CONDUITA PRENATALA - implantatia, organogeneza si placenta^ia, perioada fetala. in literatura de specialitate exista date despre particularitatile produsului

Embed Size (px)

Text of CONDUITA PRENATALA - implantatia, organogeneza si placenta^ia, perioada fetala. in literatura de...

 • CONDUITA PRENATALA

  I. IntroducereII. Organizarea Ingrijirii In perioada antepartum. Cametui medical perinatal (tngrijire

  initials @i continua)III. Perioadele critice in dezvoltarea produsului de concepfie si factorii de rise pentru

  s&natatea mamei gi copilului tn timpul sarcmiiIV. Aprecierea stSrii intrauterine a fatului pe parcursul sarciniiV. Pregatirea psihoemotionalS profilacticS a gravidei catre nastere

  L INTRODUCERE

  ^@arcina reprezinta un eveniment normal, firesc si sanatos in viata ^unei femei. Acest eveniment constituie o perioada responsabila

  pentru femeia gravida si familia sa - atat din punct de vedere fizic, cat siemotional. Sarcina impune o adaptare biologica, psihologica si sociologies.Vom mentiona ca devierile in starea de sanatate care n-ar avea o prea mareimportanta pentru o femeie in stare obisnuita, pot cauza afectarea starii fizicesi emotionale a gravidei, copilului si familiei acesteia. Este recunoscut faptuica monitorizarea constants a schimbarilor fiziologice din timpul sarciniiajuta la prevenirea complicatiilor prin depistarea timpurie si tratamentuineintarziat al devierilor, obpnand astfel mentinerea sarcinii Tn condifiile unuiproces fiziologic normal.

  Scopurile ingrijirii din perioada antepartum reprezinta un sistemcomplex: 1) Progresul mamei si al fatului de-a lungul sarcinii, efectuandadaptari fiziologice si psihologice necesare unor stari de sanatate optimepentru mama si fat. 2) Informarea femeii Tnsarcinate si a familiei sale despreprocesul de adaptare la pregatirea pentru sarcina si la nastere; insuflareasentimentului de Tncredere ca vor putea face fata stresului legat de nastere.3) Acordarea ajutorului femeii gravide si familiei sale pentru obtinereacunostintelor si aptitudinilor necesare initierii Tngrijirii copilului.

  Dupa stabilirea prezentei sarcinii, gravidele se impart Tn trei grupuri:1) gravide sanatoase; 2) gravide cu rise de aparifie a complicatiilor Tn timpulsarcinii si nasterii; 3) gravide cu patologii obstetricale sau extragenitaledepistate.

  Pentru gravidele din grupa a doua si a treia se prevede un sir de masuricurativ-profilactice, consultatii ale medicilor specialist!, investiga(ii supli-mentare, volumul si termenele tratamentului in conditii de ambulatoriu side stationar.

 • BAZELE OBSTETRICII FIZIOLOGICE 243

  Ingrijirea medicals a sarcinii are ca scop reducerea morbiditatii simortalitatii perinatale la un minim posibil, promovandu-se, Tn acelasi timp,sanatatea materna. Pentru a atinge aceste scopuri este esentiala existentaunui program cuprinzator de Tngrijire, care sa includa: observarea, evaluarea,interventiile, sustinerea si educatia.

  In timp ce majoritatea sarcinilor decurg normal si sanatos, la un anumitnumar de femei apar probleme si ele au riscul de a Tncheia sarcina cu rezultateproaste pentru sine si pentru pruncii lor. Nu este usor de prezis care dintre femeivor avea complicatii. Dar aceste femei urmeaza a fi identificate acordandu-li-se la limp serviciile si intervenfiile adecvate.

  Asigurarea Tngrijirii cat mai complexe necesita cooperarea si coordonareaactiunilor unui sir de lucratori medicali, astfel meat fiecare sa stie de existentacelorlaiti si de specializarea fiecaruia.

  in perioada de Tngrijire antenatala trebuie rezervat timp pentru discupi

  despre preferintele pe care Ie are familia privitor la sarcina si nastere.

  II. ORGANIZAREA SNGRIJIRII ?N FERIOADA ANTEFARTUM.

  CARNETUL MEDICAL PERINATAL

  (INGRIJIRE INITIALA @1 CONTINUA)

  Ingrijirea din perioada antepartum trebuie sa reprezinte un programstructural de observare, evaluare, interventie, sustinere si educatie, avandca scop mentinerea sau Tmbunatatirea sanatatii fizice si emotionale a femeiiTnsarcinate si crearea unui mediu propice pentru o dezvoltare si crestere optimanu doar fizica, ci si emotionala a fatului si, ulterior, a pruncului.

  Priorita^ile ce \m de Tngrijirea unei femei in perioada antepartum pot fiTmpartite Tn ingrijirea initials si ingrijirea continua. Este necesar ca Tn anumitecondifii, Tn cazul unor factori de rise identificafi, sa fie acordat ajutorul lamomentui oportun. Cheia pentru Tngrijirea adecvata Tn perioada antepartumeste cametui medical perinatal, bine structurat, unde se va Tnregistra oriceinformatie referitor la starea gravidei si care are rolul unui mecanism deTnregistrare si memorizare. Aceasta agenda se va pastra la domiciliul femeii siva contine informatia despre desfasurarea graviditatii, a nasterii si perioadeide lauzie, alaptarea la san. Starea femeii pe parcursul sarcinii va fi prezentataTn forma de gravidograma, ceea ce face sa iasa Tn vileag abaterile de la mersulnormal al sarcinii si va facilita prescrierea unui tratament adecvat cat mairepede posibil. Agenda va contine si informatia referitor la tratamentui instationar. Ea este completata de medicul de familie.

  Exista dovezi care confirms faptui ca atunci cand femeii i se incredinteazacarnetui medical perinatal sporeste procesul de comunicare dintre ea silucratorul medical, creste gradul de incredere dintre ei, totodata femeile devinmult mai responsabile fata de propria sanatate.

 • 244 GH. PALADI, OLGA CERNETCHI

  Este indicat sa se ihtocmeasca une/e regu// ca/auzi'toare pentru remei'/einsarcinate in scopul evitarii cu usurin^a a problemelor ce pot surveni.

  Problemele din primul trimestru sunt: nesiguranta in ceea ce privesteexisten^a sarcinii; probleme de ordin fizic; instabilitatea emotionala; anxieta-tea legata de sanatatea copilului; schimbarile Tn activitatea sexuala.

  Problemele din trimestrul doi sunt: emotivitatea mare la cei din jur;anxietatea sporita; dependenta sporita; interes si activitate sexuala sporite;grija fata de schimbarile fizice ale corpului; interesul sporit fata de rolultatalui Tn pregatirea pentru nasterea copilului.

  Problemele din trimestrul trei includ: grija matema; plictiseala; vulne-rabilitatea; frica de durerea si desfigurarea corpului Tn nastere; anxietate siemotivitate legate de nasterea viitoare; frica de a pierde controlul; grad scazutTn activ itatea sexuala.

  Ingrijirea initiala. Aspectele esentiale ale Tngrijirii Tn prima perioada asarcinii sunt urmatoarele: inregistrarea antecedentelor (anamneza), examenulfizic medical, analizele de laborator si consultatiile specialistilor.

  Anamneza cu Tnregistrarea antecedentelor include: o istorie completa aantecedentelor medicale, inclusiv chirurgicale; antecedentele din familie; evo-lutia menstruala de la debut si pana in prezent; anamneza sexuala; evolutiafunctiei reproductive a femeii; antecedentele obstetricale si ginecologice, cuaccent asupra afec^iunilor ce ar putea influenta sarcina actuals; anamneza ere-ditara; antecedentele de expunere la nocivitati profesionale si de mediu (razeRoentgen, tutun, alcool, pesticide, droguri, medicamente etc.); evolutia sarci-nii actuale; maladiile tatalui care ar putea influenta sarcina data.

  Examenul fizic complet trebuie sa includa si examinarea regiunii pelvicesi a sanilor. Consulta^iile obligatorii din timpul sarcinii includ urmatorii speci-alist!: intemistui, oculistui, otorinolaringologul, stomatologul, obstetricianul-ginecolog. Consulta^iile se efectueaza in scopul depistarii factorilor de rise cear putea influenza evolupa sarcinii, inlaturarii lor precoce. In cadrul lor suntdeterminate scopurile vizitelor repetate.

  Ingrijire continua. in timpul sarcinii trebuie efectuata monitorizarea con-

  tinua a sanatatii femeii conform unor forme standard. Fiecare vizita trebuiesa includa recomandari vizand administrarea vitaminelor, fierului si aciduluifolic in perioada perinatala si sfaturi generale privind alimentatia, activitatilesi lucrul femeii.

  Gravidele fara un rise vadit, pe parcursul sarcinii, vor vizita de 6 orimedicul. Prima vizita - pana la 12 saptamani, a II-a - la 16-18 saptamani, aIII-a @ la 22@24 saptamani, a IV-a @ la 28@30 saptamani, a V-a @ 35-36 sapta-mani, a VI-a - la 38-40 saptamani. De men^ionat ca doua din cele sase vizitevor reveni medicului obstetrician-ginecolog: prima la momentui inregistrariisarcinii si a doua la 35@36 saptamani. Medicul de familie va indeplini rolulprincipal in Tngrijirea antenatala, va supraveghea sarcina fiziologica. in caz

  de complicafii obstetricale gravida va fi examinata de obstetrician.

 • BAZELE OBSTETRICII FIZIOLOGICE 245

  Masurarea si Tnregistrarea exacta a greutatii mamei, Tnaltimii funduluiuterin deasupra simfizei pubiene (Tn centimetri) si circumferin^ei abdomenuluila nivelul ombilical cu estimarea ulterioara a gradului Tn care aceste datecorespund perioadei de gestatie, constituie elementui central al vizitelorprenatale. Aceste masuri, Tmpreuna cu determinarea minufioasa a tensiuniiarteriale, pot preveni multe eventuale probleme ce apar Tn sarcina sau travaliu.La fiecare vizita trebuie apreciata si pozitia fatului. Programul investigatiilorgravidei e inregistrat in carnetui medical perinatal.

  Examenul de laborator. Determinarea hemoleucogramei se va efectuaobligator la prima adresare si va include aprecierea hemoglobinei, hematocri-tului, indicelui de culoare, al numarului leucocitelor cu formula leucocitara siVSH. La prima adresare obligator se vor efectua urograma, se va determinaRW, grupa de sange si rezus factorul (titrul de anticorpi in caz de Rh-negativ),HbsAg la femeile nevaccinate si se va prelua frotiul vaginal.

  La indicati i, se va aprecia gl ucoza in sange, se vor efectua probele hepatice(bilirubina, ALAT, AsAT), colposcopia, examenul bacteriologic special,consultui genetic etc. Daca femeia a fost bolnava de r