23
- lei - Denumirea indicatorilor Cod Anuale aprobate/ Initiale Trimestriale cumulate/ Finale Angajamente legale Angajamente bugetare Cheltuieli efective la data de Plati efectuate Angajamente legale de platit COMUNA GHEORGHE DOJA 4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA 30 Septembrie 2015 Anexa 13 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETUL LOCAL -Cheltuieli- Credite de angajament Credite bugetare Executia Consolidata TOTAL CHELTUIELI (rd.) 49.02 5,520,787 5,327,787 5,382,987 2,665,999 2,329,763 336,236 1,707,053 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.) 50.02 857,200 756,400 756,400 631,798 523,367 108,431 563,476 Autoritati publice si actiuni externe (rd.) 51.02 722,900 722,900 722,900 598,298 501,682 96,616 539,218 Autoritati executive si legislative (rd.) 51.02.01 722,900 722,900 722,900 598,298 501,682 96,616 539,218 Autoritati executive 51.02.01.03 722,900 722,900 722,900 598,298 501,682 96,616 539,218 Alte servicii publice generale (rd.) 54.02 134,300 33,500 33,500 33,500 21,685 11,815 24,258 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 100,800 Alte servicii publice generale 54.02.50 33,500 33,500 33,500 33,500 21,685 11,815 24,258 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (rd.) 59.02 5,000 5,000 5,000 448 448 448 Ordine publica si siguranta nationala (rd.) 61.02 5,000 5,000 5,000 448 448 448 Alte cheltuieli in domeniu ordini publice si sigurantei nationale 61.02.50 5,000 5,000 5,000 448 448 448 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.) 64.02 1,998,960 1,906,760 1,961,960 1,538,719 1,364,027 174,692 1,012,693 Invatamant (rd.) 65.02 815,500 723,300 778,500 649,205 626,738 22,467 675,229 Invatamant prescolar si primar (rd.) 65.02.03 367,200 331,200 367,200 327,340 317,324 10,016 349,558 Învatamânt prescolar 65.02.03.01 106,200 106,200 106,200 105,657 98,933 6,724 110,768 Învatamânt primar 65.02.03.02 261,000 225,000 261,000 221,683 218,391 3,292 238,790 Invatamant secundar (rd.) 65.02.04 448,300 392,100 411,300 321,865 309,414 12,451 325,671 Învatamânt secundar inferior 65.02.04.01 448,300 392,100 411,300 321,865 309,414 12,451 325,671 Sanatate (rd.) 66.02 37,500 37,500 37,500 31,645 23,904 7,741 26,113 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.) 66.02.50 37,500 37,500 37,500 31,645 23,904 7,741 26,113 - 1 -

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETUL LOCAL -Cheltuieli- · Autoritati publice si actiuni externe (rd.) ... Alte cheltuieli in domeniu ordini publice si sigurantei nationale 61.02.50 5,000

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

- lei -

Denumirea indicatorilor Cod Anualeaprobate/

Initiale

Trimestrialecumulate/

Finale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

la data de

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Anexa 13

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETUL LOCAL -Cheltuieli-

Credite deangajament

Credite bugetare

Executia Consolidata

TOTAL CHELTUIELI (rd.) 49.02 5,520,787 5,327,787 5,382,987 2,665,999 2,329,763 336,236 1,707,053

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.) 50.02 857,200 756,400 756,400 631,798 523,367 108,431 563,476

Autoritati publice si actiuni externe (rd.) 51.02 722,900 722,900 722,900 598,298 501,682 96,616 539,218

Autoritati executive si legislative (rd.) 51.02.01 722,900 722,900 722,900 598,298 501,682 96,616 539,218

Autoritati executive 51.02.01.03 722,900 722,900 722,900 598,298 501,682 96,616 539,218

Alte servicii publice generale (rd.) 54.02 134,300 33,500 33,500 33,500 21,685 11,815 24,258

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 100,800

Alte servicii publice generale 54.02.50 33,500 33,500 33,500 33,500 21,685 11,815 24,258

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(rd.)

59.02 5,000 5,000 5,000 448 448 448

Ordine publica si siguranta nationala (rd.) 61.02 5,000 5,000 5,000 448 448 448

Alte cheltuieli in domeniu ordini publice si sigurantei nationale 61.02.50 5,000 5,000 5,000 448 448 448

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.) 64.02 1,998,960 1,906,760 1,961,960 1,538,719 1,364,027 174,692 1,012,693

Invatamant (rd.) 65.02 815,500 723,300 778,500 649,205 626,738 22,467 675,229

Invatamant prescolar si primar (rd.) 65.02.03 367,200 331,200 367,200 327,340 317,324 10,016 349,558

Învatamânt prescolar 65.02.03.01 106,200 106,200 106,200 105,657 98,933 6,724 110,768

Învatamânt primar 65.02.03.02 261,000 225,000 261,000 221,683 218,391 3,292 238,790

Invatamant secundar (rd.) 65.02.04 448,300 392,100 411,300 321,865 309,414 12,451 325,671

Învatamânt secundar inferior 65.02.04.01 448,300 392,100 411,300 321,865 309,414 12,451 325,671

Sanatate (rd.) 66.02 37,500 37,500 37,500 31,645 23,904 7,741 26,113

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.) 66.02.50 37,500 37,500 37,500 31,645 23,904 7,741 26,113

- 1 -

- lei -

Denumirea indicatorilor Cod Anualeaprobate/

Initiale

Trimestrialecumulate/

Finale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

la data de

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Anexa 13

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETUL LOCAL -Cheltuieli-

Credite deangajament

Credite bugetare

Executia Consolidata

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 37,500 37,500 37,500 31,645 23,904 7,741 26,113

Cultura, recreere si religie (rd.) 67.02 742,960 742,960 742,960 454,869 442,688 12,181 26,505

Servicii culturale (rd.) 67.02.03 39,500 39,500 39,500 26,170 14,580 11,590 15,803

Biblioteci publice comunale, orateneati, municipale 67.02.03.02 27,000 27,000 27,000 20,915 9,325 11,590 13,028

Camine culturale 67.02.03.07 12,500 12,500 12,500 5,255 5,255 2,775

Servicii recreative si sportive (rd.) 67.02.05 678,460 678,460 678,460 428,699 428,108 591 10,702

Sport 67.02.05.01 557,960 557,960 557,960 308,942 308,351 591 10,702

Întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si deagrement

67.02.05.03 120,500 120,500 120,500 119,757 119,757

Alte servicii in domeniile culturii, recrearii si religiei 67.02.50 25,000 25,000 25,000

Asigurari si asistenta sociala (rd.) 68.02 403,000 403,000 403,000 403,000 270,697 132,303 284,846

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.) 68.02.05 392,000 392,000 392,000 392,000 269,173 122,827 283,322

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 392,000 392,000 392,000 392,000 269,173 122,827 283,322

Prevenirea excluderii sociale (rd.) 68.02.15 11,000 11,000 11,000 11,000 1,524 9,476 1,524

Ajutor social 68.02.15.01 11,000 11,000 11,000 11,000 1,524 9,476 1,524

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIUSI APE (rd.)

69.02 2,208,427 2,208,427 2,208,427 291,974 265,021 26,953 129,436

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.) 70.02 175,502 175,502 175,502 131,632 104,679 26,953 112,397

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.) 70.02.05 27,500 27,500 27,500

Alimentare cu apa 70.02.05.01 27,500 27,500 27,500

Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 56,002 56,002 56,002 39,632 39,632 39,632

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 92,000 92,000 92,000 92,000 65,047 26,953 72,765

- 2 -

- lei -

Denumirea indicatorilor Cod Anualeaprobate/

Initiale

Trimestrialecumulate/

Finale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

la data de

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Anexa 13

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETUL LOCAL -Cheltuieli-

Credite deangajament

Credite bugetare

Executia Consolidata

Protectia mediului (rd.) 74.02 2,032,925 2,032,925 2,032,925 160,342 160,342 17,039

Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.) 74.02.05 22,500 22,500 22,500 17,039 17,039 17,039

Colectarea, tratarea si distrugerea deteurilor 74.02.05.02 22,500 22,500 22,500 17,039 17,039 17,039

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 2,010,425 2,010,425 2,010,425 143,303 143,303

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.) 79.02 451,200 451,200 451,200 203,060 176,900 26,160 1,000

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.) 80.02 20,000 20,000 20,000

Actiuni generale economice si comerciale (rd.) 80.02.01 20,000 20,000 20,000

Prevenire si combatere inundatii si ghe?uri 80.02.01.06 20,000 20,000 20,000

Transporturi (rd.) 84.02 431,200 431,200 431,200 203,060 176,900 26,160 1,000

Transport rutier (rd.) 84.02.03 431,200 431,200 431,200 203,060 176,900 26,160 1,000

Drumuri si poduri 84.02.03.01 150,000 150,000 150,000

Strazi 84.02.03.03 281,200 281,200 281,200 203,060 176,900 26,160 1,000

Excedent 98.02 118,478 20,768 680,853

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 3 -

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELIAnexa 7

- lei -la data de

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Capitolul Subcapitolul51.02Autoritati publice si actiuni externe (rd.)

Denumirea indicatorilor Cod Anualeaprobate/Initiale.

Trimestrialecumulate/

Finale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

Credite bugetare

Executia Consolidata

TOTAL CHELTUIELI 00 722,900 722,900 722,900 598,298 501,682 96,616 539,218

CHELTUIELI CURENTE 01 687,900 687,900 687,900 598,298 501,682 96,616 539,218

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 385,000 385,000 385,000 385,000 289,766 95,234 325,976

Cheltuieli salariale in bani 10.01 299,000 299,000 299,000 299,000 239,273 59,727 269,016

Salarii de baza 10.01.01 259,000 259,000 259,000 259,000 218,627 40,373 246,765

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 40,000 40,000 40,000 40,000 20,646 19,354 22,251

Contributii 10.03 86,000 86,000 86,000 86,000 50,493 35,507 56,960

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 58,000 58,000 58,000 58,000 34,705 23,295 39,247

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 2,000 2,000 2,000 2,000 1,099 901 1,243

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 21,000 21,000 21,000 21,000 12,494 8,506 13,988

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 2,000 2,000 2,000 2,000 329 1,671 372

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 10.03.06 3,000 3,000 3,000 3,000 1,866 1,134 2,110

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 302,900 302,900 302,900 213,298 211,916 1,382 213,242

Bunuri si servicii 20.01 220,200 220,200 220,200 164,276 162,894 1,382 164,220

Furnituri de birou 20.01.01 7,000 7,000 7,000 5,412 5,412 5,412

Materiale pentru curatenie 20.01.02 6,500 6,500 6,500 3,137 3,137 3,137

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 14,000 14,000 14,000 5,149 5,149 5,149

Apa, canal si salubritate 20.01.04 34,500 34,500 34,500 25,600 25,100 500 25,600

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 6,000 6,000 6,000 4,500 4,500 4,500

Piese de schimb 20.01.06 3,000 3,000 3,000 2,638 2,638 2,638

Transport 20.01.07 11,000 11,000 11,000 6,850 6,850 6,850

- 1 -

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELIAnexa 7

- lei -la data de

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Capitolul Subcapitolul51.02Autoritati publice si actiuni externe (rd.)

Denumirea indicatorilor Cod Anualeaprobate/Initiale.

Trimestrialecumulate/

Finale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

Credite bugetare

Executia Consolidata

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 34,000 34,000 34,000 24,377 24,377 24,377

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 104,200 104,200 104,200 86,613 85,731 882 86,557

Reparatii curente 20.02 8,000 8,000 8,000 5,125 5,125 5,125

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 2,500 2,500 2,500 805 805 805

Alte obiecte de inventar 20.05.30 2,500 2,500 2,500 805 805 805

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 3,000 3,000 3,000 2,111 2,111 2,111

Pregatire profesionala 20.13 5,000 5,000 5,000 1,800 1,800 1,800

Protectia muncii 20.14 6,600 6,600 6,600 3,260 3,260 3,260

Alte cheltuieli 20.30 57,600 57,600 57,600 35,921 35,921 35,921

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 600 600 600 300 300 300

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 57,000 57,000 57,000 35,621 35,621 35,621

70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 35,000 35,000 35,000

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 35,000 35,000 35,000

Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 35,000 35,000 35,000

Constructii 71.01.01 15,000 15,000 15,000

Alte active fixe 71.01.30 20,000 20,000 20,000

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 2 -

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELIAnexa 7

- lei -la data de

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Capitolul Subcapitolul54.02

Alte servicii publice generale (rd.)

Denumirea indicatorilor Cod Anualeaprobate/Initiale.

Trimestrialecumulate/

Finale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

Credite bugetare

Executia Consolidata

TOTAL CHELTUIELI 00 134,300 33,500 33,500 33,500 21,685 11,815 24,258

CHELTUIELI CURENTE 01 134,300 33,500 33,500 33,500 21,685 11,815 24,258

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 33,500 33,500 33,500 33,500 21,685 11,815 24,258

Cheltuieli salariale in bani 10.01 24,500 24,500 24,500 24,500 17,700 6,800 19,800

Salarii de baza 10.01.01 24,500 24,500 24,500 24,500 17,700 6,800 19,800

Contributii 10.03 9,000 9,000 9,000 9,000 3,985 5,015 4,458

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 5,000 5,000 5,000 5,000 2,796 2,204 3,128

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,000 1,000 1,000 1,000 91 909 102

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 2,000 2,000 2,000 2,000 918 1,082 1,027

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 500 500 500 500 27 473 30

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 10.03.06 500 500 500 500 153 347 171

TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50 100,800

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 100,800

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 1 -

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELIAnexa 7

- lei -la data de

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Capitolul Subcapitolul61.02

Ordine publica si siguranta nationala (rd.)

Denumirea indicatorilor Cod Anualeaprobate/Initiale.

Trimestrialecumulate/

Finale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

Credite bugetare

Executia Consolidata

TOTAL CHELTUIELI 00 5,000 5,000 5,000 448 448 448

CHELTUIELI CURENTE 01 5,000 5,000 5,000 448 448 448

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 5,000 5,000 5,000 448 448 448

Bunuri si servicii 20.01 3,000 3,000 3,000 448 448 448

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 3,000 3,000 3,000 448 448 448

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 2,000 2,000 2,000

Alte obiecte de inventar 20.05.30 2,000 2,000 2,000

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 1 -

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELIAnexa 7

- lei -la data de

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Capitolul Subcapitolul74.02

Protectia mediului (rd.)

Denumirea indicatorilor Cod Anualeaprobate/Initiale.

Trimestrialecumulate/

Finale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

Credite bugetare

Executia Consolidata

TOTAL CHELTUIELI 00 2,032,925 2,032,925 2,032,925 160,342 160,342 17,039

CHELTUIELI CURENTE 01 22,500 22,500 22,500 17,039 17,039 17,039

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 22,500 22,500 22,500 17,039 17,039 17,039

Bunuri si servicii 20.01 22,500 22,500 22,500 17,039 17,039 17,039

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 22,500 22,500 22,500 17,039 17,039 17,039

70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 2,010,425 2,010,425 2,010,425 143,303 143,303

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 2,010,425 2,010,425 2,010,425 143,303 143,303

Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 2,010,425 2,010,425 2,010,425 143,303 143,303

Constructii 71.01.01 2,010,425 2,010,425 2,010,425 143,303 143,303

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 1 -

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELIAnexa 7

- lei -la data de

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Capitolul Subcapitolul80.02

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.)

Denumirea indicatorilor Cod Anualeaprobate/Initiale.

Trimestrialecumulate/

Finale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

Credite bugetare

Executia Consolidata

TOTAL CHELTUIELI 00 20,000 20,000 20,000

CHELTUIELI CURENTE 01 20,000 20,000 20,000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 20,000 20,000 20,000

Bunuri si servicii 20.01 20,000 20,000 20,000

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 20,000 20,000 20,000

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 1 -

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELIAnexa 7

- lei -la data de

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Capitolul Subcapitolul84.02

Transporturi (rd.)

Denumirea indicatorilor Cod Anualeaprobate/Initiale.

Trimestrialecumulate/

Finale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

Credite bugetare

Executia Consolidata

TOTAL CHELTUIELI 00 431,200 431,200 431,200 203,060 176,900 26,160 1,000

CHELTUIELI CURENTE 01 7,100 7,100 7,100 1,000 1,000 1,000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 7,100 7,100 7,100 1,000 1,000 1,000

Bunuri si servicii 20.01 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Reparatii curente 20.02 6,100 6,100 6,100

70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 424,100 424,100 424,100 202,060 175,900 26,160

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 424,100 424,100 424,100 202,060 175,900 26,160

Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 424,100 424,100 424,100 202,060 175,900 26,160

Constructii 71.01.01 424,100 424,100 424,100 202,060 175,900 26,160

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 1 -

- lei -

Denumirea indicatorilor CodDrepturi constatatePrevederi

anuale/

Initiale

Prevederi

trimestriale/

Finale precedente curenteTotal

Drepturi

constatate

de incasat

la data de

Incasari

realizate

Stingeri

pe alte cai

decat incasari

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Anexa 12

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETUL LOCAL -Venituri-

Executia Consolidata

TOTAL VENITURI (rd.) 00.01 5,639,265 5,348,555 5,056,353 1,189,523 3,866,830 3,010,616 2,045,737

VENITURI PROPRII (rd.) 48.02 1,374,460 1,374,460 3,170,654 1,189,523 1,981,131 1,124,918 2,045,736

I. VENITURI CURENTE (rd.) 00.02 3,306,410 3,015,700 4,648,082 1,189,523 3,458,559 2,602,346 2,045,736

A. VENITURI FISCALE (rd.) 00.03 3,081,410 2,790,7 00 2,865,347 420,953 2,444,394 2,319,069 546,278

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN

CAPITAL (rd.)

00.04 378,160 378,160 292,823 292,823 292,823

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.)

00.05 36,400 36,400 28,083 28,083 28,083

Impozit pe venit(rd.) 03.02 36,400 36,400 28,083 28,083 28,083

Impozitul pe venituri din transferul prop.dim patrim.PF 03.02.18 36,400 36,400 28,083 28,083 28,083

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.)

00.06 341,760 341,760 264,740 264,740 264,740

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.) 04.02 341,760 341,760 264,740 264,740 264,740

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 162,000 162,000 134,106 134,106 134,106

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea

bugetelor locale

04.02.04 179,760 179,760 130,634 130,634 130,634

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.) 00.09 469,300 469,300 784,927 295,850 489,077 403,271 381,656

Impozite si taxe pe proprietate (rd.) 07.02 469, 300 469,300 784,927 295,850 489,077 403,271 381,656

Impozit pe cladiri (rd.) 07.02.01 61,400 61,400 108,344 33,069 75,275 58,913 49,431

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 36,000 36,000 62,025 26,015 36,010 26,919 35,106

Impozit pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 25,400 25,400 46,319 7,054 39,265 31,994 14,325

Impozit pe terenuri (rd.) 07.02.02 407,900 407,900 676,583 262,781 413,802 344,358 332,225

- 1 -

- lei -

Denumirea indicatorilor CodDrepturi constatatePrevederi

anuale/

Initiale

Prevederi

trimestriale/

Finale precedente curenteTotal

Drepturi

constatate

de incasat

la data de

Incasari

realizate

Stingeri

pe alte cai

decat incasari

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Anexa 12

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETUL LOCAL -Venituri-

Executia Consolidata

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 86,000 86,000 190,589 112,615 77,974 60,776 129,813

Impozit pe terenuri de la persoane juridice *) 07.02.02.02 6,900 6,900 8,394 1,200 7,194 4,261 4,133

Impozit pe terenuri de la persoane extravilan 07.02.02.03 315,000 315,000 477,600 148,966 328,634 279,321 198,279

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.) 00 .10 2,063,650 1,772,940 1,778,122 125,103 1,653,019 1,620,604 157,518

Sume defalcate din TVA (rd.) 11.02 1,931,950 1,641 ,240 1,490,240 1,490,240 1,490,240

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

oratelor, municipiilor ti sectoarelor Municipiului Bucureati

11.02.02 1,101,000 842,000 841,000 841,000 841,000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05 150,000 150,000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru

echilibrarea bugetelor locale

11.02.06 680,950 649,240 649,240 649,240 649,240

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizari i bunurilor

sau pe desfasurarea de activitati (rd.)

16.02 131,700 131,700 287,882 125,103 162,779 130,364 157,518

Taxa asupra mijloacelor de transport (rd.) 16.02.02 67,700 67,700 211,646 125,103 86,543 59,094 152,552

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute persoane fizice 16.02.02.01 60,700 60,700 183,307 99,815 83,492 53,210 130,097

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute persoane

juridice

16.02.02.02 7,000 7,000 28,339 25,288 3,051 5,884 22,455

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de

functionare

16.02.03 64,000 64,000 76,236 76,236 71,270 4,966

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.) 00.11 170,300 170,300 9,475 9,475 2,371 7,104

Alte impozite si taxe fiscale (rd.) 18.02 170,300 170,300 9,475 9,475 2,371 7,104

Alte impozite si taxe 18.02.50 170,300 170,300 9,475 9,475 2,371 7,104

C. VENITURI NEFISCALE (rd.) 00.12 225,000 22 5,000 1,782,735 768,570 1,014,165 283,277 1,499,458

- 2 -

- lei -

Denumirea indicatorilor CodDrepturi constatatePrevederi

anuale/

Initiale

Prevederi

trimestriale/

Finale precedente curenteTotal

Drepturi

constatate

de incasat

la data de

Incasari

realizate

Stingeri

pe alte cai

decat incasari

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Anexa 12

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETUL LOCAL -Venituri-

Executia Consolidata

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.) 00.13 168,600 168,600 1,291,889 653,302 638,587 12,576 1,279,313

Venituri din proprietate (rd.) 30.02 168,600 1 68,600 1,291,889 653,302 638,587 12,576 1,279,313

Venituri din concesiuni si închirieri 30.02.05 16 8,600 168,600 1,291,889 653,302 638,587 12,576 1,279,313

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile

publice

30.02.05.30 168,600 168,600 1,291,889 653,302 638,587 12,576 1,279,313

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.) 00.14 5 6,400 56,400 490,846 115,268 375,578 270,701 220,145

Venituri din prestari de servicii si alte activitat i (rd.) 33.02 196,133 196,133 196,133

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 196,133 196,133 196,133

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.) 34.02 23,500 23,500 33,161 33,161 31,537 1,624

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 23,500 23,500 33,161 33,161 31,537 1,624

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.) 35.02 16, 100 16,100 238,042 115,268 122,774 26,713 211,329

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potr ivit

dispozitiilor legale

35.02.01 16,100 16,100 238,042 115,268 122,774 26,713 211,329

VenIituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte

institutii de specialitate

35.02.01.02 16,100 16,100 238,042 115,268 122,774 26,713 211,329

Diverse venituri (rd.) 36.02 16,800 16,800 23,510 23,510 16,318 7,192

Taxe speciale 36.02.06 16,800 16,800 23,510 23,510 16,318 7,192

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea

secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03 -955,908 -955,908 -495,000 -495,000 -495,000

Varsaminte din sec_iunea de func_ionarepentru finan_area

sec_iunii de dezvoltare a bugetului loca

37.02.04 955,908 955,908 495,000 495,000 495,000

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.) 00.15 12,812 12,812 12,812

- 3 -

- lei -

Denumirea indicatorilor CodDrepturi constatatePrevederi

anuale/

Initiale

Prevederi

trimestriale/

Finale precedente curenteTotal

Drepturi

constatate

de incasat

la data de

Incasari

realizate

Stingeri

pe alte cai

decat incasari

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Anexa 12

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETUL LOCAL -Venituri-

Executia Consolidata

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.) 39.02 12,812 12,812 12,812

Venituri din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat

al statului

39.02.07 12,812 12,812 12,812

IV. SUBVENTII (rd.) 00.17 2,220,345 2,220,345 282,949 282,949 282,949

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI

PUBLICE (rd.)

00.18 2,220,345 2,220,345 282,949 282,949 282,949

Subventii de la bugetul de stat (rd.) 42.02 2,220,3 45 2,220,345 282,949 282,949 282,949

A. De capital (rd.) 00.19 34,345 34,345 34,345 34,345 34,345

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare

sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20 34,345 34,345 34,345 34,345 34,345

B. Curente (rd.) 00.20 2,186,000 2,186,000 248,604 248,604 248,604

Sprijin financiar ptr. ajutorul de incalzire 42.02.34 10,000 10,000 1,524 1,524 1,524

Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 42.02.41 30,000 30,000 19,769 19,769 19,769

finantarea programului national 42.02.65 2,146,000 2,146,000 227,311 227,311 227,311

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate s i

prefinantar(rd.)

45.02 112,510 112,510 112,510 112,510 112,509 1

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (rd

45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04 112,510 112,510 112,510 112,510 112,509 1

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.04.01 112,510 112,510 112,510 112,510 112,509 1

- 4 -

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELIAnexa 7

- lei -la data de

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Capitolul Subcapitolul65.02Invatamant (rd.)

Denumirea indicatorilor Cod Anualeaprobate/Initiale.

Trimestrialecumulate/

Finale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

Credite bugetare

Executia Consolidata

TOTAL CHELTUIELI 00 815,500 723,300 778,500 649,205 626,738 22,467 675,229

CHELTUIELI CURENTE 01 815,500 723,300 778,500 649,205 626,738 22,467 675,229

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 627,200 572,000 627,200 572,000 549,533 22,467 603,595

Cheltuieli salariale in bani 10.01 495,400 459,600 495,400 459,600 448,345 11,255 491,807

Salarii de baza 10.01.01 450,900 423,100 450,900 423,100 418,865 4,235 459,093

Alte sporuri 10.01.06 8,000 8,000 8,000 8,000 6,146 1,854 7,116

Fond aferent platii cu ora 10.01.11 36,500 28,500 36,500 28,500 23,334 5,166 25,598

Contributii 10.03 131,800 112,400 131,800 112,400 101,188 11,212 111,788

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 92,700 76,300 92,700 76,300 71,397 4,903 79,102

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 2,900 2,900 2,900 2,900 1,946 954 2,159

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 29,800 26,800 29,800 26,800 23,315 3,485 25,575

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1,700 1,700 1,700 1,700 718 982 779

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 10.03.06 4,700 4,700 4,700 4,700 3,812 888 4,173

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 178,300 141,300 141,300 71,925 71,925 66,354

Bunuri si servicii 20.01 128,800 97,800 97,800 55,048 55,048 49,477

Furnituri de birou 20.01.01 3,300 2,300 2,300 420 420 420

Materiale pentru curatenie 20.01.02 7,500 5,500 5,500 4,579 4,579 4,579

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 36,000 26,000 26,000 3,560 3,560 3,560

Apa, canal si salubritate 20.01.04 44,000 33,000 33,000 21,200 21,200 18,630

Transport 20.01.07 16,000 11,000 11,000 10,951 10,951 10,951

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 7,000 5,000 5,000 2,105 2,105 2,105

- 1 -

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELIAnexa 7

- lei -la data de

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Capitolul Subcapitolul65.02Invatamant (rd.)

Denumirea indicatorilor Cod Anualeaprobate/Initiale.

Trimestrialecumulate/

Finale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

Credite bugetare

Executia Consolidata

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 15,000 15,000 15,000 12,233 12,233 9,232

Reparatii curente 20.02 15,000 12,500 12,500 93 93 93

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,000 2,000 2,000

Protectia muncii 20.14 9,500 7,000 7,000 4,504 4,504 4,504

Alte cheltuieli 20.30 23,000 22,000 22,000 12,280 12,280 12,280

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 3,000 2,000 2,000 1,580 1,580 1,580

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 20,000 20,000 20,000 10,700 10,700 10,700

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 10,000 10,000 10,000 5,280 5,280 5,280

Burse 59.01 10,000 10,000 10,000 5,280 5,280 5,280

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 2 -

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELIAnexa 7

- lei -la data de

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Capitolul Subcapitolul66.02

Sanatate (rd.)

Denumirea indicatorilor Cod Anualeaprobate/Initiale.

Trimestrialecumulate/

Finale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

Credite bugetare

Executia Consolidata

TOTAL CHELTUIELI 00 37,500 37,500 37,500 31,645 23,904 7,741 26,113

CHELTUIELI CURENTE 01 37,500 37,500 37,500 31,645 23,904 7,741 26,113

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 27,500 27,500 27,500 27,500 19,759 7,741 21,968

Cheltuieli salariale in bani 10.01 21,000 21,000 21,000 21,000 16,127 4,873 17,930

Salarii de baza 10.01.01 21,000 21,000 21,000 21,000 16,127 4,873 17,930

Contributii 10.03 6,500 6,500 6,500 6,500 3,632 2,868 4,038

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 4,500 4,500 4,500 4,500 2,549 1,951 2,834

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 200 200 200 200 81 119 90

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1,500 1,500 1,500 1,500 841 659 935

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 100 100 100 100 27 73 30

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 10.03.06 200 200 200 200 134 66 149

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 10,000 10,000 10,000 4,145 4,145 4,145

Reparatii curente 20.02 10,000 10,000 10,000 4,145 4,145 4,145

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 1 -

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELIAnexa 7

- lei -la data de

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Capitolul Subcapitolul67.02Cultura, recreere si religie (rd.)

Denumirea indicatorilor Cod Anualeaprobate/Initiale.

Trimestrialecumulate/

Finale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

Credite bugetare

Executia Consolidata

TOTAL CHELTUIELI 00 742,960 742,960 742,960 454,869 442,688 12,181 26,505

CHELTUIELI CURENTE 01 109,700 109,700 109,700 34,392 22,802 11,590 26,505

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 20,000 20,000 20,000 20,000 8,410 11,590 12,113

Cheltuieli salariale in bani 10.01 15,000 15,000 15,000 15,000 6,466 8,534 7,700

Salarii de baza 10.01.01 15,000 15,000 15,000 15,000 6,466 8,534 7,700

Contributii 10.03 5,000 5,000 5,000 5,000 1,944 3,056 4,413

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2,000 2,000 2,000 2,000 1,511 489 1,706

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 600 600 600 600 31 569 37

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 800 800 800 800 335 465 399

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 100 100 100 100 14 86 16

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 10.03.06 1,500 1,500 1,500 1,500 53 1,447 2,255

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 89,700 89,700 89,700 14,392 14,392 14,392

Bunuri si servicii 20.01 48,900 48,900 48,900 10,115 10,115 10,115

Furnituri de birou 20.01.01 200 200 200

Materiale pentru curatenie 20.01.02 300 300 300 102 102 102

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 7,700 7,700 7,700 609 609 609

Transport 20.01.07 5,000 5,000 5,000 770 770 770

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 3,000 3,000 3,000 500 500 500

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 32,700 32,700 32,700 8,134 8,134 8,134

Reparatii curente 20.02 37,300 37,300 37,300 3,936 3,936 3,936

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,000 2,000 2,000

- 1 -

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELIAnexa 7

- lei -la data de

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Capitolul Subcapitolul67.02Cultura, recreere si religie (rd.)

Denumirea indicatorilor Cod Anualeaprobate/Initiale.

Trimestrialecumulate/

Finale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

Credite bugetare

Executia Consolidata

Alte cheltuieli 20.30 1,500 1,500 1,500 341 341 341

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 1,500 1,500 1,500 341 341 341

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare

56 310,260 310,260 310,260 216,309 216,309

ograme din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )(56.01.01 la 56.01.03)

56.01 84,405 84,405 84,405 2,500 2,500

Cheltuieli neeligibile 56.01.03 84,405 84,405 84,405 2,500 2,500

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(56.04.01 la 56.04.03)

56.04 225,855 225,855 225,855 213,809 213,809

Finanţarea externa nerambursabila 56.04.02 225,855 225,855 225,855 213,809 213,809

70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 323,000 323,000 323,000 204,168 203,577 591

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 323,000 323,000 323,000 204,168 203,577 591

Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 323,000 323,000 323,000 204,168 203,577 591

Constructii 71.01.01 320,500 320,500 320,500 201,688 201,097 591

Alte active fixe 71.01.30 2,500 2,500 2,500 2,480 2,480

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 2 -

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELIAnexa 7

- lei -la data de

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Capitolul Subcapitolul68.02

Asigurari si asistenta sociala (rd.)

Denumirea indicatorilor Cod Anualeaprobate/Initiale.

Trimestrialecumulate/

Finale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

Credite bugetare

Executia Consolidata

TOTAL CHELTUIELI 00 403,000 403,000 403,000 403,000 270,697 132,303 284,846

CHELTUIELI CURENTE 01 403,000 403,000 403,000 403,000 270,697 132,303 284,846

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 182,800 182,800 182,800 182,800 124,092 58,708 138,241

Cheltuieli salariale in bani 10.01 153,000 153,000 153,000 153,000 101,296 51,704 112,846

Salarii de baza 10.01.01 153,000 153,000 153,000 153,000 101,296 51,704 112,846

Contributii 10.03 29,800 29,800 29,800 29,800 22,796 7,004 25,395

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 21,000 21,000 21,000 21,000 16,007 4,993 17,832

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 700 700 700 700 510 190 568

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 6,800 6,800 6,800 6,800 5,267 1,533 5,868

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 200 200 200 200 153 47 170

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 10.03.06 1,100 1,100 1,100 1,100 859 241 957

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 220,200 220,200 220,200 220,200 146,605 73,595 146,605

Ajutoare sociale 57.02 220,200 220,200 220,200 220,200 146,605 73,595 146,605

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 220,200 220,200 220,200 220,200 146,605 73,595 146,605

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA

- 1 -

CONTUL DE EXECUTIE - CHELTUIELIAnexa 7

- lei -la data de

COMUNA GHEORGHE DOJA

4365115 GHEORGHE DOJA IALOMITA

30 Septembrie 2015

Capitolul Subcapitolul70.02Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.)

Denumirea indicatorilor Cod Anualeaprobate/Initiale.

Trimestrialecumulate/

Finale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

Credite bugetare

Executia Consolidata

TOTAL CHELTUIELI 00 175,502 175,502 175,502 131,632 104,679 26,953 112,397

CHELTUIELI CURENTE 01 148,002 148,002 148,002 131,632 104,679 26,953 112,397

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 92,000 92,000 92,000 92,000 65,047 26,953 72,765

Cheltuieli salariale in bani 10.01 70,000 70,000 70,000 70,000 53,100 16,900 59,400

Salarii de baza 10.01.01 70,000 70,000 70,000 70,000 53,100 16,900 59,400

Contributii 10.03 22,000 22,000 22,000 22,000 11,947 10,053 13,365

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 14,000 14,000 14,000 14,000 8,387 5,613 9,382

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 500 500 500 500 265 235 297

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 5,000 5,000 5,000 5,000 2,761 2,239 3,089

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 500 500 500 500 80 420 89

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 10.03.06 2,000 2,000 2,000 2,000 454 1,546 508

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 56,002 56,002 56,002 39,632 39,632 39,632

Bunuri si servicii 20.01 56,002 56,002 56,002 39,632 39,632 39,632

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 40,000 40,000 40,000 33,216 33,216 33,216

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 16,002 16,002 16,002 6,416 6,416 6,416

70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 27,500 27,500 27,500

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 27,500 27,500 27,500

Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 27,500 27,500 27,500

Alte active fixe 71.01.30 27,500 27,500 27,500

- 1 -

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

ION MIHAICONTABIL

DOROBANTU GILICA