of 40 /40
CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 Nr. formular 01 02 13 22 23 26 27 28 29 Proiecte cu finantare nerambursabila Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate CUPRINS Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2019 si perspectiva 2020-2022 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pag.2

CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul...

Page 1: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08

Nr.

formular

01

02

13

22

23

2627

28

29

Proiecte cu finantare nerambursabila

Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de

Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si

instrumente postaderare

Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente

Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor

facilitati si instrumente postaderare

Programe de investitii publice

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

Bugetul pe programe

Sinteza finantarii programelorFisele programelor

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

CUPRINS

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

ordonatorilor principali de credite pentru anul 2019 si perspectiva 2020-2022

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

pag.2

Page 2: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE

pentru anul 2019 si perspectiva 2020-2022

1. TITULAR:

CONSILIUL CONCURENTEI

COD TITULAR: 08

2. MISIUNEA AUTORITATII PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

Consiliul Concurentei a fost infiintat prin Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea romana de concurenta si-a inceput activitatea la 6 septembrie 1996 prin elaborarea reglementarilor necesare aplicarii Legii concurentei (nr.21/1996), ce a intrat in vigoare la 1 februarie 1997.

Consiliul Concurentei a preluat in baza O.U.G. nr.21/2011 Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, in anul 2015 s-a infiintat Directia de supraveghere feroviara, care are ca obiectiv aplicarea prevederilor Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spatiului feroviar unic European, directiva care unifica Directiva 91/440/CEE, Directiva 95/18/CE si Directiva 2001/14/CE de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, precum si activitatea de concurenta neloiala de la Ministerul Finantelor Publice, conform Legii 149/2011.

In calitatea sa de autoritate nationala in domeniul concurentei, Consiliul Concurentei pune in aplicare si asigura respectarea prevederilor nationale, dar si a celor comunitare de concurenta.

In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului de stat între Comisia Europeana, pe de o parte, si institutiile publice, furnizorii si beneficiarii de ajutor de stat, pe de alta parte.

Astfel, misiunea Consiliului Concurentei poate fi definita sintetic ca fiind aceea de a proteja si de a stimula concurenta pe piata romaneasca in vederea dezvoltarii unui mediu concurential normal, pentru ca, in final, sa se asigure o promovare cat mai buna a intereselor consumatorilor.

Misiunea Consiliului Concurentei subliniaza necesitatea caracterului pro-activ al activitatii autoritatii si evidentiaza importanta pe care o are aceasta activitate pentru consumatori. Principalele responsabilitati in domeniul sau de activitate:

1. Aplicarea eficienta, la standarde europene, a legislatiei in domeniul concurentei, respectiv reprimarea practicilor anticoncurentiale (intelegeri anticoncurentiale si abuz de pozitie dominanta) si controlul concentrarilor economice.

2. Indeplinirea rolului de autoritate de contact in domeniul ajutorului de stat intre autoritatile nationale implicate si institutiile comunitate cu competente in acest domeniu, mai ales Comisia Europeana.

pag.3

Page 3: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

3. Implicarea in elaborarea si aplicarea politicilor sectoriale care au ca obiectiv liberalizarea si functionarea pietelor pe baza de mecanisme concurentiale, precum si emiterea avizului conform pentru orice legislatie care poate afecta functionarea pietelor si mediul de afaceri.

4. Promovarea culturii concurentei, considerata de toate autoritatile de concurenta

ca fiind un instrument deosebit de important in actiunile pro-active care sa influenteze elaborarea politicilor economice in concordanta cu regulile liberei concurente, modificarea actelor normative cu potential efect anticoncurential, diseminarea in cadrul mediului de afaceri a regulilor de concurenta si ajutor de stat.

5. Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene si organismele comunitare cu atributii in domeniul concurentei, precum si cu organismele internationale implicate in acest domeniu.

6. Coordonarea Consiliului de supraveghere in domeniul feroviar. 7. Aplicarea legislatiei in domeniul concurentei neloiale

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

Obiectivele strategice sunt :

− Obtinerea de performante la nivelul celorlalte autoritati de concurenta din UE;

− Completarea cadrului legal national în domeniul concurentei corelat cu cel comunitar;

− Dezvoltarea unei politici de advocacy pe mai multe planuri;

− Consolidarea capacitatii administrative prin aplicarea unui management modern la nivelul institutiei.

− Participarea activa in calitate de membru la lucrarile Comitetului de Concurenta al OECD (Organisation for Economic Cooperation and Developement)

Principalele prioritati actuale ale politicii concurentei sunt:

− Aplicarea eficienta, la standarde europene, a legislatiei in domeniu, respectiv reprimarea practicilor anticoncurentiale (intelegeri anticoncurentiale si abuz de pozitie dominanta) si controlul concentrarilor economice;

− Depistarea si sanctionarea severa a incalcarii regulilor de concurenta si eliminarea prevederilor legale cu caracter anticoncurential;

− Implicarea in elaborarea si aplicarea politicilor sectoriale care au ca obiectiv liberalizarea si functionarea pietelor pe baza de mecanisme concurentiale, precum si emiterea avizului conform pentru orice proiect legislativ care poate afecta functionarea pietelor si mediul de afaceri.

− Promovarea culturii concurentei, considerata de toate autoritatile de concurenta ca fiind un instrument deosebit de important in actiunile pro-active care sa influenteze elaborarea politicilor economice in concordanta cu regulile liberei concurente, modificarea actelor normative cu potential efect anticoncurential, diseminarea in cadrul mediului de afaceri a regulilor de concurenta si ajutor de stat.

− Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene si organismele comunitare cu atributii in domeniul concurentei in cadrul ECN, precum si cu organismele internationale implicate in acest domeniu.

pag.4

Page 4: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

In vederea depistarii si sanctionarii celor mai grave incalcari ale legislatiei de

concurenta (intelegerile anticoncurentiale orizontale de tip cartel), Consiliul Concurentei a initiat procesul de organizare a unui program de clementa. Programul isi propune sa puna in practica politica de clementa, revizuita dupa modelul ECN (Reteaua europeana de concurenta).

In esenta, prin politica de clementa, companiile implicate in astfel de practici anticoncurentiale au posibilitatea de a beneficia de imunitatea totala la amenzi sau de o reducere a cuantumului acestora. Pentru a putea beneficia de acest tratament preferential din partea Consiliului Concurentei, aceste companii trebuie sa initieze din proprie initiativa colaborarea cu autoritatea romana de concurenta si sa puna la dispozitia acesteia toate informatiile detinute. Consiliul Concurenţei va continua sa-si stabileasca bugetarea pe programe, sa dezvolte un management al resurselor umane bazat pe performanta, o infrastructura IT moderna si sa-si consolideze latura de responsabilitate publica.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare pentru anul 2019 si ponderea fiecarei surse in totalul

finantarii sunt structurate astfel:

Surse de finantare: Pondere - % -

Buget de stat 94,84

Venituri proprii 5,16

Total surse 100,00

5. MENTIUNI SPECIALE

Pentru a implementa politica de concurenta, Consiliul Concurentei trebuie sa continue sa-si dezvolte capacitatea administrativa tinand cont de contextul si provocarile actuale:

- autoritate de contact in domeniul ajutorului de stat intre autoritatile nationale implicate si Comisia Europeana;

- membru al retelei europene de concurenta;

- participant cu drepturi depline in forurile de lucru ale UE;

- parte la deciziile ce se iau la nivel comunitar in domeniul concurentei si ajutorului de stat.

- autoritate a administratiei publice centrale cu responsabilitati in aplicarea unor sisteme eficiente de management si planificare strategica;

pag.5

Page 5: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Astfel, actiunile de implementare ale politicii de concurenta vor viza:

- implicarea activa in reteaua europeana de concurenta si la nivelul grupurilor de lucru ale Comisiei Europene,

- consolidarea sistemului de management al controlului intern,

- cresterea performantei profesionale in domeniul analizei economice, analizei de impact a reglementarilor,

- optimizarea sistemului de management al performantei,

- intensificarea utilizarii tehnologiilor in activitatile de investigare.

6. Politica in domeniul investitiilor publice

Strategia de investitii pe care Consiliului Concurentei o are în vedere pentru anul 2019, cat si pentru anii urmatori, respectiv 2020-2021 vizeaza in principal: 1.Informatizarea activitatilor specifice ale institutiei s-a făcut avand la baza o Strategie IT, aprobata de Consiliul Tehnico-Economic de pe langă MCSI în anul 2016. Aceasta strategie a permis o abordare unitara si coerenta a proiectelor în domeniul TIC si dezvoltarea unor aplicatii software specifice utilizand fonduri europene, ce au condus la eficientizarea activitatii institutiei. 2.Achizitionarea de echipament IT, de ultimă generatie, care sa asigure securitatea retelei si a datelor cu caracter confidential; 3.Inlocuirea echipamentelor de retea care sa asigure riscul iminent de defectiuni iremediabile; 4.Realizare cablare structurata la nivelul Consilului Concurentei; 5.Echipament dedicat profesional de video conferinta, suport pentru asigurarea conexiunilor intre sediul central si sediile teritoriale; 6. Solutie de inregistrare dedicata pentru sala de audieri, sistem echipamente penru inregistrari audio/video solicitate in instanta ca probe in dosar; 7. Finalizarea proiectului monitorul preturilor carburantilor si a produselor alimentare-crearea unui sistem de monitorizare a preturilor pentru carburanti, pentru o mai buna informare a consumatorului si cresterea gradului de concurenta pe aceasta piata; 8. Inlocuirea parcului auto existent, peste 31% din autoturismele detinute avand o vechime cuprinsă între 10-17 ani, cu durata normala de functionare depasita si care nu mai prezinta siguranta in circulatie, avand uzura fizica si morala avansata.

pag.6

Page 6: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

SINTEZA POLITICILOR SI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANTATE PRIN BUGET

I. C

red

ite

de a

nga

jam

ent

II.

Cre

dite

bu

ge

tare

-m

ii le

i-

C

ap

itolu

l b

ug

eta

r fin

anta

t pri

n p

roie

ctu

l d

e

bu

ge

t/p

rog

ram

e b

uge

tare

Co

d

Co

d

CA

/ C

B

Re

aliz

ari

20

17

Exe

cu

tie

pre

limin

ata

2

01

8

Pro

pu

ne

ri

20

19

Estim

ari

20

20

Estim

ari

20

21

Estim

ari

20

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Capitole bugetare finantate – total

I II

46

.097

46

.097

54

.218

52

.464

54

.061

55

.421

60

.076

60

.410

62

.856

62

.856

65

.321

65

.321

Ca

pitol 5

1.0

1 A

uto

rita

ti p

ublic

e s

i actiu

ni

exte

rne

5

1.0

1

I II

46

.097

46

.097

54

.218

52

.464

54

.061

55

.421

60

.076

60

.410

62

.856

62

.856

65

.321

65

.321

Capitol bugetar 51.01,

din

care

:

I II

46

.097

46

.097

54

.218

52

.464

54

.061

55

.421

60

.076

60

.410

62

.856

62

.856

65

.321

65

.321

Co

nsolid

are

a

ca

pa

cita

tii

ad

min

istr

ative

a

au

torita

tii

de

co

ncu

ren

ta

pri

n

imb

un

ata

tiri

str

uctu

rale

de

p

roces

ale

m

an

ag

em

en

tulu

i,

viz

an

d c

reste

rea

ca

lita

tii

deciz

iilo

r si

rea

liza

rea

de

ce

ntr

e d

e c

ost

pe

ntr

u c

on

tro

lul si re

du

ce

rea

ch

eltu

ielil

or

in c

on

ditii

de

eficie

nta

ma

xim

a

79

1

I II

4

6.0

97

46

.097

54

.218

52

.464

54

.061

55

.421

60

.076

60

.410

62

.856

62

.856

65

.321

65

.321

pag.7

Page 7: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2017-2022

Anexa nr. 3 / 08 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

5100

01

10

20

55

58

59

70

71

84

85

01

10

20

55

TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

49.018

49.232

43.813

5.135

239

45

58

58

-273

-273

49.018

49.232

43.813

5.135

239

61.767

57.382

59.964

57.284

46.728

46.728

9.282

9.233

246

246

3.454

823

254

254

1.803

109

1.803

109

-11

-11

61.767

57.382

59.964

57.284

46.728

46.728

9.282

9.233

246

246

104.153

80.103

103.753

78.343

47.901

47.901

9.507

9.507

256

256

45.819

20.409

270

270

400

1.760

400

1.760

104.153

80.103

103.753

78.343

47.901

47.901

9.507

9.507

256

256

68,62

39,60

73,03

36,76

2,51

2,51

2,42

2,97

4,07

4,07

1.226,55

2.379,83

6,30

6,30

-77,81

1.514,68

-77,81

1.514,68

68,62

39,60

73,03

36,76

2,51

2,51

2,42

2,97

4,07

4,07

64.705

93.080

64.533

92.574

54.128

54.128

9.507

9.507

270

270

356

28.397

272

272

172

506

172

506

64.705

93.080

64.533

92.574

54.128

54.128

9.507

9.507

270

270

67.129

67.129

66.617

66.617

56.566

56.566

9.507

9.507

270

270

274

274

512

512

512

512

67.129

67.129

66.617

66.617

56.566

56.566

9.507

9.507

270

270

A B

CONSILIUL CONCURENTEI

69.594

69.594

69.076

69.076

59.024

59.024

9.507

9.507

270

270

275

275

518

518

518

518

69.594

69.594

69.076

69.076

59.024

59.024

9.507

9.507

270

270

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

pag.8

Page 8: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 08 / 01 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

58

59

70

71

84

85

01

10

20

55

58

59

70

71

84

85

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

45

58

58

-273

-273

46.097

46.311

41.862

4.165

239

45

58

58

-273

-273

3.454

823

254

254

1.803

109

1.803

109

-11

-11

57.672

53.287

55.869

53.189

44.678

44.678

7.237

7.188

246

246

3.454

823

254

254

1.803

109

1.803

109

-11

-11

45.819

20.409

270

270

400

1.760

400

1.760

99.880

75.830

99.480

74.070

44.833

44.833

8.302

8.302

256

256

45.819

20.409

270

270

400

1.760

400

1.760

1.226,55

2.379,83

6,30

6,30

-77,81

1.514,68

-77,81

1.514,68

73,19

42,30

78,06

39,26

0,35

0,35

14,72

15,50

4,07

4,07

1.226,55

2.379,83

6,30

6,30

-77,81

1.514,68

-77,81

1.514,68

356

28.397

272

272

172

506

172

506

60.432

88.807

60.260

88.301

51.060

51.060

8.302

8.302

270

270

356

28.397

272

272

172

506

172

506

274

274

512

512

512

512

62.856

62.856

62.344

62.344

53.498

53.498

8.302

8.302

270

270

274

274

512

512

512

512

A B

CONSILIUL CONCURENTEI

275

275

518

518

518

518

65.321

65.321

64.803

64.803

55.956

55.956

8.302

8.302

270

270

275

275

518

518

518

518

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

pag.9

Page 9: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 08 / 01 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5101

01

01

10

20

55

58

59

70

71

84

85

01

10

20

55

58

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

46.097

46.311

41.862

4.165

239

45

58

58

-273

-273

46.097

46.311

41.862

4.165

239

45

57.672

53.287

55.869

53.189

44.678

44.678

7.237

7.188

246

246

3.454

823

254

254

1.803

109

1.803

109

-11

-11

57.672

53.287

55.869

53.189

44.678

44.678

7.237

7.188

246

246

3.454

823

99.880

75.830

99.480

74.070

44.833

44.833

8.302

8.302

256

256

45.819

20.409

270

270

400

1.760

400

1.760

99.880

75.830

99.480

74.070

44.833

44.833

8.302

8.302

256

256

45.819

20.409

73,19

42,30

78,06

39,26

0,35

0,35

14,72

15,50

4,07

4,07

1.226,55

2.379,83

6,30

6,30

-77,81

1.514,68

-77,81

1.514,68

73,19

42,30

78,06

39,26

0,35

0,35

14,72

15,50

4,07

4,07

1.226,55

2.379,83

60.432

88.807

60.260

88.301

51.060

51.060

8.302

8.302

270

270

356

28.397

272

272

172

506

172

506

60.432

88.807

60.260

88.301

51.060

51.060

8.302

8.302

270

270

356

28.397

62.856

62.856

62.344

62.344

53.498

53.498

8.302

8.302

270

270

274

274

512

512

512

512

62.856

62.856

62.344

62.344

53.498

53.498

8.302

8.302

270

270

A B

CONSILIUL CONCURENTEI

65.321

65.321

64.803

64.803

55.956

55.956

8.302

8.302

270

270

275

275

518

518

518

518

65.321

65.321

64.803

64.803

55.956

55.956

8.302

8.302

270

270

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

pag.10

Page 10: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 08 / 01 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5010

5110

59

70

71

84

85

01

10

20

01

10

20

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

58

58

-273

-273

2.921

2.921

1.951

970

2.921

2.921

1.951

970

254

254

1.803

109

1.803

109

-11

-11

4.095

4.095

4.095

4.095

2.050

2.050

2.045

2.045

4.095

4.095

4.095

4.095

2.050

2.050

2.045

2.045

270

270

400

1.760

400

1.760

4.273

4.273

4.273

4.273

3.068

3.068

1.205

1.205

4.273

4.273

4.273

4.273

3.068

3.068

1.205

1.205

6,30

6,30

-77,81

1.514,68

-77,81

1.514,68

4,35

4,35

4,35

4,35

49,66

49,66

-41,08

-41,08

4,35

4,35

4,35

4,35

49,66

49,66

-41,08

-41,08

272

272

172

506

172

506

4.273

4.273

4.273

4.273

3.068

3.068

1.205

1.205

4.273

4.273

4.273

4.273

3.068

3.068

1.205

1.205

274

274

512

512

512

512

4.273

4.273

4.273

4.273

3.068

3.068

1.205

1.205

4.273

4.273

4.273

4.273

3.068

3.068

1.205

1.205

A B

CONSILIUL CONCURENTEI

275

275

518

518

518

518

4.273

4.273

4.273

4.273

3.068

3.068

1.205

1.205

4.273

4.273

4.273

4.273

3.068

3.068

1.205

1.205

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

pag.11

Page 11: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2017-2022

(sume alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 08 / 02 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

01

02

03

01

05

06

12

13

17

30

06

01

02

03

04

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Salarii de baza

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sporuri pentru conditii de munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte sporuri

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Drepturi de delegare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii de hrana

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de munca

46.097

46.311

41.862

34.266

29.451

1.183

2.843

1

525

264

7.597

5.287

166

1.754

57.672

53.287

55.869

53.189

44.678

44.678

42.714

42.714

33.710

33.710

2.986

2.986

4.636

4.636

11

11

665

665

706

706

450

450

450

450

1.514

1.514

440

440

14

14

147

147

99.880

75.830

99.480

74.070

44.833

44.833

43.405

33.710

2.986

3.767

11

800

1.431

700

558

558

870

73,19

42,30

78,06

39,26

0,35

0,35

1,62

0,00

0,00

-18,74

0,00

20,30

-0,85

24,00

24,00

-42,54

60.432

88.807

60.260

88.301

51.060

51.060

62.856

62.856

62.344

62.344

53.498

53.498

A B

CONSILIUL CONCURENTEI

65.321

65.321

64.803

64.803

55.956

55.956

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

pag.12

Page 12: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 08 / 02 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

01

02

05

06

06

07

01

02

03

04

05

08

09

30

30

01

02

si boli profesionale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

50

339

4.165

3.054

109

5

765

144

135

192

484

1.221

107

100

100

492

218

5

5

38

38

870

870

7.237

7.188

5.678

5.678

108

108

5

5

893

893

165

165

329

329

233

233

844

844

3.101

3.101

186

186

131

131

131

131

569

569

233

233

870

8.302

8.302

6.337

110

5

900

180

370

266

900

3.606

250

80

80

530

80

0,00

14,72

15,50

11,61

1,85

0,00

0,78

9,09

12,46

14,16

6,64

16,29

34,41

-38,93

-38,93

-6,85

-65,67

8.302

8.302

8.302

8.302

A B

CONSILIUL CONCURENTEI

8.302

8.302

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

pag.13

Page 13: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 08 / 02 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

55

58

11

14

16

25

30

02

01

02

03

04

30

01

01

02

03

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Protectia muncii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Studii si cercetari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Prime de asigurare non-viata

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Chirii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii si cotizatii la organisme internationale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

275

47

15

29

321

25

95

57

145

239

239

239

45

336

336

60

60

15

15

364

315

1

1

233

233

25

25

105

105

73

73

30

30

246

246

246

246

246

246

3.454

823

3.454

823

198

114

1.067

612

450

60

15

181

100

749

168

135

100

346

256

256

256

256

45.819

20.409

20.409

1.884

10.146

33,93

0,00

0,00

-42,54

9.900,00

221,46

572,00

28,57

36,99

1.053,33

4,07

4,07

4,07

4,07

1.226,55

2.379,83

2.379,83

1.552,63

1.557,84

270

270

356

28.397

270

270

A B

CONSILIUL CONCURENTEI

270

270

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

pag.14

Page 14: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 08 / 02 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100 01

59

70

71

84

85

01

10

20

55

16

40

01

01

01

01

02

30

03

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte facilitati si instrumente postaderare

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Constructii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceII.Credite bugetare

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

45

45

58

58

58

33

26

-273

-273

-273

-273

46.097

46.311

41.862

4.165

2.189

97

254

254

254

254

1.803

109

1.803

109

1.803

109

21

21

374

5

1.408

83

-11

-11

-11

-11

57.672

53.287

55.869

53.189

44.678

44.678

7.237

7.188

246

8.379

270

270

270

400

1.760

400

1.760

1.760

369

1.391

99.880

75.830

99.480

74.070

44.833

44.833

8.302

8.302

256

8.538,14

6,30

6,30

6,30

-77,81

1.514,68

-77,81

1.514,68

1.514,68

7.280,00

1.575,90

73,19

42,30

78,06

39,26

0,35

0,35

14,72

15,50

4,07

272

272

172

506

172

506

60.432

88.807

60.260

88.301

51.060

51.060

8.302

8.302

270

274

274

512

512

512

512

62.856

62.856

62.344

62.344

53.498

53.498

8.302

8.302

270

A B

CONSILIUL CONCURENTEI

275

275

518

518

518

518

65.321

65.321

64.803

64.803

55.956

55.956

8.302

8.302

270

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

pag.15

Page 15: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 08 / 02 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5101

58

59

70

71

84

85

01

10

01

02

01

05

06

12

13

17

30

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Salarii de baza

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sporuri pentru conditii de munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte sporuri

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Drepturi de delegare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii de hrana

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

239

45

58

58

-273

-273

46.097

46.311

41.862

34.266

29.451

1.183

2.843

1

525

264

246

3.454

823

254

254

1.803

109

1.803

109

-11

-11

57.672

53.287

55.869

53.189

44.678

44.678

42.714

42.714

33.710

33.710

2.986

2.986

4.636

4.636

11

11

665

665

706

706

256

45.819

20.409

270

270

400

1.760

400

1.760

99.880

75.830

99.480

74.070

44.833

44.833

43.405

33.710

2.986

3.767

11

800

1.431

700

4,07

1.226,55

2.379,83

6,30

6,30

-77,81

1.514,68

-77,81

1.514,68

73,19

42,30

78,06

39,26

0,35

0,35

1,62

0,00

0,00

-18,74

0,00

20,30

-0,85

270

356

28.397

272

272

172

506

172

506

60.432

88.807

60.260

88.301

51.060

51.060

270

274

274

512

512

512

512

62.856

62.856

62.344

62.344

53.498

53.498

A B

CONSILIUL CONCURENTEI

270

275

275

518

518

518

518

65.321

65.321

64.803

64.803

55.956

55.956

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

pag.16

Page 16: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 08 / 02 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

03

01

06

01

02

03

04

06

07

01

02

03

04

05

08

09

30

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

7.597

5.287

166

1.754

50

339

4.165

3.054

109

5

765

144

135

192

484

450

450

450

450

1.514

1.514

440

440

14

14

147

147

5

5

38

38

870

870

7.237

7.188

5.678

5.678

108

108

5

5

893

893

165

165

329

329

233

233

844

844

558

558

870

870

8.302

8.302

6.337

110

5

900

180

370

266

900

24,00

24,00

-42,54

0,00

14,72

15,50

11,61

1,85

0,00

0,78

9,09

12,46

14,16

6,64

8.302

8.302

8.302

8.302

A B

CONSILIUL CONCURENTEI

8.302

8.302

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

pag.17

Page 17: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 08 / 02 Pag. - mii lei -7

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

55

02

05

06

11

14

16

25

30

02

30

01

02

02

03

04

30

01

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Protectia muncii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Studii si cercetari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Prime de asigurare non-viata

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Chirii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii si cotizatii la organisme internationale

1.221

107

100

100

492

218

275

47

15

29

321

25

95

57

145

239

239

3.101

3.101

186

186

131

131

131

131

569

569

233

233

336

336

60

60

15

15

364

315

1

1

233

233

25

25

105

105

73

73

30

30

246

246

246

246

3.606

250

80

80

530

80

450

60

15

181

100

749

168

135

100

346

256

256

256

16,29

34,41

-38,93

-38,93

-6,85

-65,67

33,93

0,00

0,00

-42,54

9.900,00

221,46

572,00

28,57

36,99

1.053,33

4,07

4,07

4,07

270

270

270

270

A B

CONSILIUL CONCURENTEI

270

270

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

pag.18

Page 18: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 08 / 02 Pag. - mii lei -8

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

58

59

70

71

84

85

01

16

40

01

01

01

02

03

01

01

02

30

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte facilitati si instrumente postaderare

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Constructii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

239

45

45

45

58

58

58

33

26

-273

-273

246

246

3.454

823

3.454

823

198

114

1.067

612

2.189

97

254

254

254

254

1.803

109

1.803

109

1.803

109

21

21

374

5

1.408

83

-11

-11

256

45.819

20.409

20.409

1.884

10.146

8.379

270

270

270

400

1.760

400

1.760

1.760

369

1.391

4,07

1.226,55

2.379,83

2.379,83

1.552,63

1.557,84

8.538,14

6,30

6,30

6,30

-77,81

1.514,68

-77,81

1.514,68

1.514,68

7.280,00

1.575,90

356

28.397

272

272

172

506

172

506

274

274

512

512

512

512

A B

CONSILIUL CONCURENTEI

275

275

518

518

518

518

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

pag.19

Page 19: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 08 / 02 Pag. - mii lei -9

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

04

03

II.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceII.Credite bugetare

Autoritati executive si legislative

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte organe ale autoritatilor publice

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

-273

-273

46.097

46.097

-11

-11

57.672

53.287

57.672

53.287

75.830

75.830

42,30

42,30

A B

CONSILIUL CONCURENTEI

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

pag.20

Page 20: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2017-2022

(sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)

Anexa nr. 3 / 08 / 13 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

2900

3300

3310

5010

10

10

10

10

08

01

10

20

01

03

01

11

30

01

02

03

04

06

07

09

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

I.VENITURI CURENTE

C.VENITURI NEFISCALE

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din prestari servicii

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleII.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

I.Credite de angajament

4.041

4.041

4.041

4.041

4.041

4.041

2.921

2.921

1.951

1.599

1.599

352

253

83

2

14

970

520

520

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

3.600

4.095

4.095

4.095

4.095

2.050

2.050

2.000

2.000

2.000

2.000

50

50

8

8

42

42

2.045

2.045

687

687

687

687

40

3.430

3.430

3.430

3.430

3.430

3.430

4.273

4.273

4.273

4.273

3.068

3.068

3.000

3.000

68

68

1.205

1.205

79

79

-4,72

-4,72

-4,72

-4,72

-4,72

-4,72

4,35

4,35

4,35

4,35

49,66

49,66

50,00

50,00

36,00

61,90

-41,08

-41,08

-88,50

-88,50

3.430

3.430

3.430

3.430

3.430

3.430

4.273

4.273

4.273

4.273

3.068

3.068

1.205

1.205

3.430

3.430

3.430

3.430

3.430

3.430

4.273

4.273

4.273

4.273

3.068

3.068

1.205

1.205

A B

CONSILIUL CONCURENTEI

3.430

3.430

3.430

3.430

3.430

3.430

4.273

4.273

4.273

4.273

3.068

3.068

1.205

1.205

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

pag.21

Page 21: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 08 / 13 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5110

01

10

20

12

13

30

01

03

01

02

30

01

02

03

04

06

07

09

II.Credite bugetare

Consultanta si expertiza

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleII.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

22

111

291

26

26

2.921

2.921

1.951

1.599

1.599

352

253

83

2

14

970

520

520

40

873

873

400

400

45

45

45

45

4.095

4.095

4.095

4.095

2.050

2.050

2.000

2.000

2.000

2.000

50

50

8

8

42

42

2.045

2.045

687

687

687

687

40

411

600

75

75

4.273

4.273

4.273

4.273

3.068

3.068

3.000

3.000

68

68

1.205

1.205

79

79

0,00

-52,92

50,00

66,67

66,67

4,35

4,35

4,35

4,35

49,66

49,66

50,00

50,00

36,00

61,90

-41,08

-41,08

-88,50

-88,50

4.273

4.273

4.273

4.273

3.068

3.068

1.205

1.205

4.273

4.273

4.273

4.273

3.068

3.068

1.205

1.205

A B

CONSILIUL CONCURENTEI

4.273

4.273

4.273

4.273

3.068

3.068

1.205

1.205

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

pag.22

Page 22: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 08 / 13 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

04

11

12

13

30

02

Carti, publicatii si materiale documentare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Consultanta si expertiza

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Autoritati executive si legislative

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte organe ale autoritatilor publice

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

22

111

291

26

26

2.921

2.921

40

40

873

873

400

400

45

45

45

45

4.095

4.095

4.095

4.095

40

411

600

75

75

4.273

4.273

0,00

-52,92

50,00

66,67

66,67

4,35

4,35

A B

CONSILIUL CONCURENTEI

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

pag.23

Page 23: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Anexa nr. 03

1Pag. din

/ /8 22

1

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Consiliul Concurentei

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

5000

51015801

51015801

5101580101

5101580102

5101580103

TOTAL GENERAL

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

13655 Optimizarea interactiunii cu mediul de afaceri si implementarea unor mecanisme avansate de analiza si schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare si analiza de tip Big Data in cadrul Consiliului Concurentei

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

49.629

49.629

49.629

49.629

49.629

49.629

5.597

5.597

30.144

30.144

13.888

13.888

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.454

823

3.454

823

3.454

823

198

114

1.067

612

2.189

97

45.819

20.409

45.819

20.409

45.819

20.409

5.357

1.884

28.854

10.146

11.608

8.379

356

28.397

356

28.397

356

28.397

42

3.599

223

19.386

91

5.412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51015801

51015801

51015801

- mii lei -

pag.24

Page 24: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

23Anexa nr. 03

1Pag. din

/ /8

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.454

823

3.454

823

3.454

823

3.454

823

198

114

1.067

612

2.189

97

45.819

20.409

45.819

20.409

45.819

20.409

45.819

20.409

5.357

1.884

28.854

10.146

11.608

8.379

356

28.397

356

28.397

356

28.397

356

28.397

42

3.599

223

19.386

91

5.412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

5101

510158

51015801

5101580101

5101580102

5101580103

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

3.454

823

45.819

20.409

356

28.397

0

0

0

0

Proiectul: Optimizarea interactiunii cu mediul de afaceri si implementarea unor mecanisme avansate de analiza si schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare si analiza de tip Big Data in cadrul Consiliului Concurentei

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13655

01

49.629

49.629

49.629

49.629

49.629

49.629

49.629

49.629

49.629

49.629

5.597

5.597

30.144

30.144

13.888

13.888

Consiliul ConcurenteiProgram/ facilitate/ instrument: 78 Programul Operational Competitivitate

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si

de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

pag.25

Page 25: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

08/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 1 d

in 2

08

884

4560

791

791

791

791

791

791

791Pro

g.

Con

sili

ul

Con

cure

nte

i

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Con

soli

dar

ea c

apac

itat

ii a

dm

inis

trat

ive

a au

tori

tati

i d

e co

ncu

ren

ta p

rin

im

bu

nat

atir

i st

ruct

ura

le s

i d

e p

roce

s al

e m

anag

emen

tulu

i, v

izan

d c

rest

erea

ca

lita

tii

dec

izii

lor

si r

eali

zare

a d

e ce

ntr

e d

e co

st p

entr

u c

ontr

olu

l si

red

uce

rea

chel

tuie

lilo

r in

con

dit

ii d

e ef

icie

nta

max

ima

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

Den

um

ire

271

.911

271

.911

271

.911

271

.911

271

.911

271

.911

271

.911

54.

218

52.

464

54.

218

52.

464

54.

218

52.

464

54.

218

54.

061

55.

421

54.

061

55.

421

54.

061

55.

421

54.

061

60.

076

60.

410

60.

076

60.

410

60.

076

60.

410

60.

076

62.

856

62.

856

62.

856

62.

856

62.

856

62.

856

62.

856

65.

321

65.

321

65.

321

65.

321

65.

321

65.

321

65.

321

568

.443

568

.383

568

.443

568

.383

568

.443

568

.383

568

.443

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

17E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

18P

rop

un

eri

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Est

imar

i 20

22

pag.26

Page 26: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

08/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 2 d

in 2

08

884

4560

791Pro

g.

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

271

.911

52.

464

55.

421

60.

410

62.

856

65.

321

568

.383

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

17E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

18P

rop

un

eri

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Est

imar

i 20

22

pag.27

Page 27: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

083

//

27P

ag. 1

din

4

08

Cod

8

8445

60

o

rdon

ator

79

1

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

Con

sili

ul

Con

cure

nte

i

PR

OG

RA

M :

Con

soli

dar

ea c

apac

itat

ii a

dm

inis

trat

ive

a au

tori

tati

i d

e co

ncu

ren

ta p

rin

im

bu

nat

atir

i st

ruct

ura

le s

i d

e p

roce

s al

e m

anag

emen

tulu

i, v

izan

d c

rest

erea

cal

itat

ii d

eciz

iilo

r si

rea

liza

rea

de

cen

tre

de

cost

pen

tru

con

trol

ul

si r

edu

cere

a ch

eltu

ieli

lor

in

con

dit

ii d

e ef

icie

nta

max

ima

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Pro

gram

ul

vize

aza

dez

volt

area

in

tegr

ata

a si

stem

elor

de

lucr

u a

le i

nst

itu

tiei

ast

fel

inca

t ef

icie

nta

mas

uri

lor

si d

eciz

iilo

r lu

ate

de

inst

itu

tie

sa c

reas

ca f

ata

de

per

ioad

a an

teri

oara

. Ace

st p

rogr

am v

ine

sa s

ust

ina

atat

pe

pla

n l

ogis

tic

dar

si

pro

fesi

onal

act

ivit

atea

d

e b

aza

a in

stit

uti

ei c

rean

d p

rem

isel

e ob

tin

erii

rez

ult

atel

or p

reva

zute

.

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2010

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

271

.911

54.

218

54.

061

60.

076

62.

856

65.

321

568

.443

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

pag.28

Page 28: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

083

//

27P

ag. 2

din

4

08

Cod

8

8445

60

o

rdon

ator

79

1

Cod

p

rogr

am

5001

5001

5001

5101

5101

5101

5101

10

5101

10

5101

10

5101

20

5101

20

5101

20

Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

271

.911

271

.911

271

.911

271

.911

271

.911

237

.677

237

.677

28.

955

28.

955

52.

464

54.

218

52.

464

54.

218

52.

464

44.

678

44.

678

7.2

37

7.1

88

55.

421

54.

061

55.

421

54.

061

55.

421

44.

833

44.

833

8.3

02

8.3

02

60.

410

60.

076

60.

410

60.

076

60.

410

51.

060

51.

060

8.3

02

8.3

02

62.

856

62.

856

62.

856

62.

856

62.

856

53.

498

53.

498

8.3

02

8.3

02

65.

321

65.

321

65.

321

65.

321

65.

321

55.

956

55.

956

8.3

02

8.3

02

568

.383

568

.443

568

.383

568

.443

568

.383

487

.702

487

.702

69.

400

69.

351

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

pag.29

Page 29: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

083

//

27P

ag. 3

din

4

08

Cod

8

8445

60

o

rdon

ator

79

1

Cod

p

rogr

am

5101

55

5101

55

5101

55

5101

59

5101

59

5101

59

5101

71

5101

71

5101

71

5101

85

5101

85

5101

85

Cod

in

dic

ator

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

I A

LT

E C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

IX P

LA

TI

EF

EC

TU

AT

E I

N A

NII

PR

EC

ED

EN

TI

SI

RE

CU

PE

RA

TE

IN

AN

UL

CU

RE

NT

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

703

703

5.2

66

5.2

66

-690

-690

100

246

246

254

254

1.8

03

109 -11

100

256

256

270

270

400

1.7

60

100

270

270

272

272

172

506

100

270

270

274

274

512

512

100

270

270

275

275

518

518

100

2.0

15

2.0

15

1.3

45

1.3

45

8.6

71

8.6

71

-690

-701

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

pag.30

Page 30: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

083

//

27P

ag. 4

din

4

08

Cod

8

8445

60

o

rdon

ator

79

1

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Cre

aste

rea

nu

mar

ulu

i d

e ca

zuri

in

vest

igat

e; E

lab

orar

ea u

nor

pla

nu

ri s

trat

egic

e d

e ac

tiu

ne;

Su

stin

erea

act

ivit

atii

in

stit

uti

ei

pri

ntr

-o s

tru

ctu

ra l

ogis

tica

fle

xib

ila

si e

fici

enta

; D

imin

uar

ea t

imp

ulu

i d

e ef

ectu

are

al o

per

atiu

nil

or;

Acc

esar

ea u

nor

fon

du

ri

euro

pen

e n

eram

bu

rsab

ile

CO

ME

NT

AR

II :

-

100

100

100

100

100

100

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

pag.31

Page 31: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Pag

. 1

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

CO

NS

ILIU

L C

ON

CU

RE

NT

EI

Ane

xa n

r. 3

/ 0

8 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

59 59 59 59 33 26

143

143 34 34 5 29 109

109 21 5 83

20.4

01

20.4

01

18.6

41

18.6

41

1.64

6

8.86

5

8.13

0

1.76

0

1.76

0

369

1.39

1

59 59 59 59 33 26

4.91

4

4.91

4

3.11

1

3.11

1

146

785

2.18

0

1.80

3

1.80

3 21 374

1.40

8

39.8

63

39.8

63

39.4

63

39.4

63

4.98

0

26.8

24

7.65

9

400

400

400

172

172

172

172

172

24.4

05

24.4

05

23.8

99

23.8

99

3.47

5

18.7

15

1.70

9

506

506

172

334

512

512

512

512

512

512

512

512

512

512

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

46.0

38

46.0

38

42.5

74

42.5

74

5.12

6

27.6

09

9.83

9

3.46

4

3.46

4 21

1.60

9

1.83

4

46.0

38

46.0

38

42.5

74

42.5

74

5.12

6

27.6

09

9.83

9

3.46

4

3.46

4 21

1.60

9

1.83

4

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

58 T

ITL

UL

X P

RO

IEC

TE

CU

F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E A

FE

RE

NT

E

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

5001

5801

Pro

gram

e di

n F

ondu

l E

urop

ean

de D

ezvo

ltar

e R

egio

nala

(F

ED

R)

5001

5801

01 F

inan

tare

a na

tion

ala

5001

5801

02 F

inan

tare

a ex

tern

a ne

ram

burs

abil

a

5001

5801

03 C

helt

uiel

i ne

elig

ibil

e

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

01 C

onst

ruct

ii

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.32

Page 32: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Pag

. 2

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

CO

NS

ILIU

L C

ON

CU

RE

NT

EI

Ane

xa n

r. 3

/ 0

8 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

59 59 59 59 33 26

143

143 34 34 5 29 109

109 21 5 83

20.4

01

20.4

01

18.6

41

18.6

41

1.64

6

8.86

5

8.13

0

1.76

0

1.76

0

369

1.39

1

59 59 59 59 33 26

4.91

4

4.91

4

3.11

1

3.11

1

146

785

2.18

0

1.80

3

1.80

3 21 374

1.40

8

39.8

63

39.8

63

39.4

63

39.4

63

4.98

0

26.8

24

7.65

9

400

400

400

172

172

172

172

172

24.4

05

24.4

05

23.8

99

23.8

99

3.47

5

18.7

15

1.70

9

506

506

172

334

512

512

512

512

512

512

512

512

512

512

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

46.0

38

46.0

38

42.5

74

42.5

74

5.12

6

27.6

09

9.83

9

3.46

4

3.46

4 21

1.60

9

1.83

4

46.0

38

46.0

38

42.5

74

42.5

74

5.12

6

27.6

09

9.83

9

3.46

4

3.46

4 21

1.60

9

1.83

4

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

58 T

ITL

UL

X P

RO

IEC

TE

CU

F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E A

FE

RE

NT

E

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

5001

5801

Pro

gram

e di

n F

ondu

l E

urop

ean

de D

ezvo

ltar

e R

egio

nala

(F

ED

R)

5001

5801

01 F

inan

tare

a na

tion

ala

5001

5801

02 F

inan

tare

a ex

tern

a ne

ram

burs

abil

a

5001

5801

03 C

helt

uiel

i ne

elig

ibil

e

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

01 C

onst

ruct

ii

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.33

Page 33: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Pag

. 3

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

CO

NS

ILIU

L C

ON

CU

RE

NT

EI

Ane

xa n

r. 3

/ 0

8 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

33 33 33 33 33

39 39 34 34 5 29 5 5 5

2.29

2

2.29

2

1.92

3

1.92

3

256

1.37

9

288

369

369

369

33 33 33 33 33

1.46

3

1.46

3

1.08

9

1.08

9

146

785

158

374

374

374

4.66

7

4.66

7

4.66

7

4.66

7

621

3.34

6

700

172

172

172

172

172

3.97

1

3.97

1

3.79

9

3.79

9

506

2.72

3

570

172

172

172

512

512

512

512

512

512

512

512

512

512

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

7.36

5

7.36

5

5.75

6

5.75

6

767

4.13

1

858

1.60

9

1.60

9

1.60

9

7.36

5

7.36

5

5.75

6

5.75

6

767

4.13

1

858

1.60

9

1.60

9

1.60

9

b.D

otar

i in

dep

end

ente

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

58 T

ITL

UL

X P

RO

IEC

TE

CU

F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E A

FE

RE

NT

E

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

5001

5801

Pro

gram

e di

n F

ondu

l E

urop

ean

de D

ezvo

ltar

e R

egio

nala

(F

ED

R)

5001

5801

01 F

inan

tare

a na

tion

ala

5001

5801

02 F

inan

tare

a ex

tern

a ne

ram

burs

abil

a

5001

5801

03 C

helt

uiel

i ne

elig

ibil

e

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

-mii

lei

-

pag.34

Page 34: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Pag

. 4

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

CO

NS

ILIU

L C

ON

CU

RE

NT

EI

Ane

xa n

r. 3

/ 0

8 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

26 26 26 26 26

104

104

104

104 21 83

18.1

09

18.1

09

16.7

18

16.7

18

1.39

0

7.48

6

7.84

2

1.39

1

1.39

1

1.39

1

26 26 26 26 26

3.45

1

3.45

1

2.02

2

2.02

2

2.02

2

1.42

9

1.42

9 21

1.40

8

35.1

96

35.1

96

34.7

96

34.7

96

4.35

9

23.4

78

6.95

9

400

400

400

20.4

34

20.4

34

20.1

00

20.1

00

2.96

9

15.9

92

1.13

9

334

334

334

38.6

73

38.6

73

36.8

18

36.8

18

4.35

9

23.4

78

8.98

1

1.85

5

1.85

5 21

1.83

4

38.6

73

38.6

73

36.8

18

36.8

18

4.35

9

23.4

78

8.98

1

1.85

5

1.85

5 21

1.83

4

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

58 T

ITL

UL

X P

RO

IEC

TE

CU

F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E A

FE

RE

NT

E

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

5001

5801

Pro

gram

e di

n F

ondu

l E

urop

ean

de D

ezvo

ltar

e R

egio

nala

(F

ED

R)

5001

5801

01 F

inan

tare

a na

tion

ala

5001

5801

02 F

inan

tare

a ex

tern

a ne

ram

burs

abil

a

5001

5801

03 C

helt

uiel

i ne

elig

ibil

e

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

01 C

onst

ruct

ii

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.35

Page 35: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Pag

. 5

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

CO

NS

ILIU

L C

ON

CU

RE

NT

EI

Ane

xa n

r. 3

/ 0

8 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

59

59 59 59 33

143

143 34 34 5 29 109

109 21 5

20.4

01

20.4

01

18.6

41

18.6

41

1.64

6

8.86

5

8.13

0

1.76

0

1.76

0

369

59

59 59 59 33

4.91

4

4.91

4

3.11

1

3.11

1

146

785

2.18

0

1.80

3

1.80

3 21 374

39.8

63

39.8

63

39.4

63

39.4

63

4.98

0

26.8

24

7.65

9

400

400

172

172

172

172

172

24.4

05

24.4

05

23.8

99

23.8

99

3.47

5

18.7

15

1.70

9

506

506

172

512

512

512

512

512

512

512

512

512

512

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

46.0

38

46.0

38

42.5

74

42.5

74

5.12

6

27.6

09

9.83

9

3.46

4

3.46

4 21

1.60

9

46.0

38

46.0

38

42.5

74

42.5

74

5.12

6

27.6

09

9.83

9

3.46

4

3.46

4 21

1.60

9

TO

TA

L C

AP

ITO

L 5

1 --

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

BU

GE

T D

E S

TA

T

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

58 T

ITL

UL

X P

RO

IEC

TE

CU

F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E A

FE

RE

NT

E

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

5101

5801

Pro

gram

e di

n F

ondu

l E

urop

ean

de D

ezvo

ltar

e R

egio

nala

(F

ED

R)

5101

5801

01 F

inan

tare

a na

tion

ala

5101

5801

02 F

inan

tare

a ex

tern

a ne

ram

burs

abil

a

5101

5801

03 C

helt

uiel

i ne

elig

ibil

e

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5101

7101

Act

ive

fixe

5101

7101

01

Con

stru

ctii

5101

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

-mii

lei

-

pag.36

Page 36: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Pag

. 6

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

CO

NS

ILIU

L C

ON

CU

RE

NT

EI

Ane

xa n

r. 3

/ 0

8 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II26

831.

391

261.

408

400

334

1.83

4

1.83

4

5101

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.37

Page 37: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Pag

. 7

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

CO

NS

ILIU

L C

ON

CU

RE

NT

EI

Ane

xa n

r. 3

/ 0

8 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

59

59 59 59 33

143

143 34 34 5 29 109

109 21 5

20.4

01

20.4

01

18.6

41

18.6

41

1.64

6

8.86

5

8.13

0

1.76

0

1.76

0

369

59

59 59 59 33

4.91

4

4.91

4

3.11

1

3.11

1

146

785

2.18

0

1.80

3

1.80

3 21 374

39.8

63

39.8

63

39.4

63

39.4

63

4.98

0

26.8

24

7.65

9

400

400

172

172

172

172

172

24.4

05

24.4

05

23.8

99

23.8

99

3.47

5

18.7

15

1.70

9

506

506

172

512

512

512

512

512

512

512

512

512

512

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

46.0

38

46.0

38

42.5

74

42.5

74

5.12

6

27.6

09

9.83

9

3.46

4

3.46

4 21

1.60

9

46.0

38

46.0

38

42.5

74

42.5

74

5.12

6

27.6

09

9.83

9

3.46

4

3.46

4 21

1.60

9

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii51

00 A

UT

OR

ITA

TI

PU

BL

ICE

SI

AC

TIU

NI

EX

TE

RN

E

BU

GE

T D

E S

TA

T

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

58 T

ITL

UL

X P

RO

IEC

TE

CU

F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E A

FE

RE

NT

E

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

5101

5801

Pro

gram

e di

n F

ondu

l E

urop

ean

de D

ezvo

ltar

e R

egio

nala

(F

ED

R)

5101

5801

01 F

inan

tare

a na

tion

ala

5101

5801

02 F

inan

tare

a ex

tern

a ne

ram

burs

abil

a

5101

5801

03 C

helt

uiel

i ne

elig

ibil

e

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5101

7101

Act

ive

fixe

5101

7101

01

Con

stru

ctii

5101

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

-mii

lei

-

pag.38

Page 38: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Pag

. 8

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

CO

NS

ILIU

L C

ON

CU

RE

NT

EI

Ane

xa n

r. 3

/ 0

8 /

28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II26

831.

391

261.

408

400

334

1.83

4

1.83

4

5101

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.39

Page 39: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Pag

. 1

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

7

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

2019

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

20

21

Est

imar

i

2022

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 2

CO

NS

ILIU

L C

ON

CU

RE

NT

EI

CO

D O

BIE

CT

IV 2

Ane

xa n

r. 3

/ 0

8 /

29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

33 33

33 33 33 33

39 39

39 34 34 5 29 5 5 5

2.29

2

2.29

2

2.29

2

1.92

3

1.92

3

256

1.37

9

288

369

369

369

33 33

33 33 33 33

1.46

3

1.46

3

1.46

3

1.08

9

1.08

9

146

785

158

374

374

374

4.66

7

4.66

7

4.66

7

4.66

7

4.66

7

621

3.34

6

700

172

172

172

172

172

172

3.97

1

3.97

1

3.97

1

3.79

9

3.79

9

506

2.72

3

570

172

172

172

512

512

512

512

512

512

512

512

512

512

512

512

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

518

Tot

al 2

7.36

5

7.36

5

7.36

5

5.75

6

5.75

6

767

4.13

1

858

1.60

9

1.60

9

1.60

9

7.36

5

7.36

5

7.36

5

5.75

6

5.75

6

767

4.13

1

858

1.60

9

1.60

9

1.60

9

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

B

UG

ET

DE

ST

AT

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

58 T

ITL

UL

X P

RO

IEC

TE

CU

F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

A

FE

RE

NT

E C

AD

RU

LU

I F

INA

NC

IAR

201

4-20

2051

0158

01 P

rogr

ame

din

Fon

dul

Eur

opea

n de

Dez

volt

are

Reg

iona

la

(FE

DR

)51

0158

0101

Fin

anta

rea

nati

onal

a

5101

5801

02 F

inan

tare

a ex

tern

a ne

ram

burs

abil

a51

0158

0103

Che

ltui

eli

neel

igib

ile

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E51

0171

01 A

ctiv

e fi

xe

5101

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

pag.40

Page 40: CONSILIUL CONCURENTEI Anexa nr.3/08 CUPRINS filecomunitare de concurenta. In acelasi timp, Consiliul Concurentei are rolul de autoritate nationala de contact in domeniul ajutorului

Pag

. 2

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

7

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

2019

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

20

21

Est

imar

i

2022

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 5

CO

NS

ILIU

L C

ON

CU

RE

NT

EI

CO

D O

BIE

CT

IV 5

Ane

xa n

r. 3

/ 0

8 /

29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

26 26

26 26 26 26

104

104

104

104

104 21 83

18.1

09

18.1

09

18.1

09

16.7

18

16.7

18

1.39

0

7.48

6

7.84

2

1.39

1

1.39

1

1.39

1

26 26

26 26 26 26

3.45

1

3.45

1

3.45

1

2.02

2

2.02

2

2.02

2

1.42

9

1.42

9 21

1.40

8

35.1

96

35.1

96

35.1

96

34.7

96

34.7

96

4.35

9

23.4

78

6.95

9

400

400

400

20.4

34

20.4

34

20.4

34

20.1

00

20.1

00

2.96

9

15.9

92

1.13

9

334

334

334

Tot

al 2

38.6

73

38.6

73

38.6

73

36.8

18

36.8

18

4.35

9

23.4

78

8.98

1

1.85

5

1.85

5 21

1.83

4

38.6

73

38.6

73

38.6

73

36.8

18

36.8

18

4.35

9

23.4

78

8.98

1

1.85

5

1.85

5 21

1.83

4

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

B

UG

ET

DE

ST

AT

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

58 T

ITL

UL

X P

RO

IEC

TE

CU

F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

A

FE

RE

NT

E C

AD

RU

LU

I F

INA

NC

IAR

201

4-20

2051

0158

01 P

rogr

ame

din

Fon

dul

Eur

opea

n de

Dez

volt

are

Reg

iona

la

(FE

DR

)51

0158

0101

Fin

anta

rea

nati

onal

a

5101

5801

02 F

inan

tare

a ex

tern

a ne

ram

burs

abil

a51

0158

0103

Che

ltui

eli

neel

igib

ile

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E51

0171

01 A

ctiv

e fi

xe

5101

7101

01

Con

stru

ctii

5101

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

pag.41