Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

Embed Size (px)

Text of Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  1/55

  Kathleen Geerlandt i Jacques Salom

  copyright 2002 , Editions Jouvenceescrierea !"# a $i%liotecii &a'ionale a (om)nieiGEE(*+&, K+-*EE&!omunicarea rela'ional. pe /n'elesul celor mici Kathleen Geerlandt, Jacques Salome 1 trad3 oina +nghel4$ucure5ti3 +scendent, 2006"nde7"S$& 869486:496;06494:[email protected];esign /'i tehnoredactare !armen (adulescu 062? 6 ?;inamicile rela'ionale =copii> ?P ;:iBualiBarea =copii> ;;(E*+H"+ !F !E"*+*H"!um s. /nso'im emo'iile celuilalt;;Emo'ii 5i sentimente;, /n Ca'a cre5terii actelor deagresiune, de violen'. sau de revolt. ale copiilor sau aleadul'ilor, voi /ncerca s. su%linieB c)teva direc'ii, s. propunc)teva puncte de reper, s. deBvolt unele linii structurantepentru a Cace posi%il. predarea comunic.rii non4violente /n5coliSu%linieB Captul c. nu este vor%a despre preg.tireaproCesorilor pentru o %.t.lie /n scopul de a aduce lini5tea /nclasele de elevi sau despre!omunicarea rela'ional. pe /n'elesul celor mici!)teva repere

  + asculta nevoile rela'ionaleS. ne reamintim Captul c. 5coala este responsa%il. =deasemenea> de cinci nevoi rela'ionale Cundamentale =care e7ist.pentru toate Win'ele umane 5i care sunt /n plin. deBvoltare /ncaBul copiilor>A &evoia de a vor%i despre sine =cu propriile tale cuvinte>A &evoie de a W ascultat =/n registrul /n care te e7primi> A &evoia de a W recunoscut =a5a cum e5ti nu a5a cum ar vreaceilal'i s.Wi>A &evoia de a W valoriBat =prin recunoa5terea propriei tale

  valori, pringratiWc.ri 5i conWrm.ri>A &evoia de a e7ercita o in_uen'. =asupra anturaLului meuapropiat, nevoia de a m. sim'i parte component. /n ceea ce mise /nt)mpl.>/n programa 5colar. actual., maLoritatea acestor nevoi suntignorate =nu sunt incluse /n priorit.'ile 5colare>, sunt negatesau desconsiderate =Wind prost /n'elese> 5i datorit. Captului c.

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  24/55

  cel mai adesea acestea se maniCest. prin comportamenteatipice, atitudini st)nLenitoare, poBi'ii reac'ionale, agresive sau

  violente, /n caBul anumitor copiii Sunt atitudini 5icomportamente ce nu sunt tolerate 5i nu pot W acceptate de

  c.tre proCesorii conCrunta'i cu diWcultatea de a evita oatitudine prea la7. /n clasele lor!um s. g.sim timp 5i loc pentru a sta de vor%.

  +cest lucru se Cace /n multe 5coli, /ns. este necesar 5i s. sedeBvolte ateliere de comunicare, pentru a4i /nv.'a pe copii s.

  vor%easc. despre ei, unde s. We asculta'i, s. We recunoscu'i,s. se poBi'ioneBe, s. We valoriBa'i, s. We mai u5or primi'i 5iaccepta'i, prin propuneri de a participa la dialog 5i de a/mp.rt.5i ceea ce tr.iesc!omunicarea + comunica /nseamn. a pune /n comun +ceast.punere /n comun se Cace /n Lurul a patru elemente de %aB.3 acere 4 a da 4 a primi 4 a reCuBa 4 pe care, proCesorul va /ncercas. le repereBe 5i s. le diCeren'ieBe clar /n interven'iile salet t

  + cere !ererile nu sunt Cormulate mereu /ntr4un mod evident,deoarece mul'i dintre copii, la nivelul dorin'elor, nu CormuleaB.o cerere, ci impun o e7igen'.3 vreau imediat, C.r. /nt)rBiereXi /n momentul /n care li se reCuB. acest lucru, tr.iesce7perien'a ca pe ceva prea ap.s.tor, constr)ng.tor, Crustrant5i uneori insuporta%il

  + da /ntr4o societate de consum, dimensiunea lui a da estetr.it. We ca ceva care i se cuvine de c.tre cel care prime5te,We ca o deposedare de c.tre cel c.ruia i se propune +deseoriia Corma unui troc, /n care lucrul important este s. nu Wp.c.lit Xi ceea ce oCer. proCesorul nu este perceput ca undar, ci ca o impunere

  + primi +deseori, /n caBul copiilor, aptitudinea de a primi ester.nit., prudent., proteLat. de un mecanism de ap.rare !redc. ar W necesar. o /ntreag. re4educare pentru a /nv.'a s.primim, s. /nt)mpin.m ceva S. /nv.'.m s. renun'.m la omultitudine de credin'e eronate, de preLudec.'i ad)nc /nWpte/n noi !unoa5terea inCrmala =cea pe care o de'in de o%icei

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  25/55

  copiii> este adeseori mai puternic. dec)t cunoa5tereainCrmala =pe care o pred. proCesorul>

  +ceast. concuren'. /ntre cele dou. tipuri de cunoa5tereimplic. o pierdere considera%il. de energie 5i /ngreuneaB.

  mult procesul de predare 5i de integrare a cuno5tin'elor+ reCuBa (epreBint. suportul preCerat, dar gre5it, al uneipseudo aWrm.ri de sine +semenea /nc.lc.rii regulilor, a reCuBarepreBint. punctul /n Lurul c.ruia se construiesc leader4ii,opoBan'ii, cei care reCuB. cea mai %anal. constr)ngere sauimpunere a cuivaposi%ile solu'ii pentru a st.p)ni rela'iile diWcile cu copiiiindisciplina'i, agresivi sau violen'i, care 5i4au pierdut reperelesau %aBele sociale, ci despre o modalitate de a /ntreB.riposi%ilitatea de a W7a ni5te Laloane /ntr4o Corm. de /nv.'.m)nt/n care s. se predea o alt. modalitate de a comunica, adic. dea pune /n comun25

  !omunicarea rela'ional. pe /n'elesul celor [email protected]'i de toate aceste aspecte

  !red c. e7ist. un loc pentru o pedagogie a cunoa5terii, adevenirii 5i a creativit.'ii, plec)nd de la punerea /n practic. apred.rii comunic.rii rela'ionale non4violente!)teva puncte de plecareA &u este suWcient s. vor%e5ti pentru a W /n'eles] aitre%uie ca mesaLul nostru s. aLung. la cel.lalt 5i s. We primitde c.tre acestaA &u este suWcient s. Wi /mpotriva a ceva sau s. nu W de acordcu punctul de vedere al celuilalt, pentru a te aWrma 5i nici s.te opui pentru a te deWni] Este nevoie s. te poBi'ioneBi /nmod clarA &u este de aLuns s. taci, s. nu te poBi'ioneBi 5i s. nu terespec'i5/n'eles]A +stCel, a4'i asuma riscul de a vor%i despre tine /nseamn. a4'i asuma riscul de a W /n'eles]

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  26/55

  A &u este %ine s. vor%e5ti despre cel.lalt, nici pentruinterlocutorul t.u, nici pentru tine, oricare ar W inten'iilenoastre de la /nceput] *A Este mai %ine s. /nv.'.m s. vor%im direct celuilalt, pentru a

  nu CavoriBa comunicarea indirect., surs. de ne/n'elegeri, dedeCorm.ri 5i de Bvonuri] JA #ractica a%uBiv. a rela'iei de tip cla7on, %aBat. pe Colosirealui tu, deBvolt. dependen'a sau lipsa de autonomie, deoareceCacem /n a5a Cel /nc)t /l deWnim pe cel.laltA !omunicarea dintre p.rin'i 5i copii, adul'i 5i tineri este unadintre cele mai vii dar /n acela5i timp 5i una dintrecomunic.rile cele mai diWcile, deoarecenoif, 5i de a nu pune astCel /n diWcultate inCantiliB)ndu4ne

  +cest lucru ar tre%ui s. ne stimuleBe, /n rela'ia cu ei, la odu%l. ascultare3 a celuilalt

  +5i a noastr. /n5ineA + comunica nu /nseamn. a te e7prima sau a4i transmiteceluilalt o inCorma'ie, ci /nseamn. a pune ceva /n comun#lec)nd de la cele patru

  26

  !el care reCuB., se opune sau respinge, pune pe primul plansatisCacerea unei dorin'e primare, C.r. s. 'in. cont deadev.ratele sale nevoi

  + rela'iona Fn proCesor este pus /n situa'ia de a gestiona 204:0 de rela'ii, pe care uneori doar el singur le alimenteaB., lehr.ne5te, le /nsu_e'e5te, /n Ca'a pasivit.'ii, a reCuBului sau asa%ot.rilor anumitor copii Fneori a5teapt. /n Badar o reac'ie/n schim%, su% Corm. de participare, de creativitate sau chiarde reBultateac. consider.m Captul c. o rela'ie este un canal, suntem deacord de asemenea c. acest canal tre%uie /ntre'inut, depoluatde de5eurile rela'ionale care /l degradeaB. +stCel, vom aplana

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  27/55

  con_ictele inter 5i intrapersonale tr.ite de c.tre copii,con_icte care sunt energetivore, care um%resc capetelerela'iei, le /mpiedic. s. r.m)n. deschise, receptive 5i s.permit. li%era circula'ie a mesaLelor emise spre receptor 5i

  /n sensinvers, 3 1 30 4 m

  + socialiBa +st.Bi acest lucru /nseamn. a relua de la %aB.anumite lacune, lipsuri cu privire la cunoa5terea 5i respectarearegulilor Cundamentale de civiliBate 5i de socia%ilitate, C.r. decare schim%urile 5i comunicarea nu ar W posi%ile Z.r. acestea,s4ar isca o pr.pastie ad)nc. /n via'a 5colar., /ntre a5tept.rileproCesorului4 Ca'. de elevi =lini5te, ascultare, participare,integrare, reBultate %une> 5i r.spunsurile elevilor =agita'ie,lips. de disponi%ilitate, diWcultatea de concentrare, de a aveareBultate %une>

  +lt.dat. socialiBarea de %aB. repreBenta o cunoa5teredo%)ndit. /naintea v)rstei de 5colariBare +st.Bi, nemaiWinddo%)ndit. aceast. cunoa5tere, lipsa comunic.rii, agresivitatea

  ver%al. 5i WBic. Cac diWcil. dac. nu chiar imposi%il.comunicarea#roCesorii sunt ast.Bi /mp.r'i'i /ntre tenta'iile represive, dedo%)ndire a unei siguran'e =prin men'inerea ordinii cu aLutorulunui raport de Cor'e>, propunerile pedagogice =deschidereaspre e7terior, spriLinirea 5i sus'inerea unor aptitudini propriiunei anumite categorii de v)rst.>, tenta'iile tehnologice =audio4

  viBualul, internetul>, iar uneori sunt!omunicarea rela'ional. pe /n'elesul celor micinoi /n5ine# =#ervers> deoarece este un sistem care CavoriBeaB.deBvoltarea rela'iilor %aBate pe supunere, /nCruntare sau

  violen'.# =#ernicios> deoarece /mpiedic. maLoritatea schim%urilor 5i atentativelor de comunicareE =Energetivor>, deoarece consum. mult. energie 5i ne Cacemai vulnera%ili

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  28/55

  /n via'a Camilial., la 5coal., /n via'a personal. sau proCesional.a Wec.ruia, elementele prin care poate W reperat acest sistemsunt3"nLunc'iile =prin Colosirea a%uBiv. a rela'iei de tip cla7on u,

  u, u> u ar tre%ui s. mergi la culcare u ar tre%ui s.m.n)nci Crumosac. tu m4ai iu%i, ai Cace eCorturi s. ai note mai %une la 5coal.u nu te mai saturi s. te uiti la televiBor, ar tre%ui s.4ti Caci, tlec'iile

  J+menin'.rile4 5antaLul aCectiv =amenin'.ri reale sau Wctive,presiuni morale> care sunt lansate /n cascad. deasupracapetelor copiilorac. nu te culci /n cinci minute nu o s. mai ai voie s. te dai curolele 5i s. mergi la /not, toat. s.pt.m)na

  +i C.cut deLa cinci gre5eli, dac. nu te corecteBi o s. Caci /nc.cincie4ai g)ndit la suCerin'a mamei tale, care se sacriWc. pentru catu s.4ti termini studiileMtevaloriB.rile, descaliWc.rile sau compara'iile negativeSu%liniind tot ceea ce nu a C.cut copilul, C.r. s. remarci ceeace a C.cut deLa&u e5ti /n stare *as.4m. pe mine s. Cac asta!)t de neaLutorat po'i s. Wi, c)nd vrei s. Caci cevaFit.4te la sora ta, ei nu e nevoie s. i se spun. de ?0 ori s.45iCac. temele 5i s. Cac. du5]E clar, nu putem avea /ncredere /n tine, de Wecare dat. c)ndpo'i, Caci /n a5a Cel /nc)t s. copieBi

  elemente de %aB.3 a cere a da, a primi, a reCuBaA Se pare c. nici educa'ia Camilial., nici educa'ia 5colar. saucea social. nu sunt interesate de satisCacerea celor cinci nevoiCundamentale ale oric.rei Win'e umane, pe care le reamintescaici3 nevoia de a vor%i despre sine, nevoia de a W ascultat, de a

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  29/55

  W recunoscut, de a W valoriBat, de a e7ercita o in_uen'. asupraceluilalt sau asupra celor apropia'i(ea%ilitare acestor nevoi, /n rela'iile importante ale copiilor=cu p.rin'ii 5i cu proCesorii> este indispensa%il. pentru a putea

  deBvolta la un copil auto4responsa%iliBarea, respectul de sine,toleran'a 5i deschiderea spre ceilal'i 5i pentru a /nscrie astCel%aBele unei comunic.ri rela'ionale non4violenteSensi%iliBarea Ca'. de comunicarea rela'ionala non4violent)se poate deBvolta plec)nd de la trei etape3#("+ E+#O#reBentarea, 5i demitiBarea sistemului antirela'ional /n caream Cost crescu'i, /n care tr.im /n continuare 5i pe care /ltransmitem, cu aceea5i or%ire, aceea5i sinceritate de genera'ii/ntregi =pe care l4au transmis 5i p.rin'ii 5i proCesorii no5tri>/ntr4o prim. etap. s. con5tientiB.m 5i s. demitiB.m piedicile,ne/n'elegerile, gre5elile cele mai Crecvente pe care le comitemsau pe care le /nt)lnim /n comunicarea Bilnic., /n schim%urilesau conCrunt.rile noastre om descoperi astCel, c. maLoritateadintre noi, chiar dac. nu ne place s. recunoa5tem acest lucru,tr.im /ntr4un sistem anti4rela'ional, care ast.Bi domin. maimult dec)t niciodat. 5i se situeaB. la originea celor mai multene/n'elegeri, tensiuni 5i con_icte, ce duc la violen'e 5i suCerin'eintra4 5i interpersonale

  +cest sistem a Cost numit S"SEF* S+##ES =Surd> deoarece devenim surBi Ca'. de cel.lalt,

  + =/n CranceB., /n te7t+veugle4Nr%> deoarece suntem or%i Ca'[email protected];!omunicarea rela'ional. pe /n'elesul celor [email protected]@A !omportamente autodistructive =auto4violen'e> prinsomatiB.ri, accidente, sinucidereA *ipsa iu%irii de sine, ceea ce men'ine o c.utare a apro%.riisau o practic. a revendic.rii =pe %aBa unor e7igen'e>, a iu%iriiceluilalt"n materie deCormare, nu este suWcient s. ne mul'umim

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  30/55

  s. spunem ce anume nu merge, ci este necesar s. 5tim s.propunem un alt mod de a Cace acel lucru

  + NF+ E+#+"ntroducere /n metoda ES#E(E3

  =Energie SpeciWc. #entru o Ecologie (ela'ional. Esen'ial.>4 +ccept)nd /n primul r)nd s. nu mai /ntre'inem sau s. nu maicola%or.m cu sistemul S+##E /n acest sens va W util s. /laten'ion.mtpe Wecare copil, atunci c)nd Colose5te inLunc'iile, amenin'.rile,devaloriBarea, compara'ia negativ., culpa%iliBarea sauraporturile de Cor'e Xi /n primul r)nd, /n calitate de proCesor,de adult, s. ne angaL.m s. nu /l mai practic.m noi /n5ine4 +poi s. descoperim 5i s. /nv.'.m un alt mod de a comunica,adic. de a pune /n comun plec)nd de la c)teva repere, de lac)teva reCerin'e accesi%ile, transmisi%ile, ce stau la %aBametodei ES#E(E4 escoperind c. %un.voin'a, sentimentele poBitive 5i oe7primare oric)t de clar. ar W ea, nu sunt suWciente pentru a/mp.rt.5i sau a comunica /ntr4un mod reciproc 5i este necesars. do%)ndim 5i s. punem /n practic. c)teva reguli de igien.rela'ional. comune4 +ccept)nd s. men'inem viu, /n stare %un., canalul, podul,care repreBint. rela'ia /ntre un adult =proCesor> 5i un copil=elev>Zolosind miLloace noi, opera'ionale /n via'a de Bi cu Bi!uvintele sunt necesare 5i indispensa%ile pentru a comunica,dar nu sunt suWciente pentru a sta%ili o rela'ie vie, creativ.

  +stCel este posi%il ca, dincolo de

  30

  !ulpa%iliBarea ramatiB)nd, C.c)ndu4? pe cel.lalt responsa%ilde ceea ce sim'im 5i de ceea ce tr.im noi4 +i v.But ce ai C.cutM Xi dac. prietenul t.u ar W Cost c.lcat de oma5in., atunci c)nd l4ai /mpins, te4ai g)ndit la r.spunderea5colii, la suCerin'a mamei luiM4 up. tot ce am C.cut pentru tine, a5a /mi mul'ume5ti acum]

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  31/55

  4 &u mi4a5 W imaginat niciodat. c. ai putea s.4mi Curi %ani, maiales c)nd 5tii c)t de greu /i c)5tigen'inerea raporturilor de Cor'., plec)nd de la poBi'iaominantominat

  4 &u stau de vor%. cu tine, c)nd nu ai dreptate taci din gur.4 Eu 5tiu ce este %un pentru tine4 Xtiu mai %ine dec)t tine ce tre%uie C.cut4 ac. m4ai W ascultat nu ai mai W aLuns aici]ECectele pe termen lung ale practic.rii sistemului S +##EaCecteaB. deBvoltarea, /mplinirea 5i aWrmarea social. a unuicopil 5i a unui adult #re'ul care tre%uie pl.tit este Coartescump, at)t pentru indiviBi c)t 5i pentru societate, prinintermediul unei culturi a non4e7prim.rii, a resentimentului, acomunic.rii indirecte 5i a violen'ei, caCorm. ultim. de lim%aLpentru a striga ceea ce nu se poate e7prima/nYuYdnteY5auYpentru a deBv.lui insuporta%ilul +stCel,sistemul S+##E /nscrie /n maLoritatea oamenilor3A *ipsa de /ncredere /n sineA /ndoiala, suspiciuneaA /nt.rirea dependen'ei sau a am%ivalen'eiA !omportamentele de supunere sau de revolt., de seduc'iesau de agresivitateA eBvoltarea unor rela'ii %aBate pe /nCruntare =pierdereaenergiei> /n detrimentul conCrunt.rii =care este maiconstructiv.>A +titudini violente Cat. de cel.lalt =violenta este /ntotdeaunaunC Clim%aL secundar, o reac'ie la o violen'. primar. mai pu'in

  viBi%il., primit. /n trecut, /n urma unui eveniment declan5ator>!omunicarea rela'ional. pe /n'elesul celor [email protected] $ !el.lalt jjjjjjjjjjj Eu!)nd #aul vor%e5te =CaBa +> #ierre tace!)nd #ierre or%e5te =CaBa $> #aul tace YZiecare esteresponsa%il de ceea ce spune, nu de ceea ce /n'elege cel.lalt

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  32/55

  "TF+*"T+(E+ EkE(&O !u aLutorul unui o%iect ales decopil, /l invit.m s. arate, s. repreBinte ceea ce a spus, ce aC.cut, ceea ce simte iBualiBarea ne aLut. s. nu conCund.mcopilul cu comportamentul lui

  E7emple de viBualiBare3 proCesorul alege un o%iect carerepreBint. /nt)rBierea unui copileoarece nu vreau s. teconCund pe tine cu Captul c. /nt)rBii, te v.d pe tine 5i /'i

  viBualiBeB /nt)rBierea Xi deoarece nu vreau ca tu s. m.conCrun'i cu enervarea mea, o viBualiBeB 5i /'i ar.t astCel Captulc., iritarea mea este produs. de /nt)rBierea ta 5i nu este/ndreptat. /mpotriva ta Enervarea mea 5i sanc'iunea pe care'i4o dau sunt legate de /nt)rBierea ta 5i nu de tine YS"$N*"T+(E+3 repreBint. o e7tensie a viBualiB.rii =atri%uindsens unui o%iect care va e7prima o dimensiune particular. aconstela'iei noastre rela'ionale> +stCel, pot s. /mi sim%oliBeBdorin'a ca acest elev s. /nve'e mai %ine, s. ar.t aceast.dorin'. 5i mai ales s. /l Cac s. /n'eleag. c. voi avea griL. deea deoarece este dorin'a meaE7emple de sim%oliBare3 #)n. acum /mi era team. s. Wuascultat laor., m. sim'eam paraliBat +m ales o pietricic. pentru asim%oliBadorin'a care se ascundea /n spatele acestei Crici3 dorin'a de a5ti s.r.spund N p.streB /n %uBunarul meu, la /ndem)n., atuncic)nd sunt ascultat la or.

  +!F+*"T+(E+3 ne permite s. plas.m Wecare eveniment /nconte7tul s.u originar, s. dinamiB.m situa'ia C.r. s. o/nchidem /ntr4o schem. W7.E7emple de actualiBare3 &u vreau s. m. /nchid 5i s.4'i atri%uieticheta decopil insuporta%il,scandalagiu saucel caredeclan5eaB. deBordinea +5 vrea s. v.d 5i celelalte aspecte pecare le ai Xtiu c. e5ti cel mai %un Luc.tor de Cot%al din cartier,c. e5ti considerat, de c.tre trei copii din clasa ta, cel mai %unprieten pe care l4au avut vreodat., 5tiu de asemenea c. e5ticuraLosA A A

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  33/55

  33

  cuvintele Colosite, s. ne spriLinim pe c)teva instrumente ac.cuvintele ne solicit. auBul, celelalte instrumente =men'ionate

  mai Los> ne vor solicita v.Bul, sim'ul tactil, imaginarul 5i toatecelelalte Corme de lim%aL no4ver%al ce ne sunt puse ladispoBi'ie pentru a putea construi o rela'ie s.n.toas. 5icreatoare, suWcient de solid. pentru a permite un schim%, ocomunicare"nstrumente ce pot W Colosite /ntr4o rela'ie pedagogic.3$+SN&F* !F &F*F"3 Se alege un o%iect =/ntotdeaunaacela5i> ce poate W 'inut /n m)n. 5i sim%oliBeaB., pentru to'i

  cei ce Cac parte dintr4un anumit grup, posi%ilitatea de a luacuv)ntul, /n mod individual, pentru a /ncerca s. e7prime cevapersonal, o cunoa5tere, un sentiment, o opinieGrupul /5i ia angaLamentul s.4? asculte pe cel care vor%e5te,iar cel care va lua apoi %astonul cuv)ntului, promite s. nu

  vor%easc. despre cel care a vor%it /naintea lui $astonulcuv)ntului permite /n acela5i timp o luare de cuv)nt mult mai%ine repartiBat., Cace posi%il. ascultarea 5i /nt.re5te

  /ncrederea celui care vor%e5te, atunci c)nd se simte ascultatZaptul de a lua acest %aston al cuv)ntului st)rne5te adeseorientuBiasm, pl.cere, conCerind cuv)ntului care circul. o puterespecial.E7emple pentru %astonul cuv)ntului3 o lingur. veche de lemncare va repreBenta pentru cel ce o ia posi%ilitatea de a see7prima, iar pentru cel care o cere, posi%ilitatea de ar.spunde, dLirdoaLiu privire la ceea ce simte,Jar. s.

  vor%easc. despre cel care a vor%it /naintea luiEX+(Z+ (E*+H"N&+*O #lec)nd de la principiul c. suntem/ntotdeauna trei /ntr4o rela'ie =cel.lalt, rela'ia 5i eu>,

  viBualiB.m rela'ia printr4o e5arC., lucru care permitecon5tientiBarea leg.turii, a canalului dintre cele dou.persoane !onWrm.m Captul c. o rela'ie are dou. capete, iareu sunt responsa%il doar de cap.tul meu de rela'ie

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  34/55

  E7emple pentru e5arCa rela'ional. N %ucat. de p)nB. de unmetru lungime 5i

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  35/55

  /mpov.ra 5i cu sentimentele mele negative /n ceea ce /lprive5te pe el /n concluBie, eu sunt cel care se va ocupa dedecep'ia mea, /n loc s. o depun la cap.tul celuilalt de rela'ieA AAAAAAAAAAAAAA

  incolo de punerea /n practic. a acestor instrumente, aceast.modalitate diCerit. de a comunica se spriLin. pe o metodologieu5or transmisi%il., numit. metoda ES#E(EE EnergieS SpeciWc.# #entru oE Ecologie ( (ela'ional.Xcoal.=/n lim%a CranceB., /n te7t Ecole> metod. aproCundat. /n maimulte lucr.ri de reCerin'. =a se vedea reCerin'ele %i%liograWce>

  +ceast. metod. este construit. /n Lurul c)torva reguli deigien. rela'ional. 5i a unor concepte structurante34 !on5tientiBarea triangul.rii care e7ist. /n orice rela'ie3cel.lalt, eu 5irela'ia =sim%oliBat. printr4o e5arC.>4 (enun'area la victimiBare3 nu Colosim nici acuBa'ia, nici auto4acuBarea prin scuB., ci responsa%iliBarea pentru propriileatitudini 5icomportamente4 &u mai vor%im despre cel.lalt, ci /i vor%im despre noiceluilalt4 #oBi'ionarea Zolosind un eu personaliBat 5i invit)ndu4? pecel.lalts. vor%easc. despre el4 !oncretiBarea, personaliBarea, reCerirea la un e7emplu tr.itY4 !entrarea pe su%iectul care vor%e5te 5i nu pe o%iectul desprecare vor%e5te =Y#ersoana 5i ceea ce tr.ie5te ea sunt maiimportante dec)t ,- cum 7L* JaBuri YcU

  35

  !onWrmarea

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  36/55

  5i o congruen'., spriLinindu4se pe reCormulare, ceea ce permites. se redea celuilalt ceea ce /i apar'ine celuilaltE7emple de conWrmare3 +tunci c)nd primesc de la tine unmesaL poBitiv, care este %un pentru mine, /'i conWrm Captul c.

  ceea ce am primit de la tine /mi Cace pl.cere !)nd primesc dinpartea ta un mesaL negativ, care nu este %un pentru mine, 'ri4lrestitui, spun)ndu4'i acesta este punctul t.u de vedere, /'iapar'ine 'ie, aceasta este violen'a ta, 'i4o las 'iemesaL poBitiv, sper c. /mi vei conWrma c. l4ai primit ac. /'itrimit un mesaL negativ, s vei retrimite /n mod sim%olic]!omunicarea rela'ional. pe /n'elesul celor mici incidentulredat i4444 , YVYmYY4 S. /nv.'.m s. primim mesaLele cadou care ne dau energie, ne/nt.resc vitalitatea 5i iu%irea de sine =respectul, %un.voin'a> 5i/ncrederea /n sine4 (estituirea mesaLelor otrav. sau a violen'ei primite, care suntenergetivoare, agres)nd vitalitatea 5i duc)nd la pierdereaiu%irii de sine =la /ndoial., ne/ncredere 5i o imagine negativ. >= 4 S. 5tim s. transmitem celuilalt, dincolo de cunoa5tere, o5tiin'. de a tr.i, de a deveni 5i de a crea4 eBvoltarea rela'iilor de conCruntare prin punerea /n practic.a 3A conWrm.rii, oricare ar W aportul celuilaltA aWrm.rii de sine4 reCerirea la e7primarea sentimentelor celuilalt 5i alepropriilor noastre sentimente4 constatarea diCeren'ele dintre noi4 preciBarea pragului meu de toleran'.&ot. practica3, punerea /n aplicare a metodei ES#E(Epresupune o Cormare din partea proCesorilor Fn travaliu deascultare, de c.utare, deimplicareA S. ascult.m reBonan'a =ceea ce este atins /n mine decomportamentul, atitudinea sau reCuBul unui anumit copil>

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  37/55

  A S. Wm aten'i s. aliment.m 5i s. dinamiB.m rela'iile cuceilal'i, echili%r)nd mai %ine dimensiunile a da, a cere, a primi5i a reCuBaA S. Wm aten'i s. nu polu.m rela'iile, s. nu le deterior.m,

  cer)nd, d)nd prea pu'in sau prea mult, ne5tiind s. primim sauneWind suWcient de clari pentru a reCuBaA iCeren'ierea mai clar. dintre sentimente 5i rela'ie A !on5tientiBarea Captului c. /n spatele Wec.rei temeri sea_. o dorin'.A S. nu conCund.m nevoia 5i dorin'a, 5tiind c., /n calitate deadult tre%uie s. r.spund nevoilor copiilor 5i nu dorin'elor lorE7plicarea diCeren'ei dintre dorin'. 5i realiBarea eiA S. 5tim s. deBvolt.m o alternare a poBi'iilor 5i a in_uen'elor,stimul)nd schim%urile /n reciprocitateA (enun'area la reac'ionai 5i trecerea la rela'ionalA S. accept.m s. consider.m comportamentele atipice caWind lim%aLe&ot. practic.3 /n ane7. am preBentat un Loc cu [email protected] c.r'i,repreBent)nd Wecare dintre aceste puncte, ce poate W adaptat/n clas. de c.tre elevi Ziecare parte poate W sus'inut. cue7emple tr.ite de eiE+#+ + (E"+ransmiterea la Wecare or., prin intermediul situa'iilor tr.ite/n clas., a regulilor de igien. rela'ional. E7empliWcarea prine7emple tr.ite Z incolo de cuno5tin'e despre materiilepredate s. li se transmit. copiilor 5i o 5tiin'. de a W, de adeveni 5i de a crea 4"ntegrarea instrumentelor 5i a regulilor de igien. rela'ional. 5ipunerea acestora /n practic. se va Cace plec)nd de la situa'iitr.ite /n clas. sau preBentate de copii +t)t proCesorul c)t 5ielevul vor putea s. vor%easc. despre diWcult.'ile lor legate decapcanele sistemului S+##E sau despre reu5itele legate depunerea /n practic. a metodei ES#E(E emersul deintegrare al metodei poate W /nso'it de Locuri rela'ionale, de

  viBualiBare, de poeBii, de pove5ti!N&!*FT""Ziecare proCesor =sau p.rinte> respect)nd cele dou. etape3

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  38/55

  ? "nCormarea 5i demitiBarea sistemului S+##E2 Sensi%iliBarea 5i integrarea metodei ES#E(Epoate crea o dinamic. pentru o schim%are direct. opera'ional./n via'a unei clase de elevi 5i /n cotidianul Wec.rui copil

  (eamintim Captul c. Cormarea presupune o punere /n cauB. apropriei persoane pentru a deveni un element de schim%arepentru sine 5i pentru cel.lalt

  +cest lucru presupune ca proCesorul s. plece de la c)tevarepere importante3 =

  38

  !omunicarea rela'ional. pe /n'elesul celor mici

  +&Ek+(E!+#"F*+(E+ !^N(+ (EGF*"E "G"E&O (E*+H"N&+*O!opiii 5i adul'ii pot /ncepe s. construiasc.un Loc de [email protected] c.r'i, complet)nd cu c)te un e7emplu concret,ilustrat de un desen, Wecare dintre regulile de mai LosA #entru a clariWca mai %ine Celul /n care perceprela'iile

  uit c. /n orice rela'ie suntem /ntotdeauna trei3 cel.lalt, rela'iadintre mine 5i el 5i eu

  2, Eu Cac diCeren'a /ntre ceea ce primesc de la cel.lalt =unmesaL care /mi este destinat> 5i ceea ce /n'eleg eu =mesaLulprimit>3 nu /ntotdeauna este acela5i lucru]: !eea ce transmit eu =mesaLul trimis> nu este /ntotdeaunaceea ce /n'elege cel.lalt =mesaLul primit> !el.lalt /mi r.spunde/n Cunc'ie de ce a /n'eles; re%uie s. Wu atent s. nu conCund sentimentele curela'ia4 pe de o parte e7ist. dimensiunea aCectiv. emo'ional.38

  6;4 N mai %un. con5tientiBare a ceea ce se /nt)mpl., pentru a

  evita ceea

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  39/55

  ce i se poate propune4 S. /ndr.Bneasc. s. pun. /n practic. un alt Cel de rela'ionare4 S. p.streBe o coeren'. /n punerea /n practic. treptat. 5i /ntr4un proiect de predare a comunic.rii rela'ionale, p.str)nd o

  linie directoare =/n Lurul regulilor de igien. rela'ional., chiardac. /nt)mpin. diWcult.'i, reBisten'e sau Ludec.'i de valoare>4 S. men'in. o poBi'ie clar., C.r. compromisuri4 S. nu uite c. este vor%a despre un demers pedagogic =carepoate avea eCecte psihoterapeutice /n sensul amelior.riianumitor comportamente> dar esen'ialul acestei metode estedo%)ndirea instrumentelor 5i a reperelor pentru a comunicaaltCelNrice Cormare reCeritoare la rela'iile umane /5i propunesensi%iliBarea adul'ilor /n rela'iile cu copiii, pentru a4i Cace mairesponsa%ili 5i pentru a respecta mai mult calitatea rela'iilorlor +ceasta ar putea W transmis. de asemenea /n 5coli desprerela'iile p.rin'i4copii prin ateliere de comunicare 5i locuri /ncare p.rin'ii se pot e7prima !opiii pot aduce de asemenea, dinrela'iile lor cu al'i copii sau cu adul'ii, noi modalit.'i deschim%uri 5i de comunicare, /i pot interpela pe p.rin'i pentru ale reaminti Cunc'iile parentale importante 5i pentru a4i aLuta s.le pun. /n aplicare(eamintesc aceste Cunc'ii parentale, negliLate at)t de mult /npreBent34 + 5ti s. spui da sau nu, adic. a gratiWca 5i a Crustra, prinintermediul Cunc'iilor t.tic4m.mic. =Cunc'iile care gratiWc.> 5itat.4mam. =Cunc'iile care CrustreaB.>4 iCeren'ierea dintre nevoie 5i dorin'., p.rin'ii au rolul de ar.spunde nevoilor copiilor 5i nu dorin'elor lor #.rin'iipo'LncuraLa realigareade c.tre copii a propriilor lor dorin'e4 +sumarea responsa%ilit.'ii de a transmite c)teva reguli deigien. rela'ional., %aBate pe conceptele de %aB. ale metodeiES#E(E, aplicarea acestora pe sine /nsu5i, /n via'apersonal., proCesional. 5i social.]

  Jacques Salome!omunicarea rela'ionala pe /n'elesul celor micipe de alt. parte, dimensiunea rela'ional.3

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  40/55

  a cere, a da, a primi 5i a reCuBa

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  41/55

  ?: i se poate /nt)mpla s. am o stare de am%ivalen'., adic.s. simt /n acela5i timp sentimente poBitive 5i sentimentenegative Ca'. de aceea5i persoan.

  J

  ?; Eu sunt responsa%il de a nu conCunda dorin'ele cu nevoilemele&evoia 'ine de dimensiunea supravie'uirii =tre%uie s. WesatisC.cut. pe un termen mai scurtsau mai lung> orin'a se situeaB. la nivelul

  pl.cerii, care are nevoie s. We /n'eleas. 5irecunoscuta

  66!omunicarea rela'ionala pe /n'elesul celor miciA #entru a4mi spori capacitatea de a m. e7prima cu propriilemele cuvinte?

  20 ac. m. e7prim /ntr4o rela'ie apropiat. vor%esc despreceea ce tr.iesc 5i despre ceea ce simt /n acea rela'ie

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  42/55

  42

  2? Ziecare rela'ie este unic. 5i nu poate W schim%at. cu oalta Evit s. aduc /ntr4o rela'ie ceea ce apar'ine unei alterela'ii

  22 ac. vreau s. Wu /n'eles, pot s. aleg s. renun' la oe7primare implicit. pentru a W mai e7plicit2: /ncerc s. practic o comunicare direct. &u vor%esc desprecineva /n a%sen'a acelei persoane 5i reCuB s. ascult pe cinevacare vor%e5te despre o persoan. care nu este de Ca'.

  2; ac. g)ndesc /n locul celuilalt =consider c. acesta esteprea mic, nu poate /n'elege sau risc s. /l r.nesc>, dac. Cac

  ceva /n locul celuilalt =deoarece acesta este prea sla%, cred c.nu este capa%il sau nu va reu5i> risc s. inCantiliBeB aceapersoan. =indiCerent ce v)rst. are> 5i s. /i /ntre'in depeden'aCa'. de mine2

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  43/55

  28 !)nd /l las pe cel.lalt s. vor%easc. despre mine, s. /midicteBe sau s. /mi sugereBe ceea ce tre%uie s. Cac sau s. simt,risc s. m. las /nchis /ntr4o imagine carenu corespunde cu ceea ce simt cu adev.rat

  :0 /ncerc s. m. concentreB pe preBent /n rela'iile meleeoarece persoana care /mi vor%e5te aBi nu mai esteaceea5i cu cea care mi4a vor%it ieri] #ersoana care suntast.Bi este de asemenea diCerit. de persoanacare eram eu ieri

  :? Evit s. Cac compara'ii, renun' s. pun etichete, s. emitLudec.'i de valoare sau s. /ntre'in Bvonurile 5i %)rCele 90:2 !)nd vor%esc despre un anumit Capt, sgunLui Pimul r)ndcum am v.But eu acel lucru, cum l4am

  tr.it l.s)nd astCel loc 5i pentru o alt. viBiune asupralucrurilor :: Evit)nd devaloriB.rile, C.r. s. scot /n eviden'. mereu ceeace nu a spus cel.lalt, ceea ce ar W tre%uit s. spun. sau s. Cac.,m. respect pe mine 5i /l respect 5ipe cel.lalt mmmmmmaYm:; !)nd evit compara'iile directe sau indirecte, pot s.primesc mai %ine ceea ce /mi transmite cel.lalt:

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  44/55

  !omunicarea rela'ionala pe /n'elesul celor micir.spuns Z.r. s. uit /ns. Captul c. cererea mea nu va disp.readac. a Cost respins. sau reCuBat.];0 &u voi /ntre'ine decep'ii 5i Crustr.ri inutile, cer)ndu4i

  mereu celuilalt e7act ceea ce nu poate s. /mioCere;? &u /l voi Cace pe cel.lalt responsa%il, indiCerent de ceea cea spus sau a C.cut, pentru ceea ce simt eu !eea ce simt /miapar'ine doar mie, iar acel sentiment decurge din reBonan'a pecare am avut4o Ca'. de un episod poBitiv sau negativ dintrecutul meu sau Ca'. deo situa'ie neterminata8

  ;2 r.irile celuilalt mi se pot p.rea e7cesive, nedrepte,gre5ite, dar acestea /i apar'in doar lui] +ltCel spus, acestatre%uie s. We /n'eles cu tr.irile pe care le are

  ;: !el care vor%e5te are de o%icei ceva de spus chiar 5idincolo de ceea ce a spus de Capt;; + r.spunde prea repede la o /ntre%are /nseamn. s. /'iasumi riscul de a nu W /n'eles /ntre%area, interoga'ia real. dinspatele /ntre%.rii Cormulate;, pot s. m. concentreB p

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  45/55

  proiectele cu 5anse de reu5it. =tot ceea ce vreau sau ceea cea5 putea Cace cu cel.lalt>

  ;9 oi renun'a la victimiBare, la acu2 pentru a /n'elege mai%ine impactul pasupra mea mesaLul celuilalt

  ;8 Eu sunt responsa%il de a recunoa5te ceea ce tr.ie5tecel.lalt, a5a cum a sim'it el acel lucru, C.r. s.minimaliBeB sau s. /l descaliWcA #ot s. m. spriLin pe c)teva repere pentru a trece de laascultare la /n'elegere, prin intermediul ascult.rii active

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  46/55

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  47/55

  @: !)nd cel.lalt enun'. o inten'ie, o dorin'., pot s. /l /ntre%ce creBi c. po'i s. Caci tu singur pentru a4'i realiBa inten'iasau a4'i /ndeplini dorin'[email protected]; + comunica, a /mp.rt.5i, a se /n'elege, nu /nseamn.

  neap.rat a W de acord, ci, /n acest sens maipunctelor de veddiCerit

  @

  @9 (isc s. nu /mi Wu Wdel mie /nsumi c)nd accept ceva ce nucorespunde sensi%ilit.'ii mele, a5tept.rilor sau valorilor mele,pentru a4i Cace pe plac celuilalt, pentru a nu4i producesuCerin'. sau din team. de reac'ia luit

  @8 !)nd CavoriBeB o rela'iedirect., acest lucru /nseamn. c. /'ivor%esc despre mine 5i te invit s. /mi vor%e5ti despre tine60 !)nd /ndr.Bnesc s. spun un nu de aWrmare, nu conCundacest nu cu unul de opoBi'ie, de respingere, de incertitudinesau de a5teptare6? Spun un a adev.rat, care m. angaLeaB., atunci c)ndrenun' la un a de evitare sau de pseudo4acord#ot s. /nv.' s. m. respect 5i s. am griL. de mine

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  48/55

  62 Eu tre%uie s. Wu atent s. nu /l consider pe cel.lalt o pu%el.rela'ional., /n care /mi pot v.rsa temerile, Cantasmele sauemo'iile, creB)nd c. astCel m. voi eli%era de ele6: Eu singur sunt capa%il s. /mi respect propriul ritm 5i s. /l

  respect 5i pe al celuilalt

  6; #ot s. o%serv dinamica mea de receptare a mesaLelor /nWecare dintre rela'iile mele Nare ce Cel de dinamic. amYC+%uretelui, a p)lniei, a Wltrului sau a alam%iculuiM] 6

  6

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  49/55

  consider lim%aLe care e7prim. lucrurile nerostite sau care nuse spun ,V92 S. Wu deschis spre tandre'e, s. renun' la teama deerotiBare =la cel.lalt sau la mine>, la teama de dependen'. 5i

  de a%andon atunci c)nd cel.lalt nu vamaiW aici]

  9: &u pot s. /l Cac pe cel.lalt responsa%il desuCerinta meadeoareceeu singur am pdusplec)nd de la activarea unei r.ni vechneterminate

  9; +tunci c)nd /mi respect propria nevoie de intimitate 5inevoia celuilalt, devin mai congruent, mai /n acord cumine /nsumi

  r 9

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  50/55

  [email protected] Evit s. cred /n atotputernicia voin'ei, a g)nd arela'ionalului sau a logicii, pentru a avea acces laimpreviBi%ilul ira'ionalului, al lipsei de logic., pentru a aLungela c)teva dintre misterele comunic.rii inCraver%ale sau a

  schim%.rilor de stare con5tiente99!omunicarea rela'ional. pe /n'elesul celor mici

  98 !)nd m. responsa%iliBeB, nu am nevoie s. /l acuB pecel.lalt, pe dumneBeu sau anumite circumstan'e, care ar W/mpotriva mea, ci /mi asum ceea ce simt Cat. de lucrurile caremi se /nt)mpl.80 !)nd /l invit pe cel.lalt s. nu mai vor%easc. despre mine5i /i propun s. vor%easc. despre el, /mi asum astCel riscul de areactiva la acesta sistemul S+(#E sau de a /ntrerupecomunicarea 5i chiar de a pune /n pericol rela'ia noastr. dac. el va continua s. vor%easc. despre mine

  8? /n loc s. m. opun 5i s. /l contraBic pe cel.lalt pot s. pun /napoBi'ie punctul meu de vedere Ca'. d punctul s.u de vedere82 +tunci c)nd reu5esc s. diCeren'ieB mai clar cej cred eudespre mine de ceea ce cred ceilal'i despmine, /ncep s. e7ist prin mine /nsumi

  8: #ot s. conWrm, Car. s. mi le /nsu5esc, p.rerea sau punctulde vedere ale celuilalt despre mine 5i s. i lelas lui]808; &u pun /n practic. a5a numitele pseudo4acorduri, nu cedeBpentru a avea pace, nu conCund compromisul cucompromiterea 5i oricum pot s. continui o rela'ie prindiCeren'iere8

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  51/55

  [email protected] #romisiunile 5i angaLamentele nu sunt niciodat. deWnitive,se reviBuiesc mereu, mai ales atunci c)nd simt c. nu a5 mai WWdel Ca'. de mine /nsumi dac. le4a5 mai p.stra

  A (.m)ne s. m. conCrunt cu sechelele iluBiei atotputernicieiinCantile ="+#"> care persist. uneori mult timp /n mine 5i suntreactivate deanumite /nt)lniri 5i situa'ii

  86 &u conCund autoritatea cu puterea3A +m o putere atunci c)nd /l in_uen'eB pe cel.lalt printr4oconstr)ngere real. sau imaginar.A +m o autoritate c)nd /l in_uen'eB pe cel.lalt pentru a4ipermite s. We mai mult el /nsu5i

  v

  51

  99 !)nd renun' s. m. mai LustiWc, m. conCrunt cu impactulactelor mele, a vor%elor sau comportamentelor mele, a5a cumau Cost resim'ite de c.tre cel.lalt

  !omunicarea rela'ional. pe /n'elesul celor mici89 !)nd sunt deschis pentru + primi, nu mai amnevoies. descaliWc darul primit 5i nu valoriBeB Wciul 5i priva'iunile /ncare a5 putea s. m. /nchid88 !)nd este atins pragul meu de toleran'., nu am nevoie s.pun /n practic. respingerea sau reCuBul, cidoar s. /mi CormuleB poBi'ia 5i propriile limite

  ?00 !)nd creeB o alternan'. a poBi'iilor dein_uent. /n rela'iile mele, CavoriBeB rela'ii de schim% 5it t 6 p Rde reciprocitate

  ?0?

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  52/55

  u4mi reBistentele Cat. de ideea de amp.rt.5i, pot s. /n'eleg mai %ine diWcult.'ile pe caream in a primi sau ada

  4sp" !)nd diCeren'ieB dorin'ele mele /ndreptate cel.lalt dedorin'ele mele /ndreptate asupra alt nu mai /ntre'in astCel sinu mai cola%oreB laterorismul relational

  ?0: (eper)nd mai %ine printre dorin'ele mele care dintre elesunt autonome 5i care sunt dependente =a c.ror satisCacere nudepinde de mine> /nv.' s. m. poBi'ioneB mai clar /ntr4o rela'ie52

  ?0; !)nd pot s. /mi e7prim dorin'ele C.r. s. CormuleB oe7igen'., /mi sporesc li%ertatea de a W 5i mai ales ampliWcli%ertatea celuilalt?0

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  53/55

  Zilme video realiBate34 N Bi la 5coal. =80> 4 !((4 +udio visuel 4 $p :96

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  54/55

  Nrice Corm. a unor urme sau sechele de laud., /nscrise lacopiii Coarte mici 5i care persist. la v)rsta adult., conCormc.rora lumea, ceilal'i sunt /n serviciul propriilor lor nevoi 5itre%uie s. le /ndeplineasc., /n numele sentimentelor pe care le

  au, toate dorin'ele"&S(FE&E*E !NF&"!O(""

  +cestea reBult. din constatarea c. cuvintele sunt necesare,indispensa%ile pentru a putea comunica, dar sunt insuWcientepentru a sta%ili o rela'ie vie "nstrumentele preBentateconstituie un punct de

  !omunicarea rela'ional. pe /n'elesul celor mici54

  plecare =e5arCa rela'ional., viBualiBarea e7tern.,sim%oliBarea> care ne permite /n acela5i timp s. nee7prim.m mai %ine 5i s. ne Cacem /n'ele5i mai %ine#N*F+(E+ (E*+H"N&+*OtEste constituit. din diversele 5i multiplele agresiuni ver%ale,

  comportamentale sau de alt Cel, care ne sunt adresate#oluarea este /ntre'inut. de cel care nu /ndr.Bne5te s. /irestituie celuilalt ceea ce nu este %un pentru el(EGF*" E "G"E&O (E*+H"N&+*Ot!onstituie totalitatea reperelor propuse de metodaES#E(E, pentru a nu /ntre'ine poluarea rela'ional.Ziecare regul. de igien. rela'ional. ne permite s. avem un altunghi de vedere, o alt. a%ordare a rela'iilor umane, oschim%are a credin'elorS"$N*"T+(E+(epreBint. totalitatea actelor sim%olice pe care ni le putemimagina, crea, depune 5i Colosi /n rela'iile cele mai importantepentru noi E7ist. de asemenea sim%oliB.ri pentru a avea griL.de o anumit. stare emo'ional., de un sentiment, de o dorin'.,de o nevoie

  "TF+*"T+(E+

 • 7/27/2019 Comunicarea Relationala Pe Intelesul Celor Mici

  55/55

  Este un instrument menit s. amelioreBe calitatea comunic.rii,permi')ndu4i celui care se e7prim. s. se deWneasc. mai %ine 5icelui care ascult. s. discearn. mai %ine 5i s. clariWcecon'inutul mesaLelor sale

  Jacques Salome, #E&(F + &F +" (O" #E #*+&E+O!E(""4 G*NS+(, paginile :