Cotarea - Desen Tehnic

Embed Size (px)

Citation preview

CURS 4

DESEN TEHNICi

INFOGRAFIC

4. COTAREACotare: nscrierea pe desen a dimensiunilor necesare execut rii i func ion rii unei piese (SR ISO 129:1994). 129:1994) Clasificarea cotelor: cotelor: Dup rolul lor n func ionarea piesei: cote func ionale (F), (F), esen iale pentru func ionarea piesei; piesei; cote nefunc ionale (NF), (NF), care nu sunt esen iale pentru func ionarea piesei, dar sunt esen iale pentru executarea ei; ei; cote auxiliare (Aux), cu (Aux), caracter informativ, care informativ, decurg din alte valori indicate pe desen i care se indic ntre paranteze. paranteze.

4.1. ELEMENTELE COT RII

Linia de cot : este cea deasupra c reia se nscrie valoarea numeric a cotei; cotei; se traseaz cu linie continu sub ire; ire; linia de cot a dimensiunilor liniare se traseaz dreapt , paralel cu liniile de contur ale proiec iei piesei, la distan a de minim 7 mm; mm; se delimiteaz prin s ge i, amplasate la una sau ambele extremit i, sau prin i, combina ii de s ge i i puncte; puncte; se traseaz continuu chiar i pentru piesele reprezentate ntrerupt fig. 1; fig. diametrele interioare ale pieselor reprezentate jum tate vedere jum tate sec iune se traseaz ntrerupt, dep ind cu 5 10 mm axa de simetrie fig. 2; ntrerupt, fig.

fig. 1

fig. 2

nu pot fi folosite ca linii de cot liniile de ax , liniile de contur i prelungirile lor fig. 3. fig.

fig. 3

Liniile ajut toare de cot : se traseaz cu linie continu sub ire; ire; sunt perpendiculare, n general, pe elementul cotat (deci i pe liniile perpendiculare, de cot ); dep esc cu 23 mm liniile de cot ; dac este necesar, pentru claritatea cot rii, pot fi trasate oblic, dar oblic, 4; paralele ntre ele fig. 4; ca linii ajut toare de cot pot fi folosite i liniile de contur (fig. 5) sau 5) de ax (fig. 6). 6).

fig. 4

fig. 5

fig. 6

OBSERVA IELiniile ajut toare de cot i liniile de cot nu trebuie s se intersecteze ntre ele sau cu alte linii ale desenului. Totu i, dac acest lucru nu este posibil, nici o desenului. linie nu trebuie ntrerupt . Concluzie: Concluzie: cotele se nscriu n ordine cresc toare de la pies spre exterior, cu o exterior, distan convenabil ntre ele (minim 7 mm) fig. 7; fig.

fig. 7

pentru piesele reprezentate n sec iune: iune: cotele exterioare se vor nscrie deasupra sec iunii; iunii; cotele interioare se vor nscrie dedesubtul sec iunii fig. 8. fig.

fig. 8

la piesele reprezentate jum tate vedere jum tate sec iune: iune: cotele referitoare la exteriorul piesei se vor nscrie de partea vederii; vederii; cotele referitoare la interior se vor nscrie de partea sec iunii fig. 9. fig.

fig. 9

nu se recomand folosirea liniilor ajut toare de cot prea lungi fig. 10; 10;

fig. 10 nu se recomand nscrierea cotelor exterioare n lan cu cotele interioare fig. 11. fig. 11.

fig. 11

Liniile de indica ie: ie: servesc la precizarea pe desen a unor prescrip ii, a unor nota ii ii, conven ionale sau la nscrierea unor cote care, din lips de spa iu, nu se pot nscrie deasupra liniei de cot ; se traseaz cu linie continu sub ire; ire; se termin cu: cu: un punct ngro at dac indica ia se refer la o suprafa fig. 12; fig. 12; o s geat dac se refer la o linie de contur sau de ax fig. 13, fig. 13, 14; 14; f r nici un semn distinctiv dac se refer la o cot fig. 15. fig. 15.

fig. 13

fig. 14 fig. 12 fig. 15

Extremit ile liniei de cot fig. 16 : pot fi: fi: s ge i; i; bare oblice trasate cu linii sub iri i nclinate la 450 sau puncte ngro ate n cazul n care intervalul foarte mic nu permite nscrierea s ge ilor; ilor; punct reprezentat printr-un cerc nennegrit avnd diametrul de 3 printroriginea; mm n cazul n care se indic originea; S geata fig. 16: fig. 16: este reprezentat prin dou linii scurte care formeaz un unghi cu deschiderea cuprins ntre 150 i 900; poate fi deschis sau nchis , nnegrit sau nu; nu; se poate sprijini fie pe interiorul, fie pe exteriorul liniei interiorul, ajut toare de cot .

fig. 16

OBSERVA IEDe regul , la ambele capete ale liniei de cot se traseaz s ge i. Linia de cot se termin doar la unul din capete cu s geat n urm toarele situa ii: la cotarea unei raze fig. 17; 17; la cotarea dimensiunilor interioare ale pieselor reprezentate jum tate 18; vedere jum tate sec iune fig. 18; la cotarea alternativ a unor elemente ce presupun linii lungi de cot , greu 19. de urm rit fig. 19.

fig. 17

fig. 18

fig. 19

Valoarea cotei: cotei: reprezint valoarea numeric a dimensiunii cotate exprimat n unit i corespunz toare; toare; se nscrie pe desen cu caractere arabe suficient de mari pentru a asigura o bun lizibilitate a desenului; desenului; se plaseaz la 12 mm deasupra liniei de cot , paralel cu aceasta, astfel nct s poat fi citite de jos sau din dreapta desenului fig. 20; fig. 20; valorile unghiurilor pot fi orientate conform fig. 21, 22; fig. 21, 22;

fig. 20

fig. 21

fig. 22

de preferin cotele se nscriu la mijlocul liniei de cot ; dac spa iul nu permite, cota poate fi nscris n afara liniilor fig. 23) ajut toare, pe prelungirea liniei de cot (fig. 23) sau la extremitatea toare, fig. unei linii de indica ie (fig. 24); cotele nu trebuie s fie intersectate de alte linii de pe desen (nici de linile de ha ur). ur).

fig. 23

fig. 24

Simboluri obligatorii ce nso esc cotele: cotele: J sau nscris naintea unei cote indic prezen a unei suprafe e acesteia; cilindrice i reprezint diametrul acesteia; R nscris naintea unei cote indic o raz de curbur ; indic prezen a unei suprafe e p trate i reprezint latura p tratului fig. 25; fig. 25; nscris deasupra unei cote reprezint lungimea unui arc de cerc fig. 26; fig. 26; SR sau S indic raza sau diametrul unei sfere fig. 27; fig. 27; = trasat deasupra unei linii de cot , f r nscrierea valorii numerice, indic egalitatea a dou cote al turate fig. 28. fig. 28.

fig. 25

fig. 26

fig. 27

fig. 28

4.2. INDICA II DE COTARE Cotarea conicit ilor: ilor: conicitatea este raportul dintre diferen a diametrelor a dou sec iuni normale la axa conului i distan a dintre ele; ele; conicitatea poate fi cotat indicnd trei dintre cele patru elemente care caracterizeaz por iunea conic : l, , 1, 2 fig. 29; fig. 29; conicitatea poate fi cotat i prin folosirea unui simbol grafic ce reprezint un triunghi orientat cu vrful spre vrful conicit ii, care se a eaz pe o linie de indica ie avnd vrful s ge ii pe generatoarea conului i este urmat de valoarea conicit ii

K=( 1- 2)/l

fig. 29

Cotarea te iturilor:

Cotarea elementelor identice: identice: se coteaz un singur element, indicnd num rul lor i distan a dintre element, 30. ele fig. 30.

fig. 30

4.3. PRINCIPII DE COTARE Toate informa iile dimensionale necesare pentru definirea clar i complet desen. a unei piese trebuie nscrise pe desen. Fiecare element se coteaz o singur dat i anume pe vederea sau sec iunea care reprezint cel mai clar elementul respectiv. respectiv. Cotele func ionale trebuie nscrise, pe ct posibil, direct pe desen i nu trebuie s rezulte din nsumarea altor cote. cote. Cotele nefunc ionale trebuie nscrise n modul cel mai convenabil pentru execu ie sau verificare. verificare. Prioritatea de nscriere a cotelor este: este: cote de gabarit cote func ionale cote de prelucrare cote necesare definirii formei geometrice a piesei. piesei.

4.4. METODE DE COTARE Cotarea n serie (lan ) fig. 31: const n a ezarea cotelor cap la cap, nl n uite, indiferent de bazele cap, de cotare luate ca referin ; aceast metod se aplic n special la cotarea pieselor turnate sau forjate sau la cotarea desenelor de construc ii industriale, prezentnd industriale, dezavantajul nsum rii abaterilor n cazul dimensiunilor tolerate.

fig. 31

Cotarea fa de un element comun (cotare tehnologic ) fig. 32: 32: const n folosirea aceleia i baze de cotare pentru toate dimensiunile constitutive ale piesei, innd seama de considerente de ordin tehnologic; tehnologic; pentru piese complexe se pot folosi dou sau trei baze de cotare; cotare; aceast metod este recomandat n cazul cot rii pieselor ob inute prin prelucr ri mecanice, deoarece nu sunt necesare calcule pentru mecanice, stabilirea cotelor aferente prelucr rii. rii.

fig. 32

Cotarea combinat fig. 33: 33: este cea mai utilizat metod de cotare; const n combinarea, dup necesit i, a celorlalte metode de cotare. combinarea, cotare.

fig. 33