Coperta: Tehnoredactare: prep. univ. JANETA 2012. 3. 12.¢  reprezint ¤’ ac ¥£iunea de deplasare temporar

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Coperta: Tehnoredactare: prep. univ. JANETA 2012. 3. 12.¢  reprezint ¤’ ac...

 • Coperta:

  Tehnoredactare: prep. univ. JANETA WEISZ

 • 2

  MOTTO:

  „Fii atent la gândurile tale, pentru că ele vor fi cuvinte.

  Fii atent la vorbele tale, pentru că ele vor fi fapte.

  Fii atent la faptele tale, pentru că ele vor fi obiceiuri.

  Fii atent la obiceiurile tale, pentru că ele vor fi caracterul tău.

  Fii atent la caracterul tău, pentru că el va fi destinul tău.”

  (Talmud)

  Studenţilor noştri, cu drag…

 • 3

  CUPRINS

  Prefaţă……………………………………………………………………………………….pag.5 CAPITOLUL I – DEFINI ŢII ÎN TURISMUL INTERNA ŢIONAL …………….......….pag.6 CAPITOLUL II – METODOLOGIA CUANTIFIC ǍRII TURISMULUI INTERNA ŢIONAL …………………………………………………………………….…..pag.9 2.1. Consideraţii generale privind cuantificarea turismului intern aţional……….....….pag.9 2.2. Sistemul de indicatori ai turismului internaţional…………………………........…..pag.9 CAPITOLUL III – LOCUL ŞI IMPORTAN ŢA TURISMULUI INTERNA ŢIONAL …………………………………………………….…………….........pag.15 3.1. În comerţul mondial cu servicii………………………………………………....…....pag.15 3.2. În balanţa de plăţi…………………………………………………………………......pag.20 3.3. Evoluţia circulaţiei turistice internaţionale…………………………………….........pag.24 3.3.1. Privire de ansamblu……………………………………………………........….pag.24 3.3.2. Încasări din turismul internaţional……………………………………….....….pag.28 3.3.3. Fluxuri turistice regionale………………………………………...…….......….pag.33 3.3.4. Scopul călătoriei turistice……………………………………………..….....….pag.38 3.3.5. Mijloace de transport…………………………………………..………........….pag.38 3.3.6. Cazarea………………………………...……………………………..…...........pag.42 3.3.7. Turismul emiţător (pieţe turistice emiţătoare)…………………..………...........pag.44 3.3.8. Cheltuiala turistică internaţională………………………………………...…....pag.45 3.3.9. Fluxuri turistice internaţionale ........................................……………….......….pag.46 CAPITOLUL IV – DETERMINAN ŢII TURISMULUI INTERNA ŢIONAL …............pag.60 4.1. Teoria dotărilor factoriale …………………………………………………..…….......pag.61 4.2. Teoria costurilor comparative………………………………………………….….….pag.62 4.3. Teoria cererii………………………………………………………………………...…pag.64 4.4. Factorii dezvoltării turismului interna ţional…………………………………..….…pag.65 4.4.1. Motivaţia turistică…………………………………………………………........pag.65 4.4.2. Rolul statului în turism……………………………………………..……...…....pag.66 4.4.3. Integrarea turistică………………………………………………………....…...pag.69 CAPITOLUL V – FINAN ŢAREA INVESTI ŢIILOR TURISTICE ……………...….....pag.70 5.1. Indicatorii de fundamentare ai investiţiei……………………………………...….....pag.70 5.2. Procedee de finanţare a investiţiei turistice………………………………….…........pag.72 5.3. Contribuţia statului la finanţare………………………………………………...........pag.74 CAPITOLUL VI – PIA ŢA TURISTIC Ǎ…………………………………………..….….pag.76 6.1. Cererea turistică…………………………………………………………………....….pag.77 6.1.1. Caracteristicile şi factorii ce influenţează cererea turistică………………........pag.77 6.1.2. Consumul turistic, trăsături şi clasificare…………………………….….…......pag.80 6.1.3. Măsurarea cererii turistice……………………………..…………………....….pag.80

 • 4

  6.2. Oferta turistică……………………………………………………………………..…pag.82 6.2.1. Caracteristicile şi factorii care influenţează oferta turistică…………….……pag. 82 6.2.2. Comercializarea ofertei turistice……………………………………………....pag. 97 6.2.3. Localizarea ofertei turistice………………………………………………........pag.112 6.2.4. Integrarea ofertei turistice…………………………………………….….........pag.114 6.2.5. Preţurile în turismul internaţional…………………………...…………......….pag.120 6.3. Prognoze şi tendinţe pe piaţa mondială turistică…………………………….…..…pag.121 6.3.1. Tendinţa factorilor cererii……………………………………………..…........pag.121 6.3.2. Tendinţa factorilor ofertei……………………………………………..…........pag.122 6.3.3. Tendinţa condiţiilor generale……………………………………..…….…..…pag.122 CAPITOLUL VII – IPOSTAZE CONTEMPORANE ALE TURISMULU I INTERNA ŢIONAL …………………………………………………………………….…pag.124 7.1. Forţele care determină schimbarea în industria hotelieră multinaţională..….…..pag.124 7.2. Industria turistică a croazierelor pe mare……………………………………….…pag.130 7.2.1. Caracteristicile călătoriei de croazieră…………………………….….…..….pag.133 7.2.1.1. Cererea……………………………………………………………......pag.133 7.2.1.2. Principalele regiuni de destinaţie…………………………………......pag.137 7.2.1.3. Canalele de distribuţie…………………………………………….…..pag.139 7.2.2. Tendiţe viitoare……………………………………………………………...…pag.140 7.3. Sport şi turism…………………………………………………………………….….pag.141 7.3.1. Consideraţii generale……………………………….……………………........pag.141 7.3.2. Activităţi sportive desfăşurate pe durata vacanţelor în străinătate...………....pag.144 7.3.2.1. Vacanţe orientate spre activităţi sportive…………………………..…pag.145 7.3.2.2. Vacanţe mai puţin orientate spre activităţi sportive……………….….pag.146 7.3.3. Profilul consumatorului de turism (Studiu de caz)……………………….…...pag.147 7.3.3.1. Germania………………………………………………………..….....pag.147 7.3.3.2. Olanda………………………………..…………………………….…pag.148 7.3.3.3. Franţa…………………………………………………………….…....pag.149 7.4. Redefinirea turismului internaţional după războiul din Irak ………………..……pag.151 CAPITOLUL VIII – POLITICI MACROECONOMICE ÎN TURISMU L INTERNA ŢIONAL …………………………………………………………………..…...pag.154 8.1. Turismul internaţional în contextul tendinţelor de liberalizare a comerţului cu servicii…………………………………………………………...…..…..pag.154 8.2. Conexiuni între turismul internaţional şi comerţul internaţional………….....…..pag.156 8.3. Turismul internaţional, ca factor al dezvoltării economice (teoria multiplicatorului turistic) ………………………………………………….…..…pag.158 8.4. Tendinţe mondiale ale politicilor macroeconomice în turismul internaţional…………………………………………………………………………....….pag.170

  8.4.1. Rolul Uniunii Europene în dezvoltarea turismului……………………...……..pag.171 BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………………………..pag.174

 • 5

  Prefaţă

  Creşterea importanţei industriei turistice, în lume şi recunoaşterea sa ca motor al dezvoltării economice a fost însoţită şi stimulată de oferta de educare turistică a forţei de muncă. În ulti