37
Gépelemek Csavarorsós emelő tervezése Lapszám: 1. ADATOK: Emelendő tömeg: m = 3000 kg Emelési magasság: H = 04 m Az emelőorsó anyagminősége: Fe 595 (A60) Az emelőorsó folyáshatára: R eh = 300MPa Az anyag biztonsági tényezője: n = 2 A súrlódási tényező: acél-bronz = 0,1 acél-acél=0,15 A megengedhető felületi nyomás: p meg = 15MPa Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Csavarorsós emelo tervezés

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 1.

ADATOK:

Emelendő tömeg: m = 3000 kg

Emelési magasság: H = 04 m

Az emelőorsó anyagminősége: Fe 595 (A60)

Az emelőorsó folyáshatára: Reh = 300MPa

Az anyag biztonsági tényezője: n = 2

A súrlódási tényező: acél-bronz = 0,1

acél-acél=0,15

A megengedhető felületi nyomás: pmeg = 15MPa

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 2: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 2.

SZÁMÍTÁSOK

1. AZ CSAVARORSÓ MÉRETEZÉSE:

A terhelőerő meghatározása:

NgmFt 2943081,93000

A megengedett feszültség meghatározása:

meg = 2

300

n

Reh = 150 MPa

Az orsó magátmérőjének meghatározása:

ébrmeg

mmF

dd

F

A

F

meg

meg 8054,15150

2943044

4

12

1

A kapott értékhez legközelebb eső szabványos méretet választva a biztonság érdekében

Tr 40×6, amelyre igazak a következők:

d = 40 mm

d1 = 34 mm

d2 = 37 mm

d3 = 33 mm

p = 6 mm

(Felhasználva: Nagy Géza – Gépszerkesztési atlasz, 135. oldal)

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 3: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 3.

Az önzárás ellenőrzése:

(trapézmenet esetében ß=30o)

91,5

15cos

1,0

2cos

1, tgarctgarc

955,237

6

2

d

ptgarc

Az „ α „ értéke kisebb, mint „ ρ, ” értéke így megállapítható; hogy a menet önzáró.

Ellenőrzés összetett igénybevételre:

A teher emeléséhez szükséges nyomaték:

NmNmmtgtgd

FM t 92,84666,8491891,5955,22

3729430

2

,21

A teher süllyesztéséhez szükséges nyomaték:

NmNmmtgtgd

FM t 105,286,9,2810491,5955,22

3729430

2

,22

A súrlódásból eredő nyomaték:

NmNmmd

FM ts 67,8125,816682

372943015,0

2

22

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 4: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 4.

A redukált feszültség meghatározása (MOHR elmélet segítségével)

MPad

F

A

Fébr 4147,32

34

294304

4

22

1

MPad

MM

d

MM

K

MM sssébr 5861,21

34

25,81668666,849181616

16

33

1

1

3

1

11

MPared 986,535861,2144147,3242222

Ha a redukált feszültség kisebb, mint a megengedett feszültség akkor a méretezés megfelelő!

MPaMPa redmeg 986,53150

Méretezés kihajlásra:

Hl 20

3225,9031

2800

31

35024244

11

00

d

H

d

l

Tetmayer egyenletével számolva a törőfeszültséget mert táblázathatárhatár 1050

(Felhasználva: Diószegi György – Gépszerkezetek méretezési zsebkönyv, 98. oldal)

MPatörő 03,2073225,9014,131014,1310 0

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 5: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 5.

A ténylegesen ébredő nyomófeszültség:

MPad

F

d

F

A

Fnyomó 4147,32

34

2943044

4

22

1

2

1

A biztonsági tényező értéke:

387,64147,32

03,207

nyomó

törőb

Mivel a „ b „ értéke 6 és 10 között van így megfelelő a méretezés.

2. A CSAVARANYA MÉRETEZÉSE:

Az csavaranya anyaga bronz, így kézzel mozgatás esetén a megengedett felületi nyomás

értéke: pmeg = 15MPa

A szükséges menetszám meghatározása:

814,10

4

37

4

4015

29430

44

222

1

21

ddp

F

AAp

Fz

meg

t

meg

t

A biztonságot figyelembe véve: z = 12.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 6: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 6.

A csavaranya magasságának meghatározása:

mmpzm 36612

A teher emeléséhez szükséges erő és az emelési hatásfok valamint a süllyesztéshez szükséges erő

meghatározása:

emelés: NtgtgFF t 2,459091,5955,229430,

1

%3333,091,5955,2

955,21,1

tg

tg

tg

tg

süllyesztés: NtgtgFF t 2,151991,5955,229430,

2

A hajtókar méreteinek meghatározása:

A hajtókar hossza:

(A karon 200 N erőt fejtünk ki.)

mmmF

MMlMMlF

k

skskk 83,093,832

200

25,81668666,8491811

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 7: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 7.

A hajtókar átmérőjének meghatározása:

mmlF

dd

lF

d

M

K

M

meg

kkkar

kar

kk

kar

hhmeg 448,22

150

833200323232

32

33

A biztonságra törekedve: d ≈ 23 mm

Az emelőtalp átmérőjének meghatározása:

(pmeg = 15 MPa)

2196215

29430mm

p

FA

A

Fp

meg

ttmeg

Választva: Dv = 260 mm

222

053,04

26,0

4m

DA v

v

23 051,010962,1053,0 mAAA vt

mmmA

dd

A tt

tt 255254,0

4

4

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 8: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 8.

Ellenőrzés felületi nyomásra:

MPadD

F

dD

Fp

tv

t

tv

tébr 55,14

255260

2943044

4

222222

MPappMPa ébrmeg 55,1415 , tehát a készített műszaki tervezés megfelelő!

A csavarorsó hosszának meghatározása:

mmLmmpmHL anya 45545282364002 00

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 9: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 9.

3. MŰSZAKI LEÍRÁS

Műszaki adatok

Emelési magasság: 350 mm

Terhelhetőség: 3000 kg

A szerkezet rendeltetése

Az emelő megfelel a mezőgazdasági gépjavító bázisok üzemi követelményeinek.

Alkalmazását leginkább nehéz terhek, alkatrészek emeléséhez ajánlott szilárd talajon. A

szerkezet 29430 N vagy annál kisebb teher maximum 0, 35 m magasságig történő

emelésére alkalmas. Az emelőt kizárólag függőleges helyzetben szabad használni.

Általános ismertetés

Az emelő főbb részei

Öntvényház

Az anya elhelyezését és a terhelés átadását teszi lehetővé az alaplemezre, majd onnan a

talajra. Az öntvényház kissé kúpos, az alaplemez erre van felfogatva csavarokkal. Az anya

ill. az alaplap megfogásához szükséges furatokat készreöntés után készítik.

Alaplemez

mm12090260 méretű acélöntvény. Élei a baleset megelőzése érdekében le vannak

munkálva.

Orsó

Tr 40×6. Anyaga A 50-es edzett acél. Gyártási technológia: forgácsolás(menetesztergálás vagy

menetmarás). A teljes kicsavarodás ellen az orsó alátéttel van biztosítva.

Anya

Tr 40×6

Menetszáma: z=12

Magassága: m=36 mm

Anyaga: ónbronz Bzö 12 mivel igen nagy erők, átadását kell biztosítania. Öntvényházba

van illesztve, elfordulás ellen 4db félgömbfejű csavarral van biztosítva.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 10: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 10.

Hajtókar

Anyaga A 50, keresztmetszete tömör kör mmdk 23 , hossza: mmml 83,089,832

Kicsúszás ellen zárfejekkel van biztosítva. A szerelhetőség érdekében az egyik zárfej

Süllyesztett fejű csavarral csatlakozik a karhoz.

Emelőfej

Az orsó végére támaszkodik. Leesés elkerülése érdekében félgömb fejű csavarral van

biztosítva az orsóhoz. A teherrel érintkező felülete recézett a súrlódás növelése

érdekében. Könnyítéssel van ellátva.

Alátétek és csavarok

Az emelő általános ismertetése

Általános rendeltetés:

Kézi erővel biztonságosan nem mozgatható terhek emelése, ideiglenes helyzetben

történő rögzítése. Sokat használt egyszerű gép. Terhek emelésére feszítésére,

egyenletes süllyesztéséhez és rögzítéséhez használható. A mezőgazdaságban

erőgépek és vontatott járművek javításánál, üzemeltetésénél gyakran alkalmazott.

Összeszerelés:

Az emelőrész összeállítása:

A menetes orsóra fel kell helyezni a támasztófejet, utána hatlapfejű csavarral

rögzíteni kell. A menetes orsó furatába a fordítókart bele kell helyezni. A anyát a

karba helyezve 2db csapos hernyócsavarral rögzíteni kell.

Végső összeállítás:

A menetes orsót az anyába hajtva azt alaphelyzetbe kell állítani. Hatlapfejű

csavarral rögzítjük az orsó végére a kicsavarodást megakadályozó alátétet.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 11: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 11.

Üzem közbeni teendők

Kezelési utasítás

A fordítókar jobbra forgatásával az orsó a házhoz képest kifelé mozdul el (emelés)

míg ellenkezőleg forgatva süllyesztés történik. Az emelőt lehajtott helyzetben az

emelni kívánt szerkezet alá helyezzük. Lazább talajok esetén gondoskodni kell a

megfelelő felfekvésről. Alátétként megfelelő vastagságú szívós anyagot kell

használni. A jól alátámasztott emelőfejet szabad kézzel ütközésig fel kell csavarni,

majd a forgatókar forgatásával a kívánt szerkezetet a megfelelő

magasságig emelhető. Süllyesztéskor fordítva kell eljárni.

Karbantartás

Egyszerűsége miatt nagy karbantartást nem igényel. A súrlódó felületek tisztítását

és kenését időnként el kell végezni. Kenésre szorul a támasztófej, mivel az emelés

közben forog. Az orsót rendszeresen olajjal kenni kell a súrlódás csökkentése

érdekében. Víztől, nedvességtől óvni kell, mert a korrózió nagy kárt okozhat,

befolyásolhatja a helyes működést. A meneteket időszakosan tisztítani kell ezzel

megakadályozható a berágódás.

Baleset elleni védekezés

Az emelőt csak műszakilag kifogástalan állapotban szabad használni

Az emelőtalp mindig teljes felületen és stabilan feküdjön

Kizárólag függőleges helyzetben használható

Csak az előírt terhelési határig használható

A megemelt terhet biztosítani kell

Az emelő alá- a stabilitás növelése céljából- fémtárgyat tenni, annak kicsúszási veszélye miatt nem

szabad

Az emelés közben a gépek és berendezések alatt tartózkodni, dolgozni szigorúan TILOS

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 12: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 12.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 13: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 13.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 14: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 14.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 15: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 15.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 16: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 16.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 17: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 17.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 18: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 18.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 19: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 19.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 20: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 20.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 21: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 21.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 22: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 22.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 23: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 23.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 24: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 24.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 25: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 25.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 26: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 26.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 27: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 27.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 28: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 28.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 29: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 29.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 30: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 30.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 31: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 31.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 32: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 32.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 33: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 33.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 34: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 34.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 35: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 35.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 36: Csavarorsós emelo tervezés

Gépelemek

Csavarorsós emelő tervezése

Lapszám: 36.

Dátum: 02.10.05 Név: Magyar Zsolt Csoport: GII-L-031

Page 37: Csavarorsós emelo tervezés