat degradation kinetics of the chlorophyll from spinach and its correlation with the reflection

spectra Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 httpwwwbchrorevchasp) 68 (4) 830-834 (FI=1412)

8 AA Georgescu AF Dăneț C Rădulescu C Stihi ID Dulamă L Buruleanu 2017 Nutritional and food safety aspects related to

the consumption of edible mushrooms from Dambovita County in correlation with their levels of some essential and non-essential

metals Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 68 (10)2402-2406 FI=1412 httpwwwbchrorevchasp 9 Buruleanu L D Avram I Manea M G Bratu C L Nicolescu Ionita I 2014 Kinetic parameters of lactic acid gro wth and

production for Bifidobacterium lactis BB 12 in cabbage juices Revista de Chimie 65 (12) 1480-1484 FI=1269

httpwwwbchrorevchasp

10 Buruleanu L C L Nicolescu D Avram I Manea M G Bratu 2012 Effects of yeast extract and different amino acids on the

dynamics of some components in cabbage juice during fermentation with Bifidobacterium lactis BB-12 Food Science and

Biotechnology 21 (3) 691-700 FI = 0695 DOI 101007s10068-012-0090-5

11 Buruleanu L I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2012 Evaluation of the cabbage an d cucumber juices as substrate

for Lactobacillus acidophilus LA-5 Romanian Biotechnological Letters17 (4) 7418-7429 FI = 0363 httpse-

repositoryorgrblvol17iss43pdf

12 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Kinetic study of the lactic acid fermentation of cabbage

juice with Bifidobacterium sp Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S41 httpdxdoiorg101016jcopbio201105099

13 I Manea Buruleanu L 2011 Researches on the probiotic character of lactic acid fermented vegetable juices with some

supplements Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S99 doi101016jcopbio201105312

14 C L Nicolescu Buruleanu L D Avram M G Bratu I Manea 2011 The suitability of some probiotic bacteria in vegetable-fruit

cocktail juice substrates Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-

8055-9912-2 15 C L Nicolescu Buruleanu L 2011 D Avram M G Bratu I Manea Comparative study of probiotic bacteria stimulation by

inulin addition in lacto-fermentation of vegetable juices Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-

ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

16 Buruleanu L M G Bratu D Avram I Manea C L Nicolescu 2011 Evaluation of the cabbage and cucum ber juices as substrate

for the development of Lactobacillus acidophilus Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 252 ISSN 0250-6807 e-ISSN

1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

17 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2009 Dynamics of some chemical parameters during lactic acid

fermentation of carrot juices in the presence of inulin Revista de Chimie 60 (11) 1198-1204 FI = 0552 httpwwwbchrorevchasp

18 Buruleanu L C L Nicolescu M G Bratu I Manea D Avram 2010 Study regarding some metabolic features during lactic acid

fermentation of vegetable juices Romanian Biotechnological Letters 15(2) 5177-5188 IF = 0321 httpwwwrombioeu

19 CLNicolescu GGorghiu DDunea Buruleanu L VMoise 2008 Mapping Air Quality An Assessment of the Pollutants

Dispersion in Inhabited Areas to Predict and Manage Environmental Risks WSEAS Transactions on Environment and Development

12(4) 1078-1088 ISSN 1790-5079 httpwwwwseasuse-librarytransactionsenvironment200828-643pdf

REVIS TE FĂRĂ FAC TO R DE IMPAC T ȘI PROCEEDINGS INDEXATE W EB O F SCIENC E

1 L Buruleanu G Gorghiu 2019 A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 618-628 doi httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040277

2 G Gorghiu L Buruleanu 2019 Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 391-398 httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040250

3 G Gorghiu C L Buruleanu L M Gorghiu D Avram 2018 Teachersrsquo Perceptions on the Relevance of Specific Health Education

Topics in school Revista Romaneasca pentru Educatie multidimensional 10 (3) 35-47 doi httpsdoiorg1018662rrem61

4 Anghel GA Gorghiu G Buruleanu L Gorghiu LM 2017 Education for Healthy Eating in the Actual Curricular Context - A

Case Study Journal of Science and Arts 17 No 4(41) 815-822 httpwwwjosarodocsjosa_2017_4b_06_Gorghiupdf

5 L Manea L Buruleanu Turid Rustad I Manea E Barascu 2017 Overview on the Microbiological Quality of some Meat Products

with Impact on the Food Safety and Health of People 2017 E-Health and Bioengineering Conference DOI

101109EHB20177995372 6 L Buruleanu A Anghel Z Y Doğan 2016 Perspectives on the Importance of Valorisation of Health Education Knowledge in the

Studentrsquos Everyday Life The European Proceedings of Soc ial amp Behavioural Sciences 144-150 eISSN 2357-1330

httpdxdoiorg1015405epsbs20160918

7 CD Voicu G Gorghiu A Anghel L Buruleanu 2015 Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School

Education Procedia - Social and Behavioral Sciences 205 321ndash328 doi 101016jsbspro201509092

8 Nicolescu CL Gorghiu G Buruleanu CL 2015 lsquorsquoMicrobes in the Refrigeratorrdquo - Investigation Based Learning A New Approach

to Teach Food Hygiene New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS Chisinau 353-359 ISBN 978-88-7587-728-6

9 Nicolescu CL Buruleanu CL Gorghiu LM 2015 Nutrition and Food Safety Know-how for Children LUMEN -

Multidimensional Education and Professional Development Ethical Values LUMEN MEPDEV 373-378 ISBN 978-88-7587-736-1

10 Voicu C D Anghel A G Buruleanu C L 2015 Teachers Perspective on Health Education Development Proceeding volume

LUMEN International Conference ndash LUMEN NASHS 2015 511-515

11 G Gorghiu L Buruleanu C L Nicolescu 2012 Using fuzzy logic method for emphasizing two cause-effect situations related to

the parameters recorded during the lactic acid fermentation process AWER Procedia Information Technology amp Computer Science

11328-1333 wwwelseviercomlocateprocedia httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleview8831103

12 L Buruleanu G Gorghiu C L Nicolescu 2012 Model predictions related to the survival of some probiotic bacteria in lactic acid

fermented vegetable juices AWER Procedia Information Technology amp Computer Science wwwelseviercomlocateprocedia 1763-768 httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleviewFile703

3

13 L Buruleanu D Avram M G Bratu G Gorghiu I Manea C L Nicolescu 2011 The Influence of Some Growth Factors on the

Lactic Acid Fermentation of Green Pepper Juice with Bifidobacterium sp Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 178-184

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6552

14 G Gorghiu L Buruleanu D Avram C L Nicolescu 2011 Models of pH and Lactic Acid Dynamics Determined durin g Lactic

Acid Fermentation of Various Juices with Lactobacillus Acidophilus Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 281-288

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6570

15 CL Nicolescu L Buruleanu 2010 Correlation of Some Substrate Parameters in Growing Lactobacillus acidophilus on Vegetable

and Fruit Cocktail Juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 67 (2) 352-359 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-

5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr5119

16 I Manea Buruleanu L S Iordache L Manea 2010 Evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons content of soil in areas

heavily industrialised Proceedings Paper in Advances in energy planning environmental education and renewable energy sources 4th WSEAS International Conference on ENERGY PLANNING ENERGY SAVING ENVIRONMENTAL EDUCATION (EPESE10)

Kantaoui Sousse Tunisia p 210-214 ISSN 1790-5095 ISBN 978-960-474-187-8

17 Manea I Buruleanu L 2009 The evolution of some chemical parameters of lactic fermentation of red beetroot juice through

inulin addition Bulletin UASVM Horticulture Cluj Napoca 66(1) 177-181 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-hort3821

18 Buruleanu L C L Nicolescu G Gorghiu M G Bratu D Avram I Manea 2009 Lactic acid fermentation of carrot and red beet

juices by probiotic bacteria Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1 -2)2009 pag252-257 Print ISSN 1843-5246 Electronic

ISSN 1843-5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr3713

19 Gorghiu G L Buruleanu C L Nicolescu D Avram 2009 Considerations on the dynamics of the pH values and lactic acid

content during lactic acid fermentation of carrot juices with different pure cultures Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-

2)2009 pag313-320 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-5386

20 Buruleanu L G Gorghiu C L Nicolescu 2009 Using fuzzy logic method for modeling the dynamics of some quality parameters

of lactic acid fermented vegetable juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag556 Print ISSN 1843-5246

Electronic ISSN 1843-5386

21 Nicolescu CL L Buruleanu 2009 The prebiotic effect of inulin on Lactobacillus acidophilus in red beet lactic fermented juice

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag569 Print ISSN 1843-5246 pag252-257 Electronic ISSN 1843-5386 22 L Buruleanu D Avram M Bratu I Manea C Nicolescu 2008 Lactic acid fermentation of mixed juices o btained from different

vegetables Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 206-211 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

23 M Bratu L Buruleanu D Avram 2008 Study about the influence of some factors about the lactic acid fermentation of carrot

juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 200-206 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

24 L Buruleanu 2008 Study on the assimilation of the organic acids by microorganisms involved in the sauerkraut adulteration

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008460 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386 (abstract)

25 Nicolescu Carmen Leane Gorghiu Gabriel Buruleanu L Dunea D Moise V 2008 An Analyze of the Pollution Level through

Dispersion Curves of the Pollutants in Air 2nd International Conference on WASTE MANAGEMENT WATER POLLUTION AIR

POLLUTION INDOOR CLIMATE (WWAI08) Corfu Greece October 26 -28 229-234

REVIS TE ȘI PRO CEEDINGS INDEXATE BDI

1 L Buruleanu LM Gorghiu G Gorghiu 2017 Integrating Food Education in Everyday Life of Young People Studies and Current Trends in Science of Education In O Clipa (ed) Studies an d Current Trends in Science of Education Suceava Romania LUMEN

Proceedings 77-86 httpsdoiorg1018662lumprocicsed20179

2 I Manea LC Buruleanu G Ploscutanu 2013 The evaluation of lactic fermentation yield of carrot juice with different additives

Annals Food Science and Technology 14 (1) 34-38 ISSN 2065-2828

httpwwwafstvalahiaroimagesdocumente2013issue1fullsection1s01_w06_fullpdf

3 L Buruleanu 2012 Acid and bile tolerance of probiotic bacteria used for lactic acid fermentat ion of vegetable juices Journal of

Science and Arts ISSN 1844-9581 18 (1) 57-62

4 C L Nicolescu L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Fermentation of red pepper juice using probiotic bacteria

Annals of the University of Craiova Agriculture Montanology Cadastre series vol XLI (2) 194-200

5 I Manea L Buruleanu 2011 Influence of some supplements on lactic acid fermentation of cabbage juice Annals Food Science and

Technology 12(2) 142-145

6 Mihai AL L Buruleanu 2011 Study concerning cadmium and lead content in some mushrooms and vegetable species from

commercial area Annals Food Science and Technology 12(1) 78-83

7 CL Nicolescu L Buruleanu D Avram MG Bratu I Manea 2010 Study on the dynamics of lactic acid fermentation in fruit and

vegetable juice cocktails realized by Lactobacillus acidophilus Annals of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediul ui vol XV (XLXI) 374-379 ISSN 1453-1275

8 I Manea L Buruleanu 2010 Study of the effects shown by the action of various microorganisms on the lactic fermentation of

juices Annals Food Science and Technology ISSN 2065-2828 11 (1) p 60

9 L Buruleanu C Nicolescu M Bratu D Avram I Manea 2009 Survival of probiotic bacteria during lactic acid fermentation of

vegetable juices Journal of Agroalimentary Processes and Technologies vol XV pag132-139 ISSN 1453-1399

10 LBuruleanu DAvram IManea M Bratu 2009 Study on the possibilit ies to diversify the assortments of lactic acid fermented

juices Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 163-170 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

11 IManea LBuruleanu DAvram MBratu 2009 Researches concerning the obtaining of lacto-fermented cabbage juice- functional

food Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 157-162 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978 -973-1833-77-4 12 L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2009 Effects of prebiotics on the quality of lactic acid fermented

vegetable juices Ovidius University Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 102-107 ISSN 1223-7221

13 I Manea L Buruleanu 2009 Mathematical model for the evaluation of the sea-buckthorn juice preservation Ovidius University

Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 83-86 ISSN 1223-7221 httpanale-chimieuniv-ovidiusroanale-chimiechemistry2009-

117_Maneapdf

4

14 L Buruleanu M G Bratu D Avram A Salaseviciene 2008 The implementation of the HACCP system on the technological flow

for obtaining vegetable juices lacto-fermented Annals Food Science and Technology vol IX 5-10 ISSN 2065-2828

15 Bratu M Stoica A Buruleanu L Avram D 2008 A study on the behavior of a commercial invertase in different action

conditions Industrial applications Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol IX

(1) 109-112 Alma Mater Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

16 L Buruleanu I Manea 2006 Influence des traitements thermiques sur la composition des jus vegetaux - substrats pour la

fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3) Ed

Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău 651-658 ISSN 1582-540x

17 L Buruleanu CNicolescu DAvram 2006 Evaluation des parameters sensoriels et chimiques des jus vegetaux - matiere premiere

pour la fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3)

Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău659-666 ISSN 1582-540x

LUCRĂRI PUBLICATE IcircN VO LUMELE CO NFERINȚELO R NAȚIO NALE SAU REVIS TE PRO FESIO NALE

NEINDEXATE

1 CL Nicolescu LBuruleanu IManea DAvram 2008 The chemical and microbiological evaluation of lactic acid-fermented mixed

vegetable juices Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 339-345 ISSN 1435-1275

2 CLNicolescu L Buruleanu 2008 Correlation between the air quality and the human health at industrial city area Annales of the

University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVII)

497-503 ISSN 1435-1275

3 IManea LBuruleanu 2008 Study concerning the conditions of the beetroot juice lacto-fermentation Annales of the University of

Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 345-349 ISSN 1435-1275

4 IManea LBuruleanu 2008 Researches on the content in pectic substances of some fruits with a view to obtain the products

enriched in pectin Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 350-353 ISSN 1435-1275

5 MBratu DAvram LBuruleanu 2008 The minerals and vitamins content of different vegetables -raw materials for juices Annales

of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII

(XLVIII) 353-359 ISSN 1435-1275

6 I Manea L Manea L Buruleanu 2006 Etude des transformations chimiques et histologiques dans le temps de la congelation et de

lrsquoentreposage de viande du porc et de becircte Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară

vol VII (4) Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău ISSN 1582-540x p757-764

7 C Nicolescu L Buruleanu 2006 Study about the Stability of Lacto-fermented Carrot Juice Improving the Quality of Life and

Environment in Rural Areas by Performing Agro-tourism Farming Journal Central European Agriculture Topusko Croatia Univ of

Zagreb Faculty of Agriculture ISSN 1332-9049 (CD Proceedings)

8 CNicolescu LBuruleanu 2006 Study about the Influence of Thermal Treatments on the Microbiota of Fresh Vegetable Juices

Proceedings of the XXXVI Annual Meeting of the European Society for New Methods in Agricultural Research ESNA Iaşi ndash Romania

Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo Iaşi pag 117-124 ISBN (10) 973-7921-81-X ISBN (13) 978-973-7921-81-9 9 C Nicolescu L Buruleanu 2005 Evaluation of the Epiphytic Microbiota Removing from the Surface of Some Vegetables Used as

Raw Material in Obtaining Fresh Vegetables Juice Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia

Prelucării Produselor Agricole Ing ineria Mediului vol X (XLVI) 2005 p 319-324 ISSN 1435-1275

10 L Buruleanu D Avram 2005 Biochemical characterization of carrots (Daucus carota L) ndash raw material for the production of

juices with a high nutritious and physiological value Scient ific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific Conference with International

Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural University Plovdiv Bulgaria p 361-

366 ISSN 1312-6318

11 C Nicolescu L Buruleanu D Avram 2005 Evaluation of the Sensitive Physico-chemical and Microbiological Properties of the

Eatable Rose Petals (Rosa centifolia L) in Order of Their Alimentary Valorification Scientific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific

Conference with International Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural

University Plovdiv Bulgaria p 415-420 ISSN 1312-6318

12 L Buruleanu C Nicolescu 2004 Estimation models of the evolution of the ascorbic acid content in some vegetables during

preservation by lacto-fermentation Lucrări Ştiinţifice Anul XLVII vol I (4)72004 Seria Horticultură Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo

Iaşi pg 547-552 ISSN 1454-7376

CO MUNICĂRI LA MANIFES TĂRI ȘTIINȚIFIC E NAȚIO NALE SAU INTERNAȚIO NALE CU CO MITETE DE

PROGRAM

1 L Buruleanu - Insight into Functional foods 3rd Lumen Edu International Scientific Conference - Education Quality amp Sustainable

Development Tacircrgoviște 21 noiembrie 2019

2 L Buruleanu - Education for Healthy Eating in Nowadays Society 10th International Conference Education Research amp

Development Burgas 23-27 august 2019

3 L Buruleanu - Fruit Juices as Probiotic Carrier 4th International Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5-7

noiembrie 2018

4 L Buruleanu - A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

Global Transcultural World Almeria 20-22 iunie 2018

5 L Buruleanu - Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

GlobalTranscultural World Almeria 20-22 iunie 2018

6 L Buruleanu - Integrating Food Education in Everyday Life of Young People 8th LUMEN International Scientific Conference

Rethinking Social Action Core Values in Practice 6 - 9 aprilie 2017 Suceava Romania

5

7 L Buruleanu - Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School Education 6th World conference on Psychology

Counseling and Guidance 14 - 16 Mai 2015 Antalya Turcia

8 L Buruleanu - Raising the Importance of the Sustainable Food Consumption in a Resource-Constrained World 1st International

Conference Innovative (Eco) Technology Entrepreneurship and Regional Development 4 martie 2015 Kaunas Lituania

9 L Buruleanu - Establishing the minimal necessary analytical parameters to evaluate the quality of lactic acid fermented vegetable

juices 2nd International Conference on Analytical Chemistry ndash Analytical Chemistry for a Better Life 17-21 septembrie 2014 Sinaia

Romacircnia

GRANTURI PRO IECTE DE C ERC ETARE CASTIGATE IN CO MPETITII NAŢIO NALE ŞI INTERNAŢIO NALE

Proiecte cacircștigate icircn competiții internaționale 1 COST Action CA18130 European Network for Chemical Elemental Analysis by Total Reflection X-ray Fluorescence (ENFORCE-

TXRF) httpswwwcosteuactionsCA18130tabs|Nameoverview (Membru icircn echipa de proiect) 2 Proiect Erasmus+ Acţiunea Cheie 2 Parteneriate Strategice Contract nr 2014 -1-RO01-KA200-002931 Titlu - Letrsquos make it better

Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education Perioada de derulare 2014-2016 Valoare totală

188609 Eur (Director proiect)

3 Apelul pentru Propuneri din Fondul de relații Bilaterale al Programului RO14 Cercetare icircn Sectoare Prioritare Titlu - Aspecte legate

de siguranța alimentară a preparatelor tradiționale din carne și pește din Romacircnia și Norvegia contract nr 15BIL27032017 Valoare

totala 2280027 lei (Membru icircn echipa de proiect)

4 Proiect Training and Research in Environmental Health in the Balkans D43 TW00641 finanţat de NIHFogarty International Center

(Michigan State University) USA Titlu - The evaluation of nitrates and nitrites content in vegetables on the Dambovita County Their

correlation with some environmental factors Perioada de derulare 2009-2010 Valoare totală 5000USD (Director proiect)

Proiecte cacircștigate icircn competiții naționale 5 Apel PN3-P2-PED 2019 Titlu ldquoControlled Atmosphere for STOrage facilities of fruits and vegetables a Low-cost multidisciplinary

solutionrdquo (ENG) ldquoAtmosferă controlată pentru depozitarea fructelor și legumelor soluție multidisciplinară și cost redusrdquo (RO)

Perioada de derulare 2020-2022 (Membru icircn echipa de proiect)

6 Proiecte componente ale Planului sectorial pentru cercetare ndash dezvoltare al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anii

2019-2022 Agricultură şi Dezvoltare Rurală ndash ADER 2022 ADER 1812 Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul

agroalimentar la nivel național icircn vederea prevenirii și reducerii impactului socio-economic pacircnă icircn anul 2030 și ADER 1711

Metode innovative pentru prevenirea și combaterea fraudelor alimentare prognoza efectelor acestora asupra integrității și tr asabilității

produselor și evaluarea impactului icircn economia sectorului agroalimentar (Membru icircn echipa de proiect)

7 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2019-0441 Ctr 2807082019 valoare contract 7560 lei - Participare la 10th International

Conference Education Research amp Development Burgas 23-27 august 2019

8 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2018-2884 Ctr 75623102018 valoare contract 8770 lei - Participare la 4th International

Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5 -7 noiembrie 2018

9 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2017-0548 Ctr 11624112017 valoare contract 15924 lei - Participare la Advanced Course

Bioprocess Design organizat de Department of Biotechnology Delft University of Technology si The Graduate School VLAG

Wageningen University 19-23 martie 2018 Olanda

10 Proiectul privind Icircnvățămacircntul Secundar (ROSE) Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități ndash SGU-N TITLUL

PROIECTULUI Redescoperă meseria de Inginer intr-o societate prOspera (RIsc0) buget estimat 670260 lei Acord de Grant nr

63SGUNCI din 28112017 (Director proiect)

11 Proiect PN-II-ID-PCE-2008-2 (ID_1359) Titlu - Cercetări privind obţinerea de sucuri lactofermentate cu caracter probiotic şi

evaluarea lor prin metode specifice modelării inteligente Perioada de derulare 2009-2011 Valoare totală aprobată 891960 lei

(Director proiect) 12 Program PNCDI II - Parteneriate D11-0372007 Titlu - Sistem de management durabil al resurselor pentru monitorizarea şi

evaluarea riscurilor de mediu icircn vederea prevenirii efectelor negative şi gestionării situaţiilor de criză Perioada de derulare 2007-2010

Valoare totala 1273800 lei (341800 lei pentru Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo din Tacircrgovişte) (Membru icircn echipa de proiect)

13 Program PNCDI II - Parteneriate 210322007 T itlu - Studiu de soluţii privind tehnologia de procesare prin iradiere cu fascicul de

electroni acceleraţi a materialelor polimerice utilizate pentru diverse aplicaţii Perioada de derulare 2007-2010 Valoare totala 205000 lei

(UVT)

14 Grant CNCSIS tip A nr 10862005 (contract 2767414032005) Titlu - Cercetări privind imbunătăţirea parametrilor biotehnologici

de obţinere a sucurilor de legume fermentate lactic Perioada de derulare 2005-2007 Valoare totala 50000 lei (Director proiect)

15 Program BIOTECH tip PV nr 3352 2003 Titlu - Concentrate proteice şi vitaminice de uz alimentar şi furajer obţinute prin

biotehnologii specifice Perioada de derulare 2003-2005 Valoare 81750000 lei partener Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT)

Coordonator Institutul de Chimie Alimentară Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

16 Program MENER nr 302 2003 Titlu - Tehnologii si echipamente moderne pentru tratarea apelor uzate cu incarcare organica

mare rezultate din aglomerarile urbane Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 54500000 lei partener Universitatea Valahia

Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Institutul de Cercetări pentru Ingineria Mediului Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

17 Program AGRAL nr 3398 2003 Titlu - Masuri agrofitotehnice avansate si eficiente pentru cresterea productiei de portaltoi veriga primordiala icircn vederea resuscitarii viticulturii tarii Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 25000000 lei partener

Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru viţa de vie Greaca jud Ialomiţa

(Membru icircn echipa de proiect)

Cadru didactic

Buruleanu Claudia Lavinia Data completării 27012021

Page 8: Curriculum vitae Europass...produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, Controlul şi asigurarea c alităţii produselor alimentare Predare cursuri, coordonare lucrări

8 F 0672010Ed2 Document de uz intern

Competenţe şi abilităţi sociale

Am lucrat şi lucrez icircn cadrul unor colective de cercetare icircn care munca de echipă este deosebit de importanţă Icircn cadrul unor astfel de echipe (multidisciplinare) am ocupat şi ocup şi icircn prezent atacirct o poziţie de conducător cacirct şi de membru De asemenea am dezvoltat aptitudini de comunicare prin participarea la simpozioane conferinţe şi workshop-uri ştiinţifice

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Director departament Ingineria Produselor Alimentare noiembrie 2005 ndash octombrie 2019 Şef catedră Tehnologia Produselor Alimentare Pescuit şi Acvacultură icircn perioada martie 2004 - octombrie 2005

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe icircn utilizarea unei game variate de aparatură de laborator dobandite ca urmare a activitatii de cercetare in cadrul tezei de doctorat si a proiectelor in echipa carora sunt membru respectiv director

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizare calculator - competenta dobandita prin studiu individual

Permis(e) de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare Expert formator in cadrul proiectelor POSDRU13552S132605 POSDRU11052G87761 POSDRU11052G86764 Expert pe termen scurt icircn cadrul proiectului bdquoRestructurarea Sistemului de Practică Productivă a Studenţilor din Icircnvăţămacircntul Tehnic Superior - TRIPODrdquo (POSDRU9021S58108) Domeniul major de intervenţie 21 bdquoTranziţia de la piaţa muncii la viaţa activărdquo Axa prioritară 2 bdquoCorelarea icircnvăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa munciirdquo beneficiar Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Partener Universitatea Valahia din Tacircrgovişte ndash Partener P1 Training icircn cadrul proiectului cu finanţare POSDRU 1913G8867 rsquorsquoDezvoltarea performanţelor de cercetare aplicativă pentru personalul din icircnvăţămacircntul superior icircn domeniul protecţiei mediului şi al siguranţei alimentarersquorsquo Expert evaluator ARACIS (Agenţia Romacircnă de Asigurare a Calităţii icircn Icircnvăţămacircntul Superior) din anul 2010 Evaluator UEFISCDI pentru proiecte de cercetare știintifică icircn cadrul Planului Național de Cercetare și DezvoltarendashInovare 2015-2020 (PNCDI III) Expert icircn Comisia Specializată de Recunoaștere a pregătirii psihopedagogice finalizate icircn statele membre ale Uniunii Europene icircn statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau icircn Confederația Elvețiană (conform Ordinului Ministrului Educației Naționale 387909052017) Afilieri profesionale Societatea Romacircnă de Chimie Societatea Romacircnă de Biochimie şi Biologie Moleculară Societatea de Biologie

Data 27012021

Semnătura Profdring Lavinia Buruleanu

1

UNIVERSITATEA lsquorsquoVALAHIArsquorsquo DIN TAcircRGOVIŞTE

FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ŞTIINŢA ALIMENTELOR DEPARTAMENTUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

L I S T A DE L U C R Ă R I

Cadru didactic BURULEANU V Claudia Lavinia - Dr din 2002 Profesor din 2009

1 Teza de doctorat

T itlul tezei Biotehnologii de obţinere a produselor vegetale fermentate cu valoare nutritivă tonică şi fortifiantă ridicată Conducător

ştiinţific Prof univ dr ing Banu Constantin Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galați Doctor icircn domeniul Inginerie industrială din 2002

Seria C nr 0003953

Titlul tezei icircn limba engleză Biotechnologies of obtaining fermented vegetables products of highly nutritive tonic and fortifying value

2 Cărţicursuri publicate icircn edituri recunoscute sau pe plan local icircndrumare publicateculegeri de probleme cursuri proprii pe

Web prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea activităţilor didacticeprofesionale cărţi de specialitate publicate icircn edituri

recunoscute

1 C Rădulescu L Buruleanu AA Georgescu IM Dulamă 2019 Correlation between enzymatic and non-enzymatic antioxidants

in several edible mushrooms species In Food Engineering Publisher InTech DOI httpdxdoiorg105772intechopen82578 2 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Nutriție pentru Copii (ediție bilin gvă) 125 pag Ed Printech București

ISBN 978-606-23-0668-7

3 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Siguranța Alimentelor (ediție bilingvă) 102 pag Ed Printech București

ISBN 978-606-23-0669-4

4 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Educația privind Știința Alimentelor (ediție bilin gvă) 123 pag Ed Printech

București ISBN 978-606-23-0667-0

5 L Buruleanu M G Bratu I Manea D Avram C L Nicolescu 2012 Fermentation of vegetable juices by Lactobacillus

acidophilus LA-5 In Lactic Acid Bacteria LACTIC ACID BACTERIA R amp D for Food Health amp Livestock Purposes 25 pag

ISBN 980-953-307-278-9 Publisher InTech Edited by J Marcelino Kongo (httpdxdoiorg10577251309)

6 L Buruleanu I Manea D Avram A Georgescu 2012 Alimente funcţionale 160 pag Ed Valahia University Press ISBN 978-

606-603-024-3

7 L Buruleanu D Avram 2009 Calcule de operaţii şi aparate icircn industria alimentară 290 pag Ed Bibliotheca Tacircrgovişte ISBN

978-973-712-440-1

8 L Buruleanu D Avram 2009 Operaţii cu transfer de căldură icircn industria alimentară 192 pag Ed Printech Bucureşti ISBN

978-606-521-312-8

9 L Buruleanu (coord) CL Nicolescu I Manea MG Bratu D Avram CE Popescu 2008 Aspecte biochimice microbiologice şi tehnologice ale conservării sucurilor de legume prin fermentaţie lactică 285 pag Ed Bibliotheca Tacircrgovişte ISBN 978-973-

712-348-0

10 V Popa L Buruleanu C Nicolescu I Stroia 2005 Siguranţa alimentară şi trasabilitatea produselor alimentare 278 pag Ed

Valahia University Press Tacircrgovişte ISBN 973-7616-23-5

11 C Nicolescu Voiculescu (Buruleanu) L 2003 Nutriţie umană Aplicaţii practice şi probleme 148 pag Ed Cetatea de Scaun

Tacircrgovişte ISBN 973-85907-5-2

12 xxx (Banu C Ionescu A coord Voiculescu (Buruleanu) L - coautor) 2003 Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte (Produse

de origine animală şi vegetală) 130 pag Ed Academiei Romacircne Bucureşti ISBN 973-27-0946-4 973-27-0747-X Ed Agir ISBN

973-8466-22-9 973-8130-17-4

13 Nicolescu C Voiculescu (Buruleanu) L 2001 Practicum de microbiologie vol II Controlul microbiologic al calităţii alimentelor

230 pag Ed Macarie Tacircrgovişte ISBN 973-8135-73-7

3 Articole studii publicate icircn reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute articolestudii publicate icircn reviste

de specialitate de circulaţie naţională recunoscute brevete de invenţie creaţii artistice prezentate la manifestări recunoscute din

ţară şi din străinătate articole studii publicate icircn volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din

străinătate articole studii publicate icircn volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale lucrări prezentate la diferite seminarii expoziţii inovaţii etc după caz prin care se aduc contribuţii ştiinţifice la dezvoltarea domeniului

REVIS TE indexate WEB of SCIENC E cu factor de impact

1 Radulescu C Buruleanu CL Nicolescu CM Olteanu RL Bumbac M Holban GC Simal-Gan dara J 2020 Phytochemical

Profiles Antioxidant and Antibacterial Activities of Grape (Vitis vinifera L) Seeds and Skin from Organic and Conventional Vineyards

Plants 2020 9 1470 IF = 2762 doi103390plants9111470

2 Dunea D Liu H-Y Iordache S Buruleanu L Pohoata A 2020 Liaison between exposure to sub-micrometric particulate

matter and allergic response in children from a petrochemical industry city Science of the Total Environment vol 745 141170 IF =

6551 httpsdoiorg101016jscitotenv2020141170

3 Eliescu A Georgescu AA Nicolescu CM Bumbac M Cioatera N Mureșeanu M Buruleanu LC 2020 Biosorption of

Pb(II) from Aqueous Solution Using Mushroom (Pleurotus ostreatus) Biomass and Spent Mushroom Substrate Analytical Letters 53 2292-2319 IF = 126 httpsdoiorg1010800003271920201740722

4 Georgescu AA Eliescu A Nicolescu CM Bumbac M Cioatera N Mureșeanu M Buruleanu LC 2019 Performance of

Pleurotus ostreatus Mushrooms and Spent Substrate for the Biosorption of Cd(II) From Aqueous Solution Analytical Lettersvol52

issue 13 2007 ndash 2027 IF = 1762 httpsdoiorg1010800003271920191590380

2

5 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu I D Dulamă CM Nicolescu RM Olteanu S G Stanescu 2018 Chemometric

Assessment of the Interactions between the Metal Contents Antioxidant Activity Total Phenolics and Flavonoids in Mushrooms

Analytical Letters vol 52 issue 8 1195-1214 IF = 126 httpsdoiorg1010800003271920181528268

6 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu AF Dăneț RM Olteanu CM Nicolescu I D Dulamă 2017 Statistical

Characterization of the Phytochemical Characteristics of Edible Mushroom Extracts Analytical Letters 517 1039-1059 IF=127

httpsdoiorg1010800003271920171366499

7 Popescu CE Buruleanu L 2017 Heat degradation kinetics of the chlorophyll from spinach and its correlation with the reflection

spectra Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 httpwwwbchrorevchasp) 68 (4) 830-834 (FI=1412)

8 AA Georgescu AF Dăneț C Rădulescu C Stihi ID Dulamă L Buruleanu 2017 Nutritional and food safety aspects related to

the consumption of edible mushrooms from Dambovita County in correlation with their levels of some essential and non-essential

metals Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 68 (10)2402-2406 FI=1412 httpwwwbchrorevchasp 9 Buruleanu L D Avram I Manea M G Bratu C L Nicolescu Ionita I 2014 Kinetic parameters of lactic acid gro wth and

production for Bifidobacterium lactis BB 12 in cabbage juices Revista de Chimie 65 (12) 1480-1484 FI=1269

httpwwwbchrorevchasp

10 Buruleanu L C L Nicolescu D Avram I Manea M G Bratu 2012 Effects of yeast extract and different amino acids on the

dynamics of some components in cabbage juice during fermentation with Bifidobacterium lactis BB-12 Food Science and

Biotechnology 21 (3) 691-700 FI = 0695 DOI 101007s10068-012-0090-5

11 Buruleanu L I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2012 Evaluation of the cabbage an d cucumber juices as substrate

for Lactobacillus acidophilus LA-5 Romanian Biotechnological Letters17 (4) 7418-7429 FI = 0363 httpse-

repositoryorgrblvol17iss43pdf

12 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Kinetic study of the lactic acid fermentation of cabbage

juice with Bifidobacterium sp Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S41 httpdxdoiorg101016jcopbio201105099

13 I Manea Buruleanu L 2011 Researches on the probiotic character of lactic acid fermented vegetable juices with some

supplements Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S99 doi101016jcopbio201105312

14 C L Nicolescu Buruleanu L D Avram M G Bratu I Manea 2011 The suitability of some probiotic bacteria in vegetable-fruit

cocktail juice substrates Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-

8055-9912-2 15 C L Nicolescu Buruleanu L 2011 D Avram M G Bratu I Manea Comparative study of probiotic bacteria stimulation by

inulin addition in lacto-fermentation of vegetable juices Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-

ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

16 Buruleanu L M G Bratu D Avram I Manea C L Nicolescu 2011 Evaluation of the cabbage and cucum ber juices as substrate

for the development of Lactobacillus acidophilus Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 252 ISSN 0250-6807 e-ISSN

1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

17 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2009 Dynamics of some chemical parameters during lactic acid

fermentation of carrot juices in the presence of inulin Revista de Chimie 60 (11) 1198-1204 FI = 0552 httpwwwbchrorevchasp

18 Buruleanu L C L Nicolescu M G Bratu I Manea D Avram 2010 Study regarding some metabolic features during lactic acid

fermentation of vegetable juices Romanian Biotechnological Letters 15(2) 5177-5188 IF = 0321 httpwwwrombioeu

19 CLNicolescu GGorghiu DDunea Buruleanu L VMoise 2008 Mapping Air Quality An Assessment of the Pollutants

Dispersion in Inhabited Areas to Predict and Manage Environmental Risks WSEAS Transactions on Environment and Development

12(4) 1078-1088 ISSN 1790-5079 httpwwwwseasuse-librarytransactionsenvironment200828-643pdf

REVIS TE FĂRĂ FAC TO R DE IMPAC T ȘI PROCEEDINGS INDEXATE W EB O F SCIENC E

1 L Buruleanu G Gorghiu 2019 A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 618-628 doi httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040277

2 G Gorghiu L Buruleanu 2019 Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 391-398 httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040250

3 G Gorghiu C L Buruleanu L M Gorghiu D Avram 2018 Teachersrsquo Perceptions on the Relevance of Specific Health Education

Topics in school Revista Romaneasca pentru Educatie multidimensional 10 (3) 35-47 doi httpsdoiorg1018662rrem61

4 Anghel GA Gorghiu G Buruleanu L Gorghiu LM 2017 Education for Healthy Eating in the Actual Curricular Context - A

Case Study Journal of Science and Arts 17 No 4(41) 815-822 httpwwwjosarodocsjosa_2017_4b_06_Gorghiupdf

5 L Manea L Buruleanu Turid Rustad I Manea E Barascu 2017 Overview on the Microbiological Quality of some Meat Products

with Impact on the Food Safety and Health of People 2017 E-Health and Bioengineering Conference DOI

101109EHB20177995372 6 L Buruleanu A Anghel Z Y Doğan 2016 Perspectives on the Importance of Valorisation of Health Education Knowledge in the

Studentrsquos Everyday Life The European Proceedings of Soc ial amp Behavioural Sciences 144-150 eISSN 2357-1330

httpdxdoiorg1015405epsbs20160918

7 CD Voicu G Gorghiu A Anghel L Buruleanu 2015 Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School

Education Procedia - Social and Behavioral Sciences 205 321ndash328 doi 101016jsbspro201509092

8 Nicolescu CL Gorghiu G Buruleanu CL 2015 lsquorsquoMicrobes in the Refrigeratorrdquo - Investigation Based Learning A New Approach

to Teach Food Hygiene New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS Chisinau 353-359 ISBN 978-88-7587-728-6

9 Nicolescu CL Buruleanu CL Gorghiu LM 2015 Nutrition and Food Safety Know-how for Children LUMEN -

Multidimensional Education and Professional Development Ethical Values LUMEN MEPDEV 373-378 ISBN 978-88-7587-736-1

10 Voicu C D Anghel A G Buruleanu C L 2015 Teachers Perspective on Health Education Development Proceeding volume

LUMEN International Conference ndash LUMEN NASHS 2015 511-515

11 G Gorghiu L Buruleanu C L Nicolescu 2012 Using fuzzy logic method for emphasizing two cause-effect situations related to

the parameters recorded during the lactic acid fermentation process AWER Procedia Information Technology amp Computer Science

11328-1333 wwwelseviercomlocateprocedia httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleview8831103

12 L Buruleanu G Gorghiu C L Nicolescu 2012 Model predictions related to the survival of some probiotic bacteria in lactic acid

fermented vegetable juices AWER Procedia Information Technology amp Computer Science wwwelseviercomlocateprocedia 1763-768 httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleviewFile703

3

13 L Buruleanu D Avram M G Bratu G Gorghiu I Manea C L Nicolescu 2011 The Influence of Some Growth Factors on the

Lactic Acid Fermentation of Green Pepper Juice with Bifidobacterium sp Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 178-184

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6552

14 G Gorghiu L Buruleanu D Avram C L Nicolescu 2011 Models of pH and Lactic Acid Dynamics Determined durin g Lactic

Acid Fermentation of Various Juices with Lactobacillus Acidophilus Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 281-288

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6570

15 CL Nicolescu L Buruleanu 2010 Correlation of Some Substrate Parameters in Growing Lactobacillus acidophilus on Vegetable

and Fruit Cocktail Juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 67 (2) 352-359 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-

5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr5119

16 I Manea Buruleanu L S Iordache L Manea 2010 Evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons content of soil in areas

heavily industrialised Proceedings Paper in Advances in energy planning environmental education and renewable energy sources 4th WSEAS International Conference on ENERGY PLANNING ENERGY SAVING ENVIRONMENTAL EDUCATION (EPESE10)

Kantaoui Sousse Tunisia p 210-214 ISSN 1790-5095 ISBN 978-960-474-187-8

17 Manea I Buruleanu L 2009 The evolution of some chemical parameters of lactic fermentation of red beetroot juice through

inulin addition Bulletin UASVM Horticulture Cluj Napoca 66(1) 177-181 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-hort3821

18 Buruleanu L C L Nicolescu G Gorghiu M G Bratu D Avram I Manea 2009 Lactic acid fermentation of carrot and red beet

juices by probiotic bacteria Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1 -2)2009 pag252-257 Print ISSN 1843-5246 Electronic

ISSN 1843-5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr3713

19 Gorghiu G L Buruleanu C L Nicolescu D Avram 2009 Considerations on the dynamics of the pH values and lactic acid

content during lactic acid fermentation of carrot juices with different pure cultures Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-

2)2009 pag313-320 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-5386

20 Buruleanu L G Gorghiu C L Nicolescu 2009 Using fuzzy logic method for modeling the dynamics of some quality parameters

of lactic acid fermented vegetable juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag556 Print ISSN 1843-5246

Electronic ISSN 1843-5386

21 Nicolescu CL L Buruleanu 2009 The prebiotic effect of inulin on Lactobacillus acidophilus in red beet lactic fermented juice

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag569 Print ISSN 1843-5246 pag252-257 Electronic ISSN 1843-5386 22 L Buruleanu D Avram M Bratu I Manea C Nicolescu 2008 Lactic acid fermentation of mixed juices o btained from different

vegetables Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 206-211 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

23 M Bratu L Buruleanu D Avram 2008 Study about the influence of some factors about the lactic acid fermentation of carrot

juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 200-206 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

24 L Buruleanu 2008 Study on the assimilation of the organic acids by microorganisms involved in the sauerkraut adulteration

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008460 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386 (abstract)

25 Nicolescu Carmen Leane Gorghiu Gabriel Buruleanu L Dunea D Moise V 2008 An Analyze of the Pollution Level through

Dispersion Curves of the Pollutants in Air 2nd International Conference on WASTE MANAGEMENT WATER POLLUTION AIR

POLLUTION INDOOR CLIMATE (WWAI08) Corfu Greece October 26 -28 229-234

REVIS TE ȘI PRO CEEDINGS INDEXATE BDI

1 L Buruleanu LM Gorghiu G Gorghiu 2017 Integrating Food Education in Everyday Life of Young People Studies and Current Trends in Science of Education In O Clipa (ed) Studies an d Current Trends in Science of Education Suceava Romania LUMEN

Proceedings 77-86 httpsdoiorg1018662lumprocicsed20179

2 I Manea LC Buruleanu G Ploscutanu 2013 The evaluation of lactic fermentation yield of carrot juice with different additives

Annals Food Science and Technology 14 (1) 34-38 ISSN 2065-2828

httpwwwafstvalahiaroimagesdocumente2013issue1fullsection1s01_w06_fullpdf

3 L Buruleanu 2012 Acid and bile tolerance of probiotic bacteria used for lactic acid fermentat ion of vegetable juices Journal of

Science and Arts ISSN 1844-9581 18 (1) 57-62

4 C L Nicolescu L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Fermentation of red pepper juice using probiotic bacteria

Annals of the University of Craiova Agriculture Montanology Cadastre series vol XLI (2) 194-200

5 I Manea L Buruleanu 2011 Influence of some supplements on lactic acid fermentation of cabbage juice Annals Food Science and

Technology 12(2) 142-145

6 Mihai AL L Buruleanu 2011 Study concerning cadmium and lead content in some mushrooms and vegetable species from

commercial area Annals Food Science and Technology 12(1) 78-83

7 CL Nicolescu L Buruleanu D Avram MG Bratu I Manea 2010 Study on the dynamics of lactic acid fermentation in fruit and

vegetable juice cocktails realized by Lactobacillus acidophilus Annals of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediul ui vol XV (XLXI) 374-379 ISSN 1453-1275

8 I Manea L Buruleanu 2010 Study of the effects shown by the action of various microorganisms on the lactic fermentation of

juices Annals Food Science and Technology ISSN 2065-2828 11 (1) p 60

9 L Buruleanu C Nicolescu M Bratu D Avram I Manea 2009 Survival of probiotic bacteria during lactic acid fermentation of

vegetable juices Journal of Agroalimentary Processes and Technologies vol XV pag132-139 ISSN 1453-1399

10 LBuruleanu DAvram IManea M Bratu 2009 Study on the possibilit ies to diversify the assortments of lactic acid fermented

juices Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 163-170 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

11 IManea LBuruleanu DAvram MBratu 2009 Researches concerning the obtaining of lacto-fermented cabbage juice- functional

food Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 157-162 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978 -973-1833-77-4 12 L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2009 Effects of prebiotics on the quality of lactic acid fermented

vegetable juices Ovidius University Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 102-107 ISSN 1223-7221

13 I Manea L Buruleanu 2009 Mathematical model for the evaluation of the sea-buckthorn juice preservation Ovidius University

Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 83-86 ISSN 1223-7221 httpanale-chimieuniv-ovidiusroanale-chimiechemistry2009-

117_Maneapdf

4

14 L Buruleanu M G Bratu D Avram A Salaseviciene 2008 The implementation of the HACCP system on the technological flow

for obtaining vegetable juices lacto-fermented Annals Food Science and Technology vol IX 5-10 ISSN 2065-2828

15 Bratu M Stoica A Buruleanu L Avram D 2008 A study on the behavior of a commercial invertase in different action

conditions Industrial applications Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol IX

(1) 109-112 Alma Mater Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

16 L Buruleanu I Manea 2006 Influence des traitements thermiques sur la composition des jus vegetaux - substrats pour la

fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3) Ed

Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău 651-658 ISSN 1582-540x

17 L Buruleanu CNicolescu DAvram 2006 Evaluation des parameters sensoriels et chimiques des jus vegetaux - matiere premiere

pour la fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3)

Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău659-666 ISSN 1582-540x

LUCRĂRI PUBLICATE IcircN VO LUMELE CO NFERINȚELO R NAȚIO NALE SAU REVIS TE PRO FESIO NALE

NEINDEXATE

1 CL Nicolescu LBuruleanu IManea DAvram 2008 The chemical and microbiological evaluation of lactic acid-fermented mixed

vegetable juices Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 339-345 ISSN 1435-1275

2 CLNicolescu L Buruleanu 2008 Correlation between the air quality and the human health at industrial city area Annales of the

University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVII)

497-503 ISSN 1435-1275

3 IManea LBuruleanu 2008 Study concerning the conditions of the beetroot juice lacto-fermentation Annales of the University of

Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 345-349 ISSN 1435-1275

4 IManea LBuruleanu 2008 Researches on the content in pectic substances of some fruits with a view to obtain the products

enriched in pectin Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 350-353 ISSN 1435-1275

5 MBratu DAvram LBuruleanu 2008 The minerals and vitamins content of different vegetables -raw materials for juices Annales

of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII

(XLVIII) 353-359 ISSN 1435-1275

6 I Manea L Manea L Buruleanu 2006 Etude des transformations chimiques et histologiques dans le temps de la congelation et de

lrsquoentreposage de viande du porc et de becircte Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară

vol VII (4) Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău ISSN 1582-540x p757-764

7 C Nicolescu L Buruleanu 2006 Study about the Stability of Lacto-fermented Carrot Juice Improving the Quality of Life and

Environment in Rural Areas by Performing Agro-tourism Farming Journal Central European Agriculture Topusko Croatia Univ of

Zagreb Faculty of Agriculture ISSN 1332-9049 (CD Proceedings)

8 CNicolescu LBuruleanu 2006 Study about the Influence of Thermal Treatments on the Microbiota of Fresh Vegetable Juices

Proceedings of the XXXVI Annual Meeting of the European Society for New Methods in Agricultural Research ESNA Iaşi ndash Romania

Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo Iaşi pag 117-124 ISBN (10) 973-7921-81-X ISBN (13) 978-973-7921-81-9 9 C Nicolescu L Buruleanu 2005 Evaluation of the Epiphytic Microbiota Removing from the Surface of Some Vegetables Used as

Raw Material in Obtaining Fresh Vegetables Juice Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia

Prelucării Produselor Agricole Ing ineria Mediului vol X (XLVI) 2005 p 319-324 ISSN 1435-1275

10 L Buruleanu D Avram 2005 Biochemical characterization of carrots (Daucus carota L) ndash raw material for the production of

juices with a high nutritious and physiological value Scient ific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific Conference with International

Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural University Plovdiv Bulgaria p 361-

366 ISSN 1312-6318

11 C Nicolescu L Buruleanu D Avram 2005 Evaluation of the Sensitive Physico-chemical and Microbiological Properties of the

Eatable Rose Petals (Rosa centifolia L) in Order of Their Alimentary Valorification Scientific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific

Conference with International Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural

University Plovdiv Bulgaria p 415-420 ISSN 1312-6318

12 L Buruleanu C Nicolescu 2004 Estimation models of the evolution of the ascorbic acid content in some vegetables during

preservation by lacto-fermentation Lucrări Ştiinţifice Anul XLVII vol I (4)72004 Seria Horticultură Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo

Iaşi pg 547-552 ISSN 1454-7376

CO MUNICĂRI LA MANIFES TĂRI ȘTIINȚIFIC E NAȚIO NALE SAU INTERNAȚIO NALE CU CO MITETE DE

PROGRAM

1 L Buruleanu - Insight into Functional foods 3rd Lumen Edu International Scientific Conference - Education Quality amp Sustainable

Development Tacircrgoviște 21 noiembrie 2019

2 L Buruleanu - Education for Healthy Eating in Nowadays Society 10th International Conference Education Research amp

Development Burgas 23-27 august 2019

3 L Buruleanu - Fruit Juices as Probiotic Carrier 4th International Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5-7

noiembrie 2018

4 L Buruleanu - A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

Global Transcultural World Almeria 20-22 iunie 2018

5 L Buruleanu - Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

GlobalTranscultural World Almeria 20-22 iunie 2018

6 L Buruleanu - Integrating Food Education in Everyday Life of Young People 8th LUMEN International Scientific Conference

Rethinking Social Action Core Values in Practice 6 - 9 aprilie 2017 Suceava Romania

5

7 L Buruleanu - Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School Education 6th World conference on Psychology

Counseling and Guidance 14 - 16 Mai 2015 Antalya Turcia

8 L Buruleanu - Raising the Importance of the Sustainable Food Consumption in a Resource-Constrained World 1st International

Conference Innovative (Eco) Technology Entrepreneurship and Regional Development 4 martie 2015 Kaunas Lituania

9 L Buruleanu - Establishing the minimal necessary analytical parameters to evaluate the quality of lactic acid fermented vegetable

juices 2nd International Conference on Analytical Chemistry ndash Analytical Chemistry for a Better Life 17-21 septembrie 2014 Sinaia

Romacircnia

GRANTURI PRO IECTE DE C ERC ETARE CASTIGATE IN CO MPETITII NAŢIO NALE ŞI INTERNAŢIO NALE

Proiecte cacircștigate icircn competiții internaționale 1 COST Action CA18130 European Network for Chemical Elemental Analysis by Total Reflection X-ray Fluorescence (ENFORCE-

TXRF) httpswwwcosteuactionsCA18130tabs|Nameoverview (Membru icircn echipa de proiect) 2 Proiect Erasmus+ Acţiunea Cheie 2 Parteneriate Strategice Contract nr 2014 -1-RO01-KA200-002931 Titlu - Letrsquos make it better

Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education Perioada de derulare 2014-2016 Valoare totală

188609 Eur (Director proiect)

3 Apelul pentru Propuneri din Fondul de relații Bilaterale al Programului RO14 Cercetare icircn Sectoare Prioritare Titlu - Aspecte legate

de siguranța alimentară a preparatelor tradiționale din carne și pește din Romacircnia și Norvegia contract nr 15BIL27032017 Valoare

totala 2280027 lei (Membru icircn echipa de proiect)

4 Proiect Training and Research in Environmental Health in the Balkans D43 TW00641 finanţat de NIHFogarty International Center

(Michigan State University) USA Titlu - The evaluation of nitrates and nitrites content in vegetables on the Dambovita County Their

correlation with some environmental factors Perioada de derulare 2009-2010 Valoare totală 5000USD (Director proiect)

Proiecte cacircștigate icircn competiții naționale 5 Apel PN3-P2-PED 2019 Titlu ldquoControlled Atmosphere for STOrage facilities of fruits and vegetables a Low-cost multidisciplinary

solutionrdquo (ENG) ldquoAtmosferă controlată pentru depozitarea fructelor și legumelor soluție multidisciplinară și cost redusrdquo (RO)

Perioada de derulare 2020-2022 (Membru icircn echipa de proiect)

6 Proiecte componente ale Planului sectorial pentru cercetare ndash dezvoltare al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anii

2019-2022 Agricultură şi Dezvoltare Rurală ndash ADER 2022 ADER 1812 Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul

agroalimentar la nivel național icircn vederea prevenirii și reducerii impactului socio-economic pacircnă icircn anul 2030 și ADER 1711

Metode innovative pentru prevenirea și combaterea fraudelor alimentare prognoza efectelor acestora asupra integrității și tr asabilității

produselor și evaluarea impactului icircn economia sectorului agroalimentar (Membru icircn echipa de proiect)

7 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2019-0441 Ctr 2807082019 valoare contract 7560 lei - Participare la 10th International

Conference Education Research amp Development Burgas 23-27 august 2019

8 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2018-2884 Ctr 75623102018 valoare contract 8770 lei - Participare la 4th International

Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5 -7 noiembrie 2018

9 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2017-0548 Ctr 11624112017 valoare contract 15924 lei - Participare la Advanced Course

Bioprocess Design organizat de Department of Biotechnology Delft University of Technology si The Graduate School VLAG

Wageningen University 19-23 martie 2018 Olanda

10 Proiectul privind Icircnvățămacircntul Secundar (ROSE) Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități ndash SGU-N TITLUL

PROIECTULUI Redescoperă meseria de Inginer intr-o societate prOspera (RIsc0) buget estimat 670260 lei Acord de Grant nr

63SGUNCI din 28112017 (Director proiect)

11 Proiect PN-II-ID-PCE-2008-2 (ID_1359) Titlu - Cercetări privind obţinerea de sucuri lactofermentate cu caracter probiotic şi

evaluarea lor prin metode specifice modelării inteligente Perioada de derulare 2009-2011 Valoare totală aprobată 891960 lei

(Director proiect) 12 Program PNCDI II - Parteneriate D11-0372007 Titlu - Sistem de management durabil al resurselor pentru monitorizarea şi

evaluarea riscurilor de mediu icircn vederea prevenirii efectelor negative şi gestionării situaţiilor de criză Perioada de derulare 2007-2010

Valoare totala 1273800 lei (341800 lei pentru Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo din Tacircrgovişte) (Membru icircn echipa de proiect)

13 Program PNCDI II - Parteneriate 210322007 T itlu - Studiu de soluţii privind tehnologia de procesare prin iradiere cu fascicul de

electroni acceleraţi a materialelor polimerice utilizate pentru diverse aplicaţii Perioada de derulare 2007-2010 Valoare totala 205000 lei

(UVT)

14 Grant CNCSIS tip A nr 10862005 (contract 2767414032005) Titlu - Cercetări privind imbunătăţirea parametrilor biotehnologici

de obţinere a sucurilor de legume fermentate lactic Perioada de derulare 2005-2007 Valoare totala 50000 lei (Director proiect)

15 Program BIOTECH tip PV nr 3352 2003 Titlu - Concentrate proteice şi vitaminice de uz alimentar şi furajer obţinute prin

biotehnologii specifice Perioada de derulare 2003-2005 Valoare 81750000 lei partener Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT)

Coordonator Institutul de Chimie Alimentară Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

16 Program MENER nr 302 2003 Titlu - Tehnologii si echipamente moderne pentru tratarea apelor uzate cu incarcare organica

mare rezultate din aglomerarile urbane Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 54500000 lei partener Universitatea Valahia

Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Institutul de Cercetări pentru Ingineria Mediului Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

17 Program AGRAL nr 3398 2003 Titlu - Masuri agrofitotehnice avansate si eficiente pentru cresterea productiei de portaltoi veriga primordiala icircn vederea resuscitarii viticulturii tarii Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 25000000 lei partener

Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru viţa de vie Greaca jud Ialomiţa

(Membru icircn echipa de proiect)

Cadru didactic

Buruleanu Claudia Lavinia Data completării 27012021

Page 9: Curriculum vitae Europass...produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, Controlul şi asigurarea c alităţii produselor alimentare Predare cursuri, coordonare lucrări

1

UNIVERSITATEA lsquorsquoVALAHIArsquorsquo DIN TAcircRGOVIŞTE

FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ŞTIINŢA ALIMENTELOR DEPARTAMENTUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

L I S T A DE L U C R Ă R I

Cadru didactic BURULEANU V Claudia Lavinia - Dr din 2002 Profesor din 2009

1 Teza de doctorat

T itlul tezei Biotehnologii de obţinere a produselor vegetale fermentate cu valoare nutritivă tonică şi fortifiantă ridicată Conducător

ştiinţific Prof univ dr ing Banu Constantin Universitatea lsquorsquoDunărea de Josrsquorsquo Galați Doctor icircn domeniul Inginerie industrială din 2002

Seria C nr 0003953

Titlul tezei icircn limba engleză Biotechnologies of obtaining fermented vegetables products of highly nutritive tonic and fortifying value

2 Cărţicursuri publicate icircn edituri recunoscute sau pe plan local icircndrumare publicateculegeri de probleme cursuri proprii pe

Web prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea activităţilor didacticeprofesionale cărţi de specialitate publicate icircn edituri

recunoscute

1 C Rădulescu L Buruleanu AA Georgescu IM Dulamă 2019 Correlation between enzymatic and non-enzymatic antioxidants

in several edible mushrooms species In Food Engineering Publisher InTech DOI httpdxdoiorg105772intechopen82578 2 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Nutriție pentru Copii (ediție bilin gvă) 125 pag Ed Printech București

ISBN 978-606-23-0668-7

3 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Siguranța Alimentelor (ediție bilingvă) 102 pag Ed Printech București

ISBN 978-606-23-0669-4

4 L Buruleanu (coord) 2016 Ghid de Bune Practici icircn Educația privind Știința Alimentelor (ediție bilin gvă) 123 pag Ed Printech

București ISBN 978-606-23-0667-0

5 L Buruleanu M G Bratu I Manea D Avram C L Nicolescu 2012 Fermentation of vegetable juices by Lactobacillus

acidophilus LA-5 In Lactic Acid Bacteria LACTIC ACID BACTERIA R amp D for Food Health amp Livestock Purposes 25 pag

ISBN 980-953-307-278-9 Publisher InTech Edited by J Marcelino Kongo (httpdxdoiorg10577251309)

6 L Buruleanu I Manea D Avram A Georgescu 2012 Alimente funcţionale 160 pag Ed Valahia University Press ISBN 978-

606-603-024-3

7 L Buruleanu D Avram 2009 Calcule de operaţii şi aparate icircn industria alimentară 290 pag Ed Bibliotheca Tacircrgovişte ISBN

978-973-712-440-1

8 L Buruleanu D Avram 2009 Operaţii cu transfer de căldură icircn industria alimentară 192 pag Ed Printech Bucureşti ISBN

978-606-521-312-8

9 L Buruleanu (coord) CL Nicolescu I Manea MG Bratu D Avram CE Popescu 2008 Aspecte biochimice microbiologice şi tehnologice ale conservării sucurilor de legume prin fermentaţie lactică 285 pag Ed Bibliotheca Tacircrgovişte ISBN 978-973-

712-348-0

10 V Popa L Buruleanu C Nicolescu I Stroia 2005 Siguranţa alimentară şi trasabilitatea produselor alimentare 278 pag Ed

Valahia University Press Tacircrgovişte ISBN 973-7616-23-5

11 C Nicolescu Voiculescu (Buruleanu) L 2003 Nutriţie umană Aplicaţii practice şi probleme 148 pag Ed Cetatea de Scaun

Tacircrgovişte ISBN 973-85907-5-2

12 xxx (Banu C Ionescu A coord Voiculescu (Buruleanu) L - coautor) 2003 Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte (Produse

de origine animală şi vegetală) 130 pag Ed Academiei Romacircne Bucureşti ISBN 973-27-0946-4 973-27-0747-X Ed Agir ISBN

973-8466-22-9 973-8130-17-4

13 Nicolescu C Voiculescu (Buruleanu) L 2001 Practicum de microbiologie vol II Controlul microbiologic al calităţii alimentelor

230 pag Ed Macarie Tacircrgovişte ISBN 973-8135-73-7

3 Articole studii publicate icircn reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute articolestudii publicate icircn reviste

de specialitate de circulaţie naţională recunoscute brevete de invenţie creaţii artistice prezentate la manifestări recunoscute din

ţară şi din străinătate articole studii publicate icircn volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din

străinătate articole studii publicate icircn volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale lucrări prezentate la diferite seminarii expoziţii inovaţii etc după caz prin care se aduc contribuţii ştiinţifice la dezvoltarea domeniului

REVIS TE indexate WEB of SCIENC E cu factor de impact

1 Radulescu C Buruleanu CL Nicolescu CM Olteanu RL Bumbac M Holban GC Simal-Gan dara J 2020 Phytochemical

Profiles Antioxidant and Antibacterial Activities of Grape (Vitis vinifera L) Seeds and Skin from Organic and Conventional Vineyards

Plants 2020 9 1470 IF = 2762 doi103390plants9111470

2 Dunea D Liu H-Y Iordache S Buruleanu L Pohoata A 2020 Liaison between exposure to sub-micrometric particulate

matter and allergic response in children from a petrochemical industry city Science of the Total Environment vol 745 141170 IF =

6551 httpsdoiorg101016jscitotenv2020141170

3 Eliescu A Georgescu AA Nicolescu CM Bumbac M Cioatera N Mureșeanu M Buruleanu LC 2020 Biosorption of

Pb(II) from Aqueous Solution Using Mushroom (Pleurotus ostreatus) Biomass and Spent Mushroom Substrate Analytical Letters 53 2292-2319 IF = 126 httpsdoiorg1010800003271920201740722

4 Georgescu AA Eliescu A Nicolescu CM Bumbac M Cioatera N Mureșeanu M Buruleanu LC 2019 Performance of

Pleurotus ostreatus Mushrooms and Spent Substrate for the Biosorption of Cd(II) From Aqueous Solution Analytical Lettersvol52

issue 13 2007 ndash 2027 IF = 1762 httpsdoiorg1010800003271920191590380

2

5 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu I D Dulamă CM Nicolescu RM Olteanu S G Stanescu 2018 Chemometric

Assessment of the Interactions between the Metal Contents Antioxidant Activity Total Phenolics and Flavonoids in Mushrooms

Analytical Letters vol 52 issue 8 1195-1214 IF = 126 httpsdoiorg1010800003271920181528268

6 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu AF Dăneț RM Olteanu CM Nicolescu I D Dulamă 2017 Statistical

Characterization of the Phytochemical Characteristics of Edible Mushroom Extracts Analytical Letters 517 1039-1059 IF=127

httpsdoiorg1010800003271920171366499

7 Popescu CE Buruleanu L 2017 Heat degradation kinetics of the chlorophyll from spinach and its correlation with the reflection

spectra Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 httpwwwbchrorevchasp) 68 (4) 830-834 (FI=1412)

8 AA Georgescu AF Dăneț C Rădulescu C Stihi ID Dulamă L Buruleanu 2017 Nutritional and food safety aspects related to

the consumption of edible mushrooms from Dambovita County in correlation with their levels of some essential and non-essential

metals Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 68 (10)2402-2406 FI=1412 httpwwwbchrorevchasp 9 Buruleanu L D Avram I Manea M G Bratu C L Nicolescu Ionita I 2014 Kinetic parameters of lactic acid gro wth and

production for Bifidobacterium lactis BB 12 in cabbage juices Revista de Chimie 65 (12) 1480-1484 FI=1269

httpwwwbchrorevchasp

10 Buruleanu L C L Nicolescu D Avram I Manea M G Bratu 2012 Effects of yeast extract and different amino acids on the

dynamics of some components in cabbage juice during fermentation with Bifidobacterium lactis BB-12 Food Science and

Biotechnology 21 (3) 691-700 FI = 0695 DOI 101007s10068-012-0090-5

11 Buruleanu L I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2012 Evaluation of the cabbage an d cucumber juices as substrate

for Lactobacillus acidophilus LA-5 Romanian Biotechnological Letters17 (4) 7418-7429 FI = 0363 httpse-

repositoryorgrblvol17iss43pdf

12 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Kinetic study of the lactic acid fermentation of cabbage

juice with Bifidobacterium sp Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S41 httpdxdoiorg101016jcopbio201105099

13 I Manea Buruleanu L 2011 Researches on the probiotic character of lactic acid fermented vegetable juices with some

supplements Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S99 doi101016jcopbio201105312

14 C L Nicolescu Buruleanu L D Avram M G Bratu I Manea 2011 The suitability of some probiotic bacteria in vegetable-fruit

cocktail juice substrates Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-

8055-9912-2 15 C L Nicolescu Buruleanu L 2011 D Avram M G Bratu I Manea Comparative study of probiotic bacteria stimulation by

inulin addition in lacto-fermentation of vegetable juices Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-

ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

16 Buruleanu L M G Bratu D Avram I Manea C L Nicolescu 2011 Evaluation of the cabbage and cucum ber juices as substrate

for the development of Lactobacillus acidophilus Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 252 ISSN 0250-6807 e-ISSN

1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

17 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2009 Dynamics of some chemical parameters during lactic acid

fermentation of carrot juices in the presence of inulin Revista de Chimie 60 (11) 1198-1204 FI = 0552 httpwwwbchrorevchasp

18 Buruleanu L C L Nicolescu M G Bratu I Manea D Avram 2010 Study regarding some metabolic features during lactic acid

fermentation of vegetable juices Romanian Biotechnological Letters 15(2) 5177-5188 IF = 0321 httpwwwrombioeu

19 CLNicolescu GGorghiu DDunea Buruleanu L VMoise 2008 Mapping Air Quality An Assessment of the Pollutants

Dispersion in Inhabited Areas to Predict and Manage Environmental Risks WSEAS Transactions on Environment and Development

12(4) 1078-1088 ISSN 1790-5079 httpwwwwseasuse-librarytransactionsenvironment200828-643pdf

REVIS TE FĂRĂ FAC TO R DE IMPAC T ȘI PROCEEDINGS INDEXATE W EB O F SCIENC E

1 L Buruleanu G Gorghiu 2019 A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 618-628 doi httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040277

2 G Gorghiu L Buruleanu 2019 Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 391-398 httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040250

3 G Gorghiu C L Buruleanu L M Gorghiu D Avram 2018 Teachersrsquo Perceptions on the Relevance of Specific Health Education

Topics in school Revista Romaneasca pentru Educatie multidimensional 10 (3) 35-47 doi httpsdoiorg1018662rrem61

4 Anghel GA Gorghiu G Buruleanu L Gorghiu LM 2017 Education for Healthy Eating in the Actual Curricular Context - A

Case Study Journal of Science and Arts 17 No 4(41) 815-822 httpwwwjosarodocsjosa_2017_4b_06_Gorghiupdf

5 L Manea L Buruleanu Turid Rustad I Manea E Barascu 2017 Overview on the Microbiological Quality of some Meat Products

with Impact on the Food Safety and Health of People 2017 E-Health and Bioengineering Conference DOI

101109EHB20177995372 6 L Buruleanu A Anghel Z Y Doğan 2016 Perspectives on the Importance of Valorisation of Health Education Knowledge in the

Studentrsquos Everyday Life The European Proceedings of Soc ial amp Behavioural Sciences 144-150 eISSN 2357-1330

httpdxdoiorg1015405epsbs20160918

7 CD Voicu G Gorghiu A Anghel L Buruleanu 2015 Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School

Education Procedia - Social and Behavioral Sciences 205 321ndash328 doi 101016jsbspro201509092

8 Nicolescu CL Gorghiu G Buruleanu CL 2015 lsquorsquoMicrobes in the Refrigeratorrdquo - Investigation Based Learning A New Approach

to Teach Food Hygiene New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS Chisinau 353-359 ISBN 978-88-7587-728-6

9 Nicolescu CL Buruleanu CL Gorghiu LM 2015 Nutrition and Food Safety Know-how for Children LUMEN -

Multidimensional Education and Professional Development Ethical Values LUMEN MEPDEV 373-378 ISBN 978-88-7587-736-1

10 Voicu C D Anghel A G Buruleanu C L 2015 Teachers Perspective on Health Education Development Proceeding volume

LUMEN International Conference ndash LUMEN NASHS 2015 511-515

11 G Gorghiu L Buruleanu C L Nicolescu 2012 Using fuzzy logic method for emphasizing two cause-effect situations related to

the parameters recorded during the lactic acid fermentation process AWER Procedia Information Technology amp Computer Science

11328-1333 wwwelseviercomlocateprocedia httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleview8831103

12 L Buruleanu G Gorghiu C L Nicolescu 2012 Model predictions related to the survival of some probiotic bacteria in lactic acid

fermented vegetable juices AWER Procedia Information Technology amp Computer Science wwwelseviercomlocateprocedia 1763-768 httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleviewFile703

3

13 L Buruleanu D Avram M G Bratu G Gorghiu I Manea C L Nicolescu 2011 The Influence of Some Growth Factors on the

Lactic Acid Fermentation of Green Pepper Juice with Bifidobacterium sp Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 178-184

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6552

14 G Gorghiu L Buruleanu D Avram C L Nicolescu 2011 Models of pH and Lactic Acid Dynamics Determined durin g Lactic

Acid Fermentation of Various Juices with Lactobacillus Acidophilus Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 281-288

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6570

15 CL Nicolescu L Buruleanu 2010 Correlation of Some Substrate Parameters in Growing Lactobacillus acidophilus on Vegetable

and Fruit Cocktail Juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 67 (2) 352-359 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-

5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr5119

16 I Manea Buruleanu L S Iordache L Manea 2010 Evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons content of soil in areas

heavily industrialised Proceedings Paper in Advances in energy planning environmental education and renewable energy sources 4th WSEAS International Conference on ENERGY PLANNING ENERGY SAVING ENVIRONMENTAL EDUCATION (EPESE10)

Kantaoui Sousse Tunisia p 210-214 ISSN 1790-5095 ISBN 978-960-474-187-8

17 Manea I Buruleanu L 2009 The evolution of some chemical parameters of lactic fermentation of red beetroot juice through

inulin addition Bulletin UASVM Horticulture Cluj Napoca 66(1) 177-181 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-hort3821

18 Buruleanu L C L Nicolescu G Gorghiu M G Bratu D Avram I Manea 2009 Lactic acid fermentation of carrot and red beet

juices by probiotic bacteria Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1 -2)2009 pag252-257 Print ISSN 1843-5246 Electronic

ISSN 1843-5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr3713

19 Gorghiu G L Buruleanu C L Nicolescu D Avram 2009 Considerations on the dynamics of the pH values and lactic acid

content during lactic acid fermentation of carrot juices with different pure cultures Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-

2)2009 pag313-320 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-5386

20 Buruleanu L G Gorghiu C L Nicolescu 2009 Using fuzzy logic method for modeling the dynamics of some quality parameters

of lactic acid fermented vegetable juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag556 Print ISSN 1843-5246

Electronic ISSN 1843-5386

21 Nicolescu CL L Buruleanu 2009 The prebiotic effect of inulin on Lactobacillus acidophilus in red beet lactic fermented juice

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag569 Print ISSN 1843-5246 pag252-257 Electronic ISSN 1843-5386 22 L Buruleanu D Avram M Bratu I Manea C Nicolescu 2008 Lactic acid fermentation of mixed juices o btained from different

vegetables Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 206-211 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

23 M Bratu L Buruleanu D Avram 2008 Study about the influence of some factors about the lactic acid fermentation of carrot

juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 200-206 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

24 L Buruleanu 2008 Study on the assimilation of the organic acids by microorganisms involved in the sauerkraut adulteration

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008460 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386 (abstract)

25 Nicolescu Carmen Leane Gorghiu Gabriel Buruleanu L Dunea D Moise V 2008 An Analyze of the Pollution Level through

Dispersion Curves of the Pollutants in Air 2nd International Conference on WASTE MANAGEMENT WATER POLLUTION AIR

POLLUTION INDOOR CLIMATE (WWAI08) Corfu Greece October 26 -28 229-234

REVIS TE ȘI PRO CEEDINGS INDEXATE BDI

1 L Buruleanu LM Gorghiu G Gorghiu 2017 Integrating Food Education in Everyday Life of Young People Studies and Current Trends in Science of Education In O Clipa (ed) Studies an d Current Trends in Science of Education Suceava Romania LUMEN

Proceedings 77-86 httpsdoiorg1018662lumprocicsed20179

2 I Manea LC Buruleanu G Ploscutanu 2013 The evaluation of lactic fermentation yield of carrot juice with different additives

Annals Food Science and Technology 14 (1) 34-38 ISSN 2065-2828

httpwwwafstvalahiaroimagesdocumente2013issue1fullsection1s01_w06_fullpdf

3 L Buruleanu 2012 Acid and bile tolerance of probiotic bacteria used for lactic acid fermentat ion of vegetable juices Journal of

Science and Arts ISSN 1844-9581 18 (1) 57-62

4 C L Nicolescu L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Fermentation of red pepper juice using probiotic bacteria

Annals of the University of Craiova Agriculture Montanology Cadastre series vol XLI (2) 194-200

5 I Manea L Buruleanu 2011 Influence of some supplements on lactic acid fermentation of cabbage juice Annals Food Science and

Technology 12(2) 142-145

6 Mihai AL L Buruleanu 2011 Study concerning cadmium and lead content in some mushrooms and vegetable species from

commercial area Annals Food Science and Technology 12(1) 78-83

7 CL Nicolescu L Buruleanu D Avram MG Bratu I Manea 2010 Study on the dynamics of lactic acid fermentation in fruit and

vegetable juice cocktails realized by Lactobacillus acidophilus Annals of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediul ui vol XV (XLXI) 374-379 ISSN 1453-1275

8 I Manea L Buruleanu 2010 Study of the effects shown by the action of various microorganisms on the lactic fermentation of

juices Annals Food Science and Technology ISSN 2065-2828 11 (1) p 60

9 L Buruleanu C Nicolescu M Bratu D Avram I Manea 2009 Survival of probiotic bacteria during lactic acid fermentation of

vegetable juices Journal of Agroalimentary Processes and Technologies vol XV pag132-139 ISSN 1453-1399

10 LBuruleanu DAvram IManea M Bratu 2009 Study on the possibilit ies to diversify the assortments of lactic acid fermented

juices Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 163-170 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

11 IManea LBuruleanu DAvram MBratu 2009 Researches concerning the obtaining of lacto-fermented cabbage juice- functional

food Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 157-162 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978 -973-1833-77-4 12 L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2009 Effects of prebiotics on the quality of lactic acid fermented

vegetable juices Ovidius University Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 102-107 ISSN 1223-7221

13 I Manea L Buruleanu 2009 Mathematical model for the evaluation of the sea-buckthorn juice preservation Ovidius University

Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 83-86 ISSN 1223-7221 httpanale-chimieuniv-ovidiusroanale-chimiechemistry2009-

117_Maneapdf

4

14 L Buruleanu M G Bratu D Avram A Salaseviciene 2008 The implementation of the HACCP system on the technological flow

for obtaining vegetable juices lacto-fermented Annals Food Science and Technology vol IX 5-10 ISSN 2065-2828

15 Bratu M Stoica A Buruleanu L Avram D 2008 A study on the behavior of a commercial invertase in different action

conditions Industrial applications Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol IX

(1) 109-112 Alma Mater Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

16 L Buruleanu I Manea 2006 Influence des traitements thermiques sur la composition des jus vegetaux - substrats pour la

fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3) Ed

Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău 651-658 ISSN 1582-540x

17 L Buruleanu CNicolescu DAvram 2006 Evaluation des parameters sensoriels et chimiques des jus vegetaux - matiere premiere

pour la fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3)

Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău659-666 ISSN 1582-540x

LUCRĂRI PUBLICATE IcircN VO LUMELE CO NFERINȚELO R NAȚIO NALE SAU REVIS TE PRO FESIO NALE

NEINDEXATE

1 CL Nicolescu LBuruleanu IManea DAvram 2008 The chemical and microbiological evaluation of lactic acid-fermented mixed

vegetable juices Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 339-345 ISSN 1435-1275

2 CLNicolescu L Buruleanu 2008 Correlation between the air quality and the human health at industrial city area Annales of the

University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVII)

497-503 ISSN 1435-1275

3 IManea LBuruleanu 2008 Study concerning the conditions of the beetroot juice lacto-fermentation Annales of the University of

Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 345-349 ISSN 1435-1275

4 IManea LBuruleanu 2008 Researches on the content in pectic substances of some fruits with a view to obtain the products

enriched in pectin Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 350-353 ISSN 1435-1275

5 MBratu DAvram LBuruleanu 2008 The minerals and vitamins content of different vegetables -raw materials for juices Annales

of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII

(XLVIII) 353-359 ISSN 1435-1275

6 I Manea L Manea L Buruleanu 2006 Etude des transformations chimiques et histologiques dans le temps de la congelation et de

lrsquoentreposage de viande du porc et de becircte Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară

vol VII (4) Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău ISSN 1582-540x p757-764

7 C Nicolescu L Buruleanu 2006 Study about the Stability of Lacto-fermented Carrot Juice Improving the Quality of Life and

Environment in Rural Areas by Performing Agro-tourism Farming Journal Central European Agriculture Topusko Croatia Univ of

Zagreb Faculty of Agriculture ISSN 1332-9049 (CD Proceedings)

8 CNicolescu LBuruleanu 2006 Study about the Influence of Thermal Treatments on the Microbiota of Fresh Vegetable Juices

Proceedings of the XXXVI Annual Meeting of the European Society for New Methods in Agricultural Research ESNA Iaşi ndash Romania

Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo Iaşi pag 117-124 ISBN (10) 973-7921-81-X ISBN (13) 978-973-7921-81-9 9 C Nicolescu L Buruleanu 2005 Evaluation of the Epiphytic Microbiota Removing from the Surface of Some Vegetables Used as

Raw Material in Obtaining Fresh Vegetables Juice Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia

Prelucării Produselor Agricole Ing ineria Mediului vol X (XLVI) 2005 p 319-324 ISSN 1435-1275

10 L Buruleanu D Avram 2005 Biochemical characterization of carrots (Daucus carota L) ndash raw material for the production of

juices with a high nutritious and physiological value Scient ific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific Conference with International

Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural University Plovdiv Bulgaria p 361-

366 ISSN 1312-6318

11 C Nicolescu L Buruleanu D Avram 2005 Evaluation of the Sensitive Physico-chemical and Microbiological Properties of the

Eatable Rose Petals (Rosa centifolia L) in Order of Their Alimentary Valorification Scientific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific

Conference with International Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural

University Plovdiv Bulgaria p 415-420 ISSN 1312-6318

12 L Buruleanu C Nicolescu 2004 Estimation models of the evolution of the ascorbic acid content in some vegetables during

preservation by lacto-fermentation Lucrări Ştiinţifice Anul XLVII vol I (4)72004 Seria Horticultură Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo

Iaşi pg 547-552 ISSN 1454-7376

CO MUNICĂRI LA MANIFES TĂRI ȘTIINȚIFIC E NAȚIO NALE SAU INTERNAȚIO NALE CU CO MITETE DE

PROGRAM

1 L Buruleanu - Insight into Functional foods 3rd Lumen Edu International Scientific Conference - Education Quality amp Sustainable

Development Tacircrgoviște 21 noiembrie 2019

2 L Buruleanu - Education for Healthy Eating in Nowadays Society 10th International Conference Education Research amp

Development Burgas 23-27 august 2019

3 L Buruleanu - Fruit Juices as Probiotic Carrier 4th International Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5-7

noiembrie 2018

4 L Buruleanu - A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

Global Transcultural World Almeria 20-22 iunie 2018

5 L Buruleanu - Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

GlobalTranscultural World Almeria 20-22 iunie 2018

6 L Buruleanu - Integrating Food Education in Everyday Life of Young People 8th LUMEN International Scientific Conference

Rethinking Social Action Core Values in Practice 6 - 9 aprilie 2017 Suceava Romania

5

7 L Buruleanu - Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School Education 6th World conference on Psychology

Counseling and Guidance 14 - 16 Mai 2015 Antalya Turcia

8 L Buruleanu - Raising the Importance of the Sustainable Food Consumption in a Resource-Constrained World 1st International

Conference Innovative (Eco) Technology Entrepreneurship and Regional Development 4 martie 2015 Kaunas Lituania

9 L Buruleanu - Establishing the minimal necessary analytical parameters to evaluate the quality of lactic acid fermented vegetable

juices 2nd International Conference on Analytical Chemistry ndash Analytical Chemistry for a Better Life 17-21 septembrie 2014 Sinaia

Romacircnia

GRANTURI PRO IECTE DE C ERC ETARE CASTIGATE IN CO MPETITII NAŢIO NALE ŞI INTERNAŢIO NALE

Proiecte cacircștigate icircn competiții internaționale 1 COST Action CA18130 European Network for Chemical Elemental Analysis by Total Reflection X-ray Fluorescence (ENFORCE-

TXRF) httpswwwcosteuactionsCA18130tabs|Nameoverview (Membru icircn echipa de proiect) 2 Proiect Erasmus+ Acţiunea Cheie 2 Parteneriate Strategice Contract nr 2014 -1-RO01-KA200-002931 Titlu - Letrsquos make it better

Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education Perioada de derulare 2014-2016 Valoare totală

188609 Eur (Director proiect)

3 Apelul pentru Propuneri din Fondul de relații Bilaterale al Programului RO14 Cercetare icircn Sectoare Prioritare Titlu - Aspecte legate

de siguranța alimentară a preparatelor tradiționale din carne și pește din Romacircnia și Norvegia contract nr 15BIL27032017 Valoare

totala 2280027 lei (Membru icircn echipa de proiect)

4 Proiect Training and Research in Environmental Health in the Balkans D43 TW00641 finanţat de NIHFogarty International Center

(Michigan State University) USA Titlu - The evaluation of nitrates and nitrites content in vegetables on the Dambovita County Their

correlation with some environmental factors Perioada de derulare 2009-2010 Valoare totală 5000USD (Director proiect)

Proiecte cacircștigate icircn competiții naționale 5 Apel PN3-P2-PED 2019 Titlu ldquoControlled Atmosphere for STOrage facilities of fruits and vegetables a Low-cost multidisciplinary

solutionrdquo (ENG) ldquoAtmosferă controlată pentru depozitarea fructelor și legumelor soluție multidisciplinară și cost redusrdquo (RO)

Perioada de derulare 2020-2022 (Membru icircn echipa de proiect)

6 Proiecte componente ale Planului sectorial pentru cercetare ndash dezvoltare al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anii

2019-2022 Agricultură şi Dezvoltare Rurală ndash ADER 2022 ADER 1812 Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul

agroalimentar la nivel național icircn vederea prevenirii și reducerii impactului socio-economic pacircnă icircn anul 2030 și ADER 1711

Metode innovative pentru prevenirea și combaterea fraudelor alimentare prognoza efectelor acestora asupra integrității și tr asabilității

produselor și evaluarea impactului icircn economia sectorului agroalimentar (Membru icircn echipa de proiect)

7 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2019-0441 Ctr 2807082019 valoare contract 7560 lei - Participare la 10th International

Conference Education Research amp Development Burgas 23-27 august 2019

8 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2018-2884 Ctr 75623102018 valoare contract 8770 lei - Participare la 4th International

Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5 -7 noiembrie 2018

9 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2017-0548 Ctr 11624112017 valoare contract 15924 lei - Participare la Advanced Course

Bioprocess Design organizat de Department of Biotechnology Delft University of Technology si The Graduate School VLAG

Wageningen University 19-23 martie 2018 Olanda

10 Proiectul privind Icircnvățămacircntul Secundar (ROSE) Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități ndash SGU-N TITLUL

PROIECTULUI Redescoperă meseria de Inginer intr-o societate prOspera (RIsc0) buget estimat 670260 lei Acord de Grant nr

63SGUNCI din 28112017 (Director proiect)

11 Proiect PN-II-ID-PCE-2008-2 (ID_1359) Titlu - Cercetări privind obţinerea de sucuri lactofermentate cu caracter probiotic şi

evaluarea lor prin metode specifice modelării inteligente Perioada de derulare 2009-2011 Valoare totală aprobată 891960 lei

(Director proiect) 12 Program PNCDI II - Parteneriate D11-0372007 Titlu - Sistem de management durabil al resurselor pentru monitorizarea şi

evaluarea riscurilor de mediu icircn vederea prevenirii efectelor negative şi gestionării situaţiilor de criză Perioada de derulare 2007-2010

Valoare totala 1273800 lei (341800 lei pentru Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo din Tacircrgovişte) (Membru icircn echipa de proiect)

13 Program PNCDI II - Parteneriate 210322007 T itlu - Studiu de soluţii privind tehnologia de procesare prin iradiere cu fascicul de

electroni acceleraţi a materialelor polimerice utilizate pentru diverse aplicaţii Perioada de derulare 2007-2010 Valoare totala 205000 lei

(UVT)

14 Grant CNCSIS tip A nr 10862005 (contract 2767414032005) Titlu - Cercetări privind imbunătăţirea parametrilor biotehnologici

de obţinere a sucurilor de legume fermentate lactic Perioada de derulare 2005-2007 Valoare totala 50000 lei (Director proiect)

15 Program BIOTECH tip PV nr 3352 2003 Titlu - Concentrate proteice şi vitaminice de uz alimentar şi furajer obţinute prin

biotehnologii specifice Perioada de derulare 2003-2005 Valoare 81750000 lei partener Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT)

Coordonator Institutul de Chimie Alimentară Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

16 Program MENER nr 302 2003 Titlu - Tehnologii si echipamente moderne pentru tratarea apelor uzate cu incarcare organica

mare rezultate din aglomerarile urbane Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 54500000 lei partener Universitatea Valahia

Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Institutul de Cercetări pentru Ingineria Mediului Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

17 Program AGRAL nr 3398 2003 Titlu - Masuri agrofitotehnice avansate si eficiente pentru cresterea productiei de portaltoi veriga primordiala icircn vederea resuscitarii viticulturii tarii Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 25000000 lei partener

Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru viţa de vie Greaca jud Ialomiţa

(Membru icircn echipa de proiect)

Cadru didactic

Buruleanu Claudia Lavinia Data completării 27012021

Page 10: Curriculum vitae Europass...produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, Controlul şi asigurarea c alităţii produselor alimentare Predare cursuri, coordonare lucrări

2

5 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu I D Dulamă CM Nicolescu RM Olteanu S G Stanescu 2018 Chemometric

Assessment of the Interactions between the Metal Contents Antioxidant Activity Total Phenolics and Flavonoids in Mushrooms

Analytical Letters vol 52 issue 8 1195-1214 IF = 126 httpsdoiorg1010800003271920181528268

6 L Buruleanu C Rădulescu AA Georgescu AF Dăneț RM Olteanu CM Nicolescu I D Dulamă 2017 Statistical

Characterization of the Phytochemical Characteristics of Edible Mushroom Extracts Analytical Letters 517 1039-1059 IF=127

httpsdoiorg1010800003271920171366499

7 Popescu CE Buruleanu L 2017 Heat degradation kinetics of the chlorophyll from spinach and its correlation with the reflection

spectra Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 httpwwwbchrorevchasp) 68 (4) 830-834 (FI=1412)

8 AA Georgescu AF Dăneț C Rădulescu C Stihi ID Dulamă L Buruleanu 2017 Nutritional and food safety aspects related to

the consumption of edible mushrooms from Dambovita County in correlation with their levels of some essential and non-essential

metals Revista de Chimie (revistă categoria A cod CNCSIS 471 68 (10)2402-2406 FI=1412 httpwwwbchrorevchasp 9 Buruleanu L D Avram I Manea M G Bratu C L Nicolescu Ionita I 2014 Kinetic parameters of lactic acid gro wth and

production for Bifidobacterium lactis BB 12 in cabbage juices Revista de Chimie 65 (12) 1480-1484 FI=1269

httpwwwbchrorevchasp

10 Buruleanu L C L Nicolescu D Avram I Manea M G Bratu 2012 Effects of yeast extract and different amino acids on the

dynamics of some components in cabbage juice during fermentation with Bifidobacterium lactis BB-12 Food Science and

Biotechnology 21 (3) 691-700 FI = 0695 DOI 101007s10068-012-0090-5

11 Buruleanu L I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2012 Evaluation of the cabbage an d cucumber juices as substrate

for Lactobacillus acidophilus LA-5 Romanian Biotechnological Letters17 (4) 7418-7429 FI = 0363 httpse-

repositoryorgrblvol17iss43pdf

12 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Kinetic study of the lactic acid fermentation of cabbage

juice with Bifidobacterium sp Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S41 httpdxdoiorg101016jcopbio201105099

13 I Manea Buruleanu L 2011 Researches on the probiotic character of lactic acid fermented vegetable juices with some

supplements Current Opinion in Biotechnology 22 (supl 1) pag S99 doi101016jcopbio201105312

14 C L Nicolescu Buruleanu L D Avram M G Bratu I Manea 2011 The suitability of some probiotic bacteria in vegetable-fruit

cocktail juice substrates Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-

8055-9912-2 15 C L Nicolescu Buruleanu L 2011 D Avram M G Bratu I Manea Comparative study of probiotic bacteria stimulation by

inulin addition in lacto-fermentation of vegetable juices Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 120 ISSN 0250-6807 e-

ISSN 1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

16 Buruleanu L M G Bratu D Avram I Manea C L Nicolescu 2011 Evaluation of the cabbage and cucum ber juices as substrate

for the development of Lactobacillus acidophilus Annals of Nutrition amp Metabolism 58 (supl 3) pag 252 ISSN 0250-6807 e-ISSN

1421-9697 ISBN 978-3-8055-9912-2

17 Buruleanu L C L Nicolescu I Manea M G Bratu D Avram 2009 Dynamics of some chemical parameters during lactic acid

fermentation of carrot juices in the presence of inulin Revista de Chimie 60 (11) 1198-1204 FI = 0552 httpwwwbchrorevchasp

18 Buruleanu L C L Nicolescu M G Bratu I Manea D Avram 2010 Study regarding some metabolic features during lactic acid

fermentation of vegetable juices Romanian Biotechnological Letters 15(2) 5177-5188 IF = 0321 httpwwwrombioeu

19 CLNicolescu GGorghiu DDunea Buruleanu L VMoise 2008 Mapping Air Quality An Assessment of the Pollutants

Dispersion in Inhabited Areas to Predict and Manage Environmental Risks WSEAS Transactions on Environment and Development

12(4) 1078-1088 ISSN 1790-5079 httpwwwwseasuse-librarytransactionsenvironment200828-643pdf

REVIS TE FĂRĂ FAC TO R DE IMPAC T ȘI PROCEEDINGS INDEXATE W EB O F SCIENC E

1 L Buruleanu G Gorghiu 2019 A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 618-628 doi httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040277

2 G Gorghiu L Buruleanu 2019 Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EpSBS European

Proceedings of Social amp Behavioural Sciences 391-398 httpsdxdoiorg1015405epsbs2019040250

3 G Gorghiu C L Buruleanu L M Gorghiu D Avram 2018 Teachersrsquo Perceptions on the Relevance of Specific Health Education

Topics in school Revista Romaneasca pentru Educatie multidimensional 10 (3) 35-47 doi httpsdoiorg1018662rrem61

4 Anghel GA Gorghiu G Buruleanu L Gorghiu LM 2017 Education for Healthy Eating in the Actual Curricular Context - A

Case Study Journal of Science and Arts 17 No 4(41) 815-822 httpwwwjosarodocsjosa_2017_4b_06_Gorghiupdf

5 L Manea L Buruleanu Turid Rustad I Manea E Barascu 2017 Overview on the Microbiological Quality of some Meat Products

with Impact on the Food Safety and Health of People 2017 E-Health and Bioengineering Conference DOI

101109EHB20177995372 6 L Buruleanu A Anghel Z Y Doğan 2016 Perspectives on the Importance of Valorisation of Health Education Knowledge in the

Studentrsquos Everyday Life The European Proceedings of Soc ial amp Behavioural Sciences 144-150 eISSN 2357-1330

httpdxdoiorg1015405epsbs20160918

7 CD Voicu G Gorghiu A Anghel L Buruleanu 2015 Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School

Education Procedia - Social and Behavioral Sciences 205 321ndash328 doi 101016jsbspro201509092

8 Nicolescu CL Gorghiu G Buruleanu CL 2015 lsquorsquoMicrobes in the Refrigeratorrdquo - Investigation Based Learning A New Approach

to Teach Food Hygiene New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS Chisinau 353-359 ISBN 978-88-7587-728-6

9 Nicolescu CL Buruleanu CL Gorghiu LM 2015 Nutrition and Food Safety Know-how for Children LUMEN -

Multidimensional Education and Professional Development Ethical Values LUMEN MEPDEV 373-378 ISBN 978-88-7587-736-1

10 Voicu C D Anghel A G Buruleanu C L 2015 Teachers Perspective on Health Education Development Proceeding volume

LUMEN International Conference ndash LUMEN NASHS 2015 511-515

11 G Gorghiu L Buruleanu C L Nicolescu 2012 Using fuzzy logic method for emphasizing two cause-effect situations related to

the parameters recorded during the lactic acid fermentation process AWER Procedia Information Technology amp Computer Science

11328-1333 wwwelseviercomlocateprocedia httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleview8831103

12 L Buruleanu G Gorghiu C L Nicolescu 2012 Model predictions related to the survival of some probiotic bacteria in lactic acid

fermented vegetable juices AWER Procedia Information Technology amp Computer Science wwwelseviercomlocateprocedia 1763-768 httparchivesun-pubeuindexphpP-ITCSarticleviewFile703

3

13 L Buruleanu D Avram M G Bratu G Gorghiu I Manea C L Nicolescu 2011 The Influence of Some Growth Factors on the

Lactic Acid Fermentation of Green Pepper Juice with Bifidobacterium sp Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 178-184

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6552

14 G Gorghiu L Buruleanu D Avram C L Nicolescu 2011 Models of pH and Lactic Acid Dynamics Determined durin g Lactic

Acid Fermentation of Various Juices with Lactobacillus Acidophilus Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 281-288

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6570

15 CL Nicolescu L Buruleanu 2010 Correlation of Some Substrate Parameters in Growing Lactobacillus acidophilus on Vegetable

and Fruit Cocktail Juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 67 (2) 352-359 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-

5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr5119

16 I Manea Buruleanu L S Iordache L Manea 2010 Evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons content of soil in areas

heavily industrialised Proceedings Paper in Advances in energy planning environmental education and renewable energy sources 4th WSEAS International Conference on ENERGY PLANNING ENERGY SAVING ENVIRONMENTAL EDUCATION (EPESE10)

Kantaoui Sousse Tunisia p 210-214 ISSN 1790-5095 ISBN 978-960-474-187-8

17 Manea I Buruleanu L 2009 The evolution of some chemical parameters of lactic fermentation of red beetroot juice through

inulin addition Bulletin UASVM Horticulture Cluj Napoca 66(1) 177-181 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-hort3821

18 Buruleanu L C L Nicolescu G Gorghiu M G Bratu D Avram I Manea 2009 Lactic acid fermentation of carrot and red beet

juices by probiotic bacteria Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1 -2)2009 pag252-257 Print ISSN 1843-5246 Electronic

ISSN 1843-5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr3713

19 Gorghiu G L Buruleanu C L Nicolescu D Avram 2009 Considerations on the dynamics of the pH values and lactic acid

content during lactic acid fermentation of carrot juices with different pure cultures Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-

2)2009 pag313-320 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-5386

20 Buruleanu L G Gorghiu C L Nicolescu 2009 Using fuzzy logic method for modeling the dynamics of some quality parameters

of lactic acid fermented vegetable juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag556 Print ISSN 1843-5246

Electronic ISSN 1843-5386

21 Nicolescu CL L Buruleanu 2009 The prebiotic effect of inulin on Lactobacillus acidophilus in red beet lactic fermented juice

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag569 Print ISSN 1843-5246 pag252-257 Electronic ISSN 1843-5386 22 L Buruleanu D Avram M Bratu I Manea C Nicolescu 2008 Lactic acid fermentation of mixed juices o btained from different

vegetables Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 206-211 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

23 M Bratu L Buruleanu D Avram 2008 Study about the influence of some factors about the lactic acid fermentation of carrot

juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 200-206 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

24 L Buruleanu 2008 Study on the assimilation of the organic acids by microorganisms involved in the sauerkraut adulteration

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008460 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386 (abstract)

25 Nicolescu Carmen Leane Gorghiu Gabriel Buruleanu L Dunea D Moise V 2008 An Analyze of the Pollution Level through

Dispersion Curves of the Pollutants in Air 2nd International Conference on WASTE MANAGEMENT WATER POLLUTION AIR

POLLUTION INDOOR CLIMATE (WWAI08) Corfu Greece October 26 -28 229-234

REVIS TE ȘI PRO CEEDINGS INDEXATE BDI

1 L Buruleanu LM Gorghiu G Gorghiu 2017 Integrating Food Education in Everyday Life of Young People Studies and Current Trends in Science of Education In O Clipa (ed) Studies an d Current Trends in Science of Education Suceava Romania LUMEN

Proceedings 77-86 httpsdoiorg1018662lumprocicsed20179

2 I Manea LC Buruleanu G Ploscutanu 2013 The evaluation of lactic fermentation yield of carrot juice with different additives

Annals Food Science and Technology 14 (1) 34-38 ISSN 2065-2828

httpwwwafstvalahiaroimagesdocumente2013issue1fullsection1s01_w06_fullpdf

3 L Buruleanu 2012 Acid and bile tolerance of probiotic bacteria used for lactic acid fermentat ion of vegetable juices Journal of

Science and Arts ISSN 1844-9581 18 (1) 57-62

4 C L Nicolescu L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Fermentation of red pepper juice using probiotic bacteria

Annals of the University of Craiova Agriculture Montanology Cadastre series vol XLI (2) 194-200

5 I Manea L Buruleanu 2011 Influence of some supplements on lactic acid fermentation of cabbage juice Annals Food Science and

Technology 12(2) 142-145

6 Mihai AL L Buruleanu 2011 Study concerning cadmium and lead content in some mushrooms and vegetable species from

commercial area Annals Food Science and Technology 12(1) 78-83

7 CL Nicolescu L Buruleanu D Avram MG Bratu I Manea 2010 Study on the dynamics of lactic acid fermentation in fruit and

vegetable juice cocktails realized by Lactobacillus acidophilus Annals of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediul ui vol XV (XLXI) 374-379 ISSN 1453-1275

8 I Manea L Buruleanu 2010 Study of the effects shown by the action of various microorganisms on the lactic fermentation of

juices Annals Food Science and Technology ISSN 2065-2828 11 (1) p 60

9 L Buruleanu C Nicolescu M Bratu D Avram I Manea 2009 Survival of probiotic bacteria during lactic acid fermentation of

vegetable juices Journal of Agroalimentary Processes and Technologies vol XV pag132-139 ISSN 1453-1399

10 LBuruleanu DAvram IManea M Bratu 2009 Study on the possibilit ies to diversify the assortments of lactic acid fermented

juices Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 163-170 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

11 IManea LBuruleanu DAvram MBratu 2009 Researches concerning the obtaining of lacto-fermented cabbage juice- functional

food Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 157-162 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978 -973-1833-77-4 12 L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2009 Effects of prebiotics on the quality of lactic acid fermented

vegetable juices Ovidius University Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 102-107 ISSN 1223-7221

13 I Manea L Buruleanu 2009 Mathematical model for the evaluation of the sea-buckthorn juice preservation Ovidius University

Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 83-86 ISSN 1223-7221 httpanale-chimieuniv-ovidiusroanale-chimiechemistry2009-

117_Maneapdf

4

14 L Buruleanu M G Bratu D Avram A Salaseviciene 2008 The implementation of the HACCP system on the technological flow

for obtaining vegetable juices lacto-fermented Annals Food Science and Technology vol IX 5-10 ISSN 2065-2828

15 Bratu M Stoica A Buruleanu L Avram D 2008 A study on the behavior of a commercial invertase in different action

conditions Industrial applications Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol IX

(1) 109-112 Alma Mater Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

16 L Buruleanu I Manea 2006 Influence des traitements thermiques sur la composition des jus vegetaux - substrats pour la

fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3) Ed

Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău 651-658 ISSN 1582-540x

17 L Buruleanu CNicolescu DAvram 2006 Evaluation des parameters sensoriels et chimiques des jus vegetaux - matiere premiere

pour la fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3)

Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău659-666 ISSN 1582-540x

LUCRĂRI PUBLICATE IcircN VO LUMELE CO NFERINȚELO R NAȚIO NALE SAU REVIS TE PRO FESIO NALE

NEINDEXATE

1 CL Nicolescu LBuruleanu IManea DAvram 2008 The chemical and microbiological evaluation of lactic acid-fermented mixed

vegetable juices Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 339-345 ISSN 1435-1275

2 CLNicolescu L Buruleanu 2008 Correlation between the air quality and the human health at industrial city area Annales of the

University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVII)

497-503 ISSN 1435-1275

3 IManea LBuruleanu 2008 Study concerning the conditions of the beetroot juice lacto-fermentation Annales of the University of

Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 345-349 ISSN 1435-1275

4 IManea LBuruleanu 2008 Researches on the content in pectic substances of some fruits with a view to obtain the products

enriched in pectin Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 350-353 ISSN 1435-1275

5 MBratu DAvram LBuruleanu 2008 The minerals and vitamins content of different vegetables -raw materials for juices Annales

of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII

(XLVIII) 353-359 ISSN 1435-1275

6 I Manea L Manea L Buruleanu 2006 Etude des transformations chimiques et histologiques dans le temps de la congelation et de

lrsquoentreposage de viande du porc et de becircte Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară

vol VII (4) Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău ISSN 1582-540x p757-764

7 C Nicolescu L Buruleanu 2006 Study about the Stability of Lacto-fermented Carrot Juice Improving the Quality of Life and

Environment in Rural Areas by Performing Agro-tourism Farming Journal Central European Agriculture Topusko Croatia Univ of

Zagreb Faculty of Agriculture ISSN 1332-9049 (CD Proceedings)

8 CNicolescu LBuruleanu 2006 Study about the Influence of Thermal Treatments on the Microbiota of Fresh Vegetable Juices

Proceedings of the XXXVI Annual Meeting of the European Society for New Methods in Agricultural Research ESNA Iaşi ndash Romania

Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo Iaşi pag 117-124 ISBN (10) 973-7921-81-X ISBN (13) 978-973-7921-81-9 9 C Nicolescu L Buruleanu 2005 Evaluation of the Epiphytic Microbiota Removing from the Surface of Some Vegetables Used as

Raw Material in Obtaining Fresh Vegetables Juice Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia

Prelucării Produselor Agricole Ing ineria Mediului vol X (XLVI) 2005 p 319-324 ISSN 1435-1275

10 L Buruleanu D Avram 2005 Biochemical characterization of carrots (Daucus carota L) ndash raw material for the production of

juices with a high nutritious and physiological value Scient ific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific Conference with International

Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural University Plovdiv Bulgaria p 361-

366 ISSN 1312-6318

11 C Nicolescu L Buruleanu D Avram 2005 Evaluation of the Sensitive Physico-chemical and Microbiological Properties of the

Eatable Rose Petals (Rosa centifolia L) in Order of Their Alimentary Valorification Scientific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific

Conference with International Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural

University Plovdiv Bulgaria p 415-420 ISSN 1312-6318

12 L Buruleanu C Nicolescu 2004 Estimation models of the evolution of the ascorbic acid content in some vegetables during

preservation by lacto-fermentation Lucrări Ştiinţifice Anul XLVII vol I (4)72004 Seria Horticultură Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo

Iaşi pg 547-552 ISSN 1454-7376

CO MUNICĂRI LA MANIFES TĂRI ȘTIINȚIFIC E NAȚIO NALE SAU INTERNAȚIO NALE CU CO MITETE DE

PROGRAM

1 L Buruleanu - Insight into Functional foods 3rd Lumen Edu International Scientific Conference - Education Quality amp Sustainable

Development Tacircrgoviște 21 noiembrie 2019

2 L Buruleanu - Education for Healthy Eating in Nowadays Society 10th International Conference Education Research amp

Development Burgas 23-27 august 2019

3 L Buruleanu - Fruit Juices as Probiotic Carrier 4th International Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5-7

noiembrie 2018

4 L Buruleanu - A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

Global Transcultural World Almeria 20-22 iunie 2018

5 L Buruleanu - Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

GlobalTranscultural World Almeria 20-22 iunie 2018

6 L Buruleanu - Integrating Food Education in Everyday Life of Young People 8th LUMEN International Scientific Conference

Rethinking Social Action Core Values in Practice 6 - 9 aprilie 2017 Suceava Romania

5

7 L Buruleanu - Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School Education 6th World conference on Psychology

Counseling and Guidance 14 - 16 Mai 2015 Antalya Turcia

8 L Buruleanu - Raising the Importance of the Sustainable Food Consumption in a Resource-Constrained World 1st International

Conference Innovative (Eco) Technology Entrepreneurship and Regional Development 4 martie 2015 Kaunas Lituania

9 L Buruleanu - Establishing the minimal necessary analytical parameters to evaluate the quality of lactic acid fermented vegetable

juices 2nd International Conference on Analytical Chemistry ndash Analytical Chemistry for a Better Life 17-21 septembrie 2014 Sinaia

Romacircnia

GRANTURI PRO IECTE DE C ERC ETARE CASTIGATE IN CO MPETITII NAŢIO NALE ŞI INTERNAŢIO NALE

Proiecte cacircștigate icircn competiții internaționale 1 COST Action CA18130 European Network for Chemical Elemental Analysis by Total Reflection X-ray Fluorescence (ENFORCE-

TXRF) httpswwwcosteuactionsCA18130tabs|Nameoverview (Membru icircn echipa de proiect) 2 Proiect Erasmus+ Acţiunea Cheie 2 Parteneriate Strategice Contract nr 2014 -1-RO01-KA200-002931 Titlu - Letrsquos make it better

Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education Perioada de derulare 2014-2016 Valoare totală

188609 Eur (Director proiect)

3 Apelul pentru Propuneri din Fondul de relații Bilaterale al Programului RO14 Cercetare icircn Sectoare Prioritare Titlu - Aspecte legate

de siguranța alimentară a preparatelor tradiționale din carne și pește din Romacircnia și Norvegia contract nr 15BIL27032017 Valoare

totala 2280027 lei (Membru icircn echipa de proiect)

4 Proiect Training and Research in Environmental Health in the Balkans D43 TW00641 finanţat de NIHFogarty International Center

(Michigan State University) USA Titlu - The evaluation of nitrates and nitrites content in vegetables on the Dambovita County Their

correlation with some environmental factors Perioada de derulare 2009-2010 Valoare totală 5000USD (Director proiect)

Proiecte cacircștigate icircn competiții naționale 5 Apel PN3-P2-PED 2019 Titlu ldquoControlled Atmosphere for STOrage facilities of fruits and vegetables a Low-cost multidisciplinary

solutionrdquo (ENG) ldquoAtmosferă controlată pentru depozitarea fructelor și legumelor soluție multidisciplinară și cost redusrdquo (RO)

Perioada de derulare 2020-2022 (Membru icircn echipa de proiect)

6 Proiecte componente ale Planului sectorial pentru cercetare ndash dezvoltare al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anii

2019-2022 Agricultură şi Dezvoltare Rurală ndash ADER 2022 ADER 1812 Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul

agroalimentar la nivel național icircn vederea prevenirii și reducerii impactului socio-economic pacircnă icircn anul 2030 și ADER 1711

Metode innovative pentru prevenirea și combaterea fraudelor alimentare prognoza efectelor acestora asupra integrității și tr asabilității

produselor și evaluarea impactului icircn economia sectorului agroalimentar (Membru icircn echipa de proiect)

7 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2019-0441 Ctr 2807082019 valoare contract 7560 lei - Participare la 10th International

Conference Education Research amp Development Burgas 23-27 august 2019

8 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2018-2884 Ctr 75623102018 valoare contract 8770 lei - Participare la 4th International

Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5 -7 noiembrie 2018

9 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2017-0548 Ctr 11624112017 valoare contract 15924 lei - Participare la Advanced Course

Bioprocess Design organizat de Department of Biotechnology Delft University of Technology si The Graduate School VLAG

Wageningen University 19-23 martie 2018 Olanda

10 Proiectul privind Icircnvățămacircntul Secundar (ROSE) Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități ndash SGU-N TITLUL

PROIECTULUI Redescoperă meseria de Inginer intr-o societate prOspera (RIsc0) buget estimat 670260 lei Acord de Grant nr

63SGUNCI din 28112017 (Director proiect)

11 Proiect PN-II-ID-PCE-2008-2 (ID_1359) Titlu - Cercetări privind obţinerea de sucuri lactofermentate cu caracter probiotic şi

evaluarea lor prin metode specifice modelării inteligente Perioada de derulare 2009-2011 Valoare totală aprobată 891960 lei

(Director proiect) 12 Program PNCDI II - Parteneriate D11-0372007 Titlu - Sistem de management durabil al resurselor pentru monitorizarea şi

evaluarea riscurilor de mediu icircn vederea prevenirii efectelor negative şi gestionării situaţiilor de criză Perioada de derulare 2007-2010

Valoare totala 1273800 lei (341800 lei pentru Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo din Tacircrgovişte) (Membru icircn echipa de proiect)

13 Program PNCDI II - Parteneriate 210322007 T itlu - Studiu de soluţii privind tehnologia de procesare prin iradiere cu fascicul de

electroni acceleraţi a materialelor polimerice utilizate pentru diverse aplicaţii Perioada de derulare 2007-2010 Valoare totala 205000 lei

(UVT)

14 Grant CNCSIS tip A nr 10862005 (contract 2767414032005) Titlu - Cercetări privind imbunătăţirea parametrilor biotehnologici

de obţinere a sucurilor de legume fermentate lactic Perioada de derulare 2005-2007 Valoare totala 50000 lei (Director proiect)

15 Program BIOTECH tip PV nr 3352 2003 Titlu - Concentrate proteice şi vitaminice de uz alimentar şi furajer obţinute prin

biotehnologii specifice Perioada de derulare 2003-2005 Valoare 81750000 lei partener Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT)

Coordonator Institutul de Chimie Alimentară Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

16 Program MENER nr 302 2003 Titlu - Tehnologii si echipamente moderne pentru tratarea apelor uzate cu incarcare organica

mare rezultate din aglomerarile urbane Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 54500000 lei partener Universitatea Valahia

Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Institutul de Cercetări pentru Ingineria Mediului Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

17 Program AGRAL nr 3398 2003 Titlu - Masuri agrofitotehnice avansate si eficiente pentru cresterea productiei de portaltoi veriga primordiala icircn vederea resuscitarii viticulturii tarii Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 25000000 lei partener

Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru viţa de vie Greaca jud Ialomiţa

(Membru icircn echipa de proiect)

Cadru didactic

Buruleanu Claudia Lavinia Data completării 27012021

Page 11: Curriculum vitae Europass...produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, Controlul şi asigurarea c alităţii produselor alimentare Predare cursuri, coordonare lucrări

3

13 L Buruleanu D Avram M G Bratu G Gorghiu I Manea C L Nicolescu 2011 The Influence of Some Growth Factors on the

Lactic Acid Fermentation of Green Pepper Juice with Bifidobacterium sp Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 178-184

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6552

14 G Gorghiu L Buruleanu D Avram C L Nicolescu 2011 Models of pH and Lactic Acid Dynamics Determined durin g Lactic

Acid Fermentation of Various Juices with Lactobacillus Acidophilus Bulletin UASVM Cluj Agriculture 68(2) 281-288

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr6570

15 CL Nicolescu L Buruleanu 2010 Correlation of Some Substrate Parameters in Growing Lactobacillus acidophilus on Vegetable

and Fruit Cocktail Juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 67 (2) 352-359 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-

5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr5119

16 I Manea Buruleanu L S Iordache L Manea 2010 Evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons content of soil in areas

heavily industrialised Proceedings Paper in Advances in energy planning environmental education and renewable energy sources 4th WSEAS International Conference on ENERGY PLANNING ENERGY SAVING ENVIRONMENTAL EDUCATION (EPESE10)

Kantaoui Sousse Tunisia p 210-214 ISSN 1790-5095 ISBN 978-960-474-187-8

17 Manea I Buruleanu L 2009 The evolution of some chemical parameters of lactic fermentation of red beetroot juice through

inulin addition Bulletin UASVM Horticulture Cluj Napoca 66(1) 177-181 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-hort3821

18 Buruleanu L C L Nicolescu G Gorghiu M G Bratu D Avram I Manea 2009 Lactic acid fermentation of carrot and red beet

juices by probiotic bacteria Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1 -2)2009 pag252-257 Print ISSN 1843-5246 Electronic

ISSN 1843-5386 DOI httpdxdoiorg1015835buasvmcn-agr3713

19 Gorghiu G L Buruleanu C L Nicolescu D Avram 2009 Considerations on the dynamics of the pH values and lactic acid

content during lactic acid fermentation of carrot juices with different pure cultures Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-

2)2009 pag313-320 Print ISSN 1843-5246 Electronic ISSN 1843-5386

20 Buruleanu L G Gorghiu C L Nicolescu 2009 Using fuzzy logic method for modeling the dynamics of some quality parameters

of lactic acid fermented vegetable juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag556 Print ISSN 1843-5246

Electronic ISSN 1843-5386

21 Nicolescu CL L Buruleanu 2009 The prebiotic effect of inulin on Lactobacillus acidophilus in red beet lactic fermented juice

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 66(1-2)2009 pag569 Print ISSN 1843-5246 pag252-257 Electronic ISSN 1843-5386 22 L Buruleanu D Avram M Bratu I Manea C Nicolescu 2008 Lactic acid fermentation of mixed juices o btained from different

vegetables Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 206-211 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

23 M Bratu L Buruleanu D Avram 2008 Study about the influence of some factors about the lactic acid fermentation of carrot

juices Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008 200-206 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386

24 L Buruleanu 2008 Study on the assimilation of the organic acids by microorganisms involved in the sauerkraut adulteration

Bulletin UASVM Agriculture Cluj Napoca 65(2)2008460 pISSN 1943-5246 eISSN 1843-5386 (abstract)

25 Nicolescu Carmen Leane Gorghiu Gabriel Buruleanu L Dunea D Moise V 2008 An Analyze of the Pollution Level through

Dispersion Curves of the Pollutants in Air 2nd International Conference on WASTE MANAGEMENT WATER POLLUTION AIR

POLLUTION INDOOR CLIMATE (WWAI08) Corfu Greece October 26 -28 229-234

REVIS TE ȘI PRO CEEDINGS INDEXATE BDI

1 L Buruleanu LM Gorghiu G Gorghiu 2017 Integrating Food Education in Everyday Life of Young People Studies and Current Trends in Science of Education In O Clipa (ed) Studies an d Current Trends in Science of Education Suceava Romania LUMEN

Proceedings 77-86 httpsdoiorg1018662lumprocicsed20179

2 I Manea LC Buruleanu G Ploscutanu 2013 The evaluation of lactic fermentation yield of carrot juice with different additives

Annals Food Science and Technology 14 (1) 34-38 ISSN 2065-2828

httpwwwafstvalahiaroimagesdocumente2013issue1fullsection1s01_w06_fullpdf

3 L Buruleanu 2012 Acid and bile tolerance of probiotic bacteria used for lactic acid fermentat ion of vegetable juices Journal of

Science and Arts ISSN 1844-9581 18 (1) 57-62

4 C L Nicolescu L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram 2011 Fermentation of red pepper juice using probiotic bacteria

Annals of the University of Craiova Agriculture Montanology Cadastre series vol XLI (2) 194-200

5 I Manea L Buruleanu 2011 Influence of some supplements on lactic acid fermentation of cabbage juice Annals Food Science and

Technology 12(2) 142-145

6 Mihai AL L Buruleanu 2011 Study concerning cadmium and lead content in some mushrooms and vegetable species from

commercial area Annals Food Science and Technology 12(1) 78-83

7 CL Nicolescu L Buruleanu D Avram MG Bratu I Manea 2010 Study on the dynamics of lactic acid fermentation in fruit and

vegetable juice cocktails realized by Lactobacillus acidophilus Annals of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediul ui vol XV (XLXI) 374-379 ISSN 1453-1275

8 I Manea L Buruleanu 2010 Study of the effects shown by the action of various microorganisms on the lactic fermentation of

juices Annals Food Science and Technology ISSN 2065-2828 11 (1) p 60

9 L Buruleanu C Nicolescu M Bratu D Avram I Manea 2009 Survival of probiotic bacteria during lactic acid fermentation of

vegetable juices Journal of Agroalimentary Processes and Technologies vol XV pag132-139 ISSN 1453-1399

10 LBuruleanu DAvram IManea M Bratu 2009 Study on the possibilit ies to diversify the assortments of lactic acid fermented

juices Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 163-170 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

11 IManea LBuruleanu DAvram MBratu 2009 Researches concerning the obtaining of lacto-fermented cabbage juice- functional

food Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară volX (2) 157-162 Alma Mater

Publishing House University of Bacău ISBN 978 -973-1833-77-4 12 L Buruleanu I Manea M G Bratu D Avram C L Nicolescu 2009 Effects of prebiotics on the quality of lactic acid fermented

vegetable juices Ovidius University Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 102-107 ISSN 1223-7221

13 I Manea L Buruleanu 2009 Mathematical model for the evaluation of the sea-buckthorn juice preservation Ovidius University

Annals of Chemistry Vol 20 Number 1 pp 83-86 ISSN 1223-7221 httpanale-chimieuniv-ovidiusroanale-chimiechemistry2009-

117_Maneapdf

4

14 L Buruleanu M G Bratu D Avram A Salaseviciene 2008 The implementation of the HACCP system on the technological flow

for obtaining vegetable juices lacto-fermented Annals Food Science and Technology vol IX 5-10 ISSN 2065-2828

15 Bratu M Stoica A Buruleanu L Avram D 2008 A study on the behavior of a commercial invertase in different action

conditions Industrial applications Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol IX

(1) 109-112 Alma Mater Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

16 L Buruleanu I Manea 2006 Influence des traitements thermiques sur la composition des jus vegetaux - substrats pour la

fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3) Ed

Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău 651-658 ISSN 1582-540x

17 L Buruleanu CNicolescu DAvram 2006 Evaluation des parameters sensoriels et chimiques des jus vegetaux - matiere premiere

pour la fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3)

Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău659-666 ISSN 1582-540x

LUCRĂRI PUBLICATE IcircN VO LUMELE CO NFERINȚELO R NAȚIO NALE SAU REVIS TE PRO FESIO NALE

NEINDEXATE

1 CL Nicolescu LBuruleanu IManea DAvram 2008 The chemical and microbiological evaluation of lactic acid-fermented mixed

vegetable juices Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 339-345 ISSN 1435-1275

2 CLNicolescu L Buruleanu 2008 Correlation between the air quality and the human health at industrial city area Annales of the

University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVII)

497-503 ISSN 1435-1275

3 IManea LBuruleanu 2008 Study concerning the conditions of the beetroot juice lacto-fermentation Annales of the University of

Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 345-349 ISSN 1435-1275

4 IManea LBuruleanu 2008 Researches on the content in pectic substances of some fruits with a view to obtain the products

enriched in pectin Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 350-353 ISSN 1435-1275

5 MBratu DAvram LBuruleanu 2008 The minerals and vitamins content of different vegetables -raw materials for juices Annales

of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII

(XLVIII) 353-359 ISSN 1435-1275

6 I Manea L Manea L Buruleanu 2006 Etude des transformations chimiques et histologiques dans le temps de la congelation et de

lrsquoentreposage de viande du porc et de becircte Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară

vol VII (4) Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău ISSN 1582-540x p757-764

7 C Nicolescu L Buruleanu 2006 Study about the Stability of Lacto-fermented Carrot Juice Improving the Quality of Life and

Environment in Rural Areas by Performing Agro-tourism Farming Journal Central European Agriculture Topusko Croatia Univ of

Zagreb Faculty of Agriculture ISSN 1332-9049 (CD Proceedings)

8 CNicolescu LBuruleanu 2006 Study about the Influence of Thermal Treatments on the Microbiota of Fresh Vegetable Juices

Proceedings of the XXXVI Annual Meeting of the European Society for New Methods in Agricultural Research ESNA Iaşi ndash Romania

Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo Iaşi pag 117-124 ISBN (10) 973-7921-81-X ISBN (13) 978-973-7921-81-9 9 C Nicolescu L Buruleanu 2005 Evaluation of the Epiphytic Microbiota Removing from the Surface of Some Vegetables Used as

Raw Material in Obtaining Fresh Vegetables Juice Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia

Prelucării Produselor Agricole Ing ineria Mediului vol X (XLVI) 2005 p 319-324 ISSN 1435-1275

10 L Buruleanu D Avram 2005 Biochemical characterization of carrots (Daucus carota L) ndash raw material for the production of

juices with a high nutritious and physiological value Scient ific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific Conference with International

Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural University Plovdiv Bulgaria p 361-

366 ISSN 1312-6318

11 C Nicolescu L Buruleanu D Avram 2005 Evaluation of the Sensitive Physico-chemical and Microbiological Properties of the

Eatable Rose Petals (Rosa centifolia L) in Order of Their Alimentary Valorification Scientific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific

Conference with International Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural

University Plovdiv Bulgaria p 415-420 ISSN 1312-6318

12 L Buruleanu C Nicolescu 2004 Estimation models of the evolution of the ascorbic acid content in some vegetables during

preservation by lacto-fermentation Lucrări Ştiinţifice Anul XLVII vol I (4)72004 Seria Horticultură Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo

Iaşi pg 547-552 ISSN 1454-7376

CO MUNICĂRI LA MANIFES TĂRI ȘTIINȚIFIC E NAȚIO NALE SAU INTERNAȚIO NALE CU CO MITETE DE

PROGRAM

1 L Buruleanu - Insight into Functional foods 3rd Lumen Edu International Scientific Conference - Education Quality amp Sustainable

Development Tacircrgoviște 21 noiembrie 2019

2 L Buruleanu - Education for Healthy Eating in Nowadays Society 10th International Conference Education Research amp

Development Burgas 23-27 august 2019

3 L Buruleanu - Fruit Juices as Probiotic Carrier 4th International Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5-7

noiembrie 2018

4 L Buruleanu - A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

Global Transcultural World Almeria 20-22 iunie 2018

5 L Buruleanu - Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

GlobalTranscultural World Almeria 20-22 iunie 2018

6 L Buruleanu - Integrating Food Education in Everyday Life of Young People 8th LUMEN International Scientific Conference

Rethinking Social Action Core Values in Practice 6 - 9 aprilie 2017 Suceava Romania

5

7 L Buruleanu - Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School Education 6th World conference on Psychology

Counseling and Guidance 14 - 16 Mai 2015 Antalya Turcia

8 L Buruleanu - Raising the Importance of the Sustainable Food Consumption in a Resource-Constrained World 1st International

Conference Innovative (Eco) Technology Entrepreneurship and Regional Development 4 martie 2015 Kaunas Lituania

9 L Buruleanu - Establishing the minimal necessary analytical parameters to evaluate the quality of lactic acid fermented vegetable

juices 2nd International Conference on Analytical Chemistry ndash Analytical Chemistry for a Better Life 17-21 septembrie 2014 Sinaia

Romacircnia

GRANTURI PRO IECTE DE C ERC ETARE CASTIGATE IN CO MPETITII NAŢIO NALE ŞI INTERNAŢIO NALE

Proiecte cacircștigate icircn competiții internaționale 1 COST Action CA18130 European Network for Chemical Elemental Analysis by Total Reflection X-ray Fluorescence (ENFORCE-

TXRF) httpswwwcosteuactionsCA18130tabs|Nameoverview (Membru icircn echipa de proiect) 2 Proiect Erasmus+ Acţiunea Cheie 2 Parteneriate Strategice Contract nr 2014 -1-RO01-KA200-002931 Titlu - Letrsquos make it better

Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education Perioada de derulare 2014-2016 Valoare totală

188609 Eur (Director proiect)

3 Apelul pentru Propuneri din Fondul de relații Bilaterale al Programului RO14 Cercetare icircn Sectoare Prioritare Titlu - Aspecte legate

de siguranța alimentară a preparatelor tradiționale din carne și pește din Romacircnia și Norvegia contract nr 15BIL27032017 Valoare

totala 2280027 lei (Membru icircn echipa de proiect)

4 Proiect Training and Research in Environmental Health in the Balkans D43 TW00641 finanţat de NIHFogarty International Center

(Michigan State University) USA Titlu - The evaluation of nitrates and nitrites content in vegetables on the Dambovita County Their

correlation with some environmental factors Perioada de derulare 2009-2010 Valoare totală 5000USD (Director proiect)

Proiecte cacircștigate icircn competiții naționale 5 Apel PN3-P2-PED 2019 Titlu ldquoControlled Atmosphere for STOrage facilities of fruits and vegetables a Low-cost multidisciplinary

solutionrdquo (ENG) ldquoAtmosferă controlată pentru depozitarea fructelor și legumelor soluție multidisciplinară și cost redusrdquo (RO)

Perioada de derulare 2020-2022 (Membru icircn echipa de proiect)

6 Proiecte componente ale Planului sectorial pentru cercetare ndash dezvoltare al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anii

2019-2022 Agricultură şi Dezvoltare Rurală ndash ADER 2022 ADER 1812 Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul

agroalimentar la nivel național icircn vederea prevenirii și reducerii impactului socio-economic pacircnă icircn anul 2030 și ADER 1711

Metode innovative pentru prevenirea și combaterea fraudelor alimentare prognoza efectelor acestora asupra integrității și tr asabilității

produselor și evaluarea impactului icircn economia sectorului agroalimentar (Membru icircn echipa de proiect)

7 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2019-0441 Ctr 2807082019 valoare contract 7560 lei - Participare la 10th International

Conference Education Research amp Development Burgas 23-27 august 2019

8 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2018-2884 Ctr 75623102018 valoare contract 8770 lei - Participare la 4th International

Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5 -7 noiembrie 2018

9 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2017-0548 Ctr 11624112017 valoare contract 15924 lei - Participare la Advanced Course

Bioprocess Design organizat de Department of Biotechnology Delft University of Technology si The Graduate School VLAG

Wageningen University 19-23 martie 2018 Olanda

10 Proiectul privind Icircnvățămacircntul Secundar (ROSE) Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități ndash SGU-N TITLUL

PROIECTULUI Redescoperă meseria de Inginer intr-o societate prOspera (RIsc0) buget estimat 670260 lei Acord de Grant nr

63SGUNCI din 28112017 (Director proiect)

11 Proiect PN-II-ID-PCE-2008-2 (ID_1359) Titlu - Cercetări privind obţinerea de sucuri lactofermentate cu caracter probiotic şi

evaluarea lor prin metode specifice modelării inteligente Perioada de derulare 2009-2011 Valoare totală aprobată 891960 lei

(Director proiect) 12 Program PNCDI II - Parteneriate D11-0372007 Titlu - Sistem de management durabil al resurselor pentru monitorizarea şi

evaluarea riscurilor de mediu icircn vederea prevenirii efectelor negative şi gestionării situaţiilor de criză Perioada de derulare 2007-2010

Valoare totala 1273800 lei (341800 lei pentru Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo din Tacircrgovişte) (Membru icircn echipa de proiect)

13 Program PNCDI II - Parteneriate 210322007 T itlu - Studiu de soluţii privind tehnologia de procesare prin iradiere cu fascicul de

electroni acceleraţi a materialelor polimerice utilizate pentru diverse aplicaţii Perioada de derulare 2007-2010 Valoare totala 205000 lei

(UVT)

14 Grant CNCSIS tip A nr 10862005 (contract 2767414032005) Titlu - Cercetări privind imbunătăţirea parametrilor biotehnologici

de obţinere a sucurilor de legume fermentate lactic Perioada de derulare 2005-2007 Valoare totala 50000 lei (Director proiect)

15 Program BIOTECH tip PV nr 3352 2003 Titlu - Concentrate proteice şi vitaminice de uz alimentar şi furajer obţinute prin

biotehnologii specifice Perioada de derulare 2003-2005 Valoare 81750000 lei partener Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT)

Coordonator Institutul de Chimie Alimentară Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

16 Program MENER nr 302 2003 Titlu - Tehnologii si echipamente moderne pentru tratarea apelor uzate cu incarcare organica

mare rezultate din aglomerarile urbane Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 54500000 lei partener Universitatea Valahia

Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Institutul de Cercetări pentru Ingineria Mediului Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

17 Program AGRAL nr 3398 2003 Titlu - Masuri agrofitotehnice avansate si eficiente pentru cresterea productiei de portaltoi veriga primordiala icircn vederea resuscitarii viticulturii tarii Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 25000000 lei partener

Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru viţa de vie Greaca jud Ialomiţa

(Membru icircn echipa de proiect)

Cadru didactic

Buruleanu Claudia Lavinia Data completării 27012021

Page 12: Curriculum vitae Europass...produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, Controlul şi asigurarea c alităţii produselor alimentare Predare cursuri, coordonare lucrări

4

14 L Buruleanu M G Bratu D Avram A Salaseviciene 2008 The implementation of the HACCP system on the technological flow

for obtaining vegetable juices lacto-fermented Annals Food Science and Technology vol IX 5-10 ISSN 2065-2828

15 Bratu M Stoica A Buruleanu L Avram D 2008 A study on the behavior of a commercial invertase in different action

conditions Industrial applications Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol IX

(1) 109-112 Alma Mater Publishing House University of Bacău ISBN 978-973-1833-77-4

16 L Buruleanu I Manea 2006 Influence des traitements thermiques sur la composition des jus vegetaux - substrats pour la

fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3) Ed

Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău 651-658 ISSN 1582-540x

17 L Buruleanu CNicolescu DAvram 2006 Evaluation des parameters sensoriels et chimiques des jus vegetaux - matiere premiere

pour la fermentation lactique Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară vol VII (3)

Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău659-666 ISSN 1582-540x

LUCRĂRI PUBLICATE IcircN VO LUMELE CO NFERINȚELO R NAȚIO NALE SAU REVIS TE PRO FESIO NALE

NEINDEXATE

1 CL Nicolescu LBuruleanu IManea DAvram 2008 The chemical and microbiological evaluation of lactic acid-fermented mixed

vegetable juices Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 339-345 ISSN 1435-1275

2 CLNicolescu L Buruleanu 2008 Correlation between the air quality and the human health at industrial city area Annales of the

University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVII)

497-503 ISSN 1435-1275

3 IManea LBuruleanu 2008 Study concerning the conditions of the beetroot juice lacto-fermentation Annales of the University of

Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 345-349 ISSN 1435-1275

4 IManea LBuruleanu 2008 Researches on the content in pectic substances of some fruits with a view to obtain the products

enriched in pectin Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole

Ingineria Mediului vol XII (XLVIII) 350-353 ISSN 1435-1275

5 MBratu DAvram LBuruleanu 2008 The minerals and vitamins content of different vegetables -raw materials for juices Annales

of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia Prelucării Produselor Agricole Ingineria Mediului vol XII

(XLVIII) 353-359 ISSN 1435-1275

6 I Manea L Manea L Buruleanu 2006 Etude des transformations chimiques et histologiques dans le temps de la congelation et de

lrsquoentreposage de viande du porc et de becircte Studii şi cercetări ştiinţifice Chimie şi inginerie chimică Biotehnologii Industrie alimentară

vol VII (4) Ed Alma Mater Publishing House ndashUniversity of Bacău ISSN 1582-540x p757-764

7 C Nicolescu L Buruleanu 2006 Study about the Stability of Lacto-fermented Carrot Juice Improving the Quality of Life and

Environment in Rural Areas by Performing Agro-tourism Farming Journal Central European Agriculture Topusko Croatia Univ of

Zagreb Faculty of Agriculture ISSN 1332-9049 (CD Proceedings)

8 CNicolescu LBuruleanu 2006 Study about the Influence of Thermal Treatments on the Microbiota of Fresh Vegetable Juices

Proceedings of the XXXVI Annual Meeting of the European Society for New Methods in Agricultural Research ESNA Iaşi ndash Romania

Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo Iaşi pag 117-124 ISBN (10) 973-7921-81-X ISBN (13) 978-973-7921-81-9 9 C Nicolescu L Buruleanu 2005 Evaluation of the Epiphytic Microbiota Removing from the Surface of Some Vegetables Used as

Raw Material in Obtaining Fresh Vegetables Juice Annales of the University of Craiova Seria Biologie Horticultură Tehnologia

Prelucării Produselor Agricole Ing ineria Mediului vol X (XLVI) 2005 p 319-324 ISSN 1435-1275

10 L Buruleanu D Avram 2005 Biochemical characterization of carrots (Daucus carota L) ndash raw material for the production of

juices with a high nutritious and physiological value Scient ific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific Conference with International

Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural University Plovdiv Bulgaria p 361-

366 ISSN 1312-6318

11 C Nicolescu L Buruleanu D Avram 2005 Evaluation of the Sensitive Physico-chemical and Microbiological Properties of the

Eatable Rose Petals (Rosa centifolia L) in Order of Their Alimentary Valorification Scientific Works vol I book 6 - Jubilee Scientific

Conference with International Participation ldquoState-of-the-art and problems of Agricultural Science and Education Agricultural

University Plovdiv Bulgaria p 415-420 ISSN 1312-6318

12 L Buruleanu C Nicolescu 2004 Estimation models of the evolution of the ascorbic acid content in some vegetables during

preservation by lacto-fermentation Lucrări Ştiinţifice Anul XLVII vol I (4)72004 Seria Horticultură Ed bdquoIon Ionescu de la Bradrdquo

Iaşi pg 547-552 ISSN 1454-7376

CO MUNICĂRI LA MANIFES TĂRI ȘTIINȚIFIC E NAȚIO NALE SAU INTERNAȚIO NALE CU CO MITETE DE

PROGRAM

1 L Buruleanu - Insight into Functional foods 3rd Lumen Edu International Scientific Conference - Education Quality amp Sustainable

Development Tacircrgoviște 21 noiembrie 2019

2 L Buruleanu - Education for Healthy Eating in Nowadays Society 10th International Conference Education Research amp

Development Burgas 23-27 august 2019

3 L Buruleanu - Fruit Juices as Probiotic Carrier 4th International Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5-7

noiembrie 2018

4 L Buruleanu - A tailored Food Science Education program for primary and secondary teachers EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

Global Transcultural World Almeria 20-22 iunie 2018

5 L Buruleanu - Food Science Students Knowledge and Attitudes Related to Health Education EDUHEM 2018 - VIII International

Conference on Intercultural Education and International Conference on Transcultural Health The value of Education and Health for a

GlobalTranscultural World Almeria 20-22 iunie 2018

6 L Buruleanu - Integrating Food Education in Everyday Life of Young People 8th LUMEN International Scientific Conference

Rethinking Social Action Core Values in Practice 6 - 9 aprilie 2017 Suceava Romania

5

7 L Buruleanu - Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School Education 6th World conference on Psychology

Counseling and Guidance 14 - 16 Mai 2015 Antalya Turcia

8 L Buruleanu - Raising the Importance of the Sustainable Food Consumption in a Resource-Constrained World 1st International

Conference Innovative (Eco) Technology Entrepreneurship and Regional Development 4 martie 2015 Kaunas Lituania

9 L Buruleanu - Establishing the minimal necessary analytical parameters to evaluate the quality of lactic acid fermented vegetable

juices 2nd International Conference on Analytical Chemistry ndash Analytical Chemistry for a Better Life 17-21 septembrie 2014 Sinaia

Romacircnia

GRANTURI PRO IECTE DE C ERC ETARE CASTIGATE IN CO MPETITII NAŢIO NALE ŞI INTERNAŢIO NALE

Proiecte cacircștigate icircn competiții internaționale 1 COST Action CA18130 European Network for Chemical Elemental Analysis by Total Reflection X-ray Fluorescence (ENFORCE-

TXRF) httpswwwcosteuactionsCA18130tabs|Nameoverview (Membru icircn echipa de proiect) 2 Proiect Erasmus+ Acţiunea Cheie 2 Parteneriate Strategice Contract nr 2014 -1-RO01-KA200-002931 Titlu - Letrsquos make it better

Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education Perioada de derulare 2014-2016 Valoare totală

188609 Eur (Director proiect)

3 Apelul pentru Propuneri din Fondul de relații Bilaterale al Programului RO14 Cercetare icircn Sectoare Prioritare Titlu - Aspecte legate

de siguranța alimentară a preparatelor tradiționale din carne și pește din Romacircnia și Norvegia contract nr 15BIL27032017 Valoare

totala 2280027 lei (Membru icircn echipa de proiect)

4 Proiect Training and Research in Environmental Health in the Balkans D43 TW00641 finanţat de NIHFogarty International Center

(Michigan State University) USA Titlu - The evaluation of nitrates and nitrites content in vegetables on the Dambovita County Their

correlation with some environmental factors Perioada de derulare 2009-2010 Valoare totală 5000USD (Director proiect)

Proiecte cacircștigate icircn competiții naționale 5 Apel PN3-P2-PED 2019 Titlu ldquoControlled Atmosphere for STOrage facilities of fruits and vegetables a Low-cost multidisciplinary

solutionrdquo (ENG) ldquoAtmosferă controlată pentru depozitarea fructelor și legumelor soluție multidisciplinară și cost redusrdquo (RO)

Perioada de derulare 2020-2022 (Membru icircn echipa de proiect)

6 Proiecte componente ale Planului sectorial pentru cercetare ndash dezvoltare al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anii

2019-2022 Agricultură şi Dezvoltare Rurală ndash ADER 2022 ADER 1812 Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul

agroalimentar la nivel național icircn vederea prevenirii și reducerii impactului socio-economic pacircnă icircn anul 2030 și ADER 1711

Metode innovative pentru prevenirea și combaterea fraudelor alimentare prognoza efectelor acestora asupra integrității și tr asabilității

produselor și evaluarea impactului icircn economia sectorului agroalimentar (Membru icircn echipa de proiect)

7 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2019-0441 Ctr 2807082019 valoare contract 7560 lei - Participare la 10th International

Conference Education Research amp Development Burgas 23-27 august 2019

8 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2018-2884 Ctr 75623102018 valoare contract 8770 lei - Participare la 4th International

Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5 -7 noiembrie 2018

9 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2017-0548 Ctr 11624112017 valoare contract 15924 lei - Participare la Advanced Course

Bioprocess Design organizat de Department of Biotechnology Delft University of Technology si The Graduate School VLAG

Wageningen University 19-23 martie 2018 Olanda

10 Proiectul privind Icircnvățămacircntul Secundar (ROSE) Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități ndash SGU-N TITLUL

PROIECTULUI Redescoperă meseria de Inginer intr-o societate prOspera (RIsc0) buget estimat 670260 lei Acord de Grant nr

63SGUNCI din 28112017 (Director proiect)

11 Proiect PN-II-ID-PCE-2008-2 (ID_1359) Titlu - Cercetări privind obţinerea de sucuri lactofermentate cu caracter probiotic şi

evaluarea lor prin metode specifice modelării inteligente Perioada de derulare 2009-2011 Valoare totală aprobată 891960 lei

(Director proiect) 12 Program PNCDI II - Parteneriate D11-0372007 Titlu - Sistem de management durabil al resurselor pentru monitorizarea şi

evaluarea riscurilor de mediu icircn vederea prevenirii efectelor negative şi gestionării situaţiilor de criză Perioada de derulare 2007-2010

Valoare totala 1273800 lei (341800 lei pentru Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo din Tacircrgovişte) (Membru icircn echipa de proiect)

13 Program PNCDI II - Parteneriate 210322007 T itlu - Studiu de soluţii privind tehnologia de procesare prin iradiere cu fascicul de

electroni acceleraţi a materialelor polimerice utilizate pentru diverse aplicaţii Perioada de derulare 2007-2010 Valoare totala 205000 lei

(UVT)

14 Grant CNCSIS tip A nr 10862005 (contract 2767414032005) Titlu - Cercetări privind imbunătăţirea parametrilor biotehnologici

de obţinere a sucurilor de legume fermentate lactic Perioada de derulare 2005-2007 Valoare totala 50000 lei (Director proiect)

15 Program BIOTECH tip PV nr 3352 2003 Titlu - Concentrate proteice şi vitaminice de uz alimentar şi furajer obţinute prin

biotehnologii specifice Perioada de derulare 2003-2005 Valoare 81750000 lei partener Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT)

Coordonator Institutul de Chimie Alimentară Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

16 Program MENER nr 302 2003 Titlu - Tehnologii si echipamente moderne pentru tratarea apelor uzate cu incarcare organica

mare rezultate din aglomerarile urbane Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 54500000 lei partener Universitatea Valahia

Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Institutul de Cercetări pentru Ingineria Mediului Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

17 Program AGRAL nr 3398 2003 Titlu - Masuri agrofitotehnice avansate si eficiente pentru cresterea productiei de portaltoi veriga primordiala icircn vederea resuscitarii viticulturii tarii Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 25000000 lei partener

Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru viţa de vie Greaca jud Ialomiţa

(Membru icircn echipa de proiect)

Cadru didactic

Buruleanu Claudia Lavinia Data completării 27012021

Page 13: Curriculum vitae Europass...produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare, Controlul şi asigurarea c alităţii produselor alimentare Predare cursuri, coordonare lucrări

5

7 L Buruleanu - Considerations Related to Specific Topics of Food Science in School Education 6th World conference on Psychology

Counseling and Guidance 14 - 16 Mai 2015 Antalya Turcia

8 L Buruleanu - Raising the Importance of the Sustainable Food Consumption in a Resource-Constrained World 1st International

Conference Innovative (Eco) Technology Entrepreneurship and Regional Development 4 martie 2015 Kaunas Lituania

9 L Buruleanu - Establishing the minimal necessary analytical parameters to evaluate the quality of lactic acid fermented vegetable

juices 2nd International Conference on Analytical Chemistry ndash Analytical Chemistry for a Better Life 17-21 septembrie 2014 Sinaia

Romacircnia

GRANTURI PRO IECTE DE C ERC ETARE CASTIGATE IN CO MPETITII NAŢIO NALE ŞI INTERNAŢIO NALE

Proiecte cacircștigate icircn competiții internaționale 1 COST Action CA18130 European Network for Chemical Elemental Analysis by Total Reflection X-ray Fluorescence (ENFORCE-

TXRF) httpswwwcosteuactionsCA18130tabs|Nameoverview (Membru icircn echipa de proiect) 2 Proiect Erasmus+ Acţiunea Cheie 2 Parteneriate Strategice Contract nr 2014 -1-RO01-KA200-002931 Titlu - Letrsquos make it better

Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education Perioada de derulare 2014-2016 Valoare totală

188609 Eur (Director proiect)

3 Apelul pentru Propuneri din Fondul de relații Bilaterale al Programului RO14 Cercetare icircn Sectoare Prioritare Titlu - Aspecte legate

de siguranța alimentară a preparatelor tradiționale din carne și pește din Romacircnia și Norvegia contract nr 15BIL27032017 Valoare

totala 2280027 lei (Membru icircn echipa de proiect)

4 Proiect Training and Research in Environmental Health in the Balkans D43 TW00641 finanţat de NIHFogarty International Center

(Michigan State University) USA Titlu - The evaluation of nitrates and nitrites content in vegetables on the Dambovita County Their

correlation with some environmental factors Perioada de derulare 2009-2010 Valoare totală 5000USD (Director proiect)

Proiecte cacircștigate icircn competiții naționale 5 Apel PN3-P2-PED 2019 Titlu ldquoControlled Atmosphere for STOrage facilities of fruits and vegetables a Low-cost multidisciplinary

solutionrdquo (ENG) ldquoAtmosferă controlată pentru depozitarea fructelor și legumelor soluție multidisciplinară și cost redusrdquo (RO)

Perioada de derulare 2020-2022 (Membru icircn echipa de proiect)

6 Proiecte componente ale Planului sectorial pentru cercetare ndash dezvoltare al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anii

2019-2022 Agricultură şi Dezvoltare Rurală ndash ADER 2022 ADER 1812 Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul

agroalimentar la nivel național icircn vederea prevenirii și reducerii impactului socio-economic pacircnă icircn anul 2030 și ADER 1711

Metode innovative pentru prevenirea și combaterea fraudelor alimentare prognoza efectelor acestora asupra integrității și tr asabilității

produselor și evaluarea impactului icircn economia sectorului agroalimentar (Membru icircn echipa de proiect)

7 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2019-0441 Ctr 2807082019 valoare contract 7560 lei - Participare la 10th International

Conference Education Research amp Development Burgas 23-27 august 2019

8 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2018-2884 Ctr 75623102018 valoare contract 8770 lei - Participare la 4th International

Conference on Food Chemistry and Technology Berlin 5 -7 noiembrie 2018

9 Proiecte de mobilitate pentru cercetători (PN III Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare ndash dezvoltare Subprogram Resurse

Umane) Cod proiect PN-III-P1-11-MC-2017-0548 Ctr 11624112017 valoare contract 15924 lei - Participare la Advanced Course

Bioprocess Design organizat de Department of Biotechnology Delft University of Technology si The Graduate School VLAG

Wageningen University 19-23 martie 2018 Olanda

10 Proiectul privind Icircnvățămacircntul Secundar (ROSE) Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități ndash SGU-N TITLUL

PROIECTULUI Redescoperă meseria de Inginer intr-o societate prOspera (RIsc0) buget estimat 670260 lei Acord de Grant nr

63SGUNCI din 28112017 (Director proiect)

11 Proiect PN-II-ID-PCE-2008-2 (ID_1359) Titlu - Cercetări privind obţinerea de sucuri lactofermentate cu caracter probiotic şi

evaluarea lor prin metode specifice modelării inteligente Perioada de derulare 2009-2011 Valoare totală aprobată 891960 lei

(Director proiect) 12 Program PNCDI II - Parteneriate D11-0372007 Titlu - Sistem de management durabil al resurselor pentru monitorizarea şi

evaluarea riscurilor de mediu icircn vederea prevenirii efectelor negative şi gestionării situaţiilor de criză Perioada de derulare 2007-2010

Valoare totala 1273800 lei (341800 lei pentru Universitatea rsquorsquoValahiarsquorsquo din Tacircrgovişte) (Membru icircn echipa de proiect)

13 Program PNCDI II - Parteneriate 210322007 T itlu - Studiu de soluţii privind tehnologia de procesare prin iradiere cu fascicul de

electroni acceleraţi a materialelor polimerice utilizate pentru diverse aplicaţii Perioada de derulare 2007-2010 Valoare totala 205000 lei

(UVT)

14 Grant CNCSIS tip A nr 10862005 (contract 2767414032005) Titlu - Cercetări privind imbunătăţirea parametrilor biotehnologici

de obţinere a sucurilor de legume fermentate lactic Perioada de derulare 2005-2007 Valoare totala 50000 lei (Director proiect)

15 Program BIOTECH tip PV nr 3352 2003 Titlu - Concentrate proteice şi vitaminice de uz alimentar şi furajer obţinute prin

biotehnologii specifice Perioada de derulare 2003-2005 Valoare 81750000 lei partener Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT)

Coordonator Institutul de Chimie Alimentară Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

16 Program MENER nr 302 2003 Titlu - Tehnologii si echipamente moderne pentru tratarea apelor uzate cu incarcare organica

mare rezultate din aglomerarile urbane Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 54500000 lei partener Universitatea Valahia

Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Institutul de Cercetări pentru Ingineria Mediului Bucureşti (Membru icircn echipa de proiect)

17 Program AGRAL nr 3398 2003 Titlu - Masuri agrofitotehnice avansate si eficiente pentru cresterea productiei de portaltoi veriga primordiala icircn vederea resuscitarii viticulturii tarii Perioadă de derulare2003-2005 Valoare 25000000 lei partener

Universitatea Valahia Tacircrgovişte (UVT) Coordonator Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru viţa de vie Greaca jud Ialomiţa

(Membru icircn echipa de proiect)

Cadru didactic

Buruleanu Claudia Lavinia Data completării 27012021