19
1 | Page Curriculum Vitae LIČNI PODACI Ime i prezime: Armin Avdić Datum i mjesto rođenja: 25.03.1978. godine, Gračanica, Bosna i Hercegovina Adresa stanovanja: Telefon: Posao: 033/275-945 Fax. 033/275-994 Mob: E-mail: [email protected] [email protected] Web stranica: www.efsa.unsa.ba Bračno stanje: Oženjen, otac dvoje djece. Polja profesionalnog interesovanja: Mikroekonomija, Procjena vrijednosti preduzeća, Rast i razvoj preduzeća, Benchmark analize, Privatizacija elektroenergetskog sektora, Menadžerska ekonomija, Bankarstvo i Bankarski menadžment, Poslovno planiranje, Restrukturiranje preduzeća, Realne investicije, Analiza poslovanja preduzeća, Kreditiranje preduzeća, Poslovno savjetovanje, Menadžment informacioni sistemi, Poslovno upravljanje. OBRAZOVANJE Naziv institucije Trajanje Kvalifikacija Univerzitet u Sarajevu Ekonomski fakultet u Sarajevu 2010- U toku izrada doktorata na temu: Rast preduzeća u Bosni i Hercegovini“. Univerzitet u Sarajevu Ekonomski fakultet u Sarajevu 2001.- 2007. Magistar ekonomskih nauka (Smjer menadžment i informacioni sistemi). Magistarski rad iz oblasti Mikroekonomije na temu: Privatizacija elektroenergetskog sektora-primjer JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ Univerzitet u Sarajevu Ekonomski fakultet u Sarajevu 1997.- 2001. Diplomirani ekonomista (Smjer finansijsko računovodstvo). Diplomski rad na temu: „Teorija igara kao model strateškog ponašanja preduzeća na oligopolskom tržištu. Opća gimnazija “Dr. Mustafa Kamarić”, Gračanica 1993.- 1997. Srednjoškolsko obrazovanje Osnovna škola “Ivo Andrić”, Stjepan Polje 1985.- 1993. Osnovno obrazovanje

Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

1 | P a g e

Curriculum Vitae

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Armin Avdić

Datum i mjesto rođenja:

25.03.1978. godine, Gračanica, Bosna i Hercegovina

Adresa stanovanja:

Telefon: Posao: 033/275-945 Fax. 033/275-994

Mob:

E-mail: [email protected] [email protected]

Web stranica: www.efsa.unsa.ba

Bračno stanje: Oženjen, otac dvoje djece.

Polja profesionalnog interesovanja:

Mikroekonomija, Procjena vrijednosti preduzeća, Rast i razvoj preduzeća, Benchmark analize, Privatizacija elektroenergetskog sektora, Menadžerska ekonomija, Bankarstvo i Bankarski menadžment, Poslovno planiranje, Restrukturiranje preduzeća, Realne investicije, Analiza poslovanja preduzeća, Kreditiranje preduzeća, Poslovno savjetovanje, Menadžment informacioni sistemi, Poslovno upravljanje.

OBRAZOVANJE

Naziv institucije Trajanje Kvalifikacija

Univerzitet u Sarajevu Ekonomski fakultet u Sarajevu

2010- U toku izrada doktorata na temu: „Rast preduzeća u Bosni i Hercegovini“.

Univerzitet u Sarajevu Ekonomski fakultet u Sarajevu

2001.-2007.

Magistar ekonomskih nauka (Smjer menadžment i informacioni sistemi).

Magistarski rad iz oblasti Mikroekonomije na temu: „Privatizacija elektroenergetskog sektora-primjer JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“

Univerzitet u Sarajevu Ekonomski fakultet u Sarajevu

1997.-2001.

Diplomirani ekonomista (Smjer finansijsko računovodstvo).

Diplomski rad na temu: „Teorija igara kao model strateškog ponašanja preduzeća na oligopolskom tržištu“.

Opća gimnazija “Dr. Mustafa Kamarić”, Gračanica

1993.-1997.

Srednjoškolsko obrazovanje

Osnovna škola “Ivo Andrić”, Stjepan Polje

1985.-1993.

Osnovno obrazovanje

Page 2: Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

2 | P a g e

STRANI JEZIK [od 1 do 5 (1 = slabo, 5 = odlično)]

Strani jezik Čitanje Govor Pisanje

Engleski jezik 5 4 4

DODATNE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI (kompjuterski programi, vozačka dozvola i sl.)

Naziv Opis

Software MS Office korisnik (Word, Excel, Power point...), SPSS.

Vozačka dozvola BE kategorija-upravljanje putničkim motornim vozilima

Radne sposobnosti Posvećenost i korektnost u poslu, sklonost timskom radu, upravljačke sposobnosti, entuzijazam, kreativnost...

SADAŠNJA POZICIJA:

Naziv institucije: Ekonomski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu.

Pozicija: Viši asistent na katedrama za Mikroekonomiju (2001- ), Finansije (2006 - ), Menadžment (2001-2006) i Računovodstvo (2004-2006).

Adresa: Trg Oslobođenja - Alija Izetbegović 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: 033/275-945 Fax: 033/275 994

E-mail: [email protected]

Website: www.efsa.unsa.ba

DOSADAŠNJA ZAPOSLENJA

Naziv institucije Trajanje Pozicija

Univerzitet u Sarajevu Ekonomski fakultet u Sarajevu,

2010- Viši asistent na nastavnim predmetima: Bankarstvo i Bankarski menadžment

Univerzitet u Sarajevu Ekonomski fakultet u Sarajevu,

2007- Viši asistent na nastavnim predmetima: Mikroekonomija (2001- ) i Vrednovanje preduzeća (2005-2014), te na predmetu Economic Industry Analysis (2009-2010) u saradnji sa Griffith Collage-om iz Dublina.

Univerzitet u Sarajevu Ekonomski fakultet u Sarajevu,

2001- 2007.

Asistent na nastavnim predmetima: Mikroekonomija, Analiza poslovanja preduzeća i Menadžerska ekonomija.

Page 3: Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

3 | P a g e

PROFESIONALNO ISKUSTVO U NAUČNO-NASTAVNOM PROCESU 1. Viši asistent na predmetu „Mikroekonomija“ na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu (2001- ) i

Goraždu (2007-2013).

2. Asistent na predmetu „Vrednovanje preduzeća“ na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i Zenici (2005-2014).

3. Viši asistent na predmetu „Economic Industry Analysis“ na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu u saradnji sa Griffith College-om iz Dublina (2009-2010).

4. Viši asistent na predmetima “ Bankarstvo“ i „Bankarski menadžment“ na Ekonomskom

fakultetu u Sarajevu (2010-2014).

5. Honorarni asistent na predmetu „Mikroekonomija“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici (2006-2009).

6. Asistent na predmetu „Analiza poslovanja preduzeća“ na Ekonomskom fakultetu u

Sarajevu (2003-2004). 7. Asistent na predmetu „Menadžerska ekonomija“ na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu

(2005-2007).

U dosadašnjem radu održao preko 5.000 časova nastave iz prethodno navedenih predmeta u nastavnom procesu na univerzitetima u Sarajevu i Zenici. ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ORGANIZACIJAMA 1. LESPnet - Udruženja poslovnih savjetnika u BiH (2003- ). 2. Član Društva ekonomista Bosne i Hercegovine (2005 - ). KLJUČNE KVALIFIKACIJE

1. Mikroekonomija,

2. Izrada poslovnih planova, studija i analiza,

3. Menadžerska ekonomija,

4. Vrednovanje preduzeća,

8. Rast i razvoj preduzeća,

5. Privatizacija i regulacija elektroenergetskog sektora,

6. Menadžersko i poslovno planiranje i istraživanje,

7. Procjena vrijednosti nekretnina,

8. Investicije i kreditiranje,

9. Poslovni i finansijski konsalting,

10. Restrukturiranje poslovanja preduzeća,

11. Izrada Benchmark analiza,

Page 4: Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

4 | P a g e

SPECIFIČNO PROFESIONALNO ISKUSTVO 1. Izrada poslovnih planova i feasibility studija, te analiza i ocjena investicija,

2. Procjena vrijednosti preduzeća,

3. Stručna podrška rastu i razvoju malih i srednjih preduzeća,

4. Konsalting u restrukturiranju preduzeća.

5. Procjena vrijednosti nekretnina,

6. Izrada studija za dodjelu koncesija,

7. Izrada studija za Javno-privatno partnerstvo.

DRUGE RELEVANTNE INFORMACIJE

a. Nagrade i priznanja 1. Prema anonimnoj anketi studenata Ekonomskog fakulteta u Zenici najbolje ocijenjeni asistent

u akademskoj 2008/09 godini. 2. Prema anonimnoj anketi studenata Ekonomskog fakulteta u Sarajevu među tri najbolje

ocijenjena asistenta u akademskoj 2007/08 godini. 3. Prema anonimnoj anketi studenata Ekonomskog fakulteta u Sarajevu među tri najbolje

ocijenjena asistenta u akademskoj 2006/07 godini. b. Dodatna profesionalna edukacija

1. Licencirani procjenitelj nekretnina od strane Asocijacije profesionalnih procjenitelja u Bosni i Hercegovini (BHPA) (od 2013 godine).

2. Licencirani savjetnik za implementaciju Benchmarking alata u SME, u saradnji sa Fraunhofer institutom iz Berlina.

3. „Inicijativa za profesionalno usavršavanje nastavnog osoblja“ E-net Centar u saradnji sa Univerzitetom u Alberti, januar 2006.-februar 2007. godine, Kanada.

4. „Sve o franšiznom poslovanju“ pohađao seminar pri Institutu za franšizu, Osijek – Hrvatska, 2007.

5. Seminar pod nazivom „Creative Leadership in Engineering“, Ekonomski fakultet u Sarajevu (2001).

c. Konsultantsko iskustvo

1. Stalni konsultant preduzeća „Face“ d.o.o., Sarajevo. (2011 - ).

2. Stalni konsultant preduzeća „Babić-Trade“ d.o.o., Sarajevo. (2012 - ).

3. Stalni konsultant preduzeća „Ećo-Company“ d.o.o., Sarajevo. (2014 - ).

Page 5: Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

5 | P a g e

d. Dodatno profesionalno iskustvo

4. Predavač na seminaru „Pregled poslovnih performansi SME sektora u BiH“ u Saradnji sa udruženjem poslovnih savjetnika (Lespnet) i Sarajevskom razvojnom agencijom (Serda) u Općinama Vogošća, Novi Grad i Ilijaš i u Serdi: (Novembar 2014 - Januar 2015).

5. Predavač na seminaru „Upravljanje investicijama“ Poslovne Akademije iz Sarajeva na temu: „Implementacija investicija u JP Elektroprivredi BiH i rudnicima uglja“, (Septembar 2014).

6. Predavač na seminaru „Kreditni analitičar za pravne subjekte“ Poslovne Akademije iz Sarajeva na temu: „Kvalitet i bonitet klijenata-praktična iskustva za BiH“, (Maj 2014).

7. Predavač na seminaru „Kreditni analitičar za pravne subjekte“ Poslovne Akademije iz Sarajeva na temu: „Kvalitet i bonitet klijenata-praktična iskustva za BiH“, (Juni 2013).

8. Predavač na seminaru za stečajne upravitelje „Procjena vrijednosti preduzeća“ Privredna komora FBiH“, (Maj 2013).

9. Rukovodilac projekta finansiranog od strane Federalnog ministarstva obrazovanja FBiH: „Mogućnosti unaprjeđenja Bolonjskog sistema obrazovanja u FBiH“ (Februar 2013)

10. Stručni savjetnik za ekonomska pitanja na projektu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta: „Razvoj informacionog sistema za registriranje malih i srednjih poduzeća u Federaciji BiH“.(Januar-Juni 2011)

11. Predavač na seminaru „Kreditni analitičar za pravne subjekte“ Poslovne Akademije iz Sarajeva na temu: „Kvalitet i bonitet klijenata-praktična iskustva za BiH“, (Maj 2010).

12. Predavač na seminaru „Kreditni analitičar za pravne subjekte“ Poslovne Akademije iz Sarajeva na temu: „Kvalitet i bonitet klijenata-praktična iskustva za BiH“, (Decembar 2009).

13. Učesnik na tribini: „Etička ekonomija“, Klub bošnjačkih intelektualaca Preporod Goražde, Goražde, mart, 2009.

14. Predavač na seminaru Poslovne Akademije iz Sarajeva na temu: „Politika formiranja cijena u Zavodima za javno zdravstvo i analiza poslovanja zavoda“, (april 2008).

15. Učesnik na seminaru: «Program edukacije menadžmenta kompanije Širbegović-Gračanica“, Poslovna akademija Sarajevo, Ekonomski institut Sarajevo, Gračanica, decembar, 2007.

16. Predavač na seminaru Federalnog ministarstva privrede na temu: „Primjena savremenih

tehnika u menadžmentu za mala i srednja preduzeća“, Jajce, (april 2007).

17. Predavač na pet četverodnevnih seminara u organizaciji ETP – Centar i Poslovna škola Ekonomskog fakulteta u Sarajevu za menadžere, rukovodioce udruženja građana, NGO i zemljoradničkih zadruga iz BiH: “Osnovna obuka za finansije sa aspekta poslovnog planiranja”,, UMCOR, Sarajevo, decembar, 2004.- mart 2005.

Page 6: Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

6 | P a g e

18. Predavač na četverodnevnom seminaru u organizaciji ETP – Centar i Poslovna škola Ekonomskog fakulteta u Sarajevu za menadžere, rukovodioce udruženja građana, NGO i zemljoradničkih zadruga iz BiH: “Osnovna obuka za finansije sa aspekta poslovnog planiranja”,, UMCOR, Vlašić, decembar, 2004.

e. Članstvo u nadzornim, upravnim i drugim odborima

1. Član Upravnog odbora „LESPnet-a“ (Udruženja poslovnih savjetnika Bosne i Hercegovine) (2009 - ).

2. Član Upravnog odbora i osnivač „CIEBF“ (Centar za Islamsku ekonomiju, Bakarstvo i Finansije) (2014 - ).

3. Član Upravnog odbora i osnivač fondacije „Izvor nade“ u Sarajevu za stipendiranje nadarenih studenata (2010- ).

REFERENCE – BIBLIOGRAFIJA

I. KNJIGE I POGLAVLJA U KNJIGAMA -------

II. UNIVERZITETSKI UDŽBENICI I PUBLIKACIJE

1. Ko-Autor publikacije: „Nacionalni izvještaj o konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini za 2011 godinu“. Udruženje poslovnih savjetnika – Lespnet, Sarajevo, April 2013.

2. Ko-Autor publikacije: „Nacionalni izvještaj o konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini za 2010 godinu“. Udruženje poslovnih savjetnika – Lespnet, Sarajevo, Februar 2012.

3. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 194 strane. Treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Februar, 2008.

4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Februar, 2007.

5. Autor: “Vodič iz Mikroekonomije - Teorija, zadaci i primjeri” Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 130 strana, Prvo izdanje, Februar, 2004.

6. Autor: „Pregled vježbi iz Analize poslovanja preduzeća“ Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 250 strana. Januar 2005. I izdanje.

III. MONOGRAFIJE -------

IV. NAUČNI RADOVI U INDEKSIRANIM ČASOPISIMA

Page 7: Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

7 | P a g e

1. Tarik Zaimović, Armin Avdić, "Review of the selected empirical papers in Network economy" ZBORNIK RADOVA/Sarajevo Business and Economics Review, Ekonomski fakultet u Sarajevu, broj 33, Maj 2014.

2. Fikret Hadžić, Armin Avdić, „Comparative analyses of Business performances for Metal industry sector in Bosnia & Herzegovina, Germany and Czech Republic, using Benchmarking methodology“, From Global Crisis to Economic Growth. Which Way to Take? International Conference of the Faculty of Economics, Beograd, Septembar 2012.

3. Dina Karahasanović, Kasim Tatić i Armin Avdić, „Sustainable development indicator with special focus on developing countries - Proposal of new sustainable development index (nSDI), Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Juli 2012.

4. Velid Efendić, Armin Avdić, „Analysis of Bank Efficiency in Bosnia and Herzegovina Using DEA Method“ ISI časopis „TTEM-Technics Technologies Education Management“, Sarajevo. Februar 2011.

5. Kasim Tatić, Merima Činjerević i Armin Avdić "An integrated model of price, service quality, satisfaction and loyalty: An empirical research in the banking sector of Bosnia and Herzegovina", ISI časopis „Economic Research“, Pula, Decembar 2010.

6. Dina Karahasanović, Armin Avdić, Merima Činjarević, „Improving of sustainable development indicator with special focus on tranzition countries-Proposal of new sustainable development index (nSDI)“ ISI časopis „TTEM - Technics Technologies Education Management“, Sarajevo, Decembar 2010.

7. Dina Karahasanović, Kasim Tatić i Armin Avdić, „Sustainable development indicators“, ECONOMIC REVIEW NO. 16. Volume VIII, November 2010, Issue 2, ISSN 1512-8962.

8. Kasim Tatić, Merima Činjarević, Armin Avdić, „Green Information Technology – Opportunities and Challenges for SMEs Sector“, 1st International Conference of the Faculty of Economics, Zenica, Novembar 2010.

9. Kasim Tatić, Merima Činjarević, Armin Avdić, „Knowledge management and firm performance“, 5th International Conference of the School and Business, Sarajevo (ICES 2010), Oktobar 2010.

10. Sanela Avdić, Armin Avdić, Berina Arnautović, „Tourism demand analysis: Case of winter centers in Bosnia and Herzegovina“, 5th International Conference of the School and Business, Sarajevo (ICES 2010), Oktobar 2010.

11. Muamer Halilbašić, Kenan Crnkić, Armin Avdić, „Top Down pristupi identificiranju i analiziranju klastera“ ZBORNIK RADOVA/Sarajevo Business and Economics Review, Ekonomski fakultet u Sarajevu, broj 30, Oktobar 2010.

12. Armin Avdić, Hasan Prelić, „Smjernice razvoja budućeg penzionog sistema u Bosni i Hercegovini“, ZBORNIK RADOVA, Ekonomski fakultet u Sarajevu, broj 28, Septembar 2008.

13. Kasim Tatić, Armin Avdić, „ICT usage in the SME sector and Globalization: Tha case of Bosnia and Herzegovina“, ZBORNIK RADOVA, Ekonomski fakultet u Sarajevu, broj 28, Septembar 2008.

Page 8: Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

8 | P a g e

14. Armin Avdić, Kasim Tatić, „Different models of privatisation of the Public Company Elektroprivreda Bosne & Herzegovine- Qualitative analysis“ 4th International Conference of the School and Business, Sarajevo (ICES 2008), Oktobar 2008.

V. NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA SA PRIZNATOM RECENZIJOM

1. Armin Avdić, „Konkurencija ili kooperacija“ ZBORNIK RADOVA, Ekonomski fakultet u

Sarajevu, broj 25, Septembar 2005. 2. Armin Avdić, „Kako pronaći i zadržati dobrog menadžera“ ZBORNIK RADOVA,

Ekonomski fakultet u Sarajevu, broj 24, Septembar 2004. VI. NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA (KONGRESI, SIMPOZIJUMI) 1. Armin Avdić, „Ekonomska cijena vode ili ???“, Međunarodna konferencija u Neumu u

organizaciji Revikona, Zbornik radova sa konferencije, Maj 2007.

VII. STRUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

1. Armin Avdić, Velid Efendić, „Tržište rada sa posebnim osvrtom na bankarski sektor u BiH“, ZBORNIK RADOVA, Ekonomski fakultet u Sarajevu, broj 27, Septembar 2007.

VIII. STRUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

1. Armin Avdić, „Upoređivanje BH preduzeća sa inostranom konkurencijom korištenjem benchmark alata“, Regionalni poslovni magazin- Prizma, broj 3-4, Sarajevo, Mart-April 2012.

2. Armin Avdić, „Rast preduzeća kroz izlazak na tržište EU“, Regionalni poslovni magazin- Prizma, broj 1, Sarajevo, Februar 2012.

3. Hasan Prelić, Armin Avdić, „Novi penzioni sistem za (ne)spokojnu starost“; Business Magazine broj 31., juni 2008.

4. Armin Avdić, Aldin Međedović, „Analiza ekonomskih platformi političkih stranaka u

BiH“, Fondacija Konrad-Adenauer Stiftung, Decembar 2006. 5. Kasim Tatić, Aleksandar Kalmar, Slavo Kukić, Fikret Hadžić, Tarik Zaimović Armin Avdić,

„Privatizacija prirodnih monopola” (septembar 2003). (str.18-22), Razvojni program Ujedinjenih nacija u BIH, „Specijalni izvještaj Sistema ranog upozoravanja“, UNDP, Sarajevo.

IX. ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH KONGRESA I SKUPOVA (ČLANSTVO U ORGANIZACIJSKOM ODBORU) -------

X. ORGANIZACIJA DOMAĆIH KONGRESA I SKUPOVA (ČLANSTVO U ORGANIZACIJSKOM ODBORU) -------

XI. MENTORSTVA (Doktorati, magistarski radovi i diplomski radovi)

-------

XII. ČLANSTVO U KOMISIJAMA (Doktorati i magistarski radovi)

Page 9: Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

9 | P a g e

XIII. DODATNE REFERENCE

STUDIJSKI BORAVCI

1. Studijska posjeta Univerzitetu „Epoka“ u Tirani, Albanija, Novembar, 2012. godine.

2. Studijska posjeta Univerzitetu „Fatih“ u Istanbulu, Turska, Juli, 2010. godine.

3. Studijska posjeta Univerzitetu „Fatih“ u Istanbulu, Turska Juli, 2009. godine.

4. Studijska posjeta Univerzitetu „Fatih“ u Istanbulu, Turska Septembar, 2008. godine.

5. Studijska posjeta Univerzitetu „Alberta“ u Edmontonu, Kanada, Januar, 2007. godine. UČEŠĆE NA STRUČNIM KONFERENCIJAMA I SKUPOVIMA

1. Učesnik i izlagač na konferenciji “Rad i zapošljavanje” u organizaciji Parlamenta BiH, sa

temom: (Ne)usklađenost obrazovnog sistema u BiH sa zahtjevima poslovnog okruženja?, Novembar 2013.

2. Učestvovanje u projektu i radu fokus grupa u projektu Svjetske banke pod nazivom: „B&H firm-level financial data analysis: Assessing the impact of crisis“, Sarajevo, Avgust-septembar 2012.

3. „Upravljanje profitabilnošću“ Dvodnevni seminar svjetskog gurua iz upravljanja cijenama Kenta Monroa u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo, novembar 2010.

4. „Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava“, jednodnevna konferencija u organizaciji Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) iz Ženeve i Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine., Sarajevo, oktobar 2010.

5. „Consulting and Science–Partners for Innovation“, 3rd European Consultants Cooperation Forum, jednodnevna konferencija u organizaciji Austrian International Consultants Umbrella, Vienna, Austria, oktobar, 2008.

6. „Networking for a Future in Europe“, 2nd European Consultants Cooperation Forum, jednodnevna konferencija u organizaciji Austrian International Consultants Umbrella, Vienna, Austria, oktobar, 2007.

7. Uvodničar na simpoziju na temu „Ekonomska cijena komunalnih usluga“, Udruženja poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH, Neum, 2007.

8. “Global E-Conference on Public Policy and Corporate Social Responsibility” u organizaciji World Bank Institute – Washington (mart 2003).

9. “Global E-Conference on Corporate Social Responsibility, Education and Technology” u organizaciji World Bank Institute – Washington (decembar 2002).

10. ''Corporate Governance and Strategy'', Međunarodna videokonferencija koja je održana pod pokroviteljstvom Svjetske banke u Sarajevu (2001).

STRUČNI INTERVJUI U MEDIJIMA

Page 10: Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

10 | P a g e

1. Nekoliko pojavljivanja na Federalnoj televiziji BiH u vezi aktuelnih ekonomskih pitanja vezanih za Bosnu i Hercegovinu.

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE PODRŠKE

1. Podrška u izradi Magistarskog rada od strane Kantona Sarajevo, 2007.

REDAKTORSKI RAD ZA MEĐUNARODNE I DOMAĆE ČASOPISE

1. Recezent rada: „Prospects of using traditional and disruptive innovations in companies in FB&H“, za časopis Zbornik radova/ Sarajevo Business and Economics Review. April 2014. 2. Recezent rada: „Uticaj analize finansijskih izvještaja na upravljanje kreditnim rizikom u FBiH“, za časopis Zbornik radova/ Sarajevo Business and Economics Review. April 2014. 3. Recezent rada: „Informacijske potrebe korisnika konsolidovanih finansijskih izvještaja“, za časopis Zbornik radova/ Sarajevo Business and Economics Review. April 2012. 4. Recezent rada: „Izvori financiranja malog gospodarstva u Hrvatskoj s osvrtom na riziko kapital“, za časopis Zbornik radova/ Sarajevo Business and Economics Review. Februar 2012.

AKADEMSKI ANGAŽMAN IZVAN EKONOMSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

1. Predavač u Gimnaziji Dobrinja na predmetu „Poslovna ekonomija“, Septembar 2012-April 2013, te Septembar-Novembar 2013.

2. Asistent na predmetu „Mikroekonomija“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici (2006-2009).

OSTALO – Članci u dnevnim novinama, magazinima i časopisima

1. Armin Avdić, Amina Zeherović „Koju profesiju odabrati?“ Časopis Novo vrijeme, Sarajevo, Juni 2013. Broj 38.

2. Armin Avdić, „Nezaposlenost mladih u BiH. “ Časopis Novo vrijeme, Sarajevo, Maj 2013. Broj 36.

3. Armin Avdić, „Reforma obrazovanja na ekonomskim principima. “ Časopis Novo vrijeme, Sarajevo, Mart 2013. Broj 27.

4. Armin Avdić, „Kako odabrati biznis za buduće preduzeće? (II)“ Časopis Novo vrijeme, Sarajevo, Mart 2013. Broj 26.

5. Armin Avdić, „Kako odabrati biznis za buduće preduzeće? (I)“ Časopis Novo vrijeme, Sarajevo, Mart 2013. Broj 25.

6. Armin Avdić, „Ekonomska nebitnologija nadvladala prioritetne projekte (II)“ Časopis Novo vrijeme, Sarajevo, Januar 2013. Broj 18.

Page 11: Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

11 | P a g e

7. Armin Avdić, „Ekonomska nebitnologija nadvladala prioritetne projekte (I)“ Časopis Novo vrijeme, Sarajevo, Januar 2013. Broj 17.

8. Armin Avdić, „Azil za pse ili za ljude“ Časopis Novo vrijeme, Sarajevo, Januar 2013. Broj 15.

9. Armin Avdić, „Problem međusobnih potraživanja bh. preduzeća“ Časopis Novo vrijeme, Sarajevo, Decembar 2012. Broj 13.

10. Armin Avdić, „Zašto BH ekonomija stagnira i kako je unaprijediti?“ Časopis Novo vrijeme, Sarajevo, Novembar 2012. Broj 7.

11. Armin Avdić, Kojim putem najbrže u Evropu?“ Časopis Novo vrijeme, Sarajevo, Oktobar 2012. Broj 4.

12. Armin Avdić, „Pravda kao najbitnija pretpostavka društvenog i ekonomskog napretka?“, Časopis Novo vrijeme, Sarajevo, Oktobar 2012, Broj 3.

13. Armin Avdić, „Kriza kao šansa!“, Časopis Novo vrijeme, Sarajevo, Oktobar 2012, Broj 1.

14. Armin Avdić, „Islamska ekonomija - mit ili stvarnost?“, Časopis Zehra, Sarajevo, April 2007.

15. Sarađivao na izradi preko 250 diplomskih i oko 600 seminarskih radova iz područja Mikroekonomije, Analize poslovanja preduzeća, Bankarstva i Vrednovanja preduzeća.

XIV. MEĐUNARODNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

1. Učesnik u rukovođenju i implementaciji projekta „Benchmarking sistem za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini” koji se implementira u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, pod pokroviteljstvom Norveške Vlade, a u saradnji sa „Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology (IPK)“ iz Berlina. (2010- ).

Izrada Benchmark izvještaja za Bosanskohercegovačka preduzeća:

1. Autor izvještaja: „Benchmark izvještaj za preduzeće Vizija“ Visoko, Oktobar 2012.

2. Autor izvještaja: „Benchmark izvještaj za preduzeće Investor“ Sarajevo, Oktobar 2012.

3. Autor izvještaja: „Benchmark izvještaj za preduzeće General Logistic“ Sarajevo,

Septembar 2012. 4. Autor izvještaja: „Benchmark izvještaj za preduzeće GMS“ Sarajevo, Septembar 2012.

5. Autor izvještaja: „Benchmark izvještaj za preduzeće Hano“ Sarajevo, Juli 2012. 6. Autor izvještaja: „Benchmark izvještaj za preduzeće Rama Glas“ Sarajevo, Juni 2012. 7. Autor izvještaja: „Benchmark izvještaj za preduzeće Hano transport“ Sarajevo, Januar

2012. 8. Autor izvještaja: „Benchmark izvještaj za preduzeće Connecta“ Sarajevo, Juli 2012.

Page 12: Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

12 | P a g e

9. Autor izvještaja: „Benchmark izvještaj za preduzeće Bellissima“ Sarajevo, Januar 2012.

10. Autor izvještaja: „Benchmark izvještaj za preduzeće Bellissima“ Sarajevo, Januar 2012.

11. Autor izvještaja: „Benchmark izvještaj za preduzeće Trgovir“ Gračanica, Januar 2012.

12. Autor izvještaja: „Benchmark izvještaj za preduzeće VP-Autocentar“ Tešanj, Decembar

2011.

13. Autor izvještaja: „Benchmark izvještaj za preduzeće Dedukić-Union“ Tešanj, Decembar 2011.

14. Autor izvještaja: „Benchmark izvještaj za preduzeće Domoinvest“ Sarajevo, Decembar 2011.

15. Autor izvještaja: „Benchmark izvještaj za preduzeće General Servis“ Sarajevo, Decembar 2011.

16. Autor izvještaja: „Benchmark izvještaj za preduzeće Disti“ Sarajevo, Decembar 2011.

17. Autor izvještaja: „Benchmark izvještaj za preduzeće Connecta“ Sarajevo, Novembar 2011.

18. Autor izvještaja: „Benchmark izvještaj za preduzeće Oktal Pharma“ Sarajevo, Septembar

2011.

19. Autor izvještaja: „Benchmark izvještaj za preduzeće Pepi Kartis“ Mostar, Juli 2011.

XV. DOMAĆI ISTRAŽIVAČKI I DRUGI PROJEKTI

Autor izrade sljedećih analiza i projekata rasta i restrukturiranja preduzeća:

20. Saradnik na projektu: „Strateško investiranje preduzeća ABA TEL d.o.o..“, Beograd,

Januar 2014 – Februar 2015.

21. Saradnik na projektu: „Restrukturiranje poslovanja preduzeća „Epoha Press d.o.o.“, Sarajevo, Oktobar 2014 – Februar 2015.

22. Autor i vođa projekta preduzeća za konsalting „Optimal Property Solutions“ d.o.o. u Sarajevu u izradi studije pod nazivom: „Opravdanosti uspostavljanja javno-privatnog partnerstva za izgradnju "rekreativnog centra u Olovu", (Oktobar 2014 – Februar 2015).

23. Autor studije: „Opravdanosti dodjele koncesije za vodosnadbijevanje betonare Stup“, za preduzeće TBG BH d.o.o. Sarajevo: Juni-oktobar, 2014. godine.

24. Saradnik na projektu Ekonomskog instituta u Sarajevu pod nazivom: „Socijalno preduzetništvo u BiH“, April 2014.

25. Autor projekta: „Analiza mogućnosti zajedničkog ulaganja preduzeća Babić-trade Sarajevo i Tekin Acar Cosmetics Istanbul“, Sarajevo, Juni-oktobar, 2013. godine.

26. Autor projekta: „Projekat uspostavljanja finansijskog praćenja i analize poslovanja

preduzeća General Servis d.o.o.“, Sarajevo, Juni-oktobar, 2012. godine.

Page 13: Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

13 | P a g e

27. Autor projekta: „Projekat restrukturiranja poslovanja preduzeća Blu Šped“, Tešanj, April, 2011. godine.

28. Autor projekta: „Projekat restrukturiranja poslovanja preduzeća Eko-ing Upravitelj“, Sarajevo, Februar, 2011. godine.

29. Autor projekta: „Izrada plana poslovanja agencije“ Sarajevo, Avgust 2010-Septembar 2010, Agencija Sine Qua Non.

30. Autor projekta: „Projekat optimiziranja finansijskih sredstava preduzeća Belissima“ Sarajevo, Januar, 2011. godine.

31. Autor projekta: „Projekat restrukturiranja poslovanja preduzeća VP Autotransport“

Tešanj, Decembar, 2010. godine. 32. Autor analize: „Opravdanost kupovine preduzeća Printex d.o.o.“, Sarajevo, Oktobar 2010.

33. Rukovodilac projekta: „Restrukturiranje poslovanja preduzeća Dedukić-union d.o.o.“,

Tešanj, Avgust 2010.

34. Rukovodilac projekta: „Izrada tarifa za ostvarivanje kolektivnih autorskih i srodnih prava“ Sarajevo, Avgust 2010-Septembar 2010. Agencija Sine Qua Non.

35. Rukovodilac projekta: „Restrukturiranje poslovanja preduzeća Kramar d.o.o.“, Sarajevo, April 2010-Juni 2010.

36. Rukovodilac projekta: „Restrukturiranje poslovanja preduzeća Babić trade d.o.o.“, Sarajevo, Oktobar 2008-mart 2009.

37. Rukovodilac projekta: „Restrukturiranja i uspostavljanja sistema nagrađivanja i

procedura poslovanja u preduzeću „GMS“ d.o.o. Sarajevo, Maj-Oktobar 2008. godine. 38. Rukovodilac projekta: „Analiza opravdanosti pokretanja reciklaže bijele tehnike“, General

Servis, Sarajevo, mart 2008. 39. Autor analize „Analiza poslovanja javnih komunalnih preduzeća Gras d.o.o. i Rad d.o.o.

u Kantonu Sarajevo“ namijenjenog za Vladu Kantona Sarajevo, Mart 2008. 40. Rukovodilac projekta: „Uvođenje franšiznog sistema u preduzeće General Servis BiH“,

mart, 2007. 41. Rukovodilac projekta: Restrukturiranje preduzeća ARD Autocentral, Sarajevo, maj 2006 -

januar 2007. 42. Autor projekta: „Projekat proširenja poslovanja preduzeća U.K.V d.o.o.“, Sarajevo, januar,

2006. 43. Autor projekta: „Projekat optimiziranja obrtnih sredstava“, Vizija, Visoko, novembar, 2005. 44. Autor projekta: „Projekat optimiziranja obrtnih sredstava“, Marmex, Sarajevo, januar,

2005. 45. Autor projekta: „Projekat optimiziranja obrtnih sredstava i kupovina poslovnog

prostora“, Radio Naba, Visoko, decembar, 2005. 46. Autor projekta: „Projekat restrukturiranja poslovanja preduzeća Interneon“ Sarajevo,

avgust, 2004. godine.

Page 14: Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

14 | P a g e

47. Autor projekta: „Studija opravdanosti ulaganja i viševarijantna analiza za BBI Biznis centar u Sarajevu“, Sarajevo, juli, 2003. godine.

48. Autor projekta: „Projekt optimizacije obrtnih sredstava za preduzeće BUM Sarajevo“

januar, 2003. 49. Autor projekta: „Projekat restrukturiranja poslovanja preduzeća Obar impex“ Sarajevo,

avgust, 2003. godine. 50. Autor projekta: „Projekat optimiziranja obrtnih sredstava“, Šeik inžinjering, Sarajevo,

novembar, 2003. Autor sljedećih procjena vrijednosti: 51. Ko-autor projekta „Opravdanost kupovine preduzeća i procjena vrijednosti NIK Sezam“,

Sarajevo, Avgust-septembar 2013.

52. Autor projekta: „Procjena vrijednosti preduzeća Investor d.o.o. i analiza mogućnosti zajedničkog ulaganja kao i procjena dioničarskih uloga“, Investor d.o.o., Sarajevo, April 2012.

53. Procjena vrijednosti preduzeća „Eko ing upravitelj“ d.o.o, Maj, 2012. godine.

54. Procjena vrijednosti preduzeća „Auto-Moto usluge i promet Zenica“ d.d., Oktobar 2008. godine.

55. Procjena vrijednosti preduzeća „Opresa“ d.d. Sarajevo, Oktobar, 2008. 56. Procjena vrijednosti preduzeća „Vlašić Milk“ d.o.o, Travnik, mart, 2007. Autor sljedećih Biznis planova:

57. Autor Biznis plana „Projekat proširenja hotela Han Bjelašnica za preduzeće", Han

Bjelašnica d.o.o.“, Sarajevo, April, 2015.godine.

58. Autor Biznis plana „Završetak izgradnje proizvodno-poslovnog objekta u Vlakovu“ za preduzeće Rama Glas d.o.o. Sarajevo.“, Sarajevo, Februar, 2015.godine.

59. Autor Biznis plana „Opremanje studija za Face televiziju, „Face“ d.o.o. Sarajevo, (Februar 2015. godine)

60. Saradnik na projektu: „Izrada Biznis plana i plana investiranja za područje Srbije“, za preduzeće „Air Aba“ d.o.o. Sarajevo, Januar 2015 – Februar 2015.

61. Autor Biznis plana „Biznis plan za izgradnju proizvodno-poslovnog objekta u Vlakovu“ za preduzeće Hano d.o.o. Sarajevo.“, Sarajevo, Novembar, 2014.godine.

62. Autor Biznis plana „Pokretanje farme Brojlera u Kalesiji“, Sarajevo, Novembar, 2014.godine.

63. Autor Biznis plana „Pokretanje proizvodnje brašna“ za preduzeće Oilsamex d.o.o. Gradačac, Novembar, 2014.godine.

Page 15: Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

15 | P a g e

64. Autor Biznis plana „Osnivanje socijalnog preduzeća za uzgoj ovaca“, Sarajevo, Februar, 2014.godine.

65. Autor Biznis plana „Osnivanje socijalnog preduzeća za pružanje pomoći starim i iznemoglim osobama u urbanim sredinama“, Sarajevo, Mart, 2014.godine.

66. Autor Biznis plana „Osnivanje socijalnog preduzeća za proizvodnju HTZ odjeće uz zapošljavanje invalidnih osoba“, Sarajevo, April, 2014.godine.

67. Autor Biznis plana „Osnivanje centra za obuku za rad/prekvalifikaciju invalidnih osoba u FBiH“, Sarajevo, Mart, 2014.godine.

68. Autor Biznis plana Projekat refinansiranja kreditnih obaveza i nabavka proizvodnih mašina u tekstilnoj industriji za preduzeće Modatex doo“ Sarajevo, Februar, 2014.godine.

69. Autor Biznis plana „Uzgoj krava i ovaca za potrebe Islamske zajednice u BiH“, Sarajevo, Januar, 2014.godine.

70. Autor Biznis plana „Proizvodnja peleta“, Sarajevo, Juni, 2013.godine.

71. Autor Biznis plana „Uzgoj krava i ovaca u povratničkim naseljima u Podrinju“, Sarajevo, April, 2013.godine.

72. (Ko)autor Biznis plana „Opravdanost ulaganja u farmu muznih krava“, Sarajevo, April, 2013.godine.

73. Autor Biznis plana „Izgradnja tržne pijace Arizona“, Gradačac, Februar, 2013.godine.

74. Autor Biznis plana „Investiranje u proširenje proizvodnje građevinske stolarije u preduzeću Vizija d.o.o“, Visoko, Oktobar, 2012.godine.

75. Autor Biznis plana „Kupovina automobila za rent-a-car agenciju, „Minell“ d.o.o., Sarajevo, Juni, 2012.godine.

76. Autor Biznis plana „Kupovina opreme i povećanje obrtnih sredstava preduzeća, „Hano d.o.o.“, Sarajevo, Februar 2012.godine.

77. Autor Biznis plana „Pokretanje i finansiranje televizije Face TV, „Hadžifejs-Hadžiface“ d.o.o. Sarajevo, Februar, 2012. godine.

78. Autor projekta: „Izrada poslovnog plana agencije Sine Qua Non“ Sarajevo, Novembar 2011-Decembar 2011, Agencija Sine Qua Non.

79. Autor projekta: „Izrada poslovnog plana za Muzičku produkciju BHRT-a za period 2012-2015“, Sarajevo, Novembar 2011.

80. Ko-autor projekta: „Analiza opravdanosti izgradnje eko-kampa kroz rekonstrukciju bivšeg vojnog kompleksa na Bijambarama“ Sarajevo, Juni, 2011. godine.

81. Autor Biznis plana „Investiranje u proizvodnju organske hrane, „General Servis d.o.o. i Investor d.o.o.“, Sarajevo, Maj 2011.godine.

82. Autor Biznis plana „Povećanje obrtnih sredstava preduzeća, „Hano d.o.o.“, Sarajevo, Oktobar 2010.godine.

Page 16: Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

16 | P a g e

83. Autor Biznis plana „Analiza opravdanosti pokretanja novog preduzeća“ General Servis, Sarajevo, Oktobar 2010.

84. Autor Biznis plana „Projekat izgradnje i opremanja hotela „Turkey“ u Blagaju„ Eurocapp

d.o.o.“, Sarajevo, Septembar 2010.godine. 85. Autor Biznis plana „Projekat kupovine opreme za pokretanje proizvodnje dijelova za

rakete, „Pretis“ d.d. Vogošća, Juli, 2010.godine.

86. Autor Biznis plana „Projekat kupovine opreme za izradu mini hidro turbina i branika za autoputeve, „Rudarinvest“ d.o.o. Banovići, Juli, 2010.godine.

87. Autor Biznis plana „Kupovina mašina za izradu traktorskih sjedišta, „Ama Adriatic“ d.o.o. Sarajevo, April, 2010.godine.

88. Autor Biznis plana „Pokretanje televizije Face, „Hadžifejs“ d.o.o. Sarajevo, Februar, 2010.godine.

89. Autor Biznis plana „Izgradnja sportsko rekreativnog centra Bjelašnica/Igman, „Eko-planet d.o.o. Sarajevo, oktobar, 2009.godine.

90. Autor Biznis plana „Izgradnja pogona za uzgoj pilića u Brezi, „O.D. Sale“, Sarajevo, Maj

2009.godine. 91. Autor Biznis plana „Kupovina poslovne zgrade u Sarajevu, „Hano d.o.o.“, Sarajevo, Mart

2009.godine. 92. Autor Biznis plana „Opravdanost otvaranja poslovnice na graničnom prelazu u

Bosanskom Brodu, „Schenker d.o.o.“, Sarajevo, Decembar 2008.godine. 93. Autor Biznis plana „Izgradnja rashladno distributivnog centra za preradu i pakovanje

voća, povrća i šumskih plodova u Bugojnu“ Sarajevo, Septembar 2008. 94. Autor Biznis plana „Proširenje poslovanja preduzeća TBM System“ Sarajevo, April 2008. 95. Autor investicionog projekta: „Izgradnja ribnjaka na području Grabovičkog jezera“, April

2007. 96. Autor projekta: „Investicioni projekat izgradnje fabrike vode“, „Eurocapp“ d.o.o. Konjic,

oktobar, 2006. 97. Autor projekta: „Analiza potencijalne prodaje ekstrakta za prirodne sokove“ Akras d.o.o.

Sarajevo, novembar, 2006. 98. Autor projekta: „Investicioni projekat opremanja Poslovno-stambenog objekta“, Mocca

Commerce, Visoko, juni, 2006. 99. Autor projekta: „Projekat opremanja ekskluzivog restorana sa pratećim prostorijama“,

Vizija, Visoko, Decembar 2006. 100. Autor projekta: „Projekat završenja i opremanja turističko ugostiteljsko-rekreacionog

centra u Glavatičevu“, Tajo raft, Juni 2006. 101. Autor projekta: „Biznis plan za izgradnju poslovnog centra Vizija“ u Visokom, februar

2005.

Page 17: Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

17 | P a g e

102. Autor projekta: „Investicioni program pokretanja proizvodnje euro paleta“, Interneon, Sarajevo, februar, 2005.

103. Saradnik na projektu izrade „Biznis plana E-net centra“ na Ekonomskom fakultetu u

Sarajevu. Avgust, 2005. 104. Autor projekta: „Investicioni program pokretanja proizvodnje tepiha“, Eurolamb,

Sarajevo, mart 2005. 105. Autor projekta: „Investicioni program otkupa sirove vune“, Eurolamb, Sarajevo, juni

2005.

106. Autor projekta: „Projekat opremanja Đačkog doma „Medrese Osman-ef Redžović“ u Visokom, juni 2005.

107. Autor projekta: „Projekat izgradnje i opremanja fitnes centra“, Sarajevo, maj 2005. 108. Autor projekta: „Investicioni projekat kupovine stalnih sredstava“, Preduzeće Krupac,

Sarajevo, Juli 2005. 109. Autor projekta: „Investicioni projekat izgradnje proizvodne hale“, Marmex, Sarajevo,

decembar, 2005. 110. Autor projekta: „Projekat izgradnje i opremanja poslovnog objekta i hotela“, novembar,

2005. 111. Autor projekta: „Investicioni projekat o opravdanosti proizvodnje alu-bravarije“, Balko

company, Sarajevo, april 2005. 112. Autor projekta: „Investicioni projekat izgradnje poslovno-stambenog objekta u

Mostaru“, Šipad komerc, Sarajevo, Novembar 2005. 113. Autor projekta: „Investicioni projekat rekonstrukcije i opremanja poslovnog objekta na

Kovačima“, Sarajevo, novembar, 2005. 114. Autor projekta: „Biznis plan nabavke stalnih sredstava za preduzeće Drvostil“,

Sarajevo, avgust, 2004. 115. Autor projekta: „Investicioni projekat izgradnje i opremanja pekare u Zvorniku“, maj,

2004. 116. Autor projekta: „Investicioni projekat izgradnje fabrike za proizvodnju pločastog

namještaja“ Šipad Komerc, januar, 2004. godine. 117. Autor projekta: „Projekat osnivanja osiguravajućeg društva“, Zenica, decembar, 2004. 118. Autor projekta: „Investicioni projekat nabavke mašina, proširenje proizvodnje i

finansiranja obrtnih sredstava“, Praktik d.o.o., Hrasnica, maj, 2004. 119. Autor projekta: „Investicioni projekat pokretanje proizvodnje čokolade“, Škafa,

Sarajevo, Februar, 2004. 120. Autor projekta: „Investicioni projekat izgradnje proizvodne hale“, Smailbegović,

Sarajevo, januar, 2004. 121. Autor projekta: „Investicioni projekat izgradnje poslovnog objekta“, Sumejja, Visoko,

Novembar, 2004.

Page 18: Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

18 | P a g e

122. Autor projekta: „Investicioni projekat izgradnje poslovno-stambenog objekta u

Brčkom“, Welt gradnja, Sarajevo, oktobar, 2004. 123. Autor projekta: „Biznis plan za privatizaciju preduzeća „Feroelektro“ d.d. Sarajevo“ od

strane konzorcijuma: „VGT Osiguranje“, „Vispak“ i „IGM“ iz Visokog, septembar, 2003. 124. Autor projekta: „Projekat o opravdanosti kupovine aviona i helikoptera za preduzeće

Bosnia Airlines“, Sarajevo, Avgust, 2003. 125. Autor projekta: „Investicioni projekat izgradnje poslovno-proizvodne hale“ preduzeća

Edelsthal Prokrom Sarajevo, mart, 2003. 126. Autor projekta: „Investicioni projekat izgradnje fabrike za proizvodnju prirodne

mineralne vode Bijela voda Goražde“ Interneon Sarajevo, 2003. godine.

127. Autor projekta: „Investicioni projekat izgradnje proizvodne hale i nabavke mašina“, Eno Visoko, juni, 2003.

128. Autor projekta: „Investicioni projekat izgradnje benzinske pumpe“, Gradina petrol, Gornji

Vakuf, Novembar, 2003. 129. Autor projekta: „Investicioni projekat izgradnje poslovne hale“, Marmex, Sarajevo,

decembar, 2003. 130. Autor projekta: „Investicioni projekat pokretanja proizvodnje metalnih stolova i stolica“

Šipad komerc, maj, 2003. 131. Autor projekta: „Investicioni projekat pokretanja proizvodnje i montaže madraca“,

Šipad komerc, maj, 2003. 132. Autor projekta: „Investicioni projekat opremanja internet kluba“, Demić d.o.o, Sarajevo,

mart, 2003. 133. Autor projekta: „Investicioni projekat otkupa hotela Ambasador d.d. Sarajevo“, maj,

2002. 134. Autor projekta: „Investicioni projekat kupovine poslovnog objekta,“ Obar impex,

Sarajevo, oktobar, 2002 135. Autor projekta: „Investicioni program reprograma kreditnih sredstava preduzeća Tanin

Visoko“, juli, 2002. 136. Autor projekta: „Projekat izgradnje centra za rehabilitaciju ovisnika o teškim

narkoticima“, juni, 2002, Sarajevo. Udruženje Face to Face. 137. Autor projekta: „Investicioni projekat kupovine opreme“, Preduzeće Laboratorij SS,

Sarajevo, mart, 2002. 138. Autor projekta: „Projekat opremanja škole «ART» za slikanje i modni dizajn“, Sarajevo,

avgust, 2002. 139. Autor projekta: „Investicioni projekat kupovine opreme“, Marmex, Sarajevo, juli, 2002. 140. Autor projekta: „Investicioni projekat izgradnje i opremanja pekare“, Uka, Sarajevo,

septembar, 2002.

Page 19: Curriculum Vitae - efsa.unsa.ba4. Autor: “Mikroekonomija - Vodič za vježbe”, Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Obim 193 strane. Drugo izmijenjeno i dopunjeno

19 | P a g e

141. Autor projekta: „Investicioni projekat opremanja fitnes kluba“, PJS Company, Sarajevo, septembar, 2002.

142. Autor projekta: „Investicioni projekat izgradnje Poslovno-stambenog objekta u

Sarajevu“, Senko d.o.o. decembar, 2002. 143. Autor projekta: „Investicioni projekat kupovine automobila u Rent-a-Car agenciji“,

Silver Car, Sarajevo, avgust, 2002. 144. Autor projekta: „Investicioni projekat izgradnje Poslovno-stambenog Centra Lake u

Sarajevu“, juli, 2002.