of 2 /2
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti Tel/Fax 021.318.21.00 i-net: www.arr.ro e-mail: [email protected] , [email protected] Cod Fiscal - 12059648 Autoritatea RutierăRomână - ARR prelucreazădatelecucaracter personal înconformitatecuprevederileRegulamentului (UE) 2016/679 1/2 COMUNICAT În atenția: Centrelor de pregătire și perfecționare profesională Personalului din domeniul transportului rutier Referitor: Înscrierea și examinarea candidaților posesori de permis de conducere din Marea Britanie In completarea comunicatului privind examinarea candidatilor care au detinut permis de conducere eliberat de autoritatea competenta din Marea Britanie si pentru a veni in sprijinul acestora, va aducem la cunostinta faptul ca persoanele care au solicitat preschimbarea permisului de conducere, pot sustine examenul pentru obtinerea CPI sau CPC in baza adeverintei valabile, cu drept de circulatie, care atesta ca permisul de conducere este depus pentru preschimbare la autoritatea competenta din Romania si a cartii de identitate emisa in Romania. In cazul promovarii examenului de CPI sau CPC, daca in adeverinta de depunere a permisului de conducere la preschimbare nu este inscrisa seria noului pemis de conducere romanesc ce urmeaza a fi eliberat, emiterea certificatului de calificare profesionala sub forma de card este conditionata de prezentarea permisului de conducere eliberat de autoritatea competenta din Romania a carui serie trebuie inscrisa pe certificatul de calificare profesionala. In ceea ce priveste certificatele ADR, potrivit art. 3 alin. (1) din Normele privind pregatirea si atestarea profesionala a conducatorilor auto care transporta marfuri periculoase, aprobate prin OMT nr. 1214/2015, pentru a se inscrie la cursurile de pregatire, candidatii trebuie sa detina permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competenta din Romania, pentru cel putin una dintre categoriile de vehicule: B, Cl, C, Tr., BE, ClE, CE si prin urmare pot fi inscrisi candidatii care detin permis de conducere eliberat de autoritatea competenta din Marea Britanie. Cu stimă, DIRECTOR GENERAL Mihai ALECU

COMUNICAT - ARR

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of COMUNICAT - ARR

Page 1: COMUNICAT - ARR

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti Tel/Fax 021.318.21.00 i-net: www.arr.ro e-mail: [email protected], [email protected]

Cod Fiscal - 12059648 Autoritatea RutierăRomână - ARR prelucreazădatelecucaracter personal înconformitatecuprevederileRegulamentului (UE) 2016/679

1/2

COMUNICAT

În atenția:

Centrelor de pregătire și perfecționare profesională

Personalului din domeniul transportului rutier

Referitor:

Înscrierea și examinarea candidaților posesori de permis de conducere din Marea Britanie

In completarea comunicatului privind examinarea candidatilor care au detinut permis de

conducere eliberat de autoritatea competenta din Marea Britanie si pentru a veni in sprijinul acestora, va aducem la cunostinta faptul ca persoanele care au solicitat preschimbarea permisului de conducere, pot sustine examenul pentru obtinerea CPI sau CPC in baza adeverintei valabile, cu drept de circulatie, care atesta ca permisul de conducere este depus pentru preschimbare la autoritatea competenta din Romania si a cartii de identitate emisa in Romania.

In cazul promovarii examenului de CPI sau CPC, daca in adeverinta de depunere a permisului de conducere la preschimbare nu este inscrisa seria noului pemis de conducere romanesc ce urmeaza a fi eliberat, emiterea certificatului de calificare profesionala sub forma de card este conditionata de prezentarea permisului de conducere eliberat de autoritatea competenta din Romania a carui serie trebuie inscrisa pe certificatul de calificare profesionala.

In ceea ce priveste certificatele ADR, potrivit art. 3 alin. (1) din Normele privind pregatirea si atestarea profesionala a conducatorilor auto care transporta marfuri periculoase, aprobate prin OMT nr. 1214/2015, pentru a se inscrie la cursurile de pregatire, candidatii trebuie sa detina permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competenta din Romania, pentru cel putin una dintre categoriile de vehicule: B, Cl, C, Tr., BE, ClE, CE si prin urmare pot fi inscrisi candidatii care detin permis de conducere eliberat de autoritatea competenta din Marea Britanie.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

Mihai ALECU

Page 2: COMUNICAT - ARR

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucureşti Tel/Fax 021.318.21.00 i-net: www.arr.ro e-mail: [email protected], [email protected]

Cod Fiscal - 12059648 Autoritatea RutierăRomână - ARR prelucreazădatelecucaracter personal înconformitatecuprevederileRegulamentului (UE) 2016/679

2/2

COMUNICAT

În atenția:

Centrelor de pregătire și perfecționare profesională

Personalului din domeniul transportului rutier

Referitor:

Înscrierea și examinarea candidaților posesori de permis de conducere din

Marea Britanie

Având în vedere faptul că:

- perioada de tranziție privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană s-a încheiat

la data de 31.12.2020;

- începând cu data de 01.01.2021 există în vigoare Acordul Comercial și de Cooperare între

Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al

Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte,

Ținând cont de preverile art. 5, lit. c) din Anexa 8 - Norme privind examinarea in vederea

atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate

prin O.M.T. nr. 1214/11.11.2015, cu modificările și completările ulterioare,

Candidații posesori ai unui permis de conducere eliberat de autoritățile competente din

Marea Britanie, nu pot fi înscriși și nu pot susține examen în sistemul informatic de examinare

online în vederea obținerii certificatelor de pregătire profesională de tip CPI sau CPC, ca urmare a

faptului că Marea Britanie nu mai are calitatea de stat membru al Uniuniii Europene.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

Mihai ALECU