of 29 /29
ll:t>/ J :: .!. ... •. R2�1ROMANIA JUDETUL NEAMT COMUNA HORIA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 Consiliul local al comunei Horia, judetul Neamt; ln conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, art.19 (2) din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare; Vazand raportul comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 si avizul pentru legalitate al secretarului localitatii ; ln temeiul dispozitiilor art.36 alin 2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a , art.45 alin 2 din Legea nr.215/2001 Administratiei Publice LocaleRepublicata. H OT AR A ST E ; Art.1. Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 potrivit anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei si compartimentul financiar-contabil. Art.3.(1) Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Neamt in vederea exercitarii cu privire la legalitate prin grija secretarului localitatii si se aduce la cunostinta publica. (2)Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei comunei Horia,judetul Neamt. Nr. din 31.08.2018 E x.5 BIC/LD Ds.A/3 e de sedinta onel Ovidiu Contrasemneaza, P. Secretar _ / ( Inspector superior Sirghi Daniela

COMUNA HORIA HOTARARE · 2020. 4. 2. · JUDETUL NEAMT COMUNA HORIA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 Consiliul local

 • Author
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of COMUNA HORIA HOTARARE · 2020. 4. 2. · JUDETUL NEAMT COMUNA HORIA CONSILIUL LOCAL HOTARARE...

 • ll:t>/J::--; .!. �...... •. R2!'1�!>11�

  ROMANIA

  JUDETUL NEAMTCOMUNA HORIA

  CONSILIUL LOCAL

  HOTARARE

  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

  Consiliul local al comunei Horia, judetul Neamt; ln conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018,

  art.19 (2) din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare;

  Vazand raportul comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 si avizul pentru legalitate al secretarului localitatii ;

  ln temeiul dispozitiilor art.36 alin 2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a , art.45 alin 2 din Legea nr.215/2001 Administratiei Publice Locale Republicata.

  H OT AR A ST E ;

  Art.1. Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 potrivit anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

  Art.2.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei si compartimentul financiar-contabil.

  Art.3.(1) Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Neamt in vederea exercitarii cu privire la legalitate prin grija secretarului localitatii si se aduce la cunostinta publica.

  (2)Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei comuneiHoria,judetul Neamt.

  Nr. tfC din 31.08.2018 E x.5 BIC/LD Ds.A/3

  e de sedinta onel Ovidiu

  Contrasemneaza, P. Secretar _ / (

  Inspector superior � Sirghi Daniela

 • 2018 HCL 56-59_Part1hcL nr. 56 din 31.08.2018

  2018 HCL 56-59_Part22018 HCL 56-59_Part32018 HCL 56-59_Part42018 HCL 56-59_Part52018 HCL 56-59_Part62018 HCL 56-59_Part72018 HCL 56-59_Part82018 HCL 56-59_Part92018 HCL 56-59_Part102018 HCL 56-59_Part112018 HCL 56-59_Part122018 HCL 56-59_Part132018 HCL 56-59_Part142018 HCL 56-59_Part152018 HCL 56-59_Part162018 HCL 56-59_Part172018 HCL 56-59_Part182018 HCL 56-59_Part192018 HCL 56-59_Part202018 HCL 56-59_Part212018 HCL 56-59_Part222018 HCL 56-59_Part232018 HCL 56-59_Part242018 HCL 56-59_Part252018 HCL 56-59_Part262018 HCL 56-59_Part272018 HCL 56-59_Part282018 HCL 56-59_Part29