Convert (TVE) : - dich/hai chi em _chi em thu han.pdfCh°ng 7 Ch°ng 8 Ch°ng 9 Ch°ng 10 Ch°ng 11 Ch°ng 12 Ch°ng 13 Ch°ng 14 Ch°ng

 • View
  237

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Convert (TVE) : - dich/hai chi em _chi em thu han.pdfCh°ng 7 Ch°ng 8 Ch°ng 9 Ch°ng...

 • Thng tin ebookTn truyn : Ch Em Th HnNguyn tc : HeiressTc gi : Janet DaileyDch gi : Vn HoTh loi : Vn hc nc ngoiNh xut bn : Lao ngNm xut bn : 2006S trang : 584Kch thc : 13 x 19 cmTrng lng : 430 gS quyn / 1 b : 1Hnh thc ba : Ba mmGi ba : 62.000 VN----------------------------------Ngun : http://vietlangdu.comnh my (vietlangdu.com) : khangkhanh

  http://vietlangdu.com/http://vietlangdu.com/

 • Convert (TVE) : santseiyaNgy hon thnh : 01/07/2007Ni hon thnh : H Nihttp://www.thuvien-ebook.comMc LcChng 1Chng 2Chng 3Chng 4Chng 5Chng 6Chng 7Chng 8Chng 9Chng 10Chng 11Chng 12Chng 13Chng 14Chng 15Chng 16Chng 17Chng 18Chng 19Chng 20

  http://www.thuvien-ebook.com/

 • Chng 21Chng 22Chng 23Chng 24Chng 25Chng 26Chng 27Chng 28Chng 29Chng 30Chng 31Chng 32Chng 33Chng 34Chng 35Chng 36Chng 37Chng 38Chng 39Chng 40Chng 41Chng 42Chng 43Chng 44Chng Kt

 • Chng 1

  nh nng xuyn qua tn l dy ca cc cy si c cnh an vo nhau, in lm m ln tng ibng cm thch nh du m a ca dng h Lawson chim mt gc ngha trang Houston.Tng i c hnh bn gc, cng ln cao cng nh dn v kt thc bng hnh thp, c dngln cch y mt trm nm, canh chng cc ngi m ca nhng ngi u tin thuc dng hLawson chn ct Texas - v tng nim nhng ngi khc ca dng h ny b mnh xac hng min ng Texas trong khi hnh din phc v Lin minh Min Nam. Mt ln na,ngi i a m li tp hp, trc m huyt mi o, tip nhn thi hi mt ngi khc cadng h Lawson, ng Robert Dean Lawson con, m mi ngi thng quen gi l Dean. Ci lmAbbie au lng nht l ci cht t ngt ca cha nng. Mt tai nn, cnh st bo vy. ng lixe qu nhanh v lt xe mt khc quo. Tht ma mai, ng ang trn ng t phi cng v nh,sau mt chuyn i Los Angeles v cng vic. Cht lin ti ch, ngi ta bo Abbie vy, nh thiu lm cho ci cht ca ng d chp nhn hn. Khng d hn cht no. S au n, tic thng, l do ch khng c c c hi ni g vi ngmt ln cht, ni vi ng l nng yu thng ng bit bao nhiu, v c l... ch c l m thi...c nghe ng ni rng ng thng yu nng. Ni ra th c v ng ngn, tr con, nhng l stht. Nng hai mi by tui, nhng cha ht l c b cn bit c cha yu. D nng cgng t ra gn gi vi cha, nhng hnh nh lun lun c mt s ngn cch gia hai cha con, mtbc tng vn cha sau nhiu nm cng ph. Bun ru t ti, Abbie ri mt khi chic quanti ng xc cha nng, ph mt lp hoa hng mu vng ca min Taxas, v nhn lt qua mng ang vy quanh m huyt d l tang. Phi tha nhn rng s ngi i a m khng ng nh trong m tang ca ng ni nng cch

 • y mi chn nm. Hi ngay c v thng c cng i a m. Ngi ta trong i vic .ng ni ca nng, R.D.Lawson, l mt trong nhng ngi i tin phong trong k ngh du ha.ng l ngi gy dng li ti sn ca dng h gn nh kit qu trong cc nm khng khip cachng trnh ti thit sau cuc ni chin. To bo, tinh khn, v rt t tin - l nhng c tnhca ng ni m Abbie cn nh, d nng mi tm tui, cn l mt a b, khi ng qua i. Theoli ngi ta k li, ng l mt con ngi c sc v quyn r, i khi tn nhn trong vic chimat cho k c ci g ng mong mun. Trong thi s khai ca ngnh du ha, i khi ngi taphi vy. Nhng dng h Lawson khng phi l triu ph do du ha. Mi khi c ai ni bng gi viAbbie nh vy - tn ra ti ca nng l Abigail Louise Lawson, t theo tn b c ca nng, -nng thch mn cu ni ni ting ca ng ni p: "Khng phi do du ha, cng . Gia nhti lm giu nh bn". V nng ci khi thy nt mt h sng st. Ri nng mi gii thch rng"bn" l tn gi cc dung dch dng trong cng vic khoan ging du, c bm vo ging lmmm t v d khoan, cun i cc mnh vn v duy tr sc p ngn chn ging n. Trong buiu cn dng mi khoan quay trn cc ging du, ngi ta bm vo ging mt hn hp t stv nc - tc l "bn". V sau, ngi ta trn thm vo cht ba- rt v ben- t- nt cho dung dchnng hn. Vo nhng nm hai mi ca th k hai mi, sau khi lm vic trn cc khu du hapht trin mnh Texas, R.D. Lawson tm ra mt cng thc ring ca ng lm th "bn" y,v ch thn a ra bn th trng, qua mt cng ty do ng sng lp, v cui cng tr thnh mtcng ty ln c s vn hng triu la. Sau khi ng ni cht v cha nng bn li cng ty cho ngi khc, vai tr ca dng h Lawson Houston thay i rt nhiu. H khng cn l thnh vin ca k ngh du ha rng ln. Khngcn c s quyn lc l cng ty, h c rt t nh hng i vi cng ng du ho, ch thng quacc ngi cng tc vi R.D. trc y tr thnh nhng bn thn lu i ca gia nh. Nhng hvn cn l thnh phn quan trng trong x hi thng lu ca Houston, nh giu c v tha k

 • mt dng h tn tui, iu ny c chng t bi s ngi c danh vng v quyn th ca vngTexas c mt trong l tang. Trong khi im qua cc gng mt quen thn, Abbie ly lm l sao ngi ta n nhngchuyn nh vy trong mt lc nh th ny, lm nh ngi sng cn c s xc nhn a v quantrng ca ngi thn ca mnh cht - mt s xc nhn ch o c bng s ngi c quyn thn d tang l. Thong ghi nhn mt c ng v mt bn mt mnh, do m nng ang a mtkhn tay bng ren mu trng ln thm nc mt di mng che mt dnh m b, Abbie bt uquay qua pha m. Hu nh lin lc , nng thy ngi ph n tr ng gn tngi i,ngi y c v quen thuc mt cch k l lm Abbie phi nhn li mt ln th hai. Nng sng snhn chm chm vo c ta, mt bin sc. S ging nhau tht k qui. - No, chng ta hy c kinh cu nguyn.- ng mc s ln ting, u ci gm xung, trong khing trc quan ti ng kn. - Ly Cha, chng con hp mt hm nay y a thn xck ti t Cha l Dean Lawson, chng v cha thn yu, v ni an ngh... Abbie nghe ting ng mc s ku gi c kinh, nhng li ni ca ng khng lt vo tai nng.Nng qu sng st v thy ngi ph n y trong m ng. Khng th c c. Khng th c,nng ngh hang, v c gi cho khi rng mnh v thy lnh xng sng. Ngi ph n ang ng, u hi ci xung, th mt ngn gi mt lay ng mi tc bng longmu ht d ca c ta - cng mt mu nh tc ca Abbi Nhng mu mt ca c ta mi l imkhin Abbie bn rn c ngi. Cp mt y mu xanh dng sng chi, thm thm nh y bin -cng mt mu sc ti sng nh mt nng. "Mu xanh ca dng h Lawson"- ng ni nng t tn cho n, v khoe rng n c ngha l mt h "xanh hn mt loi m xanh ca vng Texas".Abbie c cm tng r rt l nng ang nhn vo mt tm gng soi khng trung thc lm, vthy hnh nh hi lch lc ca bn thn nng. Cm gic y tht l k. Bt gic nng a mt tayln s tc, xem th mi tc ca nng c cn vut st v ng sau v xon li theo kiu Php,ch khng phi xa xung vai nh ca ngi ph n ng bn kia con ng. "C ta l ai?".

 • Vi cu hi ln vn trong u, Abbie ci st xung Bebedykt Jablonski, ngi qun l tri nuinga ging A Rp River Bend, gia trang ca dng h Lawson v pha ty nam Houston. Nngcha kp hi ng v ngi ph n ging ht nng, th mt lot ting "Amen" ng thanh vang ln,nh du s chm dt l h huyt, v m ng ngi i a m trc ng yn by gi btu c ng. Ngi ph n kia mt ht. Giy pht trc c ta cn , giy pht sau bin mt.i u? Lm sao c ta c th bin i nhanh vy? "C ta l ai?". Khi ng mc s n gn cc gh ca h ngi, m nng ng dy, tm mng che mt en che imt nha l. Abbie ng ln cnh b, nng lun lun cm thy mun che ch cho ngi m mnhd nh cy sy, tn l Babs Lawson. Ging nh cha nng, t khi cn nh Abbie tp thi quengiu khng cho m bit nhng iu g khng vui. B khng sc i ph vi bt c vn g.Th b nhn lng i pha khc, v gi tng nh khng c vn g, nh th cc vn t chng sbin mt. Abbie th khng vy. Nng thch ng u vi cc tnh hung hn, v thng thng bm midn ng tin ti, phn ln do tnh kiu hnh v ngoan c ca dng h Lawson truyn li khnhiu cho nng. Cng nh lc ny, nng khng xua ui c hnh nh ngi ph n y ra khitr c, nn c a mt lt qua cc khun mt ang loanh quanh bn m huyt, quyt tm tm chok c ngi ph n ging nng qu i, trong khi nghe lang thong ng mc s ni my lichia bun vi m nng. C ta t vn cn quanh y. Bt gic, nng quay li Benedykt Jablonski cu c ng ta, nh sut i nng hay lm vy.ng ta mc mt b vi tut cng lu i nh ng, tay cm ci m ct kt c vnh nh. Mi tcrm mui tiu thng ngy ri b ca ng hm nay c chi lng. Tui gi mang li nhng nt nhn trn mt ng v lm phai mu tc en ca ng, nhng khnglm gim bt n tng ng l mt thnh tr vng chc, khng mt iu g c th lm ng naonng. iu khng ng ngc nhin cht no, nu xt n nhng s vic ng tri qua trongi chin th hai x Ba Lan b c chim ng.

 • Lc ny ng bn cnh con ngi chc chn ca ng, Abbie nh li nng tng ni rng ning ci g cng vung vc: ci hm, ci cm, i vai - v b iu ca ng. Tuy nhin, Ben cnh hng iu ha n i sng ca nng. Khi cn nh, h c chuyn g cn hi, nng tm ting. L mt ngi trnh trng t khi mm ci, ng nhn nng mt cht, c ngh ca nng qua bdng ca nng, ging nh nng tng thy ng lm th nhiu ln vi mt con nga con Rpthun chng ca ng ang dy. - C chuyn g khng n vy? - ng ni bng ging c v c m iu ca x Ba Lan. - Hi ny c mt ngi n b ng cnh v pha tng i, ng c thy khng? - Khng, - ng p v a mt nhn v pha tng i. - Ai vy? - Ti khng bit, - Abbie p, v cau my nhn lt qua mt cc ngi ang i loanh quanh. Nngv tnh a tay vut eo, kn o vut cho thng chic o en kiu ca Chanel, bng nhiuTrung Quc mn mng nh lu. Nht quyt tm cho k c ngi ph n y, nng quay li nivi Ben. - ng cnh m ti gim nh, Ben. - c. Khng ch nghe p, nng len li i gia nhng ngi vy quanh m huyt, dng li ni mt cuvi ngi ny, bt tay ngi kia chia bun vi nng, gt u, mm ci, lm bm my ting thchhp - khng ngng a mt tm ngi ph n thong nhn thy. ng lc sp sa cho rng ngi ph n y ri ngha trang, th Abbie nhn thy c ta ng ngoi ra m ng. Nng li bng hang v s ging nhau l lng gia h. ng bn cnh c ta lb Mary Jo Anderson c mi tc hoa rm, th k ring lu i ca cha nng, mt tay b ta gnnh u hnh ton b cng vic t i vn phng lut s ca cha nng. Sng st v bi ri,Abbie nhn hai ngi. Mary Jo ang lm g vi c y? B c bit c ta khng? My ngn tay nm cnh tay nng v mt ging ni n ng trm trm ct ln t mt ai ng

 • gn nng. "C Lawson? C khng vic g ch?". - Ci g? - nng quay li nhn ngn ng ngi n ng cao ln, tc en ang nm cnh tay nng. - Ti hi, c khng vic g ch? - Ming ng hi nhch ln, l mt n ci mm va kin nhnva du dng, nhng cp mt ng th nheo li v nhn nng quan st mt cch tinh t. - Ti khe, - nng p, c vn ra khi tnh trng ng tr, trong khi nhn sng nhng nt mt stso ca ng, m nng thy hnh nh quen thuc. Sc nh n ngi ph n, nng ngoi li nhn tm c t Ngi n ng vng cnh tay saulng nng nng. - Tt hn c nn ngi. - ng bt u du nng i v hng ngc li. Abbie trn mnh cng li. - Ti bo ng ti kho. - Nhng nng vn b ko ca ng ta a ti mt ci gh xp cnh. Nng nht quyt ng yn khng chu cho ng ko nng ngi xung. - Ti cm thy kho, - nng lp li. Ngi ng ng nghing u qua mt bn, b tay ra khi ngi nng v nhn nng vi v khngtin. - Trng c khng c kho. Thc s m ni, c Lawson , mt pht trc y, c nh ngicht ri! V li ni thng ca ng, hn l v nng va thy Mary Jo Anderson ri bc mt mnh khi mhuyt, tng mnh hc c cch giu k cm xc ca mnh t nhiu nm na C l nng chat - hay c l ng ta quan st gii hn a s cc ngi khc. D l trng hp no, Abbie cng c gng che y phn ng va qua ca nng. - C l do tri nng qu. - Nng tht, - ng gt u cng nhn, nhng Abbie n