Curriculum vitae Europass ... Pagina 1 / 18 - Curriculum vitae Costic¤’ Adam Curriculum vitae Europass

 • View
  17

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Curriculum vitae Europass ... Pagina 1 / 18 - Curriculum vitae Costic¤’ Adam Curriculum...

 • Pagina 1 / 18 - Curriculum vitae Costică Adam

  Curriculum vitae Europass

  Informaţii personale

  Nume / Prenume ADAM, COSTICĂ

  Adresă(e) Șoseaua Kiseleff nr. 1, Sector 1, Bucureşti - 011341, ROMANIA

  Telefon(oane) (+4) 021 312.88.26

  E-mail(uri) cadam@antipa.ro

  Naţionalitate(-tăţi) română

  Data naşterii 22/05/1977

  Sex masculin

  Experienţa profesională

  Perioada 01.05.2017 → prezent

  Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gradul II – Compartimentul Cercetare Patrimoniu

  Activităţi si responsabilităţi principale - activităţi de cercetare în cadrul proiectelor din planul de cercetare științifică al muzeului, legate în principal de teme de parazitologie și ornitologie; - organizarea de expediţii de cercetare şi colectare de date și probe biologice din teren; - documentarea științifică a patrimoniului deținut de Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”; - cercetarea si valorificarea materialului aflat în colecţiile ştiinţifice ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, prin publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste de specialitate; - atribuții de Director adjunct al Departamentului Cercetare Patrimoniu (coordonarea tuturor activităților specifice desfășurate în cadrul Compartimentului Cercetare Patrimoniu);

  Numele şi adresa angajatorului Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Sos. Kiseleff, 1, Sect. 1, Bucureşti, România

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Cercetare, academic, coordonarea activităților din cadrul Compartimentului Cercetare Patrimoniu

  Perioada 28.07.2014 → 30.04.2017

  Funcţia sau postul ocupat Director Adjunct - Cercetare

 • Pagina 2 / 18 - Curriculum vitae Costică Adam

  Activităţi si responsabilităţi principale - coordonarea tuturor activităților specifice desfășurate în cadrul Compartimentului Cercetare Patrimoniu; - coordonarea tuturor activităților specifice desfășurate în cadrul Secţiei Redacție, Bibliotecă și Arhivă, și anume: editarea revistei științifice Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”; organizarea manifestării științifice internaționale „Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum”; activitățile curente din cadrul bibliotecii muzeului; evidența, conservarea și îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii muzeului; reorganizarea spațiilor de depozitare a fondului de carte; evidența, păstrarea și digitalizarea fondului arhivistic al muzeului; - activităţi de cercetare în cadrul proiectelor desfăşurate de colectivul muzeului, legate în principal de teme de parazitologie și ornitologie; - organizarea de expediţii de cercetare şi colectare de date și probe biologice din teren; - documentare în vederea realizării unor proiecte de cercetare ştiinţifică şi redactarea acestora în funcţie de oportunităţile de finanţare existente; - cercetarea si valorificarea materialului aflat în colecţiile ştiinţifice ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, prin publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste de specialitate;;

  Numele şi adresa angajatorului Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, Bucureşti - 011341, România

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Coordonare; cercetare; academic

  Perioada 03.01.2014 → 27.07.2014

  Funcţia sau postul ocupat Șef Secţia Redacție, Bibliotecă și Arhivă; cercetător științific

  Activităţi si responsabilităţi principale - coordonarea tuturor activităților specifice desfășurate în cadrul Secţiei Redacție, Bibliotecă și Arhivă, și anume: editarea revistei științifice Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”; organizarea manifestării științifice internaționale „Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum”; activitățile curente din cadrul bibliotecii muzeului; evidența, conservarea și îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii muzeului; reorganizarea spațiilor de depozitare a fondului de carte; evidența, păstrarea și digitalizarea fondului arhivistic al muzeului; - activităţi de cercetare în cadrul proiectelor desfăşurate de colectivul muzeului, legate în principal de teme de parazitologie și ornitologie; - organizarea de expediţii de cercetare şi colectare de date și probe biologice din teren; - documentare în vederea realizării unor proiecte de cercetare ştiinţifică şi redactarea acestora în funcţie de oportunităţile de finanţare existente; - cercetarea si valorificarea materialului aflat în colecţiile ştiinţifice ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, prin publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste de specialitate;;

  Numele şi adresa angajatorului Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, Bucureşti - 011341, România

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Coordonare; cercetare; academic

  Perioada 22.11.2013 → prezent

  Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific III – Compartimentul Cercetare Patrimoniu

  Activităţi si responsabilităţi principale - activităţi de cercetare în cadrul proiectelor din planul de cercetare științifică al muzeului, legate în principal de teme de parazitologie și ornitologie; - organizarea de expediţii de cercetare şi colectare de date și probe biologice din teren; - documentarea științifică a patrimoniului deținut de Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”; - cercetarea si valorificarea materialului aflat în colecţiile ştiinţifice ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, prin publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste de specialitate;

  Numele şi adresa angajatorului Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Sos. Kiseleff, 1, Sect. 1, Bucureşti, România

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Cercetare, academic

  Perioada 01.07.2009 → 21.11.2013

  Funcţia sau postul ocupat Șef Secţia Redacție, Bibliotecă și Arhivă; cercetător științific

  Activităţi si responsabilităţi principale - coordonarea tuturor activităților specifice desfășurate în cadrul Secţiei Redacție, Bibliotecă și Arhivă, și

 • Pagina 3 / 18 - Curriculum vitae Costică Adam

  anume: editarea revistei științifice Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”; organizarea manifestării științifice internaționale „Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum”; activitățile curente din cadrul bibliotecii muzeului; evidența, conservarea și îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii muzeului; reorganizarea spațiilor de depozitare a fondului de carte; evidența, păstrarea și digitalizarea fondului arhivistic al muzeului; - activităţi de cercetare în cadrul proiectelor desfăşurate de colectivul muzeului, legate în principal de teme de parazitologie și ornitologie; - organizarea de expediţii de cercetare şi colectare de date și probe biologice din teren; - documentare în vederea realizării unor proiecte de cercetare ştiinţifică şi redactarea acestora în funcţie de oportunităţile de finanţare existente; - cercetarea si valorificarea materialului aflat în colecţiile ştiinţifice ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, prin publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste de specialitate;;

  Numele şi adresa angajatorului Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, Bucureşti - 011341, România

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Coordonare; cercetare; academic

  Perioada 01.05.2016 → prezent

  Funcţia sau postul ocupat Editor în colegiul de redacție al revistei Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”

  Activităţi si responsabilităţi principale - desfășurarea de activități redacționale, de editare și de publicare (atât în varianta tipărită pe hârtie, cât și în varianta electronică – on-line) a revistei științifice Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”; - desfășurarea de activități de marketing specifice revistei, în vederea creșterii vizibilității și impactului acesteia în lumea științifică internațională;

  Numele şi adresa angajatorului Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Șos. Kiseleff nr. 1, Sector 1, Bucureşti - 011341, România

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Editare și marketing reviste științifice; cercetare; academic

  Perioada 01.01.2010 → 30.04.2016

  Funcţia sau postul ocupat Redactor șef al revistei Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”

  Activităţi si responsabilităţi principale - coordonarea tuturor activităților redacționale, de editare și de publicare (atât în varianta tipărită pe hârtie, cât și în varianta electronică – on-line) a revistei științifice Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”; - coordonarea activităților de marketing specifice revistei, în vederea creșterii vizibilității și impactului acesteia în lumea științifică internațională;

  Numele şi adresa angajatorului Muzeul N