of 24 /24
Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume POPESCU Delia Mioara E-mail [email protected] Naţionalitate Sex Română Feminin Locul de muncă Domeniul ocupaţional Universitatea „Valahia” din Targoviste Educatie Experienţa profesională Perioada 2008-prezent Conducator de doctorat (Scoala doctorala, specializarea Management)- director Şcoala Doctorala de Stiinte Economice si Umaniste (din 2012) Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii; administrare academică; elaborare cursuri şi manuale universitare Numele şi adresa angajatorului Universitatea Valahia din Târgovişte Adresa: Bd. Carol I, nr. 2, 0200, Târgovişte, Dâmboviţa, România; Tel. +40/0245/ 206101; Fax. +40/0245/217692 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică; cercetare ştiinţifică; administrare academică Perioada 2007 - prezent Profesor universitar doctor Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii; administrare academică; elaborare cursuri şi manuale universitare Numele şi adresa angajatorului Universitatea Valahia din Târgovişte Adresa: Bd. Carol I, nr. 2, 0200, Târgovişte, Dâmboviţa, România; Tel. +40/0245/206101; Fax. +40/0245/217692 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică; cercetare ştiinţifică; administrare academică Perioada 2002 – 2007 Conferenţiar universitar doctor Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii; administrare academică; elaborare cursuri şi manuale universitare Numele şi adresa angajatorului Universitatea Valahia din Târgovişte Adresa: Bd. Carol I, nr. 2, 0200, Târgovişte, Dâmboviţa, România; Tel. +40/0245/206101; Fax. +40/0245/217692

Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing...

Page 1: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

Curriculum vitae Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume POPESCU Delia Mioara E-mail [email protected]

Naţionalitate Sex

Română Feminin

Locul de muncă Domeniul ocupaţional

Universitatea „Valahia” din Targoviste Educatie

Experienţa profesională

Perioada 2008-prezent

Conducator de doctorat (Scoala doctorala, specializarea Management)- director Şcoala Doctorala de Stiinte Economice si Umaniste (din 2012)

Activităţi şi responsabilităţi principale

Cursuri şi seminarii; administrare academică; elaborare cursuri şi manuale universitare

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Valahia din Târgovişte Adresa: Bd. Carol I, nr. 2, 0200, Târgovişte, Dâmboviţa, România; Tel. +40/0245/206101; Fax. +40/0245/217692

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Didactică; cercetare ştiinţifică; administrare academică

Perioada

2007 - prezent

Profesor universitar doctor Activităţi şi responsabilităţi

principale Cursuri şi seminarii; administrare academică; elaborare cursuri şi manuale universitare

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Valahia din Târgovişte Adresa: Bd. Carol I, nr. 2, 0200, Târgovişte, Dâmboviţa, România; Tel. +40/0245/206101; Fax. +40/0245/217692

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Didactică; cercetare ştiinţifică; administrare academică

Perioada

2002 – 2007

Conferenţiar universitar doctor Activităţi şi responsabilităţi

principale Cursuri şi seminarii; administrare academică; elaborare cursuri şi manuale universitare

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Valahia din Târgovişte Adresa: Bd. Carol I, nr. 2, 0200, Târgovişte, Dâmboviţa, România; Tel. +40/0245/206101; Fax. +40/0245/217692

Page 2: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Didactică; cercetare ştiinţifică; administrare academică

Perioada

2004 – 2007

Director al Departamentului de Relaţii Internaţionale al UVT Activităţi şi responsabilităţi

principale Gestionarea relatiilor de colaborare cu universitati straine, initierea de acorduri de parteneriat, gestionarea mobilitatilor Erasmus, organizarea de manifestari stiintifice nationale si internationale

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Valahia din Târgovişte Adresa: Bd. Carol I, nr. 2, 0200, Târgovişte, Dâmboviţa, România; Tel. +40/0245/206101; Fax. +40/0245/217692

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Administrare academică

Perioada

2002 – 2004

Prodecan al Facultatii de Ştiinţe Economice Activităţi şi responsabilităţi

principale Gestionarea relatiilor de colaborare cu universitati straine

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Valahia din Târgovişte Adresa: Bd. Carol I, nr. 2, 0200, Târgovişte, Dâmboviţa, România; Tel. +40/0245/206101; Fax. +40/0245/217692

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Administrare academică

Perioada

1998 – 2002

Lector universitar Activităţi şi responsabilităţi

principale Cursuri şi seminarii; administrare academică; elaborare cursuri şi manuale universitare

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Valahia din Târgovişte Adresa: Bd. Carol I, nr. 2, 0200, Târgovişte, Dâmboviţa, România; Tel. +40/0245/206101; Fax. +40/0245/217692

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Didactică; cercetare ştiinţifică; administrare academică

Perioada

1994 – 1998

Asistent universitar Activităţi şi responsabilităţi

principale Cursuri şi seminarii; administrare academică; elaborare cursuri şi manuale universitare

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Valahia din Târgovişte Adresa: Bd. Carol I, nr. 2, 0200, Târgovişte, Dâmboviţa, România; Tel. +40/0245/206101; Fax. +40/0245/217692

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Didactică; cercetare ştiinţifică; administrare academică

Perioada

1992 – 1994

Lector acreditat limba engleză Activităţi şi responsabilităţi

principale Predare curs intensiv delimba engleza

Page 3: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

Numele şi adresa angajatorului

Direcţia judeţeană de ocupare şi formare a forţei de muncă Dâmboviţa

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Formare profesionala

Perioada 1986 - 1992 Economist

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitati comerciale

Numele şi adresa angajatorului

Oficiul Judeţean de Turism Dâmboviţa

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Turism

Educaţie şi formare

Perioada 2009 Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire( formator)

Certificat de absolvire (manager proiect) Disciplinele principale

studiate / competenţe profesionale dobândite

Management, Comunicare, Managementul resurselor umane

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Perioada

2007

Calificarea / diploma obţinută Trainer Certificate: Project Management Trainer Certificate; Successful development and leading of teams Trainer Certificate: Negotiating, discussing and arguing your case

Disciplinele principale studiate / competenţe

profesionale dobândite

Managementul proiectelor, Comunicare, Negociere

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Europaische Prufungszentrale Xpert personal business skills, Dortmund

Perioada

2006

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance NLP Business Excellence Program Disciplinele principale

studiate / competenţe profesionale dobândite

Coaching, Programare neuro-lingvistica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de

formare

Coaching Institute Bucureşti

Page 4: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Coaching Institute Bucureşti

Perioada

1999

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formator (Comunicare şi comportament organizaţional în IMM-uri) Atestat de formator (Marketing Internaţional)

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Managementul IMM-urilor, Marketing international

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Centrul CRUFOC – TEMPUS, Academia de Studii Economice Bucureşti

Perioada 1995 – 1999 Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Managementul IMM-urilor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Perioada 1982 – 1986 Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Economie, Drept, Statistica, Limbi straine

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice Bucureşti

Perioada 1982-1983 Calificarea / diploma obţinută Atestat de ghid-interpret limba engleza

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Geografie turistica in limba engleza

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Oficiul National de Turism Bucuresti

Aptitudini şi competenţe

personale

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi

instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Engleză B2 B2 B2 B2 B2 Franceză B1 B1 B1 B1 B1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Lucrul în echipă; aptitudini de comunicare; competenta didactica; competenta administrativa

Page 5: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Bune, datorate pregătirii profesionale si funcţiilor de conducere îndeplinite la nivelul facultăţii (prodecan al FSE) şi universităţii (director al Departamentului de Relaţii Internaţionale al Universităţii „Valahia”) precum şi calităţii de membru în comitetul de organizare a unor manifestări ştiinţifice internaţionale.

Competenţe şi aptitudini de utilizare

a calculatorului Microsoft Office

Competenţe şi aptitudini artistice Vioară (9ani); canto (2 ani); chitară (3 ani)

Permis de conducere Categoria B

Page 6: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

Informaţii suplimentare

A. Membru al unor organizatii stiintifice si profesionale, nationale si internationale: A.1. Institutul CEDIMES (Centre de Développement International et des Mouvements Economiques et Sociaux), Paris, Franţa A.2. Centrul de Cercetări şi Studii Economice, Universitatea Valahia Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Economice A.3. Academia Oamenilor de Stiinta din Romania ( AOSR) A.4.Asociatia Generala a Economistilor din Romania (AGER) A.5.Association Internationale des economistes de langue francaise ( AIELF) A.6. European Management Association (EMA), afiliata la Chartered Management Institute,Londra (membru in Comitetul Executiv) A.7.Asociatia Facultatilor de Economie din Romania (AFER) A.8.Societatea Academica de Management din Romania (SAMRO) A.9. European Academy of Management (EURAM) A.10.European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM)

B. Profesor invitat: B.1. Universitatea din Santarem, Portugalia ( 2008) B.2. Universitatea „La Sapienza,” Roma, Italia (2006). Conferinţa: „Characteristics of Management in Romanian SMEs” B.3. Universitatea du Littoral Côte d’Opale, Dunkerque, Franţa (2005). Conferinţa: „Création d’entreprises dans l’économie roumaine: le cas du départament de Dâmboviţa” B.4. Universitatea Democritus, Komotini, Grecia B.5. Universitatea Paris XII Val de Marne, Franţa (aprilie 2003). Conferinţa: „Le rôle du marketing dans les PME roumaines” B.6. Universitatea de Tehnologie, Facultatea de Comerţ Internaţional Belfort – Montbéliard (2000). Conferinţa: „La transition de la Roumanie vers l’économie de marché” C. Stagii de perfecţionare: C.1. Universitatea Paris XII Val de Marne, Franţa (2002, 2004) C.2. Universitatea Democritus, Komotini, Grecia (2004) C.3. Centre Régional d’Enseignement Supérieur par Alternance (CRESA), Mulhouse (2000) C.4. Universitatea din Orléans, Franţa (1999)

D. Membru în comitetul de organizare a unor manifestări ştiinţifice internaţionale: D.1. Workshop European Management Association- Future Management Group, Targoviste, 2009 D.2. Congresul Asociatiei internationale a economistilor de limba franceza, Targoviste, 2009 D.3. 13th International Conference AFECA, Târgovişte, 2006 D.4. Managementul tranziţiei (2000, 2002, 2004, 2006 ) Târgovişte D.5. Primul Seminar European CEDIMES, iunie 2003, Târgovişte

D.5. Comisii de doctorat: Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi ,Academia de Studii Economice Bucuresti, Universitatea Valahia din Targoviste

D.6. Institutul CEDIMES Paris D.7. Comisie lectori acreditaţi „Xpert Personal Business Skills (PBS)”

D.8. Comisia de evaluare a granturilor interne UVT (2005) D.9. Colectivul redacţional al Analelor UVT, Seria „Ştiinţe Economice”(2002- 2006, 2008) D.10. Consiliul Ştiinţific al Complexului Muzeal Naţional „Curtea Domnească”, Târgovişte D.11. Consiliul de relaţii socio-economice şi transfer tehnologic al Universităţii Valahia D.12. Comisii de licenţă, grad didactic, disertatie D.13.Referent stiintific al Editurii Bibliotheca, colectia Universitaria D.14. Comisia de referenţi externi a Revistei „Amfiteatru Economic”, ASE Bucureşti

E. Diplome: E.1.Diploma granted for the contribution to promoting knowledge and research in the context of cooperation and partnership for doctoral mobility, performed between January 2011 and Aprili 2011, at the „ D. A. Tsenov” Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria (2011) E.2. Diploma de excelenta, conferita cu ocazia aniversarii a 15 ani de la infiintarea Universitatii „Valahia” din Targoviste (2007)

E.3. Certificate of participation Universitatea Tunis el-Manar, Tunisia (2007) E.4. Certificate of Attendance International Conference „TransEurope Management”, Coesfeld, Germania,1999 E.5.Attestation de participation,Colloque International CEDIMES, Universite de Bejaia,

Page 7: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

ANEXE

LISTA CARTILOR

1. Delia Mioara Popescu, Imperative strategice in managementul afacerilor, Ed. Bibliotheca, 2011.

2. Delia Popescu, Comunicare si negociere in afaceri, Ed. Bibliotheca, 2010.

3. Delia Popescu, Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Editura Bibliotheca,

Târgovişte, 2007.

4. Delia Popescu, Management: concepte, principii, metode, tehnici, probleme, studii

de caz, jocuri de roluri, Editura Economică, Bucureşti, 2006.

5. Delia Popescu, Managementul afacerilor, Ed. Economica, Bucuresti, 2006.

6. Delia Popescu, Întreprinzătorul de success – repere teoretice şi pragmatice, Editura

Economică, Bucureşti, 2005, ISBN 973-709-228-7, 237 pagini.

7. Delia Popescu, Competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii, Editura Economică,

Bucureşti, 2002, ISBN 983-590-561-2, 192 pagini.

8. Delia Popescu, Procesul decizional în întreprinderile mici şi mijlocii, Editura

Economică, Bucureşti, 2002, ISBN 983-590-563-9, 223 pagini.

9. Delia Popescu, Crearea si dezvoltarea IMM-urilor, Ed. Macarie, Targoviste, 2000, ISBN 973-9371-48-6, 261 pagini.

10. Delia Popescu, Tehnici de negociere in afaceri, Ed. Macarie, Targoviste, 1999, ISBN 973-9372-87-2, 194 pagini.

11. Delia Popescu, Procesul decizional in organizatie, Ed. Macarie, Targoviste, 1999, ISBN 973-9372-86-4,153 pagini.

12. Delia Popescu (coord.), Întreprinderile mici şi mijlocii- factor al dezvoltării locale/

Les PME et le développement local” (volum bilingv), Editura Expert Bucureşti, 2006,

ISBN (10) 973-618-105-7, ISBN (13) 978-973-618-105-4, 97 pagini/ 99 pagini.

13. Delia Mioara Popescu, Camelia Stoica, Mariana Eftimie, Resistance to change,

AIP , 2013

14. Delia Mioara Popescu, coordonator din partea filialei Bucuresti a SAMRO, al

Anuarului Stiintific al lucrarilor de management din Romania, 1990-2013, volum

coordonat de O. Nicolescu si D. Ciocarlan, Editura ProUniversitaria, 2015

Page 8: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

15. D M Popescu, C. Popescu, AL Ristea, D Stan Strategic Dimensions of the SME

System in Romania in the Context of the European Strategic Framework, Capitol in

volumul Globalization-Editura Intech Open (capitol de carte in editura internationala)

LISTA ARTICOLELOR

Articole / studii publicate in Proceedings Paper indexate ISI si in reviste indexate ISI

1. CRISTINA FLORETA ISSA, DELIA MIOARA POPESCU, Modern approaches in the pre-university educational institutions, in volumul conferintei AOM,2012- volum indexat isi

2. Delia Mioara Popescu, Diana Zlate, Ciuta Mihai, Ways to Obtain Performance within Leadership in Teams, in volumul 2011 International Conference on Social Sciences and Society (ICSSS 2011), ISBN:978-0-9831693-4-5, Shanghai, China, October 14-15, 2011, volum indexat ISI

3. Popescu Delia, Viorel Mihalcioiu, Ioana Bulei, Management and professional

identity:conditionings and connections, - 8th International Management Conference “management Challenges for Sustenaible Development, 6-7 nov 2014, ASE Bucuresti, Facultatea de Management, lucrare publicata in volum ce urmeaza a fi indexat ISI

4. Delia Mioara POPESCU, OLIVIA TOMOIU, COJOACĂ ANDREEA, Trends in

small and medium sized enterprises management, lucrare publicata in volumul conferintei Recent Researches in Tourism and Economic Development, TED (2011), ISBN: 978-1-61804-043-5, pp. 413-417,volum indexat ISI

5. DELIA POPESCU, OLIVIA TOMOIU, COJOACĂ ANDREEA Management and

Decision Making Process in South West Region, lucrare publicata in volumul conferintei Recent Researches in Tourism and Economic Development, TED (2011), ISBN: 978-1-61804-043-5, pp. 413-417, volum indexat ISI

6. Marius Petrescu, Delia Mioara Popescu, Ionut Barbu, Roxana Dinescu, PPeerrssoonnaall

DDeevveellooppmmeenntt ffrroomm CCoommmmoonn SSeennssee ttoo tthhee SScciieennttiiffiicc AApppprrooaacchh iinn IBIMA 10, Cairo 06 - 07.11.2010

7. Marius Petrescu, Delia Mioara Popescu, Ionut Barbu, Roxana Dinescu,

EEllaabboorraattiinngg tthhee PPeerrssoonnaall ddeevveellooppmmeenntt PPllaann:: SSttrraatteeggiieess && TTeecchhnniiqquueess iinn IBIMA 10, Cairo 06 - 07.11.2010

Page 9: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

8. Delia Popescu, Diana Zlate, Daniel Stan, LLeeaaddeerrsshhiipp iinn tthhee BBllaacckk SSeeaa RReeggiioonn.. SSttaakkeess aanndd PPeerrssppeeccttiivveess.. TThhee RRoollee ooff RRoommaanniiaa iinn Management Leadership and Gouvernance ECMLG 10, Wroclaw Polonia 28 - 29.10.2010

9. Marius Petrescu, Roxana Dinescu, Delia Popescu, The Commercial Negotiation

Framework, in The 6th WSEAS Int. Conf. on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD'10), Timisoara RO, 21 - 23.10.2010.

10. Marius Petrescu, Delia Popescu, Roxana Dinescu, Strategies of Handling a Working

Meeting when Dealing with Difficult Situations, in The 6th WSEAS Int. Conf. on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD'10), Timisoara RO, 21 - 23.10.2010.

11. N. Dima (Balan), Andreea Andreiana, Delia Popescu, Camelia Stoica, The Ideal

Profile of a Museum Manager, in The 6th WSEAS Int. Conf. on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD'10), Timisoara RO, 21 - 23.10.2010.

12. Andreea Andreiana, Camelia Stoica, N. Dima (Balan), , Delia Popescu, Museum

Management, in The 6th WSEAS Int. Conf. on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD'10), Timisoara RO, 21 - 23.10.2010.

13. Dorina Tanasescu, Delia Mioara Popescu, Ana-Maria Ion, Madalina Barna,

Entrepreneurial university in the perception of Romanian students and master-degree students of public higher education institutions located in South Muntenia Euroregion, in Latest Trends on Engineering Education, Proceedings 7th International Conference on Engineering Education (EDUCATION ‘10), Corfu Island, Greece, July 2010, ISSN 1792-426X, ISBN 978-960-474-202-8, pp. 31-35, volum indexat ISI.

14. Dorina Tanasescu, Delia Mioara Popescu, Felicia Dumitru, Andreea Andreiana,

Oppportunities for Romanian Rural Tourism Integration in the European Circuit APPLIED ECONOMICS, BUSINESS AND DEVELOPMENT, Proceedings of 2nd WORLD MULTICONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS, BUSINESS AND DEVELOPMENT (AEBD’10), Kantaoui, Sousse, Tunisia, May 3-6, 2010, ISBN: 978-960-474-184-7, ISSN: 1790-5109, volum cotat ISI.

15. Delia Mioara Popescu, Daniel Dumitru Stan, State Aid Issues in the World Crisis

Context, Metalurgia International, Special Issue no. 6, 2010, revista cotata ISI 16. Stefan Vladutescu, Ion Cucui, Delia Mioara Popescu, Marius Petrescu, Ion

Stegaroiu, Anisoara Duica, Communication in negative Journalism, RECENT ADVANCES IN MANAGEMENT, MARKETING, FINANCES, Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on MANAGEMENT, MARKETING and

Page 10: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

FINANCES (MMF’10), Penang, Malaysia, March 23-25, 2010, ISSN: 1790-2769, ISBN: 978-960-474-168-7, volum cotat ISI.

17. Camelia Enescu, Delia Mioara Popescu, Irina Ionescu, Irina Radulescu, Inter-

culturality in Coaching-Communication without barriers, Metalurgia International, Special Issue no. 3, 2010, revista cotata ISI.

18. Popescu Delia Mioara, Robescu Valentina Ofelia, Velter Victor, Ion Stegaroiu, Popa

Gabriela, Goldbach Dumitru, Innovation Management and Romanian SME’s, RECENT ADVANCES in BUSINESS ADMINISTRATION, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on BUSINESS ADMINISTRATION (ICBA '10),University of Cambridge, United Kingdom, februarie 2010, ISSN: 1790-5109, ISBN: 978-960-474-161-8, volum cotat ISI.

19. Ionut Barbu, Delia-Mioara Popescu, Ion Stegaroiu, Ilie Valentin, Personal

Development – Connecting Element Between Human Resource and Career Development, RECENT ADVANCES in BUSINESS ADMINISTRATION, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on BUSINESS ADMINISTRATION (ICBA '10),University of Cambridge, United Kingdom, februarie 2010, ISSN: 1790-5109, ISBN: 978-960-474-161-8, volum cotat ISI.

20. Dorina Tanasescu, Delia Mioara Popescu, Irina Ionescu, Gabriela Popa, Study on

the Forms and Causes of Violence in Secondary Schools (Grades 5-8) in Romania, RECENT ADVANCES in BUSINESS ADMINISTRATION, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on BUSINESS ADMINISTRATION (ICBA '10),University of Cambridge, United Kingdom, februarie 2010, ISSN: 1790-5109, ISBN: 978-960-474-161-8, volum cotat ISI.

21. Dorina. Tănăsescu, Delia Popescu, Leonardo. Badea, Irina. Radulescu „Modern

methods in executive coaching approach”, în Metalurgica Internaţional, nr. 17, Ed. Ştiinţifică F.M.R., 2009, ISSN 1582-2214, revistă cotată ISI.

22. Valentina Robescu, Delia Popescu, Gabriela Popa, Ionut Barbu, Dumitru

Goldbah, Daniela Alexandrescu, “Traditional Business Versus E-Business in Romanian’s SMEs”, in Recent Advances in E-Activities, Information Security and Privacy, Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on E-Activities (E-ACTIVITIES ‚09), decembrie 2009, ISSN: 1790-5117, ISBN: 978-960-474-143-4, volum cotat ISI.

23. Gabriela Popa, Delia Popescu, Valentina Robescu, Ionut Barbu, “Conflict

management System Planning at the Inspectorate for Emergency Situations”, in Recent Advances in E-Activities, Information Security and Privacy, Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on E-Activities (E-ACTIVITIES ‚09), decembrie 2009, ISSN: 1790-5117, ISBN: 978-960-474-143-4, volum cotat ISI.

Page 11: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

24. Adrian Rujoiu, Ion Stegaroiu, Delia Mioara Popescu, E-marketing Implementation

Tools in Business Transformation through Innovation and Knowledge Management –An Academic Approach, Proceedings of The 14th International Business Information Management Association Conference (IBIMA ), June 23-24, 2009, Istanbul, Turkey, ISBN: 978-0-9821489-3-8, pp.3091-3102, volum cotat ISI.

25. Nicoleta Sarbu, Marius Petrescu, Delia Mioara Popescu, Risk management – a

Romanian approach in optimizing decision-making process, in Business Transformation through Innovation and Knowledge Management –An Academic Approach, Proceedings ofThe 14th International Business Information Management Association Conference (IBIMA ), June 23-24, 2009, Istanbul, Turkey, ISBN: 978-0-9821489-3-8, pp.3116-3124, volum cotat ISI.

26. Nicolae Lupu, Delia Popescu,“Profesionalizarea resurselor umane din domeniul

serviciilor de alimentaţie publică”, in Revista“Amfiteatru Economic”, anul IX, februarie 2007, nr. 21, ISSN 1582-9146

Articole publicate in reviste romanesti si internationale, indexate BDI si B+

27. George Dinu, Delia Popescu, Leadership, the Engine of Changes in the Romanian Academic Environment, Current and potential practices to develop leadership in the upper levels, publicat in VJES, nr 2/2014, indexat BDI

28. Adrian Bunea, Mihaela Radu, Popescu Delia, The duality of the concept of

organizational learning, prezentata la conferinta internationala MG tranzitiei, UVT, oct 2014, publicata in volumul Valahian Journal of Economic Studies, nr. 3/2014, volum indexat BDI

29. Delia Mioara POPESCU, Ioana BULEI, « Professional and Organizational

Identity - an Impact on Performance» VALAHIAN JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES, AN INTERNATIONAL REVIEW OF THEORIES AND APPLIED STUDIES IN PERFORMANCE MANAGEMENT, VOLUME 4(18), ISSUE 1/2013, indexata BDI, ISSN 2067 – 9440

30. Georgiana-Delia Costin, Delia Popescu, Les entrepreneurs- acteurs essentiels pour

l'economie, RVEE, vol. 2(16), No. 3/2011; 31. Georgiana- Delia Costin, Delia Popescu, L'entrepreneuriat feminin- un element

essentiel pour le progres general de la societe, , RVEE, vol 2 (16), No. 4/2011 32. Popescu Mioara Delia, Robescu Valentina Ofelia, Ilie Valentin, Niţă-Bălăşescu

Teodor Cezar, Barbu Ionut, Innovation and management of public organization in

Page 12: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

Romania, publicata in volumul "Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges", September 22-24, 2011, Kaunas, Lithuania, volum indexat EBSCO

33. Popescu Mioara Delia, Robescu Valentina Ofelia, Barbu Ionut, Stoica Camelia,

Dima Niculina, The Romanian public organizations and resistance to change, publicata in volumul "Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges", September 22-24, 2011, Kaunas, Lithuania, volum indexat EBSCOO

34. Delia Mioara Popescu, Delia Costin, Les entrepreneurs- acteurs essentiels pour

l'economie publicat în Revue Valaque d'etudes economiques, no. 3/2011, vol 2 (16), revista indexata B+

35. Delia Popescu, Carmina Simion Simescu Martinho Nunes, COMPORTEMENT

ORGANISATIONNEL PAR RAPPORT A L'ETHIQUE DES AFFAIRES – LES CONDITIONNEES ET LES CONVERGENCES EN TEMPS DE CRISE" REVUE VALAQUE D’ETUDES ECONOMIQUES, UNE REVUE INTERNATIONALE DE THEORIES ET D’ETUDES APPLIQUEES EN MATIERE DE GESTION DE LA PERFORMANCE, VOLUME 2(16), NO 2/2011, INDEXAT B+

36. Delia Mioara Popescu, Camelia Stoica, Gheorghe Adrian Alexe, Personal

development from the perspective of the management of public institutions, publicata in volumul conferintei internationale “Efecte ale crizei actuale asupra economiei globale”, Constanta, nov. 2011, volum indexat B+

37. Niculina Dima, Andreea Andreiana, Delia Mioara Popescu, Theoretical approaches

regarding the management of museum resources, , publicata in volumul conferintei internationale “Efecte ale crizei actuale asupra economiei globale”, Constanta, nov. 2011, volum indexat B+

38. Marius Petrescu, Delia Mioara Popescu, Nicoleta Sarbu, An Approach towards

Managing Organizational Conflicts, Valahian Journal of Economic Studies, vol.2(16), issue 1, 2011, pp.69-74, revista indexata B+

39. Gabriel Croitoru, Delia Mioara Popescu, Daniel Mihai, Managerial

Communication as Strategical Advantage of Contemporary Enterprises, Valahian Journal of Economic Studies, vol.1(15), 2010, ISSN: 2067 9440.

40. Dorina Tanasescu, Delia Popescu, Perception of Students on Educational Offer

Capacity to Encourage Entrepreneurship, in Valahian Journal of Economic Studies, vol 1(15), issue 2, 2010, ISSN 2067-9440, pp. 93-97.

Page 13: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

41. Marius Petrescu, Delia Popescu, Roxana Mihaela Dinescu, Challenges of Immigration for the Romanian Companies, , in Valahian Journal of Economic Studies, vol 1(15), issue 2, 2010, ISSN 2067-9440, pp.105-111.

42. Marius Petrescu, Delia Popescu, Ionut Barbu, Roxana Dinescu, Public Management:

between the Traditional and New Model, in Review of International Comparative Management, vol 11, issue 3, July 2010, ISSN 1582-3458, pp. 408-415.

43. Marius Petrescu, Delia Popescu, Nicoleta Sarbu, Modelling a Trusted Mechanism for

Knowledge Sharing, in REVISTA DE MANAGEMENT COMPARAT INTERNAŢIONAL,Vol. 11 Nr. 5 / 2010, ISSN 1582-3458, revista indexata B+

44. Delia Mioara Popescu, Nicoleta Sarbu, Managing Challenges in Cyberspace,

Valahian Journal of Economic Studies, Vol.1(15), Issue 4, 2010, ISSN 2067-9440, revista indexata B+.

45. Ion Stegaroiu, Marius Petrescu, Ion Cucui, Delia Popescu, Valentina Ofelia Robescu,

The loss of ecosystem services and the economic impact, in Annals Food Science and Technology, vol. 10, Issue 1, 2009, ISSN 2065-2828, pp. 687-693.

46. Delia Popescu, Ion Cucui, Ion Stegaroiu, Marius Petrescu, Valentina Ofelia Robescu,

Food crisis, economic crisis and agriculture, in Annals Food Science and Technology, vol. 10, Issue 1, 2009, ISSN 2065-2828, pp. 440-445.

47. Dorina Tanasescu, Delia Popescu, Ionut Barbu, Les resources humaines face aux

consequences de la recession economique. Le cas du Ministere des Affaires Interieures et de la Reforme Administrative de Roumanie, în „Les Annales de Universite Valahia de Târgovişte. Section Sciences Economiques”, nr. 27/2009, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, ISSN 1453-8202

48. Delia Popescu, Dorina Tanasescu, Camelia Enescu, Le coaching dans le secteur des

services – unee bussole dans un marche bouleverse par la recession economique, în „Les Annales de Universite Valahia de Târgovişte. Section Sciences Economiques”, nr. 27/2009, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, ISSN 1453-8202.

49. Delia Popescu, “Causes of Failure in Small and Medium Sized Entreprises”, Revista

Ekonomia nr.16, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2008, ISSN 0239-6661, ISBN: 978-83-229-3010-6.

50. Delia Popescu, Dorina Tanasescu, Laura Marcu, Work Migration: Particularities

and Impact Over the EU Countries. The Case of Romania, Les Annales de l’Universite „Valahia” de Târgovişte, XIII annee, nr. 21/2008, ISSN 1453-8202.

51. Delia Popescu, D. Tănăsescu, The Impact of the Economic, Demografic and Social

Cultural Mutations on the Small and Medium Enterprises of the Services Field,

Page 14: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

The 3rd Edition of The International Scientific Conference 25-26 mai 2007, Oradea în „The Annals of the University of Oradea”, section Economic Science – Tom XVI, 2007, ISSN-1582-5450 .

52. Dorina Tanasescu, Delia Popescu, Creşterea competitivităţii forţei de muncă în

revista „Raporturi de muncă” (editată de Tribuna Economică), nr. 3/martie 2007, ISSN 1224 – 4678.

53. Dorina Tanasescu, Delia Popescu, Laura Marcu, „Branding as an Indispensable

Instrument to Service Organization Management”, vol. Proceedings 9th International Scientific Conference “Management Horizons, Visions and Challenges”, Kaunas, Lituania, 27-28 sept. 2007, ISBN: 978-9955-12-238-8, p. 411 publicat în “Reviewed Quartely Scientific Magazine “Management of Organizations: Systematic Research ”ISSN 1392-1142, 2007 – publicaţie indexată în baza de date internaţională EBSCO Publishing Inc. Business Source Complete Database”.

54. Delia Popescu, Dorina Tanasescu, Irina Ionescu, The Enterprise of the Future

Versus the Future of the Enterprise: A Managerial Approach, vol. Proceedings 9th International Scientific Conference “Management Horizons, Visions and Challenges”, Kaunas, Lituania, 27-28 sept. 2007, ISBN: 978-9955-12-238-8, p. 261 publicat în “Reviewed Quartely Scientific Magazine “Management of Organizations: Systematical Research” ISSN 1392-1142, 2007 – publicaţie indexată în baza de date internaţională EBSCO Publishing Inc. Business Source Complete Database”,

55. Delia Popescu, “Succes vs. eşec în afaceri. Semnificaţii şi evaluări,” AROMAR,

Revista Marketing-Management, Studii – cercetări-consulting, Anul XVI, vol. 6 (96)/2006, ISSN 1222-9105.

56. Delia Popescu, “Parcurile industriale şi dezvoltarea tehnologică. Aspecte privind

ajutoarele acordate Buletin al Inspectoratului de concurenţă Dâmboviţa, anul I, nr. 1, iulie 2006, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2006, ISSN, 1842-2705.

Lucrări stiintifice publicate in volumele unor conferinte internationale

Page 15: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

57. Delia Popescu, Ion Pargaru, Mihai Daniel, O abordare multidisciplinara asupra comunicarii, lucrare prezentata la Conferinta Internationala Dezvoltari post-criza in Siinta Economica, ASE Bucuresti, Facultatea de Econnomie teoretica si Applicata in parteneriat cu AGER Bucuresti

58. Delia Popescu, Ramonna Gabrea, Personal Development-a scientific Approach,

prezentata in cadrul The 13th International Conference” Interdisciplinary Approaches in Education, Research and Innovation”, organizata de Universitatea Wales Romania, Universitatea din Oradea, Asociatia Europeana pentru promovarea excelentei in educatie si cercetare, 21-22 nov. 2014

59. Delia Mioara Popescu, Adrian Bunea, Mihaela Radu, MANAGEMENT ASPECTS

REGARDING INNOVATION AND CREATIVITY IN ORGANIZATIONS, Conferinta internationala “CHALLENGES, PERFORMANCES AND TENDENCIES IN THE ORGANISATION MANAGEMENT”, organizata de catre Romanian Scientific Management Society (RSMS), 22-24 iunie 2014, Murighiol

60. Constanta Popescu, Delia Mioara Popescu, Sorin Pop, Impact of the Major

Determinants of Health Condition in Romania in Comparison with EU Countries, Academic Journal of Interdisciplinary Studies Vol. 1 (1) July 2012

61. Constanţa Popescu, Liviu Vasilescu, Delia Popescu, The Management of Educational

Conflict - A Continuous Process, Managerial Challenge of the Contemporary Society”, vol.4, 2012, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, România, ,ISSN 2069-4229; ISSN-L 2069-4229, pag.236

62. Diana Zlate, Delia Popescu, Ciuta Mihai, European economic integration: stakes

and perspectives, lucrare prezentata la 1st International Conference Economic System of European Union, Vitez, Bosnia & Herzegovina, 21-24 sept. 2011

63. Popescu Delia, Stoica Camelia, Dima Niculina, Identite organisationnelle et

changement: implications sur la gestion des resources humaines, Les Actes du 57eme Congres AIELF “Refondation financiere, sorties de crise et nouvelles strategies de croissance economique”, ISBN 978-953-7813-01-7, 23-25 mai 2011, Opatija, Croatia

64. Valentina Ofelia Robescu, Delia Mioara Popescu, Nicoleta Dima, Innovation

management and the environmental policy, Proceedings of XXe Colloque fédérateur du CEDIMES / XXth Conference of the CEDIMES Modèles de développement des pays émergents: caractéristiques, portée et defies/Development Models of Emerging Countries: Characteristics, Scope and Challenges, 8-10 novembre / November 8-10, 2010, Universite de Laval, Québec, Canada.

65. Delia Popescu, Dorina Tanasescu, Roxana Dinescu, The challenge of higher

education in Romania assumed by the corporate environment, Proceedings of XXe

Page 16: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

Colloque fédérateur du CEDIMES / XXth Conference of the CEDIMES Modèles de développement des pays émergents: caractéristiques, portée et defies/Development Models of Emerging Countries: Characteristics, Scope and Challenges, 8-10 novembre / November 8-10, 2010, Universite de Laval, Québec, Canada.

66. Delia Mioara Popescu, Nicoleta Sirbu, Nicoleta Dima, Perspectives in the evolution

of trade relations between romania and the russian federation, Proceedings of XXe Colloque fédérateur du CEDIMES / XXth Conference of the CEDIMES Modèles de développement des pays émergents: caractéristiques, portée et defies/Development Models of Emerging Countries: Characteristics, Scope and Challenges, 8-10 novembre / November 8-10, 2010, Universite de Laval, Québec, Canada.

67. Dorina. Tănăsescu, Delia Popescu, Andra Cucui, The Effects of the Parent’s

Migration on Their Secondary School Children’s Behaiviour, în revista Tiltai. Priedas: Mokslo Darbai, nr. 39/2009, „Social Scinces in Global World: Possibilities Challenges and Perspectives”, ISSN: 1648-3979, Klaipeda. Lituania.

68. Dorina. Tănăsescu, Delia. Popescu, Media related stress as a communication barrier

with the public institutions: knowledge and prevention. Case study - Muntenia South Region, Annals of the Academy of Romanian Scientists, Series on Economy, Law and Sociology, vol.1, no. 2/2009, ISSN: 2067-1199.

69. Marius Petrescu, Delia Popescu, Valentina Robescu, Economic Crisis – Social

Risk or Opportunity în 10th International Scientific Conference „Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges”, 24-26 sept. 2009, Kaunas, Lituania, publicat în “Reviewed Quartely Scientific Magazine “Management of Organizations: Systematical Research”, ISBN 978-9955-12-504-4, publicaţie indexată în baza de date internaţională EBSCO Publishing Inc. Business Source Complete Database.

70. Valentina Robescu, Delia Popescu, Ionut Barbu, Climat Change Versus Financial

Crisis – Convergence and Conditionality în 10th International Scientific Conference „Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges”, 24-26 sept. 2009, Kaunas, Lituania, publicat în “Reviewed Quartely Scientific Magazine “Management of Organizations: Systematical Research”, ISBN 978-9955-12-504-4, publicaţie indexată în baza de date internaţională EBSCO Publishing Inc. Business Source Complete Database.

71. Dorina Tănăsescu, Delia Popescu, Valentina-Ofelia Robescu, Climat change and

business implications, The 33rd Annual Simpozion ARA, 02-07 iunie 2009, Sibiu, ISBN: 978-2-553-01433-8.

72. Daniel Stan, Delia Popescu, Gilda Niculescu, L’impact de la crise economique

mondiale sur la politique de la concurrence-un exemple pour les economies emergentes, Proceedings CEDIMES Bejaia, Algeria, 2009.

Page 17: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

73. Valentina-Ofelia Robescu, Dorina Tănăsescu, Delia Popescu, „Current world

food crisis – managerial perspectives”, (coautor), The 33rd Annual Simpozion ARA, 02-07 iunie 2009, Sibiu, ISBN: 978-2-553-01433-8.

74. Dorina Tănăsescu, Delia Popescu, Marius Prunache, Les ressources humaines face

a la conséquences de la récession économique. Le cas du Ministère des Affaires Intérieures et de la Réforme Administrative de Roumanie, AIELF, Târgovişte, 2009.

75. Delia Popescu, Dorina Tanasescu, Promouvoir un modèle de développement post-

adhésion des pme roumaines fondé sur la croissance par l’innovation, în Les cahiers du CEDIMES, vol. 2, nr. 1/2008, ISSN: 1764-4267.

76. Delia Popescu, D. Tănăsescu, Consequences of the Romanian Work Migration over

UE’s Countries. Case Study: the Roma’s Minority, 12th General Conference „Global Governance for Sustainable Development, EADI, Geneva, 24-28 iun. 2008, publicat în „Conference Report”, Graduadte Institute of International and Development Studies, Geneva, Switzerland, printing Brandt GmbH, Bonn, Germany, nov. 2008.

77. Dorina Tănăsescu, Delia Popescu, The Increase of the SME’s Weight and Role in

the EU-27 Economy, a Way to a Sustainable Development, în vol. „Modeling the European Future: Integrating the Old and the New”, 3-5 oct. 2008, Klaipeda, ISBN: 978-9955-18-355-6.

78. D. Tănăsescu, D. Popescu Les formes modernes de partenariat PMEs – grandes

entreprises, possible solution pour la crise economique actuelle, în Proceedings Colloque International „Crise financiere internationale, ralentissement economique mondial et effets sur les economies euromaghrebines, 11-12 oct. 2009, Bejaia, Algeria.

79. Delia Popescu, Mondialisation et migration: convergences et ruptures sur le

marché roumain de travail, Colloque International “Mondialisation et développement: Mondes d’hier et mondes de demain ?” 10-11 sept. 2007, Universitatea Badji Mokhtar d’Annaba, Algeria (participare sept. 2007)

80. Cristiana Enescu, Georgeta Stoian, Delia Popescu, The Comparative Study

between Traditional and Informatized Instruction in Technical University Education, International Conference Miskolc, Ungaria, iulie 2007

81. Delia Popescu, Valerică Toplicianu, “La migration externe de la force de travail

roumaine: dimensions et perspectives” , în Proceedings 55 ème Congrès AIELF “Bilan et perspectives d’un demi- siècle de construction de l’Union Européenne dans le cadre de la mondialisation économique contemporaine”, Varşovia, mai 2007.

Page 18: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

82. Delia Popescu, Aspecte privind consultanţa manageriala, Interferenţe manageriale, coord. Constanţa Popescu Editura Bibliotheca, 2007

83. Delia Popescu, Dorina Tănăsescu, The impact of Economic Demographic and Social

Changes to the Small and Medium Sized Enterprises from the Service Sector, Analele Universităţii din Oradea, Secţiunea Ştiinţe economice, 2007, ISSN 1582-5450

84. Delia Popescu, Valerică Toplicianu, Nicolae Lupu, “La gestion de l’information

dans les PME: rôle et implications”, 6e Conférence Internationale “Intégrations économiques, concurrence et coopération”, Université de Rijeka, Croaţia, apr. 2007.

85. Dorina Tănăsescu, Delia Popescu, The Impact of the Economic, Demographic and

Social Cultural Mutations of the Small and Medium Enterprises of the Services Field, vol. Of the 3rd Edition of The International Scientific Conference „European Integration – New Challenges for the Romanian Economy”, 25-26 mai 2007, Oradea, România.

86. Irina Ionescu, Delia Popescu, “Particularités de la communication dans le cadre

des groupes de travail du domaine de l’assistance sociale ”, 6e Conférence Internationale “Intégrations économiques, concurrence et coopération”, Université de Rijeka, Croaţia, 2007.

87. Dorina Tănăsescu, Delia Popescu, Ameliorarea calitativă a sistemului de invăţământ

profesional din Romania - premisa a formării resurselor umane, Revista “Tribuna Economică”, Bucureşti, 2007, ISSN 1018-0451.

88. Delia Popescu, Les particularités des reseaux dans les petites et moyennes

entreprises, Economic Integration, prospects and dilemmas-research monograph”, Editors: Andrej Kumar, Vinko Kandzija, Rijeka, Croatia, 2007, ISBN 978-961-240-109-2, pag. 548-557.

89. Delia Popescu, Valerică Toplicianu, “Dimensions et conséquences de la migration

externe sur le marché du travail. Le cas de la Roumanie” , în Proceedings Colloque International “Les ruptures dans la société de l’information et l’économie du savoir”, Université de Tunis –el Manar, Tunisia, febr. 2007.

90. Delia Popescu, Le management de l’information dans les petites et moyennes

entreprises, Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice “Intégration et globalisation”, Editura Universităţii din Piteşti, 2005, ISBN 973-690-385-0, pag. 302-310.

91. Valerică Toplicianu, Delia Popescu, Sectorul de întreprinderi mici şi mijlocii-

particularităţi şi perspective, Sesiunea Ştiinţifică cu participare internaţională

Page 19: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

“Economia românească – prezent şi perspectivă”, volumul I, Editura Universităţii din Suceava, 2005, ISBN 973-666-164-4, pag. 98-104.

92. Delia Popescu, “Facteurs de succès et d’échec des PME” , în Proceedings

International Conference in Economics “Business Relations and Development in the era of International Economic Interdependence”, Democritus University of Thrace, Grecia, Sept. 2005.

93. Delia Popescu, Valerică Toplicianu “Les PME roumaines face á l’intégration

européenne: exigences et difficultés”, în Proceedings 2 ème Seminaire Européen de l’Institut CEDIMES „L’Europe élargie et ses défis”, Université Saint Cyril et Méthode, Skopje, Republica Macedonia, 2006.

94. Delia Popescu, Valerică Toplicianu, ”L’entrepreneuriat en transition: valeurs,

motivations et attitudes”, în Proceedings VIIe Coloque Federateur CEDIMES, “Le développement local dans une perspective comparée”, Universitatea din Torino, Italia, 2005.

95. Delia Popescu, Valerică Toplicianu, La migration externe de la force de travail

roumaine: dimensions et perspectives, în Proceedings 54–ème Congrès de l’Association Internationale des Economistes de Langue Française, Aix en Provence, Franţa, 2005.

96. Delia Popescu, Caterina Rusu, La télévision et l’identité de la femme – étude réalisée

à partir de cas roumains et français, Condition sociale et culturelle de la femme dans l’est européen; Les exemples bulgare et roumain, Université du Littoral Côte d’Opale Dunkerque. Documents de travail no. 87, nov. 2004, pag. 11-19.

97. Delia Popescu, Causes of Failure in Small and Medium Sized Entreprises, Revista

Ekonomia nr.16, Universitatea din Wroclaw, Polonia (Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego 2004), ISSN 0239-6661

98. Delia Popescu, Network-ul informaţional şi antreprenoriatul: între condiţionări şi

interdependenţe, Simpozionul internaţional Integrarea europeană şi competitivitatea economică, ASEM Chişinău, 23-24 septembrie 2004, Ed. ASEM, ISBN 9975-75-261-6, pag. 338-341.

99. Delia Popescu, Le rôle des universités dans le transfert de l’information scientifique

et technologique aux PME, VI eme Seminaire International “Le management de la transition, Târgovişte”, volumul “Relations économiques au-dedans et au dehors de l’Union Européenne”, Editura Economică, Bucureşti, 2004, ISBN 973-709-075-6, 973-709-077-2.

100. Delia Popescu, Innovation in Small and Medium Sized Enterprises, V eme

Seminaire International “Le management de la transition”, Târgovişte, Volumul

Page 20: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

“Politiques et stratégies économiques et financières dans le contexte de la globalisation”, Editura Economică, Bucureşti, 2002, ISBN 973-590-754-2.

101. Delia Popescu, Aspecte ale marketingului în întreprinderile mici şi mijlocii,

Seminarul International “Managementul tranziţiei”, volumul II, Editura Niculescu, Bucureşti, 2000, ISBN 973-568-444-6, pag. 204-212.

102. Delia Popescu, Aspecte ale competitivităţii în întreprinderile mici şi mijlocii,

Seminarul Internaţional “Managementul tranziţiei”, volumul , Editura Niculescu, Bucureşti, 2000, ISBN 973-568-443-8, pag. 367-373.

103. Delia Popescu, Specificitatea strategiilor în întreprinderile mici şi mijlocii,

“Funcţionalizarea economiei de piaţă în România şi Republica Moldova”, Editura ASEM Chişinău, 1999.

104. Delia Popescu, Analiza punctului de echilibru întreprinzător-manager,

“Managementul tranziţiei”, vol. 2, Ed..Macarie, Târgovişte, ISBN 973-9351-00-1, p. 85-89.

105. Delia Popescu, O abordare a managementului resurselor umane în

întreprinderile mici şi mijlocii, Al XII-lea Congres al Academiei Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte, Târgovişte, Editura Macarie, 1997.

Constanta 2012, http://www.ovidius-stec.ro/html/anale/RO/

Lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate din ţară recunoscute de CNCSIS

106. Delia Popescu, Dorina Tănăsescu, Gradul de adecvare a ofertei educaţionale româneşti la cerinţele pieţei muncii, Revista “Tribuna Economică”, Bucureşti, nr. 15, 2007, ISSN 1018-0451.

107. Delia Popescu, Succes vs. eşec în afaceri. Semnificaţii şi evaluări, AROMAR, Revista Marketing-Management, Studii – cercetări-consulting, Anul XVI, vol. 6 (96)/2006, ISSN 1222-9105, pag. 442-451.

108. Delia Popescu, Parcurile industriale şi dezvoltarea tehnologică. Aspecte privind ajutoarele acordate, Buletin al Inspectoratului de concurenţă Dâmboviţa, anul I, nr. 1, iulie 2006, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2006, ISSN, 1842-2705, pag. 82-87.

Page 21: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

109. Delia Popescu, Evaluarea departamentului de resurse umane, Revista “Tribuna Economică”, nr. 11/2005, ISSN 1018-0451, pp. 19-20.

110. Delia Popescu, Practici consensuale în grupurile de muncă, Revista “Tribuna Economică” nr. 40/2004, ISSN 1018-0451.

111. Delia Popescu, Comportamente şi atitudini în grupurile de muncă, Revista “Raporturi de muncă” nr. 6/2004, ISSN 1018-0451.

112. Delia Popescu, Formarea resurselor umane, Revista “Tribuna Economică” nr. 10/2003, ISSN 1018-0451.

113. Delia Popescu, Metode şi tehnici de evaluare a resurselor umane, Revista “Tribuna Economică” nr. 14/2003, ISSN 1018-0451.

114. Delia Popescu, Programe şi tehnici de formare a resurselor umane, Revista “Tribuna Economică” nr. 34/2003, ISSN 1018-0451.

115. Delia Popescu, Evaluarea resurselor umane, Revista “Tribuna Economică” nr. 41/2003, ISSN 1018-0451.

116. Delia Popescu, Elemente de bază ale selecţiei candidaţilor, Revista “Tribuna Economică” nr. 18/2002, ISSN 1018-0451.

117. Delia Popescu, Evaluarea caracteristicilor angajaţilor, Revista “Tribuna Economică” nr. 19/2002, ISSN 1018-0451.

118. Delia Popescu, Grupurile de muncă: comportament şi implicaţii manageriale, Revista “Tribuna Economică” nr. 35/2002, ISSN 1018-0451.

119. Delia Popescu, Metode de recrutare a resurselor umane, Revista “Tribuna Economică” nr. 12/2001, ISSN 1018-0451.

120. Delia Popescu, Chestionarul privind satisfacţia în muncă, Revista “Tribuna Economică” nr. 15/2001, ISSN 1018-0451.

Page 22: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

121. Delia Popescu, Planificarea resurselor umane ale întreprinderii, Revista “Tribuna Economică” nr. 18/2001, ISSN 1018-0451.

122. Delia Popescu, Interviul de selecţie, Revista “Tribuna Economică” nr. 35/2001, ISSN 1018 - 0451.

123. Delia Popescu, Selecţia personalului firmei – Interviurile multiple, Revista “Tribuna Economică” nr. 37/2001, ISSN 1018-0451.

124. Delia Popescu, Selecţia personalului firmei – Evaluarea candidaţilor, Revista “Tribuna Economică” nr. 39/2001, ISSN 1018-0451.

125. Delia Popescu, Tipologia evaluatorilor, Revista “Tribuna Economică” nr. 44/2000, ISSN 1018-0451.

126. Delia Popescu, Interviul de evaluare a performanţelor, Revista “Tribuna Economică” nr. 46/2000, ISSN 1018-0451.

127. Delia Popescu, Evaluarea personalului, Revista “Tribuna Economică” nr. 42/2000, ISSN 1018-0451.

128. Delia Popescu, Cerinţele evaluării corecte a resurselor umane, Revista “Tribuna Economică” nr.43/2000, ISSN 1018-0451.

129. Delia Popescu, Programul de redistribuire a forţei de muncă, Tribuna Economică, nr. 42/2000, ISSN 1018-0451.

130. Delia Popescu, Perspectivele funcţiunii de resurse umane, Revista “Tribuna Economică” nr. 40/1999, ISSN 1018-0451.

131. Delia Popescu, Politici şi practici de gestiune a resurselor umane, “Raporturi de muncă”, nr. 40/1999, ISSN 1224-4678.

132. Delia Popescu, Metode de evaluare a performanţelor resurselor umane, “Raporturi de muncă, nr. 11/1999”, ISSN 1224-4678.

Page 23: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

133. Delia Popescu, Responsabilitatea socială a managerilor, Revista “Tribuna Economică” nr. 13/1999, ISSN 1018-0451.

134. Delia Popescu, Aspecte ale managementului resurselor umane în IMM-uri, Revista “Tribuna Economică” nr. 5, 6/1998, ISSN 1018-0451.

135. Delia Popescu, Eşecul în afaceri, Revista “Tribuna Economică” nr. 13/1998, ISSN 1018-0451.

136. Delia Popescu, Cauzele eşecului în afaceri, Revista “Tribuna Economică” nr. 15/1998, ISSN 1018-0451.

137. Delia Popescu, Modalităţi de evitare a eşecului în IMM-uri, Revista “Tribuna Economică” nr. 16/1998, ISSN 1018-0451.

138. Delia Popescu, Atragerea forţei de muncă, Revista “Tribuna Economică” nr. 17/1998, ISSN 1018-0451.

139. Delia Popescu, Interviul – modalitate principală de selcţie, Revista “Tribuna Economică” nr. 28/1998, ISSN 1018-0451.

140. Delia Popescu, Lungul drum al întreprinderii către informatizare – Utilizatorii, Revista “Tribuna Economică” nr. 30/1998, ISSN 1018-0451.

141. Delia Popescu, Lungul drum al întreprinderii către informatizare – Managerii, Revista “Tribuna Economică” nr. 31/1998, ISSN 1018-0451.

142. Delia Popescu, Aprecierea candidaţilor, Revista “Tribuna Economică” nr. 31/1998, ISSN 1018-0451.

143. Delia Popescu, Punctul de echilibru: întreprinzător – manager, Revista “Tribuna Economică” nr. 40/1998, ISSN 1018-0451.

144. Delia Popescu, Tranziţia întreprinzător – manager, Revista “Tribuna Economică” nr. 45/1998, ISSN 1018-0451.

Page 24: Curriculum vitae Europass POPESCU Delia Mioara ......Managementul IMM-urilor, Marketing international Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul

145. Delia Popescu, Priorităţi de dezvoltare a IMM-urilor pe plan mondial, Revista “Tribuna Economică” nr. 48/1998, ISSN 1018-0451.

146. Delia Popescu, Stresul managerial, Revista “Tribuna Economică” nr. 48/1998, ISSN 1018-0451.

147. Delia Popescu, Strategii de diminuare a stresului, Revista “Tribuna Economică” nr. 49/1998, ISSN 1018-0451.

148. Delia Popescu, Gestionarea stresului, Revista “Tribuna Economică” nr. 50/1998, ISSN 1018-0451.

ALTE LUCRĂRI ŞI CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICE

1. Delia Popescu, Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii. Note de curs, Universitatea Valahia Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Economice, Târgovişte, 2006, 120 pag.

2. Delia Popescu, Managementul afacerilor. Note de curs, Universitatea Valahia Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Economice, Târgovişte, 2006, 110 pag.