of 18/18
CRITERII DE PERFORMANȚĂ din 27 iunie 2019 privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență EMITENT MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iunie 2019Notă Aprobate prin ORDINUL nr. 75 din 27 iunie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 533 din 28 iunie 2019. Capitolul I Dispoziții comune Articolul 1 (1) Serviciile voluntare și serviciile private pentru situații de urgență, denumite în continuare servicii voluntare și servicii private, sunt structuri specializate, altele decât cele aparținând serviciilor de urgență profesioniste, organizate cu personal angajat și/sau voluntar, în scopul apărării vieții, avutului public și/sau privat în situații de urgență.(2) Serviciile voluntare se constituie, potrivit legii, în comune, orașe și municipii, în subordinea consiliilor locale.(3) Serviciile private se constituie potrivit legii, la operatori economici și instituții.(4) Serviciile private pot fi: a) servicii proprii, organizate în cadrul operatorilor economici și instituțiilor; b) societăți prestatoare de servicii. Articolul 2 Termenii și expresiile utilizate în prezentele criterii de performanță au următoarele înțelesuri: a) autospecială de capacitate mare - autospecială de stingere cu apă și spumă al cărei rezervor de apă este mai mare sau egal cu 5.000 litri; b) autospecială de capacitate medie - autospecială de stingere cu apă și spumă al cărei rezervor de apă se încadrează între 2.000 și 5.000 litri; c) autospecială de capacitate mică - autospecială de stingere cu apă și spumă al cărei rezervor de apă este mai mic sau egal cu 2.000 litri; d) autospecială de intervenție - autospecială destinată intervenției pentru diferite tipuri de risc, alta decât autospeciala de stingere cu apă și spumă; e) autospecială - oricare dintre autospecialele prevăzute la lit. a)-d); f) sector de competență - reprezintă, în cazul serviciului voluntar, suprafața unității administrativ-teritoriale în care acesta a fost constituit, iar în cazul serviciului privat, suprafața desfășurată a construcțiilor/clădirilor sau a ansamblului de clădiri, precum și spații amenajate din acestea, dintr-un singur amplasament, inclusiv terenul aferent acestora, precum și suprafața aferentă utilajelor și instalațiilor tehnologice, administrate de operatorul economic/instituția care are obligația constituirii serviciului pentru amplasamentul respectiv; g) extinderea/restrângerea activității - reprezintă modificarea condițiilor care au stat la baza înființării și/sau a funcționării serviciului voluntar sau a serviciului privat, în ceea ce privește creșterea sau scăderea numărului autospecialelor de stingere cu apă și spumă; h) formație de intervenție - structură de intervenție care are în compunere o grupă/grupe de intervenție și/sau echipă/echipe specializate și care își desfășoară activitatea într-un singur sector de competență; i) grupă de intervenție - structură de intervenție care încadrează o autospecială; j) echipă specializată - structură de intervenție care îndeplinește atribuții privind gestionarea situațiilor de urgență determinate de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competență; k) forțe de intervenție - oricare dintre entitățile prevăzute la lit. h)-j); l) timp de răspuns - intervalul de timp cuprins între momentul alarmării forțelor de intervenție și intrarea acestora în acțiune la locul intervenției; m) capacitate de răspuns - potențialul forțelor de intervenție de a gestiona o situație de urgență; n) societate prestatoare de servicii - societate constituită în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca domeniu de activitate și activitate principală „Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora“, potrivit Clasificării activităților din

CRITERII DE PERFORMANȚĂ din 27 iunie 2019 privind

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CRITERII DE PERFORMANȚĂ din 27 iunie 2019 privind

CRITERII DE PERFORMAN din 27 iunie 2019 privind constituirea, încadrarea i dotarea
serviciilor voluntare i a serviciilor private pentru situaii de urgen EMITENT MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iunie 2019Not
Aprobate prin ORDINUL nr. 75 din 27 iunie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea
I, nr. 533 din 28 iunie 2019.
Capitolul I Dispoziii comune
(1) Serviciile voluntare i serviciile private pentru situaii de urgen, denumite în
continuare servicii voluntare i servicii private, sunt structuri specializate, altele
decât cele aparinând serviciilor de urgen profesioniste, organizate cu personal
angajat i/sau voluntar, în scopul aprrii vieii, avutului public i/sau privat în
situaii de urgen.(2) Serviciile voluntare se constituie, potrivit legii, în comune,
orae i municipii, în subordinea consiliilor locale.(3) Serviciile private se
constituie potrivit legii, la operatori economici i instituii.(4) Serviciile private
pot fi:
b) societi prestatoare de servicii.
Articolul 2
Termenii i expresiile utilizate în prezentele criterii de performan au urmtoarele
înelesuri:
a) autospecial de capacitate mare - autospecial de stingere cu ap i spum al crei
rezervor de ap este mai mare sau egal cu 5.000 litri;
b) autospecial de capacitate medie - autospecial de stingere cu ap i spum al
crei rezervor de ap se încadreaz între 2.000 i 5.000 litri;
c) autospecial de capacitate mic - autospecial de stingere cu ap i spum al crei
rezervor de ap este mai mic sau egal cu 2.000 litri;
d) autospecial de intervenie - autospecial destinat interveniei pentru diferite
tipuri de risc, alta decât autospeciala de stingere cu ap i spum;
e) autospecial - oricare dintre autospecialele prevzute la lit. a)-d);
f) sector de competen - reprezint, în cazul serviciului voluntar, suprafaa
unitii administrativ-teritoriale în care acesta a fost constituit, iar în cazul
serviciului privat, suprafaa desfurat a construciilor/cldirilor sau a
ansamblului de cldiri, precum i spaii amenajate din acestea, dintr-un singur
amplasament, inclusiv terenul aferent acestora, precum i suprafaa aferent
utilajelor i instalaiilor tehnologice, administrate de operatorul
economic/instituia care are obligaia constituirii serviciului pentru amplasamentul
respectiv;
g) extinderea/restrângerea activitii - reprezint modificarea condiiilor care au
stat la baza înfiinrii i/sau a funcionrii serviciului voluntar sau a serviciului
privat, în ceea ce privete creterea sau scderea numrului autospecialelor de
stingere cu ap i spum;
h) formaie de intervenie - structur de intervenie care are în compunere o
grup/grupe de intervenie i/sau echip/echipe specializate i care îi desfoar
activitatea într-un singur sector de competen;
i) grup de intervenie - structur de intervenie care încadreaz o autospecial;
j) echip specializat - structur de intervenie care îndeplinete atribuii privind
gestionarea situaiilor de urgen determinate de tipurile de riscuri identificate în
sectorul de competen;
k) fore de intervenie - oricare dintre entitile prevzute la lit. h)-j);
l) timp de rspuns - intervalul de timp cuprins între momentul alarmrii forelor de
intervenie i intrarea acestora în aciune la locul interveniei;
m) capacitate de rspuns - potenialul forelor de intervenie de a gestiona o
situaie de urgen;
n) societate prestatoare de servicii - societate constituit în baza Legii
societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
având ca domeniu de activitate i activitate principal „Activiti de lupt împotriva
incendiilor i de prevenire a acestora“, potrivit Clasificrii activitilor din
economia naional (CAEN);
o) dispecerat - structur a crei activitate se desfoar într-un spaiu prevzut cu
mijloace de comunicaii, care asigur primirea i transmiterea informaiilor i
mesajelor necesare pentru desfurarea unei intervenii;
p) compartiment pentru prevenire - structura cu atribuii de prevenire a situaiilor
de urgen;
q) tur de serviciu - totalitatea persoanelor care lucreaz în acelai timp i dup
acelai program într-o structur a serviciului voluntar sau a serviciului privat, care
execut serviciul în ture.
sunt realizate în funcie de:
a) numrul de gospodrii i/sau cldiri de locuit colective;
b) distana fa de structurile de intervenie ale serviciilor profesioniste pentru
situaii de urgen;
c) tipurile de riscuri identificate în sectorul de competen i concluziile rezultate
din Planul de analiz i acoperire a riscurilor, întocmit potrivit Metodologiei de
elaborare a Planului de analiz i acoperire a riscurilor i a Structurii-cadru a
Planului de analiz i acoperire a riscurilor, aprobate prin Ordinul ministrului
administraiei i internelor nr. 132/2007;
d) destinaia, numrul de utilizatori i/sau suprafaa construciilor/aferent
utilajelor i instalaiilor tehnologice i nivelul riscului de incendiu;
e) asigurarea timpului de rspuns;
f) asigurarea permanent a interveniei;
g) dotarea cu instalaii de stingere a incendiilor.
Articolul 4
(1) Avizul de înfiinare, desfiinare, extindere i restrângere a activitii unui
serviciu voluntar sau serviciu privat, prevzut la art. 33 alin. (5) din Legea nr.
307/2006 privind aprarea împotriva incendiilor, republicat, se emite:
a) de ctre inspectoratul pentru situaii de urgen judeean sau de ctre
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen „Dealul Spirii“ Bucureti-Ilfov, denumit în
continuare inspectorat, în a crui zon de competen îi are sediul autoritatea
administraiei publice locale, pentru serviciul voluntar;
b) de ctre inspectoratul în a crui zon de competen îi are sediul instituia,
respectiv sediul social în cazul operatorului economic, pentru serviciul
privat.(2) Avizul pentru sector de competen, prevzut la art. 33 alin. (1) din Legea
nr. 307/2006, republicat, se emite de ctre inspectoratul în a crui zon de
competen serviciul voluntar/privat solicit s îi desfoare activitatea.
Articolul 5
(1) Structura organizatoric general a unui serviciu voluntar sau a unui serviciu
privat se compune din:
e) dispecerat.(2) Structura organizatoric general prevzut la alin. (1) se
particularizeaz în funcie de tipul serviciului voluntar sau al serviciului privat,
stabilit potrivit prezentelor criterii de performan.
Articolul 6
(1) Regulamentul de organizare i funcionare a serviciilor voluntare i a serviciilor
private este emis, dup caz, de consiliile locale sau conducerile operatorilor
economici i instituiilor care au constituit serviciile.(2) Structura-cadru a
regulamentului de organizare i funcionare a serviciilor voluntare i serviciilor
private pentru situaii de urgen este prevzut în anexa nr. 1.
Articolul 7
(1) Documentele de organizare i funcionare a serviciilor voluntare i serviciilor
private pentru situaii de urgen sunt prevzute în anexa nr. 2.(2) Documentele
prevzute la alin. (1) sunt pstrate de ctre eful serviciului/formaiei de
intervenie, în sectorul de competen.
Articolul 8
a) ef serviciu;
e) ef echip specializat;
f) specialist pentru prevenire;
aprrii împotriva incendiilor;
k) dispecer/telefonist.
Articolul 9
(1) Personalul serviciilor voluntare i al serviciilor private trebuie s fie apt din
punct de vedere fizic, medical i psihologic i se compune, dup caz, din:
a) personal voluntar;
b) personal angajat pe funciile specifice serviciului;
c) personal angajat pe alte funcii ale operatorului economic, instituiei sau
autoritii publice locale care a constituit serviciul.(2) Evaluarea personalului
prevzut la alin. (1) lit. a) se realizeaz potrivit Statutului personalului voluntar
din serviciile de urgen voluntare, aprobat prin Hotrârea Guvernului nr. 1.579/2005,
cu modificrile i completrile ulterioare.(3) Evaluarea personalului prevzut
la alin. (1) lit. b) i c) se realizeaz:
a) pentru aptitudinile fizice, la încadrare de ctre angajator, pe baza baremelor
prevzute în anexa nr. 3;
b) pentru aptitudinile medicale, la încadrare i, ulterior, anual;
c) pentru aptitudinile psihologice, la încadrare i, ulterior, cel puin o dat la 3
ani.
(1) Pregtirea personalului serviciilor voluntare i al serviciilor private se
realizeaz prin: programe de pregtire, instruiri, convocri, verificri, exerciii i
concursuri profesionale, care se cuprind în Planul de pregtire în domeniul
situaiilor de urgen, întocmit potrivit Structurii-cadru, aprobat prin Ordinul
inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen nr.
2/2019, publicat pe pagina de internet a Inspectoratului General pentru Situaii de
Urgen la seciunea Legislaie.(2) Coordonarea activitii de pregtire a
personalului serviciilor voluntare i al serviciilor private se execut de
inspectoratele în a cror zon de competen se afl acestea.(3) Programele de
pregtire i exerciiile din Planul de pregtire în domeniul situaiilor de urgen
prevzut la alin. (1) se stabilesc în funcie de tipurile de risc identificate în
sectorul de competen i de particularitile interveniei.
Articolul 11
Serviciile voluntare i serviciile private dein, în vederea antrenrii personalului,
baze de pregtire proprii, dotate cu aparate, utilaje i echipamente specifice
interveniei în situaii de urgen, inclusiv pentru concursurile profesionale, sau
pot încheia protocoale de colaborare cu alte servicii voluntare sau servicii private
deintoare de astfel de baze de pregtire.
Articolul 12
(1) Serviciile voluntare i serviciile private se doteaz cu autospeciale i utilaje,
în funcie de riscurile gestionate în sectorul de competen.(2) Autospecialele,
utilajele, mijloacele i echipamentul de protecie, uniforma i mijloacele de
anunare-alarmare, alertare i conducere a interveniei sunt deinute de serviciul
voluntar sau serviciul privat, în baza unor titluri valabile, pe toat durata de
funcionare a acestuia.(3) Pe timpul sezonului rece, autospecialele i utilajele se
gareaz în spaii închise care asigur o temperatur de minimum 5°C.(4) Scoaterea i
repunerea din/în funciune a oricrei autospeciale se comunic, de îndat, la
inspectoratul în a crui zon de competen asigur aciunile de
rspuns.(5) Înlocuirea unei autospeciale se comunic în scris în termen de 5 zile
lucrtoare inspectoratului care a emis avizul de înfiinare i celui care a emis aviz
pentru sector de competen.(6) Autospeciala cu care se face înlocuirea trebuie s fie
cel puin similar din punctul de vedere al capacitii de intervenie cu cea
înlocuit.
(1) Autospecialele, echipamentul de protecie i uniforma trebuie s fie
inscripionate, vizibil, cu denumirea serviciului voluntar/serviciului
privat.(2) Autospecialele trebuie s fie inscripionate cu numrul de telefon la care
poate fi apelat serviciul voluntar sau serviciul privat.(3) Numrul de telefon se
afieaz atât la sediul serviciului, cât i în zonele cu risc din sectorul de
competen.
(1) Uniforma i echipamentul de protecie se asigur, gratuit, potrivit prevederilor
art. 39 alin. (3) din Legea nr. 307/2006, republicat.(2) Portul, condiiile de
acordare i folosire a uniformei, echipamentului de protecie i a însemnelor
distinctive ale personalului serviciilor voluntare i serviciilor private se
realizeaz în conformitate cu prevederile Regulamentului privind portul, descrierea,
condiiile de acordare i folosire a uniformei, echipamentului de protecie i
însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaii de urgen
voluntare/private, aprobat prin Hotrârea Guvernului nr. 160/2007.(3) Norma de dotare
cu echipament de protecie a personalului serviciilor voluntare i serviciilor private
pentru situaii de urgen este prevzut în anexa nr. 4.
Articolul 15
(1) Norma orientativ privind dotarea spaiilor, a autospecialelor de stingere cu ap
i spum i a echipelor specializate este prevzut în anexa nr. 5.(2) În baza normei
orientative de dotare, fiecare serviciu voluntar/serviciu privat îi stabilete
propria norm de dotare în funcie de tipul serviciului, riscurile identificate,
precum i de tipul/capacitatea/destinaia autospecialei, astfel încât s asigure:
a) intervenia operativ i gestionarea tuturor situaiilor de urgen în funcie de
riscurile identificate;
b) spaii pentru garare/revizie a mijloacelor de intervenie i funcionalitatea
dispeceratului;
d) îndeplinirea atribuiilor i asigurarea proteciei personalului serviciului.
Articolul 16
Pentru efectuarea lucrrilor de verificare, întreinere i reparare a mijloacelor de
intervenie din dotare, serviciile voluntare i serviciile private îi organizeaz
ateliere proprii sau încheie contracte în acest sens cu operatori economici de profil.
Articolul 17
Serviciile voluntare i private trebuie s asigure un mecanism apt pentru primirea i
transmiterea mesajelor specifice desfurrii unei intervenii eficiente i operative.
Articolul 18
(1) Serviciile voluntare i private intervin singure sau în cooperare cu structurile
profesioniste de intervenie ale inspectoratului competent teritorial.(2) Atunci când
intervin singure, eful serviciului voluntar/serviciului privat notific inspectoratul
în a crui zon de competen se afl, în termen de maximum 5 ore de la finalizarea
interveniei.
Seciunea 1 Criterii specifice privind constituirea i dotarea
Articolul 19
(1) Serviciile voluntare se constituie în comune, orae i municipii, în subordinea
consiliilor locale, pe urmtoarele tipuri:
a) servicii tip V1 - la nivelul unitilor administrativ-teritoriale care au în
eviden un numr de cel mult 1.000 de gospodrii i/sau cldiri de locuit colective;
b) servicii tip V2 - la nivelul unitilor administrativ-teritoriale care au în
eviden un numr cuprins între 1.000 i 3.000 de gospodrii i/sau cldiri de locuit
colective;
c) servicii tip V3 - la nivelul unitilor administrativ-teritoriale care au în
eviden un numr de peste 3.000 de gospodrii i/sau cldiri de locuit
colective.(2) Serviciile tip V2 au obligaia s se doteze cu o autospecial de
stingere cu ap i spum, iar serviciile tip V3, cu minimum dou autospeciale de
stingere cu ap i spum.(3) Serviciile voluntare care dein una sau mai multe
autospeciale de stingere cu ap i spum, dar nu au obligaia dotrii cu
aceasta/acestea, se pot constitui ca servicii de tip V2 sau tip V3, indiferent de
numrul de gospodrii i/sau cldiri de locuit colective din sectorul de competen.
Articolul 20
În funcie de tipul lor, serviciile voluntare au urmtoarea compunere:
a) servicii tip V1: ef serviciu, compartiment pentru prevenire i echipe
specializate;
b) servicii tip V2: ef serviciu, compartiment pentru prevenire, grup de intervenie
care încadreaz autospeciala de stingere cu ap i spum, i, dup caz, una sau mai
multe echipe specializate i atelier de reparaii;
c) servicii tip V3: ef serviciu, compartiment pentru prevenire, dou sau mai multe
grupe de intervenie, care încadreaz autospecialele de stingere cu ap i spum i,
dup caz, una sau mai multe echipe specializate i atelier de reparaii.
Articolul 21
(1) Prin excepie de la art. 19, în cazul unitilor administrativ-teritoriale
amplasate la o distan mai mic de 20 km fa de localitatea unde funcioneaz
subuniti din cadrul serviciilor profesioniste pentru situaii de urgen, care au în
dotare minimum dou autospeciale de stingere cu ap i spum, indiferent de numrul de
gospodrii i/sau cldiri de locuit colective avute în eviden, consiliile locale au
obligaia constituirii serviciului voluntar, minimum de tip V1.(2) Distana prevzut
la alin. (1) se msoar pe ci de comunicaii rutiere, între punctele care marcheaz
km 0/centrul civic al localitii de reedin al unitii administrativ-teritoriale
i cel al localitii unde funcioneaz serviciile profesioniste.
Seciunea a 2-a Criterii specifice privind încadrarea
Articolul 22
(1) Serviciul voluntar se încadreaz cu personal angajat pe funciile specifice i
personal voluntar.(2) Personalul angajat pe funcii specifice deine calificarea sau
competenele profesionale ale acelor funcii, atestate potrivit reglementrilor în
vigoare.(3) Funcia de ef serviciu voluntar se încadreaz, în mod obligatoriu, cu
personal angajat pe aceast funcie, iar funcia de conductor autospecial se
încadreaz cu personal angajat pe aceast funcie sau cu personal angajat pe alte
funcii în cadrul autoritii publice locale, care deine competenele specifice
funciei, atestate potrivit reglementrilor în vigoare.(4) În situaia în care, la
data avizrii unui serviciu, nu sunt îndeplinite condiiile prevzute la alin. (2), cu
excepia funciilor de ef serviciu i servant pompier, personalul specificat deine
cel puin calificarea sau competenele specifice de cadru tehnic cu atribuii în
domeniul prevenirii i stingerii incendiilor, inspector protecie civil sau de
servant pompier.
Articolul 23
a) s aib avizul inspectoratului competent teritorial, potrivit modelului prevzut
în anexa nr. 6;
b) s fie apt din punct de vedere fizic, medical i psihologic.
Articolul 24
Compartimentul pentru prevenire se dimensioneaz cu personal, astfel încât s asigure:
a) un specialist pentru toate instituiile publice i operatorii economici din
subordinea consiliilor locale;
b) un specialist la fiecare 500 de gospodrii i/sau cldiri de locuit colective, în
mediul rural;
c) un specialist la fiecare 1.000 de gospodrii i/sau cldiri de locuit colective, în
mediul urban.
Articolul 25
intervenie/echipelor specializate, precum i personalul care deine competene
certificate pentru a desfura activiti de verificare, curare i reparare a
courilor de fum.
Articolul 26
(1) Grupa de intervenie care încadreaz o autospecial de capacitate medie sau mare
este compus din ef grup de intervenie, 3 servani pompieri i conductor
autospecial.(2) Grupa de intervenie care încadreaz o autospecial de capacitate
mic este compus din ef grup de intervenie, 2 servani pompieri i conductor
autospecial.(3) În situaia în care programul serviciului voluntar este organizat în
ture de serviciu, încadrarea grupelor de intervenie prevzute la alin.
(1) i (2) este obligatorie pentru fiecare tur.(4) Compunerea grupei de intervenie
care încadreaz alte tipuri de autospeciale de intervenie este stabilit conform
crii tehnice.(5) Personalul care încadreaz grupa de intervenie poate îndeplini i
atribuiile echipelor specializate.
a) stingere incendii, numai pentru serviciile voluntare constituite în cadrul
unitilor administrativ-teritoriale care nu au obligaia dotrii cu autospeciale de
stingere cu ap i spum;
b) avertizare-alarmare-cutare-deblocare-salvare-evacuare, cu atribuii în cazul
situaiilor de urgen determinate de toate tipurile de risc identificate.(2) Echipa
specializat se încadreaz cu minimum 3 persoane, care include i eful echipei
specializate.(3) În situaia în care programul serviciului voluntar este organizat în
ture de serviciu, încadrarea echipei specializate este obligatorie pentru fiecare
tur.
Articolul 28
(1) Amplasarea în teritoriu a formaiei de intervenie a serviciului voluntar se
realizeaz astfel încât timpul de rspuns în caz de incendiu s fie:
a) la instituiile i operatorii economici din subordinea consiliului local - maximum
15 minute;
b) în cel mai îndeprtat punct al sectorului de competen - maximum 20 de
minute.(2) În funcie de mrimea sectorului de competen, în vederea respectrii
timpului de rspuns, formaia de intervenie poate avea amplasate grupe de
intervenie/echipe specializate în locaii diferite.
Articolul 29
Autospeciala de stingere cu ap i spum asigur intervenia 24 de ore din 24 de ore,
indiferent dac programul de lucru este organizat în ture de serviciu sau prin
permanen de la domiciliu.
(1) Autoritile administraiei publice locale pot încheia contracte ori convenii de
colaborare pe baz de reciprocitate cu alte asemenea autoriti care au constituit
servicii voluntare.(2) Pentru limitarea i înlturarea urmrilor situaiilor de
urgen, autoritile administraiei publice locale care au constituit servicii
voluntare pot încheia protocoale cu asociaii ce desfoar activiti în
domeniu.(3) Serviciul voluntar solicit sprijinul entitilor prevzute la alin.
(1) i (2) sau, dup caz, intervenia structurilor profesioniste de intervenie ale
inspectoratului competent teritorial, ori de câte ori amploarea situaiei de urgen
depete capacitatea de rspuns a acestuia.
Articolul 31
(1) Conducerea interveniei se asigur de ctre primar, pân la finalizarea acesteia
ori pân la sosirea structurilor profesioniste de intervenie ale inspectoratului
competent teritorial.(2) Intervenia se realizeaz gradual, astfel:
a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunarea/alertarea structurilor
profesioniste de intervenie ale inspectoratului competent teritorial, precum i, dup
caz, a entitii cu care a fost încheiat contract, convenie de colaborare sau
protocol;
b) realizarea interveniei propriu-zise de ctre serviciul voluntar;
c) acordarea de sprijin la intervenie, cu tehnic i personal specializat, de ctre
entitatea cu care a fost încheiat contract, convenie de colaborare sau protocol;
d) participarea la intervenie, cu tehnic i personal specializat, a structurilor
profesioniste de intervenie ale inspectoratului competent teritorial.
Seciunea a 4-a Documente necesare avizrii
Articolul 32
(1) Emiterea avizului de înfiinare a serviciului voluntar se solicit printr-o cerere
scris, însoit de documentele prevzute în anexa nr. 7, depuse în dublu exemplar,
certificate pentru conformitate cu originalul.(2) Concomitent cu avizul de înfiinare
a serviciului voluntar se emite i avizul pentru sector de competen, pe baza
documentelor prevzute în anexa nr. 7.
Articolul 33
(1) Emiterea avizului de extindere/restrângere a activitii serviciului voluntar se
solicit printr-o cerere scris, însoit, dup caz, de documentele prevzute în anexa
nr. 7, depuse în dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul.(2) În
cazul în care prin extinderea/restrângerea activitii serviciului voluntar sunt
îndeplinite criteriile pentru constituirea altui tip de serviciu, emiterea avizului nu
implic reluarea procedurii de înfiinare a serviciului corespunztoare noului tip de
serviciu.
Articolul 34
(1) Serviciul voluntar se poate desfiina dac în localitatea în care acesta este
constituit s-a înfiinat o subunitate din cadrul serviciilor profesioniste pentru
situaii de urgen, care are în dotare minimum dou autospeciale de stingere cu ap
i spum.(2) Emiterea avizului de desfiinare a serviciului voluntar se solicit
printr-o cerere scris.
Seciunea 1 Criterii specifice privind constituirea i dotarea
Articolul 35
Serviciile private se constituie pe urmtoarele tipuri:
a) servicii tip P1 - ca servicii proprii, la nivelul operatorilor economici i
instituiilor;
b) servicii tip P2 - ca servicii proprii la nivelul operatorilor economici supui
legislaiei privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substane
periculoase;
c) servicii tip P3 - ca servicii proprii, la nivelul operatorilor economici i
instituiilor care desfoar activiti cu risc de incendiu sau ca societi
prestatoare de servicii.
În funcie de tipul lor, serviciile private au urmtoarea compunere:
a) servicii tip P1: ef serviciu, compartiment pentru prevenire i echipe
specializate;
b) servicii tip P2: ef serviciu, compartiment pentru prevenire, o grup de
intervenie care încadreaz o autospecial de stingere cu ap i spum i, dup caz,
una sau mai multe echipe specializate, atelier de reparaii i dispecerat;
c) servicii tip P3: ef serviciu, compartiment pentru prevenire, dou sau mai multe
grupe de intervenie care încadreaz autospecialele de stingere cu ap i spum i,
dup caz, una sau mai multe echipe specializate, atelier de reparaii i dispecerat.
Articolul 37
(1) Au obligaia constituirii serviciului tip P1 operatorii economici i instituiile
care au în administrare, în acelai sector de competen:
a) cldiri/spaii amenajate în cldiri/ansamblu de cldiri de învmânt de nivel
centru universitar, inclusiv spaii de cazare aferente acestora cu un numr mai mare
de 1.000 de studeni, forma de învmânt - zi;
b) cldiri/spaii amenajate în cldiri/ansamblu de cldiri pentru sntate, cu un
numr mai mare de 300 de paturi;
c) cldiri/spaii amenajate în cldiri/ansamblu de cldiri pentru cultur, cu
capacitatea mai mare de 600 de persoane;
d) cldiri/spaii amenajate în cldiri/ansamblu de cldiri pentru activiti sportive
i spectacole cu capacitatea mai mare de 600 de persoane;
e) cldiri/spaii amenajate în cldiri/ansamblu de cldiri i spaii anexe pentru
comer i/sau alimentaie public, cu suprafaa desfurat peste 3.500 mp;
f) cldiri/spaii amenajate în cldiri/ansamblu de cldiri pentru turism, având un
numr mai mare de 200 de locuri de cazare;
g) cldiri înalte sau foarte înalte, cu excepia cldirilor de locuit;
h) construcii, cldiri/spaii amenajate în cldiri/ansamblu de cldiri pentru
producie i/sau depozitare, cu suprafaa desfurat între 10.000 i 50.000 mp, cu
risc mare i/sau foarte mare de incendiu.(2) Are obligaia constituirii serviciului
tip P2 operatorul economic supus legislaiei privind controlul accidentelor majore în
care sunt implicate substane periculoase, care are în administrare în acelai sector
de competen construcii pentru producie i/sau depozitare cu risc mare i/sau
foarte mare de incendiu, cu utilajele i instalaiile tehnologice aferente.(3) Au
obligaia constituirii serviciului tip P3 operatorul economic i instituia care are
în administrare în acelai sector de competen:
a) construcii pentru producie i/sau depozitare, identificate cu risc mare i/sau
foarte mare de incendiu, pe o suprafa desfurat însumat mai mare de 50.000 mp;
b) utilaje i instalaii tehnologice identificate cu risc mare i/sau foarte mare de
incendiu, pe o suprafa desfurat însumat mai mare de 50.000 mp;
c) tipul de construcii, utilaje i instalaii specificate la lit. a) i b),
identificate cu risc mare i/sau foarte mare de incendiu, dac suma suprafeelor
desfurate este mai mare de 50.000 mp.(4) Serviciile private constituite ca societi
prestatoare de servicii sunt obligatoriu de tip P3.
Articolul 38
În cazul în care construciile pentru producie i/sau depozitare sau utilajele i
instalaiile tehnologice, prevzute la art. 37 alin. (2) i (3), sunt dotate cu
instalaii de stingere a incendiilor, potrivit scenariilor de securitate la incendiu
i/sau altor documente justificative, exceptând pe cea de hidrani interiori i
exteriori, operatorul economic sau instituia care le administreaz nu are obligaia
dotrii serviciului cu autospecial/ autospeciale de stingere cu ap i spum,
serviciul constituit fiind de tip P1.
Articolul 39
În situaia în care un operator economic/o instituie nu are obligaia constituirii
serviciului privat, dar constituie serviciul, acesta se supune avizrii, cu
respectarea criteriilor de performan, msur ce nu poate substitui obligaiile
legale privind aprarea împotriva incendiilor, serviciul constituit fiind minimum de
tip P1.
Articolul 40
(1) Obligaia operatorilor economici/instituiilor de a constitui servicii private
poate fi îndeplinit i prin încheierea unui contract cu un serviciu voluntar sau
privat, dac sunt respectate prevederile art. 41.(2) Contractul prevzut la alin.
(1) are ca obiect îndeplinirea de ctre serviciul voluntar sau privat a atribuiilor
corespunztoare serviciului pe care are obligaia s îl constituie operatorul
economic/instituia, potrivit prezentelor criterii de performan.
Articolul 41
(1) Serviciul voluntar încheie contract, potrivit art. 40, numai în situaia în care
beneficiarul îi desfoar activitatea în sectorul acestuia de competen i nu
implic obinerea unui nou aviz pentru sector de competen.(2) Serviciul privat
propriu încheie contract, potrivit art. 40, numai în situaia în care beneficiarul îi
desfoar activitatea în acelai amplasament, nefiind necesar obinerea unui nou
aviz pentru sector de competen.(3) Serviciul privat constituit ca societate
prestatoare de servicii încheie contract, potrivit art. 40, cu obligativitatea
obinerii avizului pentru sector de competen.
Articolul 42
În vederea lurii în eviden, serviciile voluntare i serviciile private proprii au
obligaia de a transmite inspectoratelor competente teritorial toate contractele
încheiate în sensul art. 40, în termen de 30 de zile de la data încheierii.
Articolul 43
În cazul serviciilor private constituite ca societi prestatoare de servicii, pentru
emiterea avizului pentru sector de competen în cadrul unui operator economic sau
instituie care nu are obligaia constituirii serviciului privat, acestea trebuie s
respecte criteriile de performan corespunztoare serviciului pe care beneficiarul
dorete s îl constituie, msur ce nu poate substitui obligaiile legale privind
aprarea împotriva incendiilor ale acestuia.
Seciunea a 2-a Criterii specifice privind încadrarea
Articolul 44
(1) Funciile serviciului privat propriu care nu are în dotare
autospecial/autospeciale de stingere cu ap i spum se exercit de personalul
angajat al operatorului economic sau al instituiei, încadrat, de regul, pe alte
funcii.(2) Funciile serviciului privat propriu care are în dotare
autospecial/autospeciale de stingere cu ap i spum se exercit de personalul
angajat al operatorului economic sau al instituiei, încadrat astfel:
a) exclusiv pe funciile de ef serviciu, precum i ef grup i conductor
autospecial pentru fiecare grup de intervenie pe tura de serviciu;
b) prin cumul de funcii, pentru celelalte funcii din cadrul
serviciului.(3) Funciile serviciilor private constituite ca societi prestatoare de
servicii se exercit de personalul angajat al societii încadrat exclusiv pe aceste
funcii.(4) Personalul prevzut la alin. (3) desfoar exclusiv atribuii prevzute
în sarcina serviciului privat pentru situaii de urgen.
Articolul 45
(1) Personalul angajat pe funciile specifice, precum i cel care îndeplinete prin
cumul funcia de ef serviciu, ef compartiment pentru prevenire i ef echip
specializat trebuie s aib calificarea sau competenele profesionale specifice,
atestate potrivit reglementrilor în vigoare.(2) În situaia în care, la data avizrii
unui serviciu, nu sunt îndeplinite prevederile alin. (1), cu excepia funciilor de
ef serviciu i servant pompier, personalul specificat deine cel puin calificarea
sau competenele specifice de cadru tehnic cu atribuii în domeniul prevenirii i
stingerii incendiilor, inspector protecie civil sau de servant pompier.
Articolul 46
Compartimentul pentru prevenire are în componen minimum 2 specialiti pentru
prevenire, care include i eful compartimentului.
Articolul 47
(1) Grupa de intervenie care încadreaz o autospecial de capacitate medie sau mare
este compus din ef grup de intervenie, 3 servani pompieri i conductor
autospecial, pe fiecare tur.(2) Grupa de intervenie care încadreaz o autospecial
de capacitate mic este compus din ef grup de intervenie, 2 servani pompieri i
conductor autospecial, pe fiecare tur.(3) Compunerea grupei de intervenie care
încadreaz alte tipuri de autospeciale de intervenie este stabilit conform crii
tehnice.(4) Personalul care încadreaz grupa de intervenie poate îndeplini i
atribuiile echipelor specializate.
a) stingere incendii;
situaiilor de urgen determinate de toate tipurile de risc identificate;
c) cercetare-intervenie pentru riscurile chimic, biologic i nuclear.(2) Echipa
specializat are în compunere minimum 3 persoane/tur, care include i eful echipei
specializate.(3) În cazul în care echipa pentru stingere incendii este încadrat cu
personal angajat pe funciile specifice i deine calificarea sau competenele
profesionale specifice atestate potrivit reglementrilor în vigoare, aceasta poate
îndeplini i atribuiile echipei constituite pentru avertizare-alarmare-cutare-
deblocare-salvare-evacuare.(4) Serviciile private care au în dotare autospeciale de
stingere cu ap i spum nu au obligaia constituirii echipei specializate pentru
stingere incendii.
Articolul 49
(1) Serviciile private proprii pot s îi constituie dispecerat.(2) Serviciile private
constituite ca societi prestatoare de servicii sunt obligate s îi constituie
dispecerat.
Articolul 50
(1) Serviciile private au obligaia de a menine autospecialele deinute, permanent,
în sectorul de competen.(2) În cazul în care în sectorul de competen al
serviciului privat sunt identificate spaii cu risc de explozie, remiza poate fi
amplasat în afara sectorului de competen, astfel încât intervenia s fie
operativ.(3) În cadrul unui sector de competen nu pot funciona simultan dou
servicii private.(4) Serviciile private constituite ca societi prestatoare de
servicii asigur în sectorul de competen, prin formaia de intervenie, gestionarea
interveniei pentru toate riscurile identificate.
Articolul 51
(1) Pentru asigurarea interveniei 24 de ore din 24 de ore, programul de lucru al
grupei de intervenie care încadreaz autospeciala de stingere cu ap i spum se
organizeaz în ture, doar cu personalul prevzut la art. 44 alin. (2) lit.
a).(2) Pentru fiecare sector de competen avizat se asigur prezena echipelor
specializate, doar pe timpul programului de lucru.(3) Personalul dispeceratului
execut serviciul în ture, 24 de ore din 24 de ore.
Articolul 52
(1) Serviciile private constituite ca societi prestatoare de servicii au obligaia
s dein cel puin dou autospeciale de capacitate medie sau de capacitate mare,
funcionale.(2) Toate autospecialele de stingere cu ap i spum ale unui serviciu
privat constituit ca societate prestatoare de servicii sunt deinute în baza unui
titlu valabil de utilizare.
Serviciile private constituite ca societi prestatoare de servicii trebuie s asigure
meninerea operativitii i capacitii de intervenie stabilit, 24 de ore din 24 de
ore.
economic/conductorul instituiei sau de ctre persoanele desemnate de
acesta.(2) Conducerea interveniei la serviciul privat constituit ca societate
prestatoare de servicii se asigur de ctre eful serviciului sau eful formaiei de
intervenie.
Articolul 55
Emiterea avizului de înfiinare a serviciului privat se solicit printr-o cerere
scris, însoit de documentele prevzute în anexa nr. 8, depuse în dublu exemplar,
certificate pentru conformitate cu originalul.
Articolul 56
(1) Emiterea avizului pentru sector de competen al serviciului privat se solicit
printr-o cerere scris, însoit de documentele prevzute în anexa nr. 8, depuse în
dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul.(2) Concomitent cu
solicitarea emiterii avizului pentru sector de competen al serviciului privat se
poate solicita i avizarea planului de intervenie, cu respectarea prevederilor în
vigoare.
Articolul 57
Concomitent cu avizul de înfiinare a serviciului privat se poate emite i avizul
pentru sector de competen, pe baza documentelor prevzute în anexa nr. 8.
Articolul 58
Emiterea avizului de extindere/restrângere a activitii serviciului privat se
solicit printr-o cerere scris, însoit de documentele prevzute în anexa nr. 8,
depuse în dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul.
Articolul 59
a) la încetarea activitii operatorului economic;
b) în caz de restrângere a activitii operatorului economic/ instituiei, dac prin
aceasta nu mai are obligaia constituirii serviciului privat;
c) dac intervenia în situaii de urgen se realizeaz prin încheierea unui contract
cu un serviciu voluntar sau privat, potrivit legii.(2) Emiterea avizului de
desfiinare a serviciului privat se solicit printr-o cerere scris însoit de
documentele care atest una dintre situaiile prevzute la alin. (1), depuse în dublu
exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul.
Articolul 60
(1) Nerespectarea criteriilor de performan de ctre serviciile de urgen private
implic anularea avizelor de înfiinare/pentru sectoare de competen, ca sanciune
contravenional complementar.(2) Avizul de înfiinare a serviciului privat se
anuleaz în urmtoarele situaii:
a) încheierea de contracte fr a fi respectate prevederile art. 42;
b) nerespectarea dotrii cu autospeciale de stingere cu ap i spum, care a stat la
baza emiterii acestuia;
c) funcionarea serviciului privat constituit ca societate prestatoare de servicii
într-un sector de competen pentru care nu deine aviz.(3) Avizul pentru sector de
competen al serviciului privat se anuleaz în urmtoarele situaii:
a) neîncadrarea grupei/grupelor de intervenie i/sau a echipelor specializate pentru
stingere incendii;
b) nemeninerea autospecialelor deinute în stare de funcionare i permanent în
sectorul de competen.(4) În situaia în care avizul pentru sector de competen a
fost emis concomitent cu avizul de înfiinare, încadrarea în una dintre situaiile
prevzute la alin. (2) i (3) presupune anularea ambelor avize.
Capitolul IV Dispoziii finale
Articolul 61
(1) Serviciile voluntare i serviciile private pot asigura msuri de prevenire i
intervenie fr aviz pentru sectorul de competen, în situaiile i în condiiile
prevzute în Dispoziiile generale de aprare împotriva incendiilor la amenajri
temporare în spaii închise sau în aer liber, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul administraiei i internelor, nr. 14/2009.(2) Msurile de
prevenire i intervenie la activitile prevzute la alin. (1) nu trebuie s afecteze
capacitatea de intervenie i dispunerea mijloacelor tehnice de intervenie în
sectoarele de competen avizate.
Articolul 62
Anexele nr. 1-8 fac parte integrant din prezentele criterii de performan.
Anexa nr. 1
i serviciilor private pentru situaii de urgen
Capitolul 1 - Dispoziii generale:1. date referitoare la constituirea
serviciului;2. prezentarea succint a activitii serviciului în funcie de tipurile
de risc gestionate;3. alte date de interes general.
Capitolul 2 - Organizarea i atribuiile serviciului:1. conducerea i structura
organizatoric;2. atribuiile serviciului;3. atribuiile compartimentului i ale
specialitilor pentru prevenire;4. atribuiile formaiilor de
intervenie;5. atribuiile grupelor de intervenie;6. atribuiile echipelor
specializate;7. atribuiile dispeceratului;8. atribuiile compartimentului atelier
propriu de întreinere i reparaii.
Capitolul 3 - Atribuiile personalului din structura serviciului:1. atribuiile
efului serviciului*;
* La stabilirea atribuiilor efului serviciului voluntar i al serviciului privat se
au în vedere urmtoarele obligaii principale:
a) întocmete documentele de organizare i funcionare a activitii serviciului
voluntar/serviciului privat;
b) planific i conduce activitatea de pregtire a personalului serviciului
voluntar/serviciului privat;
d) organizeaz activitatea de prevenire;
e) verific întreinerea autospecialelor, utilajelor i materialelor din dotare;
f) conduce aciunile de intervenie în limita competenelor stabilite;
g) întocmete rapoartele de intervenie.2. atribuiile efului compartimentului pentru
prevenire;3. atribuiile membrilor compartimentului pentru prevenire;4. atribuiile
efului formaiei de intervenie**;
** În cazul serviciului privat cu mai multe sectoare de competen, atribuiile
efului serviciului pot fi îndeplinite de ctre eful formaiei de
intervenie.5. atribuiile efului grupei de intervenie;6. atribuiile efului
echipei specializate;7. atribuiile membrilor grupelor de intervenie;8. atribuiile
membrilor echipelor specializate;9. atribuiile conductorilor autospecialelor de
intervenie;10. atribuiile dispecerului/telefonistului;11. atribuiile
dotare, exploatare, întreinere, eviden i control al patrimoniului.
Anexa nr. 2
de organizare i funcionare a serviciilor voluntare i serviciilor private pentru
situaii de urgenI. Regulamentul de organizare i funcionare a
serviciuluiII. Dosarul privind activitatea i înzestrarea serviciului:1. hotrârea
consiliului local/dispoziia administratorului/conductorului privind înfiinarea
pe funcii;2. contractele de voluntariat încheiate între consiliul local i
voluntari;3. contractele sau conveniile de colaborare pentru realizarea
interveniei;4. tabelul nominal cu personalul, funciile ocupate în cadrul
serviciului, locul de munc i modul de întiinare;5. tabelul cu materialele i
tehnica de intervenie, existente în dotare, stabilite conform normei proprii de
dotare;6. evidena referatelor privind completarea cu materiale i tehnic, întocmite
de eful serviciului;7. schema legturilor fir-radio cu forele ce acioneaz în cazul
situaiilor de urgen.III. Dosar cu planurile operative ale serviciului:1. planuri de
intervenie i/sau de aprare, în funcie de riscurile identificate în sectorul de
competen;2. planuri de cooperare;3. planul de evacuare în caz de situaii de
urgen;4. planul sectorului de competen pe care sunt marcate zonele locuite,
operatorii economici i instituiile, sursele de alimentare cu ap, zonele greu
accesibile i vulnerabile la riscuri;5. planuri de urgen intern (pentru obiective
SEVESO).IV. Dosar operativ:1. organizarea interveniei pe ture de
serviciu;2. registrul cu note de anunare i de eviden a
interveniilor;3. rapoartele de intervenie;4. proceduri specifice de intervenie pe
tipuri de riscuri.V. Dosar privind pregtirea personalului:1. planul de pregtire
profesional lunar i anual, pe teme i exerciii;2. registrul de eviden a
participrii la pregtirea profesional i calificativele obinute;3. planificarea
exerciiilor i aplicaiilor.VI. Dosar privind activitatea de prevenire:
A. Serviciul voluntar:1. graficul controalelor la gospodriile populaiei,
operatorilor economici i instituiilor din subordine;2. graficul activitilor de
verificare, curare i reparare a courilor de fum;3. carnetele i notele de control
cu constatrile rezultate din controale;4. graficul aciunilor de informare
preventiv.
B. Serviciul privat:1. graficul de control;2. programul serviciului de
rond;3. registrul cu constatrile rezultate din serviciul de rond;4. notele de
control;5. registrul cu evidena lucrrilor cu foc sau a lucrrilor
periculoase.VII. Dosar tehnic:1. planul de asisten al autospecialelor i
utilajelor;2. dosar tehnic al autospecialelor i utilajelor.VIII. Registrul istoric
(pentru serviciile voluntare)
Anexa nr. 3
Nr.
1.
concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare i
private pentru situaii de urgen
a) costum de
metri;
maximum
maximum
repetri
la criteriile de performan
Norma de dotare cu echipament de protecie a personalului serviciilor voluntare
i serviciilor private pentru situaii de urgen
a) ef serviciu:1. costum de protecie tip pompier;2. cizme scurte din piele cu bran
metalic;3. casc de protecie cu vizor;4. brâu pompier (centur de
siguran);5. mnui de protecie.
b) Membrii grupelor de intervenie:1. costum de protecie tip pompier;2. cizme scurte
din piele cu bran metalic;3. casc de protecie cu vizor;4. brâu pompier (centur de
siguran);5. aparat de respirat cu aer comprimat (minim 2 buc./grup);6. mnui de
protecie.
c) Membrii echipelor specializate de stins incendii:1. costum de protecie tip
pompier;2. cizme scurte din piele cu bran metalic;3. casc de protecie cu
vizor;4. brâu pompier (centur de siguran);5. mnui de protecie.
d) Membrii echipelor specializate, altele decât cele de stins incendii:1. costum de
protecie;2. bocanci;3. casc de protecie;4. brâu pompier (centur de
siguran);5. mnui de protecie.
Norma orientativ privind dotarea spaiilor,
a autospecialelor de stingere cu ap i spum i a echipelor specializate
A. Dotarea spaiilor aferente serviciului
a) Dispeceratul:1. mese de lucru i scaune;2. post telefonic cu legtur direct la
beneficiar;3. staii de emisie-recepie mobile;4. mijloace de
alarmare;5. calculator;6. imprimant.
gararea/depozitarea, adpostirea i întreinerea materialelor/mijloacelor tehnice,
înclzite pe timpul sezonului rece;2. utilaje i scule adecvate lucrrilor de
întreinere i reparaii.
B. Dotarea unei autospeciale de stingere cu ap i spum
Nr.
4 tub de cauciuc pentru aspiraie tip A 6
5 distribuitor B-CBC 2
7 colector 1
9 co metalic 2
11 ejector pentru ape mici 1
12
14 eav generatoare de spum mecanic 2
15
costum de protecie anticaloric (pentru serviciile private pentru situaii de
urgen): - apropiere normal (bluz, pantaloni, glug, mnui, cizme);
- ptrundere greu (combinezon cu glug i cizme etane i mnui).
1
1
18 coard de salvare 2
19 cordi de salvare 2
20 topor târncop + toc 1
21 topora + toc 2
27 punte de trecere peste furtun 2
28 cot furtun 1
30 cheie pentru racordare (furtunuri) 4
31
33 scar culisabil 1
* Cu caracter de obligativitate.
C. Dotarea echipei specializate
1 Stingere incendii
butelie de rezerv)
- complet de protecie CBRN-1/persoan
** În cazul în care cldirea nu este echipat cu instalaie de hidrani interiori.
Anexa nr. 6
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
din ........
AVIZ
CNP .............................., întrunete condiiile legale*) pentru a putea fi
încadrat() pe funcia de ef serviciu voluntar pentru situaii de urgen al
localitii .............................. .
brevet de pompier specialist.
Avizul se emite astzi, ............................ .
la criteriile de performan
pe baza crora se solicit emiterea avizelor specifice serviciilor private pentru situaii de urgen
Anexa nr. 8*)
la criteriile de performan