12
Cooperare Cooperare a a în în b b azinul Mării azinul Mării Negre în contextul Negre în contextul Politicii Europene de Politicii Europene de Vecinătate şi Parteneriat Vecinătate şi Parteneriat Ziua Internaţională a Mării Negre Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013 Sorina Canea

Cooperare a în b azinul Mării Negre în contextul Politicii Europene de Vecinătate şi Parteneriat

 • Upload
  cian

 • View
  79

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cooperare a în b azinul Mării Negre în contextul Politicii Europene de Vecinătate şi Parteneriat. Ziua Internaţională a Mării Negre Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013 Sorina Canea. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Cooperare a în b azinul Mării Negre în contextul Politicii Europene de Vecinătate şi Parteneriat

CooperareCooperareaa în în bbazinul Mării Negre în azinul Mării Negre în contextul Politicii Europene de contextul Politicii Europene de

Vecinătate şi ParteneriatVecinătate şi Parteneriat

Ziua Internaţională a Mării Negre

Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013

Sorina Canea

Page 2: Cooperare a în b azinul Mării Negre în contextul Politicii Europene de Vecinătate şi Parteneriat

Noua Strategie de Vecinătate şi Programul Noua Strategie de Vecinătate şi Programul Comun de Cooperare în Comun de Cooperare în bbazinul Mării Negreazinul Mării Negre

Obiectivul Global al Cooperării Teritoriale în noua strategie de Vecinătate:……de a sprijini o dezvoltare de lungă durată de ambele părţi ale graniţelor externe ale UE, pentru a ajuta ameliorarea diferenţelor standardelor de viaţă şi de a adresa provocările şi oportunităţile ca urmare a extinderii UE….

Obiectivul global al programului de cooperare:… realizarea unui parteneriat regional mai puternic pentru a promova dezvoltarea economică şi socială sustenabilă a regiunilor din bazinul Mării Negre.

Page 3: Cooperare a în b azinul Mării Negre în contextul Politicii Europene de Vecinătate şi Parteneriat

Principalele caracteristici ale ProgramuluiPrincipalele caracteristici ale Programului

Instrumentul de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) Regulamentul CE nr. 951/2007 Programare Multianuală – 7 ani Program Comun: programare comună, proiecte comune Buget Comun: ERDF (SM) +ENPI (SNM) Buget Comun: 17 milioane de Euro +10% cofinanţare naţională În plus,Turcia contribuie cu fonduri IPA, 1 milion de Euro pe an 90% cofinanţare de la UE Programul se adresează cooperării la nivel regional Regiuni la nivel NUTS II şi unităţi teritoriale echivalente pentru Statele

partenere Granturi – procedurile PRAG 10 State Participante: 3 State Membre, o Ţară Candidată Negociatoare, 6

State partenere

Page 4: Cooperare a în b azinul Mării Negre în contextul Politicii Europene de Vecinătate şi Parteneriat

România: (Sud-Est); Bulgaria: Severoiztochen, YugoiztochenGrecia: (Kentriki Makedonia, Anatoliki Makedonia Thraki); Turcia: (Istanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon); Rusia: (Rostov Oblast, Krasnodar Krai, Adygea republic); Ucraina: (Odesa, Mykolaiv, Kherson, Sevastopol, Zaporosh’ye and Donetsk Oblast, Crimea Republic, Sevastopol); Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan-toate regiunile

Page 5: Cooperare a în b azinul Mării Negre în contextul Politicii Europene de Vecinătate şi Parteneriat

OBIECTIVUL 1: PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ÎN ZONELE DE FRONTIERĂ

Prioritatea 1: Sprijin transfrontalier pentru parteneriatele destinate dezvoltării economice şi sociale bazate pe resurse comune.

Măsura 1.1 Întărirea accesibilităţii şi legăturii între noi reţele intra regionale de informare , comunicare, comerţ şi transport

Măsura 1.2 Crearea de reţele de turism pentru promovarea şi integrarea iniţiativelor comune de dezvoltare turistică

Măsura 1.3 Întărirea capacităţii administrative pentru promovarea politicilor de dezvoltare locală

OBIECTIVUL 2: COOPERARE PENTRU REZOLVAREA PROVOCĂRILOR COMUNE

Prioritatea 2: Punerea în comun de resurse şi competenţe pentru protecţia şi valorificarea mediului

Măsura 2.1 Întărirea bazei de cunoştinţe şi informaţii comune necesare rezolvării provocărilor comune privind protecţia mediului sistemelor maritime şi a râurilor

Măsura 2.2 Promovarea cercetării şi inovaţiei pentru valorificarea şi protecţia mediului zonelor naturale protejate

Măsura 2.3 Promovarea iniţiativelor de cooperare pentru inovaţii în tehnologia şi gestionarea sistemelor de management al deşeurilor şi apelor reziduale

OBIECTIVUL 3: PROMOVAREA ACŢIUNILOR DE TIP ‘ PEOPLE TO PEOPLE’

Prioritatea 3: Sprijinirea iniţiativelor culturale şi educaţionale pentru crearea unui climat cultural comun în zonă

Measure 3.1: Promovarea reţelelor culturale şi a schimburilor educaţionale între comunităţile din bazinul Mării Negre

Page 6: Cooperare a în b azinul Mării Negre în contextul Politicii Europene de Vecinătate şi Parteneriat

Activităţi indicative Cooperarea pentru promovarea iniţiativelor economice, prin sprijinirea

promovării produselor tradiţionale din agricultura zonei Mării Negre, pe piaţa internaţională.

Dezvoltarea unor produse turistice transfrontaliere şi standarde comune pentru servicii de turism (rute tematice, sisteme de calitate etc.)

Schimbul de experienţă şi pregătirea în parteneriat a iniţiativelor comune de dezvoltare locală

Promovarea studiilor ştiinţifice privind monitorizarea, controlul şi protejarea sistemului maritim şi al râurilor în zonă.

Instruirea locuitorilor din zonele naturale protejate. Parteneriate pentru inovarea în managementul deşeurilor în regiunile interesate,

cu flux turistic, sezonier şi concentrat teritorial Stabilirea unor parteneriate pentru promovarea valorilor culturale din zonă. Parteneriate pentru schimburi de experienţă pentru studenţi, în vederea

realizării unor culoare de integrare culturală în zona Mării Negre.

Page 7: Cooperare a în b azinul Mării Negre în contextul Politicii Europene de Vecinătate şi Parteneriat

Principalele caracteristici ale proiectelor

Toate proiectele se bazează pe parteneriate tranfrontaliere, cu partneri din Statele membre şi state partenere.

Proiecte integrate : fiecare partener implementează o parte din activităţile proiectului comun pe teritoriul statului său.

Beneficiarul (Liderul de proiect) gestioneză implementarea şi interacţionează cu ACM.

Mărimea proiectelor: minim 50.000 Euro Potenţiali beneficiari: autorităţi publice locale şi regionale,

agenţii de dezvoltare, mediu, turism,camere de comerţ, ONG-uri şi instituţii de învăţământ, culturale.

Page 8: Cooperare a în b azinul Mării Negre în contextul Politicii Europene de Vecinătate şi Parteneriat

Selecţia proiectelor

O solicitare propuneri de proiecte pentru toate priorităţileDepunerea aplicaţiilor la Secretariatul Tehnic Comun

(STC)/ACMEvaluarea proiectelor: STC+Comitet de evaluareSelecţia proiectelor: decizia Comitetului Comun de

Monitorizare

Page 9: Cooperare a în b azinul Mării Negre în contextul Politicii Europene de Vecinătate şi Parteneriat

Calendar indicativ pentru solicitări de propuneri de proiecte

4 solicitări de propuneri de proiecte:- 2008: semestrul 3- 2009: semestrul 4- 2011: semestrul 3- 2012: semestrul 32013-ultimul an de contractare2014-ultimul an de implementare a proiectelor2016-balanţa finală a plăţilor

Page 10: Cooperare a în b azinul Mării Negre în contextul Politicii Europene de Vecinătate şi Parteneriat

Valoarea adăugată a Programului Operaţional Comun de cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013

Partenerii în proiect sunt autorităţi locale şi regionale, ONG-uri, universităţi, agenţii de dezvoltare;

Iniţiativa definirii proiectului o deţin actorii locali şi regionali, conform priorităţilor programului;

Proiectele sunt pregătite şi implementate în spiritul parteneriatului, între organizaţii similare care împărtăşesc experienţe cu partenerii lor de dincolo de graniţă, lucrează în comun pentru a veni în întâmpinarea unor provocări comune sau pentru a dezvolta un potenţial comun;

Proiectele au impact transfrontalier; Priorităţile programului se concentrează pe nevoile comune din zonele

eligibile, identificate în comun de către statele partenere; Aria de cooperare definită în cadrul programului de cooperare în bazinul

Mării Negre este largă, coerentă din punct de vedere regional şi unică.

Page 11: Cooperare a în b azinul Mării Negre în contextul Politicii Europene de Vecinătate şi Parteneriat

Paşii următoriPaşii următori

Agrearea cu partenerii (la nivel tehnic şi politic) a versiunii finale a programului operaţional Noiembrie 2007

Transmiterea programului operaţional la CE spre aprobare Noiembrie-Decembrie 2007

Aprobarea programului operaţional de către CE:-începutul 2008

Statele partenere vor semna Acorduri de Finanţare cu CE şi Autoritatea Comună de Management, solicitarea de propuneri de proiecte putând fi lansată din momentul în care cel puţin un stat partener a semnat acest acord -în decursul anului 2008

Prima solicitare de propuneri de proiecte – toamna 2008

Page 12: Cooperare a în b azinul Mării Negre în contextul Politicii Europene de Vecinătate şi Parteneriat

Informaţii utileInformaţii utile

Persoană de contact:Sorina Canea, coordonator program Direcţia de Cooperare Teritorială Internaţională

[email protected] pagină în construcţie