Click here to load reader

CONFUTATIO ERRORUM QUORUNDAM MAGISTR fileBIBLIOTHECA PHILOSOPHORUM MEDII AEVI CATALONIAE VOLUM 3 Editors JOSEP BATALLA (Fundació Quer Alt) ALEXANDER FIDORA (ICREA – Universitat

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CONFUTATIO ERRORUM QUORUNDAM MAGISTR fileBIBLIOTHECA PHILOSOPHORUM MEDII AEVI CATALONIAE VOLUM 3...

 • CONFUTATIO ERRORUM QUORUNDAM MAGISTRORUM

 • BIBLIOTHECA PHILOSOPHORUM MEDII AEVI CATALONIAE

  VOLUM 3

  Editors

  JOSEP BATALLA (Fundaci Quer Alt)ALEXANDER FIDORA (ICREA Universitat Autnoma de Barcelona)

  Consell editor

  MARIA BONET (Universitat Rovira Virgili)JOS MARTNEZ GZQUEZ (Universitat Autnoma de Barcelona)

  ROBERT D. HUGHES (Lancaster University)JAUME DE PUIG (Institut dEstudis Catalans)

  Consell assessor

  MAURICIO BEUCHOT (Universidad Nacional Autnoma de Mxico)GRGE HASSELHOFF (Ruhr-Universitt Bochum)

  JAUME MENSA (Universitat Autnoma de Barcelona)JOSEP E. RUBIO (Universitat de Valncia)

  JOSEP-IGNASI SARANYANA (Universidad de Navarra)MATTHIAS M. TISCHLER (Universitat Autnoma de Barcelona)

 • GUIU TERRENA

  CONFUTATIO ERRORUM QUORUNDAM MAGISTRORUM

  Text llatamb traduccions catalana i anglesa

  Latin textwith Catalan and English translations

  introducci deintroduction by

  ALEXANDER FIDORA

  edici a cura deedited by

  ALMUDENA BLASCOALEXANDER FIDORA

  CELIA LPEZ ALCALDE

  en collaboraci ambin collaboration with

  JOSEP BATALLAROBERT D. HUGHES

  Santa Coloma de Queralt2014

 • Primera edici: febrer 2014

  daquesta edici: els coeditors de les traduccions i les anotacions: els coeditors de la introducci: Alexander Fidora, 2014 Coordinaci: Obrador Edndum SL Plaa de la Llibertat, 5 43420 Santa Coloma de Queralt [email protected] www.obradoredendum.cat Edici: Institut dEstudis Catalans Obrador Edndum Universitat Autnoma de Barcelona Universitat Rovira i Virgili

  ISBN: 978-84-9965-210-8 (Institut dEstudis Catalans)ISBN: 978-84-939169-0-9 (Obrador Edndum)ISBN: 978-84-490-4389-5 (Universitat Autnoma de Barcelona)ISBN: 978-84-8424-271-0 (Universitat Rovira i Virgili)

  ISSN: 2013-8636

  Dipsit legal: T.459-2014 Maquetaci: Jordi ArdvolDisseny: Atipus Graphic DesignImpressi: Grfiques MoncunillProducci: Laia Corbella

  Aquesta obra ha estat publicada amb el suport del projecte Marsili de Pdua a la Pennsula ibrica: de la pol-mica a la poltica imperial, finanat pel Ministerio de Economa y Competitividad (FFI2011-23545).

  La reproducci total o parcial daquesta obra per qualsevol procediment (incloent-hi la fotografia i la inform-tica), feta sense lautoritzaci escrita del titular del copyright, com tamb la distribuci dexemplars mitjanant lloguer, s prohibida sota les sancions establertes per les lleis.

  Guido Terreni, de Perpiniano, ca. 1270-1342

  Confutatio errorum quorundam magistrorum / Guiu Terrena ; edici a cura d Almudena Blasco, Alexander Fidora, Celia Lpez Alcalde ; en collaboraci amb Josep Batalla, Robert D. Hughes. Santa Coloma de Queralt : Obrador Edndum : UAB : Institut dEstudis Catalans : Publicacions URV, 2014.xxx p. ; 22 cm. (Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi Cataloniae ; 3).Text llat amb traduccions catalana i anglesa.Referncies bibliogrfiques. ndex.

  I. Fidora, Alexander. II. Blasco, Almudena. III. Lpez Alcalde, Celia. IV. Batalla, Josep. V. Hughes, Robert D. VI. Universitat Autnoma de Barcelona. VII. Universitat Rovira i Virgili. VIII. Institut dEstudis Catalans. IX. Ttol. X. Collecci.1. Guido Terreni, de Perpiniano, ca. 1260-1342 Crtica i interpretaci. 2. Filosofia medieval. 3. Poltica - Filosofia

 • SUMARI CONTENTS

  Nota del coordinador Coordinating editors note

  Abreviatures Abbreviations

  Introducci Introduction

  CONFUTATIO ERRORUM QUORUNDAM MAGISTRORUM

  Text llat i traducci catalana The Latin text and its Cata-lan translation

  Traducci anglesa English translation

  Index nominum

  Index rerum

  9

  11

  13

  83

  141

  173

  177

 • NOTA DEL COORDINADOR

  Aquest llibre sha preparat en el marc del projecte Marsili de Pdua a la Pennsula ibrica: de la polmica a la poltica imperial, finan-at pel Ministerio de Economa y Competitividad (FFI2011-23545).

  El projecte dinvestigaci, que es dirigeix des de lInstitut dEs-tudis Medievals de la Universitat Autnoma de Barcelona i la Ins-tituci Catalana de Recerca i Estudis Avanats (ICREA), es proposa analitzar la naturalesa innovadora del pensament de Marsili de Pdua a travs de la publicaci i lestudi de les reaccions contempo-rnies a la seva obra, entre les quals destaca la Confutatio errorum quorundam magistrorum del carmelita catal Guiu Terrena.

  Han intervingut en la publicaci daquest text, que fins ara havia restat indit, tres membres del projecte: Alexander Fidora ha redactat la introducci; Almudena Blasco, Alexander Fidora i Celia Lpez Alcalde han editat el text llat de la Confutatio errorum quo-rundam magistrorum de Guiu Terrena segons el manuscrit Vat. lat. 10497; els dos darrers han preparat, juntament amb Josep Batalla, una traducci anotada al catal. La traducci dels textos a langls ha estat duta a terme per Robert D. Hughes.

  A ms, hem rebut suport i consell de ms dun collega: Nria Gmez Llauger, de la Universitat Abat Oliba CEU, ha revisat la introducci; Jaume Mensa i Matthias M. Tischler, de la Universitat Autnoma de Barcelona, ens han prestat la seva ajuda a lhora de resoldre dubtes de paleografia; i Rafael Ramis Barcel, de la Uni-versitat de les Illes Balears, ha posat a la nostra disposici els seus coneixements de la histria del dret per tal didentificar algunes de les fonts implcites de la Confutatio. A tots ells agram la seva generosa collaboraci.

  ALEXANDER FIDORA (Barcelona)

 • COORDINATING EDITORS NOTE

  This book has been prepared within the framework of the project Marsilius of Padua on the Iberian Peninsula: from Polemics to Imperial Politics, financed by the Spanish Ministerio de Economa y Competitividad (FFI2011-23545).

  The research project, run by the Institute of Medieval Studies of the Universitat Autnoma de Barcelona and the Instituci Cata-lana de Recerca i Estudis Avanats (ICREA), sets out to analyse the innovative nature of Marsilius of Paduas thought via the publica-tion and study of contemporary responses to his work, responses among which the Confutatio errorum quorundam magistrorum by the Carmelite Guido Terrena is one of the foremost.

  Three members of the project have participated in the publication of this text, which had until now remained unedited: Alexander Fido-ra wrote the introduction; Almudena Blasco, Alexander Fidora and Celia Lpez Alcalde edited the Latin text of the Confutatio errorum quorundam magistrorum by Guido Terrena using the manuscript Vat. lat. 10497; and the latter two, in conjunction with Josep Batalla, prepared an annotated translation into Catalan. The translation of the texts into English was carried out by Robert D. Hughes.

  We have received additional support and advice from more than one colleague: Nria Gmez Llauger, from the Universitat Abat Oliba CEU, revised the introduction; Jaume Mensa and Matthias M. Tischler, from the Universitat Autnoma de Barcelona, have lent assistance in resolving doubts concerning palaeography; and Rafael Ramis Barcel, from the Universitat de les Illes Balears, has made available to us his knowledge of legal history so that certain implicit sources of the Confutatio could be identified. We extend our thanks to all concerned for their generous collaboration.

  ALEXANDER FIDORA (Barcelona)

 • ABREVIATURES ABBREVIATIONS

  CCCM Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis. Turnhout: Brepols, 1966.

  CCSL Corpus Christianorum Series Latina. Turnhout: Brepols, 1953.

  DP MARSILIUS DE PADUA. Defensor pacis. Ed. Richard Scholz. 2 vols. Hannover: Hahnsche Buchhandlung, 1932-1933.

  OPh Guillelmi de Ockham Opera Philosophica, St. Bonaventure (NY): Franciscan Institute, 1974-1988.

  PG Patrologia Graeca. Ed. Jacques-Paul Migne. Paris: Imprime-rie Catholique, 1857-1866.

  PL Patrologia Latina. Ed. Jacques-Paul Migne. Paris: Imprime-rie Catholique, 1844-1855.

 • INTRODUCCI

  INTRODUCTION

 • GUIU TERRENA I LA FILOSOFIA POLTICA DEL SEU TEMPS

  El 24 de juny de 1324 Marsili de Pdua don per acabada la seva obra mestra, el Defensor pacis. En aquest llibre, que es proposava investigar les condicions dun ordre poltic garant de la pau, Marsili desenvolupa una crtica radical de les relacions entre lEsglsia i lImperi. Si b Aristtil, a la Poltica, havia identificat algunes de les amenaces principals de lestabilitat de lordre social i poltic, segons Marsili el filsof grec encara no coneixia ni podia conixer el pitjor de tots els perills, a saber, la pretensi de poder absolut de lEsglsia i del seu mxim representant, el Papa, que no saconten-tava amb lexercici del poder espiritual, sin que tamb intervenia en la poltica imperial.

  Tot i que la discussi en qu Marsili prengu posici era altament explosiva, res no indicava, en aquells moments, que aquesta obra revolucionaria la filosofia poltica del segle XIV endavant. De fet, el Defensor pacis de Marsili sinscriu en un debat acadmic, en el qual uns altres lhavien precedit reivindicant la delimitaci del poder ecle-sistic. Aix doncs, desprs de la publicaci del llibre semblava que la vida acadmica i personal del professor itali, que havia arribat a ser rector de la Universitat de Pars, continuava amb normalitat: Marsili seguia impartint classes a la Universitat, mentre que el seu bon amic i collega, Joan de Jandun, al qual satribua la coautoria de lobra, estigu a punt de signar un contracte de lloguer duna casa per tota la vida. Dos anys desprs de la publicaci del llibre, per, ambds fugiren veloment de Pars i, deixant-hi molts deutes impagats, es refugiaren a la cort de Llus de Baviera a Alemanya.1

  1 Per al lloc que el Defensor pacis de Marsili de Pdua ocupa en les dis-cussions dels segles XIII i XIV, aix com les circumstncies de la seva redacci i publicaci, vegeu Jrgen MIETHKE. Politiktheorie im Mittelalter. Vo

Search related