of 20 /20
VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA Modul 1: RELATII DE MUNCA

Contractul de Munca

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentare

Citation preview

Valente culturale SSMModul 1:
Contractul individual de munca
Contractul individual de munca este contractul în temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridic, în schimbul unei remuneraii denumite salariu.
Relatii de munca
O persoana fizic poate încheia un
contract de munc în calitate de salariat
dupa împlinirea vârstei de 15 ani
doar
Relatii de munca
VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
IMPORTANT!!! Contractul individual de munca se încheie anterior începerii raporturilor de munca. Drepturile i obligaiile privind relaiile de munca dintre angajator i salariat se stabilesc prin negociere. Munca prestat în temeiul unui contract individual de munca îi confer salariatului vechime în munca.
Relatii de munca
Clauze obligatorii in contractul individual de munca:
identitatea prilor;
locul de munca sau, în lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca în diverse locuri;
sediul sau, dup caz, domiciliul angajatorului;
funcia/ocupaia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din România sau altor acte normative i atribuiile postului;
criteriile de evaluare a activiii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
riscurile specifice postului;
data de la care contractul urmeaz sa isi produc efectele;
Relatii de munca
Clauze obligatorii in contractul individual de munca:
în cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporar, durata acestora, durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
condiiile de acordare a preavizului de ctre prile contractante i durata acestuia;
salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum i periodicitatea plii salariului la care salariatul are dreptul;
durata normal a muncii, exprimat în ore/zi i ore/saptamana;
indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaz condiiile de munca ale salariatului;
durata perioadei de proba.
VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
Durata normal a timpului de munca pentru salariaii angajai cu norma intreaga este de 8 ore / zi i de 40 de
În cazul tinerilor în varsta de pana la 18 ani durata timpului de munca este de 6 ore pe zi i de 30 de ore pe saptamana.
ore / saptamana
VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
Tinerii în varsta de pana la 18 ani nu pot presta munca suplimentar.
Relatii de munca
VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
Tinerii care nu au împlinit varsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte.
Relatii de munca
VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
Salariul reprezint contraprestatia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de munca si se pltete în bani, cel puin o data pe luna. Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizaiile, sporurile, precum i alte adaosuri.
Relatii de munca
VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
Angajatorul nu poate negocia i stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub salariul de baza minim brut orar pe ara.
ATENTIE!!! Angajatorul este obligat sa garanteze în plata un salariu brut lunar cel puin egal cu salariul de baza minim brut pe ara, care se stabilete prin hotrâre a Guvernului.
Relatii de munca
VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
Angajatorul poate încadra salariai cu fraciune de norma prin contracte individuale de munca cu timp parial, care se bucura de drepturile salariailor cu norma intreaga si ale caror drepturi salariale sunt proporionale cu timpul efectiv lucrat.
Relatii de munca
Modificarea contractului individual de munca
se refer la oricare dintre urmtoarele elemente:
durata contractului;
locul muncii;
felul muncii;
Relatii de munca
VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul prilor.
Relatii de munca
Contractul individual de munca poate inceta:
de drept;
ca urmare a acordului prilor, la data convenit de acestea;
ca urmare a voinei unilaterale a uneia dintre pri, în cazurile i în condiiile limitativ prevzute de lege.
Relatii de munca
Concedierea
Relatii de munca
Demisia
reprezinta actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scris, comunica angajatorului încetarea contractului individual de munca, dup împlinirea unui termen de preaviz.
Relatii de munca
Raspunderea disciplinara
Angajatorul dispune de prerogativa disciplinar, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sanciuni disciplinare salariailor si ori de câte ori constata ca acetia au svârit o abatere disciplinar.
Relatii de munca
Conflictul de munca
reprezint orice dezacord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de munca.
Relatii de munca
Jurisdictia muncii
Judecarea conflictelor de munca este de competenta instanelor.
Cauzele sunt scutite de taxa judiciar de timbru i de timbrul judiciar. Cererile referitoare la soluionarea conflictelor de munca se judeca în regim de urgenta. Termenele de judecata nu pot fi mai mari de 15 zile.
Relatii de munca