13
COMPONENTA 4 – PROIECT PILOT COMPONENTA 4 – PROIECT PILOT CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

Embed Size (px)

DESCRIPTION

COMPONENTA 4 – PROIECT PILOT CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR. Municipalitatea Bucuresti Autoritate de transport pentru Bucuresti - reglementare , planificare , autorizare , contractare , control, sanctionare - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

COMPONENTA 4 – PROIECT PILOTCOMPONENTA 4 – PROIECT PILOT

CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

Page 2: CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATORMUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

Municipalitatea Bucuresti

Autoritate de transport pentru Bucuresti- reglementare, planificare, autorizare, contractare, control, sanctionare

Directia de transport public – personal insuficient

Subventii de exploatare si pentru categorii speciale de calatori

Lipsa indicatori de performanta a serviciului

Control slab asupra performantelor operarii

Nu exista Plan de transport integrat (cu metroul)

RATB

Regie Autonoma in subordinae directa a Municipalitatii

Nu exista contract de servicii publice

Evidenta globala pentru toate activitatile (nu exista contabilitate separata a activitatilor de transport public subventionate)

Presteaza servicii de transport public local si regional

Page 3: CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATORMUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

Conditii legale obligatorii de incheiere a contractului de servicii publice intre RATB si PMB

Transformarea RATB in societate comerciala Delegare de gestiune prin atribuire directa (la contractarea cu societatile

comerciale obtinute din reorganizarea regiilor, primul contract incheiat dupa reorganizare)

Adoptarea documentelor premergatoare delegarii gestiunii serviciului de transport public (Program de transport public local, regulamentul serviciului de transport public in Bucuresti, caietul de sarcini , model de contract, etc)

Infrastructura ramane in patrimoniul public al localitatii Transportul public se face doar cu vehicule in leasing sau in proprietate

(nu inchiriate) si care respecta cerintele legale obligatorii de siguranta circulatiei, protectia mediului (minim Euro 3), inspectia tehnica periodica, etc.

Operatorul are exclusivitate pe traseele atribuite

Page 4: CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATORMUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

Planificarea Serviciului (legal) Responsabilitatea Municipalitatii Plan de Transport Public aprobat prin Hotarare a

Consiliului Local, evidentiere linii principale si secundare RATB poate solicita modificari

Situatia existenta Nu exista aprobat Planul de transport Planificare este realizata de RATB Nu sunt realizate studii necesare optimizarii retelelor

Page 5: CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATORMUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

Plan Tarifar (legal) Aprobarea propunerilor de stabilire,ajustare , modificare

tarife- PMB Fundamentarea tarifelor – elemente de cheltuieli eligibile Algoritm legal de ajustare sau modificare a tarifelor -în

baza cresterii indicelui preturilor de consum fată de nivelul existent la data precedentei ajustări.

Aprobare a categoriilor de persoane ce beneficiaza de subventie ca diferenta de tarif- PMB

Fundamentare, propunere de ajustare sau modificare tarife–RATB

Situatia existenta Fundamentare tarife pe baza cheltuielilor nedeterminate

riguros ( lipsa inregistrarilor contabile separate a activitatilor)

Page 6: CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATORMUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

Colectarea veniturilor din tichete (legal) RATB sau OperatorulSituatia existenta RATB, prin chioscuri Incarcare carduri magnetice –doar RATB – Plata catre

Metrorex- nr calatorii efective realizate

Concesionarea infrastructurii ( legal) Se poate plati redeventa de catre operator Operatorul realizeaza mentenantaSituatia existenta RATB nu plateste redeventa Operatorul realizeaza mentenanta

Page 7: CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI RATBMUNICIPALITATEA BUCURESTI SI RATB

Durata contractului corelata cu durata medie de amortizare a tuturor mijloacelor

de transport detinute de operator Corelata cu durata necesara amortizarii investitiilor in sarcina

operatorului

Tiparirea , distribuirea si validarea titlurilor de calatorie ( legal)

Tiparirea – PMB Distributia – RATB sau PMB Obligativitatea integrarii tarifare prin existenta unui singur tip

de titlu de calatorie pentru toate mijloacele de transport publicSituatia existenta Tiparire si distributie-RATB Validarea titlurilor- sistem de ticheting cu doua tipuri de

validatoare ( tichete de hartie si magnetice)– nu se poate evidentia nici numarul, nici tipul calatoriilor pe linie, perioada, etc.

Page 8: CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATORMUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

Finantarea investitiilor In infrastructura – PMB , gestiunea si realizarea acestora – pot fi la

PMB sau RATB In material rulant – RATB

Informarea calatorilor PMB si RATB Necorelat cu celelalte moduri ce nu apartin RATB

Evidenta veniturilor si costurilor (legal) RATB, evidenta separata pentru activitatea de transport public

subventionataSituatia existenta Evidenta contabila globala, neidentificare a costurilor pe mod de

transport, linie, etc. Activitati adiacente transportului public

Page 9: CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATORMUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

Controlul activitatii RATB ARR si AFER , controale in ceea ce priveste siguranta,

protectia mediului, respectarea reglementarilor legale PMB are reprezentant in CA al RATB Raportari realizate de RATB

Subventii Legata de obligatia de exploatare, de transport sau tarifara Subventia de exploatare- Subventia ca diferenta de tarif – ptr. categorii speciale de

calatori – din bugetul local ( ex: pensionarii circula gratuit-cu talonul de pensie)

Se pot aplica penalitati (in prezent nu se aplica)

Page 10: CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

Indicatori de performanta si

calitate Pentru urmarirea realizarii

primilor 5 indicatori si pentru realizarea controlului derularii contractului este necesara implementarea sistemului GPS pe toate mijloacele de transport. In lipsa unui asemenea sistem de urmarire si control, realizarea indicatorilor respectivi va putea fi apreciata de catre PMB numai pe baza de sondaj.

Valorile nivelelor acceptate pentru fiecare indicator vor fi negociate pana la semnarea contractului. Acestea se stabilesc pornind de la indicatorii realizati de RATB in anul anterior.

CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATORMUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

Page 11: CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI RATBMUNICIPALITATEA BUCURESTI SI RATB

Obiective ce trebuiesc avute in vedere la realizarea proiectului de contract

Implementarea instrumentelor de urmarire a realizarii contractului ◦ dezvoltarea departamentului transporturi publice sau contractarea

managementului contrcatului catre o companie specializata◦ Implementarea integrala a sistemului de management a traficului◦ Regandirea sistemului de ticheting astfel incat sa poata asigura

cuantificarea si urmarirea in orice moment a calatoriilor pe tipuri, moduri de transport, linii, perioada, etc.

Contabilizarea separata a cheltuielilor si veniturilor, pentru calculul exact al subventiei

Introducerea de indicatori suplimentari si de penalitati si bonusuri

Contractul sa permita RATB sa se dezvolte , in vederea participarii la licitatii dupa finalizarea acestuia

Page 12: CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI RATBMUNICIPALITATEA BUCURESTI SI RATB

Propunere de esalonare a proiectului pilot- termene

15 decembrie 2009 - PMB – trimitere materiale de informare cu privire la transportul public in Bucuresti si RATB

1 decembrie 2009 - parteneri – trimitere materiale –modele de contracte , documentatii

1 mai 2010 -PMB- traducere si propunere de contract RATB-PMB in vederea discutarii lui cu grupul de lucru, distribuire partenerilor

mai (2 zile) 2010 -prima intalnire a grupului de lucru, propuneri de modificare a contractului, constrangeri in aplicarea modelelor ( Bucuresti)

1 august 2010 -PMB –revizuirea contractului ca urmare a concluziilor primei intalniri , distribuire partenerilor

august (3 zile) 2010 - a doua intalnire a grupului de lucru- definitivarea contractului aplicabil RATB, identificarea riscurilor in urmarirea contractului, stabilirea parametrilor ce vor fi urmariti prin softul de urmarire (partener)

1 Octombrie 2010 - achizitionarea server si laptop, implementarea softului de urmarire a indicatorilor

Noiembrie 2010 (2 zile) - ultima intalnire a grupului de lucru –testare sistem, evaluare rezultate proiect pilot ( Bucuresti)

Page 13: CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT INTRE MUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATORMUNICIPALITATEA BUCURESTI SI OPERATOR

Componenta echipei de lucru pentru proiectul pilot

Bucuresti◦ Ion Dedu – PMB (contract)◦ Melania Mihaescu -PMB(contract)◦ Filip Atanasiu- PMB (soft)◦ Claudiu Moiseanu – RATB (soft)◦ Geanina Suditu – Metroul SA (consultant-contract)◦ Dan Gheorghiade - Metroul SA (consultant-contract)◦ Constantin Ballo – Metroul SA (consultant-contract si soft)