16
Pagina : 1 din 16 Autoritati executive 51.02.01.03 1508000 1508000 1220000 1419000 1419000 1022895 396105 1080740 Autoritati executive si legislative 51.02.01 1508000 1508000 1220000 1419000 1419000 1022895 396105 1080740 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 Alte servicii publice generale 54.02 94000 94000 73000 85000 85000 53437 31563 50197 TOTAL CHELTUIELI 49.02 52936000 52936000 50071590 51354300 49487300 16078402 33408898 9309089 Autoritati publice si actiuni externe 51.02 1508000 1508000 1220000 1419000 1419000 1022895 396105 1080740 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.02 1602000 1602000 1293000 1504000 1504000 1076332 427668 1130937 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de stat 54.02.06 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului 56.02.06 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei 56.02 Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate 56.02.09 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 56.02.07 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 79000 79000 63000 75000 75000 53437 21563 50197 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 54.02.07 Dobanzi 55.02 Alte servicii publice generale 54.02.50 15000 15000 10000 10000 10000 10000 Anuale Trimestriale Credite bugetare de raportare indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli -lei- ROMANIA JUDETUL Hunedoara Primaria Orasului Calan CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de 30-09-2014

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data ... 3 DDS...total cheltuieli 49.02 52936000 52936000 50071590 51354300 49487300 16078402 33408898 9309089 Autoritati publice

  • Upload
    others

  • View
    27

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data ... 3 DDS...total cheltuieli 49.02 52936000 52936000 50071590 51354300 49487300 16078402 33408898 9309089 Autoritati publice

Pagina : 1 din 16

Autoritati executive 51.02.01.03 1508000 1508000 1220000 1419000 1419000 1022895 396105 1080740

Autoritati executive si legislative 51.02.01 1508000 1508000 1220000 1419000 1419000 1022895 396105 1080740

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

Alte servicii publice generale 54.02 94000 94000 73000 85000 85000 53437 31563 50197

TOTAL CHELTUIELI 49.02 52936000 52936000 50071590 51354300 49487300 16078402 33408898 9309089

Autoritati publice si actiuni externe 51.02 1508000 1508000 1220000 1419000 1419000 1022895 396105 1080740

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02 1602000 1602000 1293000 1504000 1504000 1076332 427668 1130937

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de stat

54.02.06

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului

56.02.06

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate

56.02.09

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10 79000 79000 63000 75000 75000 53437 21563 50197

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale

54.02.07

Dobanzi 55.02

Alte servicii publice generale 54.02.50 15000 15000 10000 10000 10000 10000

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

-lei-

ROMANIA JUDETUL Hunedoara Primaria Orasului Calan

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de 30-09-2014

Page 2: CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data ... 3 DDS...total cheltuieli 49.02 52936000 52936000 50071590 51354300 49487300 16078402 33408898 9309089 Autoritati publice

Pagina : 2 din 16

Alte servicii auxiliare 65.02.11.30Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

Sanatate 66.02 2105000 2105000 2064290 2078900 211900 83443 128457 83656

Invatamant postliceal 65.02.05Invatamant nedefinibil prin nivel 65.02.07

Servicii auxiliare pentru educatie 65.02.11Invatamant special 65.02.07.04

Spitale generale 66.02.06.01

Servicii de sanatate publica 66.02.08Unitati medico-sociale 66.02.06.03

Ordine publica 61.02.03 384000 384000 309550 379650 379650 247399 132251 240278

Ordine publica si siguranta nationala

61.02 384000 384000 249550 319650 319650 247399 72251 240278

Protectie civila si protectia contra incendiilor

61.02.05 -60000 -60000 -60000 -60000

Politie locala 61.02.03.04 384000 384000 309550 379650 379650 247399 132251 240278

Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala

59.02 384000 384000 249550 319650 319650 247399 72251 240278

Invatamant profesional 65.02.04.03 182500 182500 151750 174300 174300 138688 35612 136843

Aparare nationala 60.02.02Aparare 60.02

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

Invatamant secundar 65.02.04 3611570 3611570 2943780 3462720 3462720 2811658 651062 2798031

Invatamant primar 65.02.03.02 1383280 1383280 1123340 1320990 1320990 1105795 215195 1113249

Invatamant secundar superior 65.02.04.02 2122480 2122480 1733790 2024490 2024490 1654273 370217 1643717

Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 1306590 1306590 1058240 1263930 1263930 1018697 245233 1017471

Invatamant 65.02 5800000 5800000 4729000 5555000 5555000 4571985 983015 4543924

Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale

63.02 9958000 9958000 8442040 9323650 7456650 5770742 1685908 5794349

Invatamant prescolar 65.02.03.01 805150 805150 661880 771290 771290 654532 116758 632644

Invatamant prescolar si primar 65.02.03 2188430 2188430 1785220 2092280 2092280 1760327 331953 1745893

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Page 3: CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data ... 3 DDS...total cheltuieli 49.02 52936000 52936000 50071590 51354300 49487300 16078402 33408898 9309089 Autoritati publice

Pagina : 3 din 16

Ajutoare pentru locuinte 68.02.10

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Crese 68.02.11 108000 108000 95750 106750 106750 36104 70646 35049

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02 920000 920000 780000 810000 810000 751923 58077 753461

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

67.02.50 60000 60000 20000 20000 20000 20000 19950

Asigurari si asistenta sociala 68.02 1143000 1143000 952750 993750 993750 813833 179917 814316

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05 920000 920000 780000 810000 810000 751923 58077 753461

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Muzee 67.02.03.03

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02 28000 28000 24000 24000 24000 18665 5335 18665

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Servicii culturale 67.02.03 242000 242000 228000 228000 228000 148288 79712 146949

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.02.50 2105000 2105000 2064290 2078900 211900 83443 128457 83656

Servicii religioase 67.02.06 146000 146000 146000 146000 146000 10697 135303 10697

Cultura, recreere si religie 67.02 910000 910000 696000 696000 696000 301481 394519 352453

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 2105000 2105000 2064290 2078900 211900 83443 128457 83656

Sport 67.02.05.01 102000 102000 82000 82000 82000 66340 15660 66340

Servicii recreative si sportive 67.02.05 462000 462000 302000 302000 302000 122496 179504 174857

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03 360000 360000 220000 220000 220000 56156 163844 108517Tineret 67.02.05.02

Alte servicii culturale 67.02.03.30 127000 127000 125000 125000 125000 116840 8160 116841

Camine culturale 67.02.03.07 87000 87000 79000 79000 79000 12783 66217 11443Case de cultura 67.02.03.06

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Page 4: CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data ... 3 DDS...total cheltuieli 49.02 52936000 52936000 50071590 51354300 49487300 16078402 33408898 9309089 Autoritati publice

Pagina : 4 din 16

Partea a V-a Actiuni economice 79.02 2671000 2671000 2279000 2279000 2279000 501456 1777544 229055

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06 4190000 4190000 4190000 4190000 4190000 1652011 2537989

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

Actiuni generale economice si comerciale

80.02.01

Reducerea si controlul poluarii 74.02.03

Protectia mediului 74.02 4938000 4938000 4773000 4893000 4893000 2170924 2722076 521372

Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 748000 748000 583000 703000 703000 518913 184087 521372

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

Salubritate 74.02.05.01 748000 748000 583000 703000 703000 518913 184087 521372

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50 80000 80000 62000 62000 62000 23770 38230 23770Cantine de ajutor social 68.02.15.02

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02 33423000 33423000 33066000 33066000 33066000 6323434 26742566 1404983

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50 40000 40000 31000 31000 31000 11885 19115 11885

Unitati de asistenta medico-sociale 68.02.12

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50 31809000 31809000 31684000 31684000 31684000 5667475 26016525 749024

Ajutor social 68.02.15.01 35000 35000 15000 15000 15000 2036 12964 2036

Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 35000 35000 15000 15000 15000 2036 12964 2036

Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02

Alimentare cu apa 70.02.05.01 389000 389000 332000 332000 332000 113596 218404 113596

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 815000 815000 715000 715000 715000 542363 172637 542363

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

Locuinte 70.02.03 410000 410000 335000 335000 335000 335000

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

70.02.05 389000 389000 332000 332000 332000 113596 218404 113596

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30 410000 410000 335000 335000 335000 335000

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Page 5: CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data ... 3 DDS...total cheltuieli 49.02 52936000 52936000 50071590 51354300 49487300 16078402 33408898 9309089 Autoritati publice

Pagina : 5 din 16

Aviatia civila 84.02.06.02Transport aerian 84.02.06

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50 65000 65000 65000 65000 65000 832 64168 833

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

87.02.01Alte actiuni economice 87.02

Strazi 84.02.03.03 2405000 2405000 2020000 2020000 2020000 331211 1688789 208798

Transport feroviar 84.02.04

Transport cu metroul 84.02.04.02Transport pe calea ferata 84.02.04.01

Turism 87.02.04Zone libere 87.02.03

Combustibili si energie 81.02

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Alti combustibili 81.02.07Energie termica 81.02.06

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

Transport in comun 84.02.03.02 31000 31000 24000 24000 24000 19423 4577 19424

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Stimulare intreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Transporturi 84.02 2671000 2671000 2279000 2279000 2279000 501456 1777544 229055

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

Drumuri si poduri 84.02.03.01 170000 170000 170000 170000 170000 149990 20010

Transport rutier 84.02.03 2606000 2606000 2214000 2214000 2214000 500624 1713376 228222

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Protectia plantelor si carantina fitosanitara

83.02.03.03Agricultura 83.02.03

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Page 6: CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data ... 3 DDS...total cheltuieli 49.02 52936000 52936000 50071590 51354300 49487300 16078402 33408898 9309089 Autoritati publice

Pagina : 6 din 16

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului

56.02.06

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10 79000 79000 63000 75000 75000 53437 21563 50197

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale

54.02.07

Alte servicii publice generale 54.02.50 15000 15000 10000 10000 10000 10000

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02Dobanzi 55.02

Excedentul sectiunii de functionare 98.02.96 3054395Excedent 98.02 3064526

Deficit 99.02 -3523000 -3523000Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.02.97 10131

Rezerve 97.02

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de stat

54.02.06

Rezerve, Excedent/Deficit 96.02 -3523000 -3523000 3064526Alte actiuni economice 87.02.50

Autoritati executive 51.02.01.03 1448000 1448000 1160000 1359000 1359000 965613 393387 956637

Autoritati executive si legislative 51.02.01 1448000 1448000 1160000 1359000 1359000 965613 393387 956637

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

Alte servicii publice generale 54.02 94000 94000 73000 85000 85000 53437 31563 50197

Autoritati publice si actiuni externe 51.02 1448000 1448000 1160000 1359000 1359000 965613 393387 956637

Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97 -3523000 -3523000Deficitul sectiunii de functionare 99.02.96

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02 1542000 1542000 1233000 1444000 1444000 1019050 424950 1006834

CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE

49.02 SF 13174000 13174000 10784590 12067300 12067300 8529448 3537852 8476567

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Page 7: CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data ... 3 DDS...total cheltuieli 49.02 52936000 52936000 50071590 51354300 49487300 16078402 33408898 9309089 Autoritati publice

Pagina : 7 din 16

Invatamant nedefinibil prin nivel 65.02.07Invatamant postliceal 65.02.05

Servicii auxiliare pentru educatie 65.02.11Invatamant special 65.02.07.04

Invatamant profesional 65.02.04.03 182500 182500 151750 174300 174300 138688 35612 136843

Invatamant secundar 65.02.04 3611570 3611570 2943780 3462720 3462720 2811658 651062 2798031

Invatamant secundar superior 65.02.04.02 2122480 2122480 1733790 2024490 2024490 1654273 370217 1643717

Invatamant secundar inferior 65.02.04.01 1306590 1306590 1058240 1263930 1263930 1018697 245233 1017471

Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50Alte servicii auxiliare 65.02.11.30

Aparare 60.02Aparare nationala 60.02.02

Ordine publica si siguranta nationala

61.02 369000 369000 294550 364650 364650 247399 117251 240278

Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala

59.02 369000 369000 294550 364650 364650 247399 117251 240278

Invatamant primar 65.02.03.02 1383280 1383280 1123340 1320990 1320990 1105795 215195 1113249

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate

56.02.09

Ordine publica 61.02.03 369000 369000 294550 364650 364650 247399 117251 240278

Invatamant 65.02 5800000 5800000 4729000 5555000 5555000 4571985 983015 4543924

Invatamant prescolar si primar 65.02.03 2188430 2188430 1785220 2092280 2092280 1760327 331953 1745893

Invatamant prescolar 65.02.03.01 805150 805150 661880 771290 771290 654532 116758 632644

Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale

63.02 7771000 7771000 6385040 7266650 7266650 5756780 1509870 5728026

Politie locala 61.02.03.04 369000 369000 294550 364650 364650 247399 117251 240278

Protectie civila si protectia contra incendiilor

61.02.05

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Page 8: CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data ... 3 DDS...total cheltuieli 49.02 52936000 52936000 50071590 51354300 49487300 16078402 33408898 9309089 Autoritati publice

Pagina : 8 din 16

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Asigurari si asistenta sociala 68.02 1143000 1143000 952750 993750 993750 813833 179917 814316

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05 920000 920000 780000 810000 810000 751923 58077 753461

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

67.02.50 60000 60000 20000 20000 20000 20000 19950

Sport 67.02.05.01 102000 102000 82000 82000 82000 66340 15660 66340

Servicii recreative si sportive 67.02.05 222000 222000 192000 192000 192000 108534 83466 108534

Tineret 67.02.05.02

Servicii religioase 67.02.06 146000 146000 146000 146000 146000 10697 135303 10697

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03 120000 120000 110000 110000 110000 42194 67806 42194

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.02.50 188000 188000 147290 161900 161900 83443 78457 83656Servicii de sanatate publica 66.02.08

Cultura, recreere si religie 67.02 640000 640000 556000 556000 556000 287519 268481 286130

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 188000 188000 147290 161900 161900 83443 78457 83656

Unitati medico-sociale 66.02.06.03

Sanatate 66.02 188000 188000 147290 161900 161900 83443 78457 83656

Alte servicii culturale 67.02.03.30 127000 127000 125000 125000 125000 116840 8160 116841

Spitale generale 66.02.06.01

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

Camine culturale 67.02.03.07 57000 57000 49000 49000 49000 12783 36217 11443Case de cultura 67.02.03.06

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02 28000 28000 24000 24000 24000 18665 5335 18665

Servicii culturale 67.02.03 212000 212000 198000 198000 198000 148288 49712 146949

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04Muzee 67.02.03.03

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Page 9: CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data ... 3 DDS...total cheltuieli 49.02 52936000 52936000 50071590 51354300 49487300 16078402 33408898 9309089 Autoritati publice

Pagina : 9 din 16

Reducerea si controlul poluarii 74.02.03

Protectia mediului 74.02 833000 833000 668000 788000 788000 518913 269087 521372

Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 748000 748000 583000 703000 703000 518913 184087 521372

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

Salubritate 74.02.05.01 748000 748000 583000 703000 703000 518913 184087 521372

Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 815000 815000 715000 715000 715000 542363 172637 542363

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50 289000 289000 214000 214000 214000 114177 99823 106928

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06 85000 85000 85000 85000 85000 85000

Unitati de asistenta medico-sociale 68.02.12

Crese 68.02.11 108000 108000 95750 106750 106750 36104 70646 35049

Ajutor social 68.02.15.01 35000 35000 15000 15000 15000 2036 12964 2036

Prevenirea excluderii sociale 68.02.15 35000 35000 15000 15000 15000 2036 12964 2036

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02 920000 920000 780000 810000 810000 751923 58077 753461

Alimentare cu apa 70.02.05.01 289000 289000 232000 232000 232000 113596 118404 113596

Ajutoare pentru locuinte 68.02.10

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

Locuinte 70.02.03 410000 410000 335000 335000 335000 335000

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

70.02.05 289000 289000 232000 232000 232000 113596 118404 113596

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30 410000 410000 335000 335000 335000 335000

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50 80000 80000 62000 62000 62000 23770 38230 23770Cantine de ajutor social 68.02.15.02

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02 1803000 1803000 1496000 1496000 1496000 770136 725864 762887

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50 40000 40000 31000 31000 31000 11885 19115 11885

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Page 10: CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data ... 3 DDS...total cheltuieli 49.02 52936000 52936000 50071590 51354300 49487300 16078402 33408898 9309089 Autoritati publice

Pagina : 10 din 16

Transport cu metroul 84.02.04.02Transport pe calea ferata 84.02.04.01

Transport aerian 84.02.06

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50 65000 65000 65000 65000 65000 832 64168 833Aviatia civila 84.02.06.02

Drumuri si poduri 84.02.03.01

Transport rutier 84.02.03 831000 831000 674000 674000 674000 228223 445777 228222

Transport in comun 84.02.03.02 31000 31000 24000 24000 24000 19423 4577 19424

Transport feroviar 84.02.04

Strazi 84.02.03.03 800000 800000 650000 650000 650000 208800 441200 208798

Alte actiuni economice 87.02

Stimulare intreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Partea a V-a Actiuni economice 79.02 896000 896000 739000 739000 739000 229055 509945 229055

Transporturi 84.02 896000 896000 739000 739000 739000 229055 509945 229055

Actiuni generale economice si comerciale

80.02.01

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

Agricultura 83.02.03

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

Protectia plantelor si carantina fitosanitara

83.02.03.03

Energie termica 81.02.06Combustibili si energie 81.02

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50Alti combustibili 81.02.07

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Page 11: CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data ... 3 DDS...total cheltuieli 49.02 52936000 52936000 50071590 51354300 49487300 16078402 33408898 9309089 Autoritati publice

Pagina : 11 din 16

Dobanzi 55.02Alte servicii publice generale 54.02.50

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

Alte servicii publice generale 54.02Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale

54.02.07

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de stat

54.02.06

Rezerve, Excedent/Deficit 96.02 3054395Alte actiuni economice 87.02.50

Excedent 98.02 3054395Rezerve 97.02

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Autoritati executive 51.02.01.03 60000 60000 60000 60000 60000 57282 2718 124103

Turism 87.02.04Zone libere 87.02.03

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02 60000 60000 60000 60000 60000 57282 2718 124103

CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE

49.02 SD 39762000 39762000 39287000 39287000 37420000 7548954 29871046 832522

Autoritati executive si legislative 51.02.01 60000 60000 60000 60000 60000 57282 2718 124103

Autoritati publice si actiuni externe 51.02 60000 60000 60000 60000 60000 57282 2718 124103

Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97

Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.02.97Excedentul sectiunii de functionare 98.02.96 3054395

Deficitul sectiunii de functionare 99.02.96Deficit 99.02

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Page 12: CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data ... 3 DDS...total cheltuieli 49.02 52936000 52936000 50071590 51354300 49487300 16078402 33408898 9309089 Autoritati publice

Pagina : 12 din 16

Invatamant secundar inferior 65.02.04.01Invatamant secundar 65.02.04

Invatamant profesional 65.02.04.03Invatamant secundar superior 65.02.04.02

Invatamant prescolar si primar 65.02.03Invatamant 65.02

Invatamant primar 65.02.03.02Invatamant prescolar 65.02.03.01

Invatamant postliceal 65.02.05

Invatamant special 65.02.07.04Invatamant nedefinibil prin nivel 65.02.07

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate

56.02.09

Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala

59.02 15000 15000 -45000 -45000 -45000 -45000

Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale

63.02 2187000 2187000 2057000 2057000 190000 13962 176038 66323

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului

56.02.06

Aparare 60.02

Politie locala 61.02.03.04 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Protectie civila si protectia contra incendiilor

61.02.05 -60000 -60000 -60000 -60000

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.02.50

Aparare nationala 60.02.02Ordine publica si siguranta nationala

61.02 15000 15000 -45000 -45000 -45000 -45000

Ordine publica 61.02.03 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Page 13: CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data ... 3 DDS...total cheltuieli 49.02 52936000 52936000 50071590 51354300 49487300 16078402 33408898 9309089 Autoritati publice

Pagina : 13 din 16

Tineret 67.02.05.02Sport 67.02.05.01

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03 240000 240000 110000 110000 110000 13962 96038 66323

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

67.02.50Servicii religioase 67.02.06

Servicii recreative si sportive 67.02.05 240000 240000 110000 110000 110000 13962 96038 66323

Camine culturale 67.02.03.07 30000 30000 30000 30000 30000 30000

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

Alte servicii culturale 67.02.03.30

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

Sanatate 66.02 1917000 1917000 1917000 1917000 50000 50000

Unitati medico-sociale 66.02.06.03Spitale generale 66.02.06.01

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

Servicii auxiliare pentru educatie 65.02.11

Case de cultura 67.02.03.06

Alte servicii auxiliare 65.02.11.30Internate si cantine pentru elevi 65.02.11.03

Muzee 67.02.03.03

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Servicii culturale 67.02.03 30000 30000 30000 30000 30000 30000

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.02.50 1917000 1917000 1917000 1917000 50000 50000Servicii de sanatate publica 66.02.08

Cultura, recreere si religie 67.02 270000 270000 140000 140000 140000 13962 126038 66323

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 1917000 1917000 1917000 1917000 50000 50000

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Page 14: CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data ... 3 DDS...total cheltuieli 49.02 52936000 52936000 50071590 51354300 49487300 16078402 33408898 9309089 Autoritati publice

Pagina : 14 din 16

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50 31520000 31520000 31470000 31470000 31470000 5553298 25916702 642096

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Protectia mediului 74.02 4105000 4105000 4105000 4105000 4105000 1652011 2452989

Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05Reducerea si controlul poluarii 74.02.03

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

70.02.05 100000 100000 100000 100000 100000 100000

Alimentare cu apa 70.02.05.01 100000 100000 100000 100000 100000 100000

Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

Crese 68.02.11Ajutoare pentru locuinte 68.02.10

Asigurari si asistenta sociala 68.02

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

68.02.05

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

Unitati de asistenta medico-sociale 68.02.12

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02 31620000 31620000 31570000 31570000 31570000 5553298 26016702 642096

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01Locuinte 70.02.03

Ajutor social 68.02.15.01Prevenirea excluderii sociale 68.02.15

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50Cantine de ajutor social 68.02.15.02

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Page 15: CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data ... 3 DDS...total cheltuieli 49.02 52936000 52936000 50071590 51354300 49487300 16078402 33408898 9309089 Autoritati publice

Pagina : 15 din 16

Transport in comun 84.02.03.02

Drumuri si poduri 84.02.03.01 170000 170000 170000 170000 170000 149990 20010

Strazi 84.02.03.03 1605000 1605000 1370000 1370000 1370000 122411 1247589

Transport pe calea ferata 84.02.04.01Transport feroviar 84.02.04

Protectia plantelor si carantina fitosanitara

83.02.03.03

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

Transport rutier 84.02.03 1775000 1775000 1540000 1540000 1540000 272401 1267599

Transporturi 84.02 1775000 1775000 1540000 1540000 1540000 272401 1267599

Transport cu metroul 84.02.04.02

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

Partea a V-a Actiuni economice 79.02 1775000 1775000 1540000 1540000 1540000 272401 1267599

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

Actiuni generale economice si comerciale

80.02.01

Salubritate 74.02.05.01

Agricultura 83.02.03

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06 4105000 4105000 4105000 4105000 4105000 1652011 2452989

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

Alti combustibili 81.02.07Energie termica 81.02.06

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

Stimulare intreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

Combustibili si energie 81.02

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Page 16: CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data ... 3 DDS...total cheltuieli 49.02 52936000 52936000 50071590 51354300 49487300 16078402 33408898 9309089 Autoritati publice

Pagina : 16 din 16

Rezerve, Excedent/Deficit 96.02 -3523000 -3523000 10131Rezerve 97.02

Alte actiuni economice 87.02.50

Turism 87.02.04Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

Deficit 99.02 -3523000 -3523000Deficitul sectiunii de functionare 99.02.96

Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.02.97 10131

Excedent 98.02 10131Excedentul sectiunii de functionare 98.02.96

Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.02.97 -3523000 -3523000

Aviatia civila 84.02.06.02Transport aerian 84.02.06

Zone libere 87.02.03

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

87.02.01Alte actiuni economice 87.02

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50

Anuale TrimestrialeCredite bugetare

de raportare

indicator angajament finele perioadei bugetare legale efectuate legale de platit efective

Denumirea indicatorilor Cod Credite de aprobat la cumulate Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar - contabil