Compusi carbonilici (1)

Embed Size (px)

Text of Compusi carbonilici (1)

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  1/47

  COMPUŞICARBONILICI

   ALDEHIDE ŞI

  CETONE

  CHIMIE ORGANICĂ – Curs

    Anul I - IPATitular curs: Conf. dr. Zoia !ERIN"E

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  2/47

  1. Definiţie

    Compuşii carbonilici sunt substanţe organice care conţin în moleculă grupa funcţiona! car"oni.

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  3/47

  #. $%ruc%ur!

   

  Grupa carbonil este o grupare poar! care conţine olegătură τ şi o legătură π între carbon şi oxigen.Configuraţia atomului de carbon este trigonală sp2 cu ununghi de 120o. ste o grup! reac%i&! ce participă la

  multe reacţii. !tacul grupei se face criptoionic cu agenţielectrofili la atomul de oxigen şi nucleofili la atomul decarbon" deoarece scindarea legăturii π se face asimetric"re#ult$nd amfion%

  : :. .. .. .

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  4/47

  3. Nomenclatură

    &omenclatura pentru a'e(i'e se face prin adăugareasufixului a la numele hidrocarburii de la care deri'ă.

   

  (entru aldehidele în care grupa ) C*+ este legată de

  un ciclu se foloseşte sufixul ) car"oa'e(i'!.

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  5/47

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  6/47

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  7/47

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  8/47

  4. Clasificare

   !. ,upă natura radicalilor organici legaţi de grupa

  carbonil" compuşii carbonili pot fi%  a- aifa%ici 

  ) saturaţi

  ) nesaturaţi

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  9/47

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  10/47

  . ,upă numărul grupelor funcţionale se cunosc%  a- compuşi monocarbonilici% conţin o singură grupă

  carbonil

    b- compuşi di/ sau policarbonilici% conţin două saumai multe grupări carbonil

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  11/47

    -. Me%o'e 'e in%e/!

   1. ALCANI

  #. ALCHENE

  a0

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  12/47

  b)

  c)

  d)

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  13/47

  . ALCHINE ) $in%e/a 2ucero& 

  ē τ

  ē π

  ē ρ

  creşte

  mobilitatea ē

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  14/47

  3. ARENE

  a- +#onoli#ă%

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  15/47

  xperimental%

  : : = % 2 % 1

  amestec echimolecular   1 singur

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  16/47

    b- eacţia de acilare

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  17/47

  -. ALCHINE ) o4i'!ri "5n'e

    a- n mediu neutru la C2*2 

   b- n mediu neutru la compus simetric 

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  18/47

  c- n mediu ba#ic la propină

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  19/47

   6. ALCADIENE 7 o/onoi/!

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  20/47

  8. CICLOALCANI

  9. :ENOLI

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  21/47

  ;. ANTRACHINON< = :ENANTREN

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  22/47

  1>. [email protected] [email protected] EMINALI

  11. ALCOOLI

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  23/47

  6. Proprie%!ţi fi/ice

    Compuşii carbonilici sunt lichi#i sau soli#i" în funcţiede masa lor moleculară" cu excepţia primului termen"care este un ga# 3aldehida formică-.

   !ldehida formică are un miros puternic" înţepător şisufocant.

  4ermenii lichi#i au un miros specific" de mere 'er#i"totuşi neplăcut în concentraţie mare.

  en#aldehida are miros de migdale amare.

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  24/47

    (unctele de fierbere şi de topire sunt% mai ridicatedec$t ale hidrocarburilor parafinice cu mase moleculareapropiate datorită polarităţii grupei carbonil şi maielaborate dec$t ale alcoolilor sau aci#ilor corespun#ători"deoarece moleculele compuşilor carbonilici nu suntasociate prin legături de hidrogen.

   

  4ermenii inferiori sunt solubili în *2+ 3formaldehida"acetaldehida" acetona-.

  4ermenii superiori sunt mai puţin solubili în *2

  +" darsunt solubili în sol'enţi organici. 4ermenii lichi#i auimportante proprietăţi de sol'enţi.

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  25/47

  6. Proprie%!ţi c(i*ice

   I. Reacţii 'e a'iţie

    1. A'iţia 'e (i'rogen

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  26/47

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  27/47

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  28/47

   . A'iţia 'e RMg

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  29/47

  3. A'iţia acooior

  II. REACŢII DE CONDENSAREA. Cu comu!i cu a"ot

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  30/47

  1. Reacţia cu (i'ro4ia*ina

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  31/47

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  32/47

  . Reacţia cu feni(i'ra/ina 

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  33/47

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  34/47

  -. Reacţia cu a*inee pri*are

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  35/47

  B. Con'enarea co*pu+ior car"oniici n%re ei1. Con'enarea a'oic!

    O"er&aţie% &u toţi compuşii carbonilici pot funcţiona ca şicomponente metilenice. Condiţia e ca aceştia să conţină*ini* un (i'rogen 3pentru condensarea aldolică- sau 'oi(i'rogeni 3pentru condensarea crotonică- n po/iţia  .

  co*ponen%acar"oniic!

  co*ponen%a*e%ienic!

  a'o

  α

  α

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  36/47

  #. Con'enarea cro%onic!

  α

  α

  α

  α

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  37/47

  C. Con'enarea co*pu+ior car"oniici cu feno

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  38/47

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  39/47

  5 Reacţia 'e o4i'are ) A'e(i'eCatali"atori#

  $%nO4 & '(SO4$(Cr(O4 & '(SO4

  Reacti *ollens

  Reacti +e,lin-

  O(

  | · 5

   / +

  oglindă de argint

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  40/47

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  41/47

  III. [email protected] DE OIDARE

  1. O4i'area cu agenţii 'e %ipu 2MnO3 = H#$O3 au2#Cr#O8 = H#$O3

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  42/47

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  43/47

  3. Reacţia 'e au%oo4i'are

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  44/47

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  45/47

  Reacţii 'e recunoa+%ere a a'e(i'eor +i a ce%oneor

  1. Te%u DNPH G reacţia cu #73 'ini%rofeni(i'ra/ina 0 )a'e(i'e +i ce%one

  #. Depunerea ogin/ii 'e argin% G a'e(i'e FAg GNH0# OH 0

  . :or*area precipi%a%uui ro+u Cu#O G a'e(i'e Cu GOH0# 0

  3. Reacţia reac%i&uui $c(iff incoor cu a'e(i'eeG e coorea/! n ro/0

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  46/47

  tili"ări ale comu!ilor carbonilici

   A'e(i'a for*ic! e fooe+%e a o"ţinerea fenopa%eor aunor cooranţi *e'ica*en%e n in'u%ria pie!riei ca'e/infec%an% e%c.

   A'e(i'a ace%ic! e fooe+%e a o"ţinerea acoouui e%iic+i a aci'uui ace%icJ

  Hep%anau +i a'e(i'ee cu ca%en! nor*a! cu C9 ) C1> caree g!ec n ueiurie e%erice 'e !*5ie %ran'afir +i neroie o"ţin +i pe cae 'e in%e/! fiin' foar%e 'e u%ii/a%e nparfu*erie

 • 8/9/2019 Compusi carbonilici (1)

  47/47

  Ben/a'e(i'a a&5n' *iro 'e *ig'ae a*are e

  fooe+%e n parfu*erieJ e%e 'e ae*eneain%er*e'iar n in%e/e organice G'e e4e*pu aunor cooranţi0J

   Ace%ona e fooe+%e ca *a%erie pri*! pen%ruo"ţinerea unor pro'ue far*aceu%ice acorofor*uui a o4i'uui 'e *ei%i G'i/o&an%0a *e%aacria%uui 'e *e%i G*ono*eru %iceipe4i0 ca 'i/o&an% pen%ru ace%ien! acuri &opee e%c.