19
Proiect ADER 5.1.1. CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ŞI DURABILITĂŢII UNOR EXPLOATAŢII DE OVINE PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A PRODUCŢIEI DE CARNE RAPORT DE CERCETARE FAZA IV

CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ŞI DURABILITĂŢII UNOR ...proiect ader 5.1.1. creŞterea competitivitĂŢii Şi durabilitĂŢii unor exploataŢii de ovine prin ÎmbunĂtĂŢirea cantitativĂ

 • Upload
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Proiect ADER 5.1.1.

  CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ŞI DURABILITĂŢII UNOR EXPLOATAŢII DE OVINE

  PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A PRODUCŢIEI DE CARNE

  RAPORT DE CERCETARE FAZA IV

 • CONTRACTOR :INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

  PENTRU CREŞTEREA OVINELOR ŞI CAPRINELOR PALAS-CONSTANŢA

  Director Proiect

  Dr. ing. Camelia Zoia ZamfirPARTENERI:

  SC ACVILA SRL TULCEA –

  CRESCĂTOR-OI DE RASĂ MERINOS;

  I.I. –POLIFRONIE – CONSTANŢA,

  CRESCĂTOR-OI DE RASĂ MERINOS.

 • Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea şi dezvoltarea sub aspe tehnico-economic a unor exploataţii familiale prin sporirea cantitativă şi îmbunătăţcalitativă a producţiei de carne la efectivele de ovine din rasele locale, eficientizare fermelor familiale prin creşterea numărului de miei înţărcaţi şi realizarea de carcas

  de tineret ovin îngrăşat, de calitate, valorificate la preţuri superioare pe piaţă.

  Perioada de derulare a proiectului 06.10.2015-30.11.2018

  FAZA IV

  Obţinerea celei de a II-a serii de metişi, urmărirea dinamicii

  de creştere în perioada de alăptare

  şi în condiţii de îngrăşare, la toate variantele de metişi

 • ACTIVITĂŢI DE EFECTUAT

  Faza a IV-a de execuţie a proiectului a avut de realizat activităţile:

  Stabilirea protocoalelor de lucru la conducătorul de proiect şi parteneri;

  Urmărirea campaniei de fătări, cântărirea, individualizarea şi înregistrareaproduşilor din a doua generaţie de metişi F1;

  Organizarea loturilor comune de oi mame şi miei metişi F1 din toate variantele deincrucişare şi din rasele locale în funcţie de vârstă, dezvoltare corporală;

  Cântăriri de control ale mieilor metişi F1 şi din rasele locale la vârsta de 28 de zile,56 zile şi la înţărcare;

  Constituirea loturilor experimentale şi martor şi urmărirea evoluţiei acestora;

  Bonitarea tineretului ovin metis F1 din anul precedent (prima generaţie) şistabilirea destinaţiei acestora;

  Prelucrarea statistică a datelor şi interpretarea rezultatelor.

 • MATERIAL ŞI METODA DE LUCRU

  Lucrările proiectului se realizează pe efective de ovine de la Unitatea contractantă

  Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas-

  Constanţa – oi Merinos din zona Dobrogei ; Baza Experimentală Reghin –

  Mureș - pentru rasa Ţigaie de Mureş; şi ale partenerilor : SC Acvila SRL Tulcea –

  Crescător, oi de rasă Merinos; I.I. –Polifronie – Constanţa, Crescător, oi de

  rasă Merinos.

  S-a urmărit dezvoltarea corporală a mieilor masculi pe perioada de la naștere

  la înțărcare și pe perioada de îngrășare.

  Mieii s-au cântărit cu un cântar electronic .

  Măsurătorile corporale pe animalul viu s-au efectuat cu zoometrul, compasul și cu

  panglica de croitorie

  S-a calculat consumul de furaje pe zi si pe 1 kg de spor.

  S-a efectuat bonitarea tineretului femel din anul precedent

  Prelucrarea datelor. S-au folosit metodele statistice uzuale, au fost calculaţi

  parametrii statistici.

 • REZULTATE OBŢINUTE

  Principalii indici de reproducţie realizaţi de oi Nr.

  crt.

  Specia/rasa sau populaţia Femele în experienţă

  (n)

  Oi

  montate

  Oi

  fătate

  Produşi

  obţinuţi

  Fecunditate

  %

  Prolificitate

  %

  1. ♀Merinos de Palas X

  ♂Rasa de Carne Palas

  45 42 38 40 90,47 105,26

  2. ♀ Rasa de Carne Palas X

  ♂ Rasa de Carne Palas

  48 45 44 47 97,77 106,81

  3. ♀ Merinos de Palas X

  ♂ Merinos de Palas

  98 96 95 102 98,95 107,36

  4. ♀ Merinos de Palas X

  ♂Merinos de Palas

  30 28 27 29 96,42 107,40

  5.

  ♀Ţigaie X

  ♂Rasa de Carne Palas

  50 47 45 48 95,74 106,66

  6. ♀ Ţigaie X

  ♂ Ţigaie

  60 53 52 55 98,11 105,76

  7.

  ♀ Merinos de Palas X

  ♂ Charollais

  50 45 44 47 97,77 106,81

  8. ♀ Merinos de Palas X

  ♂ Suffolk

  50 47 46 49 97,87 106,52

  Principalii indici de reproducţie realizaţi de oi

  Nr. crt.

  Specia/rasa sau populaţia

  Femele în experienţă

  (n)

  Oi

  montate

  Oi fătate

  Produşi obţinuţi

  Fecunditate

  %

  Prolificitate

  %

  1.

  ♀Merinos de Palas X ♂Rasa de Carne Palas

  45

  42

  38

  40

  90,47

  105,26

  2.

  ♀ Rasa de Carne Palas X ♂ Rasa de Carne Palas

  48

  45

  44

  47

  97,77

  106,81

  3.

  ♀ Merinos de Palas X

  ♂ Merinos de Palas

  98

  96

  95

  102

  98,95

  107,36

  4.

  ♀ Merinos de Palas X ♂Merinos de Palas

  30

  28

  27

  29

  96,42

  107,40

  5.

  ♀Ţigaie X

  ♂Rasa de Carne Palas

  50

  47

  45

  48

  95,74

  106,66

  6.

  ♀ Ţigaie X

  ♂ Ţigaie

  60

  53

  52

  55

  98,11

  105,76

  7.

  ♀ Merinos de Palas X

  ♂ Charollais

  50

  45

  44

  47

  97,77

  106,81

  8.

  ♀ Merinos de Palas X

  ♂ Suffolk

  50

  47

  46

  49

  97,87

  106,52

 • Evoluţia greutăţii corporale a mieilor din rasa Merinos de Palas în perioada de la fătare la înțărcare (ICDCOC Palas)

  Spor în greutate

  Greutatea medie (kg)

  Spor total perioada de alăptare (kg)

  Spor mediu zilnic(g/zi)

  Vârsta la înțărcare

  (zile)

  Specificare

  n X ± sx V% n X ± sx V% n X ± sx V% n X ± sx V% Fătare 40 3,51±0,1110 19,98

  28 zile 40 10,65±0,3181 18,43

  60 zile 40 18,14±0,5634 19,63

  Masculi

  Înţărcare 40 22,98±0,894 24,62

  40 19,51±0,8690 28,16 40 243,05±8,1538 21,21 40 79,55±1,9010 15,11

  Fătare 40 3,45±0,1111 20,33

  28 zile 40 9,88±0,2820 18,11

  60 zile 40 16,53±0,4438 16,97

  Femele

  Înţărcare 40 20,12±0,5028 15,80

  40 16,66±0,481 18,27 40 215,10±5,4652 16,07 40 77,97±1,7532 14,22

  Evoluţia greutăţii corporale a mieilor din rasa Merinos de Palas

  în perioada de la fătare la înțărcare (ICDCOC Palas)

  Specificare

  Greutatea medie (kg)

  Spor în greutate

  Vârsta la înțărcare

  (zile)

  Spor total perioada

  de alăptare (kg)

  Spor mediu

  zilnic(g/zi)

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  Masculi

  Fătare

  40

  3,51±0,1110 19,98

  40

  19,51±0,8690 28,16

  40

  243,05±8,1538 21,21

  40

  79,55±1,9010 15,11

  28 zile

  40

  10,65±0,3181 18,43

  60 zile

  40

  18,14±0,5634 19,63

  Înţărcare

  40

  22,98±0,894 24,62

  Femele

  Fătare

  40

  3,45±0,1111 20,33

  40

  16,66±0,481 18,27

  40

  215,10±5,4652 16,07

  40

  77,97±1,7532 14,22

  28 zile

  40

  9,88±0,2820 18,11

  60 zile

  40

  16,53±0,4438 16,97

  Înţărcare

  40

  20,12±0,5028 15,80

 • Evoluţia greutăţii corporale a mieilor din Rasa de Carne Palas în perioada de la fătare la înțărcare (ICDCOC Palas)

  Spor în greutate Greutatea medie (kg)

  Spor total perioada de alăptare (kg)

  Spor mediu zilnic(g/zi)

  Vârsta la înțărcare

  (zile)

  Specificare

  n X ± sx V% n X ± sx V% n X ± sx V% n X ± sx V% Fătare 30 4,16±0,1456 18,48

  28 zile 30 11,53±0,2682 12,52

  60 zile 30 20,81±0,4750 12,29

  Masculi

  Înţărcare 30 24,79±0,6448 14,28

  30 20,66±0,6030 15,98 30 283,00±6,6686 12,91 30 73,13±1,4389 10,77

  Fătare 30 3,71±0,1450 21,38

  28 zile 30 11,38±0,2660 12,81

  60 zile 30 19,52±0,3167 8,89

  Femele

  Înţărcare 30 22,64±0,3687 8,91

  30 18,91±0,3270 9,48 30 260,06±4,8615 10,24 30 72,96±1,0050 7,54

  Evoluţia greutăţii corporale a mieilor din Rasa de Carne Palas

  în perioada de la fătare la înțărcare (ICDCOC Palas)

  Specificare

  Greutatea medie (kg)

  Spor în greutate

  Vârsta la înțărcare

  (zile)

  Spor total perioada

  de alăptare (kg)

  Spor mediu

  zilnic(g/zi)

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  Masculi

  Fătare

  30

  4,16±0,1456 18,48

  30

  20,66±0,6030 15,98

  30

  283,00±6,6686 12,91

  30

  73,13±1,4389 10,77

  28 zile

  30

  11,53±0,2682 12,52

  60 zile

  30

  20,81±0,4750 12,29

  Înţărcare

  30

  24,79±0,6448 14,28

  Femele

  Fătare

  30

  3,71±0,1450 21,38

  30

  18,91±0,3270 9,48

  30

  260,06±4,8615 10,24

  30

  72,96±1,0050 7,54

  28 zile

  30

  11,38±0,2660 12,81

  60 zile

  30

  19,52±0,3167 8,89

  Înţărcare

  30

  22,64±0,3687 8,91

 • Evoluţia greutăţii corporale a mieilor metiși F1 Rasa de Carne Palas x rasa Merinos de Palas în perioada de la fătare la înțărcare

  (ICDCOC Palas) Spor în greutate Greutatea medie (kg)

  Spor total perioada de alăptare (kg)

  Spor mediu zilnic(g/zi)

  Vârsta la înțărcare

  (zile)

  Specificare

  n X ± sx V% n X ± sx V% n X ± sx V% n X ± sx V%

  Fătare 20 3,92±0,2270 25,90

  28 zile 19 11,57±0,5290 19,93

  60 zile 19 18,63±0,9860 23,07

  Masculi

  Înţărcare 19 22,48±1,3696 26,55

  19 352,90±1,2434 29,18

  19 251,52±14,4823 25,09

  19 74,15±2,6171 15,38

  Fătare 26 4,01±0,1618 20,53

  28 zile 26 11,26±0,3661 16,57

  60 zile 25 18,62±0,6582 17,67

  Femele

  Înţărcare 25 21,24±0,8740 20,58

  25 17,24±0,817 23,69

  25 244,72±10,0305 20,49

  25 70,80±2,004 14,15

  Evoluţia greutăţii corporale a mieilor metiși F1 Rasa de Carne Palas x rasa Merinos de Palas

  în perioada de la fătare la înțărcare

  (ICDCOC Palas)

  Specificare

  Greutatea medie (kg)

  Spor în greutate

  Vârsta la înțărcare

  (zile)

  Spor total perioada

  de alăptare (kg)

  Spor mediu

  zilnic(g/zi)

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  Masculi

  Fătare

  20

  3,92±0,2270 25,90

  19

  352,90±1,2434 29,18

  19

  251,52±14,4823 25,09

  19

  74,15±2,6171 15,38

  28 zile

  19

  11,57±0,5290 19,93

  60 zile

  19

  18,63±0,9860 23,07

  Înţărcare

  19

  22,48±1,3696 26,55

  Femele

  Fătare

  26

  4,01±0,1618 20,53

  25

  17,24±0,817 23,69

  25

  244,72±10,0305 20,49

  25

  70,80±2,004 14,15

  28 zile

  26

  11,26±0,3661 16,57

  60 zile

  25

  18,62±0,6582 17,67

  Înţărcare

  25

  21,24±0,8740 20,58

 • Evoluţia greutăţii corporale a mieilor din rasa Țigaie în perioada de la fătare la înțărcare (Baza experimentală Reghin-Mureș)

  Spor în greutate Greutatea medie (kg) Spor total perioada

  de alăptare (kg)

  Spor mediu zilnic(g/zi)

  Vârsta la înțărcare

  (zile)

  Specificare

  n X ± sx V% n X ± sx V% n X ± sx V% n X ± sx V% Fătare 40 3,39±0,0771 14,38

  28 zile 40 10,08±0,4199 26,32

  60 zile 39 16,51±0,6432 24,32

  Masculi

  Înţărcare 39 20,28±0,8110 24,97

  39 16,83±0,7930 29,41

  39 211,07±9,8228 29,06

  39 77,82±1,8792 15,08

  Fătare 40 3,25±0,0874 17,01

  28 zile 39 9,49±0,2796 18,38

  60 zile 37 14,37±0,5232 22,13

  Femele

  Înţărcare 37 20,21±0,8595 25,86

  37 17,23±0,8230 29,45

  37 157,76± 8,6433 33,77

  37 110,42±0,8350 4,66

  Evoluţia greutăţii corporale a mieilor din rasa Țigaie

  în perioada de la fătare la înțărcare (Baza experimentală Reghin-Mureș)

  Specificare

  Greutatea medie (kg)

  Spor în greutate

  Vârsta la înțărcare

  (zile)

  Spor total perioada

  de alăptare (kg)

  Spor mediu

  zilnic(g/zi)

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  Masculi

  Fătare

  40

  3,39±0,0771 14,38

  39

  16,83±0,7930 29,41

  39

  211,07±9,8228 29,06

  39

  77,82±1,8792 15,08

  28 zile

  40

  10,08±0,4199 26,32

  60 zile

  39

  16,51±0,6432 24,32

  Înţărcare

  39

  20,28±0,8110 24,97

  Femele

  Fătare

  40

  3,25±0,0874 17,01

  37

  17,23±0,8230 29,45

  37

  157,76± 8,6433 33,77

  37

  110,42±0,8350 4,66

  28 zile

  39

  9,49±0,2796 18,38

  60 zile

  37

  14,37±0,5232 22,13

  Înţărcare

  37

  20,21±0,8595 25,86

 • Evoluţia greutăţii corporale a mieilor metiși F1 Rasa de Carne Palas x Rasa Țigaie în perioada de la fătare la înțărcare (Baza experimentală Reghin-Mureș)

  Spor în greutate Greutatea medie (kg)

  Spor total perioada de alăptare (kg)

  Spor mediu zilnic(g/zi)

  Vârsta la înțărcare

  (zile)

  Specificare

  n X ± sx V% n X ± sx V% n X ± sx V% n X ± sx V% Fătare 20 3,31±0,0912 12,31 28 zile 20 8,93±0,1623 8,12 56 zile 20 13,74±0,1187 3,86

  Masculi

  Înţărcare 20 18,61±0,1682 4,04

  20 15,32±0,1111 32,42 20 201,55±3,20 7,09 20 76,30±0,843 4,94

  Fătare 20 3,12±0,0714 10,21 28 zile 20 9,46±0,1702 8,04 56 zile 20 12,97±0,1403 4,83

  Femele

  Înţărcare 20 17,93±0,1961 4,88

  20 14,91±0,1565 4,69 20 198,95±4,174 9,38 20 75,55±1,4169 8,38

  Evoluţia greutăţii corporale a mieilor metiși F1 Rasa de Carne Palas x Rasa Țigaie

  în perioada de la fătare la înțărcare (Baza experimentală Reghin-Mureș)

  Specificare

  Greutatea medie (kg)

  Spor în greutate

  Vârsta la înțărcare

  (zile)

  Spor total perioada

  de alăptare (kg)

  Spor mediu

  zilnic(g/zi)

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  Masculi

  Fătare

  20

  3,31±0,0912 12,31

  20

  15,32±0,1111 32,42

  20

  201,55±3,20 7,09

  20

  76,30±0,843 4,94

  28 zile

  20

  8,93±0,1623 8,12

  56 zile

  20

  13,74±0,1187 3,86

  Înţărcare

  20

  18,61±0,1682 4,04

  Femele

  Fătare

  20

  3,12±0,0714 10,21

  20

  14,91±0,1565 4,69

  20

  198,95±4,174 9,38

  20

  75,55±1,4169 8,38

  28 zile

  20

  9,46±0,1702 8,04

  56 zile

  20

  12,97±0,1403 4,83

  Înţărcare

  20

  17,93±0,1961 4,88

 • Evoluţia greutăţii corporale a mieilor din rasa Merinos în perioada de la fătare la înțărcare (Crescătorul de oi Polifronie)

  Spor în greutate Greutatea medie (kg) Spor total perioada

  de alăptare (kg)

  Spor mediu zilnic(g/zi)

  Vârsta la înțărcare

  (zile)

  Specificare

  n X ± sx V% n X ± sx V% n X ± sx V% n X ± sx V% Fătare 30 3,90±0,0940 13,30 28 zile 30 12,78±0,1681 7,20 56 zile 30 18,12±0,2460 7,46

  Masculi

  Înţărcare 30 27,97±0,720 14,10

  30 24,08±0,6429 14,62 30 237,13±6,1288 14,15 30 102,60±2,350 12,56

  Fătare 20 3,41±0,0996 13,03 28 zile 20 9,76±0,5307 24,29 56 zile 20 14,75±0,3145 9,53

  Femele

  Înţărcare 20 19,41±0,4064 9,35

  20 16,01±0,3706 10,34 20 206,55±9,0534 193,59 20 76,68±1,2577 7,33

  Evoluţia greutăţii corporale a mieilor din rasa Merinos

  în perioada de la fătare la înțărcare (Crescătorul de oi Polifronie)

  Specificare

  Greutatea medie (kg)

  Spor în greutate

  Vârsta la înțărcare

  (zile)

  Spor total perioada

  de alăptare (kg)

  Spor mediu

  zilnic(g/zi)

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  Masculi

  Fătare

  30

  3,90±0,0940 13,30

  30

  24,08±0,6429 14,62

  30

  237,13±6,1288 14,15

  30

  102,60±2,350 12,56

  28 zile

  30

  12,78±0,1681 7,20

  56 zile

  30

  18,12±0,2460 7,46

  Înţărcare

  30

  27,97±0,720 14,10

  Femele

  Fătare

  20

  3,41±0,0996 13,03

  20

  16,01±0,3706 10,34

  20

  206,55±9,0534 193,59

  20

  76,68±1,2577 7,33

  28 zile

  20

  9,76±0,5307 24,29

  56 zile

  20

  14,75±0,3145 9,53

  Înţărcare

  20

  19,41±0,4064 9,35

 • Evoluţia greutăţii corporale a mieilor metiși F1 rasa Suffolk x rasa Merinos în perioada de la fătare la înțărcare (Crescătorul de oi Polifronie)

  Spor în greutate Greutatea medie (kg)

  Spor total perioada de alăptare (kg)

  Spor mediu zilnic(g/zi)

  Vârsta la înțărcare

  (zile)

  Specificare

  n X ± sx V% n X ± sx V% n X ± sx V% n X ± sx V% Fătare 30 4,00±0,8220 11,25 28 zile 30 11,53±0,1372 6,51 56 zile 30 15,61±0,4360 15,29

  Masculi

  Înţărcare 30 28,52±1,1780 22,693

  30 24,70±1,1909 26,40 30 261,70±7,6260 15,96

  30 94,93±3,1315 18,06

  Fătare 20 4,09±0,8790 9,61 28 zile 20 10,36±0,1706 7,35 56 zile 20 15,88±0,2241 6,30

  Femele

  Înţărcare 20 20,99±0,5029 10,70

  20 16,92±0,4978 13,14 20 210,35±8,1635 17,34

  20 81,25±1,6469 14,92

  Evoluţia greutăţii corporale a mieilor metiși F1 rasa Suffolk x rasa Merinos în perioada de la fătare la înțărcare

  (Crescătorul de oi Polifronie)

  Specificare

  Greutatea medie (kg)

  Spor în greutate

  Vârsta la înțărcare

  (zile)

  Spor total perioada

  de alăptare (kg)

  Spor mediu

  zilnic(g/zi)

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  Masculi

  Fătare

  30

  4,00±0,8220 11,25

  30

  24,70±1,1909 26,40

  30

  261,70±7,6260 15,96

  30

  94,93±3,1315 18,06

  28 zile

  30

  11,53±0,1372 6,51

  56 zile

  30

  15,61±0,4360 15,29

  Înţărcare

  30

  28,52±1,1780 22,693

  Femele

  Fătare

  20

  4,09±0,8790 9,61

  20

  16,92±0,4978 13,14

  20

  210,35±8,1635 17,34

  20

  81,25±1,6469 14,92

  28 zile

  20

  10,36±0,1706 7,35

  56 zile

  20

  15,88±0,2241 6,30

  Înţărcare

  20

  20,99±0,5029 10,70

 • Evoluţia greutăţii corporale a mieilor de rasă Merinos în perioada de la fătare la înțărcare ( S.C. Acvila S.R.L. )

  Spor în greutate Greutatea medie (kg)

  Spor total perioada de alăptare (kg)

  Spor mediu zilnic(g/zi)

  Vârsta la înțărcare

  (zile)

  Specificare

  n X ± sx V% n X ± sx V% n X ± sx V% n X ± sx V% Fătare 20 3,39±0,0895 11,80 28 zile 20 10,35±0,2410 10,75 56 zile 20 15,89±0,2590 7,29

  Masculi

  Înţărcare 20 20,52±0,250 5,45

  20 17,15±0,2320 6,07 20 226,70±3,0184 3,95 20 75,80±0,860 5,07

  Fătare 20 3,22±0,0911 12,64 28 zile 20 10,13±0,1730 4,93 56 zile 20 15,69±0,1730 4,93

  Femele

  Înţărcare 20 18,15±0,2530 6,24

  20 14,89±0,2495 7,49 20 208,0±2,2418 4,81 20 71,25±0,4460 2,80

  Evoluţia greutăţii corporale a mieilor de rasă Merinos în perioada de la fătare la înțărcare

  ( S.C. Acvila S.R.L. )

  Specificare

  Greutatea medie (kg)

  Spor în greutate

  Vârsta la înțărcare

  (zile)

  Spor total perioada

  de alăptare (kg)

  Spor mediu

  zilnic(g/zi)

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  Masculi

  Fătare

  20

  3,39±0,0895 11,80

  20

  17,15±0,2320 6,07

  20

  226,70±3,0184 3,95

  20

  75,80±0,860 5,07

  28 zile

  20

  10,35±0,2410 10,75

  56 zile

  20

  15,89±0,2590 7,29

  Înţărcare

  20

  20,52±0,250 5,45

  Femele

  Fătare

  20

  3,22±0,0911 12,64

  20

  14,89±0,2495 7,49

  20

  208,0±2,2418 4,81

  20

  71,25±0,4460 2,80

  28 zile

  20

  10,13±0,1730 4,93

  56 zile

  20

  15,69±0,1730 4,93

  Înţărcare

  20

  18,15±0,2530 6,24

 • Evoluţia greutăţii corporale a mieilor metiși F1 rasa Charollaise x rasa Merinos

  în perioada de la fătare la înțărcare (S.C. Acvila S.R.L.)

  Spor în greutate Greutatea medie (kg)

  Spor total perioada de alăptare (kg)

  Spor mediu zilnic(g/zi)

  Vârsta la înțărcare

  (zile)

  Specificare

  n X ± sx V% n X ± sx V% n X ± sx V% n X ± sx V% Fătare 20 4,05±0,0960 10,59

  28 zile 20 11,64±0,1838 7,06

  56 zile 20 16,82±0,4945 13,15

  Masculi

  Înţărcare 20 21,96±0,2780 5,67

  20 17,90±0,2580 6,46 20 250,0±3,0745 5,49 20 71,70±0,3776 2,35

  Fătare 20 3,67±0,1176 14,31

  28 zile 20 10,93±0,1972 8,06

  56 zile 20 16,01±0,1758 4,09

  Femele

  Înţărcare 20 19,89±0,2426 5,45

  20 16,13±0,1859 5,15 20 232,35±3,8287 7,36 20 69,95±0,380 2,43

  Evoluţia greutăţii corporale a mieilor metiși F1 rasa Charollaise x rasa Merinos

  în perioada de la fătare la înțărcare

  (S.C. Acvila S.R.L.)

  Specificare

  Greutatea medie (kg)

  Spor în greutate

  Vârsta la înțărcare

  (zile)

  Spor total perioada

  de alăptare (kg)

  Spor mediu

  zilnic(g/zi)

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  n

  X ± sx V%

  Masculi

  Fătare

  20

  4,05±0,0960 10,59

  20

  17,90±0,2580 6,46

  20

  250,0±3,0745 5,49

  20

  71,70±0,3776 2,35

  28 zile

  20

  11,64±0,1838 7,06

  56 zile

  20

  16,82±0,4945 13,15

  Înţărcare

  20

  21,96±0,2780 5,67

  Femele

  Fătare

  20

  3,67±0,1176 14,31

  20

  16,13±0,1859 5,15

  20

  232,35±3,8287 7,36

  20

  69,95±0,380 2,43

  28 zile

  20

  10,93±0,1972 8,06

  56 zile

  20

  16,01±0,1758 4,09

  Înţărcare

  20

  19,89±0,2426 5,45

 • Sporul mediu zilnic de creștere în greutate în prima lună de îngrășare la mieii masculi metiși F1 (Rasa de Carne Palas x Rasa Merinos de

  Palas) și loturile martor, miei masculi din rasele parentale (Rasa de Carne Palas și Rasa Merinos de Palas)

  (ICDCOC Palas) Sporul mediu zilnic (g/cap) Nr.

  crt. Genotipul

  n X ± sx V% 1 Merinos de Palas

  19 183,21 ± 14,9155 35,49

  2 Metiși F1 (Rasa de Carne Palas x

  Merinos de Palas) 18 222,83±12,5600 23,91

  3 Rasa de Carne Palas

  20 209,95±12,6446 26,93

  Sporul mediu zilnic de creștere în greutate în prima lună de îngrășare la mieii masculi metiși F1 (Rasa de Carne Palas x Rasa Merinos de Palas) și loturile martor, miei masculi din rasele parentale (Rasa de Carne Palas și Rasa Merinos de Palas)

  (ICDCOC Palas)

  Nr. crt.

  Genotipul

  Sporul mediu zilnic (g/cap)

  n

  X ± sx

  V%

  1

  Merinos de Palas

  19

  183,21 ± 14,9155

  35,49

  2

  Metiși F1 (Rasa de Carne Palas x Merinos de Palas)

  18

  222,83±12,5600

  23,91

  3

  Rasa de Carne Palas

  20

  209,95±12,6446

  26,93

 • Consumul specific de furaje la mieii masculi metiși F1 (Rasa de Carne Palas x Rasa Merinos de Palas) comparativ cu cel al mieilor masculi din rasele parentale

  (Rasa de Carne Palas și Rasa Merinos de Palas) (ICDCOC Palas)

  Consumul specific pe kg spor Nr.

  crt. Genotipul

  Kilograme nutreț combinat pentru 1 kg spor

  Energie metabolizabilă kcal/kg spor

  Proteină brută digestibilă g/kg spor

  1 Merinos de Palas

  5,46 14,03 873,6

  2 Metiși F1 (Rasa de Carne Palas x Merinos de Palas)

  4,49 11,54 718,4

  3 Rasa de Carne Palas

  4,76 12,23 761,6

  Consumul specific de furaje la mieii masculi metiși F1 (Rasa de Carne Palas x Rasa Merinos de Palas) comparativ cu cel al mieilor masculi din rasele parentale (Rasa de Carne Palas și Rasa Merinos de Palas)

  (ICDCOC Palas)

  Nr. crt.

  Genotipul

  Consumul specific pe kg spor

  Kilograme nutreț combinat pentru 1 kg spor

  Energie metabolizabilă kcal/kg spor

  Proteină brută digestibilă

  g/kg spor

  1

  Merinos de Palas

  5,46

  14,03

  873,6

  2

  Metiși F1 (Rasa de Carne Palas x Merinos de Palas)

  4,49

  11,54

  718,4

  3

  Rasa de Carne Palas

  4,76

  12,23

  761,6

 • Pe baza normelor de hrană stabilite s-au întocmit raţiile furajere pentru oi în funcţiede starea fiziologică și stadiul perioadei de lactaţie. Au fost alcătuite raţiile furajerepentru oile gestante şi oile în lactație, s-au asigurat condiţiile optime de întreţinere;

  S-au determinat principalii indici de reproducţie la loturile de oi aflate în experienţă;fecunditatea a fost cuprins la oile de rasă Meinos între 90,47% și 98,95%, la rasaȚigaie 95,74% și 98,11%, la Rasa de Carne Palas 97,77%; prolificitatea a fost cuprinsla oile de rasă Meinos între 105,26% și 107,40%, la Țigaie 105,76% și 106,66% și laRasa de Carne Palas 106,81%;

  Analizînd evoluția greutății corporale la mieii masculi (de la conducătorul de proiect)în perioada de la naștere la înțărcare s-a constatat că mieii masculi metiși F1 (Rasade Carne-Palas X rasa Merinos de Palas) au realizat un spor mediu zilnic de creștereîn greutate comparativ cu mieii masculi din rasa maternă Merinos, acesta fiind de251,52 g/cap; mieii masculi din Rasa de Carne-Palas, care au avut un spor de 283,00g/cap; mieii masculi din rasa Merinos de Palas au realizat cel mai mic spor mediuzilnic de creștere în greutate, de 243,05 g/cap;

  Urmărind greutatea corporală și sporul mediu zilnic de creștere în greutate de lafătare la înțărcare la mieii masculi de la Partener Polifronie s-a constatat că mieiimasculi metiși F1 (rasa Suffolk X rasa Merinos) au fost mai grei față de contemporaniiMerinos, iar sporul mediu zilnic de creștere în greutate la mieii masculi metiși F1 afost de 261,35 g/cap, față de contemporanii Merinos care au avut 237,13 g/cap;

  III CONCLUZII

 • Urmărind evoluția greutății corporale la mieii masculi metiși F1 (Rasa Charollaise XRasa Merinos), comparativ cu cei de rasă Merinos, de la Partenerul de Proiect S CAcvila SRL s-a constatat că sporul mediu zilnic de creștere în greutate de la fătare laînțărcare la mieii masculi F1 au realizat un spor de 226,70 g/cap, față decontemporanii Merinos care au avut 250,0 g/cap;

  Determinând consumul specific de furaje pe kilogramul de creștere în greutate s-aconstatat că cel mai bun consum specific l-au avut mieii masculi metiși F1 (Rasa deCarne-Palas X rasa Merinos de Palas), cu 4,49 kg nutreț combinat pentru 1 kg spor, cu11,54 kilocalorii și cu 718,4 g P.B.D. ; mieii masculi din Rasa de Carne-Palas au avutun consum de 4,76 kg nutreț combinat pentru 1 kg spor, cu 12,23 kilocalorii și cu761,6 g P.B.D.; mieii masculi din rasa Merinos de Palas au avut un consum de 5,46 kgnutreț combinat pentru 1 kg spor, cu 14,03 kilocalorii și cu 873,6 g P.B.D. ;

  Mieii masculi metiși F1 (Rasa de Carne-Palas X rasa Merinos de Palas) în prima lunăde îngrășare au consumat cu 18% mai puțin nutreț combinat, kilocalorii și proteinădigestibilă față de mieii masculi din rasa Merinos de Palas, iar mieii masculi din Rasade Carne-Palas au consumat cu 13% mai puțin nutreț combinat, kilocalorii și proteinăși proteină digestibilă față de mieii masculi din rasa Merinos de Palas;

  Mieluțele de rasă Merinos de Palas, mieluțele din Rasa de Carne Palas și metisele F1(Rasa de Carne-Palas X rasa Merinos de Palas), fătate în anul precedent, datoritărezultatelor obținute la bonitare, prin aprecierea principalelor caractere morfo-productive s-a decis reținerea lor la reproducție.

  �������������Slide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19