Click here to load reader

Crna Nedjelja - Thomas Harris

 • View
  75

 • Download
  29

Embed Size (px)

DESCRIPTION

roman

Text of Crna Nedjelja - Thomas Harris

 • ThomasHarris

  CRNANEDJELJA

  Naslovoriginala:BlackSunday

 • 1.

  Spustala se noc. Aerodromski je taksi stropotom jurio premaBeirutu, cestom koja se u duzini od sest milja protezala uza samuobalu. Dahlia Iyad sa straznjeg je sjedala promatrala kako se sivakoprena u posljednjim odsjajima sunca navlaci preko bijelezapjenjenepovrineSredozemnogmora.RazmiljalajeoAmerikancu.Morateodgovoritinabrojnapitanjauvezisnjim.

  Taksi je skrenuo u ulicu Verdun, provlaceci se prema sredistugrada, prema cetvrti Sabra, naseljenoj velikim brojem izbjeglica izPalestine. Vozacu nisu bile potrebne nikakve upute. Pazljivo jepogledaouretrovizor,zatimugasiosvjetlaiskrenuoumalodvoriteublizini ulice Jeb el-Nakhel. U dvoristu je bilo mracno kao u rogu.Dahliajeculazvukvozilaizudaljenihulicaipucketanjeumotorukojisehladio.Prolajejednaminuta.

  Taksisezatimzaljuljao,cetvoravratanaglosuseotvorilaivozacaje zaslijepilo snazno svjetlo baterijske svjetiljke. Dahlia je osjecalamiris ulja na pistolju koji se nalazio tek nekoliko centimetara odnjenogoka.

  Covjeksasvjetiljkomprisaojestraznjimvratimataksijaipistoljjenestao.

  Djinnivreklajeonatiho. Izai i poi zamnom. Govorio je arapski, brzo i s jabalskim

  naglaskom.

  UtihojprostorijiuBeirutu,DahliuIyadcekaojenemilosrdansud.Hafez Najeer, zapovjednik Al Fatahove elitne obavjestajne jediniceJihazal-Rasd(RASD),sjediojezaradnimstolom,naslanjajuciglavunazid.Biojetovisokcovjekmaleneglave.NjegovipotcinjenipotajnosugazvaliBogomoljka.Upotpunostizadrzatinjegovupaznjuznacilojeosjeatimuninuistrah.

  Najeer je bio komandant Crnog rujna. Nije vjerovao u pojamsituacija na Srednjem istoku. Vracanje PalestineArapimane bi gazadovoljilo.Vjerovaojeusveopceunistenje,uvatrukojaprociscuje.UtojevjerovalaiDahliaIyad.

 • U to su vjerovala i druga dvojicamuskaraca koji su se nalazili uprostoriji: Abu Ali, koji je upravljao odredima za atentate Crnogrujna u Italiji i Francuskoj, te Muhammad Fasil, strucnjak zaeksploziv i zacetniknapadanaOlimpijsko selouMunchenu.ObojicasubilipripadniciRASD-a,mozgoviCrnogrujna.Njihovpolozajnijepriznavao siri palestinski gerilski pokret, buduci da Crni rujanunutarAlFatahaivipoputudnjeutijelu.

  UpravosutatrojicamuskaracaodluciladaceCrnirujanizvestiakciju u Sjedinjenim Drzavama. Osmisljeno je i odbaceno vise odpedesetplanova.Umeuvremenu, americka je vojnaoprema i daljepritjecalanaizraelskedokoveuHaifi.

  Rjesenjesepojavilo iznenadaisad ce,uslucajudaNajeerodobritu zamisao, cijeli zadatakbiti u rukamaovemlade zene.Onaodbacisvoju djellabu na stolac, te se okrene prema njima. Dobra vecer,drugovi.

  Dobro dosla, drugariceDahlia receNajeer. Nije ustao kad jeusla. To nisu ucinili ni ostala dvojica. Izgled joj se promijenio zavrijeme jednogodisnjeg boravka u Sjedinjenim Drzavama. U svomenskomodijeluizgledalajeelegantnoipomalorazoruavajue.

  Amerikanacjespremanreceona.Uvjerenasamda ce icidokraja.Onivizato.

  Koliko jepouzdan?Ciniloseda jojNajeerovpogledprodireulubanju.

  Dovoljnopouzdan.Jagapodravam.Ovisanjeomeni.Tosevidiiztvojihizvjestaja,nokodiranjejebilonespretno.Ima

  pitanja.Ali?Abu Ali pazljivo pogleda Dahliu. Sjecala ga se s njegovih

  predavanjaizpsihologijenaAmerikomsveuilituuBeirutu.Amerikanacseuvijekponaarazborito?upitaon.Da.Alimislidajeumobolan?Duevnozdravljeiprividnarazboritostnisuistastvar,drue.Dalisenjegovaovisnostotebipovecava?Javljajulisekodnjega

  periodiukojimajeprematebineprijateljskiraspoloen?Ponekadseponaaneprijateljski,nonetakoestokaoprije.Jeliimpotentan?KazedajebioimpotentanodtrenutkaoslobaanjaizSjevernog

 • Vijetnamapa svedoprije dvamjeseca. Dahlia je promatralaAlija.Njegoviodmjereni, skladnipokreti i ovlazeneocipodsjecali su jenacibetku.

  Jesilitizaslunazalijeenjenjegoveimpotencije?Ne radi se tuo zasluzi, druze.Radi seokontroli.Moje je tijelo

  korisno u odrzavanju te kontrole. Kad bih znala da bih s pistoljempostiglavie,uzelabihpitolj.

  Najeer s odobravanjem kimne glavom. Znao je da ona govoriistinu.Dahlia jepomoglapriuvjezbavanju trojice japanskih teroristakoji su izveli napad na aerodrom Lod u Tel Avivu, ubijajucinasumce.Upocetkusubila cetvoricajapanskihterorista. JedansezavrijemeuvjezbavanjaprestrasioiDahliamuje,doksujeostalatrojicapromatrali,raznijelaglavukratkimSchmeisserovimautomatom.

  Kakomozes biti sigurna da ga odjednom nece obuzeti griznjasavjestiidateneepredatiAmerikancima?biojeuporanAli.

  S tobionidobilida toucini?upitaDahlia. Jasamsitnariba.Dobili bi eksploziv, no Amerikanci vec imaju obilje plasticniheksploziva,kaototopouzdanoznamo.OvojebiloupuenoNajeeruionaprimijetikakojeonstrogopogledava.

  Izraelski su teroristi gotovo bez iznimke upotrebljavali americkiplasticnieksplozivC4.Najeersesjecaokakoje iznosiobratovotijeloizrusevinastanauBhandoumu,tekakosezatimvracaounutradabipotraionoge.

  Amerikanac se obratio nama zbog toga sto mu je trebao "eksploziv.Titoznas,druzereceDahlia.Idaljecemetrebatizbogdrugih stvari. Prema njegovim politickim uvjerenjima, mi negrijesimo. On takvih uvjerenja nema. Osim toga, izraz savjest nanjegasenemoeprimijeniti.Znamdameneeizdati.

  PogledajmogajosjednomreceNajeer.DrugariceDahlia,tisitogcovjekaproucavalaujednomodreenomtipuokoline.Dopustidatigapokaemupotpunodrugaijimokolnostima.Ali?

  Abu Ali na stol postavi 16-milimetarski ilmski projektor i utrnesvjetla.Ovosmo,drugariceDahlia,dobiliteknedavno,posredstvomizvora u Sjevernom Vijetnamu. Jednom je prikazan na americkojteleviziji.Sumnjamdasigavidjela.

  Na zidu se tada pojavio pocetak vrpce oznacene brojevima, a izzvucnikajedopiraoizoblicenizvuk.Kakosebrzinapovecavala,tajse

 • zvukpolakopretvaraouhimnuDemokratskeRepublikeVijetnam, acetvrtastosvijetlopoljenazidupostalojeokrecenasoba.Napodususjedjeladvadesetcetiriamerickaratnazarobljenika.Narednijekadarprikazivao govornicu za koju je bio pricvrscen mikrofon. Njoj jepolako prisao visoki, mrsavi muskarac. Na sebi je imao sirokuuniformu namijenjenu ratnim zarobljenicima, carape, te sandale sremenom.Dokjenaklonomglavepozdravljaosluzbeneosobekojesuse nalazile u prednjem dijelu prostorije, jedna mu je ruka ostala unaborima vjetrovke, a drugu je drzao na bedru. Okrenuo se premamikrofonuipolakoprogovorio.

  Ja sam Michael J. Lander, porucnik bojnog broda u americkojmornarici. Zarobljen sam 10. veljace 1967, dok smo pozarnimbombama napadali civilnu bolnicu u blizini Ninh Bin-ha... u bliziniNinhBinha.Unatoctomestopostojeneoborividokaziomojimratnimzlocinima,DemokratskaRepublikaVijetnammenijekaznila,vecmijepokazalastradanjaprouzrocenaamerickimratnimzlocinima,kaostosuonikojesampocinio ja iostali... iostali.Z aomijezbogonoga stosam ucinio. Z ao mi je sto smo ubijali djecu. Apeliram na americkinarod da prekine ovaj rat. Demokratska Republika Vijetnam nijeneprijateljskinastrojenapremaamerickomnarodu.Navlastisuratnihukai.Idaljeubitipostienonimtosamuinio.

  Kamera je prikazivala pojedinacna lica zatvorenika koji su,izvjezbanobezizrazajnih lica,sjedjelipoputpazljivihucenika.Filmjezavriohimnom.

  Prilicno neumjesno rece Ali, ciji je engleski bio gotovobesprijekoran.Rukamujesigurnobilasvezanazatijelo.

  TijekomprojekcijepomnojepromatraoDahliu.Ocisu jojsenatrenutakbile zaiskrilepripogleduna ispijeno liceukrupnomplanu.Ostalojevrijemebilaravnoduna.

  BombardiranjebolnicenaglasjerazmisljaoAli.Znacidajeutimstvarimaiskusan.

  Zarobljenjeprilikomletauspasilackomhelikopteru.PokusavaojespasitiposaduoborenogPhantomareeDahlia.

  Vidjelistemojizvjetaj.VidiosamtotijerekaoreeNajeer.Onmenigovoriistinu.Proaojefazulaganjareeona.ivims

  njimvedvamjeseca.Poznajemga.

 • TojeionakositnicareceAli.Uvezisnjimpostojestvarikojesuznatnovanije.

  IducihpolasataAlijujeispitivaoonajpovjerljivijimpojedinostimaAmerikanceva ponasanja. Kad je zavrsio, Dahliji se cinilo da jeprostorija ispunjena nekim mirisom. Stvaran ili izmisljen, on ju jevratioupalestinski izbjeglicki logoruTyreu, u vrijemekad je imalaosamgodinaikadjeslagalamokripokrivacnakojemsunjenamajkaiovjekkojijedoniohranustenjaliumraku.

  IspitivanjejepreuzeoFasil.Imaojegrube,spretneistrucneruke,dok je na vrscima prstiju imao tvrdu kozu. Sjedio je nagnut premanaprijed,anapoduporednjeganalazilasenjegovamalatorba.

  JeliAmerikanacrukovaoeksplozivima?Samopakiranimvojnimmaterijalom.Aliplaniraojepazljivoido

  najsitnijih pojedinosti. Njegov plan izgleda razumno odgovoriDahlia.

  Izgleda razumno tebi, drugarice.Mozda zbog toga sto si s njimtakointimnopovezana.Vidjetemokolikojerazuman.

  OnautomtrenutkupozelidajeAmerikanacsnjom,daiovi ljudimogucutinjegovglasdokonpolako,korakpokorakrazgraujesvojuzasniplanucijelinizjasnodeiniranihproblema,odkojihsvakiimarjeenje.

  Ona duboko uzdahne i pocne govoriti o tehnickim problemimakoje za sobom povlaci plan prema kojem treba odjednom ubiti 80.000ljudi,ukljucujuciinovogpredsjednikaSjedinjenihDrzava,isvetopredoimacijeleAmerike.

  Ogranicavajuci faktor je tezina receDahlia. Ograniceni smona sest stotina kilograma plasticnog eksploziva. Molim te, daj micigaretu,papiriolovku.

  Nagnuvsi se nad stol, ona nacrta krivulju koja je nalikovalapresjekustadiona.Unutarnje ineznatno iznad,onanacita jos jednu,manjukrivuljuuistommjerilu.

  Ovo jemeta rece ona, pokazujuci vecu krivulju. Nakon toga,ona premjesti vrh olovke na manju krivulju. Nacelo oblikovanognaboja,ono...

  Da, da prekine je Fasil. Poput velike mine Claymore.Jednostavno.Razmakizmeugledalaca?

  Sjedit ce natisnuti, rame uz rame, potpuno izlozeni pod tim

 • kutem,odzdjelicenavie.Moramznatidaliplastinieksploziv...DrugNajeerrecicetisvestojepotrebnoreceFasil.Nimalose

  ne zbunivsi, Dahlia nastavi. Moram znati jeli eksploziv koji bi zamene drug Najeer mogao izabrati prethodno pripremljen plasticnieksplozivsaelinimkuglicamazaunitavanjeivesile,onakavkakavsenalaziuClaymoreu.Trazenatezinaodnosisesamonaeksploziv.Nemoemoupotrebljavatiiambalauitakvuvrsturapnela.

  Zbogega?Zbogteine,naravno.Fasiljujezamarao. A ako nemas srapnele? S to onda, drugarice? Ako racunas na

  razornusnagukojaeprotrestizdanje,dopustimidateizvijestim... Dopusti ti da ja izvijestim tebe, druze. Potrebna mi je tvoja

  pomoc i ja cu jedobiti.Nesumnjamu tvojustrucnost.Nasdvoje,minismoprotivnici.Ljubomoriurevolucijinemamjesta.Recijojstojezanima.Najeerovglasbiojestrog.

  UistomtrenutkuFasilrece:Plasticnieksplozivnijezapakiransarapnelima.toeupotrebljavati?

  Vanjski dio oblikovanog naboja bit ce prekriven slojevimapuscanih zrna promjera 0,177. Amerikanac je uvjeren da ce tu;rasprsiti vise od 150 stupnjeva okomito, kroz vodoravni luk od 260stupnjeva. Izlazi da ce u podrucju ubojitosti na svaku osobu doci uprosjeku3,5zrna.

  Fasil razrogacioci.Vec jevidiokakoamerickaminaClaymore,nimalo veca od udzbenika, krci krvavi put kroz kolonu trupa unapredovanjuikakousirokimkrugovimakositravuokonjih.Ovostojeonapredlagalabilojekaodaistovremenoeksplodiratisuumina.

  Detonacija?Elektricnidetonatorkojegpokrece12-voltnisistemkojijevecu

  proizvodnji. Postoji i identicni rezervni sistem s potrebnim izvoromenergije.Iosigura.

  To je sve rece tehnicar. Nemam vise pitanja. Dahlia gapogleda.SmijesiosedalizbogzadovoljstvailizbogstrahaodHafezaNajeera, to nijemogla reci. Pitala se da li Fasil zna da veca krivuljapredstavlja stadion Tulane, gdje ce se 12. sijecnja igrati prvihdvadesetminutaSuperBowla.1

  Dahlia je Cekala sat vremena u prostoriji koja se nalazila nadrugomkrajuhodnika.KadsujepozvalinatraguNajeerovured,tamo

 • jezateklakomandantaCrnogrujnasamog.Sadedoznati.Prostorijom je vladala tama, osim u onom dijelu koji je bio

  osvijetljensvjetiljkomzacitanje.Doksenaslanjaoleimanazid,nadNajeerasenadvijalanjegovavlastitasjena.Rukesu inusenalazileuosvijetljenom podrucju i poigravale se crnim komandoskim nozem.Kadjeprogovorio,glasmujebiovrloblag.

  Uinito,Dahlia.Ubijkolikogodmoe.On se nenadano nagne prema naprijed, prema svjetlu, te se

  nasmijesi kao da mu je laknulo, pokazujuci bijele zube na tamnojpozadini lica. Izgledao je gotovo veseo dok je otvarao tehnicarevutorbu i iznje izvukaomalenuskulpturu.Bio je tokipDjeviceMarije,nalik na one u izlozima trgovina s predmetima za vjernike, obojensvijetlimbojamaiizraenuurbi.Pregledajgareeon.

  Onapocneokretatiskulpturu.Bilajeteskaokopolakilogramainadodir nije nalikovala sadri. Uzduz obje strane kipa strsao je jedvaprimjetan rub, kao daje kip izraen presanjem u kalupu a nelijevanjem.Nadonjojstranibilesuispisanerijei:MadeinTaiwan.

  Plasticnieksploziv receNajeer.SlicanamerickomC-4,aliizraenznatnoistonije.UodnosunaC-4imainekeprednosti.Prijesvega,snaznijije,stomuoduzimavrlomaloodpostojanosti,aktomejeivrlorastezljivkadsezagrijeiznadpedesetstupnjevaCelzija.

  TisucudvjestaovakvihsticiceteretnimbrodomLeticiauNewYorkzapetnaestdana.Nabrodskomdokumentupisat ceda je robapretovarenaizTaiwana.Uvoznik,Muzi,podicicejeuluci.Kasnijecessepobrinutizatodaonneprogovori.

  Najeerustane,teseprotegne.Obavilasidobarposao,drugariceDahlia,iprelasidugput.Sadesesamnomodmoriti.

  Najeer je na gornjem katu kuce broj osamnaest, u ulici Verdun,imao oskudno namjesten stan, nalik stanovima koje su na drugimkatovimatezgradeimaliFasiliAli.

  Dahlia sjednena jednu stranuNajeerovogkreveta, u kriludrzecimali kasetofon. On joj je bio naredio da napravi snimku koja ce senakon izvedenog napada koristiti na Radio Beirutu. Bila je gola iNajeer, koji ju je promatrao s kauca, primijeti kako postaje vidnouzbuenadokgovoriumikrofon.

  Graani Amerike govorila je danas su palestinski borci zaslobodu u srcu vase zemlje izazvali veliku nesrecu. Za ovu uzasnu

 • kaznu zasluzni su trgovci smrti iz vase vlastite zemlje, oni kojiopskrbljujuizraelskeubojice.Vasesusevoeoglusilenavapajeonihkoji nemaju dom. Vasi su celnici ignorirali zidovske pokolje uPalestini, te sami pocinili zlocine u Jugoistocnoj Aziji. Puske, vojniavioni i stotine milijuna dolara dotjecali su iz vase zemlje u rukeratnihhuskacadokmilijunivasihsunarodnjakaumiruodgladi.Narodsenemoezanije-kuti.

  Cujteovo,narodeAmerike.Mizelimobitivasabraca.Vimoratezbacitigadovekojivamavladaju.Odsad,zasvakogaArapakojipogineodizraelskeruke,odarapske cerukeumrijetipojedanAmerikanac.Svako muslimansko svetiste, svako krscansko svetiste koje unisteidovskigangsteribiteosveenounitenjemimovineuAmerici.

  Dok je nastavljala, Dahlijino je lice bilo crveno, a bradavice nadojkama uspravne. Nadamo se da se ovakva okrutnost nocenastaviti.Navama jeda izaberete.Nadamosedavisenikadnecemozapoetigodinuskrvoproliemipatnjama.Salaamaleikum.

  Najeerjestajaoprednjomionapruzirukepremanjemu,unjegovkunikaputskliznenapod.

  Dvijemilje odmjestanakojemsuDahlia iNajeerprivijeni lezalimeu isprepletenim plahtama, mali izraelski raketni camac tiho jeparaopovrinuSredozemnogmora.

  CamacsezaustaviotisucumetarajuznoodGrotteauxPigeonsaisjedne njegove strane spustena je splav. U nju su se spustiladvanaestorica naoruzanih muskaraca. Na sebi su imali odijela ikravate koje su skrojili Rusi, Arapi i Francuzi. Svi su nosili cipele spotplatimaodkrepainitkoodnjihnijenosionikakveisprave.Licasuimbilanepomina.OvoimnijebilaprvaposjetaLibanonu.

  Voda je bila sivapoputdima, obasjanamjesecomuprvoj cetvrti,dok se more mreskalo na toplom povjetarcu s kopna. Osammuskaracajeveslalo,trudecisedaradenajduzemogucezaveslajepriprelazenju cetiri stotine metara koji su ih dijelili od pjescane plazeRueVerduna.Bilojecetirisataijedanaestminutaujutro;ostalesujosdvadesettriminutedoizlaskasuncaisedamnaestminutadotrenutkakad ce se prvi plavicasti odsjaj novog dana rasiriti iznad grada.Besumnosuizvuklisplavnapijesak,prekrilijeplatnombojepijeskaizurnimkorakomkrenuliplazompremaRueRamletel-Baida,gdjesuih cekala cetvorica muskaraca i cetiri automobila, ciji su se obrisi

 • ocrtavalinasvjetluturistikihhotelanasjevernojstrani.Nalazili su se samo nekoliko metara od automobila kad je

  tridesetak metara dalje, u Rue Ramletu, naglo zakocio smee-bijeliLandRover,upravljajucisvojefarovenamalunaoruzanupovorku.Izdzipa su iskocila dva muskarca u zutosmeim uniformama, superenimpitoljima.

  Stoj!Predstavitese.Zacuosezvuknaliknapucketanjekokica,anakontogasepodigla

  prasinaizuniformilibanonskihpolicajaca,kojisusesrusilinazemlju,izreetani9-milimetarskimzrnimaizPa-rabellumaspriguivaima.

  Treci policajac, koji je ostao za upravljacem, pokusao je umaci.Jedanjemetakrazmrskaovjetrobraninjegovocelo.Dzipseprevrnuona palmu koja se nalazila kraj ceste, a vozacevo je tijelo pritisnulosirenu. Dvojica muskaraca otrcala su do dzipa i odvojila tijelo odsirene,nounekimodstanovaokrenutihpremamoruvecsusepalilasvjetla.

  Negdje se otvorio prozor kroz koji se zacula gnjevna vika naarapskom.Kakvajetopaklenskabuka?Pozovitepoliciju.

  Voa grupe, koji je stajao pored dzipa, proderao se takoer naarapskom,promuklimipijanimglasom:GdjejeFatima?Otici cemoakouskoronesie.

  Vipijaninitkovi,bjeiteodavdeiliusampozvatipoliciju. Aleikum salaam, susjede. Odlazim odgovorio je pijani glas s

  ulice.Svjetloustanuseugasilo.Zamanjeoddvijeminutemorejeprogutalodzipitijelakojasuse

  nalazilaunjemu.Dva automobila krenula su Rue Ramletom prema jugu, dok su

  drugadvaskrenulanaCornicheRasBevrouth,dabinakondvablokaponovnoskrenulapremasjeveruuRueVerdun....)

  ZgradanabrojuosamnaestuRueVerdunbilaje cuvanadvadesetcetiri sata na dan. Jedan je strazar bio smjesten u predvorju, dok sedrugi, naoruzan puskomitraljezom, nalazio na krovu zgrade sasuprotne strane ulice. Sad je strazar na krovu lezao u cudnompolozaju iza svogmitraljeza, a na vratu nm je, obasjanmjesecinom,zjapio krvavi osmijeh. Strazar iz predvorja lezao je pred vratima,kamojebiootiaodabiprovjeriotkotopjevapijaneuspavanke.

  Najeer je utonuo u san kad seDahlia njezno izvukla iz njegovog

 • zagrljaja i otisla u kupaonicu.Dugo je stajala ispod tusa, uzivajuci uostrini kapljica. Najeer u krevetu nije bio osobit. Dok se sapunala,licem joj se sirio osmijeh. Razmisljala je o Amerikancu i nije culakorakeuhodniku.

  Utrenutkukadsusevratanjegovogstananaglootvorilaikudgaje zaslijepilo svjetlo iz baterijske svjetiljke, Najeer se napolapridignuo.

  DrueNajeer!reemukaraczapovjednimtonom.Aiwa.U tom trenutku zabljesne strojnica i iz Najeerova tijela, koje hu

  mecizakucaliozid,siknekrv.Dokjeubojicautorbuzurnoubacivaosve sto se nalazilo na Najeerovom radnom stolu, sobu jo potreslaeksplozijaudrugomdijeluistezgrade.

  Ciniloseda jegoladjevojkakoja je stajalanavratimakupaonicesleena od uzasa. Ubojica usmjeri svoju strojnicu prema njenimvlaznim prsima. Njegov se kaziprst stegne oko obaraca. Bile su todivnegrudi.Cijevstrojniceneodlunozatreperi.

  Obuci se, ti arapska droljo rece on i izae iz sobe. Dva katanie,eksplozijakojajeraznijelazidAbuAlieva.

  AuistomjetrenutkuusmrtilaAliainjegovusuprugu.Napadacisu,kasljucizbogprasine,krenulipremastubamakadjeizstananakrajuhodnika izasao mrsavi covjek u pidzami koji je pokusavao napetiautomat. Jos uvijek se trudio kad ga ju rasporila prava kisametaka,kojamujekomadicetkaninezabijalaumesoiraznosilaihpocijelomhodniku.

  Napadacisuseprobilidouliceiutrenutkukadsuseoglasileprvepolicijske sirene, njihovi su automobili vec jurili u hi nj eru juga,premamoru.

  Dahliase,umotanauNajeerovogrtacicvrstodrzecisvojutorbicu,zasamonekolikosekundinaslanaulici,mijesajucisemasamakojesu nagrnule iz zgrada u tom bloku. Ocajnicki je pokusavala sreditimisli,kadjeosjetilasnazanstisaknanadlaktici.BiojetoMuhammadFasil.Na licu je imaokrvavi tragodmetka.Oko sake jebio zavezaokravatukojujedraonarani.

  Najeer?upitaon.Mrtav. I Ali. Njegov se prozor rasprsnuo upravo u trenutku kada sam

 • zasaozaugao.Pucaosamunjihizauta,ali...slusajmepazljivo.Najeerjeizdaonaredbu.Tvojzadatakmorabitiizvrsen.Seksplozivomjesveu redu, stici ce po planu. Automatsko oruzje isto tako tvojSchmeisser i jedan AK-47, pakirani su posebno, s dijelovima zabicikl.

  Dahliagapogledaocimakojesubilecrveneoddima.Platitcereeona.Platitedesettisuazajednoga.

  FasiljujeodveousigurnukucuuSabridaondjedocekakrajdana.Navecer ju je u svojoj krntiji od Citroena odvezao na aerodrom.Haljinakoju jeposudilabila jezadvabrojaprevelika,noona jebilaprevieumornadabizbogtogamarila.

  U 22.30, Pan Am 707 uzdignuo se nad Sredozemno more iDahlia je, jos prije nego sto su svjetla Libanona iznad desnog krilaizblijedjela,utonulaudubokisan.

 • 2.

  U tom trenutkuMichael Lander je radio ono sto je jedino volio.Upravljao je Aldrichevim cepelinom, koji je lebdio na 20 metaraiznad Orange Bowla u Miamiu, na taj nacin omoguci rad snepomicneplatformetelevizijskojekipikojasenalazilanagondoliizanjega. Dolje, na prepunom stadionu, prvaci svijeta, momcadDolphinsaizMiamia,vodilajeprotivpieburkihSteelersa.

  Vika iz publike gotovo je potpuno zaglusivala radio koji jepucketao iznad Landerove glave. Kad god bi se za vruceg vremenanasao nad stadionom, cinilo mu se da osjeca miris mnostva te dacepelin lebdi na snaznoj uzlazecoj struji praznoglavog vristanja iisparavanja izbezbrojnihtijela.TasestrujaLanderu cinilanecistom.Vise jevolio iciodgradadograda.Cepelin je laabio cist i ispunjentiinom.

  Lander je tek povremeno bacao pogled dolje, na igraliste.Promatrao je rub stadiona i zamisljenu liniju koja je spajala vrhjarbola sa zastavom i obzor, a pomocu koje je odrzavao visinu natonodvjestaetrdesetmetara.

  Lander je bio izuzetan pilot na teskom podrucju rada. Nije Inkoupravljatizracnomlaom.Akonakomandamanemavjestoruke,laaje zbogsvoje sposobnosti gotovonepomicnog leb-donja i zbog svojeogromnepovrsine,prepustenanamilost inemilostvjetra.Lander je,kad je u pitanju bio vjetar, imao mornarski instinkt, a uz to je bioobdarenionimstoimajusvinajboljipilotizracnihlaasposobnoscupredvianja.Kretanje cepelina je kruzno, a Lander seuvijeknalaziodvakorakanaprijed,odrzavajucivelikogsivogkitanapovjetarcu,kaosto se riba krece uz struju, lagano spustajuci nos u nalete vjetra,podizuci ga u predahu izmeu dva naleta, sjenom prekrivajucipolovicu prostora iza jednog od golova. Za vrijeme prekida u igri,veliki jebroj ljudi izpublikedizaopogled,anekiodnjihsuimahali.Bili su ocarani tom velicinom, tom dugackom laom koja lebdi nasvijetlomnebu.

  Lander je u glavi imao autopilot. Dok je bez prestanka diktiraoprecizne promjene smjera koje su omogucavale da cepelin bude

 • nepomican, razmisljao je o Dahliji. O otocicu paperjastih dlacica nanjenim krizima i o tome kako ga je gladio svojom rukom o ostrininjenihzuba.Ookusumedaisoli.

  Pogledao je na svoj rucni sat. Dahlia se vracala, jos prije satvremenatrebalajenapustitiBeirut.

  Lander je s osjecajem ugodemogao razmisljati o dvije stvari:; oDahlijiioletenju.

  Lijevom rukom prekrivenom oziljcima njezno je prema naprijedpogurnuo polugu gasa i polugu za usmjeravanje propelera, a zatimprema sebi okrenuo veliko visinsko kormilo koje se nalazilo krajnjegova sjedala. Dok se velika zracna laa brzo uzdizala, Lander jegovorioumikrofon.

  Nora-jedan-nula, napustamo stadion i krecemo na kruzenje natristaezdesetmetara.

  Primljeno, Nora-jedan-nula stigao je veseo odgovor izkontrolnogtornjauMiamiu.

  Kontrolori leta i radiotelefonisti uvijek su voljeli razgovarati scepelinima,amnogiodnjihimalisuipripremljenesalekadsuznalizadolazaknekogcepelina.Ljudisusepremanjimaodnosiliprijateljski,onakokakoseodnosepremapandama.MilijunimaAmerikanaca,kojisu ih gledali na sportskim priredbama i sajmovima, cepelini su biliogromni,dobrocudni i trominebeskiprijatelji.Cepelinsegotovobeziznimke naziva slonom ili kitom. Nitko ga nikada ne zovebombom.

  Utakmica je konacno zavrsila i cepelinova sedamdeset-metarskasjenapocelajehitroprelazitiprekokilometarskihkolonaautomobilakoji su se udaljavali od stadiona. Televizijski snimatelj i njegovpomocnikvecsubilispremilisvuopremui jelisendvice.Lander jesnjimaestoradio.

  Dok je cepelin lebdio nadmorskom povrsinom, sunce na ulaskuprosaralo je cijeli zaljev Biscayne uzarenim crvenkastim zracima.Lander je zatim skrenuo prema sjeveru, na pedeset metara ispredobaleuMiamiBeachu,dokmuclanovitelevizijskeekipeimehanicarupravljali svoje dalekozore prema djevojkama u bikinijima. Neki sukupaimahali.

  Hej, Mike, proizvodi li Aldrich kondome? vikao je punimustimakamermanPearson.

 • DaodgovoriLanderprekoramena.Kondome,automobilskegume,strugacezaled,brisace, igrackezakade,djecjebaloneivrecezaleeve.

  Tinaovomposludobivabesplatnekondome?Naravno.Isadagaimamnasebi.tojetovreazaleeve? To je velika gumena vreca. Postoji samo jedna velicina koja

  pristaje svima rece Lander. Iznutra su tamne. Americka vladaupotrebljava ihumjestokondoma.Cimvidis jednu takvuvrecu, znasdasusenegdjezabavljali.NebibiloteskoukokatiPearsona;nebibilotekoukokatibilokogaodnjih.

  Zimicepelinnijeletiocesto.NjegovozimskospremistenalaziloseubliziniMiamia.To jebiovelikihangarkoji jenadvisivaosveostalezgradeubliziniuzletista.Svakog jeproljeca,brzinomodtridesetpetdo sezdeset cvorova, ovisno o vjetru, kretao u smjeru sjevera,svracajuci na vece sajmove i baseball Hiisrete. Kompanija Aldrichosiguravala je Landeru tijekom zime stan nedaleko od aerodromauMiamiu,noonjetogdana,cimjespremiovelikuzracnulau,uhvatioNationalov let zu Newark i otisao kuci koja se nalazila u blizinisjevernebazemcepelin,uLakehurstuuNewJerseyju.

  Kad je Landera napustila zena, ostavila mu je kucu. Te su nocisvjetlaugarazi-radioniciostaladugoupaljena.LanderjeradioicekaoDahliu. Na radnom je stolu u limenci mijesao epoksi smolu, ciji seprodoranmiris sirio cijelom garazom. Na podu iza njega nalazio seneobican predmet dug pet i polme-tara. Bio je to cilindrican kalupkojeg je Lander bio izradio od trupa malene jedrilice. Bio jepreokrenuo trup i razdvojio ga duz kobilice. Polovice su bilerazmaknute cetrdeset sest centimetara i po cijeloj duzini spojenesirokim lukom. Promatran odozgo, kalup je izgledao kao velikaaerodinamicnapotkova.Zaizradukalupautrosiojenekolikotjedanaslobodnogvremena.Kalupjesadabiopremazanmauispreman.

  Tihozvizdeci,Landerjenakalupstavljaoslojeveiberglastkaninei smole, s velikom tocnoscu obraujuci rubove. Kad se oklop odiberglasa osusi i kad ga odlijepi od kalupa, dobit ce lagano, glatkokucistekojecetocnopristajatiispodgondoleAldrichevogcepelina.U otvoru u sredini smjestit ce se jedini kotac za slijetanje itransponderska antena. Nosivi okvir koji ce biti zaklonjen kucistem

 • visiojesacavlanagaraznomzidu.Biojevrlolaganivrlocvrstiimaoje dvostruke cjevaste kobilice izraene od kromiranog celikaReynolds5130,terebraodistogmaterijala.

  Landerjedvostrukugarazupretvoriouradionicujosdokjebioubraku, i ondje je izradio veliki dio svog namjestaja tijekom godinakojesuprethodilenjegovomodlaskuuVijetnam.Stvarikojenjegovasupruganijehtjelaponijetijossuuvijekbilespremljeneiznadroznikakrova visoka stolica za dijete, sklopivi stolic za kampiranje, tepletene vrtne stolice. Fluorescentno svjetlo bilo je jako i Lander je,tihozvideidokjeradiookokalupa,naglavinosiokapuzabaseball.

  Jednomjezastaoirazmisljao,razmisljao.Zatimjenastaviogladitipovrsinu,uhodupazljivopodizucinoge,danebipoderaonovinekojesubilerairenepopodu.

  Nekoliko minuta nakon cetiri ujutro zazvonio je telefon. Landerpodigneslualicutelefonakojisenalaziougarai.

  Michael? Uvijek se nasao iznenaen njenim britanskimakcentom,asadjezamisljaoslusalicukojajedubokoutonulaunjenutamnukosu.

  Tkodrugi?Bakajedobro.Jasamnaaerodromuidoiukasnije.Nemojmeekati.to...Michael,jedvaekamdatevidim.Vezasezatimprekine.Vec je svitalo kad seDahlia zaustavila pred Landerovomkucom.

  Krozprozorenijedopiralonikakvosvjetlo.Bilajeobuzetastrepnjom,noneonolikokoliko je tobilaprijenjihovogprvog susreta tad seosjecalakaodasenalaziuistojsobimuzmijomkojunemozevidjeti.Nakon sto se preselila k njemu, odvojila je ubojiti dio MichaelaLandera od ostatka njegove licnosti. Sad, kad god bi bila s njim,osjecalajekaodasuobojeusobisazmijom,noonajeznalagdjesetazmijanalaziidali.spava.

  Ulazeciukucustvaralajevisebukenegostojebilopotrebno,akadse uspela stubama, pocela je tiho pjevusiti njegovo ime, takopomucujuci mir koji je vladao kucom. Nije ga zeljela prestrasiti. Uspavaojsobibilojemranokaourogu.

  Jos jesvrataugledala zarnjegovecigarete,koji je izgledao lu10siunocrvenooko.

 • Zdravoreeona.Doi.Krozmrak jekrenulapremauzarenoj tocki.Nogom jedotaknula

  sacmaricu koja je lezala na sigurnom, pored kreveta. 8ve je bilo uredu.Zmijajespavala.

  Lander je sanjao kitove i nije imao previse volje da se probudi.Dok je, u snu, letio kroz beskrajan dan, pod njim se velika UJunamornarickog cepelina kretala preko ledene povrsine. Bila ju 1956. ionjeletioprekoSjevernogpola.

  Kitovisusesuncalinaarktickomsuncuinisuprimjecivalicepelinsvedoksenijenasaogotovonadnjima.Ondasuseoglasili,podizucirepove kroz vodoskok sitnih kapljica koje su prstale dok su oninestajali pod plavim ledenim grebenom ispod povrsine Arktickogmora. Sjedeci u gondoli, Lander je jos uvijek vidio kitove kakonepomicno plutaju ispod grebena. Na tom hladnom plavicastommjestukojimjevladalapotpunatiina.

  Zatimsenasao iznadpola ikompas je tadapodivljao.Sunceva jeaktivnost smetala signalima radijskog navigacijskog sistema i on je,dok je Fletcher bio za visinskim kormilom, upravljao cepelinomorijentirajuci se prema Suncu, a za to je vrijeme zastava, na svomoptereenomkoplju,zalepralapremaledenojpovrini.

  Kompasreeon,euisvojomkuom.Kompas.Radio-far izSpitsbergena,MichaelreceDahlia,drzecidlanna

  njegovomobrazu.Pripremilasamtidoruak.Tajjojjesanbiopoznat.Nadalasedacecestosanjatikitove.Tad

  jesnjimbilolake.Landera je cekao tezak dan, a ona nije mogla biti uz njega.

  Razmaknulajezavjeseisobujeobasjalosunevosvjetlo.Dabaremnemoraii. Jos jednom cu ti objasniti rece Lander. Ako imas pilotsku

  dozvolu,znacidanatebevrlopomnopaze.Akosenejavim,poslatcemi nekog sluzbenika iz Uprave za veterane koji ce sa sobom imatiupitnik.Imatcenekiformular.IondatoideovakoA.Zabiljeziopcestanje.B.Izgledaliispitanikpotiteno?Itakodalje.Ubeskraj.

  Stimemoeizainakraj. Jedan poziv u Saveznu upravu za zracni promet, jedan mali,

  glupi, jebeni nagovjestaj da bih mogao biti nesiguran i gotovo je.

 • Zabranitcemiletenje.Astoakosluzbenikpogledaugarazu?Piojesvoj sok od narance. Uostalom, i zelim jos jednom vidjeti teinovnike.

  Dahlia je stajala pored prozora, dok joj je sunce grijalo obraze ivrat.Kakoseosjea?

  Misli,jesamlidanaslud?Ne,zapravonisam.?Nisammislilanato.Vraganisi.Jednostavnocusjednimodnjihuciunekimaliuredi

  zatvorit cemo vrata i on ce mi reci koje ce novosti vlada za meneuiniti.ULanderovimoimaiznenadasepojavilaiskra.

  U redu, jesi li danas lud? Hoces li sve upropastiti? Hoces li uUpravi za veterane scepati sluzbenika i zatim ga ubiti, te dopustitiostalima da te uhvate? Onda mozes lijepo sijedjeti u celiji, pjevati imasturbirati.BogblagoslovioAmerikuiNixona.

  Odjednom je povukla dva obaraca. Ranije ih je bila iskusalaodvojeno,nosadjehtjelavidjetikakodjelujuzajedno.

  Lander je intenzivno razmisljao. U budnom mu se stanju moglodogoditi da se od sjecanja pocne lagano trzati. U snu je od njihponekadvritao.

  Masturbacija:Sjeverno-vijetnamskistrazargazatjece i tjeradatoiniipreddrugima.

  BogblagoslovioAmerikuiNbcona:RukomispisannatpiskojijeAvijacijski oicir drzao na prozoru aviona C-141 u bazi Clark naFilipinima,kadsusezatvorenicivracalikucama.Lander,kojijesjediona drugoj strani prolaza, procitao je poruku unatrag, dok su sesunevezrakeprobijalekrozpapir.

  Sada, dok je promatraoDahliu, oci sumu bile gotovo nevidljive.Usta sumu se lagano otvorila, a licemu je bilomlohavo. Mio je toopasan trenutak. Razvlacio se kroz duge sekunde, dok su se trunkeprasine rojile na suncevom svjetlu, rojile okolo i oko kratke, ruznesamaricekojasenalazilakrajkreveta.

  Nemorasihsreditijednogpojednog,Michaelreceonanjeznimglasom. I ostalo ne moras uciniti sebe radi. Ja to zelim ucinitiumjestotebe.Jatovoliminiti.

  Govorila je istinu.Lander jeuvijek znaokadgovori istinu.Oci sumu ponovno bile sirom otvorene i vec trenutak kasnije vi Se nijemogaoutikucanjevlastitogsrca.

 • Hodnici bez prozora. Michael Lander hoda kroz ustajali zrakzgrade vladinih ureda, kroz duge hodnike ulastene sirokim sjajnimpotezima koji su se protezali od jednog do drugog zida. Cuvari uplavim uniformama Ureda za opcu upravu pregledavaju zavezljaje.Landernijenosionita.

  Recepcionarka je citala knjigu pod naslovom Bolnicarka zaudaju.

  ZovemseMichaelLander.Jesteliuzelibroj?Ne. Uzmite broj rece recepcionarka. On s posluzavnika koji se

  nalazionajednojstranistolauzmeploicusbrojem.Kojibrojimate?Tridesetest.Kakosezovete?MichaelLander.Nakojistenainonesposobljeni? Ne. Ja se danas trebam javiti. On joj pruzi pismo kojemu je

  stigloizUpravezaveterane. Sjednite,molim vas. Ona se okrene premamikrofonu koji se

  nalaziokrajnje.Sedamnaest.Broj sedamnaest, mladic otrcanog izgleda, odjeven u jaknu od

  vinila,urnoproeporedLandera,teseizgubiulabirintuizatajnice.U cekaonici je bilo zauzeto oko pola od ukupno pedeset stolaca.

  Vecina muskaraca bili su mladi; bili su to bivsi specijalci koji su ucivilnoj odjeci izgledali jednako neuredno kao i kad su bili uuniformama. Lander ih je mogao zamisliti kako igraju liper naautobusnom kolodvoru, u svojim izguzvanim jaknama najboljekvalitete.

  Ispred Landera je sjedio covjek koji je iznad sljepoocice imaosjajnioziljak.Biogaj"epokusaoprekritikosom.Svakedvijeminuteizdzepa je vadio maramicu i njome brisao nos. Imao je po jednumaramicuusvakomdepu.

  Muskarac pored Landera sjedio je vrlo mirno, rukama cvrstostezuci bedra. Pomicao je jedino oci. Ni na trenutak nisu mirovale,prateci svaku osobu koja bi prosla prostorijom. Cesto se moraonaprezatidabiskrenuopogleddovoljnodaleko,buducidauopcenije

 • pomicaoglavu.U malenom uredu koji se nalazio u labirintu iza recepcionarke,

  Harold Pugh je cekao Landera. Pugh je bio sluzbenik u usponu. Osvomzaduzenjuuposebnomodjeluzaratnezarobljenikerazmisljaojekaoovelikojasti.

  Uz Pughov novi posao bila je vezana i znatna kolicina literature.Meuhrpamapublikacijasasavjetima,nasaoseiizvjestajcijijeautorbio savjetnik za psihijatriju pri zdravstvenoj sluzbi Ratnogzrakoplovstva.Uizvjestajujepisalo:Nemogucejedacovjekizlozenvisokim stupnjevima zlostavljanja, izolacije i uskracivanja u sebi nerazvijedepresivnostanjekaoposljedicukrajnjihoblikasrdzbekojajepotiskivanatijekomdugihvremenskihperioda.Pitanjejesamokakoikad ce depresivna reakcija izbiti na povrsinu i kako i kad ce seiskazati.

  Pugh je namjeravao procitati izvjestaje cim pronae vremena.DosjekojisenalazionaPughovuradnomstolubiojedojmljiv.DokjeekaoLandera,jojejednompreletioprekopodataka.

  Lander,MichaelJ.0214278603.Koreja1951,OficirskakolaRatnemornarice.Vrlovisokeocjene.ObukanacepelinimauLakehurstu,NeivJersey,1954.Izuzetneocjene.Preporuka za istraivanja na podruju utjecaja leda na letjelice.

  PolarnaekspedicijaRatnemornarice1956.Prebaenuadministracijukadje1964.Ratnamornaricapostupno

  ukinula program s cepelinima. Dobrovoljac na helikopterima uVijetnamu 1964. Dvije misije. Sruen u blizini Dong Hoia, 10. veljae1967.estgodinaratnizarobljenik.

  Pughu se cinilo cudnim da se jedan oicir s takvim dosjeom zeli

  odreci svojedozvole i svojihprava.Nesto tunijebilosasvimuredu.Pughsesjecaozatvorenihsaslusanjanakonstosuseratnizarobljenicivratilikucama.Mozda cebitiboljedanepitaLanderazastopodnosiostavku.

  On pogleda na rucni sat. Tri i cetrdeset. Momak vec kasni. On

 • pritisnedugmenatelefonuizaujeglasrecepcionarke.JeligospodinLandervedoao?Tko,gospodinePugh?Pugh se pitao nema li njen glas prizvuk podrugljivosti. Lander.

  Lander. On je jedan od posebnih slucajeva. Receno vam je da gapoaljeteimstigne.

  Da,gospodinePugh.Poslatuga.Recepcionarka sevrati svojojknjizi.U tri i pedeset, trazecinesto

  cimeceobiljezitigdjejestala,onapodigneLanderovopismo.Paznjujojjeprivukloimeispisanonaomotnici.

  Trideset sest. Trideset sest. Ona nazove Pughov ured. GospodinLanderjestigao.

  PughjebiopomaloiznenaenLanderovompojavom.Lander jeusvojoj uniformi civilnog letackog kapetana bio upadljivo elegantan.Kretnjesumubilezustre,apogledcvrst.Pughjeprijezamisljaodaceuvijekimatiposlasmukarcimapraznogpogleda.

  Lander nije bio iznenaen Pughovim izgledom. Cijelog je zivotamrziocinovnike.Dobroizgledate,kapetane.Reklobisedasteseinosnali.

  Fino.Siguransamdajelijepoponovnobitiuobiteljskomkrugu.Landersenasmijesi.Njegoveocinisusudjelovaleutomosmijehu.

  Kolikoujem,obiteljjedobro.Nisusvama?Mislio samdasteozenjeni,ovdjepise,davidimo,

  da.Dvojedjece?Da,imamdvojedjece.Razvedensam.Oprostite.Na zalost,moj prethodnik koji je bio zaduzen za vas

  slucaj, Gorman, ostavio je vrlo oskudne biljeske. Gorman je biounaprijeenzbognesposobnosti.

  Landerje,sblijedimosmijehomnausnama,netremicepromatraoPugha.

  Kad ste se razveli, kapetane Lander? Moram unijeti tocnepodatke. Pugh je izgledao kao domace govedo koje se spokojnokreceduz rubamocvare ikojenenaslucuje sto senalazinizvjetar itogapromatraiztamnesjenke.

  OdjednomjeLanderpricaoostvarimaokojimanikadnijemogaorazmiljati.Nikadrazmiljati.

 • Prvijeputapodnijelatuzbudvamjesecaprijemogoslobaanja.Uvrijemekadsupariskipregovorizapeliokopitanja izbora, cinimise.No,tadanijeisladokraja.Iselilasegodinudananakonstosamsevratio. Molim vas da ne osjecate nikakvu krivicu, Pugh, vlada jeuinilasvetojebilomogue.

  Utosamsiguran,alimoraloje... Nakon sto sam zarobljen, Margaret je nekoliko puta posjetio

  mornaricki oicir, koji je s njom pio caj i dijelio joj savjete. Siguransamdaznatedapostojistandardiziranipostupakzapripremusuprugaratnihzarobljenika.

  Pretpostavljamdaponekad... On joj je objasnio da se meu osloboenim ratnim

  zarobljenicima javlja veci broj slucajeva homoseksualnosti iimpotencije.Takodaznastodaocekuje,znate.Landerjezeliostati.Morastati.Boljejedopustiti...

  Rekao joj je da zivotni vijek osloboenog ratnog zarobljenikaiznosi okopoloviceprosjecnog zivotnogvijeka. NaLanderovu licupojaviseirokiosmijeh.

  Siguransam,kapetane,dajemoralobitiinekihdrugihinilaca.Oh,svakako,vec tadasepomalo jebalaunaokolo,akostenato

  mislili. Lander se nasmije, osjecajuci dobro poznato probadanje uprsimaipritisakkojimusenakupljaouocnimdupljama.Nemorasihsreditijednogpojednog,Michael.Sjedjetiuelijiimasturbirati.

  Landerzatvorioi,takodanevidipulsiranjeuPughovuvratu.Pughu je doslo da se nasmije s Landerom, ne bi li mu se tako

  dodvorio. No, kao baptist, bio je uvrijeen hvastavim, prostimizrazima koji su se odnosili na seks. Uspio je na vrijeme zaustavitismijeh.Tomujespasiloivot.

  Pugh ponovno utuke uzme dosje. Jeste li u vezi s time primilistrunesavjete?

  Lander je vec bio mirniji. O, da. O tome sam razgovarao spsihijatromuMornarikojbolniciuSt.Albanu.Piojeizboce.

  Akoosjecatepotrebuzadaljnjomstrucnompomoci, javamsvemogusrediti.

  Lander trepne. Cujte, gospodinePugh. I vi i ja,mi smo svjetskiljudi.Takvesestvaridogaaju.Jasvamazelimporazgovarationekojnadoknadizaovuruku.Onpodignesvojuunakaenuaku.

 • SadasePughnasaonadobropoznatomterenu.OnizdosjeaizvuceLanderov formular 214. Buduci da je ocito da niste nesposobni,morat cemo pronaci neki nacin, ali on tada namigne Landeru pobrinutemosezavas.

  Kad je Lander izasao iz zgrade Uprave za veterane i uronio umracnomanhatansko poslijepodne, bilo je cetiri i trideset i ulice suvecbilezakrcenepopodnevnomprometnomspicom.Osjecaojekakomu niz lea klizi hladan znoj, dok je stajao na stepenicama ipromatraomasekojesuseiztrgovackogdijelagradaslijevalepremastanici podzemne zeljeznice u Dvadesettrecoj ulici. Nijemogao ici snjimaitiskatiseuvlaku.

  Velik broj sluzbenikaUprave za veterane odlazio je s posla prijeistekaradnogvremena.Neprekinutastrujatihljudi siromjeotvaralavrata zgrade, gurajuci Landera prema zidu. On se zelio oduprijeti.Odjednom je osjetio da gaje uza zid pritisnula Margaret, osjecao jenjenmirisinjendodir.C inilomusedarazgovarajuotomesjedecizastolom.Morao jeo necemu razmisljati. O zvizdaljci na cajniku. Ne otome,zaimeBozje.Osjecaojeledenuboludebelomcrijevuistogajeposegnuo za tabletom Lomotila. Bilo je prekasno za Lomotil.Morat cepronacinuznik. I tobrzo.Vratioseu cekaonicu,dokmuseustajali zrak lijepio za lice poput paucine. Dok je ulazio u malenizahod,licemujebiloblijedo,aceloorosenokapljicamaznoja.Jedinakabinabila jezauzeta,a isprednje je cekaojos jedan covjek.Landerse okrene i jos jednom proe kroz cekaonicu. Spasticko debelocrijevo, pisalo je u njegovom lijecnickom kartonu. Bez propisanihlijekova.Lomotiljebiopronaaosam.

  Zatoganisampopioranije?Muskarackoji jepomicaosamoocipratio jeLanderatolikodugo

  koliko je to mogao ciniti da ne okrene glavu. Bol u Landerovimcrijevimasadajenailazilauvalovima,odcegamusekozanarukamapoelajeitiiodegamusepovraalo.

  Debeli je vratar nakon petljanja s kljucevima pustio Landera utoaletpredvienzasluzbenike.Buducidagajecekaovani,nijemogaocuti neugodne zvukove koji su dopirali iz nuznika. Lander konacnopodignepogledpremastropu.Odnaporaprilikompovracanja,ocisumusepunilesuzamakojesumupoeleteinizobraze.

  Na trenutak je cucao kraj puta, kraj strazara koji su nadgledali

 • usiljenimarpremaHanoiu.Bilojetoisto,isto.Oglasilasezvidaljkanaajniku.DupeglavcizakrijestiLander.Dupeglavci.Onzatimsvojom

  unakaenomrukomobrielice.Dahlia, koja je cijeli dan imala posla s Landerovim kreditnim

  karticama,ekalajenaperonukadjeonsiaosvlaka.Ugledalagajekakoopreznosilazisastepeniceitadajeznaladase

  trudidanepotresautrobu.Napunila je papirnatu casu vodom iz fontane i iz torbice izvadila

  malenubocicu.Kadjeunjuulilasredstvozaublazavanjebolova,vodajepostalamutna.

  Nijejeprimijetiosvedokse,saomuruci,nijenalakrajnjega.Tekucina je imala okus nalik na gorki slatkis od gospinog bilja i

  usnice i jezik sumu od nje pocele lagano bridjeti. Prije nego sto sustiglidoautomobila,opijumjepoceosmirivatibolkojaje,petminutakasnije, potpuno iscezla. Kad su dosli kuci, Lander se strovalio ukrevetispavaonarednatrisata.

  Probudio se zbunjen i neprirodno cio. Obrambenimehanizmi suradili, a svijest mu se odbijala od bolnih slika brzinom kuglice uliperu.Misli sumu lebdjeleprekobezopasnih, sarenihslika, izmeuzvonaca i praporaca. Danas nije upropastio stvar, stoga se mogaomirnoodmarati.

  Cajnik njegov vrat se napeo. Cinilo mu se da ga svrbi negdjeizmeu ramena i sive opne velikogmozga, na mjestu do kojeg nijemogaodoi.Uztonijemogaodratinogepodkontrolom.

  Kuca je bila u potpunommraku, a njeni duhovi izvan domasajasvjetlostivatrenjegovevolje.Zatim je, izkreveta,ugledao treperavosvjetlokojesepenjalostubistem.Dahliajenosilasvijecukojajenazidbacalanjenuvelikusjenu.Nasebi je imalatamnukucnuhaljinukojajedosizaladopodaikojajojjeupotpunostiprekrivalatijelo,anjenebosenogenisuproizvodilenikakavzvuk.Stajalajekrajnjega,dokjesvjetlo svijece bilo tek jedva primjetna tocka u njenim velikim,tamnimoima.Onaispruiruku.

  Doi,Michael.Poisamnom.Polako se krecuci unatrag, vodila ga je niz mracni hodnik, bez

  prestanka promatrajuci njegovo lice. Crna kosa raspustena prekoramena. Hodajuci unatrag, s bijelim stopalima koja proviruju ispod

 • poruba.Natraskepremaonomstojenekadbilasobazaigranjeistojeovihsedammjesecibiloprazno.UsvjetlusvijeceLanderjeprimijetioda ih na drugom kraju sobe ceka ogroman krevet i da su zidoviprekriveni bogatim draperijama. Zatim je osjetio dasak tamjana iugledao treperenje plavkastog plamicka spiritne svjetiljke koja senalazila na stolu kraj kreveta. To vise nije bila soba u kojoj jeMargaretne,ne,ne.

  Dahlia jespustilasvijecudosvjetiljke injeznimpokretomskinulaLanderov gornji dio pidzame. Zatim je odvezala i vrpcu koja mu jeobavijala struk, te kleknula da bi mu izvukla stopala iz nogavica,pritom svojom kosom doticuci njegovo bedro. Danas si bio takosnazan. Njezno gaje odgurnula na krevet. Ispod sebe osjecao jehladnusvilu,dokmujezrakbolnohladiogenitalije.

  Lezao je promatrajuci je kako na svijecnjacima u zidu pali dvijetankevostanesvijece.Zatimmujepruzilatankululuzahasis,teostalastajatiupodnojukreveta,doksunaziduizanjeplesalesjenesvijea.

  Landerusecinilodapadauteocibezdna.Prisjecaosekakojekaodijete za jasnih ljetnih noci lezao u travi, promatrajuci nebo koje jeiznenadapostajaloprostranoiduboko.Dizaojepogleduranjajucigameuzvijezde.

  Dahliaodbaciogrtaistaneprednjega.Poglednanjuprobodegakaoiprviputiodtogamuzastanedah.

  Dahlijine su grudi bile velike, a njihove obline nisu bile obline lae,vecoblinekupole.Imalajejamicucakikadsujojbileslobodne.Doksu joj se uzdizale, bradavice su joj postajale sve tamnije. Bila jeraskosna, no ne i zabranjena, oblina i udolina obavijenih svjetlomsvijea.

  Dok se okretala da uzme posudu s maslinovim uljem koja senalazila iznad spiritne svjetiljke i dok se svjetlo poigravalo njenimtijelom, Lander je bio u stanju ugodnog soka. Kleknuvsi nad njega,trljala je toplo ulje po njegovim grudima i trbuhu, a dojke su joj sepritomlaganonjihale.

  Kakosenagnulapremanaprijed,trbuhjojselaganozaoblio,dabisezatimponovnopovukaoutamnitrokut.

  On je prema gore postajao sve gusci,meksi i podatniji, bila je tocrna eksplozija iskricavih cuperaka koji kao da su se pokusavalipenjati. Osjecao je kako mu taj trokut dodiruje pupak a zatim je,

 • spustivsi pogled, u svjetlu svijeca ugledao prve kapljice njenogivotnogsokakakopoputbiserjalebdemeuzavojitimpramenovima.

  Znao je da ce ga taj sokokupati, da cemugrijatimosnje i da ceimatiokusbananaisoli.

  Dahlia napuni ustamlacnim slatkastim uljem, temu ga obuhvatiusnama,pomicuci glavunjezno iduboko,u ritmupulsiranjanjegovekrvi,dokjojsetoplakosarasulaprekonjegovogtijela.

  Icijelotovrijemenjeneseoci, siromotvorenepoputpanterinih inaliknapunimjesec,niti u jednom trenutkunisu spustale snjegovalica.

 • 3.

  Zvuknaliknapolaganututnjavugromauzbibaojezrakuspavacojsobi iplamenovisvijecasuzatreperili,noDahlia iLander,zarobljenijednoudrugome,nisunistaprimjecivali.Bio je touobicajeni zvukkasnimlaznjaknalinijiNewYorkWashington.Boeing727nalaziosenatisuuosamstometaraiznadLakehurstaijoseuvijekpenjao.

  Tejeveceriunjemubiolovac.Bio jeto covjek sirokihramena,utamnom odijelu, koji je sjedio do prolaza, neposredno iza krila.Stjuardesa je naplacivala karte. On joj je pruzio novu novcanicu odpedesetdolara.Onasenamrti.Nematenitasitnije?

  Zadvijekartereceon,pokazujucinakrupnog covjekakoji jespavao na sjedalu kraj njega. Za njegovu i moju. Govorio jenaglaskomkoji stjuardesanijemoglaodrediti.Nakraju je zakljuciladajeiliNijemaciliNizozemac.Nijebilaupravu.

  Bio je to major David Kabakov, pripadnik Mossad Alivah Betha,izraelske tajne sluzbe, koji se nadao da trojica muskaraca koji susjedjeli na suprotnoj strani prolaza u redu iza njega imaju manjenovcanicekojimaceplatitikarte.Uprotivnom,stjuardesabiihmoglazapamtiti. Za to se trebao pobrinuti jos u Tel Avivu, pomisli. Naaerodromu Kennedy, izmeu dva aviona, nisu imali dovoljnovremena da bi razmijenili novac. Bila je to sitna greska, no to gajesvejedno uznemiravalo. Major Kabakov dozivio je trideset sedamgodinaupravozbogtogatonijeuiniovelikibrojgreaka.

  Pored njega, glave zabacene unatrag, tiho je hrkao narednikRobertMoshevsky.ZavrijemedugogletaizTelAviva,niKabakov,niMoshevskynisupokazalidapoznajutrojicumuskaracakojisusjedjeliizanjih, iakosu ihznaligodinama.Ta trojicabili susnaznimuskarciogrubjelih crta lica, koji su na sebi imali neupadljiva, siroka odijela.Oni su bili ono sto se u Mossadu nazivalo ekipom za taktickenapade.UAmericibiihzvaliudarnimodredom.

  UtridanakojasuproslaotkakojeuBeirutuubioHafezaNajeera,Kabakov je spavao vrlo malo. Znao je da, cim dou u glavni gradSjedinjenih Drzava, mora podijeliti zadatke i izdati detaljne upute.Rukovodstvo Mossada, poslije analizematerijala koje je on donio

 • nakon napada na voe Crnog rujna, stupilo je u akciju u istomtrenutkukadjevideovrpcadosladokraja.Sazvanjehitansastanakuamerikojambasadi,nakojemjeodluenodasealjeKabakov.

  Na sastanku izmeu americkih i izraelskih obavjestajaca u TelAvivujasnojedogovorenodaseKabakovsaljeuSjedinjeneDrzavedabiAmerikancimapomogaoutvrditi postoji li stvarna opasnost, te dapomogneuidentiikacijiterorista,uslucajudasedonjihuspijedoci.Slubenasunareenjabilajasna.

  No,visokozapovjednistvoMossadaizdalojeidodatnunaredbukojajebilaizriitainedvosmislena.ImaojezadatakdazaustaviArapebezobziranasredstva.

  Pregovori oko prodaje dodatnih mlaznjaka Phantom iSkyhawk Izraelcima dosegli su kriticnu tocku, a arapski pritisak,kojem je cilj bio sprecavanje te prodaje, bio je pojacan nestasicomnafte na Zapadu. Izraelmora dobiti te avione. Vec prvog dana, kadPhantomiprestanunadlijetatipustinju,arapskeecisternekrenuti.

  Okrutan teroristicki cin velikih razmjera izveden u SjedinjenimDrzavama donio bi prevagu snaga americkih izolacio-nista.PomaganjeIzraeluzaAmerikancenesmijeimatiprevelikucijenu.

  Ni izraelskoniamerickoministarstvovanjskihposlovanije znalozatrojicumukaracakojisusjedjeliizaKabakova.Oniesesmjestitiustanu u blizini aerodroma National, gdje ce cekati njegov poziv.Kabakovsenadaodaza timpozivomnecebitipotrebe.Visebivoliodasvesredisam,bezbuke.

  Kabakovsenadaodamusediplomatinecemijesatiuposao.Nijevjerovaonidiplomatimanipoliticarima.Njegovstav injegovpristupodrazavalisuseunjegovimslavenskimodlikamabiojeizravanaliiinteligentan.

  Kabakov je vjerovao da neoprezni Z idovi umiru mlai, dok onislabizavrsavajusdrugestranebodljikavezice.Biojedijeterata,kojeje zajedno s obitelji pobjeglo iz Litve, neposredno prije njemackeinvazije,dabikasnijebjezaloodRusa.Otacmu jeumrouTreblinki.Majka je Kabakova i sestru povela u Italiju, na put koji ju je stajaozivota. Dok se s mukom probijala prema Trstu, u njoj je plamtjelavatra koja joj je davala snagu i koja joj je u isto vrijeme prozdiralatijelo.

  Kad se Kabakov, s distance od trideset godina, prisjecao ceste

 • prema Trstu, vidio ju je zajedno s majcinom rukom koja sedijagonalnonjihalaprekonjegovogvidnogpolja.Hodala jedrzecigaza ruku, dok joj je lakat, nalik na veliku kvrgu na tankoj ruci,provirivao kroz dronjke. Sjecao se i njenog lica, koje je bilo gotovouzarenodokjebudiladjecuprijenegostojeprvodanjesvjetlodoprlodojarkaukojemsuprovelino.

  U Trstu je predala djecu na brigu pripadnicima cionistickogpodzemljaiumrlauveisdrugestraneulice.

  DavidKabakovinjegovasestrastiglisuuPalestinu1946.itadasuprestali bjezati. Vec s deset godina bio je Palmachov kurir isudjelovaouborbamazaobranucesteTelAvivJeruzalem.

  Poslije dvadeset sedam godina ratovanja, Kabakov je bolje odvecine ljudi znao pravu vrijednost mira. Nije mrzio Arape, ali jevjerovao da su pokusaji pregovora s Al Fatahom jedno velikosranje. To je bio izraz koji je upotrebljavao kad su se nadreeniraspitivalionjegovommiljenju,tosenijedogaaloesto.

  UMossadu suKabakova smatralidobrimobavjestajcem,noonjeimaoiizvrstanratnidosjeibiojepreviseuspjesanuizravnojborbida bi ga smjestili za neki uredski stol. U borbi je riskirao da budeuhvacen, te je zbog toga redovito izostavljan iz rada Mossadovihtajnih odbora. Ostao je u izvrsnom ogranku obavjestajne sluzbe,uvijek iznova napadajuci Al Faluliova uporista u Libanonu iJordanu. U najtajnijoj jezgri Mossada nazivali su ga Krajnjerjeenje.

  Nitkomutonikadnijerekaoulice.SvjetlaWashingtonaokretalasuseispodkrilausirokomluku,dok

  jeavionskretaoprilazeciaerodromuNational.Kabakovjepotraziozgradu Kongresa koja je bila potpuno bijela, osvijetljena snaznimreflektorima.PitaosenijeliciljupravoCupitol.

  Dvojica muskaraca koji su cekali u maloj sobi za sastanke uizraelskoj ambasadi, pazljivo su promatrali Kabakova dok je ulaziozajednosambasadoromYoachimomTellom.Promatrajuciizraelskogmajora,SamCorleyizFBI-asjetiosekapetanarangerakojimujeprijedvadesetgodinabiozapovjednikuFortBenningu.

  Fowler iz CIA-e nikad nije bio u vojnoj sluzbi. Kabakov ga jepodsjetionavelikogbuldoga.Ijedanidrugibilisuproucilinabrzinuprikupljenedosjee o Izraelcu, no ti su se spisi uglavnomodnosili na

 • sestodnevni rat, listopadski rat ili su to bile stare fotokopije koje supotjecale izodsjekazaSrednji istokCIA-e. Izresci iznovina.NapisiustiluKabakov,tigarsMitlaPassa.

  AmbasadorTeli, jos uvijek u odijelu u kojem je bio na sluzbenojveeri,obaviojekratkaupoznavanja.

  Prostorija je utonula u tisinu i Kabakov tada ukljuci svoj malikasetofon.TiinujeispunioglasDahlieIyad.GraaniAmerike...

  Kad je vrpca zavrsila, Kabakov progovori polako i oprezno,odvagujuisvakurije.VjerujemodaAilulalAswadCrnirujan priprema napad. Ovaj put ih ne zanimaju taoci, pregovori ilirevolucionarnekazalisnepredstave.Z elenajvecimogucibroj zrtava,zeledavamodtogabudezlo.Uvjerenismodajeprovedbaplanavecpoprilicnoodmaklaidajeovazenasefcijeleoperacije.Onnakratkozastane.Smatramodasesadvjerojatnonalaziuovojzemlji.

  UtomslucajumorateimatiinformacijekojecenadopunitivrpcureeFowler.

  Nadopunjujejeinjenicadaznamodanapadeleizvestiovdje,teokolnosti pod kojim je vrpca pronaena. Pokusali su i ranije receKabakov.

  UzelistevrpcuizNajeerovogstananakontostegaubili?Da.Nistegaprethodnoispitivali?IspitivatiNajeerabilobibeskorisno.SamCorleynaFowlerovom

  licu opazi srdzbu. Corley pogleda u dosje koji je lezao pred njim. Zbog cega smatrate da je zena koju ste vidjeli u sobi ta koja jenapravilasnimku?

  Zbog toga sto Najeer nije imao vremena da vrpcu spremi nasigurnomjestoreeKabakov.Aonnijebioneoprezanovjek.

  Nije bio dovoljno oprezan da ne dopusti da ga ubijete receFowler.

  Najeer je imaodugukarijerureceKabakov..DovoljnodugudaorganiziraonostosedogodilouMiinchenu,naaerodromuLod,predugu. Ako sad vi ne budete oprezni, zrakom ce letjeti americkerukeinoge.

  Zasto mislite da ce se izvrsenje plana nastaviti kad je Najeermrtav?

  Corley podigne pogled s lista papira koji je proucavao, te sam

 • odgovori Fowleru. Zbog toga sto je vrpca bila opasna. Snimanjevrpcebiojegotovoposljednjikorak.Nareenjasuvjerojatnoizdana.Jesamliupravu,majore?

  Kabakov bi prepoznao strucnog ispitivaca cim bi ga ugledao.Corleyjeigraoulogubranitelja.Upravotakoreeon.

  Operacija bi se mogla u potpunosti pripremiti u nekoj drugojzemljiiuposljednjitrenutakpremjestitiovamoreceCorley.Zbogegamislitedajetaenaovdje?

  Najeerov je stan neko vrijeme bio pod nadzorom objasniKabakov. Ona nije primijecena u Beirutu ni prije ni poslije noci ukojojjeizvrsennapad.DvojicaMossadovihlingvistadoslisunakonzasebnoganaliziranjavrpcedoistogzakljuka:nauilajeengleskikaodijete, od nekog Britanca, ali je zadnju godinu ili dvije bila izlozenautjecaju americkog engleskog.U sobi je pronaena odjeca americkeproizvodnje.

  Mozda je bila samo glasnik imozda je odNajeera samo uzimalaposljednjeuputereeFowler.Uputesemoguproslijeditibilokuda.

  Da je samo glasnik, nikad ne bi vidjela Najeera uzivo Crnirujan razdvojen je na odjeljke poput oni ujaka. Vecina njihovihagenatapoznajeseteksjednimilidvojicompripadnikaorganizacije.

  Zasto niste ubili i zenu,majore? Dok je postavljao to pitanje,FowlernijegledaouKabakova.Dagajeigledao,nebitoiniodugo.

  Poprviput javioseambasador. Jer tadaza tonijebilorazloga,gospodineFowler.Nadamsedanealitetotonijeuinio.

  Kabakov trepne. Ti ljudi nisu shvacali opasnost. Na nju ih nitkoneceupozoriti.UsebijeKabakovvidiokakoarapskeoklopnejediniceuz grmljavinu napreduju preko Sinaja, prema gradovima, tjerajuci ugomile zidovsko stanovnistvo. Zbog toga sto nije bilo aviona. Zbogtoga sto jepostediotu zenu.Njegovihstotinupobjedasad jebilotekpepeounjegovimustima.Cinjenicadanikakonijemogaoznatida jeta zena bila vazna, nije ga ni najmanje iskupljivala u njegovimvlastitimoima.ZadatakuBeirutunijeizvrenbesprijekorno.

  KabakovjenepomicnobuljiouFowlerovocetvrtastolice.ImatelidosjeHafezaNajeera?

  OnseunaimkartotekamanalazinapopisuoficiraAlFataha. Njegov kompletni dosje prilozen jemom izvjestaju. Pogledajte

  fotograije, gospodine Fowler; Snimljene su nakon nekoliko

 • Najeerovihprijanjihakcija.Vesamvidiouasnihprizora.Ne,ovakveniste.Izraelevjeglaspostajaovii.HafezNajeerjemrtav,majoreKabakov. I sve je dobro pokopano s njegovim kostima, Fowler. Ako ne

  pronaemoovuenu,Crnirujanevamprireditivelikusvinjariju.Fowler pogleda prema ambasadoru, kao da ocekuje njegovu

  intervenciju,nositne,pametneociYoachimaTeliabilesunepomicne.BiojenastraniKabakova.

  JisKad jemajor ponovnoprogovorio, glasmu je bio gotovo tih.Morateutovjerovati,gospodineFovder.

  Bistelijeponovnoprepoznali,majore?upitaCorley.Da.Akojenjezinabazaovdje,zbogegabiilauBeirut?Bilojojjepotrebnonestodocegaovdjenijemogladoci.Bilojoj

  je potrebno nesto sto joj jemogao pribaviti samoNajeer, a da bi todobila,moralamujeosobnonestopotvrditi.Kabakovjeznaodasveto zvuci previse neodreeno i to mu se nije svialo. Nije biozadovoljannitimetojetriputazaredomupotrijebiorijeneto.

  Fowler otvori usta, no Corley ga prekine. Tu se ne bi radilo opukama.

  TransportiratipuskeovamobilobikaovozitilednaSjevernipolreeFowlerzlovoljno.

  Moraloseraditi ilioopremi iliopristupunekojdrugoj celiji iliagentunavisokompolozajunastaviojeCorley.Sumnjamdajojjebiopotrebanpristupagentu.Kolikojaznam,uAmericijeobavjestajnaslubaUjedinjeneArapskeRepublikevienegojadna.

  Da rece ambasador. Radnik iz nase ambasade prodaje impapire izmogkosa za smece.Onu istovrijemeodnjihovog radnikakupuje sadrzaj njihovih koseva. Mi nase punimo reklamama,katalozima i izmisljenom korespondencijom. Njihovi su koseviprepuniopomenaodvjerovnika ireklamazaneobicneproizvodeodgume.

  Sastanakjepotrajaojostridesetakminuta,azatimsuAmerikanciustali.

  UjutrocutopokusatiproguratinadnevnireduLangleyjureceCorley.

 • Akoelite,mogaobih...Fowler prekine Kabakova. Vas izvjestaj i vrpca bit ce dovoljni,

  majore.KadsuAmerikancinapustiliambasadu,vejeprolotriujutro. Ha, Arapi stizu rece Fowler Corleyju dok su isli prema

  automobilima.tomisli?Mislim da ti ne zavidim sto ces sutra time oduzimati vrijome

  PlavookomBennettu rece Fowler. Ako tu ima nekakvih cudaka,CIAizlaziizigre,starimoj.NemazezanjauAmerici.CIAjejosuvijekosjealaraneodWatergatea.

  AkoodjelzaSrednjiistokbilostoisceprka,javit cemovam.Zastosiunutrabiotakoogoren?

  UmoransamodsvegatogareceFowler.SIzraelcimasmoradiliuRimu,Londonu,Parizu, jednom cak iuTokiju.Pronaes imnekogArapa, das im sve informacije i sto zbiva? Da li ga oni pokusajuuhapsiti? Ne. Da li ga prate? Da. Upravo toliko dugo koliko im jepotrebno da saznaju tko su nm prijatelji. Tada dolazi do velikeeksplozije. Arapi su zbrisani m lica zemlje, a tebi u rukama ostanevlastitirep.

  NisumoraliposlatiKabakovareeCorley.O, jesu.PrimijetiosidaondjenijebilovojnogataseaWe'iKtnana.

  Obojica znamo da on radi u obavjestajnoj sluzbi. No on koordiniraprodaju Phantoma. Sluzbeno oni uopce ne fcolo povezati te dvijestvari. Sutra ces biti u Langleyju? Da, doci cu. Nemoj dopustitiKabakovu da ti stvara nevoSvakog cetvrtka ujutro pripadniciamerickeobavjestajnesluzbesastajuseuolovomzasticenojsobibezprozorakojasenalaziuglavnomsjedistuCIA-euLangleyjuuVirginiji.TamodolazepredstavniciCIA-e,FBI-a,Drzavnoguredazasigurnost,Tajne sluzbe,Drzavne sluzbe za izvianje i vojnihobavjestajacakojirade kao savjetnici pri Zdruzenom generalstabu. Prema potrebi,pozivaju se i specijalisti za pojedina podrucja. Na dnevnom se redumozenaciidocetrnaesttocaka.Potrebnojuraspravitibrojneteme,avrijemejestrogoogranieno.

  Corley je govorio deset minuta, Fowler pet, dok je predstavnikOdsjekazaimigracijuinaturalizacijudobiojomanjevremena.

  Kadsevratiosasastanka,Corleyja jeunjegovommalommeduu

 • glavnomsjedituFBI-aekaoKabakov.Trebaobihvamzahvaliti stostedoslireceCorley.Sffeila ce

  zahvaliti ambasadoru.Nas ambasadoruTelAvivu zpsvalit ce YigaluAllonu.e&tNemanaemu.Notoetepoduzeti?

  ProkletomaloreceCorley,pripaljujucilulu.FowlerjedoniohrpuvrpcikojesusnimljenesRadioKaira iRadioBeiruta.Rekao jeda su sve to razlicite vrste prijetnji od kojih na kraju nije bilo nista.CIAsnjimausporeujeglassvaevrpce.

  Naovojsevrpcinenalaziprijetnja.Ona jesnimljenazbog togadabiseupotrijebilanaknadno.

  CIAprovjeravasvojeizvoreuLibanonu.ULibanonuCIAkupujeistasranjakaoimiitouglavnomodistih

  ljudireceKabakov.Tosusveinformacijezakojimanovinekasnedvasata.

  PonekadnitidvasatareceCorley.Umeuvremenu,mozetepogledati fotograije. U kartoteci imamooko stotinu ljudi za koje sezna da su simpatizeri Al Fataha i za koje mislimo da pripadajupokretu 5. srpanj. Iako to ne daju u javnost, ljudi iz Ureda zaimigraciju i naturalizaciju posjeduju dosjee o sumnjivim arapskimdoseljenicima.ZatoetemoratiotiiuNewYork.

  Mozete li u okviru svoje nadleznosti izdati naredbu o opcojpripravnostinagraninimprijelazima?

  To sam vec ucinio. To je jedino sto mozemo uciniti. Za velikupredstavu vjerojatno bi morali unijeti bombu, to jest ako se radi obombi rece Corley. U protekle dvije godine imali smo trimanjeeksplozijekojesupovezanespokretom5. srpanj, sve tribilesuuizraelskimuredimauNewYorku.Otad...

  Jednom su upotrijebili plasticni eksploziv, u druga dva slucajadinamitreeKabakov.

  Upravo tako. Dobro ste informirani, zar ne? Cini se da naovdasnjemtrzistunemamnogoplastike,jerinacenebiuokoloteglilidinamit i ne bi gubili vlastite ljude u pokusajima da ekstrahirajunitroglicerin.

  Pokret5.srpanjvrviamaterimareceKabakov.Najeer imovonebibiopovjerio.Opskrbubivrionetkodrugi.

  Ako vec nije ovdje, eksploziv ce sigurno biti unesen. Izraelackrene prema prozoru. Znaci, vasa vlada mi otvara kitrt.ot.oke i

 • upuujecarinikedapazenamomkesbombamaitojesve?Z alim, majore, ali ne znam sto jos mozemo uciniti na Itunolju

  informacijakojimaraspolaemo.SjedinjeneDrzavemogle bi zatraziti od svojih novih saveznika u

  Egiptu da izvrse pritisak na Gadaija u Libiji. On je taj koji inanciraCrni rujan.KaonagraduzaubojstvauMiinchenu, taj im jekuckinsin iz libijske drzavne riznice dao milijuna dolara. Ako ga Egipatdovoljnopritisne,onbimodamogaobitiustanjusvetootkazati.

  Pukovnik Muammar el Gadai, zapovjednik libijskogrevolucionarnogvojnogvijeca,ponovnojenastojaopridobitiEgipatusvojojnamjeridastvoricvrstivojnisavez.SadbimogaoodgovoritinapritisakodstraneEgipana.

  StateDepartmentutomeneesudjelovatireeCorley.Uamerickojobavjestajnoj sluzbi inepomisljajudabi seovdje

  moglaizvestinekaakcija,zarne,Corley?NereceSamCorleyumornimglasom.MisledaseArapinebi

  usudiliuinititakvoto.

 • 4.

  UtomtrenutkuteretnibrodLeticiaprelazioje21.meridijannaputu prema Azorskim otocima i New Yorku. U najdubljem dijeluprednjegtovarnogprostora,uzakljucanompregratkunalazilose540kilogramaplastinogeksplozivazapakiranogusivimsanducima.

  Pokraj sanduka, u potpunoj tami tovarnog prostora lezao je,napolapri svijesti,AliHassan.Na trbuhumusenalazioveliki stakorkojijekretaopremanjegovojglavi.Hassanjeondjelezaovectridana,nakontogajeutrbuhpogodiokapetanKemalLarmoso.

  S takor je bio gladan, ali ne i prozdrljiv. Isprva ga je plasiloHassanovo stenjanje, no sad se culo jos samo njegovo isprekidanodisanje.Zastao jeporedkrastenanapuhanom zelucu,onjusio ranu izatimkrenuodalje,premagrudima.

  Hassanjekrozkouljuosjeaokande.Morajopriekati.Ulijevojje ruci imao kratku zeljeznu polugu koju je kapetan Larmoso bioispustiokadgajeHassaniznenadiopokrajsanduka.UdesnojjedrzaoautomatskipistoljWaltherPPKkojegjetadaprekasnoizvukao.Sadga nece upotrijebiti. Netko bi ga mogao cuti. Kad ponovno ue utovarniprostor,izdajicaLarmosomoramislitidajeHassanmrtav.

  S takor jenosomvecgotovodoticaoHassanovubradu.Covjekovotekodisanjezapljuskivalomujenjukuinjihalobrkove.

  SvomsnagomHassangurnepolugusastrane,prekogrudi iosjetikakoonaulaziu stakorovomeso.U trenutkukad je skakao snjega,takornaaszarijesvojekandejodublje.

  NakitutogaHassanzacujekakoteistekandzestruzupometalnojoplatidoktakorprestraenobjei.

  Proslo je nekolikominuta. Hassan postane svjestan jedva culnogsustanja. C inilo mu se da zvuk dopire s unutarnje stranici jodne odnjegovihnogavica.Nijeosjeaonitaizbogtogajebiozahvalan.

  Uoz prestanka ga je pratilo iskusenje da pocini samoubojstvo.ImaojedovoljnosnagedaprineseWaltheradosljepoocice.Toceiuciniti, rekao je samom sebi, cim stigneMulimninad Fasil. Dotad ceuvatisanduke.

  Hassannijeznaokolikodugovec leziu tami.Znao jedamuovaj

 • put svijest biti nepomucena tek nekoliko minuta i zbog toga jepokusavao razmisljati. Kad je uhvatio Larmosa kuko njuska okosanduka,LeticiasenalazilanajedvanestoodtridanaodAzorskihotoka. KadMuhammad Fasil ne primi ocekivaniHassanov brzojav sAzora, imat u dva dana vremena da stupi u akciju prije nego stoLeticiaponovno isplovi aAzorski suotocibiliposljednja stanicaprijoNewYorka.

  Fasilenetouiniti,misliojeHassan.Neugaiznevjeriti.Svakiokretajstarogbrodskogdieselmotoraprenosio jevibracije

  nametalneploceoplatekojesumusenalazilepodgluvom.Negdjeuvlastitim ocnim dupljama vidio je sirenje valova. Naprezao se da biuozvukdieselmotora,pritommisleikakojetoBojebilo.

  Osamnaestmetaraiznadmjestautovarnomprostorunakojemjelezao Hassan, kapetan Kemal Larmoso odmarao se u svojoj kabini,pijuci iz boce pivo Sapporo i slusajuci vijesti. Ponovno su izbileborbe izmeu libanonskevojske igerilaca.Dobro,mislio je.Nekasejebuijedniidrugi.

  Libanoncisuugrozavalinjegovedokumente,agerilcinjegovzivot.KadjepristajaouBeirutiliTyreiliTobruk,trebalojeplatitiijednimaidrugima.Gerilcimanetolikokolikojebenimlibanonskimcarinicima.

  Iupogledugerilacabiojeuneprilici.ZnaojedanemaizlazajosutrenutkukadgajeHassanuhvatioporedsanduka.Fasiliostalibit cemuzapetamacimsevratiuBeirut.MozdasuLibunoncinestodoznaliodkraljaHusseina, pa ce rastjerati 43, gerilce.U tom slucajubilobipotrebnoplatitisamo jednojstrani.Togamu jevecbilonavrhglave.Odvedite ga onamo. Ponesite puske. Nista ne govorite. Znamkakotoidesnistanegovorite,razmisljaojeLarmoso.Mojeuhonijeovakvozbog toga sto samsebrijaou zurbi. Jednom jebiopronasaominu koja je bila prisvrscena za krljusasti trup Leticie. Bila jespremnazadetonacijuusluajudaonodbijezahtjevegerilaca.

  Larmosojebiokrupan,dlakavcovjek,odcijegsuvonjaocisuzilecakiclanovimanjegoveposade,icijajetezinapritiskalanjegovlezajgotovo do poda. Zubima je otvorio jos jednu bocu Sappora, te se,ispijajucije,prepustiomracnimmislima.Cijelotovrijemenijeodvajaopogled od postera iz nekog talijanskog casopisa koji je prikazivaoanalni heteroseksualni cin i koji je ljepljivomvrpcombiopricvrscenzanepropusnupregraduukabini.

 • Zatim je s poda kraj lezaja podignuo mali kip Djevice Marije ipostaviogasebinagrudi.Biojeizgrebennamjestimanakojimagajerezuckaonoemprijenegotojeshvatiotoimauruci.

  Larmoso je znao za tri mjesta na kojima bi eksploziv mogaopretvoritiunovac.UMiamiuje ziviokubanski izbjeglicakoji je imaovisenovcanegopameti.UDominikanskojRepublicibiojecovjekkojije isplacivaobrazilskecruzeirosezabilokojustvarkojamozepucatiili eksplodirati. Treca moguca musterija bila je vlada SjedinjenihDrava.

  Naravno, dobio bi nagradu, no Larmoso je znao da bi u slucajunagodbe s Amerikancima bilo i drugih pogodnosti. U tom bi slucajumozdamogle biti zaboravljene odreene predrasude koje su premanjemupostojaleuamerikojUpravicarina.

  Larmoso je bio otvorio sanduke jer je zelio ucijeniti uvoznika,BenjaminaMuzia,zaneobicnoveliki iznos,tejestogamoraodoznativrijednost krijumcarene robe, kakobiprocijeniokolikonovcamozezahtijevati. Larmoso se nikad ranije nije poigravao Muzijevimposiljkama,nodonjega suupornodopiraleglasinepremakojima jeMuzi namjeravao prekinuti poslovne aktivnosti na Srednjem istoku,stobidovelodonaglogpadaLarmosovihnezakonitihprihoda.OvobivrlolakomoglabitiiMuzijevaposljednjaposiljkaiLarmosojeiztogaelioizvuikolikogodjebilomogue.

  Miojeocekivaodacepronaciogromnuposiljkuhasisa,robekojuje Muzi cesto kupovao od izvora iz Al Fataha. Umjesto togapronasaojeplasticnieksplozivizatimseondjenasaoHassanakojijepoputbudaleposegnuozapistoljem.Plasticnijeeksplozivbioopasanposao,nimalonaliknanormalne trgovanje sdrogomukojimasu seprijateljimoglimeusobnoucjenjivati.

  Larmososenadaoda ceMuzimoci sreditiproblemsgerilcimu ijos uvijek zaraditi na eksplozivu. NoMuzi ce na njega bili ljut zbogpoigravanjasasanducima.

  U slucajudaMuzine zeli suraivati, daodbije isplatiti Larmosa iumjestonjegasenagoditisgerilcima,Larmosojenamjeravaozadrzatieksploziv i prodati ga negdje drugdje. Bolje ju hiti bogati negosiromanibjegunac.

  No najprije mora pregledati ono sto ima za prodaju i mora nerijeitiodreenogsmeaiztovarnogprostora.

 • Larmoso je znao da je izravno pogodio Hassana. I dao mu jedovoljnovremenadaumre.Namjeravao jeHassanovo tijelostavitiuvrecu, opteretiti je u luci Ponta Delgada u vrijeme kad se na palubinalazisamobrodskistrazaribacitijeudubokuvodukadseudaljiodAzorskihotoka.

  TogdanaMuhammadFasiljeubrzojavniureduBeirutunavracaosvakihsatvremena.UpocetkusenadaodaHassanovbrzojavsAzorasamo kasni. Brzojavi su prije uvijek dolazili i do podneva. Dotad sustiglatri izBenghazia,Tunisa iLisabonapratilisubrazdukoju jestari teretnjak sjekao na putu prema zapadu. Iako su sadrzavalidrugacijerijeci,svatribrzojavanosilasuistuporukuseksplozivomnema problema. Slijedeci je trebao glasiti Majci je danas znatnoboljeitrebaojebitipotpisansJose.Usestsatiposlijepodne,kadbrzojavjosnijebiostigao,Fasilseodvezaonaaerodrom.Kodsebejeimao akreditiv alzirskog fotografa i prazno kuciste fotoaparata steleobjektivomukojemsenalaziorevolverMagnum0,357.Fasiljevecdvatjednaranijebioobaviosverezervacije.Znao jedado cetiriposlijepodnenarednogdanamoebitiuPontaDelgadi.

  Kad je Leticia u rano jutro drugog dana studenog ugledalavrhoveSantaMarie,kapetanLarmosojezakormilomzamijeniosvogprvog casnika. Zaobisao jemali otok s juzne strane i zatim skrenuopremasjeveru,usmjeruSanMiguelailukePontaDelgada.

  Obasjanzimskimsuncem,portugalskijegradizgledaodrazesnosasvojini bijelim zgradama, crvenim krovnim plocama i zimzelenimdrvecemkojeseuzdizalogotovodovisinezvonika.Upozadinisusenalaziliblagiplaninskiobronciproaranipoljima.

  Privezanauluci,Leticiajeizgledalaotrcanijenegoikad.Dokjeposadaistovarivalaposiljkupopravljenelakepoljoprivredneopreme,oznakegazapolakosuseizdizaleiznadpovrine.Zatimsuseponovnopocelepolakouranjatiuvodudokseutrobabrodapunilasanducimasbocamamineralnevode.

  Larmosonijebiozabrinut.Pretovarseobavljaosamoustraznjemtovarnom prostoru. Nitko nece dirati mali zakljucani odjeljak uprednjemdijelu.

  Do poslijepodneva iduceg dana zavrsen je veci dio posla i on jeposadidopustioizlaznakopno,nakonstojebrodskiekonomsvakomclanuposadepodijeliotektolikogotovinekolikoimjebilopotrebno

 • zajednuveerujavnimkuamaibarovima.Posada je brzim korakom odmarsirala pristanistem, veseleci se

  veceri. Prvi jemornar ispod uha imao kuglicu od pjene za brijanje.Nitko od njih nije opazio mrsavog muskarca koji je stajao podstupovimabankeNacionalUltramarinoikojiihjeprebrojavaodoksuprolazili.

  Na brodu se nisu culi drugi zvukovi osim koraka kapetanaLarmosa koji se spustao prema strojarnickoj radionici, malompregratku slabo osvijetljenom zaruljom koja se nalazila u zicanomkavezu.Pretrazujucipohrpiodbacenihdijelova,odabraojeklipnjacusklinomispojem,kojajeostecenakadseLeticijinmotoruproljecezakocioispredTobruka.Dokjujeodvagivaourukama,klipnjacamuje izgledalakaovelikametalnakost.Uvjerenda jedovoljnoteskadaodvuceHassanovotijelo imdugiputdodnaAtlantika,Larmoso ju jeodniopremakrmiipohraniousandukublizinisamekrme,zajednoskonopcem.

  Nakontogaizkuhinjejeuzeojednuodkuharovihvelkihvrecazasmeceodgrubogplatnaiodniojekrozpraznuoicirskublagovaonicudoprednjegslaza.Prebaciojevrecuprekorumenakaojuznoamerickiserape, i poceo tiho zvizdati dok su inu koraci odjekivali hodnikom.Tadizasebezacujejedvazamjetansum.Zastaoje,napetoosluskujuci.Vjerojatno je to bio tmino zvukkoji je dolazio s palube iznadnjega,gdje je onaj starac bio na strazi. Larmoso kroz otvor u blagovaoniciue i metalnim stubama sie do nivoa prednjeg tovarnog prostora.No, umjesto da ue u spremiste, on glasno zalupi vratima te ostanestajatikrajnepropusnepregradeupodnozjustuba,dizucipogledkrozmetalno okno, prema otvoru na vrhu tamnog stubista. Smith &WessonAinveightspetmetakaizgledaojeunjegovojogromnojrucikaodjejipitoljprelivenokoladom.

  Dokih jepromatrao,vratablagovaonice siromsuseotvorila inanjima se, polako, poput oprezne zmije, pojavilamala, .skladna glavaMuhammadaFasila.

  Larmosoispalimetakkojise,uznevjerojatnujekumeumetalnimzidovima,odbijeodrukohvata.Sagnuvsisezatim,ueuspremiste,zasobom zalupivsi vrata. Sad se vec znojio i, dok je cekao u mraku,odvratan miris njegova tijela poceo se mijesati s mirisom re ihladnogmaziva.

 • Koraci koji su se spustali stubama bili su spori i ravnomjerni.Larmoso je znao da se Fasil jednom rukom drzi za ogradu, dokdrugom drzi pistolj uperen prema zatvorenim vratima spremista.Larmoso se uvuce iza sanduka cetirimetra udaljenog od vrata krozkojajeFasilmoraoproci.Vrijemejebilonanjegovojstrani.Posadacese prije ili kasnije vratiti. Razmisljao je o nagodbama i izgovorimakojebimogaoponuditiFasilu.Nistaodtoganebipomoglo.Ostalasumujoscetirimetka.UbitceFasilacimsepojavinavratima.Tojebilanjegovavrstaodluka.

  Slazom je nekoliko sekundi vladala potpuna tisina. Zatim jezagrmio Fasilov Magnum, zrno je probilo vrata, rasprskavajucikomadice metala po mracnom spremistu. Larmoso ispali metakprema zatvorenim vratima, no zrno .38 special u metalu ostavisamouleknuce,teonpovuceobaracdvaputzaredomkadsusevratairomotvorilaikadjekroznjihnasrnulatamnapojava.

  Cak i dok je ispaljivao posljednjimetak, Larmoso je u bljesku izcijevi vidio da je pogodio jastucic sa sofe iz oicirske blagovaonice.Trcao je, posrtao i psovao kroz tamno spremiste, prema prednjemodjeljku.

  DomoieseHassanovogpitolja.NjimeeubitiFasila.Sobziromnasvojutezinu,Larmosojebioprilicnospretan,aosim

  toga je i dobro poznavao raspored spremista. Za manje od tridesetsekundidosaojedoulazauodjeljakipoceonestopetljatiskljucem.Kadjeupaounutra, cinilomusedacepovracatiodsmradakojigajezapuhnuo.Nije zelio paliti svjetlo, pa je puzaopopodu krozmracniodjeljak, rukama trazeci Hassana i tiho gunajuci sebi u bradu.Udarao je u sanduke i zaobilazio ih. Odjednom je napipao cipelu.Zatim je rukom presao preko nogavice i trbuha. Pistolj nije bio zapojasom. Pretrazio je obje strane trupa. Pronasao je ruku, osjetio jekako se mice, no nije pronasao pistolj sve do trenutka kad mu jeopalioulice.

  Fasilu je odzvanjalo u usima i moralo je proci nekoliko minutaprijenegotojezauopromukloaptanjeizprednjegodjeljka.

  Fasil,Fasil.Gerilac upravi svoju malu baterijsku svjetiljku prema odjeljku i

  sitnim korakom pohita prema naprijed. Fasil se poigra svjetlom nacrvenojmaskina licuLarmosa,koji jemrtav lezaona leima, teue

 • unutra.Kleknuvsi, rukama obgrli Ali Hassanovo lice koje je bilo

  unakaenotakorovimzubima.Usnicesusejomicale.Fasil. Bio si dobar, Hassane. Dovest cu lijecnika. Fasil je znao da

  nema nade. Hassanu, natecenom od upale potrbusnice, nije bilopomoci.NoFasilbimogaootetilijecnikapolasataprijeisplovljavanjaLeticijeinatjeratigadadoe.Mogaobiguubitinaotvorenommoruprije nego sto doudoNewYorka.Hassan je to zasluzio. To bi biloljudski.

  Hassane, vratit cu se za pet minuta s lijekovima i zavojima.Ostavitutisvjetlo.

  Jedvaujniapat.Jesamliizvriosvojzadatak? Jesi. Drzi se, stari moj, donijet cu morij, a zatim cu dovesti

  lijenika.Fasil je trazio put prema krmi krozmracno spremiste kad je iza

  sebezacuopucanjizHassanovogpistolja.Zastaojeinaslonioglavunahladnizeljeznizid.Platitcetezaovoprosapce.Obracaoseljudimakojenikadnijevidio.

  Starac koji je bio na strazi jos je uvijek bio u nesvijesti, snateklinomnazatiljku,namjestupokojemgajeFasilbioudario.Fasilgajeodvukaodokabineprvogasnika,poloioganaleajizatimsjeodarazmisli.

  Prvotnijeplanbiodauvoznik,BenjaminMuzi,preuzmeHandukenadokuuBrooklynu.NijebilonacinadasedoznajeliLarmosobiouvezisMuzijemiponudiomusvojupomocuovojprevari.SMuzijemce se ionako morati pozabaviti, jer je znao daleko vise nego sto jetrebao. Carinicima ce biti cudno sto nema Larmosa. Postavljat cepitanja.Nijesecinilovjerojatnimdaostalinabroduznajustosenalaziu sanducima. U trenutku kad je ubijen, Larmosovi su kljucevi josuvijekvisjeliubravinaulazuuprednjiodjeljak. SadsusenalaziliuFasilovomdzepu.Eksplozivnesmijesticiunjujorsku luku, to jebilojasno.

  Prvi casnik Mustapha Fawzi bio je razuman i ne odvec hrabarcovjek.Uponoc,kadsevrationabrod,Fasil jesnjimobaviokratakrazgovor.Fasil jeu jednoj rucidrzaoveliki crni revolver,audrugojdvije tisucedolara.RaspitivaoseozdravljuFawzijevemajke isestre

 • koje su se nalazile u Beirutu, a zatim nutuknuo da njihovo dobrozdravlje nadalje u velikojmjeri ovisi o Fawzijevoj suradnji. Stvar jeobavljenavrlobrzo.

  Bilojesedamsatinavecerpoistocnomamerickomvremenukadaje u kuci Michaela Landera zazvonio telefon. On je radio u svojojgarai,gdjejeipodignuoslualicu.Dahliajeulimencimijealaboju.

  Po intenzitetu smetnji na liniji, Lander je zakljucio da sesugovornik nalazi vrlo daleko. Imao je ugodan glas, s britanskimakcentom,naliknaDahlijin.Zatraiojedomaicu.

  Dahlia se u trenutku nasla na telefonu, te je zapocela poprilicnozamoran razgovor na engleskom o roacima i nekretninama.Razgovor je nakon toga prekinut sa dvadeset sekundi paljbe naarapskomargonu.

  Dahliaseokreneodtelefona,dlanomprekrivajuimikrofon.Michael,eksplozivmoramopreuzetinamoru.Mozes linabaviti

  amac?Lander stane intenzivno razmisljati. Da. Osiguraj mjesto

  sastanka. Cetrdesetmilja istocno od Barnegat Lighta, pola sata prijezalaskasunca.Uspostavitcemovizualnikontaktsazadnjimsvjetlomipribliziti senakon stopadnemrak.Ako intenzitet vjetrabudeprekopet, odgodi operaciju za tocno dvadeset cetiri sata. Reci mu nekapoiljkuupakiratakodasvakukutijumoepodignutijedanovjek.

  Dahliabrzoizgovoririjeiuaparatispustislualicu. Utorak dvanaestog rece ona. Znatizeljno ga je promatrala.

  Michael,plansirazradioprilinobrzo.Ne,nisamreeLander.Dahlia je vrlo rano naucila da Landeru nikad ne laze. To bi bilo

  jednakotakoglupokaokadbikompjutorprogramiralapoluistinamaizatim ocekivala tocne odgovore. Cak i kad bi dosla u iskusenje daslaze, on bi to odmah naslutio. Bila je sretna sto mu je od pocetkapovjerilasveuvezisoperacijomunoenjaplastinogeksploziva.

  Mirnojujesluaodokmujeprialatosedogodilonabrodu.MislilidajeLarmosanatonatjeraoMuzi?upitaon. Fasil to ne zna. Nije imao priliku da ispita Larmosa. Moramo

  pretpostavitidaga jeMuzinatjerao.Nemozemosipriustitida toneucinimo,zarne,Michael?AkoseMuziusudiopetljatisposiljkom,akoje namjeravao zadrzati nas predujam i prodati eksploziv negdje

 • drugdje,ondanasjeiprodaoovdasnjimvlastima.Tobimoraoucinitizbogvlastite sigurnosti. Cak i akonasnije izdao,njimebi se trebalopozabaviti. On zna previse, a uz to te je i vidio. Mogao bi teidentificirati.

  Cijelostegavrijemenamjeravaliubiti?Da.Onnijejedanodnasibaviseopasnimposlom.Akoinuvlasti

  zaprijetezbognekedrugestvari,tkoznastobiimmogaoispricati?Dahlia shvati da zvuci previse napadno. Ne bih mogla podnijetipomisaona toda ti jeoncijelovrijemenekakvaprijetnja,Michaeldodaonanjeznijimglasom.Nitimunisivjerovao,zarne,Michael?Imao si to preuzimanje robe namoru unaprijed razraeno, za svakisluaj,zarne?Tojenevjerojatno.

  Da, nevjerojatno rece Lander. Samo jedna stvar. Muziu senista nece dogoditi dok ne preuzmemo eksploziv. Ako je otisaovlastima da bi sebi pribavio imunitet zbog nekih drugih poslova ilitako nesto, zamka ce biti postavljena na doku. Dok god misle dastizemonadok,manja jevjerojatnostda cenabrodposlatiekipuzanadzor.AkoMuziaubijeteprijenegosiobrodstigne,znatcedaminedolazimo na dok. Cekat ce nas kad odemo na brod. Lander jeodjednompobjesnjeo.

  Muzi je, dakle, bio najbolja osoba koje se vas usrani sef mogaosjetiti.

  Dahliasenijedalazbuniti.NijehtjelarecidajeLanderbiolajkojise prvi obratioMuziu. Znala je da ce se njegov bijes .stisati i da cejednostavno biti pridodan ukupnom zbiru Landerova gnjeva, dok cemu mozak, ne uspijevajuci odoljeti tom porivu, ponovno postajatizaokupljenproblemom.

  Onnatrenutakzatvorioci.Moratcesiciukupovinureceon.Dodajmiolovku.

 • 5.

  Nakon sto suHafezNajeer i Abu Ali bilimrtvi, samo suDahlia iMuhammad Fasil znali Landerov identitet, no Benjamin Muzi ga jenekolikoputavidio,buducidajeonbioLanderovaprvavezasCrnimrujnomiplasticnimeksplozivom.,Odpocetka jevelikiproblembilanabavkaeksploziva.Uprvom zarunjegovabogojavljanja,u trenutkukada jeznao sto ceuciniti,Landerunijepalonapametda cemubitipotrebnapomoc.Da sve ucini sam, bilo je dio estetike samoga cina.No kako se plan u njegovoj glavi razvijao i kako je uvijek iznovapromatraomaseispodsebe,zakljuciojedazasluzujuviseodnekolikokutijadinamitakojebimogaokupitiiliukrasti.Trebaloimjepoklonitivise paznje od pokojeg srapnela iz razmrskane gondole i nekolikokilogramaavalailanca.

  Ponekad,dokjelezaobudan,njegovsuponocnistropispunjavalalicaizmase,okrenutapremagore,otvorenihusta,kojasuse lelujalapoput polja cvijeca na vjetru. Mnostvo tih lica pretvorilo se uMargaretino lice. Zatim je velika uzarena lopta podignula vrucinu snjegovalica,uzdignulasedonjih,vrtecisenaliknaRakovumaglicu,pretvarajuiihuugljen,potiskujuigausan.

  Moradoidoplastike.Landerjeudvanavrataproputovaozemljuupotrazizaplasticnim

  eksplozivom.Obisaojetrivojnaarsenaladabiistraziomogucnostizakrau i uvidio da za to nema nade. Otisao je do postrojenja velikekorporacije koja proizvodi djecja ulja, napalm, industrijska ljepila iplasticne eksplozive i zakljucio da je tvornicko osiguranje jednakodobro kao i vojno, te da je i znatno inventivnije. Nestabilnostnitroglicerinaiskljuilajemogunostekstrakcijeizdinamita.

  Lander jepozudnopretrazivaonovineupotraziza izvjestajimaoterorizmu, eksplozijama, bombama. Hrpa izrezaka koju je drzao usobisepovecavala.Biobi seuvrijedioda jeznaoda je touobicajenimodel ponasanja, da je znao u koliko spavacih soba bolesni ljudicuvaju izreske, cekajuci svoj dan. Veliki broj Landerovih izrezakaimaojenasebi imenastranihgradovaRim,Helsinki,Damask,Hag,Beirut.

 • Ta ideja pojavila mu se sredinom srpnja u nekom motelu uCincinnatiju.Togjedanabioletioiznadnekogsajmaitadaselaganoopijao u predvorju motela. Bilo je kasno. Na jednom kraju bara sastropa je bio objesen televizijski prijemnik. Lander je sjedio gotovotocno ispod njega, buljeci u svoje pice. Vecina ostalih gostiju bila jepremanjemuokrenutalicem.Sijedjelisunavisokimbarskimstolcimadok se beskrvno svjetlo s televizora poigravalo na njihovimuzdignutimlicima.

  Lander se odjednom trgne i ozivi. Bilo je nesto u izrazima licagostijukojisugledaliteleviziju.Strepnja.Gnjev.Nebaspravistrah,jersu bili dovoljno na sigurnom, ali imali su izraz ljudi koji s prozorasvojekolibepromatrajuvukove.Landeruzmesvojepice iodsecenadrugustranubaraodaklejemogaovidjetiekran.SlikaBoeinga747upijeskupustinje,okruzenogtreperenjemuzarenogzraka.Najprijejeeksplodirao prednji kraj trupa, zatim sredisnji dio i onda je avionnestao u stupu plamena i dima. Snimka je bila dio reprize posebneemisijevijestinatemuarapskogterorizma.

  Slijedecascena:Miinchen.Uzasuolimpijskomselu.Helikopternaaerodromu. Prigusena puscana paljba u unutrasnjosti letjelice iizraelskisusportasipobijeni.AmbasadauKhartoumugdjesuubijeniamericki i belgijski diplomati. Voa Al FatahaYaserArafat poriceodgovornost.

  Ponovno Yaser Arafat na konferenciji za novinstvo u Bei-rutu,ogorceno optuzuje Englesku i Sjedinjene Drzave da potpomazuIzraelceuteroristickimnapadimanagerilce.Kadnasaosvetastigne,bit ce velika rekao je Arafat, dok sumu oci odrazavale dvostrukimjesectelevizijskogosvjetljenja.

  IzjavapodrskepukovnikaGaanja,proucavateljaNapoleonaiAlFatahovogvjernogsaveznikaifinancijskogpokrovitelja:SjedinjeneDrzave zasluzuju snaznu pljusku. Jos jedan Gadaijev komentar: NekaBogokreneleaAmerici.

  Nikogovic rece covjek u kuglackoj jakni koji je stajao poredLandera.Hrpanikogovia.

  Lander se glasno nasmije. Nekoliko se gostiju okrene premanjemu.

  Tebijetosmijeno,prijatelju? Ne. Uvjeravam vas, gospodine, to uopce nije smijesno.

 • Nikogovicu jedan. Lander ostavi novac na sanku i izae, dok seovjekzanjimderao.

  Lander nije poznavao ni jednog Arapa. Poceo je citati izvjestajearapsko-americkih drustava koja su podrzavala borbu palestinskihArapa, ali ga je jedan sastanak kojem je prisustvovao u Brooklvinuuvjerio da su arapsko-americki odbori graana za njega izrazitoprevise neduzni.Oni su raspravljali o temamakao sto su pravda ipravapojedinaca, tepodrzavali slanjepeticijakongresmenima.Dajepokusaopronacimilitantnijepojedince,spravomjesumnjaodabimu se uskoro obratio policajac u civilu koji bi za nogu imao svezanpredajnik.

  Demonstracije na Manhattanu povodom palestinskog problemanisubilenimalabolje.Natrgu ispredzgradeUjedinjenihnaroda inaUnionSquareuzatekaojemanjeoddvadesetmladihArapaokruzenihrijekomidova.

  Ne, njemu je bio potreban strucan i pohlepan lopov koji naSrednjemistokuimadobreveze.Jednogtakvogjeipronasao.Landerje do imena Benjamina Muzija dosao preko civilnog pilota kojeg jepoznavaoikojijesaSrednjegistokausvojojtoaletnojtorbicidonosiozanimljivepaketieiisporuivaoihuvozniku.

  Muziev je ured, smjesten u straznjem dijelu trosnog skladista uuliciSedgwickuBrooklynu,biopoprilicno taman.Landera jeuureduveoizrazitokrupanGrkkarakteristicnogmirisa, cija je celavaglavaodrazavala nejasno svjetlo na stropu dok su vijugali kroz labirintsanduka.

  Jedino su vrata ureda bila skupocjena. Bila su napravljena odcelikaiimalasudvazasunaibravu.Prorezzapostunalazioseuvisinitrbuha,asunutarnjejestraneimaoobjesenumetalnuplocicukojomsemogaozakljuati.

  MuzijebiovrlodebeoinestojegunaodokjesastolicepodizaohrpufakturairukompokazivaoLanderudasjedne.

  Mogulivamnetoponuditi?Netozaosvjeenje?Ne.Muziiskapisvojubocumineralnevodeiuhladnjakupotrazinovu.

  On zatim ubaci dvije tablete aspirina i otpije dugi gutljaj. Prekotelefona ste rekli da biste samnom zeljeli porazgovarati o izuzetnopovjerljivoj stvari. Buduci da se niste predstavili, imate li ista protiv

 • togadavaszovemHopkins?Ne,nita. Odlicno. Gospodine Hopkins, kad ljudi kazu povjerljivo,

  uglavnommisle na krsenje zakona. Ako se i u ovom slucaju radi otome,ondajasvamanecuimatiapsolutnonikakveveze,razumijetelitovamelimrei?

  Lander iz dzepa izvadi svezanj novcanica i polozi ih na Muzievradni stol. Muzi novac nije ni taknuo ni pogledao. Lander uzmesveanjikrenepremavratima.

  Trenutak, gospodine Hopkins. Muzi kimne Grku koji prie idetaljno pretrazi Landera. Grk zatim pogleda Muzia i odmahneglavom.

  Sjednite,molimvas.Hvala,Salop.Pricekajvani.Krupnicovjekzasobomzatvorivrata.

  TojenemoralnoimereeLander. Da, ali on to ne zna rece Muzi, brisuci lice maramicom. On

  zatimprstimapoduprebraduistaneekati.Kolikoujem,visteovjekodirokogutjecajaponeLander.Usvakomsluaju,jasamirokiovjekodutjecaja.Odreenisavjeti... Suprotno uvrijezenom misljenju, gospodine Hopkins, u

  ophoenju s jednim Arapom nije potrebno petljati se u beskrajnaarapska okolisanja, pogotovo stoga sto Amerikanci uglavnom nisudovoljnorainiranidatookolisanjeucinezanimljivim.Uovomuredunemaprislusnihureaja.Navamanemaprislusnihureaja.Recitemitoelite.,,.

  Z elim da mi isporucite pismo sefu obavjestajne sluzbe AlFataha.

  Atkobitomogaobiti?Neznam.Vitomozetedoznati.CuosamdaviuBeirutumozete

  uciniti gotovo sve. Pismo ce biti zapecaceno na nekoliko zamrsenihnainaidotamomoradoineotvoreno.

  Da, vjerojatno mora. Muzijeve su oci bile natkrivene poputkornjainih.

  Mislite na pismo-bombu rece Lander. Ne radi se o tome.Mozetemestrimetraudaljenostipromatratikakostavljamsadrzajuomotnicu.Moetejepolizati,ajaujeondazapeatiti.

 • Ja poslujem s ljudima koje zanima novac. Ljudi koji se bavepolitikom cesto ne placaju racune ili vas ubiju zbog neumjesnosti.Mislimdane...

  Dvije tisuce sada, dvije tisuce ako pismo tamo doe nazadovoljavajuci nacin. Lander ponovno stavi novac na stol. Josneto,savjetovaobihvamdaotvoriteifriranibankovniraunuHagu.

  Ukojusvrhu?Dananjegastavitemnogolibijskognovcazaslucajdapozeliteu

  mirovinu.Uslijedilajedugatiina.NakrajujeprekineLander.Moraterazumjetidaposiljkamoraodmahicipravome covjeku.

  Nesmijeiiodrukedoruke. Buduci da ne znam sto zelite, radim zavezanih ociju. Za neke

  bismosestvarimogliraspitati,nocakiraspitivanjejeopasno.Svjesniste cinjenice da je Al Fatah razjedinjen, zavaen unutar vlastitihredova.

  PredajtepismoCrnomrujnureeLander.Nezaetiritisue.'Koliko? Raspitivanje ce biti tesko i skupo i cak ni tada ne mozete biti

  potpunosigurni...Koliko?Zaosamtisua,itoodmah,uinitusvetojeumojojmoi.etiritisuesadaietiritisuenakonobavljenogposla.Osamtisucasada,gospodineHopkins.Poslijevasnecupoznati i

  vivienikadneetedoiovdje.Dogovoreno. Za tjedan dana idem u Beirut. Ne zelim vase pismo sve do

  trenutka neposredno prijemog odlaska. Mozete ga donijeti ovdje unocisedmoga.Bitcezapecacenoumojemprisustvu.Vjerujtemidaneelimitatisadraj.

  Pismo je sadrzavalo Landerovo pravo ime i adresu i u njemu jepisalo da bi on mogao pruziti velike usluge palestinskom pokretu.Trazio je sastanak s predstavnikom Crnog rujna bilo gdje uzapadnoj hemisferi. Prilozio je novcanu uputnicu na tisucu petstodolarazapokrivanjemoguihtrokova.

  Muzi je primio pismo i osam tisuca dolara s ozbiljnoscu koja je

 • granicila s ceremonijalnoscu. Bila je to jedna od njegovih osobitostida,kadnetkoprihvatinjegovucijenu,odririje.

  Tjedan dana kasnije, Lander je primio razglednicu iz Beiruta. Nanjojnijebilonikakveporuke.PitaosenijelisamMuziotvoriopismoitakodoaodoimenaiadrese.

  Prosao je i treci tjedan. Cetiri je puta morao letje