of 20/20
...verzet bergen ...déplace les montagnes -

Croes Recom

 • View
  241

 • Download
  13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

...verzet bergen ...déplace les montagnes - De oprichting van recyclagebedrijf Recom nv in 2000 maakt de cirkel helemaal rond. De breekinstallaties verwerken het puin van de afbraakwerken. De houthakselaars verwerken op hun beurt het houtafval.

Text of Croes Recom

 • ...verzet bergen

  ...dplace les montagnes

  -

 • Succesvol verleden, gegarandeerde toekomst

  Durf, visie en lef kenmerken de bedrijfsgeschiedenis van Croes en Recom en staan garant voor een verdere stabiele groei in de toekomst. De wortels van beide bedrijven reiken tot meer dan 100 jaar terug in de tijd. Jules Croes startte in deze periode een bescheiden kolenhandel in Geetbets. Zoon Marcel zette de zaak verder en breidde in de jaren 50 en 60 uit met het leveren van stro, plantaardappelen en meststoffen. Door de aankoop van het nodige zwaar materieel verplaatsten de bedrijfsactiviteiten zich stilaan naar de grondwerken. Doorheen de jaren groeide de familienaam Croes uit tot een begrip in Geetbets en verre omstreken.

  De huidige rma bvba Croes zag het levenslicht in 1977. Sinds die periode staat het familiebedrijf onder leiding van vijf broers: Jean-Pierre, Ghislain, Roland, Valentin en Georges. De grote groei kwam er voor Croes omstreeks de millennium-wisseling. Het bedrijf specialiseerde zich verder in de grond- en afbraakwerken en breidde uit naar aanverwante sectoren zoals grondstabilisatie, wegeniswerken, freeswerken en aanleg van parkings en riolering. Tal van kleine en grote aannemers schakelden Croes doorheen de jaren in voor een uitgebreid gamma aan gespecialiseerde opdrachten.

  De oprichting van recyclagebedrijf Recom nv in 2000 maakt de cirkel helemaal rond. De breekinstallaties verwerken het puin van de afbraakwerken. De houthakselaars verwerken op hun beurt het houtafval.

 • Pass russi, avenir assur

  Le courage, la vision et laudace caractrisent lhistoire des entreprises Croes et Recom et garantissent une croissance stable dans le futur. Les racines de ces deux entreprises remontent plus de 100 ans. Cest cette poque que Jules Croes dmarra une modeste exploitation de charbon Geetbets. Son ls Marcel dveloppa lactivit et amena la croissance dans les annes 1950 et 1960 en fournissant de la paille, des pommes de terre et des engrais. Lachat du matriel lourd ncessaire a permis lentreprise de centrer peu peu ses activits sur les travaux de terrassement. Au l des annes, le nom de famille Croes sest dvelopp en un concept Geetbets et dans les environs lointains.

  Lactuelle entreprise Croes sprl a vu le jour en 1977. Depuis cette priode, lentreprise familiale est place sous la direction de cinq frres : Jean-Pierre, Ghislain, Roland, Valentin et Georges. La croissance soutenue est arrive chez Croes aux environs du passage du millnaire. Lentreprise sest spcialise dans les travaux de terrassement et de dmolition et sest ouverte des secteurs apparents tels que la stabilisation du sol, les travaux routiers, le fraisage et la construction de parkings et dgouttage. De nombreux entrepreneurs, petits et grands, ont fait appel Croes au l des annes pour une large gamme de missions spcialises.

  La fondation de lentreprise de recyclage Recom sa en 2000 permet de boucler la boucle. Les installations de concassage transforment les dcombres des travaux de dmolition. Les broyeurs de bois transforment leur tour les dchets de bois.

  Deux entreprises, une histoire

  Les entreprises surs Croes et Recom collaborent comme une seule quipe dans leurs domaines de spcialisation dans de nombreux projets. Alors que Croes a bti depuis des dcennies son exprience dans le domaine des travaux de dmolition, de terrassement et routiers, lentreprise de recyclage Recom soriente dans le broyage, le criblage et la rutilisation de toutes sortes de dchets, de bton et de bois. Ainsi, Recom dispose de centrales bton l o sont transforms ses propres granulats en produits base de bton de haute qualit.

  En unissant leurs forces, Croes et Recom proposent un offre totale complmentaire de services qui boucle la boucle : de la dmolition au recyclage en passant par le broyage et le criblage. au recyclage en passant par le broyage et le criblage.

  Twee rmas, n verhaal

  Zuster rmas Croes en Recom werken vanuit hun eigen vakgebieden voor tal van projecten als n team samen. Terwijl Croes decennialang ervaring opbouwde in de wereld van de afbraak-, grond- en wegenwerken, richt recyclebedrijf Recom zich op het breken, zeven en hergebruiken van allerlei soorten puin, beton en hout. Zo beschikt Recom over betoncentrales waar de eigen granulaten worden verwerkt tot hoogkwalitatieve betonproducten.

  Door het bundelen van de krachten bieden Croes en Recom een complementair totaalpakket van diensten aan dat de volledige bouwcirkel rond maakt: van afbraak over breken en zeven tot recyclage.

 • Notre ambition : des clients 100 % satisfaits

  Croes et Recom disposent ensemble dune quipe de plus de 80 collaborateurs quali s et expriments. Ils utilisent le matriel le plus moderne plus de 250 machines ! pour raliser chaque mission rapidement, en tout scurit et correctement. Chaque jour, nous concrtisons tous ces atouts dans notre ambition : des clients 100 % satisfaits.

  Aucun projet nest trop grand... ou trop petit

  Croes et Recom ne connaissent aucune limite, tant dans le domaine des travaux de terrassement et de dmolition que dans le broyage et le criblage mobile. Nous sommes en mesure de remplir chaque mission, quelle que soit son ampleur et sa complexit. Mais cela ne signi e nullement que nous ddaignons les travaux plus petits ou dlicats. En effet, les petits travaux dexcavation font mme partie de notre spcialit.

  Faites con ance notre longue exprience

  Leur longue exprience et leur savoir-faire donnent Croes et Recom une formidable avance pour raliser correctement et en toute scurit un projet. Les talents combins de nos collaborateurs garantissent invariablement une plus-value.

  La rapidit comme mot dordre

  Des circonstances imprvues sont le lot indissociable du secteur de la construction. Grce leur taille et leur large parc de machines, Croes et Recom sont mme dentamer et dachever des projets trs rapidement. Vous serez tonns de la rapidit avec laquelle nous nous rendons sur place. Et avec laquelle nous mettons les voiles. Nous ne perdons aucun temps prcieux en pannes. Notre propre vhicule mobile de rparation rsout dventuels problmes techniques sur le chantier en un rien de temps.

  La exibilit, notre meilleur atout

  La exibilit reprsente le l rouge de notre fonctionnement. Pour chaque mission, nous mettons tout en uvre pour laborer une solution et vous rendre service. Les accords sont les accords. Si besoin est, nous mettons les bouches doubles pour venir bout du gros boulot dans les dlais convenus.

  Nos clients : des professionnels et des particuliers

  Croes et Recom effectuent des missions tant pour des particuliers que des entrepreneurs dans le secteur industriel, la construction des routes, lassainissement et les adjudications. Notre liste de rfrences brille par les nombreuses entreprises dentreprenariat clbres et renommes que compte le pays.

  Notre terrain daction stend sur lensemble de la Belgique. Grce notre rpartition gographique, avec des centres de recyclage Ham (Limbourg), Saint-Trond (Limbourg), Tirlemont (Brabant amand) et Loncin (Lige), nous pouvons atteindre en peu de temps chaque recoin des provinces du Limbourg, du Brabant amand, dAnvers et de la Rgion wallonne.

  Onze ambitie: 100% tevreden klanten

  Croes en Recom beschikken samengeteld over een team van meer dan 80 vakbekwame en ervaren medewerkers. Zij gebruiken het modernste rollend materieel meer dan 250 stuks! om elke opdracht snel, veilig en correct uit te voeren. Elke dag zetten we al deze troeven in om onze ambitie waar te maken: 100% tevreden klanten.

  Geen project te groot of te klein

  Zowel op vlak van grond- en afbraakwerken als voor het mobiel breken en zeven kennen Croes en Recom geen limieten. Wij kunnen elke opdracht hoe groot of complex ook de baas. Maar dit betekent geenszins dat we onze neus ophalen voor kleinere of delicate werkjes. Zo behoren minigraafwerken zelfs tot onze specialiteiten.

  Vertrouw op onze jarenlange ervaring

  De jarenlange ervaring en vakkennis geven Croes en Recom een enorme voorsprong bij het correct en veilig uitvoeren van een project. De gecombineerde talenten van onze medewerkers garanderen steevast een meerwaarde.

  Snel als het moet

  Onvoorziene omstandigheden horen onlosmakelijk tot de bouwsector. De schaalgrootte en het uitgebreide machinepark laten Croes en Recom toe om projecten zeer snel aan te vatten en af te ronden. U staat versteld van hoe snel we ter plaatse kunnen zijn. En uiteraard ook weer weg. Wij verliezen geen kostbare tijd door pannes. Onze eigen mobiele servicewagen lost eventuele technische problemen op de werf in een mum van tijd op.

  Flexibiliteit als grote troef

  De rode draad doorheen onze bedrijfswerking vormt exibiliteit. Voor elke opdracht gaan we tot het uiterste om een oplossing uit te werken en u van dienst te zijn. Afspraken zijn afspraken. Indien nodig schakelen we probleemloos een tandje bij om de klus te klaren binnen de afgesproken deadlines.

 • Onze klanten: professionals n particulieren

  Croes en Recom voeren opdrachten uit voor zowel particulieren als aannemers uit de industriebouw, wegenbouw, saneringen en algemene aannemingen. Op onze referentielijst prijken zo goed als alle bekende en gerenommeerde aannemersbedrijven van het land.

  Ons actieterrein strekt zich uit over heel Belgi. Dankzij onze geogra sche spreiding met breekwerven in Ham (Limburg), Sint-Truiden (Limburg), Tienen (Vlaams-Brabant) en Loncin (Luik) bereiken we met korte rijtijden elke uithoek van de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, Antwerpen en het Waals Gewest.

 • Croes: totaalspecialist in afbraak- en grondwerken

  Croes concentreert zich naast algemene en gespecialiseerde afbraak- en grondwerken op aanverwante activiteiten. Zo kan u beroep op ons doen voor het affrezen van beton en asfalt, grondstabilisatie met cement of kalk, wegeniswerken en de aanleg van parkings en riolering.

  U schakelt ons exibel in voor n of een combinatie van deze opdrachten f vertrouwt het totaalpakket aan ons toe. Dit laatste al dan niet inclusief de recyclage en (mobiele) breekmogelijkhe-den die zusterbedrijf Recom biedt. Zo pro teert u optimaal van onze knowhow en ervaring.

 • Croes : le spcialiste complet en travaux de dmolition et de terrassement

  En plus de travaux de dmolition et de terrassement gnraux et spcialiss, Croes se concentre sur des activits apparentes. Vous pourrez ainsi faire appel nous pour le fraisage du bton et de lasphalte, la stabilisation du sol la chaux ou au ciment, les travaux routiers et la construction de parkings et dgouttages.

  Vous pouvez faire appel nous de manire exible pour lune des combinaisons de ces missions ou bien faire con ance notre offre totale. Cette dernire comprend ou non le recyclage et les possibilits de broyage (mobile) que lentreprise sur Recom offre. Vous pro terez ainsi de manire optimale de notre savoir-faire et de notre exprience.

  Afbraakwerken Torens, bruggen, wegen, scholen, vliegvelden, fabrieken, woningen, loodsen, magazijnen, stallen, Croes breekt alles af. Van groot en grof tot klein en fragiel. Croes gaat geen enkele uitdaging uit de weg en voert de ontmantelings- of afbraakopdracht tot in de puntjes uit.

  Wij spannen de werf volledig af, sorteren het afval in containers en vervoeren de verschillende fracties naar erkende stortplaatsen. Onze specialisten plannen nauwgezet de inzet van gespecialiseerde materieel zoals hydraulische roterende betonvergruizers, sloopscharen, hydraulische breekhamers, sorteergrijpers, Ook voor het strippen van gebouwen, afbraak na brand, verwijdering van zowel losse als vaste asbest als het knippen en vergruizen van (gewapende) beton kan u bij ons terecht.

  GrondwerkenCroes heeft de modernste graafmachines in alle formaten en uitvoeringen om elke opdracht voor grondwerken zelfs onder hoge tijdsdruk tot een goed einde te brengen. Het uitgraven en aanvullen van een kelder voor een woning, het uitvoeren van grondwerken voor een nieuw viaduct, de graafwerken voor een ondergrondse megaparking, Dankzij onze uitgebreide capaciteit aan materieel en de grote expertise van onze kraanbestuurders kunnen wij probleemloos elk project aan.

  Ook minigraafwerken, precisiewerken, gps-gestuurde nivelleringen en grondwerken op moeilijke locaties behoren tot onze specialiteiten. Wij maken elk bedrijfsterrein bouwrijp volgens de wensen van de klant. Voor saneringswerken op oude industrile gebieden beschikken wij over graafmachines met een beschermende overdrukcabine.

  Travaux de dmolition Tours, ponts, routes, coles, aroports, usines, habitations, hangars, dpts, tables, etc. Croes dmolit tout. Du gros et robuste au petit et fragile. Croes ne refuse aucun d et mne des missions de dmantlement ou de dmolition jusque dans les moindres dtails.

  Nous couvrons compltement le chantier, trions les dchets dans des containers et expdions les diffrentes parties des usines de recyclage rputes. Nos spcialistes plani ent minutieusement lemploi de matriel spcialis tel que crushers de bton rotatifs hydrauliques, cisailles, marteaux piqueurs hydrauliques, bacs de triage, etc. Mme pour le dmontage partiel de btiments, la dmolition aprs incendie, llimination damiante tant x que libre et le broyage et le concassage de bton (arm), adressez-vous nous.

  Travaux de terrassement

  Croes dispose des pelleteuses les plus modernes de toutes tailles pour mener bien chaque mission de terrassement mme avec des dlais serrs. Excavation et le remblaiement dune cave pour une habitation, ralisation de travaux de terrassement pour un nouveau viaduc, excavation pour un grand parking souterrain, etc. Grce notre connaissance tendue du matriel et limmense expertise de nos oprateurs de grue, nous pouvons aborder chaque projet sans problme.

  Les petits travaux dexcavation, les travaux de prcision, les nivellements contrls par GPS et les terrassements sur des terrains dif ciles font galement partie de nos spcialits. Nous rendons chaque terrain dentreprise constructible selon les souhaits du client. Pour les travaux dassainissement sur danciennes zones industrielles, nous disposons dexcavatrices quipes de cabines en surpression.

 • Stabilisation la chaux ou au ciment

  Tous les sous-sols ne satisfont pas aux normes de stabilit de votre projet de construction. Humidit, couche argileuse, etc. Au lieu de retirer le sol et de le remplacer, Croes offre une solution bien moins onreuse. Nous stabilisons le sol existant la chaux ou au ciment, en fonction de ce que notre analyse dvoile. Nos machines modernes traitent le sol jusqu une profondeur de 50 cm. Cette mthode permet dconomiser du temps et de largent et augmente signi cativement la portance du sol.

  Fraisage de lasphalte et du bton

  Nous fraisons la couche dusure dune route en bton ou en asphalte, entirement ou partiellement. Grce nos nombreuses racleuses, nous pouvons raliser toutes les missions, de 100 plus de 65 000 m, avec des profondeurs jusqu 35 cm. De nombreux constructeurs de route ont dj fait appel ces services.

  Travaux routiers, parking et gouttage

  Croes ne fait pas que dtruire ou fraiser. Nous sommes galement en mesure de construire. Nous disposons ainsi dune quipe spci que se spcialisant dans la construction complte de parkings et dgouttage. Cela recouvre: dmolition, fraisage, concassage sur place du bton, dblais, remblais, gouttage, asphaltage, pose de murs de soutnement, pose de plaques en bton, pavage, etc.

  Grondstabilisatie met kalk of cement

  Niet alle ondergronden voldoen aan de stabiliteitsnormen voor uw bouwproject. Vochtigheid, een kleilaag, In plaats van de grond af te voeren en te vervangen, heeft Croes een veel goedkopere oplossing. Wij stabiliseren de bestaande grond met kalk of cement, afhankelijk van wat onze grondanalyse uitwijst. Onze moderne machines behandelen de grond tot op een diepte van 50 centimeter. Deze methode bespaart tijd en geld en verhoogt drastisch het draagvermogen van de grond.

  Wegeniswerken, parking en riolering

  Croes breekt en freest niet alleen. We kunnen ook constructief aan de slag. Zo beschikken we over een speci ek team dat zich specialiseert in de totaalaanleg van parkings en riolering. Dit omvat: opbraak, freeswerken, ter plaatse breken van beton, af- en aanvoer van steenslag, riolering, asfaltering, keerwanden plaatsen, betonnen vloerplaten aanleggen, beklinkering uitvoeren,

 • Frezen van asfalt en beton

  Wij frezen de versleten deklaag van een wegdek in beton of asfalt geheel of gedeeltelijk weg. Dankzij de vele machines kunnen wij elke opdracht aan, van 100 tot meer dan 65 000 m met oppervlaktedieptes tot 35 centimeter. Tal van wegenbouwers deden al beroep op deze diensten.

 • Recom: gevestigde waarde in recyclage van puin en hout

  Dankzij de ervaring van zusterbedrijf Croes nam Recom na de oprichting in 2000 meteen een vliegende start. Op enkele jaren tijd groeide deze recyclagespecialist uit tot een gevestigde waarde in deze groeisector.

  In nauwe samenwerking met zusterbedrijf Croes n in opdracht van derden richten we ons op puin-, beton- en houtrecyclage. Door een combinatie van breken en zeven brengen we hoogwaardige eindproducten op de markt voor (onder)funderingen of tijdelijke werfwegen. We maken eveneens granulaten die dienen als grondstof voor de betonproductie in onze eigen centrales. Recom beschikt over een eigen labo voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles.

  Mobiele breekinstallatiesRecom beschikt met een tiental mobiele breekinstallaties over de grootste mobiele breekcapaciteit in Belgi. Wij breken het puin meteen tijdens de op- of afbraakwerken. Zo kan het ter plaatse blijven en hergebruikt worden als nieuwe fundering of ef cinter en dus goedkoper afgevoerd worden.

  Dankzij onze enorme mobiele breekcapaciteit met machines van 30 tot 80 ton halen wij voldoende breekcapaciteiten om probleemloos het tempo van grote op- of afbraakwerken te volgen.

  Vaste breekwervenWanneer mobiel breken niet haalbaar of wenselijk is, verhuist het beton-, asfalt- of mengpuin naar een van onze vier vaste breekwerven in Ham, Loncin, Tienen of Sint-Truiden. De breekwerven staan open voor derden voor het storten van beton-, puin- en houtafval of voor het afhalen van onze verwerkte eindproducten in verschillende korrelgrootte. Deze kan u probleemloos hergebruiken als (onder)fundering voor een wegdek, vloerplaat, parking, oprit, Wij breken volgens verschillende korrelgroottes.

  Adresgegevens: Tienen: Industriepark 33/II Sint-Truiden: Hasseltsesteenweg 119 Ham: Aubruggestraat Loncin: Rue de Jemeppe 228

  Wanneer mobiel breken niet haalbaar of wenselijk is, verhuist het beton-, asfalt- of mengpuin naar een van onze vier vaste breekwerven in Ham, Loncin, Tienen of Sint-Truiden. De breekwerven staan open voor derden voor het storten van beton-, puin- en houtafval of voor het afhalen van onze verwerkte eindproducten in verschillende korrelgrootte. Deze kan u probleemloos hergebruiken als (onder)fundering voor een wegdek, vloerplaat, parking, oprit, Wij breken volgens verschillende korrelgroottes.

  Adresgegevens: Tienen: Industriepark 33/II Sint-Truiden: Hasseltsesteenweg 119 Ham: Aubruggestraat Loncin: Rue de Jemeppe 228

  Recom : une valeur sre dans le recyclage de dcombres et de bois

  Grce lexprience de son entreprise sur Croes, Recom a pris un bon dpart aprs sa fondation en 2000. En quelques annes, ce spcialiste du recyclage sest dvelopp en une valeur sre dans ce secteur en pleine croissance.

  En troite collaboration avec son entreprise sur Croes et pour le compte de tiers, nous nous concentrons sur le recyclage de dcombres, de bton et de bois. En combinant le broyage et le criblage, nous mettons sur le march des produits naux de haute qualit pour des fondations ou des routes de chantier temporaires. Nous produisons galement des granulats servant de matire premire pour la production de bton dans nos propres centrales. Recom dispose de son propre laboratoire pour raliser des contrles de la qualit.

 • Installations de concassage mobile

  Recom dispose dune dizaine dinstallations de concassage mobile, parmi la plus grande capacit de concassage mobile en Belgique. Nous concassons immdiatement les dcombres pendant les travaux de dsassemblage et de dmolition. Ainsi, ils peuvent rester sur place et tre rutiliss comme nouvelles fondations ou tre remblays de manire plus ef cace et donc meilleur cot.

  Grce notre importante capacit de concassage mobile, avec des machines de 30 80 tonnes, nous disposons de capacits de concassage suf santes pour suivre sans souci le rythme de grands travaux de dblaiement ou de dmolition.

  Travaux de concassage xe

  Lorsque le concassage mobile nest pas ralisable ou souhaitable, les dcombres de bton, dasphalte ou mixtes sont transfrs dans lun de nos quatre centres de recyclage Ham, Loncin, Tirlemont

  ou Saint-Trond. Les centres de concassage sont ouverts des tiers pour le tri du bton, des gravats et des dchets du bois ou pour venir prendre nos produits naux transforms en diffrentes tailles de grains. Vous pourrez facilement les rcuprer comme fondations pour revtement, dallage, parking, voie daccs, etc. Nous concassons selon diffrentes tailles de grains.

  Adresse: Tirlemont: Industriepark 33/II Saint-Trond: Hasseltsesteenweg 119 Ham: Aubruggestraat Loncin: Rue de Jemeppe 228

  Installations de criblage

  Lorsque le criblage intgr de nos installations de concassage ne suf t pas, nous apportons les installations de criblage ncessaires. En fonction des diffrentes techniques nettoyage, vibrage, windshifting, etc. ces machines librent les dcombres de tout ce qui ny a pas sa place, comme le plastique, les gotextiles, le bois, etc. Le criblage du gravier, du sol et de lasphalte frais en fonction de la taille des grains fait galement partie des possibilits.

  Broyeurs de bois

  Nos puissants broyeurs de bois transforment de grands volumes de bois en un tour de main. Le dboisement grande chelle, les grosses souches darbres, le bois avec mtal, etc. ne rsistent pas ces machines. Elles transforment tant les dchets verts que le bois issu de travaux de dmolition.

  La diversit de ces broyeurs permet de moudre et trier les copeaux de bois en tailles successives. Ainsi, ils pourront servir diffrentes ns de haute qualit : compost, dcoration de jardin, construction dune route de chantier temporaire, biomasse pour de llectricit verte, etc.

  Zee nstallatiesAls de ingebouwde zeven van onze breekinstallaties niet volstaan, zetten wij aanvullend de nodige zee nstallaties in. Volgens verschillende technieken trommelen, trillen, windshifting, verlossen deze machines het puin van al wat er niet in thuishoort zoals plastiek, geotextiel, hout, Ook het zeven van grind, grond en gefreesde asfalt volgens korrelgrootte behoort tot de mogelijkheden.

  Houthakselaars Onze krachtige houthakselaars verwerken grote houtvolumes in een ongezien sneltempo. Ook ontbossingen op grote schaal, dikke boomstronken, hout met metaal, houden deze machines niet tegen. Zij verwerken zowel groenafval als hout van afbraakwerken.

  De veelzijdigheid van deze shredders laat toe om de houtsnippers volgens uiteenlopende groottes te vermalen en uit te sorteren. Zo kunnen deze dienen voor verschillende hoogwaardige doeleinden: compost, tuindecoratie, de aanleg van een tijdelijke werfweg, biomassa voor groene stroom,

 • Betoncentrales

  Een deel van de granulaten afkomstig van onze breekinstallaties verwerken we tot hoogwaardige betonproducten in onze eigen betoncentrales. Zo beschikt Recom over betoncentrales in Tienen en Loncin. Onze moderne centrales garanderen een minimale wachttijd en een hoogstaande service.

  Beide centrales liggen op dezelfde site als de breekwerf of vlakbij. Ook voor u heeft dit voordelen: u rijdt nooit met lege vrachtwagens rond. U levert puin en indien nodig neemt u meteen gerecycleerde producten mee terug. Storten en afhalen in n rit.

  Door beton te produceren met eigen gerecycleerd materiaal verzekeren we 100% de hoge kwaliteit van het eindproduct en kunnen we goedkoop produceren. Wij leveren het beton ter plaatse of u kan het afhalen.

  Onze betoncentrales voorzien u van: Stabilis Magere beton Vette beton Gestabiliseerd zand Zand Grind Gestabiliseerde steenslag

  Adresgegevens: Betoncentrale Tienen: Leeuwerikweg 20, tel 016 76 07 41 Betoncentrale Loncin: Rue de Jemeppe 228, tel 04 239 08 30

 • Centrales bton

  Nous transformons une partie des granulats provenant de nos installations de concassage en produits de bton de haute qualit dans nos propres centrales bton. En effet, Recom dispose de centrales bton Tirlemont et Loncin. Nos centrales modernes garantissent un temps dattente minime et un service suprieur.

  Ces deux centrales occupent le mme site que le centre de recyclage, ou proximit. Cette situation vous offre galement des avantages : vos camions ne circuleront jamais vide. Vous livrez le dcombres et, si ncessaire, reprenez des produits recycls au retour. Le tri et lenlvement en un voyage.

  La production de bton laide de notre propre matriau recycl nous permet de garantir 100 % une qualit leve du produit nal et de le produire bon march. Nous livrons le bton sur place, ou vous pouvez venir le chercher.

  Nos centrales bton vous fournissent en : Stabilis Bton maigre Bton riche Sables stabiliss Sables Graviers Empierrements stabiliss

  Adresse: Centrale bton de Tirlemont: Leeuwerikweg 20, tl. 016 76 07 41 Centrale bton de Loncin: Rue de Jemeppe 228, tl. 04 239 08 30

 • Dehaco B.V. Kruisbaak 25 2165 AJ Lisserbroek Nederland Tel: . +31 (0)252 417950 Fax: +31 (0)252 418531 [email protected] www.dehaco.nl

  DEHACO, volop in het nieuws.DEHACO is in de Benelux d totaalleverancier van de sloopbranche en toonaangevend op het gebied van stofbeheersing, sloopmaterieel, asbest- en grondsanering. Bovendien beschikt DEHACO over een grote verhuurvloot en een modern keuringscentrum voor sloopmaterieel en asbestgereedschappen.

  Met de nieuwe lijn stofbeheersingsmachines laat DEHACO wederom zien dat zij haar plaats als innovatieve marktleider verdient. Kies je voor kwaliteit en betrouwbaarheid dan kies je voor DEHACO, al 25 jaar lang!

  Firma Luyckx NV/SA: Abdijlaan 33 - 2960 Brecht - T: 03 313 95 51 Filiaal: Noordkaai 7 - 8870 Izegem - T: 051 31 56 90

  We go for reliable solutions

  www.luyckx.be

  Luyckx_adv a5hor_algemeen_c03.indd 1 02-05-2008 11:16:52

  Ganzenweg 9 3540 Geetbets Tel.: 011 58 70 57 of 011 48 04 70Fax: 011 58 12 45 [email protected] www.croesbvba.be

  Industriepark 33/II 3300 Tienen Tel.: 011 78 51 11Fax: 011 58 12 45 [email protected] www.recomsa.be

 • tel: +32 (0)495/544 427 - Fax: +32 (0)50/27 50 63 - www.verhaegheproducts.be - [email protected]

  www.bia

  .be

  ANNONCE BIA-RECYCLING 190x64.indd 1 19/04/10 23:33

 • www.DEZEURE.be

  Hier rijdt kwaliteit

  Izenbergestraat 5 - 8630 Beauvoorde (Veurne) - tel. 058-28 00 80 - [email protected]

  Nieuw model ! Nieuw mode

  l !

  Nieuw model !

  adv-Croes_Opmaak 1 4/05/10 15:12 Pagina 1

  D specialistindustrile verzekeringen

  Uw lokale verzekeringsmakelaarvan wereldformaat

  Gras Savoye Belgium nvKoolmijnlaan 203

  3550 Heusden-Zolder011/57.23.78

  www.grassavoye.be

 • Ganzenweg 9 3540 Geetbets Tel.: 011 58 70 57 of 011 48 04 70Fax: 011 58 12 45 [email protected] www.croesbvba.be

  Industriepark 33/II 3300 Tienen Tel.: 011 78 51 11Fax: 011 58 12 45 [email protected] www.recomsa.be

  Desi

  gned

  by

  Big

  Med

  ia G

  roup

  NV,

  ww

  w.u

  wbr

  ochu

  re.b

  e