Copy of MSL C6

 • Published on
  24-Dec-2015

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sadsd

Transcript

 • - Chng 6 -K thut truy nhp trong mng LANK thut truy nhp trong mng LAN

  1

 • 6.1. Tng quan v cc phng php truy nhpMedium Sharing TechniquesCc phng php iu

  Khi t h k h t StaticChannelization

  Dynamic MediumAccess Control

  Khin truy nhp knh truyn

  Scheduling Random Access

  (1) Static Channelization Knh truyn tnh(1) Static Channelization Knh truyn tnhTi nguyn truyn dn ca knh truyn c chia nh v cp pht cho mi ngi s dng g s d g

  u im: Khng xung t, tnh bnh ng Mi nt c n nh truyn dn tc R/N trong sut thi gian truyn thng

  Nhc im: ngi s dng ch c cp pht mt phn nh trong ti nguyn truyn dn ca knh truyn k c khi ngi dng khc khng truyn thng trn knh truyn

  2

 • Cc phng php iu khin truy nhp knh truyn

  (2) Dynamic Medium Access Truy nhp knh truyn ngu im: Khi truy nhp knh truyn, mi nt s dng ti a ti nguyn

  truyn dn, v hot ng tc ln nht c th

  Nhc im: Khng cho php ng thi nhiu ngi dng truy nhp knh truyn Khi c nhiu hn hai ngi dng truy nhp knh truyn xy ra xungtruyn. Khi c nhiu hn hai ngi dng truy nhp knh truyn xy ra xung t (collision). Xung t c th hn ch thng qua c ch iu hnh truy nhp hoc iu khin truy nhp ngu nhin

  Ring NetworkBus Network

  3

 • Cc phng php iu khin truy nhp knh truyn

  4

 • 6.2. iu khin truy nhp knh truyn ngALOHA Phng php truy nhp ngu nhin c pht trin sm nht (1970s) vn c s dng cho mng truyn dn khng dy, mng t ong do tnh cht n gin

  Mt trm pht khi c d liu cn truyn s thc hin truy nhp v pht d liu lns thc hin truy nhp v pht d liu ln knh truyn vi tr nh nht c th, v ch nhn d liu phn hi ACKN hi h h i t tNu c nhiu hn hai trm cng truy

  nhp knh truyn cng lc, tn hiu pht ln bi mi trm s giao thoa v gy ra li

  ACKdata

  d liu xy ra xung tNu mt trm khng nhn c ACK

  trong khong thi gian timeout (tng ng datavi 2 ln thi gian tr lan truyn tn hiu),Mt trm s thit lp khong thi gian ch ngu nhin - backoff time ( gim thiu g ( gkh nng xy ra xung t trong nhng ln truyn k tip)Trm pht s truyn li gi d liu b liTrm pht s truyn li gi d liu b li

  do xung t sau khong thi gian backofftime 5

 • 6.2.1. ALOHA

  Xung t d liu

  1.1 1.2

  TransmissionStation 1

  1.3

  TransmissionTime(F)

  2.1 2 2Station 2

  2.2

  R

  Station 33.1

  R3.2

  Xung t hon ton

  Xung t Mt phn

  Broadcastchannel

  6

 • ALOHA

  Chu k tn thng- Vulnerable Period-

  Gi thit kch thc khung l c nh v c gi tr l (L) v khong thi gian pht i cc bt ca mt khung lnh knh truyn- Vulnerable Period- khong thi gian pht i cc bt ca mt khung lnh knh truyn l (X=L/R)

  Ch nh mt khung bt u c pht i ti thi im Kh h h kh to Khung s c truyn thnh cng nu khng c xung

  t d liu xy ra, hay khng c mt trm khc pht i d liu trong khong thi gian [t0, t0+X], hoc trong khong g g g g gthi gian tng ng vi X trc khi trm gi d liu ln knh truyn (trong khong thi gian t [t0 -X, t0]

  Nu c mt trm khc gi d liu ln knh truyn trongNu c mt trm khc gi d liu ln knh truyn trong cc khong thi gian trn xy ra xung t

  Chu k tn thng = [ t0 X t0+ X ] (vi khung d liuChu k tn thng = [ t0 X, t0+ X ] (vi khung d liu c pht ln knh truyn t mt trm)

  Truyn li nuThi im bt u truyn

  tt0t0-X t0+X t0+X+2tprop t0+X+2tprop+B

  Backoff period BTruyn li nu cn thit

  y

  t0+X+2tprop t0 X 2tprop B

  Chu k tn thng Tr truyn dn7

 • ALOHA

  Gi G l s lng khung trung bnh (bao gm cc khung cn truyn i v cc khung truyn li) trong sut qu trnh truyn d liu ca mt trm

  S l s lng khung truyn thnh cng trong khong thi gian quan stP : xc sut truyn tt mt khung khi khng c xung t xy ra vi khung

  v cc khung truyn li) trong sut qu trnh truyn d liu ca mt trm

  P0: xc sut truyn tt mt khung khi khng c xung t xy ra vi khung c truyn. Nh vy

  S GP= 0S GP=Xt vi mi trm, xc sut cc trm khc truyn i k khung trong kh thi i t t i kh d li t t khong thi gian ang xt truyn i khung d liu ca mt trm c xc nh theo phn b Poisson nh sau:

  ( )k TT [ ] ( )!

  k TT eP k

  k

  =

  Xc sut ny cho ta bit c s trung bnh khung c truyn i (do cc trm khc) xt trong khong thi gian mt trm truyn i khung d liu ca mnh. s lng khung ny s quyt nh xc sut xy ra g g y q y yxung t vi khung ang xt.

  8

 • ALOHA

  : S lng trung bnh khung d liu c pht i ti mt trm trong mt khong thi gian. = G / X

  Nh vy xt trong khong thi gian c th b tn thng vi khung d liu c pht i mt trm, tng ng vi T = 2X th xc sut ny c xc nh nh sau:

  g

  p , g g y

  [ ]2(2 )k GG eP k

  =[ ]!

  P kk

  Xc sut khng c khung no c truyn i trong khong thi c th b tnXc sut khng c khung no c truyn i trong khong thi c th b tn thng s l :

  [ ]0 2

  2(2 )0G

  GG eP P P e

  = = = =[ ] 00 0!succP P P e= = = =

  S 2GS G P G Khi G 0 5Suy ra 20GS G P Ge= = Khi G = 0.5

  C ngha l ti a 18% knh truyn dnh cho qu trnh ca 1 trm d liu g y q truyn i khng b tc ng bi vic xung t d liu vi cc trm khc

  9

 • Slotted ALOHA - ALOHA Phn chia theo thi gian

  T h h kh thi i hi th h Trong phng php ny cc khong thi gian c chia thnh cc khe c chiu di tng ng vi khong thi gian pht i mt khung L/R.

  Qu trnh truyn mi trm ch bt u ti thi im bt u ca mtQu trnh truyn mi trm ch bt u ti thi im bt u ca mt khe thi gian.

  Nguyn tc x l ca phng php ny cng ging nh phngNguyn tc x l ca phng php ny cng ging nh phng php ALOHA thun tu ch khc im l cc mc thi gian c ch nh trong cc khe.

  10

 • Slotted ALOHA

  Chu k tn thng vi mi khung d liu c truyn i :g g yXt qu trnh truyn i d liu ca mt trm ti thi im t0. Gii thitkhung d liu chun b truyn sn sng ti thi im trong khe thi giang y g g g[k , k + 1]

  Vi phng php sloted ALOHA, mt gi d liu c truyn i thnhp g p p g ycng nu khng c khung d liu no khc n (hay i qua) trm angchun b pht khung d liu ca mnh trong khong thi gian t [t0 + X, t0]

  Khong thi gian c th b tn thng vi khung d liu s l [t0 - X, t0]

  11

 • Slotted ALOHA

  0( ) G GG e[ ]k GG e

  0( )

  0!GG eP e= =[ ]

  !G eP k

  k=Nh vy Suy ra

  GS G P G 0GS G P Ge= =

  Smax = 0.36 khi G = 0.5. Nh vy s lng khung truyn i thnh cng vi phng php ny cao hn ALOHA thun tuphng php ny cao hn ALOHA thun tu.

  Slotted ALOHA gim thiu kh t hnng gy ra xung t nhng

  lm tng khong thi gian tr trong qu trnh truyn

  12

 • 6.2.2. CSMA

  Vi phng php truy nhp ALOHA, Mi nt quyt nhtruyn c lp vi nt mng khc trn knh truyn chia s

  Nhc im ca ALOHA truyn c lp vi nt mng khc trn knh truyn chia s

  1 Nt khng quan tm n cc nt khc c thc hintruyn d liu ln knh truyn hay khng.

  ca ALOHA

  1 nt s khng dng qu trnh truyn nu c xung txy ra, khng c kh nng pht hin c xung t

  CSMA Gin thiu xc sut xy ra xung t bng c ch xc nh trngthi knh truyn trc khi pht d liu:

  Cm nhn sng mang - carrier sensing: Nt s lng nghe(listens) knh truyn trc khi truyn, nu cm nhn knhtruyn ri thc hin truyn i khung d liutruyn ri thc hin truyn i khung d liu

  Nu cm nhn knh truyn knh truyn bn Ch saukhong thi gian ngu nhin s thc hin qu trnh cm nhn

  h t h t h t h t

  khong thi gian ngu nhin s thc hin qu trnh cm nhnknh truyn i d liu

  host host host host

  13

 • Truy nhp knh truyn cm nhn sng mng - CSMA

  Chu k tn thng vulnerable period = tpropCh : Nu tprop > tframe, CSMA khng hiu qu bng phng php truy nhp knh truyn ALOHA phn chia theo thi gian.

  Cc kiu CSMA Cc ch nh x l vi CSMA khi knh truyn ybn:

  Non-Persistent CMSA: Ch sau khong thi gian back-off, thc hin cm nhn knh truyn truyn li Tr ln

  1-Persistent CMSA: Bt u truyn ngay lp tc sau khi knh truyn chuyn sang trng thi ri tr thp

  P-Persistent CMSA : Ch n khi knh truyn ri, quyt nh truyn vi xc sut p

  14

 • 1-persistent CSMA

  Thut ton x l ca 1-persisten CSMA Thut ton x l ca 1 persisten CSMA

  15

 • nonpersistent CSMA

  - Trc khi truyn i mt khung, trm s cm nhn trng thi ca gknh truyn. Nu khng c d liu no ang c truyn trn knh truyn tc l knh truyn ri th thtruyn tc l knh truyn ri th th trm s ngay lp tc truyn i d liu ca mnh

  - Nu knh truyn ang c dng, th trm s ch mt khong thi gian ngu nhin v thc hinthi gian ngu nhin v thc hin li bc trn c th truyn i d liu ca mnh

  Nh vy khc vi giao thc 1 persident CSMA th phng thc ny khng thc hin truyn ngay d liu i m vn tin hnh xc nh trng thi ri ca ng g gtruyn trc khi gi i gi d liu ca mnh sau mt khong thi gian ngu nhin backoff.

  Xc sut xy ra xung t s thp hn phng php trc, tuy vy thi gian truyn d liu ca trm s di hn.

  16

 • p-persistent CSMA

  P l mt s nm gia 0 v 1

  Pha pht truyn i khung d liu ca h i t l h k hmnh vi xc sut l p nu nh knh

  truyn ri gim xc sut xy ra xung t vi trng hp c 2 trm u xc nh k h i i d li knh truyn ri v truyn i d liu ca mnh ti mt thi im.

  Thi gian cng c chia thnh cc khe v ch nh cc trm ch c truyn i d liu ti thi im bt u ca mt khung.

  Xc sut xy ra xung t vi phng php ny ph thuc vo gi tr p, tuy vy hiu sut ca phng php ny c th cao hn so vi cc phng php CSMA va cp

  17

 • CSMA/CD

  CSMA with Collision Detection CSMA/CD

  CSMA/CD l phng php iu khin truy nhp cm nhn sng mang v xc nh xung t. g

  Pha pht s lun lng nghe knh truyn xc nh xung t trong sut qu trnh truyn i d liu ca mnh. (c ch xc nh xung t)

  Qu trnh s b hu ngay khi xc nh c xung t xy ra.

  CSMA/CD c p dng tt cho mng LAN s dng dy dn kt ni gia cc nt mng Khi vic xc nhcc nt mng. Khi vic xc nh xung t c th thc hin d dng bng cch so snh mc tn hiu pht i v tn hiu nhn c ti mt trmi v tn hiu nhn c ti mt trm

  Vi mng LAN khng dy th c ch xc nh xung t tng i phc tp

  18

 • CSMA/CD

  Nguyn tc x l ca CSMA/CDTrc khi truyn i mt khung d liu th mt trm s xc nh xem knh

  truyn c ri hay khng. Nu knh truyn ri th trm s ngay lp tc truyn i d liu ca mnh.