Click here to load reader

Conta Fin. de Raportare

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Conta Fin. de Raportare

 • SintezesigrileUNIVERSITATEASPIRUHARETFACULTATEADEMANAGEMENTSPECIALIZAREACIGANULII,ZI,FR,IDDISCIPLINA:CONTABILITATEAFINANCIARADERAPORTARE

  I.SINTEZECapitolul1.Contabilitateastocurilor 1.1.CaracterizaregeneralaStocurilefacpartedincategoriaactivelorcirculante.Unactivseclasificacaunactivcirculantcand:

  esteachizitionatpentruconsumpropiusauinscopulcomercializariisiseasteaptasafierealizatintermende12lunidelaincheiereaexercitiuluifinanciar;

  estereprezentatdecreanteaferentecicluluideexploatare; estereprezentatdetrezoreriesaudinechivalentedetrezorerieacarorutilizarenu

  esterestrictionatainscopulcomercializarii.Incategoriastocurilorsecuprindbunurilesiservicilecare,deregula,seasteaptasafie

  realizateinurmatoarele12lunideladatabilantului.Incategoriactivelorcirculantesecuprind:

  stocuri,inclusivvaloareaserviciilorprestatepentrucarenuafostintocmitafactura:

  creante; investitiipetermenscurt; casasiconturilabanci;

  Stocurilesuntactivecirculante:a) detinutepentruafivandutepeparcursuldesfasurariinormalea

  activitatii;b) incursdeproductieinvedereavanzariiinprocesuldesfasurarii

  normaleaactivitatiisausubformademateriiprime,materialesialteconsumabilecareurmeaza

  1.2.EvaluareastocurilorEvaluareastocurilor,potrivitreglementarilorcontabileromanestiseevalueazala

  urmatoarelemomente:laintrare,lainventariere,laincheiereaexercitiuluifinanciar,laiesire.EvaluareastocurilorlaintrareainpatrimoniuLaintrareainpatrimoniu,stocurilesuntevaluatesiinregistrateincontabilitateinfunctiedemodullordedobandire:

  A. Stocurilecumparate(materiiprime,materiale,marfuri,ambalajeetc)seevalueazalacostuldeachizitie,informareacaruiaintraurmatoareleelemente:

  a. pretuldecumpararefaraTVA;b. taxelenerecuperabile(taxevamale,accize,comisioane,sigurarietc);c. cheltuielidetransport,manipularesialtecheltuiecarepotfiatribuitedirectachizitiei

  stocurilor;d. TVAinscrisainfacturafurnizorului,incazulincarecumparatorulnuesteplatitorde

  TVA.B. Stocurilefabricate(produsefinite,semifabricateetc)seevalueazalacostuldeproductie,

  caresecompunedin:a. cheltuieliledirecte:cumateriileprime,cumaterialele,cusalariilemuncitorilordirect

  productivi;b. cotadecheltuieliindirecte:cuamortizareautilajelor,cureparatiile,cusalariile

  personaluluideconduceredinsectii.

 • C. Stocurileobtinutecutitlugratuitseevalueazalavaloareajusta(deutilitate),carereprezintapretulpresupuscailacceptaunclientincadruluneitranzactiicomercialecupretuldeterminatobiectiv.

  D. Stocurileadusecaaportinnaturaseevalueazalavaloareadeaport,stabilitainurmaevaluarii.

  1.2.1.EvaluareastocurilorlainventarieresilainchidereaexercitiuluifinanciarLasfarsituluiexercitiuluifinanciar,fiecareentitatetrebuiesarealizezeinventarierea

  patrimoniului.Laacestmomentstocurileseevalueazalavaloareaactuala,denumitasivaloaredeinventar.

  1.2.2.EvaluareastocurilorlaiesireadinpatrimoniuLaiesireadinpatrimoniu,princonsum,vanzare,donatii,distrugere.etc.Stocurilese

  evalueazasisescaddingestiunelavaloareadeintrare,utilizandu-seunadintreurmatoarelemetode:

  1. Metodaidentificariispecifice(IS)-constainevaluareabunurilorlacostulistoric(deintrare).Sepoatefolosiincazulproduselordefolosintaindelungata,caresepotidentificaprinserie,datadeintrare,costdeachizitie.

  2. Metodacostuluimediuponderat(CMP)-presupunecalculareamedieiponderateacosturilorunuianumitelement,fieperiodic(deexemplulasfarsitullunii),fiedupafiecarereceptie.

  Dacasecalculeazalasfarsitullunii,costulmediuponderat(CPM)sestabilestedupaformula: CPM=(VSi+Vi)/(QSi+Qi)incare:VSivaloareastoculuiinitial;Vivaloareaintrarilor;QSi-cantitateaexistentainstoculinitial;Qicantitatileintrate.

  Dacasecalculeazadupafiecarereceptie,costulmediuponderat(CPM)secalculeazadupaformula: CPM=(VSp+Vi)/(QSp+Qi),incare:VSp-valoareastoculuiprecedent;QSpcantitateaexistentainstoculprecedent;

  Prinponderareacantitatiloriesite(QE)cucostulmediuponderat(CPM)seobtinevaloareabunuriloriesitedingestiune(VE):

  VE)=(QE)*CPM3.Metodaprimulintratprimuliesit(FIFO)4.Metodaultimulintratprimuliesit(LIFO),5.Metodapretuluistandard(prestabilit) Diferenteledepretserepartizeazaasupravaloriibunuriloriesitecuajutorulunuicoeficient(K)caresecalculeazaastfel:

  K=(Soldinitialaldiferenteidepret+Diferentelepretcumulateaferenteintrarilorcursuluianului)/(Soldinitialalstocurilorlapretstandard+Valoareacumulatalapretstandardastocurilorintrate)

  Acestcoeficientsepondereazacuvaloareabunuriloriesitelacoststandard,obtinandu-sediferenteledepretaferentebunuriloriesite,careserepartizeazaasupracosturilor.6.Metodapretuluicuamanuntul

 • 1.3.Organizareacontabilitatiisinteticeastocurilor Existadouametodedeevidentasinteticaastocurilor:a) Metodainventaruluipermanent;b) Metodainventaruluiintermitent.

  Inconditiilemetodeiinventaruluipermanent,incontabilitateseinregistreazatoateoperatiiledeintraresideiesire,ceeacepermitestabilireasicunoastereainfiecaremomentamarimiistocurilor,atatcantitativ,catsivaloric. Metodainventaruluiintermitentconstainstabilireaiesirilorsiinregistrarealorincontabilitatepebazainventaruluistocurilorlasfarsitulperioadei.Astfel:

  Conturiledestocurisedebiteazalasfarsitulperioadeicusolduriledeterminatelainventarieresisecrediteazalainceputulperioadeiurmatoare,cuocaziaincluderiiincheltuieliasoldurilorconstatatelasfarsitulperioadeiprecedente;

  Intrariledestocuridincursulperiodeiseinregistreazadirectinconturiledecheltuieli,conformipotezeicaacestestocurisuntdestinateconsumuluisauvanzariisinupastrariiacestoraindepozit.

  Iesiriledestocurisedeterminaprincalculextracontabil,pebazaformulei:

  Stocuriinitiale+intraristocurifinale=iesiri

  1.3.1.ContabilitateaoperatiilorprivindstocurilecumparateA.Operatiiprivindintrariledestocuri-metodainventaruluipermanent

  Incursulexercitiului,toateoperatiileprivindcumparariledematerialesimarfuridelafurnizoriseinregistreazalacostuldeachizitieindebitulconturilordestocuriincorespondentacucreditulconturilordefurnizori,dacaaprovizionareasefacepecreditcomercialsiprinconturiledetrezoreriedacaseutilizeazainstrumentedeplataimediata.%=5311301MateriprimeCasa4426TVAdeductibilB).Operatiiprivindiesireastocurilor-metodainventaruluipermanent Consumuldemateriiprimesimaterialeseinregistreazapebazabonurilordeconsumsaufiseilimitadeconsum,formulacontabilaesteurmatoarea:

  601=301CheltuielicumateriiprimeMateriiprime

  C).Contabilitateaoperatiilorprivindstocurilecumparatemetodainventaruluiintermitenta.ladeschidereaexercitiuluisepreiaulacheltuielileperioadeistocurileintrate,reflectateinconturiledinclsaa3a,,Conturidestocurisiproductieincursdeexecutie.60 =3

  Cheltuielicumateriiprime,Conturidestocurisiproductieincursmaterialesimarfuri deexecutie

  b.cumparariledestocuriefectuateincursulperioadeiseinregistreazaprinrelatia:

  % =40160 FurnizoriCheltuielicumateriiprime,materialesimarfuri4426TVAdeductibila

 • c.lasfarsitulperioadeipebazalistelordeinventariereintocmite,stocurilefinalesuntreflectateprinformulacontabila:

  3 =60ConturidestocurisiproductieCheltuielicumateriprime,materialesimarfuriincursdeexecutie

  3.2.ContabilitateaoperatiilorprivindstocurilefabricateDacasefolosestemetodainventaruluipermanent,incursulexercitiuluia)pebazabonurilordepredare,transfer,restituire,produselereceptionateseinregistreazaincontuldeproductieprinrelatia:

  34 = 711Produse Venituridinproductiastocata

  Inregistrareademaisusestevalabilasiincazulutilizariimetodeiinventaruluiintermitent,cudeosebireacaeaseefectueazanumailafineleperiodeisinumaipentrustocurilefinaledeprodusesauproductieincursdeexecutie.b)Iesiredeproduseprinvanzare,metodainventaruluipermanentseinregistreazaprininregistrarea:

  711 =34

  VenituridinproductiastocataProduse

  c)Reluareaproductieiincursdeexecutielainceputulperiodeiurmatoaregenereazainregistrarea:

  711 =33Venituridinproductiastocata Productieincursdeexecutie

  Incazulutilizariimetodeiinventaruluiintermitent,ciclulcompletdeinregistrariseprezintaastfel:a.Decontareaasupraveniturilo,rastocurilorinitialedeprodusesiproductieincursdeexecutie:

  711 =33VenituridinproductiastocataProductieincursdeexecutie 34 Produseb.reluarealaconturiledestocuriaproduselorsiproductieiincursdeexecutieconsemnatelasfarsitulperioadeiinlisteledeinventariere:

  33 =71ProductieincursdeexecutieVenituridinproductiastocata

  1.3.3.Cazuriparticulare1.3.3.1.Contabilitateastocurilorlapretprestabilit

 • 3=40ConturidestocurisiproductiaConturidefurnizorisiconturiasimilateincursdeexecutie (cazulintrarilorlapretdeachizitie)308 sau71DiferentedepretlamateriiprimesiVenituridinproductiastocata(incazulintrarilordeMaterialestocuridinproductieproprie)328Diferentedepretlaobiectedeinventar348Diferentedepretlaproduse368Diferentedepretlaanimalesipasari

  Inconturiledediferentedepretseinregistreazadiferenteleintrepretulprestabilitsicostuldeachizitie.DeasemeneainaceleasiconturiseinregistreazasicheltuieliledetransportaprovizionaresialtecheltuieliaccesoriiincazulcandelefigureazaindocumentedistinctedefacturaLaiesireastocurilorsefaceinregistrarea:

  60 =3Cheltuielicumateriiprime, Conturidestocurisiproductieincursdeexecutiematerialesimarfuri(incazulconsumuluisivanzarilor)71 308VenituridinproductiastocataDiferentedepretlamateriiprimesimateriale(incazulvanzarilordeprodusesireluareaproductieiincursdeexecutie)328 Diferentedepretlaobiectedeinventar 348 Diferentedepretlaproduse 368 Diferentedepretlaanimalesipasari 378 Diferentedepretlamarfuri

  Inregistrarilesefacinnegrusaurosuinfunctiedefelulsisensuldiferenteinefavorabilesaufavorabile.

  1.3.3.2.Contabilitateamarfurilor Notiunigenerale Marfurilesuntbunuriachizitionatedinafaraentitatiipentruafivanduteinaceeasistare,faravreoprelucraresuplimentara.Suntasimilatemarfurilor:

  stocurileachizitionatepentruutilizarepropie(materiiprime,materiale,obiectedeinventaretc.)sicare,ulteriorsi-auschimbatdestinatiasiseoferasprevanzaretertilor.

  stocurileprovenitedinproductiepropie,caresevandprinmagazinepropii(semifabricate,produsefiniteetc.)

  Petraseulproducatorconsumator,marfurileparcurgdouastadiisianume:1. circulatiacuridicataamarfurilorcareconstainachizitionareademarfuriincantitati

  maridelaproducatorisaudelaaltifurnizoriinscopulrevanzariiacestoracatrealteentitaticomerciale,indeosebicelordevanzarecuamanuntul;

 • 2. circulatiacuamanuntulamarfurilorcareconstainvanzareamarfurilorconsumatorilorindividuali,precumsiunorentitatipentruconsumulpropiu.

  Diferentadintrepretuldevanzaresicostuldeachizitiealmarfurilor,poartadenumireadeadaoscomercialsaurabatcomercial.Cutoatecaexprimaaceeasirealitate,intreceledouanotiuniexista,totusi,deosebiriinceeaceprivestemoduldecalculsimomentulincaresefacecalculul:

  adaosulcomercialsedeterminainmomentulachizitionariimarfurilor,prinaplicareacoteideadaosasupracostuluideachizitie.

  rabatulcomercialsestabilesteinmomentulscoateriidingestiuneamarfurilorvandute,prinaplicareacoteiderabatasuprapretuluidevanzarealmarfurilor.

  ContabilitateastocurilorlapretcuamanuntulIncazulmetodeiinventaruluipermanentpoatefidelimitatacauncazparticularal

  variantaeideevidentalapretdevanzareastocurilordemarfuri.Inacestcazintrarilesiiesiriledemarfurisuntevaluatelapretdevanzareformatdinpretuldeachizitieplusadosulcomercial.Contulutilizatpentruevidentiereaadaosuluicomercialeste378Diferentedepretlamarfuri.a. Cumparariledemarfurisuntinregistrateprinformulecontabile:

  %=401371 FurnizoriMarfuri(pretuldeachizitie)4426TVAdeductibil

  si,371=%Marfuri378 Diferentedepretlamarfuri4428 Tvaneexigibila

  b. Vanzariledemarfuricuincasareainnumerar:5311=%Casainlei707 Venituridinvanzareademarfuri 4427 TVAcolectata

  c. Descarcareadegestiunedemarfurivandute%=371 Marfuri378Diferentedepretlamarfuri(rabatulaferentmarfiivandute)607Cheltuieliprivindmarfurilevandute(costulmarfiivandute)4428TVAneexigibila(aferentamarfiivandute)

  Coeficientulmediuderabat:K=(Si378+Rc378)/(Si371+Rd371Si4428Rc4428)

 • INTREBRI1.Caresuntelementeledeactivceintrncategoriaactivelorcirculante?

  2.Cereprezintstocurile?3.Cereprezintproductiancursdeexecutie?4.Caresuntcriteriiledeclasificareastocurilorncontabilitateafinanciara?5. CumsuntevaluatenbilantstocurileconfornIAS2.Stocuri?6. Careesteformuladecalculacostuluideachizitie?7. Caresunttehniciledemsurareacosturilor,confrmIAS2?8. Caresuntmetodeledeevaluareastocurilorlaiesireadinpatrimoniu?9. Cumsuntevaluatestocurilelaiesirenconformitatecutratamemtuldebaz?Darconform

  tratamentuluialternativ?10.Cereprezintvaloarearealizabilaneta?11.Careduntreducerilecomerciale?Darcelefinanciare?12.Reducerilecomercialesenregistreazasaununcontabilitate?13.Caresunttrasaturilemetodeiinventaruluipermanent?14.Caresunttrasaturileinventaruluiintermitent?15.Cumsedeterminadaosuluicomercialaferentmrfuriloriesite?16.Cumsestabilestemarimeastocurilorlasfarsitulluniiprinaplicareametodeiinventaruluipermanent?17.Cumsestabilestemarimeastocurilorlasfarsitulluniiprinaplicareametodeiinventaruluiintermitent?

  18.Cumseintegistreazasemifabricateledinproductiepropie19.Cumseinregistreazaincontabilitatedescarcareadegestiuneincazulvanzariimarfurilorcuamanuntul?20.Cumsedeterminapretuldevanzarealmarfurilorcuamanuntul?21.Cumseiregistrezadareainfolosintaaobiectelordeinventar?22.Cumtrebuiecalculatprovizionulnecesar:

  a)pefiecaresortiment;b)pecategoriidestocuri? Bibliografie

  1.OMFP3055/2009pag.12la14;2.F.Coman,Contabilitateafinanciarasociettilorcomerciale,pag.71-883.M.Ristea,Contabilitateafinanciarantreprinderii,Ed.Universitar2005pag.211-267.4.IAS2,,Stocuri.

  CAPITOLUL2.CONTABILITATEADECONTRILORCUTERTII

  2.1.DelimitarisistructuriprivinddecontarilecutertiiPrincategoriadedecontaricutertiisuntdelimitatetoatedatoriilesicreantelefatadeterte

  persoane,cutermendedecontarescurt.Deasemenea,suntinclusesidecontarileintreexercitiilefinanciare,determinatedevalorilederegularizaredelaunexercitiulaaltul.Nusuntincluseincategoriadecontarilorcutertiidatoriilesicreantelefinanciaredeterminatedecreditelepetermenscurtprimite,respectivacordatedeentitate. Datoriilepetermenscurtexprimafondurilefurnizatedetertipentrucareentitateatrebuiesaacordeoprestatiesauunechivalentvaloric.Persoanelefizicesijuridicefatadecareentitateaareobligatiibanestisuntdenumitecreditori.Definitastfelcreditorulreprezintapersoanacareincadrulunuiraportpatrimonialaavansatovaloareeconomicasiurmeazasaprimeascaunechivalentvaloricsauocontraprestatie.

 • Creantelepetermenscurtsauactiveleincursdedecontarereprezintavalorileeconomiceavansatetemporardeentitatealtorpersoanefizicesaujuridicesipentrucareurmeazasaprimeascaunechivalentvaloric.Acestechivalentpoatereprezentaosumadebani,olucraresauserviciu.Toatepersoanelefizicesaujuridicecareaubeneficiatdevaloareavansata,urmandsadeaechivalentulcorespunzator,suntdenumitedebitori.Deci,debitorulreprezintapersoanacareincadrulunuiraportpatrimonialaprimitovaloaresiurmeazasadeaunechivalentvaloricsaucontraprestatie.

  Creantelesidatoriileentitatiloreconomiceseinregistreazaincontabilitatelavaloarealornominalainscrisapedocumente.Creantelesidatoriileinvalutaseinregistreazaincontabilitateatatinlei,lacursuldeschimbexistentladataefectuariioperatiilor,catsiinvaluta.Diferenteledecursvalutardintredatainregistrariicreantelorsidatoriilorsidatadecontariiacestoraseinregistreazacaveniturisaucheltuielifinanciare,dupacaz.

  2.2.CONTABILITATEADECONTRILORCUFURNIZORIISICLIENTII2.2.1.Caracterizaregenerala Operatiilecomercialepresupunlegaturadintredouaentitatieconomice:

  furnizorii,careincalitatedevanzator,puneladispozitiatertilorbunurisauserviciicontracost,pebazauneiintelegeriprealabile;

  clientii,careincalitateadecumparator,achizitioneazacontracostbunurisauservicii.

  Furnizorulinregistreazaincontabilitatecreantelefatadeclientpentrubunurilesiserviciilelivrate,darsidatoriipentruavansurileprimitedelaclienti.

  Clientulinregistreazaincontabilitatedatoriilefatadefurnizoripentrubunurilesauserviciileachizitionate,darsicreantepentruavansurileacordatefurnizorilor.

  Contabilitateaanaliticaafurnizorilorsiclientilorsetinepecategorii(internisiexterni),petermenededecontare,precumsipefiecarepersoanafizicasaujuridica.PrincipaluldocumentdeevidentaoperativasianaliticaaclientilorsifurnizoriloresteSituatiaincasariiachitariifacturilor.

  Dinpunctuldevederealmomentuluidecontarii,vanzarilecumparariledebunurisiserviciisepotclasificaastfel:

  vanzarisicumpararicudecontareimediata(innumerar), vanzarisicumpararipecreditcomercial(clasicsaucambial),cudecontareaulterioara;Creditulcomercialclasicesteamanarealaplataacordatadecatrefurnizorclientuluicand

  decontareasefaceulterior,folosindinstrumenteclasice(ordindeplata,cec,chitanta).Creditulcomercialcambialesteuncreditprevazutintr-unefectcomercial(biletlaordinsi

  cambie),incareseconsemneaza,printrealtele,sumadeplata,scadentasibancalacaresevadecontarea.

  Dinpunctuldevederealdestinatieibunurilorsiserviciilorcomercializate,respectivprestate,sedistingcreante,respectivdatorii,careprovindinvanzaricumpararide:

  stocurisiservicii; imobilizari.Incontabilitateseinregistreazadistict,,creanteleincerte,precumsi,,datoriilesicreantele

  aferentelivrarilordebunurisiserviciipentrucarenus-auintocmitfacturipanalasfarsitullunii.

  2.2.2.Contabilitateadecontarilorcufurnizorii.Reducerilecomercialesireducerilefinanciare.

  Furnizoriipotacordaclientilorreduceridepreturi,caresuntdedouafeluri:reducericomerciale(rabatul,remiza,risturnul);reducerifinanciare(scontul).

  Rabatulreprezintareducereapecareopoateacordafurnizorulclientuluipentrucalitateainferioaraabunurilorlivrate.

 • Remiza(discountul)estereducereapecareoacordafurnizorulpentruconsideratiefatadeclient,fidelitateaclientului,volumulmarealcumpararilor.

  Risturnulesteoreducereanualasiglobalaacordatapentrudepasireaunuiplafonvaloricanualalcumpararilor.

  Diferentadintrepretuldevanzaresireducerilecomercialeportadenumireadenetcomercial.

  Scontulestereducereadecarepoatebeneficiaclientul,dacaacestaisiplatesteinaintedescadentadatoria,sumarezultatapurtanddenumireadenetulfinanciar.

  Conformlegislatieifiscaleinvigoare,reducerilecomercialesifinanciarenusecuprindinbazadeimpozitare.

  ConturiutilizateContabilitateasinteticaadecontarilorcufurnizoriiserealizeazacuajutorulgrupei40,,

  Furnizorisiconturiasimilate,caresedetaliazapeurmatoareleconturi: 401Furnizori 403Efectedeplatit 404Furnizorideimobilizari 405,,Efectedeplatitpentruimobilizari 408Furnizorifacturinesosite 409Furnizori-debitori

  Incadrulgrupei40seintalnesteuncontceprezintafunctiacontabilainversa(deactiv),fatadecelelalte.Acestaestecontul409,,Furnizoridebitori,contdeactiv,ceestestructuratindouaconturisinteticedegradulII.

  Contabilitateaoperatiunilorprivinddecontarilecufurnizorii,Avansuriacordatefurnizorilor.Efectecomerciale

  Aprovizionareacustocuri:

  %=4013FurnizorConturidestocurisiproductieincursdeexecuti4426TVAdeductibila

  Aprovizionareacuimobilizarinecorporalesicorporale

  %=404Furnizorideimobilizari20Imobilizarinecorporale21Imobilizaricorporale4426TVAdeductibila

  Primirealucrarilorsiserviciilordelafurnizori:%=40161FurnizoriCheltuielileculucrarilesiServiciileexecutatedeterti62CheltuielicualteserviciiExecutatedeterti4426TVAdeductibila

 • pentruaprovizionareacustocuri,cuimobilizarinecorporalesicorporalesipentrulucrarilesiserviciileexecutatedetertipentrucarenus-auprimitfacturilepanaladatainchideriiexercitiuluifinanciar:

  %=4083Furnizorifacturinesosite Conturidestocurisi productieincursdeexecutie20Imobilizarinecorporale21Imobilizaricorporale61CheltuielileculucrarilesiServiciileexecutatedeterti62CheltuielicualteserviciiExecutatedeterti4428TVAneexigibila

  Ladeschidereaexercitiuluifinanciarurmator,inregistrareademaisussestorneazainnegru,urmandca,laprimireafacturii,aceastasafierepusadinnoucuurmatoarelemodificari:

  modificaridesumedacaestecazul; TVAneexigibilaseinlocuiestecuTVAdeductibila; Contul,,Furnizori-facturinesositeseinlocuiestecu,,Furnizori

  platafacturilorfurnizorilorpebazadeefectecomerciale:

  401=403FurnizoriEfectedeplatit.,sau404=405FurnizorideimobilizariEfectedeplatitpentruimobilizari

  plataefectelorcomercialesiafurnizorilorprinviramentbancar

  %=512403ConturicurentelabanciEfectedeplatit405Efectedeplatitpentruimobilizari401Furnizori404Furnizorideimobilizari

  acordareadeavansuripentrucumpararidebunuridenaturastocurilorsauprestarideservicii/lucrariexecutate:

  %=5124091FurnizoridebitoripentruCumpararidebunuridenaturastocurilor

 • 4092Furnizoridebitoripentruprestariservici/executaridelucrari

  decontareafurnizorilorpebazadisponibilitatilorbanestisiaavansuriloracordate:

  401=%Furnizori512Conturicurentelabanci 409 Furnizoridebitori

  Contabilitateaoperatiilorprivinddecontarilecufurnizoriiexternia)inregistrareamarfurilorimportate:371=%401Furnizori446Taxevamale447Comisionvamalb)platainvamaataxelorvamale,acomisionuluisiaTVA:%=5121446Taxevamale447Comisionvamal4426TVAc)achitareafurnizoruluiexternincazulexistenteidiferenteifavorabiledecursvalutar401=%Furnizoriexterni5124765Venituridindiferentedecursvalutard)achitareafurnizoruluiexternincazulexistenteidif.decursvalutarnefavorabile%=5124401Furnizori665Ch.cudiferentedecursvalutar

  2.2.3.ContabilitateaoperatiilorprivinddecontarilorcuclientiiIncontabilitatesuntdelimitatesievidentiate,castructuridistincte,creantelesubforma

  clientilorincerti,clientiinlitigiusiclientidubiosi. Clientiidevinincertiincazulincarecreantelenus-auincasatlatermenulconvenitsiexistaconditiicaredeterminalipsadeincredereincapacitateafinanciaraaacestorpartenericomercialidea-sionoraobligatiileasumate. Clientiisuntlitigiosiinsituatiaincares-adeschisoactiunejudecaroreascapentrurecuperareasumelorcarefacobiectulcreantelor. Clientiisuntdubiosiinsituatiaincarecreantelesuntirecuperabile.Conturiutilizate411Clieti

  4111Clienti 4118Clientiincertisiinlitigiu 413Efectedeprimitdelaclienti 418,,Clientifacturideintocmit 419Clienticreditori

 • 2.2.3.1.Operatiuniprivinddecontareacuclientii.Contabilitateaefectelorcomerciale.Contabilitatealivrarilorfarafactura.Scontareaefectelorcomerciale. Contabilitateaoperatiilorprivinddecontarilecuclientiipresupunurmatoareletipurideinregistrari:A.Clientiinterni

  livraridebunuri,executariledelucrarisiprestariledeservicii:

  4111=%Clienti70 Cifradeafaceri 4427 TVAcolectata

  primireaavansuluidelaclientipentrulivrariulterioaredebunurisauprestariulterioaredelucrari,respectivservicii:

  512=419ConturicurentelabanciClienticreditori

  acceptareaefectelorcomercialedeincasat

  413=4111EfectedeprimitdelaclientiClienti

  remitereaspreincasareaefectelorcomercialedeincasat

  -incazulcecurilor

  5112=413CecurideincasatEfectedeprimitdelaclienti-incazulcelorlanteefectecomerciale

  5113=413EfectedeincasatEfectedeprimitdelaclienti

  inregistrareaclientilorrauplatnicisauinlitigiu

  4118=4111ClientiincertisauinlitigiuClienti

  pentrulivrariledebunuri,prestariledeservicii,pentrucarenus-auintocmitfacturipanaladataincheieriiexercitiuluifinanciar:

  418=%Clientifacturideintocmit70Cifradeafaceri 4428 TVAneexigibila

  Lainceputulexercitiuluifinanciarurmator,inregistrareademaisussestorneazainnegru,urmandcalaintocmireafacturii,aceastasafierepusadinnou.cuurmatoarelemodificari: modificaridesumedacaestecazul; TVAneexigibilaseinlocuiestecuTVAcolectata,

 • Contul,,Clienti-facturideintocmitdevine,,Clienti

  Incasareaefectelorcomerciale

  512=%Conturicurentelabanci5112 Cecurideincasat 5113 Efectedeincasat

  Incasareacreantelorfatadeclient

  512 =4111ConturicurentelabanciClientiSau531Casa

  Inregistrareadecontariiavansurilorprimitedelaclienti

  419=4111Clienti-creditoriClienti

  trecereapepierderiaclientilordevenitiinsolvabili654=4118PierderidincreantesiClientiincertisauinlitigiu

  reactivareaclientilorscosidinevidenta4111=754ClientiVenituridincreantereactivatedebitoridiversiB.Clientiexterni.Operatiuni:a) livrareamarfurilorlaexternpebazafacturiiexternesiafacturiiexternedeuzintern:

  4111Clieti= 707Venituridinvanzareamarfurilor 708Venituridinactivitatidiverseb)inregistrareacheltuielilordeasigurare

  613Cheltuielicuprimeledeasigurare=401Furnizori

  c)platacontravaloriicheltuielilordeasigurare

  401Furnizori=5121Conturilabanciinlei

  d)incasareacontravaloriimarfurilorvandutelaextern(calculareadiferentelordecursvalutar):5124Conturilabanciinvaluta=4111Clientii 765Venituridindiferentede Valutar

  e) inregistrareacheltuielilordetransportpeparcursexternconformfacturii:

 • % =401Furnizori624Cheltuielidetransportdebunurisi

  depersonal665 Cheltuielidindiferentedecursvalutar

  f) platadatorieifatadeprestatoruldeservicii:

  401Furnizori =% 5124Conturilabanciinvaluta

  765 Venituridindiferentedecursvalutar.

  NTREBRI1.Ceoperatiiseincludcategoriiledecontarilorcutertii?2.Cereprezintadatoriilepetermenscurt?3.Cereprezintcreantelepetermenscurt?4.Careestedefinitiadatoriilorcomerciale?,daracreantelorcomerciale?5.Careestesituatiancareclientiidevinincerti?6.Cesuntclientiilitigiosi?7.Cesuntclientiidubiosi?8.Cesuntefectelecomerciale?9.Ceestetrgtorul?Dartrasul?10.Cumsenregistreazncontabilitateavansurileprimitedelaclienti?11.Cumsenregistreazncontabilitateaprovizionareacumateriiprimesimaterialepebazdeavizdeexpeditie?12.Cumsenregistreazsisedeconteazavansurileacordatefurnizorilor?13.Cumseinregistreazaincasarealascadentaaunuibiletlaordin?14.Cumsereflectaincontabilitateplatauneidatoriiindevize?15Cumseinregistreazaincasareauneicreanteindevize?16.Cumseinregistreazaincontabilitate,creantafatadeunclientaflatinfaliment,probabilitateadeincasarefiindunanumitprocentdincreanta?. Bibliografie1.F.Coman,Contabilitateafinanciarasociettilorcomerciale,Ed.FRM,Bucuresti2006,pag.89-1062.M.Ristea,Contabilitateafinanciarantreprinderii.Ed.UniversitarBucuresti2005.3.Sinteze

  2.4.CONTABILITATEADECONTRILORCUPERSONALUL2.4.1.Notiunigeneraleprivinddecontarilecupersonalul

  Alaturideresurselemateriale,fortademuncareprezintaunfactorprincipalinproducereadebunurisiprestareadeserviciidincadrulentitatiloreconomice.Inschimbulmunciidepuse,personalulangajatprimesteunsalariu,caresestabilesteprinnegociereintreangajatorsisalariati.Atatentitatilecareausalariaticucontractdemunca,catsiangajatiirespectivitrebuiesasuporteanumitecheltuieliprivindpersonalul,asigurarilesiprotectiasociala:

  RETINERIDISALARIISUPORTATEDECATREANGAJATI CHELTUIELISALARIALESUPORTATEDECATREANGAJATOR

  2.4.2.ContabilitateacheltuielilorsuportatedeangajatisidecontariidrepturilorcuveniteangajatilorA.CheltuielilecupersonalulsuportatedeangajatContributiapersonaluluilaasigurarilesociale421Decontaricupersonalul=4312Contributiaangajatilorlaasigurarile sociale

 • Contributiapersonaluluilafonduldesomaj

  421Decontaricupersonalul=4372ContributiaangajatilorlaFonduldesomaj

  Contributiapersonaluluilaasigurriledesnatate

  421Decontaricupersonalul=4314Contributiaangajatilorlaasigurarilesocialedesanatate

  Impozitulpesalarii

  421Decontaricupersonalul=444Impozitulpesalarii

  AvansuriretinutechenzinaII-a

  421Decontaricupersonalul=425Avansdinsalariu

  Alteretineri(rate)421Decontaricupersonalul=427Retineridinsalariu

  B.Cheltuielilesalarialesuportatedeangajator fonduldesalariirealizat

  641heltuielicupersonalul=421Decontaricupersonalul

  contributiaentitatiilaasigurarilesociale

  6451Ctributiaunitatiilaasigurarile=4311Contributiaunitatiilaasigurarile sociale

  contributiaentitatiilafonddesomaj

  6452Contributiaunitatiilafonduldesomaj=4371Contributiaunitatiilafondul desomaj

  contributiaentitatiilaasiguraridesanatate

  6453Chelt.cucontributiaangajatoruluipentru=4313Contributiaangajatoruluila ajutoruldesomaj asigurarisocialedesanatate

  contributiaentitatiipentruaccidentedemunca

  6454Chelt.angajatoruluila=4315Contributiaangajatoruluilafondulderiscfondulderisc

  contributiaentitatiipentruconcediisiindemnizatii

  6455Chelt.angajatoruluila=4317Contributiaangajatoruluipentruconcediisiindemnizatiiconcediisiindemnizatii

  comisionuldatoratITM

  622Cheltuieliprivindcomisioanele=4281ComisionCamerademuncasionorariile

 • contributiaentitatiilafonduldegarantarepentruplatacreantelorsalariale

  6456Cheltuielicucontribuia=4373contributiaentitatiilafonduldedelafonduldegarantaresalarialgarantaresalariala

  Achitareadatoriilor Achitareacontributiilorlaasigurarilesocialedesanatate

  4313=51214317=51214314=5121

  Achitareafonduluidesomaj4371=51214372=5121

  Achitareaimpozituluipevenituriledinsalarii444=5121

  Achitareacontributieipentruaccidentedemuncasiboliprofesionale4315=5121

  AchitareacomisionuluicatreITM4281=5121

  Achitarearatelorretinute427=5121NTREBRIRECAPITULATIVE

  1. Cumsecalculeazsalariulbrutimpozabil?2. Cumsecalculeazsalariulnetdeplat?3. Cereprezintcontributiapentruasigurrilesociale,contributiapersonaluluipentruasigurri

  sociale,respectivpentrupensiasuplimentar?4. Cereprezintcontributialafonduldesomaj?5. Cereprezintcontributialaasigurrilesocialedesntate?1. Cumseinregistreazaincontabilitateretineriledinsalarii? Bliografie1M.Ristea,Contabilitateafinanciarantreprinderii,Ed.Universitar2005,pag.2953072.F.Coman,Contabilitatesociettilorcomerciale,Ed.FRMBucureti2006,pag.106-1143.Sinteze

  2.5.CONTABILITATEADECONTRILORCUBUGETULDESTATSIFONDURISPECIALE

  2.5.1.StructuradatoriilorsicreantelorfiscaleDatoriilefiscaleconcretizateinimpozite,taxesicontributiisepotclasificaastfel:Impozitedirecte,caresuntsuportatedirectdeceicareleplatesc:

  Impozitulpeprofit, Impozitulpevenitulmicrointreprinderilor, Impozitulpevenituriledinsalarii, Impozitulpedividende, Impozitelesitaxelelocale:impozitulpecladiri,peterenuri,pevenitulagricol,taxape

  mijloaceledetransport,publicitate,afisajsireclamaetc. Fondurilespeciale:fonduldesanatate,fondulpentrumediu,fondulpentruturism,etc.

  Impoziteindirecte,cuprinseinpreturilebunurilorsiserviciilor:Taxapevaloareaadaugata;Accize;Taxevamale;

 • Taxepentrujocuridenoroc;Taxepentrueliberareadelicente,autorizatiidefunctionareetc.Dinrelatiilecubugetuldestatpotapareasianumitecreantefatadeacestbuget(varsaminte

  virateinplus,subventiideprimit).2.5.2.ImpozitulpeprofitsipevenitCalculareaimpozituluipeprofitsipevenit Impozitulpeprofitdatoratsecalculeazasiseinregistreazatrimestrial,parcurgandu-seurmatoriipasi:1. determinarearezultatuluicontabilcumulatdelainceputulanului=venituricumulate-cheltuielicumulate;2. determinarearezultatuluiimpozabil,cumulatdelainceputulanului:

  Rezult.impoz.cumulat=Rez.cotab.cumul.+chelt.neded.veniturineimpoz.pierder.fisc.dinaniiprecedenti

  3. calculareaimpozituluipeprofitdatorat,cumulatdelainceputulanuluipanalasfarsitulanului/panalasfarsitultrimestruluipentrucaresefacecalculul:

  Impozitpeprofit=Rez.impozabilcumulat16%

  4. determinareaimpozituluipeprofitaferenttrimestruluipentrucaresefacecalculul:

  Impozit=Impozpeprofitcumulatimpozpeprofitaferenttrim.pentrucaresefacecalculul

  Infunctiedefluctuatiarezultatuluiimpozabildelauntrimestrulaaltul,diferentatrimestrialaprivindimpozitulpeprofitpoatefi: pozitiva,dacaintrimestrulrespectivs-arealizatprofit; negativa,dacaintrimestrulrespectivs-arealizatpierderi.

  ConturiutilizateContabilitateadecontarilorprivindimpozitulpeprofit/venitserealizeazacuajutorul

  contului441,,Impozitulpeprofit/venit,caresedetaliazaindouaconturioperationaledegradulII: Contul4411,,ImpozitpeprofitContul4418,,Impozitulpevenit

  Dupacontinutuleconomicsuntconturidedatoriifiscale,iardupafunctiacontabilasuntconturibifunctionale,caretinevidentadecontarilorcubugetulstatului/bugetelorlocaleprivindimpozitulpeprofit/venit.

  Operatiuniprivindimpozitulpeprofit

  a)inregistrareacheltuielilorcuimpozitulpeprofit691Cheltuielicuimpozitulpeprofit=441Impozitulpeprofitb)plataimpozituluidatorat441Impozitulpeprofit=5121Conturilabancic)inregistrareaimpozituluipeprofitplatitinplus441Impozitulpeprofit=691Cheltuielicuimpozitulpeprofitd)incasareaimpozituluipeprofitplatitinplus5121Conturilabanciinlei=441Impozitulpeprofit

 • INTREBRIRECAPITULATIVE1.Caresuntimpoziteledirecte?2.Caresuntimpoziteleindirecte?3.Caresuntcheltuielilenedeductibilefiscal?4.Caresuntcheltuielilecudeductibilitatelimitat?5.Caresuntveniturileneimpozabile?6.Cumsedeterminimpozitulpeprofit?7.Candsedatoreazimpozitulpeprofit?8.Careestecotadeimpozitare?

  Bibliografie1. M.Risteasicolab.Contabilitateafinanciaraaintreprinderii,EdituraUniversitara

  2005,pag,306307.2. F.Coman,Contabilitatesociettilorcomerciale,Ed.FRMBucresti114-1173. Sinteze4. Codulfiscal.Art.21,odulfiscal.Noulcodfiscal.EdituraHamangiu,2006.(pentru

  cheltuielideductibilesinedeductibile)

  2.5.3.Impozitulpesalarii Angajatorulesteobligatscalculeze,sretinprinstopajlasurssisvirezebugetuluidestatimpozitulpeveniturilesalarialealeangajatilor,prinaplicareauneicoteprocentualeasupravenituluisalarialstabitn,,Statuldesalariipentrufiecareangajatnparte.Dacsumadeducerilorfiscaledecarebeneficiazunangajatestemaimaredectvenitulsalarialimpozabil,angajatulrespectivnuplatesteimpozitulpesalariincontabilitateimpozitulpeveniturilesalarialealeangajatilorsecontabilizeaz:a)pedeoparte,caoretineredinveniturileangajatilor,prindebitareaconturilor:421,,Personalsalariidatorate,423,,Personalajutoaremateriale,si424,,Participareapersonaluluilaprofit.b)pedealtparte,datorieaangajatoruluifatdebugetuldestat,ncreditulcontului444,,Impozitulpevenituridenaturasalariilor.

  INTREBRIRECAPITULATIVE1.Lacesereferadecotarilecupersonalul?2.Cereprezintafonduldesalarii?3.Caresuntcomponentelevenituluibrutdinsalarii? Bibliografie

  1.F.Coman,Contabilitatesociettilorcomerciale,Ed.FRMBucresti114-1172.M.Risteasicolab.Contabilitateafinanciaraaintreprinderii,EdituraUniversitara2005,pag,307309.

  3.Sinteze

  2.5.4.ContabilitateaTVATVA:definire.Cefeldeimpoziteste?Cumsecalaculeaza?

  TVA-ulesteunimpozitindirect,calculatpevaloareaadaugatadecatrepersoaneleimpozabileinregistrateinscopurideTVAsisuportatdeconsumatoriifinali.PersoanaimpozabilainregistratainscopurideTVAtrebuiesaplateascabugetuluidestatdiferentadintresumataxeicolectatadelaclientiisaipentruvanzariledebunurisiserviciisitaxadeductibilaachitatasaudatoratadecatrepersoanarespectivapentruachizitiadebunurisisevicii.

  Conturiutilizate Contabilitateasinteticaataxeipevaloareaadaugataserealizeazacuajutorulcontului442,,TaxapevaloareaadaugataCuajutorulacestuicontsetineevidentadecontarilorcubugetuluistatuluiprivindtaxapevaloareaadaugata.IncadrulacestuicontdedistingurmatoareleconturisinteticedegradulII:

 • 4423,,TVAdeplataAacestcontdupacontinutuleconomicesteuncontdedatoriifiscale,iardupafunctiacontabilaesteuncontdepasiv,caretineevidentataxeipevaloareaadaugatadeplatitbugetuluidestat,aferentavanzarilordebunuri,executarilordelucrarisiprestarilordeservicii.

  Secrediteazacudiferentelerezultatelafineleperiodeiintretaxapevaloareaadaugatacolectata(maimare)sitaxapevaloareaadaugatadeductibila(maimica);sedebiteazacuplatileefectuatecatrebugetsicutaxapevaloareaadaugataderecuperat,compensata.SoldulcreditoralcontuluireprezintaTVAdeplatitbugetuluistatului.4424,,TVAderecuperat;acestcont,dupacontinutuleconomicesteuncontdecreantefiscale,iardupafunctiacontabilaesteuncontdeactiv,caretineevidentataxeipevaloareaadaugataderecuperatdelabugetulstatului. Sedebiteazacudiferentelerezultatelafineleperiopdeiintretaxapevaloareaadaugatadeductibila(maimare)sitaxapevaloareaadaugatacolectata(maimica);secrediteazacusumeleincasatedelabuget,inbazacereriiderambursaresicutaxapevaloareaadaugataderecuperat,compensatainperioadeleurmatoarecutaxapevaloareaadaugatadeplata. SolduldebitoralcontuluireprezintaTVAderecuperatdelabugetulstatului.4426,,Taxapevaloareaadaugatadeductibila;acestcontdupacontinutuleconomicesteuncontdecreantefiscale,iardupafunctiacontabilaesteuncontdeactiv. Sedebiteazacusumelecereprezintataxapevaloareaadaugatainscrisainfacturisauinaltedocumentelegaleemisedecatrefurnizoripentrubunurile,serviciilesilucrarileachizitionatedeentitatesauaferentamijloacelorfixerealizateincadrulentitatii;Secrediteazacusumeledeductibiledintaxapevaloareaadaugatacolectata,cusumelecereprezintaTVAdeductibilacedepasestevaloareaTVAcolectataceurmeazaaseincasadelabugetulstatului.Nuaresoldlasfarsitullunii.4427,,Taxapevaloareaadaugatacolectata;acestcont,dupacontinutuleconomicesteuncontdedatoriifiscale,iardupafunctiacontabilaesteuncontdepasiv.Secrediteazacutaxapevaloareaadaugatainscrisainfacturileemisecatreclientireprezentandlivrarideproduse,executaridelucrarisauprestarideservicii,cutaxapevaloareaadaugataaferentamijloacelorfixerealizateinregieproprie,aferentalipsurilorimputateetc. Sedebiteaza,cusumelereprezentandtaxapevaloareaadaugatadatoratabugetuluidestat,taxapevaloareaadaugatadeductibila,precumsitaxapevaloareaadaugatacorespunzatoareclientilorscosidinactivulpatrimonial.Nuaresoldlasfarsitullunii.4428,,Taxapevaloareaadaugataneexigibila:acestcont,dupacontinutuleconomicpoatefiuncontdecreante,pentrucumpararidebunurisiservicii:cenusuntinsotitedefacturilefurnizorilorsauuncontdedatoriipetermenscurt,pentruvanzaridebunurisiserviciicenusuntinsotitedefacturisipentrustocuriledemarfuriinregistratelapreturidevanzarecuamanuntulinentitatilecaretinevidentalaacestprtContabilitateaoperatiunilorprivindTVARegularizareTVADecontuldeTVASituatiaconturilorseprezintaastfel:Rulajdebitor=Solddebitor4426=44.650lei;Rulajcreditor=Soldcreditor4427=51.870leiLafineleluniisecomparasoldulconturilor4426,,TVAdeductibilacusoldulcontului4427,,TVAcolectata.Potapareatreisituatii:a)soldcont4426>soldcont4427rezultaTVAderecuperatb)soldcont4426

 • RegularizareaTVApresupuneinchidereaconturilor4426si4427sistabilireasumelordeplatitsaudeincasat,dupacaz.

  UltimaoperatiereferitoarelaTVAceseefectueazaincazuluneiluniesteceareferitoarelaregularizare.Incazulexempluluiprezentat:4427=%71.740lei.TVAcolectata4426.TVAdeductibila55.100lei

  442316.640lei TVAdeplata

  DacalafineleluniioentitateinregistreazaTVAderecuperat,sumaaferentapoatefirecuperatadelabugetinbazasolicitariiderambursat,dacasumaderambursatestemaimarede5.000leisaupoateficompensatacueventualelesumedeplatit,reprezentandTVA,inperioadeleurmatoare(situatiedesintalnita).

  NTREBRIRECAPITULATIVE1.CereprezintaTVA?Cefeldeimpoziteste?2.CecategoriideoperatiireprezintobiectslimpozitriiTVA?3.CaresuntdocumentelejustificativesideevidentaTVA?4.CereprezintaTVAdededus?5.Cereprezintprorata?6.CereprezintTVAcolectat?7.CereprezintTVAdeplat?DarTVAderecuperat?Cumsestabilesc?8.CereprezintTVAnedeductibil?9.Catecazurideutilizarea4428,,TVAnexigibilacunoasteti?

  Bibliografie1.M.Risteasicolab.Contabilitateafinanciaraaintreprinderii,EdituraUniversitara2005,pag,309315.2.F.Coman,Contabilitateafinanciarasociettilorcomerciale,Ed.FRMBucureti2006.,117120.3.Sinteze

  2.6.TaxelevamaleTaxelevamalesuntobligatiifiscalealeentittiidatoratebugetuluidestat.Sepercepin

  momentulncarebunuriletrecgranitelevamalealeuneitariinscopulimportului(taxevamaledeimport).

  Taxelevamalesedeterminprinaplicareacotelorprocentualeprevazuten,,Tarifulvamallavaloareainvamaabunurilorimportate.

  PentrutransformareainleiavaloriinvamaseutilizeazacursuldeschimbBNRdinziuaimportului.Momentuldatorariitaxelorvamaleestecelalnregistrariideclaratieivamale.

  Pentruinregistrareataxelorvamaleseutilizeazacontul446,,Alteimpozite,taxesivarsaminteasimilate.

  INTREBRIRECAPITULATIVE1. Cumsedefinesctaxelevamale?2. Cumsecalculeaztaxelevamale?3. Candseachita?4. Cumseiregistreazancontabilitate?

  Bibliografie1M.Risteasicolab.Contabilitateafinanciaraaintreprinderii,EdituraUniversitara2005,pag,316

 • 2.7.Accizele Accizelesuntobligatiifiscalealentreprinderiicarerezultadinactivitatiledesfasuratesireprezintataxespecialedeconsumatiecaresedatoreazabugetuluidestatpentruanumiteproduseprovenitedinproductiainternasaudinimport(bere,vinuri,bauturifermentate,alcooletilic,produsedintutun,uleiurimeinerale,cafea,autoturisme,bijuterii,parfumuri). Moduldecalculalaccizeisediferentazinfunctiedefelulproduselorceconstituieobiectulimpunerii,conformlegiiMomentuldatorriiaccizeloresteceldeladataefecturiilivrrii,datanregistrriideclaratieivamaledeimport, nregistrrilecontabilesunturmtoarele:

  Inregistrareataxeivamale635Cheltuielicu=446alteimpozite,taxesiAlteimpozite,taxesivrsmintesimilareVrsminteasimilate

  Achitareataxei446Alteimpozite=5121ConturilabncinleiVarsminteasimilate

  Bibliografie

  1M.Risteasicolab.Contabilitateafinanciaraaintreprinderii,EdituraUniversitara2005,pag,317318

  2.8.Impozitesitaxelelocale Impozitulpecladiri; Impozitulsitaxapeteren Taxaasupramijloacelordetransport

  Bibliografie1.F.Coman,Contabilitatesocietatilorcomerciale,Ed.FRMBucrsti318-322

  2.9.Altedecontrialeentittiicubugetulstatului Bibliografie

  1.M.Risteasicolab.Contabilitateafinanciaraaintreprinderii,EdituraUniversitara2005pag,318-320

  2.10.CONTABILITATEAOPERATIUNILORPRIVINDDECONTARILEINCADRULGRUPULUISICUASOCIATIIConturiutilizate Evidentadecontarilorincadrulgrupuluisicuasociatiisetinecuajutorulconturilordingrupa45,,Grupsiasociati,grupacecontineconturile:451-,,Decontariincadrulgrupului,453-,,Decontariprivindintereseledeparticipare,455-,,Sumedatorateasociatilor,456-,,Decontaricuasociatiiprivindcapitalul,457-,,Dividende.458-,,Decontaridinoperatiiinparticipatie

 • 2.10.1.ContabilitateadecontarilorincadrulgrupuluiA.acordareaunuiimprumutuneisocietatidincadrulgrupuluia)virareasumeicatresocietateadincadrulgrupului4511Decontariincadrulgrupului=512Conturilabancib)Inregistrareadobanzii4518Dobanziaferentedecontarilor=766Venituridindobanziincadrulgrupului

  c)incasareasumeiimprumutuluisiadobanziiaferente

  5121Conturilabanci=% 4511Decontariincadrulgrupului4518DobanziaferentedecontarilorincadrulgrupuluiB.primireaunuiimprumutdelaosocietatecucaresocietateaanalizataarerelatiideparticiparea)primireasumei512Conturilabanci =4531Decontariincadrulgrupuluib)calculareasiinregistrareadobanziideplata666Cheltuieliprivinddobanzile=4538Dobanziaferentedecontarilorincadrulgrupuluic)rambursareaimprumutuluisiplatadobanzii

  % =512Conturilabanci4531Decontariincadrulgrupului4538Dobanziaferentedecontarilorincadrulgrupului

  Decontaricuasociatiiprivindsumeledatorateacestora-operatiunia)primireauneisumedelaasociati(numerarsidividenderamaseladispozitiasocietatii)% =4551Asociaticonturicurente531Casa457Dividendeb)calculareasiinregistrareadobanzii666Cheltuielicudobanzile=4558Asociatidobanzilaconturicurentec)restituireaimprumutuluisiplatadobanzii%=512Conturilabanci4551Asociaticonturicurente4558Asociatidobanziconturicurente2.10.2.Decontaricuasociatiiprivindcapitalul-operatiunia)subscriereacapitaluluisocial456Decontaricuasociatiiprivindcapitalul=1011Capitalsubscrisnevarsatb)varsareacapitalului% =456Decontaricuasociatiiprivind512Conturilabanci banci531Casa2Imobilizari3Materiiprimeetcc)reducereacapitaluluisocial1012Capitalvarsat=456Decontaricuasociatiiprivindd)achitareasumelorcatreasociatcapitalul456Decontaricuasociatiiprivindcapitalul=512Conturilabanci

  2.10.3.Decontaricuasociatiiprivinddividendelea)inregistrareadividendelordatorate

 • 1171Rezultatulreportat=457Dividendeb)calculareaimpozituluipedividende(16%)457Dividende=446Alteimpozitesitaxec)virareaimpozituluipedividende446Alteimpozitesitaxe=512Conturilabanci

  d)evidentiereasumeiachitatesiaceleilasateladispozitiasocietatii457Dividende=% 531Casa 4551AsociaticonturicurenteBibliografie

  1.F.Coman,Contabilitatesociettilorcomerciale,Ed.FRMBucresti122-125

  2.11.CONTABILITATEADEBITORILORSICREDITORILORDIVERSIOperatiuniprivinddebitoriidiversia)inregistrareavaloriibunurilorconstatatelipsa:461Debitoridiversi =% 7588 Altevenituridinexploatare 4427 TVAcolectatab)vanzareadeactive461Debitoridiversi=%758Venituridinvanzareaactivelorsialteoperatiunidecapital4427TVAcolectatac)inregistrareavanzariiinvestitiilorfinanciarepetermenscurt461Debitoridiversi=50Investitiifinanciarepetermenscurtd)inregistrareadebitelorscazutedinevidentadatoritainsolvabilitatii:654Pierderidincreante=461sidebitoridiversiDebitoridiversie)reactivareadebitelor:

  461Debitoridiversi=754Venituridincreantereactivatef)inregistrareaimprumuturilorobtinutelaval.derambursareaobligatiunilor461Debitoridiversi=161 Imprumuturidinemisiuneadeobligatiunig)inregistrareadiferentelornefavorabiledecursaferentedebitelorindevize665,,Cheltuielicudiferente=461decursvalutarDebitoridiversih)incasareadebitelor% =461Debitoridiversi512Conturilabanci531CasaOperatiuniprivindcreditoriidiversia)datoriifatadetertipebazadetitluriexecutorii6=462ConturidecheltuieliCreditoridiversib)inregistrareadatoriilorcerezultadinachizitionareadetitlurideplasament512Conturilabanci=462Creditoridiversi

 • 531Casa=462Creditoridiversic)returnareasumelorprimitenecuvenite462Creditoridiversi=512ConturilabanciSau462Creditoridiversi=531Casa

  d)platacreditorilor462Creditoridiversi=% 512Conturilabanci513CasaBibliografie

  1.F.Coman,Contabilitatesociettilorcomerciale,Ed.FRMBucreti126-128

  2.12.CONTABILITATEACONTURILORDEREGULARIZAREIncadruluneisocietaticomercialecheltuielileefectuatesiveniturilerealizateinperioda

  curenta,darcareprivescperioadelesauexercitiilefinanciareurmatoare,cheltuieliderepartizatpemaimulteexercitiifinanciareseevidentiazacuajutorulconturilorderegularizare:471,,Cheltuieliinregistrateinavans,respectiv472,,Venituriinregistrateinavans

  Folosireaconturilorderegularizareesteimpusadeprincipiulindependenteiexercitiilorcarepresupunedelimitareaintimpaveniturilorsicheltuieliloraferenteactivitatiisocietatii,pemasuraangajariilorsiatreceriiacestoralarezultarulexercitiilorlacareserefera.

  Incazulincareuneleoperatiieconomico-financiarnupotfiinregistrateinconturilecorespunzatoaresuntnecesareclarificariiulterioare.Pentruevidentaacestorasefolosestecontul473,,Decontariledinoperatiiincursdeclarificare.

  OperatiunilederegularizareA.Cheltuieliinregistrateinavansa)exempluinregistrareafacturiicureparatianeprevazuta% =401Furnizori471Cheltuieliinregistrateinavans4426TVAdededusb)inregistrareapecheltuielicurenteacoteipartidincheltuielileinregistrateinavans611Cheltuielicureparatii=471CheltuieliinregistrateinavansB.Venituriinregistrateinavansa)inregistrareasumeiprimiteinavans512Casa=472Venituriinregistrateinavansb)includereapevenituricurentealeperiodeiurmatoareacoteiaferente472Venituriinregistrateinavans=70Venituridinredevente,locatii degestiunesichiriiC.Sumeincursdeclarificarea)inregistrareasumeiprimitefaradocument512Casainlei =473Decontaridinoperatiiincursde clarificareb)restituireasumelor,inregistrateincadruldecontarilordinoperatiiincursdeclarificare,sumenecuvenitesocietatii.473Decontaridinoperatiiincursde=% clarificare512Conturilabanci 531CasaBibliografie

  1. F.Coman,Contabilitatesociettilorcomerciale,Ed.FRMBucreti129-131

 • 2.13. CONTABILITATEAAJUSTRILORPENTRUDEPRECIEREACREANTELOR

  Laintrareainpatrimoniuuneisocietati,creantelesuntevaluatelavaloarealornominala.Cuocaziainventarierii,pentrufiecarecreantasestabilestevaloareaactuala,valoarecesestabilesteinfunctiedevaloareaprobabiladeincasat.2.13.1Operatiuniprivindconstituirea,majorarea,diminuareasauanulareaajustarilorpentrudepreciereacreantelor:a.Constituireaajustarilorpentrudepreciere6814= 49CheltdeexploatareAjustaripentrudepreciereaactivelorcirculantepivindajustaripentrudepreciereacreantelorb.majorareaajustarilorconstituieanterior6814=49CheltuielideexploatareAjustaripentrudepreciereaactivelorcirculanteprivindajustarilepentrudepreciereaactivelorcirculantec.diminuareaajustarilorconstituieanterior49Ajustaripentrudeprecierea=7814Venituridinajustaripentrudepreciereacreanteloractivelorcirculante

  d.anulareaajustariiconstituiteanterior49 =7814VenituridinajustaripentruAjustaripentrudepreciereacreantelordepreciereacreantelorBibliografie1.F.Coman,Contabilitatesociettilorcomerciale,Ed.FRMBucresti132133

  Capitolul3.CONTABILITATEATREZORERIEINotiuneadetrezoreriecuprindeansamblullichiditatilormonetaresiaechivalentelorde

  numerardecaredispuneoentitatepentruafacefataplatilorscadente.Lichiditatilemonetarereprezintamijloacelebanestiefectivepecareledetineoentitate(

  numerarulaflatincasieriaentitatii,disponibilitatilebanestiaflateinconturilabanci,avansuridetrezorerie).

  Echivalenteledenumerarreprezintainvestitiifinanciarepetermenscurt,caresuntusorconvertibileinmijloacebanestiefective(valorideincasat,titlurideplasament,altevalori).Operatiilefinanciareasimilatetrezorerieigenereazaangajamentesubformacreditelorbancarepetermenscurt.3.1.Contabilitateainvestitiilorfinanciarepetermenscurt

  Contabilitateainvestitiilorfinanciarepetrmenscurtsetinecuajutorulconturilordingrupa50,,Investitiifinanciarepetermenscurt,caresuntconturideactivcuexceptiacontului509,,Varsamintedeefectuatpentruinvestitiifinanciarepetermenscurt.Operatiuniprivindcontabilitateainvestitiilorfinanciarepeteremenscurt:a)-inregistrareaachizitieideactiuni:5081,,Altetitlurideplasament=% 512,,Conturilabanci 401,,Furnizorib)achitareafurnizorilor:

  401,,Furnizori=512,,Conturicurentelabanci

 • c)-vanzareaactiunilor512,,Conturicurentelabanci=% 5081,,Altetitlurideplasament 7642,,castiguridininvestitiifinanciarepe petermenscurtd)-inregistrareaconstituiriisuplimentariiajustarilor:

  Valoareadeinventarainvestitiilorfinanciarepetermenscurtsestabilesteinfunctiedecotareasaunuaacestoralabursadevalorisaupepiatasecundara.6864,,Chelt.financiareprivindajustarile=59,,Ajustaripentrupierderedevaloare pentrudepreciereaactivelorcirculanteaconturilordetrezorerie,,

  e)inregistrareadiminuariianulariiajustarilorconstituite: 59,,Ajustaripentrupierderedevaloare=7864,,Venituridinajustaripentruaconturilordetrezoreriepierdereadevaloareaactivelor circulante

  Valoareadeinventarainvestitiilorfinanciarepetermenscurtsestabilesteinfunctiedecotareasaunuaacestoralabursadevalorisaupepiatasecundara.

  f)Vanzareatitlurilordevaloare,reprezintamodalitateaceamaifrecventadeiesireaacestoradinpatrimoniuluneientitati.Operatiadevanzarepresupuneefectuareavanzariipropriu-ziseatitlurilor(lapretuldecesiune)siscoatereadingestiune(lavaloareadeintrare).Insituatiaincareactiunileserevandsubvaloareadeintrare% =5081,,Altetitlurideplasament461,,Debitoridiversi6642,,Pierderidininvestitiilefinanciarepetermenscurt

  g)inregistrareacomisionuluidatorat627,,Chel.cuserviciilebancare,,=401,,Furnizori

  h)incasareacontravaloriiactiunilorvandute512,,Conturilabanci=461,,Debitoridiversi

  i)platafacturiicatreinstitutiaspecializata401,,Furnizori=512,,Conturilabanci3.2.Contabilitateaconturilorlabanci

  Contabilitateadecontarilorprinconturilebancareincludoperatiunilecuvalorideincasat,operatiuniledeincasarisiplatiprincontcurent,creditelebancarepetermenscurtsidobanzileaferente.Evidentacontabilasetinecuajutorulconturilordingrupa51,,Conturilabanci,sianume:511Valorideincasat,acestcontdeactivesteutilizatpentruevidentiereavalorilordeincasat(cecuri,biletelaordin,cambii,waranturi,etc.),remisebanciiinvedereaincasarii,precumsiaefectelorremisesprescontare.Acestaesteuncontdeactiv,careareindebitvaloariledeincasatremisebancii,iarincreditsumeleincasate. Operatiuni:a)acceptareaefectuluicomercial,

  413,,Efectedeprimit=4111,,Clientib)remitereaefectuluilaordinspreincasare

  511,,Valorideincasat=413,,Efectedeprimitdelaclienti

 • c)incasareaefectului

  512,,Conturicurentelabanci=511,,Valorideincasat512-,,Conturicurentelabanci.Acestcontestebifunctionalsiesteutilizatpentruevidentiereadisponibilitatilorinleisiindevizeaflateinconturilabanci,precumsiasumelorincursdedecontare,,Sedebiteazacusumeledepusedincasieriasocietatii,cusumeleincasateprinvirament,etc,creditandu-secuplatileefectuate.518-,,Dobanzi.Cuajutorulacestuicontbifunctionalsetineevidentadobanzilordatorate,precumsiadobanzilordeincasat,aferentecreditelorprimitedelabanciinconturilecurentesidisponibilitatilordinconturilecurente.Sedebiteazacudobanziledeincasatsisecrediteazacudobanziledatorate.519-Creditebancarepetermenscurt.,avandfunctiadepasiv.ElestestructuratinoptconturisinteticedegradulII,saptedineleavanddreptscopclasificareacreditelorcontractate,ultimulevidentiinddobanziledeplatitaferenteacestorcredite.Operatiiprivindcreditelebancarepetermenscurta) primireacreditului

  512,,Conturilabanci =5191,,Creditebancarepetermenscurt

  b)achitareadobanzii

  666,,Cheltuieliprivinddobanzile =,,512,,Conturilabancic)rambursarearateicreditului

  5191,,Creditebancarepetermenscurt=512,,Conturilabancid)dobanzineachitatelascadenta:

  666,,Cheltuieliprivinddobanzile=5198,,Dobanziaferentecreditelor petermenscurte)inregistrareacredituluirestant

  5191,,Creditelorbancarepetermenscurt=,,5192,,Creditepetermenscurtnerambursate lascadenta

  f)achitareacredituluinerambursatlascadenta

  5192Creditepetermenscurtnerambursate=512,,Conturilabancilascadenta g)achitareadobanzii

  666,,Cheltuielilecudobanzii=512,,Conturilabanci

  3.3.ContabilitateaoperatiunilorprincasieriaentitatiiEvidentacontabilaaoperatiunilordeincasarisiplatiinnumerarsetinecuajutorulcontului

  531,,Casainvaluta,acesteaavandfunctiesideactiv.Evidentacontabilaaaltorvaloridetinuteincasieriauneisocietatisetinecuajutorulcontuluideactiv532,,Altevalori.Acestconttineevidentatimbrelorfiscalesipostale,abiletelordetratamentsiodihna,atichetelorsibiletelordecalatorieetc.Sedebiteazacuvaloareaacestorainmomentulachizitionarii,creditandu-seodatacudareainconsum.

 • Operatiuniprincasieriaentitatii:A.Casainleia)platainfavoareaunuifurnizor,unuicreditor,unuiavansdetrezorerie,plataavansurilorsalariale,platasalariilorlachenzunaaII-a,depunereauneisumelabanca:% =5311,,Casainlei401,,Furnizori462,,Creditori542,,Avansuridetrezorerie425,,Avansuridinsalarii421,,Salarii581,,Viramenteinterneb)incasariinlei:primireauneisumecaaport,incasareaprincasaavanzariidemarfuri,ridicareadinbancadenumerar:a) 5121Conturilabanciinlei=456,,Decontaricuasociatiiprivindcapitalulb)5311,,Conturilabanciinlei= 707 Venituridinvanzareamarfurilorc)5311,,Conturilabanciinlei=581,,Venituriinterne

  B.Casainvaluta Operatiuni:a)ridicareavaluteidelabanca

  581,,Viramenteinterne=5124,,Conturilabanciinvaluta si5314,,Casainvaluta=581,,Viramenteinterneb)acordareaavansuluidetrezorerie

  581,,Viramenteinterne=5314,,Casainvalutasi542,,Avansuridetrezorerie=581,,Viramenteinternec)justificareaavansuluidetrezorerieacordat:

  625,,Cheltuielicudeplasari...=542,,Avansuridetrezorerie

  d)inregistrareadepuneriidevalutaincasieriasocietatii(valuta):% =542,Avansuridetrezorerie5314,,Casainvaluta665,,Cheltuieliprivinddiferentedecursvalutar,,

  3.4.ContabilitateaacreditivelorsiviramentelorbancareAcreditivulreprezintadisponibilitatilebanestialeuneisocietati,evidentiateseparatintr-un

  contbancar,aflateladispozitiaunuifurnizor,disponibilitatidestinateefectuariideplaticatreacesta,odatacuindeplinireaconditiiloraferenteacreditivului.

  Evidentacontabilaaacreditivelorsetinecuajutorulcontului541,,Acreditive,contstructuratindouaconturianaliticedegradulII,sianume:

  5411,,Acreditiveinlei5412,,AcreditiveinvalutaAcesteconturisuntutilizatepentruevidentiereaacreditivelorinleisiinvaluta,deschisela

  bancipentruefectuareadeplatiinfavoareafurnizorilorinternisiexterni,precumsipentruevidentiereamiscariiacestorarezultatalplatilorefectuatesauaincetariivalabilitatiiacreditivelor.

  Debitulacestorconturireflectasumeledepusedebancaladispozitiatertilor;incazulacreditivelorinvalutasidiferenteledecursvalutarfavorabileaferenteexistentuluidinconturiledeacreditive.Creditulacestorconturireflectasumeleplatitefurnizorilorinternisauexterni,sumelevirateinconturilededisponibilitati,caurmareaincetariivalabilitatiiacreditivelor;incazul

 • acreditivelorinvalutasidiferenteledecursnefavorabileaferenteexistentuluidinconturiledeacreditive.A.Operatiuniprivindacreditiveleinlei:a) constituireaacreditivului.

  581,,Viramenteinterne=5121,,Conturilabanciinlei5411,,Acreditiveinlei=581,,Viramenteinlei

  b)sfectuareaplatiiaferentelivrariidemarfuriefectuate:

  401,,Furnizori=5411,,Acreditiveinleic)incetareavalabilitatiiacreditivului

  581,,Viramenteinterne=5411,,Acreditiveinlei si5121,,Conturilabanciinlei=581,,Viramenteinlei

  B.Operatiuniprivindacreditiveleinvaluta:a)deschidereaacreditivului

  581,,Viramenteinterne=5124,,Conturilabanciinvaluta5412,,Acreditiveinvaluta=581,,Viramenteinlei

  b)efectuareauneiplati:

  401,,Furnizori=5412,,Acreditiveinvaluta

  c)inregistrareadiferenteidecursvalutarfavorabile

  5412,,Acreditiveinvaluta=765,,VenituridindiferentedecursvalutarViramenteleinternesuntevidentiatecuajutorulcontului581,,Viramenteinterne.

  Acestcontestedeactiv,folositpentruevidentiereasumelorviratedintr-uncontdetrezorerieinaltul.Contulnuprezintasold.INTREBRIREPREZENTATIVE1.Careestedefinitiatrezoreriei?2.Caresuntdelimitarilesistructurleprivindtrezoreria.?3.Cumsedefinescsiceincludinvestitiilefinanciarepetermenscurt?Operatiuniprivindachizitiadeactiuni?4.Operatiuniprivindconstituirea,majorare,diminuareasauanularea,ajustarilorpentrupierdereadevaloare.ainvestitiilorfinanciarepetermenscurt?5.Princesecaracterizeazadecontarilefaranumerarsicaresuntconturilefolositeinoperatiunilecubanca?6.Operatiuniprivindcontabilitateaconturilorlabanci,inleisiinvaluta?7.Careestedefinitiacreditelorbancarepetermenscurt?8.Contabilitateaimprumuturilorbancarepetermenscurt?9.Contabilitateaoperatiunilordeincasarisiplatiinnumerar:conturi,documente?10.Cumdedefinesteacreditivulsicumseutilizeaz?Bibliografie1.Coman.Contab.fin.asocietatilorcomerciale,FRM,Bucuresti2006,pag.134-1502.M.Risteasicolab.Contabilitateafinanciaraaintreprinderii,EdituraUniversitara2005pag,341-3963.Sinteze.

 • Capitolul4.CONTABILITATEACHELTUIELILOR

  Consumulsiplatileprivindfactoriideproductieefectuatelaniveluluneisocietatireprezintacheltuielileacesteia. Cheltuielileinclud:

  a) cheltuielilecareaparinprocesuldesfasurariiactivitatiicurenteasocietatii;b) pierderilecarereprezintadiminuarialebeneficiiloreconomice;c) pierderile nerealizate care includ pierderile rezultate din cresterea unor

  imprumuturicontractatedesocietateinvaluta.La organizarea contabilitatii financiare a cheltuielilor se tine seama de unele principii de

  organizareacontabilitatii:- principiulprudentei;- principiulindependenteiexercitiului;

  Evidentacheltuielilorseorganizeazapefeluridecheltuieli,dupanaturalorsisegrupeazadupadestinatiapecareoauinsocietateincheltuielideexploatare,cheltuielifinanciare,cheltuieliextraordinate, cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarea la inflatie si cheltuielile cuimpozitulpeprofitaialteimpozite.

  Evidenta contabila a cheltuielilor se tine cu ajutorul conturilor din clasa 6 ,,Conturi decheltuieli,clasacarecontineurmatoarelegrupe:60 ,,Cheltuieliprivindstocurile61 ,,Cheltuieliculucrarilesiserviciileexecutatedeterti62 ,,Cheltuielicualteserviciiexecutatedeterti63 ,,Cheltuielicuimpozite,taxesivarsaminteasimilate64 ,,Cheltuielilicupersonalul65 ,,Altecheltuielideexploatare66 ,,Cheltuielifinanciare67 ,,Cheltuieliextraordinare68 ,,Cheltuielicuamortizarile,provizioanelorsiajustarilepentrudepreciere69 ,,Cheltuielicuimpozitulpeprofitsialteimpozite

  Toateconturiledecheltuielisuntconturideproceseeconomice,aufunctiecontabiladeactiv,se debiteaza in momentul efectuarii consumurilor sau al platilor si se crediteaza pe parcursulperioadei,cusumelealocaterezultatuluiexercitiului.

  Tipurideinregistraricontabileaferentecheltuielilor:a) inregistrareaconsumurilordestocuri

  60Cheltuieliprivindstocurilor=3,,Conturidestocurisiproductieincursdeexecutie

  b) inregistrareacheltuielilorculucrarilesiserviciileexecutatedeterti

  61 ,,Cheltuieliculucrarile = %siserviciileexecutatedeterti40,,Furnizorisiconruriasimilate

  51,,Conturilabanci53,,Casa

  c)inregistrareacheltuielilorcualteserviciiexecutatedeterti

  62,,Cheltuielicualteservicii= %executatedeterti40,,Furnizorisiconturiasimilate 51,,Conturilabanci53,,Casa

 • d)inregistrareacheltuielilorcualteimpozite,taxesivarsamantasimilate

  635,,Cheltuielicualteimpozite= %,taxesivarsamanteasimilate 446,,Alteimpozite,taxesivarsaminte

  asimilatefondurispeciale,taxesi 447,,Fondurispeciale e)inregistrareacheltuielilorcupersonalul

  641,,Cheltuielicusalariilepersonalului=421,,Personalsalariidatorate645,,Cheltuieliprivindasigurarile=43,,Asigurarilesociale,protectia siprotetiasociala sociala

  f)inregistrareaaltorcheltuielideexploatare65,,Altecheltuielideexploatare=% 4118,,Cheltuieliincertisauinlitigiu 461,,debitoridiversi

  3,,Conturidestocurisiproductieincursdeexecutie2,,Conturideimobilizari

  512,,Conturicurentelabanci 531,,Casa 503,,Actiunipropii 505,,Obligatiuniemisesi rascumparateg.inregistrareacheltuielilorfinanciare66,,Cheltuielifinaniare=% 26,,Imobilizarifinanciare 50,,Investitiifinanciarepetermen scurt

  512,,Conturicurentelabanci 531,,Casa

  168,,Dobanziaferenteimprumuturilor sidatoriilorasimilate

  4528,,Dobanziaferenteimprumuturilorsidatoriilorasimilate

  4558,,Asociati-dobanzilaconturile

  curente

  5198,,dobanziaferentecreditelor

  bancarepetermenscurt

  4111,,Clienti

  461,,Debitoridiversi

 • h)inregistrareacheltuielilorpirivindcalamitatilesialteevenimenteextraordinare

  671,,Cheltuieliprivindcalamitatile=% 2,,Conturideimobilizari

  3,,Conturidestocurisiproductiesiproductieincursdeexecutie512,,Conturicurentelabanci531,,Casa

  i)inregistrareacheltuielilorcuamortizarile,provizioanelesiajustarilorsiajustarealainflatie

  68,,Cheltuielilorcuamortizarile,=28,,Amortizarileprivindimobilizarileprovizioanelesiajustarilepentru29,,Ajustaripentrudepreciereasaudepreciereasaupierdereadevaloarepierdereadevaloareaimobilizarilor 15,,Provizioane

  39,,Ajustaripentrudepreciereastocurilorsiproductieiincursdeexecutie

  49,,Ajustaripentrudeprecierecreantelor

  59,,Ajustariprntrudepreciereasaupierdereadevaloareaconturilordetrezorerie

  j)inregistrareacheltuielilorcuimpozitulpeprofit

  691,,Cheltuielicuimpozitulpeprofit=441,,Impozitpeprofit

  INTREBARIRECAPITULATIVE1.Ceseincludeincategoriadecheltuieli?2.Caresuntprincipiilecontabiledecaresetineseamalaorganizareacheltuielilor?3.Careestegrupareacheltuielilorinfunctiedemomentulangajarii?4.Careestegrupareacheltuielilordupanaturalor?5.Careestegrupareacheltuielilordupaaltecriterii?6.Cumseevalueazacheltuielile?7.Cereprezintaimputarea?Darincorporarea?

 • 8.Cereprezintacheltuielilecurente?

  9.ncecazsecrediteazaconturiledecheltuieli?Bibliografie1.Coman.Contab.fin.asocietatilorcomerciale,FRM,Bucuresti2006,pag.151-1592.M.Risteasicolab.Contabilitateafinanciaraaintreprinderii,EdituraUniversitara2005pag,4014203. Sinteze

  Capitolul5.CONTABILITATEAVENITURILORVeniturileuneientitatisuntreprezentatede:

  Venituridinactivitateacurenta; Castiguridinoricealtesurse; Veniturirealizate;Evidentacontabilaaveniturilorsetinecuajutorulconturilordinclasa7,,Conturidevenituri,

  clasacarecuprindeurmatoarelegrupe:70 ,,Cifradeafacerineta71 ,,Variatiastocurilor72 ,,Venituridinproductiadeimobilizari74,,Venituridinsubventiideexploatare75,,Altevenituridinexploatare76,,Veniturifinanciare77,,Venituriextraordinare78,,Venituridinprovizioanesiajustaripentrudepreciereasaupierdereadevaloare

  Toate conturile de veniturile sunt conturi de procese economice, cu functie contabila depasiv. Se crediteaza cu sumele reprezentand veniturile de incasat sau incasate. Se debiteaza peparcursulperioadei,inconditiileprevazutedereglementarisicurepartizarealorlafineleperioadei,larezultatulexercitiului. Tipurideinregistraricontabile:

  a. Inregisrareaveniturilordinproductiastocata

  % =711,,Variatiastocurilor33 ,,Productiaincursdeexecutie34 ,,Produse35 ,,Stocuriaflatelaterti

  b. inregistrareaveniturilordinproductiadeimobilizari% =72,,Venituridinproductiadeimob.

  20Imobilizarinecorporale21Imobilizaricorporale23Imobilizariincurs

  c. inregistrareaveniturilordinsubventiideexploatare

  % =74,,Venituridinsubventiideexploatare445,,Subventii512,,Conturilabanci

  d.Inregistrareadevenituriaferentecifreideafaceri

  4111,,Clienti =70,,Cifradeafaceri

 • e.inregistrareaveniturilorfinanciare

  %=76,,Veniturifinanciare451,,Decontariincadrulgrupului461,,Debitoridiversi512,,Conturicurentelabanci401,,Furnizori 2672,,Dobandaaferentasumelordatoratedefiliale2674,,Dobandaaferentaimprumuturiloracordatepetermenlung2679,,DobanziaferentealtorcreanteImobilizate

  f)inregistrareaveniturilordinprovizioanesiajustarealainflatie

  %=78,,Venituridinprovizioanesi ajustarealainflatie29,,ProvizioanepentrudepreciereaImobilizarilor39,,Provizioanepentrudepreciereastocurilorsiproductiaincursdeexecutie49ProvizioanepentrudepreciereaCreantelor59Provizioanelorpentrudepreciereaconturilordetrezorerie

  INTREBRIRECAPITULATIVE1.Caresuntelementeledincaresuntcostituiteveniturileuneiintreprinderisicumsedefinesc?2.Cumseevalueazaveniturilencontabilitateafinanciara?3.Decinesuntreprezentateveniturile?4.Cumseclasificavenituriledupanaturalor?5.Caresuntveniturileceintrancomponentavenituriledinexploatare?6.Careestecomponentaveniturilefinanciaresiveniturilorextraordinare?7.Candesterecunoscutvenitul?

  Bibliografie1.Coman.Contab.fin.asocietatilorcomerciale,FRM,Bucuresti2006,pag.160-1652.M.Risteasicolab.Contabilitateafinanciaraaintreprinderii,EdituraUniversitara2005pag,4204524. Sinteze

  Capitolul 6. CONTABILITATEA LUCRARILOR DE NCHIDERE A EXERCITIULUIFINANCIAR.INTOCMIREASIPREZENTAREASITUATIILORFINANCIARE6.1.Definitiasituatiilorfinanciare.

  Unsetcompletdesituatiifinanciarecuprinde: bilantul; contuldeprofitsipierdere; situatiamodificariicapitaluluipropiu; situatiafluxurilordetrezorerie;

 • politicicontabilesinoteexplicative.6.2.Lucrariledeinchidereaexercitiuluifinanciar.Principalelelucrarideinchidereaexercitiuluifinanciarsunturmatoarele:1. stabilireabalanteiconturilorinaintedeinventariere;2. inventariereageneralaaactivelorsipasivelor;3. contabilitateaoperatiunilorderegularizareprivind:

  diferenteledeinventar; amortizarile; provizioanepentrudeprecieri; provizioanepentruriscurisicheltuieli; deferentedeconversiesidiferenteledecursvalutar;

  4. stabilireabalanteideverificaredupainventariere;5. stabilirearezultatuluiexercitiului;distribuireaprofituluisauacoperireapierderii;6. redactareasituatiilorfinanciare.

  6.3.ContabilizareaoperatiunilorderegularizaredupainventariereDiferenteledeinventarpotimbracaformaplusurilorsauminisurilor. Plusuriledeinventarsuntasimilateintrarilor.

  bunurile de natura stocurilor de materii prime si materiale achizitionate constatate plus deinventarsuntinregistrateprindebitareaconturilordeevidentaaacestorasicreditareaconturilordecheltuieli.

  % =6030 Cheltuieliprivindstocurile

  Stocuridemateriiprime simateriale38Ambalaje

  plusurile de inventar constatate la stocurile obtinute din productie propie se inregistreazadebitand conturile de evidenta a bunurilor respective si creditand conturile de evidenta aproductieiobtinute.

  % =71133 Variatiastocurilor

  Productiaincursdeexecutie 34Produse 38Ambalaje

  plusurile de inventar aferente imobilizarilor corporale au drept cont corespondent contul,,Subventiipentruinvestitii.

  21 =134Plusurideinventardenaturaimobilizarilor

  Plusurile constatate la numerarul din casieria societatii conduc la debitarea contului casa sicreditareacontuluidevenituricorespunzator:

  5311 =7588Casainlei Altevenituridinexploatare

  Minusurile de inventar sunt asimilate iesirilor si conduc de regula, la operatiuni contrare celormentionateincazulplusurilor.

  bunurile de natura stocurilor de materii prime , materialelor si ambalajelor achizitionate,constatate ca minus de inventar sunt inregistrate prin debitarea conturilor de cheltuielicorespunzatoaresicreditareaconturilordeevidentaabunurilormentionate.

  60=%

 • Cheltuieliprivindstocurile 30 Stocuridemateriiprimesimateriale 38 Ambalaje minusuriledeinventarconstatatelastocurileobtinutedinproductiepropiese inregistreaza

  debitand contul de evidenta a productiei si creditand conturile de evidenta a stocurilorrespective.

  711 = %Variatiastocurilor 30 Productiaincursdeexecutie 34 Produse 38 Ambalaje minusuriledeactiveimobilizatepresupunefectuareaurmatoarelorinregistrari:

  % = 20,21,23,28 ConturideevidentaaimobilizarilorAmortizariprivindimobilizarilenecorporale,corporalesiincurs6583CheltuieliprivindactivelecedatesialteOperatiunidecapital(pentruamortizareainregistrata)

  potrivit regulilor de evaluare a patrimoniului, pentru elementele de activ, diferenteleconstatateinminusintrevaloareadeinventarsivaloareadeintrareseinregistreazaastfel:

  - dacadepreciereaesteireversibilapeseamaamortizarii;68= 28Ch.cuamortiz.,proviz. Amortizareaprivindimobilizarilesiajust.pentrudepreciereasaupierdereadevaloare

  - dacadepreciereaestereversibila,peseamaprovizioanelor.68= %Ch.cuamortiz,proviz.si 29ajustarilepentrudepr.saupierdereaAjust.pentrudepreciereasaupierdereadevaloaredevaloare aimobilizarilor 39 Ajustaripentrudepreciereastocurilorsi productieiincursdeexecutie 49 Ajustaripentrudepreciereacreantelor 59 Ajustaripentrupierdereadevaloareaconturilor Detrezorerie

  Pentru elementeledepasiv, diferentele constatate inplus intrevaloareade inventar si valoareadeintrareseinregistreazaincontabilitatepeseamacostituiriideprovizioane,lasfarsitulfiecaruianfacandu-sediminuarea,suplimentareasauanulareaprovizioanelor.

  Astfel,sevorefectuaurmatoareleinregistraricontabile:- majorareasauconstituireaprovizioanelorpentruriscurisicheltuieli:

  6812 =15Cheltuielideexploatare Provizioneprivindprovizioanelor

  - diminuareasauanulareaprovizioanelor15 = 7812

  Provizioane Venituridinprovizioane

 • Lasfarsitulfiecaruiansefaceevaluareacreantelor,datoriilorsidisponibilitatilorbanesti,infunctiedecursulvalutardin31decembrie.

  - incazuldiferentelorfavorabiledecursvalutar:

  % =7654111VenituridindiferentebdecursvalutarClienti461Debitoridiversi5124Conturilabanciinvaluta16Imprumuturisidatoriiasimilate401Furnizori462Creditorodiversi- incazuldiferentelornefavorabiledecursvalutar:

  665 = %Ch.cudifdecursvalutar 4111 Clienti 461 Debitoridiversi 5124 Conturiinbanciinvaluta 5134 Casainvaluta 401 Furnizori.

  Determinarearezultatuluiexercitiuluipresupuneurmatoareleetape. determinarearezultatuluicontabil; determinarearezultatuluiimpozabil; determinareaimpozituluipeprofit.

  Rezultatulcontabilaretreicomponente,corespunzatoarecelortreidomenii:Rezultatuldinexploatare=venituridinexploatare-cheltuilideexploatareRezultatulfinanciar=veniturifinanciareCheltuielifinanciareRezultatulextraordinar=venituriextraordinarecheltuieliextraordinare

  Rezultatulcontabilseobtinedininchidereaconturilordecheltuielisivenituriprincontul121,,Profitsipierdere:

  a)inchidereaconturilordecheltuieli

  121=6ProfitsipierdereConturidecheltuieli

  b)inchidereaconturilordevenituri

  7=121,,ProfitsipierderiVenituri

  Insituatiaincarecontul121,,Profitsipierdereprezintasoldfinalcreditor,rezultatulcontabilimbracaformaprofitului.Atuncicandsoldulestedebitor,rezultatulcontabilimbracaformadepierdere.

  Rezultatulfiscalseobtineprinadaugarealarezultatulcontabilacheltuielilornedeductibilefiscalsiscadereadeducerilorfiscale.Insituatiaincarerezultatulfiscalestepozitiv,atuncidedeterminaimpozitulpeprofit.Impozitulpeprofitsedeterminapotrivitformulei:

  Impozitulpeprofit=Rezultatulimpozabilcotadeimpozitare

 • Distribuireprofituluinetlaentitatilecucapitalprivatsefacepotrivithotarariiadunariigeneraleaactionarilor,dereguladupaurmatoareledestinatii:a)constituirearezervelorlegaledinprofitulbrutinaintedeimpozitare:129,,Repartizareaprofitului=1061,,Rezercvelegale

  b)constituireaaltorrezervedinprofitulnet:

  129,,Repartizareaprofitului=%

  1062

  ,,Rezervepentruactiunipropii

  1063

  ,,Rezervestatutaresaucontractuale

  1068

  Alterezervec) acoperireapierderilordinaniiprecedenti:

  129,,Repartizareaprofitului=1171Rezultatulreportatreprezentandprofitul

  nerepartizatsaupierdereaneacoperita

  d) dividendeledeplatit

  129Repartizareaprofitului=457Dividendedeprofit

  e)raportareaprofituluiacaruideciziederepartizareafostamanatapentruperioadeleviitoare:

  129Repartizareaprofitului=1171Rezultatulreportatreprezentandprofitul

  nerepartizatsaupierdereaneacoperita

  Dacarezultatulexercitiuluiestepierdere,sevorefectuaurmatoareleinregistraricontabile:

  a)acoperireapierderiisuferitepeseamarezervelorsicapitaluluyisocial:

  % =121Profitsipierdere

  1012 Capitalsocialnevarsat

  106 Rezerve

  b) repartizareapierderii(atuncicandseamanadeciziadeacoperireapierderiiinregistrate):

  1171Rezultatulreportatreprezentandprofitul=121Profitsipierdere

  nerepartizatsaupierdereaneacoperita

  NTREBRIRECAPITULATIVE1.Cereprezinrsituatiiliefinanciare?2.CareestecomponentaunuisetcompletdesituatiifinanciareconformIAS1?DarconformdirectiveiaIV-AaCEE?

 • 3.Caresuntlucrriledenchidereaexercituluifinanciar?4.Cereprezintinventariereageneralaapatrimoniului?5.Cumsedefinestevaloareadeinventar?6.Cereprezintrezultatulcontabil?7.Cereprezintrezultatulfiscal?8.Cecedestinatiisedistribuieprofitulnet?

  Bibliografie

  1.***OMFPnr.1752/2005pentruaprobareaReglementarilorcontabilearmonizatecudirectivaaIV-aCEEsicuIAS.MOnr.1080din30.11.20052.F.Coman,Contabilitateafinanciaraasocietatilorcomerciale.EdituraFRM,Bucuresti2007,pag.456518.3.M.Ristea,Contabilitateafinanciaraaintreprinderii,Ed.Universitara2005,20074.Sinteze.5,StandardeleInternationaledeRaportareFinanciara.6.StandardeleInternationaledeContabilitatefinanciara.

 • 40