Cs Paa Fe3o4 Va Cs Paa Cofe2o4

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Cs Paa Fe3o4 Va Cs Paa Cofe2o4

 • 7/28/2019 Cs Paa Fe3o4 Va Cs Paa Cofe2o4

  1/16

  BC TIN HNH TO HT

 • 7/28/2019 Cs Paa Fe3o4 Va Cs Paa Cofe2o4

  2/16

  Toht nano composite chitosan PAA pht Fe3O4

  NGUYN LIU

  - Oxit stt Fe3O4

  - Chitosan PAA 1%

 • 7/28/2019 Cs Paa Fe3o4 Va Cs Paa Cofe2o4

  3/16

  Fe3O4 +

  Chitosan PAA 1%

  Khuy nhit 6070oC, 3h

  Lc, lngranhiuln

  Sy , nung

  Snphm

  NaOH 3M,

  pH = 9 -10GA 25%

 • 7/28/2019 Cs Paa Fe3o4 Va Cs Paa Cofe2o4

  4/16

  Toht nano composite chitosan PAA pht Fe3O4

  TO DUNG DCH ST T Fe3O4

  2FeCl3.6H2O + FeCl2.4H2O + 8NaOH -> Fe3O4 + 8NaCl +22 H2O

  - To4g Fe3O4(lt). Cho 9.2g FeCl3.6H2O v 3.4g FeCl2.4H2O ha tan vo

  200mlnc .

  - Dng khuytkhuy dung dch15, to = 70 80oC. Sau iuchnh

  pH = 11 bngNaOH 3M

  - Tiptckhuy2h ti to = 80O

  C- Thu c dung dchtrasch trung ha bngncct v ethanol.

 • 7/28/2019 Cs Paa Fe3o4 Va Cs Paa Cofe2o4

  5/16

  Toht nano composite chitosan PAA pht Fe3O4

  (CS/PAA/Fe3O4)

  TO Chitosan PAA 1%

  - Cn 2g CS ha tan vo 200ml acrylic acid (AA) 1%.

  Thu cCS - AA 1%

  - Dng khuyckhuy dd 15, to= 60 70.

  - Cn 0.2g K2S2O8 (Trng ngng AA -> PAA). Tiptckhuy dd 30, t= 80oC.

 • 7/28/2019 Cs Paa Fe3o4 Va Cs Paa Cofe2o4

  6/16

  Toht nano composite

  chitosan PAA pht Fe3O4

  - Cho lngtvato vo dd CS/PAA 1%.

  Khuy 500 700 v/p,

  to

  = 60 70 trong 3h. Cho 1.5 ml GA 25% vo+ Chia nhlng GA 25% cho vo trong 2h u ( trnh to

  gel qu nhanh).

  + 1h cuiiuchnh pH = 9 10 bng dd NaOH 2M.- Snphm thu c trung ha bngncct v

  ethanol.

 • 7/28/2019 Cs Paa Fe3o4 Va Cs Paa Cofe2o4

  7/16

  Toht nano composite chitosan PAA pht CoFe2O4

  (CS/PAA/CoFe2O4)

  NGUYN LIU

  - Ferit Coban

  - Chitosan PAA 1%

 • 7/28/2019 Cs Paa Fe3o4 Va Cs Paa Cofe2o4

  8/16

  Toht nano composite chitosan PAA pht CoFe2O4

  (CS/PAA/CoFe2O4)

  TO DUNG DCH Ferit T CoFe2O4

  2FeCl3.6H2O + CoCl2.6H2O + 8NaOH -> CoFe2O4 + 8NaCl +22 H2O

  - Cho 9.2g FeCl3.6H2O (0.4 M Fe3+) v 4g CoCl2.64H2O (0.2M Co

  2+) ha

  tan vo 200mlnc .

  - Dng khuytkhuy dung dch15, to = 70 80oC. Sau iuchnh

  pH = 11 bngNaOH 3M

  - Tiptckhuy2h ti to = 80OC

  - Thu c dung dchtrasch trung ha bngncct v ethanol.

 • 7/28/2019 Cs Paa Fe3o4 Va Cs Paa Cofe2o4

  9/16

  HNG KHO ST

  - Kho st thi gian hpph 2 kim loi Cu v Ni.

  - Kho st pH ca dd cha ion chpph .

  - Kho st nngca ion kim loihpph.

 • 7/28/2019 Cs Paa Fe3o4 Va Cs Paa Cofe2o4

  10/16

  KHO ST THI GIAN HP PH TI CC NNG KHC NHAU

  CHUN COMPLEXON

  - LNG XC TC: 0.5g

  - TH TCH DUNG DCH ION HP PH: 50 ml

  - TH TCH HT CHUN : 5 ml- NNG DD CHUN EDTA: 0.002N

  - CHT CH TH: murexit 1%, pH=8

  - MU NHN BIT CHUN : vng -> tm ( l thuyt)

  - (thct): vng -> hng tim tm- Thi gian kho st: 30 pht, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h.

 • 7/28/2019 Cs Paa Fe3o4 Va Cs Paa Cofe2o4

  11/16

  T (min) 25 ppm 50 ppm 100 ppm 150 ppm

  H% qe H% qe H% qe H% qe

  30 0 0 0 0 0 0 0 0

  60 25.71429 0.642857 63.56589 3.178295 70.16949 7.016949 71.29799 10.6947

  120 42.85714 1.071429 75.96899 3.79845 84.0678 8.40678 74.40585 11.16088

  180 60 1.5 86.82171 4.341085 90.84746 9.084746 84.46069 12.6691

  240 81.42857 2.035714 93.79845 4.689922 95.9322 9.59322 88.29982 13.24497

  300 94.28571 2.357143 98.44961 4.922481 97.9661 9.79661 90.4936 13.57404

  100 2.5 100 5 98.64407 9.864407 95.79525 14.36929

  KHO ST THI GIAN HP PH TI CC NNG KHC NHAU

 • 7/28/2019 Cs Paa Fe3o4 Va Cs Paa Cofe2o4

  12/16

  KHO ST THI GIAN HP PH TI CC NNG KHC NHAU

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  0 100 200 300 400

  qe(mg

  /g)

  Time (min)

  50 ppm 100ppm 150ppm 25 ppm

 • 7/28/2019 Cs Paa Fe3o4 Va Cs Paa Cofe2o4

  13/16

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  0 50 100 150 200

  0.2g/50ml

  0.25g/50ml

  0.5g/50ml

 • 7/28/2019 Cs Paa Fe3o4 Va Cs Paa Cofe2o4

  14/16

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  0 50 100 150 200

  20 ppm

  30 ppm

  40 ppm

 • 7/28/2019 Cs Paa Fe3o4 Va Cs Paa Cofe2o4

  15/16

  KHO ST THI GIAN HP PH TI pH KHC NHAU

  CHUN COMPLEXON

  - LNG XC TC: 0.5g

  - TH TCH DUNG DCH ION HP PH: 50 ml

  - TH TCH HT CHUN : 5 ml- NNG DD CHUN EDTA: 0.002N

  - CHT CH TH: murexit 1%, pH=8

  - MU NHN BIT CHUN : vng -> tm ( l thuyt)

  - (thct): vng -> hng tim tm

 • 7/28/2019 Cs Paa Fe3o4 Va Cs Paa Cofe2o4

  16/16

  KHO ST THI GIAN HP PH TI pH KHC NHAU

  - pH dkin: 3,4,5,6,7

  - LNG XC TC: 0.5g

  - TH TCH DUNG DCH ION HP PH: 50 ml

  - TH TCH HT CHUN : 5 ml- NNG DD CHUN EDTA: 0.002N

  - CHT CH TH: murexit 1%, pH=8

  - MU NHN BIT CHUN : vng -> tm ( l thuyt)

  - (thct): vng -> hng tim tm