Compression Du Nerf Radial

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Compression Du Nerf Radial

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  1/46

   

  J`lprassk`f du fargredkec

    Erka Joatb`uf Oôpktec Zekft Eft`kfa

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  2/46

   

  J`lprassk`f farg redkec

  • J`uda8 - Zyfdr`la du farg kftar`ssaux p`starkaur    - Zyfdr`la du tuffac redkec

  • ]`knfat8 Zyfdr`la da ^erttafbarn

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  3/46

   

  J`lprassk`f du farg

  redkec eu j`uda

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  4/46

   

  J`lprassk`f du farg redkec eu j`uda

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  5/46

   

  J`lprassk`f du farg redkec eu j`uda

  Tuffac redkec

  -Befda gkbrausa

  praertkjucekra

  -Rasaeu vesjucekra

  -B`rd gkbrausa du

  JARJ

  -Erjeda da Gr`soa

  -Befda gkbrausas aftra joag sup at pgd

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  6/46

   

  J`lprassk`f du farg redkec eu j`uda

   

  •  Efet`lkqua8 ëcëlafts du tuffac redkec • Tul`reca8 ystas syf`!keux

    "kp`las

  • ]`st treuletkqua8 #`ftannke

  [email protected]@NKAZ

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  7/46

   

  • Zyfdr`la du $%&]

  • Zyfdr`la du tuffac redkec

  J`lprassk`f du farg redkec eu j`uda

  [email protected] JCKFKUQA

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  8/46

   

  • '`rla dëgkjktekra sefs tr`ubca safsktkg 

  •  Epperktk`f pr`nrassk!a • ]erëska ( perecyska •  Ettakfta da c)axtafsk`f das d`knts*#]+

  • ,xtafsk`f du p`knfat p`sskbca *",J. J,J+ • /`ucaur geja axtarfa du j`uda at

  p`starkaur da c)e!t bres

  J`lprassk`f du farg redkec eu j`uda

  Z[[email protected] DQ [email protected]

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  9/46

   

  • &rt=asa

  • ,#5 da j`ftr`c • Zk pes d)elack`retk`f aftra 2 at : l`ks

   

  ((((( Trektalaft j=krurnkjec

  J`lprassk`f du farg redkec eu j`uda

  Z[[email protected] DQ [email protected]

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  10/46

   

  • `cas-#eudscay 2417

  • '`rla d`uc`urausa f`f dëgkjktekra  -'eja cetarec du j`uda   -#essa lusjucekra p`starkaur da c)e!t bres   -%rredketk`f defs ca p`knfat

  • Tafsk`f d`uc`urausa f`jturfa•  Epperktk`f pr`nrassk!a `u saj`fdekra e uf agg`rt • ]erast=aska geja d`rseca da ce lekf8 reralaft

  J`lprassk`f du farg redkec eu j`uda

  Z[[email protected] DQ TQFFAC REDKEC

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  11/46

   

  • ]`kft d`uc`uraux sur ca j`c du redkus

  •  Ennre!etk`f da ce d`ucaur e c)axtafsk`f du j`udaat supkfetk`f j`ftrerkëa

  • ,#5 da rap`s fca

  •  Epperktk`f d)ef`lecka c`rs du tast d)agg`rt af axtafsk`f supkfetk`f

  J`lprassk`f du farg redkec eu j`uda

  Z[[email protected] DQ TQFFAC REDKEC

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  12/46

   

  • ke!f`stk"ua dkggaraftkac8

    - ,pkj`fdycecnka8 apkj`fdyckta   - Zyfdr`la da c`na

  • Trekta#aft$

    - #ëdkjec :-> l`ks8 ]=ysk`t=ërepka at E%$Z  - %fgkctretk`f j`rtkj`?da8dken dkggëraftkac d)ëpkj`fdyckta

  - J=krurnkjec

  J`lprassk`f du farg redkec eu j`uda

  Z[[email protected] DQ TQFFAC REDKEC

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  13/46

   

  J`lprassk`f du farg redkec eu j`uda

  W`ks d eb`rd

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  14/46

   

  J`lprassk`f du farg redkec

  eu p`knfat

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  15/46

   

  Z;$/, /, ^ET,$,5

  • 24:7

  • J=ërecnka perast=ëskqua

  • J`lprassk`f da ce brefj=a safsktk!a aftra 8  9 edkus

   9 Ep`fë!r`sa ufksseft ,J"

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  16/46

   

  Z;$/, /, ^ET,$,5

  ]essa aftra BR at AJRC at davkaft s`us-jutefë í >-5= jl da ce styc`àda redkeca

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  17/46

   

  Jckfkqua

  • Tr`ubcas safsktkgsd)e!ec  9  /ysast=ëskas 23ra

  j`llkssura

  •  Tkfac eu p`kftd)ëlarnafja •  /`ucaurs

  dëjcafj=ëas af

  gcaxk`f

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  18/46

   

  ,T%&"&5%,Z

  • #`u!alafts rëpëtktkgs  9 'caxk`f< ,xtafsk`f

   9 ]r`fetk`f< Zupkfetk`f  9  T`urfa!ks

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  19/46

   

  ,T%&"&5%,Z

  • #`u!alafts rëpëtktkgs - &!arusa syfdr`la

  *sp`rtkgs+

  -  attkn 7BB2

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  20/46

   

  ,T%&"&5%,Z

  - #`u!alafts rëpëtktkgs 9 ',.]Z  T̀ urfa!ks *#]r`g+ - &!arusa syfdr`la *sp`rtkgs+

  - attkn 7BB2

  - Djrest ̀ u t`rsk`f E!t res

  -   -/acc`f. #ej6kff`f 24A>- ]`fjtk`f !akfausa - /e!ks`f 244>

  - ,x`st`sa redkus. sjep=`?da - Zpkffar 244>

  - ysta syf`!kec "kp`las  - Ztaknar 244A. kabar 24A>

  - Ef`leckas lusjuc̀ -tafd  -  Zpkffar 244>. Tur6 g̀ 244G

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  21/46

   

  ,T%&"&5%,Z

  • #`u!alafts rëpëtktkgs 9 ',.]Z  T̀ urfa!ks *#]r`g+ - &!arusa syfdr`la *sp`rtkgs+

  - attkn 7BB2

  - Djrest ̀ u t`rsk`f E!t res

  -   -/acc`f. #ej6kff`f 24A>- ]`fjtk`f !akfausa - /e!ks`f 244>

  - ,x`st`sa redkus. sjep=`?da - Zpkffar 244>

  - ysta syf`!kec "kp`las  - Ztaknar 244A. kabar 24A>

  - Ef`leckas lusjuc̀ -tafd  -  Zpkffar 244>. Tur6 g̀ 244G

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  22/46

   

  • Zd da #etNafd`rg 247> rejacat l`ftra 9#af`ttas

  • r`j=as. gkxetaur  • 'rejtura • 'kstuca ertërk` !akfausa

  • #`f`fë!rkta dkebëtkqua• O k̀as d)eb`rds - ert=r`sj`pka - %fjksk`fs

  '&#,Z Z,J&$/E%,Z ,T

   /5 /%'',,$T%,"

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  23/46

   

  TE%T,#,$T

  AJRC

  BR 

  GEZJKE

  • T`uK`urs lëdkjec eu dëbut  9 #kfklul > l`ks

   9 &rt=3sa da rap`s 9 E%$Z. ]=ysk`T. Oktelkf`T

  • J=krurnkjec af jes

  d)ëj=aj 9 $aur`cysa  9 ësajtk`f du 'esjke

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  24/46

   

  J`lprassk`f du farg kftar`ssaux p`stërkaur 

  • /a jeusa axtrkfs3qua  9 ysta syf`!keux  9 Zëquaccas da grejturas

  • /`ucaurs H c )agg`rt • &u H ce prassk`f • acetk`f efet`lkqua aftra ca cnlt Z" at

  ca $%&] • ,xpckqua p`ur /acc`f. cas 6ystas

  syf`!keux d`uc`uraux

  [email protected] E.C. Efet`lkj dkssajtk`f racetkfn toa p`stark`r kftar`ssa`us farva t` toa jerpus

  efd toa eatk`c`ny `g d`rsec wrkst nefnck`f pekf.H. Oefd Zurn., 5;>?, :, :27-::2

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  25/46

   

  J`lprassk`f du farg kftar`ssaux p`stërkaur 

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  26/46

   

  J`lprassk`f du farg kftar`ssaux p`stërkaur 

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  27/46

   

  J`lprassk`f oeuta du farg

  lëdkef 

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  28/46

   

  #ëdkef eu j`uda : jeusas

  efet`lkquas

   d`ubca jruso syfdr`la p`sskbca (J.J.+lë dkef eu j`uda)

  cejartus gkbr`sus erjeda du ].T. erjeda du G.J.Z.

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  29/46

   

  •• Ejr`perastoëskas d'agg`rt das d`knts redkeuxEjr`perastoëskas d'agg`rt das d`knts redkeux •• D`ucaur 5/: supërkaura eveft bresD`ucaur 5/: supërkaura eveft bres

  •• D`ucaur perg`ks rapr`dukta perD`ucaur perg`ks rapr`dukta per

    - gcaxk`f j`ftra r ë skstefja du j`uda- gcaxk`f j`ftra r ë skstefja du j`uda

    - ]r`fetk`f j`ftrerkë a- ]r`fetk`f j`ftrerkë a

    - Gcaxk`f j`ftrerkë a : ïla d`knt - Gcaxk`f j`ftrerkë a : ïla d`knt 

  •• psaud`Tkfac rerapsaud`Tkfac rera

  •• ]rassk`f d`uc`urausa eu j`uda +++]rassk`f d`uc`urausa eu j`uda +++

  •• A.L.N. pau gkebca 6 5=%A.L.N. pau gkebca 6 5=% 

  #ëdkef8 syfdr`la du ]r`fet`r Taras

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  30/46

   

   Farg kftar`ssaux eftërkaur  Farg kftar`ssaux eftërkaur 

  pkfja af –baj da jeferd“

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  31/46

   

  Farg jutefë eftëbrejokec cetërec

  (Lusjuc`.Jutefë)

  Zyfdr`la Bessat at Fufcay 

 • 8/20/2019 Compression Du Nerf Radial

  32/46

   

  Efet`lka Farg Jutefë Eftëbrejokec CetërecEfet`lka Farg Jutefë Eftëbrejokec Cetërec

  Farg safsktkg ur í ja fkvaeu

  Aftra !kjas at !rej"kec eftërkaur

  ]arg`ra ca gesjke !rej"kec

   A#tarfa

Search related