of 13 /13
1 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR” Facultatea de Relatii Economice Internaţionale Centru de cercetare Economia şi Administrarea Afacerilor Internaţionale PLAN DE CERCETARE, pentru perioada 1 octombrie 2016 30 septembrie 2017 CONŢINUT 1 OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE REALIZATE ÎN CADRUL FACULTATII/ INSTITUTULUI …, ÎN ANUL UNIV. 2016-2017 .......................................................................................... 2 2 TEMELE DE CERCETARE REALIZATE ÎN CADRUL FACULTATII/ INSTITUTULUI ……, ÎN ANUL UNIV. 2016-2017 .......................................................................................................................................... 2 2.1 Teme de proiecte de cercetare ştiinţifică realizate la nivelul UCDC la care va participa facultatea/institutul ………….., în anul univ. 2016-2017 ........................................................................... 2 2.2 Temele de cercetare ale facultatii/ institutului ………………….. pentru anul univ. 2016-2017 .... 3 3 CALENDARUL CONFERINŢELOR ŞI MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE LA NIVELUL INSTITUTELOR ŞI FACULTĂŢILOR UCDC, ÎN PERIOADA 1.10.2016-30.09.2017 ................ 4 3.1 Pentru cadrele didactice ................................................................................................................ 4 3.2 Pentru studenţi şi masteranzi (doar pentru facultati) .................................................................... 4 4 INSTITUŢII PARTENERE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII ..................................................................... 5 5 PUBLICAREA DE CĂRŢI ..................................................................................................................... 5 5.1 Cărţi în edituri internaţionale ......................................................................................................... 5 5.2 Cărţi în edituri naţionale recunoscute CNCS ................................................................................ 5 6 PUBLICAREA DE ARTICOLE ............................................................................................................. 6 6.1 Articole ISI ..................................................................................................................................... 6 6.2 Articole indexate BDI ..................................................................................................................... 6 6.3 Articole necotate sau în analele UCDC ....................................................................................... 9 7 PARTICIPAREA LA CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE ............................................................................. 10 7.1 Participări la conferinţe ştiinţifice internaţionale cotate ISI Proceedings..................................... 10 7.2 Participări la conferinţe/ sesiuni ştiinţifice internaţionale ............................................................. 10 7.3 Participări la conferinţe/ sesiuni ştiinţifice naţionale .................................................................... 11 8 PROIECTE DE CERCETARE ............................................................................................................ 11 8.1 Participarea la proiecte/ programe de cercetare din fonduri europene/ mediul academic/ mediul de afaceri ................................................................................................................................................ 11 9 ALTE ACTIVITĂŢI DE CERCETARE ................................................................................................ 12 9.1 Membru în organizaţii naţionale şi internaţionale / colegii de redacţie ale unor reviste cotate etc. 12 10 ABREVIERI ......................................................................................................................................... 13

CONŢINUT - Facultatea de Relatii economice internationale · 5.2.2 Mionel Oana Tranzactii comerciale Universitara/Bucuresti REI-B 5.2.3 Ilie Georgeta Strategii investiţionale internaţionale

 • Author
  others

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CONŢINUT - Facultatea de Relatii economice internationale · 5.2.2 Mionel Oana Tranzactii...

 • 1

  UNIVERSITATEA CREŞTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR” Facultatea de Relatii Economice Internaţionale Centru de cercetare Economia şi Administrarea Afacerilor Internaţionale

  PLAN DE CERCETARE,

  pentru perioada 1 octombrie 2016 – 30 septembrie 2017

  CONŢINUT 1 OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE REALIZATE ÎN CADRUL FACULTATII/ INSTITUTULUI …, ÎN ANUL UNIV. 2016-2017 .......................................................................................... 2

  2 TEMELE DE CERCETARE REALIZATE ÎN CADRUL FACULTATII/ INSTITUTULUI ……, ÎN ANUL UNIV. 2016-2017 .......................................................................................................................................... 2

  2.1 Teme de proiecte de cercetare ştiinţifică realizate la nivelul UCDC la care va participa facultatea/institutul ………….., în anul univ. 2016-2017 ........................................................................... 2

  2.2 Temele de cercetare ale facultatii/ institutului ………………….. pentru anul univ. 2016-2017 .... 3

  3 CALENDARUL CONFERINŢELOR ŞI MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE LA NIVELUL INSTITUTELOR ŞI FACULTĂŢILOR UCDC, ÎN PERIOADA 1.10.2016-30.09.2017 ................ 4

  3.1 Pentru cadrele didactice ................................................................................................................ 4

  3.2 Pentru studenţi şi masteranzi (doar pentru facultati) .................................................................... 4

  4 INSTITUŢII PARTENERE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII ..................................................................... 5

  5 PUBLICAREA DE CĂRŢI ..................................................................................................................... 5

  5.1 Cărţi în edituri internaţionale ......................................................................................................... 5

  5.2 Cărţi în edituri naţionale recunoscute CNCS ................................................................................ 5

  6 PUBLICAREA DE ARTICOLE ............................................................................................................. 6

  6.1 Articole ISI ..................................................................................................................................... 6

  6.2 Articole indexate BDI ..................................................................................................................... 6

  6.3 Articole necotate sau în analele UCDC ....................................................................................... 9

  7 PARTICIPAREA LA CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE ............................................................................. 10

  7.1 Participări la conferinţe ştiinţifice internaţionale cotate ISI Proceedings..................................... 10

  7.2 Participări la conferinţe/ sesiuni ştiinţifice internaţionale ............................................................. 10

  7.3 Participări la conferinţe/ sesiuni ştiinţifice naţionale .................................................................... 11

  8 PROIECTE DE CERCETARE ............................................................................................................ 11

  8.1 Participarea la proiecte/ programe de cercetare din fonduri europene/ mediul academic/ mediul de afaceri ................................................................................................................................................ 11

  9 ALTE ACTIVITĂŢI DE CERCETARE ................................................................................................ 12

  9.1 Membru în organizaţii naţionale şi internaţionale / colegii de redacţie ale unor reviste cotate etc. 12

  10 ABREVIERI ......................................................................................................................................... 13

 • 2

  1 OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE REALIZATE ÎN CADRUL FACULTATII DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE,

  ÎN ANUL UNIV. 2016-2017

  Nr. crt.

  Obiectiv strategic Activităţi Responsabil(i) Termene de finalizare a

  activităţilor Institut/

  Facultate

  1. Stabilirea de acorduri de parteneriat pentru cercetare cu entităţii publice şi economice în vederea atragerii resurselor de finanţare

  -Încheiere de protocoale de colaborare -Elaborarea unor domenii commune de cercetare cu entităţiile partenere -Identificarea unor domenii de cercetare ce pot fi abordate in comun

  Conf. univ. dr. Tilea Maria

  Prof. univ. dr. Dragoş

  Rădulescu

  Decembrie 2016

  REI-B

  2. Dezvoltarea cercetarii de tip interdisciplinar și în colaborarea internațională

  - Antrenarea tuturor cadrelor didacce în activitatea de cerceatre - Antrenarea studenților masteranzi în echipe de cercetare pe tematici în domeniul de studio

  Conf. univ. dr. Tilea Maria

  Conf. univ. dr. Oana Mionel

  Aprilie 2017

  REI-B

  3. Diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică

  - Atragerea de personalităţi ştiinţifice

  de prestigiu internaţional în comitetele de program ştiinţific

  Conf. univ. dr. Tilea Maria

  Conf. univ. dr. Oana Mionel

  Mai 2017

  REI-B

  2 TEMELE DE CERCETARE REALIZATE ÎN CADRUL FACULTATII DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE, ÎN ANUL UNIV. 2016-2017

  2.1 Teme de proiecte de cercetare ştiinţifică realizate la nivelul UCDC la care va participa facultatea/institutul ………….., în anul univ. 2016-2017

  Nr. Crt.

  Tema de cercetare Institut UCDC

  Facultăţi Modalităţi de realizare Mod de valorificare

  1. Politica fiscală a României şi influenţa acesteia asupra dezvoltării societăţii

  ICSM Toate facultăţile UCDC

  2. Turismul – şansa economiei României

  ICSM Toate facultăţile UCDC

 • 3

  Nr. Crt.

  Tema de cercetare Institut UCDC

  Facultăţi Modalităţi de realizare Mod de valorificare

  3. Cultura europeana a drepturilor omului

  IIDO

  Ştiinţe Juridice şi Administrative

  Ştiinţe Politice

  Ştiinţe ale Educaţiei

  4. Necesitatea şi principalele direcţii ale revizuirii Constituţiei României

  ICSM IIDO IISC

  Ştiinţe Politice

  Ştiinţe Juridice şi Administrative

  Istorie

  5. Trecut, prezent si perspective în organizarea teritorial-administrativă a României

  ICSM IIDO IISC

  Ştiinţe Politice

  Ştiinţe Juridice şi Administrative

  Istorie

  6. Politica externă a României în noul context mondial IIDO

  IISC

  Ştiinţe Politice

  Ştiinţe Juridice şi Administrative

  Istorie

  7. Sistemul naţional de educaţie din perspectiva Agendei 2020

  ICSM IIDO IISC

  Toate facultăţile UCDC

  2.2 Temele de cercetare ale facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale pentru anul univ. 2016-2017

  Nr. crt.

  Teme de cercetare ştiinţifică ale facultatilor UCDC

  Perioada de realizare

  Proiect intern/

  extern UCDC

  Responsabil(i) temă de cercetare

  Echipa de cercetare

  Mod de valorificare1

  Facultate

  1. DICȚIONAR DE RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE

  Iulie 2017 Proiect intern

  Prof. univ. dr. C. Chitiba

  Prof. univ. dr. G. Ilie

  Colectivul facultatii de

  REI Dicţionar REI-B

  2. Analiza avantajelor comparative ale cererii externe la nivel european

  Iulie 2018 Proiect intern

  Prof. univ. dr. D. Rădulescu

  Conf. univ. dr. D. M. Tilea

  Colectivul facultatii de

  REI

  Căţii, articole, conferinţe

  REI-B

  1 Conferinta, volum de lucrari, carti, articole etc.

 • 4

  3 CALENDARUL CONFERINŢELOR ŞI MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE LA NIVELUL INSTITUTELOR ŞI FACULTĂŢILOR UCDC, ÎN PERIOADA 1.10.2016-30.09.2017

  3.1 Pentru cadrele didactice

  Nr. crt.

  Denumirea manifestării ştiinţifice

  Tipul manifestării

  2

  Data desfăşurării

  Institut/ Facultate - Centru de cercetări

  organizatoare

  Instituţii partenere

  Valorificarea rezultatelor 3

  1.

  ”Challenges of doing business in the global economy”- CBGE 2017 editia a V-a

  Conferinţă internaţională

  05.05-06.05.2017

  Facultatea de REI

  1. The Romanian Academy Istitute for World Economy

  2. Università degli Studi di Messina, Italy,

  3. The Academy of Economic Studies Moldavia

  4. Asociaţia Română de Drept şi afaceri europene

  “Knowledge Horizons” Economics, Bucuresti 2016

  3.2 Pentru studenţi şi masteranzi (doar pentru facultati)

  Nr. crt.

  Denumirea manifestării ştiinţifice

  Tipul manifestării

  4

  Data desfăşurării

  Facultate - Centru de cercetări organizatoare

  Instituţii partenere

  Valorificarea rezultatelor 5

  1. ”Noi perspective de dezvoltare în afacerile internaţionale ed. a V a”

  Sesiune de comunicarii stiintifice

  27 aprilie REI-B

  Analele Universităţii, Seria Ştiinţe economice – Relaţii Economice Internaţionale pentru elevi, studenţi şi masteranzi, Bucureşti

  2 Conferinţă internaţională/ conferinţă cu participare internaţională/ conferinţă naţională/ masă rotundă/ dezbatere ştiinţiifică etc.

  3 Volumul în care s-au publicat lucrările înscrise la manifestarea ştiinţifică: denumire şi link; numărul lucrărilor care s-au concretizat în articole; stadiul finalizării volumului/revistei.

  4 Conferinţă naţională/ sesiune ştiinţifică/ masă rotundă/ dezbatere ştiinţiifică etc.

  5 Volumul în care s-au publicat lucrările înscrise la manifestarea ştiinţifică: denumire şi link; numărul lucrărilor care s-au concretizat în articole; stadiul finalizării.

 • 5

  4 INSTITUŢII PARTENERE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII

  Nr. Crt.

  Instituţie parteneră Perioada valabilităţii parteneriatului Alte informaţii

  relevante Fac.

  2. Fondul de Garantare a Depozitelor în

  Sistem Bancar

  5 ani 0722303618 REI-B

  3. Centrul Naţional pentru Pregătire în

  Statistică

  5 ani 021/316 98 80 REI-B

  5 PUBLICAREA DE CĂRŢI

  5.1 Cărţi în edituri internaţionale Nr. Crt.

  Nume şi prenume autor

  Titlul lucrării Editura / localitatea Alte detalii Fac.

  5.1.1

  5.1.2

  5.1.3

  5.1.4

  5.2 Cărţi în edituri naţionale recunoscute CNCS Nr. Crt.

  Nume şi prenume autor

  Titlul lucrării Editura / localitatea Alte detalii Fac.

  5.2.1 Mionel Oana Tehnici si instrumente de plata si finantare utilizate in afacerile internationale

  Universitara/Bucuresti REI-B

  5.2.2 Mionel Oana Tranzactii comerciale Universitara/Bucuresti REI-B 5.2.3 Ilie Georgeta Strategii investiţionale internaţionale - studii de caz Editura Universitară, Bucureşti 2017 REI-B 5.2.4 Ilie Georgeta - coautor Teste grilă pentru pregătirea examenului de licenţă la programul

  de studii Eonomie și afaceri internaţionale Editura ProUniversitaria, Bucureşti 2017

  REI-B

  5.2.5 Tilea Doina Maria Contabilitate. Ediţia a II a Editura Universitară, Bucureşti 2017

  REI-B

  5.2.6 Constanţa Chiţiba- coautor

  Teste grilă pentru pregătirea examenului de licenţă la programul de studii Eonomie și afaceri internaţionale

  Editura ProUniversitaria, Bucureşti 2017

  REI-B

  5.2.7 Constanţa Chiţiba Economie mondială Editura ProUniversitaria, Bucureşti 2017

  REI-B

  5.2.8 Ana Maria Dinu- coautor

  Teste grilă pentru pregătirea examenului de licenţă la programul de studii Eonomie și afaceri internaţionale

  Editura ProUniversitaria, Bucureşti 2017

  REI-B

  5.2.9 Dragoş Rădulescu - coautor

  Teste grilă pentru pregătirea examenului de licenţă la programul de studii Eonomie și afaceri internaţionale

  Editura ProUniversitaria, Bucureşti 2017

  REI-B

 • 6

  6 PUBLICAREA DE ARTICOLE

  6.1 Articole ISI

  + Nr. Crt.

  Nume şi prenume Autor/autori

  Titlul lucrării Denumirea publicaţiei Link, BDI Fac.

  6.1.1

  6.1.2

  6.1.3

  6.2 Articole indexate BDI Nr. Crt.

  Nume şi prenume autor Titlul lucrării Denumirea publicaţiei Link, BDI Fac.

  6.2.1 Mionel Oana Scrisoarea de garantie bancara Knowledge Horizons - Economics REI-B 6.2.2 Ilie Georgeta SME participation in

  international trade: opportunities and challenges

  Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.3 Ilie Georgeta The China’s growing presence in African countries’ economies

  Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.4 Ilie Georgeta A comparative analysis of the proposed projects and approved projects by the Asian Infrastructure Investment Bank

  Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.5 Ilie Georgeta The effects of “Make in India”policy on FDI in India

  Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.6 Ilie Georgeta The global tourism growth and a new wave of investment promotion

  Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  REI-B

  http://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

 • 7

  Nr. Crt.

  Nume şi prenume autor Titlul lucrării Denumirea publicaţiei Link, BDI Fac.

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  6.2.7 Ilie Georgeta Mobilising finance for green investments

  Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.8 Constanţa Chiţiba Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.9 Constanţa Chiţiba Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.10 Dragoş Rădulescu Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.11 Dragoş Rădulescu Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.12 Tilea Doina Maria Metode avansate de perfecţionare a calculaţiei costurilor

  Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.13 Tilea Doina Maria Controlul intern instrument al analizei performanţei

  Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  http://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

 • 8

  Nr. Crt.

  Nume şi prenume autor Titlul lucrării Denumirea publicaţiei Link, BDI Fac.

  6.2.14 Isaila Narcisa Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.15 Isaila Narcisa Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.16 Dinu Ana Maria Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.17 Dinu Ana Maria Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.18 Zanfir Adriana Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.19 Zanfir Adriana Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.20 Georgescu Constantin Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.21 Georgescu Constantin Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  REI-B

  http://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

 • 9

  Nr. Crt.

  Nume şi prenume autor Titlul lucrării Denumirea publicaţiei Link, BDI Fac.

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  6.2.22 Predonu Monica Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.23 Predonu Monica Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.24 Oneţiu Anda Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.2.25 Oneţiu Anda Knowledge Horizons - Economics http://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

  EBSCO, Host ProQuest, RePec,

  Ulrich’s Periodicals Directory,

  Open J-Gate, IndexCopernicus,

  Global Impact Factor

  REI-B

  6.3 Articole necotate sau în analele UCDC Nr. Crt.

  Nume şi prenume autor Titlul lucrării Denumirea publicaţiei Alte detalii Fac.

  6.3.1

  6.3.2

  http://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.phphttp://orizonturi.ucdc.ro/arch.php

 • 10

  7 PARTICIPAREA LA CONFERINŢE ŞTIINŢIFICE

  7.1 Participări la conferinţe ştiinţifice internaţionale cotate ISI Proceedings Nr. Crt.

  Nume şi prenume Autor/Autori

  6

  Titlul lucrării Denumirea conferinţei, instituţia organizatoare Alte detalii Fac.

  7.1.1

  7.1.2

  7.1.3

  7.2 Participări la conferinţe/ sesiuni ştiinţifice internaţionale

  Nr. Crt.

  Nume şi prenume Autor/Autori

  7

  Titlul lucrării Denumirea conferinţei, instituţia organizatoare Alte detalii Fac.

  7.2.1 Ilie Georgeta The China’s growing presence in African countries’ economies

  Conferinţa facultăţii de REI-UCDC, ediţia 2017 REI-B

  7.2.2 Ilie Georgeta SME participation in international trade: opportunities and challenges

  Conferinţa institutului ICSM-UCDC, ediţia 2017 REI-B

  7.2.3 Ilie Georgeta A comparative analysis of the projects proposed and approved by the Asian Infrastructure Investment Bank

  Conferinţa facultăţii de FBC-UCDC, ediţia 2017 REI-B

  7.2.4 Ilie Georgeta The effects of “Make in India”policy on FDI in India

  Conferinţa facultăţii de Marketing-UCDC, ediţia 2017 REI-B

  7.2.5 Ilie Georgeta The global tourism growth and a new wave of investment promotion

  Conferinţa facultăţii de MTC-UCDC, ediţia 2017 REI-B

  7.2.6 Ilie Georgeta Mobilising finance for green investments

  Conferinţa institutului ICSM-UCDC, ediţia 2017 REI-B

  7.2.7 Constanţa Chiţiba Conferinţa facultăţii de REI-UCDC, ediţia 2017 REI-B 7.2.8 Constanţa Chiţiba Conferinţa facultăţii de REI-UCDC, ediţia 2017 REI-B 7.2.9 Dragoş Rădulescu Conferinţa facultăţii de REI-UCDC, ediţia 2017 REI-B 7.2.10 Dragoş Rădulescu Conferinţa facultăţii de REI-UCDC, ediţia 2017 REI-B 7.2.11 Tilea Doina Maria Posibilităţi de implementare a

  auditului intern într-un mediu informatizat

  Conferinţa facultăţii de REI-UCDC, ediţia 2017 REI-B

  6 Se subliniază numele autorului, cadrul didactic titular la UCDC

  7 Se subliniază numele autorului, cadrul didactic titular la UCDC

 • 11

  Nr. Crt.

  Nume şi prenume Autor/Autori

  7

  Titlul lucrării Denumirea conferinţei, instituţia organizatoare Alte detalii Fac.

  7.2.12 Tilea Doina Maria Analiza SWOT garant al unui management performant

  Conferinţa facultăţii de REI-UCDC, ediţia 2017 REI-B

  7.2.13 Narcisa Isăila Conferinţa facultăţii de REI-UCDC, ediţia 2017 REI-B 7.2.14 Narcisa Isăilă Conferinţa facultăţii de REI-UCDC, ediţia 2017 REI-B 7.2.15 Oana Mionel Conferinţa facultăţii de REI-UCDC, ediţia 2017 REI-B 7.2.16 Oana Mionel Conferinţa facultăţii de REI-UCDC, ediţia 2017 REI-B 7.2.17 Ana Dinu Conferinţa facultăţii de REI-UCDC, ediţia 2017 REI-B 7.2.18 Ana Dinu Conferinţa facultăţii de REI-UCDC, ediţia 2017 REI-B 7.2.19 Adriana Zanfir Conferinţa facultăţii de REI-UCDC, ediţia 2017 REI-B 7.2.20 Adriana Zanfir Conferinţa facultăţii de REI-UCDC, ediţia 2017 REI-B 7.2.21 Georgescu Constantin Conferinţa facultăţii de REI-UCDC, ediţia 2017 REI-B 7.2.22 Georgescu Constantin Conferinţa facultăţii de REI-UCDC, ediţia 2017 REI-B 7.2.23 Anda Oneţiu Conferinţa facultăţii de REI-UCDC, ediţia 2017 REI-B 7.2.24 Anda Oneţiu Conferinţa facultăţii de REI-UCDC, ediţia 2017 REI-B

  7.3 Participări la conferinţe/ sesiuni ştiinţifice naţionale Nr. Crt.

  Nume şi prenume Autor/Autori

  8

  Titlul lucrării Denumirea conferinţei, instituţia organizatoare Alte detalii Fac.

  7.3.1

  7.3.2

  8 PROIECTE DE CERCETARE

  8.1 Participarea la proiecte/ programe de cercetare din fonduri europene/ mediul academic/ mediul de afaceri

  Nr. Crt.

  Numele şi prenumele cadrului didactic şi calitatea în proiect

  (membru/director)

  Titlul proiectului/ Nr.Contract

  Director Institutii participante Finanţator/ Valoarea

  proiectului Alte detalii Fac.

  8.1.1

  8.1.2

  8.1.3

  8 Se subliniază numele autorului, cadrul didactic titular la UCDC

 • 12

  9 ALTE ACTIVITĂŢI DE CERCETARE

  9.1 Membru în organizaţii naţionale şi internaţionale / colegii de redacţie ale unor reviste cotate etc. Nr. Crt.

  Numele şi prenumele cadrului didactic Denumirea organizaţiei şi tipul acesteia Link, alte detalii Fac.

  9.1.1 Ilie Georgeta Membru in Editorial Board al revistei Academic Journal of Economic

  Studies (AJES)

  http://www.ajes.ro/ REI-B

  9.1.2 Ilie Georgeta Membru AJTR - Asociația Jurnaliștilor de Turism din România http://presadeturism.

  ro/tag/ajtr/

  REI-B

  9.1.3 Doina Maria Tilea Membru Editorial Board – Dezbateri Social Economice/ Social Economic Debates, editat de Asociaţia pentru Promovarea Spiritului

  Antreprenorial; Editura Rosetti International.

  http://www.econo

  mic-debates.ro

  REI-B

  9.1.4 Doina Maria Tilea Referent științific al Editurii Universitare pentru domeniul de competență Științe Economice

  REI-B

  9.1.5 Doina Maria Tilea Membru CAFR REI-B 9.1.6 Doina Maria Tilea Membru CECCAR REI-B 9.1.7 Doina Maria Tilea Membru Societatea Română de Statistică REI-B 9.1.8 Dinu Ana-Maria Membru Societatea Română de Statistică REI-B 9.1.9 Dinu Ana-Maria Membru în Comitetul de redacţie a Analelor Studenţilor REI REI-B 9.1.10 Adriana Zanfir Membru Societatea Română de Statistică REI-B 9.1.11 Adriana Zanfir Asociația pentru Protecția Consumatorilor REI-B 9.1.12 Anda Nicoleta Oneţiu Membru Societatea Română de Statistică REI-B 9.1.13 Isăilă Narcisa Membru Societatea Română de Statistică REI-B 9.1.14 Isăilă Narcisa Asociaţia Profesională INFOREC (Asociaţia pentru Promovarea

  Învăţământului de Informatică Economică), ASE Bucureşti.

  REI-B

  9.1.15 Dragoş Rădulescu Membru colectivul de redacţie Revista Dezbateri Social-Economice, Editura Rosetti Internaţional, Bucureşti, an de apariţie 2012, indexată

  BDI Index Copernicus, SSRN ISSN 2248-3837

  REI-B

  9.1.16 Dragoş Rădulescu Redactor sef Revista Română de (ADR) Alternative Dispute Resolution, editura Nomina Lex, Bucureşti, an de apariţie 2012 ISSN 2284-6123

  http://www.revistade

  adr.ro

  REI-B

  9.1.17 Constanţa Chiţiba Membru în comitetul stiintific si de organizare al conferinţei

  internaţionale “Challenges of doing business in the global economy”,

  organizată de facultatea REI, UCDC, Bucureşti, mai 2017

  http://rei.ucdc.ro/Inv

  itatie_conferinta_RE

  I_2016.pdf

  REI-B

  9.1.18 Oana Mionel Membru în comitetul stiintific si de organizare al conferinţei

  internaţionale “Challenges of doing business in the global economy”,

  organizată de facultatea REI, UCDC, Bucureşti, mai 2017

  http://rei.ucdc.ro/Inv

  itatie_conferinta_RE

  I_2016.pdf

  REI-B

  9.1.19 Constantin Georgescu Membru în comitetul stiintific si de organizare al conferinţei

  internaţionale “Challenges of doing business in the global economy”,

  http://rei.ucdc.ro/Inv

  itatie_conferinta_RE

  REI-B

  http://www.economic-debates.ro/http://www.economic-debates.ro/http://www.revistadeadr.ro/http://www.revistadeadr.ro/http://rei.ucdc.ro/Invitatie_conferinta_REI_2016.pdfhttp://rei.ucdc.ro/Invitatie_conferinta_REI_2016.pdfhttp://rei.ucdc.ro/Invitatie_conferinta_REI_2016.pdfhttp://rei.ucdc.ro/Invitatie_conferinta_REI_2016.pdfhttp://rei.ucdc.ro/Invitatie_conferinta_REI_2016.pdfhttp://rei.ucdc.ro/Invitatie_conferinta_REI_2016.pdfhttp://rei.ucdc.ro/Invitatie_conferinta_REI_2016.pdfhttp://rei.ucdc.ro/Invitatie_conferinta_REI_2016.pdf

 • 13

  Nr. Crt.

  Numele şi prenumele cadrului didactic Denumirea organizaţiei şi tipul acesteia Link, alte detalii Fac.

  organizată de facultatea REI, UCDC, Bucureşti, mai 2017 I_2016.pdf

  9.1.20 Monica Predonu Membru în comitetul stiintific si de organizare al conferinţei

  internaţionale “Challenges of doing business in the global economy”,

  organizată de facultatea REI, UCDC, Bucureşti, mai 2017

  http://rei.ucdc.ro/Inv

  itatie_conferinta_RE

  I_2016.pdf

  REI-B

  10 ABREVIERI

  SJA-B FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE, BUCUREȘTI

  D-CN FACULTATEA DE DREPT, CLUJ-NAPOCA

  MTC-B FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL, BUCUREŞTI

  MTC-T FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL, TIMIŞOARA

  MTC-C FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL, CONSTANŢA

  SE-CN FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, CLUJ-NAPOCA

  SE-BV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, BRAŞOV

  MK-B FACULTATEA DE MARKETING, BUCUREŞTI

  FBC-B FACULTATEA DE FINANŢE, BANCI SI CONTABILITATE, BUCUREŞTI

  REI-B FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE, BUCUREŞTI

  SP-B FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, BUCUREŞTI

  LLS-B FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE, BUCUREŞTI

  I-B FACULTATEA DE ISTORIE, BUCUREŞTI

  SEd-B FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, BUCUREŞTI

  GT-S FACULTATEA DE GEOGRAFIA TURISMULUI, SIBIU

  DECAN,

  Prof. univ. dr. Dragoş Rădulescu

  DIRECTOR CENTRU DE CERCETARE,

  Conf. univ. dr. Tilea Doina Maria

  http://rei.ucdc.ro/Invitatie_conferinta_REI_2016.pdfhttp://rei.ucdc.ro/Invitatie_conferinta_REI_2016.pdfhttp://rei.ucdc.ro/Invitatie_conferinta_REI_2016.pdfhttp://rei.ucdc.ro/Invitatie_conferinta_REI_2016.pdf