of 4 /4
Comunicat pe marginea ciclului activităţilor, organizate de către Departamentul Informaţional Biblioteconomic cu prilejul Săptămânii Tineretului, 11-17 noiembrie 2013 (În baza Programului, aprobat de către Rectorul ULIM) 11 noiembrie 2013 Participare la Dezbaterea publică „Strategia naţională pentru Tineret 2009-2013: între declaraţii şi realizări” (organizator – Senatul Studenţesc): reprezentant DIB: Axenia Vaşciuc, bibliotecar consultant invitaţii Ministerul Tineretului şi Sportului: Ion Donea, şef Direcţia Programe de Tineret; Constantin Ţurcanu, consultant Direcţia Programe de Tineret Invitaţi ULIM: Petru Iarmaliuc, preşedintele Senatului studenţesc ULIM; Ruslan Grama, student anul III Facultatea Drept ULIM organizarea expoziţiei de publicaţii cu tematica “Strategia naţională pentru Tineret 2009-2013”. 15 noiembrie 2013 Program pentru promovarea organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul tineretului: invitată: Cristina Smolenschi, masterand ULIM participanţi la discuţie: studenţii anul II, Facultatea Ştiinţe Economice

Comunicat saptamana tineretului

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Comunicat pe marginea ciclului activităţilor, organizate de către Departamentul Informaţional Biblioteconomic cu prilejul Săptămânii Tineretului, 11-17 noiembrie 2013 (În baza Programului, aprobat de către Rectorul ULIM)

Text of Comunicat saptamana tineretului

Page 1: Comunicat saptamana tineretului

Comunicat pe marginea ciclului activităţilor,

organizate de către Departamentul Informaţional Biblioteconomic cu prilejul Săptămânii Tineretului,

11-17 noiembrie 2013 (În baza Programului, aprobat de către Rectorul ULIM)

11 noiembrie 2013 Participare la Dezbaterea publică „Strategia naţională pentru Tineret 2009-2013: între declaraţii şi realizări” (organizator – Senatul Studenţesc):

reprezentant DIB: Axenia Vaşciuc, bibliotecar consultant invitaţii Ministerul Tineretului şi Sportului: Ion Donea, şef Direcţia Programe de Tineret; Constantin

Ţurcanu, consultant Direcţia Programe de Tineret Invitaţi ULIM: Petru Iarmaliuc, preşedintele Senatului studenţesc ULIM; Ruslan Grama, student anul

III Facultatea Drept ULIM organizarea expoziţiei de publicaţii cu tematica “Strategia naţională pentru Tineret 2009-2013”.

15 noiembrie 2013 Program pentru promovarea organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul tineretului:

invitată: Cristina Smolenschi, masterand ULIM

participanţi la discuţie: studenţii anul II, Facultatea Ştiinţe Economice

Page 2: Comunicat saptamana tineretului

13 noiembrie 2013 Participare la Students Day – eveniment cultural-artistic şi de caritate (organizator – Senatul Studenţesc):

reprezentanţi DIB: Axenia Vaşciuc, bibliotecar consultant; Ana Cojocaru, bibliotecar consultant vânzarea semnelor de carte hand-made, făcute de către bibliotecari. Banii adunaţi, împreună cu banii

strânşi de către reprezentanţii Senatului Studenţesc, au fost donaţi către Liceul copiilor cu dezabilităţi

14 noiembrie 2013 Lansarea Campaniei „Ceaiul de la ora 16.00”

invitaţi: studenţi, membrii Senatului Studenţesc, DIB ULIM invitat special: Iulia Drăgălin, decanul Facultăţii Ştiinţe Economice

Page 3: Comunicat saptamana tineretului

15 noiembrie 2013 Lecţie deschisă şi masă rotundă privind arta şi studiul picturii

invitaţi: studenţii şi profesorii catedrei Design, şef catedră Olga Diordiev, bibliotecari invitat special: Balan P., conf.univ., Maestru în Arte, membru al UAP din Republica Moldova, membru

al AIAP, UNITEM

Page 4: Comunicat saptamana tineretului

11-15 noiembrie 2013 Concursul eseurilor cu genericul “Tineretul despre tinereţe”. Creaţii literare ale studenţilor “Creaţia deschide universul”

15 noiembrie - Prezentarea comunicatului analitic şi premierea participanţilor la concurs în cadrul evenimentului “Creaţia deschide universul”

Recital de poezie în limba chineză – Institutul Confucius

11-17 noiembrie 2013 Expoziţii tradiţionale:

Tineretul în contextul integrării europene a Republicii Moldova Tineretul şi lumea contemporană Oportunităţi de studiu pentru tineret. Procesul de la Bologna

Expoziţii on-line: Politici europene în domeniul Tineretului Mobilitatea tinerilor

Impactul activităţilor de către DIB în cadrul Săptămânii Tineretului 2013:

număr mare de activități derulate: total 13 participarea diverselor categorii de utilizatori: 21 bibliotecari, 9 profesori, 304 studenți de la ciclul

Licenţă şi Masterat varietatea tipurilor de activități: expoziții de carte, expoziție de desen și pictură, dezbatere publică,

concurs, masă rotundă, campanie social educativă, eveniment caritabil resursele implicate: documente, echipament tehnic, materiale promoţionale activităţi în parteneriat cu: Senatul studențesc, Catedra Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării,

Facultatea Ştiinţe Economice, Facultatea Drept, Catedra Design spații de desfășurare a activităților: Sala Polivalentă de Lectură Nr. 2, Sala de Lectură Nr. 3 Filologie

romano-germanică, Mediateca, Holul Central ULIM

A elaborat: Axenia Vașciuc