Criminalistică -Simion Doraș

 • View
  111

 • Download
  32

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Criminalistică -Simion Doraș

Text of Criminalistică -Simion Doraș

 • (jtM\/aitt Q/Uaw*ctnt*-

  CZU 343.98(075.8)

  Alexandru Televca, doctor in drept

  Veaceslav Didc, consilier juridic

  n

  ntr- -

  -se

  -

  Manualul este destinat studen -

  -practicieni.

  I

  _. 1203021300 9 , D M-004-%-

  La COmand

  ISBN 5-376-02016 9

  CUVNT NAINTE

  Situa

  n mod imperios majorarea la

  -

  -

  cercetarea lor prin met -

  devenirii unui stat de drept.

  In realizarea acestui deziderat un rol deosebit i

  Criminalistica, ca-

  tehnico-

  mpotriva

  cele mai ticii, organul

  Multiplele probleme ce vizeaz -

  mijloacelor tehnico-

  3

  1996.

  Prezent

  Iu. 1996.

 • Studiul de fata, primul

 • realiz

  la investigarea cauzelor penale.

  In lucr

  tehnico cer- criminalistica Cfl destinate administram probelor conform normelor procesual penale n

  Obiectul criminalisticii consta ni elaborarea metodelor lehnico-

  rii infractorului,

  Punctele de vedere referitoare la definirea

  igoare, avnd ca scop

  In opinia profesorului E. Stancu criminalistica este o

  --

  Actualmente n literatura cr

  .

  i C. MnTpnieB, Baedenue o Kypc coeemcKou KpuMUHwiucmuKu, n KpuMUHamicmuKa, M., 1963, p.7.

  2 C. Suciu, Criminalistica, Bucure

  3 A. BacH.'ii.eii, KpuMUHOJiucmuKa, M., 1980, p. 15. 4 E. Stancu, Investigarea Partea I, ti, 1986, p.16.

  5 P. Ee;ncnH, KpuMUHOJiucmuKa: npojieMu, mendenum, nepcneKmueu, M., 1987, p.48; A. CejiHBaHOB, Baedenue e Kypc KpuMUHOJiucmum, in KpuMUHOJiucmuKa, M., 1994, p. 8.

  Nu insist

  penal.

  Cunoa

  1

  -

  Pornind de la analiza opiniilor men

  puncte de vedere, criminalistica

  ijloace de cer-

  Din defini -

  administrare a

  -

  n favoarea criminalisticii, a

  -

  i '.

  A. Ciopraga, Evaluarea probei testimoniale In procesul penal, Ia 2

  E.Locard, Trp.9.

  6 7

 • i mijloacelor de lucru practic, de aici, la comunicarea acestora prin instruire

  Ambele p i sunt structuri

  algoritmelor

  Mijloacele tehnico-

  i adaptare a lor la

  atent

  criminalistice.

  2. Sistemul cursului Criminalistica

  Criminalistica ofer

  torilor care

  nominalizat

  Alte metode, pe baza legilor logice

  sistematizat

  procedeele tactice constituie tactica criminalistic al doilea compartiment

  Pornind de la sinteza datelor tehnico-

  n criminalis-

  -au determinat principiile general-metodice de investigare a in-

  -

  timent al criminalisticii cu denumirea

  A

  un sistem de metode tehnico-

  Tehnica criminalistic -

  acelor tehnico-

  -

  penale n lupta cu criminalitatea. n criminalistic

  mijloace tehnico-

  a) tehnica de teren, respectiv mijloacele, metodele

  -

  prii cer-

  s-

  b) mijloacele

  ntr-un proces penal;

  c) compartimentul tehnic al cursului Criminalistica con

 • 8 9

 • Tactica criminalistic Acest compartiment al criminalistica este destinat

  -

  ganizarea

  muncii.

  La elaborarea procedeelor tactice se va

  Metodica cercet

  denumirea de

  obiectul acestui compartiment al criminalistica cuprinde:

  cunoa

  -

  3. Sarcinile criminalistica

  Criminalistica face parte din sistemul

  -

  firmat

  metodicilor de inves-

  fizica, chimia, biologia, matematica, cibernetica etc;

  Analiza practicii de investigare a faptelor penale

  -un proces penal;

  criminalistice;

  -

  1. Metodele criminalisticii

  No

  -

  inv

  Ca

  contemporane. n anumite cazuri, ea preia -metodele elaborate de alte

  -

  Elaborarea metodelor criminalistice este un proces continuu, dinamizat

  de necesit

  judiciare.

  Domeniul specific de aplicare a metodelor criminalisticii, a

  lor, metodele criminalistice tr

  10 11

 • -

  Apoi, ceea ce se refer

  proces.

  -

  soanelor antrenate n p

  Astfel, cum s-a relevat deja, n baza propriilor studii aplicative, folosind

  -

  sistematizarea lor.

  De

  - -opt

  categorii1

  neralizarea

  -

  de aplicare a metodelor criminalisticii2

  investigare3 4

  .

  Totodat

  con-firmndu-

  utilitar, se folosesc trei categorii de metode.-

  speciale.

  i

  C. Suciu, Criminalistica, Bucure -7; E. Stancu, partea I,

  2

  I. Anghelescu , I. Constantin criminalisticii, in voi. I, ti, 1976, p. 16.

  3

  C. n. MHTpmieB, KpuMunajiucmuKa, M., 1963, p. 16. 4

  B. II. KojiMaKOB, Beedemie e tcypc Haym coaemcicou KpuMUHMucmuKU, Oflecca, 1973, p. 27.

  \

  Metodele general

  1) Metoda observa

  a diferitelor obiecte

  In activitatea criminalistic

  fapt

  de alte persoane ca n cazul expertizei criminalistice

  Eficien

  - -

  2) Metoda m

  12 13

 • exlirioarc ,i obicclelor materiale, in special a celor de m

  i'cloi produse dr diverse instrumente, vehicule

  volumul, greutatea, temperatura, concentra

  rl.i-.tK Halea, densitatea, alte caracteristici ale obiectelor materiale. \

  Realizarea masurilor presupune aplicarea mijloacelor tehnice respective)

  Cum se va remarca ulterior, trusele

  dotate cu tehnicile necesare, inclusiv cu instrumentar de

  natur la nivel molecular.

  3) Metoda experimental

  -

  -

  Prin intermediul experimentului judiciar, organul respectiv va verifica

  eventualitatea realiz -

  -

  tice, experimentul constituie o f

  4) Metoda model

  acestuia.

  Metoda model -

  procese biologice, sociale, tehnologice.

  Metoda -

  -

  ate mintal

  pot fi materializate n forma unui plan-

  aparte de modele criminalistice constituie portretul-

  desenul

  succese v -

  5) Metoda compara Presupune confruntarea obiectelor materiale n

  vpderea de

  In criminalistic

  - ic avansat n

  cadrul expertizei criminalistice.

  6) Metoda descrierii. Se aplic

  sunt doar forme

  prin descriere.

  In criminalistic

  tuturor obiectelor care ntr-

  -

  -

  tele expertizelor grafoscopice, judiciar-tehnice a documentelor, traseologice,

  balistice etc. Eforturil

  -

  -

  xarea lor prin descriere.

  Specificul metodei

  -

  14 15

  http://rl.i-.tk/
 • limbaj unificat, standard, ca in cazul descrierii semnalmentelor exterioare

  ale persoanelor zut de

  metoda portretului vorbit, a elementelor caracteristice ale desenelor

  papilare, a deprinderilor de a scrie materializate n documente, a celor

  Categoria a doua de metode, frecvent aplicate -

  Fiind in marea majoritate preluate n direct sau prin adaptare la

  de exemplu metode fizice1 2

  , metode adaptate la

  specificul criminalisticii3, met

  4. n toate cazurile

  -chimice,

  Metode fizice sau fizico-chimice. Dintre multiplele metode fizice

  fizico-

  -

  rvarea

  microreliefate sau create prin depuneri materiale imperceptibile, organul

  judiciar va apela la instrumente optice. Trusele criminalistice cu care sunt

  dotate organele respect

  -

  pertizele dactiloscopice, balistice, judiciar-tehnice ale documentelor,

  grafo-

  dez

  i

  C. Suciu, Criminalistica, Bucure 2

  A. 3ficMaH, Cucmejua Memodoa uccjiedoeanun npuMeHxeMbix e KpuMUHajiucmuKe, in Bonpocu KpuMUHajiucmuiecKou Memodojioeuu , maKtmiKu u MemoduKu pacawdo-eanux, M. 1973, p. 11.

  3

  E. Stancu, Investigarea 4

  H. IlaHTejieeB, KpuMUHOJiucmuKa, M., 1982, p. 29.

  16

  Metoda palp

  striagrafie,

  rmelor create de arme

  att profilografele optico-

  printr-

  reliefului.

  luminis-cente.

  Metoda

  -optice,

  convertizorului electrono-

  de fals n documente, a reziduurilor n urma tragerii din arma de foc.

  Metoda difuzo-

  copiat

  -

  -

  -

  n

  Metoda se aplic

  17

 • creioane chimice, precum i la determinarea succesiunii traseelor intersec-

  tate ale rechizitelor n documente.

  Pe l

  fizico-chimice complexe,

  Metode matematice. Matematica -

  - e activitate 1.

  uritatea, temperatura obiec-

  -

  Un rol de mare importan

  -

  tilografiate, imaginilor fotografice etc. n baza metodelor matematice are loc

  determinarea elementelor caracteristice ale obiectelor de identificat,

  iei geometrice se

  e

  H. CejiMBaHOB, MameMamunecKue jnemodu o co6upanuu u uccjiedoeanuu dom-mmejibcme, M., 1974, p. 6.

  identificare, urm - n

  Metodele matematice nu se limiteaz

  ens sunt experimentul

  e

  calcul moderne.

  Metode antropologice. Printre

  Realiz

  sup

  -

  -a

  special, ale plantei

  Cunoa

  -

  Categoria a treia constituie, dup

  criminalistice, denumite de unii autori metode de examinare proprii

  criminalisticii1

  a) metodele tehnico-criminalistice destinate descoperirii, fix

  criminale ca, spre exemplu, metodele fotografiei de fixare, aplicate n cadrul

  urmelor invizibile de mini, a celor create de instrumente sau n urma

  i

  E. Stncii, partea I,

  18 19

 • tragerii din arma de foc, cele viznd prevenirea furturilor , traficurilor de

  stupefiante etc;

  b) Metodele expertizelor criminalistice (grafoscopice, traseologice, ba

Search related