83
CHELTUIELI Anexa 13 - lei - PRIMARIA ARMASESTI 6 2013 la data de Cont executie Buget local - FUNCTIONARE Denumirea indicatorilor Cod Prevederi anuale Prevederi trimestriale Angajamente legale Angajamente bugetare Cheltuieli efective Plati efectuate Angajamente legale de platit Credite de angajament TOTAL CHELTUIELI 4902 2.347.000 1.331.500 1.200.299 1.380.580 1.331.838 180.281 1.271.279 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 445.000 209.500 183.629 206.050 209.500 22.421 191.240 0 Autoritati publice si actiuni externe 5102 435.000 209.500 183.629 206.050 209.500 22.421 191.240 0 Autoritati executive si legislative 5102 01 435.000 209.500 183.629 206.050 209.500 22.421 191.240 0 Autoritati executive 5102 0103 435.000 209.500 183.629 206.050 209.500 22.421 191.240 0 Alte servicii publice generale 5402 10.000 0 0 0 0 0 0 0 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 5402 05 10.000 0 0 0 0 0 0 0 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 5902 109.000 55.000 50.209 59.733 55.000 9.524 51.152 0 Ordine publica si siguranta nationala 6102 109.000 55.000 50.209 59.733 55.000 9.524 51.152 0 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 6102 05 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0 0 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 6102 50 105.000 53.000 50.209 59.733 53.000 9.524 51.152 0 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 6402 1.659.000 978.000 932.092 1.071.616 978.338 139.524 985.707 0 Invatamant 6502 1.451.000 883.000 844.888 970.248 883.000 125.360 896.500 0 Învatamânt secundar 6502 04 1.451.000 883.000 844.888 970.248 883.000 125.360 896.500 0 Învatamânt secundar superior 6502 0402 1.451.000 883.000 844.888 970.248 883.000 125.360 896.500 0 Sanatate 6602 2.000 2.000 -352 -352 2.338 0 155 0 Servicii de sanatate publica 6602 08 2.000 2.000 -352 -352 2.338 0 155 0 Cultura, recreere si religie 6702 60.000 21.000 18.339 21.467 21.000 3.128 20.019 0 Servicii culturale 6702 03 45.000 14.000 11.550 12.997 14.000 1.447 11.549 0 Biblioteci publice comunale, orateneati, municipale 6702 0302 25.000 12.000 10.055 11.502 12.000 1.447 10.054 0 Alte servicii culturale 6702 0330 20.000 2.000 1.495 1.495 2.000 0 1.495 0 Servicii recreative si sportive 6702 05 15.000 7.000 6.789 8.470 7.000 1.681 8.470 0 Sport 6702 0501 15.000 7.000 6.789 8.470 7.000 1.681 8.470 0 Asigurari si asistenta sociala 6802 146.000 72.000 69.217 80.253 72.000 11.036 69.033 0 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 6802 05 136.000 67.500 65.550 76.586 67.500 11.036 65.366 0 Asistenta sociala in caz de invaliditate 6802 0502 136.000 67.500 65.550 76.586 67.500 11.036 65.366 0 Ajutoare pentru locuinte 6802 10 4.000 4.000 3.551 3.551 4.000 0 3.551 0 - 1 -

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE CHELTUIELI · Detaliere Cheltuieli Anexa 7 - lei - PRIMARIA ARMASESTI la data de 6 2013 Capitolul Subcapitolul5102 Autoritati publice si actiuni

  • Upload
    others

  • View
    32

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

CHELTUIELI

Anexa 13- lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data deCont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

TOTAL CHELTUIELI 4902 2.347.000 1.331.500 1.200.299 1.380.580 1.331.838 180.281 1.271.279 0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 445.000 209.500 183.629 206.050 209.500 22.421 191.240 0

Autoritati publice si actiuni externe 5102 435.000 209.500 183.629 206.050 209.500 22.421 191.240 0

Autoritati executive si legislative 5102 01 435.000 209.500 183.629 206.050 209.500 22.421 191.240 0

Autoritati executive 5102 0103 435.000 209.500 183.629 206.050 209.500 22.421 191.240 0

Alte servicii publice generale 5402 10.000 0 0 0 0 0 0 0

Fond de rezerva bugetara la dispozitiaautoritatilor locale

5402 05 10.000 0 0 0 0 0 0 0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SISIGURANTA NATIONALA

5902 109.000 55.000 50.209 59.733 55.000 9.524 51.152 0

Ordine publica si siguranta nationala 6102 109.000 55.000 50.209 59.733 55.000 9.524 51.152 0

Protectie civila si protectia contra incendiilor(protectie civila nonmilitara)

6102 05 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0 0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice sisigurantei nationale

6102 50 105.000 53.000 50.209 59.733 53.000 9.524 51.152 0

Partea a III-a CHELTUIELISOCIAL-CULTURALE

6402 1.659.000 978.000 932.092 1.071.616 978.338 139.524 985.707 0

Invatamant 6502 1.451.000 883.000 844.888 970.248 883.000 125.360 896.500 0

Învatamânt secundar 6502 04 1.451.000 883.000 844.888 970.248 883.000 125.360 896.500 0

Învatamânt secundar superior 6502 0402 1.451.000 883.000 844.888 970.248 883.000 125.360 896.500 0

Sanatate 6602 2.000 2.000 -352 -352 2.338 0 155 0

Servicii de sanatate publica 6602 08 2.000 2.000 -352 -352 2.338 0 155 0

Cultura, recreere si religie 6702 60.000 21.000 18.339 21.467 21.000 3.128 20.019 0

Servicii culturale 6702 03 45.000 14.000 11.550 12.997 14.000 1.447 11.549 0

Biblioteci publice comunale, orateneati,municipale

6702 0302 25.000 12.000 10.055 11.502 12.000 1.447 10.054 0

Alte servicii culturale 6702 0330 20.000 2.000 1.495 1.495 2.000 0 1.495 0

Servicii recreative si sportive 6702 05 15.000 7.000 6.789 8.470 7.000 1.681 8.470 0

Sport 6702 0501 15.000 7.000 6.789 8.470 7.000 1.681 8.470 0

Asigurari si asistenta sociala 6802 146.000 72.000 69.217 80.253 72.000 11.036 69.033 0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 6802 05 136.000 67.500 65.550 76.586 67.500 11.036 65.366 0

Asistenta sociala in caz de invaliditate 6802 0502 136.000 67.500 65.550 76.586 67.500 11.036 65.366 0

Ajutoare pentru locuinte 6802 10 4.000 4.000 3.551 3.551 4.000 0 3.551 0

- 1 -

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

Prevenirea excluderii sociale 6802 15 6.000 500 116 116 500 0 116 0

Ajutor social 6802 1501 6.000 500 116 116 500 0 116 0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTAREPUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6902 87.000 50.000 31.269 34.501 50.000 3.232 34.500 0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7002 67.000 40.000 23.761 26.993 40.000 3.232 26.992 0

Iluminat public si electrificari rurale 7002 06 62.000 37.000 22.223 25.455 37.000 3.232 25.454 0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilorsi dezvoltarii comunale

7002 50 5.000 3.000 1.538 1.538 3.000 0 1.538 0

Protectia mediului 7402 20.000 10.000 7.508 7.508 10.000 0 7.508 0

Salubritate si gestiunea deteurilor 7402 05 20.000 10.000 7.508 7.508 10.000 0 7.508 0

Salubritate 7402 0501 20.000 10.000 7.508 7.508 10.000 0 7.508 0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 7902 47.000 39.000 3.100 8.680 39.000 5.580 8.680 0

Actiuni generale economice, comerciale si demunca

8002 4.000 4.000 3.100 3.100 4.000 0 3.100 0

Actiuni generale economice si comerciale 8002 01 4.000 4.000 3.100 3.100 4.000 0 3.100 0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 8002 0106 4.000 4.000 3.100 3.100 4.000 0 3.100 0

Transporturi 8402 43.000 35.000 0 5.580 35.000 5.580 5.580 0

Transport rutier 8402 03 43.000 35.000 0 5.580 35.000 5.580 5.580 0

Drumuri si poduri 8402 0301 18.000 10.000 0 5.580 10.000 5.580 5.580 0

Strazi 8402 0303 25.000 25.000 0 0 25.000 0 0 0

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 9602 0 0 109.383 -1.380.580 -1.331.838 -1.489.963 -1.271.279 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 2 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul4902 TOTAL CHELTUIELI

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 2.347.000 1.331.500 1.200.299 1.380.580 1.331.838 180.281 1.271.279

0CHELTUIELI CURENTE 01 2.348.000 1.332.500 1.200.961 1.381.242 1.332.500 180.281 1.271.279

0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1.712.000 991.300 949.396 1.110.874 991.300 161.478 963.284

0Cheltuieli salariale in bani 1001 1.337.880 778.070 754.064 881.748 778.070 127.684 758.407

0Salarii de baza 1001 01 1.031.380 581.570 571.898 660.901 581.570 89.003 574.847

0Sporuri pentru conditii de munca 1001 05 12.000 6.000 5.040 5.880 6.000 840 5.040

0Alte sporuri 1001 06 33.000 18.000 13.784 15.526 18.000 1.742 12.499

0Fond aferent platii cu ora 1001 11 245.500 164.500 157.402 192.577 164.500 35.175 160.345

0Indemnizatii platite unor persoane din afaraunitatii

1001 12 16.000 8.000 5.940 6.864 8.000 924 5.676

0Contributii 1003 374.120 213.230 195.332 229.126 213.230 33.794 204.877

0Contributii de asigurari sociale de stat 1003 01 281.510 159.910 154.555 180.777 159.910 26.222 157.505

0Contributii de asigurari de somaj 1003 02 8.500 4.750 3.241 3.763 4.750 522 3.255

0Contributii de asigurari sociale de sanatate 1003 03 71.300 42.200 38.473 44.956 42.200 6.483 39.127

0Contributii de asigurari pentru accidente demunca si boli profesionale

1003 04 6.610 3.370 1.973 2.306 3.370 333 2.012

0Contributii pentru concedii si indemnizatii 1003 06 6.200 3.000 -2.910 -2.676 3.000 234 2.978

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 517.000 285.700 197.878 208.751 285.700 10.873 255.528

0Bunuri si servicii 2001 389.100 223.400 178.903 184.196 223.400 5.293 226.438

0Furnituri de birou 2001 01 4.200 3.000 2.216 2.216 3.000 0 2.152

0Materiale pentru curatenie 2001 02 9.000 1.000 730 730 1.000 0 1.094

0Încalzit, Iluminat si forta motrica 2001 03 199.000 114.000 100.363 103.975 114.000 3.612 111.849

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 8.000 5.000 2.616 2.616 5.000 0 616

0Piese de schimb 2001 06 11.000 10.000 8.939 8.939 10.000 0 8.939

0Transport 2001 07 21.000 18.000 12.716 12.716 18.000 0 12.716

0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2001 08 26.000 13.600 12.747 12.747 13.600 0 13.255

0Materiale si prestari de servicii cu caracterfunctional

2001 09 3.000 3.000 2.831 2.831 3.000 0 38.125

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere sifunctionare

2001 30 107.900 55.800 35.745 37.426 55.800 1.681 37.692

0Reparatii curente 2002 35.000 20.000 0 0 20.000 0 0

0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 4.000 3.000 1.550 1.550 3.000 0 6.085

- 1 -

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0Alte obiecte de inventar 2005 30 4.000 3.000 1.550 1.550 3.000 0 6.085

0Deplasari, detasari, transferari 2006 7.700 4.600 3.857 3.857 4.600 0 3.857

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 7.700 4.600 3.857 3.857 4.600 0 3.857

0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 1.500 500 350 350 500 0 350

0Pregatire profesionala 2013 7.000 2.500 700 700 2.500 0 700

0Protectia muncii 2014 4.000 2.000 1.920 1.920 2.000 0 1.920

0Prevenirea si combaterea inundatiilor siingheturilor

2023 4.000 4.000 3.100 3.100 4.000 0 3.100

0Alte cheltuieli 2030 64.700 25.700 7.498 13.078 25.700 5.580 13.078

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 64.700 25.700 7.498 13.078 25.700 5.580 13.078

0TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50 10.000 0 0 0 0 0 0

0Fond de rezerva bugetara la dispozitiaautoritatilor locale

5004 10.000 0 0 0 0 0 0

0TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 109.000 55.500 53.687 61.617 55.500 7.930 52.467

0Ajutoare sociale 5702 109.000 55.500 53.687 61.617 55.500 7.930 52.467

0Ajutoare sociale in numerar 5702 01 103.000 51.000 50.020 57.950 51.000 7.930 48.800

0Ajutor incalzire 5702 05 6.000 4.500 3.667 3.667 4.500 0 3.667

0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANULCURENT

84 -1.000 -1.000 -662 -662 -662 0 0

0Plati efectuate in anii precedenti si recuperatein anul curent

8501 -1.000 -1.000 -662 -662 -662 0 0

0Plati efect. in anii preced. si recup. -functionare

8501 01 -1.000 -1.000 -662 -662 -662 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 2 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul5102 Autoritati publice si actiuni externe

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 435.000 209.500 183.629 206.050 209.500 22.421 191.240

0CHELTUIELI CURENTE 01 435.000 209.500 183.629 206.050 209.500 22.421 191.240

0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 298.000 146.800 134.885 156.926 146.800 22.041 134.717

0Cheltuieli salariale in bani 1001 232.000 114.000 106.829 124.278 114.000 17.449 106.652

0Salarii de baza 1001 01 204.000 100.000 95.849 111.534 100.000 15.685 95.936

0Sporuri pentru conditii de munca 1001 05 12.000 6.000 5.040 5.880 6.000 840 5.040

0Indemnizatii platite unor persoane din afaraunitatii

1001 12 16.000 8.000 5.940 6.864 8.000 924 5.676

0Contributii 1003 66.000 32.800 28.056 32.648 32.800 4.592 28.065

0Contributii de asigurari sociale de stat 1003 01 47.000 23.000 20.984 24.421 23.000 3.437 21.002

0Contributii de asigurari de somaj 1003 02 2.000 1.000 504 587 1.000 83 505

0Contributii de asigurari sociale de sanatate 1003 03 13.000 7.000 5.557 6.464 7.000 907 5.547

0Contributii de asigurari pentru accidente demunca si boli profesionale

1003 04 2.000 800 153 178 800 25 153

0Contributii pentru concedii si indemnizatii 1003 06 2.000 1.000 858 998 1.000 140 858

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 137.000 62.700 48.744 49.124 62.700 380 56.523

0Bunuri si servicii 2001 98.000 47.200 40.840 41.220 47.200 380 43.819

0Furnituri de birou 2001 01 4.000 3.000 2.216 2.216 3.000 0 2.152

0Materiale pentru curatenie 2001 02 2.000 1.000 730 730 1.000 0 730

0Încalzit, Iluminat si forta motrica 2001 03 14.000 4.000 3.601 3.981 4.000 380 5.901

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 1.000 1.000 616 616 1.000 0 616

0Piese de schimb 2001 06 2.000 1.000 382 382 1.000 0 382

0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2001 08 25.000 13.000 12.267 12.267 13.000 0 12.744

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere sifunctionare

2001 30 50.000 24.200 21.028 21.028 24.200 0 21.294

0Reparatii curente 2002 2.000 0 0 0 0 0 0

0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 2.000 2.000 1.285 1.285 2.000 0 6.085

0Alte obiecte de inventar 2005 30 2.000 2.000 1.285 1.285 2.000 0 6.085

0Deplasari, detasari, transferari 2006 7.000 4.000 3.549 3.549 4.000 0 3.549

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 7.000 4.000 3.549 3.549 4.000 0 3.549

0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 500 500 350 350 500 0 350

0Pregatire profesionala 2013 5.000 2.500 700 700 2.500 0 700

- 1 -

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0Protectia muncii 2014 4.000 2.000 1.920 1.920 2.000 0 1.920

0Alte cheltuieli 2030 18.500 4.500 100 100 4.500 0 100

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 18.500 4.500 100 100 4.500 0 100

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 2 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul5102 0103 Autoritati executive

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 435.000 209.500 183.629 206.050 209.500 22.421 191.240

0CHELTUIELI CURENTE 01 435.000 209.500 183.629 206.050 209.500 22.421 191.240

0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 298.000 146.800 134.885 156.926 146.800 22.041 134.717

0Cheltuieli salariale in bani 1001 232.000 114.000 106.829 124.278 114.000 17.449 106.652

0Salarii de baza 1001 01 204.000 100.000 95.849 111.534 100.000 15.685 95.936

0Sporuri pentru conditii de munca 1001 05 12.000 6.000 5.040 5.880 6.000 840 5.040

0Indemnizatii platite unor persoane din afaraunitatii

1001 12 16.000 8.000 5.940 6.864 8.000 924 5.676

0Contributii 1003 66.000 32.800 28.056 32.648 32.800 4.592 28.065

0Contributii de asigurari sociale de stat 1003 01 47.000 23.000 20.984 24.421 23.000 3.437 21.002

0Contributii de asigurari de somaj 1003 02 2.000 1.000 504 587 1.000 83 505

0Contributii de asigurari sociale de sanatate 1003 03 13.000 7.000 5.557 6.464 7.000 907 5.547

0Contributii de asigurari pentru accidente demunca si boli profesionale

1003 04 2.000 800 153 178 800 25 153

0Contributii pentru concedii si indemnizatii 1003 06 2.000 1.000 858 998 1.000 140 858

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 137.000 62.700 48.744 49.124 62.700 380 56.523

0Bunuri si servicii 2001 98.000 47.200 40.840 41.220 47.200 380 43.819

0Furnituri de birou 2001 01 4.000 3.000 2.216 2.216 3.000 0 2.152

0Materiale pentru curatenie 2001 02 2.000 1.000 730 730 1.000 0 730

0Încalzit, Iluminat si forta motrica 2001 03 14.000 4.000 3.601 3.981 4.000 380 5.901

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 1.000 1.000 616 616 1.000 0 616

0Piese de schimb 2001 06 2.000 1.000 382 382 1.000 0 382

0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2001 08 25.000 13.000 12.267 12.267 13.000 0 12.744

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere sifunctionare

2001 30 50.000 24.200 21.028 21.028 24.200 0 21.294

0Reparatii curente 2002 2.000 0 0 0 0 0 0

0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 2.000 2.000 1.285 1.285 2.000 0 6.085

0Alte obiecte de inventar 2005 30 2.000 2.000 1.285 1.285 2.000 0 6.085

0Deplasari, detasari, transferari 2006 7.000 4.000 3.549 3.549 4.000 0 3.549

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 7.000 4.000 3.549 3.549 4.000 0 3.549

0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 500 500 350 350 500 0 350

0Pregatire profesionala 2013 5.000 2.500 700 700 2.500 0 700

- 1 -

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0Protectia muncii 2014 4.000 2.000 1.920 1.920 2.000 0 1.920

0Alte cheltuieli 2030 18.500 4.500 100 100 4.500 0 100

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 18.500 4.500 100 100 4.500 0 100

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 2 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul5402 Alte servicii publice generale

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 10.000 0 0 0 0 0 0

0CHELTUIELI CURENTE 01 10.000 0 0 0 0 0 0

0TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50 10.000 0 0 0 0 0 0

0Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale

5004 10.000 0 0 0 0 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul5402 05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 10.000 0 0 0 0 0 0

0CHELTUIELI CURENTE 01 10.000 0 0 0 0 0 0

0TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50 10.000 0 0 0 0 0 0

0Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale

5004 10.000 0 0 0 0 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6102 Ordine publica si siguranta nationala

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 109.000 55.000 50.209 59.733 55.000 9.524 51.152

0CHELTUIELI CURENTE 01 109.000 55.000 50.209 59.733 55.000 9.524 51.152

0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 104.000 52.000 49.944 59.468 52.000 9.524 51.152

0Cheltuieli salariale in bani 1001 80.000 39.400 39.169 46.638 39.400 7.469 40.116

0Salarii de baza 1001 01 80.000 39.400 39.169 46.638 39.400 7.469 40.116

0Contributii 1003 24.000 12.600 10.775 12.830 12.600 2.055 11.036

0Contributii de asigurari sociale de stat 1003 01 17.000 9.000 8.147 9.701 9.000 1.554 8.344

0Contributii de asigurari de somaj 1003 02 800 400 198 236 400 38 203

0Contributii de asigurari sociale de sanatate 1003 03 5.000 2.600 2.039 2.428 2.600 389 2.089

0Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boli profesionale

1003 04 400 200 60 71 200 11 61

0Contributii pentru concedii si indemnizatii 1003 06 800 400 331 394 400 63 339

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 5.000 3.000 265 265 3.000 0 0

0Bunuri si servicii 2001 1.000 0 0 0 0 0 0

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 1.000 0 0 0 0 0 0

0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 2.000 1.000 265 265 1.000 0 0

0Alte obiecte de inventar 2005 30 2.000 1.000 265 265 1.000 0 0

0Alte cheltuieli 2030 2.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 2.000 2.000 0 0 2.000 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6102 05 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0CHELTUIELI CURENTE 01 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Bunuri si servicii 2001 1.000 0 0 0 0 0 0

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 1.000 0 0 0 0 0 0

0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 1.000 0 0 0 0 0 0

0Alte obiecte de inventar 2005 30 1.000 0 0 0 0 0 0

0Alte cheltuieli 2030 2.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 2.000 2.000 0 0 2.000 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6102 50 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 105.000 53.000 50.209 59.733 53.000 9.524 51.152

0CHELTUIELI CURENTE 01 105.000 53.000 50.209 59.733 53.000 9.524 51.152

0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 104.000 52.000 49.944 59.468 52.000 9.524 51.152

0Cheltuieli salariale in bani 1001 80.000 39.400 39.169 46.638 39.400 7.469 40.116

0Salarii de baza 1001 01 80.000 39.400 39.169 46.638 39.400 7.469 40.116

0Contributii 1003 24.000 12.600 10.775 12.830 12.600 2.055 11.036

0Contributii de asigurari sociale de stat 1003 01 17.000 9.000 8.147 9.701 9.000 1.554 8.344

0Contributii de asigurari de somaj 1003 02 800 400 198 236 400 38 203

0Contributii de asigurari sociale de sanatate 1003 03 5.000 2.600 2.039 2.428 2.600 389 2.089

0Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boli profesionale

1003 04 400 200 60 71 200 11 61

0Contributii pentru concedii si indemnizatii 1003 06 800 400 331 394 400 63 339

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 1.000 1.000 265 265 1.000 0 0

0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 1.000 1.000 265 265 1.000 0 0

0Alte obiecte de inventar 2005 30 1.000 1.000 265 265 1.000 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6502 Invatamant

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 1.451.000 883.000 844.888 970.248 883.000 125.360 896.500

0CHELTUIELI CURENTE 01 1.451.000 883.000 844.888 970.248 883.000 125.360 896.500

0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1.251.000 763.000 740.040 865.400 763.000 125.360 752.008

0Cheltuieli salariale in bani 1001 981.500 602.500 587.427 686.622 602.500 99.195 590.971

0Salarii de baza 1001 01 703.000 420.000 416.241 478.519 420.000 62.278 418.127

0Alte sporuri 1001 06 33.000 18.000 13.784 15.526 18.000 1.742 12.499

0Fond aferent platii cu ora 1001 11 245.500 164.500 157.402 192.577 164.500 35.175 160.345

0Contributii 1003 269.500 160.500 152.613 178.778 160.500 26.165 161.037

0Contributii de asigurari sociale de stat 1003 01 207.500 123.000 121.165 141.653 123.000 20.488 123.885

0Contributii de asigurari de somaj 1003 02 4.900 2.900 2.444 2.828 2.900 384 2.449

0Contributii de asigurari sociale de sanatate 1003 03 51.000 31.500 29.890 34.891 31.500 5.001 30.461

0Contributii de asigurari pentru accidente demunca si boli profesionale

1003 04 3.500 2.000 1.729 2.021 2.000 292 1.767

0Contributii pentru concedii si indemnizatii 1003 06 2.600 1.100 -2.615 -2.615 1.100 0 2.475

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 200.000 120.000 104.848 104.848 120.000 0 144.492

0Bunuri si servicii 2001 185.000 115.000 100.643 100.643 115.000 0 140.287

0Materiale pentru curatenie 2001 02 7.000 0 0 0 0 0 364

0Încalzit, Iluminat si forta motrica 2001 03 140.000 82.000 74.539 74.539 82.000 0 80.494

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 5.000 3.000 2.000 2.000 3.000 0 0

0Piese de schimb 2001 06 9.000 9.000 8.557 8.557 9.000 0 8.557

0Transport 2001 07 21.000 18.000 12.716 12.716 18.000 0 12.716

0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2001 08 0 0 0 0 0 0 31

0Materiale si prestari de servicii cu caracterfunctional

2001 09 3.000 3.000 2.831 2.831 3.000 0 38.125

0Reparatii curente 2002 5.000 0 0 0 0 0 0

0Alte cheltuieli 2030 10.000 5.000 4.205 4.205 5.000 0 4.205

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 10.000 5.000 4.205 4.205 5.000 0 4.205

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6502 0402 Învatamânt secundar superior

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 1.451.000 883.000 844.888 970.248 883.000 125.360 896.500

0CHELTUIELI CURENTE 01 1.451.000 883.000 844.888 970.248 883.000 125.360 896.500

0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1.251.000 763.000 740.040 865.400 763.000 125.360 752.008

0Cheltuieli salariale in bani 1001 981.500 602.500 587.427 686.622 602.500 99.195 590.971

0Salarii de baza 1001 01 703.000 420.000 416.241 478.519 420.000 62.278 418.127

0Alte sporuri 1001 06 33.000 18.000 13.784 15.526 18.000 1.742 12.499

0Fond aferent platii cu ora 1001 11 245.500 164.500 157.402 192.577 164.500 35.175 160.345

0Contributii 1003 269.500 160.500 152.613 178.778 160.500 26.165 161.037

0Contributii de asigurari sociale de stat 1003 01 207.500 123.000 121.165 141.653 123.000 20.488 123.885

0Contributii de asigurari de somaj 1003 02 4.900 2.900 2.444 2.828 2.900 384 2.449

0Contributii de asigurari sociale de sanatate 1003 03 51.000 31.500 29.890 34.891 31.500 5.001 30.461

0Contributii de asigurari pentru accidente demunca si boli profesionale

1003 04 3.500 2.000 1.729 2.021 2.000 292 1.767

0Contributii pentru concedii si indemnizatii 1003 06 2.600 1.100 -2.615 -2.615 1.100 0 2.475

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 200.000 120.000 104.848 104.848 120.000 0 144.492

0Bunuri si servicii 2001 185.000 115.000 100.643 100.643 115.000 0 140.287

0Materiale pentru curatenie 2001 02 7.000 0 0 0 0 0 364

0Încalzit, Iluminat si forta motrica 2001 03 140.000 82.000 74.539 74.539 82.000 0 80.494

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 5.000 3.000 2.000 2.000 3.000 0 0

0Piese de schimb 2001 06 9.000 9.000 8.557 8.557 9.000 0 8.557

0Transport 2001 07 21.000 18.000 12.716 12.716 18.000 0 12.716

0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2001 08 0 0 0 0 0 0 31

0Materiale si prestari de servicii cu caracterfunctional

2001 09 3.000 3.000 2.831 2.831 3.000 0 38.125

0Reparatii curente 2002 5.000 0 0 0 0 0 0

0Alte cheltuieli 2030 10.000 5.000 4.205 4.205 5.000 0 4.205

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 10.000 5.000 4.205 4.205 5.000 0 4.205

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6602 Sanatate

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 2.000 2.000 -352 -352 2.338 0 155

0CHELTUIELI CURENTE 01 3.000 3.000 310 310 3.000 0 155

0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 3.000 3.000 310 310 3.000 0 155

0Cheltuieli salariale in bani 1001 2.680 2.680 1.649 1.649 2.680 0 866

0Salarii de baza 1001 01 2.680 2.680 1.649 1.649 2.680 0 866

0Contributii 1003 320 320 -1.339 -1.339 320 0 -711

0Contributii de asigurari sociale de stat 1003 01 310 310 308 308 310 0 154

0Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boli profesionale

1003 04 10 10 2 2 10 0 1

0Contributii pentru concedii si indemnizatii 1003 06 0 0 -1.649 -1.649 0 0 -866

0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

84 -1.000 -1.000 -662 -662 -662 0 0

0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate

in anul curent

8501 -1.000 -1.000 -662 -662 -662 0 0

0Plati efect. in anii preced. si recup. -

functionare

8501 01 -1.000 -1.000 -662 -662 -662 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6602 08 Servicii de sanatate publica

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 2.000 2.000 -352 -352 2.338 0 155

0CHELTUIELI CURENTE 01 3.000 3.000 310 310 3.000 0 155

0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 3.000 3.000 310 310 3.000 0 155

0Cheltuieli salariale in bani 1001 2.680 2.680 1.649 1.649 2.680 0 866

0Salarii de baza 1001 01 2.680 2.680 1.649 1.649 2.680 0 866

0Contributii 1003 320 320 -1.339 -1.339 320 0 -711

0Contributii de asigurari sociale de stat 1003 01 310 310 308 308 310 0 154

0Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boli profesionale

1003 04 10 10 2 2 10 0 1

0Contributii pentru concedii si indemnizatii 1003 06 0 0 -1.649 -1.649 0 0 -866

0TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT

84 -1.000 -1.000 -662 -662 -662 0 0

0Plati efectuate in anii precedenti si recuperate

in anul curent

8501 -1.000 -1.000 -662 -662 -662 0 0

0Plati efect. in anii preced. si recup. -

functionare

8501 01 -1.000 -1.000 -662 -662 -662 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6702 Cultura, recreere si religie

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 60.000 21.000 18.339 21.467 21.000 3.128 20.019

0CHELTUIELI CURENTE 01 60.000 21.000 18.339 21.467 21.000 3.128 20.019

0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 20.000 10.000 8.687 10.134 10.000 1.447 8.686

0Cheltuieli salariale in bani 1001 14.200 6.990 6.810 7.945 6.990 1.135 6.810

0Salarii de baza 1001 01 14.200 6.990 6.810 7.945 6.990 1.135 6.810

0Contributii 1003 5.800 3.010 1.877 2.189 3.010 312 1.876

0Contributii de asigurari sociale de stat 1003 01 3.500 1.800 1.416 1.652 1.800 236 1.416

0Contributii de asigurari de somaj 1003 02 500 300 35 40 300 5 34

0Contributii de asigurari sociale de sanatate 1003 03 800 400 354 413 400 59 354

0Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boli profesionale

1003 04 500 210 12 14 210 2 12

0Contributii pentru concedii si indemnizatii 1003 06 500 300 60 70 300 10 60

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 40.000 11.000 9.652 11.333 11.000 1.681 11.333

0Bunuri si servicii 2001 17.100 8.200 7.689 9.370 8.200 1.681 9.370

0Furnituri de birou 2001 01 200 0 0 0 0 0 0

0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2001 08 1.000 600 480 480 600 0 480

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere si

functionare

2001 30 15.900 7.600 7.209 8.890 7.600 1.681 8.890

0Deplasari, detasari, transferari 2006 700 600 308 308 600 0 308

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 700 600 308 308 600 0 308

0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 1.000 0 0 0 0 0 0

0Pregatire profesionala 2013 1.000 0 0 0 0 0 0

0Alte cheltuieli 2030 20.200 2.200 1.655 1.655 2.200 0 1.655

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 20.200 2.200 1.655 1.655 2.200 0 1.655

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6702 0302 Biblioteci publice comunale, orateneati, municipale

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 25.000 12.000 10.055 11.502 12.000 1.447 10.054

0CHELTUIELI CURENTE 01 25.000 12.000 10.055 11.502 12.000 1.447 10.054

0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 20.000 10.000 8.687 10.134 10.000 1.447 8.686

0Cheltuieli salariale in bani 1001 14.200 6.990 6.810 7.945 6.990 1.135 6.810

0Salarii de baza 1001 01 14.200 6.990 6.810 7.945 6.990 1.135 6.810

0Contributii 1003 5.800 3.010 1.877 2.189 3.010 312 1.876

0Contributii de asigurari sociale de stat 1003 01 3.500 1.800 1.416 1.652 1.800 236 1.416

0Contributii de asigurari de somaj 1003 02 500 300 35 40 300 5 34

0Contributii de asigurari sociale de sanatate 1003 03 800 400 354 413 400 59 354

0Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boli profesionale

1003 04 500 210 12 14 210 2 12

0Contributii pentru concedii si indemnizatii 1003 06 500 300 60 70 300 10 60

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 5.000 2.000 1.368 1.368 2.000 0 1.368

0Bunuri si servicii 2001 2.100 1.200 900 900 1.200 0 900

0Furnituri de birou 2001 01 200 0 0 0 0 0 0

0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2001 08 1.000 600 480 480 600 0 480

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere si

functionare

2001 30 900 600 420 420 600 0 420

0Deplasari, detasari, transferari 2006 700 600 308 308 600 0 308

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 700 600 308 308 600 0 308

0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 1.000 0 0 0 0 0 0

0Pregatire profesionala 2013 1.000 0 0 0 0 0 0

0Alte cheltuieli 2030 200 200 160 160 200 0 160

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 200 200 160 160 200 0 160

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6702 0330 Alte servicii culturale

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 20.000 2.000 1.495 1.495 2.000 0 1.495

0CHELTUIELI CURENTE 01 20.000 2.000 1.495 1.495 2.000 0 1.495

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 20.000 2.000 1.495 1.495 2.000 0 1.495

0Alte cheltuieli 2030 20.000 2.000 1.495 1.495 2.000 0 1.495

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 20.000 2.000 1.495 1.495 2.000 0 1.495

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6702 0501 Sport

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 15.000 7.000 6.789 8.470 7.000 1.681 8.470

0CHELTUIELI CURENTE 01 15.000 7.000 6.789 8.470 7.000 1.681 8.470

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 15.000 7.000 6.789 8.470 7.000 1.681 8.470

0Bunuri si servicii 2001 15.000 7.000 6.789 8.470 7.000 1.681 8.470

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere si

functionare

2001 30 15.000 7.000 6.789 8.470 7.000 1.681 8.470

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6802 Asigurari si asistenta sociala

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 146.000 72.000 69.217 80.253 72.000 11.036 69.033

0CHELTUIELI CURENTE 01 146.000 72.000 69.217 80.253 72.000 11.036 69.033

0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 36.000 16.500 15.530 18.636 16.500 3.106 16.566

0Cheltuieli salariale in bani 1001 27.500 12.500 12.180 14.616 12.500 2.436 12.992

0Salarii de baza 1001 01 27.500 12.500 12.180 14.616 12.500 2.436 12.992

0Contributii 1003 8.500 4.000 3.350 4.020 4.000 670 3.574

0Contributii de asigurari sociale de stat 1003 01 6.200 2.800 2.535 3.042 2.800 507 2.704

0Contributii de asigurari de somaj 1003 02 300 150 60 72 150 12 64

0Contributii de asigurari sociale de sanatate 1003 03 1.500 700 633 760 700 127 676

0Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boli profesionale

1003 04 200 150 17 20 150 3 18

0Contributii pentru concedii si indemnizatii 1003 06 300 200 105 126 200 21 112

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 1.000 0 0 0 0 0 0

0Pregatire profesionala 2013 1.000 0 0 0 0 0 0

0TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 109.000 55.500 53.687 61.617 55.500 7.930 52.467

0Ajutoare sociale 5702 109.000 55.500 53.687 61.617 55.500 7.930 52.467

0Ajutoare sociale in numerar 5702 01 103.000 51.000 50.020 57.950 51.000 7.930 48.800

0Ajutor incalzire 5702 05 6.000 4.500 3.667 3.667 4.500 0 3.667

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6802 0502 Asistenta sociala in caz de invaliditate

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 136.000 67.500 65.550 76.586 67.500 11.036 65.366

0CHELTUIELI CURENTE 01 136.000 67.500 65.550 76.586 67.500 11.036 65.366

0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 36.000 16.500 15.530 18.636 16.500 3.106 16.566

0Cheltuieli salariale in bani 1001 27.500 12.500 12.180 14.616 12.500 2.436 12.992

0Salarii de baza 1001 01 27.500 12.500 12.180 14.616 12.500 2.436 12.992

0Contributii 1003 8.500 4.000 3.350 4.020 4.000 670 3.574

0Contributii de asigurari sociale de stat 1003 01 6.200 2.800 2.535 3.042 2.800 507 2.704

0Contributii de asigurari de somaj 1003 02 300 150 60 72 150 12 64

0Contributii de asigurari sociale de sanatate 1003 03 1.500 700 633 760 700 127 676

0Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boli profesionale

1003 04 200 150 17 20 150 3 18

0Contributii pentru concedii si indemnizatii 1003 06 300 200 105 126 200 21 112

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 1.000 0 0 0 0 0 0

0Pregatire profesionala 2013 1.000 0 0 0 0 0 0

0TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 99.000 51.000 50.020 57.950 51.000 7.930 48.800

0Ajutoare sociale 5702 99.000 51.000 50.020 57.950 51.000 7.930 48.800

0Ajutoare sociale in numerar 5702 01 99.000 51.000 50.020 57.950 51.000 7.930 48.800

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6802 10 Ajutoare pentru locuinte

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 4.000 4.000 3.551 3.551 4.000 0 3.551

0CHELTUIELI CURENTE 01 4.000 4.000 3.551 3.551 4.000 0 3.551

0TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 4.000 4.000 3.551 3.551 4.000 0 3.551

0Ajutoare sociale 5702 4.000 4.000 3.551 3.551 4.000 0 3.551

0Ajutor incalzire 5702 05 4.000 4.000 3.551 3.551 4.000 0 3.551

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6802 1501 Ajutor social

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 6.000 500 116 116 500 0 116

0CHELTUIELI CURENTE 01 6.000 500 116 116 500 0 116

0TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 6.000 500 116 116 500 0 116

0Ajutoare sociale 5702 6.000 500 116 116 500 0 116

0Ajutoare sociale in numerar 5702 01 4.000 0 0 0 0 0 0

0Ajutor incalzire 5702 05 2.000 500 116 116 500 0 116

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 67.000 40.000 23.761 26.993 40.000 3.232 26.992

0CHELTUIELI CURENTE 01 67.000 40.000 23.761 26.993 40.000 3.232 26.992

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 67.000 40.000 23.761 26.993 40.000 3.232 26.992

0Bunuri si servicii 2001 63.000 38.000 22.223 25.455 38.000 3.232 25.454

0Încalzit, Iluminat si forta motrica 2001 03 45.000 28.000 22.223 25.455 28.000 3.232 25.454

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 1.000 1.000 0 0 1.000 0 0

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere sifunctionare

2001 30 17.000 9.000 0 0 9.000 0 0

0Alte cheltuieli 2030 4.000 2.000 1.538 1.538 2.000 0 1.538

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 4.000 2.000 1.538 1.538 2.000 0 1.538

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul7002 06 Iluminat public si electrificari rurale

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 62.000 37.000 22.223 25.455 37.000 3.232 25.454

0CHELTUIELI CURENTE 01 62.000 37.000 22.223 25.455 37.000 3.232 25.454

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 62.000 37.000 22.223 25.455 37.000 3.232 25.454

0Bunuri si servicii 2001 62.000 37.000 22.223 25.455 37.000 3.232 25.454

0Încalzit, Iluminat si forta motrica 2001 03 45.000 28.000 22.223 25.455 28.000 3.232 25.454

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere sifunctionare

2001 30 17.000 9.000 0 0 9.000 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul7002 50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 5.000 3.000 1.538 1.538 3.000 0 1.538

0CHELTUIELI CURENTE 01 5.000 3.000 1.538 1.538 3.000 0 1.538

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 5.000 3.000 1.538 1.538 3.000 0 1.538

0Bunuri si servicii 2001 1.000 1.000 0 0 1.000 0 0

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 1.000 1.000 0 0 1.000 0 0

0Alte cheltuieli 2030 4.000 2.000 1.538 1.538 2.000 0 1.538

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 4.000 2.000 1.538 1.538 2.000 0 1.538

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul7402 Protectia mediului

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 20.000 10.000 7.508 7.508 10.000 0 7.508

0CHELTUIELI CURENTE 01 20.000 10.000 7.508 7.508 10.000 0 7.508

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 20.000 10.000 7.508 7.508 10.000 0 7.508

0Bunuri si servicii 2001 20.000 10.000 7.508 7.508 10.000 0 7.508

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere si

functionare

2001 30 20.000 10.000 7.508 7.508 10.000 0 7.508

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul7402 0501 Salubritate

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 20.000 10.000 7.508 7.508 10.000 0 7.508

0CHELTUIELI CURENTE 01 20.000 10.000 7.508 7.508 10.000 0 7.508

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 20.000 10.000 7.508 7.508 10.000 0 7.508

0Bunuri si servicii 2001 20.000 10.000 7.508 7.508 10.000 0 7.508

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere si

functionare

2001 30 20.000 10.000 7.508 7.508 10.000 0 7.508

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 4.000 4.000 3.100 3.100 4.000 0 3.100

0CHELTUIELI CURENTE 01 4.000 4.000 3.100 3.100 4.000 0 3.100

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 4.000 4.000 3.100 3.100 4.000 0 3.100

0Prevenirea si combaterea inundatiilor si

ingheturilor

2023 4.000 4.000 3.100 3.100 4.000 0 3.100

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul8002 0106 Prevenire si combatere inundatii si gheturi

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 4.000 4.000 3.100 3.100 4.000 0 3.100

0CHELTUIELI CURENTE 01 4.000 4.000 3.100 3.100 4.000 0 3.100

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 4.000 4.000 3.100 3.100 4.000 0 3.100

0Prevenirea si combaterea inundatiilor si

ingheturilor

2023 4.000 4.000 3.100 3.100 4.000 0 3.100

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul8402 Transporturi

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 43.000 35.000 0 5.580 35.000 5.580 5.580

0CHELTUIELI CURENTE 01 43.000 35.000 0 5.580 35.000 5.580 5.580

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 43.000 35.000 0 5.580 35.000 5.580 5.580

0Bunuri si servicii 2001 5.000 5.000 0 0 5.000 0 0

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere si

functionare

2001 30 5.000 5.000 0 0 5.000 0 0

0Reparatii curente 2002 28.000 20.000 0 0 20.000 0 0

0Alte cheltuieli 2030 10.000 10.000 0 5.580 10.000 5.580 5.580

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 10.000 10.000 0 5.580 10.000 5.580 5.580

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul8402 0301 Drumuri si poduri

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 18.000 10.000 0 5.580 10.000 5.580 5.580

0CHELTUIELI CURENTE 01 18.000 10.000 0 5.580 10.000 5.580 5.580

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 18.000 10.000 0 5.580 10.000 5.580 5.580

0Reparatii curente 2002 8.000 0 0 0 0 0 0

0Alte cheltuieli 2030 10.000 10.000 0 5.580 10.000 5.580 5.580

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 10.000 10.000 0 5.580 10.000 5.580 5.580

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul8402 0303 Strazi

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 25.000 25.000 0 0 25.000 0 0

0CHELTUIELI CURENTE 01 25.000 25.000 0 0 25.000 0 0

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 25.000 25.000 0 0 25.000 0 0

0Bunuri si servicii 2001 5.000 5.000 0 0 5.000 0 0

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere si

functionare

2001 30 5.000 5.000 0 0 5.000 0 0

0Reparatii curente 2002 20.000 20.000 0 0 20.000 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

VENITURI

Anexa 12- lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data deCont executie Buget local - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodDrepturi constatatePrevederi

anualePrevederi

trimestriale precedente curenteTotal

Drepturiconstatatede incasat

Incasarirealizate

Stingeripe alte cai

decat incasari

TOTAL VENITURI 0001 2.347.000 1.331.500 1.309.682 1.425.220 463.896 1.889.116 0 579.434VENITURI PROPRII 4802 869.000 549.500 428.217 543.755 463.896 1.007.651 0 579.434I. VENITURI CURENTE 0002 2.340.000 1.324.500 1.305.656 1.421.194 463.896 1.885.090 0 579.434A. VENITURI FISCALE 0003 2.568.000 1.424.500 1.283.048 1.375.917 253.046 1.628.963 0 345.915A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURIDIN CAPITAL

0004 539.000 281.000 181.359 181.359 0 181.359 0 0

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SICÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANEFIZICE

0006 539.000 281.000 181.359 181.359 0 181.359 0 0

Impozit pe venit 0302 8.000 5.000 1.853 1.853 0 1.853 0 0Impozit pe venit din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personal

0302 18 8.000 5.000 1.853 1.853 0 1.853 0 0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402 531.000 276.000 179.506 179.506 0 179.506 0 0Cote defalcate din impozitul pe venit 0402 01 327.000 138.000 66.561 66.561 0 66.561 0 0Sume alocate de consiliul judetean pentruechilibrarea bugetelor locale

0402 04 204.000 138.000 112.945 112.945 0 112.945 0 0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0009 241.000 201.500 172.158 255.582 236.743 492.325 0 320.167Impozite si taxe pe proprietate 0702 241.000 201.500 172.158 255.582 236.743 492.325 0 320.167Impozit pe cladiri 0702 01 40.000 29.000 22.373 59.530 22.328 81.858 0 59.485Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 0702 0101 19.000 15.000 16.314 19.585 13.673 33.258 0 16.944Impozit pe cladiri de la persoane juridice *) 0702 0102 21.000 14.000 6.059 39.945 8.655 48.600 0 42.541Impozit pe terenuri 0702 02 199.000 171.500 149.081 195.116 214.415 409.531 0 260.450Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 0702 0201 30.000 23.000 24.135 31.374 23.415 54.789 0 30.654Impozit pe terenuri de la persoane juridice *) 0702 0202 6.000 5.000 877 2.816 810 3.626 0 2.749Impozit pe terenuri extravilan 0702 0203 163.000 143.500 124.069 160.926 190.190 351.116 0 227.047Taxe judiciare de timbru, taxe de timbrupentru activitatea notariala si alte taxe detimbru

0702 03 2.000 1.000 704 936 0 936 0 232

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SISERVICII

0010 1.784.000 940.000 929.435 938.880 16.303 955.183 0 25.748

Sume defalcate din TVA 1102 1.749.000 909.000 888.726 888.726 0 888.726 0 0Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru finantarea cheltuielilor descentralizate lanivelul comunelor, oratelor, municipiilor,sectoarelor si Municipiului Bucuresti

1102 02 1.466.000 763.000 742.726 742.726 0 742.726 0 0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru echilibrarea bugetelor locale

1102 06 283.000 146.000 146.000 146.000 0 146.000 0 0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizareautilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de

1602 35.000 31.000 40.709 50.154 16.303 66.457 0 25.748

- 1 -

Denumirea indicatorilor CodDrepturi constatatePrevederi

anualePrevederi

trimestriale precedente curenteTotal

Drepturiconstatatede incasat

Incasarirealizate

Stingeripe alte cai

decat incasari

activitatiTaxa asupra mijloacelor de transport 1602 02 31.000 29.000 31.410 40.855 16.303 57.158 0 25.748Taxa asupra mijloacelor de transport detinutede persoane fizice *)

1602 0201 15.000 13.000 14.636 19.413 15.669 35.082 0 20.446

Taxa asupra mijloacelor de transport detinutede persoane juridice *)

1602 0202 16.000 16.000 16.774 21.442 634 22.076 0 5.302

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente siautorizatii de functionare

1602 03 4.000 2.000 9.299 9.299 0 9.299 0 0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 0011 4.000 2.000 96 96 0 96 0 0Alte impozite si taxe fiscale 1802 4.000 2.000 96 96 0 96 0 0Alte impozite si taxe 1802 50 4.000 2.000 96 96 0 96 0 0C. VENITURI NEFISCALE 0012 -228.000 -100.000 22.608 45.277 210.850 256.127 0 233.519C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 24.000 17.000 18.029 26.251 5.035 31.286 0 13.257Venituri din proprietate 3002 24.000 17.000 18.029 26.251 5.035 31.286 0 13.257Venituri din concesiuni si închirieri 3002 05 24.000 17.000 18.029 26.251 5.035 31.286 0 13.257C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 -252.000 -117.000 4.579 19.026 205.815 224.841 0 220.262Venituri din taxe administrative, eliberaripermise

3402 5.000 3.000 3.153 3.153 0 3.153 0 0

Taxe extrajudiciare de timbru 3402 02 5.000 3.000 3.153 3.153 0 3.153 0 0Amenzi, penalitati si confiscari 3502 17.000 12.000 12.713 27.160 205.815 232.975 0 220.262Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicatepotrivit dispozitiilor legale

3502 01 17.000 12.000 12.713 27.160 205.815 232.975 0 220.262

Diverse venituri 3602 4.000 2.000 0 0 0 0 0 0Alte venituri 3602 50 4.000 2.000 0 0 0 0 0 0Transferuri voluntare, altele decât subventiile 3702 -278.000 -134.000 -11.287 -11.287 0 -11.287 0 0Varsaminte din sec_iunea de func_ionarepentru finan_area sec_iunii de dezvoltare (cusemnul MINUS)

3702 03 -278.000 -134.000 -11.287 -11.287 0 -11.287 0 0

IV. SUBVENTII 0017 7.000 7.000 4.026 4.026 0 4.026 0 0SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALEADMINISTRATIEI PUBLICE

0018 7.000 7.000 4.026 4.026 0 4.026 0 0

Subventii de la bugetul de stat 4202 7.000 7.000 4.026 4.026 0 4.026 0 0Subventii pentru acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei

4202 34 4.000 4.000 3.561 3.561 0 3.561 0 0

Subven_ii din bugetul de stat pentrufinan_area sanata_ii

4202 41 3.000 3.000 465 465 0 465 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 2 -

CHELTUIELI

Anexa 13

- lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data deCont executie Buget local - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

TOTAL CHELTUIELI 4902 289.000 145.000 21.861 21.861 145.000 0 70.143 0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 0 0 0 0 0 11.960 0

Autoritati publice si actiuni externe 5102 0 0 0 0 0 0 11.960 0

Autoritati executive si legislative 5102 01 0 0 0 0 0 0 11.960 0

Autoritati executive 5102 0103 0 0 0 0 0 0 11.960 0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6902 22.000 22.000 21.361 21.361 22.000 0 57.683 0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7002 22.000 22.000 21.361 21.361 22.000 0 57.683 0

Iluminat public si electrificari rurale 7002 06 22.000 22.000 21.361 21.361 22.000 0 0 0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor

si dezvoltarii comunale

7002 50 0 0 0 0 0 0 57.683 0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 7902 267.000 123.000 500 500 123.000 0 500 0

Actiuni generale economice, comerciale si de

munca

8002 4.000 3.000 500 500 3.000 0 500 0

Actiuni generale economice si comerciale 8002 01 4.000 3.000 500 500 3.000 0 500 0

Programe de dezvoltare regionala si sociala 8002 0110 4.000 3.000 500 500 3.000 0 500 0

Transporturi 8402 263.000 120.000 0 0 120.000 0 0 0

Transport rutier 8402 03 263.000 120.000 0 0 120.000 0 0 0

Drumuri si poduri 8402 0301 263.000 120.000 0 0 120.000 0 0 0

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 9602 0 0 0 -21.861 -145.000 -21.861 -70.143 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul4902 TOTAL CHELTUIELI

Cont executie Buget local - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 289.000 145.000 21.861 21.861 145.000 0 70.143

0TIT. VII ALTE TRANSFERURI 55 4.000 3.000 500 500 3.000 0 500

0TITLUL VII.a. Transferuri interne SD 5501 4.000 3.000 500 500 3.000 0 500

0Programe de dezvoltare 5501 13 4.000 3.000 500 500 3.000 0 500

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 285.000 142.000 21.361 21.361 142.000 0 69.643

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 285.000 142.000 21.361 21.361 142.000 0 69.643

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 285.000 142.000 21.361 21.361 142.000 0 69.643

0Constructii 7101 01 280.000 137.000 16.918 16.918 137.000 0 3.884

0Matini, echipamente si mijloace de transport 7101 02 0 0 0 0 0 0 713

0Mobilier, aparatura birotica si alte active

corporale

7101 03 0 0 0 0 0 0 4.044

0Alte active fixe 7101 30 5.000 5.000 4.443 4.443 5.000 0 61.002

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul5102 Autoritati publice si actiuni externe

Cont executie Buget local - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 0 0 0 0 0 0 11.960

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 0 0 0 0 0 11.960

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 0 0 0 0 0 11.960

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 0 0 0 0 0 0 11.960

0Constructii 7101 01 0 0 0 0 0 0 3.884

0Matini, echipamente si mijloace de transport 7101 02 0 0 0 0 0 0 713

0Mobilier, aparatura birotica si alte active

corporale

7101 03 0 0 0 0 0 0 4.044

0Alte active fixe 7101 30 0 0 0 0 0 0 3.319

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul5102 0103 Autoritati executive

Cont executie Buget local - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 0 0 0 0 0 0 11.960

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 0 0 0 0 0 11.960

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 0 0 0 0 0 11.960

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 0 0 0 0 0 0 11.960

0Constructii 7101 01 0 0 0 0 0 0 3.884

0Matini, echipamente si mijloace de transport 7101 02 0 0 0 0 0 0 713

0Mobilier, aparatura birotica si alte active

corporale

7101 03 0 0 0 0 0 0 4.044

0Alte active fixe 7101 30 0 0 0 0 0 0 3.319

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Cont executie Buget local - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 22.000 22.000 21.361 21.361 22.000 0 57.683

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 22.000 22.000 21.361 21.361 22.000 0 57.683

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 22.000 22.000 21.361 21.361 22.000 0 57.683

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 22.000 22.000 21.361 21.361 22.000 0 57.683

0Constructii 7101 01 17.000 17.000 16.918 16.918 17.000 0 0

0Alte active fixe 7101 30 5.000 5.000 4.443 4.443 5.000 0 57.683

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul7002 06 Iluminat public si electrificari rurale

Cont executie Buget local - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 22.000 22.000 21.361 21.361 22.000 0 0

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 22.000 22.000 21.361 21.361 22.000 0 0

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 22.000 22.000 21.361 21.361 22.000 0 0

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 22.000 22.000 21.361 21.361 22.000 0 0

0Constructii 7101 01 17.000 17.000 16.918 16.918 17.000 0 0

0Alte active fixe 7101 30 5.000 5.000 4.443 4.443 5.000 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul7002 50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

Cont executie Buget local - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 0 0 0 0 0 0 57.683

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 0 0 0 0 0 57.683

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 0 0 0 0 0 57.683

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 0 0 0 0 0 0 57.683

0Alte active fixe 7101 30 0 0 0 0 0 0 57.683

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

Cont executie Buget local - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 4.000 3.000 500 500 3.000 0 500

0TIT. VII ALTE TRANSFERURI 55 4.000 3.000 500 500 3.000 0 500

0TITLUL VII.a. Transferuri interne SD 5501 4.000 3.000 500 500 3.000 0 500

0Programe de dezvoltare 5501 13 4.000 3.000 500 500 3.000 0 500

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul8002 0110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

Cont executie Buget local - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 4.000 3.000 500 500 3.000 0 500

0TIT. VII ALTE TRANSFERURI 55 4.000 3.000 500 500 3.000 0 500

0TITLUL VII.a. Transferuri interne SD 5501 4.000 3.000 500 500 3.000 0 500

0Programe de dezvoltare 5501 13 4.000 3.000 500 500 3.000 0 500

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul8402 Transporturi

Cont executie Buget local - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 263.000 120.000 0 0 120.000 0 0

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 263.000 120.000 0 0 120.000 0 0

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 263.000 120.000 0 0 120.000 0 0

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 263.000 120.000 0 0 120.000 0 0

0Constructii 7101 01 263.000 120.000 0 0 120.000 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul8402 0301 Drumuri si poduri

Cont executie Buget local - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 263.000 120.000 0 0 120.000 0 0

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 263.000 120.000 0 0 120.000 0 0

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 263.000 120.000 0 0 120.000 0 0

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 263.000 120.000 0 0 120.000 0 0

0Constructii 7101 01 263.000 120.000 0 0 120.000 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

VENITURI

Anexa 12- lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data deCont executie Buget local - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodDrepturi constatatePrevederi

anualePrevederi

trimestriale precedente curenteTotal

Drepturiconstatatede incasat

Incasarirealizate

Stingeripe alte cai

decat incasari

TOTAL VENITURI 0001 289.000 145.000 21.861 21.861 0 21.861 0 0VENITURI PROPRII 4802 11.000 11.000 10.574 10.574 0 10.574 0 0I. VENITURI CURENTE 0002 278.000 134.000 11.287 11.287 0 11.287 0 0C. VENITURI NEFISCALE 0012 278.000 134.000 11.287 11.287 0 11.287 0 0C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 278.000 134.000 11.287 11.287 0 11.287 0 0Transferuri voluntare, altele decât subventiile 3702 278.000 134.000 11.287 11.287 0 11.287 0 0Varsaminte din sec_iunea de func_ionare (cusemnul PLUS)

3702 04 278.000 134.000 11.287 11.287 0 11.287 0 0

II. VENITURI DIN CAPITAL 0015 11.000 11.000 10.574 10.574 0 10.574 0 0Venituri din valorificarea unor bunuri 3902 11.000 11.000 10.574 10.574 0 10.574 0 0Venituri din valorificarea unor bunuri aleinstitutiilor publice

3902 01 1.000 1.000 274 274 0 274 0 0

Venituri din vânzarea unor bunuri apartinânddomeniului privat al statului

3902 07 10.000 10.000 10.300 10.300 0 10.300 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

CHELTUIELI

Anexa 13

- lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data deCont executie Autofin. cumulat (10+15) - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

TOTAL CHELTUIELI 4910 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696 0

Partea a III-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE

6410 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696 0

invatamant 6510 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696 0

invatamant secundar 6510 04 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696 0

invatamant secundar superior 6510 0402 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696 0

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 9610 0 0 0 0 -7.000 0 -8.696 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul4910 TOTAL CHELTUIELI

Cont executie Autofin. cumulat (10+15) - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0Matini, echipamente si mijloace de transport 7101 02 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6510 invatamant

Cont executie Autofin. cumulat (10+15) - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0Matini, echipamente si mijloace de transport 7101 02 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6510 0402 invatamant secundar superior

Cont executie Autofin. cumulat (10+15) - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0Matini, echipamente si mijloace de transport 7101 02 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

VENITURI

Anexa 12

- lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data deCont executie Autofin. cumulat (10+15) - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodDrepturi constatate

Prevederianuale

Prevederitrimestriale precedente curenteTotal

Drepturiconstatatede incasat

Incasarirealizate

Stingeripe alte cai

decat incasari

TOTAL VENITURI 0001 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0

I VENITURI CURENTE 0002 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0

C VENITURI NEFISCALE 0012 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0

C2 VaNZaRI DE BUNURI SI SERVICII 0014 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3710 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0

Varsaminte din sec_iunea de func_ionare (cu

semnul PLUS)

3710 04 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

CHELTUIELI

Anexa 13

- lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data deCont executie Autofin. cumulat (10+15) - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

TOTAL CHELTUIELI 4910 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068 0

Partea a III-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE

6410 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068 0

invatamant 6510 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068 0

invatamant secundar 6510 04 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068 0

invatamant secundar superior 6510 0402 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068 0

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 9610 0 0 -45.508 -104.367 -239.000 -58.859 -85.068 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul4910 TOTAL CHELTUIELI

Cont executie Autofin. cumulat (10+15) - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0CHELTUIELI CURENTE 01 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0Bunuri si servicii 2001 210.000 101.000 41.626 41.626 101.000 0 49.755

0Furnituri de birou 2001 01 8.000 4.000 2.222 2.222 4.000 0 3.525

0Materiale pentru curatenie 2001 02 14.000 6.000 0 0 6.000 0 1.735

0Încalzit, Iluminat si forta motrica 2001 03 15.000 9.000 2.931 2.931 9.000 0 2.931

0Apa, canal si salubritate 2001 04 12.000 6.000 2.953 2.953 6.000 0 2.953

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 20.000 10.000 4.175 4.175 10.000 0 2.872

0Piese de schimb 2001 06 12.000 6.000 470 470 6.000 0 407

0Transport 2001 07 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2001 08 16.000 8.000 5.647 5.647 8.000 0 5.647

0Materiale si prestari de servicii cu caracterfunctional

2001 09 40.000 20.000 11.471 11.471 20.000 0 13.542

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere sifunctionare

2001 30 69.000 30.000 11.757 11.757 30.000 0 16.143

0Hrana 2003 129.000 65.000 32.645 32.645 65.000 0 33.559

0Hrana pentru oameni 2003 01 80.000 40.000 19.216 19.216 40.000 0 22.387

0Hrana pentru animale 2003 02 49.000 25.000 13.429 13.429 25.000 0 11.172

0Medicamente si materiale sanitare 2004 8.000 4.000 185 185 4.000 0 121

0Medicamente 2004 01 4.000 2.000 185 185 2.000 0 121

0Materiale sanitare 2004 02 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 80.000 57.000 28.278 28.278 57.000 0 0

0Alte obiecte de inventar 2005 30 80.000 57.000 28.278 28.278 57.000 0 0

0Deplasari, detasari, transferari 2006 4.000 2.000 1.138 1.138 2.000 0 1.138

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 4.000 2.000 1.138 1.138 2.000 0 1.138

0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 2.000 2.000 370 370 2.000 0 370

0Protectia muncii 2014 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli 2030 12.000 6.000 125 125 6.000 0 125

0Reclama si publicitate 2030 01 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Protocol si reprezentare 2030 02 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 4.000 2.000 125 125 2.000 0 125

- 1 -

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6510 invatamant

Cont executie Autofin. cumulat (10+15) - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0CHELTUIELI CURENTE 01 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0Bunuri si servicii 2001 210.000 101.000 41.626 41.626 101.000 0 49.755

0Furnituri de birou 2001 01 8.000 4.000 2.222 2.222 4.000 0 3.525

0Materiale pentru curatenie 2001 02 14.000 6.000 0 0 6.000 0 1.735

0Încalzit, Iluminat si forta motrica 2001 03 15.000 9.000 2.931 2.931 9.000 0 2.931

0Apa, canal si salubritate 2001 04 12.000 6.000 2.953 2.953 6.000 0 2.953

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 20.000 10.000 4.175 4.175 10.000 0 2.872

0Piese de schimb 2001 06 12.000 6.000 470 470 6.000 0 407

0Transport 2001 07 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2001 08 16.000 8.000 5.647 5.647 8.000 0 5.647

0Materiale si prestari de servicii cu caracterfunctional

2001 09 40.000 20.000 11.471 11.471 20.000 0 13.542

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere sifunctionare

2001 30 69.000 30.000 11.757 11.757 30.000 0 16.143

0Hrana 2003 129.000 65.000 32.645 32.645 65.000 0 33.559

0Hrana pentru oameni 2003 01 80.000 40.000 19.216 19.216 40.000 0 22.387

0Hrana pentru animale 2003 02 49.000 25.000 13.429 13.429 25.000 0 11.172

0Medicamente si materiale sanitare 2004 8.000 4.000 185 185 4.000 0 121

0Medicamente 2004 01 4.000 2.000 185 185 2.000 0 121

0Materiale sanitare 2004 02 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 80.000 57.000 28.278 28.278 57.000 0 0

0Alte obiecte de inventar 2005 30 80.000 57.000 28.278 28.278 57.000 0 0

0Deplasari, detasari, transferari 2006 4.000 2.000 1.138 1.138 2.000 0 1.138

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 4.000 2.000 1.138 1.138 2.000 0 1.138

0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 2.000 2.000 370 370 2.000 0 370

0Protectia muncii 2014 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli 2030 12.000 6.000 125 125 6.000 0 125

0Reclama si publicitate 2030 01 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Protocol si reprezentare 2030 02 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 4.000 2.000 125 125 2.000 0 125

- 1 -

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6510 0402 invatamant secundar superior

Cont executie Autofin. cumulat (10+15) - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0CHELTUIELI CURENTE 01 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0Bunuri si servicii 2001 210.000 101.000 41.626 41.626 101.000 0 49.755

0Furnituri de birou 2001 01 8.000 4.000 2.222 2.222 4.000 0 3.525

0Materiale pentru curatenie 2001 02 14.000 6.000 0 0 6.000 0 1.735

0Încalzit, Iluminat si forta motrica 2001 03 15.000 9.000 2.931 2.931 9.000 0 2.931

0Apa, canal si salubritate 2001 04 12.000 6.000 2.953 2.953 6.000 0 2.953

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 20.000 10.000 4.175 4.175 10.000 0 2.872

0Piese de schimb 2001 06 12.000 6.000 470 470 6.000 0 407

0Transport 2001 07 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2001 08 16.000 8.000 5.647 5.647 8.000 0 5.647

0Materiale si prestari de servicii cu caracterfunctional

2001 09 40.000 20.000 11.471 11.471 20.000 0 13.542

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere sifunctionare

2001 30 69.000 30.000 11.757 11.757 30.000 0 16.143

0Hrana 2003 129.000 65.000 32.645 32.645 65.000 0 33.559

0Hrana pentru oameni 2003 01 80.000 40.000 19.216 19.216 40.000 0 22.387

0Hrana pentru animale 2003 02 49.000 25.000 13.429 13.429 25.000 0 11.172

0Medicamente si materiale sanitare 2004 8.000 4.000 185 185 4.000 0 121

0Medicamente 2004 01 4.000 2.000 185 185 2.000 0 121

0Materiale sanitare 2004 02 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 80.000 57.000 28.278 28.278 57.000 0 0

0Alte obiecte de inventar 2005 30 80.000 57.000 28.278 28.278 57.000 0 0

0Deplasari, detasari, transferari 2006 4.000 2.000 1.138 1.138 2.000 0 1.138

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 4.000 2.000 1.138 1.138 2.000 0 1.138

0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 2.000 2.000 370 370 2.000 0 370

0Protectia muncii 2014 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli 2030 12.000 6.000 125 125 6.000 0 125

0Reclama si publicitate 2030 01 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Protocol si reprezentare 2030 02 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 4.000 2.000 125 125 2.000 0 125

- 1 -

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

VENITURI

Anexa 12

- lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data deCont executie Autofin. cumulat (10+15) - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodDrepturi constatate

Prevederianuale

Prevederitrimestriale precedente curenteTotal

Drepturiconstatatede incasat

Incasarirealizate

Stingeripe alte cai

decat incasari

TOTAL VENITURI 0001 449.000 239.000 58.859 58.859 0 58.859 0 0

I VENITURI CURENTE 0002 429.000 231.000 46.179 46.179 0 46.179 0 0

C VENITURI NEFISCALE 0012 429.000 231.000 46.179 46.179 0 46.179 0 0

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 100.000 48.000 3.963 3.963 0 3.963 0 0

Venituri din proprietate 3010 100.000 48.000 3.963 3.963 0 3.963 0 0

Venituri din concesiuni si inchirieri 3010 05 100.000 48.000 3.963 3.963 0 3.963 0 0

C2 VaNZaRI DE BUNURI SI SERVICII 0014 329.000 183.000 42.216 42.216 0 42.216 0 0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3310 336.000 190.000 42.216 42.216 0 42.216 0 0

Taxe si alte venituri in invatamant 3310 05 8.000 4.000 351 351 0 351 0 0

Venituri din prestari de servicii 3310 08 70.000 35.000 659 659 0 659 0 0

Contributia elevilor si studentilor pentru

internate, camine si cantine

3310 14 65.000 35.000 23.480 23.480 0 23.480 0 0

Venituri din valorificarea produselor obtinute

din activitatea proprie sau anexa

3310 16 113.000 81.000 17.726 17.726 0 17.726 0 0

Alte venituri din prestari de servicii si alte

activitati

3310 50 80.000 35.000 0 0 0 0 0 0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3710 -7.000 -7.000 0 0 0 0 0 0

Varsaminte din sectiunea de func_ionare

pentru finan_area sec_iunii de dezvoltare (cu

semnul MINUS)

3710 03 -7.000 -7.000 0 0 0 0 0 0

IV SUBVENtII 0017 20.000 8.000 12.680 12.680 0 12.680 0 0

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 4210 20.000 8.000 12.680 12.680 0 12.680 0 0

Subventii primite de institutiile publice si

activitatile finantate integral sau partial din

venituri proprii in cadrul programelor FEGA

implementate de APIA

4210 43 20.000 8.000 12.680 12.680 0 12.680 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

CHELTUIELI

Anexa 13

- lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data deCont executie Autofin. cumulat (10+15)

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

TOTAL CHELTUIELI 4910 456.000 246.000 104.367 104.367 246.000 0 93.764 0

Partea a III-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE

6410 456.000 246.000 104.367 104.367 246.000 0 93.764 0

invatamant 6510 456.000 246.000 104.367 104.367 246.000 0 93.764 0

invatamant secundar 6510 04 456.000 246.000 104.367 104.367 246.000 0 93.764 0

invatamant secundar superior 6510 0402 456.000 246.000 104.367 104.367 246.000 0 93.764 0

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 9610 0 0 -45.508 -104.367 -246.000 -58.859 -93.764 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul4910 TOTAL CHELTUIELI

Cont executie Autofin. cumulat (10+15)

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 456.000 246.000 104.367 104.367 246.000 0 93.764

0CHELTUIELI CURENTE 01 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0Bunuri si servicii 2001 210.000 101.000 41.626 41.626 101.000 0 49.755

0Furnituri de birou 2001 01 8.000 4.000 2.222 2.222 4.000 0 3.525

0Materiale pentru curatenie 2001 02 14.000 6.000 0 0 6.000 0 1.735

0Încalzit, Iluminat si forta motrica 2001 03 15.000 9.000 2.931 2.931 9.000 0 2.931

0Apa, canal si salubritate 2001 04 12.000 6.000 2.953 2.953 6.000 0 2.953

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 20.000 10.000 4.175 4.175 10.000 0 2.872

0Piese de schimb 2001 06 12.000 6.000 470 470 6.000 0 407

0Transport 2001 07 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2001 08 16.000 8.000 5.647 5.647 8.000 0 5.647

0Materiale si prestari de servicii cu caracterfunctional

2001 09 40.000 20.000 11.471 11.471 20.000 0 13.542

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere sifunctionare

2001 30 69.000 30.000 11.757 11.757 30.000 0 16.143

0Hrana 2003 129.000 65.000 32.645 32.645 65.000 0 33.559

0Hrana pentru oameni 2003 01 80.000 40.000 19.216 19.216 40.000 0 22.387

0Hrana pentru animale 2003 02 49.000 25.000 13.429 13.429 25.000 0 11.172

0Medicamente si materiale sanitare 2004 8.000 4.000 185 185 4.000 0 121

0Medicamente 2004 01 4.000 2.000 185 185 2.000 0 121

0Materiale sanitare 2004 02 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 80.000 57.000 28.278 28.278 57.000 0 0

0Alte obiecte de inventar 2005 30 80.000 57.000 28.278 28.278 57.000 0 0

0Deplasari, detasari, transferari 2006 4.000 2.000 1.138 1.138 2.000 0 1.138

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 4.000 2.000 1.138 1.138 2.000 0 1.138

0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 2.000 2.000 370 370 2.000 0 370

0Protectia muncii 2014 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli 2030 12.000 6.000 125 125 6.000 0 125

0Reclama si publicitate 2030 01 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Protocol si reprezentare 2030 02 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 4.000 2.000 125 125 2.000 0 125

- 1 -

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0Matini, echipamente si mijloace de transport 7101 02 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 2 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6510 invatamant

Cont executie Autofin. cumulat (10+15)

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 456.000 246.000 104.367 104.367 246.000 0 93.764

0CHELTUIELI CURENTE 01 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0Bunuri si servicii 2001 210.000 101.000 41.626 41.626 101.000 0 49.755

0Furnituri de birou 2001 01 8.000 4.000 2.222 2.222 4.000 0 3.525

0Materiale pentru curatenie 2001 02 14.000 6.000 0 0 6.000 0 1.735

0Încalzit, Iluminat si forta motrica 2001 03 15.000 9.000 2.931 2.931 9.000 0 2.931

0Apa, canal si salubritate 2001 04 12.000 6.000 2.953 2.953 6.000 0 2.953

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 20.000 10.000 4.175 4.175 10.000 0 2.872

0Piese de schimb 2001 06 12.000 6.000 470 470 6.000 0 407

0Transport 2001 07 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2001 08 16.000 8.000 5.647 5.647 8.000 0 5.647

0Materiale si prestari de servicii cu caracterfunctional

2001 09 40.000 20.000 11.471 11.471 20.000 0 13.542

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere sifunctionare

2001 30 69.000 30.000 11.757 11.757 30.000 0 16.143

0Hrana 2003 129.000 65.000 32.645 32.645 65.000 0 33.559

0Hrana pentru oameni 2003 01 80.000 40.000 19.216 19.216 40.000 0 22.387

0Hrana pentru animale 2003 02 49.000 25.000 13.429 13.429 25.000 0 11.172

0Medicamente si materiale sanitare 2004 8.000 4.000 185 185 4.000 0 121

0Medicamente 2004 01 4.000 2.000 185 185 2.000 0 121

0Materiale sanitare 2004 02 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 80.000 57.000 28.278 28.278 57.000 0 0

0Alte obiecte de inventar 2005 30 80.000 57.000 28.278 28.278 57.000 0 0

0Deplasari, detasari, transferari 2006 4.000 2.000 1.138 1.138 2.000 0 1.138

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 4.000 2.000 1.138 1.138 2.000 0 1.138

0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 2.000 2.000 370 370 2.000 0 370

0Protectia muncii 2014 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli 2030 12.000 6.000 125 125 6.000 0 125

0Reclama si publicitate 2030 01 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Protocol si reprezentare 2030 02 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 4.000 2.000 125 125 2.000 0 125

- 1 -

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0Matini, echipamente si mijloace de transport 7101 02 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 2 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6510 0402 invatamant secundar superior

Cont executie Autofin. cumulat (10+15)

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 456.000 246.000 104.367 104.367 246.000 0 93.764

0CHELTUIELI CURENTE 01 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0Bunuri si servicii 2001 210.000 101.000 41.626 41.626 101.000 0 49.755

0Furnituri de birou 2001 01 8.000 4.000 2.222 2.222 4.000 0 3.525

0Materiale pentru curatenie 2001 02 14.000 6.000 0 0 6.000 0 1.735

0Încalzit, Iluminat si forta motrica 2001 03 15.000 9.000 2.931 2.931 9.000 0 2.931

0Apa, canal si salubritate 2001 04 12.000 6.000 2.953 2.953 6.000 0 2.953

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 20.000 10.000 4.175 4.175 10.000 0 2.872

0Piese de schimb 2001 06 12.000 6.000 470 470 6.000 0 407

0Transport 2001 07 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2001 08 16.000 8.000 5.647 5.647 8.000 0 5.647

0Materiale si prestari de servicii cu caracterfunctional

2001 09 40.000 20.000 11.471 11.471 20.000 0 13.542

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere sifunctionare

2001 30 69.000 30.000 11.757 11.757 30.000 0 16.143

0Hrana 2003 129.000 65.000 32.645 32.645 65.000 0 33.559

0Hrana pentru oameni 2003 01 80.000 40.000 19.216 19.216 40.000 0 22.387

0Hrana pentru animale 2003 02 49.000 25.000 13.429 13.429 25.000 0 11.172

0Medicamente si materiale sanitare 2004 8.000 4.000 185 185 4.000 0 121

0Medicamente 2004 01 4.000 2.000 185 185 2.000 0 121

0Materiale sanitare 2004 02 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 80.000 57.000 28.278 28.278 57.000 0 0

0Alte obiecte de inventar 2005 30 80.000 57.000 28.278 28.278 57.000 0 0

0Deplasari, detasari, transferari 2006 4.000 2.000 1.138 1.138 2.000 0 1.138

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 4.000 2.000 1.138 1.138 2.000 0 1.138

0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 2.000 2.000 370 370 2.000 0 370

0Protectia muncii 2014 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli 2030 12.000 6.000 125 125 6.000 0 125

0Reclama si publicitate 2030 01 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Protocol si reprezentare 2030 02 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 4.000 2.000 125 125 2.000 0 125

- 1 -

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0Matini, echipamente si mijloace de transport 7101 02 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 2 -

VENITURI

Anexa 12

- lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data deCont executie Autofin. cumulat (10+15)

Denumirea indicatorilor CodDrepturi constatate

Prevederianuale

Prevederitrimestriale precedente curenteTotal

Drepturiconstatatede incasat

Incasarirealizate

Stingeripe alte cai

decat incasari

TOTAL VENITURI 0001 456.000 246.000 58.859 58.859 0 58.859 0 0

I VENITURI CURENTE 0002 436.000 238.000 46.179 46.179 0 46.179 0 0

C VENITURI NEFISCALE 0012 436.000 238.000 46.179 46.179 0 46.179 0 0

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 100.000 48.000 3.963 3.963 0 3.963 0 0

Venituri din proprietate 3010 100.000 48.000 3.963 3.963 0 3.963 0 0

Venituri din concesiuni si inchirieri 3010 05 100.000 48.000 3.963 3.963 0 3.963 0 0

C2 VaNZaRI DE BUNURI SI SERVICII 0014 336.000 190.000 42.216 42.216 0 42.216 0 0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3310 336.000 190.000 42.216 42.216 0 42.216 0 0

Taxe si alte venituri in invatamant 3310 05 8.000 4.000 351 351 0 351 0 0

Venituri din prestari de servicii 3310 08 70.000 35.000 659 659 0 659 0 0

Contributia elevilor si studentilor pentru

internate, camine si cantine

3310 14 65.000 35.000 23.480 23.480 0 23.480 0 0

Venituri din valorificarea produselor obtinute

din activitatea proprie sau anexa

3310 16 113.000 81.000 17.726 17.726 0 17.726 0 0

Alte venituri din prestari de servicii si alte

activitati

3310 50 80.000 35.000 0 0 0 0 0 0

Varsaminte din sectiunea de func_ionare

pentru finan_area sec_iunii de dezvoltare (cu

semnul MINUS)

3710 03 -7.000 -7.000 0 0 0 0 0 0

Varsaminte din sec_iunea de func_ionare (cu

semnul PLUS)

3710 04 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0

IV SUBVENtII 0017 20.000 8.000 12.680 12.680 0 12.680 0 0

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 4210 20.000 8.000 12.680 12.680 0 12.680 0 0

Subventii primite de institutiile publice si

activitatile finantate integral sau partial din

venituri proprii in cadrul programelor FEGA

implementate de APIA

4210 43 20.000 8.000 12.680 12.680 0 12.680 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

CHELTUIELI

Anexa 13

- lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data deCont executie Autofin. cumulat (10+15) - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

TOTAL CHELTUIELI 4910 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068 0

Partea a III-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE

6410 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068 0

invatamant 6510 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068 0

invatamant secundar 6510 04 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068 0

invatamant secundar superior 6510 0402 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068 0

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 9610 0 0 -45.508 -104.367 -239.000 -58.859 -85.068 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul4910 TOTAL CHELTUIELI

Cont executie Autofin. cumulat (10+15) - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0CHELTUIELI CURENTE 01 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0Bunuri si servicii 2001 210.000 101.000 41.626 41.626 101.000 0 49.755

0Furnituri de birou 2001 01 8.000 4.000 2.222 2.222 4.000 0 3.525

0Materiale pentru curatenie 2001 02 14.000 6.000 0 0 6.000 0 1.735

0Încalzit, Iluminat si forta motrica 2001 03 15.000 9.000 2.931 2.931 9.000 0 2.931

0Apa, canal si salubritate 2001 04 12.000 6.000 2.953 2.953 6.000 0 2.953

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 20.000 10.000 4.175 4.175 10.000 0 2.872

0Piese de schimb 2001 06 12.000 6.000 470 470 6.000 0 407

0Transport 2001 07 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2001 08 16.000 8.000 5.647 5.647 8.000 0 5.647

0Materiale si prestari de servicii cu caracterfunctional

2001 09 40.000 20.000 11.471 11.471 20.000 0 13.542

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere sifunctionare

2001 30 69.000 30.000 11.757 11.757 30.000 0 16.143

0Hrana 2003 129.000 65.000 32.645 32.645 65.000 0 33.559

0Hrana pentru oameni 2003 01 80.000 40.000 19.216 19.216 40.000 0 22.387

0Hrana pentru animale 2003 02 49.000 25.000 13.429 13.429 25.000 0 11.172

0Medicamente si materiale sanitare 2004 8.000 4.000 185 185 4.000 0 121

0Medicamente 2004 01 4.000 2.000 185 185 2.000 0 121

0Materiale sanitare 2004 02 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 80.000 57.000 28.278 28.278 57.000 0 0

0Alte obiecte de inventar 2005 30 80.000 57.000 28.278 28.278 57.000 0 0

0Deplasari, detasari, transferari 2006 4.000 2.000 1.138 1.138 2.000 0 1.138

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 4.000 2.000 1.138 1.138 2.000 0 1.138

0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 2.000 2.000 370 370 2.000 0 370

0Protectia muncii 2014 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli 2030 12.000 6.000 125 125 6.000 0 125

0Reclama si publicitate 2030 01 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Protocol si reprezentare 2030 02 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 4.000 2.000 125 125 2.000 0 125

- 1 -

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6510 invatamant

Cont executie Autofin. cumulat (10+15) - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0CHELTUIELI CURENTE 01 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0Bunuri si servicii 2001 210.000 101.000 41.626 41.626 101.000 0 49.755

0Furnituri de birou 2001 01 8.000 4.000 2.222 2.222 4.000 0 3.525

0Materiale pentru curatenie 2001 02 14.000 6.000 0 0 6.000 0 1.735

0Încalzit, Iluminat si forta motrica 2001 03 15.000 9.000 2.931 2.931 9.000 0 2.931

0Apa, canal si salubritate 2001 04 12.000 6.000 2.953 2.953 6.000 0 2.953

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 20.000 10.000 4.175 4.175 10.000 0 2.872

0Piese de schimb 2001 06 12.000 6.000 470 470 6.000 0 407

0Transport 2001 07 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2001 08 16.000 8.000 5.647 5.647 8.000 0 5.647

0Materiale si prestari de servicii cu caracterfunctional

2001 09 40.000 20.000 11.471 11.471 20.000 0 13.542

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere sifunctionare

2001 30 69.000 30.000 11.757 11.757 30.000 0 16.143

0Hrana 2003 129.000 65.000 32.645 32.645 65.000 0 33.559

0Hrana pentru oameni 2003 01 80.000 40.000 19.216 19.216 40.000 0 22.387

0Hrana pentru animale 2003 02 49.000 25.000 13.429 13.429 25.000 0 11.172

0Medicamente si materiale sanitare 2004 8.000 4.000 185 185 4.000 0 121

0Medicamente 2004 01 4.000 2.000 185 185 2.000 0 121

0Materiale sanitare 2004 02 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 80.000 57.000 28.278 28.278 57.000 0 0

0Alte obiecte de inventar 2005 30 80.000 57.000 28.278 28.278 57.000 0 0

0Deplasari, detasari, transferari 2006 4.000 2.000 1.138 1.138 2.000 0 1.138

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 4.000 2.000 1.138 1.138 2.000 0 1.138

0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 2.000 2.000 370 370 2.000 0 370

0Protectia muncii 2014 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli 2030 12.000 6.000 125 125 6.000 0 125

0Reclama si publicitate 2030 01 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Protocol si reprezentare 2030 02 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 4.000 2.000 125 125 2.000 0 125

- 1 -

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6510 0402 invatamant secundar superior

Cont executie Autofin. cumulat (10+15) - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0CHELTUIELI CURENTE 01 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 449.000 239.000 104.367 104.367 239.000 0 85.068

0Bunuri si servicii 2001 210.000 101.000 41.626 41.626 101.000 0 49.755

0Furnituri de birou 2001 01 8.000 4.000 2.222 2.222 4.000 0 3.525

0Materiale pentru curatenie 2001 02 14.000 6.000 0 0 6.000 0 1.735

0Încalzit, Iluminat si forta motrica 2001 03 15.000 9.000 2.931 2.931 9.000 0 2.931

0Apa, canal si salubritate 2001 04 12.000 6.000 2.953 2.953 6.000 0 2.953

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 20.000 10.000 4.175 4.175 10.000 0 2.872

0Piese de schimb 2001 06 12.000 6.000 470 470 6.000 0 407

0Transport 2001 07 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2001 08 16.000 8.000 5.647 5.647 8.000 0 5.647

0Materiale si prestari de servicii cu caracterfunctional

2001 09 40.000 20.000 11.471 11.471 20.000 0 13.542

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere sifunctionare

2001 30 69.000 30.000 11.757 11.757 30.000 0 16.143

0Hrana 2003 129.000 65.000 32.645 32.645 65.000 0 33.559

0Hrana pentru oameni 2003 01 80.000 40.000 19.216 19.216 40.000 0 22.387

0Hrana pentru animale 2003 02 49.000 25.000 13.429 13.429 25.000 0 11.172

0Medicamente si materiale sanitare 2004 8.000 4.000 185 185 4.000 0 121

0Medicamente 2004 01 4.000 2.000 185 185 2.000 0 121

0Materiale sanitare 2004 02 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 80.000 57.000 28.278 28.278 57.000 0 0

0Alte obiecte de inventar 2005 30 80.000 57.000 28.278 28.278 57.000 0 0

0Deplasari, detasari, transferari 2006 4.000 2.000 1.138 1.138 2.000 0 1.138

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 4.000 2.000 1.138 1.138 2.000 0 1.138

0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 2.000 2.000 370 370 2.000 0 370

0Protectia muncii 2014 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli 2030 12.000 6.000 125 125 6.000 0 125

0Reclama si publicitate 2030 01 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Protocol si reprezentare 2030 02 4.000 2.000 0 0 2.000 0 0

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 4.000 2.000 125 125 2.000 0 125

- 1 -

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

VENITURI

Anexa 12

- lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data deCont executie Autofin. cumulat (10+15) - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodDrepturi constatate

Prevederianuale

Prevederitrimestriale precedente curenteTotal

Drepturiconstatatede incasat

Incasarirealizate

Stingeripe alte cai

decat incasari

TOTAL VENITURI 0001 449.000 239.000 58.859 58.859 0 58.859 0 0

I VENITURI CURENTE 0002 429.000 231.000 46.179 46.179 0 46.179 0 0

C VENITURI NEFISCALE 0012 429.000 231.000 46.179 46.179 0 46.179 0 0

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 100.000 48.000 3.963 3.963 0 3.963 0 0

Venituri din proprietate 3010 100.000 48.000 3.963 3.963 0 3.963 0 0

Venituri din concesiuni si inchirieri 3010 05 100.000 48.000 3.963 3.963 0 3.963 0 0

C2 VaNZaRI DE BUNURI SI SERVICII 0014 329.000 183.000 42.216 42.216 0 42.216 0 0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3310 336.000 190.000 42.216 42.216 0 42.216 0 0

Taxe si alte venituri in invatamant 3310 05 8.000 4.000 351 351 0 351 0 0

Venituri din prestari de servicii 3310 08 70.000 35.000 659 659 0 659 0 0

Contributia elevilor si studentilor pentru

internate, camine si cantine

3310 14 65.000 35.000 23.480 23.480 0 23.480 0 0

Venituri din valorificarea produselor obtinute

din activitatea proprie sau anexa

3310 16 113.000 81.000 17.726 17.726 0 17.726 0 0

Alte venituri din prestari de servicii si alte

activitati

3310 50 80.000 35.000 0 0 0 0 0 0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3710 -7.000 -7.000 0 0 0 0 0 0

Varsaminte din sectiunea de func_ionare

pentru finan_area sec_iunii de dezvoltare (cu

semnul MINUS)

3710 03 -7.000 -7.000 0 0 0 0 0 0

IV SUBVENtII 0017 20.000 8.000 12.680 12.680 0 12.680 0 0

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 4210 20.000 8.000 12.680 12.680 0 12.680 0 0

Subventii primite de institutiile publice si

activitatile finantate integral sau partial din

venituri proprii in cadrul programelor FEGA

implementate de APIA

4210 43 20.000 8.000 12.680 12.680 0 12.680 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

CHELTUIELI

Anexa 13

- lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data deCont executie Autofin. cumulat (10+15) - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

TOTAL CHELTUIELI 4910 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696 0

Partea a III-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE

6410 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696 0

invatamant 6510 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696 0

invatamant secundar 6510 04 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696 0

invatamant secundar superior 6510 0402 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696 0

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 9610 0 0 0 0 -7.000 0 -8.696 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul4910 TOTAL CHELTUIELI

Cont executie Autofin. cumulat (10+15) - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0Matini, echipamente si mijloace de transport 7101 02 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6510 invatamant

Cont executie Autofin. cumulat (10+15) - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0Matini, echipamente si mijloace de transport 7101 02 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data de

Capitolul Subcapitolul6510 0402 invatamant secundar superior

Cont executie Autofin. cumulat (10+15) - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

0Matini, echipamente si mijloace de transport 7101 02 7.000 7.000 0 0 7.000 0 8.696

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

VENITURI

Anexa 12

- lei -PRIMARIA ARMASESTI

6 2013la data deCont executie Autofin. cumulat (10+15) - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodDrepturi constatate

Prevederianuale

Prevederitrimestriale precedente curenteTotal

Drepturiconstatatede incasat

Incasarirealizate

Stingeripe alte cai

decat incasari

TOTAL VENITURI 0001 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0

I VENITURI CURENTE 0002 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0

C VENITURI NEFISCALE 0012 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0

C2 VaNZaRI DE BUNURI SI SERVICII 0014 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3710 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0

Varsaminte din sec_iunea de func_ionare (cu

semnul PLUS)

3710 04 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -