of 70 /70
CURRICULUM VITAE 1 CURRICULUM VITAE 1. Prezime: Bajić 2. Ime: Dejan 3. Datum rođenja: 02.april, 1950. 4. Nacionalnost: srpska 5. Bračno stanje: oženjen, 3 dece 6. Obrazovanje: Institucija : Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu Datum: februar 1974 Stepen ili diploma: diplomirani građevinski inženjer Institucija: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu Datum: maj 1982 Stepen ili diploma: magistar tehničkih nauka – oblast građevinarstvo Institucija: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu Datum: decembar 1985 Stepen ili diploma: doktor tehničkih nauka – oblast građevinarstvo 7. Poznavanje jezika: Engleski 8. Članstvo u stručnim organizacijama: Predsednik Društva građevinskih konstruktera Srbije Član Inženjerske Komore Srbije 9. Ostale sposobnosti: Poznavanje i rad u potrebnim računarskim programima 10. Trenutno zaposljenje: Redovni profesor, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 11. Godine u okviru kompanije: 40 12. Važne kvalifikacije (relevantne za projekat): Dejan Bajić se već oko 40 godina bavi naučno-istraživačkim radom iz oblasti teorije armiranobetonskih i prethodno napregnutih konstrukcija. Učestvovao je u više naučno- istraživačkih i tehnoloških projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Neki od njih su: " Savremeni problemi u istraživanju konstrukcija ", "Uvođenje sistema Evrokodova i osvajanje novih metoda projektovanja proizvoda i tehnologija u građevinskom konstrukterstvu Srbije", "Razvoj lakih armiranobetonskih i prethodnonapregnutih krovnih konstrukcija i istraživanje njihove primene u industrijskoj i stambenoj izgradnji " i dr.

CURRICULUM VITAE 1. Prezime: 3. 02.april, 1950. 5. rešenih ispitnih zadataka iz betonskih konstrukcija - na Odseku za hidrotehniku / D.Bajić, S.Marinković //- Naučna knjiga, Beograd,

 • Author
  lephuc

 • View
  244

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of CURRICULUM VITAE 1. Prezime: 3. 02.april, 1950. 5. rešenih ispitnih zadataka iz betonskih...

 • CURRICULUM VITAE 1

  CURRICULUM VITAE

  1. Prezime: Baji

  2. Ime: Dejan

  3. Datum roenja: 02.april, 1950.

  4. Nacionalnost: srpska

  5. Brano stanje: oenjen, 3 dece

  6. Obrazovanje:

  Institucija : Graevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  Datum: februar 1974

  Stepen ili diploma: diplomirani graevinski inenjer

  Institucija: Graevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  Datum: maj 1982

  Stepen ili diploma: magistar tehnikih nauka oblast graevinarstvo

  Institucija: Graevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  Datum: decembar 1985

  Stepen ili diploma: doktor tehnikih nauka oblast graevinarstvo

  7. Poznavanje jezika:

  Engleski

  8. lanstvo u strunim organizacijama:

  Predsednik Drutva graevinskih konstruktera Srbije

  lan Inenjerske Komore Srbije

  9. Ostale sposobnosti:

  Poznavanje i rad u potrebnim raunarskim programima

  10. Trenutno zaposljenje:

  Redovni profesor, Graevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  11. Godine u okviru kompanije:

  40

  12. Vane kvalifikacije (relevantne za projekat):

  Dejan Baji se ve oko 40 godina bavi nauno-istraivakim radom iz oblasti teorije

  armiranobetonskih i prethodno napregnutih konstrukcija. Uestvovao je u vie nauno-

  istraivakih i tehnolokih projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

  Neki od njih su: " Savremeni problemi u istraivanju konstrukcija ", "Uvoenje sistema

  Evrokodova i osvajanje novih metoda projektovanja proizvoda i tehnologija u graevinskom

  konstrukterstvu Srbije", "Razvoj lakih armiranobetonskih i prethodnonapregnutih krovnih

  konstrukcija i istraivanje njihove primene u industrijskoj i stambenoj izgradnji " i dr.

 • CURRICULUM VITAE 2

  13. Kretanje u slubi:

  Datum 1974 do 1983

  Mesto YU Beograd

  Kompanija Graevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  Pozicija Asistent pripravnik

  Opis Nastava, nauno-istraivaki rad, projektovanje armiranobetonskih i prethodno

  napregnutih konstrukcija

  Datum 1983 do 1986

  Mesto YU Beograd

  Kompanija Graevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  Pozicija Asistent

  Opis Nastava, nauno-istraivaki rad, projektovanje, revizije, ekspertize

  armiranobetonskih i prethodno napregnutih konstrukcija

  Datum 1986 do 1992

  Mesto YU Beograd

  Kompanija Graevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  Pozicija Docent

  Opis Nastava, nauno-istraivaki rad, projektovanje, revizije, ekspertize

  armiranobetonskih i prethodno napregnutih konstrukcija

  Datum 1992 do 2001

  Mesto YU Beograd

  Kompanija Graevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  Pozicija Vanredni profesor

  Opis Nastava, nauno-istraivaki rad, projektovanje, revizije, ekspertize

  armiranobetonskih i prethodno napregnutih konstrukcija

  Datum 2001 do danas

  Mesto YU Beograd

  Kompanija Graevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  Pozicija Redovni profesor

  Opis Nastava, nauno-istraivaki rad, projektovanje, revizije, ekspertize

  armiranobetonskih i prethodno napregnutih konstrukcija

  14. Ostalo:

  Dejan Baji je autor ili koautor preko 60 radova objavljenih u jugoslovenskim naunim i

  strunim asopisima, i na jugoslovenskim i meunarodnim strunim skupovima. Autor je

  knjige "Armirani beton 3 - elementi armiranobetonskih konstrukcija" zajedno sa prof

  .Radosavljeviem i koautor Monografije "Sistem upravljanja mostovima - tehniki,

  organozacioni i ekonomski aspekti odravanja, sanacija i ojaanja". Takoe je autor dve

  zbirke zadataka iz betonskih konstrukcija. U svom nauno-istraivakom radu bavi se

  problemima iz teorije graninih stanja armiranobetonskih i prethodno napregnutih

  konstrukcija, kao i iz teorije plastinosti.

  Osim nastavnih i istraivakih aktivnosti, Dejan Baji je autor ili koautor veeg broja

  idejnih i glavnih projekata, studija i ekspertiza. Meu najznaajnijim realizovanim

  projektima navode se sledei:

 • CURRICULUM VITAE 3

  - Glavni projekat konstrukcije zgrade Srpskog narodnog pozorita u Novom Sadu;

  - Idejni i Glavni projekat konstrukcije objekta Privredno - sportskog centra MEJDAN u

  Tuzli, povrine oko 16000 m2, sa velikom i malom univerzalnom dvoranom;

  - Glavni projekat konstrukcije poslovne zgrade AEROINENJERING-a u Novom

  Beogradu;

  - Glavni projekat vodotornja PROGAR, zapremine 2800m3 u Boljevcima kod Beograda;

  - Glavni projekat konstrukcije potpornih zidova na ulasku i izlasku iz tunela Lipik i

  eleznik i Beli Potok , od montanih armiranobetonskih elemenata;

  - Glavni projekat konstrukcije sportske dvorane u Dimitrovgradu, povrine oko 7500 m2

  - Glavni projekat konstrukcije sportske dvorane u Pljevljima;

  - Glavni projekat poslovne zgrade "ZEPTER" u Varavi (Poljska);

  - Glavni projekat mosta KOGLJAHERBRUCKE u Austriji.

  - Glavni projekat objekta METALS BANKE u Novom Sadu

  Dobitnik je nagrade Privredne komore Beograda za najbolju doktorsku disertaciju odbranjenu

  tokom 1985. godine. Takoe, dobio je nagradu Jugoslovenskog drutva graevinskih

  konstruktera za najbolje ostvarenje u graevinskom konstrukterstvu Jugoslavije u 2000. i 2001,

  godini, kao jedan od projektanta poslovne zgrade "ZEPTER" u Varavi (Poljska).

  SPISAK RADOVA DR DEJANA BAJIA, DIPL.IN.

  1. UDBENICI I MONOGRAFIJE

  1.1. Zbirka reenih ispitnih zadataka iz betonskih konstrukcija / D.Baji, D.Ostoji //- Nauna

  knjiga, Beograd,1984.

  1.2. Armirani beton 3 - Elementi armiranobetonskih konstrukcija / .Radosavljevi, D.Baji // -

  Graevinska knjiga, Beograd,1988.

  1.3. Zbirka reenih ispitnih zadataka iz betonskih konstrukcija - na Odseku za hidrotehniku /

  D.Baji, S.Marinkovi //- Nauna knjiga, Beograd, 1988.

  1.4. Savremeni problemi komunalne hidrotehnike - monografija - deo: Neki problemi

  konstrukcija u postrojenjima za preiavanje vode / D.Baji, D.Ljubisavljevi //, Beograd,

  Institut za hidrotehniku Graevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 1993.

  1.5. Savremeni problemi u betonskim konstrukcijama - monografija - deo: Preraspodela

  momenata kod armiranobetonskih kontinualnih nosaa - teorijsko i eksperimentalno istraivanje

  / D.Baji, N.Hajdin //, Graevinski fakultet, Beograd, 1994.

  1.6. Sistem upravljanja mostovima - tehniki, organizacioni i ekonomski aspekti odravanja,

  sanacija i ojaanja - monografija / A.Pakvor, D.Baji, D.Buevac, .Darijevi, N.Stojanovi//,

  Institut za materijale i konstrukcije Graevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2000.

 • CURRICULUM VITAE 4

  2. TEZE I DISERTACIJE

  2.1. Analiza deformacija elemenata armiranobetonskih konstrukcija pod dejstvom kratkotrajnog

  eksploatacionog optereenja, magistarska teza / D.Baji // - Beograd,1982., Univerzitet u

  Beogradu, Graevinski fakultet

  2.2. Prilog nelinearnoj analizi armiranobetonskih linijskih elemenata, doktorska disertacija /

  D.Baji // - Beograd,1985., Univerzitet u Beogradu, Graevinski fakultet

  3. PUBLIKOVANI RADOVI U ZBORNICIMA I ASOPISIMA

  3.1. Uporeenje koliine armature po teoriji granine nosivosti i po klasinoj n-teoriji u

  armiranobetonskim elementima jednostruko armiranog pravougaonog poprenog preseka,

  optereenim na isto savijanje /A.Pakvor, D.Baji //- XIII Jugoslovenski kongres racionalne i

  primenjene mehanike, Sarajevo, 7-11.06.1976.

  3.2. Neki aktuelni problemi konstruisanja i proraunavanja armiranobetonskih silosa za ito /

  M.Ivkovi, .Perii, D.Baji // - VI kongres Jugoslovenskog drutva graevinskih konstruktera,

  Bled, 26-29.09.1978.

  3.3. Neka iskustva pri projektovanju i izgradnji zgrade Srpskog narodnog pozorita u Novom

  Sadu / R.Foli, M. Ai, D.Najdanovi, D.Baji // - VI kongres Jugoslovenskog drutva

  graevinskih konstruktera, Bled, 26-29.09. 1978.

  3.4. Proraun prslina armiranobetonskih elemenata sa dijagramima za praktinu upotrebu /

  .Radosavljevi, D.Baji, M.urevi //- Simpozijum o inovaciji jugoslovenskih propisa za

  betonske, metalne i spregnute konstrukcije, Trogir, 14-16.05.1980.

  3.5. Kriterijumi za analizu graninog stanja deformacija i prslina armiranobetonskih linijskih

  elemenata

  / A.Pakvor, D.Baji //- XVII kongres Jugoslovenskog drutva za ispitivanja i istraivanje

  materijala i konstrukcija, Sarajevo, 21-23.10.1982.

  3.6. Predlog jednog modela za proraun deformacija armiranobetonskih linijskih elemenata

  optereenih na savijanje pod dejstvom eksploatacionog optereenja / D.Baji //- VII kongres

  Saveza drutava graevinskih konstruktera Jugoslavije, Cavtat, 25-28.04.1983.

  3.7. Sanacija dimnjaka Simens-Martenove pei u staroj elezari u Smederevu / M.Ivkovi,

  .Perii, D.Baji// - VII kongres Saveza drutava graevinskih konstuktera Jugoslavije, Cavtat,

  25-28.04.1983.

  3.8. Armiranobetonska konstrukcija privredno-sportskog centra MEJDAN u Tuzli / A.Pakvor,

  .Perii, D.Baji //-VII kongres Saveza drutava graevinskih konstruktera Jugoslavije, Cavtat,

  25-28.04.1983.

  3.9. Sinhrolift sistem dokovanja u brodogradilitu IZMIR u Turskoj / A.Babovi, .Perii,

  D.Najdanovi, D.Baji //- VII kongres Saveza drutava graevinskih konstruktera

  Jugoslavije,Cavtat, 25-28-04.1983.

  3.10. Analiza priblinih postupaka za proraun deformacija armiranobetonskih linijskih

  elemenata /A.Pakvor, D.Baji //- XVI kongres teorijske i primenjene mehanike, Beii, 28-

 • CURRICULUM VITAE 5

  31.05.1984.

  3.11. Uticaj poprene armature na duktilitet armiranobetonskih elemenata / D.Baji //-

  Simpozijum Saveza drutava graevinskih konstruktera Jugoslavije, Dubrovnik, 23-26.04.1985.

  3.12. Nelinearna analiza armiranobetonskih linijskih elemenata / D.Baji //- XVII kongres

  racionalne i primenjene mehanike, Zadar, 02-04.06.1986.

  3.13. Glavni stubovi, temelji i elementi kalkanske konstrukcije hangara 2 na aerodromu Beograd

  / M.Ai, D.Baji, D.Ostoji //- Struni seminar Saveza graevinskih inenjera i tehniara

  Srbije, Beograd, maj 1986.

  3.14. Eksperimentalno istraivanje ponaanja armiranobetonskih kontinualnih nosaa pri

  optereenjima kratkotrajnog karaktera / D.Baji //- XVIII kongres JUDIMK-a, Portoro, 08-

  10.10.1986.

  3.15. Konstrukcijsko reenje proizvodno poslovne zgrade AEROINENJERINGA u Novom

  Beogradu /D.Baji, V.Alendar, R.Obradovi //- I kongres drutva konstruktera Srbije,Vrnjaka

  Banja, 30-31.10.1986.

  3.16. Jedan primer sanacije krovnog nosaa primenom postupka prednaprezanja / M.Muravljov,

  D.Baji, V.Matovi, T.Kovaevi //- I kongres drutva konstruktera Srbije, Vrnjaka Banja,30-

  31.10.1986.

  3.17. Konstrukcija vodotornja PROGAR zapremine 2800 m3 / V.Alendar, D.Baji,

  D.Najdanovi, J.Preger //- VIII kongres Saveza drutava graevinskih konstruktera Jugoslavije,

  Cavtat, 07-10. 04.1987.

  3.18. Konstrukcija vodotornja PROGAR, zapremine 2800m3 / V.Alendar, D.Baji,

  D.Najdanovi, J.Preger // - asopis TEHNIKA br.10, Beograd, 1987.

  3.19. Eksperimentalno istraivanje preraspodele statikih uticaja kod armiranobetonskih

  kontinualnih nosaa pri optereenjima kratkotrajnog karaktera / D.Baji //- Jugoslovensko

  savetovanje o primeni novog Pravilnika za beton i armirani beton, Dubrovnik, 26-29.04.1988.

  3.20. Specifinosti prorauna nekih tipova statiki neodreenih armiranobetonskih linijskih

  konstrukcija za dejstvo graninog optereenja / D.Baji, J.Tarana //- Jugoslovensko savetovanje

  o primeni novog Pravilnika za beton i armirani beton, Dubrovnik, 26-29.04.1988.

  3.21. Vodotoranj PROGAR zapremine 2800 m3 / V.Alendar, D.Baji, D.Najdanovi, J.Preger //-

  Simpozij: Specijalni inenjerski objekti, Zbornik radova: Nekonvencionalni objekti, Brioni,1988.

  3.22. Sanacija galerije zgrade pozorita ATELJE 212 u Beogradu / D.Baji //- I kongres drutva

  konstruktera BiH - Sarajevo,1989.

  3.23. Repair and Strengthening of Two Old Arch Bridges / D.Buevac, D.Baji //- 3rd

  International Conference on Inspection, Appraisal, Repairs & Maintenance of Buildings &

  Structures, 1-2 June, 1994 : Bangkok, Thailand.

  3.24. Selection of the Optimum Solution for the Strengthening of Concrete Structures /

  A.Pakvor, D.Baji //- International conference : Maintenance of Bridges and Civil Structures,

 • CURRICULUM VITAE 6

  18-20. 10.1994.,Paris.

  3.25. Repair and Strengthening of Two Old Arch Bridges / D.Buevac, D.Baji //- International

  conference : Maintenance of Bridges and Civil Structures, 18-20.10.1994., Paris.

  3.26. Evrokod 1: Osnove prorauna i dejstva na konstrukcije / A.Pakvor, D.Baji, B.Stipani,

  B.Popovi //, uvodni referat na jugoslovenskom savetovanju: Evrokodovi i jugoslovensko

  graevinsko konstrukterstvo, Beograd, 14-16.6.95.

  3.27. Evrokod 2: Oblikovanje i detalji konstrukcijskih elemenata / A.Pakvor, D.Baji //,

  Jugoslovensko savetovanje: Evrokodovi i jugoslovensko graevinsko konstrukterstvo, Beograd,

  14-16.6.95.

  3.28. Sportska dvorana u Dimitrovgradu / D.Baji, R.Dinulovi //- asopis Izgradnja, br. 1,

  Beograd, 1997.

  3.29. Evrokod 1, delovi 2-1 i 2-3: Zapreminske teine, sopstvena teina, korisna optereenja i

  optereenja od snega / D.Baji //- Drugo jugoslovensko savetovanje: Evrokodovi i

  jugoslovensko graevinsko konstrukterstvo, Beograd, 01-02.04.1997.

  3.30. Popravka i ojaajanje dva stara luna mosta preko reke Lepenice u Kragujevcu /

  .Darijevi, D.Baji, D.Buevac //- Jugoslovensko savetovanje: Stanje i sanacije mostova na

  putevima u SR Jugoslaviji, Novi Sad, 04-06.06.1997.

  3.31. Projektovanje sanacija mostova / D.Baji, M.urevi, B.Stipani //- referat generalnih

  izvestilaca na jugoslovenskom savetovanju: Stanje i sanacije mostova na putevima u SR

  Jugoslaviji, Novi Sad, 04-06.06.1997.

  3.32. Izvoenje sanacija mostova / D.Baji, M.urevi, B.Stipani //- referat generalnih

  izvestilaca na jugoslovenskom savetovanju: Stanje i sanacije mostova na putevima u SR

  Jugoslaviji, Novi Sad, 04-06.06.1997.

  3.33. Ojaanje dva stara luna mosta preko reke Lepenice u Kragujevcu / D.Buevac, D.Baji //-

  asopis Izgradnja, br.6, Beograd, 1997.

  3.34. Sports Hall in Dimitrovgrad / D.Baji, R.Dinulovi // - VII International Symposium of

  the Macedonian Association of Structural Engineers, Ohrid, 02.-04.10.1997.

  3.35. Some Comparative Analysis Significant for Bridge Design According to European and

  Current Standards / Z.Desovski, D.Baji, D.Ivanov //- uvodni referat, VII International

  Symposium of the Macedonian Association of Structural Engineers, Ohrid, 02.-04.10.1997.

  3.36. Primena Evrokoda EC1 u Jugoslaviji / A.Pakvor, D.Baji, G.Nenadi, Lj.uki // - X

  kongres jugoslovenskog drutva graevinskih konstruktera, Vrnjaka Banja, 08-10.06.1998.

  3.37. Konstrukcija sportske dvorane u Pljevljima / D.Baji, V.Matovi //- X kongres

  jugoslovenskog drutva graevinskih konstruktera, Vrnjaka Banja, 08-10.06.1998.

  3.38. Ojaanje temeljne konstrukcije poslovne zgrade "Drvoteksa" na Novom Beogradu /

  D.Baji, M.Lazovi, B.Milosavljevi // - X kongres jugoslovenskog drutva graevinskih

  konstruktera, Vrnjaka Banja, 08 - 10. 06. 1998.

 • CURRICULUM VITAE 7

  3.39. Rekonstrukcija sportske dvorane u aku / D.Buevac, G.Nenadi, D.Baji //- X kongres

  jugoslovenskog drutva graevinskih konstruktera, Vrnjaka Banja, 08-10.06.1998.

  3.40. Konstrukcija sportske dvorane u Pljevljima / D.Baji, V.Matovi //- asopis Izgradnja,

  br.8, Beograd, 1998.

  3.41. Structure of the Extension of the Building of Faculty of Technical Sciences in Novi Sad /

  D.Baji, B.Stevanovi //- VIII International Symposium of the Macedonian Association of

  Structural Engineers, Ohrid, 30.09-02.10.1999.

  3.42. An Example of Strengthening a Structure by External Prestressing / D.Baji, M.Muravljov

  //- VIII International Symposium of the Macedonian Association of Structural Engineers, Ohrid,

  30.09-02.10.1999.

  3.43. Sanacija i rekonstrukcija garae GSB- pogon "Dorol", oteene u poaru / M.Muravljov,

  D.Baji, V.Matovi, T.Kovaevi, R.Tokovi //- XXI kongres Jugoslovenskog drutva za

  ispitivanja i istraivanje materijala i konstrukcija, Beograd, 18-19.11.1999.

  3.44. Eksperimentalno ispitivanje drvenih krovnih nosaa za objekat arhitektonskog fakulteta u

  Novom Sadu

  / D.Baji, B.Stevanovi, Z.Ribi //- XXI kongres Jugoslovenskog drutva za ispitivanja i

  istraivanje materijala i konstrukcija, Beograd, 18-19.11.1999.

  3.45. Evrokod EC1: Osnove prorauna i dejstva na konstrukcije - Koncepcija i primena u

  Jugoslaviji / A.Pakvor, D.Baji, B.Milosavljevi //, Graevinski kalendar, 1999.

  3.46. Konstrukcija sportske dvorane u Smederevu / D.Baji, G.Nenadi //- Simpozijum

  Jugoslovenskog drutva graevinskih konstruktera, Vrnjaka Banja, 01-03.06.2000.

  3.47. Reenje nadgradnje poslovnog objekta iznad konstrukcije nadstrenice autobuskog

  stajalita na Zelenom Vencu u Beogradu / M.Muravljov, D.Baji, D.Buevac // - Savetovanje:

  Nadogradnja stambenih i javnih zgrada, JUDIMK-a, Beograd, decembar, 2000.

  3.48. Konstrukcija poslovnog objekta ZEPTER u Varavi, Poljska / M.Beevi, D.Baji,

  D.Buevac// -XI kongres Jugoslovenskog drutva graevinskih konstruktera, Vrnjaka Banja,

  25-27.09.2002.

  3.49. "DUKAT" e zasijati punim sjajem - naslov iz "Politike" / D.Baji, M.Muravljov,

  D.Zaki// - XI kongres Jugoslovenskog drutva graevinskih konstruktera, Vrnjaka Banja, 25-

  27.09.2002.

  3.50. Tehniko reenje uklanjanja stuba u prizemlju jednog vieetanog objekta

  armiranobetonskog skeletnog sistema / M.Muravljov, D.Baji // - XXII kongres Jugoslovenskog

  drutva za ispitivanja i istraivanje materijala i konstrukcija, Nika Banja, 17-18.10.2002.

  3.51. Most preko Dunava kod Beke - konkursna reenja / D.Baji, D.Dragojevi // -

  Konferencija: Savremena graevinska praksa 2003, Novi Sad, 27-28.03.2003.

  3.52.Prepoznatljivost irom Evrope - Poslovni objekat Zeptera u Varavi /D.Baji, D.Buevac,

  M.Beevi// - asopis "AG magazin", broj 12, Beograd, 2003.

 • CURRICULUM VITAE 8

  3.53. Most preko Dunava kod Beke - konkursna reenja- (izvetaj izvestioca)- / D.Baji,

  D.Dragojevi // -asopis "Materijali i konstrukcije" br 1-2, JUDIMK, 2003.

  3.54. Reenje probijanja velikih otvora u jednom jako optereenom zidu od opeke- / D.Baji,

  M.Muravljov // -XXIII kongres JUDIMK-a, Novi Sad, 20-21.10.2005.

  3.55. Proraun ojaanja betonskih konstrukcija putem zalepljenih karbonskih traka- /

  M.Muravljov, D.Baji // - meunarodna konferencija: Savremeni problemi u graevinarstvu,

  Subotica, 01-02.06.2006.

  3.56. Problematika ankerisanja karbonskih traka za ojaanje armiranobetonskih konstrukcija- /

  M.Muravljov, D.Baji // - meunarodna konferencija: Savremeni problemi u graevinarstvu,

  Subotica, 01-02.06.2006.

  3.57. Rekonstrukcija pozorita na Terazijama / D.Baji // - XII kongres Jugoslovenskog drutva

  graevinskih konstruktera, Vrnjaka Banja, 27-29.09.2006.

  3.58. Rekonstrukcija objekta kamerne opere "Madlenijanum" u Zemunu / D.Baji // - XII

  kongres Jugoslovenskog drutva graevinskih konstruktera, Vrnjaka Banja, 27-29.09.2006.

  3.59. Konstrukcija objekta "METALS BANKE" u Novom Sadu / D.Baji // - Konferencija

  Savremena graevinska praksa 2007, Novi Sad - Iriki venac, 19-20.04.2007.

  3.60. Odravanje i rehabilitacija betonskih mostova / M.Muravljov, D.Baji // - Seminar

  INTEGRITET MOSTOVA, Drutvo za integritet i vek konstrukcija, Beograd, 15.11.2007.

  3.61. Prikaz objekta Metals banke u Novom Sadu / M.Marui, D.Marui, D.Baji // -

  Simpozijum 2008, Drutvo graevinskih konstruktera Srbije, igota - Zlatibor, 24.-26.09.2008.

  uvodni referat.

  3.62. Odravanje i rehabilitacija betonskih mostova / M.Muravljov, D.Baji, N.Tanasi // -

  Simpozijum o istraivanjima i primeni savremenih dostignua u naem graevinarstvu u oblasti

  materijala i konstrukcija, XXIV kongres Drutva za ispitivanje i istraivanje materijala i

  konstrukcija Srbije, Divibare, 15-17.10.2008.

  3.63. Projektovanje i graenje konstrukcije hotela Centar u Novom Sadu /I.Ignjatovi, S.Lelovi,

  D.Baji// - 13. kongres Drutva graevinskih konstruktera Srbije, igota-Zlatibor, 22-

  24.09.2010.

  3.64. Primena prethodnog naprezanja pri projektovanju novih i sanaciji postojeih konstrukcija u

  zgradarstvu

  / D.Baji //- Meunarodni nauno - struni skup ISTRAIVANJA, PROJEKTI I REALIZACIJE

  U GRADITELJSTVU, IMS, Beograd, 28-29.10,2010.

  3.65. Konstrukcija reprezentativnog objekta banke u Novom Sadu /D.Baji//-Zborniku ast

  Nikole Hajdina povodom devedesetog roendana - HELICON PUBLISHING, Beograd,2013.

  4. STUDIJSKI I NAUNO ISTRAIVAKI RADOVI

  4.1. Studija nosivosti i projekat sanacije meuspratne konstrukcije zgrade JUGOHEMIJE u

 • CURRICULUM VITAE 9

  Zemunu, za optereenje novim mainama, u Zavodu za betonske konstrukcije Graevinskog

  fakulteta, sa prof. V.Korolijom,dipl.in.(realizovano).

  4.2. Studija nosivosti i ojaanja konstrukcijskih elemenata zgrade Zavoda za izradu novanica u

  Beogradu, u Zavodu za betonske konstrukcije Graevinskog fakulteta, sa prof.V.Korolijom,

  dipl.in. i prof.dr A.Pakvorom, dipl. in.(realizovano).

  4.3. Studija sanacije konstrukcije zgrade Elektrovojvodine u Novom Sadu, u Zavodu za betonske

  konstrukcije Graevinskog fakulteta, sa prof.V.Korolijom, dipl.in. i prof.dr A.Pakvorom, dipl.

  in. (realizovano).

  4.4. Studija mogunosti korienja silosa PIK id, u idu, zapremine 40000 tona suncokreta i

  80000 tona ita, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Ivkoviem, dipl.in. i prof.dr .

  Periiem, dipl.in.

  4.5. Studija nosivosti postojeih armiranobetonskih stubova konstrukcije objekta

  Elektrovojvodine u Panevu, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Aiem, dipl.in.

  4.6. Studija konstrukcijskog reenja zatitnih objekata specijalne namene u Iraku, u IMK

  Graevinskog fakulteta, sa prof.dr. M.Ivkoviem, dipl.in. i prof.dr .Periiem, dipl.in.

  4.7. Savremeni problemi u istraivanju konstrukcija - nauno istraivaki projekat Republike

  zajednice nauke SR Srbije za period od 1976-1980.god. Rukovodilac projekta prof.dr M.Ivkovi,

  dipl.in.

  4.8. Razvoj tehnologije proizvodnje i industrijalizacije stambene i industrijske izgradnje u eliku

  i betonu- naunoistraivaki projekt Republike zahednice nauke SR Srbije za period od 1978-

  1980. god. Rukovodilac projekta prof.dr M.Ivkovi, dipl.in.

  4.9. Razvoj lakih armiranobetonskih i prethodnonapregnutih krovnih konstrukcija i istraivanje

  njihove primene u industrijskoj i stambenoj izgradnji- naunoistraivaki projekt Osnovne

  zajednice nauke Beograda za period 1987-1990.god. Rukovodilac istraivanja prof.dr M.

  Ivkovi,dipl.in.

  4.10. Istraivanje sistema za prednaprezanje i dizanje gotovih konstrukcija u graevinarstvu sa

  ekstremnim vrednostima u rasponu i teini - naunoistraivaki projekat Osnovne zajednice

  nauke Beograda za period od 1988.do 1990. godine. Rukovodilac projekta prof.dr A. Pakvor,

  dipl.in.

  4.11. Studija mogunosti nadogradnje stambenih objekata u bloku 7a na Novom Beogradu, sa

  aspekta aseizminosti, u IMKGraevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom dipl.in. i

  V.Alendarom,dipl.in.

  4.12. Studija seizmike stabilnosti sa idejnim reenjem ojaanja aseizmikog sistema za

  stambene objekte u bloku B7, Novi Beograd,u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr

  M.Muravljovom, dipl.in., V.Alendarom, dipl.in. i T.Kovaeviem, dipl.in.

  4.13. Studija seizmike stabilnosti stambenog bloka "C" u Uicu, u IMK Graevinskog fakulteta,

  sa prof.dr M.Muravljovom, dipl.in., V.Alendarom, dipl.in. i T.Kovaeviem, dipl.in.

  4.14. Studija nosivosti temeljne ploe na objektu B-13 u ulici M.Orekovia u Beogradu, za

 • CURRICULUM VITAE 10

  dejstvo poveanog optereenja, za GIP Hidrotehnika - Beogradgradnja.

  4.15. Urbanistika studija: "Oblainsko jezero" (konstrukcijski deo), u YUSTAT-PRO, Beograd,

  sa mr R.Dinuloviem, dipl.in.arh.

  4.16. Studija mogunosti ojaanja temeljne konstrukcije i zatite kanalizacione mree poslovnog

  objekta Drvoteksa u ulici Bulevar Lenjina br.113 na Novom Beogradu, za KOLING d.d., sa

  doc.dr M.Lazoviem, dipl.in. i mr B.Milosavljeviem, dipl.in.(realizovano).

  4.17. Studija nosivosti ab konstrukcije za novo optereenje objekta stare pote u ul. Patrijarha

  Dimitrija br.51 u Rakovici - Beograd, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovim,

  dipl.in.

  4.18. Studija nosivosti ab konstrukcije za novo optereenje prilikom prenamene I sprata PTT

  garae u prostor Centralne arhive, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovim,

  dipl.in.

  5. IDEJNI I GLAVNI PROJEKTI

  5.1. Glavni projekat konstrukcije zgrade Srpskog narodnog pozorita u Novom Sadu, statiki

  proraun,konstrukcijski detalji i projektantski nadzor, sa prof.dr R.Foliem, dipl.in., prof.dr. M.

  Aiem,dipl.in. i dr D.Najdanoviem, dipl.in. (izvedeno).

  5.2. Glavni projekat konstrukcije svetlarnika u zgradi Zavoda za izradu novanica u Beogradu, u

  Zavodu za betonske konstrukcije Graevinskog fakulteta,sa prof.V. Korolijom, dipl.in. i prof.dr

  A. Pakvorom, dipl.in.(izvedeno).

  5.3. Idejni i glavni projekat fundiranja konstrukcije mainske hale hladnjae PKB u Boleu, u

  Zavodu za betonske konstrukcije Graevinskog fakulteta, sa prof. V. Korolijom, dipl.in. i

  prof.dr A.Pakvorom, dipl.in. (izvedeno).

  5.4. Idejni i glavni projekat konstrukcije upravne zgrade objekta hladnjaa PKB u Boleu,

  statiki proraun i konstrukcijski detalji, u Zavodu za betonske konstrukcije Graevinskog

  fakulteta, sa prof.V.Korolijom, dipl.in. i prof.dr A.Pakvorom, dipl.in. (izvedeno).

  5.5. Glavni projekat konstrukcije novog objekta i projekat nadgradnje i sanacije za seizmike

  uticaje starog dela objekta industrijske mlekare PKB u Sokobanji, u Zavodu za betonske

  konstrukcije Graevinskog fakulteta, sa prof.V.Korolijom, dipl.in. i prof.dr .Periiem,

  dipl.in.

  5.6. Glavni projekat fundiranja silosa za cement u Beoinu, statiki proraun i konstrukcijski

  detalji, u Zavodu za betonske konstrukcije Graevinskog fakulteta, sa prof.V.Korolijom, dipl.

  in., prof.dr .Periiem, dipl.in., dr M.ureviem, dipl.in. (izvedeno).

  5.7. Idejni i glavni projekat konstrukcije za est hangara za helikoptere aerodroma u Kuvajtu,

  statiki proraun i konstrukcijski detalji, u Zavodu za betonske konstrukcije Graevinskog

  fakulteta, sa prof.dr M.Ivkoviem,dipl.in., prof.G.Nenadiem, dipl.in., dr.M. ureviem,

  dipl.in.(izvedeno).

  5.8. Idejni i glavni projekat armiranobetonske konstrukcije elevatorskog tornja silosa za itarice u

  Velikom Graditu, statiki proraun i konstrukcijski detalji, u Zavodu za betonske konstrukcije

 • CURRICULUM VITAE 11

  Graevinskog fakulteta, sa prof.V.Korolijom,dipl.in. i prof.A.Pakvorom,dipl.in.(izvedeno).

  5.9. Glavni projekat sanacije glava stubova na halama vojne industrije JASTREB u Batajnici,sa

  prof. V.Korolijom, dipl.in.(izvedeno).

  5.10. Glavni projekat sanacije armiranobetonskog silosa za ito ergaj,kapaciteta 80000 tona, u

  Vukovaru, varijanta sa deliminom sanacijom meuelije, statiki proraun i konstrukcijski

  detalji, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Ivkoviem, dipl.in. i prof.dr .Periiem,

  dipl.in.

  5.11. Glavni projekat sanacije armiranobetonskog silosa za ito ergaj, kapaciteta 80000 tona, u

  Vukovaru, statiki proraun i konstrukcijski detalji, u IMK Graevinskog fakulteta i projektnom

  birou GRO RAD, sa prof.dr M.Ivkoviem, dipl.in. i prof.dr .Periiem,dipl.in.

  5.12. Projekat sanacije tehnikog trakta aerodroma Tivat posle zemljotresa u Crnoj Gori, u IMK

  Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Ivkoviem,dipl.in. i prof.dr .Periiem, dipl.in.

  (izvedeno).

  5.13. Idejni i glavni projekat konstrukcije peakog mosta u okviru kompleksa objekata RTB u

  Koutnjaku, u projektnom birou RTB, sa prof.dr M.Ivkoviem, dipl.in.(izvedeno).

  5.14. Glavni projekat konstrukcije objekta Privredno-sportskog centra MEJDAN u Tuzli, sa

  velikom i malom dvoranom univerzalne namene, statiki proraun i konstrukcijski detalji, u IMK

  Graevinskog fakulteta, sa prof.dr A.Pakvorom,dipl.in., dr D.Najdanoviem,dipl.in., S.

  Cvetkoviem, dipl.in., mr.B.Stipaniem,dipl.in., konsultant prof.dr M.Ivkovi, dipl.in.

  (izvedeno).

  5.15. Idejni i glavni statiki proraun konstrukcije sinhrolifta i dokova ALAJ-BEG, Izmir,

  Turska, u IMK Graevinskog fakulteta i u projektnom birou IVAN MILUTINOVI, sa dr.A.

  Baboviem, dipl.in., prof.dr .Periiem,dipl.in., prof.dr A.Pakvorom,dipl.in., dr

  D.Najdanoviem, dipl.in., K.Iliem,dipl.in.(izvedeno)

  5.16. Idejni projekat konstrukcije objekata postrojenja za preiavanje vode u Iraku, baza 404,

  sa prof. dr .Periiem, dipl.in., prof.dr A.Pakvorom,dipl.in., prof.dr M.Aiem,dipl.in.,V.

  Misitom, dipl.in.arh., V.Alendarom, dipl.in., D.Ostojiem, dipl. in.,dr N.Ojdroviem, dipl.in.

  5.17. Glavni projekat konstrukcije objekta ukopanog rezervoara za vodu, zapremine 2000m3 ,

  sistema peurkastih ploa, Irak, baza 404, sa prof.dr A.Pakvorom, dipl.in., V.Misitom,

  dipl.in.arh.

  5.18. Idejni projekat konstrukcije objekata za preiavanje vode u Iraku, baza 606, sa prof.dr

  A.Pakvorom,dipl.in.,V.Misitom, dipl.in.arh, V.Alendarom,dipl.in., D.Ostojiem, dipl.in., dr

  N. Ojdroviem,dipl.in.

  5.19. Idejni i glavni projekat konstrukcije skladita Robne kue BEOGRAD, povrine

  100x160m. Sistem konstrukcije reen u potpunoj montai, u IMK Graevinskog fakulteta, sa

  prof.dr M.Ivkoviem,dipl.in., prof.dr M.Aiem,dipl.in., dr D.Najdanoviem,

  dipl.in.(izvedeno).

  5.20. Idejni i glavni projekat sanacije dimnjaka visine 40m u Staroj eljezari u Smederevu, u

  IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Ivkoviem,dipl.in., prof.dr .Periiem,dipl.in.

 • CURRICULUM VITAE 12

  5.21. Glavni projekat konstrukcije rezervoara za vodu zapremine 4x5000 m3 u Iraku, baza 606, u

  IMK Graevinskog fakulteta, sa V. Misitom,dipl.in. i prof.dr A.Pakvorom,dipl.in.

  5.22. Idejni projekat konstrukcije aerodromskog kompleksa ANNABA u Aliru, sa sledeim

  objektima:

  -Pristanina zgrada u sistemu totalne montae

  -Hangar za avione sistema prethodnonapregnute lananice

  -Vodotoranj zapremine 1100m3 u dva varijantna reenja: kao armiranobetonska konusna ljuska i

  kao torusna ljuska

  -Kontrolni toranj

  -Pratei objekti u sistemu totalne montae

  u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Ivkoviem,dipl.in., prof.dr .Periiem, dipl.in.,

  prof. dr A.Pakvorom,dipl.in., dr D.Najdanoviem, dipl.in., dr S.Briem, dipl.in.,

  Lj.Ademoviem, dipl.in.

  5.23. Idejni projekat konstrukcije hangara za avione tipa BOEING 727 na aerodromu Surin,

  varijantna reenja sistema prethodnonapregnute lananice, u IMK Graevinskog fakulteta, sa

  prof. dr M.Ivkoviem,dipl.in. i J.Taranom,dipl.in.

  5.24. Glavni projekat konstrukcije poslovne zgrade AEROINENJERING-a na Novom

  Beogradu,

  u IMK Graevinskog fakulteta, sa V.Alendarom,dipl.in. i R.Obradoviem,dipl.in., konsultant:

  prof.dr.M. Ivkovi,dipl.in.(izvedeno).

  5.25. Glavni projekat konstrukcije zgrade optine u Gornjem Milanovcu, u IMK Graevinskog

  fakulteta, sa D.Ostojiem,dipl.in.

  5.26. Glavni projekat konstrukcije rezervoara za vodu zapremine 1150 m3 u Trsteniku, sistema

  peurkaste ploe, u IMK Graevinskog fakulteta.

  5.27. Glavni projekat konstrukcije zadnjeg kalkanskog rama hangara na Surinu, u IMK

  Graevinskog fakulteta i RO RAD, sa prof.dr.M.Ivkoviem,dipl.in. i B.Horvatoviem, dipl. in.

  (izvedeno).

  5.28. Idejni projekat konstrukcije doma JNA u Tivtu, sa V.Alendarom,dipl.in., dr

  D.Najdanoviem, dipl.in. i D.Ostojiem dipl.in.

  5.29. Glavni projekat konstrukcije objekta kongresnog centra u Oranu, Alir, u IMK

  Graevinskog fakulteta i AEROINENJERINGU.

  5.30. Glavni projekat konstrukcije rezervoara za vodu od 600m3 u krugu Instituta "Mihajlo

  Pupin", u IMK Graevinskog fakulteta.

  5.31. Glavni projekat konstrukcije rezervoara za vodu od 400 m3 u krugu Instituta "Mihajlo

  Pupin", u IMK Graevinskog fakulteta (izvedeno).

  5.32. Glavni projekat konstrukcije tribina za stadion, u okviru reenja kompleksa vojnih objekata

  baza u Aliru, u Zavodu za graevinarstvo u Beogradu.

  5.33. Glavni projekat vodotornja PROGAR zapremine 2800 m3 u Boljevcima kod Beograda, u

 • CURRICULUM VITAE 13

  RO HIDROPROJEKT-Beograd, sa V.Alendarom dipl.in., dr D.Najdanoviem, dipl.in. i J.

  Pregerom, dipl.in. (izvedeno).

  5.34. Idejno reenje konstrukcije objekata za regeneraciju uglja u sklopu postrojenja za

  preiavanje vode MAKI, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Aiem,dipl.in. i

  V.Misitom,dipl.in.arh.

  5.35. Idejni i glavni projekat konstrukcije dogradnje zgrade Mainskog fakulteta u Beogradu,u

  IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr .Popoviem,dipl.in.arh., dr.D.Buevcem,dipl.in., i J.

  Taranom,dipl.in.(izvedeno).

  5.36. Glavni projekat konstrukcije objekata u okviru postrojenja za preiavanje vode u

  Aleksandrovcu, u IMK Graevinskog fakulteta, sa V.Misitom,dipl.in.arh.

  5.37. Glavni projekat konstrukcije objekta nove fabrike obue u Zemunu,u IMK Graevinskog

  fakulteta, sa S.Marinkovi,dipl. in.

  5.38. Utvrivanje stanja i izrada projekta sanacije za dva luna mosta u Kragujevcu, u IMK

  Graevinskog fakulteta, sa .Darijeviem,dipl.in., dr D.Buevcem, dipl.in. i mr.N.

  Mojsiloviem, dipl.in.(izvedeno).

  5.39. Glavni projekat konstrukcije potpornih zidova na ulasku i izlasku iz tunela Lipik i

  eleznik, od montanih armiranobetonskih elemenata, u R.O.Kosovoprojekt, sa Z.Arsiem,dipl.

  in. (izvedeno).

  5.40. Glavni projekat rekonstrukcije galerije ATELJE-a 212 u Beogradu, na Arhitektonskom

  fakultetu, Beograd (izvedeno).

  5.41. Glavni projekat mosta preko reke Boleice, u R.O.Morava, sa .Darijeviem, dipl.in.

  5.42. Idejni projekat konstrukcije objekata u okviru autobaze u Niu, u IS Graevinskog

  fakulteta.

  5.43. Glavni projekat rekonstrukcije poslovnog objekta u Moskvi, u GEMAX-u, Beograd.

  5.44. Tehniko reenje nastavka radova na izradi kolektora eleznik - Sava, sa predlogom

  racionalizacije armature,u IMK Graevinskog fakulteta,sa prof.drM.Muravljovom, dipl.in, mr

  A.Paviem dipl.in, D.Gencelom,dipl.in.

  5.45. Utvrivanje stanja i mere za sanaciju objekta Trni centar u Iniji, u IMK Graevinskog

  fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom,dipl.in. i D.Gencelom,dipl.in.

  5.46. Statiki proraun rezervoara iste vode u Vrnjakoj banji, u R.O.Hidroprojekat, sa mr

  B. Milosavljeviem, dipl.in.

  5.47. Glavni projekat konstrukcije potpornih zidova od armiranobetonskih montanih elemenata

  , na ulazu i izlazu tunela Beli Potok, u Centroprojektu, sa Z.Arsiem, dipl.in.(izvedeno).

  5.48. Idejno reenje univrzalne sportske hale za 20.000 gledalaca u Beogradu, u CIP-u, sa B.

  Mitroviem, dipl.in.arh. i prof.dr N.Hajdinom,dipl.in.

 • CURRICULUM VITAE 14

  5.49. Glavni projekat konstrukcije letnje pozornice u dvoritu Ateljea 212 u Beogradu, na

  Arhitektonskom fakultetu (izvedeno).

  5.50. Glavni projekat izmene armature gornje ploe kolektora eleznik- Sava, u IMK

  Graevinskog fakulteta.

  5.51. Glavni projekat konstrukcije sportskog centra "ADA" u Pljevljima, u Kosovoprojektu, sa

  V.Matoviem, dipl.in. i mr A.Paviem, dipl.in. (izvedeno).

  5.52. Statiki proraun i dimenzionisanje temeljne ploe na elastinoj podlozi za objekat "Trni

  centar u ulici Ustanikoj br.189,Konjarnik", u IMK Graevinskog fakulteta, sa mr S. Marinkovi,

  dipl.in.(izvedeno).

  5.53. Glavni projekat konstrukcije Trnog centra u Obrenovcu, u "Investbiro"-u, sa mr B.

  Milosavljeviem, dipl.in.

  5.54. Statiki proraun konstrukcije nadgradnje zgrade Zavoda za zdravstvenu zatitu u

  Beogradu, sa dr D.Buevcem, dipl.in. i mr N. Peciem, dipl.in.

  5.55. Glavni projekat sanacije silosa za itarice kapaciteta 20.000 tona u Iniji, u IMK

  Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom, dipl.in., dr D.Najdanoviem dipl.in. i

  T.Kovaeviem, dipl.in.

  5.56. Glavni projekat sanacije mosta preko reke Lepenice na trgu Narodnog fronta u Kragujevcu

  (varijantno reenje sanacije vealjki), u IMK Graevinskog fakulteta, sa .Darijeviem, dipl.in.

  i dr D.Buevcem, dipl.in.

  5.57. Glavni projekat sanacije temeljne konstrukcije dvorine zgrade "D.D.Kopaonik O.Z." u

  ulici Kralja Petra I u Beogradu, u IMK Graevinskog fakulteta, sa doc. dr M.Lazoviem, dipl.in.

  (izvedeno).

  5.58. Glavni projekat konstrukcije poslovne zgrade naftno-hemijske industrije Angarsk,

  INLIT.L.G.D., Kipar, sa mr.D.Toiem, dipl.in.(izvedeno).

  5.59. Idejno reenje univerzalne sportske dvorane za male sportove, u "Svetlost teatru", sa mr

  R.Dinuloviem, dipl.in.arh.

  5.60. Glavni projekat konstrukcije poslovnog objekta u Nuievoj ulici, na Arhitektonskom

  fakultetu, sa dr M.Lazoviem, dipl.in.(izvedeno).

  5.61. Reenje glavnog konstruktivnog sklopa i statiki proraun konstrukcije univerzalne

  dvorane za male sportove u Ranju, u Svetlost-teatru, Beograd.

  5.62. Glavni projekat armiranobetonske konstrukcije obimnih zidova hangara na aerodromu

  "Eka" u Zrenjaninu, u IMK Graevinskog fakulteta, sa mr B.Milosavljeviem, dipl.in.

  (izvedeno).

  5.63. Utvrivanje stanja konstrukcije objekta Zavoda za patente, Uzun Mirkova br.1,sa

  predlogom mera sanacije, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom, dipl.in.,

  M.Stojanoviem, dipl.in. i T.Kovaeviem, dipl.in.

  5.64. Glavni projekat konstrukcije armiranobetonskih stubova i temelja za elinu nadstrenicu

 • CURRICULUM VITAE 15

  benzinske pumpe Jugopetrola u Beogradu, u RO "MORAVA" (izvedeno).

  5.65. Glavni projekat sanacije konstrukcije objekta Zavoda za patente, Uzun Mirkova br.1, u

  IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom, dipl.in., M.Stojanoviem, dipl.in. i

  T.Kovaeviem, dipl.in.

  5.66. Glavni projekat rekonstrukcije sportske dvorane "Borac" u aku, u IMK Graevinskog

  fakulteta, sa prof. G.Nenadiem, dipl.in. i dr D.Buevcem, dipl.in.(izvedeno).

  5.67. Glavni projekat konstrukcije apartmanskog kompleksa u Budvi, u "Habitatu", sa

  R.Obradoviem, dipl.in.(izvedeno).

  5.68. Idejni projekat konstrukcije sportske dvorane u Dimitrovgradu, u IMK Graevinskog

  fakulteta, sa prof. G.Nenadiem, dipl.in.

  5.69. Glavni projekat konstrukcije sportske dvorane u Dimitrovgradu, u IMK Graevinskog

  fakulteta, sa prof.G.Nenadiem, dipl.in. (izvedeno).

  5.70. Glavni projekat konstrukcije stambenog bloka u Zemunu, sa mr B.Milosavljeviem,

  dipl.in. i M.Stojanoviem, dipl.in., u Beograd-Investu (izvedeno).

  5.71. Statiko deformacijska analiza konstrukcije poslovnog objekta D1 u bloku Lika -

  Beograd, sa predlogom mera sanacije, u IRC Graevinskog fakulteta, sa prof. dr

  M.Muravljovom, dipl.in., dr .Vuksanoviem, dipl.in. i mr B.Milosavljeviem,dipl.in.

  5.72.Projekat sanacije greda na objektu D1 u bloku Lika - Beograd, u IRC Graevinskog

  fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom, dipl.in., dr .Vuksanoviem, dipl.in. i mr B.

  Milosavljeviem, dipl.in.(izvedeno).

  5.73. Projekat sanacije temeljne konstrukcije objekta D1 u bloku Lika - Beograd, u IRC

  Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom,dipl.in., prof. dr .Vuksanoviem, dipl.in.,

  dr M.Lazoviem, dipl.in. i mr B.Milosavljeviem,dipl.in. (izvedeno).

  5.74. Tehniko reenje promene naina fundiranja delova opreme u okviru objekta stare

  eerane u apcu, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom,

  dipl.in.(izvedeno).

  5.75. Idejni projekat konstrukcije sportske dvorane u Pirotu, u YUSTAT - PRO, Beograd, sa

  prof. G.Nenadiem, dipl.in.

  5.76. Analiza nosivosti i deformacija prilazne armiranobetonske konstrukcije mosta preko reke

  Save za prevoenje toplovoda, za sluaj proirenja kolovoza na 6,5 metara, u "Mostprojekt"-u,

  Beograd.

  5.77. Glavni projekat konstrukcije objekata aerodromskog kompleksa u Kruevcu (hangar za

  avione, pristanina zgrada, kontrolni toranj, motel), u AEROINENJERING-u, sa mr B.

  Milosavljeviem, dipl.in. i M.Stojanoviem, dipl.in.

  5.78. Idejni projekat konstrukcije univerzalne sporske dvorane u Sokobanji, u YUSTAT - PRO,

  Beograd, sa prof. G.Nenadiem, dipl.in.

 • CURRICULUM VITAE 16

  5.79. Statiki proraun temeljne ploe na elastinoj podlozi za stambeni objekat u Smederevu, za

  Beoinenjering, sa doc.dr M.Lazoviem, dipl.in.(izvedeno).

  5.80. Idejno reenje konstrukcije u sklopu adaptacije postojee bioskopske sale u Sremskim

  Karlovcima u pozorinu dvoranu, u YUSTAT-PRO, Beograd, sa mr.R.Dinuloviem,

  dipl.in.arh.

  5.81. Glavni projekat konstrukcije poslovno - stambenog objekta u ulici Poekoj br.56-60 u

  Beogradu, povrine oko 6500 m2, na Arhitektonskom fakultetu, sa mr.B.Milosavljeviem,

  dipl.in. i M.Stojanoviem, dipl.in.(izvedeno).

  5.82. Idejno reenje mosta preko reke Lepenice u Kragujevcu, u IMK Graevinskog fakulteta, sa

  prof. dr M.Muravljovom, dipl.in.

  5.83. Tehniko reenje ojaanja postojee armiranobetonske konstrukcije nadstrenice na

  autobuskom stajalitu ,,Zeleni venac" radi prihvatanja poveanog optereenja, u IMK

  Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom, dipl.in.(izvedeno).

  5.84. Glavni projekat otvorenog plivakog bazena olimpijskih dimenzija u Gnjilanu, sa prateim

  objektom mainske sale i kompenzacionim rezervoarom, u YUSTAT - PRO, sa mr.

  R.Dinuloviem, dipl.in.arh.

  5.85. Provera nosivosti armiranobetonskog dela konstrukcije objekta Trni centar "Bazar" u

  Spasievom prolazu za izmenjeno optereenje od krovne konstrukcije, sa mr.

  B.Milosavljeviem, dipl. in.

  5.86. Glavni projekat konstrukcije u sklopu adaptacije postojee bioskopske sale u Sremskim

  Karlovcima u pozorinu dvoranu, sa prateim dvorinim objektom, u KOLING-u, Beograd, sa

  mr.B.Gligiem, dipl.in.

  5.87. Glavni projekat konstrukcije poslovnog objekta ZEPTER u Vraavi (Poljska), u ZINCO-u,

  sa mr M.Beeviem, dipl.in., prof. dr D.Buevcem, dipl.in., mr B.Milosavljeviem, dipl.in.,

  M.Stojanoviem, dipl.in. i N.Stojanovi, dipl.in.(izvedeno).

  5.88. Glavni projekat konstrukcije nadogradnje zgrade Fakulteta tehnikih nauka u Novom Sadu,

  na FTN - u, sa mr. B.Milosavljeviem,dipl.in., M. Stojanoviem, dipl.in. i mr

  B.Stevanoviem, dipl.in. (izvedeno).

  5.89. Idejni projekat konstrukcije sportske dvorane u Smederevu, u IAUS-u, sa prof. G.

  Nenadiem, dipl.in. i M.Stojanoviem, dipl.in.

  5.90. Glavni projekat sanacije temeljne konstrukcije zgrade Invest banke u Novom Sadu, sa

  prof.dr M.Lazoviem, dipl.in. ( izvedeno ).

  5.91. Glavni projekat sanacije krovne konstrukcije i obimnih zidova na delu objekta na trgu

  Branka Radievia br.5 u Sremskim Karlovcima, u KOLING-u d.d., sa mr.B.Stevanoviem,

  dipl.in. (izvedeno).

  5.92. Glavni projekat konstrukcije stambeno-poslovnog objekta u ulici Strahinia Bana br.21 u

  Beogradu, povrine 3800 m2, na Arhitektonskom fakultetu, sa mr B.Milosavljeviem, dipl.in. i

 • CURRICULUM VITAE 17

  M.Stojanoviem, dipl.in.(izvedeno).

  5.93. Glavni projekat podzemnog dela objekta sa projektom temelja elinih stubova, za aneks

  poslovnog objekta ZEPTER u Varavi (Poljska), u ZINCO-u, sa mr B.Milosavljeviem, dipl.in.

  i M.Stojanoviem, dipl.in.(izvedeno).

  5.94. Glavni projekat konstrukcije poslovnog objekta "Blagolex" u Bijeljini, sa M.Stojanoviem,

  dipl.in. i mr B.Gligiem dipl.in. (izvedeno).

  5.95. Projekat sanacije nosee armiranobetonske konstrukcije poslovnog objekta "ZEPTER

  BANKA" u Beogradu, Marala Tolbuhina 34, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr

  M.Muravljovom, dipl.in (izvedeno).

  5.96. Glavni projekat konstrukcije stambeno-poslovnog objekta u ulici Begejskoj u Beogradu,

  povrine 6000 m2, na Arhitektonskom fakultetu,sa mr S.Marinkovi,dipl.in., M.Stojanoviem, i

  mr B.Gligiem, dipl.in.(izvedeno).

  5.97. Glavni projekat konstrukcije stambeno-poslovnog objekta na uglu ulica Dalmatinske i

  Ivankovake u Beogradu, povrine cca 2200 m2, za ABA - inenjering, sa N.Stojanovi,dipl.in.

  (izvedeno).

  5.98. Reenje sanacije drumskog mosta u Oraju, sa tehnikim opisom i statikim proraunom,

  za "Ratko Mitrovi - Kragujevac"(izvedeno).

  5.99. Glavni projekat mosta ukarica - Centar (armiranobetonski deo konstrukcije i fundiranje) ,

  u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr D.Buevcem, dipl.in., prof.dr M.Lazoviem, dipl.in.

  i mr. Z. Markoviem, dipl.in.

  5.100. Idejno reenje krovne konstrukcije sajamsko - sportske dvorane u Skopju, varijanta:

  armiranobetonski lukovi sa zategama od elinih cevi, u IMK Graevinskog fakulteta.

  5.101. Glavni projekat konstrukcije sportske dvorane u Smederevu, u IAUS-u, sa prof. G.

  Nenadiem, dipl.in. i M.Stojanoviem, dipl.in. (izvedeno).

  5.102. Glavni projekat konstrukcije poslovno - stambenog objekta u ulici Mutapovoj br.15 u

  Beogradu, u ABA-inenjeringu, sa mr.B.Milosavljeviem, dipl.in. i M.Stojanoviem, dipl.in.

  (izvedeno).

  5.103. Glavni projekat podzemne garae, povrine cca 1200m2, u okviru kompleksa ZEPTER u

  Varavi, u ZINCO-u, sa mr.B.Milosavljeviem, dipl.in. i M.Stojanoviem, dipl.in.

  5.104. Idejni projekat adaptacije i rekonstrukcije objekta pozorita "Madlenianum" u Zemunu -

  deo armiranobetonske konstrukcije, u projektnom birou STUDIO, sa prof.dr M.Muravljovom,

  dipl.in.

  5.105. Glavni projekat sanacije i ojaanja temeljne ploe stambeno - poslovnog objekta u ulici

  Tadeua Koukog br.28-30 u Beogradu, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr

  M.Muravljovom, dipl.in., mr B.Milosavljeviem, dipl.in. i doc.dr D.Jevti, dipl.in.(izvedeno).

  5.106. Tehniko reenje sanacije elemenata meuspratne konstrukcije objekta kamerne opere

  "Madlenijanum" u Zemunu, u projektnom birou "Studio", sa prof.dr M.Muravljovom, dipl.in. i

 • CURRICULUM VITAE 18

  dr D.Jevti, dipl.in.(izvedeno).

  5.107. Glavni projekat ojaanja i dogradnje konstrukcije dela objekta u Spasievom pasau -

  Obiliev venac 17 u Beogradu, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Lazoviem, dipl.in.

  i mr B.Milosavljeviem, dipl.in.(izvedeno).

  5.108. Statiki proraun konstrukcije mosta KOGLJAHERBRUCKE, Austrija - kontinualni

  prednapregnuti ram, raspona 26+35+35+26 m, sa sa prof.dr M.Lazoviem, dipl.in. , mr

  B.Milosavljeviem, dipl.in., M.Stojanoviem, dipl.in.,D.Pecom, dipl.in., B.Tepaveviem,

  dipl.in.(izvedeno).

  5.109. Glavni projekat konstrukcije nadogradnje zgrade elektrotehnikog fakulteta, u sklopu

  Fakulteta tehnikih nauka u Novom Sadu, na FTN - u, sa mr B.Stevanoviem,

  dipl.in.(izvedeno).

  5.110. Tehniko reenje uklanjanja stuba u prizemlju objekta raunskog centra NBJ, blok 30 na

  Novom Beogradu, sa potrebnim merama ojaanja konmstrukcije objekta, u IMK Graevinskog

  fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom, dipl.in.(izvedeno).

  5.111.Glavni projekat konstrukcije poslovno - stambenog objekta u ulici Mileevskoj br.47 u

  Beogradu, u ABA-inenjeringu, sa N.Stojanovi, dipl.in.gra.(izvedeno).

  5.112. Idejno reenje rekonstrukcije Savremenog pozorita na Terazijama, uYUSTAT-u ,

  Beograd, sa mr R.Dinuloviem, dipl.in.arh.

  5.113. Tehniko reenje sanacije konstrukcije dvorinih terasa na stambenom objektu u ulici

  Svetozara Markovia br.14-18 u Beogradu, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr

  M.Muravljovom, dipl.in. (izvedeno).

  5.114. Projekat ojaanja - sanacije objekta RK "Zvezdara" i RK "Kluz" u ul. Bulevar kralja

  Aleksandra 391 u Beogradu, varijanta sa karbonskim trakama i varijanta sa elinim lamelama, u

  IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom, dipl.in.(izvedeno).

  5.115. Glavni projekat adaptacije i rekonstrukcije objekta pozorita "Madlenianum" u Zemunu -

  deo armiranobetonske konstrukcije, u projektnom birou STUDIO, sa prof.dr M.Muravljovom,

  dipl.in. (izvedeno).

  5.116. Glavni projekat konstrukcije poslovnog objekta na lokaciji 7, autoputa Beograd-Ni, za

  arhitektonski atelje ARTISTICONSTRUCTIONS, sa V.Kokoviem, dipl.in.

  5.117. Idejni projekat konstrukcije objekta Narodnog pozorita NEPSZINHAZ u Subotici, u

  NORTH - inenjeringu, Subotica, sa mr. R.Dinuloviem, dipl.in.arh. i L.Markoviem,

  dipl.in.gra.

  5.118. Glavni projekat konstrukcije poslovno - stambenog objekta u uglu ulica Golsvortijeve i

  Hadi erine u Beogradu, u ABA-inenjeringu, sa doc. dr S.Marinkovi, dipl.in. i

  V.Majstorovi, dipl.in.(izvedeno).

  5.119. Glavni projekat konstrukcije poslovno - stambenog objekta u ulici Alekse Nenadovia

  br.15-17 u Beogradu, za arhitektonski atelje ARTISTICONSTRUCTIONS, sa V.Kokoviem,

  dipl.in.(izvedeno).

 • CURRICULUM VITAE 19

  5.120. Idejni projekat konstrukcije u okviru adaptacije i rekonstrukcije objekta pozorita

  "Zvezdara teatar" u Beogradu, u projektnom birou CONSTANTA, sa prof.dr M.Muravljovom,

  dipl.in., V.Matoviem, dipl.in. i N.Stojanovi, dipl.in.

  5.121.Utvrivanje stanja i projekat sanacije konstrukcije poslovnog objekta na uglu ulica

  Knjeginje Zorke 25 - 29 i Marala Tolbuhina 34u Beogradu, u IMK Graevinskog fakulteta, sa

  prof.dr M.Muravljovom, dipl.in. i doc.dr M.Beeviem, dipl.in. (izvedeno).

  5.122. Idejni projekat konstrukcije u okviru rekonstrukcije deijeg pozorita "Duko Radovi" u

  Beogradu, u "Partner-inenjeringu", sa prof.dr M.Muravljovom, dipl.in., V.Majstorovi,

  dipl.in. i I.Ignjatoviem, dipl.in.

  5.123. Glavni projekat konstrukcije u okviru adaptacije i rekonstrukcije objekta "Zvezdara

  teatar" u Beogradu, , u projektnom birou CONSTANTA, sa prof.dr M.Muravljovom, dipl.in.,

  N.Stojanovi, dipl.in. i I.Ignjatoviem, dipl.in,

  5.124. Glavni projekat izmene oslanjanja protivpoarnog stepenita na objektu "Novosadski

  otvoreni Univerzitet" u Novom Sadu, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Lazoviem,

  dipl.in. (izvedeno).

  5.125. Glavni projekat konstrukcije objekta "METALS BANKA" u Novom Sadu, u IAUS-u, sa

  mr. B.Milosavljeviem, dipl.in., M. Stojanoviem, dipl.in. i mr B.Gligiem, dipl.in.

  (izvedeno).

  5.126. Glavni projekat konstrukcije potpornih zidova u okviru rekonstrukcije ulice Partizanski

  put u Beogradu, u Hidroprometu, sa mr S.Maovi, dipl.in. i mr N.Stojanovi, dipl.in.

  5.127. Idejni i Glavni projekat konstrukcije asfaltne baze ALPINE, Grocka, u CEB-u, sa mr.

  M.Veljkoviem, dipl.in.(izvedeno).

  5.128. Idejni i Glavni projekat konstrukcije potpornog zida du saobraajnice S-3 u privrednoj

  zoni Gornji Zemun, u IMK Graevinskog fakulteta, sa mr N.Stojanovi, dipl.in.

  5.129. Glavni projekat konstrukcije temelja postrojenja u asfaltnoj bazi ALPINE, Grocka, u

  CEB-u, sa mr N.Stojanovi, dipl.in.( izvedeno).

  5.130. Glavni projekat konstrukcije hotelsko - poslovnog objekta u Balkanskoj br.18 u Beogradu,

  za ABA-inenjering, sa prof.dr M.Lazoviem, dipl.in. i M. Stojanoviem, dipl.in.(izvedeno).

  5.131. Glavni projekat konstrukcije u okviru adaptacije i rekonstrukcije Muzeja savremene

  umetnosti na Uu u Beogradu, za "Studio", sa prof.dr M.Muravljovim, dipl.in. i I.Ignjatoviem,

  dipl.in.( izvoenje u toku).

  5.132. Glavni projekat konstrukcije stambeno poslovnog objekta u ulici Poarevakoj br.3 u

  Beogradu, u IMK Graevinskog fakulteta, sa V.Kokoviem, dipl.in.(izvedeno).

  5.133. Glavni projekat konstrukcije u okviru rekonstrukcije deijeg pozorita "Duko Radovi" u

  Beogradu, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom, dipl.in., i I.

  Ignjatoviem, dipl.in.

 • CURRICULUM VITAE 20

  5.134. Idejni i Glavni projekat potpornog zida u ulici arka Vukovia Pucara u Beogradu, u IMK

  Graevinskog fakulteta, sa mr N.Stojanovi, dipl.in.gra.

  5.135. Statiki proraun za smetaj ilera na krovu objekta pote "Aerodrom" u Kragujevcu, u

  IMK Graevinskog fakulteta, sa N.Tanasiem, dipl.in.gra.

  5.136. Idejni projekat inenjerskih konstrukcija i objekata na Spoljnoj magistralnoj tangenti (10

  mostova,

  4 nadvonjaka, 8 potpornih zidova), u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Lazoviem,

  dipl.in., D.Boberom, dipl.in., D.Dragojeviem, dipl.in., I.Ignjatoviem, dipl.in.,

  V.Kokoviem, dipl.in. mr N.Stojanovi, dipl.in. i N.Tanasiem, dipl.in.

  5.137. Glavni projekat konstrukcije stambeno - poslovnog objekta u ulici Ante Bogievia br.5 u

  Beogradu, u IMK Graevinskog fakulteta, sa I.Ignjatoviem, dipl.in. i N.Tanasiem,

  dipl.in.(izvedeno).

  5.138. Glavni projekat konstrukcije poslovnog objekta (trgovina i ugostiteljstvo) hotel "Centar",

  Novi Sad, na uglu Jevrejske i Uspenske ulice, za "MIT-ARH", sa I.Ignjatoviem,

  dipl.in.(izvedeno).

  5.139. Glavni projekat konstrukcije stambenog objekta u Pukinovoj ulici u Beogradu, za

  arhitektonski atelje ARTISTICONSTRUCTIONS, sa mr I.Ignjatoviem, dipl.in. i N.Tanasiem,

  dipl.in.

  5.140. Glavni projekat konstrucije poslovnog objekta KMKM u Beogradu, na uglu ulica Srpskih

  vladara i Svetozara Markovia (bez detalja armature), u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr

  M.Lazoviem, dipl.in., mr. B.Milosavljeviem, dipl.in, i M.Stojanoviem, dipl.in.

  6. TEHNIKE I STRUNE KONTROLE

  6.1. Revizija glavnog projekta konstrukcije silosa za itarice zapremine 1200 vagona, sa

  strojarnicom, PIK akovo u akovu, u IMK Graevinskog fakulteta,sa prof.dr .Periiem,

  dipl.in. i prof.dr A.Pakvorom,dipl.in.

  6.2. Revizija glavnog projekta konstrukcije silosa za itarice zapremine 1550 vagona, sa

  strojarnicom, IPK Osijek u Donjem Miholjcu, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr

  A.Pakvorom, dipl.in.i prof.dr .Periiem,dipl.in.

  6.3. Revizija glavnog projekta armiranobetonskog dimnjaka visine 300 metara u RMHK Trepa

  u Zveanu, Kosovska Mitrovica, izvestilac za statiko konstrukcijski deo, u IMK Graevinskog

  fakulteta, sa prof.dr .Periiem,dipl.in.

  6.4. Revizija veeg broja glavnih projekata objekata u okviru nove elezare u Smederevu, u IMK

  Graevinskog fakulteta.

  6.5. Revizija glavnog projekta sanacije hale za proizvodnju cementa u Novom Popovcu, u IMK

  Graevinskog fakulteta, sa prof.dr A.Pakvorom,dipl.in.

  6.6. Supertehnika kontrola glavnih projekata konstrukcije objekata u sklopu Visoke pei 2 u

  MK Smederevo, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.G.Nenadiem, dipl.in., prof.dr

 • CURRICULUM VITAE 21

  M.Aiem, dipl.in. i V.Alendarom,dipl.in.

  6.7. Revizija Glavnog projekta objekata postrojenja za preiavanje vode za snabdevanje

  Zrenjanina, u IMK Graevinskog fakulteta, sa dr D.Najdanoviem, dipl.in., V.Alendarom,

  dipl.in., D. Ostojiem, dipl.in., J.Taranom, dipl.in.

  6.8. Revizija Glavnog projekta nadgradnje raunskog centra Mainskog fakulteta u Beogradu,u

  IMK Graevinskog fakulteta.

  6.9. Revizija glavnog projekta sanacije konstrukcije objekta restorana drutvene ishrane fabrike

  Elektroporcelan u Aranelovcu, u IMK Graevinskog fakulteta.

  6.10. Tehnika kontrola glavnog projekta mosta-nadvonjaka u ulici Miodraga Vlaia-uke u

  Kragujevcu, u IMK Graevinskog fakulteta, sa .Darijeviem,dipl.in.

  6.11. Revizija Glavnog projekta postrojenja za preiavanje vode Tabanovi u apcu, u IMK

  Graevinskog fakulteta.

  6.12. Revizija Idejnog projekta vodosnabdevanja Bajine bate, u IH Graevinskog fakulteta, sa

  prof.dr M.Muravljovom,dipl.in. i dr D.Ljubisavljeviem,dipl.in.

  6.13. Revizija Glavnog projekta konstrukcije revizionih ahtova tunela T1-T2 beogradskog

  vodovoda, u IMKGraevinskog fakulteta, sa prof.dr .Periiem,dipl.in.

  6.14. Revizija glavnog projekta konstrukcije armiranobetonskog vodostana u Smederevu, u IMK

  Graevinskog fakulteta, sa dr.M.Lazoviem,dipl.in.

  6.15. Revizija Glavnog projekata objekata u okviru postrojenja za preiavanje vode u Velikoj

  Plani, u IMK Graevinskog fakulteta.

  6.16. Tehnika kontrola konstrukcijskog dela glavnog projekta rekonstrukcije i nadgradnje

  objekta stacionara Sokograd u Sokobanji, u IMK Graevinskog fakulteta.

  6.17. Tehnika kontrola glavnog projekta mosta preko Suikog potoka u Kragujevcu,u IMK

  Graevinskog fakulteta, sa .Darijeviem dipl.in.

  6.18. Tehnika kontrola glavnog projekta tipskih mostova za drumski saobraaj, razliitih

  raspona, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom, dipl.in.

  6.19. Revizija Glavnog projekta postrojenja za preiavanje otpadnih voda grada Kruevca, u

  IMK Graevinskog fakulteta.

  6.20. Revizija projekta konstrukcije elinog vodostana u Smederevu,sa glavnim projektom

  racionalizacije temeljne konstrukcije, u IMK Graevinskog fakulteta, sa dr M.Lazoviem,

  dipl.in. i dr D.Buevcem, dipl.in.

  6.21. Tehnika kontrola dela investiciono tehnike dokumentacije sistema za vodosnabdevanje

  RZAV: Glavnog projekta zahvata sirove vode sa objektima za mehaniki tretman i Glavnog

  projekta crpne stanice, u IMK Graevinskog fakulteta, sa dr D.Najdanoviem,dipl.in., dr M.

  Lazoviem, dipl.in. i mr.M.Veljkoviem,dipl.in.

 • CURRICULUM VITAE 22

  6.22. Revizija Glavnog projekta meuregionalnog sistema za vodosnabdevanje na teritoriji

  S.O.Bojnik,S.O.Doljevac,S.O.Leskovac, u IMK Graevinskog fakulteta, sa V.Alendarom,

  dipl.in. i mr A.Paviem,dipl.in.

  6.23. Revizija glavnog projekta etvorokolosenog eleznikog mosta na km 36+354,60 pruge

  Beograd-Novi Sad, u IMK Graevinskog fakulteta, sa . Darijeviem, dipl.in.

  6.24. Revizija glavnog projekta eleznikog mosta na km 38+705,16 pruge Beograd-Novi Sad

  (na desnom koloseku), u IMK Graevinskog fakulteta, sa .Darijeviem, dipl.in.

  6.25. Revizija glavnog projekta stanice za dohlorisanje vode sistema za snabdevanje vodom

  Arilja, Poege, Luana, aka i Gornjeg Milanovca, u IH Graevinskog fakulteta.

  6.26. Tehnika kontrola Glavnog projekta konstrukcije trno poslovnog centra City-Passage na

  Obilievom vencu u Beogradu, u D.P.MORAVA, Beograd, sa dr M.Lazoviem,dipl.in.

  6.27. Revizija Idejnog i Glavnog projekta vodovoda Koceljevo, u IH Graevinskog fakulteta, sa

  dr D.Ljubisavljeviem,dipl.in.

  6.28. Revizija Glavnog projekta nadgradnje bloka stambenih zgrada na Banjici, u IMK

  Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom,dipl.in. i dr D.Buevcem,dipl.in.

  6.29. Revizija Idejnog projekta rekonstrukcije postrojenja za preiavanje vode "trand" u

  Novom Sadu, u IMK Graevinskog fakulteta, sa mr A.Paviem, dipl.in.

  6.30. Revizija Izmene reenja konstrukcije donje ploe retenzije kinih voda u Zemunu, u IMK

  Graevinskog fakulteta, sa prof.dr.M.Aiem,dipl.in., prof.dr..Periiem,dipl.in. i M.

  Matkoviem, dipl.in.

  6.31. Revizija Idejnog projekta za preiavanje otpadnih voda Titovog Vrbasa, u IH

  Graevinskog fakulteta, sa dr D.Ljubisavljeviem, dipl.in.

  6.32. Revizija Idejnog projekta poslovno-trinog centra Duanov bazar u Niu, u RO Morava.

  6.33. Revizija Glavnog projekta eleznikog mosta na km. 41+334,70 pruge Beograd - Novi

  Sad, u IMK Graevinskog fakulteta, sa .Darijeviem,dipl.in.

  6.34. Revizija Glavnog projekta konstrukcije trafostanice u okviru sistema za vodosnabdevanje

  Arilja, u IMK Graevinskog fakulteta.

  6.35. Revizija Izmene reenja konstrukcije gornje ploe retenzije kinih voda u Zemunu, u IMK

  Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Aiem,dipl.in., prof.dr .Periiem, dipl.in. i

  M.Matkoviem,dipl.in.

  6.36. Revizija Glavnog projekta drumskog nadvonjaka na magistralnom putu M22/1 preko brze

  pruge E-85 na km.39+349,36,u IS Graevinskog fakulteta, sa . Darijeviem, dipl.in.

  6.37. Revizija Glavnog projekta konstrukcije rezervoara "Bugarija" V=2000m3 u Velikoj Plani, u

  IH Graevinskog fakulteta.

  6.38. Tehnika kontrola Glavnog projekta racionalizacije konstruktivnog reenja rezervoara

 • CURRICULUM VITAE 23

  SOPOT, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr .Periiem,dipl.in., prof.dr A.Pakvorom,

  dipl.in. i prof.dr M.Muravljovom, dipl.in.

  6.39. Tehnika kontrola Glavnog graevinskog projekta:GMRS i prikljuni gasovod "Bako

  Gradite",na Mainskom fakultetu, sa prof.dr M.Bognerom, dipl.in. i mr N.Peciem, dipl.in.

  6.40. Revizija projekta konstrukcije rezervoara u sklopu Glavnog projekta vodovoda Prijevor, u

  IH Graevinskog fakulteta, sa dr D.Ljubisavljeviem,dipl.in.

  6.41. Tehnika kontrola glavnog projekta istranih radova i sanacije prelazne konstrukcije 27a

  saobraajnog vora Autokomanda - Pasa,u IMKGraevinskog fakulteta, sa .Darijeviem,

  dipl.in.

  6.42. Tehnika kontrola Glavnog projekta nadputnjaka na km. 37+691 preko autoputa E 75

  Feketi - Dravna granica,u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom, dipl.in.

  6.43. Tehnika kontrola Glavnog projekta nadputnjaka na km. 38+890, 42+156, 44+559, 48+565

  preko autoputa E75 Feketi - Dravna granica,u IMKGraevinskog fakulteta, sa prof.dr

  M.Muravljovom,dipl.in.

  6.44. Tehnika kontrola Glavnog projekta nadputnjaka na km. 50+104 preko autoputa E 75

  Feketi - Dravna granica, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M. Muravljovom, dipl.in.

  6.45. Tehnika kontrola glavnog projekta drumskog mosta na km.17+766 pruge Valjevo-

  Loznica, u IS Graevinskog fakulteta.

  6.46. Tehnika kontrola glavnog projekta eleznikog mosta na km.21+041 pruge Valjevo-

  Loznica, u IS Graevinskog fakulteta.

  6.47. Tehnika kontrola glavnog projekta eleznikog mosta na km.18+082 pruge Valjevo-

  Loznica, u IS Graevinskog fakulteta.

  6.48. Tehnika kontrola Glavnog projekta vodovodnog tunela Beli Potok, u IMK Graevinskog

  fakulteta, sa prof.dr S.Vukeliem,dipl.in., prof.dr .Periiem,dipl.in. i mr V.Jovanoviem,

  dipl.in.

  6.49. Tehnika kontrola Glavnog projekta nadputnjaka na km. 29+886,00 na autoputu E-75

  Feketi-Dravna granica, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom, dipl.in.

  6.50. Tehnika kontrola Glavnog projekta nadputnjaka na km. 19+384,80 na autoputu E-75

  Feketi-Dravna granica, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom, dipl.in.

  6.51. Tehnika kontrola Glavnog projekta nadputnjaka na km. 33+590,00 na autoputu E-75

  Feketi-Dravna granica, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom, dipl.in.

  6.52. Tehnika kontrola Glavnog projekta nadputnjaka na km. 26+600,00 i 27+115,00 na

  autoputu E-75 Feketi-Dravna granica, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr

  M.Muravljovom, dipl.in.

  6.53. Tehnika kontrola Glavnog projekta temelja rezervoara EDC-a sa tankvanom u OOUR-u

  VCM, u IMK Graevinskog fakulteta.

 • CURRICULUM VITAE 24

  6.54. Tehnika kontrola Glavnog projekta sanacije postojee pregrade evelj, sistema za

  vodosnabdevanje RZAV-Arilje, u IMK Graevinskog fakulteta, sa dr M.Lazoviem, dipl.in.

  6.55. Tehnika kontrola Glavnog projekta zatvorene galerije od km.20+260,72 do km.

  20+342,42 u produetku tunela "Tripkovi" pruge Valjevo-Loznica,u IS Graevinskog fakulteta.

  6.56. Tehnika kontrola glavnog projekta nadputnjaka na km.16+844,00 autoputa E-75 Feketi-

  Dravna granica, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom,dipl.in.

  6.57. Tehnika kontrola glavnog projekta nadputnjaka na km.23+145,00 autoputa E-75 Feketi-

  Dravna granica, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom,dipl.in.

  6.58. Tehnika kontrola glavnog projekta nadputnjaka preko obilaznog puta na lokalnom putu

  Subotica-Pair, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr.M.Muravljovom,dipl.in.

  6.59. Tehnika kontrola glavnog projekta mosta u mestu Nabre kod Poarevca, u IMK

  Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom,dipl.in.

  6.60. Tehnika kontrola Glavnog projekta: Pavlovia uprije - mosta preko reke Drine na putu

  Popovi-Badovinci, u IMK Graevinskog fakulteta, sa .Darijeviem, dipl.in., prof.dr

  M.Aiem, dipl.in. i prof.dr .Periiem,dipl.in.

  6.61. Revizija Glavnog projekta drumskog mosta preko brze pruge E-85 na km.29+451,46, u IS

  Graevinskog fakulteta, sa .Darijeviem,dipl.in.

  6.62. Revizija Glavnog projekta drumskog mosta preko brze pruge E-85 na km.32+070,75, u IS

  Graevinskog fakulteta, sa .Darijeviem,dipl.in.

  6.63. Revizija Glavnog projekta drumskog mosta preko brze pruge E-85 na km.34+696,68, u IS

  Graevinskog fakulteta, sa .Darijeviem,dipl.in.

  6.64. Tehnika kontrola Glavnog projekta pothodnika na km. 34+672,18 pruge Beograd - Novi

  Sad (po desnom koloseku), u IS Graevinskog fakulteta.

  6.65. Tehnika kontrola Glavnog projekta objekata postrojenja za preiavanje otpadnih voda

  naselja optine Kikinda, u IH Graevinskog fakulteta, sa prof.dr B.Batiniem,dipl.in.

  6.66. Tehnika kontrola Glavnog projekta rezervoara prve visinske zone, sa projektom zatite

  temeljne jame, u okviru postrojenja za snabdevanje vodom optine Arilje, u IMK Graevinskog

  fakulteta.

  6.67. Tehnika kontrola Glavnog projekta izmene konstrukcije gornje ploe rezervoara Bugarija

  u Velikoj Plani, u IMK Graevinskog fakulteta.

  6.68. Tehnika kontrola Glavnog projekta mosta u ulici B.Kidria u aku, u IMK Graevinskog

  fakulteta, sa .Darijeviem,dipl.in.

  6.69. Tehnika kontrola Glavnog projekta ispravljanja solitera S1 na uglu ulica Knez Danilove i

  Stanoja Glavaa u Beogradu, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr .Periiem,dipl.in. i

  prof.dr M.Maksimoviem,dipl.in.

 • CURRICULUM VITAE 25

  6.70. Tehnika kontrola Glavnog projekta pothodnika i perona na km.35+005,00 i 31+040,05

  pruge E85 (Batajnica-NovaPazova), u IS Graevinskog fakulteta.

  6.71. Tehnika kontrola Glavnog projekta kasetnog prolaza ispod autoputa "Bratstvo i jedinstvo",

  deonica Dobanovci-Bubanj Potok, km. 585+207,00, petlja Orlovaa, u IH Graevinskog

  fakulteta.

  6.72. Tehnika kontrola Glavnog projekta kasetnog prolaza ispod autoputa "Bratstvo i jedinstvo",

  deonica Dobanovci-Bubanj Potok, km. 595+148,38, u IH Graevinskog fakulteta.

  6.73. Tehnika kontrola Glavnog projekta kasetnog prolaza ispod autoputa "Bratstvo i jedinstvo",

  deonica Dobanovci-Bubanj Potok, km. 594+443,07,reenje fundiranja, u IH Graevinskog

  fakulteta.

  6.74. Tehnika kontrola Glavnog projekta kasetnog prolaza ispod autoputa "Bratstvo i jedinstvo",

  deonica Dobanovci-Bubanj Potok, km. 593+981,86, reenje fundiranja, u IH Graevinskog

  fakulteta.

  6.75. Tehnika kontrola Glavnog projekta sanacije zgrade u ulici ure akovia br.11.(dve

  varijante), u IMKGraevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Muravljovom, dipl.in. i dr D.

  Najdanoviem, dipl.in.

  6.76. Tehnika kontrola Glavnog projekta rekonstrukcije postrojenja za preradu vode za pie u

  Godominskom polju, Smederevo, u IH Graevinskog fakulteta.

  6.77. Tehnika kontrola Glavnog projekta izmene kaptae sa dovodnim cevovodom i pumpne

  stanice postrojenja za snabdevanje vodom za pie naselja Vajuge i Milutinovac, u IH

  Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.Mukatiroviem, dipl.in. i prof.dr B.Batiniem, dipl.in.

  6.78. Tehnika kontrola projekta dve crpne stanice na grlenjacima 4a i 5a ribnjakih jezera,

  konstrukcijski deo, u IH Graevinskog fakulteta.

  6.79. Tehnika kontrola Glavnog projekta sanacije trezora ZEPTER banke, u IMK Graevinskog

  fakulteta, sa dr D.Buevcem,dipl.in.

  6.80. Tehnika kontrola Glavnog projekta nadogradnje ravnih krovova za objekte u ulici Otona

  upania 41-47 i Luja Adamia 28-34, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr M.

  Muravljovom, dipl.in.

  6.81. Tehnika kontrola Glavnog graevinskog projekta armiranobetonskog dela konstrukcije

  trgovako - sportskog centra u Smederevskoj Palanci, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr

  A.Pakvorom,dipl.in.

  6.82. Tehnika kontrola Glavnog projekta rekonstrukcije skladine hale u Pljevljima (deo:

  armiranobetonska konstrukcija), u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr A.Pakvorom, dipl.in.

  6.83. Tehnika kontrola Glavnog projekta postrojenje za preiavanje fekalne kanalizacije

  naselja Ljubievac, u IH Graevinskog fakulteta, sa prof.dr D.Mukatiroviem,dipl.in. i prof.dr

  B.Batiniem,dipl.in.

 • CURRICULUM VITAE 26

  6.84. Tehnika kontrola Glavnog projekta postrojenje za preiavanje fekalne kanalizacije

  naselja Mala Vrbica, u IH Graevinskog fakulteta, sa prof.dr D.Mukatiroviem,dipl.in. i

  prof.dr B.Batiniem, dipl.in.

  6.85. Tehnika kontrola Glavnog projekta sanacije brane hidroelektrane Bajina Bata, u Zavodu

  za graevinarstvo, sa prof.dr M.Ivkoviem,dipl.in., dr .Vuksanoviem,dipl.in., prof.dr

  .Vujiiem,

  dipl.in. i D.Uzelcem,dipl.in.

  6.86. Tehnika kontrola Glavnog projekta konstrukcije poslovne zgrade "Zepter" u Beogradu, u

  IMK Graevinskog fakulteta.

  6.87. Tehnika kontrola konstruktivnog dela Glavnog projekta nadogradnje stambenog objekta

  14/I u ulici Vladimira Tomanovia broj 47-55, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof. dr M.

  Muravljovom, dipl.in. i T.Kovaeviem, dipl.in.

  6.88. Tehnika kontrola Glavnog projekta konstrukcije objekta City Square u Beogradu, u RO

  "Morava".

  6.89. Tehnika kontrola Glavnog projekta postrojenja za preiavanje otpadnih voda fekalne

  kanalizacije naselja Kladunica i Davidovac, u IH Graevinskog fakulteta, sa prof. dr

  D.Mukatiroviem dipl.in. i prof.dr B.Batiniem, dipl.in.

  6.90. Tehnika kontrola projekta sanacije konstrukcije zgrade Tanjuga, u IMK Graevinskog

  fakulteta, sa prof. dr M.Muravljovom, dipl.in. i mr N.Peciem, dipl.in.

  6.91. Tehnika kontrola izrade i dorade Glavnog projekta postrojenja za preiavanje gradskih

  otpadnih voda u Petrovcu na Mlavi, konstrukcijski deo,u IMK Graevinskog fakulteta.

  6.92. Tehnika kontrola Glavnog projekta konstrukcije poslovnog objekta na uglu ulica

  M.Tolbuhina i I.Milutinovia u Beogradu, u IMK Graevinskog fakulteta.

  6.93. Tehnika kontrola Glavnog projekta magistralnog cevovoda Ljubii-Brani-G.Milanovac,

  konstrukcijski deo, u IH Graevinskog fakulteta.

  6.94. Tehnika kontrola projekta :Analiza sadanjeg stanja lamela levog boka brane "Bajina

  Bata", u Zavodu za graevinarstvo, sa prof.dr M.Ivkoviem, dipl.in., dr

  .Vuksanoviem,dipl.in. i D.Uzelcem,dipl.in.

  6.95. Tehnika kontrola Glavnog projekta vodosnabdevanja naselja Mali Crnii, Veliki Crnii i

  Salkovac (konstrukcijski deo), u IH Graevinskog fakulteta.

  6.96. Tehnika kontrola Glavnog projekta konstrukcije hangara za avione sa aneksom I u

  Zrenjaninu, u IMK Graevinskog fakulteta, sa mr.B.Gligiem,dipl.in.

  6.97. Tehnika kontrola Glavnog projekta hidraulikog vora Brani (konstrukcijski deo), u IH

  Graevinskog fakulteta.

  6.98. Tehnika kontrola glavnog projekta konstrukcije rezervoara za vodu "Belo brdo",

  kapaciteta 2x750 m3 , u okviru sistema za vodosnabdevanje Petrovca na Mlavi, u IH

  Graevinskog fakulteta.

 • CURRICULUM VITAE 27

  6.99. Tehnika kontrola Glavnog projekta dovoenja vode sa Poslikog vrela u grad Prizren, kao

  prva faza reenja regionalnog vodosnabdevanja Prizrena i Suve reke, konstrukcijski deo, za

  Balby International.

  6.100. Tehnika kontrola glavnog projekta konstrukcije stambene zgrade u ulici Vojvode Miia

  br.39a u Beogradu, u IMK Graevinskog fakulteta.

  6.101. Tehnika kontrola glavnog projekta postrojenja za preiavanje vode "Oage" u

  Lazarevcu (konstrukcijski deo), u IH Graevinskog fakulteta, sa mr.N.Peciem, dipl.in.

  6.102. Tehnika kontrola Glavnog graevinskog projekta magistralnog gasovoda MG 09 i MG

  10, na Mainskom fakultetu, sa mr.M.Veljkoviem, dipl.in.

  6.103. Tehnika kontrola Glavnog graevinskog projekta mlina kapaciteta 50t/24h

  (konstrukcijsji deo), u IMK Graevinskog fakulteta.

  6.104. Tehnika kontrola glavnog projekta konstrukcije rezervoara za vodu zapremine 2x2500m3

  u okviru reenja vodosnabdevanja naselja Suva reka i fabrike Balkanbelt, u IH Graevinskog

  fakulteta.

  6.105. Tehnika kontrola glavnog projekta konstrukcije rezervoara za vodu zapremine 4x1500

  m3 u okviru reenja gradskog izvorita Bake Palanke, u IH Graevinskog fakulteta.

  6.106. Tehnika kontrola glavnog projekta konstrukcije rezervoara za vodu zapremine 2x200 m3

  u okviru reenja rekonstrukcije sistema za preiavanje vode Prizrenske Bistrice, u IH

  Graevinskog fakulteta.

  6.107. Tehnika kontrola projekta sanacije vrhova stubova sa klatnima na mostu preko Dunava

  kod Beke, u IMK Graevinskog fakulteta, sa .Darijeviem, dipl.in. i prof. G.Nenadiem,

  dipl.in.

  6.108. Tehnika kontrola Glavnog projekta tunelskog kolektora za evakuaciju podzemnih voda

  objekata hotela Slavija (konstrukcijski deo), u IH Graevinskog fakulteta.

  6.109. Tehnika kontrola Glavnog projekta cevovoda Kruevac - ievac - Varvarin, deonica

  Dedina - Stala (konstrukcijski deo), u IH Graevinskog fakulteta.

  6.110. Tehnika kontrola Glavnog projekta fundiranja poslovnog objekta u ulici Marala

  Tolbuhina 37-39, u IMK Graevinskog fakulteta.

  6.111. Tehnika kontrola Glavnog projekta rezervoara za vodu zapremine V=300 m3 za

  vodosnabdevabje Prislonice, u IH Graevinskog fakulteta.

  6.112. Tehnika kontrola Glavnog projekta konstrukcije kasetnog prolaza br.1 za regulaciju

  Rakovikog potoka, na km. 589 + 277,94, u IH Graevinskog fakulteta.

  6.113. Tehnika kontrola Glavnog projekta konstrukcije kasetnog prolaza br.2 za regulaciju

  Rakovikog potoka, na km. 590 + 311,57, u IH Graevinskog fakulteta.

  6.114. Tehnika kontrola Glavnog projekta konstrukcije objekta pote Obrenovac I, u IMK

 • CURRICULUM VITAE 28

  Graevinskog fakulteta.

  6.115. Tehnika kontrola Glavnog projekta vodosnabdevanja Gornje Trepe (konstrukcijski deo),

  u IH Graevinskog fakulteta.

  6.116. Tehnika kontrola Glavnog projekta konstrukcije rezervoara "Kurilovica", zapremine

  2x200 m3, u IH Graevinskog fakulteta.

  6.117. Tehnika kontrola Glavnog graevinskog projekta objekata glavnih merno - regulacionih

  stanica: Ni1, Ni 2, Aleksinac, Raanj, Bela Palanka,Pirot i Dimitrovgrad, na Mainskom

  fakultetu, Beograd.

  6.118. Tehnika kontrola Glavnog projekta obezbeenja temeljne jame poslovnog objekta

  "CRONN", u IMK Graevinskog fakulteta, sa dr M.Lazoviem, dipl.in.

  6.119. Tehnika kontrola Glavnog projekta armiranobetonskog propusta za vezu Dunava i

  Tikvare Baka Palanka, u IH Graevinskog Fakulteta.

  6.120. Tehnika kontrola Glavnog projekta postrojenja za preiavanje fekalnih otpadnih voda

  turistike oaze Lapovo (konstrukcijski deo), u IH Graevinskog Fakulteta.

  6.121. Tehnika kontrola Glavnog projekta konstrukcije poslovnog objekta "CRONN", na uglu

  ulica I.Milutinovia i Bulevara JNA u Beogradu, u IMK Graevinskog fakulteta.

  6.122. Tehnika kontrola Glavnog projekta konstrukcije stambenog objekta GSP - 2, lamela 1,

  blok 25/A, u ulici Vitanovakoj, Beograd, u IMK Graevinskog fakulteta, sa mr

  N.Peciem,dipl.in.

  6.123. Tehnika kontrola Glavnog projekta I faze izgradnje luke abac, desna obala reke Save,

  km 98+000 (konstrukcijski deo), u IH Graevinskog fakulteta, sa dr M.Lazoviem, dipl.in.

  6.124. Struna kontrola Idejnog projekta konstrukcije sportske dvorane u Petrovcu na Mlavi, za

  Ministarstvo graevina, sa prof.dr M.Aiem, dipl.in.

  6.125. Izvetaj strune kontrole Komisije za reviziju Saobraajne studije sa idejnim reenjem

  rekonstrukcije i izgradnje eleznikog vora Ni i Studije sa idejnim reenjem uvoenja

  eleznice u javni gradski saobraaj grada Nia (deo: mostovi), u IS Graevinskog fakulteta,sa

  .Darijeviem, dipl.in.

  6.126. Struna kontrola Generalnog projekta modernizacije pruge Inija - Petrovaradin -

  varijanta Beka (deo: mostovi), za Ministarstvo graevina, sa .Darijeviem, dipl.in. i prof. dr

  .Periiem, dipl.in.

  6.127. Tehnika kontrola Glavnog projekta cpne stanice ,,Panevaka uma,, (konstrukcijski

  deo), u IH Graevinskog fakulteta.

  6.128. Struna kontrola Glavnog projekta objekta: Inspekcijske slube carinarnice Dimitrovgrad

  (koordinator i izvestilac za konstrukcijski deo), za Ministarstvo graevina.

  6.129. Struna kontrola Idejnog projekta kompleksa postrojenja za preiavanje vode

  Petrovaradin u Novom Sadu (izvestilac za konstrukcijski deo), za Ministarstvo graevina, sa

 • CURRICULUM VITAE 29

  prof. dr M. Aiem, dipl.in.

  6.130. Tehnika kontrola Glavnog projekta postrojenja za preiavanje otpadnih voda Crne

  Trave (konstrukcijski deo), u IH Graevinskog fakulteta.

  6.131. Tehnika kontrola Projekta modeliranja tehnikog reenja zahvatanja podzemnih voda

  renog toka Prizrenske Bistrice, deo: Crpna stanica ,,Car Duan 2,, u IH Graevinskog

  fakulteta.

  6.132. Tehnika kontrola Glavnog projekta rezervoara Raanj, konstrukcijski deo, u IH

  Graevinskog fakulteta.

  6.133. Tehnika kontrola Glavnog arhitektonsko - graevinskog projekta elektro-mehaniarske

  radionice NIS rafinerije Panevo, u IMK Graevinskog fakulteta, sa prof.dr D.Buevcem,

  dipl.in. i mr. B.Milosavljeviem, dipl.in.

  6.134. Struna kontrola Idejnog projekta sportske dvorane u Vrcu (izvestilac za konstrukcijski

  deo), za Ministarstvo graevina, sa prof. dr M.Aiem, dipl.in. i prof. dr D.Buevcem, dipl.in.

  6.135. Tehnika kontrola Glavnog arhitektonsko-graevinskog projekta nadogradnje stambenog

  objekta u ulici Luja Adamia br.6-8 u Novom Beogradu, u IMK Graevinskog fakulteta.

  6.136. Tehnika kontrola Glavnog graevinskog projekta razvodnog gasovoda RG 08-08

  Svilajnac, na Mainskom fakultetu, sa mr.M.Veljkoviem, dipl.in.gra.

  6.137. Tehnika kontrola Glavnog graevinskog projekta glavne merno-regulacione stanice

  GMRS - Svilajnac, na Mainskom fakultetu, sa mr.M.Veljkoviem, dipl.in.gra.

  6.138. Tehnika kontrola Glavnog projekta nove deponije komunalnog otpada "MURADEM" u

  Prizrenu, konstrukcijski deo, u IH Graevinskog fakulteta.

  6.139. Revizija tehnikog reenja za revitalizaciju mosta ,,Goce Delev,, u Skopju, sa prof. dr

  .Periiem, dipl.in., V.Njaguljom,dipl.in., prof. m.Gugulovskim, dipl.in., prof.dr

  Z.Desovskim, dipl.in., prof.dr S.Atanasovski, dipl.in. i G.Milanovskim, dipl.in.

  6.140. Interna tehnika kontrola Glavnog projekta konstrukcije objekta administrativne zgrade

  GUCB RF u Moskvi, ulica Balug 20-22/4, u AEROINENJERINGU, sa

  mr.B.Milosavljeviem, dipl.in. i B.Petroviem, dipl.in.

  6.141. Tehnika kontrola Glavnog arhitektonsko-graevinskog projekta GMRS Godomin, na

  Mainskom fakultetu.

  6.142. Tehnika kontrola glavnog projekta rezervoara za vodu uz objekat posebne namene 777,

  konstrukcijski deo, u IH Graevinskog fakulteta.

  6.143. Struna kontrola Projekta konstrukcije postrojenja za preiavanje otpadnih voda optine

  Temerin (izvestilac za konstrukcijski deo), za Ministarstvo graevina.

  6.144. Tehnika kontrola Glavnog projekta konstrukcije tri rezervoara za vodu u okviru

  vodosnabdevanja Prislonice, u IH Graevinskog fakulteta.

  6.145. Revizija Izmena i dopuna Glavnog projekta postrojenja za preiavanje otpadnih voda

 • CURRICULUM VITAE 30

  optine Temerin, konstrukcijski deo, u IH Graevinskog fakulteta.

  6.146. Struna kontrola Generalnog projekta AUTOPUT E-75, Beograd - Ni - Skoplje; deonica

  Leskovac (Grabovnica) - granica sa Makedonijom - deo o mostovima - za Ministarstvo

  graevina, sa str.sav .Darijeviem, dipl.in.

  6.147. Struna kontrola Idejnog projekta AUTOPUT E-75, Beograd - Ni - Skoplje; deonica

  Levosoje - Bukurevac (km.955+614,19 - km.965+996,51)- deo o mostovima - za Ministarstvo

  graevina, sa prof.dr N.Hajdinom, dipl.in., prof.dr M.Ivkoviem, dipl.in., prof.dr .Periiem,

  dipl.in. i P.elaliem, dipl.in.

  6.148. Struna kontrola Idejnog projekta AUTOPUT E-75, Beograd - Ni - Skoplje; deonica

  Bukurevac - granica sa Makedonijom (km.965+996,51 - km.976+250,30)- deo o mostovima - za

  Ministarstvo graevina, sa prof.dr N.Hajdinom, dipl.in., prof.dr M.Ivkoviem, dipl.in., prof.dr

  .Periiem, dipl.in. i P.elaliem, dipl.in.

  6.149. Tehnika kontrola Glavnog projekta benzinske stanice Lipovica (arh.gra. deo), u IS

  Graevinskog fakulteta.

  6.150. Tehnika kontrola Idejnog projekta postrojenja za preiavanje vode ,,Trnovce'' - Velika

  Plana, konstrukcijski deo, u IH Graevinskog fakulteta.

  6.151. Tehnika kontrola Glavnog projekta saobraajnice Bulevar revolucije od Ustanike ulice

  do SMT-a od km. 0+000.00 do km. 2+768.12, konstrukcijski deo, u IS Graevinskog fakulteta,

  sa prof.dr S.Stevanoviem, dipl.in. i prof.dr M.Lazoviem, dipl.in.

  6.152. Tehnika kontrola Glavnog projekta benzinske stanice Pojate (arhitektonsko - graevinski

  deo), u IS Graevinskog fakulteta.

  6.153. Tehnika kontrola Glavnog projekta otvaranja izvorita ,,Gradska uma" u Panevu za

  kapacitet Q= 340 l/sec ukljuujui elemente zatite podruja u uslovima povienog vodostaja

  Dunava u reimu ,,69,5 i vie" (konstrukcijski deo), u IH Graevinskog fakulteta.

  6.154. Tehnika kontrola projekta: "Provera nosivosti postojee a.b.konstrukcije na vertikalno

  optereenje u kombinaciji sa seizmikom ili vetrom za sluaj dogradnje jednog sprata zgrade u

  Njegoevoj ulici br.84 - Beograd", u IMK Graevinskog fakulteta, sa mr. B.Milosavljeviem,

  dipl.in.

  6.155. Struna kontrola Generalnog projekta AUTOPUT E-80, deonica Ni - Pritina - deo o

  mostovima - za Ministarstvo graevina, sa prof.dr N.Hajdinom, dipl.in., prof.dr M.Ivkoviem,

  dipl.in., prof.dr .Periiem, dipl.in. i str.sav. .Darijeviem, dipl.in.

  6.156. Struna kontrola Idejnog projekta deonica Iverak - Divci, magistralnog puta M-4: Loznica

  - Valjevo - Lazarevac (deo o mostovima) - za Ministarstvo graevina.

  6.157. Tehnika kontrola Glavnog projekta sanacije vodne komore hidroelektrane Vuje, u IMK

  Graevinskog fakulteta.

  6.158. Struna kontrola Idejnog projekta sportske dvorane u Poegi (konstrukcijski deo) - za

  Ministarstvo graevina.

 • CURRICULUM VITAE 31

  6.159. Struna kontrola Idejnog projekta postrojenja za preiavanje vode ,,Trnovce'' - Velika

  Plana, konstrukcijski deo, za Ministarstvo graevina.

  6.160. Tehnika kontrola Glavnog projekta konstrukcije nove zgrade Jugoslovenskog dramskog

  pozorita u Beogradu, u IRC Graevinskog fakulteta.

  6.161. Tehnika kontrola Glavnog projekta deponije komunalnog otpada "Tamana" u Bakoj

  Palanci (konstrukcijski deo), za Balby International.

  6.162. Tehnika kontrola Glavnog projekta pretkolske ustanove "Poletarac" u Novoj Pazovi

  (konstrukcijski deo), za Balby Iternational.

  6.163. Tehnika kontrola Glavnog projekta ureaja za preiavanje otpadnih voda naselja Novi

  Beej (konstrukcijski deo), u IH Graevinskog fakulteta.

  6.164. Tehnika kontrola Glavnog projekta primerne vodovodne mree i prateih objekata od

  distributivnog sistema Valjevo do rezervoara "Brdo" (konstrukcijski deo), u IH Graevinskog

  fakulteta.

  6.165. Tehnika kontrola Glavnog projekta benzinske stanice,,Europen" u Poekovini, na putu

  M5, Kruevac - aak (konstrukcijski deo), u IS Graevinskog fakulteta.

  6.166. Tehnika kontrola Idejnog projekta snabdevanja vodom naselja Vojka (kontrukcijski deo),

  u IH Graevinskog fakulteta.

  6.167. Tehnika kontrola Glavnog projekat ispravljake stanice "Mali Mokri Lug",

  (konstrukcijski deo), u IS Graevinskog fakulteta.

  6.168. Tehnika kontrola Glavnog arhitektonsko - graevinskog projekta objekta: DOM

  VUKOVE ZADUBINE - objekat C (konstrukcijski deo), u IMK Graevinskog fakulteta.

  6.169. Tehnika kontrola Glavnog arhitektonsko - graevinskog projekta objekta trafo-stanice

  "Obili", u IRC Graevinskog fakulteta, sa prof.dr .Vuksanoviem i mr.M.Stani - ivkovi.

  6.170. Tehnika kontrola Glavnog graevinskog projekta podzemnog peakog prolaza kod

  Beogradskog Sajma, konstrukcijski deo, u Centroprojektu - Beograd.

  6.171. Tehnika kontrola Glavnog graevinskog projekta objekta kontrolnog centra GR

  "POJATE", na Mainskom fakultetu.

  6.172. Tehnika kontrola Glavnog graevinskog projekta izmene i dopune gradske gasovodne

  mree Gornjeg Milanovca, na Mainskom fakultetu, sa mr M.Veljkoviem, dipl.in.gra.

  6.173. Tehnika kontrola Glavnog gra|evinskog projekta silosnih baterija silosa u Vrbasu,

  kapaciteta 20.000 tona suncokreta - II faza izgradnje u dve baterije, u IMK Graevinskog

  fakulteta, sa V.Alendarom, dipl.in.

  6.174. Tehnika kontrola Glavnog graevinskog projekta Magistralnog gasovoda, MG-09 Pojate

  - Ni, GMRS Raanj, deo Mapa I-2, knjiga I, na Mainskom fakultetu.

 • CURRICULUM VITAE 32

  6.175. Tehnika kontrola Glavnog graevinskog projekta glavne merno regulacione stanice

  Gornji Milanovac, na Mainskom fakultetu.

  6.176. Tehnika kontrola Idejnog projekta konstrukcije objekta tunela u Bulevaru JA u

  Beogradu, u IS Graevinskog fakulteta, sa prof.dr.M.Lazoviem, dipl.in. i mr.V.Jovanoviem,

  dipl.in.

  6.177. Tehnika kontrola Glavnog projekta mostova i konstrukcija denivelisane raskrsnice ulica

  Proleterske solidarnosti i panskih boraca i postojeeg autoputa sa prateom trakom uz autoput,

  u IS Graevinskog fakulteta, sa prof.dr.M.Lazoviem, dipl.in. i str.sav. .Darijeviem, dipl.in.

  6.178. Tehnika kontrola Glavnog graevinskog projekta merno regulacione stanice (MRS) -

  "NIS FAM", na Mainskom fakultetu.

  6.179. Tehnika kontrola Glavnog graevinskog projekta mosta i krilno-potpornih zidova na

  km.0+076.43 ulice Patrovieve u okviru rekonstrukcije postojeih saobraajnica u zoni

  hipodroma u Beogradu , u IS Graevinskog fakulteta.

  6.180. Tehnika kontrola Glavnog graevinskog projekta potpornih zidova u okviru

  rekonstrukcije postojeih saobraajnica u zoni hipodroma u Beogradu, u IS Graevinskog

  fakulteta.

  6.181. Struna kontrola Idejnog projekta inenjerskih konstrukcija i objekata (mostova) na

  autoputu E-75: Beograd - Ni - granica sa BJRM, deonica Grabovnica - Grdelica, za Ministarstvo

  graevina, sa prof. dr . Vuksanoviem, dipl.in.

  6.182. Struna kontrola Idejnog projekta inenjerskih konstrukcija i objekata (mostova) na

  autoputu E-75: Beograd - Ni - granica sa BJRM, deonica Cariina dolina - Vladiin Han, za

  Ministarstvo graevina, sa prof. dr . Vuksanoviem, dipl.in.

  6.183. Struna kontrola Idejnog projekta inenjerskih konstrukcija i objekata (mostova) na

  autoputu E-75: Beograd - Ni - granica sa BJRM, deonica Vladiin Han - Donji Neradovac, za

  Ministarstvo graevina, sa prof. dr . Vuksanoviem, dipl.in.

  6.184. Struna