Consultant Fiscal Adrian Benta itva.ro/documents/ Consultant Fiscal Adrian Benta ; adrian@

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Consultant Fiscal Adrian Benta itva.ro/documents/ Consultant Fiscal Adrian Benta ; adrian@

 • Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; adrian@bentaconsult.ro tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii

  Ordin privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“ Emitent Emitent Emitent

  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.977 din 9 decembrie 2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.757 din 23 decembrie 2013 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.580 din 23 decembrie 2013

  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 29619 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

  Articolul I Ordinul viceprim-minstrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 21 august 2012, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

  Articolul 3

  (1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, prevăzute la art. 2963 lit. e), f) şi g) şi art. 29619 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

  (2) Obligaţia menţionată la alin. (1) le revine şi persoanelor prevăzute la art. 29619 alin. (19), (110) şi (113) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 2. Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator“ şi anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“ se modifică şi se înlocuiesc cu anexa nr. 1.1 „Anexa angajator“ şi anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“, prevăzute în anexa nr. 1. 3. Anexa nr. 2 „Nomenclatorul «Creanţe fiscale»“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2. 4. Anexa nr. 3 „Nomenclatorul «Subvenţii/scutiri/reduceri»“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3. 5. Anexa nr. 4 „Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului»“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4. 6. Anexa nr. 5 „Nomenclatorul „Tip asigurat»“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5. 7. Anexa nr. 7 „Instrucţiuni de completare a formularului 112 «Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate»“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6.

  Articolul II Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

  Articolul III

  (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  (2) Prin excepţie de la alin. (1), prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014, pentru veniturile din arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit.

  Articolul IV Direcţiile de specialitate şi structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Articolul V Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Dan Manolescu, secretar de stat Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu Ministrul sănătăţii, Gheorghe-Eugen Nicolăescu

  ANEXA Nr. 1*)

  http://www.bentaconsult.ro/ http://www.itva.ro/

 • Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; adrian@bentaconsult.ro tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii

  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

  http://www.bentaconsult.ro/ http://www.itva.ro/

 • Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; adrian@bentaconsult.ro tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii

  http://www.bentaconsult.ro/ http://www.itva.ro/

 • Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; adrian@bentaconsult.ro tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii

  http://www.bentaconsult.ro/ http://www.itva.ro/

 • Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; adrian@bentaconsult.ro tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii

  http://www.bentaconsult.ro/ http://www.itva.ro/

 • Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; adrian@bentaconsult.ro tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii

  http://www.bentaconsult.ro/ http://www.itva.ro/

 • Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; adrian@bentaconsult.ro tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii

  http://www.bentaconsult.ro/ http://www.itva.ro/

 • Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; adrian@bentaconsult.ro tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii

  http://www.bentaconsult.ro/ http://www.itva.ro/

 • Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; adrian@bentaconsult.ro tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii

  ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.045/2.084/793/2012) NOMENCLATORUL „CREANŢE FISCALE“

  Nr.

  http://www.bentaconsult.ro/ http://www.itva.ro/

 • Consultant Fiscal Adrian Benta www.bentaconsult.ro ; adrian@bentaconsult.ro tel: 0723 530 139 Act normativ descarcat prin abonament Alerta Fiscala / Revista Prietenii Contabilitatii

  crt. Denumirea creanţei fiscale Temeiul legal Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr.

  1 Impozit pe venitul din salarii

  2 Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi

  Contribuţia de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj

  Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri

  3

  4

  5 Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator

  Contribuţia de asigurare pentru accide