copilariei evaluare...آ  Web view EVALUARE ATELIERELE COPILؤ‚RIEI FIإ‍ؤ‚ DE ACTIVITATE EVALUARE ATELIERELE

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of copilariei evaluare...آ  Web view EVALUARE ATELIERELE COPILؤ‚RIEI FIإ‍ؤ‚ DE ACTIVITATE...

( Grădiniţa cu Program Prelungit,,Căsuţa cu poveşti’’ Bistriţa, str. Zimbrului, nr. 9 Tel. 0263/212265, Fax. 0263212265 E- m ail casutacupovestibn@yahoo.com )

FIŞĂ DE ACTIVITATE

EVALUARE ATELIERELE COPILĂRIEI

· Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante: Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa cu povești „ Bistriţa

· Nivelul/nivelurile de învăţământ: Nivel preşcolar

· Numărul de elevi înscrişi în grădiniţă: Preşcolari 3-6 ani: 370

· Numărul cadrelor didactice din grădiniţă: 26 cadre didactice

· Coordonatorul activităţii (nume şi prenume, funcţia, date de contact: telefon , dresă e-mail): Maier Gabriela , profesor învăţământ preșcolar, gabrielategean@gmail.com

1. Titlul activităţii: EVALUARE ATELIERELE COPILĂRIEI

2. Tipul ce cercetare în care se încadrează: Chestionar de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor

3. Obiectivele educaţionale ale activităţii:

· Dinamizarea Parcului Municipal, a centrului istoric şi a  Padurii Schullerwald prin organizarea de activitati educative, sportive, ecologice şi sociale cu copiii şi părinţii si de promovare a educaţiei de tip outdoor;

· Formarea şi creşterea responsabilităţii copiilor preşcolari, cadrelor didactice şi a părinţilor faţă de dezvoltarea unei relatii mai profunde cu natura.

4. Preșcolarii participanţi: număr total de participanţi, procent de participanţi din

numărul total de prescolari din grupul ţintă: 370 preșcolari

· 30 cadre didactice din municipiul Bistriţa, educatoare şi profesori care vor fi parte activă în derularea activităţiilor proiectului,

· 370 părinţi ai copiilor participanţi la activităţile proiectului, pe care îi dorim parteneri activi şi participativi ai proiectului,

· 20 reprezentanţi ai comunităţilor locale, ai instituţiilor partenere în proiect, care vor participa la toate activităţiile proiectului.

5. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 13.04.2015-19.06.2015

6. Descrierea activităţii. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri, menţionând

elementele de succes ale acesteia (conţinut, metode, sarcini de lucru, caracterul interdisciplinar, parteneriate, etc.)

Prin intermediul acestei activităţi am adus un aport sporit la imbunătăţirea punctelor slabe cuprinse în strategia de dezvoltare a oraşului nostru prin:

· îmbogăţirea ofertei de activităţi extracurriculare a grădiniţei cu noi tipuri de acţiuni outdoor;

· dotarea grădiniţei cu materiale şi mijloace necesare bunului mers al activităţii educative;

· îmbunătăţirea comunicarii între grădiniţă – familie - comuniatea locală şi împlicit managementul unităţii.

· Promovarea valorilor istorice, culturale şi socile din municipiul Bistriţa

Rezultate calitative:

· Oferta de activităţi extracurriculare îmbunătăţită cu acţiuni de tip outdoor;

· Promovarea valorilor bistriţene în grădiniţă şi comunitate;

· Echipe de preşcolari instruiţi pentru a depăşi adversitatea şi promovarea municipiului;

· Atitudini pozitive ale cadrelor didactice, copiilor şi părinţilor faţă mediu, de istoria locală şi de valori;

Rezultate cantitative:

· Un plan de activităţi extracurriculare îmbunătăţit;

· mini- albume cu fotografii şi picturi repreyentând Bistriţa tipărite şi distribuite;

· echipe preşcolari instruiţi şi participanţi la activităţile organizate în atelierele outdoor;

· cadre didactice informate, 400 de părinţi particcipanţi direct sau ndirect la activităţi

ATAŞAŢI CELE MAI RELEVANTE MĂRTURII ALE ELEVILOR/ PROFESORILOR/

PĂRINŢILOR REFERITOARE LA ACTIVITATEA PROPUSĂ

Descrieţi rezultatele obţinute în urma activităţii:

Activităţi propuse în cadrul proiectului

· Acţiuni de îngrijire a Pădurii Schullerwald- grupa mare

· Comoara din Pădure –grupa mare

· Cercetașii Bistriţeni- grupa mare

· Reciclare distractivă- grupa mare

· Micii cofetari –activitate în cadrul Cofetăriei Doris- grupa mare

· Vizita la căsuţa bunicii-grupa mare

· Prietenele necuvântătoare- Grupa mare

FIŞĂ DE ACTIVITATE

EVALUARE ATELIERELE COPILĂRIEI