of 1 /1
continued from inside back cover Inhibition of inflammatory mediators contributes to the anti-inflammatory activity of KYKZL-1 via MAPK and NF-N NB pathway Guang-Lin Xu, Yi-Fang Du, Jing Cheng, Lin Huan, Shi-Cui Chen, Shao-Hua Wei, Zhu-Nan Gong, Jie Cai, Ting Qiu, Hao Wu, Ting Sun, Gui-Zhen Ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 The role of renal proximal tubule P450 enzymes in chloroform-induced nephrotoxicity: Utility of renal specific P450 reductase knockout mouse models Senyan Liu, Yunyi Yao, Shijun Lu, Kenneth Aldous, Xinxin Ding, Changlin Mei, Jun Gu . . . . . . . . . . 230 Evaluation of the pharmacokinetics and cardiotoxicity of doxorubicin in rat receiving nilotinib Zhi-yong Zhou, Li-li Wan, Quan-jun Yang, Yong-long Han, Yan Li, Qi Yu, Cheng Guo, Xiao Li . . . . 238 Multi-parameter in vitro toxicity testing of crizotinib, sunitinib, erlotinib, and nilotinib in human cardiomyocytes Kimberly R. Doherty, Robert L. Wappel, Dominique R. Talbert, Patricia B. Trusk, Diarmuid M. Moran, James W. Kramer, Arthur M. Brown, Scott A. Shell, Sarah Bacus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Treating chronic arsenic toxicity with high selenium lentil diets Shweta Sah, Albert Vandenberg, Judit Smits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Contents continued

  • Upload
    ngonhu

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Contents continued

Page 1: Contents continued

continued from inside back cover

Inhibition of infl ammatory mediators contributes to the anti-infl ammatory activity of KYKZL-1 via MAPK and NF- B pathway

Guang-Lin Xu , Yi-Fang Du , Jing Cheng , Lin Huan , Shi-Cui Chen , Shao-Hua Wei , Zhu-Nan Gong , Jie Cai , Ting Qiu , Hao Wu , Ting Sun , Gui-Zhen Ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

The role of renal proximal tubule P450 enzymes in chloroform-induced nephrotoxicity: Utility of renal specifi c P450 reductase knockout mouse models

Senyan Liu , Yunyi Yao , Shijun Lu , Kenneth Aldous , Xinxin Ding , Changlin Mei , Jun Gu . . . . . . . . . . 230 Evaluation of the pharmacokinetics and cardiotoxicity of doxorubicin in rat receiving nilotinib

Zhi-yong Zhou , Li-li Wan , Quan-jun Yang , Yong-long Han , Yan Li , Qi Yu , Cheng Guo , Xiao Li . . . . 238 Multi-parameter in vitro toxicity testing of crizotinib, sunitinib, erlotinib, and nilotinib in human cardiomyocytes

Kimberly R. Doherty , Robert L. Wappel , Dominique R. Talbert , Patricia B. Trusk , Diarmuid M. Moran , James W. Kramer , Arthur M. Brown , Scott A. Shell , Sarah Bacus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Treating chronic arsenic toxicity with high selenium lentil diets Shweta Sah , Albert Vandenberg , Judit Smits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256