Compusi coordinativi.ppt

Embed Size (px)

Text of Compusi coordinativi.ppt

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  1/115

  CHIMIACOORDINATIV

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  2/115

  Planul capitolului:

  1. Introducere n chimia compuilor coordinativi (CC).

  2. Noiuni generale: compus comple! generator de comple(atom (ion) central)! ligan"i! num#r de coordinare.

  $. %ormularea i nomenclatura CC.

  &. Clasi'icarea CC.

  . I"omeria n CC.

  . *ta+ilitatea CC.

  ,. Natura leg#turii chimice n CC:

  -eoria leg#turilor de valen# (-/)0

  -eoria cmpului cristalin (-CC).

  . Importana CC.

  . 3iocompleci.

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  3/115

  n combinaiile complexe unii atomi au pe lng

  valenele principale (normale) egale numeric cugradul de oxidare i valene secundare(reziduale),numite numere de coordinare;

  fiecare atom tinde s satureze ambele valene;

  valena principal nu are orientare n spaiu, pe

  cnd cea secundar are o orientare strict determinat.

  eoria coordinaiei propus

  n anul 189! de savantulelveianAlfred Werner

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  4/115

  +

  NH3+ H+= [NH4]+

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  5/115

  4n 3d104s24p0

  4n25 3d104s04p0

  64n(N7$)&825 99 99 99 99

  &N7$

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  6/115

  Compui coordinativi sunt numii compuii ionici (mai rar moleculari)formarea crora din molecule simple sau ioni nu implic formarea

  noilor perec!i de electroni dar este "nsoit de apariia le#turiicoordinative (donor$acceptor)%

  Coordinativi sunt numii compuii& "n care este pre'ent cel puin ole#tur coordinativ (donor$acceptor)%

  Compuii compleci pot fi privii ca compui de ordin superioralctuii din molecule simple capaile s eiste independent%

  Cominaiile coordinative se formea' prin unirea a c"iva ioni (saumolecule) cu unul din ionii (sau atomii)& numii centrali& alctuind un

  a#re#at (comple) unic cu proprieti specifice& distincte de cele aleprilor componente%

  Compusul coordinativ repre'int o particul comple& capail seiste independent "n cristal sau soluie i const din particule maisimple& la fel capaile s eiste independent%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  7/115

  *tomul sau ionul central (de cele mai multe orimetalic) se mai numete generator de complex.

  Numrul de oritali lieri oferii de #eneratorul decomple determin numrul lui de coordinare&

  deci n%c% repre'int numrul de le#turi formatedintre atomul central i li#an'i%

  &

  radul de oidare

  al atomuluicentral

  +, +- +3 +4

  Numrul decoordinare

  -*#+

  4 sau .Cu-+& /n-+&

  Co-+

  & 0t-+

  . sau 4Co3+& 1e3+&

  Cr3+

  . sau 20t4+

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  8/115

  0articulele (ionii& atomii sau moleculele) care suntdirect le#ate de #eneratorul de comple se numescliganzisauadenzi.

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  9/115

  eneratorul de coomple& "mpreun cu li#an'iiformea' aa numita ser interioar !sera decoordinare"a compleului%a scrierea formulelor ea este luat "n parante'e drepte(patrate)%ac sfera interioar poart sarcin& pentrucompensarea ei sunt necesari ioni cu sarcin opus&

  care nu sunt le#ai direct cu #eneratorul de comple sicare formea' sera exterioar !sera de ionizare" acompleului%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  10/115

  Numrul de locuri coordinative ocupate de li#and& adic& de fapt&numrul de le#turi formate de li#and cu atomul central& determin

  dentaticitatea li#andului% 5n dependen de acesta se deoseescli#an'i monodenta#iipolidenta#i%

  igan"i monodentai ocup un sin#ur punct de coordinare la atomul

  central& adic posed un sin#ur atom capail s coordine'e& ca deeemplu6 1$& Cl$& 7r$& 8$& 9H$& CN$& H-9& NH3& C9 etc%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  11/115

  :nii li#an'i monodentai& capaili s forme'e o sin#urle#tur cu atomul central conin concomitent doi atomi

  capaili s coordine'e& ca& de eemplu ionul tiocian ;CN$6

  *a li#an'i se numesc am$identa#i%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  12/115

  i#an'i $identa#i&cu - puncte coordinative la atomul central6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  13/115

  i#an'i tridenta#i&ce conin 3 atomi capaili s coordine'e6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  14/115

  i#an'i tetradenta#i&capaili s forme'e cu #eneratorul de comple

  patru le#turi6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  15/115

  i#an'i %exadenta#i& ce coordinea' prin intermediul aase atomi6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  16/115

  i#an'i octadenta#i&care formea' cu #eneratorul de comple opt

  le#turi6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  17/115

  i#an'ii di$ sau polidentati "n care atomii donori sunt astfel aran

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  18/115

  *numii li#an'i pot coordina prin acelai atomi donor la doi atomimetalici formnd compu'i polinucleari% *stfel& o soluie apoas a

  unui compus al Cr(888) conine a>uacationul [Cr(H-9).]3+& care prin!idroli' trece "n ionul [Cr(H-9)?9H][email protected] acesta reacionea' cu un altion de acelai fel formnd un comple inuclear6

  [Cr(H-9).]3+

  + H-9 [Cr(H-9)?(9H)]-+

  + H39+

  [Cr(H-9)?(9H)]-++ [Cr(H-9)?(9H)]

  -+[ACr(H-9)4B-( D 9H)-]4++

  -H-9

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  19/115

  eci! com+inaiile complee! compuii de coordinaie saucompuii coordinativi sunt compui de ordin superior ce conin

  atom central (#enerator de comple) "ncon

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  20/115

  5n funcie de suma sarcinilor ionului central i a li#an'ilor& cominaiacomple poate fi un cation& un anion sau o specie neutr6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  21/115

  >tom central igan"i

  *'era interioar#

  *'era eterioar#

  6Cu(72?)&8(*?&)@72?

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  22/115

  igan"i

  *'eraeterioar#

  *'erainterioar# Num#r de coordinaie

  Aenerator de comple

  B&

  6%e(CN)

  8 &B55 6%e(CN)

  8&

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  23/115

  Aeneratorde comple

  igan"i

  *'eraeterioar#

  *'erainterioar#

  Num#r decoordinaie

  76>uCl&8 755 6>uCl&8

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  24/115

  >tomcentral

  igan"i

  Num#r decoordinaie

  *'era interioar#*'era

  eterioar#

  6>g(N7$)28?7 6>g(N7$)2855 ?7

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  25/115

  >tomcentral

  igan"i

  Num#r decoordinaie

  *'era eterioar# *'erainterioar#

  Na6>l(?7)&8 Na55 6>l(?7)&8

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  26/115

  Determinarea sarcinii pr#ilor componente ale com$ina#ieicoordinati(e& determinarea gradului de oxidare a atomului

  central 'i a numrului de coordinare%

  F3[1e(CN).]& F4[1e(CN).]& Na3[Co1.]& [Co(NH3).]Cl3& [1e(C9)?]&F-[0tCl.]& F-[0tCl4]& F4[Ni(C-94)3]

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  27/115

  Pentru a determina compo"iia s'erei interioare a compleului se aplic# maimulte metode:

  1. Cu aDutorul reaciilor de du+lu schim+ se sta+ilete care ioni sau moleculesunt legai cu atomul central! 'ormnd s'era interioar# i care din ei seg#sesc n s'era eterioar#.

  En re"ultatul interaciunii s#rii PtCl&

  cu N7$

  are loc reacia:PtCl&5 &N7$PtCl&@&N7$

  Pentru a sta+ili compo"iia s'erei interioare se petrece reacia cu >gN?$.

  ac# la interaciunea 1 mol de comple se sedimentea"# 2 mol de >gCl!

  deci! 2 ioni Cl

  se a'l# n s'era eterioar# i compo"iia s#rii complee poate'i redat# prin 'ormula: 6Pt(N7$)&Cl28Cl2. En acest ca" s'era interioar# estealc#tuit# de ionii de Pt&5 (generator de comple)! & molecule de N7$ i 2ioni de Cl(ligan"i). En s'era eterioar# se a'l# nc# 2 ioni de Cl . Num#rulde coordinare este egal cu . En soluie sarea comple# disocia"# con'orm

  ecuaiei: 6Pt(N7$)&Cl28Cl26Pt(N7$)&Cl282F5 2Cl

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  28/115

  2. Compo"iia s'erei interioare se poate sta+ili i prin m#surareaconducti+ilit#ii electrice a com+inaiei coordinative. Principiul metodeiconst# n sta+ilirea anumitor ci're medii! n Durul c#rora oscilea"# valorile

  conducti+ilit#ii electrice moleculare a com+inaiilor! ce se descompun ntrun anumit num#r de ioni. >st'el! dac# se iau soluii care conin un mol desu+stan# la 1GGG l de ap# la 2C! atunci valorile conducti+ilit#ii electricemoleculare () vor 'i:

  $. En pre"ent eist# i alte metode 'i"ice i 'i"icochimice! care dauposi+ilitatea nu numai de a determina compo"iia s'erei interioare! dar i dea a'la structura spaial# a compleului. Cele mai importante din acestea suntanali"a termogravimetric#! metodele spectrale! magnetochimice!poteniometrice. Ceea mai eact# in'ormaie este o+inut# n re"ultatul

  anali"ei roengenostructurale.

  Num#rul de ioni n care

  disocia"# sarea comple#

  (o%m)*+cm,+mol)*"

  2$&

  1GG2G

  $G&GGGG

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  29/115

  Formularea combinaiilor coordinativeFormularea combinaiilor coordinative

  5ntr$un aran

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  30/115

  Nomenclatura compuilor coordinativiNomenclatura compuilor coordinativi

  Compui coordinativi mononucleariCompui coordinativi mononucleari,);e denumesc "nti li#an'ii "n ordine alfaetic i apoi atomul [email protected]

  -) NumErul li#an'ilor este indicat folosind prefiele6 di)& tri)& tetra)& penta)&%exa) etc& derivate de la numeralele cardinale #[email protected] dac denumireali#andului conine unul dintre aceste prefie (ca "n etilendiamin)& prefiul

  multiplicativ devine6 $is)& tris)& tetra-is)& penta-is)& %exa-is) etc% derivatede la formele adveriale ale numerelor #receti "n scopul evitriiami#uitii6

  [Co(NH3).]3+ $ ionul !ea(ammin)coalt(888)@

  [Co(en)3]3+

  $ ionul tris(etilendiamin)coalt(888)%ac este pre'ent un prefi multiplicativ& li#andul se "ncadrea' "ntreparante'e& pentru a se citi mai uor denumirea respectiv%

  3) ;tarea de oidare a atomului central este indicatE cu cifre romane& "nparante'e rotunde scrise dup denumirea #eneratorului de comple%

  F4[1e(CN).] $ !eacianoferat(88) de potasiu

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  31/115

  4) i#an'ii anionici& fie anor#anici sau or#anici& au terminaia .)o. "ndenumirea compleului& diferit fa de anionul lier%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  32/115

  ?) enumirea li#an'ilor neutri nu conine sufi% >pai amoniaculca

  li#an'i neutri se denumesc a/uai& respectiv& ammin0[Cr(H-9).]Cl3 $ clorur de !eaa>uacrom(888)[Co(NH3).]Cl3 $ clorur de !eaammincoalt(888)

  rupele N?i C?se denumesc nitrozilrespectiv car$onil%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  33/115

  Denumirea compuilor compleci anioniciDenumirea compuilor compleci anionici

  5n formularea unui ion comple anionic& mai "nt"i se citescli#an'ii i apoi atomul central adau#"nd la nume sufiul 1)at2&indic"nd totodata "n parante'e& valena metalului prin numere

  romane6B$6%e(CN)8

  heaciano'erat(III) de potasiu

  Na$6>g(*

  2?

  $)

  28

  +is(tiosul'ato)argintat(I) de potasiu

  B6>uCl&8tetracloroaurat(III) de potasiu

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  34/115

  Denumirea compuilor compleci cationiciDenumirea compuilor compleci cationici

  ;e face asemanator& numai c inaintea numelui se adau#aprepo'itia Gde& iar la numele atomului central& nu i se mai adau#asufiul1$at2% e eemplu6

  6Co(N7$)8Cl$clorur# de heaamminco+alt(III)

  6Co(N7$)(?N?)8Cl2

  clorura de ?nitropentaamminco+alt(III)

  6Co(N7$)(NC*)8Cl2clorura de i"otiocianatopentaamminco+alt(III)

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  35/115

  Denumirea complecilor neutriDenumirea complecilor neutri;e face "ntocmai ca i "n ca'ul celor cationici cu meniunea c nu sefolosete prepo'itia Gde% ;tarea de oidare a metalului se indic

  prin numere romane "n parante'e% e eemplu6

  6Co(N7$)$(N?2)$8 trinitrotriamminco+alt(III)

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  36/115

  Denumirea compuilor n care este complexDenumirea compuilor n care este complexatt cationul ct i anionulatt cationul ct i anionul

  5n ca'ul "n care anionul i cationul sunt complecsi& formularea se faceaplic"nd re#uli eprese pentru fiecare "n parte% e eemplu6

  6Co(N7$)86Cr(CN)8heacianocromat(III) de heaamminco+alt(III)

  6Pt(N7$)&86CuCl&8tetraclorocuprat(II) de tetraamminplatin#(II)

  Iodurile diferite de le#are a unor li#an'i se notea' prin adau#area lasf"ritul denumirii li#andului a simolului sau simolurilor scrise cu

  litere cursive% e eemplu& "n ca'ul anionului ditiooalato& care se poateataa prin ; sau 9& cele dou moduri diferite de ataare se vor scrie6ditiooxalato!3&3"& respectiv ditiooxalato!O&O"%*lteori& se folosesc denumiri diferite pentru moduri de ataare diferit% eeemplu& tiocianato (*CN)& i i"otiocianato (NC*)sau nitro (N?

  2)i

  nitrito (?N?)%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  37/115

  Denumirea compuilor di! i polinucleari cu "rupe puniDenumirea compuilor di! i polinucleari cu "rupe puni

  0reci'area unei #rupe punte se face adau#and "naintea denumirii ei& litera

  #receasca 142% ou sau mai multe #rupe puni de acelai fel se indic prinGdi$J sau Gis$J6

  6(N7$)Cr?7Cr(N7$)8Clclorur# de Hhidroo+is(pentaammincrom)(III)

  Denumirea complecilor di! i polinucleari f#r# "rupe puniDenumirea complecilor di! i polinucleari f#r# "rupe puni

  Compuii simetrici cu le#aturi metal$metal se definesc prin folosireaprefielor multiplicative6

  63r&ee3r&82 ion de +is(tetra+romorenat)6(C?);n;n(C?)8 +is(pentacar+onilmangan)

  5n ca'ul celor asimetrici& un atom central i li#an'ii ataai de el& se considerca un li#and fiat la celalalt atom central6

  6(C?)&Coe(C?)8 pentacar+onil(tetracar+onilco+alto)reniu

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  38/115

  Clasificarea combinaiilor coordinativeClasificarea combinaiilor coordinative

  Dup# sarcina ionului complex$Dup# sarcina ionului complex$

  1.cationice:64n(N7$)&8Cl2

  6Cr(72?)8(N?$)$6Co(en)

  $8

  2(*?

  &)

  $

  2. anionice:Co6CoCl&8

  B$6Cr(CN)8

  B%e6%e(CN)8

  $.neutre (s#ruri interne):6Pt(N7$)23r28

  6Pt(N7$)&3r28 @

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  39/115

  Dup# num#rul de atomi centrali$Dup# num#rul de atomi centrali$

  1. mononucleari:

  Na264n(?7)&)86Co(en)2(N7$)Cl8Cl2

  2. polinucleari (clasteri sau de punte)

  21

  ?ctacar+onildihidrooco+alt

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  40/115

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  41/115

  %&omeria compuilor coordinativi%&omeria compuilor coordinativia cominaiile coordinative fenomenul de i'omerie este condiionat de6

  di'erene n structura i modul de coordinare al ligan"ilor0 structura di'erit# a s'erei de coordinare0

  reparti"area di'erit# a particulelor ntre s'era de coordinare i cea deioni"are.

  'ipurile principale de i&omerie a compuilor coordinativi sunt$

  %&omerie spaial# ("eometric# optic# i de confi"uraie)

  %&omerie de le"#tur#

  %&omerie de *idratare

  %&omerie de ioni&are

  %&omerie de coordinare

  %&omerie structural#

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  42/115

  %&omeria spaial#%&omeria spaial#

  *cest tip de i'omerie se caracteri'ea' prin aran

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  43/115

  %&omeria "eometric#%&omeria "eometric#

  Kste condiionat de dispo'iia spaial diferit a li#an'ilor unii fade alii "n sfera interioar%Cel mai frecvent acest tip de i'omerie se manifest "n ca'ul n%c%= .c"nd complecii posed structur octaedric i la complecii cu n%c%= 4cu structur plan$ptratic%

  5n ca'ul confi#uraiilor tetraedric& triun#!iular i liniar i'omerie#eometric nu eist& aa cum "n aceste ca'uri modurile de aran

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  44/115

  Complecii cu compo'iia 6;>$38(* i 7 sunt li#an'i monodentai)

  cu confi#uraie plan$ptratic nu posed i'omeri #eometrici6 po'iiali#andului * "n orice v"rf al ptratului este asolut identic fa depo'iia li#andului 7%

  5n ca'ul compuilor cu compo'iia 6;>2328 este posiil aran

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  45/115

  %&omerii "eometrici ai diammindicloroplatinei(%%)%&omerii "eometrici ai diammindicloroplatinei(%%)

  +,t(N-+,t(N-..))//ClCl//00

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  46/115

  9 dat cu creterea numrului de li#an'i din sfera interioar crete

  numrul de i'omeri #eometrici%

  e eemplu clorura de nitro(!idroilamin)ammin(piridin)platina(88)[0t(0L)(NH3)(NH-9H)(N9-)]Cl posed trei i'omeri #eometrici6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  47/115

  %&omeria "eometric# a complecilor octaedrici%&omeria "eometric# a complecilor octaedrici

  ac "n compo'iia sferei interioare intr . li#an'i identici sau ?din cei . li#an'i sunt identici (se consider li#an'i monodentai)i'omeria #eometric lipsete%e eemplu& "n ca'ul compuilor 6;>38 orice po'iie a li#andului7 fa de li#an'ii * este ec!ivalent6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  48/115

  Compui de tipul 6;>&328 cationul de diclorotetraammincoalt(888)

  [Co(NH3)4Cl-]+posed doi i'omeri #eometrici6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  49/115

  5n ca'ul complecilor octaedrici de tip [I*373] (unde *& 7 suntli#an'i monodentai) ca& de eemplu& triamminotriclorocoalt(888) $

  [Co(NH3)3Cl3] este posiili aran

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  50/115

  %&omerie optic#%&omerie optic#

  *cest tip de i'omerie apare la complecii care nu sunt compatiili cuima#inea sa "n o#lind%

  8'omeria optic este imposiil pentru complecii cu confi#uraieplan)ptratic& deoarece planul ptratului este un plan simetric% acomplecii cu confi#uraie tetraedirci'omeria optic apare numai "nca'ul c"nd toi patru li#an'i sunt diferii% ac cel puin unul dinli#an'i se repet ca& de eemplu [I*-7C]& atunci planul I7C varepre'enta un plan de simetrie%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  51/115

  %&omeria optic# a complecilor octaedrici%&omeria optic# a complecilor octaedrici

  8onul de diamminis(etilenediamin)coalt(888) $ [Co(NH3)-(en)-]& unde en =

  etilendiamina& li#and identat6 H-N D CH- D CH- D NH- eist "n form de -i'omeri #eometrici $ cisi trans%8'omerul cis nu are nici un plan de simetrie& deci pre'int dou confi#uraiinesuperpo'aile (dou confi#uraii diferite) care repre'int antipo'ii optici& pec"nd i'omerul transeste simetric& este ac!iral "n ce privete activitatea optic (areun plan de simetrie& prin urmare ima#inile de refleie sunt superpo'aile& deci nueist dect o sin#ur confi#uraie)6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  52/115

  %&omerie de confi"uraie%&omerie de confi"uraie

  *cest tip de i'omerie este caracteristic complecilor& care av"ndaceeai compo'iie pot eista "n diferite forme conformaionale%

  N.C.K &

  N.C.K

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  53/115

  %&omerie de le"#tur#%&omerie de le"#tur#

  *cest tip de i'omerie se "ntlnete la complecii cu li#an'imonodentai $iunc#ionali sau am$identa#i (compleci ai crorli#an'i au doi atomi potenial donori i care pot s coordine'e sau

  printr$un atom donor& sau prin cellalt)%

  e eemplu6 [Co(NH3)?(N9-)]Cl-i [Co(NH3)?(9N9)]Cl-6 = N9-

  $M coordinarea prin atomul de a'ot& compleul I N9-= nitrocomple = 9N9$M coordinarea prin atomul de oi#en compleul I 9N9 =nitritocomple

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  54/115

  %&omerie de *idratare%&omerie de *idratare

  *pare la complecii care pot Gsc!ima ("nlocui) moleculele desolvent (sau de ap) din sfera de coordinare cu anioni din sferaeterioar% Cel mai un eemplu este cel al i'omerilor clorurii de crom!idratate& care difer prin proprieti fi'ice i c!imice6 culoare& sarcin&conductiilitate electric& etc%

  e eemplu6 ionul Cr3+ este ion central& moleculele de H-9 i ioniiclorur sunt "n sfera de coordinare i in sfera eterioara compleului6

  Compusul Culoarea

  o*mo*m!1!1cmcm//molmol!1!1

  +Cr(-/2)30Cl. violet .45 ! 655.45 ! 655

  +Cr(-/2)4Cl0Cl/7-/2 verde desc*is /45/45

  +Cr(-/2)6Cl/0Cl7/-/2 verde ntunecat 155155

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  55/115

  %&omerie de ioni&are%&omerie de ioni&are

  *pare datorit reparti'rii diferite a li#an'ilor anionici "n sferainterioar i eterioar a compleului% *ceti i'omeri posed aceeaiformul molecular& dar disocia' "n soluie apoas "n ioni diferii&care reacionea' diferit cu acelai reactivi%

  [Co(NH3)4Cl-]N9-= [Co(NH3)4Cl-]++ N9-

  $

  [Co(NH3)4Cl(N9-)]Cl = [Co(NH3)4Cl(N9-)]++ Cl$

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  56/115

  %&omerie de coordinare%&omerie de coordinare

  *cest tip de i'omerie apare la complecii "n care i anionul& icationul sunt ioni compleci& ca urmare a sc!imrii distriuieiacelorai li#an'i "ntre cation i anion& deci "n sferele de coordinare acelor doi ioni centrali6

  [Co(NH3).][Cr(CN).] i [Cr(NH3).][Co(CN).]

  [Co(NH3).][Cr(C-94)3] i [Cr(NH3).][Co(C-94)3]

  [Pt(NH3)4][PtCl.] i [Pt(NH3)4Cl-][PtCl4][[CuCu((NHNH33))44][][PtPtClCl44]] ii [[PtPt((NHNH33))44][][CuCuClCl44]]

  [0t(NH3)-Cl-]& [0t(NH3)4][0tCl4] i [0t(NH3)3Cl]-[0tCl4]

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  57/115

  %&omerie structural#%&omerie structural#

  *pare "n ca'ul complecilor polinucleari& c"nd se poate formale#tura nemi

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  58/115

  tabilitatea combinaiilor coordinativetabilitatea combinaiilor coordinative

  Constant# de nestabilitateConstant# de nestabilitate

  6>g(N7$)28Cl 6>g(N7$)2855 Cl

  I treapt#:[*#(NH3)-]

  +[*#(NH3)]++ NH3

  II treapt#:[*#(NH3)]+*#++ NH3

  0rocesul #loal de disociere a ionului comple de diammina#rint(8)este descris de ecuaia sumar6[*#(NH3)-]

  +*#++ -NH3iar constanta #loal de disociere a acestui ion este6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  59/115

  Constant# de stabilitateConstant# de stabilitate

  I treapt#: H#-+

  + ClO

  [H#Cl]+

  II treapt#:[H#Cl]++ Cl$[H#Cl-]

  III treapt#:[H#Cl-] + Cl$

  [H#Cl3]

  $

  I/ treapt#: [H#Cl3]O+ ClO[H#Cl4]-O

  Kcuaia #loal de formare a ionului comple este6H#-++ 4ClO[H#Cl4]-O

  caracteri'at de constanta #loal de stailitate6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  60/115

  Constantele de stailitate i& respectiv& de nestailitate caracteri'ea'procese reciproc inverse& deci relaia dintre ele este6

  Pe'ultatele unor numeroase cercetri au artat c stailitatea

  cominaiilor complee "n irul #eneratorilor de compleci In(88) D1e(88) D Co(88) D Ni(88) D Cu(88) crete indiferent de natura li#anduluii numrul de coordinare% Numai "n ca'uri neeseniale aceastre#ularitate este "nclcat% e re#ul cei mai staili compui

  coordinativi formea' metalele su#rupelor Q8887 i 87%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  61/115

  Constantele de nestabilitate ale unor compuiConstantele de nestabilitate ale unor compuicomplecicompleci

  Lcuaia de disociere a ionului comple 5nest0

  6>g(N7$)285>g55 2N7$ [email protected]

  6>g(*2?$)28$>g55 2*2?$2 [email protected]

  6>uCl&8>u$55 &Cl [email protected]

  67gCl&827g255 &Cl [email protected]

  6%e(CN)8&%e255 CN [email protected]&

  6%e(CN)8$

  %e$5

  5 CN

  [email protected]$1

  6Cu(N7$)&825Cu255 &N7$ [email protected]$

  6Cu(CN)&82Cu255 &CN [email protected]$1

  64n(?7)&

  824n255 &?7 ,[email protected]

  2 25 @ $ &$

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  62/115

  NA':ANA':A ;':%%;':%% C-%?%C

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  63/115

  ;uma electronilor donai de li#an'i i a electronilor proprii ai ionului central (N*K= numr atomic efectiv) este adesea e#al cu numrul electronilor #a'ului rarurmtor atomului central "n sistemul periodic& aa cum se poate urmri "n taelul

  urmtor6

  Peali'area unui "nveli de #a' rar nu este un factor !otrtor "n formarea

  cominaiilor complee% ;e cunosc numeroase ecepii6 ionii de [1e(CN).]

  3$ i [Cu(NH3)4]-+& staili& dei ionii centrali 1e3+ i Cu-+au

  numai 3? de electroni (cu unul mai puin dect Fr) "n complecii cu numr de coordinaie 4 ai Ni-+& 0d-+& 0t-+& ionii centrali au cudoi electroni mai puin dect #a'ul rar urmtor lor "n sistemul periodic al

  elementelor& iar complecii respectivi sunt staili%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  64/115

  2) -eoriile mecanic F cuantice aplicate "n "ncercrile de studiu al structuriicomplecilor sunt6

  $ teoria le#turilor de valen& SQ sau metoda le#turii de valen& [email protected]$ teoria cmpului cristalin& SCC sau metoda cmpului cristalin& [email protected]$ teoria oritalilor moleculari& S9I sau metoda oritalilor moleculari& [email protected]$ teoria cmpului de li#an'i& SC sau metoda cmpului de li#an'i& IC%

  *ceste teorii6 pornesc de la ipote'e diferite& aplic aproimaii de calcul i metode fi'icediferite ("n SCC le#tura metal $ li#and este considerat ionic& "n SQ i "n S9Ile#tura metal D li#and este considerat covalent)% eci& fiecare din aceste metode

  eplic anumite proprieti ale compuilor [email protected] eplic unele proprieti ale complecilor6 stereoc!imia& stailitatea&reactivitatea& proprietile ma#netice& proprietile spectrale etc% metodele se completea' [email protected] IC este un model unitar re'ultat dincominarea ICC i I9I%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  65/115

  '

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  66/115

  eometria cominaiilor coordinative respect principiile teoriei!iridi'rii oritalilor atomici ai ionului metalic central (%0aulin#)aplicate "n semestrul precedent pentru cominaiile anor#anice% 5ntaelul urmtor sunt pre'entate principalele tipuri de !iridi'are ale#eneratorului de comple i #eometriile corespun'toarecomplecilor6

  Num#r de coordinare 7i+ridi"are Aeometrie

  - sp liniar

  3 sp2 plan$tri#onal& piramid tri#onal&form de S

  4 sp3 tetraedric

  4 dsp2 plan$ptratic? d4s, d2sp2 piramidal$tetra#onal

  ? dsp3, d3sp ipiramidal$tri#onal

  . d2sp3, sp3d2 octaedric

  . d4sp prism tri#onal

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  67/115

  Compui coordinativi cu N7C7 Compui coordinativi cu N7C7 //N%C% = - se "ntlnete la un numr restrns de compui coordinativi& fiind "ntlnit

  cu precdere la ionii metalici cu confi#uraia d,T

  6 Cu5

  ! >u5

  ! >g5

  ! 7g5

  ! 7g25

  & ioni cura' i sarcin mic% Compuii coordinativi cu N%C% = - ai Cu+i *u+sunt instailiavnd o tendin accentuat de a coordina "nc doi li#an'i& staili'nd speciiletetracoordinate%8onii metalici "n acest de tip de cominaii corespund "n #eneral unei !iridi'ri detip sp(rar dssau dp)% Aeometria este liniar#& D I D & "ntre le#turile metal Dli#and reali'ndu$se un unghi de 1GR%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  68/115

  e eemplul6 ionul dicianoargintat(I) F 6>g(CN)28S

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  69/115

  Compui coordinativi cu N7C7 .Compui coordinativi cu N7C7 .Numrul compuilor coordinativi cu N%C% = 3 este relativ redus% Sipurile de

  #eometrie corespun'toare N%C% = 3 sunt6 triun#!iular$plan& piramidal$tri#onal i"n form de S6

  1ormea' compui coordinativi cu geometrie triunghiularplan# ionii cucon'iguraie d*6& respectiv Cu5! >u5! 7g25! PtG& cu li#an'i voluminoi ca de

  eemplu ionii de 8O

  % 5n soluie apoas au fost evideniai ionii [*#(CN)3]-$

  &[*#(U)3]

  -$(U = ClO& 7rO)& [/nU3]O(U = ClO& 7rO& 8O& CNO)%

  8oniid7i d8prefer o geometrie piramidaltrigonal#%Ietalele cu confi#uraie d7$d9prefer uneori ogeometrie n 'orm# de -%8onii metalici d*6cu #eometrie plan$tri#onal formea' or+itali hi+ri"i de tip sp,&

  (mai rar d,

  ssau dp,

  )%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  70/115

  Lemplu: ionul de triiodomercurat(II) F 67gI$8S

  -oi electronii sunt cuplai! deci compleul are propriet#idiamagnetice ( K G)

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  71/115

  Compui coordinativi cu N7C7 6Compui coordinativi cu N7C7 6

  Numrul de coordinaie 4 este deoseit de frecvent la ionii metalelor tran'iionalecare pot adopta dou #eometrii diferite& tetraedric i plan$ptrat6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  72/115

  :eometria tetraedric corespunde unei !iridi'ri de tip sp; (d3s sau

  sf3)% 0ractic toate metalele seriei tran'iionale 3d formea' speciitetraedrice mai mult sau mai puin staile% Cele mai staile confi#uraiicorespund confi#uraiilor d2i d7%Complecii tetraedrici sunt "n #eneral anionici sau neutri%

  Kemple6 [I-+U4]-O& unde U = ClO& 7rO& [email protected] I = 1e-+& Co-+& Ni-+& /n-+

  [I3+U4]O& unde U = ClO& 7rO& [email protected] I = Q3+& 1e3+& *u3+& Si3+

  [I-+

  (CN)4]-O

  & unde I = /n-+

  & Cd-+

  & H#-+

  [I(9H)4]

  pO& unde I = *l3+& /n-+

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  73/115

  :eometria plan)ptrat este caracteristic pentru compuii "n careli#an'ii sunt puternic compleai% 8onii cu confi#uraie d4& d8& d9

  formea' compui cu #eometrie plan$ptrat i "n ca'ul li#an'ilorsla coordinai% 9ritalii !iri'i sunt de oicei de tip dsp, (mai rard2p2sau dsf2)%Cel mai mare numr de compui coordinativi plan D ptratici se

  "ntlnesc la ionii cu confi#uraie d8

  & respectiv Ni-+

  & 0d-+

  & 0t-+

  & *u3+

  &P!+& 8r+%

  Kemple6 [Ni(CN)4]-O& [0d(NH3)4]

  -+& [0t(CN)4]-O& [*u(CN)4]

  O& [*uCl4]-O

  [0dU4]-O

  & unde U = ClO

  & 7rO

  & CNO

  [0tU4]

  -O& unde U = ClO& 7rO& 8O& CNO& ;CNO

  Numeroi c!elai ai metalelor tran'iionale cu li#an'i macrociclici

  tetradentai (de tip a'e ;c!iff) pre'int o structur plan$ptrat%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  74/115

  %onul tetracloro&incat(%%) E +nCl%onul tetracloro&incat(%%) E +nCl6600/G/G$$

  Sipul de !iridi'are este sp;& deci confi#uraia spaial estetetraedric% Compleul este diama#netic& aa cum nu posed

  electroni necuplai%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  75/115

  %onul te%onul tetrtraaclorocloronic*elat(%%) E +NiClnic*elat(%%) E +NiCl6600//$$

  Sipul de !iridi'are este sp;& deci confi#uraia spaial este tetraedric%Compleul este parama#netic& aa cum posed - electroni necuplai6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  76/115

  0revi'iunile teoretice asupra proprietilor ma#netice ale ionilor compleci&re'ultatele din informaiile structurale (#eometria CC) sunt "n concordan cudatele eperimentale& msurtorile ma#netice& (

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  77/115

  Compui coordinativi cu N7C7 4Compui coordinativi cu N7C7 4

  Complecii pentacoordinai pre'int dou tipuri de #eometrii6 piramidal$tetra#onali ipiramidal$tri#onal6

  eometriapiramidal)tetragonal(ptratic) este "ntlnit la ionii cu !iridi'are detip d=si d,sp,& "n complecii de Co-+& In3+& Ni3+%

  eometria $ipiramidal)trigonal se "ntlnete la compuii ionilor d7 cu spinminim% Hiridi'rile posiile sunt dsp;& d;sp i corespund unor compui de tipul

  metalcaronililor de fier& ruteniu& man#an& osmiu%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  78/115

  Compui coordinativi cu N7C7 3Compui coordinativi cu N7C7 3

  Numrul de coordinaie . este cel mai frecvent "n c!imia coordinativ% 5icorespunde "n ma

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  79/115

  :eometria octaedric se "ntlnete la toi ionii metalelortran'iionale% 8onii metalelor tran'iionale& Cr-+& Cr3+& 1e-+& 1e3+& Co-+&

  Co3+

  & Ni-+

  & Pu3+

  & P!3+

  & 0t(8Q)& 0d(8Q)& formea' aproape "neclusivitate compui !eacoordinai cu #eometrie octaedric& "n caretipul de !iridi'are al atomului central este sp;d,saud,sp;% Klementeale #rupelor principale *l3+& a3+& 8n3+& Sl3+& e(8Q)& ;n(8Q)& 0-+ iunele metale alcalino$pmntoase& pot forma compui ocatedrici%i#an'ii pot fi mono$ sau polidentai cu atomi donori din oricare din#rupele Q* D Q88*& plus caronul%

  5n ca'ul geometriei de tip prism trigonal ionului metalic "i

  corespunde o !iridi'are de tip d=sp% enerea' astfel de compuiionii cu confi#uraie d0& d5 i d10& precum i ionii d1 i d7 "n spinmaim i sunt caracteristici molidenului& Rolframului i 'irconiuluicu li#an'i din clasa W D ditiocetonelor%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  80/115

  %onul de *exacianocromat(%%%) E +Cr(CN)%onul de *exacianocromat(%%%) E +Cr(CN)3300.G.G$$

  Sipul de !iridi'are este d,sp;& deci confi#uraia spaial este octaedric%Compleul este parama#netic& deoarece posed 3 electroni necuplai% Iomentulma#netic efectiv ia valoarea6

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  81/115

  %onul de *exafluorocobaltat(%%%) E +CoF%onul de *exafluorocobaltat(%%%) E +CoF3300.G.G$$

  Sipul de !iridi'are este sp;d,& deci confi#uraia spaial este octaedric%

  Compleul este parama#netic& posed ? electroni necuplai& este un comple cuspin "nalt% Iomentul ma#netic efectiv ia valoarea6

  MB-4)-4(4 =+=

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  82/115

  %onul de *exacianoferat(%%%) E +Fe(CN)%onul de *exacianoferat(%%%) E +Fe(CN)3300.G.G$$

  Sipul de !iridi'are este d,sp;& deci confi#uraia spaial este octaedric%Compleul este parama#netic& posed , electron necuplat i spre deoseire de ca'ulprecedent este un comple cu spin

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  83/115

  CA:2N%;% ?

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  84/115

  Carbonil de crom Cr(C2)Carbonil de crom Cr(C2)33$$

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  85/115

  Carbonil deCarbonil de fierfierFe(C2)Fe(C2)44$$

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  86/115

  NeaHunsurile ';NeaHunsurile '; nu eplic culoarea complecilor i stailitatea [email protected]

  nu poate fi aplicat pentru eplicarea formrii le#turiiprin intermediul le#turilor de tip @

  nu posed caracteristici ener#etice%

  @ ( )'

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  87/115

  '

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  88/115

  Forma orbitalilorForma orbitalilor dd

  bi lilt bit lil dd i l lib i l lib

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  89/115

  tarea orbitalilortarea orbitalilor ddn ionul libern ionul liberi ntr!o nconHurare sferic# a li"an&ilori ntr!o nconHurare sferic# a li"an&ilor

  t bit lilt bit lil dd

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  90/115

  tarea orbitalilortarea orbitalilor ddntr!o nconHurare octaedric# a li"an&ilorntr!o nconHurare octaedric# a li"an&ilor

  t bit lilt bit lil dd

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  91/115

  tarea orbitalilortarea orbitalilor ddntr!o nconHurare octaedric# a li"an&ilorntr!o nconHurare octaedric# a li"an&ilor

  i d bit lil i d bit lil dd

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  92/115

  cindarea orbitalilorcindarea orbitalilor ddntr!o nconHurare octaedric# a li"an&ilorntr!o nconHurare octaedric# a li"an&ilor

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  93/115

  iferena de ener#ie a nivelelor ei t2& numitenergie de

  scindare >n c>mpul cristalin al liganziloreste notat prinlitera ! poate fi determinat eperimental din spectrelede asorie a compuilor coordinativi% ;e eprim "nuniti!"(unitate de putere a c"mpului cristalin)6

  ? @ *) ,@ *6D/

  0entru complecii octaedrici ener#ia oritalilor egeste cu2T?(=D/) mai mic dec"t ener#ia oritalilor dde#enerai&iar ener#ia oritalilor t,g este cu $T? (7D/)mai mare "ncomparaie cu ener#ia oritalilor dde#enerai%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  94/115

  /aloarea energiei de scindare determin# propriet#ilecompuilor compleci! de aceea este important#

  cunoaterea 'actorilor de care ea depinde:Tipul de coordinare a atomului central% Qaloarea parametrului #este influenat at"t de numrul de li#an'i ce "ncon

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  95/115

  3arcina generatorului de complex% Cu c"t este mai mare sarcinaionului central& cu at"t mai mare este interaciunea lui electrostatic

  cu li#an'ii& i& cu at"t mai mare este ener#ia de scindare% e eemplu&la mrirea sarcinii de la +- la +3& pentru ma

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  96/115

  Conigura#ia electronic a ionului central% Kner#ia de scindare "ncomplecii metalelor 4d este cu circa ?T& iar pentru complecii

  metalelor 5d cu circa \? mi mare dec"t pentru complecii metalelorirului 3d& datorit dimensiunilor diferite ale oritalilor "n spaiu%

  Natura ligandului% up capacitatea de a crea o scindare a nivelelor dli#an'ii sunt plasai "ntr$un ir& numit 'irul spectroc%imic al liganzilor6IE FrE 3CNE ClE GE OHE H,O E NC3E NH;E en E NO,E CN CO

  a "nceputul seriei sunt plasai li#an'ii ce creea' un c"mp sla& iar lasf"ritul ei D cei ce creea' un c"mp puternic% SCC nu poate eplica aao reparti'are a li#an'ilor cau'at de structura lor electronic& pe careteoria dat nu o ia "n consideraie%

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  97/115

  Compleci octaedriciCompleci octaedrici

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  98/115

  AranHarea electronilor pe orbitaliAranHarea electronilor pe orbitali

  n dependen# de cmpul creat de li"andn dependen# de cmpul creat de li"and

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  99/115

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  100/115

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  101/115

  Culorile complementare ap#rute n re&ultatulCulorile complementare ap#rute n re&ultatulabsorbiei selectiveabsorbiei selective

  asorit(nm) Culoarea spectralasorit

  Culoareacomplementar

  4TT $ 43? violet #alen$verde

  43? $ 42T alastru #alen4YT $ ?TT verde$alastru rou?TT $ ?.T verde purpuriu?.T $ ?2T #alen$verde violet

  ?2T $ ?Y? #alen alastru.T? $ \.T rou verde$alastru

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  102/115

  Culorile compuilor compleciCulorile compuilor complecin funcie de natura li"anduluin funcie de natura li"andului

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  103/115

  Culorile compuilor compleciCulorile compuilor complecin funcie de natura li"anduluin funcie de natura li"andului

  C l i t t d i iCompleci tetraedrici

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  104/115

  Compleci tetraedriciCompleci tetraedrici

  i d d i # i d i # i d t d i # i t t d i #

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  105/115

  cindarea octaedric# i tetraedric#cindarea octaedric# i tetraedric#

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  106/115

  64nCl&82S

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  107/115

  Compleci plan patraticiCompleci plan patratici

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  108/115

  Compleci plan!patraticiCompleci plan!patratici

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  109/115

  6Ni(CN)&82S

  K G

  "n c"mp sferical li#an'ilor

  Di ti # bit lilDia"rama ener"etic# a orbitalilor dd dif it i l li iln diferite cmpuri ale li"an&ilor

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  110/115

  Dia"rama ener"etic# a orbitalilorDia"rama ener"etic# a orbitalilor ddn diferite cmpuri ale li"an&ilorn diferite cmpuri ale li"an&ilor

  '

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  111/115

  '

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  112/115

  1ie ompleul octaedric [I.] & "n care fiecare ion este capail sforme'e o sin#ur le#tur de tip ^ u _tomul central% Vase oritali ^ aili#an'ilor se unesc "n ase oritali de #rup& fiecare dintre ele poate s sesuprapun numai cu una din cei ase oritali atomici ai metalului& orientatespre v"rfurile octaedrului6 d$%&'%, dz%, p$, p', pzi s%1iecare perec!e la suprapunere conduce la formarea unui orital molecularde le#atur i a unui orital molecular de antile#atur%

  9ritalii d$', d$z, d'znu sunt orientai spre v"rfurile octaedrului& de aceea einu pot participa la formarea `I de tip ^ i rm"n de nele#tur%0erec!ile de electroni ai li#an'ilor ocup 9I de le#tur& iar electronii dpot ocupa oritalii de nele#tur () sau oritalii de antile#tur $ ^b%;pre deoseire de SCC aici stailitatea compleului se eplic prin ener#ia

  de formare a ase le#turi dielectronice%iferena ener#iilor `I de nele#tur de tip i a `I ^b de antile#aturcorespunde parametrului o de scindare "n c"mp cristalin% 0e aceti cincioritali se aran

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  113/115

  2? ntr!un complex octaedric2? ntr!un complex octaedric

  Dia"rama ener"etic# a orbitalilor moleculari aiDia"rama ener"etic# a orbitalilor moleculari ai

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  114/115

  Dia"rama ener"etic# a orbitalilor moleculari aiDia"rama ener"etic# a orbitalilor moleculari aicomplexului +CoFcomplexului +CoF3300.G

  .G

  *chemele U; ai compuilor octaedrici:

 • 7/21/2019 Compusi coordinativi.ppt

  115/115

  pspin maim6%e%8&F(a) spin minim 6%e(CN)8&F(V)